Skulderluksasjoner i Hemsedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skulderluksasjoner i Hemsedal"

Transkript

1 Skulderluksasjoner i Hemsedal Vil rask reponering av gi lavere reluksasjonsfrekvens ved første gangs skulderluksasjon. Dr. Harald Lystad Med støtte fra Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin Innledning: Skulderen er det mest bevegelige leddet i kroppen og dets oppgave er å plassere hånden der vi ønsker å ha den. Denne store bevegeligheten er mulig pga den grunne leddskålen og det store leddhodet på humerus. Labrum ligger som en forsterkning langs kanten på cavitas glenoidale og er sammen med ligamenter, muskelfester og rotator cuff med på å stabilisere leddhodet. Ved rask og kraftig belastning vil likevel ikke dette hindre luksasjoner. Labrum ryker som regel og gir en Bankhart lesjon som man antar er en av hovedårsakene til instabilitet og reluksasjoner i skulderen. I % av alle luksasjoner går humerushodet nedad og fremover en fremre skulderluksasjon. En skulder ute av ledd er vanligvis en meget smertefull tilstand selv om smertene varierer veldig fra person til person. En pasient med luksert skulder har en meget karakteristisk positur med den skadede skulder hengende ned, armen holdes i ro av den andre armen med bøyet albue og lett flektert og abdusert i skulderen med et pinefullt uttrykk i ansiktet! Etter kort tid som lege i Hemsedal ble pasienter med denne diagnosen prioritert høyt for rask behandling. Dette både pga den smertefulle tilstand, men også med tanke på den skade som har skjedd i skulderen og behovet for en snarlig relokasjon av humerus i cavitas glenoidale for å hindre større slark i leddet en nødvendig, og dermed større sjanse for plager i ettertid. Det er godt kjent at recidivfrekvensen for reluksasjoner er meget høy, spesielt blant yngre personer, og vår tanke var at jo lenger humerus var dislosert, jo større blir skaden. Den fysiske skade på labrum og cavitas og caput humeri er der uansett, men strekk på rotator cuff og de stabiliserende musklene og ligamentene vil bli stresset mer for hvert minutt det går før skulderen er på plass igjen. Skipatruljen. De aller fleste av våre skulderluksasjoner kommer fra alpinsenteret. Av de 271 første gangs luksasjoner jeg beskriver i denne rapporten er det kun 6 som ikke er derfra. Kjeden fra skipatruljen via taxi/ambulanse til mottakelsen på legekontoret er drillet slik at det tar minimum av tid fra skaden skjedde og til pasienten er til behandling. Den vanlige tiden ligger på ca min hvis pasienten følger det opplegget vi har.

2 Legekontoret: Ved ankomst legekontoret av en sannsynlig skulderluksasjon, blir han tatt direkte på akuttrommet og vakthavende lege tilkalt. Mens man forklarer pasienten hva som skal skje blir han/hun avkledd og det blir gjort en klinisk vurdering av skaden. En fremre luksasjon er ganske typisk, både i pasientens endrete anatomi og bevegelser. Det blir i tillegg gjort palpasjon langs humerus i axillen med press og trykk for å vurdere sannsynligheten for brudd i collum chirurgicum på humerus. Hvis brudd så godt som mulig er utelukket blir pasienten gjort klar til reponering. Røntgen: Røntgen tas ved klinikk på brudd, ikke rutinemessig, men tas ved veldig store smerter, eller hvis det er blir mer smerter ved forsiktig drag i armen. Alltid rtg i to plan etter reponering for kontroll og for å se etter brudd i tuberculum majus. Smertestillende: Det blir ikke gitt rutinemessig smertestillende medisin. Hvis mye smerter før ankomst legekontoret hender det at ambulansen har gitt morfin/afipran, eller at pasienten har fått to paracet fra skipatruljen. Hvis pas har veldig store smerter som ikke gir seg med et lite drag i armen, får de morfin/diazepam/afipran i små doser, eller Midazolam/ketalar. Grunnen til at smertestillende blir brukt så lite er erfaringen med at det som regel går veldig bra uten. Vi ønsker en så rask reponering som mulig, og da vi har opplevd en morfinbehandlet pasient som sov nesten 45 minutter etter behandling er det utslagsgivende. Reponeringen: Når man så godt som mulig har utelukket brudd blir pasienten lagt ned i ryggleie mens legen støtter armen. Det blir hele tiden forklart viktigheten av å slappe av for å få en vellykket reponering og at vi stopper med en gang hvis det blir mer smerter. Hvis muskulaturen er spent vil det være betydelige problemer med å få skulderen på plass. Vi spør også om pasienten har sett «Dødelig våpen 2» der Mel Gibson kaster seg med skrik mot et skap for å få en luksert skulder på plass. Mange har sett denne og blir meget beroliget når vi forteller at det ikke foregår slik hos oss! Vi kaller dette for å gi en psykologisk sedasjon! Reponering blir vanligvis gjort ad modum Hippokrates eller en modifisert utgave av denne. Denne utføres lett selv om legen er alene på kontoret. Det blir etter kort tid tatt sittende rtg i to plan for å konstatere riktig posisjon og for å se om det er en tub majus fraktur. Dette har vi funnet hos 48 av de 563 pasientene, av disse 37 hos de med første gangs luksasjoner. Vi har ikke tall på hvor mange av disse som var så dislosert at de sannsynligvis trengte å feste tub majus ved operasjon, men ingen ble henvist til sykehus for operasjon som øyeblikkelig hjelp. Armen blir lagt i fatle eller collar n cuff, og pasienten får beskjed om å starte trening umiddelbart. De får med skriftlig instruksjon om hvorledes øvelsene skal utføres. De blir også spesielt gjort oppmerksomme på at de må unngå abduksjon og utadrotasjon de første ukene. Paralgin forte mot smerter blir sendt med og de blir også informert om at det er best for dem og halvveis sitte og sove de første nettene. Tidligere har vi anbefalt fatle innenfor klærne i en uke, og utenfor neste uke før tilnærmet normal funksjon igjen. Nå bruker de fatle så lenge de finner det behagelig og starter vanlig aktivitet tidligere. De fleste undersøkelser

3 viser at immobilisering ikke har noen effekt på re-luksasjonene. De får med skriv om dette og blir bedt om å oppsøke lege hjemme for nødvendig sykmelding og henvisning til fysioterapi. De med fraktur i tub majus fikk beskjed om å holde armen i fatle til de hadde fått røntgen kontroll hjemme i løpet av 1 uke for vurdering av diastasen mellom tuberculum majus og resten av humerus om operasjon er indisert Hensikten med studien De fleste undersøkelser som omhandler behandling av skulderluksasjon er fra sykehus eller større sentra. Her kan det gå flere timer før pasienten får skulderen reponert. Dette tror jeg er meget uheldig for det videre forløpet etter en luksasjon. Hensikten med denne studien er å se om reponering innen 45 minutter etter en første gangs skulderluksasjon vil redusere den høye re-luksasjonsfrekvensen som de fleste etterundersøkelser har funnet og publisert. Observasjonstiden skulle være minst 2 år da det viser seg at % av reluksasjonene kommer innen denne tid. Materiale og metode: Jeg har funnet totalt 537 skulderluksasjoner i våre databaser med observasjonstid over 2 år. Vi ekskluderte 138 fler gangs luksasjoner, 34 som hadde for lang tid fra skade til reponering, og 37 som bodde utenfor Skandinavia og satt igjen med totalt 328 første gangs luksasjoner som fylte kriteriene. Det ble sendt spørreskjema (vedlegg) til alle vi fant adresse til. I konvolutten var det lagt ved frankert returkonvolutt til så vel norske som svenske og danske pasienter i tillegg til et informasjonsbrev om hva dette gjaldt. Et informasjonsbrev som fortalte hva hensikten med undersøkelsen var lå med. I dette brevet sto det også at de som svarte og la ved nåværende adresse, og telefon ble med i en konkurranse om et sesongkort i Hemsedal Skisenter, eller et weekend opphold i leilighet i Hemsedal på valgt dato. Dette for å øke svarprosenten. Ca 50 personer der vi fikk brev i retur, fant vi på gule sider og Eniro i Sverige. På denne siste sto det ofte navn og fødselsdato ikke år. Var det flere med samme navn på samme dag og år, begynte ringingen for å finne vedkommende. Hvis jeg var heldig var det riktig person med en gang uten telefonsvarer. I en del tilfelle var det opptil 10 personer med samme navn, og det var litt av en jobb å ringe alle med telefonsvarere, henvisninger til andre nummer og ikke hjemme. Når kontakt ble oppnådd spurte jeg de samme spørsmål som opprinnelig var sendt i brev, og jeg fylte ut skjemaet. Alle de vi var i telefonisk kontakt med var svært fornøyde og takknemlig for å bli fulgt opp. Med svenskene var sjelden noe språkproblem, mens danskene ikke så lett kunne forstå selv mitt riksmål. Det hendte de la på fordi de ikke forsto. Noen mistet vi altså pga dette, men ikke mange. Vi fikk registrert 273 skjemaer fra de totalt 328 pasientene. To måtte ekskluderes pga uforståelige svar og utgangspunktet ble da 271 første gangs skulderluksasjoner med nødvendige opplysninger. Det blir 87 % svar som er meget bra. Spes bra nordmennene med 95% svar. Antall skader og svar i forhold til nasjon:

4 Norske Svenske Danske Hollandsk Totalt Totalt antall Antall svar % svar 95% 80% % 87% Databehandling: Alle data ble punchet inn på EPI6 statistikkprogram og alle data er tatt ut derfra. Definisjoner: Tidsbruk: I mitt materiale er tidsbruken fra skade til reponering maksimum 45 minutter. Jeg har ikke funnet noen andre artikler som omhandler dette unntatt Arciero som forteller at alle hans pasienter er reponert innen 2 timer. En del er redusert mye raskere av trener på skadestedet, men ingen sammenligning mellom disse to gruppene er gjort. Aldersgrupper. Her er det i publikasjoner operert med en rekke ulike grupper. Det kan være under 18 år, under 20 under 25 og under 30. Jeg har brukt grupper under 20 år for å sammenligne med andre der reluksasjonene er hyppigst, og under 25 år for å få større materiale. Atlet: I en rekke materialer snakker man om reluksasjon i forhold til «vanlige mennesker» og «atleter». Definisjonene på atlet kan være noe ulike, men jeg bruker atlet på dem som «har skadet seg under utførelse av idrett.». I mitt totalmateriale er alle unntatt 6 skadet fra alpinbakken og da 72 % av alle er gode eller eksperter i sin idrett, vil dette passe med atlet. I gruppen under 20 er det kun en som er skadet annet sted enn skibakken. Recurrence/reluksasjon: Dette kan være alt fra instabilitet via en eller to nye dislokasjoner etter første gang. I mitt materiale er recurrence/reluksasjon en ny luksasjon som må reponeres. Operasjon uten reluksasjon: I mange materialer kommer det ikke frem hvor de som er operert uten ny reluksasjon skal plasseres. Skal de plasseres i reluksasjonsgruppen eller ikke? I mitt materiale er de plassert i denne gruppen. Resultat: 49 av tilsvarende 18 % - hadde hatt en eller flere nye luksasjoner i løpet av de to første årene av observasjonstiden. I tillegg ble 15 personer 7% - operert i løpet av de samme to år uten å ha hatt ny luksasjon. Det kan ha vært fordi man en periode opererte skuldre allerede etter første luksasjon hos unge pga stor fare for reluksasjon, eller pga plagsom instabilitet. Det blir en reluksasjonsrate for hele materialet på 25%. Dette er et relativt lavt i forhold til mange andre undersøkelser. Alder Alderen da de fikk skulderen ut av ledd første gang og ble behandlet hos oss varierte mellom 14 og 68 år. Gjennomsnitt 30 år, mean 32.2 år. Alder < > 50 Antall / % % % % % % % 27 10%

5 Reluksasjoner i forhold til alder: En rekke undersøkelser peker på at den eneste faktor som har innvirkning på reluksasjon er alder. Er pasienten under 20 år gammel og fått sin skulder ut av ledd under utførelse av idrett er sjansen for en reluksasjon i løpet av de to første årene mellom 80-95%. Reluksasjon hos pasienter under 20 år Årstall Vanlige mennesker Atleter MCLAUGHLIN % ROWE % SIMONET % 82% HENRY % WEELER % DEITCH % 82% ARCIERO % LYSTAD % I mitt materiale fant jeg at 16 av 37 personer under 20 år hadde fått skulderen ut av ledd en eller flere ganger i løpet av de to første årene. Ingen ble operert uten reluksasjon. Dette gir en reluksasjonsfrekvens på 43% og dette er meget lavt for denne aldersgruppe sammenlignet med andre. 12 av de 16 ble også operert i løpet av disse to årene, og alle disse hadde hatt reluksasjoner. 37 pasienter er imidlertid et lite antall, men det er også tallene i andre publikasjoner. Hvis jeg utvider aldersgruppen til under 25 år, får jeg 81 pasienter med 26 reluksasjoner, men i tillegg er det her 3 som er operert innen de to årene. Dette gir en reluksasjon inkludert de opererte på 36%. Da har jeg imidlertid ingen andre materialer å sammenligne med så jeg er like langt. Diskusjon: Problemet med denne undersøkelsen er at jeg ikke har funnet noen artikler som omhandler tiden fra skaden til reponeringen. Dette gjør at jeg ikke med sikkerhet kan hevde at det er den korte tiden vi har brukt som er årsaken til våre lave reluksasjonstall. Det kan være tilfeldigheter som gjør dette. Den eneste mulighet til å finne ut om rask reponering gir gevinst utover raskere smertelindring, vil være å finne et materiale av samme størrelse fra hospital hvor man erfaringsmessig har lengre tid før behandling,- og gjøre samme etterundersøkelse der. Det er ingen mulighet til å gjøre en randomisert undersøkelse på dette av etiske grunner. Vi velger å fortsette med rask reduksjon av alle skuldre ute av ledd og håper på at den lave reluksasjonsraten fortsetter uansett årsak.

6 Anbefalinger: Pga den lave reluksasjonsraten vi har som vi antar er relatert til den raske reponering og med den komplikasjonsraten vi har hos oss med på 1 av ca 700, bør man vurdere å la trenere, ledere, fysioterapeuter og annet kvalifisert personell får delegert oppgaven å redusere en skulderluksasjon i felten. Dette har Arciero (9) gjort, og Quillen (24) anbefaler også å prøve reduksjon «in the field» da farene for komplikasjoner er liten i forhold til fordelen med reponering før muskelspasmene setter inn, i tillegg til pasientens smerter blir betydelig redusert. Referanser: 1:Hermodsson M; røntgenologische Studien über die traumatischen und habituellen Schultergelenkesverrenkungen nacj coan und nach hinten. Acta Radiol (suppl) 20: 1-173, :McLaughlin HL, MacLellan D, I: Recurrent anterior dislocation of the shoulder.ii. A comparative study. J Trauma 7: :Rowe CR: Acute and recurrent dislocations of the shoulder. Orthop Clin North Am 11: , :Rowe CR: Prognosis in dislocations of the shoulder. J Bone Joint Surg 38A; , :Wheeler JH, Ryan JB, Arciero RA, et al: Arthroscopic versus nonoperative treatment of acute shoulder dislocations in young athletes. Arthroscopy 5; , :Hovelius L, Lind B, Thorling H: Primary dislocations of the shoulder; factors affecting the two years prognosis. Clin Orthop 1776; ,1983 7:Kralinger FS, Golser K, Wischatta R, Wambacher M, Sperner G; Predicting Recurrence after Primary Anterior Shoulder Dislocation. Am J Sport Med : 116 8:Dodson CC, Cordasco FA; Ortop Clin N Am 39 (2008) :Arciero RA, Wheeler JH, Ryan JB, McBride JT; Arthroscoipic Bankart Reapir Versus Nonoperatvie Treatment for Acute, Initial Anterior Shoulder Dislocations. Am J Sports Med : :Simonet WT, Cofield RH; Prognosis in anterior shoulder dislocation. Am J Sports Med : 19 11:Mosley HF; Recurrent Dislocations of the Shoulder. Ed. 1. Montreal, McGill University Press, :Aronen JG, Regan K; Decreasing the incidence of recurrence of first time anterior shoulder dislocation with rehabilitation. Am J Sports Med : :Kocher MS, Feagin JA jr; Shoulder dislocation During Alpine Skiing. Am J Spore Med : 665

7 14:Deitch J, Mehlman CT, Foad SL, Obbehat A, Mallory M; Traumatig Anterior Sholuder Dislocation in Adolescents Am J Sports Med : :Hoelen MA, Burgers AMJ, Rozing PM; Prognosis of primary anterioe shoulder dislocation in young adults. Archives of Ortopedic and Trauma Surgery, Springer Verlag :Henry JH, Genung JA; Natural history of glenohumeral dislocation revisited. AmJ Sports Med 1982: :Vermeiren J, Handelberg F, Casteleyn PP, Opdecam P; The rate of recurrence of traumatic anterior dislocation of the shoulder. International Orthopaedics, Springer-Verlag : Robinson CM, Dobson RJ; Anterior instability of the shoulder after trauma. J Bone and Joint SUrg (Br) 2004;86-B: :Robinson CM, Howes J,Murdoch H,Will E,Graham C; Functional Outcome and Risk of Recurrent Instability After Primary Traumatic Anterior Shoulder Dislocation in Young Patients. J Bone Joint Surg :Lill H, Verheyden P, Korner J, Hepp P, Josten C; Konservative Behandlung nach traumatischer Schultererstluxastion? Der Chirurg, Springer-Verlag :Kirkley A, Werstine R, Ratjek A, Griffin S; Prospective Randomized Clinical Trial Comparing the Effectiveness of Immediate Arthroscopic Stabilization Versus Immobilization and Rehabilitation in First time Traumatic Anterior Shoulder: Long term Evaluation 22:Lippincott W, Wilkins; Treating the initial Anterior Shoulder Dislocation An Evidencebased Medicine Approach (Review); Sports Medicine & Arthroscopy Review. 14(4) : December :Liavåg S, Brow JI, Pripp AH, Enger M, Soldal LA, Svenningsen S; Immobilization in External Rotation After Primary Shoulder Dislocation Did Not Reduce the Risk of Recurrence. 24:Quilllen DM, Wuchner M, Hatch RL; Acute Shoulder Injuries; American Family Physician; Nov 15, 2004;70, 10; PorQuest Medical Library pg :Watson-Jones; R-editorial J.Bone Joint Sug : Itoi E,Sashi R,Minigawa H, Shimizu T, Wakabayashi I, Sato K; Position of mobilization after dislocation of glenohumeral joint.a study using MR imaging. J Bone Joint Surg Am 2001; 83:661-7

8 Skulderluksasjoner i Hemsedal Vil rask reponering av gi lavere reluksasjonsfrekvens ved første gangs skulderluksasjon. Dr. Harald Lystad Med støtte fra Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin Sammendrag: En rekke undersøkelser viser betydelig fare for reluksasjon i løpet av de to første årene etter første gangs skulderluksasjon. Det er gjort mange forsøk på å redusere dette med ulike former for immobilisering i innad og utadrotasjon, fatle i flere uker og med spesielle opptreningsopplegg etterpå, men det viser seg at det stort sett kun er en ting som betyr noe, og det er pasientens alder. De under 20 år ved første gangs luksasjon har i mange materialer mellom 80 og 95 % sjanse for reluksasjon innen to år, og skader en seg under utøvelse av idrett atleter - er det ennå større sjanse. Behandling på sykehus tar ofte flere timer før man får reponert skulderen. I Hemsedal tar det sjelden mer enn minutter. Vi gir vanligvis ikke smertestillende og tar ikke røntgen før reponeringen unntatt hvis klinisk mistanke om brudd. På denne måten sparer vi mye tid. Reponeringen foregår med modifisert Hippokrates metode, og da vi kun har hatt en komplikasjon på ca 700 skuldre behandlet siden 1975, anser vi denne metoden som meget skånsom og sikker. Vi har sendt fra oss 19 pasienter fordi vi ikke klarte å reponere, 3 av dem selv med hjelp av anestesi fra luftambulansen. Dette tilsvarer en suksessrate på 97.3%. Hensikt med studien: Jeg ønsket å se på reluksasjonsfrekvensen hos første gangs skulderluksasjoner som er reponert innen 45 minutter og med en observasjonstid på 2 år - og som var fra Skandinavia. Denne siste begrensningen pga muligheten for å følge opp med spørreskjema. Materiale: Totalt 537 skuldre ferdig behandlet i Hemsedal ble funnet i databasen, og av disse var 328 første gangs luksasjoner som fylte kriteriene. Disse hadde en observasjonstid på fra 2 til 24 år, og etter et meget møysommelig arbeid fikk jeg registrert 271 svar på de utsendte questionaire. Dette er en svarprosent på 87 som er meget bra. 95 % av de norske ble registrert med de nødvendige opplysninger. Det ble spurt om reluksasjoner etter første gang behandlet hos oss, når denne eventuelt skjedde, om de er operert og i tilfelle når i tillegg til en rekke spørsmål om smerter og funksjon som ikke blir behandlet her. Resultat: Totalt rapporterte 18% av alle om reluksasjon, og i tillegg var 7% operert uten reluksasjon. Jeg vet ikke om det var på grunn av en plagsom instabilitet, eller de ble operert for å unngå ny reluksasjon. Jeg tar dem med i reluksasjonsgruppen likevel og får totalt 25% reluksasjon som er et tall i nedre gruppe. Hvis jeg ser på de ulike aldersgrupper har 16 av 37 eller 43% under 20 år reluksasjon, og 26 av 81 under 25 år det samme, med tillegg av 3 som var operert uten reluksasjon. Totalt 36%.

9 Diskusjon: Tallet på reluksasjoner under 20 år er ekstremt lavt sammenlignet med de fleste andre undersøkelser. I tillegg er 36 av de 37 skadet underutøvelse av idrett og dermed er kategorisert som atleter, gir det ennå større sannsynlighet for at det er et reelt lavt tall. Jeg har forsøkt å finne andre materiale som sier noe om tiden fra skaden til reponeringen, men ikke funnet det. Hos Arciero er en del av skadene reponert nesten umiddelbart, og alle er reponert innen 2 timer. Han har imidlertid ingen sammenligning mellom disse to gruppene. Han anbefaler rask reponering hvis mulig. Quillen har ikke tall, men mener at fordelen ved rask reponering er så stor for pasienten med tanke på smerter, og pga mindre muskelspasmer også for den som skal reponere. Dette oppveier eventuell fare komplikasjoner uten røntgen. Konklusjon: Tallene fra Hemsedal etter rask reponering ligger langt under det de fleste rapporterer, men jeg har ingen bevis for at det er tiden som er utslagsgivende. Det er ingen mulighet for randomisert undersøkelse av slike skader fra ett sted, men man kan forsøke å få en etterundersøkelse fra steder der man vet det tar lang tid, og sammenligne med våre tall. Vi vil fortsette å reponere så raskt som mulig, og håper å fortsette med den lave reluksasjonsraten i fremtiden. Reluksasjon hos pasienter under 20 år Årstall Vanlige mennesker Atleter MCLAUGHLIN % ROWE % SIMONET % 82% HENRY % WEELER % DEITCH % 82% ARCIERO % LYSTAD %

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 1 Definisjon: Åpen eller lukket fraktur av os nasale med eller uten dislokasjon av bein eller brusk. Vanligste ansiktsfrakur og utgjør ca 40

Detaljer

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 Skulderlidelser fra ortopedens ståsted Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 1 Litt historikk 80 årene Tilbakeholdende med operativ behandling av skulderledd 85 de første

Detaljer

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage Kalkskulder UL veiledet aspirasjon og lavage Stefan Moosmayer 2015 Sykdomsforløpet Syklisk forløp 1/3 tidlig resorpsjon 1/3 sen resorpsjon 1/3 vedvarende Fra: Uhthoff HK, J Am Acad Orthop Surg, 1997 Sykdomsforløpet

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer og idrett Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer (RS) versus idrettsskader Typiske bløtvevsskader (akutte og belastnings) bursitt, tendinopathy,

Detaljer

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard PhD Lecture Ole Reigstad Institute of Clinical Medicine/Faculty of Medicine

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen Bevacizumab ved behandling av ovariecancer Av Professor Gunnar Kristensen Den amerikanske studiegruppe GOG vurderte i studie GOG218 tillegget av bevacizumab til standard kjemoterapi (karboplatin pluss

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus NORDAF-Vintermøte 12.januar 2013 Hvorfor meg? HD Nasjonal retningslinje for antibiotikaprofylakse

Detaljer

Innføring av Larynxtube prehospitalt Sykehuset Innlandet HF

Innføring av Larynxtube prehospitalt Sykehuset Innlandet HF Innføring av Larynxtube prehospitalt Sykehuset Innlandet HF Dag Frode Kjernlie Lege, Divisjon for prehospitale tjenester, SI Avd. overlege, Akuttmedisinsk Avdeling, SI-Gjøvik Lege, NLA Dombås Sykehuset

Detaljer

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Anne Froholdt Prøveforelesning for graden PhD Ryggsmerter plager flest og koster mest -

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er rapportert til det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet.

Detaljer

Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering. Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012

Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering. Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012 Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012 Se på: Isolerte ortopediske skader på LA Kasuistikk bekkenskade Amputasjoner Isolerte

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell RYGGBRUDD eller VERTEBRALE FRAKTURER Vertebrale frakturer (sammelfallsbrudd) er

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

En kongelig sykdom??

En kongelig sykdom?? En kongelig sykdom?? Mette Marit effekten? Klassifisering av nakkesmerter Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning på dagliglivets funksjon. Gruppe II: Ingen tegn til

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Denne serien med tabeller og diagrammer viser resultater fra Gastronet klinisk virksomhet (ikke screeningsentre/screeningprosjekter) fra perioden

Denne serien med tabeller og diagrammer viser resultater fra Gastronet klinisk virksomhet (ikke screeningsentre/screeningprosjekter) fra perioden Denne serien med tabeller og diagrammer viser resultater fra Gastronet klinisk virksomhet (ikke screeningsentre/screeningprosjekter) fra perioden januar desember 2014. En tilsvarende rapport er tidligere

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Skulderskader. - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS

Skulderskader. - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS Skulderskader - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS Dramatisk...! Dramatisk...! Utøveren plutselig helt eller delvis ute av trening og konkurranse Fysiske konsekvenser

Detaljer

Smerte hos barn Legevakt og håndtering av smerte Årlige vårseminar for Nasjonalt kompetansenetttverk for legemidler til barn Oslo, 16 Juni 2014

Smerte hos barn Legevakt og håndtering av smerte Årlige vårseminar for Nasjonalt kompetansenetttverk for legemidler til barn Oslo, 16 Juni 2014 Smerte hos barn Legevakt og håndtering av smerte Årlige vårseminar for Nasjonalt kompetansenetttverk for legemidler til barn Oslo, 16 Juni 2014 Lege Svein-Denis Moutte Allmennlege, Bergen Legevakt Stipendiat

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne foldaren inneholder informasjon til pasientar som skal få behandla meniskskade i kne. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om dagkirurgi på sjukehuset.

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden - fordeler og ulemper Cato Kjærvik Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden Beskrevet av Kevin Hardinge i 1982 i JBJS J Bone Joint Surg Br Hardinge 64-B

Detaljer

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Christian Georg Lund Overlege dr. med OUS, RH og SNLA Hvorfor CT i en ambulanse? Disposisjon Hjernen Hjerneslag Hjerneslagdiagnostikk Reperfusjonsbehandling

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Skulderundersøkelse Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Diagnostic Test Accuracy Review Editorial Group: Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Physical tests for shoulder impingements and local

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Skuldertilbud. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern

Skuldertilbud. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern Skuldertilbud Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern Hva gjør vi i Stavern? Forløp 1.Poliklinikk: Klinisk undersøkelse og ultralyd ved lege og ev. fysioterapeut. - Ved tverrfaglig konsultasjon

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

Arm- og skulderortoser. www.camp.no

Arm- og skulderortoser. www.camp.no www.camp.no Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår. Art. nr. Farge Størrelse Mål Pk. 53600 Gul Small 15-20 cm

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus

Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus 1 Reposisjonen Fiksasjonen 3-dim gjennomlysning Reposisjonstang Weber B syndesmoseskade - fiksasjon 4,5 mm skrue Røntgen CT 3,5 mm skrue Quadricortical skrue Skrueplassering

Detaljer

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader NFF faggruppe for barnefysioterapi Sandvika 12.mars 2013 Håvard Moksnes Nimi Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) Norges

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kirurgisk behandling av hofteleddsdysplasi hos voksne (periacetabulær osteotomi) Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført kirurgisk behandling av

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

Vulvaklinikken 2003-2014

Vulvaklinikken 2003-2014 Fotodynamisk terapi ny behandling for GELP Anne Lise Helgesen hudlege/stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Universitetet i Oslo Vulvaklinikken, OUS 2003-2014 Startet 2003 på RH Ullevål

Detaljer

Nidelvkurset Februar 2015

Nidelvkurset Februar 2015 Nidelvkurset Februar 2015 Den vanskelige ryggpasienten. Hva gjør spesialisten? Bjørn Skogstad Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder St.Olavs Hospital Eller kanskje heller. Pasienten med den vanskelige

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Malnutrition and food intake in two Norwegian University hospitals

Malnutrition and food intake in two Norwegian University hospitals Malnutrition and food intake in two Norwegian University hospitals results from nutritionday 2014 Christine Henriksen Ingrid MF Gjelstad Hugo Nilssen Rune Blomhoff nd Spørreskjema nd Rapport - standard

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært?

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Sophie D. Fosså, prof.em. Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet KreDregisteret

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

TRENING OG REHABILITERING I VANN MED HÅNDPADLE

TRENING OG REHABILITERING I VANN MED HÅNDPADLE TRENING OG REHABILITERING I VANN MED HÅNDPADLE SLUTTPRESENTASJON - LINDA NATALIA TUNHEIM GK3 IDE AHO 15.10.2010 JEG LAGER ET HÅNDPADLEVERKTØY FOR FREMDRIFT I VANN. VERKTØYET SKAL HJELPE TIL Å ØKE MOTSTAND,

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 Margreth Grotle, dr.philos/fysioterapeut FORMI, Oslo Universitetssykehus, Ullevål FORMI John-Anker

Detaljer

ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS?

ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS? ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS? Fysioterapeut Hilde Stendal Robinson Spesialist i manuellterapi, MNFF Autorisert idrettsfysioterapeut, FFI FLERE SKADE-REGISTRERINGER BLANT IDRETTSUTØVERE

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer