Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering"

Transkript

1 Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering Hvordan kan vi løse finansiering i dag og hvordan kan finansieringsmulighetene utvikle seg fremover? Dato: Sted: Molde Samspleiskonferansen 2010 Mikkel Andreas Vogt Storebrand Bank

2 Disposisjon Storebrand Hvem er Storebrand Hvordan kan vi løse finansiering i dag? Risiko med og uten fylkeskommunal garanti? Hva skjer med finansinstitusjonene og hvordan påvirker dette vår evne og vilje til å finansiere infrastruktur? Finansiering av infrastruktur fremover hvordan ser vi dette utvikle seg?

3 Storebrand - konsernet En ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring Storebrand Livsforsikring NOK 312 mrd i eiendeler* Storebrand Helseforsikring Storebrand Kapitalforvaltning NOK 336 mrd til forvaltning Storebrand Eiendom SPP NOK 126 mrd i eiendeler Euroben Storebrand Bank NOK 46 mrd i forvaltningskapital Ring Eiendomsmegling Hadrian Eiendom Storebrand Skadeforsikring NOK 1,7 mrd i eiendeler Tall per *Inkludert SPP

4 Storebrand Kapitalforvaltning Bred kompetanse og lang erfaring Et av Norges ledende forvaltningsmiljøer NOK 350 mrd til forvaltning Ledende innenfor samfunnsansvarlige investeringer Gode forvaltningsresultater Målsetning om økte investering i realaktiva utover eiendom Infrastruktur (samferdsel og nett) Energi Skog Storebrand Liv + SPP Skog Eiendom Energi Infrastruktur Øvrig ~3,5 mrd ~28 mrd 0 ~2,0 mrd 0

5 Storebrand Bank Høy servicegrad og korte beslutningsveier er våre fortrinn Privatmarked Bedriftsmarked Markets Produkter Boliglån Sparekonto Driftskonto Kort Eiendomsmegling Eiendomsfinansiering Offentlig sektor SMB/Service bedrifter Private Banking/HNWI Investor tjenester Aksjehandel Strukturerte produkter Eiendoms fonder Corporate Megling av næringseiendom (Hadrian) Nøkkeltall Utlån NOK 26 mrd Innskudd NOK 13 mrd Kunder Utlån NOK 15.5mrd 1) Innskudd NOK 7 mrd Forvaltningskapital NOK 10 mrd Nøkkel faktorer Konkurransedyktige betingelser Gode nettjenester Storebrand totaltilbud Sterk posisjon innen eiendom Dagligbanktjenester Storebrand totaltilbud Innovative produkter Skreddersydde løsninger 1) Inklusive lån syndikert med Storebrand Liv

6 Hva kan vi bidra med i dag? Finansiering av prosjekter i offentlig regi Vi kan finansiere prosjekter i sin helhet Tilbyr fleksibel løpetid lange lån å foretrekke Vi kan tilpasse lån mht investeringsprofil og kontantstrøm Forutsetter offentlig motpart eller med offentlig garanti (fylke) For eksempel kunne et prosjekt som Trollheims - tunnelen finansieres til fastrente mellom 5 og 5,5% for 15 år i dagens marked basert på fylkeskommunal garanti

7 Hva kan vi bidra med fremover? Finansiering av prosjekter i fremover strukturert samarbeid Store utfordringer men mange muligheter Hva er utfordringene Rollefordeling Hvilke utfordringer ser vi? Hvordan planlegge fremtidig finansiering?

8 Infrastruktur investeringsgapet Kan tettes gjennom å utnytte felles interesser OFFENTLIG FINANSIERINGSBEHOV Pressede budsjetter Investerings- og vedlikeholdsetterslep Eldrebølge Økte sosiale utgifter Lavere skatteinntekter PRIVAT FINANSERINGSINTERESSE Investeringsprosjekter med moderat risiko og stabil avkastningsprofil som egner seg godt for lånefinansering Livselskaper og pensjonskasser etterspør investeringer med lang durasjon for å matche egen aktivaside med forpliktelser på passivasiden (3,5)

9 Økonomiske egenskaper ved infrastruktur investeringer som gjør de interessante for livsforsikrings- og pensjonskasse kapital Lange, stabile kontantstrømmer Lav volatilitet Lav korrelasjon med andre aktivaklasser Inflasjonsbeskyttelse Investeringer i NOK Lav motpartsrisiko

10 Risikomessige avveininger Stabilitet i kontantstrøm Andel faste betalingsstrømmer Variabilitet i betalingsstrømmer basert på trafikkvolum Motpartsrisiko Hvem er motpart; kommune eller et SPV? Fylkeskommunale garantier? Kan prises og risiko kan påtas av en finansinstitusjon Entreprise/investeringskostnader Kravspesifikasjon entreprise Anbud/evaluering/kontrakt Ansvar/gevinst for avvik Drift & vedlikehold Definerte tjenester og volum (kravspesifikasjon) Anbud/evaluering/kontrakt Kan ikke prises av en finansinstitusjon. Risiko må fordeles mellom byggherre/ entreprenør

11 Verdien av fylkeskommunal garanti Finansiering av infrastruktur hvor mye er garantier verdt? Kan være forutsetning helt eller delvis Åpenbar verdi ved at banker finansierer seg til dels dyrere enn fylkeskommunene Antatt verdi av garanti regnet i løpende margin min 0,70 % I absolutte tall over prosjektenes løpetid antas Trollheimstunnelen: MNOK 45 (MNOK 1.300) Langfjordtunnelen: MNOK 170 (MNOK 935) Hvordan få ut denne verdien uten å stille kommunal garanti, eventuell kan kommunen ta seg betalt for garantien mot prosjektet Verdi i ren prosjektrealisering

12 Utviklingstrekk finansindustrien i kjølevannet av finanskrisen (nye EU-direktiver) Krav om mer egenkapital Myndighetene krever at finansinstitusjonene styrker sin soliditet Soliditetskrav som ivaretar risiko knyttet til finansinstitusjonens aktivaside (utlån/investeringer) Fremoverskuende avsetninger knyttet til investeringsrisiko Implikasjoner Økte priser på produktene (økte marginer) Større margindifferanse mellom sikre (høyt ratede ) og mindre sikre (lavt ratede ) motparter Offentlige garanterte kreditter blir attraktive Endret produktmix (mer obligasjon-/lånefinansiering og mindre EKfinansiering)

13 I. Finansiering av infrastruktur fremover Globale utviklingstrekk Betydelig investeringsbehov i både modne og voksende økonomier Nye anlegg Oppgraderingsbehov/effektiviseringsbehov Energietterspørsel behov for økt og mer miljøvennlig energi Offentlige finanser ikke tilstrekkelig til å møte fremtidig infrastruktur investeringsbehov i OECD Store statlige underskudd i vestlige økonomier Demografisk utvikling (aldrende befolkning) = økte sosiale utgifter og reduserte inntekter (skatteinngang) bidrar til økte utfordringer Myndighetene forventes å erkjenne behovet for privat kapital og legge til rette for slik finansiering Må sørge for at den største potensielle private sponsoren (pensjonskasser og livsforsikringskapital) av nødvendige investeringer i infrastruktur ikke stenges ute pga strenge kapitaldekningskrav (på vei u/offentlig gar) Økt privat finansieringsinteresse Privat kapital vil øke sin interesse og tilstedeværelse Største private sponsor er livsforsikring/pensjonskasse kapital En forvaltningsindustri er i ferd med å vokse frem mot infrastruktur som aktivaklasse

14 II. Finansiering av infrastruktur fremover Utviklingstrekk Norge Rommet for økte offentlige infrastrukturbevilgninger er begrenset Andre sektorer prioriteres (helse/uførhet) Allerede ekspansiv finanspolitikk Handlingsregel allerede strukket Ikke politisk ønske om vesentlig økt skattenivå Kommer OPS i økende grad på dagsordenen? Få prosjekter til nå, men kan økende politisk erkjennelse og tilrettelegging for private finansieringsløsninger forventes? Brukerfinansiering, bompenger og/eller statlig/kommunal leie Økende finansieringsinteresse fra private aktører kapitalforvaltningsprodukter mot infrastruktur som eiendel/låneobjekt vil vokse frem Livsforsikrings- og pensjonskassekapital vil ha stor interesse for infrastrukturaktiva forutsatt at fornuftige regulatoriske rammebetingelser knyttet til kapitalkrav etableres

15 Utfordringer Kapital Kapitalkrav som avspeiler infrastruktur-aktivaenes økonomiske egenskaper og risiko må etableres Offentlig Regler Livselskap/ pensjonskasser Entreprenør Oppgaver, ansvar og risikofordeling må løses Offentlig Finansiering

16 Hvordan planlegge fremtidig finansiering? Sikre kontantstrøm investeringer og løpende kontantstrøm Låse investeringer Låse kontantstrøm (garanti for minimumsnivåer) Tilpasse lån og kontantstrøm Avklare drift Avklare sponsorer og bruke de riktig mot investor/långiver Stat/fylkeskommune Private Långivere (bank/obligasjonsmarkedet) Bruke arenaen i grensesnittet mellom interesser for investor/långiver og låntaker for å forsøke å finne sweet spot i felles interesser

17 Storebrand skal være Nordens fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og forsikring

18 Kontakt oss gjerne for mer informasjon Bedriftsmarked Mikkel A. Vogt leder SMB Offentlig - Investor Thor Kristian Jelsness Offentlig Kapitalforvaltning Anders Berggren leder Realinvesteringer

19 Vedlegg Storebrand Bank og offentlig

20 Storebrand tilbyr en komplett Dagligbank for offentlig sektor Dagligbank i Storebrand Bank Storebrand Bank som nr. 2 bank Nettbedrift/dagligbank Finanskonto Driftskonto Elektroniske betalingsløsninger Nettbank Kontosystemer Plasseringskonti Kapitalkonto (Pt blant markedets beste betingelser) Tidsinnskudd Garantier Valutaprodukter Vekslings -/sikringsforretninger Valutakonti Plasseringsprodukter Kapitalforvaltning Bankplasseringer Kapitalkonto, renter pt. - > MNOK 5: 3,00% pa.(eff.) - MNOK 2 MNOK 5: 2,80 % pa.(eff.)

21 Eiendomshuset Storebrand Bank Eiendomshuset tilbyr et komplett spekter av rådgivningstjenester innen næringseiendom. Finansiering Fremmedkapital - Byggelån - Prosjektfinansiering - Langsiktig finansiering Egenkapital - Emisjoner - Børsprospekt - Syndikeringer Rådgivning Eiendomsutvikling Finans - Kapitalstruktur - Finansieringsstrategier - Sikringsbehov Strategi Transaksjonsgjennomføring Eiendomsmegling - Næringsmegling - Prosjektmegling - Bruktbolig Rente- og valutatransaksjoner - Valutavekslinger - Rente swaps (fast/flytente) Oppgjør Corporate Finance M&A - Fusjoner - Oppkjøp - Salg - Due Diligence - Verdivurdering Finansieringstjenester Andre tjenester

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer