Introduksjon: Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon: Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr"

Transkript

1 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 1 GRUNNLAG Formålet med kurset er å sette førstehjelperne i stand til å arbeide praktisk og selvstendig innenfor tydelig definerte rammer og under tett faglig ledelse av sykepleier. Kurset skal derfor i størst mulig grad være basert på praktiske demonstrasjoner og realistiske øvelser, med teoretiske introduksjoner som faglig ramme. Kandidatene skal før kurset ha lest Førstehjelp fra Norsk Førstehjelpsråd. Boken gir en grunnleggende innføring og basis for kurs, øvelser og samarbeid med resten av beredskapsorganisasjonen. De selskapsinterne akuttmedisinske behandlingsprotokollene beskriver standarden for behandling i selskapet, og legger dermed også premissene for opplæringen av førstehjelpere. : Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr Innhold Krav til utførelse Beskrive prinsippet for typisk oppbyggingen av selskapsinterne akuttmedisinske behandlingsprotokoller. : o prinsipper & rammer for kurset o akuttmedisinske behandlingsprotokoller Kunne slå opp etter anvisning fra sykepleier. Egenstudium og introduksjon på kurs Beskrive innhold i og bruk av overvåknings- og pasientoversiktsskjema. Beskrive den akuttmedisinske delen av beredskapsorganisasjonen og egen plassering og rolle. Etablere nødhospital (registrar) i fravær av sykepleier. Pasientovervåking og dokumentasjon o juridiske aspekter, styrende dokumenter o overvåknings- og pasientoversiktsskjema o håndtering av taushetsplikt o Radio medico o 1.linje - vaktlege o 2.linje - beredskapslege o SAR-tjenesten Prinsipper for etablering og funksjon. Oppgaver for registrar). Legge inn uten veiledning: o personalia o tidsakse o BT, puls, resp.frekvens o medikamentbruk etter beskjed fra sykepleier Se læremål Utlevering av skjema og praktisk trening Se læremål Praktisk trening. Finne fram og med navn og funksjon beskrive utstyret i en typisk medisinsk akuttsekk. Klargjøre for assistanse til sykepleier. Finne fram, beskrive og bruke utstyret i typisk førstehjelpssekk. Typisk medisinsk akuttsekk Se læremål Skal benyttes til øvelser under kurset Typsik førstehjelpssekk Se læremål Skal benyttes til øvelser under kurset

2 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 2 Første vurdering av skadested. Ivaretakelse av sikkerhet. Kunnskap om stressreaksjoner. Gjennomføre første vurdering: o situasjonsforståelse o ivareta egen sikkerhet Være forbredt på naturlige emosjonelle og psykiske reaksjoner hos seg selv og hos andre (pasienter/involvert personell) Innhold Krav til utførelse Forberedelse, prebrief, holde hodet kaldt og tenke gjennom hva man forvente av inntrykk og oppgaver: o fordele arbeidsoppgaver o fokus på arbeidsoppgaver Førsteinntrykket på et skadested: o syn, lukt, lyder o vurderinger før undersøkelse og behandling starter o ivareta egen og andres sikkerhet under akuttmedisinsk aksjon o beskrive normale stressreaksjoner: - fysiske (hjertebank, munntørrhet, kvalme..). - psykiske (angst, sinne, panikk, apati ) Grunnleggende kunnskap om ivaretakelse av pasienter i en emosjonell akuttsituasjon. /samtale Dele erfaringer/ refleksjon

3 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 3 A og B: Vurdering og behandling luftveier og pustefunksjon Kjenne forkortelsen ABCDE A - LUFTVEIER Åpne og sikre frie luftveier: o løfte haken o kjevegrep o bøye hodet tilbake o sideleie som middel for fri luftvei Innhold Krav til utførelse Definisjoner. Enkeltelementene blir introdusert senere og trinn for trinn. A: Basis o basal og normalanatomi o håndgrep o gi og opprettholde frie luftveier (løfte hake, kjevegrep), sikre nakken (manuell stabilisering) o undersøkelsesmetodikk for å vurdere luftveisfunksjon (sjekke om obstruksjon) Øvelser: Undersøkelse av luftveier. Trening på hverandre, kjenne på ulik normalanatomi. Sikre frie luftveier under ulike og krevende medisinske (oppkast, fare for aspirasjon, bevisstløs) og ytre (omgivelser, transport) betingelser. Gjenkjenne kliniske tegn på fremmedlegeme i luftveier. Utføre magetrykk og ryggslag. A: Vurdering og behandling under krevende betingelser o håndtering av A ved: - risiko for aspirasjon - ulike lokasjoner/plassforhold - kulde, vind, støy - sideleie o A+D - problematikk o bruk av svelgtube o bruk av nakkekrage v /A-problem o transport av pasient m /A-problem o bruk av sug i øvre luftveier (understreke at suging av øvre luftveier ikke skal gjøres av førstehjelper) A: Fremmedlegeme o fremmedlegeme hos våkne personer som puster litt (hoste) o våken og ikke puster (ryggslag/magetrykk) o bevisstløs (HLR) o legge pasient i sideleie o håndtere pasient med oppkast, rense munn o sikre frie luftveier når pasient ligger vanskelig tilgjengelig, er bevisstløs, kaster opp o måle til og legge inn svelgtube o legge nakkekrage på pasient med a-problem. o legge pasient i sideleie på båre/stroppe o overvåke luftveier hos pasient under transport til hospital/helidekk o klargjøre utstyr for bruk (sykepleier) av sug i øvre luftveier Trene grep på hverandre. Øvelser der pasient: o ligger vanskelig tilgjengelig o ligger i sideleie o er bevisstløs med oppkast i luftveiene o kaster opp under etablering av frie luftveier Øvelser

4 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 4 B - PUSTEFUNKSJON Beskrive de viktigste årsaker til sviktende pustefunksjon. Ventilere munn-til-munn og med pocketmaske/ansiktsduk. Assistere sykepleier ved ventilasjon med maske/bag eller bruk av larynxtube. Utføre oksygenbehandling. Assistere sykepleier ved avlastning av pneumothorax. Innhold Krav til utførelse B: Basis o årsaker inkl. - pneumothorax (virknings-mekanisme og avlastning) - lokalirriterende gasser. CO-, H 2 S og cyanidforgiftning o utstyr: pocketmaske, ansiktsduk, svelgtube, bag og maske, larynxtube (LTS) o registrere respirasjonsfrekvens B: Oksygenbehandling Utstyr, virkemåte Assistanse ved avlastning av pneumothorax: Finne fram utstyr og ivareta hygienekrav. Ventilere pasient (dukke) via munntil-munn og pocketmaske Finne frem og assistere sykepleier ved (eleven forventes ikke å beherske disse prosedyrene selvstendig) o maske-/bagventilasjon o innleggelse ogventilering av pasient med larynxtube (LTS) o demontere/feilsøke maske/bag Finne frem og koble til maske med reservoar. Skifte O 2 -flaske. Håndtere oksygen på en sikker måte: o kontrollere/justere flow o sikre O 2 -flaske v /transport o fare ved åpen flamme o fare relatert til olje/fett Øvelser Øvelser

5 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 5 D: Vurdering av bevissthetsnivå Innhold Krav til utførelse D - BEVISSTHETSNIVÅ Beskrive og rapportere bevissthetsnivå. D: Bestemme pasientens bevissthetsnivå o våken (A) o svarer på tiltale (V) o reagerer på smerte (P) o reagerer ikke på smerte (U) Se læremål C: Vurdering av sirkulasjon C - SIRKULASJON På grunnleggende nivå beskrive årsaker, symptomer og kliniske vurderinger ved sirkulasjonssvikt. Beskrive normale verdier/funn. Gjennom observasjon fange opp faretruende verdier/funn og endringer, og formidle disse til sykepleier. Innhold Krav til utførelse C: Basis o årsaker til sirkulasjonssvikt o førsteinntrykket av en pasient med begynnende sirkulasjonssvikt o beskrive hudfarge og kvalitet - blek, kald og klam - blålig (cyanotisk) o telle puls i håndledd (systolisk BT <> 90) og på hals o måle systolisk BT palpatorisk o formidle funn til sykepleier Lokalisere og telle puls o halspulsåre o håndledd Plassering av BT-mansjett, valg av mansjettstørrelse. Måle palpatorisk blodtrykk. Øvelser Gjennomføre en helhetlig vurdering: A+B+C+D A+B+C+D Oppsummering og prioriteringer av observasjoner og tiltak Se A + B + C + D Kasuistikker: Kursdeltakere presenterer/ demonstrerer

6 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 6 C: Stanse blødning. Bruddbehandling. Væskebehandling. C - SIRKULASJON Stanse ytre blødninger. Beskrive årsaker til indre blødninger og være i stand til å gjenkjenne symptomer. Beskrive prinsipper for bruddbehandling og bruke immobiliseringsutstyr. Innhold Krav til utførelse C: Stanse blødning. Bruddbehandling. o kunne legge trykkbandasje o assistere sykepleier ved reponering/ anlegg av trekk-/ vakuumspjelk o assistere sykepleier ved bruk av SAMsling o indre blødninger (thorax, organer i abdomen, store rørknokler ) o stabilisering av brudd i femur/bekken o vurdere perifer sirkulasjon ved frakturer Praktisk øvelse Legge trykkbandasje ved skader i ekstremitene Anlegge vakuumspjelk Bruk av SAM-sling Øvelser Assistere ved etablering av intravenøs behandling og væskebehandling. C: Væskebehandling o indikasjoner og betegnelser (Ringer Acetat) o finne frem utstyr og assistere sykepleier ved innleggelse av perifer venekanyle og væskebehandling o kople infusjonssett, fylle dråpekammer nedenfra (pose), fjerne luftbobler i slange o administrere væsker i kalde omgivelser Praktisk øvelse Finne fram, montere infusjonssett og klargjøre for infusjon, - før kontroll og tilkopling ved sykepleier. Øvelser Infusjonshastighet (20 dråper/ml, egnet infusjonshastighet osv.)

7 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 7 Brystsmerter og medikamenthåndtering Beskrive årsaker til og symptomer på brystsmerter og assistere ved behandling. Assistere sykepleier med klargjøring av medikamenter. Førstehjelper forventes ikke å kunne behandle eller administrere medikamenter Innhold Krav til utførelse Brystsmerter inkl. behandling o årsaker, symptomer og funn/undersøkelse o betydningen av å berolige pasient o koble og gi pasient O 2 på maske med reservoir o EKG: Kjenne prinsipp. Bistå sykepleier med å finne frem elektroder og ledninger, god kontaktflate (avtørking av huden, evt barberhøvel) o og bistå med å finne fram utstyr o assistere sykepleier ved medikamenthåndtering (se under) o MONA (morfin, oksygen, nitroglycerin, aspirin) Medikamenter Assistere med klargjøring av medikamenter når sykepleier må håndtere pasient. O 2 -behandling. Se eget avsnitt Praktisk øvelse Finne fram medikamenter og opptrekksutstyr. Eleven skal få øve i å trekke opp medikamenter, aseptisk teknikk og festing av ampulle til sprøyte. og demonstrasjon Øvelser

8 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 8 BHLR/DHLR Beskrive årsaker til hjertestans. Innhold Krav til utførelse Årsaker til hjertestans o primær hjertesykdom (infarkt) vanligst på voksne o pustestans/hypoksi (drukning, forgiftninger, fremmedlegemer) Beskrive viktigste tiltak ved hjertestans. Beskrive kriterier for oppstart av HLR. Utføre god BHLR. Tiltak ved hjertestans o Tidlig varsling o god BHLR o følge opp med DHLR inkl. tidlig defibrillering (viktigere enn medikamenter) Oppstart HLR o bevisstløs pas som ikke puster normalt o hvordan vurdere bevissthet og pustefunksjon? o hva gjør man hvis man er usikker? o hvorfor ikke sjekke puls? o når legge i sideleie? Trene BHLR: o trene på ventilering munn-tilmunn/med pocketmaske o trene på kompresjoner o bytte, minst mulig handsoff, opprettholde gode kompresjoner o sideleie og øvelse iht nasjonale retningslinjer (Norsk Resuscitasjonsråd) for HLR Grupper Utføre god DHLR på egenhånd, inkl. bruk av halvautomatisk defibrillator (AED). Beskrive krav til egensikkerhet. Utføre DHLR o bruk av halvautomatisk defibrillator (AED) o egen sikkerhet rundt sjokking o vann/fuktighet på pasient, fjerne brysthår o elektrodeplassering o oppfølging dersom respirasjon/ sirkulasjon gjenopprettes Praktisk øvelse Trene DHLR iht Norsk grunnkurs i DHLR: Kasuistikker hvor man i naturlig rekkefølge gjør hele prosedyren inkl.: o sjekke indikasjon for HLR o feste defibrilleringspads o kople opp hjertestarter o konvertere o opprettholde gode kompresjoner, demonstrasjon og praktisk øvelse iht Norsk grunnkurs i DHLR Krav til utstyr: AED Instuktørkompetans e: Instruktør DHLR (Norsk Resuscitasjonsråd) Grupper

9 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 9 DHLR-utsjekk Utføre god DHLR på egenhånd, inkl. bruk av halvautomatisk defibrillator (AED). Innhold Krav til utførelse Utsjekk DHLR Iht fagplan for DHLR fra NRR. Praktisk utsjekk i små. Kjøre minst to scenarier, ett med sjokkbar og ett med ikke sjokkbar rytme. Krav til bestått utsjekk o gjennomføre god BHLR, lite handsoff o kunne igangsette DHLR på rett indikasjon o riktig elektrodeplassering o følge algoritmen som leveres av hjertestarteren Små AHLR Være i stand til å assistere sykepleiere ved gjennomføring av AHLR-algoritme. (Deltageren forventes ikke å huske eller mestre spesifikke elementer av AHLR algoritment selvstendig.) Innhold Krav til utførelse AHLR Få en enkel beskrivelse/forklaring som gjør at de forstår at sykepleier vil gi medisiner ved visse hjerterytmeforsrtyrrelser. Assistere ved bruk av medikamenter i forbindelse med bruk av hjertestarter: Finne fram aktuelle medikamenter i AHLR (p.t. Adrenalin, Cordarone m.m.) og klargjøre opptrekksutstyr (sprøyter, kanyler) Nedkjøling av bevisstløs pasient. Se beskrivelse annet sted i kursplanen: o A+B o HLR o Assistere sykepleier med klargjøring av medikamenter på kurs. Relevante øvelser er omtalt andre steder i kursplanen

10 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 10 Nærdrukning og hypotermi Beskrive farer ved og symptomer på generell nedkjøling (hypotermi). Assistere ved innpakking av hypoterm/ traumatisert pasient. Innhold Krav til utførelse Hypotermi o ytre farer, egen-/pasientsikkerhet o symptomer på mild, moderat, og dyp hypotermi o håndtering av nedkjølt pasient viktighet av skånsom behandling og varsomme leieforandringer o Prehospital oppvarm av hypoterme pasienter (ulltepper, bobleplast/plast og dyne) o aktiv eller passiv oppvarming? o tidsaspekt for nedkjøling o monitorering og demonstrasjon Beskrive viktigheten av langvarig HLR ved hypotermi og drukning. HLR ved hypotermi/drukning o god BHLR viktigst (ofte dårlig effekt av defibrillering/medik.) o indikasjoner for oppstart HLR o måle temperatur o HLR og transport

11 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 11 Traumepasient Innhold Krav til utførelse Forstå prinsippene for prioritering i samsvar med ABCDE i behandlingen av hardt skadet pasient. ABCDE Repetisjon av begrepene, prinsippene og tanken bak prioriteringene Beskrive prinsipper for ABCvurdering og pasientundersøkelse. Assistere under ledelse av sykepleier. Pasientundersøkelse Presisere ABCDE. Systematisk pasientundersøkelse, bevisst og bevisstløs traumepasient. Skademekanikk o energivurdering og konsekvenser av denne for undersøkelse og behandling o viktighet av skademekanikk i rapport fra AR-lag Praktisk øvelse Fokus på systematikk og basal livreddende førstehjelp: o ABC på traumatisert, våken og bevisstløs pasient. o systematisk pasientundersøkelse og øvelser Beskrive prinsipper for prioritering blant flere skadde. Assistere under ledelse av sykepleier. Eleven forventes ikke å beherske triage selvstendig. Medisinsk organisering på skadested o førstehjelpers rolle og oppgaver o prinsipp for prioritering - triage (haster/kan vente) o medisinsk skadestedsledelse i akuttfasen o tidsbruk o primærundersøkelse o merking av prioriteringsgrad Praktisk øvelse Triage og øvelse Beskrive prinsipper for bruddbehandling. Se C - Stanse blødning. Brudd-behandling. Væskebehandling..

12 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 12 Innhold Krav til utførelse Etablere traumesideleie og assistere sykepleier med leiring av traumatisert pasient. Finne fram og kunne bruke båremateriell. Stabilisere og sikre pasient på båre. Elevene skal mestre pasientforflytning og bruk av båremateriell selvstendig. Traumesideleie Indikasjoner og kontraindikasjoner Transport o nakkekrage: indikasjoner, kontraindikasjoner o spinal immobilisering o skånsom forflytning ( Log-roll ) o andre løfte/bære/evakuerings-teknikker o o o Traumesideleie Legge på nakkekrage på våkne og bevisstløse pasienter Flytte og plassere pasient på båre (f.eks. orange redningsbåre F-71, backboard, Paraguard eller annen båre) og øvelser. Elevene skal få grundig praktisk opplæring i bruk av ulikt båremateriell og løfte/forflytningstekni kker.

13 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 13 Akutte medisinske tilstander skal deltakerne kunne: Kjenne igjen symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner. Assistere sykepleier med anfallsbehandling. Innhold Krav til utførelse Allergiske reaksjoner o utløsende årsaker o symptomer o virkningsmekanisme o behandling o klargjøre adrenalin og væskeinfusjon Se ABC. Eleven skal lære i å finne fram medikamenter og opptrekksutstyr for behanding av anafylaktisk reaksjon. Beskrive symptomer på astma. Assistere sykepleier med anfallsbehandling. Beskrive symptomer på alvorlige medisinske tilstander. Assistere sykepleier i form av grunnleggende førstehjelp (jf. ABC). Astma o utløsende faktorer o symptomer o virkningsmekanisme o behandling Den bevisstløse, ikke traumatiserte pasienten o epilepsi o rus og abstinens/delir o hjerneslag o kardial synkope o vasovagal syncope o diabetes mellitus Se ABC. Berolige pasient. Eleven skal lære å finne fram medikamenter og opptrekksutstyr for behandling av alvorlig astmatisk reaksjon. Se ABC Eleven skal lære å finne fram medikamenter og opptrekksutsstyr for bruk av sykepleier.

14 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 14 Brann-, etse- og elektriske skader skal deltakerne kunne: Beskrive prinsipper for håndtering og behandling av brann-, etse- og elektriske skader på hud og øye (etseskade). Innhold Krav til utførelse Brann- og etseskader. Elektrisitetsskader. o vurderinger på skadested, spesielt egensikkerhet o førstehjelp ved brann-, elektrisitetog etseskader o 9% regelen (teori) o Kjemikalieskader på øyet behov for langvarig øyeskylling ved enkelte typer etseskader på øyet o prinsipper for nedkjøling/skylling o kunne bruke øyeskyllflaske og assistere ved bruk av skyllelinse o tildekking: Watergel/ burnshield, kompresser og praktisk øvelse Øyeskylleflaske skal demonstreres Eksamen Utsjekk skal deltakerne kunne: Utføre grunnleggende, livreddende førstehjelp under ledelse av sykepleier Innhold Krav til utførelse Utsjekk o praktisk vurdering underveis i samsvar med læremål og krav til utførelse o praktisk utsjekk basal førstehjelp (ABC) o praktisk utsjekk DHLR o teoretisk prøve med minimum 80% korrekt besvarelse for å få godkjent kurs Realistiske/ praktiske øvelser og teoretisk prøve

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 12. februar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Årshjul førstehjelpstrening

Årshjul førstehjelpstrening Årshjul førstehjelpstrening Uke Modul 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-52 1. Beredskap / organisering x 2. Luftveier og pustefunksjon x 3. Hjerte-/ lungeredning x 4. Sirkulasjonssvikt. Brudd

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp grunnkurs Versjon nr: 3 Dato: 16. mars 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp grunnkurs Versjon 3, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Versjon nr: 3 Dato: 16. mars 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Versjon 3, side: 2 FORORD Denne plan

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER Modul 5 Læremål Prioritere i samsvar med ABCDE i behandlingen av hardt skadet pasient Beskrive prinsipper for ABC-vurdering og pasientundersøkelse.

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 12. februar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

Grunnkurs. HLR m/aed og enkle hjelpemidler D-HLR nivå 2

Grunnkurs. HLR m/aed og enkle hjelpemidler D-HLR nivå 2 Grunnkurs HLR m/aed og enkle hjelpemidler D-HLR nivå 2 Teoripresentasjon Erik Bronnes Akuttmedisinsk fagavdeling Tidligere utdanningsstruktur v/ BHLR DHLR AHLR grunnkurs grunnkurs grunnkurs instruktørkurs

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER En 3 årig registrering av alle utrykningene som akutteamet har deltatt i Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Ivar Aaraas, prof. UiT Mads Gilbert,

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Tverrfaglig møte i førstehjelp Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Universitetslektor Maud Barstad Kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Bjarkøymodellen Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Bjarkøy kommune, Troms Ivar Aaraas, prof. UiT

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Det alvorlig syke barn Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Hva er spesielt med barn Størrelse og variasjon med alder. Alle medikamenter doseres i forhold til vekt. Vekt 1-10 år =2(alder

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Noen betraktninger. Og tips

Noen betraktninger. Og tips Grunnlaget/bakgrunnen, hva sies konkret? - erfaring oppbygget gjennom mange år i tjenesten hvor redningsmannen hele tiden har fylt denne funksjonen - nasjonal standard for redningsmenn - norsk standard

Detaljer

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 30.06.2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Side 1av 9 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1 Bruk av emneplanen... 3 1.2 Planens omfang... 3 1.3 Studieressurser...

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Førstehjelp og brann.

Førstehjelp og brann. Førstehjelp og brann. Mål: Være mentalt påkoblet og tenke forebyggende i forhold til brann og andre ulykker som skjer dag og natt. Slik kan vi, langt på vei, forhindre at uhell skjer. Være bedre i stand

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus) sine hjelpekort for 1) ABCDE-vurdering med tiltak 2) NEWS 3) Respons på NEWS og 4) ISBAR.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) sine hjelpekort for 1) ABCDE-vurdering med tiltak 2) NEWS 3) Respons på NEWS og 4) ISBAR. Akershus Universitetssykehus (Ahus) sine hjelpekort for 1) ABCDE-vurdering med tiltak 2) NEWS 3) Respons på NEWS og 4) ISBAR. 1. ABCDE-vurdering med tiltak er utformet på Ahus. Denne er ment som støtte

Detaljer

Alfa og O 2 mega i akuttmedisinen. Harald Lystad og Ståle Onsgård Sagabråten

Alfa og O 2 mega i akuttmedisinen. Harald Lystad og Ståle Onsgård Sagabråten Alfa og O 2 mega i akuttmedisinen Harald Lystad og Ståle Onsgård Sagabråten Klar for sporskifte? Fra vanlig allmennmedisinsk tenkning (anamnese, funn, diagnose og behandling) og holdning (vent-ogse) Til

Detaljer

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN Heidi S. Brevik, Avdelingssjef Akuttmottak, Haukeland universitetssjukehus 19.03.13 Verktøy for vurdering og prioritering

Detaljer

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) En kort presentasjon ved Kristian Lexow Leder NRR Overlege Prehospital seksjon Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Universitetslektor UiB Norsk Luftambulanse GMS.

Detaljer

B-HLR og D-HLR. NRR 2010 algoritme for voksne og barn

B-HLR og D-HLR. NRR 2010 algoritme for voksne og barn Emnekurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktsleger September 2014 B-HLR og D-HLR NRR 2010 algoritme for voksne og barn Ida Høy Færden Lege i Spesialisering Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

KOMMUNE-BEST. Geir Jøran Sara ambulansefagarbeider. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling. www.bestnet.no

KOMMUNE-BEST. Geir Jøran Sara ambulansefagarbeider. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling. www.bestnet.no KOMMUNE-BEST Geir Jøran Sara ambulansefagarbeider Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling www.bestnet.no Mål for dagen: Presentere en treningsmodell som er god Oppfrisking av primærundersøkelsen

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 04.08.2016 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer

Tidlig identifisering av livstruende tilstander

Tidlig identifisering av livstruende tilstander Tidlig identifisering av livstruende tilstander Forskning viser at mange pasienter som får hjertestans, flyttes over til intensiv eller dør på sykehus, har endringer i vitale parametre allerede 6-8 timer

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Side: 2 FORORD

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Luftveishåndtering Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Målsetting Kunne hovedtrekkene i regulering av respirasjonen Kunne identifisere ulike hovedtyper av luftveisproblem

Detaljer

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Organisering Arbeidsform Aktivitet Øystein Kilander, Traumekoordinator Sørlandet Sykehus Kristiansand Bakgrunn Erkjennelse av behov for systematisk

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen:

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen: Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før respirasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne I hvilken grad er kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Ini$al vurdering- traumepasienten på sykehuset

Ini$al vurdering- traumepasienten på sykehuset Ini$al vurdering- traumepasienten på sykehuset antall døde umiddelbar død $dlig død sene dødsfall 0 1 2 3 4 $d e8er skade 2 3 4 5 Blødning er hovedårsak $l $dlige dødsfall i sykehus Sauaia A et al. J Trauma

Detaljer

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Trond Nordseth Styreleder NRR, Overlege ph.d. / Førsteamanuensis St.Olavs Hospital HF / NTNU trond.nordseth@ntnu.no NRR er ikke bare en samling

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 3 www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp -3 Førstehjelp ved akutt sykdom Kunnskapsmål Akutte pustevansker Kunne gjøre rede for hovedsymptomer ved

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.7.1. Krav til forkunnskap

Innholdsfortegnelse 1.7.1. Krav til forkunnskap Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Enkle prinsipper i moderne traumebehandling. Vurdering av traume- Tenk energi. Systematisk tilnærmig på skadested

Enkle prinsipper i moderne traumebehandling. Vurdering av traume- Tenk energi. Systematisk tilnærmig på skadested Enkle prinsipper i moderne traumebehandling Kristian Lexow Overlege Prehospital seksjon Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus - Vurdering av traume- Tenk energi Fall fra høyde (>3-6 m) Industriulykke

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Traumepasienten. Legevaktkonferansen 2008. Dampsaga Kulturhus, Steinkjer. Johan-Arnt Hegvik

Traumepasienten. Legevaktkonferansen 2008. Dampsaga Kulturhus, Steinkjer. Johan-Arnt Hegvik QuickTime og en -dekomprimerer kreves for å se dette bildet. 1 Traumepasienten Legevaktkonferansen 2008 Dampsaga Kulturhus, Steinkjer 2 Agenda Traumepasienten Håndtering i felten Utfordringer Prosedyrer/ferdigheter

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 4 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål Transport av pasienter til helsehjelp Kjenne til rutiner og ansvarsforhold

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Førstehjelp NTNU. Presentert av: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring

Førstehjelp NTNU. Presentert av: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring Førstehjelp NTNU Presentert av: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring Skadeforebyggende aktivitet fremfor skadebehandling! Hva er en barriereteori? Hva er førstehjelp? Hva hvis du er først? først? Hva gjør du

Detaljer

Tiltakskort: PASIENTOPPDRAG UTENFOR VEI

Tiltakskort: PASIENTOPPDRAG UTENFOR VEI Tiltakskort: PASIENTOPPDRAG UTENFOR VEI Tiltakskort Pasientoppdrag utenfor vei Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Tekst: Vegard Lindbæk Foto: Monica Lunde Forord Tiltaksboken er en bok som er utviklet av Norsk

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem Heming Olsen-Bergem Alt helsepersonell har plikt til å yte helsehjelp Plikten gjelder på jobb og fritid Hjelpen skal gis ut i fra kompetanse, slik at det forventes mer av en lege enn av en tannlege, og

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 07.08.2017 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Formålet er å inngå en landsdekkende rammeavtale for kjøp av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til Skatteetaten.

Formålet er å inngå en landsdekkende rammeavtale for kjøp av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til Skatteetaten. Vedlegg 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1 Innledning Formålet er å inngå en landsdekkende rammeavtale for kjøp av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til Skatteetaten. 1.1 Bakgrunn for anskaffelsen Etter

Detaljer

Kurskatalog 2013. Brann- og redningstjenesten i Rana

Kurskatalog 2013. Brann- og redningstjenesten i Rana Brann- og redningstjenesten i Rana Kurskatalog 2013 Brann-og redningstjenesten i Rana Besøksadresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana Telefon: 75 14 58 00 Brann-og redningstjenestens kurs og service avdeling

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

MEDISIN / FØRSTEHJELPSUTSTYR Oppbevaring / forgiftninger Hvis uhellet er ute Hva bør medisinskapet inneholde Reiseapotek

MEDISIN / FØRSTEHJELPSUTSTYR Oppbevaring / forgiftninger Hvis uhellet er ute Hva bør medisinskapet inneholde Reiseapotek Helse HELSE Innhold FØRSTEHJELP Sikring av skadested varsling Undersøkelse av syk / skadet person Bevisstløs person i bil Hjerte og lungeredning - voksne Hjerte og lungeredning - barn Fremmedlegemer i

Detaljer

Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen.

Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Aktivitetsplan Vinter BS 2012 / 2013 Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Vinter B Svalbard-modell

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN SKADE PÅ TO ELLER FLERE ORGANSYSTEMER

TRAUMEPASIENTEN SKADE PÅ TO ELLER FLERE ORGANSYSTEMER TRAUMEPASIENTEN SKADE PÅ TO ELLER FLERE ORGANSYSTEMER UTSATT FOR HØYENERGI DEFORMERT BILKUPE (DØRER SITTER FAST) PERSON KASTET UT AV BIL PERSON DREPT I SAMME KJØRETØY FASTKLEMT PERSON FALL OVER 5 METER

Detaljer

Livberging i åpent vann

Livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Livberging i åpent vann Kurshefte for 9. trinn i Osloskolen Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller

Detaljer

KAMERATREDNINGSKURS SKRED

KAMERATREDNINGSKURS SKRED www.folkehjelp.no KAMERATREDNINGSKURS SKRED Å BLI TATT AV SKRED Dersom du blir tatt av et snøskred og begraves, er du prisgitt dine venners evne til å tenke klart og handle raskt. 25 % prosent av de som

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert mai 2011 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege amanuensis G. Brattebø, Kst.

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør en trombolysesykepleier?

Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør en trombolysesykepleier? Hvilke oppgaver har en trombolysesykepleier? Praktisk tilnærming Av fagsykepleier Anette Halseth Carlmar Disposisjon Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Kommentarer fagrådsmøte 22 jaunar 2015. Felt Navn Hjelpetekst/ svaralternativer Gjeldende definisjon

Kommentarer fagrådsmøte 22 jaunar 2015. Felt Navn Hjelpetekst/ svaralternativer Gjeldende definisjon Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkludert i registeret. Dette innebærer

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Hjerte-lungeredning til barn - nye retningslinjer. Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hjerte-lungeredning til barn - nye retningslinjer. Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål Hjerte-lungeredning til barn - nye retningslinjer Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål HLR til barn 2016 Hva er viktigste nytt? Hva er forbedret?

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for

Detaljer

Minste felles datasett i forhold til nye Utstein 2014

Minste felles datasett i forhold til nye Utstein 2014 Inklusjonskriterier Fødselsnummer Alder Pasientens alder i hele år på hendelsestidspunktet Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Prehospital seksjon Anestesiavdelingen Mars 2017 Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Kristian Lexow, overlege Prehospital seksjon, Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

NIVÅ 1. Forsvarets sanitet P-22

NIVÅ 1. Forsvarets sanitet P-22 G R U N N L E G G E N D E F Ø R S T E H J E L P NIVÅ 1 Forsvarets sanitet P-22 INNHOLD FORORD 3 OPPTREDEN PÅ SKADESTEDET 4 INITIAL VURDERING 4 A - AIRWAYS 6 B - BREATHING 9 C - CIRCULATION 10 D - DISABILITY

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog Førstehjelp hos hund Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog 1 Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort dyret trenger

Detaljer

NSF-LKS Landskongress 2016 «Fra redning til lindring» Nye guidelines HLR Stian Bergby 2016

NSF-LKS Landskongress 2016 «Fra redning til lindring» Nye guidelines HLR Stian Bergby 2016 NSF-LKS Landskongress 2016 «Fra redning til lindring» Nye guidelines HLR Stian Bergby 2016 Nye Guidelines HLR I april 2016 kunngjorde NRR de nye norske retningslinjene i HLR. En stor gruppe vitenskapsmenn

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer