BÆREKRAFTIG OPPGRADERING SURE - EIT NORDISK FORSKNINGSPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFTIG OPPGRADERING SURE - EIT NORDISK FORSKNINGSPROSJEKT"

Transkript

1 BÆREKRAFTIG OPPGRADERING SURE - EIT NORDISK FORSKNINGSPROSJEKT Anders-Johan Almås, PhD-stipendiat NTNU/SINTEF Byggforsk/Multiconsult Mai Agenda Bakteppe SURE SUstainable REfurbishment Nordisk forskningsprosjekt 10 Casebygg Veileder for Bærekraftig oppgradering Oppsummering så langt (ferdigstilling oktober 2012) Videre arbeid Bygningsfysikk 2

2 Bakteppe KRD sin miljøhandlingsplan ( ) 80 % av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050 Storstilt satsing på energieffektivisering og lavenergibygg i Europa/Norden McKinseys rapport om økonomi og reduksjon av klimagassutslipp Tilvekst/Growth er vår største utfordring Vi må ta vare på og effektivisere dei bygga vi allerede har 3 4

3 SURE SUstainable REfurbishment 5 Bærekraft Økonomi LCC Miljø Utslepp Energieffektivisering Sosialt Helse Performance (social) Indoor climate Adaptability Safety Service life Comfort Usability Cultural values Environmental Impacts Performance based! Economic Life cycle costs Value Process 6

4 FI SURE Case Beskrivelse: Studentblokk i Rovaniemi Byggeigar Domus Arctica Foundation Har meir enn 1000 leiligheter i Rovaniemi 1970 s Teglfasade Bærekonstruksjon i betong Bindingsverk i fasade Fjernvarme Funn: Fasader: Ingen visuelle problem Ingen større skadar: God regntettheit God lufttettheit Lite korrosjon i sandwich-elementa Ventilasjon: Mekanisk => Lav ventilasjonsrate (friskluftsventilar stengt pga komfortproblem)=> dårleg innemiljø Konsept: Oppgradering av tekniske system ventilasjon etc. Fornying av planløysing (dagens leiligheiter oppfyller ikkje krava til dagens studentar). Air tightness n 50 < 1 1/h IC SURE Case Boligblokk i Reykjavik bygd som sosialbolig av Reykjavík kommune i Tre trapperom og fire etasjar med to leilegheiter i kvar etasje. Plassbygd betong og lite isolasjon. Bygget blir no oppgradert; Nytt vann- og avløpssystem (hovudgrunnen til oppgraderinga). Nytt system for elektrisitet. Etterisolering av deler av bygningen. Eit av trappeløpa er endra for å oppnå livsløpsstandard. Reservehus for beboerne under oppgraderinga SURE Work Shop Helsinki september

5 DK SURE Case 1 Tittel: Politikk og praksis i kommunale oppgraderingsprosjekt Klient: København kommune Mål: Korleis formar kommunal politikk og finansiering ufallet av kommunale oppgraderingsprosjekt? Case: Skule og barnehage DK SURE Case 2 Tittel: Sporing av endringar hos klient Klient: Firma innan Social housing Mål: Implementere erfaringar etter deltakelse i et stort oppgraderingsprosjekt for 5 år sidan SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) Fokus: Miljøpolitikk Verktøy

6 DK SURE Case 3 Tiittel Bærekraftige strategiar hos offentlege klientar i byggenæringen Klient: Offentleg organisasjon innan bygg Mål: Korleis kan bærekraftig strategi implementerast i den daglege drift av organisasjonen? Prosjekt: Kontorbygg i København Strømsø Skole 1891 verneverdig Teglsteinsvegg - uisolert Gamle vinduer (3 fasader), vinduer fra 1997 på fasade mot vei. Luftlekkasjer Tak og gulv er uisolert Gammelt ventilasjonssystem 60 % av volumet. Fjernvarme nylig tilkoblet

7 Stiboltsgate og Treshowsgate 4manns bustadar 1937 ikkje verneverdig Teglsteinsveggar Elektrisitet - oppvarming Vindauger frå 1985 Luftlekkasjer Uisolert tak og golv Kald kjellar og loft Dårleg fungerande ventilasjon (både naturleg og mekanisk) 14

8 Oppsummering og vidare arbeid så langt Oppsummering Tidligfase Byggeier/forvalter Ambisjonsnivå vs. Økonomi og kompetanse Tilstandsanalyse Bygningsfysikk Tekniske system (ventilasjon og teknisk utstyr i særklasse) Drift og bruk!! Vidare arbeid Ferdigstille veileder til SB11 (www.sb11.org) Lage norsk versjon av veileder Suksesskriteriar for EMROB (Energieffektiv, miljøvenleg og robust oppgradering av bygningar) 1. Suksessen er avhengig av prosjektdeltakarane si holdning og motivasjon. 2. For store prosjekter bør energi-, miljø-og bygningsfysikk-rådgjevarar engasjerast allereie i idèfasen. 3. Ei grundig tilstandsanalyse av objektet må danne grunnlag for ein strategisk analyse over kva tiltak som skal iverksettast. 4. Det må definerast talfesta energi-og miljømål (indikatorar) som er målbare i ettertid. 5. Det må vere sterk fokus på gjenvinning av material og bygningsdelar, miljøsanering, minimering av avfallsmengda og kildesortering i tidlegfase av prosjektet. 6. Passive tiltak som isolering og vindusutskifting bør prioriterast og gjennomførast i samanheng med øvrig oppgradering. Tettheit må viast stor oppmerksomheit både under prosjektering og utførelse. Tilstreb passivhusstandard for tiltaka. 7. Energisystemet for bygningen skal baserast på fornybare energikjelder, varmegjenvinnarar og varmepumper. Oljefyrte kjelar skal skiftast ut. Ventilasjonssystemet må ha varmegjenvinnar med høg termperaturverknadsgrad. 8. Bruk miljøvenlege material som har miljødeklarasjon og velg robuste konstruksjonsløysingar som er eigna for den lokale klimapåkjenninga. 9. Tilstreb eit effektivt og rasjonelt styringssystem for tekniske system, samt eit energi- og miljøoppfølgingssystem for driftsfasen. 10. Prosjekter løysingar som er tilpassa brukarane. Innsjå at menneske er ulike både når det gjeld holdningar og atferd. Legg likevel opp til brukaropplæring og derigjennom ei viss form for atferdsendring. 16

9 Bygningsfysiske prinsipp Endå viktigare for lavenergibygg enn for tradisjonelle bygg HUSK: Utvendig isolering To trinns tetting utvendig Luft- og damptett fuktsperre på varm side Lufttett, men dampåpen, vindsperre på kald side Fuktsikring/drenering for konstruksjonar mot terreng Lang levetid på material Bruk produkt som er dokumentert eigna for eit norsk klima! 17 Følg SURE-arbeidet på 18

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

Oppgradering av kontorbygg til plusshus

Oppgradering av kontorbygg til plusshus Oppgradering av kontorbygg til plusshus - Caseanalyse av Kjørbo Cecilie Schmidt Overøye Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveiledar: Jan Vincent Thue, BAT Medveiledar: Anders-Johan Almås,

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning - Åpen Rapport Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning Forfattere Michael Klinski, Peter Schild,

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi

Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi www.northpass.eu Hvordan er et hus som bruker lite energi? Ulike definisjoner og konsepter i ulike land Lavenergihus og Passivhus Norsk standard

Detaljer

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser, Når man skal tilbakeføre et gammelt hus til fordoms prakt, bør man benytte sjansen til å isolere bedre. Skal man skifte panel må man i alle fall sørge for god tetting. Og ofte kan man få til noen centimetre

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Veileder for oppgradering av småhus

Veileder for oppgradering av småhus Veileder for oppgradering av småhus - Tiltak som sikrer god bokvalitet Desember 2014 Multiconsult AS Elen Hvide, Heidi Stien og Svein Bjørberg Innhold 2 Innhold 1. Innledning... 5 Del 1 Teori... 6 2. Typiske

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer