UV-stråling og øyet. Optician 29. mai Hva er UV-stråling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UV-stråling og øyet. Optician 29. mai 2009. Hva er UV-stråling?"

Transkript

1 UV-stråling og øyet Optician 29. mai 2009 Karen Walsh vurderer UV-indusert okulær patologi, utfordringene med å sørge for tilstrekkelig beskyttelse og rollen til UV-blokkerende myke kontaktlinser. Konsekvensene av å utsette huden for ultrafiolett (UV) stråling er godt forstått i befolkningen generelt, med 95 % som assosierer UV-stråling med hudproblemer og 85 % som kjenner til faren for hudmelanom. 1 Dette nivået for forståelse er derimot helt forskjellig når det kommer til øyet, med kun 7 % som assosierer UV-stråling med øyeproblemer. 1 Det har blitt sagt at ved siden av huden, er øyet det organet som er mest følsomt for sollysindusert skade. 2 I lys av dette kan det argumenteres for at optikerindustrien og optikere har en forpliktelse, eller i det minste, en mulighet, til å opplyse allmennheten bredere om fareneved okulær eksponering for UV, og hvordan man best kan oppnå beskyttelse. Denne artikkelen oppsummerer vår forståelse av interaksjonen mellom UV-stråling og okulært vev, diskuterer utfordringene med å oppnå tilstrekkelig beskyttelse, og vurderer til slutt rollen til UV-blokkerende myke kontaktlinser i okulær beskyttelse. Hva er UV-stråling? Det er viktig å begynne med en klar forståelse av hva UV-stråling er. Dette kan bli mer tydelig demonstrert, ved å definere hva det ikke er: UV-stråling er ikke lyd; det er ikke en del av det synlige lysspekteret. Det er nær den blå enden av den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Bølgelengder fra nm er innenfor UV-spektret (Figur 1), som videre er kategorisert som: UVA nm, UVB nm, UVC nm og UV-vakuum nm. 3 Solen er en naturlig kilde til ultrafiolett energi. De kortere og mer skadelige bølgelengdene i UVC og UV-vakuum blokkeres fra å nå jorden av ozon i stratosfæren. 3 Det er derfor mer relevant å fokusere på effekten av UVA og UVB i denne artikkelen. Virkemåte Når et foton med strålende solenergi, slik som UV-stråling, absorberes, overføres energien til molekylet som absorberte det. 4 Virkemåten til UV-strålingen avhenger av bølgelengden. Energi er omvendt proporsjonal med bølgelengde, derfor økes energien når bølgelengden synker. Resultatet er at UV-stråling med kort bølgelengde, har det største potensialet for å skade organismer. Dette illustreres av det faktum at UVB på 300 nm er omtrent 600 ganger mer biologisk effektiv til å skade

2 okulært vev, enn UVA på 325 nm. 5 Som en konsekvens, jo lengre bølgelengde, desto dypere kan strålingen trenge inn i levende vev. Omfanget av skaden fra UV-stråling avgjøres av bølgelengde, varighet, intensitet og størrelse på eksponeringen. Noen effekter av UV er nyttige, slik som den rollen UV-stråling spiller i dannelsen av vitamin D i huden. Men den samme bølgelengden med UVA forårsaker også solforbrenninger på huden hos mennesker. 6 Både UVA og UVB kan skade kollagenfibrene og dermed akselerere hudens aldring. UVA skader ikke DNA direkte slik som UVB, men kan generere svært reaktive kjemiske mellomprodukter, slik som hydroksyl og oksygenradikaler, som igjen kan skade DNA. Fordi UVA ikke forårsaker rødhet i huden (erytem), kan det ikke måles i testing av solbeskyttelsesfaktor (SPF) i solkremer. Når det gjelder hudbeskyttelse, er det ingen gode kliniske målinger for blokkering av UVA-stråling, men det er viktig at solkremer blokkerer både UVA og UVB. UV-stråling med kortere bølgelengde, betegnet som UVB, forårsaker skade på molekylært nivå i de grunnleggende byggesteinene i livet: deoksyribonukleinsyre (DNA). 6 DNA absorberer lett UVB-stråling. Dette endrer ofte formen på molekylet gjennom forstyrrelser av hydrogenbindinger, dannelsen av protein-dna-aggregater og fiberbrudd (Figur 2). Endring i DNA-molekylet betyr ofte at proteinbyggende enzymer ikke kan "lese" DNA-koden på molekylet. Som et resultat kan det dannes forvrengte proteiner, eller celler kan dø. Konsekvenser av eksponering for huden UV-stråling er en viktig årsak til utvikling av hudkreft. 7 Det er velkjent at en økt forekomst av maligne hudmelanomer har blitt tilskrevet alvorlige solforbrenninger og/eller eksponering for store mengder sollys i en tidlig alder. 8 Vedvarende UV-eksponering har også vist seg å være den fremste disponerende faktoren for utvikling av plateepitelkarsinom på øyelokket. 9 Dessuten er forekomsten av basalcellekreft betydelig høyere på siden av nesen, sammenlignet med andre deler av ansiktet som utsettes for direkte sol, med den buede formen på øyet som danner en fokuserende effekt og medfører UV hot spots på siden av nesen. 10 Hva kan UV-stråling gjøre med okulært vev? Absorpsjonskjennetegn ved okulært vev Det har allerede blitt illustrert at UVA og UVB utøver ulik effekt på biologisk vev, bestemt av deres respektive bølgelengder. På samme måte er det forskjeller i absorpsjonskjennetegnene til okulært vev for UV-stråling. Kornea og øyelinsen er de viktigste vevene for absorpsjon av UVstråling i øyet. Under 300 nm (UV-B) er det kornea som absorberer mest stråling.; linsen

3 absorberer primært UVA på mindre enn 370 nm (Figur 3). 11 UV-eksponering er implisert som en risikofaktor eller som en årsak til utviklingen av et stort antall okulære tilstander. 12, 13 Konjunktiva Konjunktiva kan lett bli skadet av UV-stråling, som aktiverer en kompleks serie av oksidative reaksjoner og tydelige kjeder med celledød. 14 Plateepitelcellekarsinom i konjunktiva er mulig og starter ofte ved limbus. 9 En studie viste at okulære melanomer, slik som choroidalt melanom, er åtte til ti ganger vanligere hos hvite enn hos mørkhudede. 15 UV-stråling anses som en risikofaktor i begge tilfellene ovenfor. Det er sterke epidemiologiske bevis som støtter sammenhengen mellom vedvarende UVeksponering og dannelsen av pterygium. 16, 17 Denne vingeformede fortykningen av konjunktiva og kornea ses særlig hos mennesker som bor i solrike klima, og hos de som jobber utendørs (Figur 4). 12, 18, 19 Forekomsten av pterygia nasalt på konjunktiva er blitt forklart med perifert lys som fokuseres medialt i forkammeret under de limbale korneale stamcellene. Aktivt delte stamceller kan ha en lavere skadeterskel enn ikke-mitotiske korneale epitelceller. 20 Det er funnet en svakere sammenheng mellom UV-stråling og dannelsen av pinguecula, 12, 21 22, 23 med en høy forekomst funnet i populasjoner som bor i både solrike og snødekte miljø. Kornea Både kornealt epitel og endotel (som ikke kan regenereres) er sårbare for UV-stråling. Økt UVBeksponering forårsaker skade på den antioksidantbeskyttende mekanismen, noe som resulterer i skade på kornea og andre deler av øyet. 24 En betydelig mengde UVB absorberes av korneas stroma, slik at tynning ved keratokonus eller refraktiv kirurgi medfører at mer UVB når fram til linsen. Det er ennå ikke kjent om kirurgisk stromal tynning øker risikoen for katarakt. 25 Mens mange av patologiene knyttet til UV-eksponering er kroniske, tar år å utvikle, er fotokeratitt et åpenbart eksempel på en akutt respons på UV-stråling. Også kjent som snøblindhet, er denne reversible tilstanden karakterisert ved sterke smerter, lakrimasjon, blefarospasme og fotofobi. 26 Korneas epitel og Bowmans lag absorberer omtrent dobbelt så mye UVB-stråling som de bakre lagene i kornea 27 Det er det overfladiske epitelet som blir irritert ved fotokeratitt. En times eksponering for UV reflektert fra snø, eller åtte timers eksponering reflektert fra lys sand midt på dagen, er nok til å forårsake fotokeratitt. 23 Ved nivåer lavere enn dette kan det fremdeles være milde symptomer på okulært ubehag. Klimatisk dråpekeratopati eller sfæroidal degenerering, er en permanent patologisk endring som er kjennetegnet ved akkumulering av dråpeformede lesjoner i overflaten til korneale stroma. 11

4 Vedvarende eksponering for miljøbestemt UV-stråling er blitt foreslått som en signifikant faktor i denne utviklingen. 16 Fremre kammer Antioksidanten askorbinsyre (vitamin C) finnes i høye konsentrasjoner i kammervannet. Denne er i stand til å fjerne frie radikaler i kammervannet og beskytte mot UV-indusert DNA-skade i linsen. 28 Tilstedeværelsen fungerer som et filter for både stråling av type UV-A og UV-B, og det har blitt antydet at den har en beskyttende rolle i patogenesen av katarakt. 29 Pasienter med katarakt har redusert nivå av askorbinsyre i fremre kammer 30, og en betydelig reduksjon i askorbinsyre har vært observert i kammervannet etter UV-eksponering. 31 Krystallinske linse Over tid vil linsen bli gulfarget og miste sin gjennomsiktighet, primært på grunn av ikke-reversible proteinendringer forårsaket av alder, arv og UV-eksponering. 32 Eksponering for UV-stråling har vist seg å føre til utvikling av katarakt i dyremodeller 33, og koblingen mellom UV-stråling og fremveksten av katarakt hos mennesker er godt dokumentert. 34,35,36 Verdens helseorganisasjon estimerer at av de 12 til 15 millionene mennesker som årlig blir blinde fra katarakt, kan opptil 20 prosent være forårsaket eller forsterket av soleksponering. 37 Linsen absorberer både UVA og UVB. Den eksponeres for tre ganger mer UVA, men begge typene med stråling er kjente for å skade linsen via ulike mekanismer. 38 Det er rapportert en signifikant positiv korrelasjon mellom UVB og kortikal katarakt; det er også en positiv assosiasjon med posterior subkapsulær katarakt. 39,40 Proteinbundne gule kromoforer finnes i det aldrende øyet, de fungerer som filtre som absorberer UV-stråling. Når de eksponeres for UVA genererer kromoforene reaktive oksygensubstanser (ROS) ). 41 Det er antatt at økte nivåer av ROS i linsen kan føre til skader på DNA og kryssbinding av proteiner. Daglig eksponering for UV-stråling og påfølgende introduksjon av ROS 42, 43 resulterer i kataraktdanning. Retina Selv om mengden av UV-stråling som når retina i det voksne øyet er svært lav, med beskyttelse fra filtreringsevnen i den krystallinske linsen (1 prosent UV under 340 nm og 2 prosent mellom nm 44 ), har studier knyttet den tidlige utviklingen av aldersrelatert makuladegenerasjon til større tidsbruk utendørs, 12,45,46,47 mens noen studier ikke har funnet noen sammenheng. 48 Det er

5 nylig rapportert en signifikant kobling mellom 10-års insidens av tidlig aldersrelatert makuladegenerasjon og utvidet eksponering for sommersol. 49 Eksponeringfare Ozonnedbryting Atmosfærisk ozon gir en nødvendig beskyttende barriere mot stråling fra kortere bølgelengder. Ikke bare filtrerer det ut de skadelige UVC og UV-vakuumdelene av UV-spekteret, det svekker også andelen UVB som når jorden. Mengden ozon som finnes i den øvre atmosfæren, som varierer med sted, årstid og tid på dagen, bestemmer hvor mye UVB og UVA opptil 330 nm, vi er utsatt for på jordens overflate 50 Fortynning av ozonlaget er særlig relevant når man diskuterer UVstråling, og vil resultere i en økning av UVB som når jorden. Etter forbudet mot utbredt bruk av klorfluorkarboner (KFK), har det blitt estimert at ozonnivåene kanskje ikke er tilbake på opprinnelig nivå før Det er blitt sagt at for de av oss som er i praksis, "UV-beskyttelse må anses som en viktig del av våre kritiske oppgaver. 52 Høyde over havet og breddegrader Nivået på UV-strålingen påvirkes av høyde over havet. Siden atmosfæren er tynnere i høyden, absorberer den mindre UV-stråling og eksponeringen øker. UV-dosene øker med synkende breddegrad, regioner nær ekvator mottar høyere nivå av UV-stråling. 53 Kumulert effekt Det er nyttig å forstå når vi er mest eksponert for UV-stråling. For å gjøre dette er det viktig å forstå noen sentrale punkter. For det første, effekten av UV-stråling er kumulativ gjennom livet. Mange har også mer fritid, og velger å tilbringe den utendørs. Dette, kombinert med det faktum at forventet levealder øker, øker muligheten for eksponering og gir tid for utvikling av induserte vevsforandringer. 3,54 Større pupiller og klarere okulære medier hos barn gjør dem spesielt sårbare for UV-stråling, Verdens helseorganisasjon sier at "opptil 80 prosent av en persons levetids eksponering for UV-stråling er nådd før 18 års-alderen. Fluorescens-fotograferinggjør det mulig å vise eksempler på tidlige solskader på unge øyne som ikke er synlige med normalt hvitt lys (figur 5). 55 Dette er klart bevis på at UV-beskyttelse fra en ung alder, som opprettholdes gjennom hele livet, er svært viktig. Eksponeringkilder

6 For omtrent ti år siden, rettet Voke oppmerksomhet mot den vanlige oppfatningen at den primære risikoen for UV-stråling kommer fra direkte sollys. 44 Eksponering både fra spredte kilder som UV som passerer gjennom atmosfæren, og reflekterende kilder som snø, bygninger og vann er kanskje mer viktig. Mengden av spredt eller reflektert UV-stråling er avhengig av overflatetype, for eksempel reflekterer snø 80 til 94 prosent av UVB-stråler i forhold til vann som reflekterer 5 til 8 prosent. Ikke bare er denne typen indirekte eksponering ansvarlig for 50 prosent av UV-strålingen vi mottar, 56 men den representerer også en form for eksponering som kanskje ikke er innlysende for allmennheten. Tilsvarende beskytter ikke de fleste skyene mot UV-stråling, noe som gjør overskyede dager, der folk ikke tar skritt for å beskytte seg selv, særlig farlige. 44 Forskning har vist at selv på overskyete dager med høyt skydekke, er UV-indeksen kun redusert til 0,9 fra 1.0, når intet eller minimalt skydekke er til stede. Bare regn, tåke og lave skyer reduserer eksponering for UVstråling betydelig. 57 Eksponering på usannsynlige tidspunkt Det har tidligere blitt anslått at rundt 80 prosent av UV-strålingen når jordoverflaten mellom klokken 10:00 og 14:00, med nivåer som er særlig høye i sommermånedene. 56 Nyere forskning målte okulær eksponering for UVB gjennom dagen, og til forskjellige tider på året. 58 Denne japanske studien fant at okulær UV-eksponering er størst tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen for alle årstider unntatt vinteren. I løpet av våren, sommeren og høsten, var eksponeringen i disse perioder fra tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen nesten dobbelt så høy som midt på dagen (figur 6). Konklusjonen som kan trekkes fra dette er å erkjenne hvor vanskelig det er for allmennheten å vite når de er mest utsatt for okulær UV-stråling. Det finnes en mulighet til å gi dem opplæring om behovet for konstant UV-beskyttelse når de er utendørs, både i løpet av dagen og i alle måneder i året. Utfordringer med beskyttelse Formen på orbita og øyenbryn gir noe anatomisk beskyttelse mot direkte UV-stråling, og i sterkt lys blir eksponeringen ytterligere redusert med skjeling. Det er vist at reflektert lys fortsatt kan nå orbita, 59 og anatomi av okulære adneksa er slik at det gjør det særlig sårbart for spredte eller reflekterte UV-kilder, for eksempel reflektert av tårevæsken. 56 Det har blitt vist eksperimentelt at bruk av en bredbremmet hatt kan redusere UV-stråling i øynene med inntil en faktor på fire. 60 Hyppig bruk av solbriller har vært forbundet med 40 prosent reduksjon i risikoen for bakre subkapsulær katarakt. 39

7 Råd om bruk av hatter og solbriller er selvsagt viktig, men det finnes ytterligere to faktorer som må vurderes. For det første varierer bruken av solbriller i befolkningen. En undersøkelse antyder at flertallet av befolkningen ikke bruker beskyttelse i mer enn 30 prosent av sin tid utendørs, dessuten bruker nesten en fjerdedel aldri solbriller. 61 For det andre, forhindrer ikke de fleste solbrillene perifere stråler i å nå øyet. 62 Barn er også særlig sårbare mot skader fra UV-stråling, siden de har større pupiller, 63 klarere linser 64,65 og tilbringer mer tid utendørs, mens bare tre prosent bruker solbriller regelmessig. 66 Perifer lysfokuserende effekt Det er hevdet at perifere UV-stråler faktisk er de mest skadelige. 62 Coroneo presenterte en hypotese tidlig på 1990-tallet om hvorfor pterygia er mer vanlig på den nasale siden av konjunktiva Innledende studier viste at kornea fungerer som en side på en linse, og fokuserer innfallende lys på temporale kornea, mot motsatt side av øyet. Nesens anatomi hindrer at denne effekten oppstår i motsatt retning, dvs. at innfallende lys mot nasale limbus har ikke en perifer vinkel somtillater en fokuserende effekt mot temporale limbus. Mengden av limbal fokusering bestemmes delvis av korneas form og forkammerdybde, og forklarer kanskje hvorfor enkelte individer i spesielle miljøer påvirkes. 70 Det er beregnet at, via den perifere lysfokuserende effekten (PLF), er maksimal lysintensitet på nasale limbus ca. 20 ganger høyere enn intensiteten av innfallende lys. 69 Videre er lys også konsentrert som følge av den samme mekanismen, på nasalsiden av den krystallinske linsen, med en maksimal intensitet som er mellom 3,7 og 4,8 ganger høyereenn normalt innfallende lys. 71 Det er antatt at PLF er en faktor i utviklingen av kortikal katarakt, og dette støttes av det faktum at de fleste vanligvis oppstår i nedre nasale kvadrant. 45 Beskyttelse av øynene fra PLF-effekten PLF har vist seg å forekomme over et spekter av innfallsvinkler, inkludert svært skråstilte baner som kommer fra bak øyets frontalplan. 72 Mens gode solbriller blokkerer nesten all UV-stråling som kommer inn gjennom linsen, 62 gir de fleste design utilstrekkelig sidebeskyttelse. 73 Faktisk har det vist seg at solbriller som ikke er wrap-around gir liten eller ingen beskyttelse fra perifert fokusert UV-stråling (figur 7). 74 UV-blokkerende kontaktlinser Godt tilpassede myke kontaktlinser dekker hele kornea og limbus. Tilsetting av UV-blokkerer i en myk linse gir beskyttelse til både dette området og det indre øyet fra direkte og reflekterte UV-

8 stråler. Til forskjell fra noen solbriller er de også effektive til å beskytte mot PLF-effekten. Dette har blitt demonstrert eksperimentelt hvor tilstedeværelsen av en UV-blokkerende kontaktlinse, etafilcon A, reduserte intensiteten til perifert UV-lys som ble fokusert på nasale limbus (figur 8). 74 Beskyttelsen virket for alle lysets innfallsvinkler, og forfatterne tar opp spørsmålet om risikoen for øyesykdommer som pterygium og tidlig kortikal katarakt kan reduseres med UV-blokkerende kontaktlinser. Forskning på den beskyttende effekten av UV-blokkerende kontaktlinser pågår for tiden. UV-absorberende silikonhydrogellinsers innvirkning på forebygging av UV-induserte patologiske forandringer i kornea, kammervannet og den krystallinske linsen måles av et team ved Ohio State University. Matrix-metalloproteinases (MMPer) kan induseres i kornea ved UV-stråling og er forbundet med mange patologiske inflammatoriske kaskader. Nivåene av MMPer og askorbinsyre i forkammeret etter eksponering for UV-stråling ble målt med og uten tilstedeværelse av en UVblokkerende kontaktlinse. Forfatteren konkluderte at dette er en av de første studiene som viste at UV-blokkerende linser kunne beskytte kornea, kammervann og den krystallinske linse fra UVinduserte patologiske prosesser. 75 Noen myke kontaktlinser gir UV-beskyttelse, men mengde UV som absorberes og sendes fra en linse avhenger av materiale og design. UV-blokkerende kontaktlinser må tilfredsstille bestemte standarder spesifisert av Food and Drug Administration (FDA), sammen med International Standards organisation (ISO), basert på absorpsjonsevne ved minimum tykkelse (ofte 3.00D); 76 for eksempel må Klasse I blokkere minst 90 % av UVA og minst 99 % av UVB, og Klasse II må blokkere minst 70 % av UVA og 95 % av UVB. ACUVUE kontaktlinser (Johnson & Johnson Vision Care) er unike ved at alle tilgjengelige kontaktlinser inneholder UV-blokkering som tilfredsstiller enten Klasse I eller II standarer (Figur 9). De UV-blokkerende egenskapene til ACUVUE kontaktlinser er oppnådd ved kopolymerisering av en benzotriazole UV-absorberende monomer, med linsemonomer, for eksempel etafilcon A, under produksjonen. Benzatriazole absorberer UVA og UV-B stråling og er kjent for å være spesielt stabil når polymerisert. 56 Det er vist at tilføring av en UV-blokkerer til ACUVUE kontaktlinser ikke har påvirket deres kliniske resultater i daglig bruk. 77 Galyfilcon A og senofilcon A linser, begge med klasse I UV-blokkering, var de første til å motta World Council of Optometrys globale segl som aksept for deres UV-beskyttelse. En studie som undersøkte UV-dempende egenskaper ved ulike linser, 78 viste at senofilcon A hadde den laveste UV-transmisjonen av alle testede linser(8,36 prosent), og tilfredsstilte ANSIstandarden for UV-blokkering. 79 Det var en statistisk signifikant forskjell i UV-transmisjonen til senofilcon A og galyfilcon A sammenliknet med de andre SiHene uten UV-blokkere, som ble testet. Forfatterne har også beregnet en beskyttelsesfaktor for hver av linsene i undersøkelsen, som er laget

9 for å kvantifisere UV-beskyttelsen til en kontaktlinse på tilsvarende måte som en beskyttelsefaktor for solkrem. Senofilcon A ble funnet å ha bedre UV-beskyttelsesfaktor i forhold til de andre silikonhydrogelene som ble testet. UV-blokkering, til klasse II-standarden, kan også finnes i enkelte andre hydrogel- og silikonhydrogellinser (for eksempel Precision UV fra CIBA Vision og Avaira, Biomedics 55 Evolution og Biomedics 1-Day fra CooperVision). Opplæring i praksis Når pasientene har fått forklart fordelene med UV-beskyttelse, er interessen for UV-blokkerende kontaktlinser stor. Tre fjerdedeler av kontaktlinsebrukerne kan tenke seg å betale mer for en kontaktlinse som har UV-beskyttelse. 80 I en fersk studie mente 95 prosent av tenåringsforeldre og foreldre til barn som snart var tenåringer, at UV-beskyttelse var enten viktig eller svært viktig når de skulle beslutte hvilke kontaktlinser barna dere skulle bruke. 81 Pasientlitteratur om UV-beskyttelse av øyet kan plasseres i resepsjonsområdet. Under historie og symptomer, inkluder spørsmål om livsstil og medisiner for å identifisere høyrisikopasienter. Når man diskuterer tiltak etter undersøkelsen, inkluder hvordan pasienten kan minimere eksponeringen for UV-stråling, som for eksempel bruk av wrap-around solbriller når de er utendørs, og fordelene med UV-blokkerende kontaktlinser. Mer informasjon om UV-stråling og potensiell øyeskade, og måter å lære opp pasienter om dette, er tilgjengelig på Konklusjon Mens dagens kunnskapsnivå er høyt når det gjelder effektene av UV-stråling på huden, eksisterer det en enorm mulighet til å utdanne de 93 prosentene av pasientene som ikke knytter UVstråling til øyeproblemer. Øyet eksponeres for både UVA-og UVB, hvor den sistnevnte, selv om den er til stede i mindre mengder, kanskje er farligere på grunn av høyere energi og evne til å påvirke DNA direkte. Epidemiologiske og eksperimentelle bevis finnes for at UV-stråling spiller en rolle for en rekke okulære patologier som pterygia, fotokeratitt og katarakt. Effektene av UV-stråling er kumulative over vår levetid, og unge øyne er spesielt sårbare. Viktigheten av å starte okulær UV-beskyttelse fra en ung alder bør vektlegges. Maksimal eksponering for okulær UV skjer på usannsynlige tidspunkt, og er relativt upåvirket av skyer, noe som gjør beskyttelse viktig året rundt. Perifer lysfokuserende effekt (PLF) er involvert i å danne nasale pterygia og kortikal katarakt. Solbriller uten tilstrekkelig sidebeskyttelse forhindrer ikke PLFeffekten. Bruk av klasse I eller II UV-blokkerende myke linser reduserer eksponeringen ved nasale limbus for perifert lys. UV-blokkerende linser gir beskyttelse til kornea, limbus og interne strukturer i øyet i situasjoner der solbriller ikke er egnet. Kanskje det mest omfattende budskapet til pasientene

10 bør være å hjelpe dem med bruken av kombinert beskyttelse: en hatt med bred brem; god kvalitet wrap-around tettsittende solbriller og, for de som trenger synskorreksjon, UV-blokkerende kontaktlinser. Om forfatteren Karen Walsh er optiker og Professional Affairs Manager i Johnson & Johnson Vision Care. Hun har arbeidet både i uavhengige praksiser og praksiser tilknyttet en kjede, og avslutter for tiden sin mastergrad i optometri ved City University. Tabeller og figurer (se powerpoint-fil) Figur 1 Lysspektret Lokale tidsskrift må tegne bildene i artikkelen på nytt - figur i original artikkel eid av Optician Figur 2 UV-stråling kan forstyrre kjemisk binding med DNA, og resultere i fraværende eller feilplassert nukleotide Figur 3 Intraokulær filtrering av UV-stråling av okulært vev Lokale tidsskrift må tegne bildene i artikkelen på nytt - figur i original artikkel eid av Optician Figur 4 Pterygium (Med tillatelse fra Rachael Peterson, University of Waterloo, Canada) Figur 5 UV-fluorescensfotografi avslører tidlig solskade som ikke sees med standard foto (med tillatelse fra Coroneo) Figur 6 Gjennomsnittlig UV-B-intensitet fra soloppgang til solnedgang - okulær UV-eksponering inntreffer på usannsynlige tidspunkt (etter Sasaki) Figur 7 Perifer lysfokuserende effekt Lokale tidsskrift må tegne figuren på nytt Figur 8 Perifer lysfokuserende effekt UV-deteksjon ved nasale limbus (etter Kwok et al) Lokale tidsskrift må tegne figuren på nytt Figur 9 UV-blokkering for et utvalg kontaktlinser Lokale tidsskrift må tegne figuren på nytt Referanser 1. Transitions UK. Transitions European Study Roberts J. Ocular phototoxcity. J Photochem Photobiol B, 2001: 64: Bergmanson J and Sheldon T. Ultraviolet radiation revisited. CLAO J, 1997: 23:3: Young R. The family of sunlight-related eye diseases. Optom Vis Sci, 1994: 71(2): Young A. Acute effects of UVR on human eyes and skin. Prog Biophys Mol Biol, 2006: 92:80-5.

11 6. Allan J. Ultraviolet radiation: how it affects life on earth. September 6, Heck D et al. Solar ultraviolet radiation as a trigger of cel signal transduction. Toxicol Appl Pharmacol, 2004: 195: Gallagher R, McLean D, and Yang C. Suntan, sunburn and pigmentation factors and frequency of acquired melanotic nevi in children. Arch Dermatol, 1990: 126: Taub M. Ocular effects of Ultraviolet radiation. OT, 2004: Birt B, Cowling I, Coyne S, Michael G. The effect of the eye s surface topography on the total irradiance of ultraviolet radiation on the inner canthus. J Photochem Photobiol B. 2007; 87(2) Longstretch J et al. Health risks. J Photochem Photobiol B, 1998: 46: Taylor H, West S, Munoz B et al. The long-term effects of visible light on the eye. Arch Ophthalmol. 1992;110(1): Wittenberg S. Solar radiation and the eye: a review of knowledge relevant to eye care. Am J Optom Physiol Opt. 1986;63(8): Buron N, Micheau O, Cathelin E et al. Differential mechanisms of conjunctival cell death induction by ultraviolet irradiation and benzalkonium chloride. Inv Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47(10): McLaughlin C et al. Incidence of noncutaneous melanomas in the US. Cancer, 2005: 103: Taylor H. Aetiology of climatic droplet keratopathy and pterygium. Br J Ophthalmol, 1980: 64: Saw S, Tan D. Pterygium: prevalence, demography and risk factors. Ophthalmic Epidemiol. 1999; 6(3): Moran D and Hollows F. Pterygium and ultraviolet radiation: a positive correlation. Br J Ophthalmol, 1984: 68: Khoo J et al. Outdoor work and the risk of pterygia: a case control study. Int Ophthalmol, 1998: 22: Cullen A. Contact lenses and the ophthalmohelioses. OT, 2005: June: Perkins ES. The association between pinguecula, sunlight and cataract. Ophthalmic Res. 1985; 17(6): Loeffler K et al. Is age-related macula degeneration associated with pingueculae or scleral plaque formation? Curr Eye Res, 2001: 23: International Programme on Chemical Safety. Ultraviolet radiation. 2nd Edition. E.H.C, Cejkova J, Stipek S, Crkovska J, Ardan T, Platenik J, Cejka C, Midelfart A. UV rays, the prooxidant/antioxidant imbalance in the cornea and oxidative eye damage. Physiol Res. 2004; 53: Cohen S. SOS: ultraviolet radiation and the eye. Rev Cornea Contact Lens. October 2007: Bergmanson J. Corneal damage in photokeratitis why is it so painful? Optom Vis Sci, 1990: 67: Kolozsvari L, Nogradi A, Hopp B et al. UV absorbance of the human cornea in the 240- to 400nm range. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2002: 43: Reddy V, Giblin F, Lin L et al. The effect of aqueous humor ascorbate on ultraviolet-b induced DNA damage in lens epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1998: 39:

12 29. de Berardinis E, Tieri O, Polzella A et al. The chemical composition of the human aqueous humour in normal and pathological conditions. Exp Eye Res, 1965: 4: Rose R and Bode A. Ocular ascorbate transport and metabolism. Comp Biochem Physiol, 1991: 100: Tessem M, Bathen T, Cejkova J et al. Effect of UV-A and UV-B irradiation on the metabolic profile of aquoes humor in rabbits analysed by 1H NMR spectroscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2005: 46: Robman L, Taylor H. External factors in the development of the cataract. Eye. 2005; 19(10): Bergbauer K, Kuck J, Su K et al. Use of an UV-blocking contact lens in evaluation of UV-induced damage to the guinea pig lens. ICLC, 1991: 18: Hollows F, and D Moran. Cataract - the ultraviolet risk factor. Lancet, 1981: December: Taylor H, West S, Rosenthal F et al. Effect of ultraviolet radiation on cataract formation. New Eng J Med, 1988: 319: Taylor L, Andrew Aquilina J, Jamie J, Truscott R. UV filter instability: consequences for the human lens. Exp Eye Res. 2002; 75(2): Lucas R, McMichael T, Smith W and Armstrong B. Solar ultraviolet radiation: Global burden of disease from solar ultraviolet radiation. World Health Organization, Parker N et al. Protein-bound kynurenine is a photosensitiser of oxidative damage. Free Radical Biology & Medicine, 2004: 37: Delcourt C et al. Light exposure and the risk of corticol, nuclear and posterior subcapsular cataracts: the Pathologies Oculaires Liees a l'age (POLA) study. Arch Ophthalmol, 2000: 118: West S, Longstretch J, Munoz E et al. Model of risk of cortical cataract in the US population with exposure to increased ultraviolet radiation due to statospheric ozone depletion. Am J Epidemiol, 2005: 162: Truscott R. Human cataract: the mechanism responsible; light and butterfly eyes. Int J Biochem Cell Biol, 2003: 35: Andley U, Lewis R, Reddan J et al. Action Spectrum for cytoxicity in the UVA and UVB wavelength region in cultured lens epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1994: 35: Kleinmann M, Wang R, and Spector A. Ultraviolet light induced DNA damage and repair in bovine lens epithelial cells. Curr Eye Res, 1990: 240: Voke J. Radiation effects on the eye. Part 3b - Ocular effects of ultraviolet radiation. OT, 1999: July: Cruickshanks K, Klein R and Klein B. Sunlight and age-related macular degeneration. The Beaver Dam eye study. Arch Ophthalmol, 1993: 111: Bialek-Szymanska A, Misiuk-Hojlo M, Witkowska D. Risk factor evaluation in age-related macular degeneration. Klin Oczna. 2007; 109(4 6): Taylor H, Munoz B, West S et al. Visible light and risk of age-related macular degeneration. Trans Am Ophthalmol Soc. 1990;88: Delcourt C et al. Light exposure and the risk of age-related macula degeneration: the Pathologies Oculaires Liees a l'age (POLA) study. Arch Ophthalmol, 2001: 119: Tommy S et al. Sunlight and the 10-year incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol, 2004: 122:750-7.

13 50. Charman W. Ocular hazards arising from the depletion of the natural astmospheric ozone layer; a review. Ophthamol Physiol Opt, 1994: 10: Clarkson D. UV and the eye - the future unfolds. Optician, 2002: 221(5785): Cohen S, Bergmanson J, Newsome J and Nichols J. Raising the awareness of the ocular dangers of UV radiation exposure and the need for protection. CL Spectrum, 2007: Nov supplement: Sasaki H, Kawakami Y, Ono M et al. Localization of cortical cataract in subjects of diverse races and latitude. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003;44(10): Minino A, Heron M, Murphy S and Kochanek K. Centers for Disease Control and Prevention National Center for Health Statistics National Vital Statistics System. Deaths: final data for Natl Vital Stat Rep, 2007: 55(19): Ooi J-L et al. Ultraviolet Fluorescence Photography to Detect Early Sun Damage in the Eyes of School-Aged Children. Am J Ophthal, 2006: Feb: Meyler J and Schnider C. The role of UV-blocking soft CLs in ocular protection. Optician 2002, 223: 5854: Vanicek K, Frei T, Litynska Z and A Schmalwieser. UV-Index for the Public Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc. 111th Ann. Meeting, Japanese Ophthalmological Soc. Osaka, Japan, April, Urbach F. Geographic pathology of skin cancer. In Urbach F, Ed. The Biologic effects of ultraviolet radiation. Oxford: Pergamon, Rosenthal F, Safran M and Taylor H. The ocular dose of ultrviolet radiation from sunlight exposure. Photochem Photobiol, 1985: 42: Vistakon, Johnson & Johnson Vision Care. Vistakon Consumer Research. Data on file, Schnider C. UV protection and summer preparation. Review of Cornea & Contact Lenses, 2006: April: Winn B, Whitaker D, Elliott D, Phillips N. Factors affecting light-adapted pupil size in normal human subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994; 35(3): Weale RA. Age and the transmittance of the human crystalline lens. J Physiol. 1988; 395: Gaillard E, Zheng L, Merriam J, Dillon J. Age-related changes in the absorption characteristics of the primate lens. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000; 41(6): Young S, Sands J. Sun and the eye: prevention and detection of light-induced disease. Clin Dermatol. 1998; 16(4): Coroneo M. Albedo concentration in the anterior eye: a phenomenon that locates some solar diseases. Ophthalmic Surg., 1990: Jan:21(1): Coroneo M, Muller-Stolzenburg N and Ho A. Peripheral light focussing by the anterior eye and the ophthalmohelioses. Ophthalmic Surg., 1991: Dec;22(12): Coroneo MT. Pterygium as an early indicator of ultraviolet insolation: a hypothesis. Br J Ophthalmol, 1993: Nov;77(11): Coroneo MT. Sun, eye, the ophthalmohelioses and the contact lens. Eye Health Advisor Newsletter, Special Edition, Johnson & Johnson Vision Care, 2006: 1-27.

14 71. Kwok L, Daszynski D, Kuznetsov V et al. Peripheral light focussing as a potential mechanism for phakic dysphotopsia and lens phototoxicity. Opthal Physiol Opt, 2004: 24(2): Maloof A, Ho A, and Coroneo M. Influence of corneal shape on limbal light focussing. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1994: 35: Sliney D. Epidemiological studies of sunlight and cataract: the critical factor of ultraviolet exposure geometry. Ophthalmic Epidemiol, 1994: 1: Kwok L, Kuznetsov V, Ho A and Coroneo M. Prevention of the adverse photic effects of peripheral light focussing using UV-blocking contact lenses. Invest Ophthal Vis Sci, 2003: 44:4: Chandler H, Nichols J, Reuter K. The impact of UV-blocking hydrogel polymers on the prevention of UVinduced ophthalmic damage. Optom Vis Sci 2008; E-abstract ISO 8599:1994 Optics and optical instruments contact lenses Determination of the spectral and luminous transmittance 77. Hickson-Curran S, Nason R, Becherer P et al. Clinical evaluation of Acuvue contact lenses with UV-blocking characteristics. Optom Vis Sci, 1997: 74:8: Moore L and Ferreira J. Ultraviolet transmittance characteristics of daily disposable and silicone hydrogel contact lenses. CLAE, 2006: 29(3): ANSI/Z80.3. Non-prescription sunglasses and fashion eyewear requirements. 80. Brand Health Monitor Report. Johnson & Johnson Vision Care, Data on File Walline J, Jones L, Rah M et al. Contact Lenses in Paediatrics (CLIP) Study: Chair Time and Ocular Health. Optom Vis Sci September 2007; 84 (9):

UV-stråling og øyet. Fagartikkel. Multiple choice-spørsmål på side 54.

UV-stråling og øyet. Fagartikkel. Multiple choice-spørsmål på side 54. UV-stråling og øyet Karen Walsh vurderer UV-indusert okulær patologi, utfordringene med å sørge for tilstrekkelig beskyttelse og rollen til UV-blokkerende myke kontaktlinser. Tekst: Karen Walsh Artikkelen

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Kan du skille mellom CLIP og CLAMP, og kan de unge pasientene dine virkelig oppnå (ACHIEVE) en vellykket bruk av kontaktlinser? Jeff Walline avslører funnene

Detaljer

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Jonas Blårud, Kuben videregående skole I dette forsøket undersøkes det om eksponering for Ultrafiolette stråler har en skadelig

Detaljer

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Litt historikk Blendingsproblematikk er ikke noe nytt fenomen Menneskene har i uminnelige

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

FYS1010-eksamen Løsningsforslag

FYS1010-eksamen Løsningsforslag FYS1010-eksamen 2017. Løsningsforslag Oppgave 1 a) En drivhusgass absorberer varmestråling (infrarødt) fra jorda. De viktigste drivhusgassene er: Vanndamp, CO 2 og metan (CH 4 ) Når mengden av en drivhusgass

Detaljer

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010 Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse del av pensum i FYS1010 Først vil vi gjøre oppmerksom på en trykkfeil i Solstråling: Sol Ozon Helse. På side 47 står følgende: Den andre reaksjonen i figuren

Detaljer

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter Fotodynamisk TERAPI For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter 2 Aktiniske keratoser, basalcellekreft og

Detaljer

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010 Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse del av pensum i FYS1010 Først vil vi gjøre oppmerksom på en trykkfeil i Solstråling: Sol Ozon Helse. På side 47 står følgende: Den andre reaksjonen i figuren

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006 Nr. 35/293 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2011/EØS/35/47 av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette(*) [meddelt under nummer K(2006) 4089] (2006/647/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller.

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Statens strålevern har på oppdrag fra KK testet et utvalg av 16 solbriller og en vanlig lesebrille. Hensikten er å undersøke om glasset i brillene

Detaljer

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg.

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg. Uoffisiell oversettelse av relevante deler av EN 60335-2-27 (lik IEC 60335-2-27:2002) utført av Statens strålevern november 2004. Original versjon på engelsk er den gjeldende versjon. HOUSEHOLD AND SIMILAR

Detaljer

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp John-Bjarne Hansen, Professor K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning UiT Norges Arktiske Universitet Venøs trombose blodig alvor Lungeemboli kan medføre

Detaljer

Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk.

Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk. Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk. Fra Gruppe for Biofysikk og fotodynamisk kreftbehandling, Avd for Strålingsbiologi, Radiumhospitalet,

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange. Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.no Hvorfor studere den øvre atmosfæren? ALOMAR forskningsinfrastruktur til

Detaljer

Fornøyde øyne døgnet. rundt

Fornøyde øyne døgnet. rundt Fornøyde øyne døgnet rundt Thealoz Duo Gel en ny generasjon øyegel For noen år siden introduserte vi en ny generasjon øyedråper Thealoz Duo. Nå introduserer vi også den første hypotone gelen mot tørre

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1

Obligatorisk oppgave 1 Obligatorisk oppgave 1 Oppgave 1 a) Trykket avtar eksponentialt etter høyden. Dette kan vises ved å bruke formlene og slik at, hvor skalahøyden der er gasskonstanten for tørr luft, er temperaturen og er

Detaljer

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna 1 Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna Eugen Gravningen Sørmo, Forsker, Dr scient Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for biologi, Realfagsbygget,

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hva kan de?

Asfæriske kontaktlinser hva kan de? /1/ Asfæriske kontaktlinser hva kan de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen tar for seg bruk av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske og sfæriske linser og hvordan aberrasjoner påvirkes av

Detaljer

FYS1010 eksamen våren Løsningsforslag.

FYS1010 eksamen våren Løsningsforslag. FYS00 eksamen våren 203. Løsningsforslag. Oppgave a) Hensikten er å drepe mikrober, og unngå salmonellainfeksjon. Dessuten vil bestråling øke holdbarheten. Det er gammastråling som benyttes. Mavarene kan

Detaljer

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Non-melanom hudkreft Aktiniske keratoser Plateepitelkarsinom Basalcellekarsinom Innledning

Detaljer

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010

Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse. del av pensum i FYS1010 Tillegg til læreboka Solstråling: Sol Ozon Helse del av pensum i FYS1010 Det er en trykkfeil i Solstråling: Sol Ozon Helse. På side 47 står følgende: Den andre reaksjonen i figuren over (RO + O O 2 + O

Detaljer

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem!

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! En veiledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduksjon I en fersk studie av trender innen linsetilpasning i Storbritannia,

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 9 Stråling fra sola og universet Figur s. 239. Den øverste bølgen har lavere frekvens enn den nederste.

Kosmos SF. Figurer kapittel 9 Stråling fra sola og universet Figur s. 239. Den øverste bølgen har lavere frekvens enn den nederste. Figurer kapittel 9 Stråling fra sola og universet Figur s. 239 Bølgelengde Bølgetopp Bølgeretning Bølgelengde Bølgetopp Lav frekvens Bølgelengde Høy frekvens 1 2 3 4 5 Tid (s) Den øverste bølgen har lavere

Detaljer

Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner. 4 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares

Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner. 4 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares OPPGAVER I NATURFAG Dagboka til Semmelweis Ozon Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner 2 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares gjennom naturvitenskap

Detaljer

DANNELSE AV OZON Vha en katalysator M reagerer atomært oksygen med et oksygenmolekyl og danner ozon: O + O + M O + M

DANNELSE AV OZON Vha en katalysator M reagerer atomært oksygen med et oksygenmolekyl og danner ozon: O + O + M O + M REPETISJON UV og OZON - diverse fra Kap. 1-4 Deler av solstrålingen blir absorbert i jordas atmosfære. - den korteste uv-strålingen absorberes av oksygen langt ute i atmosfæren (70-80 km). - av gassene

Detaljer

Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet

Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet (Plateepitelkreft) trude.eid.robsahm@kreftregisteret.no Stomach Rectum, rectosigmoid Melanoma of the skin Breast Corpus uteri Central nervous system FEMALES

Detaljer

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og ført til mer velfungerende

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Akutte trykksår Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Definisjon 1 Et akutt trykksårer en alvorlig form av LIGGESÅR, relatert til neurologisk lidelse, f eks i hemiplegi eller paraplegi. Ref: Medilexicon

Detaljer

Sot og klimaendringer i Arktis

Sot og klimaendringer i Arktis Sot og klimaendringer i Arktis Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/polaromradene/arktis/klima/sot-og-klimaendringer-i-arktis/ Side 1 / 6 Sot og klimaendringer i Arktis Publisert 15.05.2017

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Energi for maksimal ytelse

Energi for maksimal ytelse Energi for maksimal ytelse Det er bevist at øker livskvaliteten hos eldre hunder, ved å sørge for en forbedret og mer aktiv livsstil. Propentofyllin, virkestoffet i, øker oksygentilførselen til cellene,

Detaljer

Calibration of E Davis værstasjon Hvordan sikre gode UV-data og bruk av data av Bjørn Johnsen og Lill Tove Nilsen

Calibration of E Davis værstasjon Hvordan sikre gode UV-data og bruk av data av Bjørn Johnsen og Lill Tove Nilsen Calibration of E Davis værstasjon Hvordan sikre gode UV-data og bruk av data av Bjørn Johnsen og Lill Tove Nilsen 14 Årstidsvariasjon i UVI fra Ekvator til Svalbard 1 Ekvator N 1 Addis Ababa 9 UV indeks

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport X980:9 Stråling fra fjernsyns- og dataskjermer av Helge Aamlid State Institute of Radiation Hygiene Østerndalen 5 1980 1345 Østerås Norway 1. INNLEDNING

Detaljer

a. Tegn en skisse over temperaturfordelingen med høyden i atmosfæren.

a. Tegn en skisse over temperaturfordelingen med høyden i atmosfæren. Oppgave 1 a. Tegn en skisse over temperaturfordelingen med høyden i atmosfæren. Hvorfor er temperaturfordelingen som den er mellom ca. 12 og ca. 50 km? Svar: Her finner vi ozonlaget. Ozon (O 3 ) absorberer

Detaljer

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Forfatter Anna Sulley Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og

Detaljer

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer

Hvor kommer magnetarstråling fra?

Hvor kommer magnetarstråling fra? Hvor kommer magnetarstråling fra? Fig 1 En nøytronstjerne Jeg kom over en interessant artikkel i januar 2008 nummeret av det norske bladet Astronomi (1) om magnetarstråling. Magnetarer er roterende nøytronstjerner

Detaljer

Ultrafiolett stråling, sol og solarier

Ultrafiolett stråling, sol og solarier Ultrafiolett stråling, sol og solarier Strålevern HEFTE 19 ISSN 0804-4929 Referanse: Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Strålevern hefte 19. Østerås: Statens strålevern, 1999. Nøkkelord: Ultrafiolett

Detaljer

Termisk balanse. http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/thermal/3-what-materials-are-used-for-thermal-control.html

Termisk balanse. http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/thermal/3-what-materials-are-used-for-thermal-control.html Termisk balanse 1 http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/thermal/3-what-materials-are-used-for-thermal-control.html Kort oversikt over de viktige faktorene Varmebalanse i vakuum, stråling Materialoverflaters

Detaljer

Løsningsforslag FYS1010-eksamen våren 2014

Løsningsforslag FYS1010-eksamen våren 2014 Løsningsforslag FYS1010-eksamen våren 2014 Oppgave 1 a) N er antall radioaktive atomer med desintegrasjonskonstant, λ. dn er endringen i N i et lite tidsintervall dt. A er aktiviteten. dn dt dn N λ N λ

Detaljer

Løsningsforslag eksamen i FYS1010, 2016

Løsningsforslag eksamen i FYS1010, 2016 Løsningsforslag eksamen i FYS00, 06 Oppgave a) Ved tiden t = 0 er aktiviteten A 0. Når det har gått en halveringstid, t /, er aktiviteten redusert til det halve, dvs. A = A 0. Da er A 0 = A 0 e λ t / =

Detaljer

Stråledoser til øyelinsen i forbindelse med intervensjonsradiologi

Stråledoser til øyelinsen i forbindelse med intervensjonsradiologi Stråledoser til øyelinsen i forbindelse med intervensjonsradiologi Et pilotprosjekt på Akershus universitetssykehus Kristine Wikan Reidun Dahl Silkoset Bakgrunn Øyet er et strålefølsomt organ. Mer strålefølsomt

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Helsekonsekvenser av klimaendringer

Helsekonsekvenser av klimaendringer Helsekonsekvenser av klimaendringer 3 gode og 3 dårlige nyheter Lars T. Fadnes Norsk nettverk for klima og helse Centre for International Health, UoB De dårlige nyhetene: Hva skjer når vi endrer på balansen?

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN REDUSERER RYNKER FINE LINJER OG STREKKMERKER Brems hudens aldringsprosess Stram opp huden, reduser rynker, fine linjer og strekkmerker! SKINGAIN inneholder en unik og patentert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF 1100 Klimasystemet Eksamensdag: Torsdag 8. oktober 2015 Tid for eksamen: 15:00 18:00 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Oppgavesettet

Detaljer

Klimaproblemer etter min tid?

Klimaproblemer etter min tid? 1. Bakgrunn 2. Status i dag 3. År 2035, 2055, 2100 4. Oppsummering Klimaproblemer etter min tid? Helge Drange helge.drange@nersc.no, Nansensenteret Bjerknes senter for klimaforskning Geofysisk institutt,

Detaljer

lukt Karina Ødegård, Aquateam AS onsdag 15. februar 12

lukt Karina Ødegård, Aquateam AS onsdag 15. februar 12 lukt Karina Ødegård, Aquateam AS onsdag 15. februar 12 LUKT = FØLELSER onsdag 15. februar 12 lukt en av våre fem kjente fysiske sanser faktorer som påvirker effekten undersøkelser på lukt og helse konsekvensberegning

Detaljer

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN REDUSERER RYNKER FINE LINJER OG STREKKMERKER Brems hudens aldringsprosess Stram opp huden, reduser rynker, fine linjer og strekkmerker! SKINGAIN inneholder en unik og patentert

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016. Eivind Witsø Ortopedisk avdeling

Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016. Eivind Witsø Ortopedisk avdeling Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016 Eivind Witsø Ortopedisk avdeling Amputasjoner på underekstremiteten (fra tå til hofteledd) Amputasjoner på underekstremiteten

Detaljer

Så, hvordan lager man nye nerveceller?

Så, hvordan lager man nye nerveceller? Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Å omdanne hudceller til hjerneceller: et gjennombrudd innen forskning på Huntingtons

Detaljer

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utslett etter vaksinasjon Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib.

Detaljer

Solaktivitet og klimaendringer. Sigbjørn Grønås Geofysisk institutt, UiB

Solaktivitet og klimaendringer. Sigbjørn Grønås Geofysisk institutt, UiB Solaktivitet og klimaendringer Sigbjørn Grønås Geofysisk institutt, UiB Budskap Solaktivitet spiller en stor rolle for naturlige klimaendringer Mye usikkert i forståelsen av hvordan solaktivitet virker

Detaljer

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE Rosacea. Rosacea rammer mellom 2 og 10 prosent av den voksne befolkningen. Det er en kronisk hudsykdom som gir rødhet, papler og betente utslett i ansiktet,

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Oppgave 1. passende figur. vektleggess 6poeng. Evne til. b) Den 1,444 mgy. Hva. blir da den. Sensorveiledning: 2poeng. stråleintensitet.

Oppgave 1. passende figur. vektleggess 6poeng. Evne til. b) Den 1,444 mgy. Hva. blir da den. Sensorveiledning: 2poeng. stråleintensitet. Til sammen 100 poeng, 23 spørsmål. Oppgave 1 Sensorveiledning BRA110, Strålefysikkk og strålevern 5. november 2010. 15 poeng a) Beskriv den inverse kvadratlov, både med ord og med formel. Illustrer og

Detaljer

KENKOLIGHT. Alle fordelene ved en mer naturlig lyskilde, hjemme og på kontoret

KENKOLIGHT. Alle fordelene ved en mer naturlig lyskilde, hjemme og på kontoret KENKOLIGHT Alle fordelene ved en mer naturlig lyskilde, hjemme og på kontoret LYS OPP DAGEN Mennesker er ikke skapt for å være innendørs hele tiden. Hvorfor? Fordi sollys er bra for oss, fysisk og mentalt.

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

Chapter 2. The global energy balance

Chapter 2. The global energy balance Chapter 2 The global energy balance Jordas Energibalanse Verdensrommet er vakuum Energi kan bare utveksles som stråling Stråling: Elektromagnetisk stråling Inn: Solstråling Ut: Reflektert solstråling +

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK Naturfag fysikk 1 Hvor mye strøm går det i en leder når man belaster lysnettet som har en spenning på 220 V med en effekt på 2 200 W? A) 100 A B) 10 A C) 1,0 A D)

Detaljer

FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE

FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE FRAILTY skrøpelighet Joint Action ADVANTAGE Anette Hylen Ranhoff, anette.ranhoff@uib.no Klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Folkehelseinstituttet The Holy Grail of Geriatric

Detaljer

a. Hvordan endrer trykket seg med høyden i atmosfæren SVAR: Trykket avtar tilnærmet eksponentialt med høyden etter formelen:

a. Hvordan endrer trykket seg med høyden i atmosfæren SVAR: Trykket avtar tilnærmet eksponentialt med høyden etter formelen: Oppgave 1 a. Hvordan endrer trykket seg med høyden i atmosfæren Trykket avtar tilnærmet eksponentialt med høyden etter formelen: pz ( ) = p e s z/ H Der skalahøyden H er gitt ved H=RT/g b. Anta at bakketrykket

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT NYT SOLA 4. Unngå solarium det øker risikoen for føflekkreft 3. Bruk solkrem med minst faktor 15 UNNGÅ Å BLI SOLBRENT SOLVETT- REGLER 1. Ta pauser fra sola

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Kosmos YF Naturfag 2. Stråling og radioaktivitet Nordlys. Figur side 131

Kosmos YF Naturfag 2. Stråling og radioaktivitet Nordlys. Figur side 131 Stråling og radioaktivitet Nordlys Figur side 131 Antallet solflekker varierer med en periode på ca. elleve år. Vi hadde et maksimum i 2001, og vi venter et nytt rundt 2011 2012. Stråling og radioaktivitet

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Hypoglykemi - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Kasuistikk Bevisstløs 4 åring. Puster greit. Foreldre får ikke liv i ham. Tidligere frisk. Ambulanse:

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt?

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Høstmøtet 2017 Trine Finnes, SI-Hamar Take home Glucocorticoid (GC) indusert osteoporose (GIOP) Vanligste formen for sekundær osteoporose

Detaljer

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling Irene Kraus Christiansen Nasjonalt referanselaboratorium for HPV Molekylære mekanismer ved kreftutvikling Forståelse av samspillet

Detaljer

Beregning av bønnstider

Beregning av bønnstider Beregning av bønnstider GMSN Muslimer utfører fem bønner om dagen. Hver bønn er gitt en bestemt foreskrevet tid der den må utføres. Dette dokumentet beskriver kort disse tider, og forklarer hvordan de

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer)

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Pensumbøker... 3 2.0 Artikler, rapporter og publikasjoner...

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med.

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Biologisk monitorering overveielser og betraktninger Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Tema Overordnet om biomonitorering Prøvetaking tidsmessig i forhold til eksponering Bakgrunnsnivå Diverse

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3 & VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OM FOTOTOKSISITET, PLATEEPITELKARSINOM OG LEVERTOKSISITET VFEND (vorikonazol) Til oral/intravenøs bruk INNHOLD 1 Hva er hensikten med denne brosjyren?...

Detaljer

Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole?

Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole? Forfattere: Krister Johannessen

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling AST1010 En kosmisk reise Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling De viktigste punktene i dag: Sorte legemer og sort stråling. Emisjons- og absorpsjonslinjer. Kirchhoffs lover. Synkrotronstråling Bohrs

Detaljer