Cappelen Damm Akademisk. Grunnskolelærerutdanningene 1-13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Grunnskolelærerutdanningene 1-13"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Grunnskolelærerutdanningene 1-13

2

3 Grunnskolelærerutdanningene Cappelen Damm Akademisk

4 CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: istockphoto Sats: Paul Heisholt Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.

5 Kjære leser Velkommen til 2014-katalogen for grunnskolelærerutdanningene Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: - Barnehagelærerutdanningen - Helse- og sosialfag - Humanistiske fag - Juridiske fag - Samfunnsvitenskapelige fag - Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

6 Katinka Lønne Christiansen redaksjonssjef - lærerutdanningene Oslo dir.: mobil: Bjørn Olav Aas Hansen redaksjonssjef - lærerutdanningene Kristiansand cappelendamm.no dir.: mobil: Inger Johanne Holth redaktør - pedagogikk cappelendamm.no dir.: mobil: Camilla Kolstad Danielsen redaktør - norsk og humanistiske fag cappelendamm.no dir.: mobil: Evelinn Throne-Holst redaktør - pedagogikk cappelendamm.no dir.: mobil: Mary-Ann Hjemdahl redaktør - pedagogikk og førskolelærerutdanning cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

7 Maria Rosted Braadland redaktør - lærerutdanningene cappelendamm.no dir.: mobil: Christopher Johansen markedsansvarlig - lærerutdanningene Oslo cappelendamm.no dir.: mobil: Kjersti Bjerkås markedsansvarlig - lærerutdanningene Kristiansand cappelendamm.no dir.: mobil: Mari Espeland Eldor rådgiver - markedsavdelingen cappelendamm.no dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

8 Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober

9 Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program. 7

10 Innhold Idrett Matematikk og realfag Norsk Pedagogikk og elevkunnskap RLE Spesialpedagogikk Estetiske fag Andre fag Cappelens upopulære skrifter 8

11 Idrett

12 Idrett n Enoksen, Espen ing Tjelta, Enoksen og Tønnessen (red.) Utholdenhetstrening Forskning og beste praksis God utholdenhet er av stor betydning for prestasjonsevnen i mange idretter. I denne boka kombineres teorigrunnlag for utholdenhetstrening med praktisk erfaring fra elitenivå i flere utholdenhetsidretter. En rekke tidligere og nåværende toppidrettsutøvere har gjort sin trening tilgjengelig, og i boka får vi innsikt i treningen til suksessfulle utholdenhetsutøvere utgave 336 s Kr 449,- De forskningsbaserte artiklene er skrevet av noen av Norges fremste idrettsforskere. Artiklene gir oppdatert kunnskap om treningsmetoder, mental trening, formtopping, høydetrening og fysiologiske tilpasninger av utholdenhetstrening. Topptrenere som Atle Kvålsvoll, Johan Kaggestad, Fredrik Aukland og Arild Jørgensen har bidratt med fagartikler om beste praksis. Artiklene gir innsikt i hvordan trening må planlegges og gjennomføres over tid for å sikre en optimal prestasjonsutvikling. Denne boka er passer for alle som jobber med utholdenhetstrening innenfor idrett og i treningssenterbransjen og skoleverket. Rådene er godt egnet for idrettslærere, trenere og utøvere som ønsker mer kunnskap om talentutviklingsprosessen og trening på elitenivå. Leif Inge Tjelta er dosent i treningslære ved Universitetet i Stavanger. Han har mer enn 30 års erfaring som trener på klubb-, krets- og landslagsnivå. Fra 2003 til 2009 var han fagansvarlig for mellom- og langdistanseløping i Norges Friidrettsforbund. Han har skrevet en rekke artikler om løpstrening i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Eystein Enoksen er professor i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Enoksen har 40 års erfaring fra undervisning i friidrett, treningslære og coaching og ledelse. Han har doktorgrad i idrett og lang erfaring både som utøver og trener i friidrett på landslagsnivå. Espen Tønnessen fra Kristiansand er tidligere friidrettsutøver og landslagstrener i friidrett. Han har doktorgrad i treningslære ved Norges idrettshøgskole. I dag arbeider han som fagsjef for trening og fagansvarlig for utholdenhet. 10

13 Idrett Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen Innføring i kroppsøvingsdidaktikk Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3. utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Hensikten er å gi leserne en plattform å arbeide ut fra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisningen. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving. Boka er inndelt i følgende 9 kapitler: utgave 224 s Kr 379,- Kroppsøvingshistorie Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006 Kroppsøvingslærerrollen Planlegging av kroppsøvingsundervisning Undervisningsprinsipper Undervisningsmetoder Tilpasset opplæring Kroppsøvingsundervisning og kjønn Elevvurdering i kroppsøving i grunnskolen Steinar Brattenborg er høgskolelektor og underviser i idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har lærerutdanning og hovedfag i idrett/kroppsøving og har mange års undervisningserfaring fra grunnskolen. Berit Engebretsen er høgskolelektor og underviser i idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en cand.mag.- grad i samfunnsfag og hovedfag i idrett/kroppsøving, og hun har mange års undervisningserfaring fra folkehøgskole og høgskole. 11

14 Idrett André Horgen Friluftslivsveiledning vinterstid Boka handler om formidling av praktisk vinterfriluftsliv og tar for seg både vinterfriluftsliv og friluftslivsveiledning. Boka er bredt anlagt og tar for seg ulike praktiske sider ved det å ferdes i naturen vinterstid, samtidig som veilederperspektivet hele tiden er med. Stoffet er organisert i tre hoveddeler: Før ferden, Underveis og Etter ferden s Kr 489,- Rune Høigaard Gruppedynamikk i idrett Boka tar opp sentrale gruppedynamiske fenomener og prosesser som er avgjørende for å skape gode og effektive grupper. Teoriene og forskningsresultatene som blir presentert gir leseren et bedre grunnlag for å forstå hva som skjer i en idrettsgruppe. En økt forståelse av idrettsgruppens dynamikk kan bidra til at den enkelte og gruppen som helhet vil fungere og prestere bedre s Kr 449,- Elisabeth Smith Instruktøren En veiledningsbok for alle som vil jobbe med fitnesssfaget. Den tar for seg elementene instruktører eller personlige trenere på et treningssenter bør være kjent med, som helsestudioetikette, veileder-/instruktørrollen osv. Boka tar opp emner som anatomi, fysiologi, biomekanikk og treningslære. Den omhandler også fysisk aktivitet og helse, kost og ernæring, skader og førstehjelp s Kr 299,- 12

15 Idrett André Horgen Kano på vann og vassdrag Kanopadling og friluftsveiledning Boka tar for seg alle praktiske sider ved ferdsel med kano, sett fra et veilederperspektiv. Boka og nettressursen bygger bro mellom praktisk friluftsliv, friluftslivsveiledning og kulturhistorie. Temaer er blant annet: veiledning i friluftsliv som arbeidsmåte, ferdråd og planlegging, utstyr og bekledning, padleteknikk, ly og leir og håndtering av ulykker s Kr 429,- Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.) Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk Boka reflekterer nyere perspektiv innen idrettsvitenskapen. Den problematiserer spennende og aktuelle temaer som: Barne- og ungdomsidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget s Kr 459,- Kolbjørn Rafoss og Herbert Zoglowek Spill og lær ballspill En innføring i skudd-på-mål-spill Boka handler om de fire skudd-på-mål-spillene: basketball, fotball, håndball og innebandy. Første del omhandler innføring i ballek og ballspill. Andre del beskriver og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I tredje del presenteres forskjellige metodiske modeller. Fjerde del inneholder et stort utvalg lekog spilleformer s Kr 329,- 13

16 Idrett Eystein Enoksen, Espen Tønnessen og Leif Inge Tjelta (red.) Styrketrening i individuelle idretter og ballspill Boka tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og hurtighetsegenskaper i individuelle idretter og ballspill. Den beskriver det fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke, spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle idretter og lagballspill s Kr 459,- Rune Høigaard og Arild Jørgensen Veiledningssamtaler i idrett En av de viktigste metodene en trener kan benytte overfor utøveren er individuelle samtaler. Gjennom veiledningssamtaler kan en både motivere utøveren og bidra til at utøveren gjør gode valg og handlinger. I boka presenteres ulike kommunikasjonsteknikker og ulike veiledningsstrategier gjennom mange praktiske eksempler. Hensikten er at samtalen med utøveren blir mest mulig målrettet og effektiv s Kr 269,- Bjørn Tordsson Friluftsliv, kultur og samfunn Boka belyser sider av det norske friluftslivet: dets egenart, historie, meningsdimensjoner og aktuelle problemer. Snarere enn å presentere et kunnskapsstoff i konsentrert form, byr den på gode fortellinger, tankeflukt og refleksjon. Samtidig gir den en perspektivrik, bred og solid innføring i samfunns- og kulturteori, presentert i en levende og personlig form s Kr 439,- 14

17 Matematikk og realfag

18 Matematikk og realfag Barbro Grevholm (red.) Matematikkundervisning 1 7 Matematikkundervisning 1 7 er skrevet av en gruppe erfarne norske og svenske lærerutdannere i matematikk. Boka bygger på utprøvd erfaring egen så vel som andres og på aktuell, relevant forskning i matematikkdidaktikk. Teksten vever sammen matematikk og matematikkdidaktikk, det vil si faget det skal undervises i og spørsmål om hvordan faget kan læres og undervises utgave Kr 469,- Boka inneholder det som er absolutt viktigst å få med seg i den grunnleggende utdanningen i GLU matematikk 1 7. Det er den engasjerte, spørrende, nysgjerrige læreren som er best rustet til å hjelpe elevene sine til varig læring i matematikk. Boka passer derfor for lærerstudenter som ønsker å bli engasjerte, nysgjerrige, vitebegjærlige, spørrende, lyttende og resonnerende lærere i matematikk. Barbro Grevholm er professor i matematikkdidaktikk. Hun er tilknyttet Universitet i Agder og Universitetet i Lund. Grevholm har skrevet flere artikler og bøker i matematikk og matematikkdidaktikk. 16

19 Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Peer Sverre Andersen og Inger Christin Borge QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5 10, Bind 2 QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2 er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på trinn. Boka er delt inn i 12 kapitler og flere av dem bygger videre på temaene i bind 1. De første 3 kapitlene tar utgangspunkt i matematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri. Kapittel 4 handler om statistikk og kapittel 5 handler om forskningsmetode. I kapittel 6 og 7 drøftes matematikklærerens kompetanse, og i kapittel 8, 9 og 10 arbeides det med kartlegging og vurdering. Kapittel 11 handler om problemløsningens plass i matematikkfaget og i matematikkundervisningen, mens praktisk arbeid med matematikk utendørs er temaet i kapittel 12. Utvalget av emner til QED 5 10-bøkene er gjort med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Matematikk og realfag utgave Kr 889,- Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene. Han har siden 1993 arbeidet med forskning i matematikk og har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun arbeider med matematikk i førskolelærerutdanningen og grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i grunnskolelærerutdanningen. Hun var medlem av rammeplanutvalget i 2003 og arbeidsgruppen som utformet de nye retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen i 2010 i matematikk. Peer Sverre Andersen er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark. Andersen har 20 års erfaring fra lærerutdanningen. Andersens hovedinteresse går på bruk av IKT i matematikkundervisning. Inger Christin Borge har doktorgrad innenfor algebra fra University of Oxford. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Matematisk institutt og som førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (UiO). 17

20 Matematikk og realfag Frode Haara Lærerutdanner i matematikk mange forventninger Denne boka handler om matematikkfaget i lærerutdanningene og i skolen. Forfatteren diskuterer faget opp mot studentenes, skolens og samfunnets forventninger: utgave Kr 279,- Hva vil det å være student for å bli matematikklærer? Hva innebærer det å være lærerutdanner i matematikk? Hvilke forventinger har nyutdannede matematikklærere til skolehverdagen? Hvilke forventninger har skolen og samfunnet til matematikklæreren og matematikklærerutdanningen? Målet med boka er å engasjere til refleksjon og diskusjon om hvordan matematikkundervisningen bør være i skolen og i lærerutdanningene. Boka er aktuell for alle som er involvert i matematikkfaget i lærerutdanningene, særlig studenter som utdanner seg til å bli matematikklærere i grunnskole og videregående skole. Frode Haara er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjorande. Han har skrevet doktoravhandling om bruk av praktiske aktiviteter i matematikkundervisning og artikler om matematikkdidaktiske emner. Han underviser i matematikk og matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen og har tidligere arbeidet som lektor i grunnskolen og i videregående skole. 18

21 Grønmo, Jahr, Skogen, Wistedt Matematikktalenter i skolen hva med dem? Matematikk og realfag Denne boka gir forskningsbasert kunnskap om matematikktalenter og viser hva skolen konkret kan gjøre for å gi dem en god utvikling. Norsk skole har vært lite orientert mot talenter, og det er ikke de evnerike barna som står i fokus for tilpasset opplæring. Det fører til at understimulerte elever utvikler problemer i stedet for evnene sine. Det fører også til at samfunnet går glipp av viktige menneskelige ressurser som vi sårt trenger i fremtiden, særlig innenfor realfag og matematikk. For å bøte på dette trenger norsk skole økt kompetanse om matematikktalenter og om hvordan man gir dem riktig tilpasset opplæring utgave Forfatterne av denne boka: avliver myter om evnerike barn og erstatter dem med forskningsbasert kunnskap gir lærere nødvendig kunnskap og verktøy for å kunne veilede matematikktalenter og gi dem god undervisning Boka er nyttig for alle som er opptatt av evnerike barn i skolen, som for eksempel skoleledere, skoleeiere, lærere og lærerstudenter, spesialpedagoger og foreldre. Ella Cosmovici Idsøe Elever med akademisk talent i skolen 1. utgave 2014 Branca Lie Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever 1. utgave 2014 Kr 299,- 19

22 Matematikk og realfag Anders Månsson Grunnbok i matematikk for grunnskolelærerutdanningen Denne boka presenterer det man trenger å kunne av matematikk for å bli matematikklærer i grunnskolen utgave Boka dekker hele matematikkdelen av faget i grunnskolelærerutdanningen, både og trinn. Forfatteren gir korte forklaringer av de ulike temaene, med utdypende eksempler og oppgaver. Bakerst i boka er det fasit og løsningsforslag. Regn, øv og stå på eksamen! Anders Månsson er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Telemark. Han har doktorgrad i fysikk og underviser i matematikk og fysikk i grunnskolelærerutdanningen. Han har også undervisningserfaring fra videregående skole. Formelsamling i matematikk for lærere Formelsamlingen er et nyttig hjelpemiddel i arbeidet som matematikklærer. Heftet gir ryddig oversikt over formler man trenger i lærerutdanningen og i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet utgave 64 s Kr 179,- 20

23 Eva Pettersson og Inger Wistedt Barns matematiske evner - og hvordan de kan utvikles Matematikk og realfag Med denne boka ønsker forfatterne å gi håp om en bedre fremtid for barn med særskilte matematiske evner. Det vil i sin tur tjene også foreldrene og lærerne. Fremtidens matematikere er blant dagens matematikktalenter i skolen. Å ta vare på dem er dermed et viktig samfunnsansvar. Undervisning som er myntet på matematikktalentene, vil ofte inneholde ideer, stoff og metoder som kan komme alle elevene til gode. Det kan være både morsomt og spennende for alle å engasjere seg i matematikk. Det er de matematiske evnene det er viktig å ta vare på og utvikle. Ensidig vekt på svarene kan stenge døren for videre utforskning utgave Kr 289,- I denne boka er det eksempler på øvelser som kan inspirere leserne til aktiviteter som stimulerer barns og unges matematiske utvikling. Det er også eksempler på hvordan lærere kan ta de utfordringene elevene gir dem, bare de tør. Boka retter seg mot lærerstudenter, matematikklærere og foreldre med evnerike barn. Eva Pettersson jobber ved Blekinge Tekniska Høgskola: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING). Inger Wistedt jobber ved Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik i Stockholm. 21

24 Matematikk og realfag Lisbet Karlsen Tenk det! Utforsking, forståelse og samarbeid elever som tenker sjæl Dette er en praktisk rettet bok i matematikkdidaktikk for studenter i GLU 5 10 og lærere på ungdomstrinnet. Utgangspunktet for denne boka er at vi får de beste matematikkresultatene når elevene tenker selv, og når de forstår hva de gjør. Siden prosessen frem til innsikt er viktig for å utvikle forståelse, bør elevene aktivt utforske matematiske sammenhenger utgave Kr 279,- Forfatteren forklarer viktige begreper knyttet til utforskende matematikkundervisning og viser hvordan vi kan lage undervisningsopplegg med vekt på elevaktivitet. Boka inneholder dessuten sju undervisningsopplegg som kan bidra til en mer spørrende holdning i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Lisbet Karlsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og arbeider med matematikkdidaktikk. 22

25 Vivi Ringnes og Merete Hannisdal Kjemi fagdidaktikk Kjemi i skolen Matematikk og realfag Kjemi fagdidaktikk belyser kjemiundervisningens «hva, hvordan og hvorfor». Boka omfatter kjemiundervisningens mål og innhold, og også den praktiske gjennomføringen av undervisningen. Den gir argumenter for hvorfor elever bør lære kjemi. Boka tar utgangspunkt i mål og innhold i kjemi programfag i videregående skole og i kjemidelen av naturfaget i skolen etter LK06. Boka viser utfordringer elever har med å lære seg kjemi. Utfordringene har sammenheng med at kjemi er hierarkisk oppbygd, har et eget formelspråk og omtaler partikler som ikke kan sees. Kjemiens egenart tilsier at elevene skal observere stoffene i en kjemisk reaksjon på makronivå, gi forklaringer på mikronivå og representere reaksjonen med formler og likninger. Boka viser hvordan læreren kan fremme elevenes kjemiforståelse innenfor forskjellige deler av kjemien og bygger på kunnskap om elevers forutsetninger og læringsvansker. Teksten er utformet med støtte i forskning og egen undervisningserfaring utgave Kjemi fagdidaktikk viser leseren samspillet mellom teoretisk viten og praktisk arbeid og hvordan det praktiske arbeidet i kjemi best kan utføres i skolens laboratorium. Modeller og modellbruk samt læring av kjemi er andre temaer som diskuteres i boka. I tillegg har den et kapittel om kjemifaget i skolen fra begynnelsen av 1900-tallet. Boka er beregnet på studenter som har kjemi i fagkretsen og tar praktisk-pedagogisk utdanning, på studenter i lektorog adjunktprogrammene i realfag og på studenter som tar masterutdanning i naturfag. Boka vil også være til støtte for naturfagog kjemilærere som tar etter- og videreutdanning. Vivi Ringnes er førsteamanuensis med lang erfaring fra undervisning i videregående skole og fra utdanning av lærere i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Merete Hannisdal er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for lærerutdanning. Hun har lang erfaring fra undervisning i grunnskole og videregående skole. Hun har også arbeidet ved Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo. 23

26 matematikk for grunnskolelærerutdanningen Utvalget av emner til QED-bøkene er gjort med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Mange sider ved matematikk i skolen og lærerutdanningen er berørt, og bøkene presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og samfunn. Flere temaer i disse bøkene tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet visualisering, bevis og argumentasjon, det fler-kulturelle aspektet ved matematikklæring og kognitive kart. qed 1 7 Bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på og trinn. Bøkene er delt inn i to hoveddeler: en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Bind 2 bygger på det første bindet og dekker ytterligere 30 studiepoeng for studenter som velger fordypning i undervisningsfaget matematikk. Boken har et mer forskningsbasert preg enn bind 1. QED 1 7. Bind s Kr 998,- QED 1 7. Bind 2 høst qed 5 10 Bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på og trinn. Bøkene er delt inn i to hoveddeler: en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Bind 2 bygger på de første bindene og dekker de andre 30 studiepoenghetene i utdanningene. Den gir kommende lærere videre fordypning i undervisningsfaget matematikk og har et mer forskningsbasert preg enn bind 1. QED Bind s Kr 999,- QED Bind 2 februar s Kr 889,- Forfattere Bind 1: Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen (red.) Forfattere Bind 2: Trond Stølen Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen (red.) 24

27 Peter van Marion og Alex Strømme (red.) Biologididaktikk Matematikk og realfag Boka behandler en rekke sentrale spørsmål som knytter seg til undervisningen i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Bokas ulike kapitler gir leserne innsikt i den nyeste kunnskapen som den fagdidaktiske forskningen har fremskaffet om undervisning og læring i biologi. Boka gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg s Kr 439,- Atle Nesje Brelære Bre, landskap, klimaendringer og datering Boka omhandler breers fysiske egenskaper, breers massebalanse, glasial erosjon, istidsvariasjoner, årsaker til istider og mer kortvarige klimaendringer, samt metoder som benyttes til å datere ulike avsetninger. Boka er primært skrevet for studenter i kvartærgeologi og naturgeografi ved universitet og høyskoler, men også for personer som er interessert i kunnskaper om breer Kr 369,- Leif Wedøe Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole Forfatteren fremstiller fysikkaktiviteter på et grunnleggende nivå og gir faglig bakgrunn og praktiske anvisninger for en rekke forsøk. Han henvender seg til studenter i førskolelærer- og allmennlærerutdanningen og lærere i før- og småskole, men også lærere på andre nivåer i skoleverket vil ha glede av innholdet s Kr 409,- 25

28 Matematikk og realfag Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm Fysikkdidaktikk Boka er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag. Den dekker aspekter ved fysikkens historie og egenart, presenterer perspektiver på læring og undervisning i fysikk, gir innblikk i trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boka gir tips for undervisning i ulike emner i læreplanen s Kr 599,- Pernille Pind Håndbok i matematikkundervisning Boka er en uvurderlig støtte i matematikkundervisningen. Den foreslår blant annet varierte aktiviteter, og den vektlegger forventet faglig progresjon, vanlige misoppfatninger og faglige utfordringer. Håndbok i matematikkundervisning retter seg mot matematikklærere i grunnskolen, og den er skrevet av en av Danmarks fremste matematikkformidlere s Kr 439,- Karianne Skovholt Innføring i grunnleggende ferdigheter Praktisk arbeid på fagenes presmisser Innføring i grunnleggende ferdigheter gir en teoretisk innsikt i hvordan en skal forstå begrepet grunnleggende ferdigheter og konkrete eksempler på hvordan lærere kan integrere arbeid med de fem ferdighetene i sin undervisningspraksis. Boka inneholder kapitler med eksempler fra fagene kunst og håndverk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag og norsk. Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for lærere i grunnskolen Kr 399,- 26

29 Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn Kulturmøter i matematikkundervisningen Matematikk på 41 ulike språk Matematikk og realfag Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boka får leseren en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk s Kr 349,- Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh Les og forstå matematikk Lesing i matematikk er en grunnleggende ferdighet, og boka gir lærere og lærerstudenter teoretisk forståelse og en modell for eksemplarisk matematikkundervisning. I boka er det materiell til elevene, henvisninger til læreplanen, grunnlag for vurdering og et undervisningsopplegg s Kr 229,- Barbro Grevholm, Per Sigurd Hundeland, Kristina Juter, Kirsti Kislenko and Per- Eskil Persson Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future Boka inneholder en rekke aktuelle artikler om forskning i matematikkdidaktikk i Norden. Forfatterne er lærerutdannere, forskere og stipendiater. Artiklene er fagfellevurdert og godt bearbeidet, slik at det faglige innholdet er av god kvalitet og lett tilgjengelig s Kr 669,- 27

30 Matematikk og realfag Marit Holm Opplæring i matematikk Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med matematikkvansker og generelt for alle elever. Boka er en omfattende revisjon av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever (2002) s Kr 289,- Håkan Sollervall Tall og de fire regneartene Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Boka presenterer flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk. Den inneholder også mange regneeksempler med bruk av ulike matematiske representasjonsformer. I slutten av boka finnes oppgaver og fasit s Kr 289,- Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll Teknologi og design i skolen Denne boka bygger på prosjekter i «teknologi og design» som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boka har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis. Boka passer GLU og lærere i grunnskolen Kr 329,- 28

31 Øyvind Geelmuyden Grøn Termodynamikk for høgskole og universitet Matematikk og realfag Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Sentrale temaer som blir belyst er: Ideal gass Kinetisk gassteori Termodynamikkens 1. lov Varmekraftmaskiner Entropi Varmeleding Stråling Fuktig luft Negativ absolutt temperatur Termodynamikk for universet utgave Boka gir en beskrivelse av de ulike temaene, og mange eksempler. I tillegg har boka et kapittel med oppgaver, fasit og løsningsforslag. Målgruppen er studenter ved ingeniørutdanninger og universitetsstudier i fysikk på bachelornivå. Boka egner seg både som pensum og til selvstudium. Øyvind Geelmuyden Grøn er professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved Universitetet i Oslo. Han forsker innenfor områdene generell relativitetsteori, kosmologi og klassisk elektromagnetisme. I tillegg til tre bøker om relativitetsteorien har han skrevet flere hundre vitenskapelige artikler, leksikonartikler og populærvitenskapelige artikler. Han har mottatt priser for sin forskning og forskningsformidling og er redaktør for tidsskriftet Fra fysikkens verden. 29

32 Realfagslitteratur Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak GRUNNLEGGENDE FYSIKK for universitet og høgskole Et norskspråklig læreverk i fysikk for studenter uten fysikkbakgrunn fra videregående skole. Læreverket dekker den grunnleggende innføringen i generell fysikk for studier som bruker fysikk som redskapsfag Kr 895,- Kari Folkvord og Grethe Mahan engasjerende realfag Elevaktige arbeidsmåter i biologi og kjemi For lærere i videregående skole og studenter ved fagdidaktiske realfagkurs ved universiteter og høgskoler Kr 510,- Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak ROM STOFF TID FORKURS Fysikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Læreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk fra Både metodisk og i sin utforming fremstår dette læreverket som det mest moderne og oppdaterte for dette kurset Kr 855,- Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje SINUS FORKURS Matematikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Sinus Forkurs inneholder i tillegg til teorien, svært mange eksempler. En del eksempler viser hvordan matematikken brukes i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver Kr 945,- 30

33 Norsk

34 Norsk utgave Kr 349,- Foto: Magnus Holm Eva Maagerø og Norunn Askeland Om å utfordre vanen Samtaler om litterær sakprosa Om å utfordre vanen inneholder samtaler med 13 forfattere som alle på forskjellige måter skriver litterær sakprosa. Forfatterne omtaler tekstene sine som essay, reiseskildringer, biografi, artikler, ja, til og med et sakprosadrama er med. De er opptatt av å fornye sjangrene for å kunne fremstille stoffet sitt på den måten som de mener er best, og utfordrer på forskjellige måter sjangerkonvensjonene. Forfatterne krysser grenser mellom sakprosa og fiksjonslitteratur og mellom ulike sakprosasjangre. Samtalene i boka handler om hvordan forfatterne arbeider med bøkene sine, om sjanger, om gleden ved å skrive, men også om etiske spørsmål knyttet til det å skrive om virkelige mennesker og begivenheter som har funnet sted. Boka inneholder i tillegg et generelt kapittel om hva som kjennetegner sjangeren litterær sakprosa. De 13 forfatterne som er intervjuet, er Per Thomas Andersen, Marit Eikemo, Ottar Grepstad, Frode Grytten, Elisabeth Beanca Halvorsen, Jon Hellesnes, Carsten Jensen, Åsa Linderborg, Toril Moi, Wencke Mühleisen, Agnes Ravatn, Lars Fredrik Svendsen og Erik Tunstad. Eva Maagerø er dosent i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun underviser ved master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år. 32 Norunn Askeland er professor i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år.

35 Norsk Karianne Skovholt og Aslaug Veum Tekstanalyse Ei innføring I informasjonssamfunnet møter vi enorme mengder tekstar av ulike slag. Meir enn nokon gong er det er viktig å kunne stille spørsmål ved korleis verda blir framstilt i reklame, haldningskampanjar, bloggar, avistekstar og sosiale media. Denne boka handler om korleis vi kan analysere slike sakprosatekstar kritisk. Forfattarane hentar teori og metodisk tilnærming fra diskursanalyse, sosialsemiotikk og pragmatikk, og viser korleis ein kan analysere både språklege og visuelle framstillingsmåtar. Boka inneheld ei rekkje illustrerande analyseeksempel og forslag til framgangsmåtar for tekstanalyse i praksis. Forfattarane kjem også med innspel til korleis ein kan arbeide med tekstanalyse i skulen utgave Boka eignar seg for lærarar i skulen, studentar og fagfolk i lærarutdanningane, i fag som norsk, kommunikasjonsfag, samfunnsfag og for andre som arbeider med å skape eller vurdere tekstlege framstillingar. Karianne Skovholt og Aslaug Veum er båe førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og underviser i emne som sakprosa, diskursanalyse, samtaleanalyse, retorikk, norskdidaktikk og språk og kommunikasjon i lærarutdanninga og på bachelorog masternivå. Forfattarane har forska på munnleg, skriftleg og multimodal kommunikasjon i sosiale media, massemedia og i skulen. 33

36 Norsk Olav Vaagen, Kjartan Sørland og Morten Rønning Norsk grammatikk for grunnskolelærerstudenter I skolen er det opplagt at grammatikkens berettigelse ligger i hva den kan brukes til i opplæringen. «Språket i bruk»-perspektivet må være sentralt utgave I Norsk grammatikk for grunnskolelærerstudenter har forfatterne likevel valgt å gi en nokså tradisjonell, systembasert fremstilling av språklige strukturer. Det er fordi de mener kunnskap om og forståelse for de grunnleggende byggesteinene i språket er en forutsetning for å si noe fornuftig om språket i bruk. Det betyr ikke at det funksjonelle perspektivet ikke er til stede; gjennom alle kapitlene viser forfatterne hvordan kunnskap om språklige mønster kan overføres til praktisk lese- og skriveopplæring. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstbinding og norsk som andrespråk. Olav Vaagen er universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som underviser i språklige emner innenfor ulike lærerutdanninger. Vaagen har publisert artikler innenfor kognitiv skriveforskning og norskdidaktikk. Han har tidligere arbeidet som norsklektor i videregående skole. Kjartan Sørland er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfattar av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Morten Rønning er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har lang erfaring med å undervise i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen. 34

37 Norsk Karianne Skovholt Innføring i grunnleggende ferdigheter Praktisk arbeid på fagenes presmisser Innføring i grunnleggende ferdigheter gir en teoretisk innsikt i hvordan en skal forstå begrepet grunnleggende ferdigheter og konkrete eksempler på hvordan lærere kan integrere arbeid med de fem ferdighetene i sin undervisningspraksis. Boka har en systematisk oppbygning og gjennomgår hver enkelt ferdighet og knytter dem til arbeid med fagene. Det er kapitler med eksempler fra fagene kunst og håndverk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag og norsk. Selv om ikke alle skolefag er representert, vil de mange didaktiske eksemplene ha overføringsverdi til andre fag. Eksemplene er hentet fra trinn i skolen utgave Kr 399,- Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for lærere i grunnskolen. Bidragsytere: Henning Fjørtoft, Roar Madsen, Eli Munkebye, Monica Nordbakke, Per Overrein, Kjetil Reier Røberg, Tollef Torsnes og Geir Winje. Karianne Skovholt er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun underviser i norskfaget på bachelor- og masternivå. Tidligere har hun og også undervist i videregående skole. Hennes forskningsinteresser er klasseromssamtalen, samtaleanalyse (CA) og språk og kommunikasjon i sosiale medier. Hun har tidligere utgitt en rekke artikler og sammen med Aslaug Veum har hun gitt ut boka Tekstanalyse. Ei innføring. 35

38 Norsk Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl Den intensive leseopplæringen Dialog og mestring når lesingen har låst seg I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for dårlig med hensyn til alderstrinn og elevenes øvrige evneprofil. Denne boka handler derfor om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner når lesingen har låst seg utgave Boka består av to hoveddeler: I første del gjennomgår forfatterne det teoretiske grunnlaget for gjennomføring av tiltakene. I andre del gjør de rede for tiltakenes innhold og gjennomføring i den praktiske virkeligheten. På ett nivå er dermed bokas hovedtema fortellingen om disse tre elevenes utviklings- og læringsprosesser. På et annet nivå er hovedtemaet å vise leserne hvordan de kan gjennomføre tilsvarende snuoperasjoner med forfatternes arbeidsmåter som modeller. Boka henvender seg først og fremst til lærere, spesialpedagoger og medarbeidere innenfor den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer primært på utvikling og didaktiske spørsmål knyttet til muntlig og skriftlig språkutvikling. Viktige temaer er: forebygging av lesefeil, pedagogiske strategier i barnehage og tidlig skolegang i et dialogisk perspektiv, språkstimulering, identifisering av tidlige språkproblemer i førskolen, vurdering og evaluering i førskole og skole. Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og en viktig stemme i nordisk leseforskning. Han har publisert flere forskningsartikler i internasjonale fora samt en rekke lærebøker i Norge, Sverige og Danmark. Han har også vært med på å utvikle flere kartleggingsverktøy. Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. ved Universitet i Oslo med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Hun har arbeidet i skole, PPT, og fra 2000 i dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter. Hun har bl.a. bred erfaring med systemrettede arbeidsoppgaver i forhold til skoler og kommuner. Dette har i hovedsak handlet om å styrke leseopplæring på alle områder i skolen, fra 1. trinn til videregående skole og voksenopplæring. 36

39 Norsk Arne Engelstad Fra bok til film Om adaptasjoner av litterære tekster Hva skjer når en fortelling overføres fra et medium til et annet? Hva må tilrettelegges, hva må adapteres og hvordan? Når sier ord mer enn levende bilder? Og når er film uslåelig? Fra bok til film berører slike spørsmål på en lettfattelig måte, med utgangspunkt i filmatiserte romaner og noveller. Boka gir en systematisk innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse med norske og nordiske eksempler. Denne reviderte utgaven har oppdaterte eksempler og en rekke nye filmomtaler i det siste kapittelet. Fra bok til film passer for lesere som er opptatt av forholdet mellom litteratur og film, for eksempel studenter i norsk, litteratur- og filmvitenskap på universiteter og høgskoler samt for lærerstudenter og lærere utgave 188 s Kr 339,- Dr. philos. Arne Engelstad er professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har forsket på film, litteratur og teater i mange år. Han har lang undervisningserfaring og har skrevet flere fagbøker og lærebøker, blant annet De undertryktes teater (1989), Den forføreriske filmen (1995), Interart (2000) og Film en innføring (2011). 37

40 Norsk Trygve Kvithyld, Trude Kringstad og Guri Melby Gode skrivestrategier - på mellomtrinnet og ungdomstrinnet utgave Kr 259,- Gode skriveferdigheter er nødvendig for å lykkes med skolegang og utdanning, og for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. Forfatterne av denne boka forklarer hva skrivestrategier er, hvilke strategier som er nyttige på ulike tidspunkt i skriveprosessen og hvordan man kan arbeide med dem i skolen. Utgangspunktet er at skriving er et håndverk som alle kan tilegne seg, og at undervisning i skrivestrategier er noe av det mest effektive skolen kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse. Boka passer for lærerstudenter og for lærere i skolen i alle fag der elever skriver. Fremstillingen er særlig tilpasset mellomtrinn og ungdomstrinn, men temaet skrivestrategier er relevant for hele utdanningsløpet. Trygve Kvithyld er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Han er førstelektor med hovedfag i nordisk og har undervist i videregående skole og ved NTNU. Trude Kringstad er rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har hovedfag i nordisk og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. Guri Melby er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mastergrad i nordisk, har skrevet artikler om skrivedidaktikk og vært medredaktør for boka Å skrive seg inn i læreryrket (2012). Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl Gode lesestrategier 1. utgave 2010 Kr 259,- 38 Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl Gode lesestrategier - på mellomtrinnet Elever på mellomtrinnet skal ikke bare lese, men «lese for å lære». Forfatterne av denne boka tar til orde for eksplisitt undervisning i lesestrategier for å styrke forståelsen og dermed læringsutbyttet. De viser hvordan man kan lære elevene å velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner s Kr 259,-

41 Norsk Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg God leseutvikling Kartlegging og øvelser Hvordan kan lærere best møte barn som akkurat har begynt i skolen, i deres leseopplæring? Boka viser hvordan man kan kartlegge leseutviklingen, og gir redskap som gjør det mulig å følge og individuelt hjelpe hvert barn videre i de 3 4 første skoleårene, de årene hvor det viktigste grunnlaget for lesing legges s Kr 249,- Hedenfalk, Munck og Palm God leseutvikling i praksis Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler Ved å kartlegge alle elever oppdager man dem som har stoppet opp i leseutviklingen, men kartleggingen får mening først når den følges opp med de riktige tiltakene. Denne boka gir læreren gode, konkrete øvelser og metodiske tips til hjelp for elever som strever i sin leseutvikling, og er dermed et nyttig verktøy i leseundervisningen s Kr 279,- Ingvar Lundberg God skriveutvikling Kartlegging og undervisning Det må drives med skriveundervisning på alle trinn i skolen, og det er spesielt viktig å gi elevene individuell hjelp i de første skoleårene. I denne boka får lærerne redskap til å følge barnas skriveutvikling i form av et utviklingsskjema som tydeliggjør hvor langt den enkelte eleven har kommet på sin vei mot gode skriveferdigheter s Kr 269,- 39

42 Norsk Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.) Syn for skriving Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer Lykkes eleven med lesing og skriving, lykkes vedkommende også med læring i fagene. Men hva skal til for å lykkes med skriving i de ulike tekstkulturene i skolen? Forfatterne henter eksempler både fra studiespesialiserende fag og yrkesfag. Boka passer for lærerstudenter og lærere som arbeider med trinn utgave 248 s Kr 389,- Norunn Askeland er professor i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år. Bente Aamotsbakken er professor i tekstvitenskap ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Vestfold. Hun har skrevet artikler innenfor feltet teoretiske tekster med særlig vekt på tekstlingvistikk og intertekstualitet. Grethe Klæboe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen Veiledet lesing og veiledet skriving bør være parallelle aktiviteter fra første skoledag. Forfatterne av denne boka forklarer metodikkens teoretiske grunnlag og viser hvordan den kan settes ut i praksis i begynneropplæringen. Boka inneholder mange engasjerende eksempler fra norsk skole og forslag til ulike undervisningsopplegg utgave 184 s Kr 329,- Grethe Klæboe er lærer ved Charlottenlund barneskole og har ledet skolens utviklingsprosjekt i veiledet skriving. Hun er medforfatter av læreverket God i ord. Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er dosent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og tidligere lærer. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler om lesing, skriving og digital kompetanse. 40

43 Norsk Tone Birkeland og Ingeborg Mjør Barnelitteratur sjangrar og teksttypar Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet, både historisk og sjangermessig. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar. Her finn ein òg synspunkt på litteraturformidling i barnehage og skole. Boka er ei viktig fagbok for grunnskolelærar- og barnehagelærarstudentar s Kr 358,- Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.) Barns kultur Forfatterne tar for seg den delen av barnekulturen som er knyttet til språklige uttrykksformer. De drøfter og gir eksempler på den muntlige sjangerkunnskapen barn tilegner seg gjennom sin egen kultur s Kr 299,- Elise Seip Tønnessen og Magnhild Vollan Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese og skrive. Boka passer for studenter ved grunnskolelærerutdanningen 1 7, lærere og lærerutdannere s Kr 419,- 41

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold ##Sje oppse Forord... 11 Kapittel 1 Grunnleggende ferdigheter i alle fag... 13 Karianne Skovholt LK06 en literacy-reform... 14 Literacy... 15 Digital literacy, multiliteracies og kritisk literacy...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Studiepoeng: 30 (15+15). Separat eksamen høst 2014 (muntlig) og vår 2015 (skriftlig). INNLEDNING

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap.

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap Nyheter Utdanningsvitenskap www.cda.no akademisk@ 21 61 66 13 Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Realfag Invitasjon Gyldendals realfagsdager 2015 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Om foredragene mandag 20. april Boknytt Sigma-forfatterne Forfatterne presenterer nye Sigma R2 og Sigma S2. Vi vil

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 4

2MA Matematikk: Emne 4 2MA5101-4 Matematikk: Emne 4 Emnekode: 2MA5101-4 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 Kunnskapsløftet 2006 Fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Emneplan Matematikk 2 for trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan Matematikk 2 for trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Emne GLU1110_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Matematikk - veilednings- og støttemateriell

Matematikk - veilednings- og støttemateriell Matematikk - veilednings- og Veilednings-/ Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Veiledning 16.08. 21.08. 0,- Lærer på videregående Veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan lærer kan

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Matematikk 5. 10. trinn

Matematikk 5. 10. trinn 13.04.2015 Matematikk 5. 10. trinn «Det å være mattelærer er noe mer enn å være matematiker, og det å være mattelærer er noe mer enn å være pedagog» Ellen Konstanse Hovik og Helga Kufaas Tellefsen Hva

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling!

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling! GFU-skolen: språk og flerkultur Velkommen til første samling! 10.10.2014 Program 9. okt. 2014, kl. 08.30-11.15 08.30: Introduksjon v/ Jannike Hegdal Nilssen og kort om kulturelt mangfold, språk og læring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag?

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? NOLES februar 2011 Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? Skriving etter Kunnskapsløftet Hvorfor skriving i fag? styrker den grunnleggende ferdigheten som skriving er fører til at elevene lærer

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Godkjent av studienemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2. Juni 2009 Studieplan varig videreutdanning i kjemi

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Nabospråk og nabospråkundervisning

Nabospråk og nabospråkundervisning Nabospråk og nabospråkundervisning 105041 GRMAT Nabospraak og nabospraakundervisning 150101.indd 1 16.12.14 09.12 105041 GRMAT Nabospraak og nabospraakundervisning 150101.indd 2 16.12.14 09.12 Stian Hårstad

Detaljer

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 1 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Revidert læreplan for grunnskolen. What s in it for us? Foredrag Naturfagkonferansen på Hell Jørn Nyberg, Hive

Revidert læreplan for grunnskolen. What s in it for us? Foredrag Naturfagkonferansen på Hell Jørn Nyberg, Hive Revidert læreplan for grunnskolen What s in it for us? Do we find the answer in Hell? To områder for endring 1 Innhold Hovedområde Verdensrommet tas ut og kompetansemålene flyttes. Sum: Fag noe redusert

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere.

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere. God leseopplæring for lærere på ungdomstrinnet I dette dokumentet presenterer vi hva forskning sier om elevers lesekompetanse og leseundervisning i norsk skole. Du kan også lese om hva lesing som grunnleggende

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling INNHOLD Innføring av grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving, klasseledelse Rundtur i nettressursene Verktøy for implementering

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Askøy 11. november 2005 del 2 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Oversikt Kompetanser og læring Grunnleggende

Detaljer