FROZEN SHOULDER. Årsak, virkning og tilheling. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROZEN SHOULDER. Årsak, virkning og tilheling. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg"

Transkript

1 FROZEN SHOULDER Årsak, virkning og tilheling Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

2

3 FROZEN SHOULDER Årsak, virkning og tilheling Et informasjonshefte om hvordan du blir frisk UNN HF Raskere tilbake Ortopedi HAS

4 UNN HF Raskere tilbake Ortopedi HAS (hånd, arm og skulder) 2012 Det må ikke kopieres fra dette heftet i strid med Åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om heftet rettes til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Raskere tilbake Ortopedi HAS Postboks TROMSØ / tlf Tekst og sats: Steinar Ivan Narve Lakså Brødtekst: Arial 10 pkt Papir: CT+ Silk 140 gram Trykk og innbinding: Trykkeriet, UNN forsyning ISBN:

5 Forord Det verste ved å ha Frozen shoulder er at jeg ikke kan gi kona mi en god klem lengre I dette heftet får du informasjon om diagnosen Frozen shoulder. Den er funksjonshemmende, smertefull, og fører ofte til begrensning i normal, daglig livsutfoldelse. Informasjonen er laget til deg som har denne tilstanden. Den er ment som et tillegg og supplement til undersøkelse, diagnostikk, informasjon og behandlingstiltak du får i din første konsultasjon hos oss. I ulike kilder, særlig på Internett, vil du oppdage at det finnes mye informasjon om Frozen shoulder. Noe av den holder høy, faglig standard. Vi anbefaler deg likevel å utvise en viss varsomhet og normal, kritisk sans i forhold til informasjonen du finner på nettet. Langt fra alt er skrevet av forfattere som virkelig kan. På nettet vil du også finne mye informasjon om hva du selv kan gjøre for å bli frisk. Mye er bra. Likevel anbefaler vi at du følger våre behandlingsforløp så lenge du er i behandling hos oss.

6 Teksten i dette heftet er inspirert av informasjon fra ulike hold. Alle kilder som er brukt finner du en oversikt over i kapittel 6. Dersom du vil lese mer enn det som rommes her anbefaler vi at du går videre i disse lenkene. Vi anbefaler i særlig grad Kapsulitt i skulderen. Den inneholder blant annet en god animasjon om tilstanden. De to engelskspråklige artiklene anbefales, særlig om du vil gå mer i dybden om ulike treningsopplegg. I tillegg er innholdet i heftet selvsagt farget av erfaringene vi selv har gjort oss i møter med, og i behandling av pasienter med Frozen shoulder. Vi har lagt inn fire forslag til forsiktige treningsopplegg. Du finner mer om dem i de to engelske artiklene. Vær likevel oppmerksom på at det er informasjonen du får hos oss som vil være den riktige for deg der du er når vi møtes. Dette gjelder også hvilken type trening som vil være mest hensiktsmessig for deg. Til slutt en takk til pasientene våre som hver dag gir oss kunnskap, innsikt og forståelse om hvordan det oppleves å ha Frozen shoulder. Kanskje er den beste beskrivelsen vi har fått, den fra pasienten som ikke lengre kan gi kona si en klem på normal måte. Tromsø, 22. oktober 2012 Steinar Ivan Narve Lakså

7 Innhold 1. Hva er Frozen shoulder? 9 2. Mulige årsaker til at du har fått Frozen shoulder Smerteutbrudd og forløp Våre behandlingstiltak Kortisoninjeksjoner og medikamentell behandling Fysioterapi som behandlingsform Ergoterapi som behandlingsform Kirurgi som behandlingsform Når smertene dine er på retur Dersom du vil vite mer om Frozen shoulder 20

8 Still deg foran en vegg med ansiktet vendt mot den i en trekvart armlengdes avstand. Plasser fingrene dine på veggen. Deretter spaserer du med fingrene oppover veggen til armen din er i skulderhøyde. Pass på å bruke skuldermusklene dine minst mulig. Ikke heis skulderen opp. Gjenta øvelsen fra ti til 20 ganger. Bruce C Anderson

9 1. Hva er Frozen shoulder? Kapsulitt i skulderen kalles ofte Frozen shoulder (Frossen skulder på norsk). Kapsulitt som medisinsk term beskriver en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, samt ofte i det omgivende bløtvevet. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen. Den korrekte medisinske benevnelsen på smertetilstanden er Adhesiv kapsulitt. Tilstanden kan ha bakgrunn i en skade, eller den kan ha kommet helt uten forklaring. Uansett fører den til smerter og nedsatt funksjonalitet i skulder og ofte arm. Etter som leddet blir stadig strammere og stivere, vil enkle bevegelser som det å heve armen, bli vanskelig. Hvis betennelsen forekommer i selve kapselen, vil leddkula øverst på overarmsbeinet ikke være i stand til å bevege seg inne i kapselen. I noen tilfeller kan pasienten være ute av stand til å bevege skulderen i det hele tatt. Frozen shoulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i ett til tre år. Det er imidlertid vist at enkelte kan ha symptomer i opptil ti år, men dette hører med til sjeldenhetene. Kapsulitt i skulderen finnes oftest hos personer i alderen mellom 40 og 70 år. Det er like mange menn som kvinner som får skulderkapsulitt. Noen kan utvikle Frozen shoulder i både høyre og venstre skulder.

10 Det er viktig å være klar over at det i verste fall kan ta flere år før virkelig bedring begynner å framtre. Som regel holder det mede en klinisk undersøkelse for å fastslå diagnosen. Likevel kan artrografi (radiologisk undersøkelse av skulderleddet etter at det først er sprøytet inn kontrastvæske) eller MR behøves for å bekrefte diagnosen.

11 2. Mulige årsaker til at du har fått Frozen shoulder Hos de fleste er årsaken til at man har fått Frozen shoulder uforklarlig, det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant. Frozen shoulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulder eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant. Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved diabetes, hjerneslag med lammelse, etter brudd eller ved leddgikt. Større operative inngrep i skulder, brystkasse eller nakke kan også være årsak til diagnosen. Som vi skal se senere er tilhelingsforløpet forskjellig avhengig av om det dreier seg om en primær eller en sekundær kapsulitt.

12 Når du skal gjøre denne øvelsen kan du sitte eller stå. Støtt deg med frisk arm på en bordkant. Slapp helt av i armen og la den henge ned. Beveg den framover og bakover. Deretter beveger du den fra side til side. Når du føler deg klar for det kan du bevege den i små sirkler, begge veger. Etter hvert som tiden går kan du øke intensiteten i treningen ved å lage større bevegelser. Bruce C. Anderson

13 3. Smerteutbrudd og forløp Tilstanden utvikler seg sakte og snikende med smerter og stivhet i skulderleddet. Mange har betydelige smerter i hvile og om natta, og de klarer ikke å ligge på den vonde skulderen. Smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen. Noen kan også oppleve strålesmerter helt ned i underarmen. Tilstanden medfører sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen. Det kan være problemer med påkledning og med å løfte armen over skulderhøyde. Det typiske funnet er at bevegeligheten er redusert i alle retninger enten du beveger armen selv eller lege, fysioterapeut eller ergoterapeut forsøker å bevege armen for deg. Symptomene kommer ofte snikende uten spesiell utløsende årsak slik vi så det tidligere i beskrivelsen ved primær kapsulitt / idiopatisk variant. Etter en tid går smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake, men sykdomsforløpet kan strekke seg over flere år. Primær kapsulitt; den idiopatiske varianten, har som regel et lengre forløp det tar lengre tid før den brenner ut av seg selv, med eller uten supplerende behandling og trening - enn den traumatiske. Den førstnevnte varianten kan vare i opptil tre år, mens den andre kan brenne ut av seg selv, med eller uten behandling på kanskje bare halvparten av tiden.

14 4. Våre behandlingstiltak Om du fra du begynner å kjenne skuldersmerter helt bevisst holder bevegeligheten i skulderen vedlike kan du forhindre at tilstanden utvikler seg til en utvilsom Frozen shoulder. Imidlertid er de fleste av oss laget slik at begynnende, svake smerter er noe vi velger å overse. Vi satser på at de går over av seg selv. Våre pasienter har ofte hatt et slikt forløp, så det vi sier her har strengt tatt liten relevans for deg som er henvist til oss. Det som også er klart, er at om du allerede har smerter forenlig med diagnosen Frozen shoulder, så vil det å satse på slike bevegelser mest sannsynlig bare forverre smertene. Likevel anbefaler vi deg å holde arm og skulder i bevegelse innenfor det smertefrie området. Hensikten med behandlingen vår er først og fremst å lindre smertene, og å forhindre at tilstanden blir kronisk, altså svært langvarig. Artroskopisk kapselløsning (et kirurgisk inngrep der kapselen spaltes) synes imidlertid å forkorte sykdomsforløpet. Frozen shoulder behandles hos oss med kortisoninjeksjoner i leddet, betennelsesdempende legemidler og fysioterapi. I tidlig fase er imidlertid fysioterapi en behandling man har dårlig erfaring med. Tilstanden kan forverres ved for tidlig igangsatt fysioterapi.

15 4.1 Kortisoninjeksjoner og medikamentell behandling Det kan bli aktuelt med kortisoninnsprøytninger i skulderen. Noen av våre pasienter er skeptiske til injeksjonsbehandling. Enkelte pasienter har dårlige, egne erfaringer fra tidligere, mens noen har slekt eller venner som ikke anbefaler dette. I slike tilfeller respekterer vi pasientens valg. Kortison er et hormon som demper betennelse og gir smertelindring. Gjentatte slike innsprøytninger i skulderleddet kan redusere smertene og bedre livskvaliteten betydelig. Behandlingen stoppes når smertene er under kontroll, og dette skjer vanligvis etter 4-6 innsprøytninger. Behandling med kortisonsprøyter lindrer smertene, men den ser ikke ut til å forkorte sykdomsperioden. I noen tilfeller anbefaler vi bruk av medikamenter. Dette dreier seg om betennelsesdempende tabletter i korte perioder dersom sprøytene ikke har ønsket effekt. I tillegg brukes også vanlige reseptfrie smertestillende medikamenter som Ibux og Paraset. 4.2 Fysioterapi som behandlingsform Fysioterapi blir som tidligere nevnt, lite brukt ved Frozen shoulder. I mange tilfeller kan for intensiv fysioterapi forverre tilstanden. Dette gjelder særlig i tidlig fase hvor smertene er svært høye og under utvikling. Imidlertid kan fysioterapi ha god effekt når smertene stabiliserer seg, og gjerne når pasienten igjen kan sove på den

16 smertefulle skulderen. Øvelsesbehandling veiledet av fysioterapeut kan bedre innskrenket bevegeligheten når smertene har avtatt. Fysioterapitilbudet hos oss inkluderer både vanlig fysioterapi psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. 4.3 Ergoterapi som behandlingsform Det er ikke helt treffende å omtale ergoterapeutens arbeidsmåte hos oss som en del av behandlingen, i alle fall dersom man forbinder ordet behandling med konkrete tiltak som de beskrevet ellers i dette kapitlet. Ergoterapeutens fokus er derimot på hverdagslivet. Terapeuten søker å gå i dybden på hvordan smertetilstanden Frozen shoulder hindrer deg i å gjøre både arbeidsaktiviteter og fritidsaktiviteter. I felleskap går vi inn på om det er mulig å gjøre tilpasninger i hverdagslivet, både for i mest mulig grad å ha tilknytning til arbeidslivet i den aktuelle perioden med smerter, og hvordan et sunt og givende fritidsliv kan optimaliseres. For at dette arbeidet skal ha god effekt er det viktig at både terapeut og pasient har et positivt utgangspunkt basert på positivitet, fantasi og åpenhet. Terapeutens mål er at vi sammen definerer begrensningene og ikke minst mulighetene som ofte kan avdekkes i en kreativ samtale.

17 Et særlig fokus har ergoterapeuten på hva som kan og skal gjøres av tilrettelegginger på arbeidsstedet i perioden du har aktuelle smerter. Enhver arbeidsgiver plikter å legge til rette for tilpasset arbeid. Det er aldri slik at noen arbeidsplasser er av en slik karakter at tilrettelegginger ikke kan gjøres. Hos ergoterapeuten er også temaet sykmeldinger viktig, både dersom du er sykmeldt eller du står i fare for å bli det av aktuell årsak. Som regel vil du også få med deg råd til fastlegen din om dette temaet før konsultasjonen er over. Dette gjelder også om vi møtes flere enn en gang. 4.4 Kirurgi som behandlingsform Vårt behandlingstilbud er i så stor grad som mulig konservativt. Det vil si at vårt mål er å inspirere kroppen til å reparere seg selv. Vi vurderer kirurgi først når alle andre behandlingstiltak er prøvd ut. Noen ord om kirurgi skal vi likevel ta med her. Det kirurgiske inngrepet er en såkalt artroskopisk spalting av kapselen. Det utføres via et endoskop som føres inn i leddet. Et endoskop er et rør med lyskilde som legen kan se gjennom, og der det kan føres kirurgisk utstyr som kniv og saks inn slik at det kan utføres et operativt inngrep. Under inngrepet frigjøres leddet slik at bevegeligheten i skulderen blir betydelig bedre.

18 5. Når smertene dine er på retur Ved traumatisk variant er forløpet som oftest betydelig kortere enn ved den idiopatiske. Smertene øker i en periode på eksempelvis tre til åtte måneder. Deretter avtar smertene, men stivheten er like uttalt de neste fire til seks månedene. De siste en til tre månedene er preget av uttalt stivhet, men ikke smerter. Total varighet kan altså vare være fra opptil halvannet år. Ved idiopatisk variant kan hele forløpet ta opptil tre år. De ulike fasene er imidlertid som ved traumatisk variant, men den enkelte fase kan vare dobbelt så lang tid. Mange pasienter rapporter om god effekt av behandling hos osteopat etter avsluttet behandlingsløp hos oss. Qi gong og Pilates kan også være bra tiltak du selv kan ta initiativ til å sette i gang. Alexanderteknikk har fokus på kroppsholdning og måten man sitter, står og går på. Vi legger oss til mange uvaner i livets løp, og det er disse denne teknikken søker både å avdekke og gjøre noe positivt med. Vi anbefaler også generell styrketrening. Ulike typer fysioterapi er velegnet etter hvert som du blir bedre, slik vi har beskrevet tidligere. Om du vil lese mer om Osteopati, Qi gong, Pilates og Aleksanderteknikk kan du gå inn i litteraturtipsene i kapittel 6.

19 Bruk den friske armen din til å løfte den smertefulle opp på et bord slik at du har den i brysthøyde. Bruk knærne til å bøye deg ned med, slik at armhulen din strekkes og åpner seg. Press armen litt opp hver gang du går ned i knærne. Gjenta 10 til 20 ganger. Bruce C Anderson

20 6. Dersom du vil vite mer om Frozen shoulder Alexanderteknikk: Tilgjengelig fra Lommelegen turl.no/l4m [030812] Anderson, Bruce C. Patient information: Frozen shoulder (beyond the basics. Tilgjengelig fra Uptodate turl.no/l4t [240712] Frozen shoulder: Tilgjengelig fra Store medisinske leksikon turl.no/l2k [260712] Frozen shoulder: Tilgjengelig fra Store norske leksikon turl.no/l2j [260712] Kapsulitt i skulderen (frossen skulder): Tilgjengelig fra Norsk Helseinformasjon turl.no/l2l [210712] Osteopati: Tilgjengelig fra Wikipedia turl.no/l4u [050812] Patient information: Frozen shoulder (The basics) Tilgjengelig fra Uptodate turl.no/l28 [240712] Pilates: Tilgjengelig fra Wikipedia turl.no/l4w [050812] Qi gong: Tilgjengelig fra Wikipedia turl.no/l4n [060812]

21 Hold et meterlangt håndkle i begge hender horisontalt over korsryggen din. Bruk den friske armen til å dra håndkleet slik at den smertefulle armen beveger seg inn mot korsryggen. Du kan også holde håndkleet på skrå (se bildet) når du trener. Gjenta bevegelsen ti til 20 ganger. Bruce C Andersson

22

23

24 I dette heftet får du informasjon om smertetilstanden "Frozen shoulder". Du kan lese om mulige årsaker, forløp og om hvor lang tid det ofte tar før du blir smertefri, Et viktig fokus er på hvilke behandlingsmetoder som brukes hos oss ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Heftet er laget for deg som har Frozen shoulder. Det supplerer informasjonen vi gir deg i ditt første møte med oss. Om du har lyst til å lese mer om Frozen shoulder, skaffe deg ytterligere kunnskap om både hva som kan ha gitt deg smertene, og om det er noe du selv kan gjøre for ikke å få dem på ny, finner du noen tips til lesning i heftets siste kapittel. ISBN