KUNDEAVIS. No FRA PROXLL AS. Nyheter fra Panasonic. Sykkeltelling med 3D-teknologi. Intervju med miljøbyråden. Egenutviklet bomsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEAVIS. No. 3 2014 FRA PROXLL AS. Nyheter fra Panasonic. Sykkeltelling med 3D-teknologi. Intervju med miljøbyråden. Egenutviklet bomsystem"

Transkript

1 KUNDEAVIS No FRA PROXLL AS Intervju med miljøbyråden Sykkeltelling med 3D-teknologi Nyheter fra Panasonic Egenutviklet bomsystem

2 Leder INNHOLD 2 Belysning og planer Høsten er over oss, mørk og våt. Oslo kommune vedtok sin belysningsplan i 2011, men hittil har lite skjedd. Proxll har installert over 600 tennskap som skal være sentrale enheter i fremtidens «Smart City»-utvikling i Oslo. Bystyret har bevilget 25 millioner til sentrumsbelysningen i Videre har man satt av 135 millioner de neste fem årene til belysning. Dette er positivt, imidlertid tyder det på Oslo kommune selv skal stå for finansieringen. En finansieringsmodell i samarbeid med næringslivet kan raskere bidra til at planen blir omsatt til realiteter - Oslo blir en lysere, tryggere og enda mer energieffektiv hovedstad. Proxll ønsker å bidra aktivt til at dette skal skje. Med over 100 års erfaring er vi en kompetent samarbeidspartner. Herved er invitasjonen sendt. Leder 2 Intervju med miljøbyråd Guri Melby 3 Ladesystemer til Sørenga P-hus 4 Sykkeltelling med 3D-teknologi 5 Nødlys på Hovdejordet sykehjem 5 Nyheter fra Panasonic 6-7 Egenutviklet bomsystem 8 Utgiver: Ansvarlig redaktør: Layout: Tekst og idè: Proxll AS Geir Kvifte Proxll AS/Silje Vedde Navigator Komm. Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

3 har ordet Guri Melby Miljøbyråd Oslos gatebelysning - et prioritert område Oslo kommune øker bevilgningene til belysning med 92 millioner kroner, fra 43 til 135 millioner i perioden 2015 til Samlet kan investeringene komme opp i 250 millioner. Belysningsplanen peker ut prinsipper og mål for god belysning i Oslo sentrum. Vi har nylig vedtatt en bevilgning på 25 millioner for 2015 som vil sette fortgang i arbeidet med å gjøre Oslo til en tryggere, energieffektiv og fremkommelig by, sier byrådsleder for miljø og samferdsel, Guri Melby. Belysningsplanen for Oslo sentrum ble vedtatt 13.april 2011 av Oslo bystyre. Den skal være et styringsverktøy for de overordnede retningslinjene for hvordan belysning utformes og planlegges i Oslo sentrum. Overingeniør i bymiljøetaten i Oslo kommune, Siamak Vafa, forteller at dynamisk belysning har lenge vært et viktig tema for bymiljøetaten. Oslo vil oppleve at gatebelysningen er tilpasset behovet for lys på de ulike tidspunktene av døgnet, årstidene og værforholdene. I tillegg bruker vi lamper som gir bedre lys til mindre energibruk. Hver lampe får en chip og dermed en unik adresse som gjør at vi kan styre hver enkelt lampe, eller vi kan gi en hel serie lamper samme beskjed, via pc. Dette gir oss en unik mulighet til å bruke gatelyset meget effektivt etter behov. Det eksisterende kabelnettet vil bli benyttet som kommunikasjonslinjer for styringen. Allerede er over 600 tennskap installert på forskjellige steder, for blant annet å kunne ta en slik løsning i bruk. Ved å skifte armaturer med mer energieffektivitet fra 125W til 70W og ved programmering og styring kan vi spare opptil 60 prosent. Dynamisk belysning skal videreføres og ligger til grunn for belysningsplanen. Våre lyskonsulenter jobber med design og lyskvalitet for å gi energimessig optimale forhold. God belysning er også et viktig trygghetsskapende tiltak, og belysningen langs Akerselven er godt eksempel på dette, kommenterer Dan Paulsen, prosjektleder i bymiljøetaten. Proxll AS har i løpet av de siste årene installert over 600 nye tennskap for bymiljøetaten i Oslo kommune. Tennskapene fungerer som sentralenheter som skal styre belysningen og energiforbruket. Feil blir også detektert slik at man raskt kan rykke ut for å reparere oppståtte feil. Prosjektet som var en del av Oslo kommunes «Smart City» satsning, var den første installasjonen av sitt slag i Skandinavia. Et topp-system for sentral styring- og drifting av parkering, lading, belysning og trafikksignal ligger til grunn når vi skal videreføre prosjektet i retning av et «Smart City» konsept. Mange systemer er på vei og vi er nødt til å tenke helhetlig, og se på forskjellige scenarier, imidlertid har vi et godt grunnlag til å videreføre dette arbeidet, sier Vafa. Selv om kommunen i økonomiplanen har bevilget 135 millioner kroner til belysningstiltak de neste tre årene, vil de endelige budsjettavgjørelsene ligge hos politikerne. I tillegg er dette et sammensatt område hvor vi har behov for planlegging som kan innebære at de økonomiske rammer må utvides eller endres. Et samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige har hittil ikke vært en aktuell problemstilling, men vi er åpne for innspill fra næringslivet, sier byråd Melby. I forbindelse med ladestasjoner for elbiler et område som også ligger under byrådens ansvarsområde, slår byråden fast at det har vært et etterslep i år, dette ønsker man å ta igjen ladestasjoner er kommunens mål innen utgangen av Prosjektleder Dan Paulsen og overingeniør Siamak Vafa i bymiljøetaten Oslo kommune. 3

4 ET AV NORGES STØRSTE LADEANLEGG FOR EL-BILER LADESYSTEMER TIL SØRENGA P-HUS I sommer kunne parkeringskunder og beboere ta i bruk det nye ladesystemet for el-biler. Hele 12 ladepunkter er tilgjengelig i parkeringsanlegget under den nye bebyggelsen på Sørenga. Anlegget, som er basert på en betalbar løsning med egen tilknyttet kortleser, har 12 ladestasjoner for normallading på 3,6Kw og fire ladestasjoner beregnet på el-biler med behov for ladekapasitet på 22Kw. 4 Da vi prosjekterte utbyggingen på Sørenga for syv år siden, hadde vi ingen anelse om at el-bil utviklingen skulle bli i nærheten så eksplosiv som den har vært det siste året. Derfor er jeg glad for at vi har 12 ladestasjoner på plass i anlegget. Samarbeidet med Leithe Elektro AS som har vært installatør, og Proxll gjennom prosjekteringsfasen har gått utmerket. Vi forsto tidlig at deres kompetanse rundt ladestasjoner var stor, og det har frigitt mye tid til andre oppgaver for oss som utbygger, sier økonomisjef Bjørn -Tore Olsen i Sørenga Utvikling. Dette er en spennende installasjon, hvor vi også har integrert kortterminal via GSM. Vi er nå inne i prøvefasen og høster nyttige erfaringer med tanke på stabil og sikker drift. Sørenga Utvikling ser fremover og legger forholdene til rette for et brukervennlig og sikkert ladealternativ, ideelt for beboere og for publikum. For den som skal på besøk i Operaen i el-bil, må jo dette være ideelt. Via ny gangbro fra Sørenga er kun det snakk om noen minutters gange, sier Frode Braaten, prosjektleder i Proxll AS. For den som skal på besøk i Operaen med el-bil må jo dette være ideelt Frode Bråten, prosjektleder Proxll AS Økonomisjef i Sørenga Utvikling, Bjørn-Tore Olsen (t.v) er godt fornøyd med samarbeidet med Proxll. Her sammen med Frode Bråten (t.h), prosjektleder hos Proxll. Fakta om Sørenga P-hus: - 4stk ladere beregnet på Tesla av type «Proxll WBM 32A 22Kw mode 3 type 2». Disse betegnes som semihurtigladere. - 8 stk ladere ment for alle el-biler av type «Proxll WBM 16A 3,6Kw mode 3 type 2». Disse betegnes som normalladere. - Det er totalt tre betalingsenheter som betjener 4stk ladere hver seg, hvor man kan betale med VISA eller Mastercard og få tilgang på E- kvittering gjennom nettside. Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

5 Oslo kommune måler trafikk med 3D-teknologi I samarbeid med svenske Infracontrol har Proxll installert sykkeltavle som benytter landets mest avanserte system med 3D kameratelling. Løsningen teller sykler, fotgjengere og biler. Etter ombyggingen av Torggata i Oslo sentrum vil det heretter være et trivelig gatemiljø med torgpreg hvor det er trygt og god fremkommelig for gående og syklister. Oslo kommune tar nå 3Dvisjon til hjelp for å måle hvordan det nye gatemiljøet påvirker trafikken. Løsningen som er utviklet svenske Viscando gjør det mulig å måle alle typer trafikk med ett og samme utstyr. I samarbeid med med Infracontrol har Proxll levert måleutstyret og tavle som gir informasjon til trafikantene. Sykkelgaten i den ombygde Torggata ble åpnet av ordfører Fabian Stang og byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), 30.august, og gir Oslo kommune ny og omfattende måledata om trafikkgrunnlag gjennom hele døgnet. Torggata skal bygges om til gang- og sykkelprioritert gate, det er derfor interessant for oss hos byymiljøetaten å se effekten av ombyggingen ved å registrere antall fotgjengere (i tillegg til syklister og bil), sier Per Laudal, overingeniør i trafikkstyringsseksjonen hos bymiljøetaten i Oslo kommune. viktig prosjekt innenfor et område hvor vi har lang erfaring. Det er flott at Oslo kommune ser stor verdi i det de får av resultater fra løsningen. Det vil bidra til at Oslo blir tryggere og sikrere for trafikanter i tiden fremover og er et viktig bidrag fra Proxll til bærekraftig byutvikling, sier Per Holmen Christensen, prosjektdirektør I Proxll AS. Dette er første gang man benytter 3D-analyse ved hjelp av kameraer til trafikkmåling. Denne teknikken gir helt nye muligheter. Nå kan man analysere trafikkmønstre og få et helhetsbilde av trafikkflyten og hvordan trafikkflyten påvirkes av forskjellige tiltak. 5 Ordfører Fabian Stang (H) og miljøbyråd Guri Melby (V) deltok på åpningen av Torggata som miljøgate. For Proxll er dette et veldig Sykkelteller i Torgata i Oslo. Hovdejordet sykehjem installerer nødlysanlegg fra Proxll Hovdejordet Sykehjem er et nytt og moderne sykehjem i Bodø som har tre bogrupper i første etasje, og en bogruppe i andre etasje. Sykehjemmet er spesielt tilrettelagt for personer med demenslidelser. I løpet av 2013 installerte Hanseth AS i Bodø på oppdrag for Caverion AS nytt nødlysanlegg av typen MicroControl på sykehjemmet. Anlegget som er et sentralisert adresserbart anlegg med syv sentraler av typen MicroControl i TCP/IP nett og rundt 180 armaturer tilkoblet. Vi er glade for å kunne levere nok et sentralisert nødlysanlegg til en helseinstitusjon som vurderer sikkerhet ut fra kriterier som setter beboernes sikkerhet i høysete, sier key account manager Thore Kyllerud hos Proxll AS. Hovdejordet sykethjem i Bodø.

6 PROXLL KUNDEAVIS NO Produktnytt Panasonic jubileumsnyheter Panasonic har i høst levert oppladbart verktøy i 35 år og lanserer nå flere nyheter sammen med Proxll 6 I Proxll er vi stolte over å kunne levere oppladbart kvalitetsverktøy fra Panasonic til det profesjonelle markedet. I høst er det 35 år siden Panasonic lanserte sitt første oppladbare verktøy. Mye har skjedd siden den første 7,2V drillen med 1,2 Ah batteri kom på markedet. Dagens produkter kan langt på vei erstatte nettdrevet verktøy, noe som i 1979 var utenkelig. Sammen med Panasonic introduserer vi nå flere nye modeller og produkter vi har store forventninger til, sier produkt- og markedssjef Hans-Jørgen Narum-Hanssen. Kampanjemodeller [Black Edition] I perioden september juni 2015 vil fire 18V modeller leveres i et eget svart design med tre 4,2 Ah batterier. Alle modellene inngår i Panasonics Tough Tool IP- konsept og kan benyttes med 14,4V batterier i tillegg til 18V. batterier. Kombisett med drill og slagtrekker Kombisett med drill og muttertrekker EY74A1 drill Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger EY78A1 borhammer

7 Ny 10,8V-serie I september lanserte Panasonic et lite 10,8Vsortiment bestående av en drill (EY7430) og et kombisett som inneholder en slagtrekker (EY7530) og en LED-lykt (EY3732) i tillegg til drillen. Maskinene har kraft og kapasitet nok til å dekke en stor del av det daglige arbeidet for en profesjonell bruker. Både drill og kombisett leveres i nylonkoffert med to 1,5 Ah batterier og lader. Vinkelsliper EY46A2 Panasonics nye 18V vinkelsliper kan benyttes med Ø125 mm kapp- og slipeskiver. Den nyutviklede motoren med turtall på o/min gjør dette til en kraftig maskin som lett kan gjøre jobber der man tidligere var avhengig av en nettdrevet maskin. Den er sikret mot utilsiktet start ved bytte av batteri og veier kun 2,35 kg. Vinkelsliperen inngår i Panasonics Tough Tool IP- konsept som betyr at den har ekstra beskyttelse mot støv og vann. Den kan også benyttes med 14,4V batterier. Leveres standard i koffert med lader og to 18V 4,2 Ah batterier, men kan også leveres som ren maskin uten koffert, batterier og lader. Vinkelsliperen vil ha en veiledende pris på kr 4 350,00 7 EY7530 slagtrekker EY7430 drill Kombisett med drill, slagtrekker og lykt

8 Proxll med egenutviklet bomløsning Flere års utviklingsarbeid bærer frukter, ny bomløsning klar i løpet av høsten. Vi gleder oss til å lansere vår egenutviklede bomløsning, som er et resultat av flere års utviklingsarbeid og behovsanalyser i markedet. Vi har gått gjennom en konstruksjons- og testfase før produktet nå slippes på markedet. Vi har stor tro på produktet som vi mener vil dekke de aller fleste behov i små installasjoner rett ut av boksen, sier prosjektsjef Per Christian Engebretsen i Proxll AS. Typiske bruksområder vil være borettslag, bedrifter, vareutsalg, parkeringsanlegg, offentlige områder og fjellveianlegg. Proxll arbeider nå konkret med å finne kanaler og samarbeidspartnere til salg, installasjon og vedlikehold til produktene. Bommene har et stilrent design og grafiske signaler med LED-dioder rødt stoppsignal og grønt signal når det er klart for å kjøre gjennom bommen. Integrerte sløyfedetektorer og trykksensor på undersiden av bomarm er også inkludert som standard. Løsningen er driftssikker og utviklet etter nordiske behov og værforhold. Grunntanken er at bommene skal være enkle å sette opp og være robuste. I tillegg kan Proxll tilby utstyr som prefabrikkerte sløyfer og ferdigstøpte betongfundamenter, som bidrar ytterligere til å redusere montasjetid og kostnader. Proxll tilbyr også relaterte produkter som betalingsløsninger, overvåkingssystemer, ulike former for adgangskontroll og kommunikasjonsløsninger som kan integreres for å imøtekomme alle behov for funksjonalitet. De første installasjoner av bommen vil sannsynligvis være på plass i løpet av ca. tre måneder, avslutter Engebretsen. Proxll AS har mer enn 40 års erfaring og spesialkompetanse med å sette denne typen produkter inn i et system, med tilhørende løsninger og produkter, og kan tilpasse løsninger til ulike behov. Egenutviklet bom fra Proxll. OM PROXLL Proxll er spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Vi skaper bedre lønnsomhet med forenklede løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. Som teknologimeglere og spesialister på systemintegrasjon tilpasser vi løsninger for ulike behov. Våre løsninger er åpne og skalerbare som løpende kan moderniseres for lengre livssyklus. Proxll AS har i dag 54 ansatte og en omsetning i 2012 på 216 millioner kroner. I 2010 feiret Proxll AS 100-årsjubileum. Mer informasjon finner du på