MENIGHETSBLADET. for. Ekstran ummer f or nettet i samarbeid med EKSTRANUMMER FOR INTERNETT MAI 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET. for. Ekstran ummer f or nettet i samarbeid med EKSTRANUMMER FOR INTERNETT MAI 2015"

Transkript

1 MENIGHETSBLADET for EIDE BREMSNES KORNSTAD EKSTRANUMMER FOR INTERNETT MAI 2015 KVERNES 62. årgang Ekstran ummer f or nettet i samarbeid med

2

3 Nepal: Frivilliges hjørne Feil vinkling «- Det er stor katastrofe, der ikke noe fungerer og det kommer ikke hjelp inn.» Omtrent slik føler jeg NRK og andre media presenterer det som skjedde i Nepal i slutten av april. Alt er bare svart og det finnes lite eller ingenting positivt. HimalPartner har forsøkt formidle av vi var i full gang med en gang, men det har vært vanskelig å komme forbi de store nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjonene som har dratt igang med hjelpeaksjoner. Da NRK Møre og Romsdals tv-team ringte og spurte om de kunne få intervjue meg angående katastrofen i Nepal 27. april, sa jeg selvsagt ja. Men siden elevene mine også spurte om situasjonen i Nepal, ville NRK ta turen inn Forsidefotoet viser at Bhaktapur er hardt i klasserommet og lage intervjuet der. Som rammet. Her er det mange gamle hus som sagt, så gjort. Og journalisten var veldig over- dette er kollapset. Foto: Ragnhild Skeierasket fordi jeg hadde en helt annen innfalls- HimalPartner vinkel enn de hadde hørt fra alle tidligere, dig viktige når nøden nå rammer så hardt som altså de store organisasjonene, som gjerne ser den gjør. De lokale i Nepal ser at verden bryr seg. situasjonen fra Norge, og ikke fra innsiden. De kommer i alarmberedskap og venter på å få Både før katastrofen og nå når katastrofen har rammet så hardt. Vi har helsefagarbeidere, sende fly inn med mat, feltsykehus og annet. Jeg hadde et mer «positivt» syn på saken, leger og andre som kan gå inn og gjøre en midt oppi elendigheten, i all lidelse, død og avgjørdende innsats for sine egne landsmenn. totalt kollaps. For vi var «forberedt» på kata- Disse kommer ikke inn i landet for en kort strofen og hadde store ressurser klare, inne i periode, men de bor der, og kan derfor regnes Nepal, selv om det selvsagt er langt fra nok. med i mange, mange år. Som så ofte, rammer slike katastrofer områlikevel var vi i gang nokså umiddelbart med å frakte rundt ressurspakker til utilgjengelige der som allerede er rammet av mye annet. steder, via folk som gikk med ting på ryggen Krig, fattigdom og nød er hverdagen, og nå inn til disse områdene. Les mer om dette i fikk man dette oppå. En antar at rundt dette ekstranummeret av Menighetsbladet % lever i kontinuerlig mental krise i hverdatommy sa seg villig til å sette sammen i full gen. Derfor er det bra vi er der. Og vi skal fortsette å jobbe der og bygge enda mer komfart. Innholdet i tv-intervjuet var omtrent som petanse, slik vi har gjort i over 50 år allerede. Bjørn Ødegård dette: Frivillig i HimalPartner - Jordskjelvet var ventet. Vi vet dette er et Til daglig lærer i Ålesund område der slikt kan ramme plutselig. Første skjelvet var på 7,9 på Richters skala og så kom Ødegård har bodd i Nepal i 6 år, og kjenner etterskjelvet på rundt 7 det også. Etter slike forholdene godt. etter disse årene skjelv, skjønner en at hjelpebehovet blir stort. og mange besøk ellers også. Nøden og fattigdommen er stor fra før, og så kommer dette i tillegg. Men etter mange års innsats i Nepal for å utdanne blant annet helsepersonell, har en utdannet rundt sykepleiere og helsefagarbeidere for øvrig. De sto nå klare til å gjøre en veldig stor og god innsats. I tillegg har HimalPartner sammen med flere andre kristne organisasjoner rundt om i verden, bygget opp 4 sykehus. Disse er vel- Mange i Norge har vært med på å finansiere sykehuset i Tansen, som står uberørt av jordskjelvet. Foto: Ødegård/HimalPartner Menighetsbladet for Averøy og Eide Menighetsbladet Utgiver: Menighetsrådene i Eide og Averøy Redaksjonskomite/styre: Harriet V. Nerland, Marit Rangøy, Kari Sørdal (leder), og Ann Elisabet Gjersvik. Redaktør: Tommy Stormo Kasserer: Ann Elisabet Gjersvik. Frivillige gaver til bladets drift mottas med STOR takk. SpareBank1Nordvest Bladets adresse: Postboks 18, Bruhagen, 6538 AVERØY Grafisk produksjon: FriFoto - Tommy Stormo Trykk: Fræna Trykk, Fræna KIRKENS FOLK I EIDE Kirkekontor: tlf eidemenighet.no Sokneprest (75 %) Ragnhild Fuglseth Mob: Kirkeverge Anne Lise Johnsen tlf Organist Anders Robert Sandvik tlf / Menighetsrådsekretær/ klokker/trosopplærer Tommy Stormo tlf / KIRKENS FOLK I AVERØY Kirkekontor:Tlf man/ons/tors v/sekretær Åshild Sundsøy. Sokneprest (for hele Averøy) Sigurd Andreas Widvey Haugen / Vikarprest i Averøy/Eide (50%) Leif Nordahl / Vikar: Ingibjorg Johannsdottir / Kirkeverge (vikar) Kristian Futsæter Tlf Kirkegårdsansvarlig Rolf Rånes Kantor Chris Clifton Tlf / Trosopplærer (se under Eide)

4 I en mail fra Nepal, orienterte Tore Skeie kort om folk og prosjekt en kjenner i Nepal Kjære venner av HimalPartner! Ja, vi forstår mer og mer rekkevidden av denne store tragedien for Nepal. Beredskapsfasen er over. Samtidig har de i Nepal på ingen måte kommet tilbake til en normal tilværelse. De forteller om fortsatte skjelv. Utsendinger og nepalske kollegaer pendler mellom å være slitne, reagere og det å ønske så inderlig å hjelpe. De kjenner behovene på kroppen. Ragnhild (red.anm: Tores kone) forteller om venner som har alt fra normale stress reaksjoner til klare traumatiske symptomer. Silje hører fra nepalske kollegaer at man ikke snakker åpent med de som mister sine. Folk er redde for å gå inn i husene sine - og i hvert fall å sove i dem. Andre igjen er sinte på for eksempel myndigheter som ikke gjør nok. Det går mye rykter. Men så er det solskinnshistorier om folk som tar sparepenger og mobiliserer, om samhold i landsbyer som deler villig av det lille de har. Behovene er så enorme og utsendingenes rolle blir om mulig enda mer utfordrende. De jobber med å finne balansen mellom å vise nestekjærlighet og sørge for at folk opplever mestring i eget liv. De klarer til og med den viktige oppgaven å holde kontakt med offisielle instanser som WHO, ambassaden etc. For barnefamiliene ble summen av press for stort - og vi er veldig glad for at vi fikk evakuert familien Kippenes i tide til Thailand. For ungene var dette vesentlig. Og der ble også Geir innlagt på sykehus med lungebetennelse. Vi bestemte da at Randi Kippenes reiste dit fra Norge og Randal reiste ned fra Chiang Mai. Dette var viktig for Anne som ble stående alene med ungene. Nå skrives heldigvis Geir ut i dag og alle samles i Chiang mai hos familien Frivold i helgen. Takk til Frivolds og Randi - og be for Anne og Geir og jentene. Vi merker at vi alle reagerer forskjellig - både oss i mellom hjemme på kontoret, og dere der ute; noen blir veldig berørt, mens andre reagerer ved å mobilisere bare enda sterkere.vi utfordres på å være et fellesskap av raushet og forskjellighet.vi er også dypt takknemlig til alle som så gjerne vil bidra til å bøte litt på alt det vonde. For-bønn og penger er kanskje dog viktigst, selv om det ikke alltid oppleves sånn. Men vi trenger selvsagt også etter hvert noen som kan bidra mer praktisk. Takk til dere som har tilbudt dere. Vi vil forsøke å finne gode kanaler for å utnytte de ressursene Nepal trenger uten å overøse landet med for mye gode intensjoner. De må selv få være i ledelse for sitt eget land og akkurat nå er de ikke helt i stand til det - og det er mange som er på nå. 1. Nødhjelp UMN:Vi sendte en søknad til UD gjennom Digni og i samarbeid med Normisjon. HimalPartner står som ledeorganisasjon overfor Digni. UMN er blitt tildelt 7 distrikt i Dhading av myndighetene i Nepal; 3 i de nordlige avsidesliggende stedene og 4 i de sørlige mer fremkommelige distriktene. Dhading var faktisk allerede det området der flere av våre partnere i dag har arbeid.terje og Kåre i Digni var der for to uker siden - og jeg skulle ha reist dit på min tur denne uken. I tillegg støttes sykehusene Tansen og Okhaldunga. Og for oss er det fint og viktig å vite at de psykososial behovene til en traumatisert befolkning har stor prioritet hos UMN, slik det også har for mange av våre andre partnere. Pokhara Christian Council (CPP Fremover Fremover tenker HimalPartner at vi skal møte det umiddelbare behovet for nødhjelp, og ikke minst bidra inn i oppbyggingsfasen. Følg oss på og på facebook. Saken er i hvert fall at vi er overveldet av responsen i støtte fra folk.takk til dere alle som har bidratt til dette. I korte trekk tenker vi nå som følger: ): Med våre egne nødhjelpspenger har Tore, Ragnhild og Mirjam vært i Pokhara og vi valgte å støtte en bred kirkelig plattform som har fått mobilisert mot Gorkhaområdet. Frivillige pakket nødhjelpspakker som deretter ble fraktet til gitte områder. Nestekjærlighet i praksis. 2. Partneres mulighet til å respondere med både nødhjelp og oppbygging. Silje og ut-sendingene er i kontakt med partnerne våre om hvordan hver av de med sin spesialitet og sammen med andre kan møte Nepals store utfordringer. De er i ferd med å responderer. 4 Menighetsbladet for Averøy og Eide

5 raushet i dette vakre landet med alle de nydelige og dyktige menneskene! I den sammenheng en liten håpshistorie: Det ringte en dame dagen før skjelvet. Hun fortalte at hun pleide å få bønneord. Hun hadde fått et bønneord og da hun oppdaget at det var en organisasjon som het HimalPartner tok hun kontakt og ville ha mer informasjon. Bønneordet hun hadde mottatt var nemlig Himalayafolketª! Be om at Gud holder sin beskyttende og bevarende hånd over Nepal i oppbyggingen. 3. Koordinering Vi utvider nå kontaktnettet vårt til flere og flere organisasjoner og sammenhenger som også har hjerte for Nepal.Vi har fått en rolle i å kommunisere med mange forskjellige grupper og kan kanskje på vår beskjedne måte bidra til å spisse hjelpen til Nepal mot reelle behov gjennom å sette aktører i kontakt med hverandre og sørge for god informasjonsflyt. Dette gjelder for kontakt mellom frivillige organisasjoner her i Norge, kontakt med UD og ambassaden, der jeg ble invitert til å ha et innlegg i møte med utenriksministeren og statsministeren her i Norge og der Tore jevnlig har besøkt ambassaden i etterkant at skjelvet. Og så på det viktigste området for HimalPartner, nemlig psykososial respons og psykisk helse. Her har Eldrid og Silje kontakt med våre partnere og Eldrid skal i møte med WHO i Kathmandu i dag. Vi i Norge mobiliserer mental helse nettverket her, inkl. kontakter med for eksempel Senter for Krisepsykologi ved Atle Dyregrov etc. De har bred erfaring i kriser rundt i verden. Spørsmålet for oss nå er hvordan kan vi bidra på kortsikt, mellomkortsikt og lang sikt. Ikke minst hvordan kan vi være med på å sikre at det som kommer inn av hjelp er tilpasset nepalikultur og kontekst. 4. Oppbygging Dette kommer vi tilbake til og vil være noe styre vil gå mer direkte inn i. Vi håper og ber om at vi klarer å være der for Nepal.At vi kan være der nå med de umiddelbare behovene, men også være med når media og de store nødhjelpsorganisasjonene forlater landet. Rollen vi har i koordinering og koble sammen, viser seg å være både viktig og godt for mange aktører. Kanskje skal vi rett og slett be om mer enhet, samhold og Menighetsbladet for Averøy og Eide 5

6 Levende begravd Her sto det et fire etasjes hus. En mor og hennes tre barn ble levende begravd. De kom levende fra det, - det gjorde ikke gamlemor i huset. Ragnhild Skeie har hatt en runde med kamera i sitt nærmiljø i Dhulikhel og i Katmandu for å gi oss her hjemme et inntrykk av situasjonen noen få dager etter det store jordskjelvet. (Alle fotos: Ragnhild Skeie) Sykehuset er overfylt av pasienter fra områdene rundt og helikopter går i fraktfart kontinuerlig. Beboere i telt På grunn av alle etterskjelvene er det teltliv som gjelder. Det er kjølig om nettene og har vært en del regnbyger. De prøver å gjøre det beste ut av det, men mange er Teltliv litetraumatiserte.vi får melding også fra ressurssterke, fagfolk som arbeider i våre prosjekter, som sier de er så sterkt preget at de ikke er i stand til å respondere på nøden rundt seg. Ragnhild møtte kvinnen til høyre. Hun har mistet det meste i jordskjelvet. Hjemmet hennes i bakgrunnen er bare ruiner. Pasienter i telt På Dhulikhel hospital har pasientene fått akuttbehandling. Deretter blir de flyttet til en teltleir lenger oppe i byen, der Hæren har ansvar for å ta seg av dem. Unngå dobbelt traume HimalPartner har den første tiden påtatt seg en rolle med å knytte kontakter og forsøke å koordinere tiltakene. Ved tidligere kriser har mangel på koordinering av hjelpetiltakene noen ganger påført de berørte dobbelt traume. Det vil vi unngå. Vår hovedinnsats kommer imidlertid når gjenoppbyggingen starter og når våre partnere kommer i gang med arbeidet sitt igjen. 6 Menighetsbladet for Averøy og Eide

7 Sår som må få gro Torsdag nesten to uker etter det store jordskjelvet inviterte United Mission to Nepal (UMN) til seminar om «Normale reaksjoner på traumatiske hendelser», forteller Ragnhild Skeie fra Katmandu. Dr. Stephen Coulter, som er rådgiver i UMN på mental helse underviste, med oversettelse til nepali. Han har skrevet et hefte om samme tema, - det er også oversatt. «Traume betyr sår. Et psykologisk traume er et sår på psyken eller sinnet.akkurat som et fysisk sår blir helet på naturlig måte over tid, slik helbredes også sårete sinn gjennom naturlige prosesser.» Slik begynner Dr. Coulters undervisning om traumer. Seminaret var arrangert av dr. Irmgard Spitler fra Elijah counselling center, skriver Ragnhild. Vi var rundt 150 personer, omtrent 1/3 utlendinger og resten nepalere. Seminaret gav en enkel gjennomgang på hva som er normale reaksjonar og hvordan en kan normalisere hverdagen igjen. - Jeg tror de fleste opplevde det nyttig, sier Ragnhild, og at det var enkelt nok til at de fleste kan bruka det de lærte og dele videre i sin egen hverdag. Ragnhild har brukt materiellet tidligere og har opplevd at det fungerer bra. De fattige lider mest «Dette har vi ventet på lenge». Det er overskriften på et lengre intervju med Odd Hoftun i avisen Dagen den 6. mai. - Og dessverre var de ikke forberedt da det skjedde! 88 år gamle Odd Hoftun og hans kone Tullis kom til Nepal første gang i 1958, nærmere bestemt 1. nyttårsdag. Odd skulle bygge Tansen sykehus. Etter hvert satte han mange spor etter seg; yrkesskolen i Butwal, fire kraftverk og mye mer. Han og Tullis er i sorg over det som nå skjer i deres kjære Nepal. Myndighetene var ikke forberedt på det store jordskjelvet, selv om «alle» visste det ville komme. - Man snakker, men konkrete planer og forberedelser er det verre med, sier Odd Hoftun til Dagen på telefon. hovedstaden. Flere av redningsmannskapene har slått leir på rullebanen. I mellomtiden har mange a vsidesliggende landsbyer ennå ikke fått hjelp. - De er vant med å være overlatt til seg selv og forventer lite av myndighetene. Og utlendingene sitter fast på flyplassen og i sentrum og kommer seg ikke ut.veiene er ødelagte eller dårlige, sier Hoftun. (Foto: Ragnhild Skeie) Ellers tenker hun det var et overraskende stort oppmøte i den travle hverdagen folk har. Det sier vel noe om at det er stort behov. Slått leir på rullebanen Odd er ikke overrasket over at mange er blitt innesperret i sammenraste hus. - Disse husene raser for et godt ord. De er bygget av stein med jord som mørtel. Med en gang det rister, ramler de ned. De som er hardest rammet, har ingen kanaler for å formidle det til omverdenen. De sitter der, hjelpeløse. Det er fattige og folk ute i landet som lider mest, konstaterer Hoftun. Situasjonen er absurd, skriver Dagenjournalist Astrid Dalehaug Norheim. Om lag 4000 hjelpearbeidere har reist til Nepal for å hjelpe etter jordskjelvet, men dette har skapt store problemer for flyplassen i Kraftverkene har holdt Etter det Odd Hoftun har hørt fra sine kontakter i Nepal, har både sykehuset i Tansen og yrkesskolen i Butwal klart seg godt i jordskjelvet. - Kraftverkene har holdt seg bra. De ligger inne i fjellet, konstaterer Hoftun. Strømnettet var skadd, men det var enkelt å reparere, så de hadde strøm igjen i Katmandu etter et par dager. Til lokale lesere, kan vi opplyse om at Odd Hoftun opprinnelig kommer fra Batnfjorden, og fikk startet veldig mye virksomhet i Nepal for vel 55 år siden. Menighetsbladet for Averøy og Eide 7

8 Artikkelen er hentet fra Kvinneguiden og ABC-Nyheter på internett - Bygninger svaiet og bakken bølget som et hav Eldrid Brekke, som også har besøkt Averøy og Eide, var i Katmandu da jordskjelvet rammet Nepal 25. april. Foto: Strømmestiftelsen & privat - Bygninger svaiet og bakken bølget som et hav, forteller Eldrid Brekke (44) til Kvinneguiden på telefon fra Katmandu. Den norske spesialpedagogen jobber med å hjelpe trafficking-ofre og prostituerte i Nepal, og var akkurat kommet tilbake til landet etter en ferie i Norge da jordskjelvet skjedde. Da jordplatene under Nepal plutselig glipper ligger Eldrid i senga si i Katmandu og sover ut jetlagen. Bygningen bølger så voldsomt at hun ikke klarer å stå oppreist, men faller ned på gulvet. Siden hus er sterkest i midten krabber Eldrid mot stua. Forsiktig passer hun seg for alle glasskårene som ligger strødd fra taklampen. Så sitter hun på gulvet ved siden av sofaen mens jorda rister. Uvanlig kaldt Jordskjelvet som rammet Nepal lørdag 25. april hadde en styrke på 7,9. Til sammenlikning har et jordskjelv med styrke seks like mye energi som det var i atombomben som ble sluppet over Hiroshima i andre verdenskrig. I underkant av en halv million har mistet hjemmet sitt i dette jordskjelvet, og det fryktes at opp mot mistet livet. Selv om jordskjelvet ikke lenger fyller avisforsidene verden over, er katastrofen pågående for menneskene som bor i Nepal. tte millioner trenger hjelp, og Unicef anslår at 1,7 millioner barn står uten tak over hodet. Disse menneskene har desperat har 8 behov for rent drikkevann og beskyttelse mot sykdommer som kommer av at de døde blir liggende ute og nå begynner å råtne. Den mest synlige ettervirkningen Eldrid ser i dag er alle som nå bor og sover ute. Været er ufyselig. Det regner og er uvanlig kaldt for årstiden, og familier krøker seg sammen under presenninger. Enda verre har de det i landsbyene ved episenteret, som var 80 kilometer nordvest for hovedstaden Katmandu. Eldrids kollegaer forteller om døde familiemedlemmer, folk som har mistet alt og om hjelp som ikke når fram fordi veiene er sperret. - Folk er redde og traumatiserte. Søsteren til en jeg kjenner har brukket ryggen og begge beina, men får ikke hjelp. En annen kollega mistet huset og må finne seg et sted å bo. Nepalesere flest har ikke mye å rutte med. De risikerer bokstavelig talt å miste grunnen under føttene når slikt skjer. Hjelper kvinner Nepal er Eldrids andre hjemland. Sammen med misjonærforeldrene og to søsken bodde Eldrid i Nepal som barn. For nærmere ti år siden reiste hun tilbake for å jobbe for HimalPartner, en norsk misjonsorganisasjon som samarbeider med lokale partnere. Etter to år i Katmandu hvor hun jobbet som spesialpedagog, jobber Eldrid nå for organisasjonen Higher Ground Community Development Nepal, som hjelper trafficking-ofre og prostituerte. Menighetsbladet for Averøy og Eide Eldrid var 18 år da hun så en dokumentar som endret livet hennes. Den handlet om trafficking av jenter i India. - Jeg fikk et kall til å gjøre noe Det var naturlig for henne å reise tilbake til barndommens land for å bidra. Higher Ground hjelper kvinner ut av prostitusjon ved å tilby dem et alternativ yrke. Kvinnene får opplêring i et bakeri, en restaurant eller et smykkeverksted. Eldrid leder en liten gruppe av psykologer og sosionomer som hjelper kvinnene å bearbeide traumer. Bekymret for økt trafficking Strømmestiftelsen har jobbet i Nepal i 24 år og er sterkt tilstede i det katastroferammede landet. I tillegg til å drive nødhjelpsarbeid er de spesielt opptatt av trafficking.allerede før jordskjelvet var trafficking utbredt. - Kyniske bakmenn lurer unge kvinner, som blir kidnappet og solgt til bordeller i India. Der lever de grusomme liv som sexslaver. Vi er bekymret for at bakmenn utnytter situasjonen så unge kvinner blir enda mer sårbare, sier utdanningsleder Asle Stalleland i Strømmestiftelsen til Kvinneguiden. Organisasjonen har siden 2011 holdt ettårige kurs for ungdom, der de blant annet lærer om farene ved trafficking. I forbindelse med disse kursene er det opprettet støtteteam med voksne i landsbyer. - Etter jordskjelvene har disse teamene

9 mobilisert for fullt med å passe på unge jenter og hindre overgrep og trafficking. Ikke forberedt på jordskjelv Eldrid har elsket Nepal og dets folk så lenge hun kan huske. De vakre fjellene, de rause, tålmodige innbyggerne. Landskapet og kulturen minner henne om hvordan det må ha vært i Norge i fordums tider: Små gårder i bratte fjellskrenter. En dør som alltid står åpen for gjester. - For meg er faktisk jordskjelvfaren det som har vært vanskeligst med å bo her. Men jeg er her helt frivillig. Hvis jeg skulle ta hensyn til alle farer, ville jeg ikke kunne gjøre mye. Jeg har bodd her i ti år, og det har ikke kommet noe stort jordskjelv før. I motsetning til de fleste nepalesere var Eldrid mentalt og praktisk forberedt. Hun hadde flere såkalte «go-bagger» klare. Det vil si bagger som inneholder alt som trengs for å overleve de første dagene: bandasjer, presenning, sovepose, liggeunderlag, mat, vann, en radio. Hun fikk ikke utstyret med seg da jordskjelvet skjedde, men hentet det etterpå. Innholdet er fordelt til folk som trenger det. - Jeg tror at mange som bor her permanent har fornektet faren. De orker ikke forholde seg til den overhengende risikoen for jordskjelv. Kanskje bidrar skjelvet til at flere forbereder seg og har slikt klart? undrer hun. Løs tiger Klokka var 1156 da Nepal opplevde sitt verste jordskjelv siden Da det første skjelvet slutter etter et par minutter, kaster Eldrid på seg klær og løper ned fra leiligheten i andre etasje. I en hage samles naboene og venter forskremt på etterskjelvene de vet kommer. - Det er underlig og skremmende når bygninger svaier og bakken bølger som et hav, forteller Eldrid. Tilfeldigvis ligger det en dyrehage i Eldrids nabolag. De har fått beskjed om at en tiger på rømmen kan være like farlig som hus som faller overende ved jordskjelv. - Tigeren rømte, men gjerdene på dyrehagen holdt, så den gikk bare løs inne på området. De fikk bedøvet den og plassert den i et bur, forteller Eldrid. Den første dagen ryktes det at et enormt etterskjelv er på vei. De har hittil unngått akkurat det, men dagen etter i ett-tiden kom et skjelv som målte 6,7. Til nå har området hatt over 100 etterskjelv. Eksperter anslår at Nepal kan forvente flere enn 30 etterskjelv over nivå 5 den neste måneden. - Dette var et veldig stort jordskjelv med katastrofale følger, sier professor Kuvet Atakan, som jobber ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Jordskjelveksperten sier nepalesere må være forberedt på nye, større, skjelv. - Spesielt i området vest for jordskjelvet. Når et fremtidig jordskjelv kan komme, er ikke lett å predikere. I sjeldne fall fortsetter etterskjelvaktivitet i noen år, men normalt varer det noen måneder. Usikkerheten verst De første dagene etter jordskjelet bor Eldrid hos noen som har et jordskjelvsikret hus. De fleste som er samlet der velger å sove ute, men Eldrid er redd for å få lungebetennelse, så hun sover på en sofa i stua ñ hvor det er lett å løpe ut om nødvendig. - Usikkerheten har vêrt verst for folk. Det å ikke vite om et nytt, stort skjelv kommer. I begynnelsen var kroppen i konstant beredskap og fokuset var på å overleve. Det var ingen god opplevelse å vêre midt i et jordskjelv, oppsummerer Eldrid. Kvinneguiden snakker med Eldrid fem dager etter hendelsen. Samme morgen var det atter et lite etterskjelv. - Men det varte bare et par sekunder, sier hun rolig. Vil hjelpe traumatiserte Område Eldrid bor i er relativt uberørt. Gjerder har falt ned og bygninger har fått innvendige sprekker, men selve bæreveggene er skadefrie. Eldrid selv regner med å begynne å sove i leiligheten sin denne uka. - På forhånd trodde jeg ikke at den ville tåle et jordskjelv, men det gjorde den faktisk, sier hun tørt. - Det er bygninger som dreper, ikke jordskjelv, uttalte Dr. James Jackson, ekspert i organsiasjonen Earthquakes Without Frontiers, til avisen The Telegraph. Nå er en slags hverdag er tilbake i Katmandu. Eldrids hovedfokus er å finne ut hvordan hun best kan bidra. Higher Ground tilbyr allerede terapi, så Eldrid og kollegaene planlegger å lage et nytt behandlingstilbud for folk som er traumatisert av jordskjelvet. Har du for eksempel konstant angst for nye skjelv, er det vanskelig å fungere i hverdagen. Får foreldre BARNDOM: - Eldrid med lillesøster Solveig og lillebror Bjørne. Eldrid bodde i landet fra hun var seks månder til hun var 12. De andre barna på bildet var som søsken for de norske barna.bildet er tatt i FOTO: Privat behandling, kan de bedre gi egne barn gode hverdager og trygge dem. - I landsbyene som er hardest rammet har folk nok med å få tak over hodet og mat i magen. Men i Nepal er det ikke noe system for dem som faller utenom. Sliter du for eksempel med angst vil det få store konsekvenser. Derfor håper jeg at vi kan lette folks traumer. Ber om hjelp Asle Stalleland i Strømmestiftelsen sier følgende om hva vi i Norge kan gjøre for å hjelpe: - Svaret er relativt enkelt: Gi penger til en organisasjon du stoler på gjør en god jobb i landet. Behovet er veldig stort nå, og kommer til å være det i lang tid for å bygge opp landet igjen. Slike katastrofer har en tendens til å bli glemt. Ikke glem Nepal. Det kommer til å ta lang tid og kreve store ressurser å bygge opp landet igjen. Fokuset nå er på å skaffe folk basisvarer som mat, vann og tak over hodet, samt nå landsbyer som er vanskelig tilgjengelig. Snart starter regntiden i Nepal. Tilfeldigheter gjorde at Eldrid var i Nepal da jordskjelvet kom. Ønsker hun at hun heller hadde vært i Norge? - Det var ikke noe særlig å oppleve dette. Men jeg er faktisk glad for at jeg var her. Hadde jeg vært i Norge hadde jeg vært så bekymret for så mange. Det er selvsagt veldig ubehagelig nå, men det oppleves likevel meningsfylt å kunne være med å bidra i et land jeg er veldig glad i.verden er urettferdig, jeg vil gjøre mitt lille bidrag mot mer rettferdighet. Menighetsbladet for Averøy og Eide 9

10 Intervju med Alf Arne Ramslien Hver uke kommer det toppolitikere på døra for å tenke høyt, diskutere aktuelle politiske problemstillinger og analysere situasjoner, forteller Norges Ambassadør til Nepal, Alf Arne Ramslien i dette intervjuet med HimalPartners utsendte Tonje Levernes Solberg. Tekst:Tonje Levernes Solberg, Katmandu Alf Arne Ramslien er ikke som alle andre ambassadører. Den tidligere læreren og misjonæren har ord på seg for å være svært tilgjengelig, jordnær og varm ñ men hvordan passer en slik fyr i ambassadørtilværelsen? Bakgrunn som lærer og misjonær En avslappet og blid Alf Arne ønsker meg velkommen i døra til hans nye, flotte residens.vel nedsunket i en behagelig sofa forteller han om tiden som misjonær i Pakistan, hvor han bodde i 6-7 år på 70-tallet. Som pedagogisk rådgiver var han blant annet engasjert i voksenopplæring, på en skole som fikk mange analfabeter til å blomstre. - I dag har mange av dem tatt høyere utdanning eller underviser selv. En yrkesskole som tilbød arbeidstrening av forskjellig slag, ble også tilknyttet. Det var en veldig givende jobb. Han forteller videre at en personlig krise ga ham behov for endring. Det førte ham til utdanningsseksjonen i NORAD i 1985, og deretter til India og Pakistan i ambassadesammenheng. Liker å representere norske verdier Som ambassadør kan han bare trykke på en knapp, så kommer en medarbeider med kaffe. Det minner meg på et spørsmål jeg og andre lenge har lurt på: - Hva passer deg best,alf Arne, livet som misjonær eller ambassadør? - Nå begynner det å bli lenge siden jeg var misjonær. Denne utviklings- og diplomatrollen som jeg har nå, har jeg gradvis grodd inn i. Jeg trives veldig godt. Nettverksbygging, kontakt med politikere og utviklingsrelaterte aktører, høyttenkning, løsningsorientert arbeid - og å representere norske verdier, det synes jeg passer meg fint. Tilgjengelighet - Finnes det en vanlig dag på jobben? - Egentlig ikke. Det er uhyre viktig å kunne respondere på omgivelsene, være tilgjengelig og svare på andres følte behov. Dette er en hemmelighet for å kunne lykkes, trives og føle at man betyr noe. Ett av 10 Ramslien trives godt med nettverksbygging, kontakt med politikere og utviklingsrelaterte aktører, osv. Her sammen med HimalPartners nepaldirektør, Tore Skeie (foto: Terje Holmedahl) mine nøkkelord er tilgjengelighet. Jeg pleier å si at jeg er tilgjengelig 24 timer i døgnet - og det mener jeg! Det har også ført til at det hver uke kommer mange toppolitikere på døra for å tenke høyt, diskutere aktuelle politiske problemstillinger og analysere situasjoner. Dette er en veldig nøytral og ufarlig plass å tenke høyt ñ ingenting av det vi diskuterer, slipper ut. Slik blir vi også politisk oppdatert. Nepal er et unikt land - Skjer dette også ved andre ambassader, tror du? - Jeg har inntrykk av at Norge er ganske spesiell i den sammenheng. Politikerne i Nepal har i alle fall stor tillit til Norge, blant annet etter vår diplomatiske rolle da konflikten gikk mot slutten. Alf Arnes telefon piper, uten at han ofrer den et blikk. Det er kanskje flere grunner enn Norges historiske rolle som gjør at folk kommer hit, tenker jeg med meg selv. - Hva er for deg de største forskjellene mellom å bo og jobbe i Nepal versus andre asiatiske land? - Nepal fremstår som ganske unikt. Menneskene her er usedvanlig hyggelige og tolerante. De gir deg frihet til å være deg selv og tre inn i den nepalske kulturen Det er lite av den sosiale kontrollen av utlendinger som vi finner i andre land. Befolkningen har stor energi og vilje til å gjøre noe med sin hverdag, samt mye omsorg og fellesskapstenkning, - men også usedvanlig store utfordringer på mange områder! Menighetsbladet for Averøy og Eide Lar seg ikke avskrive Engasjementet bobler over hos ambassadøren og samtalen dreies nok en gang vekk fra hans person til hans hjertesaker. - Det er så mye som gjenstår når det gjelder menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likeverd ñ her er det tusen års tankesett som skal endres. Det tar tid. Og det er ikke gjort med en lovendring, en holdningsendring må til. Nepal er underveis, med en betydelig fart! Jeg liker statsministerens utsagn om at energi og demokrati er det nye Nepal HimalPartner Det bringer oss jo inn på HimalPartners store betydning innen for eksempel energiutvikling. På mange måter har misjonen stått for en pionerinnsats, som politikere, byråkrater og store deler av befolkningen er klar over. Det har bidratt til at Norge har et godt rykte her. Alf Arne har helt glemt sin stramme timeplan, men det har ikke jeg. Jeg hopper til siste spørsmål: - Hvordan ser framtida ut når ditt arbeid som ambassadør tar slutt, tror du? - Hvis jeg er velsignet med god helse, så håper jeg å kunne være engasjert i ulike sammenhenger. Hva det betyr, vil tiden vise. Når jeg har forholdt meg til Sør-Asia i 25 år, så kommer jeg ikke til å la meg avskrive så lett! Ambassadør Alf Arne Ramslien blir med på Jubileumsseminaret i Bergen den 27. juli, med tema: «Fotspor - om misjon og kultur».

11 Hjelpa kjem fram - Pokhara kristne komité følgjer pakkene dei deler ut frå innkjøp til pakking, transport, klarering med nødvendige dokumentasjon via distriktssjef fram til mottakarar, med kvittering i alle ledd, seier landkoordinator Tore Skeie. Tekst: Ragnhild Skeie og Terje Holmedahl Fotos: Peder Erikson HimalPartner er involverte i naudhjelpsarbeid gjennom sine partnarar i Nepal. United Mission to Nepal er av dei største, men også ein liten kyrkjeleg komité i Pokhara gjer ein stor innsats, som vi stør. Pokhara kristne komité (PCC) har sendt naudhjelpspakkar (mat, madrasser, telt/presenningar etc) til ca 2000 hushaldningar (truleg ca 8000 personar) i dei hardast råka områda i Gorkha og Dhading. I 1969 bygde United Mission to Nepal Amp Pipal Hospital i Gorkha-distriktet. I mange tiår var HimalPartner involvert i helsearbeid, arbeid blant tibetanske flyktninger og utdanning i det distriktet. Dette distriktet ligg mange tungt på hjartet. HimalPartner stør økonomisk det arbeidet som PCC gjer i dei hardt råka distrikta. - PCC følgjer heile logistikk-lina frå innkjøp til pakking, transport, klarering med nødvendige dokumentasjon via distriktssjef fram til mottakarar, med kvittering i alle ledd, seier landkoordinator Tore Skeie. - Distribusjon i endeleddet vert gjort gjennom lokal distribusjonsnett som alle andre aktørar, og det høyrest solid ut. PCC sine eigne følgjer lastebilane heilt fram. Mottakarar er folk flest utan tanke på religion, kaste eller stand. Ikkje all hjelp kjem fram i like stor grad. Ein engelsk sjukepleiestudent fortelde denne historia til Ragnhild Skeie i Pokhara: Rupi var samla inn i England og sendt gjennom turistar her i Pokhara. Dei handla inn varer og gjekk til lokalt Røde Kors for å få hjelp til å nå folk som lir i Gorkha. Røde Kors sa dei visste om ramma område og var villige til å visa veg inn i området. Sjukepleiarstudenten vart spurt om å følgja transporten med lastebil, saman med Røde Kors, slik at dei kunne yta medisinsk hjelp, om nødvendig. Undervegs stoppa dei i ein landsby og utlendingane som var med blei bedt om å gje Rs kvar til ein gut som angivelig skulle ha mista faren. Dei nekta og sa dei var her med varer, ikkje pengar. Til slutt fekk guten 100 rs frå kvar. Røde Kors-leiaren endra planar stadig undervegs og presenterte dei så for ein mann som viste bilete av den øydelagta landsbyen sin. Sjukepleiarstudenten lurte på korleis vedkomande kunne ha kome seg ned, fått framkalla bileta og så kome seg opp att. Det viste seg at det ikkje var frå hans landsby. Det heile enda med at dei måtte overlata hjelpesendinga til Røde Kors sine folk utan å vita kvar det ville enda opp. Dette illustrerer berre kor håplause ein del velmeinte initiativ er, og at det er forbunde med stor usikkerhet å bevega seg inn i desse områda når ein ikkje er kjent eller har lokale kontaktar. Når det gjeld hjelpesendingane frå Pokhara kristne komité er Tore Skeie imponert over kor stor grad av kontroll over det heile dei er i stand til å gjennomføre. Det er og tale om langsiktig stønad, mellom anna i form av traume-oppfølgjing. Komiteen har eit samla budsjett for operasjonane på 10 millionar nepali rupi, om lag kroner. Så langt har dei garantiar på 4 milllionar. Menighetsbladet for Averøy og Eide 11

12 Takkoffer til Nepal På 17. mai vil Eide kirke gjøre noe ekstra for sine venner i Nepal. Gjennom Himal- Partner og Higher Ground har de allerede et aktivt engasjement til Nepal. Man tar opp offer flere ganger i året. Hver søndag ber de også for Nepal. Men i denne situasjonen må man gjøre mye mer, man vil samle inn penger og sende dem til jordskjelvofrene. Hjelpen går blant annet gjennom gode venner i Higher Ground som har sin base i Kathmandu. Til daglig kjemper de mot sexslavesalg av unge jenter og de utdanner de som reddes fra gata og bordellene. Nå er de fattige nepalesiske jentene enda mere sårbare og trenger vår beskyttelse og vår utstrakte hånd. Bakgrunnen for Eide sitt engasjement Bimala Pokharel er lederen for Higher Ground. Hun besøkte Møre og Romsdal i Da fikk hun god kontakt med lederne i Eide. Hun fortalte personlig og levende om kampen mot traficking av unge jenter hvert år til Indias bordeller. De selges som slaver for ca. 900 kr. pr. stk. Det samme koster ei geit. Etter jordskjelvet blir nå barna enda mer sårbare. Kyniske bakmenn kommer og kidnapper dem fordi samfunnet er i total oppløsning. Auto.riteter er borte. Mange eldre har omkommet i jordskjelvet, så hvem skal nå passe på dem? Episenteret var i Gorkha der Bimala sine slektninger bor. Infrastrukturen er ødelagt. Utallige hus kollapset. I Bhapak var der 1200 hus - bare 4 står igjen. Svært mange av Bimala sine slektninger har omkommet. Men hun og vi må jobbe for de overlevende. Bimala Pokharel startet Higher Ground, og har besøkt vårt distrikt for å fortelle om det for noen år siden. HimalPartner står sammen med Bimala. Misjonsorganisasjonen er en viktig del av Higher Ground gjennom den norske utsendingen Eldrid Brekke (se annet oppslag i bladet - fra Kvinneguiden/ABC Nyheter) som jobber der hver dag året rundt. Hun er oppvokst i Nepal og snakker nepalispråket flytende. Sammen er disse et kriseteam etter jordskjelvet, særlig vil de beskytte de svakeste, -altså jentebarna. Møtte konfirmanter i 2011 I 2011 møtte Bimala mange hundre konfirmanter i Møre og Romsdal. I tillegg deltok Bimala på ei stor prestesamling i regi av Bispekontoret. Der fikk alle kirkelederne høre henne fortelle om dette kyniske salget som HimalPartner kjemper i mot sammen med Bimala. De har både terapisenter som kan hjelpe damene med gjenoppbygging av den mentale helsa og opplæring i vanlige yrker så de blir selvstendige. Higher Ground har opplæring i bakeri, restauranter, frisørsalonger og smykkeverksted. På smykkeverksteder trenes de opp til å skape flott kunst. Smykkene selges også gjennom menigheten i Eide. Hvert år har konfirmantene på Eide egen «Slavelørdag» der de lærer om frihetskampen som utkjempes i Nepal. Dette gjorde de i februar, og da visste de ikke noe om jordskjelvet som var i anmarsj For Higher Ground og den nepalesiske kirka har jordskjelvet rammet spesielt hardt, fordi skjelvet kom på en lørdag.lørdag er fridag i Nepal og gudstjenestedag. Da satt de tett i tett på gulvet i enkle kirkebygg. Det fortelles om mange kirkebygg som har kollapset. Kirkemedlemmene ble levende begravet under murstein og dårlig betong. Hadde Menighetsbladet for Averøy og Eide

13 har jobbet tett sammen med TK-ingeniøren Odd Hoftun. Ragnhild og Tore snakker flytende nepali og har et stort nettverk blant vanlige folk, men også blant byråkrater, politikere, pedagoger og kirkeledere. De er en stor ressurs for andre norske nødhjelpsorganisasjoner. Nå har det gått ei uke siden jordskjelvet. Ragnhild Skeie skriver om gudstjenesten denne lørdagen: 1 laaaang veke sidan jordskjelvet. Det var godt å vera i kyrkja i dag. Pastoren la inn over oss at no er det viktig å hjelpa uansett kaste, religion eller status.viktig. Nett no går det 4 lastebiler herifrå til Dhading, Gorkha og Nuwakot med presenningar, mat og anna utstyr. HimalPartner støttar gjennom dette lokale nettverket. de hatt ordentlig armering så hadde det selvfølgelig gått mye bedre. De husene står. Nå rapporteres det om begravde kirker i heile sentrale deler av Nepal. Befolkninga der er på totalt 8 millioner, og ca 20 prosent av disse er kristne Ragnhild Skeie forteller fra en forstad til Kathmandu dagen etter jordskjelvet: - Mange vener ringjer og fortel om korleis dei har det. Ei veninne ringde og fortalde om ein kyrkjelyd nokre kilometer herifrå der alle i menigheten omkom då kyrkja raste saman. Kva seier ein då?? Ho og mann og barn har budd i si kyrkje sidan laurdag og der er masse folk som kjem for å overnatte om kvelden. Ho er redd for sjukdom sidan det er vanskeleg med hygiene. Ragnhild og ektemannen Tore Skeie har vært utsendinger for HimalPartner i 30 år. Tore er ingeniør og har bygget 3 kraftverk i landet. Han er spesielt handlekraftig og Menighetsbladet for Averøy og Eide

14 Artikkel som kommer på trykk i TK og RB Bidrar til HimalPartners jordskjelvarbeid NEPAL/AVERØY/EIDE: De lokale menighetene på Kornstad og Eide bistår sin misjonspartner Himal- Partner i deres omfattende arbeid i jordskjelvrammede Nepal. Eide og Kornstad menigheter har jevnlige takkoffer til HimalPartner, deres samarbeidspartner innen misjon. Kornstad tok opp takkoffer sist søndag til HimalPartner, Eide tar opp to ekstraoffer denne uka, både Kristi himmelfartsdag og på 17. mai. Alt går til HimalPartners arbeid for jordskjelvrammede i Nepal. Dette kommer godt med, i et arbeid som startet allerede rett etter at det første jordskjelvet rammet 25. april. - Siden jordskjelvet har vi handlet lokalt og vi fikk startet forsyningsruter inn i områdene med ressurspakker som består av ris, linser, medisiner, stearinlys, presenninger og andre livsnødvendigheter, sier Bjørn Ødegaard, frivillig i HimalPartner, og Kornstad og Eide menighets nærmeste kontaktperson. Likevel er fokus i media, NRK og de store avisene, vært på de store nasjonale og internasjonale organisasjonene som stoppet opp på flyplassen eller ikke kom inn i det hele tatt familier hjulpet - Våre lokale hjelpere og medarbeidere har for lengst allerede fått inn 4000 slike ressurspakker, som tilsvarer 4000 familiers behov, som trengs under monsunen nå, forteller Ødegaard. Det er medarbeidere i Pokhara som har pakket og båret inn disse pakkene, og som fortsatt holder på å hjelpe der de kan. - Det var veldig mye snakk om alle hus som hadde falt sammen og at infrastrukturen var ødelagt og så videre. I Norge var fokuset på at vi skulle få inn feltsykehus og alt dette. Bra på alle måter, men vi forsøker å bringe ut budskapet om at sykehusene våre i Nepal er i full drift. Fjellsykehuset Tansen og det store sykehuset i Katmandu, Patan, som HimalPartner står bak, står uberørt og er i fullt operativ, bokstavelig talt, sier en optimistisk Ødegaard. Begge sykehusene er bygget av nordmenn,tansen av Odd Hoftun. Så er de videreutviklet i samarbeid med mange andre misjonsorganisasjoner fra hele verden. Fra Batnfjord HimalPartner har gjennom godt og vel 50 år, siden Odd Hoftun fra Batnfjorden kom til landet litt før 1960, bidratt stort på infrastruktur av forskjellig slag. Odd Hoftun fra Gjemnes var allerede på 50-tallet i gang med å få bygget kraftverk og annen infrastruktur, slik at nepaleserne skulle kunne hjelpe seg selv i framtida. Nå har HimalPartner bidratt til utdannelsen av sykepleiere og andre helsefagarbeidere. (Foto: HimalPartner) - Foruten sykehus, har det blitt flere kraftverk, vi har utdannet sykepleiere og andre helsefagspersoner og vi støtter også organisasjoner som Higher Ground, som jobber aktivt mot sexslaveriet som pågår i stor skala i disse områdene. Nå i disse jordskjelvtider, der hele samfunnet er i stor oppløsning, er det veldig viktig at vi klarer stoppe disse slavehandlerne i deres jobb, sier Ødegaard. Konfirmantene i Eide fikk besøk av ham og flere andre frivillige fra HimalPartner i fylket, og hadde en spennende dag på bedehuset i Eide tidligere i år. Filmklippet som ble vist som en del av opplegget, gjorde de unge temmelig stille og alvorlige. Derfor er det så viktig at menigheter som Eide og Kornstad støtter Higher Ground gjennom sin solidaritetsavtale. Korsene som konfirmantene i Eide fikk etter sin konfirmasjon forrige helg, er laget av jenter og kvinner som har klart å komme seg ut av sexslaveriet i India og som har fått en arbeidsplass gjennom Higher Grounds mange tilbud.

15 En mail fra Tore Skeie Fra en av nordmennene som er i Nepal og jobber med saken,tore Skeie (utdrag fra e-post, ca. halvannen uke etter det første store skjelvet): - Det har vore tett oppfølging av vårt eige mannskap, særleg dei første dagane då det var så tett med større etterskjelv. Då var det lite fokus på anna enn å tryggja nærmiljøet.vi har støtta eit kyrkjeleg nettverk i Pokhara (Pokhara Christian Community) som har ein robust organisasjon og skikkeleg oppfølging frå A til Å.Ragnhild (kona, red.anm) har lagt ut ein del informasjon om dette, - på facebook Vi har to hovudspor no: 1) støtte gjennom UMN med dei store midlane frå NORAD/UD, 2) innsamla midlar til Pokhara Chr Community (har sendt ressurspakkar til ca 4000 hushald i Gorkha, Dhading og Nuwakot samt eit medisinsk team til Trisuli Hospital). - Dette arbeidet vert utvida i samsvar Ekteparet Skeie - Tore og Ragnhild. Bildet lånt fra FB. med ressursar tilgjengeleg. I tillegg har vi støtta fleire mindre prosjekt i våre respektive nærområde. - Elles vil alle partnarane våre identifisera særlege behov, og desse vert støtta etter ei samla vurdering. Etter kvart er akuttfasen no på hell, og fokuset retta meir på mental restitusjon av heile folket samt den store oppgåva som ligg framfor med gjenreising av infrastruktur. Så til spørsmåla: - Butwal og yrkesskulen: bortimot null problem. Veldig lite berørt av skjelvet. - Tansen Sykehus: bortimot null problem. Veldig lite berørt av skjelvet. - Dhampus: på same måte som Pokhara: veldig lite berørt av skjelvet. Livet går sin vante gang. - Bhattedanda: området rundt er relativt sterkt berørt, og vi har i dag frakta skum-madrassar. Skal ut dit i morgon. - House of Hope under Koshish: stort sett greit, berre mindre fysiske skadar. Nokre av bebuarane er framleis skaka - Vi er svært takksame for all den støtta som Himalpartner har fått på så mange vis, også store økonomiske gåver (bl.a. frå Sunnmøre!!) Mange takk til alle desse! Det er utruleg mange som ringjer oss av nepali vener og andre og spør om hjelp. Mange har store eksistensielle problem, men vi kan ikkje møta alle desse sjølvsagt, så dermed er vi inne i hjelparen sitt dilemma. Vi kan ikkje som organisasjon støtta einskild-individ, men heller større grupper/fellesskap der midlane vert forvalta på ein skikkeleg måte. Det er ikkje til å leggja skjul på at vi er noko mentalt utlada, og lyt etter kvart ta på alvor at kvile trengst... Dette berre i all hast.ver venleg å vidaresenda denne eposten Mvh/Best regards Tore Skeie Nepal Director HimalPartner Gjennom sine mange lokale medarbeidere og sitt store nettverk i Kathmandu har HimalPartner vært i sving med å få hjelpen ut i de hardest rammede områdene helt siden skjelvet rammet første gang. Og som allerede nevnt står sykehusene til HimalPartner intakt og er i full drift. Dette gjør at de kan gjøre en innsats både i hovedstaden og i fjellområdene rundt Tansen. Det kanskje ikke alle vet, selv om de kjenner til Nepal og områdene der, er at HimalPartner står bak nærmere 50 % av industrien i Himalaya. - Dette setter oss i en helt unik posisjon. Gjennom de rundt 60 år vi har vært i Nepal, har vi fått opparbeid et stort og omfattende nettverk. Vi har som allerede nevnt bygget 2 store sykehus, med egne sykepleierskoler: Tansen ved Odd Hoftun og Patan ved Sigrun Møgedal. Rundt sykepleiere og helsefagarbeidere har fått sin utdannelse her, lokale sådanne, som blir boende etter utdannelsen og kan bistå sitt eget folk. Vi utdanner også ingeniører ved universitetet i Kathmandu, og er det noe Nepal trenger, så er det ingeniører, slår Ødegaard fast. - Vi har bygget opp 4 vannkraftverk i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Ingeniør Odd Hoftun er en legende her i området, og bildene vi kan ta med hjem viser gamle kraftstasjoner fra 30-tallet i Oslo, som nå gjør kjempetjeneste for nepaleserne. Når katastrofer som disse jordskjelvene skjer, er det også viktig at det er lege- og helsehjelp i området. - Derfor har vi også lederutdanning innen psykiatri og sjelesorg som viktige satsningsområder. Vi samarbeider også tett med de unge kirkene som nå har 2 millioner ivrige medarbeidere. Det er noen av disse som hjelper oss å bære ut nødhjelpa til fjerne landsbyer, oppe i fjellene, sier Ødegaard. Vil DU støtte HimalPartner i deres arbeid, så er kontonummeret: Her kommer pengene fram og det er lokal kompetansebygging vi driver, sammen med yrkesutdanning og industriutvikling i fjellandet. Dette arbeidet forsetter ufortrødent videre selv etter at TV-teamene drar videre, slår Bjørn Ødegaard fast.

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2011 Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE ... er vi der Når naturen dramatisk rammer, når bomber sprenges, når ulykken skjer når vanskelige sitasjoner oppstår

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Okhaldhunga Times Desember 2012

Okhaldhunga Times Desember 2012 Okhaldhunga Times Desember 2012 Kjære venner Et kvinneliv En vårdag for seks år siden kom en kvinne med en verkefinger på sosialkontoret. Hun trengte hjelp til å betale en regning på om lag ti kroner.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE etter selvmord Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid De unge sliter med psykososiale, eksistensielle og relasjonelle vansker De unge trenger og ønsker støtte

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Okhaldhunga Times Mars 2011

Okhaldhunga Times Mars 2011 Okhaldhunga Times Mars 2011 Kjære venner De siste tre årene er det gravd ut veier rundt om i fjellheimen i Nepal. De gir folk muligheter for både handel og fødselshjelp. På disse veiene presser folk seg

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Observasjoner gjort de siste ukene:

Observasjoner gjort de siste ukene: Mission completed Etter tre uker i Aurangubad takker vi for oss og setter kursen østover mot Mumbai. Det er nesten litt trist å skulle reise herfra. Tre uker er ikke så lenge, men det føles som om vi har

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser Senter for Krisepsykologi AS Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser I denne brosjyren får du råd om hva du kan si til barn om en krise rammer. Du kan ha nytte av å lese hele brosjyren, ikke bare

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer