PERSONALIA: Ingeniør. Telemark Ingeniørhøgskole, linje for bygg og anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALIA: 1974-77 Ingeniør. Telemark Ingeniørhøgskole, linje for bygg og anlegg"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Lassemo, Olav Johannes (f ) Stilling: Prosjektleder UTDANNELSE Ingeniør. Telemark Ingeniørhøgskole, linje for bygg og anlegg 1973 Befalskurs i infanteriet, USK kurs 1970 Landbruksmaskinkurs - Søve PRAKSIS d.d. Varden Entreprenør AS Prosjektleder Prosjekter: Ny Amerikanske Ambassade Huseby - driftsleder Rånåsfoss kraftstasjon rehabilitering vent. bygning. 1,5 mill Bredtveit fengsel rehabilitering av ventilasjon, bygning. 1,5 mill Bolteløkka skole sanitærprosjekt- generalentreprise 7,5 mill Lilleborg skole sanitærprosjekt- generalentreprise 5 mill Romsås Idrettshall - universell utforming generalentreprise 3 mill Amerikanske ambassade sikkerhetssone totalentreprise 2 mill Drammensveien 35 ombygging hovedentreprise - 5 mill Ekeberg Skole ombygging nybygg ventilasjon hovedentreprise 1,5 mill Nobels Fredssenter- ny fasadebelysning hovedentreprise 0,6 mill Driftsleder Bjerke VGS innvendig totalrehabilitering og utvendig fornyelse av drenering og VAV. Kontraktssum: ca. NOK. 130 mill, eks.mva Driftsleder Hellerud VGS rehabilitering av avd. for tilrettelagt opplæring. Totalrehabilitering av avdeling på skole i drift.

2 Kontraktssum: ca. NOK. 11 mill, eks.mva Driftsleder Hellerud VGS, Klimaskjermprosjekt. Ny komplett klimaskjerm på skole i drift, 376 nye vinduer. Kontraktssum: ca. NOK. 11 mill, eks.mva. CURRICULUM VITAE OLAV JOHANNES LASSEMO Side AF Ragnar Evensen AS/AF Skandinavia AS Prosjektleder Div. arbeid Oslo S. for Rom Eiendom, produksjon ca 15 mill ekskl. mva Oslo Sentralstajon butikker i billettsalg, produksjon ca 9 mill ekskl. mva Lodalen Toghall, nytt løfteanlegg for lokomotiver, ca 5 mill ekskl. mva 2005 Prosjektleder Bygging av barriere i stål og betong rundt Den Amerikanske Ambassade. Produksjon ca NOK 15 mill ekskl. mva. I tillegg ansvar for div. småprosjekter, produksjon ca 8 mill ekskl mva Prosjektleder Utbygging Wessels Plass med to plan a 1000 m2 under bakken. Arbeidene bestod i flytting av kabler og trikk, uttak av fjell og bygging av råbygg i betong. Det ble etablert 5 gangforbindelser under bakken til eksisterende nabobygg. Produksjon ca NOK 50 mill ekskl. mva. Diakonveien 7 Utsprengning av tomt og bygging av råbygg i betong. Produksjon ca NOK 7 mill ekskl. mva Prosjektleder Rehabilitering av dekke over parkeringshus. Arbeidene foregikk seksjonsvis i trafikkerte arealer i Dr. Mauds gt/rusløkkveien. Fjerning av gammel veioppbygging/membraner og reetablering av nye membraner/isolasjon/vegoppbygging. Arbeidene foregikk i telt pga underliggende lokaler. Produksjon ca NOK 31 mill. ekskl. mva. Utsprengning av tomt og bygging av råbygg i betong Løkkenveien 4. Produksjon ca NOK 8 mill ekskl. mva 2001 Prosjektleder Kabelgrøfter for Song Networks (Tele 1 Europe) Hans Møller Gasmannsvei 9, oljetank og utomhusarbeider. Calmeyergt. 4, opparbeidelse av fortau- gatearealer. Chr. Benneckesvei 9, ombygging av villa. Produksjon ca NOK 20 mill. ekskl. mva.

3 2000 Prosjektleder Kabelgrøfter for Tele 1 Europe. Arbeidet består i tilrettelegging for graving, legging av kabelrør Tilbakefylling, asfaltering, setting av kantstein, kontakt med Veimyndigheter for godkjennelse av gravemeldinger Oslo distrikt Alnabru Kontraktssum ca NOK 20 mill. eks mva. CURRICULUM VITAE OLAV JOHANNES LASSEMO Side Prosjektleder Diverse mindre prosjekter: - Bygging av skolepaviljonger Tøyen og Romsås, fjell og løsmasseplanering, legging av vann- avløp, asfaltering. - Grunnarbeider for Siemens AS, Mjøndalen stasjon. Gabionmur, kabelkummer trekkerør og kanaler langs jernbanelinje. - Legging av varmekabel på eksisterende dekke og pålegging av asfalt i Pottemakerveien. Samlet årsomsetning ca NOK 12 mill Prosjektleder Diverse mindre prosjekter: - Bygging av nye kjellertrapper i betong Kampen byggeselskap. - Opparbeidelse/utvidelse av parkeringsplass Nedre Rommen 7. Samlet årsomsetning ca NOK 20 mill Kontraktsingeniør Interne jobber. Tveita T-bane, brannsikring. Byggesum NOK 1,4 mill. Involvert i sluttoppgjørforhandlinger på kontrakt Gardermobanen, Nitelva Åråsen Arbeidsleder Ny hovedinngang Preklinisk Institutt. Trapp i betong og stålbro. Byggesum NOK 1,4 mill AF Oslo Entreprenør a.s Kontraktsingeniør Grunnarbeider Gardermobanen, Nitelva-Åråsen Bygging av 3,6 km med trespors jernbane med full togtrafikk på nærliggende spor. Bygging av kulverter/bruer for Brugata, Jernbanegata og Nittedalsgata. Bygging av 700 m gabionmurer og m støttemurer Masseflyttting m3, spunting m2, forskaling m2 armering tonn, betong m3

4 Kontraktssum: NOK 171 mill. Byggherre: NSB Gardermobanen a.s 1995 Arbeidsleder Ny scene Valle Hovin Bygging av ny scene på Valle Hovin kunstisbane. Utgraving m3 og støp av 2200m2 plate på mark. Byggetid: 6 uker. Kontraktssum: NOK 3 mill. Byggherre: Oslo kommune, Park- og Idrettsvesenet CURRICULUM VITAE OLAV JOHANNES LASSEMO Side Kontraktsingeniør RV Sinsen - Storo, Entreprise Storo Bygging av nytt Storo-kryss med kulverter, avkjøringsramper, rundkjøringer, utvidelse av bru og omlegging av trikkelinjen m2 spunt, 330 stk fjellstag, 35 sjaktede pilarer, 18 stålkjernepeler og 85 rammede peler. 140 m hovedkulvert. 770 meter 4-6 felts motorvei. Totalt m3 betong, 700 m støttemurer, 500 m nytt dobbeltspor for trikken og m3 masseflytting. Kontraktssum: NOK 87 mill Byggherre: Statens Vegvesen Oslo Stiknings- og kontraktsingeniør Osikan FA m3 sprengning i dagen og m3 sprengning under jord m² plasstøpte konstruksjoner i fjellrom og tunneler, samt komplett bygningsmessig og teknisk innredning. Fortifikatorisk-og EMP-sikret anlegg. Administrerende sideentreprenør for 7 sideentrepriser + televerkets og Lysverkets egenregiarbeider. Byggherre: Televerket. Byggesum: NOK 111 mill., hvorav NOK 61 mill i egen kontrakt Gangbro i Gaustadbekkdalen 150 m gangvei og 85 m plasstøpt gangbru over Sognsvannsbanen mellom Meteorologisk Institutt og Forskningsparken. Totalentreprise. Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat. Byggesum: NOK 4 mill NSB Alnabru Godsterminal 2000 m2 kontorbygg i betong, stål og tegl m2 vei, parkeringsplass, grøntarealer. Byggherre: NSB Jernbaneanlegget. Byggesum: NOK 20 mill Rehabilitering Prestegate Understasjon Total innvendig rehabilitering av transformatorstasjon i fire etasjer. Prosjektet besto av rivearbeider, sprengning, refundamentering, betongarbeider (1500 m3) og stålkonstruksjoner. Byggherre: Oslo Lysverker. Byggesum: NOK 14 mill.

5 Lodalen Driftsbanegård, Vognhall Serviceanlegg for vedlikehold og inspeksjon av togsett. Bygningen er 380x50 m m3 plasstøpt og pre-fabrikerte betongelementer. Spuntet byggegrop 40x380 m (5.000 m2) med flytende fundamentering og ca. 250 løsmassestag. Fundamentert råbygg på m2 betong og m2 forskalingsvolum. Koordinator for 8 sideentreprenører Byggherre: NSB. Kontraktssum: NOK 230 mill. CURRICULUM VITAE OLAV JOHANNES LASSEMO Side F. Selmer AS 1985 Kjeller kommandosentral i fjell 1984 Stortinget T-bane stasjon Stikningsingeniør Karmøy tunneler 8 km tunnel, borede sjakter 150 og 100 m, pumpestasjoner, forankringskloss for gassrør og fundamentering av gassrør. Kontraktssum: NOK 175 mill Overføring tunnel Øvre Otra 18 km tunnel, sjakter, bekkeinntak, lukehus og pumpestasjoner Kontraktssum: NOK 120 mill Bratsberg Teglverk 9000 m2 byggeflate Kontraktssum: NOK 60 mill RV 353, Herre - Oksodden Bru 220 m, 2 kryss, undergang, kommunalt vann og avløp KURS / ETTERUTDANNELSE 2001 AF Skolen. Produksjonsstyring med Proff 1998 HMS-ledelse 2001 Kurs NS 3430 og 3431 AF Skolen 2 dagers kurs 2002 Prosjektledelse Nivå 3 AF skolen 1 ukes kurs 2005 Kunsten å skrive godt 1 dags kurs 2005 Kontroll av stillas 8 timers kurs 2005 Støpelederkurs 1 ukes kurs