Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fylkestinget Fra fylkesordfører"

Transkript

1 Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune: Venstre spurte i en interpellasjon på fylkestinget den 12. juni 2012 fylkesordføreren om hva fylkeskommunen vil gjøre for å unngå at så mange unge blir uføre som følge av psykiske lidelser. I sitt svar viste fylkesordføreren til en rekke tiltak, som satsing på redusert frafall i videregående opplæring, overgangsarbeidsplasser og folkehelsetiltak. Ferske tall fra NAV viser at antallet unge uføre (18-29 år) i Rogaland har økt fra 872 personer ved utgangen av 2011, som lå til grunn for interpellasjonen, til personer ved utgangen av 2014, altså en økning på 200 personer eller på 22,9 prosent. Bare i 2014 økte antallet med 87 personer eller med 8,9 prosent fra året før, den kraftigste økningen på ett år de siste ti årene. I ti års perioden fra 2005 til 2014 har antallet økt med 370 personer eller med 52,7 prosent. Hvordan vurderer fylkesordføreren utviklingen i antallet unge uføre i Rogaland og behovet for forsterket innsats fra fylkeskommunens side? Vil fylkesordføreren ta initiativ til at fylkestinget får en egen sak om hva fylkeskommunen kan gjøre for å forebygge uførhet blant unge? Fylkesordførerens svar: Svein Abrahamsen (V) viser til at antallet unge uføre i Rogaland, det vil si uføre i alderen år, har økt fra 872 personer ved utgangen av 2011 til personer ved utgangen av I samme periode har antallet unge i denne aldersgruppen i Rogaland økt med over NAV Rogaland opplyser at antallet unge uføre per mars 2015 er Unge uføre utgjør 1,4 prosent av den unge befolkningen i Rogaland, mot 1,5 i landet som helhet. Mellom 65 og 70 prosent av de unge uføre i Rogaland har diagnosen psykiske lidelser. Det er viktig å være klar over at psykiske lidelser også omfatter medisinske diagnoser som kromosmavvik (blant annet Downs syndrom), medfødte misdannelser, psykisk utviklingshemming og autisme. Svært få unge er uføre på grunn psykiske lidelser som affektive stemningslidelser og depresjon. Jeg skal redegjøre nærmere for dette. Reg.dato: Dok.type: X Saksnr: 11/ /Elin Svensen Arkivnr: 033 &29 Løpenr: 24579/15

2 NAV har nylig publisert et notat med forskning om ung uførhet og psykisk sykdom. 1 Dette viser at de uføretrygdede i alderen år med psykiske lidelser er en svært sammensatt gruppe. På den ene siden er det personer mellom 18 og 19 år som tidlig får uføretrygd på grunn av medfødte psykiske og kognitive funksjonsbegrensninger. Deres medisinske tilstand er i liten grad tilgjengelig for behandling. De har også gjerne begrensede muligheter for selvforsørgelse gjennom arbeid, selv med betydelig tilrettelegging. De fleste i denne gruppen har mottatt spesialundervisning i videregående skole, og de har gjennomført med kompetanse på lavere nivå. Unge i denne gruppen mottar uføretrygd selv om de går over i varig tilrettelagt arbeid. En viktig årsak til den betydelige økningen i antallet nye unge uføretrygdede med psykisk utviklingshemming, er bedret medisinsk behandling av for tidlig fødte barn og barn med kromosomavvik. Siden 1969 har spedbarnsdødeligheten for personer med Downs syndrom sunket dramatisk, og gjennomsnittlig levealder har økt fra 16 år i 1969 til 53 år i Det betyr at langt flere personer med Downs syndrom, og antagelig også personer med andre medfødte tilstander, lever til godt voksen alder. Det økte antallet voksne med psykisk utviklingshemming eller kromosomavvik kan forklare en del av økningen i nye tilfeller av uføretrygd blant personer i alderen år. Antallet i denne gruppen er femdoblet siden På den andre siden har vi personer i alderen år som i stor utstrekning har psykiske lidelser av alvorlig art; psykoser, atferds- og personlighetsforstyrrelser og angst- og depresjonstilstander. Disse medisinske tilstandene kan i større grad behandles, slik at brukerne kan nå en bedre funksjonsevne i både dagliglivet og arbeidslivet. For denne gruppen er det viktig å prøve arbeidsrettede tiltak. Bekymringen rundt økt uføretrygdrate blant de yngste, er gjerne basert på en antakelse om at noen blir uføretrygdet for tidlig, uten at alle muligheter er utprøvd. Rapporten fra NAV viser at svært mange av de nye tilfellene av uføretrygd på grunn av psykiske lidelser, skyldes en økning av alvorlige funksjonshemminger i de yngste aldersgruppene. Det gjelder også i Rogaland. Dette utelukker samtidig ikke at noen tilfeller av uføretrygding i den eldste aldersgruppen kunne vært unngått ved god bruk av ulike tiltak, kombinert med et bedre tilbud av egnede arbeidsplasser for unge med nedsatt funksjonsevne. Rogaland fylkeskommunes samfunnsoppdrag er å gi ungdom en god videregående opplæring som setter dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeid. Vi vet mye om hvor viktig det er for den enkeltes voksenliv å lykkes med å få en videregående opplæring, både når det gjelder nivået på egen inntekt og sannsynligheten for å være mottaker av trygdeordninger som arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp som voksen. 1 attachment/406225?_download=true&_ts=14b917a4b70 Reg.dato: Dok.type: X Saksnr: 11/ /Elin Svensen Arkivnr: 033 &29 Løpenr: 24579/15

3 Psykiske lidelser som angst og depresjoner blant ungdom som strever med overgangen til voksenlivet er en samfunnsutfordring. Dette er ungdom som med riktig behandling og tilrettelegging kan få et godt voksenliv. Rogaland fylkeskommune har ikke helse- og sosiale tjenester i vår portefølje. Det viktigste bidraget vi kan gi for denne gruppen, er å samhandle med kommunene og andre instanser om tverrfaglige tjenester til denne gruppen slik at de blir i stand til å delta i videregående opplæring. Her har skolehelsetjenesten og Oppfølgingstjenesten en viktig rolle. Vi vet at videregående opplæring er en viktig tilfriskningsarena for unge med lettere psykiske lidelser, og det er viktig at våre skoler har en kompetanse på området som gjør det mulig å tilpasse opplæringen til unge med psykiske lidelser. Dette er noe vi jobber med, og som vi vil fortsette å forbedre. Gjennom Program for bedre gjennomføring har Rogaland også etablert et tilbud for å tilbakeføre ungdom som har vært ute av opplæring til opplæring eller arbeid. Dette er en gruppe som ofte har store levekårsutfordringer, og som har behov for samtidiggitte tjenester fra kommunene, spesialisthelsetjenesten, NAV og fylkeskommunen for å kunne nyttiggjøre seg videregående opplæring. Vi er i tett dialog med NAV for å finne best mulig samhandling for denne gruppen. Oppsummert kan vi si at kvaliteten vi tilbyr på videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune, ikke avspeiles i tallene for unge uføre. Jeg kommer derfor ikke til å ta initiativ til at fylkestinget får en egen sak om hva fylkeskommunen kan gjøre for å forebygge uførhet blant unge. Unge uføre har alvorlige medisinske diagnoser. Men vi vet sannsynligheten for at ungdom står utenfor arbeidslivet som voksne, øker dramatisk dersom de ikke gjennomfører videregående opplæring. Rogaland fylkeskommune er derfor opptatt av at vi i samarbeid med kommunene og andre aktører skal tilrettelegge opplæringen også for unge med ulike psykiske utfordringer, slik at de i størst mulig grad skal bli i stand til å delta i utdanning og arbeidsliv. Dette gjør vi blant annet gjennom program for bedre gjennomføring og det kontinuerlige kvalitetsutviklingsarbeidet vårt i skoler og lærebedrifter. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Reg.dato: Dok.type: X Saksnr: 11/ /Elin Svensen Arkivnr: 033 &29 Løpenr: 24579/15

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker FoU rapport nr. 9/2009 Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker Forfattere: Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen Universitetet i Agder og Agderforskning November 2009 Tittel

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer