PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie"

Transkript

1 Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd» Ragnhild Lied. SIDE 21 Forbundsnytt N R 4 // J U N I FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGSFORBUNDET PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA I Vefsn blir styrere pålagt å bruke det kontroversielle atferds programmet «De utrolige årene» mot sin vilje. Styrerne mener metoden er bakstreversk, og at barna blir behandlet som objekter, ikke subjekter. SIDE 12-13

2 Kva kan politikarar eigentleg bestemme? I denne utgåva av Forbundsnytt har vi ei sak frå ein norsk kommune, om politikarar som har vedteke at barnehagelærarar skal snakke til barn på ein spesiell måte. Dei vil at alle dei tilsette i to barnehagar skal gi barn same respons i situasjonar som dei tolkar som like. Kan politikarar verkeleg bestemme korleis barnehagelærarar og andre tilsette skal møte dei einskilde barna? Vårt svar på dette er sjølvsagt NEI. Men svaret er ikkje like sjølvsagt for andre. Metode-fridomen til lærarar blir i dag utfordra. På barnehageområdet har vi ei lovendring på gang. I framlegget blir det klargjort at barnehageeigarar har rett til å velje system, metode og verktøy i vurderingsarbeidet. Argumentasjonen er juridisk og knytt til arbeidsgivar sin styringsrett ikkje til kva slags pedagogisk kompetanse som trengs for å ta gode avgjerder på dette området. Lærarar skal sjølvsagt kunne grunngje sine metodeval i møte både med kollegaer, leiing og med lokal barnehage- og skulestyresmakt. Eg trur det er lurt at lærarar blir utfordra på kvifor dei gjer som dei gjer. Eg ynskjer meg sterke fagmiljø rundt skular og barnehagar som kan være lærarane sine kritiske vener. Å gjere val som lærar er ikkje noko ein berre gjer ut frå ei privat kjensle av kva som er rett. Å være lærar i barnehage og skule er å utføre offentlege handlingar vi skal vise fram vår praksis og vi skal ønskje fagleg kritikk velkomen. Lærarar skal kjenne og bruke forsking i arbeidet. Godt skjønn utøvast best i miljø der forsking er ein sjølvsagt del av kunnskapsgrunnlaget. Og med forsking meiner eg ikkje berre evidens-forsking som er retta mot det som kan målast og teljast. Det finst mykje viktig forskingsarbeid noko er jamvel knytt til fag som ikkje kan seie noko eintydig om «kva som verkar» i klasserommet. Innanfor fagfeltet etikk finn vi slike døme. Vi treng også etiske diskusjonar, det er difor vi har laga ein profesjonsetisk plattform. Læraryrket er komplekst i møtet med barn og unge blir eit vidt kunnskapsfelt utfordra. Innhaldet i dei ulike faga utviklar seg og livet til barn og unges endrar seg. Metodetvang er ikkje svaret på kva som skal gjere barnehage og skule betre. RAGNHILD LIED Leiar Forbundsnytt er utgitt av Utdanningsforbundet, kommunikasjons avdelingen, Kontakt oss Redaksjonen avsluttet Ansvarlig redaktør Utdanningsforbundet Redaktør Marius G. Vik Bidragsytere til dette nummeret Nina Hulthin, Stian Skaar, Arun Ghosh, Heidi Thaulow Harto, Anne Karin Sæther, Jorunn Dahl Nordgård, Turi Pålerud, Karin Torp, Ole Otterstad, Inger Lise Jensen Svaneng og Marius G. Vik Forsidefoto Illustrasjonsfoto, Linda Cartridge. INNHOLD 3 Mitt ATV-tips Nyvalgte ledere og nestledere 4 Nasjonale prøver skal ikke avgjøre lønn 5-7 På tomannshånd: Preben Uthus 8 40 millioner til barnehagelærerutdanning 9 Skolenes økonomi stadig verre 10 Handelsavtale bekymrer Global utdanningspolitikk 11 Revidert: Mindre til barn og unge Politikerne overkjører faglige råd 14 Tariff: Som forventet i KS 15 Mot ny ytelsespensjon i det private Profesjonspolitikk, et viktig ledd i skoleutvikling 18 Medlemstilbud 19 Ikke nivådifferensier klassene! 20 Slår ring rundt den akademiske friheten 21 Vil teste fraværsgrense i VGS 22 Matteprosjektet NORCAN 24 Kurs 2 FORBUNDSNYTT NR

3 JUNI 2015 Svein Ove Olsen og Adelheid Mykland i Vest-Agder avslutter valgene av nye ledere og nestledere i Utdanningsforbundets fylkeslag våren FOTO: Paal M. Svendsen, Bladet Utdanning Nyvalgte ledere og nestledere Fylkesårsmøtene er avholdt over hele landet, og nyvalgte ledere og nestledere er valgt. Vi gratulerer og ønsker dere alle lykke til! Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Vestfold Hedmark Hordaland Buskerud Nordland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Telemark Østfold Oslo Oppland Troms Aust-Agder Finnmark Sogn og Fjordane Vest-Agder Leder Lene Hammergren Stensli + nestleder Ingvild Aga Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød + nestleder Karin Elisabeth K. Wathne Leder Hans Johan Lieng + Pål H. Kielland Leder Petter Andersen + nestleder Marie Bru Leder Egil Reinemo + nestleder Lise Beathe Hov Leder Anita Knapskog + nestleder Mildrid Kronborg Økland. Anne Lise Søgnen Heien + nestleder Johannes Aagaard Leder Gerd-Inger Simonsen + nestleder Bitte Aasegg Leder Bjørn Wiik + nestleder Inger Seem Leder Borghild Moe + Anne Marie Bergset Leder Harald Johansen + nestleder Solveig Hals Leder Dagrun Lundsvoll + nestleder Bjørg Ratvik Leder Aina S. Andersen + 1. nestleder Therese Thyness Fagerhaug og 2. nestleder Atle André Danielsen Leder Rannveig Theisen + nestleder Toril Walby van Dijk Leder Thomas Nordgård + nestleder Anita Richardsen Leder Ottar Stordal + nestleder Hanne Hansson Leder Kari Lium + nestledere Bjørnar Mjøen og Arnt J. Jensen Leder Steinar Strømslim + nestleder Magnhild Hoddevik Leder Svein Ove Olsen + nestleder Adelheid Mykland NAVN Thomas Nordgård (41) HVEM ER JEG Fylkesleder i Troms MITT BESTE ATV-TIPS Krev din tid! Det er avgjørende at dere får diskutert spørsmål i klubben. Når tidspresset i forbindelse med en sak blir stort, må du kreve å få tid avsatt til å diskutere den. Ofte blir hastverk mer lastverk når det gjelder medbestemmelse. Hvis prosessen går for fort, og folk ikke blir hørt, så kan motstanden og konfliktnivået bli veldig stort. Det er få ting som er så viktig som å få avgjørelser skikkelig forankret. Dessuten, nå som det snart kommer mange nye ATV-er på plass: Pass på at du kommer på skoleringen Utdanningsforbundet tilbyr, vi starter med nye kurs i høst. Å være arbeidsplasstillitsvalgt er en uhyre viktig jobb, og da er det viktig å delta på den skoleringen vi tilbyr. Vær heller ikke redd for å bruke lokallaget eller fylkeslaget i saker du opplever som vanskelig! NR FORBUNDSNYTT 3

4 Vedtok økt lærertetthet, men stemte mot 10. mai vedtok KrF på sitt landsmøte å innføre en norm for lærertetthet i grunnskolen. Halvannen uke senere stemte partiet mot det samme i Oslo. Vi ser det igjen og igjen: Det blir lovet gode skolepolitiske tiltak på nasjonalt nivå, men disse løftene smuldrer opp når kommunepolitikerne skal få lokale prioriteringer på plass, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.20.mai ble et forslag fra Innbyggerinitiativet til lærertetthetsnorm i Oslo stemt ned. SV og Rødt hadde fremmet forlaget om at byrådet «skulle utarbeide en opptrappings- og samarbeidsplan med staten for lærertetthet i Oslo-skolen, med mål om å komme ned på 15 elever per lærer i trinn og 20 elever per lærer i trinn». Bare disse to partiene stemte for dette forslaget. KrF begrunner sin avvisning av forslaget med at de mener det er mest hensiktsmessig å fremme en slik sak i forbindelse med de årlige budsjettene.også et mer uforpliktende forslag der Byrådet bes om å legge fram en sak om hvordan økt lærertetthet kan bidra til mer læring i Osloskolen ble stemt ned mot stemmene til SV, R, Ap og MDG. KLAR TALE FRA UDIR Nasjonale prøver skal ikke avgjøre lønn Praksisen er lovstridig, men likevel sier én av ti rektorer at prøvene påvirker lønnsfastsettelsen deres. SKOLE Prestasjonslønn har den siste tiden blitt et hett tema i skolepolitikken. Nylig kom det frem at Oslo Høyre går til valg på å «innføre resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere». Mange norske skoleledere sier at dette allerede er vanlig praksis. I en undersøkelse Respons analyse har gjort for Utdanningsforbundet sier åtte prosent av skoleledere at «elevenes resultater har betydning for min lønnsfastsettelse». På Østlandet dreier det seg om hele 13 prosent. Tallene er oppsiktsvekkende, all den tid den type avlønning ikke er tillatt. I en fersk juridisk betraktning som Utdanningsdirektoratet har kommet med, bestrides det at de omstridte nasjonale prøvene og den omfattende, årlige Elevundersøkelsen kan brukes som grunnlag for lærervurdering og lønnsdannelse. I notatet, som er en vurdering for en egen arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet, heter det at opplysningene som samles inn om elever i nasjonale prøver og Elevundersøkelsen ikke kan benyttes til å kartlegge og evaluere lærere på individnivå, og vil være i strid med loven. Det er et grunnleggende prinsipp i personvernretten at personopplysninger samlet inn til ett bestemt formål ikke kan benyttes til andre formål med mindre de registrerte samtykker til slik bruk, skriver Utdanningsdirektoratet i en e-post til VG. Utdanningsdirektoratet slår fast at resultater på nasjonale prøver ikke kan brukes som en del av lønnsfastsettelsen. Foto: KaVass/Flickr. Krever avklaring av lovligheten Også Datatilsynet er meget kritiske til å bruke nasjonale prøver som en del av lønnsfastsettelsen. Slik vi har forstått formålet med nasjonale prøver er det kartlegging av elevenes ferdighetsnivå i enkeltfag. Med mindre det har vært tydelig kommunisert at resultatene fra nasjonale prøver også skal brukes som kriterium for å vurdere og belønne lærere, så må lovligheten av en slik bruk avklares nærmere, sier seniorrådgiver Eirin Lauvseth i Datatilsynet til avisen. Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, reagerer. Uklok avlønningskultur Dette viser det at det er åpnet for en uklok avlønningskultur basert på elevprøver som ikke sier noe om kvaliteten på lederens arbeid, sier Handal. 4 FORBUNDSNYTT NR

5 Mannen som skapte Facebook-historie Preben Uthus (38) er utdannet lærer, småbarnsfar og styremedlem i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Og mannen som ga Utdanningsforbundet 100 meters forsprang, ifølge KS. INTERVJUET En mørk vinterkveld i 2012 satt Preben Uthus hjemme foran det nedsnødde plommetreet i Selbu og snekret sammen en ny Facebook-gruppe. Lite ante han da hva konsekvensen ville bli. Selv om han håpet at gruppen ville utgjøre en forskjell, hadde han aldri trodd at gruppen skulle favne så bredt. Gruppen fikk navnet «Arbeidstidsforhandlingene», og skulle fort vokse seg stor og mektig. På sitt største talte gruppen over medlemmer, og selv om den nå er nede i medlemmer er det fortsatt her debatter om skolerelaterte ting først og fremst diskuteres. Selv et drøyt halvår etter at lærerstreiken var over er engasjementet stort, men de kraftigste drønnene fra i fjor våres er, heldigvis, borte. Den gangen ville KS ha lærerne én time mer på skolen hver dag, og begeret rant over. «Ekle kryp», «makk», «grundig lobotomert» og «kjøtthue» var noen av kraftuttrykkene Aftenposten hentet frem fra sidene da de skrev artikkelen «Lærere hetser motparten grovt på Facebook». De Det har til tider blåst kraftig rundt Preben Uthus, men Facebook-generalen og styremedlem i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag har hele tiden stått rakrygget. Foto: Einar Myrenget, Utdanning. kunne strøket «motparten» også Utdanningsforbundets ledere fikk passet solid påskrevet på Arbeidstidsforhandlings-sidene. Jeg blir forundret over at folk kan uttrykke seg på en slik måte, men samtidig vet vi at det finnes mange ulike mennesketyper også i læreryrket, sier Uthus selv. Ufine og usaklige innlegg Han kastet ut noen få som brøt sidenes kjøreregler «men først etter at de hadde fått noen vennlige henvendelser i forkant». I en kortere periode valgte han også å stenge sidene, men med sindig nordlendingsblod i årene sto han stormen av og bevarte roen. I stedet for å stenge sidene for godt, åpnet han dem på ny. Det tok litt av, og det var noen ufine og usaklige innlegg. Språkbruk og karakteristikker som ikke tjente saken og som ikke styrket vår troverdighet. Men nå er det nå sånn at vi engang lever i et demokrati, og da må en tørre å ta kampen. Jeg tror det beste vi kan gjøre for å styrke vår etiske bevissthet er å få ting opp i dagen, ta debatten, og ta kollektiv avstand fra debattformer og karakteristikker som vi som profesjon bør holde oss for gode til. Det viste seg å være et klokt valg. Så NR FORBUNDSNYTT 5

6 Preben Uthus takker kona og læreren Sissel for tålmodigheten hun utvist d det kokte som verst på Arbetidstidsforhandlings-sidene. Her er paret sammen med barna Maiken (20), Niklas (6), og Eiril (2). Foto: Privat. klokt at selv KS har innrømmet at de har følt presset fra Facebook-sidene til Uthus. Det har vært interessant å lese evalueringsrapporten til KS. De beskriver blant annet selv at vendepunktet nok kom da KS-lederen, Gunn Marit Helgesen, ble utfordret på mandatet i fjor vinter, forteller Uthus. «Heldigvis er kona lærer noe som kanskje bidro til større forståelse for prioriteringene.» Rykket 100 meter fra KS Det tok ikke lang tid før KS forhandlingsleder skjønte at det ikke var mulig å få forlenget tilstedeværelsesplikten, og mye av forklaringen lå i den massive motstanden som kom frem på Facebook-sidene. Etter at vi var enige om en skisse hos Riksmekleren, forsøkte vi å ligge lavt. Da vi kom på banen etter hvert, hadde sosiale medier sørget for at en virkelighetsoppfatning hadde fått festet seg. Å endre på den var som å løpe 400 meter der de andre hadde 100 meter forsprang. Ordene tilhører forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, og kom etter at lærerstreiken var over. Han siktet utvilsomt mest til Preben Uthus Facebook-side. Det var en begivenhetsrik tid, innrømmer hovedpersonen. Jeg vil i alle fall ikke regne på antall timer jeg har brukt på å administrere siden, humrer Liverpool-supporteren. I mai og juni i fjor var det veldig intenst, og jeg følte ansvar for å være på hele tiden. Samtidig var det viktig for meg å ikke forsømme familien, og heldigvis er kona lærer noe som kanskje bidro til større forståelse for prioriteringene. Våknet til mobbeoppslag Like stor forståelse har han ikke møtt alle andre steder. Én gang våknet han opp til et oppslag i VG Nett om at han var ansvarlig for at KS-lederen ble mobbet. Rabalder ble det også da han utestengte et styremedlem fra Skolenes Landsforbund ut av sidene. Det er aldri hyggelig når navnet mitt blir knyttet til mobbing, men jeg har aldri mistet nattesøvnen over dette. Jeg har hatt flere mål med sidene mine, og har vært tydelig på at medlemsfisking ikke er greit, samtidig som det skulle bli skapt en bred profesjonsfront på tvers av fagforeninger. Da blir det kontraproduktivt når vi under en arbeidskonflikt går ut og bruker energien på kritikk av våre egne ledere og organisasjoner i stedet for motparten som tross alt satt med ansvaret. Det er en tid for alt i en demokratisk medlemsorganisasjon, men under en streik er det tid for samhold. Tettere på grasrota Den delen av demokratiet tar han også med seg inn i sin jobb for 6 FORBUNDSNYTT NR

7 Preben Uthus har alltid hatt lett for å engasjere seg, og har vært aktiv i både politikk og fagforeningsarbeids siden studietiden. Her er han i samtaler med Tone Jøssund og Berit Lian fra Trondheim Lokallag. Foto: Privat Utdanningsforbundet. Nylig ble han gjenvalgt som fylkesstyremedlem i Sør-Trøndelag for fire nye år. Facebook-ballasten er noe han vet å utnytte også der. «Jeg blir forundret over at folk kan uttrykke seg på en slik måte» Jeg har stor tro på at sosiale medier er en viktig kanal for å få kontakt med grasrota, og for å sette politisk agenda i samfunnet. Min kunnskap om meningsmangfoldet er forsterket og oppdatert som følge av bruken. Jeg opplever også at forståelsen for sosiale medier er styrket i organisasjonen. Det er viktig å ha en strategi for sosiale medier, og å være med der. Vi så hvordan de formet inngangen til uravstemmingen, og nøkkelen ligger i hvordan man møter en debatt og former meningsdannelsene. Rådet er derfor klart: Du må være forberedt hvordan informasjon skal legges frem, og ha en strategi på det. Det er ikke nok å stille til debatt dagen etter. Meningsdannelsen skjer før og mens beslutningene fastsettes, ofte på sosiale medier, og da må du også være med på å forme den. Med sosiale mediers lette tilgjengelighet og enkle formidlingsmuligheter bør det ikke være tilfeldige tillitsvalgte som har ansvaret for å følge dem opp. - Medlemsmøtene viktigst Det viktigste er likevel fortsatt å møte medlemmer ansikt til ansikt, mener 38-åringen. Sosiale medier har en misjon i forhold til fagforeningen, men det må ikke bare bli det vi bruker. Det viktigste er fortsatt det som skjer i medlemsmøter. Det ligger en forpliktelse i det å se folk i øynene, og vi må heller ikke glemme at det ikke er sikkert at de beste argumentene som vinner frem på sosiale medier. Ofte kan det være så enkle mekanismer som at de som vinner frem er de som roper høyest eller er flinkest til å skape en stemning, advarer Uthus. NR FORBUNDSNYTT 7

8 40 millioner til barnehagelærerutdanning Regjeringen ønsker å flytte fokuset borte fra kapasitet og over til innhold og kvalitet i barnehagene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde tidlig i mai at han ønsker å endre kursen i barnehagepolitikken. BARNEHAGE I over ti år har barnehagepolitikken først og fremst handlet om å bygge kapasitet. Nå må vi bygge innhold og kvalitet. Flere ansatte med barnehagelærerutdanning er et viktig tiltak i det arbeidet. Vi mangler barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm. Derfor velger vi å gi en økonomisk gulrot slik at flere barnehageansatte skal få mulighet til å ta barnehagelærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no. 275 millioner ekstra Det er i 2015 totalt avsatt 275 millioner kroner til kvalitetstiltak i barnehagesektoren. Regjeringen har nå bestemt at 40 millioner av dette skal gå til økonomisk tilrettelegging for noen utvalgte studier. De skal brukes på de som tar arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk. Dette er studier som bidrar til å øke antall barnehagelærere, og Utdanningsforbundet er positive til tiltaket. Det er et positivt signal at regjeringen ser på utdanning av barnehagelærere som et viktig tiltak for heving av kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi deler dette synet, sier sentralstyremedlem Hege Elisabeth Valås. Ønsker midler til pressområder Hun håper dette vil bidra til at flere får barnehagelærerkompetanse, og mener det er et viktig skritt i riktig retning. Mangel på barnehagelærere er i Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen øker satsingen på barnehager, og gir 40 millioner ekstra for å få flere til å ta barnehagelærerutdanning. Foto: Kunnskapsdepartementet/Flickr dag den viktigste grunnen til de store kvalitetsforskjellene vi ser i barnehagesektoren. Spesielt er det viktig at det sørges for utdanning av barnehagelærere i pressområdene Oslo, Akershus og Rogaland, poengterer Valås, som også er nysgjerrig på hva den resterende andelen av de til sammen 275 millionene skal bruke til. Oppfordrer til økt pedagogtetthet Først og fremst håper hun at det vil avsettes betydelige midler til å øke pedagogtettheten i barnehagene. Vi ønsker derfor at regjeringens tiltak om å bruke 40 millioner på å utdanne flere barnehagelærere, på sikt følges opp med en lovendring om barnehagens pedagogisk personale. Siden vi ser regjeringen er på gli, hva angår kvalitetsheving av barnehagesektoren, har vi derfor følgende forslag: Sett av 480 millioner til kvalitetsheving i barnehagesektoren neste år, og bruk disse pengene på én ting en realisering av nytt lovkrav om pedagogisk bemanning! Utdanningsforbundets ønske er en lovtekst i tråd med Øie-utvalgets innstilling fra De foreslår at det bør være én barnehagelærer per tolv barn over tre år, og én barnehagelærer per seks barn under tre år. Med en ny lovregulert bemanningsnorm vil dette utgjøre 50 prosent av de ansatte, i stedet for dagens lovkrav på 33 prosent. Arbeidstid i barnehagen spørreundersøkelse Om noen måneder er det igjen tid for arbeidstidsforhandlinger for våre medlemmer i kommunale barnehager i KS området. For at både vi og KS skal få et riktig bilde av situasjonen ute i barnehagene, og ikke minst av hvordan dagens avtale praktiseres og fungerer, har Utdanningsforbundet laget en spørreundersøkelse som vi ber medlemmer i kommunale barnehager svare på. Det tar ikke lang tid å svare på undersøkelsen, og responsen er svært viktig for vårt arbeid inn i forhandlingene. Derfor håper vi at medlemmene som får undersøkelsen prioriterer å besvare spørsmålene når den blir sendt ut. 8 FORBUNDSNYTT NR

9 Skolenes økonomi stadig dårligere Landets skoleledere forteller at skolene deres har fått dårligere økonomi de siste årene. Bare tre prosent mener deres skole har svært god økonomi. Skolehverdagen blir stadig tøffere, i alle fall økonomisk, ifølge tilbakemeldingene fra norske skoleledere. Foto: Tom-Egil Jensen SKOLE Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som er gjort av Respons Analyse for Utdanningsforbundet. Et representativt utvalg på 801 rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående skole svarte. Flertallet sier de har opplevd en negativ utvikling i skolens økonomi. 59 prosent oppgir at de har fått noe eller mye dårligere økonomi de siste tre årene, mens bare 11 prosent oppgir at de har fått noe eller mye bedre økonomi. 26 prosent svarer at økonomien er uforandret. Skolepolitikken henger ikke sammen Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal mener dette viser at den skolesatsingen mange rikspolitikere lover og den virkeligheten som møter mange elever i skolen ikke henger sammen. Det er nærmest en frontkollisjon mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet. Rikspolitikeren gir løfter, men kommunepolitikeren sitter på verktøyet - og det er «Det er nærmest en frontkollisjon mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet.» Steffen Handal de som avgjør OM det skal satses på skolen, sier Steffen Handal. Elevene blir taperne når skolen blir salderingspost i følge Utdanningsforbundet. Så lenge det ikke blir mer styring er det barn og unge som betaler prisen. Det gjør de gjennom lærerløse/ vikarløse skoletimer, overfylte klasser, kun assistenter i spesialundervisningen, ingen helsesøster og dårlig renhold på skolen, sier Handal. Forskjellsskolen vokser Undersøkelsen er nedslående for norsk utdanning og viser at forskjellsskolen vokser mener Handal. Det vi trodde var den norske fellesskolen er ikke lenger en institusjon men en illusjon. Kostra-tallene viser at noen kommuner kun bruker kroner per skoleelev i året, mens andre kommuner bruker kroner. Altså nesten tre ganger så mye, sier han. Politikerne må våge å ta noen konkrete grep for å rette opp disse forskjellene mener Utdanningsforbundet. Hvis rikspolitikerne virkelig mener at skole og utdanning er så viktig at alle barn og elever skal sikres et likeverdig tilbud, må alle skoler sikres et mer likeverdig økonomisk grunnlag. Det kan gjøres gjennom å lovfeste et maksimalt antall elever pr. lærerårsverk på alle skoler, men som samtidig gir skolene frihet til å utnytte lærerressursene på en fleksibel måte, avslutter Handal. I funnen i undersøkelsen blant rektorene og skolelederne kommer det blant annet frem at: Nesten halvparten av alle rektorene/skolelederne i grunnskolen omtaler den økonomiske situasjonen på skolen de leder som mindre god, samme er tilfelle for snaut enn hver tredje leder i videregående. 12 prosent av rektorene/lederne i grunnskolen mener at den økonomiske situasjonen er direkte dårlig. Bare tre prosent av rektorene/skolelederne mener deres skole har «svært god økonomi». Arthur Svenssons internasjonale fagforeningspris går i 2015 til...ledelsen i lærerfagforeningen i Bahrain, BTA. Fagforbundet Industri Energi står bak prisen, som deles ut i Folkets hus 17. juni. Jalila al-salman, nestleder i BTA, kommer for å motta prisen. Lederen, Mahdi Abu Dheeb, er fengslet. Ytringsfriheten og organisasjonsfriheten er truet for alle i Bahrain. Jalila har ikke lenger jobb. Arrangementet i Folkets hus er åpent og statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund, vil debattere hva Norge kan bidra med for å sikre menneskerettighetene i Bahrain. Generalsekretæren i Education International, Fred van Leuwen og Jalila al-salman vil være blant paneldeltakerne. NR FORBUNDSNYTT 9

10 Handelsavtale om utdanningstjenester bekymrer Norge har som ett av fire land foreslått å inkludere private utdanningstjenester i ny, internasjonal handelsavtale. I dokumenter fra TiSA-forhandlingene (Trade in International Services Agreement) kommer det frem at Norge, sammen med Colombia, New Zealand og Australia, går inn for å innlemme utdanningstjenester med som en del av en ny, internasjonal handelsavtale. Utdanningsforbundet er bekymret for utviklingen, og har sammen med Skolenes landsforbund sendt brev til utenriksminister Børge Brende. Der kreves det at Norge trekker sin støtte til det omstridte forslaget. Utdanning er ikke en handelsvare. Det bør være utdanningspolitiske og ikke handelspolitiske avveininger som skal styre utdanningssystemet. Det er derfor svært kritikkverdig at Norge tilsynelatende presser på for å utvide virkeområdet for avtalen til å omfatte private utdanningstjenester, står det i brevet. Utdanningsforbundet er opptatt av at alle barn og unge sikres retten til offentlig utdanning av god kvalitet, og at nasjonale myndigheter har demokratisk kontroll over utdanningssektoren. Også den internasjonale lærerorganisasjonen Education International er opptatt av at utdanningstjenester holdes utenfor eventuelle TiSA-avtaler. En åpning og tilrettelegging for det private utdanningsmarkedet vil på sikt kunne få svært uheldige konsekvenser for det offentlige utdanningstilbudet, heter det i brevet til Brende. UTDANNINGSFORBUNDETS PÅVIRKNINGSARBEID I GLOBAL UTDANNINGSPOLITIKK Oslo er arena når nærmere 40 regjeringsledere i sommer sammen skal jobbe for et globalt utdanningsløft. INTERNASJONALT Målet med utdanningskonferansen «Education for development», som finner sted i Oslo fra 6. til 7. juli, er å fremme et globalt utdanningsløft for å nå FNs nye utviklingsmål, opplyser regjeringen. Den globale konferansen i juli skal ta oss et skritt nærmere målet om at alle jenter og gutter kan få en solid utdanning som gir dem et godt fundament for voksenlivet. Det er avgjørende å øke investeringene i utdanning hvis vi skal klare å utrydde den ekstreme fattigdommen. Ingen utdanning, ingen utvikling, sier statsminister Erna Solberg om utdanningskonferansen som holdes i sommer. I mai var Utdanningsforbundet derfor i Brussel for å diskutere innholdet i utdanningskonferansen «Oslo Summit». På møtet i Brussel var det kvalitet i utdanning og rollen til lærere som var i fokus. Den norske statssekretæren (UD) Hans Brattskar, Klaus Rudischauser fra Europakommisjonen og Jordan Naidoo fra UNESCO holdt hovedinnlegg. I den påfølgende debatten poengterte Utdanningsforbundet flere ganger at man: 1. må være påpasselig når det gjelder spørsmål rundt nye finansieringskilder til utdanning 2. arbeider innen offentlige utdanningsstrukturer 3. organiserer utviklingshjelp slik at lærerfagforeninger kan hjelpe andre lærerfagforeninger, siden det er vi som kjenner vår egen profesjon best Majoriteten av talerne var veldig tydelige på at kvalifiserte lærere, med gode støttesystemer er helt avgjørende for mulighetene til læring. Alle land må prioritere utdannelse, og utvikle skattegrunnlaget slik at dette kan finansieres gjennom regjerningens budsjetter, poengterte statssekretær Hans Brattskar, noe Utdanningsforbundet støtter LES MER: For å lese mere om «Oslo Summit», klikk her. «Ingen utdanning, ingen utvikling» Erna Solberg 10 FORBUNDSNYTT NR

11 Pedagogstudentene rundet ! Pedagogstudentene hadde en eventyrlig vekst i 2014, og medlemstallet fortsetter å øke. Nylig rundet de medlemmer, som er ny rekord. Medlem nr var 22 år gamle Hanna Hansen Haugland, som ble vervet på Høgskolen i Bergen. Jeg synes det er mange fordeler ved å være medlem. Man får større innblikk i studieløp, rettigheter, vilkår og ikke minst mulighet for engasjere seg, sier Haugland, som regner med å melde overgang til Utdanningsforbundet når hun er ferdig med studiet. Populære barnehagefilmer Utdanningsforbundet sin andre barnehagefilm ble lansert i slutten av april, og er allerede sett av cirka Filmen heter «Kristian skal finne barnehagelærere», og belyser på en humoristisk måte hvor få barnehagelærere som finnes i barnehagen. Årets første barnehagefilm var «Karen teller barnehagelærere», som ble lansert i februar og er sett av hele Du kan se begge filmene på Facebooksiden, nettsiden eller på Youtubekanalen til Utdanningsforbundet. Filmene er en del av Utdanningsforbundets barnehageoffensiv. Målet med kampanjen er at hver barnehage skal ha minst 50 prosent barnehagelærere. Kutt i tilbudet til barn og unge Revidert statsbudsjett gir kommunene mindre å rutte med. De yngste blir skadelidende. BARNEHAGE/SKOLE 1,1 milliarder kroner er veldig mye penger, men dekker ikke opp for den ventede skattesvikten i kommunene. Konsekvensen blir mange steder kutt i tilbudet til barn og elever, sier Utdanningsforbundets Ragnhild Lied om revidert nasjonalbudsjett. Nylig la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for Utdanningsforbundet mener det viser at det viser at det er langt fra skolepolitiske festtalene til den tøffe kommunehverdagen. Nok en gang ser vi at rikspolitikernes snakk om å satse på barnehage og skole nærmest frontkolliderer med den økonomiske virkeligheten i kommunesektoren, sier Ragnhild Lied. Hun ser likevel lyspunkt når det gjelder regjeringens forslag til kommuneproposisjon til neste år, men har få illusjoner om noen reell storsatsing på utdanning i året som kommer heller. «I enkelte kommuner er over tre ganger så mange elever per lærer som i andre kommuner, og pengebruken per elev varier med kroner.» Ragnhild Lied Statsminister Erna Solberg, her sammen med utenriksminister Børge Brende, har brukt mye tid på å snakke om ambisjonene i skolepolitikken som her, under et besøk på Brannfjell skole i fjor. Foto: Statsministerens kontor/flickr. Forskjellsskolen har satt seg Det er bra at regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2016 gir kommunesektoren en svak økning i det økonomiske handlingsrommet, mener Lied. Men jeg merker meg at økningen i de frie inntektene ikke blir begrunnet med behov for økte inntekter i barnehager og skoler. Vi vet at dersom de nasjonale ambisjonene skal innfris, så må det stilles klarere kvalitetskrav og sørge for en bedre finansiering. Utdanningsforbundet mener regjeringen må satse mer på at alle skoler får likeverdige økonomiske forutsetninger for å gi et godt og likeverdig opplæringstilbud til alle elever. Forskjellsskolen har satt seg fast i Norge. Dette kan illustreres ved at det i enkelte kommuner er over tre ganger så mange elever pr. lærer som i andre kommuner, og at pengebruken pr. elev varier med kroner. Da sier det seg selv at alle elever og barn ikke får et like godt opplæringstilbud, fastslår lederen for Utdanningsforbundet. Skolehelsetjeneste En annen sak Utdanningsforbundet lenge har kjempet for ser ut til å få noen ekstra midler til neste år. Det er bra at regjeringen løfter fram behovet for styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten og ønsker at kommunene skal bruke 200 millioner kroner av de frie inntektene til det. Dette kan bidra til et styrket helsetilbud til barn- og unge, men bare dersom pengene brukes som forutsatt. Vi har før sett at så ikke skjer, legger hun til. Fleksibelt barnehageopptak Regjeringen mener at 400 mill. av økte frie inntekter i 2016 bør brukes til et mer fleksibelt barnehageopptak. Utdanningsforbundet mener at regjeringen heller burde ha satset på kvalitetstiltak, for eksempel ved å rekruttere flere barnehagelærere, avslutter Ragnhild Lied. NR FORBUNDSNYTT 11

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Rettleiing av nyutdanna førskulelærarar og lærarar Rettleiar om krav til pedagogisk bemanning Tariff 2012 Finansiering av barnehagar

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker Strategisk plan for Utdanningsforbundet Ullensaker For perioden 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet 28.april 2014 1 Innhold: Det kommunale landskapet s.3 Satsingsområder for perioden 1) Profesjonsetikk s.6 2)

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

GLØD- Nettverket 2016

GLØD- Nettverket 2016 GLØD- Nettverket 2016 KOMMUNESAMLING BARNEHAGEOMRÅDET 9.JUNI 2016 TRINE SAMUELSBERG, PBL GLØD Nettverket i Hordaland GLØD-Nettverket prioritert videreført etter at KD avsluttet prosjektet i 2014 Videreføringen

Detaljer

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten . Barn og eleves egenverdi Styring og utvikling av skole- og barnehagesektoren sett i et profesjonsetisk perspektiv Momenter fra debatten 0 ÅM sak 0. Barn og elevers egenverdi Sekretær IK Terje Lerberg

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer