Valg av medikamenter. Aslak Johansen Overlege Operasjons- og intensivklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av medikamenter. Aslak Johansen Overlege Operasjons- og intensivklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 Valg av medikamenter Aslak Johansen Overlege Operasjons- og intensivklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Medikamentgrupper Ikke opioide analgetika Ikke opioide Paracetamol NSAID (non-steroide antiinflammatoriske medik.) Koksiber(selektive cox-2-hemmere) «Ko-analgetika» («adjuvans») Antidepressiva TCA (tricycliske antidepressiva) NSRI (noradrenalin-serotoninreopptakshemmere) Antiepileptika Opioide analgetika Opioide «Svake opioider» Kodein Tramadol «Sterke opioider» Morfin, ketobemidon, oksykodon Fentanyl, buprenorfin, metadon, tapentadol Lokalbehandling Lokalbehandling NSAID, lidokain, capsaicin

3 Smertetrappen WHO Tre trinn WHO scancer painladder for adults Beholde 1. trinn ved opptrapping lastet 3. sept. 2014

4 Smertetrappen, modifisert Nivå 4 Utilstrekkelig effekt av 3. trinn Alvorlig, malign smerte Nivå 3 Utilstrekkelig effekt av 2. trinn Alvorlig smerte Nivå 2 Utilstrekkelig effekt av 1. trinn Moderat alvorlig smerte 3 Para Nivå 1 + «sterke» opioder 4 Nivå 1 + parenterale opioider (s.c., i.v., trans-dermalt) og/eller invasive, kateterbaserte administrasjonsformer Nivå 1 Mild moderat smerte 2 Para Nivå 1 + «svake» opioder 1 Paracetamol, NSAID Co-analgetika (antiepileptika, antidepressiva)

5 Generelle vurderinger Årsak? Hva slags smerte? Forventet utvikling, antatt varighet? Medikamentell behandling indisert? Andre aktuelle tiltak? Hva slags pasient? Alder, komorbiditet, andre medikamenter, forventninger? Hvor lenge skal pas. ta medisinen? Hva om det ikke virker? Plan B.

6 Medikamentvalg Kreftrelatert smerte Ofte kortere tidshorisont men ikke alltid! Lindring > mestring Smerter kan være dramatisk intense Større toleranse for bivirkninger og risiko Essensielle behov i livets sluttfase Sterke eller kompliserte smertetilstander og kort forventet levetid: Alle medikamenter aktuelle Malign smerte Nevropatisk, visceral, inflammatorisk Bestå etter behandling

7 Medikamentvalg Akutt vs. langvarig smerte Akutt oppstått smerte Kausal tilnærming Finne og behandle årsak! Smerten som symptom Oftest forståelig sammenheng mellom skade, nocicepsjon og smerte Oftest god effekt av medikamentell behandling Smertebehandling kan redusere morbiditet oksygenbehov respirasjon immobilisering katabol metabolisme

8 Medikamentvalg Akutt vs. langvarig smerte Akutt oppstått smerte eksempler: Akutte brystsmerter, akutt abdomen eller traume I.v. morfin Akutte lettere skader Is, kompresjon, elevasjon Paracetamol, NSAID Akutt rygg/nakke, akutte belastningslidelser Samme medisiner som ved lettere skader Evt. kortvarig (dager) supplert med opioider

9 Medikamentvalg Akutt vs. langvarig smerte Langvarig ikke-malign smerte Årsak kjent eller forstått Ukjent årsak (idiopatisk) Smertebehandling ipåvente av kurative tiltak (eks. operasjon) Smertebehandling i mangel av kurative tiltak (eks. ikke operabel)

10 Langvarig ikke-malign smerte Smertebehandling ipåvente av kurative tiltak (eks. operasjon) Smertebehandling i mangel av kurative tiltak (eks. ikke operabel) Ukjent årsak (idiopatisk) Avgrenset tidshorisont I hovedsak som akutte smerter Økt aktsomhet for uønskede bivirkninger og avhengighetsproblematikk Ikke tidsavgrensning Opioiderkanvære effektivt (artrose) individuell vurdering OBS! Langtidsbivirkninger også av non-opioide(nsaid) Smertebehandling på ubestemt tid Som pkt. 2, men primært ikke-medikamentelt Unntak: OK med antidepressiva hvis meningsfylt effekt Unngå opioider (1) OBS! Risiko for langtidseffekter av NSAID og paracetamol Tilleggsvanskeligheter Mye forsøkt Jakten på en årsak (1) CroffordLJ. Nat Rev Rheum 2010

11 Medikamentvalg Antakelse om smertemekanisme Paracetamol Indikasjoner Alltid aktuelt når mulig Nociceptiv smerte De aller fleste smerter, akutte og langvarige Komedisinering til andre analgetika Husk tilstrekkelig høy dose! Voksne > 50 kg kan få 1,5 g x 4 noen få dager, ellers maks 1 g x 4 (Egendosering: 1 g x 3) Forsiktighet Kombinasjon med andre paracetamolholdige preparater (Paralgin Forte, Pinex Forte, Trampalgin ) Leversvikt, hepatitt, lav kroppsvekt, dehydrering: Redusert dosering

12 Medikamentvalg : Inflammatorisk smerte NSAID Indikasjoner Nociceptiv smerte Inflammatorisk Inflammatoriske revmatologiske sykdommer Degenerative revmatologiske sykdommer Smertetilstander med mulig inflammatorisk komponent og forventet kortvarig forløp (dager uker): Distorsjoner, brudd, bursitter, tendinitter, akutt/akutt forverring av smerter i ryggsøyle eller store ledd Andre tilstander: Migrene Menstruasjonssmerter

13 Medikamentvalg Antakelse om smertemekanisme NSAID Forsiktighet Nociceptiv smerte Inflammatorisk Rel. vanlig med bivirkninger i normal dosering. Risiko øker med lengde av behandling Unngå langvarig behandling på usikker indikasjon/med usikker effekt Husk spesielt på Redusert nyrefunksjon Magesår Redusert fertilitet under behandling (kvinner) Medikamentindusert hodepine Blødningstendens Unngå samtidig behandling med andre blødningsfremmende midler

14 Medikamentvalg Visceral smerte Antakelse om smertemekanisme Akutt visceral smerte (Coronare smerter, ileus, stein- og kolikksmerter) Opioider i.v. NSAID i.v. eller supp aktuelt ved steinsmerter Langvarig visceral smerte Behandle årsak spesifikt hvis kjent (Ulc. colitt, Mb. Crohn) Ukjent eller uklar årsak (idiopatisk): Tilnærming som langvarig, ikke-malign smerte, dvs. fokus på ikkemedikamentelle tiltak

15 Medikamentvalg Antakelse om smertemekanisme Nevropatisk smerte Hvor sannsynlig er det av smerten er nevropatisk? Taler fornevropatisksmerte: Kjent eller sannsynlig forklarende årsak Oppstått etter kjent nerveskade (traume, operasjon, amputasjon) Diabetes, B12-mangel eller høyt alkoholforbruk og typisk utbredelse Herpes Zoster Smerte i område som samsvarer med innervasjon fra nerve eller segment Motoriske utfall i samme område [Redusert følsomhet (tannpirker, bomull) i det samme området] Overfølsomhet (kulde, børste, bomull) i samme område (Egenskaper ved smerten: Spontan smerte, lyn, strøm, utstrålende, anfall)

16 Medikamentvalg Antakelse om smertemekanisme Nevropatisk smerte Taler motnevropatisksmerte: Mangel på de ovenstående Skiftende karakter eller utbredelse Fravær av spontan smerte Diagnostiske verktøy LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs) DN4 (douleur neuropathique 4 questions) NPQ (Neuropathic Pain Questionnaire) NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory) Sensitivitet og spesifisitet er omdiskutert Blandingsbilde? Eks. ryggsmerter: radikulopati inflammatorisk smerte myalgi referert smerte

17 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte (2-6) TCA Tricycliske antidepressiva 1. linjepreparat mot NPP Amitriptylin(Sarotex ) Vanligst Nortriptylin(Noritren ) Kanskje like effektivt Mindre sedasjon Bivirkninger Forsiktig doseøkning Forsiktighet Eldre: Lavere dosering Epilepsi QT-tid (2) BorchgrevinkPC2013. (3) DworkinRH (4) Moulin DE (5) AttalN (6) O'Connor AB 2009.

18 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte NSRI Noradrenalin-serotonin reopptaks-hemmere linjepreparat Duloxetin(Cymbalta ) Venlafaxin(Efexor, Venlix ) Forsiktighet Duloxetin: Redusert nyrefunksjon Venlafaxin: Kardiale ledningsforstyrrelser Venlafaxin: Gradvis nedtrapping (abstinens) Alle antidepressiva: Serotoninergtsyndrom (Interaksjoner med tramadol, andre antidepressiva, MAO-hemmere)

19 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte Antiepileptika Gabapentin(Neurontin ) Pregabalin(Lyrica ) 1.linjepreparat Kan kombineres med TCA Kan kombineres med opioider Karbamazepin (Tegretol ) Bare aktuelt ved trigeminusnevralgi: 1.linje Forsiktighet Gabapentinog pregabalin: Lavere dosering ved redusert nyrefunksjon OBS interaksjon med andre CNS-dempende midler Bilkjøring og farlige maskiner Selvmordstanker Pregabalin: Misbruksrisiko

20 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte(7) Lokalbehandling Lidokain salve & plaster Capsaicin plaster (Qutenza ) Capsaicin krem (Capsina ) 1. 2.linjepreparat Postherpetisk nevralgi Perifere nevropatier Bra ved lokalisert allodyni (7) Argoff CE 2013.

21 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte Opioider 2.-3.linjepraparat i int. retningslinjer Dårligere effekt ved nevropatisken annen smerte, men likevel minst like bra som antidepressiva og antiepileptika Indisert som tilleggsmedikasjonunder titrering/dosetilpasning av 1.linjepreparat Begrunnelse for plassering i linje er generelle forhold vedr. langtidsbehandling med opioider

22 Medikamentvalg ved nevropatisk smerte Cannabinoider Sativex Små studier, lite erfaring Først og fremst aktuelt ved sentral smerte ved MS Klonidin Catapresan 1.linjepreparat i h.h.t. IASPs retningslinjer frå Lite brukt i Norge. Bare refusjon ved migrene. Paracetamol, NSAID Lite eller ingen effekt ved nevropatisk smerte

23 Opioider: Hvor passer de inn? 1. Malign smerte? Ja! 2. Sterk, forventet kortvarig smerte der annen behandling er utilstrekkelig? Ja! 3. Langvarig, ikke-malign smerte med kjent årsak? Tja I utvalgte tilfeller 4. Langvarig ikke-malign smerte med ukjent årsak? Sjelden!

24 Kort om valg av opioider Akuttmedisin 1. I.v. administrasjon Titrere med små doser Evaluere respons umiddelbart (minutter). 2. Hai.v. infusjon gående/dryppende Sikre i.v. tilgang Behandle blodtrykksfall Kompensere for blodtap. 3. Ha naloxon(narcanti ) tilgjengelig vær kjent med bruken

25 Naloxon 1 ampulle (1 ml) = 0,4 mg Bland ut 1 ampulle til 10 ml (1 ml 0,4 mg/ml i 9 ml NaClgir 10 ml naloxon0,04 mg/ml) 1 ml: 0,4 mg + 9 ml NaCl Gi ml ved lett overdosering Følg respons på smerte våkenhet respirasjonsfrekvens 10 ml 0,04 mg/ml

26 Kort om valg av opioider Langvarige smerter Kodein(Kodein, Paralgin Forte, Pinex Forte, ) 1 Paralgin Forte = 30 mg kodein+ 400 mg paracetamol Kodein er inaktivt, men 30 mg kodein metaboliserestil 5 mg morfin 6 tblpf pr dag gir 30 mg morfin Tramadol(Tramadol, Nobligan, Tramagetic ) 50 mg tramadolp.o. tilsv. 10 mg morfin Husk 1 av 10 har ikke effekt av kodein Noen har ikke effekt av tramadol (Alle opioider:) Obstipasjonsforebyggelse

27 Kort om valg av opioider Langvarige smerter Morfin, ketobemidon(morfin, Dolcontin, Ketorax, Ketogan ) Morfin = referansepreparat Inj., mikstur, tabletter, depottabletter Ketobemidon: Likeverdig Noe hurtigere innsettende effekt Større misbrukspotensiale? Husk Redusert dosering morfin ved nyresvikt Aktiv metabolitt utskilles via nyrene Oksykodon(OxyContin, OxyNorm ) Ingen spes. fordeler eller ulemper i forhold til morfin Samme bruksområde Husk Ved langvarig, stabilt bruk: Depotformulering fremfor kortvirkende (OxyContin fremfor OxyNorm ) Stort misbruks- og overdoseproblem i USA

28 Individuelle forskjeller Pasienter skal forskjellsbehandles! Number needed to treat(nnt) Prøving og feiling Kontrollert Planmessig Antidepressiva og antiepileptika mot ikke-nevropatiske smerter Dokumentere effekt! Dokumentere mangel på effekt! Virkningsløs behandling må avsluttes!

29 Referanser 1. MerskeyH, BogdukN, eds. Classification of Chronic Pain, Part III. 2 ed: IASP Press; DworkinRH, O'Connor AB, et al. Recommendations for the pharmacological management of neuropathic pain: an overview and literature update. Mayo Clinic proceedings Mar;85(3 Suppl):S Moulin DE, Clark AJ, et al. Pharmacological management of chronic neuropathic pain -consensus statement and guidelines from the Canadian Pain Society. Pain research & management : the journal of the Canadian Pain Society Spring;12(1): AttalN, CruccuG, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. EurJ Neurol Sep;17(9):1113-e O'Connor AB, DworkinRH. Treatment of neuropathic pain: an overview of recent guidelines. The American journal of medicine Oct;122(10 Suppl):S ArgoffCE. Topical analgesics in the management of acute and chronic pain. Mayo Clinic proceedings Feb;88(2):

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Smerte-diagnostikk og smertebehandling. pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd

Smerte-diagnostikk og smertebehandling. pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd Smerte-diagnostikk og smertebehandling hos demenssyke pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd Hvorfor er det viktig og hvorledes kan det gjøres? Olav Aga Hamar 14.mai 2013 olavaga@broadpark.no

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012 SMERTE Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Jørgen Hansen Seksjonsoverlege Smerteseksjonen Nordlandssykehuset Bodø DEFINISJON ( IASP ) - ubehagelig sensorisk og emosjonell

Detaljer

Smertebehandling Lindring under midnattsol

Smertebehandling Lindring under midnattsol Smertebehandling Lindring under midnattsol 5. mai 2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Hf Oversikt 1. Smertediagnostikk 2. Prinsipper for smertebehandling 1. Paracet 2. Morfinpreparater 3. Bivirkninger

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

Medikamentell behandling av smerter

Medikamentell behandling av smerter Medikamentell behandling av smerter Tone Høivik Seksjon for smertebehandling, KSK HUS tone.hoivik@helse-bergen.no Behandling av smerter Hvor gjør det vondt? Hva slags smerte? Hvor lenge skal det gjøre

Detaljer

SIDE 3 En gjennomgang av potensielle bivirkninger av langvarig opioidbehandling Baldini A, Von Korff M, Lin EH.

SIDE 3 En gjennomgang av potensielle bivirkninger av langvarig opioidbehandling Baldini A, Von Korff M, Lin EH. 2 2013 INNHOLD: SIDE 3 En gjennomgang av potensielle bivirkninger av langvarig opioidbehandling Baldini A, Von Korff M, Lin EH. A Review of Potential Adverse Effects of Long-Term Opioid Therapy: A Practitioner's

Detaljer

Akutt smerte Vurdering og behandling

Akutt smerte Vurdering og behandling Akutt smerte Vurdering og behandling Tone Høivik Postoperativ seksjon / Seksjon for smertebehandling og palliasjon Kirurgisk Serviceklinikk November 2014 tone.hoivik@helse-bergen.no Nylig oppstått Lett

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Behandling av nevropatisk smerte

Behandling av nevropatisk smerte Behandling av nevropatisk smerte med Neurontin og Lyrica www.pfizer.no/lyrica www.pfizer.no/neurontin Nevropatiske smerter og smerter med mulig nevropatisk komponent Smertefull diabetesnevropati Postherpetisk

Detaljer

Vurdering og behandling av smerte ved kreft

Vurdering og behandling av smerte ved kreft Vurdering og behandling av smerte ved kreft Meysan Hurmuzlu Overlege, PhD Seksjon for smertebehandling og palliasjon Haukeland Universitetssykehus 05.11.2013 E-post: meysan.hurmuzlu@helse-bergen.no 1 Smerte

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Kreftsykepleie. Smerter og smertebehandling. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2014 årgang 30 TEMA

Kreftsykepleie. Smerter og smertebehandling. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2014 årgang 30 TEMA I DETTE NUMMERET: Smertevurdering ved demens Kartlegging gir bedre lindring Forekomst av smerter Kreftsykepleie nr. 3-2014 årgang 30 tidsskrift for kreftsykepleiere TEMA Smerter og smertebehandling KREFTSYKEPLEIE

Detaljer

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat?

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat? 1 2013 INNHOLD: SIDE 3 I allmennpraksis: Smerteanamnesen - Husk å spørre om statiner! SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Tynnfibernevropati 179 83

Tynnfibernevropati 179 83 Tema Klinisk nevrofysiologi Oversiktsartikkel Tynnfibernevropati 179 83 BAKGRUNN Tynnfibernevropati affiserer i størst grad de tynne nervefibrene. På grunn av manglende kunnskap om tilstanden blant mange

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

NPF konferanse. Kristiansund april 2013. Martina Tönnies kirurgisk-ortopedisk avdeling NLSH Vesterålen

NPF konferanse. Kristiansund april 2013. Martina Tönnies kirurgisk-ortopedisk avdeling NLSH Vesterålen NPF konferanse Kristiansund april 2013 Martina Tönnies kirurgisk-ortopedisk avdeling NLSH Vesterålen 1 Akutte tilstander i palliasjon Definisjon Intraktable symptomer Manifest eller truende medullakompresjon

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hospicefilosofiens grunntanke Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon www.isipalliasjon.no Symptomlindring akutte tilstander i palliasjon medikamenter for døende Aart Huurnink Stavanger, 27.09.11 adresser http://www.isipalliasjon.no/

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 3. seksjon Smerterbehandlingsukutane injeksjoner November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Smerte- hva er det? Et nevrofysiologisk varselsignal (deskriptiv) Opplevelse og erfaring (affektiv,

Detaljer