Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 11.04.2014. Dok.dato: 24.04.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nterpellasjon fra Morten Stordalen om nødvendige hjelpetiltak i barnevernet NT70 ( ) Antall omsorgstiltak i barnevernet har økt kraftig det siste tiåret, og tiltakene er alvorlige for barna og familiene. En rapport fra NOVA viser at 7 av 10 tidligere barnevernsbarn har dårligere helse, dårligere utdanning og lavere lønn 2014/ / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Konstituering av komiteen Konstituering - Næringskomiteen NÆK X 2013/ /2014 Prop 52 S Oversendelse av utkast til innstilling til uttalelse Prop. 52 S ( ) Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013 N 2014/ /2014 tenriks- og forsvarskomiteen Side: 1 av 26

2 Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Samordnet kommunikasjon - Steria Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Samordnet kommunikasjon Steria - KT-plattform Crayon - Datanettverk Steria / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Steria Dokument 8:37 S Anmodning om høring Dokument 8:37 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger 2014/ /2014 Fagforbundet Dokument 8:37 S Anmodning om høring Dokument 8:37 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger 2014/ /2014 Den norske jordmorforening Dokument 8:41 S Anmodning om høring Dokument 8:41 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Jenny Klinge, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse 2014/ /2014 Den norske legeforening Side: 2 av 26

3 Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-plattform Crayon Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Samordnet kommunikasjon Steria - KT-plattform Crayon - Datanettverk Steria / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Crayon Dok8:61 S Forslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova 27) DOK8:61 S Forslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova 27) 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dok8:62 S Forslag om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene DOK8:62 S Forslag om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dok8:64 S Forslag om en norsk klimaprosent DOK8:64 S Forslag om en norsk klimaprosent 2014/ /2014 Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe Side: 3 av 26

4 nvitasjon til konferanse - Equal Right. Equal Opportunity. Education and disability FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5779/2014 PLAN Norge Planlegging av mulig besøk til Aserbajdsjan og Armenia høsten 2014 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 Norges ambassade Baku m.fl. Dokument 8:41 S Anmodning om høring Dokument 8:41 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Jenny Klinge, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse 2014/ /2014 Fagforbundet Meld St 19 Høring - innspill - revidert utgave Meld. St. 19 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i / /2014 WWF-Norge Side: 4 av 26

5 Dokument 8:41 S Anmodning om høring Dokument 8:41 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Jenny Klinge, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse 2014/ /2014 Den norske jordmorforening Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Datanettverk Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Samordnet kommunikasjon Steria - KT-plattform Crayon - Datanettverk Steria / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Steria nvitasjon til seminar om funksjonhemmedes rett til å lære - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5785/2014 Global Campaign for Education Norge Presidentskapsnotat - Besøk fra vennskapskomite fra Shurarådet i Saudi-Arabia - Lunsj på Stortinget med visepresidenten nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2014 N 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Side: 5 av 26

6 nvitasjon til fotoutstilling om fosterbarns rett til medvirkning - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk fosterhjemsforening nvitasjon til besøk på Kværner Stord - Stord EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Aker ASA - Sylvia Brustad nnspill til Olympic agenda 2020 Kulturpolitikk - henvendelser / /2014 Norges idrettsforbund Europarådet PACE agenda Europarådet PACE - sesjoner / / Europarådet PACE Side: 6 av 26

7 Deltakelse i muntlig spørretime Muntlig spørretime - deltakelse 2013/ / Statsministerens kontor Henvendelse om markering og alle dager kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Menigheten Pilgrimsfolket Henvendelse om fredelig aksjon for Grunnlovsendring kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Humanistisk ngdom Henvendelse vedrørende Europarådets kampanje for å stoppe misbruk og vold av barn - sexual violence against children Europarådet PACE henvendelser og annet om / / Europarådet PACE Side: 7 av 26

8 Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Norges Kristne Råd Avtale om konsulentbistand - installasjon og oppsett av Agresso A-melding mellom Evry og Stortingets administrasjon Anskaffelse installasjon og oppsett Agresso A-melding 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp EVRY Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / ransk konverterte Protokoll fra komitémøte møte nr 25 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon X 2013/ /2014 O 5 Møteprotokoller Side: 8 av 26

9 Protokoll fra komitémøte møte nr 26 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon X 2013/ /2014 O 5 Møteprotokoller Personal - oppsigelse Personal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - omstillingsmidler ved rovdyrskader Viltforvaltning - rovdyrproblematikken - henvendelser / /2014 Ole Jacob Akre Personal - oppsigelse Personal 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 9 av 26

10 Personal - forlengelse av permisjon uten lønn Personal 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse om å benytte Eidsvolls plass for fremførelse av jubileumssangen kl Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Norges Korforbund Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / PricewaterhouseCoopers Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Styrmand Side: 10 av 26

11 Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / KPMG Planlegging av studiereise til Østerrike og Sveits - oktober 2014 TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges ambassade Bern m.fl. Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Evry Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Steria Side: 11 av 26

12 Personal - ***** ***** ***** ***** Personal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse om å arrangere trafikkskaddes dag kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Personalskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag Svar på henvendelse av Møte om utfordringer og løsninger på jernbaneområdet - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Flytoget AS Personal - tilbud om fast tilsetting i internasjonalt sekretariat Personal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 12 av 26

13 Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Mohammad Maleky nvitasjon til f sikkerhetssenter - Hobøl TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 F Meld St 19 Høringsnotat - Reidar Sandal Meld. St. 19 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i / /2014 Norges Banks representantskap Meld St 19 Høringsnotat - Yngve Slyngstad Meld. St. 19 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i / /2014 Norges Bank Side: 13 av 26

14 Dokument 8:27-8:28-8:29 og prop 42 - debattopplegg Dokument 8:27 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, ngrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leverin X 2014/ /2014 Personal - tilbud om fast tilsetting i internasjonalt sekretariat Personal 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dok8:63 S Forslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag DOK8:63 S Forslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Personal - tilbud om fast tilsetting i internasjonalt sekretariat Personal 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 14 av 26

15 Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Steria Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Styrmand Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / Evry Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / KPMG Side: 15 av 26

16 Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter KT ledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - KT-ledelse - Evry - KT-sikkerhet - Mnemonic - KT-arkitektur - KPMG T Governance og T Service Management TL - Evry / / PricewaterhouseCoopers Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter test og testledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / SOCO Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter test og testledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Evry Dokument 8:23 S Departementets svar vedrørende tilleggsspørsmål Dokument 8:23 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket 2014/ /2014 Klima- og miljødepartementet Side: 16 av 26

17 Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter test og testledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / SOS Software Quality Systems Norway Benådningssaker i perioden fra Ref.sak, nr. 6 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / / Justis- og beredskapsdepartementet Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter applikasjonsutvikling Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Capgemini Norge Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter applikasjonsutvikling Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Evry Side: 17 av 26

18 Dokument 8:27 S Spørsmål vedrørende debattopplegg Dokument 8:27 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, ngrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leverin 2014/ /2014 Strømme-Svendsen Bergljot Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter applikasjonsutvikling Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Knowit Objectnet Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter applikasjonsutvikling Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Making Waves Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter prosjektledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Capgemini Norge Side: 18 av 26

19 Dokument 8:28 S Spørsmål vedrørende debattopplegg Dokument 8:28 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Johnny ngebrigtsen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet 2014/ /2014 Bergljot Strømme-Svendsen Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter prosjektledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Evry Meddelelse om kontraktstildeling - anbudskonkurranse rammeavtale KT-konsulenter prosjektledelse Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - prosjektledelse - Evry - test og testledelse - Soco Norge applikasjonsutvikling - Capgemini Norge / / Steria Prop 48 Tilpasninger til a-ordningen Prop. 48 L ( ) Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) 2014/ /2014 Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 19 av 26

20 nvitasjon til fagdag om samfunnsansvar - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5846/2014 nitiativ for etisk handel nvitasjon til fagdag om samfunnsansvar - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5847/2014 nitiativ for etisk handel Henvendelse vedrørende valg av kandidat til vervet som generalsekretær i PACE for Europarådet PACE henvendelser og annet om / / Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Dokument 8:59 S Ber om statsrådens kommentar til forslag om 1 times fysisk aktivitet hver dag Dokument 8:59 S ( ) Representantforslag frå stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum og var Odnes om innføring av ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet Side: 20 av 26

21 Dokument 8:51 S Departementets uttalelse til bedring av rammevilkår for organisasjonseide kulturbygg Dokument 8:51 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, var Odnes og Per Olaf Lundteigen om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet Statsråden Henvendelse vedrørende diabetes Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / /2014 nternational diabetes federation nvitasjon til EH-seminar - landering av rapport om etikk i norske og nordiske selskaper - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 nitiativ for etisk handel - EH nterpellasjon fra Ketil Kjenstad om utenriksministerens vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Tibet NT73 ( ) Dalai Lamas besøk til Norge har ytterligere aktualisert debatten om menneskerettighetssituasjonen i Tibet. Gjennom mange år har den tibetanske befolkningen blitt undertrykt av det kinesiske regimet, og Tibet har i flere perioder fremstå 2014/ /2014 tenriksdepartementet tenriksministeren Side: 21 av 26

22 Prop 42 S tkast til innstilling Prop. 42 S ( ) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (E) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) X 2014/ / Bengt Holmen Protokoll fra komitemøte møte nr 24 KFK - Kommunal- og forvaltningskomiteen - protokoller sesjon X 2013/ / Anmodning om portrettintervju med stortingspresidenten før Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Dagsavisen nvitasjon til ordensoverrekkelse til Knut Vollebæk - Oslo Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Nederlands ambassade Oslo Side: 22 av 26

23 Prop 75 L Anmodning om høring Prop. 75 L ( ) Endringer i privatskolelova 2014/ /2014 Abelia - Forum for friskoler nvitasjon til NOAS-jubileum - Oslo Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2014 Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS Program - OSSE PA Wien OSSE PA - reiser og møter / / OSSE PA Danmark nvitasjon til Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon med grunnlovsmarkering - Eidsvolls plass justert tidspunkt Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Besteforeldrenes klimaaksjon Side: 23 av 26

24 nvitasjon til fagdag - Oslo prelansering av rapport over Nordens 500 største selskaper FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 nitiativ for etisk handel Anmodning om møte med Aserbajdsjans ambassadør til Norge Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Aserbajdsjans ambassade Oslo OSSE PA - Torstein Tvedt Solberg utnevnes som medlem i ad hoc gruppen for Hviterussland OSSE PA - Henvendelser og annet om / / OSSE PA København Meld St 21 Søknad om stenografisk referat under høring Meld. St. 21 ( ) Finansmarknadsmeldinga 2013 X 2014/ / Brit Brenno Side: 24 av 26

25 Dokument 8:55 S Ber om departementets uttalelse til forlag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner 2014/ /2014 Klima- og miljødepartementet Statsråden Dokument 8:58 S Ber om departementets uttalelse til forslag om å sikre kraft fra land-løsning for hele tsirahøyden Dokument 8:58 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om å sikre kraft fra land-løsning for hele tsirahøyden 2014/ /2014 Klima- og miljødepartementet Statsråden Meld St 21 nvitasjon til åpen høring Meld. St. 21 ( ) Finansmarknadsmeldinga / / Sentralbanksjef Øystein Olsen Meld St 21 Samtykke til stenografisk referat under høring Meld. St. 21 ( ) Finansmarknadsmeldinga 2013 X 2014/ / nni Feiring Side: 25 av 26

26 Oppsummering - Høflighetsvisitt fra Latvias ambassade til stortingspresidenten nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2014 X 2013/ / Olemic Thommessen Presentasjon for komiteen - Nord-Trøndelag KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Side: 26 av 26