Skjulte politimetoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjulte politimetoder"

Transkript

1 Justis- og beredskapsdepartementet Skjulte politimetoder Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Oslo, 11. mars 2016

2 Hvorfor lovendringer? HVORFOR: Kriminalitetsbildet har endret seg Behov for utvidet adgang til skjulte tvangsmidler HVA: Oppfølging av Metodekontrollutvalgets utredning FORMÅL: Beskytte borgerne mot alvorlig kriminalitet (EMK, art. 2) Effektiv kriminalitetsbekjempelse

3 Foto: PresentationLoad Et mer komplekst trusselbilde Ekstrem islamisme Høyreekstreme miljøer Trusler mot myndighetspersoner Organisert kriminalitet

4 Vi vet blant annet at mye av kommunikasjonen skjer kryptert. Derfor trenger vi tilgang til dataavlesning. Beate Gangås, PST

5 Grunnleggende hensyn: Hvordan skal vi som demokrati ivareta verdiene vi holder høyest samtidig som vi beskytter oss mot dem som truer disse verdiene? Foto: istockphoto/avantor

6 Hva er skjulte politimetoder? Lovregulerte tvangsmidler Brukes uten at målet kjenner til det Hemmelig eller utsatt underretning Etterforskning Avverging Forebygging Foto: Erik Thallaug

7 Hva går forslaget ut på? Utvidet adgang til kommunikasjonskontroll, ransaking, romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og tvangsmiddelbruk på avgrensede områder. Avvergende og forebyggende. Nytt tvangsmiddel: Dataavlesning Foto: Politidirektoratet

8 Fremdeles strenge grunnvilkår Kriminalitetskrav Forholdsmessighetskrav Indikasjons- og subsidiaritetskrav Domstolskontroll Foto: Politidirektoratet

9 Utvidet adgang - styrket kontroll Kontrollmekanismer og rettssikkerhetsgarantier EOS-utvalget: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Foto: Politidirektoratet

10 Kommunikasjonsavlytting Adgangen utvides: Grov menneskesmugling Menneskehandel Frihetsberøvelse Barnepornografi Foto: PresentationLoad

11 Kameraovervåking Adgangen utvides: Overvåking fra offentlig mot privat sted Overvåking på privat sted som portrom, bakgård, bod o.l hvor en ikke kan forvente seg å bevege seg uten å bli iaktatt av andre. Foto: ep_jhu/flickr

12 Foto: Jørgen Schyberg/Flickr Romavlytting Snever adgang i dag Terrorhandlinger, Drap ved org.krim. / motarbeiding av retten Grov narko og ran ved org.krim Foreslår utvidet adgang ved drapsetterforskning uavhengig av om det er organisert kriminalitet

13 Foto: PresentationLoad Dataavlesning et nytt selvstendig tvangsmiddel. «Avlesning av opplysninger i et informasjonssystem, for eksempel en datamaskin, ved hjelp av programmer eller annet utstyr.» Tilsvarende anvendelsesområde som for kommunikasjonskontroll

14 Foto: PresentationLoad Hvorfor er dataavlesning nødvendig? Effektiv tilgang til lagret og kommunisert informasjon Teknologisk utvikling (kryptering) Rettslig adgang uten faktisk tilgang Følge med over tid

15 Avvergende metoder Særskilte lovbrudd Terrorhandlinger Drap ved org.krim./motarb. av retten Grov narko og ran ved org.krim. PST utvidet myndighet Etterforskningsvilkår Foto: slagheap/flickr

16 Avverging JDs forslag til utvidelse Generell hjemmel drap Opplæring terror

17 Forebyggende metoder etter gjeldende rett Politiloven Tidlig stadium personvern Strengt kriminalitetskrav Terrorhandlinger Ulovlig etterretning Attentat Unntak: ransake/romavlytte hjem

18 Forebyggende metoder våre forslag Forbud eller adgang ransaking/romavlytting hjem? JD en mellomløsning Utvidelse Masseødeleggelsesvåpen Hastekompetanse: også forebygging av terror

19 Foto: Erik Thallaug Et moderne politi med effektive verktøy og metoder

Innst. 343 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 68 L ( )

Innst. 343 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 68 L ( ) Innst. 343 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 68 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Til Stortinget

Detaljer

Prop. 68 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Prop. 68 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Prop. 68 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Fellesspørsmål...

Detaljer

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO = Datatilsynet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse 200907672 ES KFH/mk Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09/01534-2 /CBR Dato 29. april 2010 Høringsuttalelse -

Detaljer

ROMAVLYTTING - i oppklarende, avvergende og forebyggende øyemed

ROMAVLYTTING - i oppklarende, avvergende og forebyggende øyemed ROMAVLYTTING - i oppklarende, avvergende og forebyggende øyemed Kandidatnummer: 587 Leveringsfrist: 26.11.2007 ( * regelverk for spesialoppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Innst. O. nr. 113 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting

Detaljer

Kommunikasjonsavlytting i avvergende øyemed etter straffeprosessloven 222 d.

Kommunikasjonsavlytting i avvergende øyemed etter straffeprosessloven 222 d. Kommunikasjonsavlytting i avvergende øyemed etter straffeprosessloven 222 d. Kandidatnummer: 589 Leveringsfrist: 25. april 2016 Antall ord: 16.875 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte.

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte. DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse 200907672 ES KFH/mk 200903207-/AKH Dato Høring -

Detaljer

PSTs adgang til å benytte dataavlesing i forebyggende øyemed

PSTs adgang til å benytte dataavlesing i forebyggende øyemed Det juridiske fakultet PSTs adgang til å benytte dataavlesing i forebyggende øyemed En analyse av om dataavlesing i forebyggende øyemed etter politiloven 17d er i samsvar med retten til privatliv etter

Detaljer

Kommunikasjonsavlytting i avvergende og forebyggende øyemed

Kommunikasjonsavlytting i avvergende og forebyggende øyemed Kommunikasjonsavlytting i avvergende og forebyggende øyemed Særlig om betydningen av kontrollmekanismer Kandidatnummer: 637 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 762 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern Politimetoder i forebyggende øyemed Utredning fra Politimetodeutvalget oppnevnt av Kongen i statsråd ved kongelig resolusjon

Detaljer

Det vises til høringsbrev av

Det vises til høringsbrev av Politiets sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Justisdepartementet Lovavdelingen Pb 8051 Dep 0031 OSLO Postboks 4773 Nydalen, 0421 OSLO post@pst.politiet.no Tlf.nr. 23 30 50 00 Faksnr, 23 30 51 20 Besoksadresse:

Detaljer

Ot.prp. nr. 60 ( )

Ot.prp. nr. 60 ( ) Ot.prp. nr. 60 (2004 2005) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre Særskilt vedlegg: NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet og NOU 2004: 6

Detaljer

Dataavlesing i Politiets sikkerhetstjenestes forebyggende virksomhet

Dataavlesing i Politiets sikkerhetstjenestes forebyggende virksomhet Dataavlesing i Politiets sikkerhetstjenestes forebyggende virksomhet En rettslig analyse av om adgangen til å gjennomføre dataavlesing etter politiloven 17 d er forenlig med retten til privatliv i Grunnloven

Detaljer

1. Utvalgets kontroll

1. Utvalgets kontroll Theo Koritzinsky Personvernkonferansen 6.12.2013: Rettslige rammer for norske hemmelige tjenesters personovervåking og EOS-utvalgets-kontroll 1. Utvalgets kontroll A. Formålet med EOS-utvalgets kontroll

Detaljer

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&* Skjult informasjon åpen kontroll

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&* Skjult informasjon åpen kontroll NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&* Skjult informasjon åpen kontroll Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Detaljer

JUS-399. Masteroppgave i rettsvitenskap. Universitet i Bergen Vår-2017 KONTROLL MED KOMMUNIKASJONSKONTROLL

JUS-399. Masteroppgave i rettsvitenskap. Universitet i Bergen Vår-2017 KONTROLL MED KOMMUNIKASJONSKONTROLL JUS-399 Masteroppgave i rettsvitenskap Det Juridiske fakultet Universitet i Bergen Vår-2017 KONTROLL MED KOMMUNIKASJONSKONTROLL Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 01.06.2017 Antall Ord : 13876 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dataavlesing som etterforskningsmetode

Dataavlesing som etterforskningsmetode Dataavlesing som etterforskningsmetode En rettslig analyse av straffeprosessloven 216 o Kandidatnummer: 208 Antall ord: 14 787 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 1. juni

Detaljer

TELE2S KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITILOVEN OG EKOMLOVEN MOBILREGULERTE SONER

TELE2S KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITILOVEN OG EKOMLOVEN MOBILREGULERTE SONER Justis- og beredskapsdepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 23. januar 2015 Sendes per e-post til: postmottak@jd.dep.no, nina.nordby@jd.dep.no og kurt-arne.sandvik@sd.dep.no TELE2S KOMMENTARER TIL

Detaljer

r ~ ~ " ,':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il

r ~ ~  ,':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il Justis- og be redskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 O slo r ~ ~ ",':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il Politiets sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Postboks 4773

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Møte onsdag den 8. juni 2016 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 8. juni 2016 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2016 8. juni Dagsorden 3827 Møte onsdag den 8. juni 2016 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven

Detaljer

Effektiv kriminalbekjempelse eller krenkelse av personvernet? Kandidatnummer: 329 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25.

Effektiv kriminalbekjempelse eller krenkelse av personvernet? Kandidatnummer: 329 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. EN SAMMENLIGNING AV DEN ORDINÆRE BRUK AV TVANGSMIDLER MED BRUK AV SAMME METODER I AVVERGENDE OG FOREBYGGENDE ØYEMED ETTER REGLENE I STRPL. 222D OG POLITIL. 17D. Effektiv kriminalbekjempelse eller krenkelse

Detaljer

Politiets adgang til å anvende skjulte tvangsmidler som kommunikasjonskontroll i forebyggende og avvergende virksomhet.

Politiets adgang til å anvende skjulte tvangsmidler som kommunikasjonskontroll i forebyggende og avvergende virksomhet. Politiets adgang til å anvende skjulte tvangsmidler som kommunikasjonskontroll i forebyggende og avvergende virksomhet. Et kritisk blikk i lys av ulike kryssende hensyn. Kandidatnummer: 621 Leveringsfrist:

Detaljer

Kommunikasjonskontroll i etterforskningen av narkotikakriminalitet

Kommunikasjonskontroll i etterforskningen av narkotikakriminalitet Kommunikasjonskontroll i etterforskningen av narkotikakriminalitet Straffeprosessloven 216a En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (BOPPG30) Politihøgskolen 2017 Kand.nr: 2 Antall ord: 6584 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nødrett som rettslig grunnlag for kommunikasjonskontroll:

Nødrett som rettslig grunnlag for kommunikasjonskontroll: Nødrett som rettslig grunnlag for kommunikasjonskontroll: Et tilstrekkelig rettslig grunnlag etter Grunnloven og EMK? I hvilke situasjoner og på hvilke vilkår bør lovgiver regulere bruk av kommunikasjonskontroll

Detaljer

En sammenligning av reglene for politiets bruk av tvangsmidler i etterforskende, avvergende og forebyggende virksomhet

En sammenligning av reglene for politiets bruk av tvangsmidler i etterforskende, avvergende og forebyggende virksomhet En sammenligning av reglene for politiets bruk av tvangsmidler i etterforskende, avvergende og forebyggende virksomhet Kandidatnummer: 547 og 616 Leveringsfrist: 25.11.2007 Til sammen 23 325 ord 22.11.2007

Detaljer

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/7600 ES AIK/SRY 16/01935-2/KEK 15.06.2017 Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

Detaljer

Høring endringer i straffeprosessloven og politiloven utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten

Høring endringer i straffeprosessloven og politiloven utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten Høring endringer i straffeprosessloven og politiloven utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten 1. Innledning Departementet foreslår med dette endringer i lov 22. mai 1981

Detaljer

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt POLITIET Justisdepartementet Lovavd. P.b. 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår reftranse Dato 30.04.2010 NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin

Detaljer

BRUK AV TVANGSMIDLER FOR Å FORHINDRE ALVORLIG KRIMINALITET

BRUK AV TVANGSMIDLER FOR Å FORHINDRE ALVORLIG KRIMINALITET BRUK AV TVANGSMIDLER FOR Å FORHINDRE ALVORLIG KRIMINALITET En fremstilling av ny lovgivning i kampen mot alvorlig kriminalitet: strpl. kap. 17b og pl. kap. IIIA. Kandidatnummer: 270 Veileder: Ragnhild

Detaljer

Bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll, som bevis for straffbare forhold som ikke kunne ha begrunnet kontrollen

Bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll, som bevis for straffbare forhold som ikke kunne ha begrunnet kontrollen Det juridiske fakultet Bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll, som bevis for straffbare forhold som ikke kunne ha begrunnet kontrollen av Lotte Bjørnefjell Liten masteroppgave i rettsvitenskap

Detaljer

Det liberale grenseforsvar

Det liberale grenseforsvar Advokatforeningens årstale 2017: Det liberale grenseforsvar Trygghet og privatliv er to umistelige verdier. Hva gjør vi når de står mot hverandre? 1 Innhold 1. Innledning... 1 2. Grunnloven om balansepunktet...

Detaljer

Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Justis- og beredskapsdepartementet Dato: 22. januar 2018 Deres referanse: 17/15142 - ANY Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 14. juni 2017 09.06.2017 nr. 714 Forskrift om endring

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSSVAR LYSNE II-UTVALGET OM DIGITALT GRENSEFORSVAR. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep OSLO.

POLITIET KRIPOS HØRINGSSVAR LYSNE II-UTVALGET OM DIGITALT GRENSEFORSVAR. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep OSLO. POLITIET KRIPOS Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO NCIS NORWAY pr e-post Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato 201603847 201602071 Oslo, 13.1.2017 HØRINGSSVAR LYSNE II-UTVALGET OM DIGITALT

Detaljer

PSTs ADGANG TIL BRUK AV STRAFFEPROSESSUELLE TVANGSMIDLER I FOREBYGGENDE ØYEMED- Politiloven 17d

PSTs ADGANG TIL BRUK AV STRAFFEPROSESSUELLE TVANGSMIDLER I FOREBYGGENDE ØYEMED- Politiloven 17d PSTs ADGANG TIL BRUK AV STRAFFEPROSESSUELLE TVANGSMIDLER I FOREBYGGENDE ØYEMED- Politiloven 17d Kandidatnummer: 670 Leveringsfrist: 27.april 2009 Til sammen 15779 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Sendes: Kopi til

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Sendes: Kopi til 1 (6) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendes: postmottak@jd.dep.no Kopi til nin.nordby@jd.dep.no kurt-arne.sandvik@sd.dep.no Oslo, 23.1.2015 Høringssvar forslag til endringer

Detaljer

Tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed

Tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed Tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed Kandidatnummer: 525 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 17 959 1 INNLEDNING... 1 2 RETTSKILDENE... 3 2.1 Overordnede prinsipper... 3 2.1.1 Legalitetsprinsippet...

Detaljer

ETTERFORSKNINGSMETODER FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT KRIMINALITET

ETTERFORSKNINGSMETODER FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT KRIMINALITET ETTERFORSKNINGSMETODER FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT KRIMINALITET Særlig om endringer i straffeprosessloven ved lov nr. 82/1999 Kandidatnr: 343 Veileder: Statsadvokat Pål K. Lønseth Leveringsfrist: 25.04.03

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

1. Utvalgets mandat og arbeidsmetode

1. Utvalgets mandat og arbeidsmetode OSLO STATSADVOKATEMBETER Justisdepartementet postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200907672 ES KFH/mk Vår ref.: Dato: 09/210 LQ 4. mai 2010 HØRING - NOU 2009:15 SKJULT INFORMASJON ÅPEN KONTROLL Justisdepartementets

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

«Skranker for politiets bruk av dataavlesing som etterforskningsmetode i medhold av straffeprosessloven 216 o»

«Skranker for politiets bruk av dataavlesing som etterforskningsmetode i medhold av straffeprosessloven 216 o» Det juridiske fakultet «Skranker for politiets bruk av dataavlesing som etterforskningsmetode i medhold av straffeprosessloven 216 o» Kim- Runar Dalberg Olsen Masteroppgave i JUR-3902 - Høst 2016 Antall

Detaljer

KOMMUNIKASJONSKONTROLL

KOMMUNIKASJONSKONTROLL KOMMUNIKASJONSKONTROLL Herunder dokumentinnsyn, forholdet til menneskerettighetene og overskuddsinformasjon Kandidatnummer: 287 Veileder: Jan Glent Leveringsfrist: 25. november Til sammen 17847 ord 22.11.2005

Detaljer

Høring. behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høring. behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Høring behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Høringsfrist 15. januar 2018 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Hva saken gjelder... 4 1.2. Hovedinnholdet i forslaget... 4 2. Bakgrunn

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF.: DATO: 201204661 ES IHO/KHU/bj 2012/01647-007 KES/ggr 14.12.2012 422

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF.: DATO: 201204661 ES IHO/KHU/bj 2012/01647-007 KES/ggr 14.12.2012 422 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO REF.: VÅR REF.: DATO: 201204661 ES IHO/KHU/bj 2012/01647-007 KES/ggr 14.12.2012 422 HØRING - KRIMINALISERING

Detaljer

Tvangsmidler for å avverge kriminalitet

Tvangsmidler for å avverge kriminalitet Tvangsmidler for å avverge kriminalitet Straffeprosessloven 222 d En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2014 Kand.nr: 82 og 100 Antall ord: 8403 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning...

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/7930 Vår ref: 16/06285-3 Dato: 13.02.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens

Detaljer

Overskuddsinformasjon som bevis

Overskuddsinformasjon som bevis Overskuddsinformasjon som bevis Bevismessig bruk av overskuddsinformasjon på forhold som ikke kunne begrunnet tvangsmiddelbruken Kandidatnummer: 155 Antall ord: 14758 JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Dataavlesing som et straffeprosessuelt tvangsmiddel

Dataavlesing som et straffeprosessuelt tvangsmiddel Dataavlesing som et straffeprosessuelt tvangsmiddel En konfrontasjon med retten til privatliv etter Grl. 102 og EMK artikkel 8. Kandidatnummer: 53 Antall ord: 14 931 JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

POLITIET. Politidirektoratet. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

POLITIET. Politidirektoratet. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO POLITIET POLITIDIREKTORATET Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse 201000282 Vår referanse 2009/03244-12 008 Dato 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

Innst. O. nr. 3 ( )

Innst. O. nr. 3 ( ) Innst. O. nr. 3 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.) Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) Til Odelstinget 1. HOVEDINNHOLDET

Detaljer

RIKSADVOKATEN NOU 2009: 15 "SKJULT INFORMASJON ÅPEN KONTROLL" HØRING

RIKSADVOKATEN NOU 2009: 15 SKJULT INFORMASJON ÅPEN KONTROLL HØRING RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendes også pr. e-post til knut.hustad d'd.de.) REF.: VÅR REF.: Ra 09-7 KAK/jaa 274 Ra 09-663 632 Dato: 07.07.10 NOU 2009: 15

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet

Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet Delinnstilling II Utredning fra Metodeutvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 2. august 1994

Detaljer

Politiets adgang til å ta i bruk hemmelige tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet

Politiets adgang til å ta i bruk hemmelige tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet Politiets adgang til å ta i bruk hemmelige tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet av Linda Mari Knutsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h Utvalgets medlemmer: Tingrettsdommer Finn Haugen, leder Tingrettsdommer Randi

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Ot.prp. nr. 79 (2007 2008) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. juni

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering

Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering Høringsnotat Lovavdelingen Desember 2016 Snr. 16/7883 Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering 1 Innledning

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

NOU 1993:3. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:3. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:3 Dokumentdato 1992-02-11 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Strafferettslige regler i terroristbekjempelsen Sikkerhetsutvalget Ruud, Morten Justis-og politidepartementet Oppnevnt

Detaljer

Etterforsking av organisert kriminalitet

Etterforsking av organisert kriminalitet Etterforsking av organisert kriminalitet Bruk av skjulte etterforskingsmetoder Kandidatnummer: 655 Leveringsfrist: 25.11.13 Antall ord: 17 930 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid

Avtale. mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Avtale mellom Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement om politisamarbeid Kongeriket Norges Justis- og politidepartement og Republikken Bulgarias Innenriksdepartement

Detaljer

Kandidatnummer: 66. Antall ord: JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Kandidatnummer: 66. Antall ord: JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN De materielle grensene for bruk av kommunikasjonskontroll mot personer som nyter vern etter straffeprosesslovens regler om forbud mot vitnesbyrd og fritak fra vitneplikt etter strpl. 216 g bokstav b. Kandidatnummer:

Detaljer

Skjulte tvangsmidler i straffeprosessen

Skjulte tvangsmidler i straffeprosessen Skjulte tvangsmidler i straffeprosessen Hvilke muligheter har politiet til å bekjempe kriminalitet uten mistenktes kunnskap? Kandidatnummer: 709 Leveringsfrist: 25.november 2012 Antall ord: 17 605 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Politimester Christine Fossen ENHET/AVDELING VGs forside 22. juli 2011: Beredskapen er blitt bedre -nasjonalt

Detaljer

Romavlytting. Kandidatnummer: 208 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november Til sammen: ord

Romavlytting. Kandidatnummer: 208 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november Til sammen: ord Romavlytting Kandidatnummer: 208 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2005 Til sammen: 17 964 ord 30.11.2005 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av tema og problemstilling... 1 1.1.1 Metode...

Detaljer

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder 1 for det kommende

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Forsvarsdepartementet 5. januar Digitalt grenseforsvar (DGF) høringsuttalelse fra Den norske Dommerforening

Forsvarsdepartementet 5. januar Digitalt grenseforsvar (DGF) høringsuttalelse fra Den norske Dommerforening Den norske Dommerforening Forsvarsdepartementet Postmottak@fd.dep.no 5. januar 2017 Digitalt grenseforsvar (DGF) høringsuttalelse fra Den norske Dommerforening Det vises til at departementet 4. oktober

Detaljer

Bruk av overskuddsinformasjon etter kommunikasjonskontroll som bevis i straffesaker.

Bruk av overskuddsinformasjon etter kommunikasjonskontroll som bevis i straffesaker. Bruk av overskuddsinformasjon etter kommunikasjonskontroll som bevis i straffesaker. Veidleder: Nils Terje Dalseide Kandidatnr: 159748 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 12576 ord 30.05.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring:

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring: Tabellarisk oversikt for lovregler om kildevern m.v. ajourført per september 2013. Av Nils E. Øy, Norsk Redaktørforening. KILDEVERNBESTEMMELSER - med merknader fra NR her Tvisteloven, endret 21. desember

Detaljer

PSTs fullmakter til bruk av åpne kilder i det forebyggende arbeidet

PSTs fullmakter til bruk av åpne kilder i det forebyggende arbeidet Det juridiske fakultet PSTs fullmakter til bruk av åpne kilder i det forebyggende arbeidet En analyse og vurdering av PSTs rettslige verktøy til utførelse av de forebyggende oppgavene i politiloven 17

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

KONTROLLUTVALGET - FOR KOMMUNIKASJONSKONTROatli. Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET - FOR KOMMUNIKASJONSKONTROatli. Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET - FOR KOMMUNIKASJONSKONTROatli R'K W Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 26. april 2013 i medhold av straffeprosessloven 216h r;r /q/c,ç b -- I ÅRSRAPPORT 2013 MANDAT OG OPPNEVNING UTVALGETS

Detaljer

Oversendelse av Horiningsuttalelse fra KROM Norsk forening for kriminalreform til NOU 2009:15 Skjult informasjon åpen kontroll

Oversendelse av Horiningsuttalelse fra KROM Norsk forening for kriminalreform til NOU 2009:15 Skjult informasjon åpen kontroll KROM Norsk forening for kriminalreform Postboks 6740 St. Olavs plass 0130 Oslo Tel. 22 36 21 87 e-post: krom krom.no Justisdepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo den 1. mai 2010 Oversendelse

Detaljer

T

T Justis- og politidepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post til postmottak@jd.dep.no Deres ref: 201004149 EKY Vår ref: #96068v1/th Saksbehandler: Trude Hafslund th@jus.no

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed

Tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed Tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed En fremstilling og vurdering av reglene i strpl 222 d og pl. 17 d Kandidatnummer: 375 Leveringsfrist: 25. april 2007 Veileder: Merete Meidell Til sammen

Detaljer

Innst. 219 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 44 L ( )

Innst. 219 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 44 L ( ) Innst. 219 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 44 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Detaljer

Kommunikasjonskontroll som etterforskningsmetode

Kommunikasjonskontroll som etterforskningsmetode Kommunikasjonskontroll som etterforskningsmetode Kandidatnummer: 643 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17986 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av oppgaven...2 1.2

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MOBILREGULERT SONE.

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MOBILREGULERT SONE. OSLO STATSADVOKATEMBETER POSTBOKS 8021 DIT, 0030 OSLO TELEION 22 98 J3 00 11?1.1-:FAX 22 98 1:1,11 PT-!F;, Det kongelige Pb. 8010 Dep 0030 Oslo samferdselsdepartement U: 1 1L;?-D' -I - 2-150,! Sak nr.:

Detaljer

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning Justis- og beredskapsdepartementet Sendt elektronisk Deres ref.: 16/2038 - SK Dato: 1. desember 2017 Vår ref.: 254281 NOU 2017: 9 Politi og bevæpning 1. Innledning Vi viser til departementets høringsbrev

Detaljer

Høringssvar - forslag til endringer i politiloven og ekomloven

Høringssvar - forslag til endringer i politiloven og ekomloven W Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oversendes postmottak@jd.dep.no. Kopi: postmottak@sd.dep.no, nina.nordby@jd.dep.no, kurt-arne.sandvik@sd.dep.no. Vår ref.: 1405898-2 - 008

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll

Høringsuttalelse - Forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 08/257 SL MT/KR 13/00161-2/CBR 9. april 2013 Høringsuttalelse - Forslag om nye lovbestemmelser

Detaljer

Taushetsplikt og avvergingsplikt

Taushetsplikt og avvergingsplikt Taushetsplikt og avvergingsplikt Sårbare mennesker i sårbare systemer 9. november 2016 Førsteamanuensis, ph.d. Morten Holmboe Helsepersonelloven 33. Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp,

Detaljer

Sikkerhet - rettssikkerhet

Sikkerhet - rettssikkerhet Sikkerhet - rettssikkerhet Inger Marie Sunde Førsteamanuensis Sikkerhet: Sårbarhet og robusthet er Faktiske størrelser Som kan måles (kvantifiserbare) Og predikeres (RoS-analyser) Håndteres gjennom faktiske

Detaljer

HEMMELIGE TVANGSMIDLER I STRAFFEPROSESSEN Hvor langt kan politiet strekke seg for å ivareta samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet?

HEMMELIGE TVANGSMIDLER I STRAFFEPROSESSEN Hvor langt kan politiet strekke seg for å ivareta samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet? HEMMELIGE TVANGSMIDLER I STRAFFEPROSESSEN Hvor langt kan politiet strekke seg for å ivareta samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 629

Detaljer

Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern

Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern Ekspertutvalget for lagringsloven v/dekan Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, UiO h.p.graver@jus.uio.no v/partner Henning Harborg, Advokatfirmaet Thommessen hhr@thommessen.no 15.05.2015 Vår referanse:

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Til Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 201102469 Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Vedlagt er høringsuttalelse til Paulrsud-utvalget fra Kompetansesenter

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer