MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2013 Møtested: UiN, Studiested Mo i Rana (Strandgata) Dato: Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Bent-Cato Hustad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Maren Kristine Eivik Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 38/13 VS 39/13 VS 40/13 OS 17/13 OS 18/13 Godkjenning av innkalling. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Studieportefølje , Profesjonshøgskolen. Tertialrapport (ettersendes/ legges frem i møtet). Forskning og forskningskompetanse - Benchmarking på fakultetsnivå (legges frem i møtet). Side2

3 VS38/13Godkjenningavinnkalling VS39/13Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 40/ Arkivreferanse: 2013/203/420 Sak: Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende (foreløpige) studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud* Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Master i folkehelse, deltid VAN Videreutdanning i anestesisykepleie VPE Videreutdanning i barnesykepleie VIN Videreutdanning i intensivsykepleie VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VKR Videreutdanning i kreftsykepleie Lærerutdanning, kunst og kulturfag Førskolelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, Studiested Stokmarknes Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn PPAN PP1N Praktisk pedagogiske studier: Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn, nettbasert Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert Språkfag: Endring Bachelor i engelsk Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, 2012-kullet 2 Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, samlingsbasert, 2012-kullet Side4

5 BALU Bachelor i lulesamisk språk EN Engelsk årsstudium Kode Studium Aktive stud april Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BAIDR Bachelor i idrett BAFRI Bachelor i friluftsliv GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium Kunst og kulturfag: Endring Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: MASPT Master i tilpassa opplæring. Fordypinger: matematikk, norsk, naturfag, RLE, yrkesdidaktikk, pedagogikk, spes.ped, engelsk, kunst og håndverk MALOGO Master i logopedi Senter for praktisk kunnskap MAPRO Master i praktisk kunnskap DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Kode BASYS BASYH BASYV Aktive stud april 2012 Studiepoeng Studium Studiepoeng Sykepleie og helsefag Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Vesterålen) SUM Side5

6 Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Studiepoeng Aktive stud okt Kode Studium Sykepleie og helsefag DIAB Diabetesbehandling og diabetesomsorg 30 Ikke opptak RUSP Rusproblematikk og psykiske lidelser Helse, miljø og sikkerhet, halvårig HMS1 studium FHV Folkehelsearbeid HEPED Helsepedagogikk Revmatologiske tilstander i et REVMA livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser Palliativ behandling, omsorg og pleie. PALL Stokmarknes GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Ikke opptak NY Hverdagsrehabilitering Veiledningspedagogikk, nettbasert, Mo NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring Legemiddelhåndtering Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole MULIG Mulighet og vekst MENTOR Mentor- og veilederutdanning SM Småbarnspedagogikk GLSM1 GLSM MA4 GLSM Nettpedagogikk Språkfag: LU2 Lulesamisk ENGPÅ Engelsk påbygging (kun høst) 20 ENGB Business English I og II Løpende opptak 4 Programmets emner brukes også av andre program. Totalt 10 studenter. 5 Gjennomføres inneværende år i Brønnøysund. Programmets emner er også fordyping for førskolelærerstudenter. Side6

7 Kode Studium Aktive stud april Realfag: ENGAD Adventure Knowledge IKT: DIGI Læring med digitale medier Idrett og friluftsliv: FRIL1 Friluftsliv Friluftsliv, påbygging UT Utefag Outdoor activities, fall semester Outdoor activities, spring semester NY Tilpasning aktivitet og friluftsliv Kunst og kulturfag: Produksjon for sal og scene Entreprenørskap: NY Valgfagskompetanse SUM Studieportefølje PHS , 30 stp eller mindre, start vår Kode Studium Studiepoeng Studiepoeng Aktive stud april Sykepleie og helsefag KUNPRA Kunnskapsbasert praksis SUM *Tallet som angir aktive studenter er antallet studenter fra siste opptak som fortsatt er aktive. F. eks er antallet studenter på GLU det antallet studenter i 2012-kullet som fortsatt er aktive. Gisle Pettersen Rådgiver 6 Studenter blant annet på utveksling tar programmets valgemner, fra 8 til 22 studenter på programmets 3 emner. 7 Studieprogrammets emne har undersvisning sammen fordyping for førskolelærerstudenter. Samlet 18 studenter. Side7

8 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Vedlegg 1 Studieportefølje , Profesjonshøgskolen Bakgrunn I dette notat presenteres den foreløpige studieporteføljen for PHS for studieåret Studieportefølje med endelige mål for opptak for studieåret skal vedtas av Styret ved Universitetet i Nordland i møte , med bakgrunn i dekanvedtak ved fakultetene Prosessen er beskrevet i sak 2013/647/AVR, notat fra studie- og forskningsdirektør, datert Notatet inneholder også forslag og oppspill til videre arbeid og analyser som må gjennomføres de nærmeste månedene. Studieporteføljen for er søkt bearbeidet ut fra en vurdering av følgende forhold: Strategisk betydning: Vurdere i hvilken grad studiene har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktige for institusjonens strategiske utvikling. Etterspørsel: Vurdere trender, søkernes etterspørsel etter studieplass og arbeidslivets etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater. Faglig bærekraft: Vurdere studenttilfredshet, studiepoengproduksjon, kontakt mellom studenter og lærere, fagmiljøets robusthet, vitenskapelig ansatte i FoU og formidling, samt synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø. Økonomisk bærekraft: Vurdere studiets økonomiske bærekraft. Fakultetets samlede økonomiske situasjon og fremtidsbilde (inntektsrammen reduseres for 2014), tilsier at man må tilpasse studieporteføljen slik at man får tatt ned Profesjonshøgskolens samlede kostnader, samtidig som studiepoengsproduksjonen og forskningsinnsatsen styrkes. I praksis vil dette måtte bety en tydeligere prioritering av fakultetets profil og identitet gjennom studieprogram og fagvalg. Drøfting Se vedlagte notat for en samlet gjennomgang og drøfting av studieporteføljen for 2014/15. Økonomiske konsekvenser Studieporteføljen for 2014/15 er søkt tilpasset antatt inntektsramme for Det vil være nødvendig med ytterligere vurdering frem mot endelig vedtak i Fakultetsstyret og Universitetsstyret høsten Oppsummering Se vedlagte notat Side8

9 Notat Profesjonshøgskolen Studieportefølje Side9

10 Innhold Bakgrunn... 3 Strategisk forankring... 3 Studieporteføljevurdering... 5 Masterutdanninger... 5 Bachelorutdanninger... 7 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Årsstudier Videreutdanninger, sykepleie og helsefag: Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie Videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Oppsummering Sykepleie og helsefag Oppsummering Lærerutdanning, kunst- og kulturfag Senter for praktisk kunnskap og profesjonspraksis Rekrutteringsevne Internasjonal profil Økonomi... 4 Personal... 5 Oppsummering forslag til nye studieprogrammer: Nedleggelse av studier Nye studier Avslutning Vedlegg 1a: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Vedlegg 1b: Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Vedlegg 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Side10

11 Bakgrunn I dette notat presenteres den foreløpige studieporteføljen for PHS for studieåret Studieportefølje med endelige mål for opptak for studieåret skal vedtas av Styret ved Universitetet i Nordland i møte , med bakgrunn i dekanvedtak ved fakultetene Prosessen er beskrevet i sak 2013/647/AVR, notat fra studie- og forskningsdirektør, datert Notatet inneholder også forslag og oppspill til videre arbeid og analyser som må gjennomføres de nærmeste månedene. Studieporteføljen for er søkt bearbeidet ut fra en vurdering av følgende forhold: Strategisk betydning: Vurdere i hvilken grad studiene har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktige for institusjonens strategiske utvikling. Etterspørsel: Vurdere trender, søkernes etterspørsel etter studieplass og arbeidslivets etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater. Faglig bærekraft: Vurdere studenttilfredshet, studiepoengproduksjon, kontakt mellom studenter og lærere, fagmiljøets robusthet, vitenskapelig ansatte i FoU og formidling, samt synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø. Økonomisk bærekraft: Vurdere studiets økonomiske bærekraft. Fakultetets samlede økonomiske situasjon og fremtidsbilde (inntektsrammen reduseres for 2014), tilsier at man må tilpasse studieporteføljen slik at man får tatt ned Profesjonshøgskolens samlede kostnader, samtidig som studiepoengsproduksjonen og forskningsinnsatsen styrkes. I praksis vil dette måtte bety en tydeligere prioritering av fakultetets profil og identitet gjennom studieprogram og fagvalg. Strategisk forankring Profesjonspraksis (praktisk kunnskap) er en av Universitetet i Nordlands 4 søyler, og representerer en unik utdanningsprofil i nasjonal og internasjonal sammenheng, samt forskningsvirksomhet med særlige betydning for kompetanseutvikling i praksis og profesjonell yrkesutøvelse. Alle studieprogrammene ved Profesjonshøgskolen er profesjonsrettede, og må sies å utgjøre en sentral del av kjernevirksomheten og fagprofilen ved Universitetet i Nordland: En vesentlig del av universitetets virksomhet vil være utdanning av profesjonelle yrkesutøvere slik som journalister, lærere, revisorer, siviløkonomer, sosialarbeidere og sykepleiere. Utdanne gode yrkesutøvere til et bredt spekter av fagområder innenfor regionen. Som profesjonsutdanninger ved et universitet, vil det også være et særlig ansvar for fagutvikling innenfor profesjonsfagene og et studieprogramtilbud som gir både nasjonal og internasjonal studentrekruttering. (Fra "Universitetets profil og egenart") Strategiplan for Profesjonshøgskolen : Fakultetets økonomiske handlingsrom er i stor grad styrt av studiepoengsproduksjon. Dette faktum gjør at det er overordnet viktig at fakultetet har fokus på gjennomstrømming og kvalitet i forhold til 3 Side11

12 studentopptak. Måltall for opptak må være tydelige og synlige for alle ansatte ved fakultetet, samtidig som forståelse for sammenhengen mellom studiepoengproduksjon, økonomisk ramme og daglig drift forankres i både fagpersonalet og administrasjonen. Profesjonshøgskolen har, i samarbeid med RKK Salten, tatt en ledende posisjon i utviklingen av Nordlandsløftet. I beskrivelsen av dette prosjektet heter det: Det har i løpet av vinteren/våren 2012 vært en rekke kontaktpunkter og møter mellom samfunnsaktører i Nordland, og hvor temaet har vært hvordan man for fremtiden skal klare å møte de store utfordringene med kunnskapsdanning, kompetansebygging og kompetansebehov i Nordland. Å møtefremtidens kompetanseutfordringer i Nordland er aktørenes ambisjon og overordnede mål med arbeidet i Nordlandsløftet. Nordlandsløftet er å forstå som et nettverk av sentrale samfunnsaktører som gjennom samarbeid, samhandling og konkrete tiltak skal utvikle og styrke kommuner og lokalsamfunn i Nordland. I den innledende fasen har samtalene og arbeidet vært konsentrert omkring offentlig sektor, og da mer spesifikt knyttet til velferd, skole, barnehage, ingeniør og helse. For de involverte aktører fremstår arbeid med kompetanse og tjenesteyting som en viktig del av den enkeltes samfunnsoppdrag, og hvor det fremheves som viktig å bidra til at kommunene som samfunnsaktør gis mulighet til å tilrettelegge og skape gode og livskraftige lokalsamfunn. Dette vil være en viktig arena for fakultetet å være på når det gjelder samarbeid med andre viktige aktører i nordlandssamfunnet. Økonomisk grunnlag Studiepoengproduksjonen utgjør den viktigste økonomiske driveren for Profesjonshøgskolen, og studieprogrammets innretning og omfang har derfor en helt sentral betydning for fakultetet. Med de økonomiske rammer som er gitt i dag, vil det være nødvendig å ha et kontinuerlig fokus på, og arbeid med, studieporteføljen slik at man sikrer kvalitet og gjennomstrømming i programmene, og også forbedre den interne ressurssituasjonen og arbeidspresset. Det er foretatt en grundig gjennomgang av eksisterende personalressurser sett i forhold til planlagt studieportefølje og tilgjengelig budsjettramme, noe som resulterte til en revidering av fakultetets tjenestelisteprinsipper i forkant av studieåret 12/13. Disse prinsippene vil (med mindre justeringer) også være styrende for studieåret 2013/14. Departementet har etablert finansieringskategorier for ulike utdanninger, og disse er bestemmende for inntekstrammen for UiN/PHS. Svingninger i studiepoengsproduksjonen vil ha direkte konsekvenser for inntektsrammen det enkelte år. Fakultetets rammebevilgning for 2013 var på kr Dette bl. a med bakgrunn i en studiepoengsproduksjon i 2011 på 1429,4 heltidsekvivalenter / studiepoeng. I 2012 gikk studiepoengsproduksjonen ned til 1338 heltidsekvivalenter / studiepoeng. Fakultetet må raskest mulig komme tilbake på en produksjon tilsvarende 2011, og videre få vekst. I den vedlagte/foreslåtte studieportefølje for har vi estimert en produksjon på 1431 / 85855,1 stp. For å være på 2011-nivå når det gjelder studiepoengsproduksjon er det helt nødvendig å øke gjennomstrømningen og rekrutteringen til våre studier. Søkertallene for høsten 2013 viser at god 4 Side12

13 søkning til både Bachelor i sykepleie og Bachelor barnehagelærer, samt Master i tilpasset opplæring, vil være med på å styrke grunnlaget for økt studiepoengsproduksjon i Fakultetet har i en modell redegjort for den estimerte produksjonen i det foreslåtte studieprogrammet for (se vedlegg 3). Personal Fakultetet har pr mai 2013 en andel vitenskapelige ansatte med førstekompetanse på over 20 %, noe som er innenfor NOKUTs krav. Profesjonshøgskolen arbeider målbevisst med å sikre nødvendig førstestillingskompetanse innenfor de ulike studietilbudene, i tråd med tilsynsforskriften (NOKUT). Enkelte studier har lav andel førstestillingskompetanse, men balanserer innefor NOKUT forskriften. Bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling er viktige fokusområder i dette arbeidet. Flere ansatte er studenter ved vårt PhD-program, andre i førstestillingsprogram. Andelen førstestillinger forventes fortsatt å øke de nærmeste årene. Det vil gi fakultetet en større buffer sett i forhold til NOKUTs krav. Studieporteføljevurdering I denne delen vil vi vurdere foreslått studieportefølje sortert på programnivå. Studieprogrammene vil bli vurdert i rød, gul eller grønn sone, hvor rød sone vil bety et forslag om midlertidig opptaksstopp eller nedleggelse, gul sone vil bety at programmet må endres enten i form av sjeldnere opptak eller i form av annen endring av programmet, mens grønn sone betyr at studieprogrammet er bærekraftig og bør satses på videre. Oversikt over studier som vurderes i gul eller rød sone vil fremkomme i oppsummeringen. Masterutdanninger Profesjonshøgskolen har i dag etablert følgende mastergradsprogram: Master i tilpassa opplæring i spesialpedagogikk, naturfag, matematikk, norsk, pedagogikk, RLE eller yrkesdidaktikk Master i praktisk kunnskap Master i klinisk sykepleie Master i idrett trener- og lederprofesjonen Master i logopedi Master i folkehelse Strategisk betydning: Alle masterprogrammene ved fakultet er utviklet i sammenheng med de tilbud vi har på grunnutdanningsnivå, og sorterer innenfor PhD i studier av profesjonspraksis. Dette slik at alle våre masterprogram kan lede videre til doktorgraden som tilbys ved fakultetet. Strategisk er det viktig å ha et utvalg av masterstudier som underbygger virksomheten ved egen PhDgrad, slik at denne over tid har tilstrekkelig volum og tyngde. Videre er det også viktig at fakultet tilbyr studier på masternivå innenfor profesjonsområder hvor samfunnet rundt oss etterspør slik kompetanse. Dette er tilfelle både innen skole- og helsesektoren. 5 Side13

14 Signaler fra poliske myndigheter tyder på at lærerutdanning i løpet av få år vil bli femårig. Master i tilpassa opplæring er foran opptaket høsten 2013 tilpasset slik at grunnskolelærerstudenter, og etter hvert også barnehagelærerstudenter, skal kunne få en sømløs overgang til masterprogrammet. Dette vil medføre at målgruppa vil være av nasjonal størrelse blant studenter som er i lærerutdanningsløp. Ved å integrere ABIOK-utdanningene inn i Master i klinisk sykepleie, vil helsesektoren kunne gjennomføre et kompetanseløft i årene som kommer. Det er imidlertid fortsatt grunn til å foreta en nærmere vurdering av om PHS skal videreføre alle sine videreutdanninger innenfor sykepleie- /helsefag i en masterkonstruksjon. Det kan være at fakultetet basert på en vurdering knyttet til økonomisk bæreevne må foreta en nærmere prioritering i den endelige studieporteføljesaken høsten Samhandlingsreformen som ble iverksatt , gir fakultetet ansvar for å utdanne et bredt spekter av kompetente fagpersoner i de kommende år. Et område som vi ser kan gi oss et strategisk fortrinn er folkehelse. Høsten 2014 ønsker fakultetet å starte opp Master i folkehelse for første gang. Dette programmet ble vedtatt og opprinnelig planlagt med oppstart høsten 2013, men av personellmessige forhold ble dette utsatt. Etterspørsel: Masterutdanningene i logopedi og tilpassa opplæring rekrutterer godt og har over 2 søkere pr plass. Master i tilpassa utdanning rekrutterer godt fra grunnskolelærerutdanningene, hvor disse kan søke seg over til masterprogrammet etter tredje studieår. Av siste års grunnskolelærerstudenter ( ) har 26 studenter (av 63) valgt å gå over til masterprogrammet i tilpassa opplæring, noe som tilsvarer i overkant av en tredjedel av studentene på kull Endringer i organisering samt omlegging av ABIOK-utdanningene gjør at vi forventer høyere søkertall ved opptaket i 2014 når det gjelder Master i klinisk sykepleie. Antallet søkere til Master i logopedi ble halvert fra 2011 til 2012, mens det igjen vil stige ved opptaket i Vi hadde ikke opptak til Master i idrett høsten 2012 grunnet lave søkertall i de foregående opptakene, samt at det ikke ble tilsatt ny professor ved idrettsseksjonen. Søkertallene til opptaket i 2013 tyder på at vi vil kunne nå opptaksmålet på 10 studenter og at et opptak annethvert vil være hensiktsmessig. Det blir ikke gjort opptak til Master i praktisk kunnskap høsten 2013 grunnet ressurskanalisering til PhD-kandidtatene. Det vil derfor være viktig at det gjøres opptak til denne mastergraden i Faglig bærekraft: Studiepoengsproduksjonen for masterstudiene gir uttrykk for vekst og fakultetet forventer ytterligere vekst ved å øke antallet kandidater. Tabell som angir produksjon i 2011 og 2012: Studieprogram Differanse Totalt Totalt Master i klinisk sykepleie Master i logopedi 3,2 24,2 21 Master i praktisk kunnskap Master i tilpassa opplæring 34,5 45,2 10,7 Master i idrett - trener- og lederprofesjonen 10,3 5-5,3 6 Side14

15 Årsaken til nedgangen i produksjon for Master i praktisk kunnskap og Master i idrett, er at det ikke ble gjort opptak til disse studiene i henholdsvis 2011 og Økonomisk bærekraft: Det er nødvendig å samkjøre undervisning mellom de respektive masteremnene der det er mulig. Produksjonen på både Master i klinisk sykepleie og Master i Idrett har tidligere vært for svak til å kunne forsvare seg over tid. Ved samkjøring av enkelte masteremner, og opptak hvert annet år vil man likevel kunne opprettholde etterspørselstrykket og samtidig gjennomføre det innenfor økonomiske forsvarlige rammer. Status masterutdanninger: Fakultetet anser ingen av masterprogrammene for å være i gul eller rød sone. Erfaringsmessig vil opptak annet hvert år til Master i idrett og Master i praktisk kunnskap være tilstrekkelig til å dekke markedets etterspørsel og behov. Videre vil tilpasningen av videreutdanningene innen helsefag styrke rekrutteringen til denne masteren. Det er imidlertid nødvendig å foreta en nærmere vurdering av hvilke fagområder masterutdanningene ved UiN skal ivareta. I dette ligger et behov for å redusere antall faglige innretninger innen våre masterområder (klinisk sykepleie/videreutdanninger og innen tilpassa opplæring). En slik vurdering med konkretes forslag vil foreligge i den endelige studieporteføljesaken høsten 2013, og tilpasset budsjett Bachelorutdanninger PHS tilbyr pt. følgende bachelorutdanninger: Bachelor i sykepleie (ulike varianter) Bachelor barnehagelærerutdanning Bachelor i språk Bachelor faglærerutdanning i idrett og kroppsøving Bachelor i idrett Bachelor i friluftsliv Bachelor i lulesamisk Grunnskolelærerutdanning (GLU) trinn Grunnskolelærerutdanning (GLU) trinn Strategisk betydning: Innenfor sykepleie- og helsefag står samfunnet overfor store utfordringer framover. Dette handler til dels om utfordringer knyttet til endringer i sykdomsbilder enn tidligere, som for eksempel diabetes, demens, kreft m.m.; og dessuten et økt fokus på helseforebygging og folkehelse. Det er grunnlag for å anta at det vil komme et betydelig utdanningsbehov i forbindelse med at mange helsetjenester i tråd med Samhandlingsreformen flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Videre står samfunnet over for nye behov når det gjelder folkesykdommene som for eksempel diabetes og lungesykdommer, og også nye utfordringer ved at en stadig større andel av befolkningen blir eldre. Omsorgsmeldinga er også viktig i forbindelse med utviklingen av studieporteføljen. 7 Side15

16 Studieporteføljen innenfor sykepleie og helsefag oppleves å være en viktig motor ved universitetet, og institusjonens evne til å møte utfordringene her vil være av betydning for utviklingen av studietilbudets sammensetning. Alle studier på lavere og høgere grads nivå knyttet til Lærerutdanning, kunst- og kulturfag faller inn under universitetets fagprofil som profesjonsrettet studietilbud for utdanning av profesjonelle yrkesutøvere. Samfunnets behov er sammensatt og årsaker til disse behovene gjenspeiler seg i; sviktende rekruttering til lærerutdanning i årene , økte krav til kompetanse for undervisning på ulike nivå, kraftig utbygging av barnehagesektoren m.m. Dessuten er utfordringene i videregående skole, når det gjelder rekruttering til lærerutdanningene, særlig store de kommende år, og det vil være en prioritering for Profesjonshøgskolen å utvikle studieprogram som imøtekommer disse utfordringene. Oppstarten av fire varianter av grunnskolelærerutdanningen har vært kostnadskrevende, men det har vært jobbet hardt og grundig med effektivisering både på personalsida og gjennom tilbudet av fag. Verdens første bachelorgrad i lulesamisk ble etablert i 2011, og det er strategisk viktig å opprettholde dette tilbudet. UiN har et nasjonalt ansvar for lulesamisk språk og kultur i UH-sektoren. Etterspørsel: Gjennom tall fra Kunnskapsdepartementet vet vi at læreryrket nasjonalt vil få store utfordringer knyttet til rekruttering fram mot 2020, mens fremskrivinger viser at det regionalt trolig vil holde seg på samme nivå som i dag over tid altså med underdekning av lærere i Nord-Norge. For helsepersonell vet vi at de globale utfordringene vil bli store i årene fram mot 2020, mens det nasjonalt er gjort fremskrivinger som viser at behovet for sykepleiere vil holde seg på samme nivå som i dag. Samtidig vet vi at den demografiske utviklingen vil være av betydning for etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester i de ulike aktivitetsområdene. Blant annet vil tallet på eldre påvirke behovene for tjenester fra de somatiske institusjonene og pleie- og omsorgstjenestene. Nordlandssamfunnet står overfor en utfordring knyttet til rekruttering til flere av fakultetets studier som skal sikre tilstrekkelig og kvalitativ kompetanse på viktige velferdsområder. Fakultetet arbeider målrettet og systematisk (bl.a. gjennom Nordlandsløftet) for å styrke søkergrunnlaget. 8 Side16

17 Faglig bærekraft: Tabell som angir produksjon i 2011 og 2012: Studieprogram Differanse Totalt Totalt Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 19,1 22 2,9 Bachelor - førskolelærerutdanning 6,4 0-6,4 Bachelor førskolelærerutdanning 83,1 0-83,1 Bachelor førskolelærerutdanning (heltid Bodø) Bachelor førskolelærerutdanning (samlingsbasert Bodø) 0 5,6 5,6 Bachelor i lulesamisk språk 0 1,2 1,2 Bachelor i språk 0,8 2,9 2,1 Bachelor i sykepleie 396,2 352,1-44,1 Bachelor i sykepleie 27,7 15,3-12,4 Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert 71,3 94,4 23,1 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn 34, ,7 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn, nett- og praksisbasert 8,8 5,3-3,5 Grunnskolelærer for trinn 41,8 47,3 5,5 Grunnskolelærer for trinn, nett- og praksisbasert 8,5 4,8-3,7 Foran opptaket høsten 2013 valgte man å gjøre ett opptak til hver av grunnskolelærerutdanningene. I stedet for å kalle disse campusbasert og nett- og praksisbasert ble det bestemt at disse skulle kalles fleksibel for å unngå at søkerne hadde forventninger om at det skulle være daglige forelesninger og aktiviteter på campus. I stedet kan det se ut for at det har vært vanskelig å beskrive et virkelighetsbilde av organiseringen på en god nok måte ved å ta i bruk dette begrepet om fleksibel utdanning. Vi avventer en avklaring på dette fram mot vedtak av endelig portefølje. Økonomisk bærekraft: Bachelorgradene er svært viktige motorer i fakultetets drift, og svingninger i disse får stor innvirkning på hele fakultetets (og universitetets) økonomi og drift. Status bachelorutdanningene: Strategiske hensyn gjør at samtlige bachelorutdanninger, unntatt Bachelor i språk, blir vurdert i grønn sone. Dette er utdanninger som vi må og bør tilby. Det er imidlertid viktig for fakultetet fortsatt å ha sterkt fokus på rekruttering til disse utdanningene, og dette blir et prioritert område i kommende år. Det er iverksatt et grundig analysearbeid som vil innebære en nærmere vurdering av struktur og faginnretning på de store bachelorutdanningene (SYK, GLU og BLU) våre. Antall fagvalg på GLU er eksempelvis et slikt element som man nå må gjøre en vurdering av med tanke på justeringer fra og med studieåret I den sammenheng vil det også gjøres en vurdering av forholdet mellom idrett som fagfordypning på GLU, og det faktum at fakultetet parallelt har valgt å opprettholde faglærerutdanningen i idrett og kroppsøving. Arbeidet vil også omfatte en gjennomgang av friluftslivsfeltet. Bachelor i språk/engelsk vurderes i gul sone. Rekrutteringen er ikke god nok, samtidig som det strategisk sett ikke fremheves i samme kategori som de andre bachelorprogrammene. Fagmiljøet er imidlertid sterkt og jobber aktivt med å styrke sin posisjon. Fakultetet vil gjøre en nærmere vurdering av Bachelor i Språk frem mot den endelige studieporteføljesaken høsten Side17

18 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere Strategisk betydning: PPU har vært en viktig del av fakultetets tilbud innenfor lærerutdanningene. Den nye lærerutdanningen for trinn vil i løpet av en femårsperiode få skjerpede opptakskrav (masterutdanning) og dermed vil statusen øke for PPU, samt at det vil kunne bidra til økt status for læreryrket. Etterspørsel: Det har vært en kraftig økning i antall søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved opptaket til høsten 2012 og tendensen ser ut til å være den samme foran opptaket i Den nettbaserte PPUutdanningen rekrutterer studenter fra hele landet og regionen særskilt. PPU for allmennfaglærere er svært økonomisk ressurskrevende både når det gjelder antall studenter pr fagdidaktisk fordypning som tilbys når det gjelder praksis, og fakultetet ønsker derfor å begrense antallet tilbud om fagdidaktiske fordypninger til 2 pr opptak. Det er kommet ny rammeplan for denne utdanningen ( trinn), som innebærer at opptakskravet skjerpes. Det medfører imidlertid en overgangsperiode på 5 år fra iverksettelse. Sannsynligvis vil antallet søkere til PPU minske betraktelig når de nye opptakskravene trer i kraft for fullt. Behovet for lærere i videregående skole er stort, og det merkes spesielt innen yrkesfag. Faglig bærekraft: Studiepoengsproduksjonen ser slik ut for 2011 og 2012: Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere, nettbasert 35,5 35-0,5 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 10,5 12 1,5 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert 2,5 1-1,5 Spesielt PPU for allmennfaglærere bidrar til god studiepoengsproduksjon. Årsakene til at PPU for yrkesfaglærere ikke produserer like godt, skal vi se nærmere på i en grundigere analyse. PPU har vært et nettbasert studium i flere år og har på den måten opparbeidet seg en relativt sett lang erfaring i å drive fleksibel organisering og undervisning både sett fra studenters og ansattes perspektiv. Økonomisk bærekraft: Omtalt i eget punkt som omhandler økonomi. Status PPU: Foreløpig vurderes begge PPU-programmene til å være i grønn sone. Det er imidlertid grunn til å overvåke dette nærmere når disse utdanningene blir omfattet av skjerpede opptakskrav. 10 Side18

19 Årsstudier Engelsk Friluftsliv Idrett Visuelle kunstfag (tidligere Kunst og håndverk) Strategisk betydning: Årsstudiene er viktige for rekrutteringen til bachelorprogrammene. Samtidig er det utfordrende å knytte disse sammen med grunnskolelærerutdanningene uten at man kommer i konflikt med de føringene som ligger i forskriften for GLU. Kunstfag er sentral i fakultetets praktisk-estetiske profil som er vedtatt for lærerutdanningene. Etterspørsel: Søkningen til årsstudiene gikk samlet sett ned ved opptaket til høsten Samtidig ser vi at flere av studentene som tar disse årsstudiene får impulser som gjør at de ønsker å fortsette sine studier i form av en lærerutdanning. Faglig bærekraft: Endringen fra Kunst og håndverk til Visuelle kunstfag tror vi vil føre til en styrking av den praktiskestetiske profilen, samt muligheter for økt rekruttering. Studiepoengsproduksjonen ser slik ut for 2011 og 2012: Årsstudium i friluftsliv 0 10,8 10,8 Engelsk årsstudium 18,3 11,7-6,6 Kunst og håndverk, årsstudium 0 6,3 6,3 Kunst og håndverk, årsstudium Idrett, årsstudium 58,6 43,2-15,4 Søkertallene for 2013 gir ytterligere grunnlag for å gjøre en nærmere analysere av utviklingen til årsstudiene sett i sammenheng med videre konstruksjon av grunnskolelærerutdanningene og bachelorprogrammene. Økonomisk bærekraft: Årsstudiene gir et visst rom for samkjøring av undervisning med andre studieprogrammer. Ellers er dette omtalt i eget punkt som omhandler økonomi. Status årsstudier: Ser man isolert sett på faktorer som etterspørsel og poengproduksjon for fakultetets årsstudier, så vurderes alle disse (bortsett fra idrett) i gul sone. Det er imidlertid nødvendig å vurdere disse studiene i sammenheng med våre grunnutdanninger og fagvalg. Videreutdanninger, sykepleie og helsefag: Strategisk betydning: Det er et stort behov for faglig kompetent arbeidskraft i Nordland innenfor helse, og spesielt i distriktene, noe som Samhandlingsreformen gir klare føringer for. Kommunene får et større ansvar for å behandle pasienter og da også de med uhelbredelig sykdom, og opplæring av pasient og 11 Side19

20 pårørende er en viktig oppgave innen helsesektoren. Å planlegge og å gjennomføre ulike opplæringstilbud i samarbeid med brukerne krever kompetanse og forståelse for hvordan kunnskap kan og bør formidles til pasienter, brukere og deres nære pårørende. Profesjonshøgskolen utdanner praktikere og jfr Strategiplan for Profesjonshøgskolen skal studentene bli kreative, kritiske og handlekraftige talenter som skal bidra til verdiskaping og bærekraft i samfunnet. Dette er også i tråd med Samhandlingsreformen og med fakultetets strategiplan hvor det står at Profesjonshøgskolen skal styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen, og sikre en regional fordeling av forskningsbasert kompetanse og kunnskapsutvikling. Etterspørsel: Fram mot 2050 vil vi få en betydelig økning i antall eldre i Norge. I følge SSBs befolkningsframskrivninger vil folketallet fortsette å stige jevnt til 5,4 millioner i 2030 og 5,8 millioner i Antall personer over 80 år og eldre kan komme til å øke fra i 2000 til nesten i 2030 og over i Stor etterspørsel spesielt fra Nordlandssykehuset, men også fra resten av Helse Nord og kommunene med bakgrunn i kravene i Samhandlingsreformen. Enkelte studietilbud, spesielt Demens og demensomsorg og Geriatri og eldreomsorg sliter til dels med lave søkertall. Faglig bærekraft: Profesjonshøgskolen har god kompetanse når det gjelder de fagområdene vi tilbyr studier innenfor. Jevnt over har videreutdanningene i helsefag god studiepoengsproduksjon, men de senere år har antallet studieprogrammer økt og fakultetet er veldig bred i sitt tilbud av videreutdanningsprogrammer. Det er også viktig at noen av videreutdanningene legges til studiestedene Stokmarknes og Helgeland, og vurdering og planlegging av dette vil gjøres fram mot endelig portefølje. Økonomisk bærekraft: Vurderes nøye i forhold til søkertall og produksjon. Status: Den strategiske betydningen må legges tung vekt på i vurderingen av videreutdanningene i helsefag. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at ikke studietilbudet blir for bredt. Sjeldnere opptak og desentralisering vil være faktorer som kan bidra til å regulere dette. Alle studieprogrammene vurderes i grønn sone, bortsett fra Demens og demensomsorg og Geriatri og eldreomsorg som grunnet lave søkertall vurderes i gul sone. For ABIOKene (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) foregår det en utredning der det vurderes om de innpasses i master i klinisk sykepleie fra høsten Side20

21 Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie Strategisk betydning: Samhandlingsreformen understreker at er det viktig å øke kompetansen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen for å imøtekomme det store behovet som kommer i fremtiden. De fleste spesialsykepleierne jobber i spesialisthelsetjenesten, men i følge Samhandlingsreformen skal kommunen ha kompetanse til å gjøre flere oppgaver slik at brukere og pasienter kan oppholde seg mer på hjemplassen sin. I følge Strategiplan for Profesjonshøgskolen skal fakultet være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle og tilby utdanning og forskning som er relevant for landsdelens kompetansebehov. Det er viktig for Universitetet i Nordland å tilby utdanning som er relevant for regionen og da i dette tilfellet Nordlandssykehuset. Etterspørsel: Det er stabilt gode søkertall til disse utdanningene, men det styres i stor grad av antall stipender som blir delt ut av helseforetakene til studentene. Ved siste opptak var det kreft- og barnesykepleie som hadde flest søkere, mens intensivsykepleie med sine 20 studieplasser ikke klarer å fylle opp. Faglig bærekraft: Profesjonshøgskolen har god faglig kompetanse på dette fagområdet. Studiepoengsproduksjonen for disse videreutdanningene er stabil, og det er lite frafall, men ytterligere økning i antall studenter vil kunne bidra til mer forutsigbare produksjonsmål Videreutdanning i anestesisykepleie 5,9 4,7-1,2 Videreutdanning i barnesykepleie 0* 2,7 2,7 Videreutdanning i intensivsykepleie 11,2 11,7 0,5 Videreutdanning i kreftsykepleie 6,7 5,8-0,9 Videreutdanning i operasjonssykepleie 8 6,8-1,2 *Bare produksjon for høstsemesteret. Økonomisk bærekraft: Vurderes i forhold til søkertall og produksjon. Status videreutdanninger ABIOK: Vi er forpliktet til å bidra til å møte samfunnets kompetansebehov ved å tilby disse utdanningene. Foreløpig er man innstilt på å videreføre alle utdanningene, men det vil bli foretatt en nærmere vurdering frem mot endelig vedtak av studieporteføljen for Det kan være aktuelt å initiere en annen arbeidsdeling mellom institusjonene i Nord-Norge. Dette berører imidlertid finansiering av studieplasser og forpliktelser i regionen. 13 Side21

22 Videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Strategisk betydning: Profesjonshøgskolen utdanner profesjonsutøvere i yrker som er viktige for Nordlandssamfunnet. Fylkets langstrakte geografi bestående av små kommuner gir fakultetet utfordringer når det gjelder studietilbud, organisering av disse og rekruttering. Profesjonshøgskolen må møte disse utfordringene med å tilby fleksible studier som treffer samfunnets behov. Dette er spesielt viktig for videreutdanningene, som rekrutterer fra hele fylket. Profesjonshøgskolen har også et spesielt ansvar for lulesamisk språk og kultur. Profesjonspraksis (praktisk kunnskap) er en av Universitetet i Nordlands fire søyler, og representerer en unik utdanningsprofil i nasjonal og internasjonal sammenheng, samt forskningsvirksomhet med særlige betydning for kompetanseutvikling i praksis og profesjonell yrkesutøvelse. Etterspørsel: Flere av videreutdanningene sliter med at rekrutteringen ikke er god nok. Samtidig er flere av videreutdanningstilbudene fordypningsfag i både bachelor- og masterprogrammer. Ser man utelukkende på søkertall til videreutdanninger innen lulesamisk, videreutdanninger for førskolelærere og språkfag, så er det flere av disse som vil befinne seg i rød sone, altså programmer som bør legges ned. Andre fagområder som spesialpedagogikk rekrutterer godt. Faglig bærekraft: Lave studenttall knyttet til ulike studieprogrammer der studentene er registrert på andre studieprogrammer (valgfag etc), gjør at studieproduksjonen for disse programmene kommer dårlig ut. Sammenhengen med grunnutdanningene gjør at porteføljen for videreutdanningstilbud ser kompleks ut med det resultat at programmene kommer dårlig ut statistisk sett. Spansk 1 har svært lavt søkertall for høsten 2013, samt at fagpersonell tilknyttet seksjonen har bosted Trondheim. Spansk 1 foreslås derfor med midlertidig opptaksstopp for 2014, og at det foretas en nærmere vurdering av om dette språktilbudet skal videreføres ved PHS. Økonomisk bærekraft: Vurderes i forhold til fakultetets samlede økonomi, søkertall og produksjon. Status videreutdanninger, lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Det er behov for å se nøye på sammenhengen mellom rekruttering, gjennomstrømming og studiepoengsproduksjon for hele strukturen i grunnutdanningene og videreutdanningene. Det kan være at konklusjonen er at vi er for brede i vårt tilbud av studier, noe som kan medføre at man må legge ned enkelte studier. Studieprogram innenfor spesialpedagogikk vurderes i grønn sone, resten av programmene vurderes i gul sone inntil en grundigere analyse foreligger. 14 Side22

23 Oppsummering: Sykepleie og helsefag Studium Sone Kommentar Geriatri og eldreomsorg Gul Lave søkertall. Hverdagsrehabilitering (NY) Gul Vurderes utlyst høsten Interkulturell kommunikasjon (NY) Gul Vurderes utlyst høsten Oppsummering: Lærerutdanning, kunst- og kulturfag Studium Sone Kommentar Produksjon for sal og scene Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Læring med digitale medier Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Valgfagskompetanse (NY) Gul Vurderes hvorvidt dette vil kunne erstatte de to ovennevnte. Mangfold og mestring Gul Lave søkertall både internt og eksternt. Må sees i sammenheng med fordypning og det samlede fagtilbudet for førskolelærerstudentene. Visuelle kunstfag Gul Må sees i sammenheng med GLU og søkertall Bachelor faglærer i kroppsøving Gul Må sees i sammenheng med GLU og søkertall Friluftsliv påbygging Gul Del av Bachelor i friluftsliv som har lave søkertall. GLSM 1 og GLSM 2 Gul Videreutdanning for førskolelærere. Alternativer må vurderes. Spansk 1 Rød Midlertidig opptaksstopp. Øvrige studieprogrammer vurderes i grønn sone. Senter for praktisk kunnskap og profesjonspraksis Doktorgradsutdanningen i profesjonspraksis er en forskerutdanning knyttet til forskning på profesjonell yrkesutøvelse, og er dermed et svært viktig og nødvendig bidrag både nasjonalt og internasjonalt. Doktorgradsutdanningen i studier av profesjonspraksis møter flere viktige punkter, og sett i sammenheng med de øvrige forskningsområdene ved fakultetet møter denne utdanningen et viktig og uttrykt behov. Når det gjelder de regionale behov, vil fakultetet arbeide nærmere med å utvikle samfunns- og behovsanalyser for å tydeliggjøre grunnlaget for våre satsningsområder. I dette 15 Side23

24 arbeidet vil samarbeid med kommuner, regionråd, Helse Nord m. fl. være helt sentral, i og med at Samhandlingsreformen fortsatt vil gi tydelige utfordringer i kommunene. Status: Ved inngangen til høsten 2012: 28 kandidater i løp Antall sluttet i løpet av studieåret uten disputas: 2 Antall disputaser i løpet av studieåret 2012/13: 1 Antall nye kandidater hittil i løpet av studieåret 2012/13: 1 Antall søkere hittil i studieåret 2012/13 som ikke har blitt tatt opp: 3 Antall søkere som tas opp fra og med kommende studieår: 1 5 stipendiatstillinger var utlyst våren 2013 og ansettelsesprosess er i gang. 16 Side24

25 Rekrutteringsevne Universitetet har en målsetting om to søkere bak hver plass. Profesjonshøgskolen hadde ved Samordna opptak våren 2013 (99 % -tallene) 1,5 søkere bak hver plass fordelt som vist under mellom de ulike studieprogrammene: Studium 1.pri 2013 Oppt.mål Pr. plass Engelsk, årsstudium ,4 Friluftsliv årsstudium ,5 Friluftsliv, bachelor ,6 Barnehagelærerutdanning, Bodø ,2 Barnehagelærerutdanning, samling Bodø ,5 Grunnskolelærer, fleksibel ,9 Grunnskolelærer, , fleksibel ,2 Idrett, bachelor ,9 Idrett, faglærerutdanning ,7 Idrett, årsstudium ,5 Kunst og håndverk 60 stp ,3 Språk, bachelor 8 8 1,0 Sykepleier, bachelor - Bodø ,0 Sykepleier, bachelor - Mo i Rana ,5 Sum ,5 Internasjonal profil Profesjonshøgskolen har en rekke internasjonale samarbeidspartnere, men disse samarbeidsavtalene har i hovedsak rettet seg mot forsknings- og utviklingsarbeid; og noe utveksling på studentsiden. Dette er et område som fakultetet skal ta et tydeligere grep om i forbindelse med strategiarbeidet, og det er en målsetting å levere flere utdanningsprogram med en internasjonal profil. I dag har fakultetet ett internasjonalt program Adventure knowledge, og høsten 2013 tilbyr vi for første gang Outdoor activities, 30 stp, friluftsliv på engelsk. Fakultetet tilbyr også Norsk for utlendinger. Innenfor både lærerutdanning og sykepleieutdanning har man hatt flere langvarige samarbeidsavtaler, bl.a. med institusjoner i Frankrike, Spania, Tyskland, Østerrike, USA i tillegg til alle de nordiske land. 17 Side25

26 Oppsummering forslag til nye studieprogrammer: Navneendring: Bachelor i språk endres til Bachelor i engelsk (180 stp) Kunst og håndtverk endres til Visuelle kunstfag (60 stp) Nye: Hverdagsrehabilitering (30 stp) Tilpasning, aktivitet og friluftsliv (30 stp) Valgfagskompetanse (30 stp) Interkulturell kommunikasjon (15 stp) Nedleggelse av studier Fakultetet vil formalisere nedlegging av de aktuelle studiene gjennom dekanvedtak. Nye studier Nye studieprogrammer vil bli vurdert fram mot studieporteføljearbeidet for : Master i lulesamisk Bachelor fysioterapi Bachelor ambulansefag 18 Side26

27 Avslutning Dette dokumentet er Profesjonshøgskolens foreløpige forslag til studieportefølje for Fram mot endelig portefølje legges fram vil fakultetet gå inn i en grundig analyse av statistikk som omhandler porteføljeforslagets studieprogrammer. Sammen med de vurderinger som er gjort i dette dokumentet vil det kunne medføre radikale endringer av struktur og portefølje for fakultetet. En konklusjon vil foreligge medio september når endelig portefølje skal behandles i fakultetsstyremøtet. Vedlegg 1: Studieportefølje for studier på mer enn 30 stp for Vedlegg 2: Oversikt studier på 30 stp og mindre for Vedlegg 3: Estimat studiepoengsproduksjon PHS, Side27

28 Vedlegg 1a: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud* Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Master i folkehelse, deltid VAN Videreutdanning i anestesisykepleie VPE Videreutdanning i barnesykepleie VIN Videreutdanning i intensivsykepleie VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VKR Videreutdanning i kreftsykepleie Lærerutdanning, kunst og kulturfag Førskolelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert Bachelor barnehagelærerutdanning, Studiested Stokmarknes Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn Praktisk pedagogiske studier: PPAN Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn, nettbasert Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, 2012-kullet 2 Antall aktive studenter på Bachelor førskolelærer, samlingsbasert, 2012-kullet 20 Side28

29 PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert Språkfag: Endring Bachelor i engelsk BALU Bachelor i lulesamisk språk EN Engelsk årsstudium Kode Studium Studiepoeng Aktive stud april Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BAIDR Bachelor i idrett BAFRI Bachelor i friluftsliv GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium Kunst og kulturfag: Endring Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: Master i tilpassa opplæring. MASPT Fordypinger: matematikk, norsk, naturfag, RLE, yrkesdidaktikk, pedagogikk, spes.ped, engelsk, kunst og håndverk MALOGO Master i logopedi Senter for praktisk kunnskap MAPRO Master i praktisk kunnskap DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM Side29

30 Vedlegg 1b: Studieportefølje PHS , > 30 stp, start vår Kode Studium Studiepoeng Aktive stud april Sykepleie og helsefag BASYS BASYH BASYV Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Vesterålen) SUM 22 Side30

31 Vedlegg 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Kode Studium Studiepoeng Aktive stud okt Sykepleie og helsefag DIAB Diabetesbehandling og diabetesomsorg 30 Ikke opptak RUSP Rusproblematikk og psykiske lidelser HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium FHV Folkehelsearbeid HEPED Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie. Stokmarknes GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Ikke opptak NY Hverdagsrehabilitering Veiledningspedagogikk, nettbasert, Mo NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring Legemiddelhåndtering Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole MULIG Mulighet og vekst MENTOR Mentor- og veilederutdanning Løpende opptak 4 Programmets emner brukes også av andre program. Totalt 10 studenter. 23 Side31

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-17:30 Innkalling går

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2013/2014. - Profesjonshøgskolen -

Studiekvalitetsrapport 2013/2014. - Profesjonshøgskolen - Studiekvalitetsrapport 2013/2014 - Profesjonshøgskolen - 1 Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen

Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen Møteinnkalling: Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen Dato: 09.22.2015 Sted: Møterom 3431 (rett ved administrasjone) Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 22.09.15

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2012/2013. - Profesjonshøgskolen -

Studiekvalitetsrapport 2012/2013. - Profesjonshøgskolen - Studiekvalitetsrapport 2012/2013 - Profesjonshøgskolen - 1 Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten er utarbeidet

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10,

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Notodden og desentralisert 63 657 GLU 5-10, nett 45 651 GLU

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO Utdanningsdagane Rektor Jørgen Amdam HVO Befolkning Framtid M&R MR UH: 21,1 % Landet: 25,9 % Volda: 31,5 % Molde: 30,2 % Ålesund: 26,9 % ARBEIDSDELING I M&R: Molde: Sjukepleie, logistikk, økonomi, samfunnsfag..

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger.

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger. NOTAT Til Dekan EFL Fra IP ved Bjørn Magne Aakre Dato 2.2 2009 Svar til spørsmål om strategiarbeid 2008-2009 har institutt for pedagogikk 61 studieenheter slik det går fram av tabellen i vedlegg 1. I disse

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/5572/OLS002 Dato: 24.05.2016 ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiT Lektorutdanning

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567)

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567) Universitetet i Stavanger Rektor/direktør Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret 2007-2008 (2007/1567) Saken gjelder: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer