(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61Q 19/ (06.01) A61K 8/02 (06.01) A61Q 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.. (30) Prioritet , CH, 808 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver FILAG Schweiz AG, Schweizersbildstrasse 41, 87 Schaffhausen, Sveits (72) Oppfinner MARTIN, Jürgen Anton, Zielhagweg 18, CH-8240 Thayngen, Sveits (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Hydrofil vev for hudpleie (6) Anførte publikasjoner EP-A GB-A

2 1 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en hydrofil ettlags hudpleievev og omfatter ei tekstiloverflate med en gitterstruktur og hulrom i gitteret, med en slipeeffekt, som tillater en mekanisk mikrodermal abrasjon, og er laget av en blanding av hydrofilt og hydrofobt materiale. Kjent teknikk [0002] Renseartikler for huden som med hjelp av vann eller andre rensevesker tilsatt aktive bestanddeler, har framfor alt vært kjent en tid for rensing av ansiktshud. [0003] GB beskriver en framgangsmåte for fremstilling av en hudpleievev med en gitterstruktur og mellomrom i gitteret, som fremstilles ved veving eller strikking av et garn. Tekstiloverflata rues opp med en splitteprosess, slik at det oppstår flere mothaker eller pigger. 1 [0004] Det har en stund nå vært kjent renseartikler som tillater en såkalt overfladisk avskalling av det øverste hudlaget bare ved hjelp av utøvelse av mekaniske midler. Denne overfladiske avskallingen kalles mikrodermal abrasjon, der det øverste subcorneus-laget av huden frigjøres for døde celler. Renseartiklene som brukes består vanligvis av tøy eller stoff, som har blitt vevet fra individuelle mikrofibre med fiberdiameter i størrelsesorden mikrometer. Stoffet i renseartiklene, som er framstilt av mikrofiber, er karakterisert av et stort overflateareal, slik at fluid kan lagres ekstremt godt og tøyet har en høy absorpsjonsevne som tillater en høy vannabsorpsjonskoeffisient. Tidligere kunne en øke overflatearealet enda mer ved å bruke mindre og mindre fiberdiameter, for på denne måten å øke absorpsjonsevnen enda mer. Optimaliseringen av blandingsforholdet mellom hydrofilt og hydrofobt materiale ga en ekstra optimalisering av vannabsorpsjonskoeffisienten. [000] For at den mikrodermale abrasjonen skal være mulig med en rensevev av mikrofiber, blir 2 tøyet etter vevingen eller sammenbindingen delt opp i en såkalt splitteprosess, hvorved de ytre lagene av de individuelle mikrofibrene blir revet opp og det oppstår piggliknende strukturer som øker vevens abrasjonsevne, slik at hudlagene kan fjernes. Dessuten forbedres vannets absorpsjonsevne med denne splitteprosessen, siden vannmolekylene holdes inne i veven ved hjelp av pigger. Omfanget av splitteprosessen virker også inn på vannets absorpsjonsevne i tillegg til tøyets dunkonsistens og sliteevnen som den har i seg. 30 [0006] Etter avskalling, kan det avsettes kosmetikk eller farmasøytisk aktive bestanddeler på huden for å ta vare på og beskytte huden, hvorved denne tlførselen av aktive bestanddeler utføres midlertidig etter rensing og separat fra rensingen.

3 2 Beskrivelse av oppfinnelsen [0007] Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å framskaffe en hudpleievev, med hvilken en mekanisk mikrodermal abrasjon av det øverste hudlaget kan kombineres med påføring av en lokal aktiv bestanddel, som med hensyn til tid utføres like etter dette, hvorved graden av den mikrodermale abrasjon av huden og kvantiteten og typen av den påførbare aktive bestanddelen settes av hudpleieveven. [0008] Huepleieveven ifølge oppfinnelsen er enkel å bruke og sikrer implementasjonen av avskalling hvorved den aktive bestanddel avsettes på huden i den samme operasjonen, hvorved bare den ene hudpleieveven anvendes. [0009] I en spesiell utførelsesform er det i patentkravene beskrevet en lett hudpleievev som fremstilles på en kostnadseffektiv måte i form av et engangsprodukt for avhending etter bruk. Kort beskrivelse av figurene [00] Et foretrukket utførelseseksempel av oppfinnelsens innhold er beskrevet nedenfor i kombinasjon med de vedlagte figurene. 1 Figur 1a viser ei skjematisk skisse av en tildels todimensjonal vev av mikrofiber, mens Figur 1b viser ei detaljert skisse av et utsnitt av 2d-veven i figur 1a, hvorved gitterstrukturen og piggene er illustrert. Figur 1c viser en vev i henhold til figur 1b, som er fuktet med aktive bestanddeler, særlig inne i 2dveven. Figur 2a viser ei skjematisk skisse av en tredimensjonal vev av mikrofiber, hvorved veven omfatter sløyfer eller øyer, mens Figur 2b viser ei detaljert skisse av veven i figur 2a, hvorved buene eller sløyfene forårsaket ved splitting framgår på gitterstrukturen og på piggene. Figur 2c viser en vev i henhold til figur 2b, som er fuktet med en del av i det minste en aktiv 2 bestanddel.

4 3 Beskrivelse [0011] Basisen for det foreliggende hudpleiestoffet i henhold til oppfinnelsen er formet av ei tekstiloverflate 1 som er vevet eller strikket og som er hydrofil på grunn av materialene som er påført og/eller på grunn av fremstillingsmetoden som er brukt, og kan absorbere og holde på vann eller fluider i store mengder. Disse kravene oppnås med ei tekstiloverflate 1 av mikrofiber, som omfatter en gitterstruktur med tomme hulrom mellom gitteret 11. Mikrofibrene som brukes har vanligvis en diameter i området mindre enn 0 mikrometer. [0012] Typen vev og den mikroskopiske gitterstrukturen i tekstiloverflata 1 i hudpleieveven er variabel. Et eksempel på en tildels todimensjonal ettlagts gitterstruktur av tekstiloverflata er vist i figur 1a mens en tildels tredimensjonal gitterstruktur av tekstiloverflata 1 med øyer eller sløyfer 12 som peker vekk fra planet av gitterstrukturen på en hovedsakelig vinkelrett måte, er vist i figur 2a. [0013] Hudpleieveven som består av mikrofiber har en høy vannabsorpsjonskoeffisient. Vannabsorpsjonskoeffisienten er et mål på vannabsoropsjonsevnen og indikerer hvor stor mengde 1 fluid som kan absorberes av ei standard overflate per tidsenhet. Fluidet absorberes med hjelp av kapillærkrefter eller absorpsjonskrefer av tekstiloverflata 1 og holdes i gitterstrukturen. På denne måten kan molekylene i fluidet avsettes direkte i gittermellomrommene 11 og/eller på de hydrofile mikrofibrene 13. [0014] For å oppnå den påkrevde abrasjonsevne for hudpleieveven ifølge oppfinnelsen og oppnå 2 en høyest mulig vannabsorpsjonskoeffisient, blir tekstiloverflata 1 etter vevingen eller strikkingen ruet opp i en splitteprosess der overflatearealet av tekstiloverflata kan økes betraktelig. Splitteprosessen utføres vanligvis i et alkalisk bad for den vevde eller strikkede tekstiloverflata 1, der innkapslingen som omgir de individuelle mikrofibrene 13 løses opp delvis fiber for fiber. Splitteprosessen fører til dannelse av pigger 14, som en kan se i figur 1b og 2b. Med hjelp av disse piggene 14 økes også tekstiloverflatas 1 abrasjonsevne i tillegg til overflatearealet og vannabsorpsjonsevnen som den har. Tekstiloverflatas 1 abrasjonsevne kan påvirkes av omfanget av splitteprosessen, som igjen bestemmer avskallingskarakteristikkene. Antallet og lengden av de individuelle piggene 14 er utformet i henhold til graden av splitteprosessen. [001] Hudpleieveven ifølge oppfinnelsen fremstilles fortrinnsvis av en materialblanding av 30 polyamid og polyester. Forsøk har vist at et polyamidinnhold over %, fortrinnsvis over 2 %, må brukes for å oppnå en tilstrekkelig hydrofil overflate 1. Polyamid er hydrofilt, som er årsaken til at vannabsorbsjonsevnen korreleres med polyamidinnholdet. Det har blitt oppnådd svært gode

5 4 resultater med et polyamidinnhold på 40 % og et polyesterinnhold på 60 %. Bortsett fra den hydrofobe polyester, kan det også anvendes andre hydrofobe materialer. Tekstiloverflata 1 blir etter vevingen eller strikkingen behandlet ytterligere i en splitteprosess inntil et stykke av tekstiloverflata 1 med en gitt egenvekt kan absorbere en vannmengde i størrelsesorden et multiplum av egenvekten av tekstiloverflata 1. Et hudpleieprodukt hvis tekstiloverflate 1 kan absorbere vann i en mengde lik to eller tre ganger sin egenvekt er særlig foretrukket. [0016] Ved hjelp av splitteprosessen, blir det oppnådd en hydrofil hudpleievev med en abrasiv effekt, som har en overflatevekt, en vekt per standard overflate på en kvadratmeter, med noen få hundre gram per kvadratmeter. Siden hudpleieveven i henhold til oppfinnelsen fortrinnsvis påføres som et engangsprodukt for avhending etter bruk, vil en av kostnadshensyn vurdere tekstiloverflater 1 med en overflatevekt på mindre enn 0 gram per kvadratmeter. [0017] Etter at tekstiloverflata 1 av hudpleieveven har blitt raffinert i en i en splitteprosess og piggene 14 rager ut fra mikrofibrene 13 og rager delvis inn i gitternettets mellom, som en kan se i figur 1b og 2b, tilføres i det minste en aktiv bestanddel 2 i tekstiloverflata 1. Disse aktive 1 2 bestanddelene kan være utformet på en vannløselig eller fettløselig måte og kan stamme fra klassen med farmasøytiske eller kosmetiske aktive bestanddeler. Den aktive bestanddelene 2 holdes mekanisk inne i gitterstrukturen på sløyfene 12, selve mikrofibrene 13 eller forgreiningene av piggene 14. En definert masse av en reproduserbar størrelse av den aktive bestanddel 2 lagres inne i tekstiloverflata 1. [0018] En masse av den aktive bestanddelen ligger fortrinnsvis innenfor tekstiloverflata 1, som tilsvarer omlag 2, % til 7, % av egenvengen av tekstiloverflata 1, særlig er det foretrukket med en masse av den aktive bestanddel som tilsvarer omlag 2, % til % av tekstiloverflatas 1 egenvekt. Forsøk har vist at en hudpleievev avhengig av bruksområdet, med en egenvekt på 0 g/m 2 med en definert mengde av aktiv bestanddel 2 fra til g/m 2 gir gode resultater for engangsbruk. Med en slik ladning av tekstiloverflata 1 kan en avsette en passende mengde aktiv bestanddel 2 på brukerens hud. [0019] De aktive bestanddelene tilføres tekstiloverflata 1 på flere måter. For eksempel kan den 30 aktive bestanddelen løses opp i vann eller et løsningsmiddel eller kan være tilstede i en emulsjon av vann og aktiv bestanddel i et omrørt bad, som tekstiloverflata 1 trekkes gjennom. Individuelle partikler av den aktive bestanddel 2 hekter seg fast i gitterstrukturen med denne prosessen og festes mekanisk. Denne innfesting en av den aktive bestanddel 2 er her indikert som å holdes mekanisk inne i tekstiloverflata 1. Overflødig vann kan deretter fjernes med hjelp av fordamping.

6 [00] En definert konstant masse av i det minste en aktiv bestanddel 2, som er kjent for fagpersonen, kan avsettes ved hjelp av målrettet dampavsetning eller sprayavsetning av en løsning av den aktive bestanddel 2 i vann eller en emulsjon av vann/aktiv bestanddel på tekstiloverflata 1. [0021] Dersom den aktive bestanddel 2 er tilstede i pulverform eller i en mikroinnkapslet måte, kan det utføres en forstøving eller impregnering av tekstiloverflata 1 med den aktive bestanddel 2 hvorved en kontrollerbar mengde aktiv bestanddel forblir festet til tekstiloverflata 1. Dersom den aktive bestanddelen 2 avsettes ved forstøving eller kastes på tekstiloverflata 1 i pulverform eller på en mikroinnkapslet måte, kan det dermed anvendes en termisk metode på en støttende måte for fiksering hvorved den aktive bestanddel 2 bindes termisk til polyamidet. [0022] Tekstiloverflata 1 som impregneres med den aktive bestanddelen 2 kan tørkes etter neddykking i badet, dampavsetningen eller sprayavsetningen, med en termisk metode, hvorved vannmolekyler fordamper ut av tekstiloverflata 1 og den rene aktive bestanddelen 2 blir igjen. [0023] Innlemmingen av en masse av en aktiv bestanddel 2 i tekstiloverflata 1 kan også oppnås med pulverbelegging. Det er dermed mulig å foreta elektrostatisk lading av den aktive 1 2 bestanddelen 2 som er tilstede i pulverform og/eller tekstiloverflata 1 og bevege tekstiloverflata 1 en kort distanse over dette pulveret. På denne måten akselereres den aktive bestanddelen 2 i retning av tekstiloverflata 1 og penetrerer dypt inn i tekstiloverflata 1 som er forgrenet med pigger 14 og holdes der mekanisk inne i tekstiloverflata 1. En påfølgende termisk prosess kan også her øke den permanente fiksering av den aktive bestanddelen 2. [0024] Eksempler på mulige aktive bestanddeler 2 er vegetabilske oljer, eteriske oljer og/eller mineraloljer, men også vannløselige farmasøytiske aktive bestanddeler 2 som virker blodstillende, sirkulasjonsfremmende, revitaliserende, betennelsesdempende, desinfiserende eller sammentrekkende. For eksempel kan det i tillegg til solkrem for UV-beskyttelse av huden anvendes kosmetiske aktive bestanddeler 2, for eksempel brungjøringsmidler eller blekemidler for målrettet brungjøring av huden. Urteekstrakter for å mykgjøre huden eller andre aktive bestanddeler 2 som virker antiseptisk og/eller slimløsende og/eller sårhelende og/eller lett kjølende og/eller kløestillende, er av interesse her. 30 [002] Brukeren anvender hudpleievevet hovedsakelig som et normalt rensepapir/rensestykke i likhet med den kjente teknikk, som er fuktet med vann eller et annet fluid og som for det meste beveges over huden i sirkelbevegelser. På grunn av hudpleiestykkets abrasive evne, fjernes overflødige døde hudceller i de øverste hudcellelagene. De mekanisk holdte aktive bestanddelene 2 frigjøres fra tekstiloverflata 1 fra forgreiningene av piggene 14 ved hjelp av den mekaniske

7 6 deformering av tekstiloverflata 1 når hudpleiestykket beveges, slik at de aktive bestanddelene 2 kommer fram til huden og kan avsettes der på lokal måte. [0026] Dersom den aktive bestanddelen 2 er tilstede på en vannuløselig og mikroinnkapslet måte, trenger ikke nødvendigvis den aktive bestanddelen 2 å løses opp i vann, slik at partiklene av den 1 aktive bestanddelen 2 trenger mer tid inntil disse frigjøres mekanisk ut fra tekstiloverflata 1 fra gitterstrukturen, fra mellomrommene 11 i gitteret, fra sløyfene 12, fra mikrofibrene 13 eller piggene 14, og kan komme fram til huden. Siden en definert masse av den aktive bestanddelen 2 holdes mekanisk i tekstiloverflata 1, vil en alltid oppnå den korrekte og reproduserbare doseringen av den aktive bestanddelen 2 og en overdose blir forhindret. [0027] Hudpleiestykket i henhold til oppfinnelsen av den hydrofile tekstiloverflata 1 med en abrasiv effekt og som er forsynt med aktive bestanddeler 2, absorberer fuktighet ved bruk, slik at de aktive bestanddelene 2 kan frigjøres fra innsiden av veven 1. Etter at de aktive bestanddelene har blitt frigjort ved hjelp av vanntilsats og bevegelse av hudpleievevet, kan de aktive bestanddelene introduseres på huden og å dypereliggende hudlag på bekostning av avskrapingsbehandlingen. En reproduserbar dosering og en lokal avsetning av de aktive bestanddelene 2 på huden effektueres på bekostning av den definerte mengde av den mekanisk lagrede aktive bestanddelen. Bortsett fra hudpleiestykket, kreves det ingen ekstra skrapeanordninger eller kremer med innhold av aktive bestanddeler, som er årsaken til at en kosmetisk og/eller farmasøytisk behandling er mulig alene med hudpleiestykket i henhold til oppfinnelsen. [0028] I nok en utførelsesform av hudpleiestykket, lagres den aktive bestanddelen 2 i tekstilet 1 i form av nanopartikler med størrelse på noen få hundre nanometer opptil noen få titalls nanometer. [0029] Den foretrukkede bruken av hudpleiestykket for engangsbruk hindrer at støvpartikler, døde 2 hudceller eller mikroorganismer som allerede er tilstede i hudpleiestykket som allerede har blitt brukt flere ganger kommer i kontakt med huden. [0030] Mikrofiber er i dag fremdeles ekstremt kostbare og bruken av disse som engangsartikler 30 står i motsetning til normale kommersielle betraktninger. Kostnadsfaktoren kan reduseres ved å bruke ettlagsstykker med lav vekt per arealenhet. På den andre siden blir gjenbrukbarheten praktisk talt utelukket ved kombinasjonen av mikrodermal abrasjon og avsetning av aktive bestanddeler 2 som er av interesse her, siden dette nødvendiggjør en vaskeprosedyre som fjerner de aktive bestanddelene.

8 7 Liste over henvisningstall 1 tekstiloverflate gitterstruktur 11 mellomrom i gitterstruktur 12 sløyfer 13 mikrofiber 14 pigger 2 aktive bestanddeler.

9 8 Patentkrav 1. Hydrofil ettlags hudpleievev omfatter en tekstiloverflate (1) med en gitterstruktur () og mellomrom i gitterstrukturen, med en abrasiv effekt, som tillater en mekanisk mikrodermal abrasjon og er framstilt av en blanding av hydrofilt og hydrofobt materiale, hvorved tekstiloverflata (1) består av mikrofibre (13) med en diameter på mindre enn 0 mikrometer og er ruet opp i en splitteprosess og har et flertall mothaker eller pigger (14), og tekstiloverflata (1) er forsynt med en definert mengde av i det minste en aktiv bestanddel (2), som holdes mekanisk inne i tekstiloverflata, karakterisert ved at hudpleieveven er utformet som et avhendbart produkt for engangsbruk, der tekstiloverflata (1) i hudpleieveven har en masse per arealenhet på mindre enn to hundre gram per kvadratmeter, hvorved den aktive substansen (2) er lagret i tekstiloverflata (1) i form av nanopartikler med størrelse mellom noen hundre nanometer og noen titalls nanometer, som ved hjelp av tilførsel av fluid og mekanisk deformasjon av tekstiloverflata (1) kan frigjøres fra det indre av tekstiloverflata (1) og derved kan påføres lokalt på huden. 2. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at tekstiloverflata (1) er framstilt av en hydrofil 1 polyamid/polyester-blanding med en polyamidandel på i det minste %. 3. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) er vannløselig og er løst opp i vann ved hjelp av fukting av hudpleiestykket. 4. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) er fettløselig.. Hudpleievev ifølge krav 4, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) omfatter vegetabilske oljer og/eller eteriske oljer og/eller mineraloljer. 6. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) omfatter farmasøytisk aktive bestanddeler (2) som virker på huden på en blodstillende, sirkulasjonsfremmende, revitaliserende, betennelsesdempende, desinfiserende, slimløsende, sårhelende, avkjølende, kløestillende og/eller sammentrekkende måte Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) er et brungjøringsmiddel eller et blekemiddel for målrettet brungjøring av huden. 8. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) inkluderer urteekstrakter.

10 9 9. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at den aktive bestanddelen (2) sprayes på, dampavsettes på og/eller tilføres i tekstiloverflata ved trekking gjennom et bad under neddykking.. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at tekstiloverflata (1) kan absorbere hovedsakelig i det minste to til tre ganger sin egenvekt med vann. 11. Hudpleievev ifølge krav 1, karakterisert ved at andelen av den aktive bestanddelen (2) inne i tekstiloverflata (1) tilsvarer mindre enn % av massen av tekstiloverflata (1). 12. Hudpleievev ifølge krav 11, karakterisert ved at andelen av den aktive bestanddelen (2) som avsettes på tekstiloverflata tilsvarer omlag 2 % til % av massen av tekstiloverflata (1).

11

12

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2396467 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. D21F 1/02 (2006.01) B32B 29/00 (2006.01) B32B 29/04 (2006.01) D21F 9/00 (2006.01) D21F 11/04 (2006.01) D21H

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2299023 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2276380 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222817 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B24C 11/00 (06.01) A61C 3/02 (06.01) A61Q 11/00 (06.01) B24C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491168 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 6/24 (06.01) B22D 27/04 (06.01) CB 11/00 (06.01) CB 29/06 (06.01) CB 3/00 (06.01) F27B 14/14 (06.01) H0B

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1980229 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61H 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01B 27/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240662 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2B /06 (06.01) F01B 23/ (06.01) F01K 2/ (06.01) F03G 7/04 (06.01) F24J 3/08 (06.01) F2B 27/00 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21431 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 1/00 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2149632 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06B 3/04 (06.01) A61C 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2682778 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer