MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 08:15 Kl 12:00 Lunsj SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 1/15 VALG AV KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING FOR PERIODEN /15 VALG AV KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING FOR PERIODEN /15 VALG AV KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR FOR PERIODEN /15 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET FOR PERIODEN /15 VALG AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANTER TIL FELLESRÅDET FOR PERIODEN /15 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN /15 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN /15 VALG AV VILTNEMND FOR PERIODEN

2 9/15 VALG AV KONTAKTUTVALG FOR JORDBRUKET - PERIODEN /15 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN /15 VALG AV KLAGENEMND ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN FOR PERIODEN /15 VALG AV STYRET OG RÅDSMØTE FOR STILFTELSEN AUR PRESTEGÅRD FOR PERIODEN /15 VALG AV STYREREPRESENTANTER I STIFTELSEN URSKOG- HØLANDSBANEN FOR PERIODEN /15 VALG AV REPRESENTANT FOR SÆRLIG ANSVARSOMRÅDE FOR BARN OG UNGES INTERESSER FOR PERIODEN /15 SAMARBEIDSORGAN FOR AURSKOG-HØLAND BYGDETUN - VALG AV POLITISK REPRESENTANT FOR PERIODEN /15 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN /15 VALG AV SKYTEBANEUTVALG FOR PERIODEN /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL OVLIEN SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL SETSKOG SAMFUNNSHUS A/L FOR PERIDOEN /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL HUSSTYRET VED BRÅTE SAMFUNNHUS FOR PERIODEN /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL MEDLEMMER I SKOLEUTVALGENE VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE FOR PERIODEN Bjørkelangen, Roger Evjen ordfører

3 SAK NR.: 1/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15203/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2886 Valgnemnd /15 VALG AV KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING FOR PERIODEN Følgende komite videreføres: Komite for oppvekst og utdanning. Det vises til kommunestyrets vedtak av , sak 48/11 hvor politisk organisering reglement for komiteen ble vedtatt. I reglementet fremgår det i punkt 4: Valg av komite det velges 7 medlemmer. Kommunestyret selv velger leder, nestleder og de øvrige medlemmer blant kommunestyrets medlemmer. Et medlem kan som et unntak velges utenfor kommunestyrets medlemmer. Som komite for oppvekst og utdanning for perioden velges 7 medlemmer: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

4 SAK NR.: 2/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15198/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2885 Valgnemnd /15 VALG AV KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING FOR PERIODEN Følgende komite videreføres: Komite for helse og rehabilitering. Det vises til kommunestyrets vedtak av , sak 48/11 hvor politisk organisering reglement for komiteen ble vedtatt. I reglementet fremgår det i punkt 4: Valg av komite det velges 7 medlemmer. Kommunestyret selv velger leder, nestleder og de øvrige medlemmer blant kommunestyrets medlemmer. Et medlem kan som et unntak velges utenfor kommunestyrets medlemmer. Som komite for helse og rehabilitering for perioden velges 7 medlemmer: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

5 SAK NR.: 3/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15195/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2884 Valgnemnd /15 VALG AV KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR FOR PERIODEN Følgende komite videreføres: Komite for teknisk drift og kultur. Det vises til kommunestyrets vedtak av , sak 48/11 hvor politisk organisering reglement for komiteen ble vedtatt. I reglementet fremgår det i punkt 4: Valg av komite det velges 7 medlemmer. Kommunestyret selv velger leder, nestleder og de øvrige medlemmer blant kommunestyrets medlemmer. Et medlem kan som et unntak velges utenfor kommunestyrets medlemmer. Som komite for teknisk drift og kultur for perioden velges 7 medlemmer: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

6 SAK NR.: 4/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15209/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2888 Valgnemnd /15 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET FOR PERIODEN Administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg består av formannskapet og 2 representanter fra organisasjonene. Det skal velges leder og nestleder til administrasjonsutvalget. Ordfører bør velges som leder og varaordfører som nestleder Som leder og nestleder til administrasjonsutvalget for perioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Fra organisasjonene:

7 SAK NR.: 5/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15211/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2890 Valgnemnd /15 VALG AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANTER TIL FELLESRÅDET FOR PERIODEN Fellesrådet skal ha følgende sammensetning: Ett medlem fra hvert menighetsråd, en prest og ett formannskapsmedlem, i alt 7 representanter, alle med personlige varamedlemmer. Som formannskapets representant med personlig varamedlem til fellesrådet for menighetsrådene for perioden velges: Medlem: Personlig varamedlem:

8 SAK NR.: 6/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15218/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2893 Valgnemnd /15 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN Kommunestyret behandlet i sitt møte 5. mars 1992 sak 54/92 Forslag til retningslinjer for kommunalt råd for funksjonshemmede i Aurskog-Høland kommune. Av vedtektene fremgår følgende styresammensetning: Organisasjonene: 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valg av representanter fra de kommunale brukerorganisasjonene bør velges av organisasjonene selv. Fra Norges Blindeforbund har det kommet forslag på representant til det kommunale rådet for perioden Medlem: Carl Gudmund Aanerud Norges Blindeforbund Personlig varamedlem: Det har ikke innkommet andre forslag på representanter fra kommunale brukerorganisasjoner. Politisk representasjon: 3 medlemmer med varamedlemmer. Til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges 3 medlemmer med varamedlemmer for perioden Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

9 SAK NR.: 7/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15235/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2895 Valgnemnd /15 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN Eldrerådet skal oppnevnes av kommunestyret for den kommende valgperioden. Pensjonistforeningene i kommunen har rett til å komme med forslag om medlemmer til rådet. Alle typer frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre har også rett til å komme med forslag. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. I følge lov om eldreråd peker rådet selv ut leder og nestleder som skal velges ut blant pensjonistene. Sosialdepartementet anbefaler at det oppnevnes fra 5 til 9 medlemmer og like mange varamedlemmer. Politisk representasjon: 2 medlemmer med varamedlemmer. Det er innkommet flg. forslag fra pensjonistforeningene: Pensjonistenes representanter: Personlig varamedlemmer: Aurskog pensjonistforening Bjørkelangen pensjonistforening Inger Granli Lill Pettersen Løken pensjonistforening Aud Monsrud Børre C. Vedam Moe pensjonistforening Hemnes trivselssenter Pensjonistutvalget i Fagforbundet Setskog Seniorklubb Solveig Johansen Jan Erik Engen

10 Som kommunens 2 medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet for perioden velges: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges: 10

11 SAK NR.: 8/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15238/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2897 Valgnemnd /15 VALG AV VILTNEMND FOR PERIODEN Valg av sammensetning av viltnemnda. Viltnemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Viltnemnda skal ivareta det nærmeste politiske ansvaret for fiske- og viltstellet i kommunen og er kommunens viltorgan i henhold til Lov om viltet 6. Som viltnemnd for perioden velges 5 medlemmer med varamedlemmer: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

12 SAK NR.: 9/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15239/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2898 Valgnemnd /15 VALG AV KONTAKTUTVALG FOR JORDBRUKET - PERIODEN Kontaktutvalget for jordbruk skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. 3 medlemmer velges fra jordbruksnæringen og 2 representanter velges fra kommunen. Representantene fra jordbruksnæringen velger selv leder og nestleder blant utvalgets næringsrepresentanter. Som kontaktutvalg for jordbruket for perioden velges 2 medlemmer: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nest leder velges:

13 SAK NR.: 10/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15245/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2752 Arkivnøkkel.: 614 &03 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN Vedlegg: 1. Brev fra Konfliktrådet av I henhold til konfliktrådsloven 4 skal det oppnevnes en representant fra hver kommune til oppnevningsutvalget i Konfliktrådet i Oslo og Akershus. Oppnevningsutvalget, som består av en representant utpekt av kommunestyre, en representant fra politiet og konfliktrådslederen, skal formelt oppnevne meklere som har fullført Konfliktrådets mekleropplæring. I brevet fra konfliktrådet bes det om at det utpekes 1 ny representant fra kommunen til oppnevningsutvalget. Kommunal representant til oppnevningsutvalget har vært ordfører Jan A. Mærli Som representant til oppnevningsutvalgene i konfliktrådet i Oslo og Akershus velges:

14 SAK NR.: 11/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15248/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2899 Valgnemnd /15 VALG AV KLAGENEMND ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN FOR PERIODEN Kommunestyrets vedtak i møte sak 0042/03 punkt 3a. Når formannskapet som klagenemnd behandler klagesaker etter helse- og omsorgstjenesteloven reduseres antall medlemmer til 5. Kommunestyret velger selv disse medlemmene blant klagenemndas medlemmer. Det skal også velges leder og nestleder. Ordfører bør velges som leder og varaordfører som nestleder av nemnda. Som klagenemnd etter helse- og omsorgstjenesteloven for perioden velges: Varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges:

15 SAK NR.: 12/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15252/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2901 Valgnemnd /15 VALG AV STYRET OG RÅDSMØTE FOR STILFTELSEN AUR PRESTEGÅRD FOR PERIODEN Det vises til vedtekter for Stiftelsen Aur Prestegård. STYRET: Stiftelsens styre består av 7 personer med personlige varemedlemmer. Aurskog Historielag, Skauen Husflidslag, Aurskog-Høland Kunstforening, Aurskog Menighetsråd. Aurskog-Høland kommune oppnevner 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen. RÅDET: Stiftelsen kan ha et rådgivende organ, rådsmøte, som består av representanter for Aurskog Historielag, Skauen Husflidslag, Aurskog-Høland Kunstforening, Aurskog Menighetsråd. Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforening og Aurskog-Høland kommune alle med tre oppnevnte medlemmer. Rådsmedlemmene velges for 4 år. Som medlemmer til Styret for Stiftelsen Aur Prestegård velges for perioden : Personlige varamedlemmer: Styremedlemmene velges for 2 år.

16 Som medlemmer til Rådsmøte for Stiftelsen Aur Prestegård velges for perioden : Personlige varamedlemmer Rådsmedlemmene velges for 4 år. 16

17 SAK NR.: 13/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15316/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2917 Valgnemnd /15 VALG AV STYREREPRESENTANTER I STIFTELSEN URSKOG- HØLANDSBANEN I PERIODEN Formannskapet vedtok i møte at kommunen skal delta i Stiftelsen Urskog- Hølandsbanen. I følge vedtektene for Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen skal stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer som selv velger sin formann. 1 styremedlem med personlig varamedlem velges av hver av følgende instanser: Akershus fylkeskommune, kommunestyret i Sørum kommune og kommunestyret i Aurskog-Høland kommune. Til Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen for perioden velges: Medlem: Varamedlem:

18 SAK NR.: 14/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15317/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2918 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANT FOR SÆRLIG ANSVARSOMRÅDE FOR BARN OG UNGES INTERESSER FOR PERIODEN I følge plan og bygningsloven 1-1 femte ledd og andre punkt og bestemmelsen i 3-3- tredje ledd skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. For valgperioden ble det utpekt en tjenestemann som skulle ha særlig ansvar for å ivareta barn og unges interesser. Som representant for å ivareta barn og unges interesser for perioden velges:. Som vararepresentant velges:

19 SAK NR.: 15/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15319/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2919 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSORGAN FOR AURSKOG- HØLAND BYGDETUN FOR PERIODEN Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Konsolideringsavtale mellom stiftelsen Akershus fylkesmuseum og Aurskog-Høland bygdetun ( k. sak 95/04 i møte i ) Saken om opprettelse av samarbeidsorgan for bygdetunet ble behandlet i formannskapets møte sak 090/06 flg. vedtak ble fattet: 1. Aurskog-Høland kommune støtter forslaget om opprettelse og sammensetning av brukerutvalg ( samarbeidsutvalg) ved Aurskog-Høland Bygdetun. 2. Som politisk representant velges: Aurskog, Høland og Setskog historielag forestår valget av historielagenes representant. Det forutsettes at valg av representant går på omgang blant historielagene. 4. Rådmannen oppnevner kommuneadministrasjonens representant. Brukerutvalget har hatt flg. sammensetning: en repr. fra kommuneadministrasjonen fra enhet som bygdetunet sorterer under. en politisk valgt representant en representant fra historielaget en representant fra bygdetunets venneforening daglig leder ved bygdetunet en representant fra administrasjonen ved fylkesmuseet.

20 Konklusjon: Det foreslås at det oppnevnes en politisk representant til samarbeidsutvalget for Aurskog- Høland bygdetun for valgperioden Som politisk valgt representant til samarbeidsutvalget for Aurskog-Høland bygdetun for perioden velges:, varamann. 2. Aurskog-Høland og Setskog historielag forestår valget av historielagenes representant Det forutsettes at valg av representant går på omgang blant historielagene. 3. Rådmannen oppnevner kommuneadministrasjonens representant 20

21 SAK NR.: 16/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15323/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2920 Arkivnøkkel.: 033 Valgnemnd /15 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN I forskrift til Lov om heimevernet heter det bl.a: Pkt 22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter anmodning fra distriktssjefen. Pkt. 23 Medlemmer. Nemnda skal ha som medlemmer: To medlemmer oppnevnt av kommunestyret. Ett medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. Nemndene skal tre i funksjon 1. januar 2016 og har en funksjonstid på 4 år. Som medlemmer til heimevernsnemnda for perioden velges: Varamedlemmer:

22 SAK NR.: 17/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15327/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2922 Valgnemnd /15 VALG AV SKYTEBANEUTVALG FOR PERIODEN Lov av 4. april 1974 om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner. 2 Dersom det skal ytes statsbidrag etter 1, må valg av baneområde, kjøp eller leie av grunn samt avgjørelse om utbygging eller utvidelse av en allerede eksisterende bane, foretas av et utvalg som består av like mange medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret. Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret. For inneværende periode ble det valgt 3 medlemmer med varamedlemmer av kommunestyret. Som kommunevalgte medlemmer og varamedlemmer til skytebaneutvalget for perioden velges: Varamedlemmer:

23 SAK NR.: 18/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15329/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2923 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL OVLIEN SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN I følge vedtekter for Ovlien Samfunnshus 7 skal Aurskog-Høland kommune, med bakgrunn i antall andeler, velge 5 representanter med vararepresentanter til representantskapet. Som representanter og vararepresentanter til representantskapet for Ovlien Samfunnshus for perioden velges 5 representanter med vara: Representanter: Vararepresentanter:

24 SAK NR.: 19/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15333/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2924 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL SETSKOG SAMFUNNSHUS A/L FOR PERIDOEN I følge vedtektene for Setskog Samfunnshus A/L skal Aurskog-Høland kommune velge en representant med vararepresentant til Setskog Samfunnshus A/L Som representant og vararepresentant til Setskog Samfunnshus A/L for perioden velges: Representant: Vararepresentant:

25 SAK NR.: 20/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15344/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2925 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL HUSSTYRET VED BRÅTE SAMFUNNHUS FOR PERIODEN Saken om opprettelse av husstyret ved Bråte samfunnshus ble behandlet i formannskapets møte hvor følgende vedtak ble fattet: Det velges et husstyret for Bråte samfunnshus for perioden frem til kommunevalget 2011.Husstyret består av skolens rektor, en representant fra lag og foreninger og en politiker. Husstyret får som mandat å utarbeide forslag til retningslinje for drift og utleieordningen som skal politisk behandles innen juni 2011 med virkning fra Husstyret får bistand fra eiendom og fra kultur gjeldende utredning og saksbehandling av retningslinjene. Retningslinjene skal berøre vakt og vaskeordning. Utleietid og priser samt praksis vedrørende utleie. Konklusjon: Det foreslås at det oppnevnes et medlem til husstyret for Bråte samfunnshus. Som medlem av husstyret for Bråte samfunnshus for perioden velges:.

26 SAK NR.: 21/15 Utvalg: VALGNEMND Lnr.: 15352/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/2928 Valgnemnd /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL MEDLEMMER I SKOLEUTVALGENE VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE FOR PERIODEN Fylkestinget fattet 18. juni 2012 et vedtak om innebærer endringer i sammensetning av skoleutvalget ved de videregående skolene i Akershus. Skoleutvalget skal etter vedtaket bestå av 2 politiske representanter, 2 representanter fra ledelsen ved skolen, 2 representanter fra øvrige tilsatte og 2 elever valgt av elevrådet. Som medlemmer og varamedlemmer til skoleutvalget ved Bjørkelangen videregående skole velges: Varamedlemmer Som medlemmer og varamedlemmer til skoleutvalget ved Kjelle videregående skole velges: Varamedlemmer

P R O T O K O L L FOR VALGNEMND

P R O T O K O L L FOR VALGNEMND Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGNEMND Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2015 Fra kl. 13:00 Til kl. 14:30 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 09.11.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 13.10.2015 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 52/15: VALG AV FORMANNSKAP 2015-2019 53/15: VALG AV ORDFØRER 2015-2019 54/15: VALG AV VARAORDFØRER

Detaljer

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015 Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Kommunestyret 31 representanter Kommunestyret konstituerer seg i første kommunestyremøte etter kommunevalget

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:15 Fra saknr.: 60/15 Til saknr.: 83/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd, del

Valg av styrer, nemnder og råd, del Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 012015 84677/2015 2015/5554 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 10.12015 Valg av styrer, nemnder og råd, del 2-2015 - 2019 Forslag til

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Møtested: Krepsen Møtedato: 20.04.2015 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:45 Fra saknr.: 11/15 Til saknr.: 15/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 Websak: 11/4853 27.10.2014 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE TID: 10.10.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Representanten Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til nytt reglement:

Representanten Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til nytt reglement: Behandling i Eldrerådet - 01.06.2017: Representanten Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til nytt reglement: Reglement for eldrerådet i Gildeskål kommune Eldrerådet i Gildeskål kommune er hjemlet

Detaljer

da a. +35

da a. +35 å RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VALGKOMITÉEN Møtested: 'Huset sjukehus (peisestua wed DPS) NB! Møtedato: 07.04.2016 Tid: Etter formannskapsmøtet samme dag ,_-M3$17Vr,_'Z3',2+$V +Z2:@?»L%}:.g+ da a.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 2019.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 11.02.2013 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: kl. 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Bjørg Homelien Britt

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1153-17 Dato: 28.08.15 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 â INNSTILLING TIL: Bystyret s innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Møtested: Mellomstua Møtedato: 14.10.2014 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:50 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:25 Fra saknr.: 171/12 Til saknr.: 185/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2015 Tid: 10:00-00:00 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT Arkivsaksnr.: 07/32589

Saksframlegg. VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT. 2007 OKT. 2011 Arkivsaksnr.: 07/32589 Forslag til vedtak: Til Friluftsrådet, Trondheimsregionen oppnevnes følgende 3 medlemmer m/personlige

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2013/7970-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Godkjenning av reglement for gjeldende fra 01.11.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Fra kl. 14:00 Til kl. 14:45 Fra saknr.: 219/12 Til saknr.: 232/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.04.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Inderøyheimen, Administrasjon, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus

Detaljer

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEPROTOKOLL Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 13:30 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Roger Evjen (Ap), Geir Harald Olsen (Sp),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN en MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. 08.09.2009 Klokkeslett: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Halden eldreråd Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Rådhuskantinen, Rådhuskantinen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Saksnr. 16/4406 Journalnr. 1422/17 Arkiv 033 &20 Dato: 25.01.2017 Deler av regelmentet til behandling i Formannskapet 1. februar

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-018 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyre for økonomi og plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:15 Fra saknr.: 17/14 Til saknr.: 24/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Gratangen Rådhus - Studierommet Møtedato: 05.09.2016 Tid: 13:00-14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Liv

Detaljer

VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN)

VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN) 22.02.2017 11.00 VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN) FOR PERIODEN 2017-2018 Side 2: 1 Målsetting, rettigheter og oppgaver Side 3: 2 Sammensetning og valgordning Side 4: 3 Møtevirksomhet og økonomi Side

Detaljer

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 1 Sammensetning Seniorrådet har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 1 politiker og 4 representanter fra ulike Vararepresentanter interesseorganisasjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 17.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer