PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie"

Transkript

1 Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd» Ragnhild Lied. SIDE 21 Forbundsnytt N R 4 // J U N I FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGSFORBUNDET PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA I Vefsn blir styrere pålagt å bruke det kontroversielle atferds programmet «De utrolige årene» mot sin vilje. Styrerne mener metoden er bakstreversk, og at barna blir behandlet som objekter, ikke subjekter. SIDE 12-13

2 Kva kan politikarar eigentleg bestemme? I denne utgåva av Forbundsnytt har vi ei sak frå ein norsk kommune, om politikarar som har vedteke at barnehagelærarar skal snakke til barn på ein spesiell måte. Dei vil at alle dei tilsette i to barnehagar skal gi barn same respons i situasjonar som dei tolkar som like. Kan politikarar verkeleg bestemme korleis barnehagelærarar og andre tilsette skal møte dei einskilde barna? Vårt svar på dette er sjølvsagt NEI. Men svaret er ikkje like sjølvsagt for andre. Metode-fridomen til lærarar blir i dag utfordra. På barnehageområdet har vi ei lovendring på gang. I framlegget blir det klargjort at barnehageeigarar har rett til å velje system, metode og verktøy i vurderingsarbeidet. Argumentasjonen er juridisk og knytt til arbeidsgivar sin styringsrett ikkje til kva slags pedagogisk kompetanse som trengs for å ta gode avgjerder på dette området. Lærarar skal sjølvsagt kunne grunngje sine metodeval i møte både med kollegaer, leiing og med lokal barnehage- og skulestyresmakt. Eg trur det er lurt at lærarar blir utfordra på kvifor dei gjer som dei gjer. Eg ynskjer meg sterke fagmiljø rundt skular og barnehagar som kan være lærarane sine kritiske vener. Å gjere val som lærar er ikkje noko ein berre gjer ut frå ei privat kjensle av kva som er rett. Å være lærar i barnehage og skule er å utføre offentlege handlingar vi skal vise fram vår praksis og vi skal ønskje fagleg kritikk velkomen. Lærarar skal kjenne og bruke forsking i arbeidet. Godt skjønn utøvast best i miljø der forsking er ein sjølvsagt del av kunnskapsgrunnlaget. Og med forsking meiner eg ikkje berre evidens-forsking som er retta mot det som kan målast og teljast. Det finst mykje viktig forskingsarbeid noko er jamvel knytt til fag som ikkje kan seie noko eintydig om «kva som verkar» i klasserommet. Innanfor fagfeltet etikk finn vi slike døme. Vi treng også etiske diskusjonar, det er difor vi har laga ein profesjonsetisk plattform. Læraryrket er komplekst i møtet med barn og unge blir eit vidt kunnskapsfelt utfordra. Innhaldet i dei ulike faga utviklar seg og livet til barn og unges endrar seg. Metodetvang er ikkje svaret på kva som skal gjere barnehage og skule betre. RAGNHILD LIED Leiar Forbundsnytt er utgitt av Utdanningsforbundet, kommunikasjons avdelingen, Kontakt oss Redaksjonen avsluttet Ansvarlig redaktør Utdanningsforbundet Redaktør Marius G. Vik Bidragsytere til dette nummeret Nina Hulthin, Stian Skaar, Arun Ghosh, Heidi Thaulow Harto, Anne Karin Sæther, Jorunn Dahl Nordgård, Turi Pålerud, Karin Torp, Ole Otterstad, Inger Lise Jensen Svaneng og Marius G. Vik Forsidefoto Illustrasjonsfoto, Linda Cartridge. INNHOLD 3 Mitt ATV-tips Nyvalgte ledere og nestledere 4 Nasjonale prøver skal ikke avgjøre lønn 5-7 På tomannshånd: Preben Uthus 8 40 millioner til barnehagelærerutdanning 9 Skolenes økonomi stadig verre 10 Handelsavtale bekymrer Global utdanningspolitikk 11 Revidert: Mindre til barn og unge Politikerne overkjører faglige råd 14 Tariff: Som forventet i KS 15 Mot ny ytelsespensjon i det private Profesjonspolitikk, et viktig ledd i skoleutvikling 18 Medlemstilbud 19 Ikke nivådifferensier klassene! 20 Slår ring rundt den akademiske friheten 21 Vil teste fraværsgrense i VGS 22 Matteprosjektet NORCAN 24 Kurs 2 FORBUNDSNYTT NR

3 JUNI 2015 Svein Ove Olsen og Adelheid Mykland i Vest-Agder avslutter valgene av nye ledere og nestledere i Utdanningsforbundets fylkeslag våren FOTO: Paal M. Svendsen, Bladet Utdanning Nyvalgte ledere og nestledere Fylkesårsmøtene er avholdt over hele landet, og nyvalgte ledere og nestledere er valgt. Vi gratulerer og ønsker dere alle lykke til! Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Vestfold Hedmark Hordaland Buskerud Nordland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Telemark Østfold Oslo Oppland Troms Aust-Agder Finnmark Sogn og Fjordane Vest-Agder Leder Lene Hammergren Stensli + nestleder Ingvild Aga Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød + nestleder Karin Elisabeth K. Wathne Leder Hans Johan Lieng + Pål H. Kielland Leder Petter Andersen + nestleder Marie Bru Leder Egil Reinemo + nestleder Lise Beathe Hov Leder Anita Knapskog + nestleder Mildrid Kronborg Økland. Anne Lise Søgnen Heien + nestleder Johannes Aagaard Leder Gerd-Inger Simonsen + nestleder Bitte Aasegg Leder Bjørn Wiik + nestleder Inger Seem Leder Borghild Moe + Anne Marie Bergset Leder Harald Johansen + nestleder Solveig Hals Leder Dagrun Lundsvoll + nestleder Bjørg Ratvik Leder Aina S. Andersen + 1. nestleder Therese Thyness Fagerhaug og 2. nestleder Atle André Danielsen Leder Rannveig Theisen + nestleder Toril Walby van Dijk Leder Thomas Nordgård + nestleder Anita Richardsen Leder Ottar Stordal + nestleder Hanne Hansson Leder Kari Lium + nestledere Bjørnar Mjøen og Arnt J. Jensen Leder Steinar Strømslim + nestleder Magnhild Hoddevik Leder Svein Ove Olsen + nestleder Adelheid Mykland NAVN Thomas Nordgård (41) HVEM ER JEG Fylkesleder i Troms MITT BESTE ATV-TIPS Krev din tid! Det er avgjørende at dere får diskutert spørsmål i klubben. Når tidspresset i forbindelse med en sak blir stort, må du kreve å få tid avsatt til å diskutere den. Ofte blir hastverk mer lastverk når det gjelder medbestemmelse. Hvis prosessen går for fort, og folk ikke blir hørt, så kan motstanden og konfliktnivået bli veldig stort. Det er få ting som er så viktig som å få avgjørelser skikkelig forankret. Dessuten, nå som det snart kommer mange nye ATV-er på plass: Pass på at du kommer på skoleringen Utdanningsforbundet tilbyr, vi starter med nye kurs i høst. Å være arbeidsplasstillitsvalgt er en uhyre viktig jobb, og da er det viktig å delta på den skoleringen vi tilbyr. Vær heller ikke redd for å bruke lokallaget eller fylkeslaget i saker du opplever som vanskelig! NR FORBUNDSNYTT 3

4 Vedtok økt lærertetthet, men stemte mot 10. mai vedtok KrF på sitt landsmøte å innføre en norm for lærertetthet i grunnskolen. Halvannen uke senere stemte partiet mot det samme i Oslo. Vi ser det igjen og igjen: Det blir lovet gode skolepolitiske tiltak på nasjonalt nivå, men disse løftene smuldrer opp når kommunepolitikerne skal få lokale prioriteringer på plass, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.20.mai ble et forslag fra Innbyggerinitiativet til lærertetthetsnorm i Oslo stemt ned. SV og Rødt hadde fremmet forlaget om at byrådet «skulle utarbeide en opptrappings- og samarbeidsplan med staten for lærertetthet i Oslo-skolen, med mål om å komme ned på 15 elever per lærer i trinn og 20 elever per lærer i trinn». Bare disse to partiene stemte for dette forslaget. KrF begrunner sin avvisning av forslaget med at de mener det er mest hensiktsmessig å fremme en slik sak i forbindelse med de årlige budsjettene.også et mer uforpliktende forslag der Byrådet bes om å legge fram en sak om hvordan økt lærertetthet kan bidra til mer læring i Osloskolen ble stemt ned mot stemmene til SV, R, Ap og MDG. KLAR TALE FRA UDIR Nasjonale prøver skal ikke avgjøre lønn Praksisen er lovstridig, men likevel sier én av ti rektorer at prøvene påvirker lønnsfastsettelsen deres. SKOLE Prestasjonslønn har den siste tiden blitt et hett tema i skolepolitikken. Nylig kom det frem at Oslo Høyre går til valg på å «innføre resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere». Mange norske skoleledere sier at dette allerede er vanlig praksis. I en undersøkelse Respons analyse har gjort for Utdanningsforbundet sier åtte prosent av skoleledere at «elevenes resultater har betydning for min lønnsfastsettelse». På Østlandet dreier det seg om hele 13 prosent. Tallene er oppsiktsvekkende, all den tid den type avlønning ikke er tillatt. I en fersk juridisk betraktning som Utdanningsdirektoratet har kommet med, bestrides det at de omstridte nasjonale prøvene og den omfattende, årlige Elevundersøkelsen kan brukes som grunnlag for lærervurdering og lønnsdannelse. I notatet, som er en vurdering for en egen arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet, heter det at opplysningene som samles inn om elever i nasjonale prøver og Elevundersøkelsen ikke kan benyttes til å kartlegge og evaluere lærere på individnivå, og vil være i strid med loven. Det er et grunnleggende prinsipp i personvernretten at personopplysninger samlet inn til ett bestemt formål ikke kan benyttes til andre formål med mindre de registrerte samtykker til slik bruk, skriver Utdanningsdirektoratet i en e-post til VG. Utdanningsdirektoratet slår fast at resultater på nasjonale prøver ikke kan brukes som en del av lønnsfastsettelsen. Foto: KaVass/Flickr. Krever avklaring av lovligheten Også Datatilsynet er meget kritiske til å bruke nasjonale prøver som en del av lønnsfastsettelsen. Slik vi har forstått formålet med nasjonale prøver er det kartlegging av elevenes ferdighetsnivå i enkeltfag. Med mindre det har vært tydelig kommunisert at resultatene fra nasjonale prøver også skal brukes som kriterium for å vurdere og belønne lærere, så må lovligheten av en slik bruk avklares nærmere, sier seniorrådgiver Eirin Lauvseth i Datatilsynet til avisen. Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, reagerer. Uklok avlønningskultur Dette viser det at det er åpnet for en uklok avlønningskultur basert på elevprøver som ikke sier noe om kvaliteten på lederens arbeid, sier Handal. 4 FORBUNDSNYTT NR

5 Mannen som skapte Facebook-historie Preben Uthus (38) er utdannet lærer, småbarnsfar og styremedlem i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Og mannen som ga Utdanningsforbundet 100 meters forsprang, ifølge KS. INTERVJUET En mørk vinterkveld i 2012 satt Preben Uthus hjemme foran det nedsnødde plommetreet i Selbu og snekret sammen en ny Facebook-gruppe. Lite ante han da hva konsekvensen ville bli. Selv om han håpet at gruppen ville utgjøre en forskjell, hadde han aldri trodd at gruppen skulle favne så bredt. Gruppen fikk navnet «Arbeidstidsforhandlingene», og skulle fort vokse seg stor og mektig. På sitt største talte gruppen over medlemmer, og selv om den nå er nede i medlemmer er det fortsatt her debatter om skolerelaterte ting først og fremst diskuteres. Selv et drøyt halvår etter at lærerstreiken var over er engasjementet stort, men de kraftigste drønnene fra i fjor våres er, heldigvis, borte. Den gangen ville KS ha lærerne én time mer på skolen hver dag, og begeret rant over. «Ekle kryp», «makk», «grundig lobotomert» og «kjøtthue» var noen av kraftuttrykkene Aftenposten hentet frem fra sidene da de skrev artikkelen «Lærere hetser motparten grovt på Facebook». De Det har til tider blåst kraftig rundt Preben Uthus, men Facebook-generalen og styremedlem i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag har hele tiden stått rakrygget. Foto: Einar Myrenget, Utdanning. kunne strøket «motparten» også Utdanningsforbundets ledere fikk passet solid påskrevet på Arbeidstidsforhandlings-sidene. Jeg blir forundret over at folk kan uttrykke seg på en slik måte, men samtidig vet vi at det finnes mange ulike mennesketyper også i læreryrket, sier Uthus selv. Ufine og usaklige innlegg Han kastet ut noen få som brøt sidenes kjøreregler «men først etter at de hadde fått noen vennlige henvendelser i forkant». I en kortere periode valgte han også å stenge sidene, men med sindig nordlendingsblod i årene sto han stormen av og bevarte roen. I stedet for å stenge sidene for godt, åpnet han dem på ny. Det tok litt av, og det var noen ufine og usaklige innlegg. Språkbruk og karakteristikker som ikke tjente saken og som ikke styrket vår troverdighet. Men nå er det nå sånn at vi engang lever i et demokrati, og da må en tørre å ta kampen. Jeg tror det beste vi kan gjøre for å styrke vår etiske bevissthet er å få ting opp i dagen, ta debatten, og ta kollektiv avstand fra debattformer og karakteristikker som vi som profesjon bør holde oss for gode til. Det viste seg å være et klokt valg. Så NR FORBUNDSNYTT 5

6 Preben Uthus takker kona og læreren Sissel for tålmodigheten hun utvist d det kokte som verst på Arbetidstidsforhandlings-sidene. Her er paret sammen med barna Maiken (20), Niklas (6), og Eiril (2). Foto: Privat. klokt at selv KS har innrømmet at de har følt presset fra Facebook-sidene til Uthus. Det har vært interessant å lese evalueringsrapporten til KS. De beskriver blant annet selv at vendepunktet nok kom da KS-lederen, Gunn Marit Helgesen, ble utfordret på mandatet i fjor vinter, forteller Uthus. «Heldigvis er kona lærer noe som kanskje bidro til større forståelse for prioriteringene.» Rykket 100 meter fra KS Det tok ikke lang tid før KS forhandlingsleder skjønte at det ikke var mulig å få forlenget tilstedeværelsesplikten, og mye av forklaringen lå i den massive motstanden som kom frem på Facebook-sidene. Etter at vi var enige om en skisse hos Riksmekleren, forsøkte vi å ligge lavt. Da vi kom på banen etter hvert, hadde sosiale medier sørget for at en virkelighetsoppfatning hadde fått festet seg. Å endre på den var som å løpe 400 meter der de andre hadde 100 meter forsprang. Ordene tilhører forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, og kom etter at lærerstreiken var over. Han siktet utvilsomt mest til Preben Uthus Facebook-side. Det var en begivenhetsrik tid, innrømmer hovedpersonen. Jeg vil i alle fall ikke regne på antall timer jeg har brukt på å administrere siden, humrer Liverpool-supporteren. I mai og juni i fjor var det veldig intenst, og jeg følte ansvar for å være på hele tiden. Samtidig var det viktig for meg å ikke forsømme familien, og heldigvis er kona lærer noe som kanskje bidro til større forståelse for prioriteringene. Våknet til mobbeoppslag Like stor forståelse har han ikke møtt alle andre steder. Én gang våknet han opp til et oppslag i VG Nett om at han var ansvarlig for at KS-lederen ble mobbet. Rabalder ble det også da han utestengte et styremedlem fra Skolenes Landsforbund ut av sidene. Det er aldri hyggelig når navnet mitt blir knyttet til mobbing, men jeg har aldri mistet nattesøvnen over dette. Jeg har hatt flere mål med sidene mine, og har vært tydelig på at medlemsfisking ikke er greit, samtidig som det skulle bli skapt en bred profesjonsfront på tvers av fagforeninger. Da blir det kontraproduktivt når vi under en arbeidskonflikt går ut og bruker energien på kritikk av våre egne ledere og organisasjoner i stedet for motparten som tross alt satt med ansvaret. Det er en tid for alt i en demokratisk medlemsorganisasjon, men under en streik er det tid for samhold. Tettere på grasrota Den delen av demokratiet tar han også med seg inn i sin jobb for 6 FORBUNDSNYTT NR

7 Preben Uthus har alltid hatt lett for å engasjere seg, og har vært aktiv i både politikk og fagforeningsarbeids siden studietiden. Her er han i samtaler med Tone Jøssund og Berit Lian fra Trondheim Lokallag. Foto: Privat Utdanningsforbundet. Nylig ble han gjenvalgt som fylkesstyremedlem i Sør-Trøndelag for fire nye år. Facebook-ballasten er noe han vet å utnytte også der. «Jeg blir forundret over at folk kan uttrykke seg på en slik måte» Jeg har stor tro på at sosiale medier er en viktig kanal for å få kontakt med grasrota, og for å sette politisk agenda i samfunnet. Min kunnskap om meningsmangfoldet er forsterket og oppdatert som følge av bruken. Jeg opplever også at forståelsen for sosiale medier er styrket i organisasjonen. Det er viktig å ha en strategi for sosiale medier, og å være med der. Vi så hvordan de formet inngangen til uravstemmingen, og nøkkelen ligger i hvordan man møter en debatt og former meningsdannelsene. Rådet er derfor klart: Du må være forberedt hvordan informasjon skal legges frem, og ha en strategi på det. Det er ikke nok å stille til debatt dagen etter. Meningsdannelsen skjer før og mens beslutningene fastsettes, ofte på sosiale medier, og da må du også være med på å forme den. Med sosiale mediers lette tilgjengelighet og enkle formidlingsmuligheter bør det ikke være tilfeldige tillitsvalgte som har ansvaret for å følge dem opp. - Medlemsmøtene viktigst Det viktigste er likevel fortsatt å møte medlemmer ansikt til ansikt, mener 38-åringen. Sosiale medier har en misjon i forhold til fagforeningen, men det må ikke bare bli det vi bruker. Det viktigste er fortsatt det som skjer i medlemsmøter. Det ligger en forpliktelse i det å se folk i øynene, og vi må heller ikke glemme at det ikke er sikkert at de beste argumentene som vinner frem på sosiale medier. Ofte kan det være så enkle mekanismer som at de som vinner frem er de som roper høyest eller er flinkest til å skape en stemning, advarer Uthus. NR FORBUNDSNYTT 7

8 40 millioner til barnehagelærerutdanning Regjeringen ønsker å flytte fokuset borte fra kapasitet og over til innhold og kvalitet i barnehagene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde tidlig i mai at han ønsker å endre kursen i barnehagepolitikken. BARNEHAGE I over ti år har barnehagepolitikken først og fremst handlet om å bygge kapasitet. Nå må vi bygge innhold og kvalitet. Flere ansatte med barnehagelærerutdanning er et viktig tiltak i det arbeidet. Vi mangler barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm. Derfor velger vi å gi en økonomisk gulrot slik at flere barnehageansatte skal få mulighet til å ta barnehagelærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no. 275 millioner ekstra Det er i 2015 totalt avsatt 275 millioner kroner til kvalitetstiltak i barnehagesektoren. Regjeringen har nå bestemt at 40 millioner av dette skal gå til økonomisk tilrettelegging for noen utvalgte studier. De skal brukes på de som tar arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk. Dette er studier som bidrar til å øke antall barnehagelærere, og Utdanningsforbundet er positive til tiltaket. Det er et positivt signal at regjeringen ser på utdanning av barnehagelærere som et viktig tiltak for heving av kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi deler dette synet, sier sentralstyremedlem Hege Elisabeth Valås. Ønsker midler til pressområder Hun håper dette vil bidra til at flere får barnehagelærerkompetanse, og mener det er et viktig skritt i riktig retning. Mangel på barnehagelærere er i Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen øker satsingen på barnehager, og gir 40 millioner ekstra for å få flere til å ta barnehagelærerutdanning. Foto: Kunnskapsdepartementet/Flickr dag den viktigste grunnen til de store kvalitetsforskjellene vi ser i barnehagesektoren. Spesielt er det viktig at det sørges for utdanning av barnehagelærere i pressområdene Oslo, Akershus og Rogaland, poengterer Valås, som også er nysgjerrig på hva den resterende andelen av de til sammen 275 millionene skal bruke til. Oppfordrer til økt pedagogtetthet Først og fremst håper hun at det vil avsettes betydelige midler til å øke pedagogtettheten i barnehagene. Vi ønsker derfor at regjeringens tiltak om å bruke 40 millioner på å utdanne flere barnehagelærere, på sikt følges opp med en lovendring om barnehagens pedagogisk personale. Siden vi ser regjeringen er på gli, hva angår kvalitetsheving av barnehagesektoren, har vi derfor følgende forslag: Sett av 480 millioner til kvalitetsheving i barnehagesektoren neste år, og bruk disse pengene på én ting en realisering av nytt lovkrav om pedagogisk bemanning! Utdanningsforbundets ønske er en lovtekst i tråd med Øie-utvalgets innstilling fra De foreslår at det bør være én barnehagelærer per tolv barn over tre år, og én barnehagelærer per seks barn under tre år. Med en ny lovregulert bemanningsnorm vil dette utgjøre 50 prosent av de ansatte, i stedet for dagens lovkrav på 33 prosent. Arbeidstid i barnehagen spørreundersøkelse Om noen måneder er det igjen tid for arbeidstidsforhandlinger for våre medlemmer i kommunale barnehager i KS området. For at både vi og KS skal få et riktig bilde av situasjonen ute i barnehagene, og ikke minst av hvordan dagens avtale praktiseres og fungerer, har Utdanningsforbundet laget en spørreundersøkelse som vi ber medlemmer i kommunale barnehager svare på. Det tar ikke lang tid å svare på undersøkelsen, og responsen er svært viktig for vårt arbeid inn i forhandlingene. Derfor håper vi at medlemmene som får undersøkelsen prioriterer å besvare spørsmålene når den blir sendt ut. 8 FORBUNDSNYTT NR

9 Skolenes økonomi stadig dårligere Landets skoleledere forteller at skolene deres har fått dårligere økonomi de siste årene. Bare tre prosent mener deres skole har svært god økonomi. Skolehverdagen blir stadig tøffere, i alle fall økonomisk, ifølge tilbakemeldingene fra norske skoleledere. Foto: Tom-Egil Jensen SKOLE Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som er gjort av Respons Analyse for Utdanningsforbundet. Et representativt utvalg på 801 rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående skole svarte. Flertallet sier de har opplevd en negativ utvikling i skolens økonomi. 59 prosent oppgir at de har fått noe eller mye dårligere økonomi de siste tre årene, mens bare 11 prosent oppgir at de har fått noe eller mye bedre økonomi. 26 prosent svarer at økonomien er uforandret. Skolepolitikken henger ikke sammen Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal mener dette viser at den skolesatsingen mange rikspolitikere lover og den virkeligheten som møter mange elever i skolen ikke henger sammen. Det er nærmest en frontkollisjon mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet. Rikspolitikeren gir løfter, men kommunepolitikeren sitter på verktøyet - og det er «Det er nærmest en frontkollisjon mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet.» Steffen Handal de som avgjør OM det skal satses på skolen, sier Steffen Handal. Elevene blir taperne når skolen blir salderingspost i følge Utdanningsforbundet. Så lenge det ikke blir mer styring er det barn og unge som betaler prisen. Det gjør de gjennom lærerløse/ vikarløse skoletimer, overfylte klasser, kun assistenter i spesialundervisningen, ingen helsesøster og dårlig renhold på skolen, sier Handal. Forskjellsskolen vokser Undersøkelsen er nedslående for norsk utdanning og viser at forskjellsskolen vokser mener Handal. Det vi trodde var den norske fellesskolen er ikke lenger en institusjon men en illusjon. Kostra-tallene viser at noen kommuner kun bruker kroner per skoleelev i året, mens andre kommuner bruker kroner. Altså nesten tre ganger så mye, sier han. Politikerne må våge å ta noen konkrete grep for å rette opp disse forskjellene mener Utdanningsforbundet. Hvis rikspolitikerne virkelig mener at skole og utdanning er så viktig at alle barn og elever skal sikres et likeverdig tilbud, må alle skoler sikres et mer likeverdig økonomisk grunnlag. Det kan gjøres gjennom å lovfeste et maksimalt antall elever pr. lærerårsverk på alle skoler, men som samtidig gir skolene frihet til å utnytte lærerressursene på en fleksibel måte, avslutter Handal. I funnen i undersøkelsen blant rektorene og skolelederne kommer det blant annet frem at: Nesten halvparten av alle rektorene/skolelederne i grunnskolen omtaler den økonomiske situasjonen på skolen de leder som mindre god, samme er tilfelle for snaut enn hver tredje leder i videregående. 12 prosent av rektorene/lederne i grunnskolen mener at den økonomiske situasjonen er direkte dårlig. Bare tre prosent av rektorene/skolelederne mener deres skole har «svært god økonomi». Arthur Svenssons internasjonale fagforeningspris går i 2015 til...ledelsen i lærerfagforeningen i Bahrain, BTA. Fagforbundet Industri Energi står bak prisen, som deles ut i Folkets hus 17. juni. Jalila al-salman, nestleder i BTA, kommer for å motta prisen. Lederen, Mahdi Abu Dheeb, er fengslet. Ytringsfriheten og organisasjonsfriheten er truet for alle i Bahrain. Jalila har ikke lenger jobb. Arrangementet i Folkets hus er åpent og statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund, vil debattere hva Norge kan bidra med for å sikre menneskerettighetene i Bahrain. Generalsekretæren i Education International, Fred van Leuwen og Jalila al-salman vil være blant paneldeltakerne. NR FORBUNDSNYTT 9

10 Handelsavtale om utdanningstjenester bekymrer Norge har som ett av fire land foreslått å inkludere private utdanningstjenester i ny, internasjonal handelsavtale. I dokumenter fra TiSA-forhandlingene (Trade in International Services Agreement) kommer det frem at Norge, sammen med Colombia, New Zealand og Australia, går inn for å innlemme utdanningstjenester med som en del av en ny, internasjonal handelsavtale. Utdanningsforbundet er bekymret for utviklingen, og har sammen med Skolenes landsforbund sendt brev til utenriksminister Børge Brende. Der kreves det at Norge trekker sin støtte til det omstridte forslaget. Utdanning er ikke en handelsvare. Det bør være utdanningspolitiske og ikke handelspolitiske avveininger som skal styre utdanningssystemet. Det er derfor svært kritikkverdig at Norge tilsynelatende presser på for å utvide virkeområdet for avtalen til å omfatte private utdanningstjenester, står det i brevet. Utdanningsforbundet er opptatt av at alle barn og unge sikres retten til offentlig utdanning av god kvalitet, og at nasjonale myndigheter har demokratisk kontroll over utdanningssektoren. Også den internasjonale lærerorganisasjonen Education International er opptatt av at utdanningstjenester holdes utenfor eventuelle TiSA-avtaler. En åpning og tilrettelegging for det private utdanningsmarkedet vil på sikt kunne få svært uheldige konsekvenser for det offentlige utdanningstilbudet, heter det i brevet til Brende. UTDANNINGSFORBUNDETS PÅVIRKNINGSARBEID I GLOBAL UTDANNINGSPOLITIKK Oslo er arena når nærmere 40 regjeringsledere i sommer sammen skal jobbe for et globalt utdanningsløft. INTERNASJONALT Målet med utdanningskonferansen «Education for development», som finner sted i Oslo fra 6. til 7. juli, er å fremme et globalt utdanningsløft for å nå FNs nye utviklingsmål, opplyser regjeringen. Den globale konferansen i juli skal ta oss et skritt nærmere målet om at alle jenter og gutter kan få en solid utdanning som gir dem et godt fundament for voksenlivet. Det er avgjørende å øke investeringene i utdanning hvis vi skal klare å utrydde den ekstreme fattigdommen. Ingen utdanning, ingen utvikling, sier statsminister Erna Solberg om utdanningskonferansen som holdes i sommer. I mai var Utdanningsforbundet derfor i Brussel for å diskutere innholdet i utdanningskonferansen «Oslo Summit». På møtet i Brussel var det kvalitet i utdanning og rollen til lærere som var i fokus. Den norske statssekretæren (UD) Hans Brattskar, Klaus Rudischauser fra Europakommisjonen og Jordan Naidoo fra UNESCO holdt hovedinnlegg. I den påfølgende debatten poengterte Utdanningsforbundet flere ganger at man: 1. må være påpasselig når det gjelder spørsmål rundt nye finansieringskilder til utdanning 2. arbeider innen offentlige utdanningsstrukturer 3. organiserer utviklingshjelp slik at lærerfagforeninger kan hjelpe andre lærerfagforeninger, siden det er vi som kjenner vår egen profesjon best Majoriteten av talerne var veldig tydelige på at kvalifiserte lærere, med gode støttesystemer er helt avgjørende for mulighetene til læring. Alle land må prioritere utdannelse, og utvikle skattegrunnlaget slik at dette kan finansieres gjennom regjerningens budsjetter, poengterte statssekretær Hans Brattskar, noe Utdanningsforbundet støtter LES MER: For å lese mere om «Oslo Summit», klikk her. «Ingen utdanning, ingen utvikling» Erna Solberg 10 FORBUNDSNYTT NR

11 Pedagogstudentene rundet ! Pedagogstudentene hadde en eventyrlig vekst i 2014, og medlemstallet fortsetter å øke. Nylig rundet de medlemmer, som er ny rekord. Medlem nr var 22 år gamle Hanna Hansen Haugland, som ble vervet på Høgskolen i Bergen. Jeg synes det er mange fordeler ved å være medlem. Man får større innblikk i studieløp, rettigheter, vilkår og ikke minst mulighet for engasjere seg, sier Haugland, som regner med å melde overgang til Utdanningsforbundet når hun er ferdig med studiet. Populære barnehagefilmer Utdanningsforbundet sin andre barnehagefilm ble lansert i slutten av april, og er allerede sett av cirka Filmen heter «Kristian skal finne barnehagelærere», og belyser på en humoristisk måte hvor få barnehagelærere som finnes i barnehagen. Årets første barnehagefilm var «Karen teller barnehagelærere», som ble lansert i februar og er sett av hele Du kan se begge filmene på Facebooksiden, nettsiden eller på Youtubekanalen til Utdanningsforbundet. Filmene er en del av Utdanningsforbundets barnehageoffensiv. Målet med kampanjen er at hver barnehage skal ha minst 50 prosent barnehagelærere. Kutt i tilbudet til barn og unge Revidert statsbudsjett gir kommunene mindre å rutte med. De yngste blir skadelidende. BARNEHAGE/SKOLE 1,1 milliarder kroner er veldig mye penger, men dekker ikke opp for den ventede skattesvikten i kommunene. Konsekvensen blir mange steder kutt i tilbudet til barn og elever, sier Utdanningsforbundets Ragnhild Lied om revidert nasjonalbudsjett. Nylig la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for Utdanningsforbundet mener det viser at det viser at det er langt fra skolepolitiske festtalene til den tøffe kommunehverdagen. Nok en gang ser vi at rikspolitikernes snakk om å satse på barnehage og skole nærmest frontkolliderer med den økonomiske virkeligheten i kommunesektoren, sier Ragnhild Lied. Hun ser likevel lyspunkt når det gjelder regjeringens forslag til kommuneproposisjon til neste år, men har få illusjoner om noen reell storsatsing på utdanning i året som kommer heller. «I enkelte kommuner er over tre ganger så mange elever per lærer som i andre kommuner, og pengebruken per elev varier med kroner.» Ragnhild Lied Statsminister Erna Solberg, her sammen med utenriksminister Børge Brende, har brukt mye tid på å snakke om ambisjonene i skolepolitikken som her, under et besøk på Brannfjell skole i fjor. Foto: Statsministerens kontor/flickr. Forskjellsskolen har satt seg Det er bra at regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2016 gir kommunesektoren en svak økning i det økonomiske handlingsrommet, mener Lied. Men jeg merker meg at økningen i de frie inntektene ikke blir begrunnet med behov for økte inntekter i barnehager og skoler. Vi vet at dersom de nasjonale ambisjonene skal innfris, så må det stilles klarere kvalitetskrav og sørge for en bedre finansiering. Utdanningsforbundet mener regjeringen må satse mer på at alle skoler får likeverdige økonomiske forutsetninger for å gi et godt og likeverdig opplæringstilbud til alle elever. Forskjellsskolen har satt seg fast i Norge. Dette kan illustreres ved at det i enkelte kommuner er over tre ganger så mange elever pr. lærer som i andre kommuner, og at pengebruken pr. elev varier med kroner. Da sier det seg selv at alle elever og barn ikke får et like godt opplæringstilbud, fastslår lederen for Utdanningsforbundet. Skolehelsetjeneste En annen sak Utdanningsforbundet lenge har kjempet for ser ut til å få noen ekstra midler til neste år. Det er bra at regjeringen løfter fram behovet for styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten og ønsker at kommunene skal bruke 200 millioner kroner av de frie inntektene til det. Dette kan bidra til et styrket helsetilbud til barn- og unge, men bare dersom pengene brukes som forutsatt. Vi har før sett at så ikke skjer, legger hun til. Fleksibelt barnehageopptak Regjeringen mener at 400 mill. av økte frie inntekter i 2016 bør brukes til et mer fleksibelt barnehageopptak. Utdanningsforbundet mener at regjeringen heller burde ha satset på kvalitetstiltak, for eksempel ved å rekruttere flere barnehagelærere, avslutter Ragnhild Lied. NR FORBUNDSNYTT 11

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer