Født: Utdanning: Nåværende stilling: Tidligere tilknytninger og stillinger Lederposisjoner og fagkollegiale verv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født: Utdanning: Nåværende stilling: Tidligere tilknytninger og stillinger Lederposisjoner og fagkollegiale verv"

Transkript

1 CV Bjørn Hvinden Født: 6.des Bærum Utdanning: Professor i sosiologi siden 1995 Doctor Philos., Universitetet i Oslo (1992) Magister Artium i sosiologi, med sosialmedisin og sosialøkonomi som støttefag, Universitetet i Oslo (1977) Nåværende stilling: Forskningssjef, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo (fra 1. august 2006) Professor II, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø (fra 1. aug. 2012) Tidligere tilknytninger og stillinger Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Forskningsleder (deltid), Velferdsprogrammet, Norges forskningsråd, Forsker I, Institutt for sosialforskning (INAS), Oslo, Førsteamanuensis, Instituttet for sosiologi, Universitetet i Oslo, Forsker II, Trygdeforskningsprogrammet, INAS, Utdanningsstipendiat, Institutt for samfunnsforskning, med stipend fra Norges forskningsråd, Forsker, Institutt for samfunnsforskning, Lederposisjoner og fagkollegiale verv Leder, nordisk senter for fremragende velferdsforskning Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS, med midler fra NordForsk Leder, Nasjonal forskningsetisk komité for humaniora og samfunnsfag (NESH, fra januar 2010 Styremedlem, Foundation for International Studies of Social Security (FISS, fra juni 2010 Styremedlem, Research Committee 19 on Poverty, Social Welfare and Social Policy, (RC 19, The International Sociological Association, fra april 2010 Styremedlem, European Network of Social Policy Analysis (ESPAnet, fra 2008 Medlem, redaksjonsråd, European Yearbook of Disability Law (http://www.intersentia.be/serie.aspx?seriecode=eydl&language=en), fra 2008 Medlem, vitenskapelig rådgivende komité for Resources. Rights and Capabilities (CAPRIGHT, 6. rammeprogram, EU, Integrated Project Leder, styret for forskningsprogrammet om Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER), Norges forskningsråd, Leder, Utredningsutvalg om sosial kapital, Norges forskningsråd, Oversjøisk redaksjonell rådgiver, Journal of Social Policy (http://journals.cambridge.org/action/displayjournal?jid=jsp), fra

2 Medlem, Management Committee, Cost Action A 15 Reforming Social Protection in Europe, Instituttstyrer, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Medlem, redaksjonsråd, European Journal of Social Security (http://www.intersentia.be/magazine.aspx?magazineid=pub10014) fra 1998 Medlem, redaksjonsråd, Tidsskrift for velferdsforskning, fra 1998 Nåværende forskning Leder, Nordisk senter for fremragende velferdsforskning Reassessing the Nordic Welfare Model (finansiert av NordForsk), i samarbeid med universitetene i Agder, Aalborg, Reykjavik, Stockholm, Tampere, Trondheim (NTNU) and Turku, Høgskolen i Oslo, og SFI det nationale forskningscenter for velfærd (København) (www.reassess.no) ( ) Prosjektleder (sammen med Rune Halvorsen), nordisk sammenliknende prosjekt om overgangen utdanning / arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne og unge fra etniske minoriteter, i samarbeid med Danish Institute for Human Rights, København, Center for Disability Studies, Universitetet i Reykjavik, National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki, Linneaus Center for Integration Studies (SULCIS) & Swedish Institute for Social Research, Stockholms Universitet, på oppdrag av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, Forsker og norsk koordinator, europeisk sammenliknende prosjekt om bekjempelse av fattigdom, Combating poverty in Europe: Re-organising active inclusion through participatory and integrated modes of multilevel governance (COPE), ledet av Universitet i Oldenburg (Tyskland) og med øvrige partnere fra universitetene i Edinburgh (Skottland), Milano (Italia), Warszawa (Polen) og Lund (Sverige), på oppdrag EUs 7. rammeprogram for forskning, Tidligere forskning Prosjektleder, analyse av den norske modellen for sivil dialog som middel til å bekjempe fattigdom og sosial utstøting (med et Samarbeidsforum for organisasjoner av økonomisk og sosialt vanskeligstilte, et Kontaktutvalg mellom regjeringen og slike organisasjoner, og Batteriet som sekretariat), på oppdrag av Kirkens Bymisjon ( ) Deltakende forsker, Network of Excellence (finansiert av 6th Framework Programme of the European Union), Reconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE, recwowe.vitamib.com/) ( ) Deltakende forsker, Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD, finansiert av EU-kommisjonen og ledet av European Foundation Centre (EFC) ( ). Deltakende forsker, Network of Excellence (finansiert av 6th Framework Programme), Civil Society and New Forms of Governance in Europe (CINEFOGO, ( ) Partner, prosjekt, Digital frihet sosial regulering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for personer med nedsatt funksjonsevne (www.ntnu.no/disability), finansiert av Norges forskningsråd, med professor Jan Tøssebro (NTNU) som leder, og seniorforsker Rune Halvorsen (NOVA), professor Peter Blanck (Burton Blatt Institute, Syracuse University, New York), og professor Gerard Quinn (Faculty of Law, National University of Ireland, Galway) ( ) 2

3 Leder, et tverrfaglig nordisk prosjekt om aktivt samfunnsborgerskap og marginalitet i europeisk sammenheng (finansiert av Velferdsforskningsprogrammet til Nordisk Ministerråd & Norges forskningsråd ), med forskere fra universitetene i Bremen (Tyskland), København (Danmark), Leeds (Storbritannia), Växjö (Sverige), Reykjavik (Island), Tromsø & Trondheim (Norge), and STAKES forskningssenter, Helsinki (Finland) Leder, et tverrfaglig forskningsprosjekt om risikohåndtering tilknyttet matallergi, særlig tilknyttet genetisk modifisert mat (finansiert av Norges forskningsråd ), med Dr (biokjemi) og Doctor Philos Galina Gaivoronskaia som forsker (NTNU) Medlem av lederteam, et prosjekt om definisjoner av funksjonshemming i Europa et sammenliknende prosjekt (finansiert av Europakommisjonen ), sammen med dr. Helen Bolderson & dr. Deborah Mabbett (Brunel University, Storbritannia), med deltakelse av nasjonale eksperter og forskere fra alle de daværende EU-land (utenom Luxemburg) og Norge. Norsk koordinator og medlem av nordisk leaderteam, en sammenliknende studie av omlegginger av de nordiske velferdsstatene (finansiert av Nordisk Råd ), ledet av dr. Hannu Uusitalo & dr. Mikko Kautto, STAKES forskningssenter, Helsinki, Finland, og med deltakelse av forskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige Leder, et kryssnasjonalt og tverrfaglig prosjekt om funksjonshemmings- og attføringspolitikk og Danmark, Irland, Norge, Storbritannia, Sverige og Østerrike (finansiert daværende Universitetet i Trondheim, Norges forskningsråd og European Science Foundation ), med forskere fra nevnte land Leder, et tverrfaglig forskningsprogram om følgende av offentlig politikk for romanifolket (taterne) i Norge (finansiert av Norges forskningsråd ), med forskere ved Historisk institutt og Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, og ved Institutt for sosialantropologi og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Trondheim Offentlige oppdrag Sekretær, Erfarings- og idépanel for Regjeringens strategi for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne (ledet av Yngve Haagensen), oppnevnt av Arbeidsministeren 21. okt. 2010, rapport avlevert 20. jan Undervisnings- veilednings- og bedømmererfaring Har gitt og koordinert kurs i sosiologisk teori, metode, velferd og sosial integrasjon, siden tidlig 1990-tall (UiO, , NTNU ), på alle nivåer (bachelor-, master- og doktorgrad/phd) Har gitt eller medvirket kurs i sammenliknende sosialpolitikk på master- og doktorgradsnivå ved universitetene i Umeå (Sverige 1999), Helsinki (Finland 2000), Bremen (Tyskland & 2009), Roskilde (Danmark, 2008), Oviedo (Spania, 2010) Har veiledet 25 hovedfags/masteroppgave og 12 doktorgradsavhandlinger Har vært medlem av bedømmelseskomité og opponent ved doktordisputaser ved universitetene i Oslo, Trondheim, Lund, Linköping og København Har bedømt søkere til professorater ved universitetene i Birmingham, Leeds, Roskilde, Bergen og Trondheim, Copenhagen Business School, og høyskolene i Bodø & Oslo Har sittet i bedømmingspaneler for søknader til Norges forskningsråd, the Academy of Finland, Belgian Science Policy og Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Stockholm 3

4 Æresbevisninger Gjesteprofessor, Socialhögskolan, Lunds Universitet, Sverige (januar-desember 2011) Innvalgt medlem, Akademiet, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, fra 2006 Gjesteforsker, Socialforskningsinstituttet, København, Danmark (Mars-juni 2006) Gjesteprofessor, Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen, Tyskland (oktober mars 2006) Gjesteforeleser, Universität Bielefeld, Tyskland (mai 2003) Gjesteforsker, Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen, Tyskland (mai 2001) Gjesteforsker, STAKES forskningssenter & Department of Social Policy, University of Helsinki, Finland (januar april 2000) Gjesteforsker, Sociologiska Institutionen, Universitetet i Umeå, Sverige (mai-november 1999) Northern Scholar Lecture, University of Edinburgh, Department of Social Policy, Scotland, United Kingdom (februar - mars 1999) FAFO-prisen for den beste samfunnsvitenskapelige publikasjon for boken Kolleger imellom: Arbeidskulturen i servicebedriften (1987) Gjesteforsker, Department of Social Policy and Social Work, University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom (august-desember 1987) Publikasjoner siste fem år Redigerte bøker Hvinden, B. & Johansson, J. (eds.) Citizenship in Nordic welfare states: Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe, Routledge, London 2007 Kvist, J., Fritzell, J., Hvinden, B. & Kangas, O. (eds) Changing Social Inequality: the Nordic welfare model in the 21 st century, Policy Press, Bristol 2012 Kapitler i redigerte bøker Johansson, H. & Hvinden, B. Opening citizenship: why do we need a new understanding of social citizenship? i B. Hvinden & H. Johansson (eds.) Citizenship in Nordic welfare states, 2007 Johansson, H. & Hvinden, B. What do we mean by active citizenship? i B. Hvinden & H. Johansson (eds.) Citizenship in Nordic welfare states, 2007 Johansson, H. & Hvinden, B. Nordic activation reforms in a European context: a distinct universalistic model? i B. Hvinden & H. Johansson (eds.) Citizenship in Nordic welfare states, 2007 Hvinden, B. & Johansson, H. Conclusions: remaking social citizenship in the Nordic welfare states, i Citizenship in Nordic welfare states, Routledge, London 2007 Hvinden, B. Cultures of activation: the shifting relationship between income maintenance and employment in the Nordic context, I W. van Oorschot, M. Opielka & B. Pfau-Effinger (eds) Culture and Welfare State: Values and Social Policy in Comparative Perspective, Cheltenham, UK: Edward Elgar 2008 Halvorsen, R & Hvinden, B. Nordic disability policy meeting supranational equal treatment policy, I H. Sinding Aasen, R. Halvorsen & A. Barbosa da Silvia (eds.) Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives, Intersentia, Antwerp 2009 Hvinden, B. Redistributive and regulatory disability provisions: incompatibility or synergy? 4

5 I G. Quinn & L. Waddington H(eds.) European Yearbook of Disability Law, Volume 1, Intersentia, Antwerp 2009 (eds) Hvinden, B. The Nordic Welfare Model and the Challenge of Globalisation, I M. Böss (Ed) The Nation-State in Transformation, Aarhus: Aarhus University Press 2010 Hvinden, B. Social citizenship and the economic downturn in Europe: are recent reforms recession-proof? I T. Boje & M. Potucek (eds.) Social Rights, Active Citizenship, and Governance in European Union, Baden-Baden: NOMOS 2011 Hvinden, B. Democratie deliberative et dialogue social: ouverture. In Le travail reinvente: Un defi pour l'europe. Nantes: Cabinet Matinez 2011 (s. 79) Kvist, J.; Fritzell, J.; Hvinden, B.; Kangas, O. Changing social inequality and the Nordic welfare model, Ch. 1, I Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21st century, 2011 (s. 1-22) Kvist, J.; Fritzell, J.; Hvinden, B.; Kangas, O. Nordic responses to rising inequalities: still pursuing a distinct path or joining the rest? Ch. 10, I Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21st century, 2011 (s ) Häikiö, L.& Hvinden, B. Finding the way between universalism and diversity: a challenge to the Nordic model, In A. Anttonen, L. Häikiö & K. Stefansson (eds.) Welfare States, Universalism and Diversity, Cheltenham: Edward Elgar, 2012 (s ) Hvinden, B. Disability, In B. Greve (ed.) Routledge Handbook on the Welfare State, London: Routledge (under trykking, ca 20 s.) Johansson, H. & Hvinden, B. Towards a Post-Marshallian Framework for the Analysis of Social Citizenship In A. Evers & A.-M. Guillemard (eds.), Social Policy and Citizenship: The Changing Landscape, Oxford, Oxford University Press (under trykking, ca. 27 s.) Artikler i vitenskapelige tidsskrifter Johansson, H. & Hvinden, B. Extending the gap between legal regulations and local practice? Legal and institutional reforms in the field of activation in the Nordic countries Journal of Social Security Law, 14(3): (2007) Johansson, H. & Hvinden, B. Re-Activating the Nordic Welfare States: Do we find a distinct universalistic model? International Journal of Sociology and Social Policy, 27(7/8): (2007) Pettersen, K.- S. & Hvinden, B. Norsk misjon blant hjemløse og barnevernet i forrige århundre Norges barnevern, 85(2):24-30 (2008) Hvinden B. & Johansson, H. Changes in European Welfare: New Forms of Citizenship in Europe, European Papers on the New Welfare, (9): (2008) Hvinden, B. Den nordiske velferdsmodellen: Likhet, trygghet og marginalisering? Sosiologi i dag, 39, 4, (2009) Andre faglige bidrag og rapporter Hvinden, B. Globalisation and the Nordic welfare model, NordForsk Magasin, nr. 1, Halvorsen, R. & Hvinden, B. Accessibility and participation of people with disabilities unsolved issues in the Nordic welfare states I Provision of assistive technology in the Nordic countries, Nordic Cooperation on Disability Issues (NSH), Stockholm 2007 Halvorsen, R. & Hvinden, B. Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne, Rapport, Oslo: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2011 (204 s) Hvinden, B. Den som har skoen på En studie av sivil dialog som middel for å bekjempe 5

6 fattigdom og sosial eksklusjon i Norge, Rapport, NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2011 (144 s) Den nordiske velferdsmodellens framtid hva utgjør de største truslene? In Gerd Vidje (red.) Fokus på den nordiske velferdsmodellen, Stockholm: Nordens Välfärdscenter (s ) 6

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter. Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07.

Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter. Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07. Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07. "Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2011

PENSUMLISTE HØST 2011 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsberetning for TIK 2000

Årsberetning for TIK 2000 Årsberetning for TIK 2000 Innledning Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ble opprettet 01.01.1999 etter vedtak fattet i Det akademiske kollegium den 28. september 1998 ved sammenslåing av

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Utdanning Universitetet i Oslo: - 2007: PhD, sosiologi. - 2000: Sosiologi hovedfag. - 1993-1997:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Prosjektleder for prosjektet Innsidehandel på Oslo Børs, finansiert av Finansmarkedsfondet.

Prosjektleder for prosjektet Innsidehandel på Oslo Børs, finansiert av Finansmarkedsfondet. Ødegaard, Bernt Arne Professor Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger Epost: bernt.a.odegaard@uis.no WWW: http://www1.uis.no/ansatt/odegaard Utdanning Fotograf: Peder Austrud,

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

heidi.mork.lomell@phs.no

heidi.mork.lomell@phs.no CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen 2 0301 Oslo 1155 OSLO TELEFON 23199879 (kontor) 22298484

Detaljer

Vita. Ødegaard, Bernt Arne. Professor. Utdanning

Vita. Ødegaard, Bernt Arne. Professor. Utdanning Ødegaard, Bernt Arne Professor Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger Epost: bernt.a.odegaard@uis.no WWW: http://www1.uis.no/ansatt/odegaard Utdanning Fotograf: Peder Austrud,

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-261-2

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Brukermedvirkning fra politikk til praksis Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren.

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer