Boligbebyggelse for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligbebyggelse for alle"

Transkript

1 Boligbebyggelse for alle - et nordisk utviklingsprosjekt Erfaringer fra implementering av universell utforming i boligplanlegging, Nordre Finstad, Ski SBI, København 7. juni 2007 Sjefsarkitekt Siri Helle Den norske stats husbank, Region Øst 1

2 Nordre Finstad Ski kommune Aktørene Aktiviteter Metoder Arbeidsformer Erfaringer så langt 2

3 Nordre Finstad 400 boliger med UU Nordisk kunnskapsog erfaringsutveksling om implementering av UU i boligutvikling Stadsplanering för alla Samarbeidsprosjekt; Skanska Bolig Ski kommune Informasjonsprogrammet Byggekostnadsprogrammet Husbanken 3 Støttet av Nordisk Ministerråd og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

4 Alle trenger brukbare omgivelser Barn ungdom voksne eldre Særskilte hensyn: Bevegelseshemmede personer med redusert gangfunksjon og styrke; hjerte-lungesyke, rullestolbrukere, krykker, rullator Orienteringshemmede blinde, svaksynte, hørselshemmede, personer med forståelsesproblemer Miljøhemmede astmatikere, allergikere 4

5 Universell utforming Helhetlig tilnærming tar høyde for bredden! Veifinning (orienterbarhet - lysforhold, skilting, kontraster, ledelinjer og logisk planløsning) Framkommelighet og arealdisponering (overflater, trinnfrihet og dimensjonering for rullestol) Lydforhold (skjerming mot støy, akustiske forhold) Luftkvalitet (materialvalg, ventilasjonsløsninger, renholdsvennlig, beplantning) Brukbare komponenter 5

6 Smart 6

7 nyskapende 7

8 Arbeidsmål Gjennom planlegging og bygging skal prosjektsamarbeidet samle erfaringer og bidra til å Fremskaffe et boligområde med gode UU løsninger i bolig og utemiljø Øke kunnskap om universell utforming (UU) Utprøve hensiktsmessige arbeidsmetoder Utvikle nødvendige arbeidsverktøy 8

9 Organisasjonsplan Deltagere og medvirkende Ref. gruppe Samordningsgruppe Sektornettverket för Bygnads- og samhälsfrågor Skanska Bolig Finstad Boligutvikling + Organisat. læring Ski kommune Kommunal forvaltning Husbanken Erfaring- og formidlingsprosjekt Prosjektledelse Organisatorisk læring Byggekostnadsprogrammet Informasjonsprogrammet for UU (BE) Deltasenteret Råd for Funksjonshemmede Interesse organisasjoner FoU miljø Deltagere Medvirkende 9

10 Prosjektperioder Nordisk prosjekt Planstart 2006 Reguleringsplan fremmet mai 2007 Byggestart 2008 Utviklingsperiode Samarbeidsprosjektet Planlegging Bygging Evaluering Erfaring til videreutvikling 10

11 Skanska Bolig as Skanska Bolig AS, har høye ambisjoner om å utvikle og bygge et godt boligområde for alle. Prosjektarenaen skal benyttes til å utvikle interne rutiner og øke konsernets kunnskap om universell utforming. Med sin posisjon som en nordisk aktør vil de bringe inn kompetanse og erfaringer fra sitt nordiske konsernmiljø. Nordre Finstad Boliger for alle Ski kommune Med et nasjonalt mål om økt tilgjengelighet er kommunen inne i en fase der det er stort behov for kunnskaps- og videreutvikling av rutiner. I sin deltagelse ønsker kommunen sette fokus på forvaltningspraksis og utvikling av nye arbeidsformer. Byggekostnadsprogrammet Prosjektet Organisatorisk læring (OL) i regi av Byggekostnadsprogrammet vil være knyttet til prosjektsamarbeidet. OL prosjektets mål er å finne gode strukturer for å skape varig endring av adferd i bransjen. Prosjekterings- og byggefasen vi bli fulgt av et eksternt konsulentfirma. Arenaen for læring vil være knyttet til boligprosjektets egne møteplasser. Informasjonsprogrammet for universell utforming Bygningstekniske etat (BE) og Husbanken har i samarbeid ansvar for det nasjonale Opplærings og informasjonsprogrammet innen satsingen på økt tilgjengelighet. BE vil medvirke i prosjektet. Husbanken Husbanken skal stimulere kommuner og byggebransjen til økt måloppnåelse på universell utformede boliger, utemiljø og bygde omgivelser. Gjennom samarbeidet med planlegging, prosjektering og framtidig bygging av boligområdet vil det høstes erfaringer og utvikles målrettede arbeidsmetoder. Husbanken vil være prosjektleder for det felles formidlingsprosjektet. Nordiska Handikappolitiska Rådet Rådet er et policyskapende og rådgivende organ for Nordisk ministerråd. Knyttet til Rådet er Sektornettverket for Bygnads- og Samhãlsfrågor, som vil fungere som en referansegruppe for prosjektet. Kick off seminar 23. november 2006 Ski rådhus Idrettsveien 8, Ski 11

12 Skanska Bolig Sørge for generell god boligkvalitet Boligområdet tilrettelegges for alle - UU I tråd med Skanskas Easy living konsept Salg av UU: Vi skal gjøre det enkelt å leve Utvikle og benytte boligprodukter med UU Innspill og samarbeid omkring produkthåndbok 12

13 Skanska Bolig Behov for kunnskap Ansatt UU koordinator Behov for verktøy for å sikre UU Forbedre prosesser og rutiner Tilstrebe varig endring av atferd gjennom organisatorisk læring i organisasjonen Økt fokus i organisasjonen Formidle erfaringer og dele kunnskap; internt, eksternt 13

14 14

15 Landskapsanalyse: HØYDELAG C 250 leiligheter B 150 småhus 15

16 Bevegelseshemming: TERRENG-STIGNING B 150 småhus 1:25 16

17 Orienterbarhet: STRUKTUR-GANGLINJER HC P P C Blokkfelt 250 leiligheter 17

18 Regulering Nordre Finstad UU ikke premiss ved tomtekjøp ved forventet salgbart areal opprinnelig reguleringsplan UU ny premiss Dagens bestemmelser gir redusert bebyggelse på småhusfelt Forhandlinger med kommunen om økt BYA mot levering av boliger med UU kvaliteter Fremmer ny reguleringsplan 18

19 Ski kommune - prosjektmål Endre holdninger, skape engasjement og øke kunnskap internt i kommunen Øke kommunal samhandling - tverrfaglig Endre forvaltningspraksisen slik at UU implementeres tidlig i planprosessen Utarbeide maler / sjekklister for plan- og byggesaksprosessen Utnytte muligheter i lovverk Økt vekt på UU ved kommunalt tilsyn i byggesak 19

20 Informasjonsprogrammet (IP) om UU i byggesektoren Samarbeid mellom Statens bygningstekniske etat og Husbanken Bevisstgjøring om UU i bolig, bygg og uteområder Etterutdanning til byggenæringen og kommuner 3 innsatsområder: informasjon, utdanning, samordning av statlige tiltak i byggsektoren Bidra med kompetanse Høste erfaringer Spre informasjon og kunnskap 20

21 Byggekostnadsprogrammet Organisatorisk læring Profesjonalisere byggenæringen Utvikle metode for Organisatorisk læring i byggenæringen Sikre læring i erfaringer underveis Læringstema er UU Konsulenter veileder Skanska i prosjektledelse 21

22 Husbanken Ledelse av nordisk prosjekt Koordinere nordisk perspektiv og er pådriver Sikre UU som gjennomgående tema Jevnlig prosjektoppfølging hos alle Koordinere aktiviteter og bidra til samhandling Samordningsmøter - Strategiske valg Erfaringsutveksling - Workshops Bidra til kompetanseheving Formidlingsansvar 22

23 23

24 Hovedstrategi Påvirke tidlig i fasene Tett oppfølging i alle faser Reguleringsplan bebyggelsesplan Evaluere prosjektering beskrivelse bestilling utførelse (entreprenør / underentreprenør) Dokumentere erfaringstilfanget Formidle 24

25 Samordningsgruppe /-møter Sikre fokus på UU Sikre løpende erfaringsinnhenting og -utveksling Identifisere hindringer Drøfte strategiske valg Gjensidige innspill og informasjon Håndtere grensesnitt Planlegge og samkjøre kommende aktiviteter Skanska Bolig Ski kommune BKP IP Husbanken 25

26 Identifisere kritiske faktorer Identifisere hindringer / risiko faktorer Plan for å forebygge / motvirke Identifisere positive faktorer Opprettholde, forsterke Effektiv framdrift og godt resultat Bevisstgjøring i fht læring Dokumentasjon bevissthet i fht formidling Prosess Arbeidsmetode Arbeidsverktøy Produkt 26

27 Kompetanseplan Kartlegge kunnskapsnivå / Identifisere kunnskapsbehov Eksempel Skanska: Teori Befaringer Erfaringer fra andre utbyggere / prosjekterende / utførende Workshops / prosjekteringsmøter Learning by doing / evaluering underveis Kompetanseøking gjennom prosjektaktiviteter og samhandling 27

28 Aktivitets og Kommunikasjonsplan Planen konkretiserer Aktiviteter Ansvar - involverte Dokumentasjon Formidlingskanal Gir grunnlag for Samhandling og utveksling av erfaringer Deler kunnskap og gir informasjon 28

29 Erfaringsdokumentasjon og formidling Statusrapporter Oppsummering så langt Møter / møtereferat Beslutninger / diskusjoner / erkjennelser Samtaler Utvalgte tema Nyhetsbrev Hva skjer / erfaringer, Gode grep / suksesshistorier Kommuner / byggenæringen 1. nr ca 1. juli Artikler / Nyhetsstoff Utvalgte tema Nettsider / fagtidsskrifter Erfaringsoppsummering / sluttrapportering / formidling 29

30 Statusrapportering Produksjon Hva er gjort Læring Hva har vi lært Implementering Hva gjør vi med det vi har lært Framdrift Hva er vårt neste steg Kritiske faktorer Kartlegging av risikofaktorer Refleksjon Hva kan andre lære fra vårt prosjekt 30

31 31

32 Temadag til høsten Organisatorisk læring metode Innspill Workshop Organisatorisk læring som metode inn i alle organisasjonene 32

33 Erfaringskonferanse 31. oktober 2007, København Formidle erfaringer fra implementering av UU i boligplanlegging Formidling og erfaringsutveksling Nordisk deltagelse og innspill Skanska Bolig Ski kommune BKP Informasjonsprogrammet Husbanken 33

34 SLUTTSLIDE 34

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse

Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse Universell utforming Kommunalt samarbeid med eksterne aktører Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse 1 Forord Å oppnå universell utforming av produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2013 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering... 3 3 Metode... 3

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT

VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT NØDVENDIG FOR NOEN BRA FOR ALLE VERDAL KOMMUNE: TRE ÅR SOM PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING, EN OPPSUMMERING AV ARBEIDET

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2012 15 februar 2013 Skrevet av Kristine Røiri-

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt UNIVERSELL UTFORMING og REGULERINGSBESTEMMELSER Forord Dette heftet med tips, erfaringer og gode råd knyttet til Universell utforming

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2012 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Årsrapport 2012 Trondheim ressurskommune i universell utforming

Detaljer

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov. 2009 1 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Prosjektrapport 22.06.2011 Vibeke Bostrøm og Ellinor Bakke Yddal Veien til kvalitetsutvikling og god praksis - En kartlegging av kompetansebehov som et strategisk

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side 3 3.1 Bostedsløshet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2012 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Årsrapport 2012 Trondheim ressurskommune i universell utforming

Detaljer

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune sluttrapport Teknisk direktør Plan- og utredningsstaben 20.11.08 TEKNISK Forord Kristiansand kommune søkte i 2005 om å bli pilotkommune

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer