Rusmidlers virkning på hjernen. Berit Nordstrand overlege St.Olavs Hospital Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmidlers virkning på hjernen. Berit Nordstrand overlege St.Olavs Hospital Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 250314"

Transkript

1 Rusmidlers virkning på hjernen Berit Nordstrand overlege St.Olavs Hospital Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

2 Tema: Avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv Rusmidlers virkningsmekanisme i hjernen alkohol, cannabis, amfetamin, opioider

3 Utviklingstrekk Aldri gjort flere beslag enn i 2013 >4000 beslag (2012:3000) stadig nye stoff billigere rusdoser lettere tilgjengelig kraftigere effekter

4 Hjernens utvikling Celledeling Cellevandring Cellemodning Kontrollert celledød (apoptose) Modning av CNS til 25 års alder Individuelt reseptor «fingeravtrykk» Nevrokognitiv skade størst ved tidlig debut

5 Drugs, brain, behaviour, NIDA,2010 Rusmisbruk og hjernen Genetisk variasjon i sårbarhet cannabis i svangerskapet gir økt sårbarhet for opioidavhengighet Økt kunnskap om avhengighet og mekanismer gir bedre mulighet til å ta informerte valg Økt kunnskap om mekanismer kan styrke behandlingen (kunnskapsbasert behandling)

6 Felles for alle rusmidler Frisetter dopamin i NA via ulike reseptorsystem NA driver og motiverer vår adferd NA skal sikre at adferd viktig for artens eksistens repeteres drifter Matinntak ved sult, drikke ved tørste Seksualdrift for artens formering Rusavhengighet/rusadferd når evnen til å utøve selvkontroll av driftene svekkes

7 Hva er avhengighet? DECREASED BRAIN METABOLISM IN DRUG ABUSER DECREASED HEART METABOLISM IN HEART DISEASE PATIENT Til felles med obsessive compulsive disorders «bremsesvikt» Chronic, relapsing brain disease characterized by compulsive drug seeking and use, despite harmful consequences, NIDA Avhengighet er en hjernesykdom, der hjernens struktur og fungering endres Redusert nivå av D2R-reseptorer gjør deg sårbar for rus! bremsesvikt Impulsstyrt Lav D2R-aktivitet og nedsatt glukosemetabolisme i prefrontal cortex

8 Ikke alle utvikler avhengighetsadferd Frivillig eksperimentering Gradvis tap av kontroll Tvangsmessig administration more-and-more-and-more bremsesvikt D2R sykdom som svekker evnen til selvkontroll genetisk sårbarhet hos 10% (rottemodeller) kan ikke stoppe selv om adferden ikke lenger gir belønning

9 Sårbare bønningsbaner DA frisetting i nucleus accumbens (NA) Iv metylfenidat (kokain) blokkerer dopamin transporters Kokainrus (eufori) Økt sensitivitet for DA-forsterkning gir økt sårbarhet for rusavhengighet Svekket DA-respons hos rusavhengige D2R responsen 70% lavere i ventrale stiatum og prefrontale cortex hos avruste alkoholikere og kokainavhegige (ref.volcow 2007) Respons som ved placebo

10 Dopaminerge baner og rusavhengighet Individualt reseptormønster D1R,D2R,D3R,D4R. D1R,D3R i limbiske system go-og-reward D2R hele striatum bremsene Hukommelsesbaner sentrale Kokainl + lyd = dopamin lyd = dopamin Sanseinntrykk aktiverer DA Stor DA-økning,- jo mer ofrer du «Triggere» utløser rusbehov

11 Frontal-lapps-patologi til felles? Nora Volkow Har de som utvikler rusadferd noen fellesnevnere? nedregulering av D2-rec.i prefrontal cortex (Volkow et al 2002) D2R-reseptor-aktivitet ned bremsen av! Greier ikke å stoppe! Økt sårbarhet for stress rus løfter dem ut av desperasjonen Frontal patologi svekker Eksekutivfuksjoner ( ADHD ) inhibisjon/motivasjon

12 Nikotinreseptorer involvert En serie av gener på chr11 koder for nikotinreseptorer α2/β4/α7 avgjørende for nikotin-belønning Habenula-området aktiveres av «triggere» graden av aktivering avgjør hvor mye du ofrer for å få rus Deep brain stimulation for behandling av depresjon antidepressiv effekt av nikotin flere hjerneområder er altså affisert ved rusadferd Evnen til å prefrontalt «bremse» limbiske automatiske instinkter/drifter er forstyrret

13 Relevans for behandling? Gjenkjenne høyrisikosituasjoner og «triggere» for rus Sanseinntrykk, situasjoner, legemiddelvalg, helseplager osv. Verktøy for bedre selvkontroll / psykoedukasjon Samtaler + struktur + fokus på mestring/ressurser Kostholdsbehandling Legemiddelstøtte Vaksiner er undervegs Inj antigen du lager antistoff rusmidlet bindes til antistoff i stedet for i hjernen Bare noen prosent utvikler antistoff de må forbedres Pasientforløp som hensyntar frontal-lapps-patologi

14

15 Dine belønningsbanener ditt fingeravtrykk PREFRONTAL CORTEX NUCLEUS ACCUMBENS VENTRALE TEGEMENTALE OMRÅDE (VTA)

16 Eufori = forsterket velbehag Rusmidler er kjemikalier som forstyrrer hjernens kommunikasjon binder seg til egne reseptorer (eks. THC, opioider) binder seg til reopptaksproteiner for dopamin (eks. amfetamin og kokain) Resultat: massiv konsentrasjon av dopamin i belønningsbanene og forsterket eufori

17

18

19 Hva skjer i hjernen ved rusbruk over tid? DECREASED DOPAMINE TRANSPORTERS IN A METHAMPHETAMINE ABUSER Misbrukeren bruker stadig mer rusmidler for å oppnå normal dopaminfunkjson Hjernen beskytter seg mot overstimulering demper produksjonen av dopamin nedregulerer reseptorer Dopamin (nytelse, tilfredshet) Serotonin (glede) Noradrenalin (energi, motivasjon) Glutamat (læring) Svekket følelse av velbehag Intens ulyst, dysfori Nedsatt motivasjon Følelsesmessig avflating, likegyldig, halvdeprimert Kjenner ikke «ståpels» på ryggen lenger Svekket konsentrasjon, matlyst og søvn ADHD, bipolar light

20 Definisjon på avhengighet Avhengighet er knyttet til at individet bruker et stoff gjentatte ganger på tross av forsøk på å la være ICD-10 F1x.2 hvis 3 sympt. a) Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta stoffet b) Problemer med å kontrollere inntaket c) Abstinenser når ikke i bruk eller redusert d) Toleranseutvikling ; må mer til for lik rus e) Økende likegyldighet ift. andre interesser f) Stoffbruken fortsetter til tross for skader (leverskade,depresjon,kognitiv svikt med mer)

21 Rusmidlers virkningsmekanisme Alkohol

22 Alkohol (etanol) CNS-dempende, selv om lave doser kan fortone seg stimulerende og hemningsfrigjørende Absorberes raskt og nærmest fullstendig fra magesekken (20%) og første del av tynntarmen(80%) Begynnende ruseffekt etter 4-5 minutter svekkede hemninger, ukritisk,avslappet (0.1-0,5) svekket balanse,koordinering,tale dobbeltsyn, falltendens,kvalme,svimmelhet Bevisstløshet, koma, død (3-4) Rusvarighet avhengig av mengde, matinntak, kroppsvekt og metabolisme.

23 Farmakokinetikk Metabolisme 90% oksyderes i leveren til acetaldehyd ved ADH (genetisk polymorfisme) 10 % elimineres uforandret via pust, svette og urin. Acetaldehyd blir via acetat innbygd i nye molekyl som kolesterol glycerol fettsyrer

24 Etanol Etanol virker på mange ulike nivå i nervesystemet svekket oppmerksomhet parietale assosiasjonscortex svekket koordinering Etanol svekker hjernecellenes eksitabilitet stivere cellemembraner pga endret kolesterol/fosfolipid-ratio endrer både ionekanalers og membranproteiners funksjon

25 Acetaldehyd endrer metabolismen i.. Acetaldehyd akkumulerer i hjernen

26 Acetaldehyd kopler seg til signalstoff i CNS, for eksempel dopamin ENDORFINER REOPPTAKS- PUMPE OPIAT- RESEPTOR

27 Akutt Senker Cl- influx i GABAa-reseptorer Senker Na+ og Ca2+ influx i spenningsreg.ionekanaler (diffus effekt i CNS) Senker ionestrøm i NMDA-reseptorer Forsterker Ach-effekt på nachr,5-ht3 m.fl. Kronisk Endret membranfunksjon Redusert GABAafunksjon Økt NMDA-res.tetthet Flere spenningsregul. Ca-kanaler(toleranse) Påvirkning av div.sec.messenger-syst. (camp,cgmp ) m.fl.

28 Cannabis

29 Cannabis - fra Cannabis Sativa/Indica eller syntetisk Inneholder 109 ulike cannabinoider Delta-9- tetrahydrocannabinolsyre (THC) Nye planter høyere THC innhold Det meste smugles fra Marokko (SIRUS)

30 Cannabis Antall cannabisbeslag har økt hvert år siden ; ca beslag av hasj, marihuana og cannabis-planter nesten 3 tonn økning på 12 % fra 2012 marihuana og cannabisplanter utgjør nå ca. 1/3 av alle cannabisbeslag. Det foregår en betydelig innenlands cannabisdyrking.

31 Cannabisprodukt Tre produkt fra planten: marihuana, hasjisj og cannabisolje Bedrocan Medisinsk cannabis (NL) Hasj-olje Marihuana Mye dyrket i Norge Frø fra >200 nettsteder Sativex Medisinsk cannabis(n) Syntetisk cannabis 240 ulike forbindelser (EMCDDA 2012)

32 Syntetisk cannabis Avdekket i 2009 : 1 mill brukerdoser beslaglagt i 2012 Beslag i alle landets fylker >700 nettbutikker lav pris og god tilgjengelighet sterk rusvirkning hittil liten juridisk risiko fravær av synlighet på tradisjonelle urinprøver

33 CANNABIS

34 Liknende virkningsmekanisme som for opiater (heroin/morfin)... CANNABIS CANNABIS- RESEPTOR gir økt dopamin-frisetting.

35 Akutt intox klinger av etter 4-6t Symptomatisk behandling Cannabis Gir en umiddelbar rusopplevelse. Opprømthet, lykke, glede, avslappet, søvnig, økt aktivitetstrang, økt evne til oppmerksomhet og følsomhet for sanseinntrykk. Svekkede psykomotoriske ferdigheter og kognitive egenskaper angst, toxisk psykose, psykomotoriske ferdigheter og andre kognitive evner nedsettes. rød på det hvite i øynene, tørr munn, søt ånde, kalde hender

36

37 Kokain

38 Kokain 200 kg kokain; nesten 1100 beslag Høyeste beslaglagte mengde Antall beslag er nesten 20 % høyere enn i Denne økning er noe overraskende da det i Vest-Europa generelt meldes om stagnasjon i kokainmarkedet.

39 KOKAIN

40 Økt dopamin-frisetting i belønningssystemet:

41 Kokain blokkerer reopptakspumpene... KOKAIN

42 Kokain ; Coke, Snow Ruseffekt få minutter etter sniffing ; varer 30min intens aktivitet (økt puls, økt blodtrykk, økt resp.frekv, store pupiller, økt temperatur) minsket apetitt økt energi positiv psykologisk forsterkning, sterk eufori Hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt, hodepine, respirasjonssvikt, hjerneblødning, kramper mm Alkohol + kokain = kokaethylen m/potensiert effekt!

43 Opioider

44 Opioider Naturlige opiumalkaloider opium, morfin, kodein, etylmorfin Halvsyntetisk opiat heroin, sniffes, røykes eller injiseres Syntetiske opiatliknende midler dextropropoxyfen, petidin, metadon, buprenorfin m.fl.

45 Heroin For tredje år på rad er det en nedgang i antall heroinbeslag, men mengde per beslag øker Ca beslag i 2013, ca.55 kg totalt.

46 Opioider på resept N02A Morfin Dolcontin Etylmorfin Cosylan Sterk hostesirup Kodein Kodein tbl, Paralgin Forte, Pinex Forte Tramadol Nobligan Tramadol, Trampalgin Oxycodon OxyContin, Oxynorm, Targiniq Ketobemidon Ketorax Petidin Petidin Fentanyl Durogesic plaster, Instanyl nesespray Buprenorfin Temgesic, Norspan, Subutex, Suboxone Metadon

47 OPIATER

48 OPIAT OPIAT- RESEPTOR μ κ σ

49 Opioid overdose Lett å få overdose injiseres i hovedsak raskt toleransefall varierende renhet kokt Durogesic plaster med 3 døgndoser i ett Små pupiller, sløvhet, eufori Kvalme, oppkast, intens kløe Respirasjonsdepresjon, langsom puls, lavt blodtrykk Narcanti og symptomatisk behandling OBS! Metadon-overdose ; lang T1/2

50 Amfetamin

51 Amfetamin metamfetamin 535 kg amfetamin/metamfetamin fordelt på vel beslag er det gjort flere store beslag av «crystal meth», en svært ren metamfetaminkvalitet med styrkegrad på over 90 %. Det er også gjort noen beslag av amfetaminolje, ment for utfelling til amfetamin i pulverform

52 Amfetamin Speed Amfetamin og amfetaminderivater (MDMA,MDA mfl) Illegalt amfetaminsulfat fra lab. i Nederland, Belgia, Polen og Estland Hvitt pulver til sniffing/inj., tabletter. Rask ruseffekt; varer få timer Sterk eufori, økt energi og velvære. Overdose Store pupiller, rask respirasjon, feber, svetting, hodepine Økt blodtrykk, uregelmessig puls, koordinasjonstap, kramper

53 Amfetamin; virkningsmekanisme Øker dopamin-frisetting direkte ved at presynaptiske vesikler tømmes NA Øker NA-release Blokkerer reopptak av NA Inhiberer NA-nedbrytning vha. MAO Øker serotonin-frisetting DA A Exchange diffusion model Serotonin-reopptak er inhibert

54 Nye psykoaktive stoffer Stadig nye psykoaktive stoffer påvises Stadig flere som verken er oppført på narkotikalisten med navn eller omfattes av de nye gruppedefinisjonene påvises 73 nye forbindelser i 2012 (EMCDDA 2013) Mange faller utenfor gruppedefinisjonene i ny narkotika-forskrift febr-13. JWH-018 og AM-2201 ( syntetiske cannabis narkotikalistet i 2012) Kripos har registrert mellom varianter av syntetiske cannabinoider

55 «Legal highs» Etterligner virkningen til etablerte stoffer. Syntetiske katinoner (etterlikner amfetamin, kokain, MDMA) Syntetiske kokainderivater Syntetiske cannabinoider Salvia divinorum, Kratom etc.

56 Ecstasy (MDMA) Etter sterk nedgang i antall beslag og beslaglagt mengde i , beslaglegges nå ecstasy (MDMA) stadig oftere. hyppigere i form av pulver enn tabletter. Samtlige pulverbeslag der styrkegrad er bestemt, er svært rene kvaliteter med % MDMA. Dersom man tar utgangspunkt i at en tradisjonell tablett inneholder 100 mg MDMA, gir selv noen få gram pulver mange brukerdoser. Det er også beslaglagt precursorer (utgangskjemikalier) for produksjon av MDMA i Norge.

57 Ecstasy (MDMA) Massiv frisetting av serotonin Gjentatt eksponering gir radikal nedregulering av flere reseptorsystem postsynaptisk Kan gi varig nedsatt serotonerg, noradrenerg og dopaminerg aktivitet Kronisk depresjon Dårlig effekt av SSRI Lavdose antipsykotika (eks.zyprexa) + monoaminerg stimulering

58 De britiske forskernes liste 1) Heroin 2) Kokain 3) Barbiturater (legemiddelstoffer brukt mot angst, søvnproblemer og epilepsi) 4) Gatemetadon 5) Alkohol 6) Ketamin 7) Benzodiazepiner (legemiddelstoffer brukt mot angst, søvnproblemer og epilepsi) 8) Amfetamin 9) Tobakk 10) Buprenorfin (opioid brukt mot opiatavhegighet, for eksempel Subutex) 11) Canabis 12) Løsemidler 13) 4-MTA (et amfetaminderivat) 14) LSD 15) Methylphenidat (amfetaminlignende medikament, som Ritalin, brukt mot ADHD) 16) Anabole steroider 17) GHB 18) Ecstasy 19) Alkylnitrater (også kalt poppers kommer i væskeform som brukeren inhalerer) 20) Khat Lancet Vol.369, 24.mars 2007 Rangering narkotika Psykiatere Politi Kriminalteknikere Kjemikere Leger Forskernes skadekategorier Fysisk skade Akutt Kronisk Intravenøs Avhengighet Rusopplevelse intensitet Psykologisk avhengighet Fysisk avhengighet Sosial skade Beruselse Annen sosial skade Helsekostnad Kilde: The Lancet Ny engelsk rapport nylig publisert hvor man rangerer de ulike stoffene etter farlighet Fysisk skade, risiko for avhengighetsutvikling og sosial skade vurdert Kilde: The Lancet

59 Dopamin transporter systemet Hjernen tilheler ved rusfrihet over tid! Trygge rammer og tett oppfølging muliggjør mestring! METH misbr 1 mnd abst METH misbr 14 mnd abst J Neurosci 21: , 2001.

60

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14 Amfetamin og metamfetamin Grunnkurs Rus 05.03.14 Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne Mer avslappet Nedsatt oppmerksomhet Tretthet Beroligende

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15 Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne

Detaljer

retningslinje for ROPlidelse.

retningslinje for ROPlidelse. Konferanse om ROPlidelser og nasjonal faglig retningslinje for ROPlidelse. Mo i Rana 16.-17. sept 2014 Andreas Holund Overlege UNN Nordlandsklinikken Fastlege Narvik Hva er ROP? Hva er avhengighet? Hva

Detaljer

Rus en nødvendig del av ungdomstiden?

Rus en nødvendig del av ungdomstiden? KOMPETANSESENTER RUS Rus en nødvendig del av ungdomstiden? et hefte om tenåringstid og foreldrerollen med fokus på rusforebygging «Unge kan skremmes fra vettet, men ikke til vettet» Arne Klyve (2006) Hvorfor

Detaljer

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter DUDIT The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter Versjon 1.1 Oppdatert oktober 2007 Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014

CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014 CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014 PROGRAM Hasjavvenning Kristiansand: Hvem er vi og hva driver vi med? Metoden Informasjon om våre tiltak Fakta om cannabis, syntetiske cannabinoider virkning og skadevirkning

Detaljer

TALLMATERIALE KRIPOS 2008

TALLMATERIALE KRIPOS 2008 DEN NASJONALE ENHET FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT OG ANNEN ALVORLIG KRIMINALITET Drapsoversikt Den nasjonale oversikten over drap for 2008 er utarbeidet av Kripos og inneholder i all hovedsak de samme

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/13 HOVEDFUNN VÅR 2013

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/13 HOVEDFUNN VÅR 2013 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/13 HOVEDFUNN VÅR 2013 Nedgang i bruk av heroin Stabil trend for alkohol

Detaljer

Foreldre guide. Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor. Et godt utgangspunkt

Foreldre guide. Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor. Et godt utgangspunkt 2013 Foreldre guide Resyme: Hvordan oppnå rusfrie ungdom En forebyggende guide til foreldrene. Kunnskap om narkotika. Innhold: - Et godt utgangspunkt - Den gode samtalen - Hvordan lære ungdom om narkotika

Detaljer

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS KARTLEGGING EMCDDA utforsker nye dynamikker og dimensjoner ved Europas narkotikaproblem

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS KARTLEGGING EMCDDA utforsker nye dynamikker og dimensjoner ved Europas narkotikaproblem EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS KARTLEGGING EMCDDA utforsker nye dynamikker og dimensjoner ved Europas narkotikaproblem (Lisboa, 04.06.2015, SPERREFRIST 10.00 UTC/Lisboa) Skiftende dynamikk i heroinmarkedet,

Detaljer

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com 96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» 97 Rusfag nr. 1 2011 Av Anna-Lena Westbye Pedersen, KoRus Øst Syntetisk

Detaljer

Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur

Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur Ola Røed Bilgrei & Anne Line Bretteville-Jensen Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur SIRUS-rapport nr. 2/2013 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2013 Statens institutt

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

Narkotikastatistikk 2005

Narkotikastatistikk 2005 Narkotikastatistikk 2005 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen Lege- midler ved røykeslutt Røyketelefonen 800 400 85 1 Røykeslutt ved hjelp av legemidler Legemidler har vist seg å gjøre det lettere for den som vil slutte å røyke. De fire viktigste suksessfaktorene

Detaljer

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 Rusfag nr. 1 2013 Av: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus - Bergen Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet.

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet. med hasj Introduksjon Cannabis er kjent i hele verden og har blitt brukt for dens beroligende effekt og evne til å forårsake en følelse av velbehag. Den aktive komponenten i cannabis er THC eller delta-9-tetrahydrocannabinol.

Detaljer

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127 Ansvarlig vertskap Opplæringshefte IS-2127 Heftets tittel: Ansvarlig vertskap Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Omslagsfoto:

Detaljer

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode HASJAVVENNING KRISTIANSAND Tiltak og metode Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det

Detaljer