FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: Rev.: a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: 2.510587 Rev.: a"

Transkript

1 FRED easyport Automatisk ekstern defibrillator FRED easyport Bruksanvisning

2 Salgs- og serviceinformasjon SCHILLER salgs- og servicesenternettverk er verdensomspennende. For adressen til din lokale distributør, kontakt nærmeste SCHILLER datterselskap. Hvis du har problemer, finnes det en komplett liste over alle distributører og datterselskap på våre hjemmesider: Salgsinformasjon kan også fås fra: Produsent SCHILLER Medical S.A.S. Tlf: , rue Louis Pasteur Faks: F Wissembourg E-post: Nettsted: Hovedkvarterets adresse SCHILLER AG Tlf: +41 (0) Altgasse 68 Faks: +41 (0) CH-6341 Baar, Switzerland E-post: Nettsted: Artikkel nr.: Rev.: a Utgivelsesdato:

3 FRED easyport Bruksanvisning Innhold 1 Sikkerhetsmerknader Brukerens ansvar Tilsiktet bruk Organisatoriske tiltak Sikkerhetsfokusert bruk Drift med andre enheter Vedlikehold Generelle sikkerhetsmerknader Garantibetingelser Symboler Symboler som er brukt i denne bruksanvisningen Symboler brukt på enheten Symboler brukt på batteriet Symboler brukt på elektrodeinnpakkingen Oppsett og funksjon Oppsett Tilgjengelige opsjoner Oversikt over konfigurerbare parametere Driftselementer LCD Funksjon Selvtest Defibrilleringsprosedyre enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Talestøtte Prosedyre for sirkulasjonsstans Bruk Første bruk Sett inn batteriet Pass på at enheten er klar for bruk Å slå enheten på og av Intern sikkerhetsutladning Defibrillering Generelle retningslinjer for bruk Flere sikkerhetsmerknader Fest defibrilleringselektroder Elektroder for voksne og barn Festing av elektrodene Sjekke elektrodene Defibrillering av pasienten Avslutt terapien Page 1

4 FRED easyport 5 Oppsummering av intervensjonen (opsjon) Sette inn hukommelseskortet Vedlikehold Vedlikeholdsintervall Visuell inspeksjon av enheten Funksjonstest Batteriserviceintervall Batterikassering Rengjøring Rengjøring av huset Tilbehør og forbruksvarer Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Systemdata Defibrilleringsstøt Lagring av intervensjon (opsjon) Appendiks Tilbehør Bibliografi Ordliste Inspeksjonsrapport Index...33 Page 2

5 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Brukerens ansvar Sikkerhetsmerknader 1.1 Brukerens ansvar Denne enheten kan bare brukes av kvalifiserte leger eller andre som er opplært i tidlig defibrillering. Enhetens numeriske og grafiske resultater samt alle andre diagnostiske observasjoner må bestandig vurderes i sammenheng med pasientens generelle tilstand og kvaliteten på dataene som blir innhentet. Pass på at brukerne har lest og forstått bruksanvisningen og spesielt denne seksjonen, 'Sikkerhetsmerknader'. Bytt skadede eller manglende deler med en gang. Brukeren er ansvarlig for å følge relevante anvisninger som dreier seg om sikkerhet og å forhindre ulykker. Lagre enheten utenfor barns rekkevidde. 1.2 Tilsiktet bruk FRED easyport er en automatisk ekstern defibrillator (AED) som brukes i behandlingen av ventrikkelflimmer (VF) og ventrikkeltakykardi (VT). Enheten kan brukes, med riktige elektroder, på enten voksne eller barn. Enheten må bare brukes på pasienter med antatt hjertestopp og med følgende symptomer: Reagerer ikke Puster ikke Ingen puls Enheten må ikke brukes hvis pasienten: reagerer puster har puls FRED easyport er for nødhjelp å må være klar til bruk til enhver tid og i alle situasjoner. Pass på at enheten bestandig har et tilstrekkelig oppladet batteri, og ha et reservebatteri tilgjengelig. Følg bestandig indikerte speisifikasjoner når enheten brukes. Enheten er ikke tenkt brukt i sterile omgivelser. Bruk ikke denne enheten i områder med eksplosjonsfare eller der det finnes brennbare gasser som anestesimidler. Enheten er BF-klassifisert. Enheten er ikke konstruert for bruk direkte på hjertet. Page 3

6 1 Sikkerhetsmerknader 1.3 Organisatoriske tiltak FRED easyport 1.3 Organisatoriske tiltak Før enheten brukes, pass på at en introduksjon om enhetens funksjoner og sikkerhetsforanstaltninger har blitt gitt av en representant for medisinske produkter. Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted for referanse ved behov. Pass på at den bestandig er komplett og lesbar. Denne bruksanvisningen gjelder ikke over lovfestede eller lokale bestemmelser, eller prosedyrer for å forhindre ulykker og beskyttelse av miljøet. 1.4 Sikkerhetsfokusert bruk Les bruksanvisningen - spesielt sikkerhetsmerknadene - og følg disse retningslinjene. Fare for elektrisk sjokk! Energien som overføres til pasienten kan ledes gjennom pasienten til andre personer og kan føre til fatale elektriske sjokk. På grunn av dette: Ikke berør pasienten, elektrodene eller andre ledende gjenstander mens defibrilleringen pågår. Defibriller ikke pasienten i en vanndam eller på andre ledende overflater. Slå av enheten når den ikke lenger er i bruk. Rapporter alle endringer som påvirker sikkerheten (inkludert oppførsel ved drift) til ansvarlig person. Koble bare originale SCHILLER selvklebende elektroder til enheten. Før enheten slås på, gjør en visuell inspeksjon for å sikre at det ikke her noen skade på huset eller elektrodetilkoblingsporten. 1.5 Drift med andre enheter Bruk bare tilbehør og andre deler som er anbefalt eller levert av SCHILLER. Bruk av deler som ikke er anbefalt eller levert kan føre til skade, unøyaktig informasjon og/eller skade på enheten. Magnetiske og elektriske felter fra røntgen eller tomografi-enheter, radioutstyr, mobiltelefoner osv. kan påvirke funksjonen på enheten. Unngå bruken av slike enheter eller hold tilstrekkelig avstand fra dem. Når enheten lader opp energi og gir defibrilleringsstøt kan det påvirke annet utstyr. Gjør en funksjonskontroll av slikt utstyr før det brukes igjen. Målesensorer og enheter uten defibrilleringsbeskyttelse må atskilles fra pasienten før det gis et defibrilleringssjokk. Hvis pasienten har en implantert pacemaker, pass på at du ikke plasserer elektroden direkte oppå den. Spesiell forsiktighet må kreves når høyfrekvent kirurgisk utstyr brukes samtidig. En avstand på minst 15 cm må bestandig holdes mellom defibrilleringselektrodene og de høyfrekvente kirurgiske elektrodene. Hvis du er i tvil, koble elektroder og sensorkabler fra utstyret når det brukes høyfrekvent kirurgisk utstyr. Page 4

7 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Vedlikehold Vedlikehold Fare for elektrisk sjokk! Ikke åpne enheten. Den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Vedlikeholdsservice bør kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Før rengjøring, slå av enheten av og fjern batteriet. Bruk ikke steriliseringsprosesser med høy temperatur (som autoklaver). Bruk ikke sterilisering med E-beam eller gammastråling. Bruk ikke aggressive rengjørings- eller skrubbemiddel. Under ingen omstendigheter må enheten eller kabelanordningene dyppes i væske. 1.7 Generelle sikkerhetsmerknader Å bruke en enhet med skade på huset eller defekte kabler utgjør en fare for skade eller død for pasient eller bruker! På grunn av dette: Erstatt med en gang alle ødelagte enheter, kabeltilkoblinger eller tilkoblingsporter. 1.8 Garantibetingelser SCHILLER FRED easyport er garantert mot defekte materialer og produksjon for ett år (fra kjøpsdato). Unntatt fra denne garantien er skade forårsaket av uhell eller som resultat av feil håndtering. Garantien gir rett til gratis bytte av den defekte delen. Ansvar for følgeskader er ikke inkludert. Garantien er ugyldig hvis uautoriserte eller ukvalifiserte personer forsøker å reparere enheten. Hvis det oppstår en feil, send apparatet til forhandleren eller direkte til produsenten. Produsenten kan bare holdes ansvarlig for sikkerheten, påliteligheten og ytelsen på apparatet hvis: sammensetting, oppgraderinger, rejusteringer, modifikasjoner eller reparasjoner utføres av eller personer autorisert av ham, og SCHILLER FRED easyport og godkjent tilkoblet utstyr brukes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er ingen uttalte eller implisitte garantier som går utover garantien satt fram her. SCHILLER garanterer ikke for produktet eller produktdelers salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Page 5

8 1 Sikkerhetsmerknader 1.9 Symboler FRED easyport 1.9 Symboler Symboler som er brukt i denne bruksanvisningen Sikkerhetsnivået er klassifisert i henhold til ANSI Z Følgende oversikt viser sikkerhetssymbolene og piktogrammene som brukes i denne bruksanvisningen. For en direkte fare som kunne føre til alvorlig personskade eller til dødsfall. For en muligens farlig situasjon som kunne føre til alvorlig personskade eller til dødsfall. For en muligens farlig situasjon som kunne føre til personskade. Dette symbolet brukes også til å vise mulig skade på fast eiendom. For generelle sikkerhetsmerknader som beskrevet i denne seksjonen. Brukt for elektriske farer, advarsler og andre merknader som gjelder elektrisk drift. MERKNAD: For mulige farlige situasjoner som kan lede tilskade på fast eiendom eller systemsvikt, eller VIKTIG: For brukstips og annen nyttig informasjon. Referanse til andre retningslinjer Page 6

9 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Symboler Symboler brukt på enheten BF symbol. Enhetens signalinngang er defibrilleringssikker. Teknisk kontrollorgan for CE-sertifiseringen. (G-MED) Pass på: Se dokumenter som følger med. Tilkoblingsport for defibrilleringselektroder Symboler brukt på batteriet Enheten/komponenten kan resirkuleres. Ikke kast batteriet sammen med husholdingsavfallet. Ikke tenn på, skjær eller knus batteriet. Lad ikke opp batteriet. Ikke kortslutt batteriet. Temperatur for batterilagring: Ubegrenset: C Symboler brukt på elektrodeinnpakkingen Åpne elektrodepakningen. Fjern beskyttelsesdekslet. Konstruert kun for engangsbruk; ikke bruk en gang til. Ikke bøy pakningen. Temperatur for elektrodelagring Utløpsdato Page 7

10 2 Oppsett og funksjon 2.1 Oppsett FRED easyport 2 Oppsett og funksjon FRED easyport er, takket være liten størrelse og lav vekt, den ideelle ledsager for leger, ambulansepersonell, offentlig hjelpetjeneste og andre som er opplært i tidlig fibrillering. Hjertepasienter i risikogrupper bærer sin egen redningsenhet med seg etter at de og familiemedlemmer har fått nødvendig instruksjoner fra en doktor. Dette reduserer dramatisk responstiden for behandling av ventrikkelflimmer (VF) og ventrikkeltakykardi (VT), noe som gir pasienten en høyere sjanse for overlevelse. Biokompatibilitet Alle deler av produktet beskrevet i denne bruksanvisningen - inklusive alt tilbehør - som kommer i kontakt med pasienten under forventet bruk av produktet, oppfyller kravene til biokompatibilitet i de anvendbare standardene hvis den brukes som tenkt. Hvis du har noen spørsmål om dette, kontakt SCHILLER. 2.1 Oppsett FRED easyport er en batteridrevet Automatisk Ekstern Defibrillator (AED) som gir tofasede defibrilleringspulser. Pasienten defibrilleres med engangs selvheftende elektroder (puter), som også detekterer EKG-signalet for analyse. Brukeren kan velge mellom selvheftende elektroder for barn og for voksne. Enheten identifisere elektroden som er tilkoblet og velger riktig energinivå for defibrillering. Enheten gir brukeren støtte gjennom tekst- og lydbeskjeder (display/høyttaler). Enheten drives av et byttbart litiumbatteri som kan kastes. Kapasitet er tilstrekkelig for: 60 sjokk på maksimal energi, eller 4 timers overvåking, eller 5 års beredskap Vår kundeservice kan konfigurere forskjellige enhetsfunksjon via en spesiell PCtilkobling (se seksjonen 'Funksjon') Tilgjengelige opsjoner EKG hukommelseskort Oversikt over konfigurerbare parametere Følgende parametere kan konfigureres av SCHILLER kundeservice: Stemmens volum Energinivå på første, andre og tredje sjokk; separate justeringer for voksne og barn Start av EKG analyse med knapp eller automatisk Page 8

11 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Driftselementer Driftselementer Fig. 2.1 Driftselementer (1) Grønn knapp for å slå enheten på/av (2) Gummipakning SD minikort (3) Gul indikatorlampe, lyser så lenge som ingen elektroder er tilkoblet (4) Tilkoblingsport for elektroder (5) LCD (6) Blå knapp for å starte analysen (7) Knapp for å utløse defibrilleringspulsen (8) Batteri på baksiden Page 9

12 2 Oppsett og funksjon 2.3 LCD FRED easyport 2.3 LCD Følgende informasjon vises på displayet: (1) Tid og dato (2) Hukommelseskort satt inn og hukommelsestildeling i % 5 6 blinking = hukommelseskort nesten fullt (98% eller mer) blinking = feil (se side 27 seksjon 6.4) (3) Lavt batteri (4) Defibrilleringselektrode type = Voksne = Barn (5) EKG-signal (6) Driftsstatus display Fig. 2.2 LCD Page 10

13 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Funksjon Funksjon Selvtest For å sikre at det er klart for drift kjører enheten en selvtest på enheten og batteri. Selvtesten kjøres når enheten slås på. Hvis enheten identifiserer en feil gjennom selvtesten vises en feilmelding Defibrilleringsprosedyre Brukeren informeres om hvert trinn i betjeningen gjennom stemme og samtidig display på skjermen. Etter at enheten er slått på, hører brukeren en påminnelse om å feste elektrodene på pasienten. FRED easyport ber så brukeren om å starte EKG-analysen og ikke røre pasienten mer. Analysen tar omtrent 10 sekunder. Avhengig av konfigurasjonen kan enheten starte EKG-analysen automatisk enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Hvis analyseprogrammet identifiserer en defibrillerbar rytme, vil energien lades og brukeren minnet om å gi et sjokk. Tilstander som kan defibrilleres er: Ventrikkelflimmer Ventrikkeltakykardi med en frekvens høyere enn 180 slag i minuttet Hvis enheten detekterer en defibrillerbar rytme, kan sjokket uansett bare gis hvis pasienten først ble fastslått å ikke ha puls eller vise ingen tegn til sirkulasjon. Hvis sjokket ikke virker, lader enheten automatisk opp defibrilleringsenergi for et andre eller tredje sjokk. Energinivåene settes som standard på følgende verdier: Sjokk Voksne Barn joule 50 joule joule 50 joule joule 50 joule SCHILLER kundeservice kan også sette andre verdier; se seksjon 7, side 28. Page 11

14 2 Oppsett og funksjon 2.4 Funksjon FRED easyport Mislykket sjokk Hvis tredje sjokk også er mislykket, ber FRED easyport brukeren om å: begynne skiftende kunstig åndedrett og hjertemassasje start en annen EKG-analyse etter ett minutt. Avhengig av konfigurasjonen, kan denne andre analysen starte automatisk. Vellykket sjokk Etter et vellykket sjokk, ber FRED easyport brukeren om å: sjekke pust og tegn på sirkulasjon, og hvis ingen tegn på sirkulasjon vises, gi skiftevis kunstig åndedrett og hjertemassasje hvis tegn på sirkulasjon er til stede, bør pasienten plasseres i sideleie Enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Hvis analyseprogrammet ikke identifiserer en defibrillerbar rytme, informerer FRED easyport brukeren: At sjokk ikke er påkrevd at han eller hun bør se etter tegn på pust og tegn på sirkulasjon, og hvis ingen tegn på sirkulasjon vises, gi skiftevis kunstig åndedrett og hjertemassasje hvis tegn på sirkulasjon er til stede, bør pasienten plasseres i sideleie start en annen EKG-analyse etter ett minutt. Avhengig av konfigurasjonen, kan denne andre analysen starte automatisk. Page 12

15 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Talestøtte Talestøtte Når enheten er slått på, kjører den en selvtest og viser programvare og hardvare versjon. Du vil høre de følgende talte instruksjonene som talestøtte: Talt tekst Display Merknad Fest elektrodene på bar hud og koble til ved den gule lampen Fest elektrodene på bar hud Koble til ved den gule lampen Teknisk alarm: Elektroder ikke tilkoblet enda. Det gule lyset går ut så snart elektrodene er skikkelig plassert og pasientmotstanden er mellom 30 og 200 ohm. Se seksjon Dårlig kontakt. Kontroller elektrodene. Dårlig kontakt. Kontroller elektrodene. Teknisk alarm: Elektrodene har ikke tilstrekkelig hudkontakt. Pasientmotstanden er over 200 ohm. Se seksjon Trykk på den blå knappen Trykk på den blå knappen Starter analyse av hjerterytmen. Ikke berør pasienten; analyse pågår Ikke berør pasienten Analyse pågår Se side 20Trinn 2 Utfører analyse. Forstyrrelser er registrert. Pasienten må være i ro. Forstyrrelser er registrert Pasienten må være i ro Teknisk alarm: Pasienten beveget seg under analyse og enheten kunne ikke uføre analysen. Enheten anbefaler strømstøt Se seksjon og side 21. Ikke berør pasienten. Strømstøt er anbefalt, lading pågår Ikke berør pasienten Strømstøt Lading pågår Ikke berør pasienten. Trykk den oransje knappen for å utløse strømstøt. Ikke berør pasienten Trykk den oransje knappen for å utløse strømstøt Strømstøt er ikke anbefalt Se seksjon Strømstøt er ikke anbefalt Strømstøt er ikke anbefalt Se seksjon 2.6. Kontroller tegn til liv. Se, hør og føl. Kontroller tegn til liv. Se, hør og føl. Hvis det ikke er tegn til liv, bøy hode bakover, gi vekselvis to innblåsninger og femten brystkompresjoner. Hvis det er tegn til liv, legg pasienten i sideleie, og bøy hode bakover. Ikke tegn til liv: bøy hode bakover, gi 2 innblåsninger og 15 brystkompresjoner Se seksjon 2.6. Hvis enheten blir slått av og på igjen (f.eks. for å skifte batteri), vil talestøtten starte fra trinnet der enheten ble slått av. Page 13

16 2 Oppsett og funksjon 2.6 Prosedyre for sirkulasjonsstans FRED easyport 2.6 Prosedyre for sirkulasjonsstans Denne prosedyren gjelder for voksne og barn. Kollaps Mulig sirkulasjonsstans Reaksjon? Begynn primær ABCD (BLS algoritme) Alarmer redningstjeneste (ambulanse) Be om defibrillator Reagerer ikke A Sjekk for respirasjon (åpne luftveier, se, hør, føl) Ingen respirasjon B C C D 2 innblåsninger Sjekk puls; hvis ingen puls Brystkompresjon 15x Koble til defibrillator Ingen puls Gjenoppta kunstig åndedrett og brystkompresjon Bruk defibrillatoren for å bestemme EKG-rytmen. Ikke berør pasienten. VF/VT Defibrillering (opptil 3x hvis defibrillatoren identifiserer VF) Ingen VF/VT Ingen VF/VT identifisert Asystole eller PEA 2x kunstig åndedrett 15x brystkompresjoner i ett minutt Sekundær ABCD Kun personer med medisinsk opplæring 2x kunstig åndedrett 15x brystkompresjoner i ett minutt Fig. 2.3 BLS-AED algoritme eller hjerte-lungeredning (HLR) med defibrillering Page 14

17 FRED easyport Bruk 3 Bruksanvisning Første bruk Bruk 3.1 Første bruk Eksplosjonsfare! Enheten er ikke konstruert for bruk i områder der eksplosjonsfare kan oppstå. I tillegg er bruken av defibrillator ikke tillatt i en oksygenberiket atmosfære eller i nærheten av brennbare substanser (bensin) eller anestesimidler. Oksygenering i nærheten av defibrilleringselektrodene må absolutt unngås. Fare for elektrisk sjokk! FRED easyport er en terapienhet med høyspent elektrisitet. Feil bruk kan sette livet i fare for alle involverte. Følg bestandig instruksjonene i denne bruksanvisningen. Før enheten brukes, må brukeren sikre at den er i god stand og klar til bruk. Spesielt må kablene, konnektorene og elektrodene inspiseres. Skadede deler må byttes med en gang. Brukeren må passe på at det under EKG-analyse og defibrillering ikke finnes noen ledende kobling mellom pasienten og andre personer. Unngå defibrillering i svært fuktige eller våte omgivelser Sett inn batteriet. Enheten drives av et ikke oppladbart litiumbatteri. Batteriet har en garantert beredskapsdrift for minst 5 år, så lenge enheten ikke brukes. Etter fem år, forutsatt at enheten ikke ble brukt, må batteriet byttes. 1. Sett batteriet inn i enheten som vist i Fig Pass på at batteriet låses riktig på plass. 2. Slå på enheten. En selvtest utføres. (Se seksjon ) 3. Sjekk batterisymbolet på displayet. Hvis batteriet er lavt, vil batterisymbolet (1) komme fram på displayet. Fig. 3.1 Sett inn batteriet. 1 Page 15

18 3 Bruk 3.1 Første bruk FRED easyport Pass på at enheten er klar for bruk Utsett ikke enheten for direkte solskinn eller ekstreme temperaturer. Omgivelsestemperaturen bør være mellom 0 og 50 C ( F). Temperaturer utenfor dette området forringer batteriets levetid. For å sikre at det er klart for drift kjører enheten en selvtest på enheten og batteri. Selvtesten kjøres når enheten slås på. Hvis enheten identifiserer en feil gjennom selvtesten vises en feilmelding Å slå enheten på og av Hvis enheten slås av i mindre enn 5 minutter (f. eks. for å erstatte batteriet eller feilaktig), forblir alle data lagret og, etter selvtesten, gjenopptar enheten prosedyren som om den aldri var blitt slått av. 1 Å slå på enheten Slå på enheten ved å trykke på den grønne knappen (1). Enheten kan slås av når som helst ved å trykke på samme knapp på nytt. Å slå av enheten Slå av enheten ved å trykke og holde den grønne knappen (1) i minst 3 sekunder. Sikkerhetsutladningen sikrer at den opplagrede defibrilleringsenergien lades ut internt. Fig. 3.2 Å slå enheten på og av Intern sikkerhetsutladning Sikkerhetsutladningen sikrer at den opplagrede defibrilleringsenergien lades ut internt. Den utføres hvis: batterispenningen er utilstrekkelig enheten er defekt enheten slås av Page 16

19 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Generelle retningslinjer for bruk Defibrillering 4.1 Generelle retningslinjer for bruk Følg de følgende retningslinjene for bruk for å sikre en trykk og vellykket defibrillering. Å ikke gjøre det setter livet til pasienten, bruker og tilstedeværende i fare. Pasienten må: ikke ha noen ledende kobling til andre personer under defibrilleringen ikke berøre metalldeler, f.eks. ramme av seng eller båre, eller ligge på våt mark (regn, svømmeulykker) for å forhindre uønskede veier for defibrilleringsstrømmen som kan sette assistentene i fare. La ikke defibrilleringselektrodene komme i kontakt med andre elektroder eller metalldeler som berører pasienten. Pasientens brystkasse må være tørr, fordi fuktighet kan forårsake uønskede veier for defibrilleringsstrømmen. Tørk for sikkerhets skyld brennbare hudrensemiddel helt av. Den sterke strømmen kan forårsake brannsår der de selvklebende elektrodene festes. Like før strømstøtet må hjertekompresjonen og kunstig åndedrett (HLR) avbrytes og tilstedeværende varsles. Defibrillering av en pasient med en implantert pacemaker vil sannsynligvis forringe pacemaker funksjonen eller ødelegge pacemakeren. Av den grunn, fest ikke defibrilleringsputene nær pacemakeren, ha en ekstern pacemaker for hånden, og sjekk at den implanterte pacemakeren virker riktig så snart som mulig etter strømstøtet. 4.2 Flere sikkerhetsmerknader I tillegg til reglene for bruk som du finner i seksjon 4.1, må følgende regler følges når en AED brukes, hvis ikke kan defibrilleringen bli mislykket eller pasientens liv settes i fare. For å sikre korrekt analyse av hjerterytmen må pasienten ligge så stille som mulig og må ikke berøres, som ellers, kan artefakt føre til feilaktige analyseresultater. Brukeren må verifisere forutsetningene for bruk av AED ved å sjekke for manglende respons, manglende pust og manglende tegn på sirkulasjon ved å bruke ABCD systemet (BLS algoritme). Hvis en pasient, under behandlingen, spontant gjenvinner bevisstheten, må det ikke gis defibrilleringstrømstøt selv om det kan ha blitt anbefalt like før. Hvis EKG-signalet endres slik at det ikke anbefales å gi strømstøt, blir støtet automatisk sperret. Page 17

20 4 Defibrillering 4.3 Fest defibrilleringselektroder FRED easyport 4.3 Fest defibrilleringselektroder Bruk defibrilleringselektrodene bare opp til vist utløpsdato. Merk at den viste utløpsdatoen bare gjelder hvis den lufttette pakken er intakt. Elektrodene har allerede gel, slik at det ikke er nødvendig med ekstra kontaktgel. Bruk ikke elektrodene om igjen Elektroder for voksne og barn Store elektroder Små elektroder Bruk de store elektrodene på voksne og barn som veier 25 kg eller mer. Bruk de små elektrodene på barn som veier mindre enn 25 kg Festing av elektrodene Pass på at det er god hudkontakt for de selvklebende elektrodene. Både solkrem, sand og salt forringer festeevnen. Defibrilleringselektrodene må festes på en måte som sikrer god hudkontakt og slik at luftbobler ikke dannes under elektrodene. For å forhindre luftbobler, fest elektrodene ved på trykke mot pasientens hud fra den ene enden av elektroden over hele overflaten til den andre enden. 1. Forbered området for elektrodene ved å rengjøre og tørke huden (Fig. 4.1). Rengjør huden kun med å tørke kraftig med et tørt klede. 2. Fest en elektrode i området over høyre brystvorte. Fest ikke elektroden oppå kragebeinet, siden den overflaten er ujevn. 3. Fest den andre elektroden diagonalt under vestre bryst, som vist i Fig Pass på at tilkoblingene er på ytre ende slik at kablene ikke forstyrrer brystkompresjonen (HLR). Fig. 4.1 Festepunkter for elektrodene Page 18

21 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Fest defibrilleringselektroder Sjekke elektrodene Hvis overgangsmotstanden er for høy, kommer beskjeden SJEKK ELEKTRODER fram og den gule elektrodeindikatorlampen (A) (Fig. 4.2) lyser fortsatt. Fortsett som følger: A 1. Trykk vekselvis defibrilleringselektrodene fast mot pasientens hud og legg merke hvilken elektrode som gjør at beskjeden "Sjekk elektroder" forsvinner. Press så denne elektroden en gang fast mot pasientens hud. Hvis beskjeden "Sjekk elektroder" ikke forsvinner: 2. Løsne begge defibrilleringselektroder 3. Tørk av gjenværende gel med et klede 4. Barber begge festepunktene for å fjerne det øverste hudlaget 5. Fest nye defibrilleringselektroder til disse punktene Fig. 4.2 Elektrode indikator LED Page 19

22 4 Defibrillering 4.4 Defibrillering av pasienten FRED easyport 4.4 Defibrillering av pasienten Når enheten er slått på, vil den lede deg med lyd og tegn til defibrilleringspunktet. Følg instruksjonene nøyaktig. Trinn 1 Elektrode kabelport LED 1 Å slå på og forberede enheten 1. Slå på enheten ved å trykke på den grønne knappen (1). 2. Vurder pasientens tilstand. Se ABCD, seksjon Påminnelse kommer om å feste elektroder. 4. Fest defibrilleringselektroder som vist i Fig Koble elektrodekablene til enheten. (Se Fig. 4.3) Den gule elektrodeindikator LED vil slukke så snart som enheten kan identifisere en akseptabel elektrodemotstand. Hvis lyset ikke slokkes, se seksjon Fig. 4.3 Å slå på enheten Trinn 2 Utfører analyse 6. Påminnelsen om å begynne analysen kommer. 7. Trykk på den blå knappen (2). Du blir påminnet om å ikke berøre pasienten lenger. Hvis enheten identifiserer ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi med en hjertefrekvens over 180 slag i minuttet, følger Trinn 3 ; hvis ikke, fortsett med Trinn 4 Utfører hjerte-lungeredning. Fig. 4.4 Utfører analyse Page 20

23 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Defibrillering av pasienten 4.4 Trinn 3 Gi strømstøt Så snart som energien for ett strømstøt er ladet, ber enheten brukeren om å utløse strømstøtet med knapp 3. Fare for elektrisk sjokk! Pasienten må ikke, under noen omstendigheter, berøres mens strømstøtet gis. Pass på at pasienten ikke berører noen ledende gjenstander. 8. Utløs strømstøtet med knapp. Etter at strømstøtet er gitt, sjekker enheten om det ble vellykket ved å automatisk utføre en analyse. Hvis strømstøtet ikke var vellykket, gjenta trinn 2 og 3 en eller to ganger, med energinivå for andre og tredje strømstøt. Så følger trinn 4. Trinn 4 Utfører hjerte-lungeredning påminnelsen kommer om å sjekke pasientens respirasjon og sirkulasjon. 9. Sjekk pasienten. Hvis det ikke er noen tegn på sirkulasjon, utfør hjerte-lungeredning. Veksle mellom 2 innblåsinger og 15 brystkompresjoner i 1 minutt. Etter ett minutt begynner enheten på nytt med Trinn 2 Utfører analyse. Så snart som det finnes tegn til sirkulasjon, flytt pasienten over på siden. Page 21

24 4 Defibrillering 4.4 Defibrillering av pasienten FRED easyport Avslutt terapien 1. Slå av enheten så snart som terapien er avsluttet (trykk knappen i omtrent 3 sekunder). 2. Koble fra pluggen på elektrodekabelen. 3. Trekk elektrodene forsiktig av pasientens hud. 4. Kast engangselektrodene med en gang etter bruk for å forhindre gjenbruk ved et uhell (sykehusavfall). Page 22

25 FRED easyport Oppsummering av intervensjonen (opsjon) 5 Bruksanvisning Sette inn hukommelseskortet Oppsummering av intervensjonen (opsjon) Følgende data kan lagres til hukommelseskortet som dokumentasjon på intervensjonen: ½ time med EKG-data 500 hendelser med tid og dato for intervensjon med følgende data: Påslag for enheten Analysestart Analyseresultat Energiladning Defibrilleringsstøt Intern utladning Alarm elektrodefeil Alarm "lavt batteri" Hukommelseskortet kan analyseres på en PC med "SAED READER" programvaren. 5.1 Sette inn hukommelseskortet Skade på enheten! Sporet for hukommelseskortet må bestandig tettes med plasthetten. Ellers er det en fare for at fukt kan komme inn i enheten Åpne gummipakningen (1). 2. Sett inn hukommelseskortet (2) med kanten med hakk i opp. 3. Lukk gummipakningen forsiktig. Når hukommelseskortet er fullt, vil symbolet blinke (3). 2 SD kort Pass på å ikke sette inn kortet før enheten er slått av og bare som vist i Fig. 5.1 (side med hakk (2) opp). Kortet vil ellers ikke gjenkjennes av enheten og symbolet vil ikke komme opp. Etter at kortet er satt inn, lukk spalten med gummipakningen. Hvis symbolet ikke vises, selv om du har satt inn kortet, sjekk om kortet er godkjent av SCHILLER for denne enheten. 3 Fig. 5.1 Hukommelseskort satt inn Page 23

26 6 Vedlikehold 6.1 Vedlikeholdsintervall FRED easyport 6 Vedlikehold 6.1 Vedlikeholdsintervall Merknad Enheten må vedlikeholdes med jevne mellomrom. Inspeksjonsresultatene bør skrives ned og sammenlignes med spesifikasjonene i dokumentsettet. Følgende tabell gir informasjon om vedlikeholdsintervall og personen som har ansvar for service. Intervall Vedlikehold Ansvarlig Før hver bruk Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene bruker Månedlig Hver 4. måned Hvert 4. år Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene Funksjonssjekk i henhold til instruksjonene (se side 32, 8.4 Inspeksjonsrapport) Alle måleteknologitester og kalibrering i henhold til servicemanualens retningslinjer bruker bruker Hvert 5. år Bytt batteri bruker Servicepersoner autorisert av SCHILLER AG Visuell inspeksjon av enheten Sjekk enhet og elektroder for følgende skader: Deformert hus på enheten? Skade på elektrodetilkoblingsport? Utløpt dato på elektrodepakkene? Bytt defekte enheter eller skadede kabler med en gang Funksjonstest Slå på enheten og gjennomfør selvtest. Page 24

27 FRED easyport Vedlikehold 6 Bruksanvisning Batteriserviceintervall Batteriserviceintervall Viktig Batteriet trenger normalt ikke noe service under normale driftsforhold. Det er nødvendig at batteriet byttes etter 5 år, uavhengig av om enheten ble brukt eller ikke Batterikassering Eksplosjonsfare! batteriet må ikke brennes eller kastes i vanlig avfall. Fare for syreskade! Under ingen omstendigheter må batteriet åpnes eller varmes opp! Batteriet må kasseres i henhold til nasjonale forskrifter eller returneres til SCHILLER AG. Page 25

28 6 Vedlikehold 6.3 Rengjøring FRED easyport 6.3 Rengjøring Rengjøring av huset Før rengjøring, slå av enheten av og fjern batteriet. Under ingen omstendigheter må enheten dyppes i en rensevæske eller steriliseres med vann, damp eller luft. Ikke bruk noen fenolbaserte rengjøringsmidler eller peroksydsammensetninger. Tørk av enhetens overflate med et klede fuktet in en rengjørings- eller desinfeksjonsoppløsning (alkohol 70%). La ikke noe væske komme inn i enheten Tilbehør og forbruksvarer Bruk bestandig reservedeler og forbruksvarer fra SCHILLER eller produkter godkjent av SCHILLER. Å ikke gjøre det kan ha fatale konsekvenser og/eller resultere i at garantien oppheves. Alle forbruksvarer og tilbehør for FRED easyport kan leveres fra din representant for SCHILLER. SCHILLERs nettside (www.schiller.ch) inneholder en liste over alle SCHILLER representanter. Kontakt vårt administrative hovedkvarter i Sveits direkte hvis du har noen problemer. Staben vår vil være glad for å hjelpe deg og svare på spørsmålene dine. Page 26

29 FRED easyport Vedlikehold 6 Bruksanvisning Feilsøking Feilsøking Feil Årsak Løsning LCD tenner ikke når enheten slås på. Gul indikator lampe ved siden av elektrodetilkoblingen slås på Beskjed: Dårlig tilkobling; kontroller elektrodene Batteri satt feil inn eller defekt Det er en feil på apparatet Elektrodekabel ikke plugget inn Elektrode-til-hud kontaktimpedans for høy på grunn av Gamle elektroder (utløpsdato) Elektroder festet feil Det er en feil på apparatet Kortslutning mellom elektrodene Det er en feil på apparatet Sett batteriet riktig inn eller bytt Bytt enhet Plugg inn elektrodekabel Bytt elektroder Fest elektrodene i henhold til instruksjonene i seksjon Bytt enhet Fest elektrodene i henhold til instruksjonene i seksjon Kan ikke slå av enheten Grønn knapp trykket i mindre enn 3 sekunder Det er en feil på apparatet Ingen analyse EKG-signal for svakt EKG signalinterferens fra elektromagnetiske bølger Pasienten beveget seg eller ble berørt under analysen Det er en feil på apparatet Klarer ikke å levere strømstøt Batteriladningen for svak Elektrodefeil på grunn av opplivningsforsøk Hjerterytmen har endret seg Det er en feil på apparatet Bytt enhet Trykk på den grønne knappen i minst 3 sekunder Bytt enhet Utfør brystkompresjon på nytt Slå av kilden til signalinterferens f.eks. radioutstyr eller mobiltelefon, eller flytt pasienten utenfor interferensfeltet Ikke flytt på eller berør pasienten under analysen Bytt enhet Bytt batteri Fest elektrodene på nytt Utfør ny analyse Bytt enhet Beskjed "Feil xxx" Det er en feil på apparatet Bytt enhet Batterikapasitet display blinker Batteri nesten utladet Sett inn nytt batteri ikke vist blinkende symbol Hukommelseskortet ikke data lagrer Tid og dato vist feil på hukommelseskortet Hukommelseskort mangler eller feil satt inn Hukommelseskortet ikke gjenkjent fordi det ble satt inn mens enheten fremdeles var på Hukommelseskort defekt Det er en feil på apparatet Intern klokke går feil Det er en feil på apparatet Sett inn hukommelseskortet riktig når enheten er slått av Slå enheten av og på igjen Bytt hukommelseskort Bytt enhet Oppdater intern klokka via dataoverføring fra autorisert person Bytt enhet Page 27

30 7 Tekniske spesifikasjoner 7.1 Systemdata FRED easyport 7 Tekniske spesifikasjoner Hvis ikke annet er sagt, viser dataene til en temperatur på 25 C. 7.1 Systemdata Produsent Navn på enheten SCHILLER MEDICAL FRED easyport (Første Respons Ekstern Defibrillator) Dimensjoner 35 x 133 x 126 mm (h x d x w) Vekt 490 g Husets beskyttelsesklasse IPX 4 Strømforsyning Batteri Batteritype Levetid Omgivelsesforhold Driftstemperatur Lagringstransporttemperatur Display Type Dimensjoner og Intern strømforsyning Litium 60 sjokk på maksimal energi, eller 2 timer overvåking (vekslende 30 minutter på, 30 minutter av) Cº med en relativ fuktighet på 0 til 95% (ikke kondenserende) Atmosfæretrykk 500 til 1060 hpa Cº med en relativ fuktighet på 0 til 95% (ikke kondenserende) Atmosfæretrykk 700 til 1060 hpa Høyoppløselig LCD med baklys 60 x 40 mm Sikkerhetsstandarder CEI/EN enheten er konstruert for å gi 2500 strømstøt. EMC CEI/EN CISPR 11 klasse B Enheten kan utsettes for følgende forstyrrelser uten å svekkes: Konformitet Statisk utladning opptil 8 kv Energi i radiofrekvensområdet på opptil 20 V/m ( MHz, 5 Hz modulert) Magnetfelt på 100 A/m, 50 Hz CE i henhold til direktiv 93/42/EEC klasse IIb Page 28

31 FRED easyport Tekniske spesifikasjoner 7 Bruksanvisning Defibrilleringsstøt Defibrilleringsstøt Form Tofaset pulset defibrilleringsstøt med konstante fysiologisk optimale faser Holder omtrent konstant energiutløsning som en funksjon av pasientmotstand, med puls-pause modulering som varierer med målt pasientmotstand Standard energiinnstilling Voksne Barn Annen energiinnstilling Voksne Barn Ladetid for strømstøt fra strømstøt anbefales til strømstøt beredskap maks energi fra analyse etter 15 strømstøt maks energi etter påslag Støt-støt syklustid Ladekontroll og overvåking Pasientmotstand Avvik ved 50Ω : ± 3 J eller ± 15% (største verdi antatt) 120/120/120 joule 50/50/50 joule (automask bytte når barneelektroder kobles til) Vår kundeservice kan endre standard energiinnstillinger til følgende verdier: 15/30/50/70/90/120 joule 15/30/50/70 joule (Med nye batterier og etter 15 utladninger på maksimal energinivå) 10 sekunder 25 sekunder 29 sekunder < 25 s Automatisk støt anbefaling av analyse Ω Indikasjon når klar for støt Strømstøt leveres Knappen lyser Med knapp Page 29

32 7 Tekniske spesifikasjoner 7.2 Defibrilleringsstøt FRED easyport Sikkerhetsutladning hvis: batterispenningen er utilstrekkelig enheten er defekt enheten slås av Strømstøt leveres Tilkobling for defibrilleringselektroder Defibrilleringselektroder Elektroder for voksne Elektroder for barn VF/VT deteksjon Via selvklebende elektroder festet i anterior-anterolateral posisjon BF type Elektrodekabel, 1,2 m lang 50 cm 2 aktivt område 28 cm 2 aktivt område Forhold for EKG-analyse Minimal amplitude for analyserbare signaler > 0.15 mv, signaler < 0.15 mv vurderes som asystole Strømstøt anbefales I tilfelle VF og TV (TV> 180 s/min) Følsomhet 96,4 % Korrekt deteksjon av rytmer som kan defibrilleres Spesifisitet 99.8 % Riktig deteksjon av ikke defibrillerbare rytmer. Disse verdiene ble fastsatt med en AHA database med VF og VT med eller uten artefakter Lagring av intervensjon (opsjon) Lagring av EKG Lagring av hendelser 30 minutter 500 hendelser Page 30

33 FRED easyport Appendiks 8 Bruksanvisning Tilbehør Appendiks 8.1 Tilbehør Artikkelnummer Artikkelbeskrivelse Selvklebende engangs defibrilleringselektrode for voksne Selvklebende engangs defibrilleringselektrode for barn Batteri Bærebag Mini SD hukommelseskort 16 MB 8.2 Bibliografi European Resuscitation Council (2000) (Europeisk gjenopplivningsråd) American Heart Association (2000) Cansell A. (2000) Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care (Retningslinjer 2000 for hjerte-lungeredning og nødgjenoppliving) Resuscitation 46 (Gjenopplivning 46). Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Suppl. til abonnementsvolum 102 Nummer 8. ISBN Safety and Effectiveness of New Pulse Curve Shapes in Transthoracic Defibrillation - Biphasic Pulse Curve Shapes - Emergency and Paramedic Medicine, Springer Verlag 3: Ordliste ABCD Primær ABCD A = Airways (sjekk for pust) B = Breathing (kunstig åndedrett) C = Circulation (tegn på sirkulasjon eller brystkompresjon) D = Defibrillering ACLS Advanced Cardivascular Life Support. (ACLS Manual AHA 2001) AED Automatisk ekstern defibrillator BLS HLR PEA Basic Life Support (HLR, kunstig åndedrett og brystkompresjon) HLR brukes ofte som synonym Hjerte-lunge redning Pulsløs elektrisk aktivitet VT VF Ventrikkeltakykardi Ventrikkelflimmer Page 31

34 8 Appendiks 8.4 Inspeksjonsrapport FRED easyport 8.4 Inspeksjonsrapport Før du bruker dette dokumentet må bruksanvisningen leses. Anbefalt inspeksjonsintervall: Hver 4. måned Serienummer: Inspeksjon Resultater Inspeksjonsdato Generell undersøkelse Ekstern tilstand Hverken isolasjon eller mekaniske problemer Tilbehør Tilstedeværelse og tilstand Elektroder (utløpsdato og kompatibilitet) Bruksanvisning Hukommelseskort Selvtest (startes når enheten slås på) Slå på enheten ved å trykke på Standardskjermen vises 1 (1) Hvis batterisymbolet vises må batteriet byttes. Notater: Inspektør: I tilfelle noe unormalt, kontakt enten biomedisinsk service, din lokale SCHILLER MEDICAL representant eller SCHILLER service senter i regionen din : Navn:... Telefon:... Page 32

35 FRED easyport Bruksanvisning Index 9 9 Index A Avslutt terapien B Batteri Levetid Batteri, sett inn Batterikassering Batteriserviceintervall Batteritype Biokompatibilitet... 8 BLS-AED algoritme eller hjerte-lungeredning D Defibrillering Generelle retningslinjer for bruk Sikkerhetsmerknader Defibrillering av pasienten Defibrilleringsprosedyre Defibrilleringsstøt Driftselementer... 9 E Eksplosjonsfare! Elektroder for voksne og barn F Fare for elektrisk sjokk!... 4 Feilsøking Fest defibrilleringselektroder Første bruk Funksjonstest G Garantibetingelser... 5 Gul indikatorlampe P Parametere, konfigurerbare... 8 Pasientmotstand Passe på at enheten er klar for bruk R Reagerer ikke Rengjøring Rytme, defibrillerbar Rytmen er ikke defibrillerbar S Selvtest... 11, 24 Sette inn hukommelseskortet Sikkerhetsutladning Sirkulasjonsstans, prosedyre Sjekke elektrodene Standard energiinnstilling Støt-støt syklustid Strømstøt leveres Symboler brukt på batteriet... 7 Symboler brukt på elektrodepakningen... 7 Symboler brukt på enheten... 7 T Talestøtte Tilbehør og forbruksvarer Trinn 3, gi strømstøt Trinn 4, utfør hjerte-lungeredning Trinn: Slå enheten på og forbered den Trinn2, utfør analyse V Vedlikeholdsintervall Vellykket sjokk VF/VT deteksjon I Ingen puls Ingen respirasjon Intern sikkerhetsutladning L Ladekontroll og overvåking Ladetid LCD M Mislykket sjokk O Opsjoner... 8 Page 33

36 9 Index FRED easyport Page 34

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Oversikt. Appendix. bruksanvisning i-pad. Advarsler

Oversikt. Appendix. bruksanvisning i-pad. Advarsler Oversikt Takk for at du har kjøpt i-pad. Dette produktet kan brukes på en effektiv og trygg måte i lang tid dersom du gjør deg kjent med instruksjonene og forholdsreglene ved å lese bruksanvisningen før

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

DefibTech DDU-100 Halvautomatisk ekstern defibrillator

DefibTech DDU-100 Halvautomatisk ekstern defibrillator DefibTech DDU-100 Halvautomatisk ekstern defibrillator Brukerhåndbok Software V2.0 Merknader DefibTech påtar seg ikke erstatningsansvar for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med utlevering,

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 Bruksanvisning Innhold 2 1. Velkommen 5 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 3. Komme i gang 14 Trinn 1. Lade Roger MyLink 14 Trinn 2. Løsne

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer