CURRICULUM VITAE Januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Januar 2015"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Januar 2015 Navn: Marte Winsvold Født: Akademisk grad: PhD i statsvitenskap Stilling: Forsker II E-post: Telefon Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2013 PhD, statsvitenskap PhD-kurs 2011 Case Study Research Methods Oslo Summer School, UiO 2011 Vitenskapsteori SV-fakultetet, Universitet I Oslo 2006 Politiske utopier (PhD-kurs) Institutt for statsvitenskap, Universitetet I Oslo 2006 Technology and the public sphere Institutt for informasjonsog medievitenskap, Universitetet I Bergen 2001 Cand.polit. Hovedfagskurs 1998 vår Seminar i SPSS Institutt for statsvitenskap, 1998 vår Spillteori, debatt-teori og forhandlingsteori Institutt for statsvitenskap, 1998 vår Politiske utopier (hovedfagskurs) Institutt for statsvitenskap, 1997 høst Metodekurs Institutt for statsvitenskap, 1997 høst Holdningsdannelse og offentlig opinion Institutt for statsvitenskap, 1997 vår Hva er politikk? Institutt for statsvitenskap, 1996 Cand.mag. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 1996 høst Medievitenskap grunnfag Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo 1996 vår Certificat d Etudes Politiques Institut d Etudes Politiques de Paris 1994 høst Statsvitenskap mellomfag Institutt for statsvitenskap, 1994 vår Statsvitenskap grunnfag Institutt for statsvitenskap,

2 1992 høst Examen philosophicum Yrkeserfaring: Forsker, ISF Foreleser ved Høyskolen i Oslo, Administrasjon og ledelse Forsker, NIBR 2009 Seminarleder i forskningsmetodologi, masterutdanningen, Institutt for statsvitenskap, Seminarleder i politisk teori på bachelorutdanningen, Institutt for statsvitenskap, Konsulent i meningsmålingsinstituttet Opinion AS Vitenskapelig assistent ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Seminarleder i metode og statistikk for grunnfagsstudenter i statsvitenskap, Prosjektledelse: An urban future for Sápmi? Sámi youth organizing and networking in a context of indigenous urbanization. NFR, Accountability and delegation. KMD, Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities. NFR, NIBRs strategiske instituttsatsning. Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway, NCBiR, Polish-Norwegian Research Programme, (prosjektleder for den norske delen). Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale erfaringar med og organisering av dei lovpålagte ordningane med eldreråd og råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. KRD, Hemmeligheten bak suksess. KS, Potentials of and limits to adaptation, Norges forskningsråd, (prosjektleder på NIBRs del). Elektronisk innbyggerinitiativ, KRD, Publisering Artikler og bokkapitler Klausen, Jan Erling, Inger-Lise Saglie, Knut Bjørn Stokke and Marte Winsvold (2015) Planning for climate change adaptation in urban areas in O Brian and Selboe (reds) The Adaptive Challenge of Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. Inderberg, Tor Håkon, Knut Bjørn Stokke and Marte Winsvold (2014). The effect of New Public Management reforms on climate change adaptive capacity: a comparison of urban planning and the electricity sector. In Leal, Walter (ed.) Handbook of Climate Change Adaptation. Springer. Klausen, Jan Erling, Helge Renå og Marte Winsvold (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift 2(2014): Oslo: Universitetsforlaget.

3 Trude Rauken, Mydske, Per Kristen, and Marte Winsvold (2014). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment, published online January 24 th. DOI: / Winsvold, Marte (2013). Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review. 34 (2013) 1, pp Langeland, Ove, J.E. Klausen & M. Winsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities. In Scmidt-Tomé. P. and Klein, J. (red). Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation. Wiley-Blackwell, p Orderud, Geir Inge and Marte Winsvold (2012). The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities. International Journal of Environmental Studies 2012:1-16. Klausen, Jan Erling and Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections The case of Citizen s Initiative. In: Egner, Björn, Haus, Michael and Terizakis, Georgios (eds): Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt, VS-Verlag, Wiesbaden, Skogerbø, Eli and Marte Winsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication 26 (3): Winsvold, Marte (2009). Arguing into the digital void? On the position of online debates in the local public spheres of four Norwegian municipalities, Javnost The Public, 16, Winsvold, Marte, Knut Bjørn Stokke, Jan Erling Klausen, and Inger-Lise Saglie (2009). Organizational learning and governance in adaptation in urban development. In Adger, W. Neil, Irene Lorenzoni and Karen O Brien (eds) (2009) Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance. Cambridge: Cambridge University Press. Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2008). Hvilken betydning har internett? Om politisk inkludering av innbyggere med funksjonsnedsettelser. Tidsskrift for velferdsforskning 11(3): (ISSN ). Reinsalu, Kristina and Marte Winsvold (2008). Does civic culture influence the use of online forums? A comparative study of local online participation in Estonia and Norway. NISPACee Journal of Public Administration and Policy, vol 1 (1): Skoberbø, Eli og Marte Winsvold (2008). Dialogens dilemma nettet som debattarena. I Enli, Gunn og Eli Skogerbø (red.) Digitale dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademiske. Winsvold, Marte (2007). Municipal websites in the local public debate: Supplying facts or setting agenda? Nordicom Review 2/2007. Berntzen, Lasse and Marte Winsvold (2005). Web-based tools for policy evaluation. Lecture notes in computer science, vol. 3416, Berlin: Springer-Verlag Berlin. Winsvold, Marte og Trine Myrvold (2005). Lokalavisene som offentlig rom befolkningen ytrer, politikerne lytter. I Bjørklund, Tor og Jo Saglie (red): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk. Innsendte artikler Winsvold, Marte, Kari Johanne Hjeltnes, Jan Erling Klausen, and Ove Langeland (2 nd submission). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen.

4 Artikler i populærvitenskaplige tidsskrift, bokanmeldelser Winsvold, Marte (2014). Varmere betyr våtere om klimatilpasning i norske byer. + KOTE. Winsvold, Marte (2014). Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.). Det norske demokratiet i det 21. århundre. Bokanmeldelse. PLAN 5 (2014). Klausen, Jan Erling, Helge Renå og Marte Winsvold (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner? PLAN 2(2014): Oslo: Universitetsforlaget. Rapporter og notater Bjørnsen, Hild-Marte, Jan Erling Klausen og Marte Winsvold (2015). Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap. NIBR-rapport (kommer 2015) Winsvold, Marte, Siri Nørve, Sigrid Stokstad og Guri-Mette Vestby (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR-rapport 2014:4. Winsvold, Marte (red) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24. Winsvold, Marte (2013). Hva innebærer god demokratisk styring for ulike aktører i lokaldemokratiet? I Winsvold, Marte (red) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24. Blåka, Sara og Marte Winsvold (2013). Organisatoriske faktorers betydning for demokratisk styring. I Winsvold, Marte (red) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24. Winsvold, Marte (2013). Strategier for god lokaldemokratisk styring. I Winsvold, Marte (red) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24. Blåka, Sara, Jan Erling Klausen, Trine Myrvold, Helge Renå, Marte Winsvold og Hilde Zeiner (2013). Framtidens kommune kriterier for politisk oppslutning. NIBR-rapport 2013:21. Lund-Iversen, Martin, Hege Hofstad og Marte Winsvold (2013). Innsigelser etter plan- og bygningsloven. NIBR-rapport 2013:10. Hanssen, Gro, Jan Erling Klausen og Marte Winsvold (2013). Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport 2013:4. Klausen, Jan Erling, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winsvold og Jacob Aars (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Samarbeidsrapport NIBR/Uni Rokkansenteret. Winsvold, Marte og Gro Sandkjær Hanssen (2012). Den lokale mediedekningen av e- valgforsøket. Lokale medier som opinionsdannende aktører. I Bock Segaard, Signe og Jo Saglie (red.). Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Oslo: ISF-rapport 2012:003.

5 Klausen, Jan Erling, Inger-Lise Saglie, Knut Bjørn Stokke og Marte Winsvold (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. NIBR-notat 2012:101. Indset, Marte, Jan Erling Klausen, Eivind Smith og Marte Winsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. NIBR-rapport 2011:28. Christensen, Dag Arne, Gro Sandkjær Hanssen, Elin Kittelsen, Jan Erling Klausen, Marte Winsvold og Jacob Aars (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Samarbeidsrapport NIBR/Rokkansenteret. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær, Martin Hanssen, Elin Kittelsen, Jan Erling Klausen and Marte Winsvold (2008). G-FORS, Governance for Sustainability. NIBR-rapport 2008:9. Winsvold, Marte (2008). E-petition in Norway. In Lindner, Ralf. Wissenschaftliche Evaluierung und Begleitung des Modellversuchs»Öffentliche Petitionen«Fallstudien zum Interneteinsatz im Petitionswesen, Vorgelegt vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI). Lorentzen, Hilde og Marte Winsvold (2008). E-initiativ en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ. NIBR-rapport 2008:19 Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2006). Lokalt e-demokrati. Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. NIBR-rapport 2006:1. Winsvold, Marte og Hilde Lorentzen (2006). Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i tre kommuner: Midtveisevaluering. NIBR-notat 2006:136. Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2006). Lokalt e-demokrati for alle: Hvordan kan kommuner fremme elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser? Et idé- og erfaringshefte. NIBR-notat 2006:110. Berglund, Frode og Marte Winsvold (2005). Unge folkevalgte. Om rekruttering og frafall blant unge folkevalgte i norsk lokalpolitikk. NIBR-rapport 2005:9. Myrvold, Trine, Sigrid Skålnes og Marte Winsvold (2004). Et offentlig rom i lokaldemokratiet? NIBR-rapport 2004:9. Hansen, Tore og Marte Winsvold (2003). Politiske effekter av kommunesammenslutninger. I Hansen, Tore (red): Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. NIBR-rapport 2003:10. Vabo, Signy og Marte Winsvold (2003). Utredning om opprettelsen av et lokalpolitikerarkiv. Internt notat for KRD. Avhandling og hovedoppgave Winsvold, Marte (2013). Lokal digital offentlighet. Series of dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. No Winsvold, Marte Slagsvold (2001). Kontantstøttedebatten: en kamp om definisjoner. Oslo:, Institutt for statsvitenskap. Hovedoppgave. Konferansepaper

6 Klausen, Jan Erling og Marte Winsvold (2015). Politisk styring av kommunaleide selskaper Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, januar 2015, arbeidsgruppe «Offentlig politikk, administrasjon og velferd». Winsvold, Marte and Hilde Zeiner (2014). New public management or new public accountability? ECPR General Conference, University of Glasgow September Winsvold, Marte and Mikkel Berg-Nordlie (2014). An urban future for Sápmi? The influence of Sámi youth organizing and political networking on the Sámi policies of Nordic cities. Nordic Political Science Association Conference i Gøteborg august Klausen, Jan Erling, Marte Winsvold and Ove Langeland (2014). Adaptation: a question of knowledge transfer? EURA-konferansen City Futures Paris juni. Sara Blåka, Jo Saglie og Marte Winsvold (2013). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet. Paper til den 22. nordiske kommuneforskerkonferansen, Åbo, november Winsvold, Marte (2006). What role do the municipal websites have in the local public sphere? Presentert på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Bergen, januar Winsvold, Marte (2005). Nettdebatten som arena for politisk deltakelse. Presentert på Nordic Political Science Association Conference, Reykjavik, august Winsvold, Marte og Lasse Berntzen (2005): Citizen Initiative to Support Democracy. Paper presentert på Scandinavian Workshop of e-government, København februar Winsvold, Marte (2005): Nettdebatten en arena for politisk deltakelse. Paper presentert på Nasjonal fagkonferansen i statsvitenskap, Hurdalsjøen januar Winsvold, Marte (2004): Internet and the local public sphere: A theoretical discussion on how to study the role of the municipal websites in the local public sphere. Paper presentert på Scandinavian Workshop on e-government i Örebro, februar Kronikker o.l. Verdibørsen (27. september 2014). Anonymitet på nett? Klassekampen (10. juni 2014). Lokalstyre på vikende front. Ideer. Jan Erling Klausen, Helge Renå og Marte Winsvold Ekko, P2 (29. august 2013 kl 09:03-09:33). Mer demokrati? Aftenposten (27. august 2013). Deltakelse også mellom valg. Meninger. Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Marte Winsvold. Drammens tidende (15. januar 2007) Demokrati på nett. Kronikk. Gro Sandkjær Hanssen, Eli Skogerbø og Marte Winsvold. Aftenposten (25. januar 2007). Lærer seg debatt på nettet. Kronikk. Eli Skogerbø og Marte Winsvold