STYREMØTE TIRSDAG 11. MAI. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE TIRSDAG 11. MAI. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1700-2000"

Transkript

1 STYREMØTE TIRSDAG 11. MAI Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen: Per Ivar Tamnes og Trond Eklund Johansen Saksliste 10/10 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /10 KONSTITUERING /10 STIPENDTILDELING /10 KURSTILBUD SKOLEÅRET 2010/ Vi ønsker de nye styremedlemmene spesielt velkomne, og håper på et godt samarbeid om musikkrådet til beste for hele musikklivet i regionen. Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Side 1 av 7

2 Sakspapir til styremøtet Først: Litt om styrearbeidet og praktiske saker som det kan være greit å ha med seg når vi etablerer et nytt styrekollegium. Vi prøver å greie oss med 3-4 møter i halvåret, og har praksis på å oppnevne et arbeidsutvalg av styreleder, nestleder og daglig leder, som kan håndtere evt hastesaker (som siden skal legges fram for hele styret). Administrasjonen forbereder orienterings- og beslutningssaker til styret, og skal som hovedregel komme med begrunnede forslag til vedtak. Det er lagd et årshjul som viser hvilke saker som er aktuelt å behandle på ulike tider. Musikkrådet yter en liten møtegodtgjørelse som utbetales i desember, på grunnlag av frammøte til styremøter og evt andre møter/konferanser der styremedlemmer representerer oss. De som evt må ta seg fri fra jobb, og trekkes i lønn, kan etter dokumentasjon få refundert dette, men siden det ikke er veldig solid økonomi i rådet, søker vi å holde dette på et minimum, og henter heller inn varamedlemmer. 10/10 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. VOFO Hedmark Protokoll styremøte, Kontingenten for 2010 settes til kr 0, pga kutt i bevilgning fra fylket 2. Hedmark folkemusikklag Referat årsmøtet medlemmer, ny leder Stig Nilssen, Løten 3. Hedmark fylkeskommune Svar søknad om støtte sommerkurs, ,- 4. Musikkens studieforbund Avtale om overføring av driftstilskudd 2010, Hedmark: ,- Oppland: , ,- Kontrollrutiner for arbeidet med voksenopplæringsaktiviteten 5. Øyer kommune Kommunalt VO-tilskudd, høst 2009, ,- Saker sendt til: 6. Oppland Arbeiderparti Innspill Programprosess Kultur , Sparebanken Hedmark Søknad gavetildeling, storbandkurs, Sparebanken Hedmark Søknad gavetildeling, lydmålingsutstyr, Lokale musikkråd Invitasjon, landskonferanse, Totens sparebank Søknad gavetildeling, storbandkurs, Totens sparebank Søknad gavetildeling, lydmålingsutstyr, Hedmark fylkeskommune Høringsinnspill, scenekunstmelding, 5.5. Koordinert innspill sammen med CULTIMA Fra administrasjonen: 13. Orientering Status, AFP-ordning (igjen..) 14. Orientering Kontorlokaler etter Invitasjoner/innkallinger Hvem? 15. Hamar kommune Seminar fremtidens bibliotek, Trond 16. Hedmark fylkeskommune Høringskonferanse, Scenekunstmelding, 5.5. Ingen 17. VOFO Oppland Årsmøte, 28.5., Lillehammer (kl 11-14) Trond 18. NMR/MSF Landskonferanse for lokale musikkråd, Avgjøres siden W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 2 av 7

3 Sakspapir til styremøtet /10 Konstituering I vedtektenes 5 står dette om styrets sammensetning, mandat og oppgaver: 5. 1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet Styret velger selv nestleder 5.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede rådet i perioden mellom årsmøtene Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i Hedmark og Oppland musikkråd Iverksette årsmøtets vedtak Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/fylkeskommunale organer Utarbeide melding om virksomheten og årlige regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Utarbeide retningslinjer for valgkomité og kontrollkomité Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i regionen Invitere gjester til årsmøtet Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. Hedmark musikkråd har de siste periodene praktisert at leder, nestleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg som kan ta avgjørelser i hastesaker og gjøre forberedelser i saker som er ekstra krevende/kompliserte. Styret oppnevnte i mai 2008 disse representantene til andre institusjoner, slik at dette trenger vi ikke ta opp denne gang: Musikk i Hedmarks styre (for 4 år) - styremedlem Paul Inge Tønseth, Kongsvinger vara Solveig Løkse Iversen, Grue Musikk i Hedmarks råd (for 4 år) - representant Amund Aasgaard, Hamar Hedmark teaters råd (for 4 år) - en representant Gunleik Groven, Tangen Forslag til vedtak: Som nestleder velges. W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 3 av 7

4 Sakspapir til styremøtet /10 Stipendtildeling Saksdokumenter 1. Søkerliste pr Bakgrunn Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2010 er det satt av kr til dette. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Trond Sagbakken Vestre Gausdal Trompet Andris Hemsing Aurdal Fele/ hardingfele 1995 MÅL: musiker Gausdal kulturskole fra 2002 Unge talenter (Barratt Due)fra 2008 Norsk Barnesymfoniorkester Ungdommens musikkmesterskap: 2005: 2. pris i regionsfinalen 2007: 1. pris i regionsfinale 2007: 3. pris i landsfinalen 2009: 1. pris i regionsfinale 2009: 1. pris i landsfinalen MÅL: allsidig musiker, klassisk, jazz og folkemusikk Nord Aurdal kulturskole Talentskolen ved Barratt Due Talentprogram for Jazz ved Norges Musikkhøgskole Sommer kurs i klassisk musikk: USA, Tsjekkia, Sveits Valdres Sommersymfoni Spellmannslære hos Jan Beitohaugen Granli Delta på Valdres Sommersymfoni, høyere kurs for blås. Videre utdanning ved Unge Talenter ved Barratt Due musikkinstitutt. Kostnad: ikke oppgitt Spilletimer i jazz med Ola Kvernberg. Fiolinkurs i Polen sommeren Kostnad: 500 kr pr spilletime 3. Ola Øverby Hedalen Trommer 1996 Mål: utvikle seg på trommer Musikkskole i Sør-Aurdal Aspirantkurs/Trommeseminar NMF s sommerkurs fra 2005 Planlegger musikklinje på VGS og deretter Norges Musikkhøyskole Fortsette i kulturskole Fagernes musikklag Søke Unge Talenter Utvikle seg på trommer W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 4 av 7

5 Sakspapir til styremøtet Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 4. Sondre Aanstad Lillehammer Trombone Stian Alexander Olsen Fagernes Klassisk piano Sander Tingstad Fåberg Fiolin Mathilda Marie Gressberg Granli Sang og gitar Brede Aamodt Nordberg Gitar/Bass Mari Daleng Okshovd Heggenes Fiolin 1995 Mål: Utvikle seg videre på trombone, søke på NMH Gått 5 år på kulturskole Har nå Dag Leonardsen som lærer Spilt i NMF Hed/Opp kretskorps Spiller i Fåberg musikkforening Mål: Bachelor i Utøvende musikk ved musikkonservatoriet i Tromsø, eller Piteå Kulturskole Privattimer hos Kristin F. Mikkelsen Mål: BA utøvende, klassisk fiolin ved universitetet i Agder Lillehammer vgs, kulturlinje Mottatt Kulturskolens venners stipend(2009), og Arvefølgeprisen(2008) Vant juniorklassen i fele på landskappleiken i 2009 Spilt i flere store orkestre Mål: musiker Eidskog kulturskole Deltatt i Norske talenter, 3. plass i semifinalen Skjåk kulturskole i 4 år Sangtimer Oddrun Kvalheim i 2 år UKM, Ungdomsarr, Kyrkjelege opptredener Planlegger utdanning ved Vinstra vgs musikklinje Mål: Musiker spilletimer hos Eivind Dølerud Sparre Olsenkonkuransen Spilte i kvartett på Hurtigruta Norsk ungdomssymfoniorkester Prøvespilt til Musikkhøgskolen i Oslo Spilletimer med Aline Nistad (solotrombone OFO) Valdres Sommersymfoni 2010 Kurs mesterklasse klaver Studier ved Universitetet i Agder Tur til USA for å varme opp for Matthew Perryman-Jones Sangtimer Spilletimer hos musikkpedagoger. Midler til forskjellige musikkurs/samlinger i inn og utland W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 5 av 7

6 Sakspapir til styremøtet Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 10. Ellisiv Tandberg Gjøvik Piano Morten S. Nerli Bagn Gitar Sigrid Stubsveen Engerdal fele 1993 Mål: Studere musikk Spilt piano siden 2001 Elev av Kristin F. Mikkelsen Søker Unge Talenter hos Barratt Due 2. pris i Ungdommenes Musikkmesterskap i 07 og pris i Sparre Olsenkonkurransen 2010 Mottatt Drømmestipendet 2008 og Coop Innlandets Musikkpris Er med på talentutviklingsprogrammet ved Gjøvik Kunst og Kulturskole Mål: musiker Musikkskolen Gitartimer hos Dag Arve Sandnes og Brorskog Startet bandet KLAM, som har deltatt i UKM i 2009 og 2010 Skriver egne sanger og tekster Mål: Utdanning på musikkhøgskolen i Oslo Spilt hos Jo Gjermunds i 9 år Går på Vinstra vgs landslinje for folkemusikk Søker stipend til Valdres Sommersymfoni, kurs og mesterklasser i inn- og utland. Konkurranser i utlandet. Ønsker å gå på flere konserter andre steder enn Gjøvik for mer inspirasjon. Ønsker å fortsette å ta privattimer på gitar. Må til Oslo for videre opplæring. Søker støtte til å kjøpe egen felebue Vurdering Det er en imponerende samlig søknader vi har fått i år, og nesten alle har klare mål for sin egen karriere, og en formening om hva de ønsker å gjøre for å komme dit. Nivået er også jamnt over høyt. I vurderingen legges vekt på om stipendet er tenkt bruk til et konkret formål, og om det er samsvar mellom det og målene søkeren har satt seg. I prioritert rekkefølge: 1. Søker nr 2 har et klart mål for bruken av stipendet (spilletimer med Ola Kverneng). Han er svært allsidig, ved at han ivaretar en lokal hardingfeletradisjon, og samtidig spiller klassisk og jazz på fele. 2. Søker nr 10 har nådd langt for alderen, og er tilknyttet talentutviklingsprogrammet ved Gjøvik Kunst og Kulturskole. Søker til konkret kurs (Valdres sommersymfoni), og til å få inspirasjon ved gå på konserter. 3. Søker nr 1 har en imponerende merittliste med tanke på hans unge alder. Formålet er delt både konkret kurs (Valdres sommersymfoni) og til langsiktig utvikling ved Barratt Due. Forslag til vedtak: Hedmark og Oppland musikkråds stipend på kr 3000 for 2010 tildeles Andris Hemsing W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 6 av 7

7 Sakspapir til styremøtet /10 Kurstilbud skoleåret 2010/2011 Bakgrunn Rådet har gjennom årene satset på noen egne kurs, både fordi vi har antatt at det er behov, og fordi aktuelle samarbeidspartnere har oppsøkt oss, og bedt om et samarbeid om ulike kurs. Den største kursaktiviteten foregår lokalt, gjennom lagenes egen opplæringsvirksomhet som støttes via Musikkens studieforbund gjennom regelverket i Lov om voksenopplæring. Vi har vært varsomme med å opprette tilbud som kan komme i konkurranse med det medlemsorganisasjonene eller de lokale lagene og musikkrådene organiserer selv. Siden 2002 har vi hatt en mengde kurs i serien Jeg-kan-ikke-synge og gjennom det nådd mange som ellers ikke er aktive i organisert sammenheng. Vi har også hatt kurs for konsertarrangører, vokalpedagoger, storbandmusikere og temakurs i sang (populærmusikk, gregorianikk, viser). Denne virksomheten har for vår del generert økonomi som vi har blitt avhengige av, og samtidig gitt oss en stor kontaktflate også utover medlemsorganisasjoner/lokale musikkråd. Samtidig krever den en del tid til planlegging og oppfølging, som igjen går ut over andre oppgaver. Utenfor Hamar er vi avhengig av en lokal samarbeidspartner for å få dette til, og vi har gode relasjoner med flere skoler og organisasjoner. Vi foreslår dette kursprogrammet for skoleåret 2010/2011, som er dimensjonert ut fra 1) budjsettet og 2) erfaring med hva vi har fått respons på tidligere: Periode Tema Sted Samarbeid med Uke 31 Storbandspill Moelv Østnorsk jazzsenter Uke Kan synge litt Hamar Uke Temakurs sang Hamar Uke Kan ikke synge Gjøvik Viken fhs Uke Kan ikke synge Lillehammer Nansenskolen Uke 4-14 Kan ikke synge Hamar Uke 4-14 Temakurs sang Hamar Uke 4-14 Kan synge litt Gjøvik Viken fhs Uke 4-14 Kan synge litt Lillehammer Nansenskolen Uke Gregorianikk Hamar Middelalderfestivalen Legges fram til drøfting uten forslag til vedtak W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteinnkalling 0511.doc Side 7 av 7

8 Til fylkesmusikkrådene Kirkegt. 20 Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo Telefon: Telefaks: NO Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: AVTALE OM OVERFØRING AV DRIFTSTILSKUDD 2010 Styret har behandlet budsjettet for 2010 som sak 56/09 og sak 19/10. Styret gjorde følgende vedtak: Sak 56/09: 1. Ved fastsetting av de økonomiske rammene 2010 for Musikkens studieforbund, legges foreløpig vedtatte prinsipper for 2009 til grunn. 2. Fordelingsnøkkelen drift / opplæring videreføres og er 30/70 for ordinære vomidler ( 19) og 20/80 for midler til særlige målgrupper ( 24). 3. Det utbetales et tilskudd til hvert fylkesmusikkråd, basistilskudd og tilskudd på grunnlag gjennomsnittlig produserte timer i hvert fylkesmusikkråd de to siste årene, 2008 og 2009 samt et administrasjonstilskudd på 6% av det totale tilskuddet fra Vox. Basistilskuddet skal bl.a. dekke utgifter til kontorhold, maskinvare m.m. i forbindelse med det vo-arbeidet som utføres. 4. Basistilskuddet settes til kr til de fylkesmusikkråd som MSF har en operativ avtale med. Størrelsen på timetilskuddet og administrasjonstilskuddet blir beregnet når de endelige økonomiske rammene er fastlagt. 5. Det kjøpes nasjonale oppgaver i fylkesmusikkrådene. Beløpet fastsettes senere. 6. Styret tar budsjettutkastet foreløpig til orientering og ber administrasjonen fremme ny sak for styret når endelige forskrifter, ny tilskuddsordning og statstilskuddet er kjent. 7. Lønnsbudsjettet på avdeling 10 styrkes med kr med målsetting å tilsette en person i halv stilling fra 1. august Det tas hensyn til styrets merknader i det videre budsjettarbeidet. Sak 19/10: 1. Vedtaket må ses i sammenheng med vedtak i sak 56/ Det avsettes kr til kjøp av nasjonale oppgaver i fylkesmusikkrådene 3. Administrasjonstilskuddet for opplæringstilskuddet og tilretteleggingstilskuddet fordeles etter tidligere vedtatte prinsipper: a) Administrasjonsandelen fra opplæringsmidlene beregnes på bakgrunn av

9 gjennomsnittlig forbrukt tilskuddsramme de to siste årene (2008 og 2009). b) Administrasjonsandelen fra tilretteleggingstilskuddet slås sammen med beløpet satt av til administrasjon (20%) i fylkesmusikkrådene sikkrådene og fordeles etter endelig avregning på bakgrunn av forbrukt tilskuddsramme. 4. Styret vedtar budsjettet for Med bakgrunn i disse vedtakene viser vedlagte oversikt hva som kommer til å bli overført i driftsmidler til fylkesmusikkrådene. Disse midlene vil bli overført når vi har mottatt samarbeidsavtale i signert stand. Samarbeidsavtalen følger vedlagt i 2 eksemplarer. Vi ber om at ett av disse returneres i undertegnet stand. Ta kontakt om noe skulle være uklart. Med vennlig hilsen MUSIKKENS STUDIEFORBUND Vedlegg: 1. Avtale om overføring av driftstilskudd Kontrollrutiner 2010

10 KONTROLLRUTINER Avtaler med MSF Fylkesmusikkrådene har avtale med MSF om utføring av følgende oppgaver: 1. utvikle nye kurs 2. være aktiv i kontakt / samarbeid med VOFO i fylket 3. utføre løpende informasjon og veiledning om voksenopplæring 4. behandle kurssøknader og -rapporter 5. gjennomføre kontroll etter gjeldende rutiner Søknads- og rapportbehandling Pkt 4 behandle kurssøknader og -rapporter Daglig leder i fylkesmusikkrådet / kulturnettverket har ansvar for kontroll og kvalitetssikring av hvert enkelt kurs i sitt fylke med bakgrunn i Lov om voksenopplæring og med utgangpunkt i hver enkelt søknad og rapport. alle nødvendige opplysninger skal være gitt i søknaden alle nødvendige opplysninger skal være gitt i rapporten, som består av et standardisert rapportskjema (fra WinRegis) samt vedlegg (frammøteliste og eventuelle bilag som dokumenterer relevante utgifter for prioriterte emner og for tilretteleggingstilskudd) frammøtelisten skal være signert av lærer eller lagets kontaktperson, som ved sin underskrift bekrefter rapportens innhold. Personen må være myndig. det skal utvises et sunt faglig skjønn med hensyn til om det bildet søknad og til slutt rapport som helhet gir; om tiltaket er realistisk og musikkfaglig og pedagogisk holdbart Sjekklister Søknadsskjema a. lagsopplysninger - navn på lag og leder b. kursopplysninger dato for første møtedag, antall møtedager og timer c. studieplan bruk av godkjent studieplan med påført studieplannummer, evt. veilede kursarrangør i å utarbeide egen studieplan d. medlemsorganisasjonstilknytning e. foreløpig repertoarliste f. evt. mangler ved søknaden rettes opp i kommunikasjon med lagets kontaktperson

11 Rapportskjema a. repertoarliste må være utfylt med hvilken litteratur / repertoar som har vært benyttet. Kan følge som eget vedlegg b. aktivitetens omfang antall dager og timer skal være i henhold til godkjent oppropsliste c. Læreropplysninger d. oppropsliste må være riktig utfylt med antall deltakere, navn, fødselsdato/alder og frammøtedager med tider. Oppropslisten skal være signert av lærer eller lagets kontaktperson. Personen må være myndig. e. evt. endring av rapporter i forhold til det som er oppgitt av laget (antall timer, møtedager eller gruppesammensetting), skal meldes tilbake til lagets kontaktperson f. kursutgifter (for prioriterte emner og tilretteleggingstilskudd) må være dokumentert med kopi av originalbilag g. ved rapportering for bruk av tilretteleggingstilskuddet, skal det foreligge materiale som redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen. Denne dokumentasjonen gjelder på individnivå h. underskrift av rapporten signert av lagets kontaktperson. (Dette punktet vil bli endret ved nytt kurs- og administrasjonsprogram) i. Det foretas en nøye sjekk av kurs o med svært høyt timetall ta kontakt med lagets kontaktperson o ved tvil om deltakeres identitet og alder få tilsendt medlemsliste fra laget, evt. ta kontakt med Skattekontoret for sjekk mot Det sentrale folkeregisteret. Stikkprøvekontroll Pkt 3 i avtalen gjelder stikkprøvekontroll. Hvert semester skal det gjennomføres en stikkprøvekontroll av 1 % av kursene, minst 2 kurs pr. semester Kontrollen skal omfatte: a. Det foretas en fornyet sjekk av punktene f. i. b. Lærer skal kontaktes for å få bekreftet at studieplanen er fulgt og at rapporterte timer og deltakere er i overensstemmelse med gjennomført aktivitet. For tiltak uten lærer skal lagets kontaktperson kontaktes. Dokumentasjon av stikkprøven vedlegges rapporten på tiltaket. Ved oversending av rapporter til MSF sentralt, legges en oversikt over alle stikkeprøvene foran samtlige rapporter

12 1 2 3 Fylke: studietimegrunnlag 2010 Sum timer Prosent Basis tilskudd Time tilskudd Sum tilskudd Tilsk grunnl 10 Prosent Tilskuddsr amme 2008 Tilskudds ramme 2009 m/lærer u/lærer Gjsnitt tilskudd Østfold ,43 % ,78 % Akershus ,34 % ,73 % Oslo ,27 % ,03 % Hedmark ,60 % ,68 % Oppland ,86 % ,45 % Buskerud ,60 % ,96 % Vestfold ,83 % ,02 % Telemark ,06 % ,11 % Aust-Agder ,06 % ,42 % Vest-Agder ,20 % ,66 % Rogaland ,27 % ,70 % Hordaland ,72 % ,86 % Sogn og Fj ,65 % ,33 % Møre og R ,01 % ,60 % Sør-Tr ,02 % ,37 % Nord-Tr ,43 % ,99 % Nordland ,96 % ,52 % Troms ,87 % ,95 % Finnmark ,83 % ,84 % SUM ,00 % ,00 % Adm tilskudd 2010 Totalt , 2 og 3 Potter til fordeling Til fylkene Basistilskudd 1) Nasjonale oppg Timetilskudd 2) Administrasjonstilskudd 3)

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER

PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER Sted: Glommarommet, Skogmuseet, Elverum Tid: 1100-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod.

Detaljer

STYREMØTE 20. DESEMBER. Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200

STYREMØTE 20. DESEMBER. Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200 STYREMØTE 20. DESEMBER Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim, Bente Kvile Buflod og Silvia Breuss Grøndahl Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1330-1500 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Morten Rønning og Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 Sted: Glåmdalsmuseet, Elverum Tid: 1200-1515 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal (unntatt sak 17/07), Ole Bjørn Salvesen, Gunleik Groven

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 0900-1145 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1330-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 15/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 16/11

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1530 Til stede: Fra styret: Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE MANDAG

REFERAT STYREMØTE MANDAG REFERAT STYREMØTE MANDAG 20.3.2017 Sted: Hamar kulturhus, møterom på Messaninen Tid: 1130-1345 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Jertru Stallvik og Jan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 Sted: Fyrverkeriet bibliotek, Raufoss møterom Tid: 1100-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 29. MAI 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 29. MAI 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 29. MAI 2006 Sted: Storsølnkletten (3. etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1230-1545 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ingrid Sløgedal, Gunleik Groven og Bente

Detaljer

Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400

Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 18.9. 2006 Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ole Bjørn Salvesen og Bente Kvile

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl

Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl 1315-1500 Dagsorden SAK 1 Godkjenning av fullmakter...2 SAK 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden...2 SAK 3 Valg av

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007 Sted: Elverum ungdomsskole Tid: 1145-1330 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ingrid Sløgedal, Ole Bjørn Salvesen og Bente Kvile Buflod. Fra

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500

Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 12.11. 2006 Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ingrid Sløgedal, Ole Bjørn Salvesen,

Detaljer

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å Denne veiledningen hjelper deg i arbeidet med å søke om godkjenning av voksenopplæringstiltak og sluttrapportering av disse. Alle

Detaljer

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr KursAdmin Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund Innhold Innledning... 2 Huskeliste saksbehandling avsluttede kurs... 3 1 Sjekke at det er lagt inn kontonummer og SSB-kode

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1, Teater Innlandet Tid: 1000-1410 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9.

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9. REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9. Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1530 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning Forfall: Helge Tryggeseth og Elin Bjørnsmoen.

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 MELDING OM VIRKSOMHETEN I perioden 10-11 har musikkrådet i Hedmark og Oppland vært gjennom flere endringer som har flyttet fokus fra våre vanlige arbeidsoppgaver til håndtering

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid:

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid: REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG 7.12.2017 Sted: Hamar kulturhus Tid: 1015-1200 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli og Helge Tryggeseth Forfall: Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen og Solveig Rønningen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 15.5.2017 Sted: «Hos Birgitte», Gamlevegen 172, 2879 ODNES Tid: 1100-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg og Jan Morten Rønning

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 6.2.2016 Sted: Otta kulturhus, Skansen 9, Otta Tid: 1100-1330 http://www.ottakulturhus.no/om-otta-kulturhus.187011.no.html Til stede Fra styret: Forfall: Fra adm.: Kåre Haugli,

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler Skoleåret 2005 2006 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen 1 Tilstandsrapport om Kulturskoler 2005-06. Innholdsregister 1.

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

personlig vararepresentant

personlig vararepresentant Saknr. 8594/08 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Berit Myhre VALG TIL DIVERSE STYRER, REPRESENTANTSKAP OG RÅD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 Sted: Fylkeshuset Tid: 1145-1400 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss og Ingrid Sløgedal Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet:

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer