Side: 3286 av 378 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.10.2012 31.10.2012 01.11.2012 01.11.2012. Side: 3286 av 378 9"

Transkript

1 øknad til FEK tudentmappe 2012/ / Vedrørende lønnstrinn Personalmappe Ø 2007/ / nger-lise Myrvold Avtale om veiledning masteroppgave velferdsstudier tudentmappe 2012/ / Fakultet for kunstfag øknader tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Gunnar Nordlie ide: 3286 av 378

2 Fakultet for teknologi og realfag søknader tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Emma Elizabeth Horneman Framdriftsrapport høst 2012 Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Frode Ottar Lysberg Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget matrosfaget og motormannfaget Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget matrosfaget og motormannfaget 2012/ / tdanningsdirektoratet 2012/ / ide: 3287 av 378

3 Revidert valgprotokoll fra valg av studentrepresentanter Valgprotokoller / / Liv Karin Roland luttmelding Historie årsstudium tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Michael æther Reinboth dato Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer V-208 våren 2012 Engasjement som timelærer ved nstitutt for sosiologi sosialt arbeid og velferdsfag P 2010/ /2012 kke publisert ide: 3288 av 378

4 nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2012 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Valgprotokoll fra valg av studentrepresentanter til fakultetsstyrert for Helse- og idrettsvitenskap Valgprotokoller / / rene Gundersen Veilederrapport høst 2012 Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Geir Arild Espnes Completed coursework Liping Mu REC PhD kandidat Liping Mu KT N 200/ / Emma Elizabeth Horneman ide: 328 av 378

5 Fakultet for kunstfag - budsjett 2013, omstillingsmidler Budsjett 2013 N 2012/ / Tor A. Aagedal Høringssvar ang rammeplan for 3-årig faglærerutdanning og PP fra Fakultet for kunstfag. Behandlet i Fakultetstyret Endring i forskrifter til rammeplaner og i rammeplaner for førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning N 200/ / Bjørn Jan Monstad Høringsuttalelse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring N 2012/ / Bjørn Jan Monstad Overføing av stilling til Fakultet for kunstfag - Gunnar Nordlie Personalmappe N 2007/ / Richard Lislevand m.fl. ide: 320 av 378

6 Valgprotokoll høsten 2012 Fakultet for kunstfag Valgprotokoller 2012 N 2011/ / Elin Gauslaa Admission letter PhD kandidat Daudi Pascal nternational Management 2012/ / Daudi Pascal Admission letter PhD kandidat Bandula Lanka Galhena nternational Management 2012/ / Bandula Lanka Galhena Admission letter PhD kandidat Amila Buddhika irisena PhD programmet nternational Management 2012/ / irisena Amila Buddhika ide: 321 av 378

7 Forlengelse av midlertidig tilsetting som konsulent ved tudentservice Personalmappe 2011/ / Hilde Eskedal Livollen Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i fast 60 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved tudentservice. Ref 63/12 ngvild æbu Miland 2012/ / søkere øknad med vedlegg sendt til KF Prosjektsøknad sendt til ørlandets kompetansefond fra ME & MNE A med ia ved fakultet for teknologi og realfag som partner Prosjektet DCO ergo DOCEO fase1 (forprosjekt) 2012/ / ørlandets Kompetansefond øknaden innvilges tudentmappe 2012/ / ide: 322 av 378

8 Tilsetting i 100% fast stilling som professor i nordisk språkvitenskap ved fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl EN ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen EN ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen EN ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 323 av 378

9 EN-02-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen EN-03-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ENE104-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ENE220-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 324 av 378

10 ENE221-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ENE225-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ENE404-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ENE405-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 325 av 378

11 ET ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen E ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen E ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen KT42-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 326 av 378

12 KT500-G T Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KT507-G T Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KT511-G T Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KT512-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 327 av 378

13 KT50-G - A BATTERY AND NETWORK AGE MODEL FOR MARTPHONE - Ali Raza 2012/ / KT50-G - APPLCATON OF NFORMATON FON TO NRELABLE WRELE ENOR NETWORK - aeed Havedanloo 2012/ / KT50-G - - Alsayyed Tarayrah 2012/ /2012 Ofl KT50-G - COMBNNG TATC ORCE CODE ANALY AND THREAT AEMENT MODELNG FOR TETNG OPEN ORCE OFTWARE ECRTY - Abraham Ghebrehiwet Ghebremedhin 2012/ / ide: 328 av 378

14 KT50-G - COMPTER-PPORTED COOPERATVE WORK N TELE HOME CARE ARCHTECTRE DEGN MPLEMENTATON AND EVALATON - Jinlun Liu 2012/ / KT50-G - - Tore Torsteinbø 2012/ /2012 Ofl KT50-G - DATA MNNG K CLTERNG PROBLEM - Elham Karoussi 2012/ / KT50-G - DYNAMC BNE PROCE MANAGEMENT - oroush Kahkesh 2012/ / ide: 32 av 378

15 KT50-G - - Thomas Dverseth 2012/ /2012 Ofl KT50-G - GP-BAED COLLON AVODANCE FOR MOVNG VEHCLE ALGORTHM, MPLEMENTATON AND TETNG - Zhaohan Jia 2012/ / KT50-G - R - A OLTON FOR EECTNG HANDWRTTEN CODE - Brian M Gonzalez 2012/ / KT50-G - MANAGNG DORGANZATON N A DATER CAE - Geir Bøe og John Einar Johansen 2012/ / ide: 3300 av 378

16 KT50-G - MLTLEVEL TECHNQE AND LEARNNG ATOMATA FOR THE MAMM ATFABLTY MAAT PROBLEM - Øystein Brådland og Mats G. L. Oseland 2012/ / KT50-G - - Pariya hahbazi offentliggjøres vår / /2012 Ofl KT50-G - PARENT CONTROLLED HOME NTERNET CAFÉ PROTOTYPE OF OPENWRT AED PARENTAL CONTROL YTEM AND WEB ER NTERFACE DEGN N HOME E ROTER - Yunpeng Han 2012/ / KT50-G - PERFORMANCE EVALATON OF CHANNEL AGGREGATON TRATEGE N COGNTVE RADO NETWORK WTH QEE - ndika Anuradha Mendis Balapuwaduge 2012/ / ide: 3301 av 378

17 KT50-G - HORT-TERM FORECATNG OF ELECTRCTY CONMPTON NG GAAN PROCEE - Girma Kejela 2012/ / KT50-G - HORT-TERM FORECATNG OF ELECTRCTY CONMPTON NG GAAN PROCEE - Milindanath amarasinghe and Waseem Al-Hawani 2012/ / KT50-G - - Lin Zhang 2012/ /2012 Ofl KT50-G - - ue Feng 2012/ /2012 Ofl ide: 3302 av 378

18 ND412-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ND500-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ND50-G - EVALERNG AV NVOLVERENDE PLANLEGGNG CAE Brødrene REME VEDEKKE - Gitte Elise Frydenberg og Thomas Grønvold 2012/ / ND50-G - - Aleksander Kåsi og Christian kog Paulsen offentliggjøres vår / /2012 Ofl ide: 3303 av 378

19 ND50-G - - Linda Lauvrak offentliggjøres vår / /2012 Ofl ND50-G - LEAN ORENTERT EFFEKTVERNG AV VERDKJEDEN FOR RØRPRODKJON OG NTALLAJON HO NYMO - Herman Ellingsen og Pål Marius Fredriksen 2012/ / ND50-G - - Christian Helgesen og Tore Næss 2012/ /2012 Ofl ND50-G - ORGANERNG AV HM ARBED OG GJENNOMFØRNG AV KKERHETTLTAK PÅ OFFHORE NTALLAJONER - Per Christian Bekkvik 2012/ / ide: 3304 av 378

20 ND50-G - ORGANERNG OG LEDELE AV BYGGPROJEKTERNG - Olaug ngeborg Hofgaard Espeland og Arve Brastad Høen 2012/ / ND50-G - - Jon Bjørnland og Frederik Bratt Kjebekk offentliggjøres vår / /2012 Ofl ND50-G - - Per Morten Bekkeli låstad og John Torvald ndrebø offentliggjøres vår / /2012 Ofl ND50-G - - Knut teinar Bakke Grini og Jørgen chjelderup Mathiesen 2012/ /2012 Ofl ide: 3305 av 378

21 ND50-G - - Anders kotheim Bye og Jonas Frøysaa Kvåle 2012/ /2012 Ofl nnstilling Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som postdoktor i multimodal tekstforskning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 10/11 Kate Maxwell P 2011/ /2012 Ofl Ny ephorte-bruker Ragnhild Jørgensen nnmeldte ephorte-brukere / / Leif Helge Daland Valgprotokoll fra valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Valgprotokoller / / ide: 3306 av 378

22 V: REK sør-øst 2012/1778 Hvordan opplever pårørende møtet med komplementær og alternativ medisin i lindrende fase av kreftsykdom? tudentmappe 2010/ / Avdeling for lærerutdanning øknad om konferansestøtte tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Birte imonsen Personalmappe P 2011/ / Forslag til medlemmer til oppfølgingsutvalg for matematikkevalueringen Forslag til medlemmer til oppfølgingsutvalg for matematikkevalueringen 2012/ / Forskningsrådet ide: 3307 av 378

23 Handlingsplan 2012 Handlingsplan oppfølging av amarbeidsavtalen av 2011 Andre høringsrunde 2012/ / N Historie - Egenevalueringen Programevaluering / / ngunn Breistein Høring trategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring Høring trategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring 2012/ / Helse ør Øst Kontrakt Knut Olav eves Programevaluering 2012 Fakultet for kunstfag 2012/ / Knut Olav eves ide: 3308 av 378

24 luttmelding Multimedieteknologi og design tudentmappe 2012/ / luttmelding amf 60 tudentmappe 2012/ / øknad om selvvalgt bachelor vitnemål tudentmappe 2012/ / Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging A - virksomheter Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl ide: 330 av 378

25 Tilskudd til likestillingskonferansen 2012 Tilskudd til likestillingskonferansen / / Fylkesmannen i Vest-Agder tdanningstjenester for de som skal virke som førerprøvesensorer i tatens vegvesen Tilbud tdanningstjenester fordi som skal virke som førerprøvesensorer i tatens vegvesen 2012/ / / tatens vegvesen Høringsuttalelse fra Fakuletet for kunstfag Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring N 2012/ / Bjørn Jan Monstad Høringsuttalelse fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring N 2012/ / Bjørn Jan Monstad ide: 3310 av 378

26 Melding om trukket søknad Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 35/12 Daniel Göller og Anne Wenche Emblem N 2012/ / Trygve Greibesland tillingen i Grimstad lyses ut på grunn av at vedkommende som innehar stillingen p.d.d. slutter den Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent / rådgiver ved nternasjonal Avdeling Ref 4/12 Anne Martins Bjærke N 2012/ / Richard Lislevand øknad om opprykk til professor Personalmappe N 2008/ / Trygve Greibesland Aksept av tilbud Anbud - nnkjøp av multimetres 2012/ / Nortelco Electronics A ide: 3311 av 378

27 Avslag Anbud - nnkjøp av multimetres 2012/ / test A Avslag Anbud - nnkjøp av multimetres 2012/ / R Components A Endelig godkjenning delstudium Bologna talia Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endring av ditt tilsettingforhold ved niversitetet i Agder Personalmappe 2007/ / Gunnar Nordlie ide: 3312 av 378

28 Oppsigelse av 50 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2008/ / iri ngvaldsen øknad om tilskudd - nettverksmidler - Vest-Agder fylkeskommune Nettverksgruppe antrozoologi og folkehelse - prosjektleder Anne Marie tøkken P 2012/ /2012 kke publisert ørlandets kompetansefond øknader sent sept 2012 til ørlandets kompetansefond for 2013 fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Veslemøy Rabe Tilsetting i fast 60% stilling som førstekonsulent ved studentservice Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl ide: 3313 av 378

29 Vurdering av søkere til 4 utlyst midlertidig 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i grunnskolepedagogikk ved fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 74/12-72/12-68/12-66/12 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i veiledningspedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 72/12 Johan Kristian Andreasen 2012/ / Andersen, Rune m.fl. VRDERNG AV ØKERE TL 4 TLYT MDLERTDG 100% TLLNGER OM FØRTEAMANEN/FØRTELEKTOR/NVERTETLEKTOR GRNNKOLEPEDAGOGKK VED FAKLTET FOR HMANORA OG PEDAGOGKK REF 74/12 72/12 68/12 og 66/12 Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i grunnskolepedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 74/ / / Andersen, Rune m.fl. eniorsamtale Personalmappe P 200/ /2012 Ofl Valgprotokoll fra valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret ved humaniora og pedagogikk Valgprotokoller / / ide: 3314 av 378

30 luttmelding Bachelor spesialpedagogikk tudentmappe 2012/ / Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Angående ME-301 og Y-201 tudentmappe 2012/ / ide: 3315 av 378

31 tudentmappe 2011/ / tudentmappe 2011/ / Gave til ia fra HiT amtale av ngrid Haukelidsæter Gave til ia i forbindelse med 5 års jubileum 2012/ / Høgskolen i Telemark Høringsbrev - Forskrift om universell utforming av KT Høringsbrev - Forskrift om universell utforming av KT 2012/ / Fornyings- og administrasjonsdepartementet ide: 3316 av 378

32 Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging 2012/ / Kunnskapsdepartementet Manglende databehandleravtale Databehandleravtaler med ninett for - Agresso - F - ephorte 2012/ / ninett Meddelelse om kontraktstildeling på videreutdanning i demes og psykisk helse hos eldre Meddelelse om kontraktstildeling på videreutdanning i demes og psykisk helse hos eldre 2012/ / Porsgrunn Kommune PNA / Allocation of Project funds for North America 2012 PNA / Allocation of Project funds for North America / / ide: 3317 av 378

33 PNA / Allocation of Project funds for North America 2012 PNA / Allocation of Project funds for North America / / akkyndig utvalg Tilsetting i tre ledige midlertidige stillinger som stipendiat i teknologi med vekt på mekatronikk og fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 80/ / / Frank Reichert m.fl. luttmelding GL tudentmappe 2010/ / luttmelding PP tudentmappe 2008/ / ide: 3318 av 378

34 luttmelding Religion og etikk årsstudium tudentmappe 2012/ / øker trekker sin søknad på stilling Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver (leder av lønningskontoret) i Økonomiavdelingen NGEN TLETTNG P 2012/ /2012 Ofl øknad om godkjenning av annen utdanning Historie Bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om opptak til Ph.d.-program ved Fak. for H fra Karianne Vassbakk Brovold Karianne Vassbakk Brovold opptak til Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, spesialisering helsevitenskap 2012/ / Karianne Vassbakk Brovold ide: 331 av 378

35 øknad om permisjon Bachelor Historie tudentmappe 2011/ / øknad om selvvalgt bachelor tudentmappe 2012/ /2012 Ofl Timelønnskontrakt for Kaare Lauridsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Personalmappe P 2008/ / ide: 3320 av 378

36 Vedrørende erstatning av utgifter til flybilletter Vedrørende erstatning av utgifter til flybilletter 2012/ / Juss Formidlingen Vedrørende tilbud om tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 47/12 Tor-var Karlsen, olveig Thorbjørnsen Tomstad, Oddveig Reiersdal og Anne Opsal 2012/ / Tor-var Karlsen Endret eksamensform for KR-210 høsten 2012 Fakultetsstyret ved humaniora og pedagogikk N 2012/ / iren Vegusdal Høringsuttalelse fra fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring N 2012/ / Bjørn Jan Monstad ide: 3321 av 378

37 Oppfølgingsplan november 2012 Personalmappe N P 2007/ /2012, Fvl Cotutelle agreement LB and ia for Jonas Gödicke Cotutelle avtale niversite Libre de Bruxelles - ia 2011/ / abrina Dejongh Fungeringer i økonomiavdelingen Personalmappe 200/ / ngvild Mulen nnhenting av inntektsopplysninger Personalmappe 200/ / NAV Kristiansand ide: 3322 av 378

38 Lønnstilbud Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl amarbeidsavtale amarbeidsavtale med Ecole uperieure des communications de Tunis 2012/ / Tor Erik Christensen var på klage på karakter ved eksamen i MA102 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i MA102 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl ide: 3323 av 378

39 var på søknad tudentmappe 2012/ / Personalmappe P 2010/ / FL104-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FR ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3324 av 378

40 FR ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FR ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FR ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FY003-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3325 av 378

41 FY005-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FY106-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen FY110-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen GR ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3326 av 378

42 HEL402-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen HEL40-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen HEL03-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3327 av 378

43 H-10-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3328 av 378

44 H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen H410-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR100-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 332 av 378

45 DR101-1-ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR101-E1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR103-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR104-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3330 av 378

46 DR106-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR106-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR110-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR110-E1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3331 av 378

47 DR116-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR117-2 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR118-2 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen DR11-2 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3332 av 378

48 DR124-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen KT414-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen KT424-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen KT42-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3333 av 378

49 ND50-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ND510-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ND512-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus NF117-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3334 av 378

50 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3335 av 378

51 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3336 av 378

52 J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3337 av 378

53 J ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J-404/405-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus J-04-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus JR102-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3338 av 378

54 KH ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KH T Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KH ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KJ-106-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 333 av 378

55 KJ ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KOM112-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KOM113-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KR ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ide: 3340 av 378

56 KR ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KR ORD Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus KR-11-1 T Eksamensoppgaver vår / / Jonny Nordhus ærutskrift - Omgjøring av phd vedtak foretatt på dekanfullmakt Fakultetsstyret ved humaniora og pedagogikk 2012/ / ide: 3341 av 378

57 3522 niversitetet i Agder - Gimlemoen - budsjett brukeravhengige driftskostnader BAD ia Gimlemoen Brukeravhengige driftskostnader 2007/ / tatsbygg ør Anmodning om opplysninger om inntekt bachelor barne og ungdomsarbeider Anmodning om opplysninger om inntekt bachelor barne og ungdomsarbeider 2012/ / Advokatfirma Wigemyr & Co Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl Forslag på kandiadter til oppfølgningsutvalg for KT-evalueringen Forslag på kandiadter til oppfølgningsutvalg for KT-evalueringen 2012/ / Norges forskningsråd ide: 3342 av 378

58 Høring - Forslag om endringer i Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Høring Forslag om endringer i Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 2012/ / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen luttmelding Engelsk Bachelor tudentmappe 2012/ / luttmelding GL tudentmappe 2012/ / luttmelding GL tudentmappe 2012/ / ide: 3343 av 378

59 luttmelding kolebibliotek kunnskap bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om formidlingspoeng Ph.d kandidat Bjarte Leer-alvesen - Religion etikk og samfunn 2011/ / øknad om godkjennig av eksternt kurs Ph.d kandidat Bjarte Leer-alvesen - Religion etikk og samfunn 2011/ / Bjarte Leer-alvesen øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 3344 av 378

60 øknad om godkjenning av annen utdanning Matematikk årsstudium tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av eksternt kurs Ph.d kandidat Bjarte Leer-alvesen - Religion etikk og samfunn 2011/ / Tildeling til prosjekt En vanskelig start En studie av forebygging av unge uføre Forskningsprosjektet En vanskelig start 2012/ / Arbeid og velferdsdirektoratet tudentmappe 2012/ / ide: 3345 av 378

61 Timelønnskontrakt for Thomas Bjørnsen Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for Thomas Bjørnsen Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for Thomas Bjørnsen Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for Thomas Åbø i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3346 av 378

62 Veilederrapport høst 2012 Ph.d.-kandidat Per Arne Lidbom 2011/ / Jaakko eikkula Endret eksamensform for KR-210 høsten 2012 Fakultetsstyret ved humaniora og pedagogikk N 2012/ / iren Vegusdal nnberetning til styret Ph.d.-kandidat - Dr.Philos Allan R Folkestad N 2012/ / Øyvind Nystøl Mulighet for å ta opp søkere på første år master som også kan være fjerde år bachelor på tøvende musikk - klassisk studieretning tudieretning klassisk - studenttilgangen N 2012/ / Anne Marie undberg ide: 3347 av 378

63 Avropsavtale signert begge parter Atea Minikonkurranse erver 2012/ / Einar Bjørgen Avropsavtale signert begge parter Dell Minikonkurranse erver 2012/ / Espen Nielsen Fagsjef i Økonomiavdelingen Personalmappe 2007/ / Kristian Jørgensen Henvendelse ang. ref: 2012/ Anmodning om utvidet begrunnelse Tilbud tdanningstjenester fordi som skal virke som førerprøvesensorer i tatens vegvesen 2012/ / / Magne Aasheim Knudsen ide: 3348 av 378

64 Melding om medlemmer i sakkyndig utvalg til søkerne Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat innen komposisjon ved Fakultet for kunstfag. Ref 71/12. ngolv Haaland 2012/ / søkere Oppsigelse av stilling som førstekonsulent ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2010/ / Thor-nge Vollan Protokoll for minikonkurranse server Minikonkurranse erver 2012/ / Einar Bjørgen m.fl. var på søknad om permisjon Folkehelsevitenskap tudentmappe 2012/ / ide: 334 av 378

65 øknad om godkjenning av annen utdanning Vernepleier tudentmappe 200/ / øknad til REK ved Elin Thygesen og Lene Holte ørensen prosjekt øvn hos eldre på sykehjem øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk øknad til REK ved John Olav Bjørnestad Bofellesskap er sosialt fellesskap øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 47/12 Tor-var Karlsen, olveig Thorbjørnsen Tomstad, Oddveig Reiersdal og Anne Opsal 2012/ / Tor-var Karlsen ide: 3350 av 378

66 tvidelse av stillingsprosent for stilling som prosjektleder ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe Ø 2008/ / Tove Johnsen Vurdering av søkere til midlertidig 70 % stilling som stipendiat innen komposisjon ved Fakultet for kunstfag Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat innen komposisjon ved Fakultet for kunstfag. Ref 71/12. ngolv Haaland 2012/ / akkyndig utvalg Forslag til innstilling av vikar renholder i Kristiansand Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som renholder/fagarbeider m/fagbrev i Driftsavdelingen. Ref 76/12 (ntern utlysning) afija Kolar P 2012/ /2012, Fvl N ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3351 av 378

67 ND412-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ND500-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ND512-G ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ND-50-G - HYDROLOGEN NNVRKNNG PÅ YTEMPREN DET NORDKE KRAFTMARKEDET - Kåre Olav Ramstad 2012/ / ide: 3352 av 378

68 ND-50-G - - Anders ørnes og Dimitri Halseide 2012/ /2012 Ofl ND-50-G - BRK AV LEAN FOR Å ØKE GJENNOMKTGHET OG NVOLVERNG HO BYGGELEMENTAVDELNGEN VED GLAND NDTRER A - Merethe Grovane leberg og tine Quinnies Haakenstad 2012/ / ND-50-G - CONCRRENT ENGNEERNG EN MLGHET FOR FRTDBÅTPRODENTER OG LEVERANDØRER PÅ ØRLANDET - Dan Oddvar trand og Jonas verre Mæhlum 2012/ / ND-50-G - MATERALFLYT EN ENGNEER - TO - ORDER BEDRFT - Knut Rike og Aud Elise Carlsen 2012/ / ide: 3353 av 378

69 ND-50-G - AMLOKALERNG AV PROJEKTERENDE AKTØRER - Martin vendsen og Anders Vegerstøl 2012/ / ND-50-G - - Per Morten Bekkeli låstad og John Torvald ndrebø 2012/ /2012 Ofl ND-50-G - VARAJON NVETERNG OG LCC - KOTNADER FOR KOLEBYGG - ahdat aleem Malik og Qasim Amjid Perveez 2012/ / NF117-1 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3354 av 378

70 ntern høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen 2012/ / Janne Vatnedalen Gundersen ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ide: 3355 av 378

71 ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ORD 2012/ / Hilde Eskedal Livollen ELEKTRONK PAENTJORNAL EN NORK KOMMNE GEVNTER OG ÅRAKER - Richard Gumpen og Tor Georg Aagren 2012/ / ide: 3356 av 378

72 E-LÆRNG : KRTKE KEFAKTORER VED BRK AV E - LÆRNG PRVATE BEDRFTER EN CAETDE FRA AKER OLTON - Øystein Valen Frøkedal og Trygve Aleksander Juliussen 2012/ / ENDRNGLEDELE VED MPLEMENTERNG AV ENTERPRE REORCE PLANNNG YTEMER : EN CAETDE AV PRAK LKE BEDRFTER - iri undal 2012/ / ENTERPRE CONTENT MANAGEMENT : AN ANALY OF CONTEMPORARYPRACTCE AND T RELATONHP WTH ENTERPRE ARCHTECTRE - Oda Rønholt Nilsen 2012/ / Pål Gudmund Berven offentliggjøres vår / /2012 Ofl ide: 3357 av 378

73 GEVNTREALERNG HVLKEN EVNE HAR NORKE VRKOMHETER TL Å REALERE GEVNTER TPROJEKTER, OG HAR DENNE EVNEN NNVRKNNG PÅ TLFREDHET MED EGNE TNVETERNGER? - Magnus trøm Reibo og Øystein Heggernes Aanensen 2012/ / Tor Arne Johnsen og Omar Dar 2012/ /2012 Ofl CLOD COMPTNG: LTTEN FOR TRADJONELL T OTORCNG? - Hao T. Le 2012/ / ERP OG KREDDERØM EN CAETDE AV HVORDAN BEDRFTER HÅNDTERER MANGLENDE AMVAR MELLOM ORGANAJONEN OG ERP-YTEMET - Baldvin Larsson Kalvenes 2012/ / ide: 3358 av 378

74 ERP-MPLEMENTERNG : HAKEDOWN FAEN «HVLKE FAKTORER ANEE OM VKTGE HAKEDOWN FAEN VED MPLEMENTERNG AV ERP NORKE vrkomheter?» - Frank Erik trømland 2012/ / mplementerng av enterprse systems : EN CAE TDE AV NTEREENTER, MOTETNNGER OG KE - Kai reidar moseid-vårhus og arnfinn min Bærø 2012/ / KARTLEGGNG AV EFFEKTER ET NTERKOMMNALT HELEAMARBED : EN MLTCAE TDE FRE MÅKOMMNER - Marianne Osnes og Geir Wick 2012/ / LEAN MED ERP : MOTTRDENDE ELLER KOMPLEMENTÆRE TLNÆRMNGERTL PRODKJON? EN CAETDE FBO TREPO - Daniel Forsbakk og Kristian Ankile Glasø 2012/ / ide: 335 av 378

75 OVERCOMNG BARRER FOR CCEFLLY BLDNG ANOPEN ORCE COMMNTY A CAE TDY OF OPEN E-PROR, AN E - PROCREMENTOFTWARE PROJECT AT THE EROPEAN COMMON - Atle Johansen 2012/ / REAL TME BNE NTELLGENCE AND DECON - MAKNG HOW DOE A REAL TME BNE NTELLGENCE YTEM ENABLE BETTER AND TMELER DECON MAKNG? - da Aspaas Karlsen og Magnus Nord Eidene 2012/ / KE VED TL HVA OPPLEVER NVOLVERTE PERONEROM KRTKE KEFAKTORER FOR TL? - Eirin Lunde 2012/ / TFORDRNGER VED Å TA BRK PROJEKTVRKOMHETER EN TFORKENDE CAETDE - Kjetil André Egholm 2012/ / ide: 3360 av 378

76 KOM Matilde Liestøl 2012/ /2012 Ofl KOM amir Kolukcija 2012/ /2012 Ofl KOM : 1 VEEN TL KLDEN HVORDAN TRE ORGANAJONER FJONERE OG KAPER EN NY FELLE DENTTET - Jon Audun Johnsen 2012/ / KOM ENDRNG FOR FREMTDEN ORGANAJONDENTTET OM TRBNEN TL ET GODT OMDØMME - Øivind Langaard 2012/ / ide: 3361 av 378

77 KOM ETT TEATER PÅ NETT ET RETORK BLKK PÅ RKTEATRET BLDE AV EG ELV PÅ EGEN HJEMMEDE - Vibeke Faye Wevle 2012/ / KOM Turid Kristensen Vevatne 2012/ /2012 Ofl KOM igne Malene Kalvehagen 2012/ /2012 Ofl KOM Christina Fjellstad 2012/ /2012 Ofl ide: 3362 av 378

78 KOM PORGRNN KOMMNE «LKE» FACEBOOK EN TDE OM BRK AV OALE MEDER KOMMNAL EKTOR - Camilla Guttormsen 2012/ / KOM ØRLANDK DENTTET EN DKRANALYE AV DENTTETFORMDLNG PÅ ØRLANDET - Vibecke Milde Fantoft 2012/ / Kontrakt med Adecco Personalmappe KF P 2012/ /2012, Fvl LM referat Læringsmiljøutvalget / / ide: 3363 av 378

79 MA AN EPLORATORY TDY OF GRADE 8 ALBANAN TDENT ` OLTON PROCEE N MATHEMATC WORD PROBLEM - Brikena Djepaxhija 2012/ / MA TENTH GRADE PPL ENGAGEMENT WTH THE E OF BRACKET N ALGEBRA A CAE TDY N A CHOOL N ALBANA - Dorela Kraja 2012/ / MA NG COMPTER TECHNOLOGY N TEACHNG AND LEARNNG MATHEMATC N AN ALBANAN PPER ECONDARY CHOOL THE MPLEMENTATON OF MREAL N TRGONOMETRY LEON - Elira Curri 2012/ / MA ELEVER PÅ YRKEFAG OG MATEMATKK EN TDE AV ELEVER PÅ BYGG OG ANLEGG NE OPPFATNNGER AV MATEMATKKFAGET RELEVAN FOR EGET YRKE - Kristin Aasen Johannessen 2012/ / ide: 3364 av 378

80 MA THE NTRODCTON OF ALGEBRA COMPARATVE TDE OF TETBOOK N FNLAND, NORWAY, WEDEN AND A - Jorunn Reinhardtsen 2012/ / MA TVKLNG AV NQRYBAERT MATEMATKKNDERVNNG EN KATDE AV LÆRERE TOLKNNG OG BRK AV EN NQRYNPRERT LÆRNGFLOOF FORMDLET GJENNOM LONGTDNELT TVKLNGPROJEKT - Madeleine Haugene 2012/ / MA500-G - - Hans Martin Olsson 2012/ /2012 Ofl MA500-G - - Tiril Bjønnes og Nina Moe offentliggjøres vår / /2012 Ofl ide: 3365 av 378

81 MA500-G - - Geir-Arne Moslått offentliggjøres vår / /2012 Ofl MA500-G - - Joachim Gahrsen kogstad og Øystein Jamtveit offentliggjøres vår / /2012 Ofl MA500-G - - Peter Gu 2012/ /2012 Ofl MA500-G - - Jan Palmer Kolberg offentliggjøres vår / /2012 Ofl ide: 3366 av 378

82 MA500-G - MODELLNG AND CONTROL OF THE VERTCAL PPE HANDLNG YTEM - Erik Myklebust 2012/ / MA500-G - - Finn Oscar Karlsen og Dan Peter Rye Moen 2012/ /2012 Ofl MA500-G - PART 1 - DEDCATED DRLL FLOOR MANPLATORB - Øyvin Lanner og Amund Olaus Lørum 2012/ / MA500-G - - Lawk Fryad Farji offentliggjøres vår / /2012 Ofl ide: 3367 av 378

83 MA500-G - - Filip Lervåg og Majid Nadeem Kurd offentliggjøres vår / /2012 Ofl MA500-G - TETNG AV MEKANK PÅKJENNNG PÅ OLCELLE - Yangzi Zhang 2012/ / MA500-G - - Lars Løvland olberg og Truls Braathen offentliggjøres vår / /2012 Ofl ME ET NYTT EROPEK FNANTLYN, MER AV DET AMME, ELLER? - Håkon Eirik Hauge Grønlien 2012/ / ide: 3368 av 378

84 ME NAV, TYRNG TRÅD MED TDEN KRAV - Andreas Johan Hauge 2012/ / ME VTALERNG AV «CTY DELEN»? Maktstrukturer og politikkutforming i en lokal kontekst en studie av en planprosess i kristiansand kommune - Bashkim M. Hadergjonaj 2012/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat innen komposisjon ved Fakultet for kunstfag. Ref 71/12. ngolv Haaland 2012/ / Richard Lislevand tyreprotokoll tudieutvalget / / ide: 336 av 378

85 Tilbakemedling fra FEK tudentmappe 2012/ / tdanningsutvalget HR referat tudieutvalget / / tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver (leder av lønningskontoret) i Økonomiavdelingen NGEN TLETTNG P 2012/ /2012 Ofl Historie bachelor - oppsummering for revisjon Programevaluering / / Nils Martinius Justvik ide: 3370 av 378

86 4 tlysning av midler innenfor " Programme in Higher Education Research and Development in the Western Balkans Energy sector " 4 tlysning av midler innenfor " Programme in Higher Education Research and Development in the Western Balkans Energy sector " 2012/ / Norges tekniske- naturvitenskapelige universitet Attest Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / Kristiansand tingretts sak TV-KA/26 Personalmappe P 2011/ / CV Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / ide: 3371 av 378

87 Etterlysning inntektsopplysninger Personalmappe K P 2012/ /2012, Fvl nformasjon om endret stillingsprosent i arbeid Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl Klage på formell feil KT511 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen KT511 høst 12 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 3372 av 378

88 Klage på karakter ved eksamen Jur 100 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl Looking for approval Looking for approval 2012/ / PNA / Project funds for North America 2012 PNA / Project funds for North America / / tudentmappe 2012/ / ide: 3373 av 378

89 REK sør-øst nformasjon om vedtak(2012/1638-3) ymptomkartlegging øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Veslemøy Rabe var på spørsmål om utlysinga av oppdrag for Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - tlysning av oppdrag om å utvikle planer for og gjennomføre videreutdanningstilbud i Ledelse i skolen / / tdanningsdirektoratet øknad om godkjenning av annen utdanning Faglærerutdanning i Drama tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning FL tudentmappe 2012/ / ide: 3374 av 378

90 øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Master i matematikkdidaktikk tudentmappe 2008/ / Vedlegg 1 Profesjonsetikk for lærere og prester Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / ide: 3375 av 378

91 Vedlegg 14 Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / Vedlegg 15 Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / Vedlegg 16 Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / Kjartan Leer-alvesen Vedlegg 2 og 3 Attester Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / ide: 3376 av 378

92 Vedlegg og 12 Ph.d. kandidat Kjartan Leer-alvesen, institutt for religion, filosofi og historie 2012/ / øknad om delvis permisjon fra fast 100 % stilling Personalmappe N 2012/ / Trygve Greibesland øknad om forlenget delvis permisjon fra fast 100 % stilling Personalmappe N 2008/ / Trygve Greibesland Vedr. søknad om videre permisjon uten lønn. Personalmappe N P 200/ /2012, Fvl ide: 3377 av 378

93 Økning i fast stilling Personalmappe N 2008/ / Trygve Greibesland Double Diploma Program amarbeidsavtale mellom Fachhochule Kiel niversity of Applied ciences og ia 2007/ / Tor Erik Christensen Endelig godkjenning delstudium Hawaii Pacific niversity A Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Forlengelse av tilsetting og økt stillingsprosent som avdelingsingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag Personalmappe 2012/ / Carl Thomas Duus ide: 3378 av 378

94 Fremsendelse av søknadene Tilsetting i fast hel stilling som avdelingsingeniør overingeniør i elektronikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 78/ / / Frank Reichert m.fl. Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som avdelingsingeniør overingeniør i elektronikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 78/ / / søkere Oppnevning av studentrepresentant i klagenemnda Klagenemnd nnkalling og referat 2012/ / Eirin Vetaas var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 337 av 378

95 var på søknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon tudentmappe 200/ / var på søknad om revurdering av utstedet vitnemål tudentmappe 2012/ / KL-sak 51/12 - Klage over avslag på søknad om adgang til utsatt eksamen i PED21 tudentmappe 200/ / ME BRKERNE REAKJONER PÅ OFFENTLGE TJENETER - Tone Vhile 2012/ / ide: 3380 av 378

96 ME KOMMNAL ERVCE OG KOMMNETØRRELE - Kjersti Helene chønning Holtskog 2012/ / ME Marie Helene andal 2012/ / Ofl. 26 ME REGONAL TENRKPOLTKK En kvalitativ analyse av hvordan sørlandets Europakontor representerer regionen agder i BrussEl - rene varteng 2012/ / ME TRDEN OM TDEN - en studie av debatten om arbeidstidsordninger i helse - og omsorgssektoren - Helene Holte 2012/ / ide: 3381 av 378

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 Kontrakt timelønn PED 314 Timelønnskontrakter nstitutt for pedagogikk 2011 P 2012/250-1 13222/2012 kke publisert 14.11.2012 30.0.2012 2.3.4 krav fra leder Personalmappe P 2007/357-20 1280/2012, Fvl. 13.

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03144-3 Svar på endelige søknader til NVs prosjektmidler 2015 Norgesuniversitetet NV - utlysning av prosjektmidler 2015 Norgesuniversitetet Studiesekretariatet

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Tilbud Timelærer SV-125 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA

Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.1.2012-31.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 øknad om delvis permisjon fra førskolelærerutdanningen Kristoffer Johansen - førskolelærerutdanning

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer