Nr. 10. Desember i Tromsø 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008"

Transkript

1 Nr. 10 Desember Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten: Om vikartimer og avspasering s 26

2 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler i undervisningen. Dessverre ser vi at noen skoler mislykkes i sin implementering og bruk av interaktive tavler fordi de velger en tavle som ikke dekker skolens behov. Bruk derfor god tid på å vurdere hvilken tavle du skal velge, og lytt til de erfaringer som er gjort i markedet. Den billigste tavlen ved innkjøp kan fort vise seg å bli den dyreste erfaringen. Dette må du tenke på ved kjøp av interaktiv tavle Viktige spørsmål SMART Board 1) Brukervennlighet. Det må være enkelt! Kan man bruke fingeren som mus? Styr alle applikasjoner med fingeren som mus. Enklere blir det ikke! 2) Tavlen bør være berøringssensitiv. Unngå tavler med elektroniske penner. Dersom pennen forsvinner, eller batteriet går tomt er tavlen ubrukelig. Må man benytte en medfølgende, batteridrevet eller elektromagnetisk penn for å bruke tavlen? Nei! Du kan bruke fingeren som mus, og til å skrive med! SMART Board vil alltid fungere. 3) Kvalitet og driftssikkerhet. Har du referanser fra skoler som har benyttet produktet over lang tid? Høykvalitetsprodukt, produsert i Canada. Norske skoler og bedrifter som kjøpte SMART Board for 12 år siden benytter den samme tavlen i dag! SMART Board har referanseskoler over hele landet. 4) Programvare. Er programvaren enkel å bruke? På norsk? Gir den nok muligheter? SMART Board har den beste og mest omfattende programvaren, på norsk, som også er enklest i bruk! Laget av lærere - for lærere. Gratis programvare? SMART Board programvarelisens er gratis. Lærere og elever kan laste ned og fritt benytte programvaren og de oppdateringer som kommer. Pedagogisk innhold for lærere? Det desidert mest omfattende galleriet med over 8000 elementer (bilder, videoklipp, lydfiler, flashfiler, og hele undervisningsopplegg) 5) Garanti. Sjekk garantien på hele produktet nøye. Unngår leverandøren å nevne at penner og elektronisk komponent har kortere garantitid? SMART Board har 5 års garanti på hele produktet! 6) Utbredelse i verden og i Norge. Hvilken tavle brukes av dine lærerkolleger? På hvilken interaktiv tavle finnes kompetansen og erfaringene? Verdens mest solgte interaktive tavle. Desidert mest brukte interaktive tavle i Norge siden Over 4000 norske klasserom har SMART Board! SMART Board er også den mest brukte tavlen i næringsliv og offentlig sektor. 7) Undervisningsmateriale. Finnes det en portal for deling av undervisningsopplegg og annet innhold til tavlen? Gratis portal for deling av norske undervisningsopplegg for SMART Board: 8) Totalløsning utover selve tavleproduktet. Kan leverandøren også dekke fremtidige behov? Muligheter for tilleggsutstyr? Muligheter for ulike produkter på samme programvareplattform? SMART kan tilby det bredeste produktutvalget innen interaktive klasseromsløsninger. SMART kan tilby et stort utvalg av tilleggsutstyr. 9) Installasjon, service og support. Det er essensielt at man har en seriøs forhandler og et seriøst merkenavn, slik at man får hjelp også etter kjøpet. Finnes det et godt nok tilbud der du er? Interactive Norway er den norske distributøren av SMART Board. Vi har forhandlere over hele landet som tilbyr service og support på stedet. I tillegg kan du få hjelp på telefon og på våre websider. 10) Kurstilbud. Finnes det et godt tilbud for kursing på produktene? Vi har en egen kursavdeling med omfattende kurstilbud over hele landet. Ønsker du en demonstrasjon? Vi har forhandlere over hele landet! For å finne din nærmeste forhandler: Importør: Interactive Norway

3 INNHOLD Skole LEDEREN n 4 Redaktørens tastetrykk Investering for fremtiden n 4 n 5 n 6 n 10 n 12 n 14 n 15 n 18 n 20 n 21 Skoleledere i kommunal voksenopplæring Viktigaste fagperson Vellykket landsmøte i NSLF Ideer på vandring Odøling og verdensborger Fengslende natur Utfordringer på møterommet Tariff og frie valg Fokus på læringstrykk Spørrespalten Forsidebilder: Nederst til venstre: Gjenvalgt forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl og nestleder Jens Nicolaisen. I midten: To nye æresmedlemmer i NSLF: Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad. Til høyre: Tre gode hjelpere på Landsmøtet: Berit Ingrid Aasmo, Marion Holmenes og Astrid Holm fra NSLF, Troms fylkeslag. (Foto: Tormod Smedstad) Kunnskapsministeren har ved flere anledninger omtalt humankapitalen som den aller største formueskomponenten i Norge. I disse finanskrisetider er det godt å vite at denne formuen ikke skrumper inn like lett som vi ser at andre typer formuer gjør. Å satse på kompetanse er å investere i fremtiden. Utdanning er nøkkelen til å komme i og bli værende i arbeid. Mangel på arbeidskraft med høyere utdanning vil bli en utfordring i årene som kommer. Skal oppvekst- og opplæringssektoren møte krav og forventninger som følger av dette, må sektoren selv besitte nødvendig kompetanse. I disse dager legges siste hånd på stortingsmelding om lærerutdanning. Mye tyder på at allmennlæreren snart blir historie. Uansett om vi får 4 eller 5-årig lærerutdanning er det liten tvil om at det er behov for større grad av faglig fordypning og mer spesialisering i forhold til ulike trinn og skoleslag. Vurderingskompetanse, analyseforståelse og hvordan følge opp resultater må vektlegges sterkt. Læreren må også ha lederegenskaper, kjenne aktuelt lov- og avtaleverk, ha systemforståelse og relasjonskompetanse. Det er avgjørende at læreren er trygg i møtet med elever, foreldre, kolleger, ledelse og aktuelle samarbeidspartnere. Overgang fra livet som student til yrkesaktiv omtales ofte som praksissjokket. Selv om en nok aldri kan bli 100 % forberedt på jobben som nyutdannet, kan mye gjøres for å mildne sjokket. Ett vellykket tiltak er systematisk veiledning av nyutdannete i startfasen av yrkeskarrieren. Prosjektet Veiledning av nyutdannete lærere og førskolelærere er et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjon, skoleeier og skole. Prosjektet har en vinn-vinn effekt; den nyutdannete får en bedre start, og skolen kan lettere nytte nye lærere som den ressurs de er. De gode erfaringene fra prosjektet bør føre til at systematisk veiledning blir en rett og plikt for alle nyutdannete lærere og førskolelærere. Bedre lærerutdanning, obligatorisk veiledning av nyutdannete, varig system for videreutdanning av lærere og tilstrekkelige etterutdanningsressurser som skoleeierne kan nytte i forhold til lokale prioriteringer, er viktige tiltak for å sikre bedre læring for elevene. Det vil også bidra til å gjøre læreryrket mer attraktivt og heve skolens status. Rektorskolen er i støpeskjeen og de første studentene starter allerede høsten Jeg håper tilbudet skreddersys for nytilsatte rektorer og at det innfrir de store forventninger vi har til dette utdanningstilbudet. Til slutt gjenstår det bare å få på plass gode leder- og rekruttprogram som kan gi også etablerte rektorer, mellomledere og ledertalenter et skikkelig lederløft. Og da er vi på god vei til å sikre elevene godt kvalifiserte og motiverte lærere og ledere! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år! Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes entralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 1. halvår 2007: 5765 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan 20098, Skolelederen nr materialfrist utgivelse

4 Skoleledere i kommunal voksenopplæring Reproduksjon Det er store forventninger til skoleledelse både fra OECDhold og fra landets politikere. Det foregår en desentralisering av makt gjennom økt selvstyre samtidig som det er økt press på ansvarlighet i forhold til resultater både økonomiske og læringsmessige. Skolene står oftere i en konkurransesituasjon med hverandre. Sterkere kontroll og tilsyn blir en del av hverdagen. Dette er faktorer som gradvis har satt nye rammer for skoleleder-rollen og som gjør at det kreves en helt annen kompetanse i dag enn den rent administrative. Dette vil selvsagt reflekteres i den nye skolelederutdanninga som er på trappene. Konteksten skoleledelse utøves i er viktig. Ledelse kan være en ensom rolle, men med et godt lederteam kan det være et støttende klima. Hvis hele personalet har et utviklingsfokus og tar ansvar sammen, vil det skape en helt annen grobunn for positiv utvikling. Lederen har naturligvis stort ansvar for å tilrettelegge for et slikt klima, men skolekulturen vil likevel variere. Skolens geografiske og sosio-økonomiske plassering vil også ha betydning for lederoppgavene og lederressursen. Elevenes bakgrunn den sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunn ser ut til å være den viktigste påvirkningsfaktoren når det gjelder skoleresultater. Det ironiske om en kan bruke et slikt ord er at denne faktoren ligger utenfor skolens kontroll! Elevene kommer til skolen med forskjellig kunnskapskapital og forutsetninger. Hvis noen har forventninger om at elevene kommer inn i skolesystemet med slike ulikheter og skal komme ut av det i den andre enden med å stille likt er man veldig optimistisk. Når det er sagt: Skolen skal selvsagt ha høye ambisjoner og forventninger på alle elevenes vegne og ivareta alle grupper. Det er en politisk oppgave å rette opp sosial ulikhet og økonomiske skjevheter i samfunnet. Skolen kan selvfølgelig være ett av mange virkemidler i en slik prosess, men kan ikke kompensere for politikernes eventuelle dårlige samvittighet eller manglende virkemidler for utjamning? Dette er ingen lett politisk nøtt å knekke, men når man snakker om at skolen reproduserer sosiale forskjeller, må man ha dette i mente. Skolen kan bli bedre, men et utjamningsprosjekt er en formidabel oppgave som krever innsats på mange hold. Den 23. og 24. oktober var ca 85 skoleledere fra hele landet samlet til Landskonferanse i Bergen. Landskonferansen var knyttet til organisasjonen IKVO, Interesseorganisasjon for Kommunal voksenopp-læring, og foregår annethvert år. I tillegg til vanlige landsmøtesaker var mye av tiden denne gangen viet til erfaringer med lokalt arbeid med arbeidstidsavtalen for lærerne. IKVO er en fri og uavhengig organisasjon. Medlemmene er skoler og virksomheter som organiserer opplæringstilbud til voksne. Alle kommuner i landet skal ha tilgjengelig tilbud til voksne på grunnskolens område, og organisasjonen IKVO arbeider mye med å gjøre voksnes rettigheter kjent og virksomhetene som tilbyr opplæring til voksne kjent i det offentlige systemet. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et vanskelig felt, og i skoler som arbeider med opplæring av voksne er det mange som synes dette er særlig utfordrende. Etter innledninger av både Ole Petter Blindhein fra Utdanningsforbundet, Per Remme fra KS og rektor Jan Tambs-Lyche fra Gjøvik voksenopplæringssenter gikk paneldebatten ivrig. Psykolog Jan Atle Andersen var engasjert som foredragsholder på konferansens andre dag og han kom med gode innspill om egen atferd på arbeidsplassen. 4 Skolelederen 10-08

5 Lesarinnlegg: Viktigaste fagpersonen? Av: Einar Fanebust I det siste har eg arbeid med prosjektet Tidleg innsats og eg har nyleg stilt meg sjølv spørsmålet ovafor. Til den viktigaste fagpersonen i eit barn si utvikling, kan ein knyta fylgjande spørsmål: Kva for fagleg bakgrunn bør denne personen ha? Korleis bør han/ho fylgjast opp med omsyn på vidare- og etterutdanning. Kva for handlingsrom bør denne fagpersonen ha? Korleis bør løna vera? Det synes no å vera vitskapleg stadfesta at 50 % av læringsevna er utvikla ved 4- års alderen og innan ein fyller 8 år er 80 % av læringsevna utvikla. (Benjamin S. Bloom: Stability and Change in Human Characteristics. Læringsrevolusjonen s. 223) Eg har i heile mitt yrkesaktive liv arbeidd innafor grunnskuleområdet. Men med grunnlag i den vitskaplege konklusjonen ovafor, synes det for meg klårt at førskulelæraren er den viktigaste fagpersonen i utviklingsløpet for barn. Men eg vil også nemna helsesøster som møter alle foreldre og alle born kvart år i dei fyrste 6 leveåra. Med denne synsinga som basis kan ein på nytt stilla nokre spørsmål: Kan ei satsing på auka kvalitet i tilbodet i førskulealder medføra at fleire fullfører VGS og færre vert arbeidsledige/uføretrygda i ung alder? Har utdanningsinstitusjonane dette som grunnlag for si utdanning av førskulelærarar? Har arbeidsgjevarane dette som grunnlag for si oppfylging av denne faggruppa? Har fagforbunda dette som grunnlag for sine prioriteringar? Av dei fagpersonane som fylgjer borna fram mot 20 års alderen, er det førskulelærarane som tener minst. Bør ein snu denne utviklingsstigen? Lat ikkje dette verta ein diskusjon om løn, men meir om kven er den viktigaste fagpersonen, kva for krav skal ein stilla og kva for oppfølging skal ein ha for denne yrkesgruppa? Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad Skolelederen

6 L a n d s m ø t e t Vellykket landsmøte Solveig Hvidsten Dahl ble gjenvalgt som leder og Jens Nicolaisen som nestleder på Landsmøtet i Tromsø nov. Øvrige styremedlemmer ble Berte Grane (Rogaland), Torhild Schøning (Nordland), Atle Myking (ny) (Hordaland), Ronny Engan (ny) (Sør-Trøndelag) og Knut Erik Hovde (ny) (Buskerud). Tekst og foto: Tormod Smedstad Det var ingen andre forslag til forbundsleder- og nestledervervet. De ble gjenvalgt av landsmøtet ved akklamasjon. Resten av styret ble også valgt slik valgkomiteen hadde foreslått. Som varamedlemmer til styret ble Wenche Engen Hanevik (Akershus), Kjell Olav Mentzoni (Troms) og Tom Wittenberg (Oslo) valgt. Solveig Hvidsten Dahl Jens Nicolaisen Berte Grane Torhild Schøning Atle Myking Ronny Engan Knut Erik Hovde Fylkeslederen i Troms, Kjell Olav Mentzoni Velkommen Fylkeslederen i Troms, Kjell Olav Mentzoni, åpnet Landsmøtet og ønsket velkommen. Han sa blant annet at det stilles stadig høyere krav i forhold til kvalitet og kompetanse. En organisasjon som preges av kvalitet i alle ledd vinner fram. Norsk Skolelederforbund må være synlig som organisasjon og ivareta både den sosiale dimensjonen og ha gode faglige diskusjoner. Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl fulgte opp med å ønske velkommen til NSLFs 8. landsmøte det første nord for Trondheim. Hun viste til Soria Moria-erklæringen der det står at skolelederen er garantisten for de gode lærestedene. Alle erkjenner ledelsens betydning for god kvalitet! Vi må rette ryggen og snakke sektoren vår opp slik at oppvekst og utdanning får høyere status, sa hun. Dahl pekte på at Landsmøtet var en fantastisk arena der en kunne tenke høyt sammen og prioritere fokusområder for forbundets politikk. Vi skal arbeide med forbundets fremtid og ambisjoner. Samfunnet er i stadig endring, og det stiller nye og komplekse krav til ledelse av oppvekst- og opplæringssektoren. Norsk 6 Skolelederen 10-08

7 L a n d s m ø t e t i NSLF Skolelederforbund vil være med der premissene legges. Vi ønsker at skolesektoren skal bære preg av å møte utfordringer aktivt og løsningsorientert med hovedfokus på elevenes læring. I kafédialogen drøftet man fremtidsvyer i grupper. Vedtektene Den saken som vakte mest debatt var vedtekstendringene. Både Finnmark og Hordaland hadde levert inn forslag på en annen organisasjonsstruktur. Ut i fra en argumentasjon om vitalisering og demokratisering av organisasjonen ønsket begge fylkeslagene en større makt og innflytelse til ledermøtet (fylkeslagslederne). Mens Finnmark ville ha ledermøtet som øverste myndighet mellom landsmøtene med et underliggende arbeidsutvalg, kunne Hordaland tenke seg et representantskapsmøte bestående av fylkeslagslederne og sentralstyret samlet en gang per år. Dette skulle ta avgjørelser om de store og viktige sakene. Finnmark og Hordaland samlet seg om ett forslag, men flere av debattantene på landsmøtet var skeptiske til om dette faktisk betydde en vitalisering. Det ble pekt på at fylkeslagslederne kunne bli skiftet ut i landsmøteperioden og at det ville bety en svekkelse av ansvarligheten overfor landsmøtet. Noen antydet at det kunne bli en «tungrodd» organisasjonsmodell. Forslaget ble nedstemt av landsmøtet. Det som det imidlertid var stor enighet om og som også var en av grunnene for å reise forslaget var at ledermøtet måtte oppgraderes. Dette kunne skje ved at sakspapirer ble sendt ut tidligere, en av fylkeslagslederne ble valgt til å lede ledermøtene og at møtene ble holdt minst tre ganger per år med lengre varighet hver gang. Dette ville skape bedre tid for diskusjon og medinnflytelse. Grunnforsikring og kontingent NSLF har ikke hatt tilbud om grunnforsikring (dødsfall og ulykke) til sine medlemmer. Mange har savnet dette og det er et spørsmål som går igjen hos de som melder seg inn. For å få til en slik ordning, må den være obligatorisk for alle medlemmene i NSLF. Under landsmøtet kom Gjensidige med et tilbud som er på linje med det f.eks. Utdanningsforbundet har til sine medlemmer. Landsmøtet gikk inn for en slik grunnforsikring, og det blir sendt ut en nærmere orientering om dette til alle medlemmer. Det vil bety en premie på kr. 888,- per år. Landsmøtet besluttet også å gå ned noe på kontingentsatsen fra 1,35 % av bruttolønn til 1,30 % av bruttolønn. I og med at det etableres en ny skolelederutdanning åpnet landsmøtet også for studentmedlemskap. Kontingenten for pensjonister og andre ikke yrkesaktive ble satt til 650,- per år. Fremtidsutvalg På landsmøtet ble det også bestemt at NSLF skal opprette et fremtidsutvalg. For å få landsmøtets innspill til et slikt utvalg, ble det organisert såkalte kafédialoger der det var skrevet problemstillinger på dukene. Det var også slik at man skiftet plasser etter en viss tid. Verten ved bordet oppsummerte og samordnet innspillene. Debatten gikk friskt rundt satsingsområder og utviklingstrekk. Inviterte gjester hadde i forkant kommet med innspill til aktuelle problemstillinger og fortalte hvordan de så for seg fremtidsskolen. Aktive debattanter og forslagsstillere på Landsmøtet, fylkeslederne Omar Mekki (Hordaland) og Børre St. Børresen (Finnmark). Skolelederen

8 L a n d s m ø t e t perspektivet ble ivaretatt av presidenten i ESHA Chris Harrison Her er delegatene fra Sør-Trøndelag; Knut Wold, Ellen Sofie Schrøder, Anne Berit Emstad og Jørund Ofstad. Æresmedlemmer Landsmøtet utnevnte to nye æresmedlemmer i organisasjonen -for «lang og tro tjeneste». Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad har innehatt mange verv gjennom et langt medlemsliv, blant annet har begge to vært nestledere. De har også stilt opp til små og store oppgaver når det har vært behov for det. Ingen tvil om at æresmedlemskapet var vel fortjent. n Fra den politiske arena kom statsråd og leder av programkomiteen i AP Helga Pedersen og lederen av Utdanningskomiteen på Stortinget Ine Marie Søreide Eriksen (H). Organisasjonslivet var representert ved lederen av YS, Tore Eugen Kvalheim, og direktør for utdanning i KS, Eva Lian. Professor Kjell Arne Røvik tok for seg lederens rolle når det gjaldt implementering av reformer, og stabsdirektør Per Tronsmo i Utdanningsdirektoratet så blant annet for seg en skole der kunnskap ble verdsatt høyere. Det internasjonale Nye æresmedlemmer ble utnevnt på Landsmøtet; Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad. Fra landsmøtesalen med fylkesleder Kjell Olav Mentzoni og delegat Marion Ursfjord i forgrunnen Her er forbundslederen med noen av de inviterte gjestene; Chris Harrison, president i ESHA, Lars Flodin, forbundsleder i det svenske skolelederforbundet og Jens Porsgaard Nielsen som er formann for Erhvervslederne i Danmark. 8 Skolelederen 10-08

9 L a n d s m ø t e t Inviterte innledere Vel vitende om at disse korte utvalgene fra de inviterte innlederne ikke yter noen rettferdighet til de gode innleggene som ble holdt, tar vi likevel sjansen på å gi noen smakebiter av det som ble sagt. Helga Pedersen, statsråd og leder for programkomiteen i Arbeiderpartiet Ingen andre institusjoner har som skolen betydning for enkeltmenneske, hvordan vi blir som mennesker og hvilke veivalg vi gjør. Vi må slå ring rundt fellesskolen og ta vare på en av de få felles møteplassene som vi har igjen i samfunnet. Det er en viktig kvalitet i seg selv. Fellesskolen må være så god at foreldre velger denne. Norsk skole er god på mange ting, andre ting kan vi bli bedre på. Vi må ha en balansert debatt rundt dette. Skoleledere er bindeledd mellom regjeringens målsettinger og skoleeiere og elever. Det har vært en rivende utvikling med økte krav til rektorer de må føle seg trygge i den jobben de gjør. En egen skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og de uten utdanning blir iverksatt fra neste høst. Det kan være en inspirasjon til at flere ønsker å bli ledere i skolen og at lederne blir der. Lærerne trenger veiledning i første fase skolen må ta bedre vare på ferskingene. Det må legges til rette for at de senere kan ta på seg lederoppgaver. Skolen må leve med krav i form av evaluering, tilbakemelding og dokumentasjon, men det er viktig at læreren får tid til å være lærer! Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Utdannings-komiteen i Stortinget I framtidsskolen må det bli mindre detaljstyring av skolen. Ulike mennesker gir ulike utfordringer mye må løses lokalt. Det må være klare nasjonale og lokale mål for elevenes læringsutbytte. Skolen må styres innenfor rammer. Det må bli en tydeligere differensiering av undervisningen for å inkludere både sterke og svake. Hele grunnopplæring bør være på ett forvaltningsnivå der en skoleeier har ansvar for hele skoleløpet. Frafall og sosiale ulikheter er ikke lenger dominerende temaer i skolen. Læring er lagspill på alle nivåer, vi må ha mot i brystet og is i magen og tålmodighet nok til å la ting virke. Verdien av kunnskap må oppjusteres. Per Tronsmo, stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet Fremtidens skole får en gruppe barn og ungdom som er annerledes enn i dag. Uro, adhd og tilpasningsvansker vil øke. Det blir økt mobilitet, og vi må ta hensyn til andre familieforhold og ulik sammensetning i befolkningen. Det blir en mer invaderende teknologi. Dette greier ikke skolen alene. Heller ikke de andre aktørene greier dette alene som politi der du er Digital kompetanse for læring DKL 1 og 2 lærer deg å bruke de nyeste digitale hjelpemidlene som pedagogiske verktøy. Hvert av studiene gir 30 studiepoeng. GIS Digitale kart revolusjonerer undervisningen i alle fag. Studiet tilbys sammen med NTNU og gir 7,5 studiepoeng. IKT i skolen kurspakke med valgfrie moduler. Dekker behov fra grunnleggende kurs til viderekommende. Alle kurs og studier er 100 % nettbaserte. Be om skreddersydde pakketilbud ut i fra skolens behov. Samlinger kan inngå. Ring oss gjerne for en prat på , eller send en mail til Norsk Nettskole AS kompetanse til skoleverket Skolelederen

10 L a n d s m ø t e t og barnevern. Vi kan ikke si at vi bare må konsentrere oss om læring vi må samarbeide tett med andre institusjoner. Eva Lian, Direktør for Utdanning i KS En drømmeskole er en skole hvor skoleeiere må strekke seg og ha ambisjoner. Det er en skole som jobber variert, tør å sprenge noen grenser utfordrer og følger opp. I denne skolen arbeider profesjonelle og ansvarliggjorte medarbeidere. Sammen kan vi få det til. Det er en skole som har visjoner muligheter med de ressurser som til enhver tid stilles til disposisjon, der gutten ikke faller fra, hvor han har fått lærelyst og demokratiforståelse. Tore Eugen Kvalheim, leder av YS Et grunnleggende utgangspunkt er at det er svært viktig at vi har en sterk offentlig skole. Det er en av bærebjelkene i samfunnet. En arena for læring i et langstrakt land uavhengig av hvor man bor. Mindre styring av skolen kan gi utfordringer i forhold til dette perspektivet. Utdanningssektoren må hele tiden ha fokus på oppgaver man møter senere i livet og være opptatt av morgendagens behov i arbeidslivet. En bør også åpne mer for å bruke andre yrkesgrupper i skolen. Utdanningspolitikk vil være et av hoved-satsningsområdene til YS neste år først og fremst yrkes-opplæring. n 10 Skolelederen 10-08

11 Ideer på vandring Du kan ikke forutsette at det finnes et lokalt språk når reformer skal innføres, og man må ha begreper for å kunne begripe og for å ta grep. Tekst og foto: Tormod Smedstad Professor Kjell Arne Røvik fra Universitetet i Tromsø holdt et kort foredrag på landsmøtet om reformideer og deres implementering. Han viste til at det er en moderne tilstand når forandringens vinder bringer pakker av reformideer inn over land og skole. De samme ideer om ledelse kan dukke opp samtidig over hele verden. Det er en parallellitet. Serviceledelse, teambasert ledelse, endringsledelse, transformativ ledelse, total kvalitetsledelse, verdibasert ledelse Det er mange teorier på vandring. Implementering Det kan være grunn til å spørre hva som skjer med ideene. Slår de rot? Hva skjer for eksempel når reformideer skal Forts. neste side Breivang Videregående skole fikk prisen ÅRETS BIBLIOTEK! tamtam Fremtidens bibliotek bruker Mikromarc 3 Skolebiblioteket på Breivang videregående skole mottok prisen Årets Bibliotek på bokmessen i Lillestrøm. Dette biblioteket er utradisjonelt, nyskapende og spennende, og fungerer som en alternativ læringsarena, et sosialt rom og en timeout-arena. Her er stikkord åpenhet og tillit til brukerne: Biblioteket er alltid åpent når skolen er åpen og har ingen dør, men strekker seg ut i skolens fellesarealer med tidsskrifthyller og sittegrupper. Det er dessuten rikt utstyrt med teknisk utstyr og låner ut bl.a. digitale kameraer, DVD-spillere, høyttalere, prosjektører og videokameraer. Gjennom Internett, egen webside og blogg fungerer biblioteket som en viktig kanal til elevene. Breivang Videregående skole er et bibliotek for fremtiden. Ikke så rart at de som første bibliotek for videregående skoler valgte Mikromarc 3 som biblioteksystem. Vi gratulerer! Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

12 L a n d s m ø t e t nedfelles i praksis i klasserommet? Blir reformene implementert og fører de til en bedre skole? Å implementere reformer er vanskelig. Forskere påstår at det bare er 10 % av reformene der en når de resultatene som reformatørene hadde tilsiktet. Hvis en skal se på hva som skjer når reformideer går fra prat til praksis, må en se på konteksten som skolen er i. Vi må huske på at det er mange ideer på vandring og at stor tilgang av ideer kan skape forvirring. Det er tre etablerte scenarier for hva som kan skje. Det optimistiske er at det skjer en rask og uproblematisk implementering. Ideene kan raskt og rasjonelt styres på plass og virke i klasserommet. I et slikt scenario er forestillingen om å bruke pisk, like mye som gulrot, framtredende. Virksomheten lager detaljerte implementeringsordninger. Betydelig institusjonelt apparat på sentralt nivå opprettes for kvalitetskontroll. Det utvikler seg en kontrollideologi. En står i fare for at en oppnår det motsatte av hva som var tenkt, sa Røvik. Kvalitet i læringen Det etterlyses kvalitet i læringen som om det var et kvalitetstomt rom i skolen. Hvorfor blomstrer dette kravet i vår tid? Det avspeiler at den norske skolen SANDEFJORD KOMMUNE er blitt nypolitisert, svarte Røvik. Den har blitt en ideologisk slagmark i kampen om velgere Skolepolitikere uttaler seg utad med skråsikkerhet om hva som feiler skolen; Det belegges ikke med hva forskningen sier og er i utakt med praktikerne. Dynamikken med konkurranse om velgere fører til reformer som strømmer inn over skolen. Dette fører til forvirring. I paradokset Finland, som lykkes så godt, har det vært nokså få reformer. Politikere kommuniserer ofte indirekte at skolen er for viktig til å overlate til skolefolk. En kontrollideologi hviler på en skepsis. Av og til er læreren helten i den skolepolitiske retorikk, men ofte den læreren som en gang var; eller den som skal komme i framtida. Aldri den læreren som er i klasserommet i dag. Hun har snarere skurkens rolle. Røvik kunne ønske seg at skolepolitikerne ble litt mindre skråsikre og at de offentlig kunne gi uttrykk for betydelig usikkerhet. Det pessimistiske scenariet målbærer pedagogene som skriver for skolefolk. I dette ligger det et element av frastøting. Her over/understrekes kompleksiteten i skolestua. Reformideene består ikke praksistesten og støter mot de grunnleggende verdier som formidles i skolen. Alt passer ikke 100 prosent inn derfor må det avvises. Sandefjord kommune er organisert i 4 etater, hvorav en skole- og barnehageetat ledet av skole- og barnehagesjefen. Kommunen har 5500 elever fordelt på 14 barneskoler og 4 ungdomsskoler og 1885 barn i kommunale og private barnehager. Det er ledig stilling som REKTOR ved Varden ungdomsskole; fast hel stilling fra 1. februar Varden ungdomsskole har ca. 400 elever. Fullstendig utlysning av stillingen og elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside: eller ved henv. skole og barnehagekontoret tlf Søknadsfrist 7. januar 2009 I det artistiske scenariet blir reformideer stoppa opp før de kommer inn i klasserommet. De sirkulerer på konferanser. Skolene blir eksempler på stor avstand mellom prat og praksis. Alternative scenario Røvik så for seg to alternative scenario til de nevnte, nemlig virusteorien og oversettelsesteorien. Virus trenger en inkubasjonstid, liksom reformer trenger tid for å sive inn, før det materialiserer seg i nye opplæringsplaner. De må innvilges en inkubasjonstid, de må modnes. Oversettelsesteorien er tanken om at når ideer løftes inn fra utsida, skjer det ofte en oversettelse. Det er ofte skoleledere som oversetter, men også de som står i klasserommet. Her blir translatørkompetanse en viktig egenskap. Det er fire dyder for den gode oversetter: Kunnskap, mot, tålmodighet og styrke. Det kreves kunnskap om konteksten det oversettes fra og til. Det krever at man kan innenforspråket. Rektor står midt i skjæringsfeltet og må ha sorteringskompetanse; hva har vi bruk for? Konfigurasjonskompetanse er en annen viktig egenskap; ideer tas ikke inn i et tomt rom. Det krever nennsom konfigurering av det nye med det gamle. Det er viktig å huske på at kvalitet innføres ikke i et kvalitetstomt rom. Motet kommer godt med fordi man ikke må være for konsept-tro. Man må ta inn reformideer stykkevis og delt. Det nye må balanseres mot det man vet fra før av. Oversetteren må fungere som en språksetter og skape det lokale språket. Du kan ikke forutsette at det finnes et lokalt språk, og man må ha begreper for å kunne begripe og for å ta grep. Den som oversetter er en etterdikter som både er kopierende og innoverende. Den som er viruspassser må være tålmodig. Du må passe på at viruset ikke dør ut og sette opp arenaer for prat. Prat er en forutsetning for at man skal kunne praktisere. Det er lett og bli overveldet og havne i den avmektiges rolle når det gjelder å implementere reformideer. Å oversette krever også styrke. Det krever at lederen utøver en unik legering av myndighet og kyndighet. n 12 Skolelederen 10-08

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen Forandringsfabrikken Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å bidra til

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Foredrag, Unio-NAV - møte. Kjell Arne Røvik. Professor i statsvitenskap, UiT. 27.November 2014

Foredrag, Unio-NAV - møte. Kjell Arne Røvik. Professor i statsvitenskap, UiT. 27.November 2014 Foredrag, Unio-NAV - møte Kjell Arne Røvik Professor i statsvitenskap, UiT. 27.November 2014 NAV : EN HYPPIG DIAGNOSTISERT «PASIENT» Ekspertutvalgets diagnose: - Flere områder har betydelige kvalitetsutfordringer

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Barn og unges mediebruk en arena for læring?

Barn og unges mediebruk en arena for læring? Barn og unges mediebruk en arena for læring? Forord: Mitt arbeid med oppgaven: I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven reflekterte jeg rundt om hvilket tema jeg ønsket å skrive om, og hvilke tema

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Sammen blir vi sterke! Prosjekt X. Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013

Sammen blir vi sterke! Prosjekt X. Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013 Sammen blir vi sterke! Prosjekt X Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013 Hvorfor kompetanseheving? Elevene synes matematikk er kjedelig Elevene tror

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid Grenseoppgangen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater TALIS 2013 oppsummering av norske resultater Faktaark juni 2014 Her er en oppsummering av noen utvalgte resultater fra OECD-studien Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS). Oppsummeringen

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Eva Blomfeldt, seminar Den gode lærerpraksis

Eva Blomfeldt, seminar Den gode lærerpraksis Den gode lærerpraksis Rektors ansvar God skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen (utd.dir. 2007) Ja, det er vårt ansvar, men det ser ikke ut som alle rektorer er enige i

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Samtidens reformideer og hva som kan skje når de forsøkes løftet inn i klasserommet

Samtidens reformideer og hva som kan skje når de forsøkes løftet inn i klasserommet Samtidens reformideer og hva som kan skje når de forsøkes løftet inn i klasserommet Foredrag Skolelederkonferansen, Rica Hell 10.02.2011 Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no) Professor, Universitetet i

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

KVALITET I SKOLEN, utopi eller oppnåelig virkelighet?

KVALITET I SKOLEN, utopi eller oppnåelig virkelighet? Illustrasjonsfoto: Mali Hagen Røe KVALITET I SKOLEN, utopi eller oppnåelig virkelighet? LEDELSE OG KVALITET I SKOLEN RICA HELL HOTEL, STJØRDAL 10. OG 11. FEBRUAR BERIT WAHL, REKTOR HERNES SKOLE Hva handler

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37 Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Foreldre 6,10,11,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,45 1.Ideologi /ideal

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer