Oversikt. Oversikt. Utvidet definisjon av flyktning. Flyktning. Hva er spesielt for flyktning- og asylbarn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Oversikt. Utvidet definisjon av flyktning. Flyktning. Hva er spesielt for flyktning- og asylbarn?"

Transkript

1 Generasjonsoverført traumatisering hos flyktning- og asylbarn: Hva handler det om og hva gjør vi? Mot til å se evne til å handle Rogaland A-senter Aina Basilier Vaage, overlege, Ph.D. Sandnes BUP, SUS Hva er spesielt for flyktning- og asylbarn? Bakgrunn flukt, menneskerettighetsbrudd Kulturelle faktorer normer og forventninger, akkulturasjon Komplekse (pågående) traumer Ingen forutsigbarhet og mulighet til kontroll Prisgitt norsk asylpolitikk Manglende forståelse for livssituasjon og kompleksitet Brudd med barnekonvensjonen Flyktning FN konvensjonen (1951): Mennesker som forlater sitt opprinnelsesland pga velbegrunnet frykt for å bli forfulgt pga rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet i en spesiell sosial gruppe eller politisk mening. Andre tillegg, konvensjoner Forced migration Menneskerettighetsbrudd Utvidet definisjon av flyktning De som er fordrevet pga menneskerettighetsbrudd De som er innvilget flyktningstatus (FN / kvoteflyktninger) Asylsøkere Statsløse Internt fordrevne (IDP) Ofre for human trafficking 1

2 Alternativ definisjon flyktning = tap Å være flyktning er å miste: materielle verdier, huset sitt, lekene mennesker / relasjoner, bestevennen tilliten til mennesker, systemer, institusjoner meningen med livet framtidshåp den kulturelle kontekst; språk, lukt, smak, synsinntrykk etc. Kultur Ikke en, men multiple variabler, som affiserer alle aspekter av opplevelse. Kultur lar seg ikke skille fra økonomiske, politiske, religiøse, psykologiske og biologiske forhold. Arthur Kleinman, Peter Benson 2006 Hvorfor kultur? Kulturelle normer for utvikling, sykdomsforståelse, definisjon av traumer, forsvarsmekanismer, forventing til behandling, mestringsstrategier Det finnes ikke noe innen feltet mental helse som ikke er kulturelt, for vi gir alle våre opplevelser mening i lys av kulturen Psykisk helse hos flyktningbarn Montgomery flyktningbarn fra Midt-østen: 2/3 av barna hadde angst 1/3 hadde søvnvansker og depresjon (sad or miserable appearance) sympt. uavhengig av asylstatus foreldrene ser ofte ikke problemene Kliniske/forskningsrelaterte problemer Psykiske vansker Problem: Fokusering på posttraumatiske symptomer fører til at man ikke fanger bredden i barnas stress-reaksjoner, som sorg, tap, depresjoner, søvnvansker, tilpasningsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser. Diagnosesystem ikke kulturelt validert, kan medføre feildiagnostikk og manglende identifisering av mentale helseproblemer i andre kulturer. 2

3 Psykisk helse hos barn i utviste irakiske familier Lier et al familier, 21 barn, 8 født i Danmark Alle mødre belastet psykisk (PTSD og depresjoner) 13 barn opplevd krig og flukt, skiftende asylsentre, foreldres reaksjoner på avslag, med tiltakende dårlig fysisk og psykisk helse Oppsummering irakiske barn Symptomer hos alle barna, på bakgrunn av langvarig stress / gjentagne traumatiske opplevelser direkte påvirkning av utviklingen og indirekte ved foreldrenes manglende hjelp i å regulere barnets uro. Psykisk helse hos flyktningbarn sammenlignet med norske barn Vaage et al 2007 Flere flyktningbarn hadde PTSD Færre fl.barn (1/3 vs. ½) hadde nevropsykiatriske diagnoser, underdiagnostikk? Problemstilling: Blir alle problemer forstått som resultat av traumatisering FORDI de er flyktningbarn? eller Ser vi ikke traumer pga andre problemer? Rammebetingelser Hverdagsliv på mottak Boligforhold Flyttinger Isolasjon Økonomi Helse, barn og voksnes rettigheter Asylbørn i Danmark, 2011 Rammebetingelser konsekvenser Ekstrem utrygghet, angst Barn omgitt av ulykkelige, avmektige, hissige voksne, hvorav mange er syke Mister tillit til foreldrene, dårlige muligheter til å hjelpe barna med tilpasningen Voksne: Asylavslag, men ekte frykt for retur Barna: Uskyldige ofre for foreldrenes beslutninger Ventetid, livet settes på stand by Hvilke traumer? Hva er verst? Forskning viser at: Traumer i asylmottak / som asylsøker mer skadelig enn traumer påført før/under flukt 3

4 av psykiske lidelser Foreldres psykiske helse er viktig prediktor for psykisk helse generelt hos barn, Bujl et al 2002, Brennan et al 2002,Vostanis et al 2006 og spesielt hos flyktningbarn Lustig et al 2004 av psykiske lidelser Risikofaktorer: genetiske kvalitet ved oppdragelsen stimuleringsmønster relasjonelle faktorer andre vanskelige opplevelser /kriser/traumer av traumer Studier av ulike grupper barn: barn av overlevende etter Holocaust barn av krigsveteraner flyktningfamilier av traumer - Holocaust Motstridende funn, problem: fleste studier mange år etter Holocaust, info fra barna av traumer - Krigsveteraner Flere studier dokumenterer ødeleggelse av familieatmosfæren Tydeligst hos veteraner med PTSD Davidson et al 2001 Konsekvensene av PTSD, ikke selve syndromet, har størst effekt Dekel et al 2008 av traumer - flyktningfamilier 23 års etterundersøkelse av vietnamesiske flyktninger i Norge og barna deres viser at PTSD hos far ved ankomst til Norge er en risikofaktor for barnas psykiske helse 23 år senere (barn født i Norge) Vaage et al

5 Traumers effekt på foreldrefungering Kontrollerende Overbeskyttende Krevende relasjon til barna Nummenhet viktigste negative faktor Familiefungering preget av mindre affektiv respons og problemløsning Davidson et al 2001, Dekel et al 2008 Betydningen av ektefellens rolle som buffer Westerink et al 1999,Dekel et al 2008 Effekt av traumer på barnet via foreldreeffekter Minsket utforskning Minsket empati Minsket forestillingsevne Problemer med gjensidighet Problemer med emosjonell kommunikasjon og affektregulering Utviklingsforstyrrelser Konsekvenser: Foreldrene kan ikke fungere som tilstrekkelig beskyttelsesskjold for barna Dårligere tilknytning mellom foreldre og barn Tidlige relasjonsproblemer Barna blir ekstremt utrygge, søker til gjenger for trygghet. Konklusjon: Trippel traumatisering av flyktningbarn Egen traumatisering i hjemland og under flukt Traumatiserte, stressede foreldre Marginale livsvilkår som asylsøker avgjørende for psykisk helse og livskvalitet Neurofysiologiske følger av vedvarende stress på en organisme i utvikling vil ha vidtrekkende følger for barnets fremtidige helse. Tap av foreldre-beskyttelse Tap av foreldre Separasjon (ulike typer) Foreldre ikke psykisk tilstede Rus, angst, depresjon Foreldre som mishandler, utøvere av overgrep Trussel mot foreldre Vitne til traumatisering av foreldre 5

6 VOKSEN PERSON, traumatisering og utvikling BARN, traumatisering og utvikling Utviklingsnivå Posttraumatic growth Utviklingsnivå forventet utikling, voksen? Traume Traumer Alder Depressiv devitalisering Barn på flukt mange år av sin oppvekst. Utviklingsforsinkelser/forstyrrelser Hjerneorganiske endringer under oppvekst med kompleks traumatisering flyktning/asylbarn barnevernsbarn andre Utviklingsperspektivet Kultur-relaterte forventninger til barns utvikling, milepæler og autonomi We need a cultural-developmental approach to understand experiences related to flight and life in exile Rousseau 2008 Alt henger sammen FORELDRE KULTUR MENTAL HELSE FATTIGDOM UTVIKLING RELIGION POLITIKK 6

7 Klinisk kompleksitet Hva er vanlige bup-tilstander? Hva er migrasjon? Hva er traumer? Hva er kultur? Hva er foreldrerelatert (tilknytning, generasjonsoverført traumatisering) Hva er utviklings-forsinkelser/forstyrrelser Hva er fysiske skader/sykdommer? Hva er deprivasjon? TRAUMA Individual/relational characteristics Biological, geneenvironment Development Attachment Spiritual/existential/ meaning system Personality; resilience Culture, cultural competency Health, including mental health Consequences Coping with trauma and consequences Time Mental health outcome Parents protecting shield Figure 4. Framework for understanding refugee long-term mental health outcome. Aina Basilier Vaage 2010 Contextual factors Culture Socioeconomic Social networks Political situation Refugee reception policy Health care services, including mental health Individual/relational characteristics Biological, geneenvironment Development Attachment Spiritual/existential/ meaning system Personality; resilience Culture, cultural competency Health, including mental health TRAUMA Consequences Coping with trauma and consequences Mental health outcome No protecting shield Time Figure 4. Framework for understanding refugee long-term mental health outcome. Aina Basilier Vaage 2010 Contextual factors Culture Socioeconomic Social networks Political situation Refugee reception policy Health care services, including mental health Flyktningforeldres utfordringer Tilpasning til ny kultur, noe de er tvunget inn i samtidig med Mestring av konsekvenser av traumer relatert til menneskerettighetsbrudd (HRV) Ivareta sine barn Mens de strever med konsentr.vansker, nedsatt læringsmulighet, hukommelse etc.under ekstreme rammeforhold Mot til å se.. Barn har rett på den beste helsehjelp som landet kan gi, ihht Barnekonvensjonen, inkorporert i norsk lovgivning Foreldre som ikke har fått oppholdstillatelse (papirløse) har kun rett på øyeblikkelig hjelp. Konklusjon: Traumatiserte /psykisk syke foreldre får ikke hjelp, med alvorlige konsekvenser for barna 7

8 Barnekonvensjonen Barns beste overordnet MEN tilsidesettes av innvandringspolitiske grunner Diskusjon Mot til å se barrierer som stenger for synet Evne til å handle i forhold til hva? til hvilken pris? Eller omvendt? evne til å se?? mot til å handle?? 8

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Ved psykolog Ingunn Eriksen ved Alternativ Til Vold Utarbeidet i prosjektet; Barn som lever med vold i familien. Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt

Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt Kirsten Jagmann Master of Public Health MPH 2009:1 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tsjetsjenske

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige ǃ i? Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) Plassering i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern 2008

Detaljer

Normalitet i limbo. Nerina Weiss. Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Nerina Weiss. Normalitet i limbo

Normalitet i limbo. Nerina Weiss. Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Nerina Weiss. Normalitet i limbo Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no 20337-omslag.indd 1 Nerina Weiss Normalitet i limbo Barn med avslag på sin asylsøknad er en svært sårbar gruppe. Ved årsskiftet 2012 2013 bodde det

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre Atferd Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre barn som flyttes i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud og Annika Melinder, Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk

Detaljer

Hvem skal jeg være her?

Hvem skal jeg være her? Hvem skal jeg være her? En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge Yngvild Bjartveit Haukeland og Magnus Huth Hovedoppgave UNIVERSITETET I OSLO 29.4.2011

Detaljer

Bacheloroppgave. VPL05 Vernepleie. Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre./ Children families of alcohol dependent parents.

Bacheloroppgave. VPL05 Vernepleie. Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre./ Children families of alcohol dependent parents. Bacheloroppgave VPL05 Vernepleie Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre./ Children families of alcohol dependent parents. Furland, Kristin Jøsvoll Totalt antall sider inkludert forsiden: 54 Molde,

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger Solidaritet i praksis Asyl og integrering Posisjonsdokument standpunkt og meninger Vedtas i ledermøte og oppdateres hvert år. Sist vedtatt mars 2011 Utgitt av: Norsk Folkehjelp www.folkehjelp.no Tekst:

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Psykisk helse hos flyktningar. 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest

Psykisk helse hos flyktningar. 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest Psykisk helse hos flyktningar 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest TABU Psykisk helse en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på

Detaljer

Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis

Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis - Hvordan kan ny kunnskap bidra til mer symptomlette og bedre heling? FPP-seminar Halden, 28. oktober 2011 Trine Anstorp, psykologspesialist

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Ragnhild Aasen Jacobsen er politisk rådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon som arbeider

Detaljer