Nr. 10. Desember i Tromsø 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008"

Transkript

1 Nr. 10 Desember Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten: Om vikartimer og avspasering s 26

2 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler i undervisningen. Dessverre ser vi at noen skoler mislykkes i sin implementering og bruk av interaktive tavler fordi de velger en tavle som ikke dekker skolens behov. Bruk derfor god tid på å vurdere hvilken tavle du skal velge, og lytt til de erfaringer som er gjort i markedet. Den billigste tavlen ved innkjøp kan fort vise seg å bli den dyreste erfaringen. Dette må du tenke på ved kjøp av interaktiv tavle Viktige spørsmål SMART Board 1) Brukervennlighet. Det må være enkelt! Kan man bruke fingeren som mus? Styr alle applikasjoner med fingeren som mus. Enklere blir det ikke! 2) Tavlen bør være berøringssensitiv. Unngå tavler med elektroniske penner. Dersom pennen forsvinner, eller batteriet går tomt er tavlen ubrukelig. Må man benytte en medfølgende, batteridrevet eller elektromagnetisk penn for å bruke tavlen? Nei! Du kan bruke fingeren som mus, og til å skrive med! SMART Board vil alltid fungere. 3) Kvalitet og driftssikkerhet. Har du referanser fra skoler som har benyttet produktet over lang tid? Høykvalitetsprodukt, produsert i Canada. Norske skoler og bedrifter som kjøpte SMART Board for 12 år siden benytter den samme tavlen i dag! SMART Board har referanseskoler over hele landet. 4) Programvare. Er programvaren enkel å bruke? På norsk? Gir den nok muligheter? SMART Board har den beste og mest omfattende programvaren, på norsk, som også er enklest i bruk! Laget av lærere - for lærere. Gratis programvare? SMART Board programvarelisens er gratis. Lærere og elever kan laste ned og fritt benytte programvaren og de oppdateringer som kommer. Pedagogisk innhold for lærere? Det desidert mest omfattende galleriet med over 8000 elementer (bilder, videoklipp, lydfiler, flashfiler, og hele undervisningsopplegg) 5) Garanti. Sjekk garantien på hele produktet nøye. Unngår leverandøren å nevne at penner og elektronisk komponent har kortere garantitid? SMART Board har 5 års garanti på hele produktet! 6) Utbredelse i verden og i Norge. Hvilken tavle brukes av dine lærerkolleger? På hvilken interaktiv tavle finnes kompetansen og erfaringene? Verdens mest solgte interaktive tavle. Desidert mest brukte interaktive tavle i Norge siden Over 4000 norske klasserom har SMART Board! SMART Board er også den mest brukte tavlen i næringsliv og offentlig sektor. 7) Undervisningsmateriale. Finnes det en portal for deling av undervisningsopplegg og annet innhold til tavlen? Gratis portal for deling av norske undervisningsopplegg for SMART Board: 8) Totalløsning utover selve tavleproduktet. Kan leverandøren også dekke fremtidige behov? Muligheter for tilleggsutstyr? Muligheter for ulike produkter på samme programvareplattform? SMART kan tilby det bredeste produktutvalget innen interaktive klasseromsløsninger. SMART kan tilby et stort utvalg av tilleggsutstyr. 9) Installasjon, service og support. Det er essensielt at man har en seriøs forhandler og et seriøst merkenavn, slik at man får hjelp også etter kjøpet. Finnes det et godt nok tilbud der du er? Interactive Norway er den norske distributøren av SMART Board. Vi har forhandlere over hele landet som tilbyr service og support på stedet. I tillegg kan du få hjelp på telefon og på våre websider. 10) Kurstilbud. Finnes det et godt tilbud for kursing på produktene? Vi har en egen kursavdeling med omfattende kurstilbud over hele landet. Ønsker du en demonstrasjon? Vi har forhandlere over hele landet! For å finne din nærmeste forhandler: Importør: Interactive Norway

3 INNHOLD Skole LEDEREN n 4 Redaktørens tastetrykk Investering for fremtiden n 4 n 5 n 6 n 10 n 12 n 14 n 15 n 18 n 20 n 21 Skoleledere i kommunal voksenopplæring Viktigaste fagperson Vellykket landsmøte i NSLF Ideer på vandring Odøling og verdensborger Fengslende natur Utfordringer på møterommet Tariff og frie valg Fokus på læringstrykk Spørrespalten Forsidebilder: Nederst til venstre: Gjenvalgt forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl og nestleder Jens Nicolaisen. I midten: To nye æresmedlemmer i NSLF: Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad. Til høyre: Tre gode hjelpere på Landsmøtet: Berit Ingrid Aasmo, Marion Holmenes og Astrid Holm fra NSLF, Troms fylkeslag. (Foto: Tormod Smedstad) Kunnskapsministeren har ved flere anledninger omtalt humankapitalen som den aller største formueskomponenten i Norge. I disse finanskrisetider er det godt å vite at denne formuen ikke skrumper inn like lett som vi ser at andre typer formuer gjør. Å satse på kompetanse er å investere i fremtiden. Utdanning er nøkkelen til å komme i og bli værende i arbeid. Mangel på arbeidskraft med høyere utdanning vil bli en utfordring i årene som kommer. Skal oppvekst- og opplæringssektoren møte krav og forventninger som følger av dette, må sektoren selv besitte nødvendig kompetanse. I disse dager legges siste hånd på stortingsmelding om lærerutdanning. Mye tyder på at allmennlæreren snart blir historie. Uansett om vi får 4 eller 5-årig lærerutdanning er det liten tvil om at det er behov for større grad av faglig fordypning og mer spesialisering i forhold til ulike trinn og skoleslag. Vurderingskompetanse, analyseforståelse og hvordan følge opp resultater må vektlegges sterkt. Læreren må også ha lederegenskaper, kjenne aktuelt lov- og avtaleverk, ha systemforståelse og relasjonskompetanse. Det er avgjørende at læreren er trygg i møtet med elever, foreldre, kolleger, ledelse og aktuelle samarbeidspartnere. Overgang fra livet som student til yrkesaktiv omtales ofte som praksissjokket. Selv om en nok aldri kan bli 100 % forberedt på jobben som nyutdannet, kan mye gjøres for å mildne sjokket. Ett vellykket tiltak er systematisk veiledning av nyutdannete i startfasen av yrkeskarrieren. Prosjektet Veiledning av nyutdannete lærere og førskolelærere er et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjon, skoleeier og skole. Prosjektet har en vinn-vinn effekt; den nyutdannete får en bedre start, og skolen kan lettere nytte nye lærere som den ressurs de er. De gode erfaringene fra prosjektet bør føre til at systematisk veiledning blir en rett og plikt for alle nyutdannete lærere og førskolelærere. Bedre lærerutdanning, obligatorisk veiledning av nyutdannete, varig system for videreutdanning av lærere og tilstrekkelige etterutdanningsressurser som skoleeierne kan nytte i forhold til lokale prioriteringer, er viktige tiltak for å sikre bedre læring for elevene. Det vil også bidra til å gjøre læreryrket mer attraktivt og heve skolens status. Rektorskolen er i støpeskjeen og de første studentene starter allerede høsten Jeg håper tilbudet skreddersys for nytilsatte rektorer og at det innfrir de store forventninger vi har til dette utdanningstilbudet. Til slutt gjenstår det bare å få på plass gode leder- og rekruttprogram som kan gi også etablerte rektorer, mellomledere og ledertalenter et skikkelig lederløft. Og da er vi på god vei til å sikre elevene godt kvalifiserte og motiverte lærere og ledere! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år! Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes entralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 1. halvår 2007: 5765 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan 20098, Skolelederen nr materialfrist utgivelse

4 Skoleledere i kommunal voksenopplæring Reproduksjon Det er store forventninger til skoleledelse både fra OECDhold og fra landets politikere. Det foregår en desentralisering av makt gjennom økt selvstyre samtidig som det er økt press på ansvarlighet i forhold til resultater både økonomiske og læringsmessige. Skolene står oftere i en konkurransesituasjon med hverandre. Sterkere kontroll og tilsyn blir en del av hverdagen. Dette er faktorer som gradvis har satt nye rammer for skoleleder-rollen og som gjør at det kreves en helt annen kompetanse i dag enn den rent administrative. Dette vil selvsagt reflekteres i den nye skolelederutdanninga som er på trappene. Konteksten skoleledelse utøves i er viktig. Ledelse kan være en ensom rolle, men med et godt lederteam kan det være et støttende klima. Hvis hele personalet har et utviklingsfokus og tar ansvar sammen, vil det skape en helt annen grobunn for positiv utvikling. Lederen har naturligvis stort ansvar for å tilrettelegge for et slikt klima, men skolekulturen vil likevel variere. Skolens geografiske og sosio-økonomiske plassering vil også ha betydning for lederoppgavene og lederressursen. Elevenes bakgrunn den sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunn ser ut til å være den viktigste påvirkningsfaktoren når det gjelder skoleresultater. Det ironiske om en kan bruke et slikt ord er at denne faktoren ligger utenfor skolens kontroll! Elevene kommer til skolen med forskjellig kunnskapskapital og forutsetninger. Hvis noen har forventninger om at elevene kommer inn i skolesystemet med slike ulikheter og skal komme ut av det i den andre enden med å stille likt er man veldig optimistisk. Når det er sagt: Skolen skal selvsagt ha høye ambisjoner og forventninger på alle elevenes vegne og ivareta alle grupper. Det er en politisk oppgave å rette opp sosial ulikhet og økonomiske skjevheter i samfunnet. Skolen kan selvfølgelig være ett av mange virkemidler i en slik prosess, men kan ikke kompensere for politikernes eventuelle dårlige samvittighet eller manglende virkemidler for utjamning? Dette er ingen lett politisk nøtt å knekke, men når man snakker om at skolen reproduserer sosiale forskjeller, må man ha dette i mente. Skolen kan bli bedre, men et utjamningsprosjekt er en formidabel oppgave som krever innsats på mange hold. Den 23. og 24. oktober var ca 85 skoleledere fra hele landet samlet til Landskonferanse i Bergen. Landskonferansen var knyttet til organisasjonen IKVO, Interesseorganisasjon for Kommunal voksenopp-læring, og foregår annethvert år. I tillegg til vanlige landsmøtesaker var mye av tiden denne gangen viet til erfaringer med lokalt arbeid med arbeidstidsavtalen for lærerne. IKVO er en fri og uavhengig organisasjon. Medlemmene er skoler og virksomheter som organiserer opplæringstilbud til voksne. Alle kommuner i landet skal ha tilgjengelig tilbud til voksne på grunnskolens område, og organisasjonen IKVO arbeider mye med å gjøre voksnes rettigheter kjent og virksomhetene som tilbyr opplæring til voksne kjent i det offentlige systemet. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et vanskelig felt, og i skoler som arbeider med opplæring av voksne er det mange som synes dette er særlig utfordrende. Etter innledninger av både Ole Petter Blindhein fra Utdanningsforbundet, Per Remme fra KS og rektor Jan Tambs-Lyche fra Gjøvik voksenopplæringssenter gikk paneldebatten ivrig. Psykolog Jan Atle Andersen var engasjert som foredragsholder på konferansens andre dag og han kom med gode innspill om egen atferd på arbeidsplassen. 4 Skolelederen 10-08

5 Lesarinnlegg: Viktigaste fagpersonen? Av: Einar Fanebust I det siste har eg arbeid med prosjektet Tidleg innsats og eg har nyleg stilt meg sjølv spørsmålet ovafor. Til den viktigaste fagpersonen i eit barn si utvikling, kan ein knyta fylgjande spørsmål: Kva for fagleg bakgrunn bør denne personen ha? Korleis bør han/ho fylgjast opp med omsyn på vidare- og etterutdanning. Kva for handlingsrom bør denne fagpersonen ha? Korleis bør løna vera? Det synes no å vera vitskapleg stadfesta at 50 % av læringsevna er utvikla ved 4- års alderen og innan ein fyller 8 år er 80 % av læringsevna utvikla. (Benjamin S. Bloom: Stability and Change in Human Characteristics. Læringsrevolusjonen s. 223) Eg har i heile mitt yrkesaktive liv arbeidd innafor grunnskuleområdet. Men med grunnlag i den vitskaplege konklusjonen ovafor, synes det for meg klårt at førskulelæraren er den viktigaste fagpersonen i utviklingsløpet for barn. Men eg vil også nemna helsesøster som møter alle foreldre og alle born kvart år i dei fyrste 6 leveåra. Med denne synsinga som basis kan ein på nytt stilla nokre spørsmål: Kan ei satsing på auka kvalitet i tilbodet i førskulealder medføra at fleire fullfører VGS og færre vert arbeidsledige/uføretrygda i ung alder? Har utdanningsinstitusjonane dette som grunnlag for si utdanning av førskulelærarar? Har arbeidsgjevarane dette som grunnlag for si oppfylging av denne faggruppa? Har fagforbunda dette som grunnlag for sine prioriteringar? Av dei fagpersonane som fylgjer borna fram mot 20 års alderen, er det førskulelærarane som tener minst. Bør ein snu denne utviklingsstigen? Lat ikkje dette verta ein diskusjon om løn, men meir om kven er den viktigaste fagpersonen, kva for krav skal ein stilla og kva for oppfølging skal ein ha for denne yrkesgruppa? Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad Skolelederen

6 L a n d s m ø t e t Vellykket landsmøte Solveig Hvidsten Dahl ble gjenvalgt som leder og Jens Nicolaisen som nestleder på Landsmøtet i Tromsø nov. Øvrige styremedlemmer ble Berte Grane (Rogaland), Torhild Schøning (Nordland), Atle Myking (ny) (Hordaland), Ronny Engan (ny) (Sør-Trøndelag) og Knut Erik Hovde (ny) (Buskerud). Tekst og foto: Tormod Smedstad Det var ingen andre forslag til forbundsleder- og nestledervervet. De ble gjenvalgt av landsmøtet ved akklamasjon. Resten av styret ble også valgt slik valgkomiteen hadde foreslått. Som varamedlemmer til styret ble Wenche Engen Hanevik (Akershus), Kjell Olav Mentzoni (Troms) og Tom Wittenberg (Oslo) valgt. Solveig Hvidsten Dahl Jens Nicolaisen Berte Grane Torhild Schøning Atle Myking Ronny Engan Knut Erik Hovde Fylkeslederen i Troms, Kjell Olav Mentzoni Velkommen Fylkeslederen i Troms, Kjell Olav Mentzoni, åpnet Landsmøtet og ønsket velkommen. Han sa blant annet at det stilles stadig høyere krav i forhold til kvalitet og kompetanse. En organisasjon som preges av kvalitet i alle ledd vinner fram. Norsk Skolelederforbund må være synlig som organisasjon og ivareta både den sosiale dimensjonen og ha gode faglige diskusjoner. Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl fulgte opp med å ønske velkommen til NSLFs 8. landsmøte det første nord for Trondheim. Hun viste til Soria Moria-erklæringen der det står at skolelederen er garantisten for de gode lærestedene. Alle erkjenner ledelsens betydning for god kvalitet! Vi må rette ryggen og snakke sektoren vår opp slik at oppvekst og utdanning får høyere status, sa hun. Dahl pekte på at Landsmøtet var en fantastisk arena der en kunne tenke høyt sammen og prioritere fokusområder for forbundets politikk. Vi skal arbeide med forbundets fremtid og ambisjoner. Samfunnet er i stadig endring, og det stiller nye og komplekse krav til ledelse av oppvekst- og opplæringssektoren. Norsk 6 Skolelederen 10-08

7 L a n d s m ø t e t i NSLF Skolelederforbund vil være med der premissene legges. Vi ønsker at skolesektoren skal bære preg av å møte utfordringer aktivt og løsningsorientert med hovedfokus på elevenes læring. I kafédialogen drøftet man fremtidsvyer i grupper. Vedtektene Den saken som vakte mest debatt var vedtekstendringene. Både Finnmark og Hordaland hadde levert inn forslag på en annen organisasjonsstruktur. Ut i fra en argumentasjon om vitalisering og demokratisering av organisasjonen ønsket begge fylkeslagene en større makt og innflytelse til ledermøtet (fylkeslagslederne). Mens Finnmark ville ha ledermøtet som øverste myndighet mellom landsmøtene med et underliggende arbeidsutvalg, kunne Hordaland tenke seg et representantskapsmøte bestående av fylkeslagslederne og sentralstyret samlet en gang per år. Dette skulle ta avgjørelser om de store og viktige sakene. Finnmark og Hordaland samlet seg om ett forslag, men flere av debattantene på landsmøtet var skeptiske til om dette faktisk betydde en vitalisering. Det ble pekt på at fylkeslagslederne kunne bli skiftet ut i landsmøteperioden og at det ville bety en svekkelse av ansvarligheten overfor landsmøtet. Noen antydet at det kunne bli en «tungrodd» organisasjonsmodell. Forslaget ble nedstemt av landsmøtet. Det som det imidlertid var stor enighet om og som også var en av grunnene for å reise forslaget var at ledermøtet måtte oppgraderes. Dette kunne skje ved at sakspapirer ble sendt ut tidligere, en av fylkeslagslederne ble valgt til å lede ledermøtene og at møtene ble holdt minst tre ganger per år med lengre varighet hver gang. Dette ville skape bedre tid for diskusjon og medinnflytelse. Grunnforsikring og kontingent NSLF har ikke hatt tilbud om grunnforsikring (dødsfall og ulykke) til sine medlemmer. Mange har savnet dette og det er et spørsmål som går igjen hos de som melder seg inn. For å få til en slik ordning, må den være obligatorisk for alle medlemmene i NSLF. Under landsmøtet kom Gjensidige med et tilbud som er på linje med det f.eks. Utdanningsforbundet har til sine medlemmer. Landsmøtet gikk inn for en slik grunnforsikring, og det blir sendt ut en nærmere orientering om dette til alle medlemmer. Det vil bety en premie på kr. 888,- per år. Landsmøtet besluttet også å gå ned noe på kontingentsatsen fra 1,35 % av bruttolønn til 1,30 % av bruttolønn. I og med at det etableres en ny skolelederutdanning åpnet landsmøtet også for studentmedlemskap. Kontingenten for pensjonister og andre ikke yrkesaktive ble satt til 650,- per år. Fremtidsutvalg På landsmøtet ble det også bestemt at NSLF skal opprette et fremtidsutvalg. For å få landsmøtets innspill til et slikt utvalg, ble det organisert såkalte kafédialoger der det var skrevet problemstillinger på dukene. Det var også slik at man skiftet plasser etter en viss tid. Verten ved bordet oppsummerte og samordnet innspillene. Debatten gikk friskt rundt satsingsområder og utviklingstrekk. Inviterte gjester hadde i forkant kommet med innspill til aktuelle problemstillinger og fortalte hvordan de så for seg fremtidsskolen. Aktive debattanter og forslagsstillere på Landsmøtet, fylkeslederne Omar Mekki (Hordaland) og Børre St. Børresen (Finnmark). Skolelederen

8 L a n d s m ø t e t perspektivet ble ivaretatt av presidenten i ESHA Chris Harrison Her er delegatene fra Sør-Trøndelag; Knut Wold, Ellen Sofie Schrøder, Anne Berit Emstad og Jørund Ofstad. Æresmedlemmer Landsmøtet utnevnte to nye æresmedlemmer i organisasjonen -for «lang og tro tjeneste». Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad har innehatt mange verv gjennom et langt medlemsliv, blant annet har begge to vært nestledere. De har også stilt opp til små og store oppgaver når det har vært behov for det. Ingen tvil om at æresmedlemskapet var vel fortjent. n Fra den politiske arena kom statsråd og leder av programkomiteen i AP Helga Pedersen og lederen av Utdanningskomiteen på Stortinget Ine Marie Søreide Eriksen (H). Organisasjonslivet var representert ved lederen av YS, Tore Eugen Kvalheim, og direktør for utdanning i KS, Eva Lian. Professor Kjell Arne Røvik tok for seg lederens rolle når det gjaldt implementering av reformer, og stabsdirektør Per Tronsmo i Utdanningsdirektoratet så blant annet for seg en skole der kunnskap ble verdsatt høyere. Det internasjonale Nye æresmedlemmer ble utnevnt på Landsmøtet; Knut Arve Johansen og Vemund Wemundstad. Fra landsmøtesalen med fylkesleder Kjell Olav Mentzoni og delegat Marion Ursfjord i forgrunnen Her er forbundslederen med noen av de inviterte gjestene; Chris Harrison, president i ESHA, Lars Flodin, forbundsleder i det svenske skolelederforbundet og Jens Porsgaard Nielsen som er formann for Erhvervslederne i Danmark. 8 Skolelederen 10-08

9 L a n d s m ø t e t Inviterte innledere Vel vitende om at disse korte utvalgene fra de inviterte innlederne ikke yter noen rettferdighet til de gode innleggene som ble holdt, tar vi likevel sjansen på å gi noen smakebiter av det som ble sagt. Helga Pedersen, statsråd og leder for programkomiteen i Arbeiderpartiet Ingen andre institusjoner har som skolen betydning for enkeltmenneske, hvordan vi blir som mennesker og hvilke veivalg vi gjør. Vi må slå ring rundt fellesskolen og ta vare på en av de få felles møteplassene som vi har igjen i samfunnet. Det er en viktig kvalitet i seg selv. Fellesskolen må være så god at foreldre velger denne. Norsk skole er god på mange ting, andre ting kan vi bli bedre på. Vi må ha en balansert debatt rundt dette. Skoleledere er bindeledd mellom regjeringens målsettinger og skoleeiere og elever. Det har vært en rivende utvikling med økte krav til rektorer de må føle seg trygge i den jobben de gjør. En egen skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og de uten utdanning blir iverksatt fra neste høst. Det kan være en inspirasjon til at flere ønsker å bli ledere i skolen og at lederne blir der. Lærerne trenger veiledning i første fase skolen må ta bedre vare på ferskingene. Det må legges til rette for at de senere kan ta på seg lederoppgaver. Skolen må leve med krav i form av evaluering, tilbakemelding og dokumentasjon, men det er viktig at læreren får tid til å være lærer! Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Utdannings-komiteen i Stortinget I framtidsskolen må det bli mindre detaljstyring av skolen. Ulike mennesker gir ulike utfordringer mye må løses lokalt. Det må være klare nasjonale og lokale mål for elevenes læringsutbytte. Skolen må styres innenfor rammer. Det må bli en tydeligere differensiering av undervisningen for å inkludere både sterke og svake. Hele grunnopplæring bør være på ett forvaltningsnivå der en skoleeier har ansvar for hele skoleløpet. Frafall og sosiale ulikheter er ikke lenger dominerende temaer i skolen. Læring er lagspill på alle nivåer, vi må ha mot i brystet og is i magen og tålmodighet nok til å la ting virke. Verdien av kunnskap må oppjusteres. Per Tronsmo, stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet Fremtidens skole får en gruppe barn og ungdom som er annerledes enn i dag. Uro, adhd og tilpasningsvansker vil øke. Det blir økt mobilitet, og vi må ta hensyn til andre familieforhold og ulik sammensetning i befolkningen. Det blir en mer invaderende teknologi. Dette greier ikke skolen alene. Heller ikke de andre aktørene greier dette alene som politi der du er Digital kompetanse for læring DKL 1 og 2 lærer deg å bruke de nyeste digitale hjelpemidlene som pedagogiske verktøy. Hvert av studiene gir 30 studiepoeng. GIS Digitale kart revolusjonerer undervisningen i alle fag. Studiet tilbys sammen med NTNU og gir 7,5 studiepoeng. IKT i skolen kurspakke med valgfrie moduler. Dekker behov fra grunnleggende kurs til viderekommende. Alle kurs og studier er 100 % nettbaserte. Be om skreddersydde pakketilbud ut i fra skolens behov. Samlinger kan inngå. Ring oss gjerne for en prat på , eller send en mail til Norsk Nettskole AS kompetanse til skoleverket Skolelederen

10 L a n d s m ø t e t og barnevern. Vi kan ikke si at vi bare må konsentrere oss om læring vi må samarbeide tett med andre institusjoner. Eva Lian, Direktør for Utdanning i KS En drømmeskole er en skole hvor skoleeiere må strekke seg og ha ambisjoner. Det er en skole som jobber variert, tør å sprenge noen grenser utfordrer og følger opp. I denne skolen arbeider profesjonelle og ansvarliggjorte medarbeidere. Sammen kan vi få det til. Det er en skole som har visjoner muligheter med de ressurser som til enhver tid stilles til disposisjon, der gutten ikke faller fra, hvor han har fått lærelyst og demokratiforståelse. Tore Eugen Kvalheim, leder av YS Et grunnleggende utgangspunkt er at det er svært viktig at vi har en sterk offentlig skole. Det er en av bærebjelkene i samfunnet. En arena for læring i et langstrakt land uavhengig av hvor man bor. Mindre styring av skolen kan gi utfordringer i forhold til dette perspektivet. Utdanningssektoren må hele tiden ha fokus på oppgaver man møter senere i livet og være opptatt av morgendagens behov i arbeidslivet. En bør også åpne mer for å bruke andre yrkesgrupper i skolen. Utdanningspolitikk vil være et av hoved-satsningsområdene til YS neste år først og fremst yrkes-opplæring. n 10 Skolelederen 10-08

11 Ideer på vandring Du kan ikke forutsette at det finnes et lokalt språk når reformer skal innføres, og man må ha begreper for å kunne begripe og for å ta grep. Tekst og foto: Tormod Smedstad Professor Kjell Arne Røvik fra Universitetet i Tromsø holdt et kort foredrag på landsmøtet om reformideer og deres implementering. Han viste til at det er en moderne tilstand når forandringens vinder bringer pakker av reformideer inn over land og skole. De samme ideer om ledelse kan dukke opp samtidig over hele verden. Det er en parallellitet. Serviceledelse, teambasert ledelse, endringsledelse, transformativ ledelse, total kvalitetsledelse, verdibasert ledelse Det er mange teorier på vandring. Implementering Det kan være grunn til å spørre hva som skjer med ideene. Slår de rot? Hva skjer for eksempel når reformideer skal Forts. neste side Breivang Videregående skole fikk prisen ÅRETS BIBLIOTEK! tamtam Fremtidens bibliotek bruker Mikromarc 3 Skolebiblioteket på Breivang videregående skole mottok prisen Årets Bibliotek på bokmessen i Lillestrøm. Dette biblioteket er utradisjonelt, nyskapende og spennende, og fungerer som en alternativ læringsarena, et sosialt rom og en timeout-arena. Her er stikkord åpenhet og tillit til brukerne: Biblioteket er alltid åpent når skolen er åpen og har ingen dør, men strekker seg ut i skolens fellesarealer med tidsskrifthyller og sittegrupper. Det er dessuten rikt utstyrt med teknisk utstyr og låner ut bl.a. digitale kameraer, DVD-spillere, høyttalere, prosjektører og videokameraer. Gjennom Internett, egen webside og blogg fungerer biblioteket som en viktig kanal til elevene. Breivang Videregående skole er et bibliotek for fremtiden. Ikke så rart at de som første bibliotek for videregående skoler valgte Mikromarc 3 som biblioteksystem. Vi gratulerer! Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

12 L a n d s m ø t e t nedfelles i praksis i klasserommet? Blir reformene implementert og fører de til en bedre skole? Å implementere reformer er vanskelig. Forskere påstår at det bare er 10 % av reformene der en når de resultatene som reformatørene hadde tilsiktet. Hvis en skal se på hva som skjer når reformideer går fra prat til praksis, må en se på konteksten som skolen er i. Vi må huske på at det er mange ideer på vandring og at stor tilgang av ideer kan skape forvirring. Det er tre etablerte scenarier for hva som kan skje. Det optimistiske er at det skjer en rask og uproblematisk implementering. Ideene kan raskt og rasjonelt styres på plass og virke i klasserommet. I et slikt scenario er forestillingen om å bruke pisk, like mye som gulrot, framtredende. Virksomheten lager detaljerte implementeringsordninger. Betydelig institusjonelt apparat på sentralt nivå opprettes for kvalitetskontroll. Det utvikler seg en kontrollideologi. En står i fare for at en oppnår det motsatte av hva som var tenkt, sa Røvik. Kvalitet i læringen Det etterlyses kvalitet i læringen som om det var et kvalitetstomt rom i skolen. Hvorfor blomstrer dette kravet i vår tid? Det avspeiler at den norske skolen SANDEFJORD KOMMUNE er blitt nypolitisert, svarte Røvik. Den har blitt en ideologisk slagmark i kampen om velgere Skolepolitikere uttaler seg utad med skråsikkerhet om hva som feiler skolen; Det belegges ikke med hva forskningen sier og er i utakt med praktikerne. Dynamikken med konkurranse om velgere fører til reformer som strømmer inn over skolen. Dette fører til forvirring. I paradokset Finland, som lykkes så godt, har det vært nokså få reformer. Politikere kommuniserer ofte indirekte at skolen er for viktig til å overlate til skolefolk. En kontrollideologi hviler på en skepsis. Av og til er læreren helten i den skolepolitiske retorikk, men ofte den læreren som en gang var; eller den som skal komme i framtida. Aldri den læreren som er i klasserommet i dag. Hun har snarere skurkens rolle. Røvik kunne ønske seg at skolepolitikerne ble litt mindre skråsikre og at de offentlig kunne gi uttrykk for betydelig usikkerhet. Det pessimistiske scenariet målbærer pedagogene som skriver for skolefolk. I dette ligger det et element av frastøting. Her over/understrekes kompleksiteten i skolestua. Reformideene består ikke praksistesten og støter mot de grunnleggende verdier som formidles i skolen. Alt passer ikke 100 prosent inn derfor må det avvises. Sandefjord kommune er organisert i 4 etater, hvorav en skole- og barnehageetat ledet av skole- og barnehagesjefen. Kommunen har 5500 elever fordelt på 14 barneskoler og 4 ungdomsskoler og 1885 barn i kommunale og private barnehager. Det er ledig stilling som REKTOR ved Varden ungdomsskole; fast hel stilling fra 1. februar Varden ungdomsskole har ca. 400 elever. Fullstendig utlysning av stillingen og elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside: eller ved henv. skole og barnehagekontoret tlf Søknadsfrist 7. januar 2009 I det artistiske scenariet blir reformideer stoppa opp før de kommer inn i klasserommet. De sirkulerer på konferanser. Skolene blir eksempler på stor avstand mellom prat og praksis. Alternative scenario Røvik så for seg to alternative scenario til de nevnte, nemlig virusteorien og oversettelsesteorien. Virus trenger en inkubasjonstid, liksom reformer trenger tid for å sive inn, før det materialiserer seg i nye opplæringsplaner. De må innvilges en inkubasjonstid, de må modnes. Oversettelsesteorien er tanken om at når ideer løftes inn fra utsida, skjer det ofte en oversettelse. Det er ofte skoleledere som oversetter, men også de som står i klasserommet. Her blir translatørkompetanse en viktig egenskap. Det er fire dyder for den gode oversetter: Kunnskap, mot, tålmodighet og styrke. Det kreves kunnskap om konteksten det oversettes fra og til. Det krever at man kan innenforspråket. Rektor står midt i skjæringsfeltet og må ha sorteringskompetanse; hva har vi bruk for? Konfigurasjonskompetanse er en annen viktig egenskap; ideer tas ikke inn i et tomt rom. Det krever nennsom konfigurering av det nye med det gamle. Det er viktig å huske på at kvalitet innføres ikke i et kvalitetstomt rom. Motet kommer godt med fordi man ikke må være for konsept-tro. Man må ta inn reformideer stykkevis og delt. Det nye må balanseres mot det man vet fra før av. Oversetteren må fungere som en språksetter og skape det lokale språket. Du kan ikke forutsette at det finnes et lokalt språk, og man må ha begreper for å kunne begripe og for å ta grep. Den som oversetter er en etterdikter som både er kopierende og innoverende. Den som er viruspassser må være tålmodig. Du må passe på at viruset ikke dør ut og sette opp arenaer for prat. Prat er en forutsetning for at man skal kunne praktisere. Det er lett og bli overveldet og havne i den avmektiges rolle når det gjelder å implementere reformideer. Å oversette krever også styrke. Det krever at lederen utøver en unik legering av myndighet og kyndighet. n 12 Skolelederen 10-08

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning Nr. 2-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet Landsmøtet 2002 tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ER VIKTIGST

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 Statped ÅRSRAPPORT 2014 JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 DELTIDSOPPLÆRINGEN FOR HØRSELSHEMMEDE: Skoleuke og sosial møteplass Side 5 SEVU PPT: Et løft

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer