MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2013 Møtested: UiN, Studiested Mo i Rana (Strandgata) Dato: Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Bent-Cato Hustad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Maren Kristine Eivik Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 38/13 VS 39/13 VS 40/13 OS 17/13 OS 18/13 Godkjenning av innkalling. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Studieportefølje , Profesjonshøgskolen. Tertialrapport (ettersendes/ legges frem i møtet). Forskning og forskningskompetanse - Benchmarking på fakultetsnivå (legges frem i møtet). Side2

3 VS38/13Godkjenningavinnkalling VS39/13Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 40/ Arkivreferanse: 2013/203/420 Sak: Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende (foreløpige) studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud* Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Master i folkehelse, deltid VAN Videreutdanning i anestesisykepleie VPE Videreutdanning i barnesykepleie VIN Videreutdanning i intensivsykepleie VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VKR Videreutdanning i kreftsykepleie Lærerutdanning, kunst og kulturfag Førskolelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, Studiested Stokmarknes Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn PPAN PP1N Praktisk pedagogiske studier: Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn, nettbasert Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert Språkfag: Endring Bachelor i engelsk Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, 2012-kullet 2 Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, samlingsbasert, 2012-kullet Side4

5 BALU Bachelor i lulesamisk språk EN Engelsk årsstudium Kode Studium Aktive stud april Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BAIDR Bachelor i idrett BAFRI Bachelor i friluftsliv GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium Kunst og kulturfag: Endring Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: MASPT Master i tilpassa opplæring. Fordypinger: matematikk, norsk, naturfag, RLE, yrkesdidaktikk, pedagogikk, spes.ped, engelsk, kunst og håndverk MALOGO Master i logopedi Senter for praktisk kunnskap MAPRO Master i praktisk kunnskap DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Kode BASYS BASYH BASYV Aktive stud april 2012 Studiepoeng Studium Studiepoeng Sykepleie og helsefag Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Vesterålen) SUM Side5

6 Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Studiepoeng Aktive stud okt Kode Studium Sykepleie og helsefag DIAB Diabetesbehandling og diabetesomsorg 30 Ikke opptak RUSP Rusproblematikk og psykiske lidelser Helse, miljø og sikkerhet, halvårig HMS1 studium FHV Folkehelsearbeid HEPED Helsepedagogikk Revmatologiske tilstander i et REVMA livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser Palliativ behandling, omsorg og pleie. PALL Stokmarknes GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Ikke opptak NY Hverdagsrehabilitering Veiledningspedagogikk, nettbasert, Mo NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring Legemiddelhåndtering Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole MULIG Mulighet og vekst MENTOR Mentor- og veilederutdanning SM Småbarnspedagogikk GLSM1 GLSM MA4 GLSM Nettpedagogikk Språkfag: LU2 Lulesamisk ENGPÅ Engelsk påbygging (kun høst) 20 ENGB Business English I og II Løpende opptak 4 Programmets emner brukes også av andre program. Totalt 10 studenter. 5 Gjennomføres inneværende år i Brønnøysund. Programmets emner er også fordyping for førskolelærerstudenter. Side6

7 Kode Studium Aktive stud april Realfag: ENGAD Adventure Knowledge IKT: DIGI Læring med digitale medier Idrett og friluftsliv: FRIL1 Friluftsliv Friluftsliv, påbygging UT Utefag Outdoor activities, fall semester Outdoor activities, spring semester NY Tilpasning aktivitet og friluftsliv Kunst og kulturfag: Produksjon for sal og scene Entreprenørskap: NY Valgfagskompetanse SUM Studieportefølje PHS , 30 stp eller mindre, start vår Kode Studium Studiepoeng Studiepoeng Aktive stud april Sykepleie og helsefag KUNPRA Kunnskapsbasert praksis SUM *Tallet som angir aktive studenter er antallet studenter fra siste opptak som fortsatt er aktive. F. eks er antallet studenter på GLU det antallet studenter i 2012-kullet som fortsatt er aktive. Gisle Pettersen Rådgiver 6 Studenter blant annet på utveksling tar programmets valgemner, fra 8 til 22 studenter på programmets 3 emner. 7 Studieprogrammets emne har undersvisning sammen fordyping for førskolelærerstudenter. Samlet 18 studenter. Side7

8 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Vedlegg 1 Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Bakgrunn I dette notat presenteres den foreløpige studieporteføljen for PHS for studieåret Studieportefølje med endelige mål for opptak for studieåret skal vedtas av Styret ved Universitetet i Nordland i møte , med bakgrunn i dekanvedtak ved fakultetene Prosessen er beskrevet i sak 2013/647/AVR, notat fra studie- og forskningsdirektør, datert Notatet inneholder også forslag og oppspill til videre arbeid og analyser som må gjennomføres de nærmeste månedene. Studieporteføljen for er søkt bearbeidet ut fra en vurdering av følgende forhold: Strategisk betydning: Vurdere i hvilken grad studiene har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktige for institusjonens strategiske utvikling. Etterspørsel: Vurdere trender, søkernes etterspørsel etter studieplass og arbeidslivets etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater. Faglig bærekraft: Vurdere studenttilfredshet, studiepoengproduksjon, kontakt mellom studenter og lærere, fagmiljøets robusthet, vitenskapelig ansatte i FoU og formidling, samt synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø. Økonomisk bærekraft: Vurdere studiets økonomiske bærekraft. Fakultetets samlede økonomiske situasjon og fremtidsbilde (inntektsrammen reduseres for 2014), tilsier at man må tilpasse studieporteføljen slik at man får tatt ned Profesjonshøgskolens samlede kostnader, samtidig som studiepoengsproduksjonen og forskningsinnsatsen styrkes. I praksis vil dette måtte bety en tydeligere prioritering av fakultetets profil og identitet gjennom studieprogram og fagvalg. Drøfting Se vedlagte notat for en samlet gjennomgang og drøfting av studieporteføljen for 2014/15. Økonomiske konsekvenser Studieporteføljen for 2014/15 er søkt tilpasset antatt inntektsramme for Det vil være nødvendig med ytterligere vurdering frem mot endelig vedtak i Fakultetsstyret og Universitetsstyret høsten Oppsummering Se vedlagte notat Side8

9 Notat Profesjonshøgskolen Studieportefølje Side9

10 Innhold Bakgrunn... 3 Strategisk forankring... 3 Studieporteføljevurdering... 5 Masterutdanninger... 5 Bachelorutdanninger... 7 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Årsstudier Videreutdanninger, sykepleie og helsefag: Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie Videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Oppsummering Sykepleie og helsefag Oppsummering Lærerutdanning, kunst- og kulturfag Senter for praktisk kunnskap og profesjonspraksis Rekrutteringsevne Internasjonal profil Økonomi... 4 Personal... 5 Oppsummering forslag til nye studieprogrammer: Nedleggelse av studier Nye studier Avslutning Vedlegg 1a: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Vedlegg 1b: Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Vedlegg 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Side10

11 Bakgrunn I dette notat presenteres den foreløpige studieporteføljen for PHS for studieåret Studieportefølje med endelige mål for opptak for studieåret skal vedtas av Styret ved Universitetet i Nordland i møte , med bakgrunn i dekanvedtak ved fakultetene Prosessen er beskrevet i sak 2013/647/AVR, notat fra studie- og forskningsdirektør, datert Notatet inneholder også forslag og oppspill til videre arbeid og analyser som må gjennomføres de nærmeste månedene. Studieporteføljen for er søkt bearbeidet ut fra en vurdering av følgende forhold: Strategisk betydning: Vurdere i hvilken grad studiene har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktige for institusjonens strategiske utvikling. Etterspørsel: Vurdere trender, søkernes etterspørsel etter studieplass og arbeidslivets etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater. Faglig bærekraft: Vurdere studenttilfredshet, studiepoengproduksjon, kontakt mellom studenter og lærere, fagmiljøets robusthet, vitenskapelig ansatte i FoU og formidling, samt synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø. Økonomisk bærekraft: Vurdere studiets økonomiske bærekraft. Fakultetets samlede økonomiske situasjon og fremtidsbilde (inntektsrammen reduseres for 2014), tilsier at man må tilpasse studieporteføljen slik at man får tatt ned Profesjonshøgskolens samlede kostnader, samtidig som studiepoengsproduksjonen og forskningsinnsatsen styrkes. I praksis vil dette måtte bety en tydeligere prioritering av fakultetets profil og identitet gjennom studieprogram og fagvalg. Strategisk forankring Profesjonspraksis (praktisk kunnskap) er en av Universitetet i Nordlands 4 søyler, og representerer en unik utdanningsprofil i nasjonal og internasjonal sammenheng, samt forskningsvirksomhet med særlige betydning for kompetanseutvikling i praksis og profesjonell yrkesutøvelse. Alle studieprogrammene ved Profesjonshøgskolen er profesjonsrettede, og må sies å utgjøre en sentral del av kjernevirksomheten og fagprofilen ved Universitetet i Nordland: En vesentlig del av universitetets virksomhet vil være utdanning av profesjonelle yrkesutøvere slik som journalister, lærere, revisorer, siviløkonomer, sosialarbeidere og sykepleiere. Utdanne gode yrkesutøvere til et bredt spekter av fagområder innenfor regionen. Som profesjonsutdanninger ved et universitet, vil det også være et særlig ansvar for fagutvikling innenfor profesjonsfagene og et studieprogramtilbud som gir både nasjonal og internasjonal studentrekruttering. (Fra "Universitetets profil og egenart") Strategiplan for Profesjonshøgskolen : Fakultetets økonomiske handlingsrom er i stor grad styrt av studiepoengsproduksjon. Dette faktum gjør at det er overordnet viktig at fakultetet har fokus på gjennomstrømming og kvalitet i forhold til 3 Side11

12 studentopptak. Måltall for opptak må være tydelige og synlige for alle ansatte ved fakultetet, samtidig som forståelse for sammenhengen mellom studiepoengproduksjon, økonomisk ramme og daglig drift forankres i både fagpersonalet og administrasjonen. Profesjonshøgskolen har, i samarbeid med RKK Salten, tatt en ledende posisjon i utviklingen av Nordlandsløftet. I beskrivelsen av dette prosjektet heter det: Det har i løpet av vinteren/våren 2012 vært en rekke kontaktpunkter og møter mellom samfunnsaktører i Nordland, og hvor temaet har vært hvordan man for fremtiden skal klare å møte de store utfordringene med kunnskapsdanning, kompetansebygging og kompetansebehov i Nordland. Å møtefremtidens kompetanseutfordringer i Nordland er aktørenes ambisjon og overordnede mål med arbeidet i Nordlandsløftet. Nordlandsløftet er å forstå som et nettverk av sentrale samfunnsaktører som gjennom samarbeid, samhandling og konkrete tiltak skal utvikle og styrke kommuner og lokalsamfunn i Nordland. I den innledende fasen har samtalene og arbeidet vært konsentrert omkring offentlig sektor, og da mer spesifikt knyttet til velferd, skole, barnehage, ingeniør og helse. For de involverte aktører fremstår arbeid med kompetanse og tjenesteyting som en viktig del av den enkeltes samfunnsoppdrag, og hvor det fremheves som viktig å bidra til at kommunene som samfunnsaktør gis mulighet til å tilrettelegge og skape gode og livskraftige lokalsamfunn. Dette vil være en viktig arena for fakultetet å være på når det gjelder samarbeid med andre viktige aktører i nordlandssamfunnet. Økonomisk grunnlag Studiepoengproduksjonen utgjør den viktigste økonomiske driveren for Profesjonshøgskolen, og studieprogrammets innretning og omfang har derfor en helt sentral betydning for fakultetet. Med de økonomiske rammer som er gitt i dag, vil det være nødvendig å ha et kontinuerlig fokus på, og arbeid med, studieporteføljen slik at man sikrer kvalitet og gjennomstrømming i programmene, og også forbedre den interne ressurssituasjonen og arbeidspresset. Det er foretatt en grundig gjennomgang av eksisterende personalressurser sett i forhold til planlagt studieportefølje og tilgjengelig budsjettramme, noe som resulterte til en revidering av fakultetets tjenestelisteprinsipper i forkant av studieåret 12/13. Disse prinsippene vil (med mindre justeringer) også være styrende for studieåret 2013/14. Departementet har etablert finansieringskategorier for ulike utdanninger, og disse er bestemmende for inntekstrammen for UiN/PHS. Svingninger i studiepoengsproduksjonen vil ha direkte konsekvenser for inntektsrammen det enkelte år. Fakultetets rammebevilgning for 2013 var på kr Dette bl. a med bakgrunn i en studiepoengsproduksjon i 2011 på 1429,4 heltidsekvivalenter / studiepoeng. I 2012 gikk studiepoengsproduksjonen ned til 1338 heltidsekvivalenter / studiepoeng. Fakultetet må raskest mulig komme tilbake på en produksjon tilsvarende 2011, og videre få vekst. I den vedlagte/foreslåtte studieportefølje for har vi estimert en produksjon på 1431 / 85855,1 stp. For å være på 2011-nivå når det gjelder studiepoengsproduksjon er det helt nødvendig å øke gjennomstrømningen og rekrutteringen til våre studier. Søkertallene for høsten 2013 viser at god 4 Side12

13 søkning til både Bachelor i sykepleie og Bachelor barnehagelærer, samt Master i tilpasset opplæring, vil være med på å styrke grunnlaget for økt studiepoengsproduksjon i Fakultetet har i en modell redegjort for den estimerte produksjonen i det foreslåtte studieprogrammet for (se vedlegg 3). Personal Fakultetet har pr mai 2013 en andel vitenskapelige ansatte med førstekompetanse på over 20 %, noe som er innenfor NOKUTs krav. Profesjonshøgskolen arbeider målbevisst med å sikre nødvendig førstestillingskompetanse innenfor de ulike studietilbudene, i tråd med tilsynsforskriften (NOKUT). Enkelte studier har lav andel førstestillingskompetanse, men balanserer innefor NOKUT forskriften. Bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling er viktige fokusområder i dette arbeidet. Flere ansatte er studenter ved vårt PhD-program, andre i førstestillingsprogram. Andelen førstestillinger forventes fortsatt å øke de nærmeste årene. Det vil gi fakultetet en større buffer sett i forhold til NOKUTs krav. Studieporteføljevurdering I denne delen vil vi vurdere foreslått studieportefølje sortert på programnivå. Studieprogrammene vil bli vurdert i rød, gul eller grønn sone, hvor rød sone vil bety et forslag om midlertidig opptaksstopp eller nedleggelse, gul sone vil bety at programmet må endres enten i form av sjeldnere opptak eller i form av annen endring av programmet, mens grønn sone betyr at studieprogrammet er bærekraftig og bør satses på videre. Oversikt over studier som vurderes i gul eller rød sone vil fremkomme i oppsummeringen. Masterutdanninger Profesjonshøgskolen har i dag etablert følgende mastergradsprogram: Master i tilpassa opplæring i spesialpedagogikk, naturfag, matematikk, norsk, pedagogikk, RLE eller yrkesdidaktikk Master i praktisk kunnskap Master i klinisk sykepleie Master i idrett trener- og lederprofesjonen Master i logopedi Master i folkehelse Strategisk betydning: Alle masterprogrammene ved fakultet er utviklet i sammenheng med de tilbud vi har på grunnutdanningsnivå, og sorterer innenfor PhD i studier av profesjonspraksis. Dette slik at alle våre masterprogram kan lede videre til doktorgraden som tilbys ved fakultetet. Strategisk er det viktig å ha et utvalg av masterstudier som underbygger virksomheten ved egen PhDgrad, slik at denne over tid har tilstrekkelig volum og tyngde. Videre er det også viktig at fakultet tilbyr studier på masternivå innenfor profesjonsområder hvor samfunnet rundt oss etterspør slik kompetanse. Dette er tilfelle både innen skole- og helsesektoren. 5 Side13

14 Signaler fra poliske myndigheter tyder på at lærerutdanning i løpet av få år vil bli femårig. Master i tilpassa opplæring er foran opptaket høsten 2013 tilpasset slik at grunnskolelærerstudenter, og etter hvert også barnehagelærerstudenter, skal kunne få en sømløs overgang til masterprogrammet. Dette vil medføre at målgruppa vil være av nasjonal størrelse blant studenter som er i lærerutdanningsløp. Ved å integrere ABIOK-utdanningene inn i Master i klinisk sykepleie, vil helsesektoren kunne gjennomføre et kompetanseløft i årene som kommer. Det er imidlertid fortsatt grunn til å foreta en nærmere vurdering av om PHS skal videreføre alle sine videreutdanninger innenfor sykepleie- /helsefag i en masterkonstruksjon. Det kan være at fakultetet basert på en vurdering knyttet til økonomisk bæreevne må foreta en nærmere prioritering i den endelige studieporteføljesaken høsten Samhandlingsreformen som ble iverksatt , gir fakultetet ansvar for å utdanne et bredt spekter av kompetente fagpersoner i de kommende år. Et område som vi ser kan gi oss et strategisk fortrinn er folkehelse. Høsten 2014 ønsker fakultetet å starte opp Master i folkehelse for første gang. Dette programmet ble vedtatt og opprinnelig planlagt med oppstart høsten 2013, men av personellmessige forhold ble dette utsatt. Etterspørsel: Masterutdanningene i logopedi og tilpassa opplæring rekrutterer godt og har over 2 søkere pr plass. Master i tilpassa utdanning rekrutterer godt fra grunnskolelærerutdanningene, hvor disse kan søke seg over til masterprogrammet etter tredje studieår. Av siste års grunnskolelærerstudenter ( ) har 26 studenter (av 63) valgt å gå over til masterprogrammet i tilpassa opplæring, noe som tilsvarer i overkant av en tredjedel av studentene på kull Endringer i organisering samt omlegging av ABIOK-utdanningene gjør at vi forventer høyere søkertall ved opptaket i 2014 når det gjelder Master i klinisk sykepleie. Antallet søkere til Master i logopedi ble halvert fra 2011 til 2012, mens det igjen vil stige ved opptaket i Vi hadde ikke opptak til Master i idrett høsten 2012 grunnet lave søkertall i de foregående opptakene, samt at det ikke ble tilsatt ny professor ved idrettsseksjonen. Søkertallene til opptaket i 2013 tyder på at vi vil kunne nå opptaksmålet på 10 studenter og at et opptak annethvert vil være hensiktsmessig. Det blir ikke gjort opptak til Master i praktisk kunnskap høsten 2013 grunnet ressurskanalisering til PhD-kandidtatene. Det vil derfor være viktig at det gjøres opptak til denne mastergraden i Faglig bærekraft: Studiepoengsproduksjonen for masterstudiene gir uttrykk for vekst og fakultetet forventer ytterligere vekst ved å øke antallet kandidater. Tabell som angir produksjon i 2011 og 2012: Studieprogram Differanse Totalt Totalt Master i klinisk sykepleie Master i logopedi 3,2 24,2 21 Master i praktisk kunnskap Master i tilpassa opplæring 34,5 45,2 10,7 Master i idrett - trener- og lederprofesjonen 10,3 5-5,3 6 Side14

15 Årsaken til nedgangen i produksjon for Master i praktisk kunnskap og Master i idrett, er at det ikke ble gjort opptak til disse studiene i henholdsvis 2011 og Økonomisk bærekraft: Det er nødvendig å samkjøre undervisning mellom de respektive masteremnene der det er mulig. Produksjonen på både Master i klinisk sykepleie og Master i Idrett har tidligere vært for svak til å kunne forsvare seg over tid. Ved samkjøring av enkelte masteremner, og opptak hvert annet år vil man likevel kunne opprettholde etterspørselstrykket og samtidig gjennomføre det innenfor økonomiske forsvarlige rammer. Status masterutdanninger: Fakultetet anser ingen av masterprogrammene for å være i gul eller rød sone. Erfaringsmessig vil opptak annet hvert år til Master i idrett og Master i praktisk kunnskap være tilstrekkelig til å dekke markedets etterspørsel og behov. Videre vil tilpasningen av videreutdanningene innen helsefag styrke rekrutteringen til denne masteren. Det er imidlertid nødvendig å foreta en nærmere vurdering av hvilke fagområder masterutdanningene ved UiN skal ivareta. I dette ligger et behov for å redusere antall faglige innretninger innen våre masterområder (klinisk sykepleie/videreutdanninger og innen tilpassa opplæring). En slik vurdering med konkretes forslag vil foreligge i den endelige studieporteføljesaken høsten 2013, og tilpasset budsjett Bachelorutdanninger PHS tilbyr pt. følgende bachelorutdanninger: Bachelor i sykepleie (ulike varianter) Bachelor barnehagelærerutdanning Bachelor i språk Bachelor faglærerutdanning i idrett og kroppsøving Bachelor i idrett Bachelor i friluftsliv Bachelor i lulesamisk Grunnskolelærerutdanning (GLU) trinn Grunnskolelærerutdanning (GLU) trinn Strategisk betydning: Innenfor sykepleie- og helsefag står samfunnet overfor store utfordringer framover. Dette handler til dels om utfordringer knyttet til endringer i sykdomsbilder enn tidligere, som for eksempel diabetes, demens, kreft m.m.; og dessuten et økt fokus på helseforebygging og folkehelse. Det er grunnlag for å anta at det vil komme et betydelig utdanningsbehov i forbindelse med at mange helsetjenester i tråd med Samhandlingsreformen flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Videre står samfunnet over for nye behov når det gjelder folkesykdommene som for eksempel diabetes og lungesykdommer, og også nye utfordringer ved at en stadig større andel av befolkningen blir eldre. Omsorgsmeldinga er også viktig i forbindelse med utviklingen av studieporteføljen. 7 Side15

16 Studieporteføljen innenfor sykepleie og helsefag oppleves å være en viktig motor ved universitetet, og institusjonens evne til å møte utfordringene her vil være av betydning for utviklingen av studietilbudets sammensetning. Alle studier på lavere og høgere grads nivå knyttet til Lærerutdanning, kunst- og kulturfag faller inn under universitetets fagprofil som profesjonsrettet studietilbud for utdanning av profesjonelle yrkesutøvere. Samfunnets behov er sammensatt og årsaker til disse behovene gjenspeiler seg i; sviktende rekruttering til lærerutdanning i årene , økte krav til kompetanse for undervisning på ulike nivå, kraftig utbygging av barnehagesektoren m.m. Dessuten er utfordringene i videregående skole, når det gjelder rekruttering til lærerutdanningene, særlig store de kommende år, og det vil være en prioritering for Profesjonshøgskolen å utvikle studieprogram som imøtekommer disse utfordringene. Oppstarten av fire varianter av grunnskolelærerutdanningen har vært kostnadskrevende, men det har vært jobbet hardt og grundig med effektivisering både på personalsida og gjennom tilbudet av fag. Verdens første bachelorgrad i lulesamisk ble etablert i 2011, og det er strategisk viktig å opprettholde dette tilbudet. UiN har et nasjonalt ansvar for lulesamisk språk og kultur i UH-sektoren. Etterspørsel: Gjennom tall fra Kunnskapsdepartementet vet vi at læreryrket nasjonalt vil få store utfordringer knyttet til rekruttering fram mot 2020, mens fremskrivinger viser at det regionalt trolig vil holde seg på samme nivå som i dag over tid altså med underdekning av lærere i Nord-Norge. For helsepersonell vet vi at de globale utfordringene vil bli store i årene fram mot 2020, mens det nasjonalt er gjort fremskrivinger som viser at behovet for sykepleiere vil holde seg på samme nivå som i dag. Samtidig vet vi at den demografiske utviklingen vil være av betydning for etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester i de ulike aktivitetsområdene. Blant annet vil tallet på eldre påvirke behovene for tjenester fra de somatiske institusjonene og pleie- og omsorgstjenestene. Nordlandssamfunnet står overfor en utfordring knyttet til rekruttering til flere av fakultetets studier som skal sikre tilstrekkelig og kvalitativ kompetanse på viktige velferdsområder. Fakultetet arbeider målrettet og systematisk (bl.a. gjennom Nordlandsløftet) for å styrke søkergrunnlaget. 8 Side16

17 Faglig bærekraft: Tabell som angir produksjon i 2011 og 2012: Studieprogram Differanse Totalt Totalt Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 19,1 22 2,9 Bachelor - førskolelærerutdanning 6,4 0-6,4 Bachelor førskolelærerutdanning 83,1 0-83,1 Bachelor førskolelærerutdanning (heltid Bodø) Bachelor førskolelærerutdanning (samlingsbasert Bodø) 0 5,6 5,6 Bachelor i lulesamisk språk 0 1,2 1,2 Bachelor i språk 0,8 2,9 2,1 Bachelor i sykepleie 396,2 352,1-44,1 Bachelor i sykepleie 27,7 15,3-12,4 Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert 71,3 94,4 23,1 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn 34, ,7 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn, nett- og praksisbasert 8,8 5,3-3,5 Grunnskolelærer for trinn 41,8 47,3 5,5 Grunnskolelærer for trinn, nett- og praksisbasert 8,5 4,8-3,7 Foran opptaket høsten 2013 valgte man å gjøre ett opptak til hver av grunnskolelærerutdanningene. I stedet for å kalle disse campusbasert og nett- og praksisbasert ble det bestemt at disse skulle kalles fleksibel for å unngå at søkerne hadde forventninger om at det skulle være daglige forelesninger og aktiviteter på campus. I stedet kan det se ut for at det har vært vanskelig å beskrive et virkelighetsbilde av organiseringen på en god nok måte ved å ta i bruk dette begrepet om fleksibel utdanning. Vi avventer en avklaring på dette fram mot vedtak av endelig portefølje. Økonomisk bærekraft: Bachelorgradene er svært viktige motorer i fakultetets drift, og svingninger i disse får stor innvirkning på hele fakultetets (og universitetets) økonomi og drift. Status bachelorutdanningene: Strategiske hensyn gjør at samtlige bachelorutdanninger, unntatt Bachelor i språk, blir vurdert i grønn sone. Dette er utdanninger som vi må og bør tilby. Det er imidlertid viktig for fakultetet fortsatt å ha sterkt fokus på rekruttering til disse utdanningene, og dette blir et prioritert område i kommende år. Det er iverksatt et grundig analysearbeid som vil innebære en nærmere vurdering av struktur og faginnretning på de store bachelorutdanningene (SYK, GLU og BLU) våre. Antall fagvalg på GLU er eksempelvis et slikt element som man nå må gjøre en vurdering av med tanke på justeringer fra og med studieåret I den sammenheng vil det også gjøres en vurdering av forholdet mellom idrett som fagfordypning på GLU, og det faktum at fakultetet parallelt har valgt å opprettholde faglærerutdanningen i idrett og kroppsøving. Arbeidet vil også omfatte en gjennomgang av friluftslivsfeltet. Bachelor i språk/engelsk vurderes i gul sone. Rekrutteringen er ikke god nok, samtidig som det strategisk sett ikke fremheves i samme kategori som de andre bachelorprogrammene. Fagmiljøet er imidlertid sterkt og jobber aktivt med å styrke sin posisjon. Fakultetet vil gjøre en nærmere vurdering av Bachelor i Språk frem mot den endelige studieporteføljesaken høsten Side17

18 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere Strategisk betydning: PPU har vært en viktig del av fakultetets tilbud innenfor lærerutdanningene. Den nye lærerutdanningen for trinn vil i løpet av en femårsperiode få skjerpede opptakskrav (masterutdanning) og dermed vil statusen øke for PPU, samt at det vil kunne bidra til økt status for læreryrket. Etterspørsel: Det har vært en kraftig økning i antall søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved opptaket til høsten 2012 og tendensen ser ut til å være den samme foran opptaket i Den nettbaserte PPUutdanningen rekrutterer studenter fra hele landet og regionen særskilt. PPU for allmennfaglærere er svært økonomisk ressurskrevende både når det gjelder antall studenter pr fagdidaktisk fordypning som tilbys når det gjelder praksis, og fakultetet ønsker derfor å begrense antallet tilbud om fagdidaktiske fordypninger til 2 pr opptak. Det er kommet ny rammeplan for denne utdanningen ( trinn), som innebærer at opptakskravet skjerpes. Det medfører imidlertid en overgangsperiode på 5 år fra iverksettelse. Sannsynligvis vil antallet søkere til PPU minske betraktelig når de nye opptakskravene trer i kraft for fullt. Behovet for lærere i videregående skole er stort, og det merkes spesielt innen yrkesfag. Faglig bærekraft: Studiepoengsproduksjonen ser slik ut for 2011 og 2012: Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere, nettbasert 35,5 35-0,5 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 10,5 12 1,5 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert 2,5 1-1,5 Spesielt PPU for allmennfaglærere bidrar til god studiepoengsproduksjon. Årsakene til at PPU for yrkesfaglærere ikke produserer like godt, skal vi se nærmere på i en grundigere analyse. PPU har vært et nettbasert studium i flere år og har på den måten opparbeidet seg en relativt sett lang erfaring i å drive fleksibel organisering og undervisning både sett fra studenters og ansattes perspektiv. Økonomisk bærekraft: Omtalt i eget punkt som omhandler økonomi. Status PPU: Foreløpig vurderes begge PPU-programmene til å være i grønn sone. Det er imidlertid grunn til å overvåke dette nærmere når disse utdanningene blir omfattet av skjerpede opptakskrav. 10 Side18

19 Årsstudier Engelsk Friluftsliv Idrett Visuelle kunstfag (tidligere Kunst og håndverk) Strategisk betydning: Årsstudiene er viktige for rekrutteringen til bachelorprogrammene. Samtidig er det utfordrende å knytte disse sammen med grunnskolelærerutdanningene uten at man kommer i konflikt med de føringene som ligger i forskriften for GLU. Kunstfag er sentral i fakultetets praktisk-estetiske profil som er vedtatt for lærerutdanningene. Etterspørsel: Søkningen til årsstudiene gikk samlet sett ned ved opptaket til høsten Samtidig ser vi at flere av studentene som tar disse årsstudiene får impulser som gjør at de ønsker å fortsette sine studier i form av en lærerutdanning. Faglig bærekraft: Endringen fra Kunst og håndverk til Visuelle kunstfag tror vi vil føre til en styrking av den praktiskestetiske profilen, samt muligheter for økt rekruttering. Studiepoengsproduksjonen ser slik ut for 2011 og 2012: Årsstudium i friluftsliv 0 10,8 10,8 Engelsk årsstudium 18,3 11,7-6,6 Kunst og håndverk, årsstudium 0 6,3 6,3 Kunst og håndverk, årsstudium Idrett, årsstudium 58,6 43,2-15,4 Søkertallene for 2013 gir ytterligere grunnlag for å gjøre en nærmere analysere av utviklingen til årsstudiene sett i sammenheng med videre konstruksjon av grunnskolelærerutdanningene og bachelorprogrammene. Økonomisk bærekraft: Årsstudiene gir et visst rom for samkjøring av undervisning med andre studieprogrammer. Ellers er dette omtalt i eget punkt som omhandler økonomi. Status årsstudier: Ser man isolert sett på faktorer som etterspørsel og poengproduksjon for fakultetets årsstudier, så vurderes alle disse (bortsett fra idrett) i gul sone. Det er imidlertid nødvendig å vurdere disse studiene i sammenheng med våre grunnutdanninger og fagvalg. Videreutdanninger, sykepleie og helsefag: Strategisk betydning: Det er et stort behov for faglig kompetent arbeidskraft i Nordland innenfor helse, og spesielt i distriktene, noe som Samhandlingsreformen gir klare føringer for. Kommunene får et større ansvar for å behandle pasienter og da også de med uhelbredelig sykdom, og opplæring av pasient og 11 Side19

20 pårørende er en viktig oppgave innen helsesektoren. Å planlegge og å gjennomføre ulike opplæringstilbud i samarbeid med brukerne krever kompetanse og forståelse for hvordan kunnskap kan og bør formidles til pasienter, brukere og deres nære pårørende. Profesjonshøgskolen utdanner praktikere og jfr Strategiplan for Profesjonshøgskolen skal studentene bli kreative, kritiske og handlekraftige talenter som skal bidra til verdiskaping og bærekraft i samfunnet. Dette er også i tråd med Samhandlingsreformen og med fakultetets strategiplan hvor det står at Profesjonshøgskolen skal styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen, og sikre en regional fordeling av forskningsbasert kompetanse og kunnskapsutvikling. Etterspørsel: Fram mot 2050 vil vi få en betydelig økning i antall eldre i Norge. I følge SSBs befolkningsframskrivninger vil folketallet fortsette å stige jevnt til 5,4 millioner i 2030 og 5,8 millioner i Antall personer over 80 år og eldre kan komme til å øke fra i 2000 til nesten i 2030 og over i Stor etterspørsel spesielt fra Nordlandssykehuset, men også fra resten av Helse Nord og kommunene med bakgrunn i kravene i Samhandlingsreformen. Enkelte studietilbud, spesielt Demens og demensomsorg og Geriatri og eldreomsorg sliter til dels med lave søkertall. Faglig bærekraft: Profesjonshøgskolen har god kompetanse når det gjelder de fagområdene vi tilbyr studier innenfor. Jevnt over har videreutdanningene i helsefag god studiepoengsproduksjon, men de senere år har antallet studieprogrammer økt og fakultetet er veldig bred i sitt tilbud av videreutdanningsprogrammer. Det er også viktig at noen av videreutdanningene legges til studiestedene Stokmarknes og Helgeland, og vurdering og planlegging av dette vil gjøres fram mot endelig portefølje. Økonomisk bærekraft: Vurderes nøye i forhold til søkertall og produksjon. Status: Den strategiske betydningen må legges tung vekt på i vurderingen av videreutdanningene i helsefag. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at ikke studietilbudet blir for bredt. Sjeldnere opptak og desentralisering vil være faktorer som kan bidra til å regulere dette. Alle studieprogrammene vurderes i grønn sone, bortsett fra Demens og demensomsorg og Geriatri og eldreomsorg som grunnet lave søkertall vurderes i gul sone. For ABIOKene (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) foregår det en utredning der det vurderes om de innpasses i master i klinisk sykepleie fra høsten Side20

21 Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie Strategisk betydning: Samhandlingsreformen understreker at er det viktig å øke kompetansen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen for å imøtekomme det store behovet som kommer i fremtiden. De fleste spesialsykepleierne jobber i spesialisthelsetjenesten, men i følge Samhandlingsreformen skal kommunen ha kompetanse til å gjøre flere oppgaver slik at brukere og pasienter kan oppholde seg mer på hjemplassen sin. I følge Strategiplan for Profesjonshøgskolen skal fakultet være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle og tilby utdanning og forskning som er relevant for landsdelens kompetansebehov. Det er viktig for Universitetet i Nordland å tilby utdanning som er relevant for regionen og da i dette tilfellet Nordlandssykehuset. Etterspørsel: Det er stabilt gode søkertall til disse utdanningene, men det styres i stor grad av antall stipender som blir delt ut av helseforetakene til studentene. Ved siste opptak var det kreft- og barnesykepleie som hadde flest søkere, mens intensivsykepleie med sine 20 studieplasser ikke klarer å fylle opp. Faglig bærekraft: Profesjonshøgskolen har god faglig kompetanse på dette fagområdet. Studiepoengsproduksjonen for disse videreutdanningene er stabil, og det er lite frafall, men ytterligere økning i antall studenter vil kunne bidra til mer forutsigbare produksjonsmål Videreutdanning i anestesisykepleie 5,9 4,7-1,2 Videreutdanning i barnesykepleie 0* 2,7 2,7 Videreutdanning i intensivsykepleie 11,2 11,7 0,5 Videreutdanning i kreftsykepleie 6,7 5,8-0,9 Videreutdanning i operasjonssykepleie 8 6,8-1,2 *Bare produksjon for høstsemesteret. Økonomisk bærekraft: Vurderes i forhold til søkertall og produksjon. Status videreutdanninger ABIOK: Vi er forpliktet til å bidra til å møte samfunnets kompetansebehov ved å tilby disse utdanningene. Foreløpig er man innstilt på å videreføre alle utdanningene, men det vil bli foretatt en nærmere vurdering frem mot endelig vedtak av studieporteføljen for Det kan være aktuelt å initiere en annen arbeidsdeling mellom institusjonene i Nord-Norge. Dette berører imidlertid finansiering av studieplasser og forpliktelser i regionen. 13 Side21

22 Videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Strategisk betydning: Profesjonshøgskolen utdanner profesjonsutøvere i yrker som er viktige for Nordlandssamfunnet. Fylkets langstrakte geografi bestående av små kommuner gir fakultetet utfordringer når det gjelder studietilbud, organisering av disse og rekruttering. Profesjonshøgskolen må møte disse utfordringene med å tilby fleksible studier som treffer samfunnets behov. Dette er spesielt viktig for videreutdanningene, som rekrutterer fra hele fylket. Profesjonshøgskolen har også et spesielt ansvar for lulesamisk språk og kultur. Profesjonspraksis (praktisk kunnskap) er en av Universitetet i Nordlands fire søyler, og representerer en unik utdanningsprofil i nasjonal og internasjonal sammenheng, samt forskningsvirksomhet med særlige betydning for kompetanseutvikling i praksis og profesjonell yrkesutøvelse. Etterspørsel: Flere av videreutdanningene sliter med at rekrutteringen ikke er god nok. Samtidig er flere av videreutdanningstilbudene fordypningsfag i både bachelor- og masterprogrammer. Ser man utelukkende på søkertall til videreutdanninger innen lulesamisk, videreutdanninger for førskolelærere og språkfag, så er det flere av disse som vil befinne seg i rød sone, altså programmer som bør legges ned. Andre fagområder som spesialpedagogikk rekrutterer godt. Faglig bærekraft: Lave studenttall knyttet til ulike studieprogrammer der studentene er registrert på andre studieprogrammer (valgfag etc), gjør at studieproduksjonen for disse programmene kommer dårlig ut. Sammenhengen med grunnutdanningene gjør at porteføljen for videreutdanningstilbud ser kompleks ut med det resultat at programmene kommer dårlig ut statistisk sett. Spansk 1 har svært lavt søkertall for høsten 2013, samt at fagpersonell tilknyttet seksjonen har bosted Trondheim. Spansk 1 foreslås derfor med midlertidig opptaksstopp for 2014, og at det foretas en nærmere vurdering av om dette språktilbudet skal videreføres ved PHS. Økonomisk bærekraft: Vurderes i forhold til fakultetets samlede økonomi, søkertall og produksjon. Status videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Det er behov for å se nøye på sammenhengen mellom rekruttering, gjennomstrømming og studiepoengsproduksjon for hele strukturen i grunnutdanningene og videreutdanningene. Det kan være at konklusjonen er at vi er for brede i vårt tilbud av studier, noe som kan medføre at man må legge ned enkelte studier. Studieprogram innenfor spesialpedagogikk vurderes i grønn sone, resten av programmene vurderes i gul sone inntil en grundigere analyse foreligger. 14 Side22

23 Oppsummering: Sykepleie og helsefag Studium Sone Kommentar Geriatri og eldreomsorg Gul Lave søkertall. Hverdagsrehabilitering (NY) Gul Vurderes utlyst høsten Interkulturell kommunikasjon (NY) Gul Vurderes utlyst høsten Oppsummering: Lærerutdanning, kunst- og kulturfag Studium Sone Kommentar Produksjon for sal og scene Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Læring med digitale medier Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Valgfagskompetanse (NY) Gul Vurderes hvorvidt dette vil kunne erstatte de to ovennevnte. Mangfold og mestring Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Må sees i sammenheng med fordypning og det samlede fagtilbudet for førskolelærerstudentene. Visuelle kunstfag Gul Må sees i sammenheng med GLU og søkertall Bachelor faglærer i kroppsøving Gul Må sees i sammenheng med GLU og søkertall Friluftsliv påbygging Gul Del av Bachelor i friluftsliv som har lave søkertall. GLSM 1 og GLSM 2 Gul Videreutdanning for førskolelærere. Alternativer må vurderes. Spansk 1 Rød Midlertidig opptaksstopp. Øvrige studieprogrammer vurderes i grønn sone. Senter for praktisk kunnskap og profesjonspraksis Doktorgradsutdanningen i profesjonspraksis er en forskerutdanning knyttet til forskning på profesjonell yrkesutøvelse, og er dermed et svært viktig og nødvendig bidrag både nasjonalt og internasjonalt. Doktorgradsutdanningen i studier av profesjonspraksis møter flere viktige punkter, og sett i sammenheng med de øvrige forskningsområdene ved fakultetet møter denne utdanningen et viktig og uttrykt behov. Når det gjelder de regionale behov, vil fakultetet arbeide nærmere med å utvikle samfunns- og behovsanalyser for å tydeliggjøre grunnlaget for våre satsningsområder. I dette 15 Side23

24 arbeidet vil samarbeid med kommuner, regionråd, Helse Nord m. fl. være helt sentral, i og med at Samhandlingsreformen fortsatt vil gi tydelige utfordringer i kommunene. Status: Ved inngangen til høsten 2012: 28 kandidater i løp Antall sluttet i løpet av studieåret uten disputas: 2 Antall disputaser i løpet av studieåret 2012/13: 1 Antall nye kandidater hittil i løpet av studieåret 2012/13: 1 Antall søkere hittil i studieåret 2012/13 som ikke har blitt tatt opp: 3 Antall søkere som tas opp fra og med kommende studieår: 1 5 stipendiatstillinger var utlyst våren 2013 og ansettelsesprosess er i gang. 16 Side24

25 Rekrutteringsevne Universitetet har en målsetting om to søkere bak hver plass. Profesjonshøgskolen hadde ved Samordna opptak våren 2013 (99 % -tallene) 1,5 søkere bak hver plass fordelt som vist under mellom de ulike studieprogrammene: Studium 1.pri 2013 Oppt.mål Pr. plass Engelsk, årsstudium ,4 Friluftsliv årsstudium ,5 Friluftsliv, bachelor ,6 Barnehagelærerutdanning, Bodø ,2 Barnehagelærerutdanning, samling Bodø ,5 Grunnskolelærer, fleksibel ,9 Grunnskolelærer, , fleksibel ,2 Idrett, bachelor ,9 Idrett, faglærerutdanning ,7 Idrett, årsstudium ,5 Kunst og håndverk 60 stp ,3 Språk, bachelor 8 8 1,0 Sykepleier, bachelor - Bodø ,0 Sykepleier, bachelor - Mo i Rana ,5 Sum ,5 Internasjonal profil Profesjonshøgskolen har en rekke internasjonale samarbeidspartnere, men disse samarbeidsavtalene har i hovedsak rettet seg mot forsknings- og utviklingsarbeid; og noe utveksling på studentsiden. Dette er et område som fakultetet skal ta et tydeligere grep om i forbindelse med strategiarbeidet, og det er en målsetting å levere flere utdanningsprogram med en internasjonal profil. I dag har fakultetet ett internasjonalt program Adventure knowledge, og høsten 2013 tilbyr vi for første gang Outdoor activities, 30 stp, friluftsliv på engelsk. Fakultetet tilbyr også Norsk for utlendinger. Innenfor både lærerutdanning og sykepleieutdanning har man hatt flere langvarige samarbeidsavtaler, bl.a. med institusjoner i Frankrike, Spania, Tyskland, Østerrike, USA i tillegg til alle de nordiske land. 17 Side25

26 Oppsummering forslag til nye studieprogrammer: Navneendring: Bachelor i språk endres til Bachelor i engelsk (180 stp) Kunst og håndtverk endres til Visuelle kunstfag (60 stp) Nye: Hverdagsrehabilitering (30 stp) Tilpasning, aktivitet og friluftsliv (30 stp) Valgfagskompetanse (30 stp) Interkulturell kommunikasjon (15 stp) Nedleggelse av studier Fakultetet vil formalisere nedlegging av de aktuelle studiene gjennom dekanvedtak. Nye studier Nye studieprogrammer vil bli vurdert fram mot studieporteføljearbeidet for : Master i lulesamisk Bachelor fysioterapi Bachelor ambulansefag 18 Side26

27 Avslutning Dette dokumentet er Profesjonshøgskolens foreløpige forslag til studieportefølje for Fram mot endelig portefølje legges fram vil fakultetet gå inn i en grundig analyse av statistikk som omhandler porteføljeforslagets studieprogrammer. Sammen med de vurderinger som er gjort i dette dokumentet vil det kunne medføre radikale endringer av struktur og portefølje for fakultetet. En konklusjon vil foreligge medio september når endelig portefølje skal behandles i fakultetsstyremøtet. Vedlegg 1: Studieportefølje for studier på mer enn 30 stp for Vedlegg 2: Oversikt studier på 30 stp og mindre for Vedlegg 3: Estimat studiepoengsproduksjon PHS, Side27

28 Vedlegg 1a: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud* Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Master i folkehelse, deltid VAN Videreutdanning i anestesisykepleie VPE Videreutdanning i barnesykepleie VIN Videreutdanning i intensivsykepleie VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VKR Videreutdanning i kreftsykepleie Lærerutdanning, kunst og kulturfag Førskolelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert Bachelor barnehagelærerutdanning, Studiested Stokmarknes Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn Praktisk pedagogiske studier: PPAN Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn, nettbasert Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, 2012-kullet 2 Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, samlingsbasert, 2012-kullet 20 Side28

29 PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert Språkfag: Endring Bachelor i engelsk BALU Bachelor i lulesamisk språk EN Engelsk årsstudium Kode Studium Studiepoeng Aktive stud april Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BAIDR Bachelor i idrett BAFRI Bachelor i friluftsliv GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium Kunst og kulturfag: Endring Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: Master i tilpassa opplæring. MASPT Fordypinger: matematikk, norsk, naturfag, RLE, yrkesdidaktikk, pedagogikk, spes.ped, engelsk, kunst og håndverk MALOGO Master i logopedi Senter for praktisk kunnskap MAPRO Master i praktisk kunnskap DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM Side29

30 Vedlegg 1b: Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Kode Studium Studiepoeng Aktive stud april Sykepleie og helsefag BASYS BASYH BASYV Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Vesterålen) SUM 22 Side30

31 Vedlegg 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud okt Sykepleie og helsefag DIAB Diabetesbehandling og diabetesomsorg 30 Ikke opptak RUSP Rusproblematikk og psykiske lidelser HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium FHV Folkehelsearbeid HEPED Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie. Stokmarknes GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Ikke opptak NY Hverdagsrehabilitering Veiledningspedagogikk, nettbasert, Mo NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring Legemiddelhåndtering Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole MULIG Mulighet og vekst MENTOR Mentor- og veilederutdanning Løpende opptak 4 Programmets emner brukes også av andre program. Totalt 10 studenter. 23 Side31

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-17:30 Innkalling går

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2014 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2010 2012 (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden 2010-2012 1.1. Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden 2010-2012. Det er ønskelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan

SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan Arkiv: 14/intern SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan Avdeling for Teknologi (AFT) har et studieløp som for ca. 30 % av våre studenter videreføres på NTNU i form

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer