3 181 kr. inkl. oppvarming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 181 kr. inkl. oppvarming"

Transkript

1 kr. 76 kvm kr. 69 kvm kr. inkl. oppvarming

2 Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: Sendes til: BUD PÅ EIENDOM Dato: Oppdragsnr: MO Ref. nr: 4242 Jeg/vi avgir følgende bindende bud på eiendommen: GNR. 3, BNR. 643, SNR. 102, Messepromenaden 6 i OSLO KOMMUNE Kjøpesum kr. Skriver kr. I tillegg kommer vanlige omkostninger (dokumentavgift, tinglysningsgebyr eller transportgebyr m.m.) Finansieringsplan: Kontaktperson og tlf.nr.: Lånegiver: Kr. Lånegiver: Kr. Egenkapital Kr. Totalt Kr. Egenkapitalen består av: (kryss av) Salg av nåværende bolig eller fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Annet Budet gjelder til og med dato: Kl. Ønsket overtagelsesdato: Overtagelse etter avtale med selger, dog senast Eventuelle betingelser: Undertegnede er innforstått med at budet er bindende for budgiver så snart det er kommet til selgers eller meglers kunnskap. Når budet er akseptert av selger eller megler, gjelder budet og selgers aksept som foreløpig kontrakt. Jeg er kjent med "Forbrukerinformasjon om Budgivning" som er inntatt som vedlegg til Salgsoppgaven. Objektet selges som det er. Budgiver gir ved sin underskrift selger og eller megler fulmakt til å kontrollere kjøpers finansieringsplan. Eventuelle finansieringskilder fritas med dette fra sin taushetsplikt så langt dette er nødvendig for å kontrollere kjøpers finansieringsplan. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Jeg/vi erklærer å ikke være nærstående med oppgjørsansvarlig jfr. forbud mot egenhandel i lov om eiendomsmegling 5-3. Sted: Dato: Navn: Navn: Pers.nr: Pers.nr: Adresse: Adresse: Postnr/sted: Postnr/sted: Tlf.privat: Tlf.privat: Tlf.arbeid: Tlf.arbeid: Epost: Epost: Underskrift Underskrift

3 Forbrukerinformasjon om budgiving Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. frmao13/id15/nivå:1,2,3/type:1,2,3,9/ Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 1. På forespørsel vil Selger opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til Selger, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal Selger innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med Selger før bud avgis. 4. Selger skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal Selgeren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at Selger har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at Selgeren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil Selger fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Selgeren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Selger skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 6. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til Selger og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Oppdatert 1. Januar 2014

4 Takstpartner Oslo AS Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob Org.nr: Verdi- og lånetakst over Messepromenaden OSLO Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 Eierbrøk: 69/10665 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan Gravdehaug Takstmann/Ingeniør Befaringsdato:

5 Takstpartner Oslo AS Verdi- og lånetakst over Messepromenaden OSLO Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 Eierbrøk: 69/10665 OSLO KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Ved boligomsetning gir ikke Verdi- og lånetakst fullgod teknisk informasjon om boligen, da den ikke er en tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler derfor at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst. Sammenfattet beskrivelse Sentralt beliggende på Sjølyststranda med kort avstand til offentlig kommunikasjon som buss, bytrikk, tog -og flytog. Kort vei til post, bank, restauranter, kaféer og kontor/forretningssenter på Sjølyst. Store omkringliggende rekreasjonsarealer med Bygdøy i umiddelbar nærhet. Ferd idrettsbane ligger rett over veien. 3 treningssentre i Karenslyst Allé. Tomt opparbeidet med interne asfalt gangstier, gressplen, div. beplantning, prydbusker, lekeplass og sittegrupper. Veldrevet boligsameie har sun økonomi. Bygning oppført over 9. etasjer, samt kjeller/garasjeplan. Felles takterrasse. Nyere solid bygg. Se forøvrig sameievedtekter og styrets årsberetning for mer informasjon om sameiet. Takstdokumentet er gjennomgått, lest og godkjent av eier. Markeds- og låneverdi Lys og meget pen 3 roms leilighet i 6. etasje. Vestvendt balkong ut fra stue. Stor solrik felles takterrasse. 1 biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Oslo, Jan Gravdehaug Takstmann/Ingeniør Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Bef.dato: Side: Takstpartner Oslo AS Org.nr av 6

6 Takstpartner Oslo AS Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 KOMMUNE OSLO Adresse: Messepromenaden 6, 0279 OSLO Rekvirent Rekvirert av: Trym Atle Lien Besiktigelse, tilstede Dato: Jan Gravdehaug Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: EDR Utskrift fra "Norges Eiendommer". - opplysninger om adresse, gnr./bnr., hjemmelshaver, eiet/festet tomt, tomteareal, byggeår. Andre dok./kilder: Forretningsfører Opplysninger er innhentet fra forretningsfører. Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 Sameiets navn: Boligsameie Karenslystplass Forretn.fører: OEF Fellesutg. pr mnd.: Kr Inkl. garasje, akonto fyring, vaktmestertj., kabel-tv, forsikring, komm.avifter m.m Hjemmelshaver: Trym Atle Lien Tomt: Eiet tomt. Areal m² Tomteareal i flg. EDR. Formue: Andel formue Pr Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Regulering: Regulert område. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Obos Skadeforsikring. Avtalenummer: Kommentar: Fellespolise for bygningene i sameiet. Bygninger på eiendommen Boliggård Byggeår: Iflg.EDR Garasjeanlegg Byggeår: Iflg.EDR Anvendelse: 1 biloppstillingsplass. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Bef.dato: Side: Takstpartner Oslo AS Org.nr av 6

7 Takstpartner Oslo AS Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 KOMMUNE OSLO Adresse: Messepromenaden 6, 0279 OSLO Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer for arealmåling Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Verdi NTFS og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Boliggård - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Kjeller 1 bod. 6. etasje Entre/gang, bod, bad/wc, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom. Balkong ca. 7 m² ut fra stue. Innvendig målte arealer. Bruttoarealet er skjønnsmessig vurdert. Sum bygning Boliggård - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 6. etasje Entré / gang, bad/wc, kjøkken - stue, 2 soverom Bod KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Boliggård Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Boliggård 200 Bygning, generelt Heis til etasjene og garasjeanlegg. Felles brannvarsling i fellesarealer og leiligheter. 210 Grunn og fundamenter, generelt Fundament med betongpelere til fast fjell/grunn. Betong grunnmur. 221 Gulv på grunn Støpte betonggulv. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Bef.dato: Side: Takstpartner Oslo AS Org.nr av 6

8 Takstpartner Oslo AS Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 KOMMUNE OSLO Adresse: Messepromenaden 6, 0279 OSLO 6. etasje 225 Yttervegger Alle bærende vegger i stål/betong. Utfyllende yttervegger i isolert bindingsverk. Utvendige fasader med påført gjennomfarget puss på nylonduk, fasadeplater og trepanel. 227 Takkonstruksjoner Flatt takkonstruksjon i armert betongdekke med built up/isopor, tekket med asfalt/papp. Felles takterrasse med betongheller. 261 Trapper og ramper Prefabrikerte betong trapper, tekket med belegg. 233 Vinduer Vinduer med 2 lags energiglass. 235 Ytterdører og porter Entredør B30, 35 db (brann og lyddør). 244 Innvendige dører Hvite malte glatte dører, glassfelt i dør til stue. 254 Overflater på innvendige vegger Innervegger i betongkonstruksjon og bindingsverk. Overflatebehandlet med pusset og malte flater. Keramiske fliser på bad. 254 Dekker - gulv og overflate Etasjeskillere i støpt betong. Innvendig i leiligheten er gulv dekket med parkett. Keramiske fliser på bad. 255 Overflater på innvendig himling Prefabrikerte himlinger, malt. Malte plater. 262 Balkonger, terrasser ol. Balkong med utgang fra stue. Tekket med beiset trebord. Stikk for strøm. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Oppvarming fra fjernvarmeanlegg. Varmtvann er fra fjernvarme. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra Sigdal med hvite folierte glatte fronter. Heltre massiv eik benkeplate med nedfelt vaskekum. Avtrekksvifte. Integrert oppvaskmaskin. Kjøkkenøy/spisebenk. Åpent mot stue. 274 Skap og reoler Speil skyvedørsgarderobe i gang og hovedsoverom. Garderobeskap i gjestesoverom. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Bad med dusjhjørne med dusjskillevegg i herdet glass. Benkeplate med nedfelt vaskekum, underskap. Veggmontert toalett. Speilfelt over benk. Veggskap. Kran og strømuttak for vaskemaskin/kondenstørketrommel. Innfelt downlight i himling. Mekanisk avtrekk. Moderne blandebatteri til servant og dusj. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Bef.dato: Side: Takstpartner Oslo AS Org.nr av 6

9 Takstpartner Oslo AS Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 643 Seksj.nr. 102 KOMMUNE OSLO Adresse: Messepromenaden 6, 0279 OSLO 320 Varme, generelt Radiatorer. Elektrisk med varmekabler på bad. 400 Elkraft, generelt Automatsikringer. Jordfeilbryter. Skjult elektrisk anlegg. Takstmannen har ikke kompetanse for kontroll av det elektriske anlegget, for eventuell kontroll bør dette utføres av eltakstmann/installatør. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Dørcallingsanlegg, kabel-tv. Bredbånd. 900 Annet Ventilasjonsanlegg basert på et tilnærmet balansert system med varmegjenvinning. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Andel felleskostnader: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Boliggård Garasjeanlegg Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Bef.dato: Side: Takstpartner Oslo AS Org.nr av 6

10 EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal tegnes eierskifteforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger. SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr.m/boligsalgsrapport Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport Eierseksjon alle typer leiligheter inkl. fritidsleiligheter Annet (spesifiser - kan ikke forsikres): Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Tomt/hytte Eierseksjon - to/flermannsbolig eller rekkehus med snr. Ved salg fra dødsbo og i andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen er det krav til Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. Dette gjelder også ved salg av kombinasjonseiendommer, oppgjørs-/honoraroppdrag eller tilfeller der selger ikke har bebodd eiendommen det siste året. Kravet gjelder på objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus/tomannsbolig), frittliggende boligeiendom med snr. og fritidsboliger/hytter. Dersom BSR ikke foreligger der dette er krav og ikke er tilgjengelig for kjøper ved signering av kjøpekontrakt, er selskapet ikke ansvarlig for selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Gnr. Bnr. Snr. /Andelsnr./Aksjenr. Festenr./Leil.nr. Org.nr. ved Andel/Aksje Adresse Postnr. Messepromenaden Sted Kommune OSLO OSLO KOMMUNE Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? Har du bodd i boligen de sist 12 mnd.? Hvis NEI: Krav til boligsalgsrapport år Ja I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (Ikke innboforsikring) OBOS Skadeforsikring AS Er villa-/husforsikringen utvidet med sopp/råte dekning? Polise-/avtalenr Ved dødsbo, kryss her: Avdødes navn JA NEI på objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus og tomannsbolig), frittliggende boligeiendom med snr. og fritidsboliger/hytter. Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal ikke spm besvares, men egenerklæringen skal foreligge. NB! Krav til Boligsalgsrapport på objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus/tomannsbolig), frittliggende boligeiendom med snr. og fritidsboliger/hytter. SELGER (1) Etternavn Lien Fornavn Trym Atle Tlf. privat Mobil E-post Ny adresse Postnr. Sted Messepromenaden OSLO SELGER (2) Etternavn Fornavn Tlf. privat Mobil E-post Ny adresse Postnr. Sted Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier (hjemmelshaver), bes grunnen oppgitt: INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG) : Side 1 av 3 INITIALER SELGER:

11 SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER Alle spørsmål som besvares med ja skal utdypes nærmere i kommentarfeltet 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, råte eller soppskader? JA NEI Kommentarer 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært oppgi firmanavn. JA NEI Hvis faglært, hvem: 1.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. Kommentarer 1.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når. JA NEI Kommentarer 2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lign.? JA NEI Kommentarer 3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/ krypkjeller/garasje? JA NEI Kommentarer Det har vært noe problemer vann i garasjeannlegg/kjeller. 3.1 Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært - oppgi firmanavn. JA NEI Hvis faglært, hvem: 3.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. Kommentarer 3.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. JA NEI Kommentarer 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lign.? JA NEI Kommentarer Noen små setningsskader i murvegg på kjøkken og soverom som er utbedret. 5. Kjenner du til om det er/har vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen, f.eks rotter, mus, maur og lignende? JA NEI Kommentarer 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse / garasje / tak/ fasade? JA NEI Kommentarer Det har vært noe problemer vann i garasjeannlegg/kjeller. 6.1 Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade de siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært oppgi firmanavn. JA NEI Hvis faglært, hvem: Utbedringer gjort i kjeller/garasje av sameiet. 6.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. Kommentarer Utbedringer gjort i kjeller/garasje av sameiet. 6.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når. JA NEI Kommentarer 7. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget og andre installasjoner, f.eks. oljetank, sentralfyr eller ventilasjon? JA NEI Kommentarer 7.1. Kjenner du til om det er utført arbeider/kontroll ved el-anlegg og andre installasjoner, f.eks. oljetank, sentralfyr eller ventilasjon? Hvis arbeidet er utført av faglært oppgi firmanavn. JA NEI Hvis faglært, hvem: Det ble utført uavhengig kontroll av el-anlegg i forbindelse med samsvarserklæri 7.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. Kommentarer Kontroll av el-anlegg rett etter overtagelse 7.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når. JA NEI Kommentarer 8. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? JA NEI Kommentarer 8.1 Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp de siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært oppgi firmanavn. JA NEI Hvis faglært, hvem: 8.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når. Kommentarer 8.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når. JA NEI Kommentarer 9. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlig vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, eller forslag til dette? JA NEI Kommentarer 10. Kjenner du til manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende eiendommen? JA NEI Kommentarer 11. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav vedrørende eiendommen? JA NEI Kommentarer 12. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel e.l.? JA NEI Kommentarer 12.1 Hvis ja, er ovenfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? JA NEI VET IKKE Kommentarer 13. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen? Hvis ja, redegjør: JA NEI Kommentarer 14 Er det innredet/bruksendret/bygget ut kjeller, loft eller andre deler av boligen etter opprinnelig byggeår? JA NEI VET IKKE Kommentarer 14.1 Hvis ja, er det godkjent hos bygningsmyndighetene? JA NEI VET IKKE Kommentarer INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG) : Side 2 av 3 INITIALER SELGER:

12

13 Adresse Messepromenaden 6 Postnr 0279 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 3 Bnr. 643 Seksjonsnr. 102 Festenr. Bygn. nr Bolignr. H0602 Merkenr. A Dato Eier Innmeldt av Trym Atle Lien Trym Atle Lien Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

14 Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av boligen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen. Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg med på energibruken i boligen Luft kort og effektivt Redusér innetemperaturen Bruk varmtvann fornuftig Mulige forbedringer for boligens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1) - Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg - Isolering av varmerør, ventiler, pumper - Utføre service på ventilasjonsanlegg - Individuell varmemåling i flerbolighus Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

15 Boligdata som er grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. Bygningskategori: Boligblokker Bygningstype: Leilighet Byggeår: 2005 Bygningsmateriale: Betong BRA: 69 Ant. etg. med oppv. BRA: 1 Detaljert vegger: Nei Detaljert vindu: Nei Teknisk installasjon Oppvarming: Ventilasjon: Fjernvarme Balansert

16 Om grunnlaget for energiattesten Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest. Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkefor energikarakteren baserer seg på NS 3031 forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i (www.energimerking.no/ns3031) januar 2012 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf

17 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Messepromenaden 6 Gnr: 3 Postnr/Sted: 0279 OSLO Bnr: 643 Leilighetsnummer: Seksjonsnr: 102 Bolignr: H0602 Festenr: Dato: :44:08 Bygnnr: Energimerkenummer: A Ansvarlig for energiattesten: Trym Atle Lien Energimerking er utført av: Trym Atle Lien Tiltak på luftbehandlingsanlegg Tiltak 1: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m². Tiltak 2: Utføre service på ventilasjonsanlegg Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtere bør skiftes jevnlig. Tiltak på varmeanlegg Tiltak 3: Isolering av varmerør, ventiler, pumper Eventuelle rørnett, rørbend, ventiler, pumpehus etc som er uisolerte bør isoleres for å redusere unødvendig varmetap. På ventiler og komponenter kan det monteres avtagbare isoleringsputer. Det vil da i tillegg være enklere å oppnå ønsket turtemperatur i hele anlegget. Tiltak 4: Individuell varmemåling i flerbolighus Dersom det ikke er system for individuell måling og avregning av varme og varmtvann, bør dette vurderes innført. Med dette betaler den enkelte husstand kun for sitt faktiske forbruk, noe som vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene, og som også motiverer til energisparing. Det må monteres nødvendig målerutstyr i varmesentralen, på varmekurser og i hver leilighet. Det finnes forskjellige løsninger og utstyr, det kan være med manuell avlesning i leilighetene, eller elektroniske målere som overfører forbruksverdier trådløst. Leverandør avleser årlig (eller oftere) alle måledata og utarbeider avregninger for alle leiligheter. Brukertiltak Tips 1: Følg med på energibruken i boligen Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming. Tips 2: Luft kort og effektivt Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

18 Tips 3: Redusér innetemperaturen Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene. Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr. Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet. Tips 6: Vask med fulle maskiner Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke. Tips 7: Slå el.apparater helt av Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av. Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur. Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

19 Trym Atle Lien Messepromenaden OSLO Ordrenr: Vår ref: 5635/ Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av Boligselskap: 5635, Karenslyst Plass Sameie Organisasjonsnr: Eier: Trym Atle Lien Seksjonsnummer: 102 Adresse: Messepromenaden 6, 0279 OSLO Opplysninger om boligselskapet: Styregodkjenning: Nei Særskilte begrensninger/klausuler - se boligselskapets vedtekter. Dyrehold se boligselskapets husordensregler/vedtekter. Forsikringsselskap OBOS Skadeforsikring AS polise nummer Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etc. må innhentes fra bygningsmyndighetene. Påkostninger/utbedringer: Se årsmeldingen. De fleste boligseksjonene har tinglyst bruksrett til garasjeplass i Sjølyststranda Garasjesameie, GNR. 303 BNR: 002 Denne seksjonen har plass Alle garasjeplasser er solgt, og ledige blir det kun ved private salg, f.eks.ved salg av bolig uten medfølgende garasjeplass. Mnd leie kr. 323,- kommer i tillegg til felleskostnader for boligen, og det blir sendt egen giro for garasjeleien. Bruksrett til garasjen følger boligseksjonen ved salg. Det påløper administrasjonsgebyr kr i forbindelse med eierskifte på garasjen. Vedtekter for garasjesameiet følger vedlagt. Skjema for skiltbestilling og tekst på ringetablå ligger på sameiets internettsider. Skjemaet må fylles ut og returneres styret så snart det er avklart hva som skal stå på skiltet. Giro for gebyr til boligselskapet kr 894,- blir oversendt sammen med giro for eierskiftegebyret. Ingen lån registrert for selskapet. Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med forvaltningskonsulent Harris Khan tlf Boligselskapets årsberetning m/regnskap, protokoll fra årsmøtet, vedtekter og husordensregler følger vedlagt.. Opplysninger om leiligheten: Totale felleskostnader pr. d.d. kr 2.858, pr. md.

20 Herav: Oppvarming 590,- Felleskostnader 2.111,- Kabel-tv 157,- Garasjeplass ,- Sjølyststranda garasjesameie Megler må selv beregne felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode, jf. Eiendomsmeglerloven 6-7(3). Det gjelder også der felleskostnader ikke er splittet på kapitalkostnader. Se lånebetingelser under informasjon om selskapets lån samt regnskapet i vedlagte årsberetning. Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice pr telefon , for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant. Ligningsposter pr (Med forbehold om endringer): Ligningsverdi Andre inntekter Fradragsberettigede Annen formue Gjeld utgifter Fås på ligningskontoret 94,- 2, ,- 0,- Annen informasjon: Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom noe er uklart bes det om at man tar kontakt med forretningsfører. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet. Melding fra megler ved salg: Melding om ny eier sendes OBOS Eiendomsforvaltning AS. Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer og overtakelsesdato. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e- post adresse og mobilnummer samt selgers nye adresse. Priser og gebyrer p.t.: Ved bestilling av meglerpakke pr. brev eller telefaks er prisen kr 3 750,- inkl. mva. Ved bestilling av meglerpakke ev. enkeltprodukt via se pris på bestillingen. Eierskiftegebyr er kr 4.300,- inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi ser fram til et hyggelig samarbeid. Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS Tone Lise Øiseth For Camilla Fagervold Saksbehandler eierskifter Tlf Fax E-postadresse: Postadresse: Pb 6668 St. Olavs Plass, 0129 OSLO

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post.

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post. EGENERKLÆRINGSSKJEMA [S ro*rro*åsfonsun; I nttg TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer