MØTEPLASSER FOR MENNESKER I ALLE ALDERSGRUPPER PLAN- OG BYGGESAKSSEMINAR, NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING OSLO-KØBENHAVN-OSLO,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPLASSER FOR MENNESKER I ALLE ALDERSGRUPPER PLAN- OG BYGGESAKSSEMINAR, NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING OSLO-KØBENHAVN-OSLO, 4-6.11."

Transkript

1 MØTEPLASSER FOR MENNESKER I ALLE ALDERSGRUPPER HARALD BRYNLUND-LIMA, PLAN- OG BYGGESAKSSEMINAR, NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING OSLO-KØBENHAVN-OSLO,

2 VELKOMMEN

3 De fysiske omgivelsene idag er et resultat av sektororientert planlegging. Dette betyr lite fokus på oppvekst og omsorg for mennesker, fordi menneskers behov passer ikke i en sektor. Menneskers behov blir tydeligere og viktigere i fremtidens tettsteder og byer.

4 Menneskers behov blir viktigere på grunn av: 1 Demografiske endringer i Norge, den såkalte eldrebølgen. Befolkningen blir permanent eldre, innvandring og fødsler endrer ei dette. 2 Geografiske endringer i Norge, sentralisering av tjenestetilbud og folk i ulike aldersgrupper med sitt behov for utdanning, arbeid eller omsorg. 3 Økonomiske endringer i Norge, både overgang til et mer kompetansekrevende og sosialt næringsliv i by og land samt økonomiske konsekvenser av klimaendringer og samfunnssikkerhet generelt.

5 FORHOLDET MELLOM ARBEIDENDE OG PENSJONERT ARBEIDSKRAFT, (Kilde: SSB) I år 2020 vil 50% av norsk boligetterspørsel være fra mennesker i livets høst De klassiske 3 livsfasene barn, voksen, gammel er nå uaktuelle. De nye pensjonistene vil ha en sterkere økonomi, være friskere og være mer opptatt av kvalitet i omgivelser og omsorg.

6 UNDERDEKNING AV LEILIGHETER I ET 10-ÅRS PERSPEKTIV (Kilde: Aftenposten/Boligprod. landsforening) Kommuner med utfordringer mister både yngre innbyggere og får ei tilbake de utflyttede. Tjenestetilbudet og arbeidsmarkedet i sentrale strøk styrkes og oppleves mer attraktivt. Kommunale budsjett og langtidsplaner blir tynget av inntektsnedgang og manglende lokal optimisme.

7 FREMTIDIG ØKONOMISK KONSEKVENS, klimaendringer og kostnader Vi ser økonomiske konsekvenser av klimaendringer allerede idag. København kommune talte nylig på 2 timers styrtregn i bysentrum 6 milliarder DKK i erstatninger. Arbeidslivet og tjenestetilbudet får mer urbane, sammenkoblede og sosiale premisser. Næringsutvikling skjer i sosiale sammenhenger. Urbane og tettbebygde områder er mer omstillingsdyktige og økonomisk fornuftige enn byggefelt og enkelt programmerte næringsområder som kjøper vektertjenester for trygghet.

8 Hva er fellesnevneren for disse utfordringene?

9 Menneskelige behov blir kritisk viktigere, hvordan sikre de? Ta menneskelige behov på alvor. Barn og eldre har tydelige behov - la de være urbane agenter for ethvert oppvekstmiljø eller oppholdssted.

10 Sentrale politiske retningslinjer og samfunnsutvikling, bidrar til å fortette de bebygde omgivelsene våre. Flere og flere mennesker ikke bare i byggene - men også mellom byggene. Da blir det viktigere og viktigere å forstå bygg som volum og romlighet, ikke som arealflater eller juridiske konsepter.

11 Hvor er dette?

12 Den todimensjonale, kodete og skraverte flaten har nådd et metningspunkt. Plansakene blir viktigere og vanskeligere Hvor ser du rommet og medmenneskeligheten best?

13 Snu på arket! Snitt og andre romlige forståelser kan være både modige og enkle - samt detaljerte og pedagogiske. Når så du sist et interessant og godt snitt?

14 Færre skattende innbyggere og mer komplekse planprosesser gjør plansakene mer tidkrevende, vanskeligere og kanskje irriterende? Gode fysiske omgivelser krever at planprosesser fokuserer på dette. Hvem stiller kravene til kvalitet? Alle boliger selges jo, ingen kvalitetsvurdering i f.eks. dagspressen. Kommuner og politikere må se at fellesrommenes kvalitet bedrer bunnlinja både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.

15 Enkle løsninger fungerer ikke lengre - Sykehjemmenes fellesrom har en kritisk men sviktende sosial funksjon, når personalet går ut, vandrer også beboerne til sine private rom. - Bilparkering er ikke bare bilparkering, alle bilister og deres eventuelle passasjerer er også fotgjengere. - En benk og kanskje et vippedyr mellom leilighetsbyggene er ikke godt nok. Barna spiller Xbox eller Playstation videre innendørs.

16 Vi må lage gode møtesteder. Folk flest i Norge har et sted å bo. Folk flest i Norge har et sted å jobbe eller å gå på skole. Men hvor kan vi møtes? Dette blir viktigere enn før. Ta hensyn til menneskers behov først. Dette er kommunens rolle, sikre det ubebygde.

17 Vi trenger tydelige grep i Kommuneplan, reguleringsplanlegging, tekniske planer og byggesaksbehandling. Transportreduksjon, fortetting av boligareal til sentrale steder som har god kollektivdekning eller bildeling og krav til boligers uterom. Husk - alle er fotgjengere.

18 Eksempler på quick wins: - Utvidelse av planområdet, ift skolevei og målpunkt (plankart eller tilleggsillustrasjoner i planprosessen) - Krav om natursteinsmur på fasade av sokkeletasje hvis parkering. - Krav om grønn overflatefaktor for å sikre god overvannshåndtering og grønne omgivelser

19 Andre eksempler fra Sandnes kommune: Plangrep og strategier: - Målrettet bruk av Tomteselskapet, sikre sosial mix i boligprosjekter, konkurranse mellom utbyggere (Sandnes-modellen) - Ved nye boligprosjekter, sikre gode møteplasser, knytning til nabomiljø - Formingsveiledere og juridisk gjennomgang av planbestemmelser - Støyskjerming og stille soner, generelt akustikk i uterom (materialitet) - Overvannshåndtering - FDV og UU på gangtraséer - Vurdere bruk av avrenningskoeffisient og grønn overflatefaktor i KP bestemmelser Byggesak, bymiljø, gatebilde: - Byggfasader - Benk/sittemøbler - Skilt og reklame, forbud mot folierte fasader på gateplan - Belysning, vann i uterom og beplantning

20 Når vi tilrettelegger for flere mennesker og deres innbyrdes og egen velvære i et offentlig byrom - utfordrer dette vanlig planlegging. Planlegging og god prosjektering får dermed enda mer gyldighet og viktighet. Ansett flere ergoterapeuter og arkitekter! Kanskje fordi planlegging tidligere fokuserte på tall og størrelser, ikke kvaliteter?

21 Hva blir da viktigere i en kommunal kontekst? - Målrettet bruk av tomteselskap/kommune/offentlige etater med tanke på å sikre boliger i sentrale strøk, derigjennom kunne bidra til rikere og bærekraftig sosial miks av beboere. - Eksempler: Studentboliger, eldreboliger på kjøpesentre, ulike yrkesfag i filialer på gateplan som butikker/pop-up initiativ

22 Hva blir da viktigere i en kommunal kontekst? - Bruk av planbestemmelser og evt. formingsveiledere for områdeplaner der fotgjengere og andre myke trafikanter skal forholde seg til bygget på gateplan. - Eksempler: Tenk langsom gange og kanskje opphold i solvendt areal i byggesak/plansak. Hvorfor er det så få benker i offentlige arealer?

23 Hva blir da viktigere i en kommunal kontekst? - Fokus på romlighet og skala når det gjelder fotgjengermiljø ved veianlegg og i fortettingssaker i bydelssentra/bysentra. Eksempler: Er det gitt at nye kvartaler i et tettsted skal følge de strenge krav fra varehandelen om store flater? Skal nye kvartaler bare ha 3 innganger? Hvordan er det å gå forbi, hva blir fortausbredden?

24 3 læresetninger til dere her idag: - Det er mer lønnsomt å tilrettelegge for myke trafikanter, gjøre byrom bedre og mykere - enn å tilrettelegge for ut/inn trafikk for biler. - Byrommet er et sted både for den enkelte og klynger av mennesker. En rikhet og toleranse som i byrom finner du ikke i kommersielle rom. - Eldrebølgen er ikke en bølge. Det er en permanent aldring av hele samfunnet vårt. Planlegg for dette.

25 NOEN TIPS TIL VIDERE STUDIER: - Nasjonal strategi for gående - Statens Vegvesen - Uterom for en billig penge - Norsk Form - Gater for livet - mastergradsoppgave Paul Korsberg ved UiS Med barn i by (..) - doktorgrad til Hilde Danielsen ved UiB Good for Business - Benefits of Walkability - Heart Foundation (Australia) - Bøkene til arkitekt Jan Gehl (biologiske prinsipp i byplanlegging) - Boka Eyes of the Skin av arkitekt Juhani Pallasmaa - Boka Om at opleve arkitektur av arkitekt Steen Eiler Rasmussen - Boka Poetics of Space av filosof Gaston Bachelard - Konseptene kollaborativt konsum og raushetens økonomi, blant annet via hjemmesidene til Irene Nygårdsvik/Spekulatoriet og CollaborativeConsumption.com - Coffee and the City - Towards a Soft Urbanity - dr grad, til Erling Dokk Holm (via hjemmesida til AHO) - Boka The Methusalem Complot av Frank Schirrmacher, redaktør i Frankfurter Allgemeine Zeitung (i norsk oversettelse også) - Boka Framtidsfrø, Synnevåg/Solheim (red.), utgitt på Abrakadabra forlag.

26 TAKK FOR DERES OPPMERKSOMHET.

27 HARALD BRYNLUND-LIMA, Twitter: proooo

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014 Anna Lindholm Vinter i Drammen - en studie av hvordan barns lek kan bidra til byliv om vinteren Trondheim 10. juni 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultetet for arkitektur og billedkunst

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad 23.10.2013 Bodø kommune Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer:

Detaljer

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé-

Detaljer

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 Kongsberg kommune Boligplan TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Framtidsverkstedene. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Framtidsverkstedene. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Framtidsverkstedene Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre forsideikon: Nicolas Hue, The Noun Project Framtidsverksted 2029 Et viktig råd når du har kjøreopplæring, er at du skal se

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

talent teknologi toleranse Place Matters Nye perspektiver på by- og næringsutvikling Kunnskaps- og inspirasjonsnotat

talent teknologi toleranse Place Matters Nye perspektiver på by- og næringsutvikling Kunnskaps- og inspirasjonsnotat talent teknologi toleranse Place Matters Nye perspektiver på by- og næringsutvikling Kunnskaps- og inspirasjonsnotat Innhold Forord: Place matters... 5 1. Genius Loci et steds atmosfære... 7 2. Rammeverk:

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Revidert 08.05.2015 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 5 1.1 Forord 5 1.2 Sentrale begreper 7 2. Bakgrunn for områdereguleringen 9 2.1 Formål med planarbeidet

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum Byer og tettsteder i Akershus Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum By- og tettstedsprosjektet Akershus fylkeskommune Innhold Konsulent: Gehl Architects

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

strategi og visjon 1

strategi og visjon 1 strategi og visjon 1 bakgrunn På bakgrunn av stedsanalysen, feltundersøkelsene, scenarioarbeidet og programanalysen har vi dannet oss et grunnlag for å skape en visjon for Kirkenes; en rettesnor for fremtidig

Detaljer

Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012

Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012 Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse: CIENS

Detaljer