Yrkesmessig rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesmessig rehabilitering"

Transkript

1 Yrkesmessig rehabilitering Erfaringer etter 3 år I regi av Raskere tilbake Rehabiliteringsklinikken Sykehuset Levanger Ålesund 30/9-10 R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n

2 Livet setter spor R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n

3 Nytteeffekt for dere? Illustrere hva som kan ha effekt, hvordan vi har gjort det på sykehuset Levanger. Kan det gjøres i 1. linjetjenesten? Nyttig flere steder i 2. linjetjenesten Oppbygging Inklusjonskriterier Tverrfaglighet

4 Bakteppet Sykemeldte 7,7 7,0 % i 2009 Menn 5,6 % Kvinner 8,7 % Varigheten øker: Andelen av totalfraværet > 3mnd økt fra 28,5 til 30,7 % Egenmeldte sykefraværet - andel av totalfraværet 15,9 16,6 %

5 Hensikt Unngå kronifisering. Reduserer passivitet Reduserer angst/usikkerhet Uførepensjon det rette? Trygge pasienten, åpne opp for muligheter, se at de selv kan ta tak i egen helse. Fremme motivasjon og bedre sjansen for retur til aktivt arbeidsliv. Bidra til å redusere pasientens symptomtrykk/plager

6 Deltakere Sekretær Sosionom Fysioterapeut Psykolog med kognitiv bakgrunn Lege Nav (Andre yrkesgrupper involveres etter behov)

7 Inklusjonskriterier Helt eller delvis sykemeldt, under attføring eller i fare for å falle ut av arbeid, for eks. ha gjentatte kortere sykemeldinger. Ikke SM over et år. Det må være realistisk at han/hun vil være i stand til å komme i arbeid Plager/smerter eller nedsatt funksjon fra skjelettmuskelapparatet. Forsterkende faktorer som lett/moderat angst eller depresjon er intet hinder. Pas. må være villig til å gjennomgå aktuelle utredning. Pas. må ha fastlege som er villig til å delta på samarbeidsmøter ved behov.

8 Eksklusjonskriterier Rusproblemer Tyngre psykiatri Uttalt kaotiske forhold i hjemmesituasjonen. Alder under 18 eller over 60 år

9 Hvilke pasienter er det da som kommer? R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Utmattelse Magesmerter Muskelspenning angst, depresjon Nakkevondt tendinitter Hodepine Irritabel tykktarm Ryggsmerter

10 Greit å være syk? Objektiv sykdom Den innbilt friske Den ekte syke ikke-objektiviserbare tilstander Den friske Den innbilt syke Subjektiv sykdom

11 Hvem er pasientene Totalt 210 pasienter per 15/ % kvinner % menn 4 2 Kvinner Menn Gjennomsnittsalder: 43,7 år Aldersspredning: år 0 Under 30 år Over 60 år

12 Arbeidsmål Øke pasientens bidrag ved å fokusere på eget engasjement, arbeidsevne og muligheter. (unngå jeg ble sendt, doktoren ville... ) Gjøre alternative vurderinger: - avklare om det er realistisk at pasienten kan tilbakeføres til arbeid - kartlegge hva som kreves for at det skal lykkes å komme i arbeid. - foreslå tiltak og/eller behandling

13 Praktisk gjennomføring Inntaksmøte Utfylt en rekke spørreskjema Individuelle vurderinger Oppsummeringsmøte Sos. status, høyde, vekt. Røyking, søvn, medikamenter Årsak til sm oghvor mye lenge Tidligere behandling Smertekart Oswestry Smerter ro/aktivitet Fear & avoidance (FABQ) HCL -25 EQ-5D VAS helsetilstand Rapportskriving

14 Årsak til smertene - subjektivt (n:115) Skade i skjelettet 30 Skade i muskulaturen 25 Skade i nerve 11 Feilbehandling 4 Vet ikke 24 Andre årsaker 21

15 Egenopplevd årsak % Arbeidsbelastning 73 Hjemmebelastning 9 Følelsesmessig belastning 18

16 Smertelokalisasjon % Smerte i nakke, skulder, arm i hvile / aktivitet 92 / 95 % Smerte i korsrygg i hvile / aktivitet 81 / 83 % Smerte i beina i hvile / aktivitet 75 / 80 %

17 Hva er det vi ser- er det riktig det vi tror?

18 Se mulighetene! Eks: Se for dere en urskive. Tenk på et tall er mellom 4-6

19 Tall, produksjon m.m. Tidsbruk per pasient: Samlet 20 timer Over en periode på 1-2 uker, rapport etter 1-3 uker 3-4 pasienter per uke Siden oppstart oktober -07; 326 pasienter Ca 65 % kvinner Alder 19 60, flest i 40-årene. Annet Mange med lett psykiatri. Best resultat når Nav er med Møte med arbeidsgiver.

20 Eks på tilrådninger fra sluttrapporten 1. Råd i forhold til arbeid i samarbeid med NAV Endring av arbeidsoppgaver / Tilrettelegging Annen type arbeid, utprøvinger Hvor raskt pas. skal tilbake i arbeid (gradvis/raskt og stillingsgrad) 2. Andre tiltak Eksternt 1. Henvisning til ordinær heletjeneste for øvrig. (eks psykiatri) 2. Eventuell (gradert) uførhet 3. Lokal fysioterapi/varmtvannsbasseng 4. Psykomotorisk Internt 1. Mestringsgruppe 2. Rygggruppe 3. Psykolog i regi av YMR 4. Veiledningstimer/instruksjon av fysioterapeut her

21 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Start Slutt R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Andre Psykotisme Paranoide forestillinger Fobisk angst Fiendtlighet Angst Depresjon Mellompersonlig overfølsomhhet Tvangstendens Somatisering

22 Hva synes vi om det? Artig Nyttig Effektivt Nødvendig Arbeidsomt Engasjerende Frustrerende Lærerikt 1. Pasient 2. NAV 3. Avdelingen

23 Konklusjon Nytt spennende og arbeidsintensivt tiltak ved klinikken - involverer mange faggrupper - bedrer vår forståelsen av pasientens totalsituasjon - utfordrer oss på tverrfagligheten utviklende Høy grad av fornøydhet hos pasientene Bra inntjening for klinikken Krevende koordinering for sekretær

24 Nytteeffekt for dere? Illustrere hva som kan ha effekt Kan det gjøres i 1. linjetjenesten? Nyttig flere steder i 2. linjetjenesten Oppbygging Inklusjonskriterier Tverrfaglighet

25 Lykke til!

26 R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n

27 Auguste Rodin Birth namefrançois-auguste-rené Rodin Born12 November 1840( ) ParisDied17 November 1917 (aged 77) Meudon, Île-de-FranceNationalityFrench

28 Personalia, alder, kjønn høyde, vekt, oppfatning av årsak til smertene NOSF-MISS CheckWare Smerteanalyse, Seksjon for ryggsmerter MCQ-30 PCS ("Pain Catastrophizing Questionnaire") CheckWare SmerteAnalyse, seksjon med PAI ("The psychosocial assessment instrument") (spm. om arbeid, sosiale faktorer, sosial tilpasning og andre symptomer etc.) ISI - Insomnia Severity Index BDI - Beck Depression Inventory CheckWare SmerteIntervju for Blåresept (utdrag)

29 Kroppen er en tilstand, ikke en gjenstand. Den er påvirkelig og formbar. Gjennom den taler livet ikke bare om hvor lenge det har vart, men også om hvor vanskelig det har vært. Noen spor er grove og synlige. Andre er fine, subtile, gjemt bort i hud, muskler, pust, varhet, flukt, vilje eller angst. Alle spor, grove, åpenbare eller gjemte, subtile, vitner om noe i livet.