Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!"

Transkript

1 SE akershus en enklere hverdag for folk flest Bærum ordførerkandidat torbjørn espelien: Nei til blokker JA til småhus! IdA Ohme Pedersen: Fikk vedtatt demenslandsby i bærum Fylkesordførerkandidat Vibeke Limi: Fremskrittspartiet vil jobbe for gratis kollektivkort til ungdom Folk Flest engasjerer meg! hans andreas limi: Siste nytt fra løvebakken Endelig har vi fått DYREPOLITI!

2 Kjære leser og velger i Akershus! På vegne av Akershus Fremskrittsparti håper jeg at du tar deg tid til å lese vårt valgmagasin som du har fått i posten! Høsten 2013 ble det regjeringsskifte i Norge, og Frp er for første gang i regjering med ansvaret for å styre landet og gjennomføre en bedre politikk for folk flest. Regjeringen er i mindretall i Stortinget, og derfor må alle saker forankres hos V og Krf. Noen synes kanskje det gir en utydelig primærpolitikk og begrenser regjeringens handlerom. Det er i så fall helt riktig oppfattet, men samtidig en realitet og en situasjon som stiller store krav til godt politisk håndverk og samarbeid på borgerlig side. Regjeringsdeltakelse er krevende og gir fort en slitasjeeffekt på meningsmålingene fordi forventningene til den nye regjeringen er store. I regjeringsplattformen har Fremskrittspartiet akseptert noen kompromisser for å få til en helhetlig avtale. Samtidig har vi fått stort gjennomslag og mange seire på områder som er viktige for våre velgere. I dette valgmagasinet går vi igjennom status, presenterer resultatene av regjeringssamarbeidet og angir retningen videre for fylket og kommunene i Akershus. I september skal du bestemme hvilket flertall som skal styre fylkeskommunen og din kommune i de neste fire år, og lokalvalg er viktig. Mange rammer fastsettes av storting og regjering, men lokale beslutninger påvirkes av lokalt engasjement og lokalpolitikere som gjør prioriteringer i din kommune. Fremskrittspartiet har vært i posisjon i flere kommuner, i flere perioder, og vi gjenvelges. Ullensaker har blitt et utstillingsvindu for god Frp-politikk og godt samarbeid på borgerlig side. I en krevende periode med enorm vekst i kommunen har FrP sørget for at alle som trenger sykehjemsplass får det og på enerom, det er rullerende opptak i barnehagene, barna får plass på dagen. Vi har bygget flere nye skoler og idrettsanlegg, og tilrettelagt for god infrastruktur samtidig som de økonomiske resultatene er tilfredsstillende. Fremskrittspartiet har en god politikk og dyktige politikere i alle kommuner, og DU kan bidra til at vi får flere utstillingsvinduer som Ullensaker! Bruk stemmeretten 14. september og stem Fremskrittspartiet! Hans Andreas Limi Fylkesleder og stortingsrepresentant Akershus FrP Foto: Tonje Hurum Innhold 3 Gratis ungdomskort til Akershus-elevene 4 Vibeke Limi: Velger meg blå-grønt 6 Norges beste videregående skole 8 Bedre fremkommelighet på veiene 10 Endelig får vi dyrepoliti! 11 Kampsport - en sosial arena 12 Siv Jensen: Folk flest engasjerer meg 14 Siste nytt fra Stortinget 15 Hva skjer i DIN kommune? 23 Ib Thomsen: Opposisjonsmann i posisjon 24 Kari Kjos: Ikke lenger på helsa løs 26 Lenge leve idretten, kulturen og frivilligheten 28 Helse i hvert åndedrag 29 Arne Rune Gjelsvik: En enkel gutt fra landet? 30 «My Home is My Castle» 32 Fylkestingsprogrammet 35 Det dreier seg om arbeidsplasser 36 Våre kandidater til fylkestinget 2 VALGMAGASINET

3 GRATIS reisekort for ungdom hele døgnet Foto: Ruter.no Fremskrittspartiet vil gi alle som går på videregående skole et gratis kollektivkort. av vibeke limi, ordførerkandidat Akershus FrP Dette er viktig for FrP, fordi dagens ordning oppleves som urettferdig av mange elever. Svært mange ved de videregående skolene kvalifiserer for gratis reisekort fordi de bor mer enn 6 km unna skolen. mens de som bor 5,9 km unna, må kjøpe ungdomskortet selv. Mange elever sitter med lekser og gruppearbeid på skolen utover reisekortets tidsfrist, hvilket medfører at de må betale hjemreisen selv. En sammenslåing av dagens fylkeskommunale reisekortordning og ungdomskortet, gjør at kortet blir åpent 24-7, og begrenses derfor ikke lengre av skoletiden. Elevene våre får langt større fleksibilitet, det blir enklere for dem å komme seg til og fra skolen, men også til trening og ev. jobb. Dette gjør elevene mer miljøbevisste, og mange vil derfor la bilen stå, fordi kollektivreisen blir gratis. Vi unngår også sniking. Det kan virke urettferdig at mange får det gratis fordi de velger skoler som utløser reisekort, mens andre bor noen meter for nærme og må betale selv. Fylkeskommunen betaler allerede for ca 60 prosent av elevene i Akershus og vi subsidierer allerede ungdomskortet med ca 70 prosent. Derfor er det mulig å likestille alle elever og gi dem dette kortet som kan brukes hele døgnet. «Jeg vil ha gratis kollektivtransport for Akershus-elever. Vibeke Limi vibeke limi 55 år fra bærum politisk aktiv siden 1975 leder av kultur, folkehelse og frivillighet Jeg vil bli din fylkesordfører fordi jeg er: Lydhør Oppriktig Interessert Engasjert Reflektert... og tør å være annerledes - Jeg later ikke som Jeg sier det som det er Litt politisk ukorrekt helt greit Det er resultatene som teller Demokratiske prosesser er overordnet Foto: Tonje Hurum VALGMAGASINET 3

4 Det er lov å ta et oppgjør med det bestående, det er lov å forandre, tenke nytt, se muligheter og ikke alle begrensningene! Det er fylkesordførerkandidat i Akershus, Vibeke Limi som med sterk overbevisning gir uttrykk for dette i møte med Valgmagasinet. av Bjørn H. Bruun Jeg velger meg blågrønt om jeg er Blått fordi hun er en ekte FrP er og det er partiets farge, grønt fordi natur og friluftsliv er overordnet i hennes liv, og selvsagt rødt fordi FrP har en sterk sosial profil som bygger opp under det varme og inkluderende. At hun er en rødtopp, vitner vel kanskje om hennes uopphørlige sterke politiske engasjement og til tider temperament. Jeg forstår at du er engasjert, Vibeke Limi. Du er fylkesordførerkandidat i Akershus, men denne gangen har Fremskrittspartiet også et ansvar i regjering. Hvordan mener du at regjeringens arbeid gir gode bidrag til deg og dine medlemmer på fylkes- og kommunenivå i valgkampen? Regjeringssamarbeidet går utrolig godt, selv om pressen gir inntrykk av noe annet. Vi jobber med store nødvendige, strukturelle endringer og fornuftige opprydninger i lover og forskrifter. Vi fjerner tullete forbud, vi sørger for synlig politi der du bor, vi har redusert skatter og avgifter og mer kommer. Vi kan ikke ha hver fjerde innbygger på trygd! Ikke har vi råd til det, og de fleste vil jo ikke være trygdet. Trygdede vil imidlertid bli sett, få nødvendig oppfølging og alternativ jobbtilpasning. Først da får de et mer verdig liv. De som ikke har arbeidsevne, skal få oppleve stabil trygghet som uføretrygdet, uten å få NAV-brev som er skrevet på en uforståelig og lite menneskelig måte. Skjønn et ukjent begrep Det er vel gjerne slik at enkelte offentlige virksomheter og etater er noen «Vi kan ikke ha hver fjerde innbygger på trygd. byråkratiske mastodonter det er tungt å endre? Byråkratene forholder seg til lover og regler, der skjønn er et ukjent begrep. Jeg mener at det burde være lov å bli hørt og forstått, når det du er opptatt av ikke er helt i tråd med de overordnede føringene i din kommune! Hvorfor kan ikke det offentlige Norge se at det må kunne gjøres unntak fra rigide regler når man faller mellom to stoler? Det som er opplagt hos naboen kan være direkte feil eller umulig hos deg! Fylket behandler flere hundre innsigelser årlig der byråkratene sørger for at alle behandles etter regelverket, dvs. får avslag på søknad, eller mindre endringer fordi det er i konflikt med eller utenfor planverket. Andre ganger er det for nær et kulturminne, marka, naboen eller et jorde. Vi i Fremskrittspartiet tror jo at kommunen og du vet best. Samtidig er det selvfølgelig viktig å styre etter regler, det er alle tjent med, men ikke ureflektert. Det vi må, er å utvise mere skjønn, sier en opprørt Vibeke. Gi meg noen eksempler da? - La meg umiddelbart si at vi ikke skal bygge ned landbruksarealene våre. Enkelte steder må vi likevel kunne tilpasse, og andre steder er det rett og slett «hull i hodet» å ha et lite jorde helt oppi tog- eller T-banestasjoner i ellers tettbygde områder. Vi må kunne ta noen meter av et jorde for å anlegge en trygg gang- og sykkelvei frem til skolen, og vi må kunne bygge en barnehage nærmest marka eller litt innenfor, dersom det er naturlig og riktig. Heller det enn å tvinge den inn i et næringsområde, fordi det er regulert til barnehage. Ja, sånne avveiinger har vi årlig!! Du ønsker å være en politiker med klare meninger og bidra til en trygg og enklere hverdag for «folk flest». Jeg vil være og er en annerledes politiker ja, og jeg har lang erfaring. Jeg vet hva politikk er, politikkens vesen og det usynlige spillet som styrer. Men jeg lar meg ikke styre, jeg spiller ikke, jeg sier ting som de er, koste hva det koste vil. Jeg kritiserer når det er nødvendig og tåler selv kritikk. Samtidig er jeg flink til å rose og berømme, enten det er opposisjon eller posisjon. Jeg er som alle andre opptatt av rettferdighet, men definerer nok den litt annerledes enn mange andre. Likhetsprinsippet betyr nemlig ikke at vi er like eller skal behandles helt likt. For å oppnå likhet må vi behandles ulikt fordi vi og stedet der vi bor, møter forutsetninger som ganske enkelt er ulike! Men jeg er jo også litt av en pragmatiker, ler Vibeke. Må holde dem i øra - Jeg og Fremskrittspartiet skal ikke forvente å vinne alle slag, men kjempe, diskutere og overbevise, for så å erkjenne at nei, denne gangen vant vi ikke frem. Der det er naturlig stemmer vi like godt med AP, men kun i de sakene der vedtaket er nærmest FrPs politikk, ideologisk eller definert i programmet. Høyre og FrP kan i noen saker stå langt fra hverandre, men i de fleste er vi enige og jobber godt sammen. Noen må jo «holde dem i øra»- som Olav Thon sa. Pragmatisk eller ikke, kan man finne løsninger med SV? Det beste med politikken er jo at vi er så enige, vi ønsker alle det beste for våre innbyggere. Vi har forskjellige løsninger, men oftest den samme målsettingen. Den største forskjellen er nok at de andre partiene vil bestem- 4 VALGMAGASINET

5 aldri så rødtopp! me, planlegge, regulere og vedta mest mulig. Som hva - hvem og hvordan, mens FrP mener at det individuelle skjønnet til tider er vel så viktig. Jeg påstår at Fremskrittspartiet er mer realitetsorientert enn de andre og ja, FrP har stemt sammen med SV i noen saker, i et par tilfeller - bare vi to sammen. Hvorfor sier opposisjonen at du er en god politiker? Jeg liker virkelig mennesker, jeg evner som oftest å se det positive i dem. Min tøffe oppvekst som mobbeoffer, der jeg også slet på skolen, ga meg følgende erkjennelse: mennesker liker å bli sett, de er oftest lette å lese, energien deres taler, avslører og eksponerer. De vanskeligste å forstå er faktisk dem med liten energi, de kan være introverte, sjenerte eller veldig forsiktige. Kunsten er å vite hvordan du får en aldri så liten gløtt på døren! har jeg møtt mange fantastiske mennesker med ulike lidenskaper og interesser. Tror faktisk ingen av dem rister på hodet og sukker over en håpløs FrP er, - snarere det motsatte. Jeg ville selvsagt aldri sagt dette hvis det ikke var basert på tilbakemeldinger jeg får der ute, blant kunstnere og folk flest. Blågrønt, hva er det? Jeg er jo grønn i sjelen, - se, jeg har grønne øyne -og så har jeg valgt leilighet og friluftsliv fremfor hage. Jeg elsker det tilfeldige, nemlig naturens egne underverk, ukonstruert bare rett og slett vakkert! Men jeg har jo en velfrisert verandakasse da! Lidenskap gir energi Jeg starter med å fortelle om min egen lidenskap og da kan du få en flik av noe tilbake. Klarer du det, begynner de å åpne seg. Lidenskaper, uansett hva de er, gir energi. Da ser jeg dem. Dette tror jeg er en av grunnene til at jeg blir likt, får respekt og blir hørt. Etter åtte år som leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, VALGMAGASINET 5

6 Satser på yrkesfag en enklere hverdag for folk flest Økt status og bedre rekruttering er to viktige virkemidler Fremskrittspartiet mener vil bedre gjennomføringen i yrkesfagene. - I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det fortsatt elever som velger påbygging framfor lærlingplass i sitt tredje år, men mange av disse fullfører ikke opplæringen. For å motvirke denne trenden Norges beste videregående opplæring Med Fremskrittspartiet ved roret i Akershus fylkeskommune har utviklingen bare gått en vei - oppover. åtte år har Fremskrittspartiets Arne- I Rune Gjelsvik ledet hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune. I hele denne perioden har andelen ungdommer som gjennomfører og består økt. Andelen elever som har fullført og bestått har økt til 83,5 prosent i Så stor andel har vi ikke hatt siden innføringen av Reform 94, og det er innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene økningen har vært størst. Det er viktig. Ikke fordi man ikke kan få et godt liv uten videregående utdanning, men fordi all statistikk viser at sjansen for å lykkes senere i livet er større med videregående i ryggsekken, forklarer Arne-Rune Gjelsvik. - Uavhengig om man tar fagbrev eller studiekompetanse. Med fagbrev ligger veien åpen til trygge yrker og gode arbeidsplasser. Med studiekompetanse er høyskoler og universiteter neste skritt på veien. Best i Norge Sterk vekst FrP tar ansvar -Akershus er i dag fremst i landet når det gjelder gjennomført og bestått videregående opplæring. Med denne planen vil vi også i framtiden være ledende og utvikle de beste videregående skolene i landet, sier Arne-Rune Gjelsvik (FrP), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse. har det blitt satt inn en rekke tiltak, noe som har bidratt til at andelen fullført og bestått har økt fra 57 prosent i 2012 til 65 prosent i Denne satsingen fortsetter i 2015 samtidig som vi forsterker innsatsen på Yrkesfagløftet, forklarer Arne Rune- Gjelsvik, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus. - Innenfor yrkesfagløftet er det spesielt tre områder vi fokuserer på. Vi skal øke status I tillegg til at andelen som gjennomfører øker, stiger også avgangskarakterene. - Vi lykkes altså i begge ender for å si det slik. Vi får flere unge mennesker gjennom løpet til fagbrev eller studiekompetanse, og flere går ut med bedre karakterer, påpeker Gjelsvik. Med dette gjør FrP til skamme påstander om partiet ikke er styringsdyktig, og viser at FrP-politikk er til beste for folk flest i Akershus. - Helsesøstre og miljøarbeidere på alle skoler er bare ett av flere virkemiddel dagens borgerlige flertall i Akershus har innført for å hjelpe elevene i skolehverdagen. Selv om skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar, har fylkeskommunen bidratt med penger slik at helsepersonellet er mye mer tilstede på våre videregående skoler enn de var tidligere. Et nytt grep er at alle skoler nå skal ha en miljøarbeider i full stilling. Begge disse personene er viktige for hjelpe ungdom med små og store problemer i hverdagen, slik at flere kan lykkes, sier Arne Rune Gjelsvik. -Planen «Skolestruktur i et 20-års perspektiv» legger vekt på å bygge videregående skoler nær trafikale knutepunkt i områder med sterk vekst. Utbyggingen vil slik bidra til by- og tettstedsutvikling i Akershus og en helhetlig samfunnsutvikling. Det er også et ønske om et sterkere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunene og kompetanse- og næringsmiljøer i delregionene, sier Arne- Rune Gjelsvik. og omdømme til yrkesfagene, vi skal øke rekrutteringen til yrkesfaglig opplæring og vi skal øke andelen yrkesfaglige elever som fullfører og består sitt opplæringsløp. Byggfag I 2015 satser Akershus fylkeskommune blant annet på byggfagene og rekruttering til byggfag VG1. Tre videregående skoler og fire opplæringskontorer har inngått et nytt Frp vil: Legge til rette for: 900 nye elevplasser i Follo 1700 nye plasser på Romerike 1400 nye plasser i Asker og Bærum FrP ser svært positivt på private plasser som et alternativ til den offentlige skolen. 6 VALGMAGASINET

7 samarbeidsprosjekt hvor skolene skal ta større ansvar for å følge opp lærlinger, og opplæringskontorene gir garanti om læreplass for alle kvalifiserte elever fra VG2. Moderne utstyr - Det er viktig at skolene får ressurser til anskaffelse av tidsmessig/relevant utstyr for yrkesfagelevene. Tilbakemelding fra bedriftene er at mange som er godkjente lærlingebedrifter oppgir at de bruker mye tid og ressurser på teoretisk opplæringen og riktig bruk av utstyr. For at flere små- og mellomstore bedrifter skal ta inn lærlinger må arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes, eller reduseres tilstrekkelig. Samtidig ønsker vi at lærlingtilskuddet fortsetter å øke, slik FrP/H-regjeringen har begynt med, avslutter Gjelsvik. Foto: Arvid Hauge Spissing for økt kvalitet Spissing dreier seg om at videregående skoler skal få sitt opplæringstilbud konsentrert om færre utdanningsprogrammer, men med mulighet for større grad av fordypning/bredde i form av flere programfag/programområder (Vg2, Vg3). Mindre spredning av de ulike fagmiljøene skal bidra til å styrke opplæringstilbudene. En god tilbudsstruktur må være fremtidsrettet. Det innebærer både at den må være tilstrekkelig robust, både mht. fleksibilitet (endringer i) elevenes utdanningsvalg og samfunnets behov for kompetanse/arbeidskraft og muligheter for finansiering innen forsvarlige økonomiske rammer. Ønsket om å spisse tilbudsstrukturen har bakgrunn i et politisk ønske fra flertallspartiene FrP, H, KrF og V om å styrke fagmiljøene og derigjennom skape bedre opplæringstilbud for elevene. Mindre spredning av utdanningsprogrammer/programområder bidrar til at de ulike opplæringstilbudene blir mindre sårbare i forhold til endringer i antall søkere og søkemønstre. Det vil igjen muliggjøre og sikre større bredde i det fylkeskommunale tilbudet, også i et litt lengre perspektiv. Det åpnes for at skoler som er mindre sentralt plassert, skal kunne ha/beholde en bredere tilbudsstruktur hvor dette er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. Godt samarbeid med private skoler Mange Akershus-elever velger private videregående skoler, oftest i Oslo. Også disse skolene får støtte fra Akershus fylkeskommune, takket være FrP. - Det er ikke mer enn rett og rimelig at private skoler med elever fra Akershus, også skal få noe økonomisk støtte fra elevenes hjemfylke. Over 2000 ungdommer fra Akershus velger private skoler, og fylkeskommunen måtte bygget minst to store videregående skoler for selv å ha skoleplass til alle sammen, sier Arne-Rune Gjelsvik. Inviterer til Akershus I dag er private videregående skoler stort sett lokalisert i Oslo, med noen få unntak. - Frem til 2030 skal Akershus vokse med 5000 nye elever i videregående opplæring. FrP har sørget for å invitere de private videregående skolene til å ta steget over til Akershus, og se på mulighetene også her. Den offentlige skolen vil også i fremtiden være den dominerende aktøren, og Akershus fylkeskommune har allerede startet arbeidet med å planlegge for hvordan vi skal ta imot veksten. De private vil være et supplement og et alternativ, og jeg håper vi får se mer til dem, og at de også kan være med på å ta litt av den elevveksten vi ser komme, sier Gjelsvik. VALGMAGASINET 7

8 bedre Fremkommelighet på veier og i kollektivtrafikken Akershus skal være et foregangsfylke, men det er bare å konstatere at gode samferdselsløsninger tar tid og at alle andre partier enn FrP løser dette med bompenger. av Finn Terje Tønnessen Samferdel i Akershus 500 km fylkesvei er reasfaltert de siste 3 år, av i alt 1816 km. Vedlikeholdsetterslepet er betraktelig redusert. FrP har sørget for flere hundre millioner ekstra kroner til dette arbeidet. Sikkerhet er nøkkelordet. Kolsåsbanen er ferdigstilt. Kollektivveksten stiger årlig, 48 mill reiser med regionbuss. Det stilles miljøkrav til anbudskonkurransene for busser og båter. Alle nye t-banestasjoner er universelt utformet. Flere tverrgående bussforbindelser til og fra regionale knutepunkter. Fremskynding av planer og igangsetting for gang og sykkelveier 2000 nye innfartsparkeringsplasser, men vi trenger ytterligere Av 2,7 mrd årlig i bompengeinntekter går 675 mill til drift av kollektivtrafikk og 210 mill til fylkesveier. FrP jobber for full finansiering, reguleringsplanen for Fornebubanen er vedtatt. Oppstart som planlagt, men Fornebubanen er ikke fullfinansier. utover perioden Allikevel har vi sørget for tidenes største samferdselsløft på trafikksikkerhet gjennom reasfaltering og utbedring av fylkesveier med egne midler. Kollektivtrafikken øker årlig og vi skal gjøre den enda bedre. Akershus Fremskritts partis 3. kandidat til fylkestinget; det er meg Finn Terje Tønnessen. Jeg er en pensjonert offiser fra Forsvaret. Etter et langt yrkesaktivt liv, stasjonert flere steder i landet, har jeg bosatt meg i Eidsvoll med kone, barn og barnebarn. Jeg har siden 1991 vært aktiv kommunepolitiker i Eidsvoll og fra 2003 aktiv fylkespolitiker i Akershus. Jeg har også en periode som vararepresentant til Stortinget, Etter å ha tjenestegjort fra Setesdalen i sør til Varanger i nord og øst har jeg opplevd og sett mange av Norges bygder på godt og vondt. Det vonde har vært en total mangel på god infrastruktur som kan binde Norge sammen til ett land. Da tenker jeg spesielt på veier og offentlig kommunikasjon. Etter min inntreden i Akershuspolitikken for Fremskrittspartiet har jeg vært genuint opptatt av samferdselspolitikken i Akershus. Jeg oppdaget fort at det ikke var nødvendig å reise ut av Akershus for å finne dårlige veier og manglende kommunikasjonsmuligheter. Utfordringene står i kø i Akershus, et Akershus som sammen med Oslo er og bør være navet i hele landets kommunikasjonsnett. Min interesse for samferdsel gjorde at jeg fra 2003 i hovedsak har hatt ansvaret for samferdselspolitikken til Akershus Fremskrittsparti. Det har vært en oppgave med store utfordringer og vanskelige valg. Vanskelige valg fordi behovene er så mange, store og ikke minst kostbare. Løfter innfridd Har det gjort noen forskjell at FrP har vært i posisjon siden 2007 i fylket vårt? Til det vil jeg svare et ubetinget ja, et ja som begrunnes med at vi faktisk har fått til mye. Våre lovnader til velgerne som vi har gitt gjennom valgkamper og programmer har vi levert på. Se bare her: Kollektivandelen har økt med opp mot 30 prosent flere brukere. -Kolsåsbanen er gjenåpnet og har nesten tredoblet antall reisende. Vi er det første og eneste fylket i landet som har begynt å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene. Det har de siste årene «luktet» asfalt over hele fylket. FrP har vært den store pådriveren for å holde båttrafikken i gang som en del av kollektivtilbudet. Båt til og fra Fornebu er etablert, samtidig som FrP er garantisten for at Vollen-båten skal opprettholde sitt gode tilbud for pendlerne. FrP er også opptatt av at bussene skal få enda bedre fremkommelighet for å øke presisjonen. FrP vil derfor prioritere flere kollektivfelt slik at fremkommeligheten øker. Gang- og sykkelveier er en absolutt nødvendighet for at våre barn skal kunne komme trygt og sikkert til og fra skole. Derfor vil FrP fortsett utbyggingen av gang- og sykkelveier i et nært samarbeid med kommunene. Det er for FrP viktig å ikke bare ha fokus på kollektivtrafikk i de tettest befolkede områdene av fylket vårt. Det er viktig å huske på at det bor folk i hele Akershus og alle har rett til å få en del av kollektivtilbudet. FrP glemmer ikke de som bor litt «utenfor», selv om de største utfordringene blir mer synlige dess nærmere vi kommer Oslo. Ikke alle prosjekter er nevnt, men ingen er glemt i vårt arbeide for en helhetlig samferdselspolitikk i Akershus. Derfor er jeg sikker på at om du gir FrP din stemme vil du få oppleve en aktiv samferdselspolitikk av en aktiv FrP-gruppe i fylkestinget, også i de neste 4 år. Finn Terje Tønnessen 3. kandidat ved fylkestingsvalget 2015 Akershus FrP. 8 VALGMAGASINET

9 Foto: Alexander Helberg Kjemper for de med nedsatt funksjonsevne Funksjonsfriske får årlig ca ,- i offentlig kollektivstøtte, mens funksjonshemmede får kr 2200,-. Er det rettferdig? Det er skammelig at funksjonshemmede ikke får mer i snitt enn én tur i måneden, sier en opprørt Katrine Behsert. Funksjonsfriske subsidieres med ca. 50 prosent når de kjøper månedskort. Det beløper seg fort til kr ,- i året. Dette er dypt urettferdig, påpeker Katrine, som er leder av Rådet. Alle reisende bør likestilles! Første halvår 2015 fordelte beløpene seg slik: Den ordinære brukergruppen fikk bare: kr 2200,. Prioritert brukergruppe: kr 4700,. Brukere med redusert reiserett: kr 1600,, og rullestolbil: kr 6800, Dette vil FrP endre, og det har vi foreslått i hvert eneste budsjett, men vi har blitt nedstemt hver gang. Samtidig skal vi glede oss over hva vi har fått til i denne 4-års perioden: Informasjonsnettside fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus; akershus for alle.no Rådet behandler endelig alle saker i byggeprosesser i fylkeskommunene. Brukere får komme med innspill i arbeidsgrupper der modernisering eller nybygg igangsettes. Eksempler er kantiner, resepsjoner og endelig terminalen til Nesoddbåten Vi har innført dagskonferanse hvor alle de kommunale rådene er med, samtidig som de blir skolert. Med andre ord; nærmere kontakt med de kommunale rådene som gir oss i fylket et godt innblikk i utfordringer i kommunene. Akershus har nå en langt mer aktiv rolle for mennesker med nedsatt funksjonsevne. fremkommelighet for alle: FrP har sørget for tidenes samferdselsløft, men videre satsing på kollektivfelt, t-banen og gang- og sykkelveier blir viktig fremover. Foto: Torbjørn Espelien Skammelig: Katrine Behsert er opprørt over at funksjonsfriske får mer i kollektivstøtte enn funksjonshemmede. Foto: Jan Lillehamre VALGMAGASINET 9

10 Fremskrittspartiet har i mange år vært opptatt av dyrenes velferd og at vi må ta kriminalitet mot dyr på alvor. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får til et prøveprosjekt med dyrepoliti, vi har jo programfestet at vi ønsker et dyrepoliti, uttaler Vibeke Limi. Dyrene er det kjæreste vi har og endelig får også Norge et dyrepoliti dag fungerer ikke samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet. Når dyr I mishandles, eller ikke følges opp, involveres en rekke forskjellige personer som ikke har god nok kunnskap om dyrekriminalitet. For få saker blir anmeldt og for få blir dømt for kriminalitet mot dyr, noe som skyldes mangelfullt samarbeid. Det blir først satt i gang et pilotprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag, forteller Vibeke. Politidistriktet oppretter en egen dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjelder kriminalitet mot dyr. Tre personer skal arbeide i denne enheten, blant annet en dedikert etterforsker og en påtalejurist. Dette vil bidra til at kunnskapen i politiet styrkes, og at flere saker som omfatter vold og annen kriminalitet mot dyr blir etterforsket og ført i domstolene. Mattilsynet skal opprette et krimteam som har ansvar for samarbeid med politiet, og som består av to personer med spesielt god kompetanse på dyrekriminalitet. Dyrekrimgruppa i politiet og krimteamet i Mattilsynet vil arbeide tett sammen for å sikre at flere saker blir fulgt opp og anmeldt, og flere blir dømt for å utføre kriminalitet mot dyr. Mattilsynet fører tilsyn med dyrevelferd, men har ikke mulighet til å dømme folk slik det fungerer i dag, påpeker Limi. Alvorlige brudd på dyrevelferd må derfor bli anmeldt til politiet, og i slike alvorlige saker er det da viktig å få til et bedre samarbeid med Mattilsynet og bedre etterforskingskapasiteten og kunnskapen om dyrekriminalitet hos politiet. Dyrepoliti: Det er viktig at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor Politiet blir bedre rustet til å håndtere slike saker, og det betyr at flere kan bli straffet for kriminalitet mot dyr I mange tilfeller ser en at personer som utfører vold mot dyr også utfører vold mot andre mennesker, potensielt både barn og partner. Økt oppmerksomhet om dyrekriminalitet, kan føre til at vi oppdager vold mot partner eller mot barn, og vi kan dermed styrke arbeidet med å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Regjeringen sender nå ut et tydelig signal om at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor. Denne satsingen bør gi en allmennpreventiv og forebyggende effekt. Vi er sikre på at denne satsingen vil føre til at flere blir dømt og straffet for kriminalitet mot dyr. Satsingen skal ikke gå utover annet politiarbeid. Det blir en egen dyrekrimgruppe i politiet som skal jobbe med disse sakene Vi tror vi nå vil se at flere brudd på dyrevelferdsloven blir avdekket og anmeldt. Målet er i tillegg grundigere etterforskning, kortere saksbehandlingstid og færre henleggelser. Alt dette er viktig for å bedre dyrevelferden. FrP halverer støtten til pelsdyrnæringen! PELSDYR: I den nye avtalen mellom Staten og Norges Bondelag kutter Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug omtrent halvparten av tilskuddene til pelsdyrnæringen; 17,8 millioner kroner. Kutt i pelsdyrnæringen har vært en viktig sak for FrP i mange år, og vi er glade for at vi nå har muligheten til å gradvis reduserer denne støtten. 10 VALGMAGASINET

11 ! En formell samarbeidsavtale vil sikre at arbeidet blir prioritert og at Mattilsynet og Politiet møtes jevnlig. Dyrepolitiprosjektet er et prøveprosjekt som vil vare i tre år og vil bli evaluert underveis. dyrenes venn: Fremskrittspartiet har i mange år kjempet for et dyrepoliti. Nå er prøveprosjektet igang. Foto: Helene Abusdal Kampsport: Fremskrittspartiet ønsker å tilrettelegge for treningsarealer for kampsport. F foto: Guo Lei Kampsport -en sosial arena Fremskrittspartiet har programfestet at vi ønsker å satse på kampsport. Myten om at kampsport er en primitiv form for idrettsutøvelse der målsetningen er å slå hverandre fordervet, er fullstendig misforstått! Innen betegnelsen kampsport møter vi en rekke forskjellige stilarter. Det betyr igjen at tilbudet er stort og mangfoldig, og åpner for at alle kan finne sin arena. Når vi sier «alle», så vet vi at kampsport er i kraftig vekst og i de enkelte kamsportgrener møter vi aktive i alle aldre. Noen ønsker å satse på konkurransenivå, mens andre deltar fordi både den mentale helsen- og fysiske formen blir stimulert. Det legges stor vekt på fellesskap, respekt og likeverd, og alle enkeltgrener har en overordnet pasus om oppførsel, disiplin og fokus på de indre verdier. Vi vet at de aktive møter omgivelser som stimulerer både mestring og idrettsglede, og i vår tid er det jo gode arenaer for å bygge selvtillit, kunnskap om selvforsvar og styrking av den personlige trygghet. Vi i Fremskrittspartiet ønsker disse tilbudene velkommen, fordi de åpner porten for en positiv fritid for mange. Det ser vi jo som kjent på den store søkningen til de enkelte klubbene over hele landet. Med bakgrunn i kampsportenes historiske opphav, så får våre ungdommer også med seg kunnskap om fjerne tradisjoner og kultur. Fremskrittspartiet ønsker å støtte alle de grunnleggende verdiene kampsport representerer, samtidig som vi vil tilrettelegge for treningsarenaer når vi bygger nye flerbrukshaller i fylket. Kampsport Kampsport er den største idretten sett i et verdensomspennende perspektiv. Kampsportforbundene er blant de 10 forbund med flest aktive under 20 år, og kampidrettene er blant de største når det gjelder organisert idrett for barn mellom 6-12 år. Tilsammen organiserer de over utøvere på landsplan fordelt på 650 medlemsklubber og 26 idrettsgrener. VALGMAGASINET 11

12 «Det er uverdig at eldre ikke får sykehjemsplass fordi kommunen ikke har råd. en enklere hverdag for folk flest - Folk flest engasjerer meg Det er ett budskap som er viktigere enn noe annet for Siv Jensen. Hun vil at folk flest skal få en enklere hverdag, enten de er i jobb, på sykehjem eller bygger bolig. or meg symboliserer dette noe av det viktigste i poli- nemlig at politikerne skal gjøre det de kan Ftikken, for å hjelpe innbyggerne. Det er like viktig om det er kommunevalg eller stortingsvalg. Å være politiker handler om det samme: Å være i folkets tjeneste, sier Siv Jensen. Hun skal ut i sin femte valgkamp som partileder for FrP. Hvor mange hun har vært med på som aktiv FrP-er har hun ikke telling på lenger. Jensen ble medlem av Oslo bystyre allerede i I 1997 kom hun inn på Stortinget, og ble medlem av den mektige Finanskomiteen. Finansminister ble hun etter valget i Jeg engasjerte meg i politikk fordi jeg ville påvirke politikken som ble ført. Selv om FrPs politiske motstandere i lang tid har ment at partiets løsninger ikke har vært gjennomførbare, har våre snart to år i regjering vist at det mulig. - Vi må stole på folk - Se bare på boligsektoren, som nå endres til fordel for folk flest. Før har boligeiere måttet stå med lua i hånden hos kommunen for å få lov til å bygge et nytt inngangsparti. Nå fjernes disse kravene. Regjeringen vil at det skal være lov å bygge balkong, veranda eller åpent overbygget inngangsparti på inntil 15 kvadratmeter, uten søknad til kommunen. - For meg er det en grunnleggende verdi som politiker å vise at vi stoler på innbyggerne. Ingen er bedre egnet til å vurdere om du kan og bør bygge nytt inngangsparti enn den som eier huset selv. Dessuten slipper kommunen å få rollen som propp i systemet. Kommunene bør heller få konsentrere seg om de viktige velferdstjenestene til innbyggerne. - Kommunepolitikere bør i alle tilfeller lete etter grunner til å si ja, når innbyggerne søker om noe. Det er FrPs kjernebudskap i kommunepolitikken, sier Jensen. Eldre viktigst Siv ser frem til nok en valgkamp, men sier hun er lei for at eldreomsorgen nok en gang vil bli et politisk tema. - En bedre eldreomsorg er kanskje FrPs fremste enkeltsak. Jeg vet at FrPs kandidater til kommunevalget er enige med meg. Er det noen som fortjener politikernes fulle oppmerksomhet og omtanke, så er det de eldre. FrP mener staten bør overta finanseringen av eldreomsorgen, slik at velferdstilbudet til de eldre ikke er avhengig av kommuneøkonomien, slik det er i dag. - Det er uverdig at eldre ikke får sykehjemsplass fordi kommunen ikke har råd. Vi ville aldri akseptert at arbeidsledige ikke fikk arbeidsledighetstrygd fordi kommunen var tom for penger. Derfor har også staten ansvar for disse utbetalingene. Slik vil FrP at staten også skal ta regningen for eldreomsorgen. Derfor er Jensen stolt av at FrP i regjering har fått gjennomslag for å igangsette et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen. - FrP er det eneste partiet som mener dette. Derfor er det en tung kamp å kjempe, men dette prøveprosjektet er første steg på veien for en varm og verdig eldreomsorg, mener Jensen. - Tenkt hvor fint det hadde vært om alle politiske partier en gang i fremtiden kunne si at eldreomsorgen var så god 12 VALGMAGASINET

13 at det ikke behøvde å debatteres i valgkampen. Det er min ambisjon. Brenner for kjernesakene Siv Jensen forteller at FrPs kjernesaker ligger henne nærmest i politikken. Det er helsepolitikk, samferdsel, justis og skattepolitikk. Det er også disse hun bruker mest tid på som partileder. - Samferdselspolitikken berører veldig mange av oss, uansett om vi kjører bil eller ikke. Godt utbygd veinett og effektiv kollektivtransport er avgjørende for hverdagen for oss alle enten du skal levere i barnehagen, kjøre til fotballtrening eller transportere fisk i vogntog fra Møre til Gardermoen. - Dette handler ikke bare om de store motorveiene, men også om lokal infrastruktur. Folk er gjerne like opptatt av farlige veikryss i nabolaget som å få tofelts motorvei ut av byen. FrPs budskap opplever jeg at treffer mange. Det handler om å prioritere samferdsel og bygge mer effektivt. Mindre byråkrati brenner for kjernesakene: Finansminister Siv Jensen ønsker at folk flest skal få en enklere hverdag. (Foto: Rune Kongsro) Jensen forteller at enten det er kommunepolitikk eller rikspolitikk, så mener hun det er politikernes oppgave å passe på at skattepengene brukes rett og effektivt. - FrP har et mål om at folk skal få beholde mest mulig av pengene de tjener. Derfor må skattene kuttes. For å sikre lavere skatter, enten det handler om statlig inntektsskatt eller kommunal eiendomsskatt, så må politikerne prioritere. - FrP er motstander av eiendomsskatt, derfor er det viktig for oss å slanke byråkratiet i kommunene og bruke pengene på velferd fremfor administrasjon. Stolt av ordførerne Siv Jensen sier det er noe helt annet å gå til valg i 2015 med gode eksempler å vise til i FrP-kommuner som Os i Hordaland og Ullensaker i Akershus. - Dette er to kommuner FrP styrer. Resultatene er gode og jeg er stolt over det Terje Søviknes og Harald Espelund har fått til som ordførere. De har vist at FrPs politikk og løsninger er gode og lar seg gjennomføre, avslutter partilederen. VALGMAGASINET 13

14 «Til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» Slik lyder Fremskrittspartiets formålsparagraf, og etter mer enn 40 år har vi endelig fått muligheten til å innfri ved å være i posisjon og delta i regjering. av hans andreas limi, Stortingsrepresentant Skatte- og avgiftsnivået i Norge er høyt, og Fremskrittspartiet vil fremme økonomisk vekst og økt aktivitet gjennom lavere skatter for bedriftene og folk flest. I tillegg til høye skatter har Norge også et høyt avgiftsnivå, og derfor er det summen av skatter og avgifter som må reduseres betydelig og Fremskrittspartiet er allerede godt i gang. I løpet av to statsbudsjett har vi redusert skatter og avgifter med over 13 milliarder, samtidig som vi har økt ressursene til satsing på vei, kollektiv transport, helse, utdanning og justis. Allerede i 2014 ble arveavgiften fjernet i sin helhet, bedriftsbeskatningen og inntektsskatten ble redusert til 27 prosent, og satsen for formuesskatt redusert til 1 prosent, samtidig som bunnfradraget ble økt til 1 million kroner. I tillegg har vi fjernet båtmotoravgiften, som ble innført av finansminister Per Kleppe som en midlertidig avgift i I statsbudsjettet for 2015 ble bilrelaterte avgifter senket med ca 2 milliarder. Formuesskatten ble redusert til 0,85 prosent og bunnfradraget økt til 1,2 millioner. Frikortgrensen, som bla. er viktig for studentene, ble økt til kroner, og minstefradraget for lønnsmottakere ble økt med ca 5000 kroner. Lavere bilavgifter Lavere bilavgifter er en viktig sak for Fremskrittspartiet. Avgiftssystemet må være teknologinøytralt og premiere biler med moderne teknologi og lave utslipp. El-biler bidrar til bedre luftkvalitet i tettsteder og byer, men foreløpig gir ren batteridrift begrenset rekkevidde på bilene. Derfor vil Fremskrittspartiet legge om avgiftssystemet slik at det blir enklere og billigere for folk flest å kjøpe nye, trygge og miljøvennlige biler med utgangspunkt i den enkeltes behov. Nå har vi forhandlet frem en avtale med V og KrF som sikrer nettopp dette og vil gi deg flere valgmuligheter. I fremtiden blir det hovedsakelig CO 2 -utslipp og ikke antall hestekrefter eller vekten på bilen som bestemmer avgiftsnivået. Ny motorteknologi bidrar til lavere utslipp og derved lavere avgifter for deg! Fremskrittspartiets gikk til valg i 2013 på FRIHET, TRYGGHET OG HANDLEKRAFT, og vi er i full gang med å levere på løftene. Økonomi og samferdsel Vi vil ha en offensiv økonomisk politikk som satser på trygge veier og jernbane over hele landet, og sikrer norske arbeidsplasser gjennom lavere skatter og avgifter. Brede skattelettelser til folk flest på over 13 milliarder, herunder lettelser i bilavgiftene. Historisk satsning på samferdsel med hele 55 milliarder, en økning på 7 milliarder kroner. Samtidig reduseres bompengeandelen i nye prosjekt. For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. Nytt veiselskap er etablert for å få mer effektiv bygging av vei. Opprettet et infrastrukturfond med hele 70 milliarder i kapital. Senket bilrelaterte avgifter med over 2 milliarder. Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene. Økt satsningen på fylkesveier med over 840 millioner. Betydelig satsing på jernbane og intercity. Ketil Solvik Olsen og FrP garanterer 50 prosent statlig bidrag til kollektivutbygging i Akershus og Oslo. handlekraft: FrP har fått gjennomslag for historiske kutt i avgiftene og økt satsing på blant annet veier og jernbane, sier Hans Andreas Limi, medlem av finanskomiteen på Stortinget. foto: Helene Abusdal 14 VALGMAGASINET

15 bærum FrP Bomiljø: Fremskrittspartiet ønsker at Bærum skal bevare sine grønne lunger, og vil ikke ha høyblokker. Foto: Sven-Kåre Evenseth Vi vil ha et fantastisk bomiljø med småhuspreg i Bærum Bærum står overfor flere viktige valg, særlig om fremtidig bomiljø, de kommende årene. Det er kommunestyret som vil foreta valgene på vegne av deg som velger. Det er valgresultatet som avgjør utviklingen for Bærum, og det påvirker du ved å bruke stemmeretten din 14. september På de neste sidene vil vi presentere Bærum Fremskrittspartis visjoner for ditt Bærum. Vi mener at utviklingen i Bærum skal være balansert, og vi skal beholde særpreget som gjør Bærum til Norges beste kommune å bo i. Vi er en forstadskommune til Oslo og vi skal ikke bli en bydel i Oslo, som de fleste andre partiene forsøker å transformere Bærum til. Det er viktig for oss at vi skal være forutsigbare og alltid tenke på hva som er best for Bærums innbyggere. Vi har vist gjennom vår politikk at vi er et Ja-parti, er forutsigbare, og setter våre innbyggere først. Med Fremskrittspartiets politikk risikerer du ikke at ditt boområde blir endret i strid med strøkets karakter. Vi har dessverre sett hvor lite troverdig valgkampløftene for flere av de andre partiene er verdt. På Gjønnes ble området omregulert fra småhusbebyggelse til blokker, til sjenanse for nabolaget. I områder som er regulert til småhusbebyggelse vil vi fortsatt jobbe for å beholde føringen som er i gjeldende reguleringsplaner. Der vi skal fortette vil vi ikke bygge høyblokker, for vi mener at høyblokker ikke passer i Bærum og de forringer vårt bomiljø. Ved å bygge konsentrert småhusbebyggelse vil vi kunne skape fantastiske bomiljøer, uten å gå i høyden. Vi mener at i områder som skal fortettes, er det bedre å bygge «townhouses» og dermed utnytte arealene godt, fremfor å strekke oss mot himmelen. Intime boområder kan vi fortsatt skape i Bærum, med mindre, men mer attraktive utomhus arealer. Bærum står overfor store investeringer i blant annet skoler, barnehager, omsorgsboliger og idrettsanlegg, og vi søker alltid etter de mest optimale løsningene når det gjelder sambruk, pris og kvalitet. Vi tenker alltid på at det er dine penger og din tillit som vår velger og innbygger i Bærum vi forvalter. Det ansvaret forplikter, men hvis vi skal få gjennomslag for vår politikk, må du stemme på oss. Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet at man får Fremskrittspartiets politikk. Vi er alltid åpne for dialog og innspill med deg som innbygger i Bærum. Vår rolle som ombudsmann for enkeltmennesket er drivkraften for vårt engasjement og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å forbedre Bærum som landets beste kommune å bo i. Torbjørn Espelien Alder: 40 år Bosted: Haslum Sivilstand: Gift med Anne og har to jenter på 7 og 10 år Yrke: Daglig leder og gruppeleder for Bærum Fremskrittsparti Torbjørn er født og oppvokst i Bærum. Har vært engasjert i Bærumspolitikken siden 1995 og vært gruppeleder for Fremskrittspartiet de fire siste årene. Han engasjerer seg alltid for Bærum og deg som innbygger og brenner for enkeltmennesket. Foto: Arvid Hauge VALGMAGASINET 15

16 Punkter fra kommunevalgprogrammet til Bærum FrP Fremskrittspartiets utfordring er at mange velgere stemmer et annet parti enn Fremskrittspartiet, i den tro at de da får Fremskrittspartiets politikk, og det er feil. Hvis du vil ha Fremskrittspartiets politikk, er det kun en stemme ved valget som gir deg det. Jo større Fremskrittspartiet blir etter valget, jo mer politikk får vi gjennomført. Derfor er det viktig å huske at hver enkelt stemme teller, og hver enkelt velger har en mulighet for å påvirke gjennom sin valgseddel, enten på valgdagen eller ved å forhåndsstemme. «Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet at man får Fremskrittspartiets politikk.» Et lite sammendrag av vårt partiprogram: BOLIG- OG AREALPOLITIKK: Vi vil bygge betydelig flere småhus, rekkehus og tomannsboliger enn i dag, og færre dyre leilighetskomplekser. Tomtestørrelsen skal være 600 kvm for enebolig, og 1000 kvm for tomannsbolig. Omvendt seniorboligpolitikk, hvor kjøper må være under fylte 35 år, og selge igjen til noen under 35 år. Man kan selvfølgelig bo i leiligheten så lenge man vil uten alderskrav, men leiligheten kan ikke leies ut. Vi vet at bilen er et viktig fremkomstmiddel for mange for å få hverdagen til å gå rundt. Vi mener det er viktig med tilstrekkelig parkeringsplasser per boenhet også gjesteparkeringsplasser. Fremskrittspartiet tror ikke at alle benytter kollektivtrafikk. Vi vil bygge småhus på Fossum og Vøyenenga, og ikke drastisk øke antall boliger på Fornebu. Vi vil bygge på Avtjerna og Hamang. SAMFERDSEL Fornebubanen og Ringeriksbanen skal realiseres. Kolsåsbanen skal ha 7-minutters avganger, som på Østeråsbanen Vi vil arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk. Øke andelen gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt og andre holdeplasser. Bærum Frp vil arbeide for snarlig utbygging av E18 uten bompengefinansiering. Bærum Frp vil ikke ha bomringer flere steder på E18, heller ikke antennepunkter (bommer) på lokale- og fylkesveier i kommunen, eller rushtidsavgift. Trygge skoleveier for myke trafikanter, og sikre trygge ferdselsårer for syklister og bilister. barn og unge Barne-og ungdomskolene skal fortsatt være blant de beste i landet. Alle elevene er unike. Det skal være lov å være god på skolen, og de som sliter skal få tilpasset opplæring slik at alle elvene har lik mulighet til å oppleve mestring på skolen. Vi vil fortsette med ambulerende lærerteam som reiser rundt på skolene for å bistå der det trengs. Vi vil satse på helsesøstre, miljøarbeidere og skolebibliotekarer. All form for mobbing er totalt uakseptabelt. Hjem, skole og barn må umiddelbart stilles til ansvar slik at mobbingen kan opphøre. Vi vil innføre valgfri sidemålsundervisning i ungdomsskolen. Anonym retting av prøver på ungdomsskolen. Spesialskolene Skarva, Glassverket, Sandviksbukta og Haug skal bestå og videreutvikles. Sjøholmen med svømmeopplæring og sitt unike friluftslivtilbud til Bærumselevene støttes. Vi vil øke kapasiteten i antall barnehageplasser. Bærums barnehager skal fortsatt være en trygg arena hvor barna opplever mestring, trygghet, utvikler vennskap og læring. Språkopplæring står også i fokus i Bærums barnehager. Utvide kapasiteten på idrettsanlegg ved sambruk av skoler og andre bygninger. bistand og omsorg Bærum FrP vil arbeide for å beholde og videreutvikle Bærum sykehus. Vi skal fortsatt ha en robust akuttberedskap, 16 VALGMAGASINET

17 Idrett & kultur i Bærum Bærum har et rikt idretts- og kulturliv, som Fremskrittspartiet fortsatt vil støtte oppunder. Vi har mange aktive barn og unge i ulike idrettslag og foreninger. Det er viktig å inkludere alle, uavhengig av ferdighetsnivå, etnisitet og bakgrunn. Idrett og kulturtilbud er en egen arena hvor vennskap bygges på tvers av bosted og sosialtilhørighet. Barna blir sosialt aktive, og mens mange gir seg mens det fremdeles er lek og moro har Bærum også mange forbilder innen elite- og landslagsidrett i mange ulike idretter. samt beholde flere områdefunksjoner som føde- og barselavdelingen. Legevakttilbudet skal være et godt tilbud til innbyggerne og vi vil arbeide for et døgnåpent apotek på Bærum sykehus. Legevakt- og røntgenbilen er et viktig tilbud, og vi vil fortsatt arbeide for et prøveprosjekt med psykiatriambulansen i samarbeid med spesialhelsetjenesten. Bærum FrP vil fortsette å jobbe for innføring av alternative turnusordninger, hvor de ansatte roterer hensiktsmessig i forhold til tjenestestedets karakter og beboernes rutiner. Frislipp av fastlegehjemlene, slik at det er en reell konkurranse om pasientene og dermed det beste tilbudet for alle innbyggere. Bærum FrP erkjenner at det ikke bare er enkelt å være nabo til en med rus- eller psykiatri-problematikk. Alle innbyggerne har krav på beskyttelse; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Dette er et ansvar Bærum FrP vil ta. Vi vil sette i system en toveis kommunikasjon mellom sameier/ borettslag som har kommunale leiligheter og kommuneadministrasjonen, til det beste for Foto: Arvid Hauge den kommunale leietager, og naboene rundt. Vi vil fortsatt støtte aktivitetstilbud og lavterskel tilbud for personer med psykisk lidelse og rusproblemer. frivillighet, idrett og kultur Flere lett tilgjengelige returpunkter for glass, metall, klær osv. Legge til rette for at næringslivet kan fortsette å levere tjenester som etterspørres lokalt, og levere konkurransedyktige varer og tjenester i takt med en voksende befolkning. Loppemarked og alt av frivillig arbeid støttes. Vi vil finne en løsning for avhending og gjenvinning av lopper som ikke er solgt. Justis- og flyktningpolitikk Vi vil beholde nærpolitiet, og skape trygghet i hverdagen gjennom samarbeid med synlig politi. Fremskrittspartiet vil ta imot 35 flyktninger årlig, inkludert familiegjenforening, og integrere dem bedre i nærmiljøet. Fremskrittspartiet vil fortsatt legge til rette for at alle idretter, små og store, skal få de trenings- og konkurranselokalene man trenger. Alle har ulike behov, det være seg standard eller miljø, ute eller inne. Bærum kommune har bygget landets kanskje flotteste flerbruksarena, og det er vi veldig stolte av. Bærum idrettspark er blitt en fantastisk flott arena, som er mye brukt av barn, unge og eldre. Det er mulig å bygge svømmehallen som ble fjernet i første utbyggingsrunde, og den vil Bærum Fremskrittsparti forsøke å realisere i kommende kommunestyreperiode. Flerbruksarenaer er løsningen, og Bærum Fremskrittsparti har hele tiden fokus på å tenke nytt i de ulike utbyggingsprosjektene. Idrett og kulturtilbud kan også sees i et forebyggende perspektiv. Gjennom trening i ung alder vil man ha grunnmuskulaturen senere i livet, og treningsgleden er opparbeidet og opplevd sammen med venner og familie. Sosial tilhørighet og følelsen av mestring innenfor idrett eller ulike kultursjangre skaper en trygghet hos barna som de tar med seg inn i voksenlivet. VALGMAGASINET 17

18 Ida engasjerer seg for enkeltmennesket og de svakere i samfunnet. Hun tør der andre tier, og står for egne meninger. En trygg og god hverdag for alle eldre Mange klarer seg veldig bra, uten behov for hjelp fra kommunen. De eldre er en ressurs for seg selv og andre. Mange har tett kontakt med barn og barnebarn, eller engasjerer seg i frivillige grupper og foreninger. Bærum Fremskrittsparti vil bidra til at det skal være enda enklere å melde seg som frivillig. Seniorsentrene er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Vi vil i større grad systematisere en aktivitetsdialog mellom eldre som vil hjelpe andre eldre. I Bærum er det dessverre en del ensomme eldre. Vi har også en økende andel unge som mangler voksenkontakt. Bærum Fremskrittsparti har tro på at man kan dra nytte av og hjelpe hverandre på tvers av generasjonene. Mange vil bidra, men vet ikke hvor de skal engasjere seg. Dette skal vi gjøre noe med. Bærum kommune skal hjelpe de eldre som ikke mestrer hverdagen eller livet selv. Derfor er vi veldig glad for at Fremskrittspartiet fikk innført Fredriciamodellen, og vi skal fortsette å innføre den i hele kommunen etter kommunevalget Fredricia-modellens hovedfokus er mestring. Etter sykdom eller fallskade trenger flere å få opptrening i hverdagslige gjøremål. Modellen bygger på at hver enkelt eldre skal få definere selv hva som er viktig, om det er å få styrke i muskulaturen til å vaske hjemmet selv, eller om det er å få trent tilbake balansen slik at man kan se barnebarnet spille en fotballkamp. Hva som er viktig er helt individuelt. For Fremskrittspartiet er trygghet rettesnoren for vårt politiske arbeid. For alle de som får handlehjelp gjennom hjemmesykepleien er det nå innført elektronisk handlehjelp. Den eldre kan alene, eller med bistand, bestille sin egen mat via en hjemmeside, og betale elektronisk. Dermed får brukeren nå bestemme egne produkter, ikke bestemt ut ifra produktene til nærmeste butikk og uten å gi fra seg kontanter eller bankkort til en hjemmesykepleier. Mange opplever kognitiv svikt, også kalt demens. Sykdommen rammer i hovedsak i høy alder, men kan også ramme mennesker i årene. Mange av de yngre demente har barn som pårørende, og Fremskrittspartiet vil gi disse barna en mulighet for en møteplass. Vi har tro på at når barn møter barn i samme situasjon så vil det bli enklere å håndtere utfordringer. Nøkkelordet er at man ikke lenger er alene om å føle at livet og hverdagen er veldig vanskelig. Vi vil derfor styrke pårørendeskolen. Fremskrittspartiet har i tre år arbeidet for å lage et eget demenssykehjem. Nå er det endelig vedtatt at Bærum får sin egen demenslandsby. Vi er veldig stolte over å innføre dette konseptet i Bærum, og vil legge til rette for at dette blir en suksess. Nærmiljøet, helsestasjoner, barselgrupper, skoler og familiene til beboere blir invitert til å benytte seg av kaféer og andre tilbud slik at landsbyen blir levende, og ikke et lukket sykehjem. Demenssykdom i en eller annen form har dessverre kun ett utfall, og det vil komme en tid hvor beboere i demenslandsbyen ikke lengre har glede av å bli boende der. For å unngå en stor omveltning ved at man må flytte, så vil Fremskrittspartiet lage ordinært sykehjem i tredje etasje på demenslandsbyen. Dermed blir beboeren i samme nærmiljø, og de pårørende forholder seg til samme miljø. Fremskrittspartiet trenger din stemme ved forhåndsvalg eller på valgdagen 14. september for at vi skal kunne gjennomføre den beste politikken for Bærum sine innbyggere. Det er kun ved å stemme Fremskrittspartiet, at man får Fremskrittspartiets politikk. Ida Ohme Pedersen Alder: 34 år Bosted: Stabekk Yrke: Selvstendig Ida flyttet sammen med familien til Bærum da hun var 7 år. Opprinnelig født og oppvokst i Bodø og Saltstraumen. Hun har vært engasjert i Fremskrittspartiet siden Ida tenker alltid på hva som er best for deg som innbygger. Hun tør å si meningen sin der andre tier, og er alltid klar, tydelig og konkret i det hun mener. Foto: Arvid Hauge Fremskrittspartiet jobber hver dag for at alle eldre skal ha en trygg og god hverdag. 18 VALGMAGASINET

19 Wenche følte at Norge nærmest hadde glemt Grini Wenche Funderud Berg-Olsen ønsket at Grinimuseet skulle få den oppmerksomhet og økonomisk støtte de trenger for å bli et nasjonalt monument. Et leserinnlegg ga solid oppslag i Budstikka, og i løpet av få måneder har hun fått saken fremmet i kommunen, fylket og i Stortinget. år har vi markert at det er 70 år siden I 2. verdenskrig. Bærum Fremskrittsparti har hatt fokus på Grini-museet og deres utfordringer og manglende offentlig støtte. Grini museum drives i dag av frivillige, og det vil koste noen millioner å sette i stand Grinibrakken. Fremskrittspartiet mener det haster med å få staten til å ta ansvar for verdifull krigshistorie, og det er viktig å dra nytte av den kunnskapen som gjenlevende Grini-fanger er i besittelse av før det er for sent. På Grini var over nordmenn fanger under krigen, og stedet trenger å få den anerkjennelsen og oppmerksomheten det fortjener. Vi må aldri glemme de grusomheter som skjedde under 2. verdenskrig, og derfor er det viktig at Grini-museet får tilstrekkelig med støtte slik at vi bevarer historien og kan fortelle den til yngre generasjoner. En tankevekker bør være at mange unge i dag ikke kjenner til uttrykket «aldri mer 9. april» Bærum Fremskrittsparti vil fortsette å legge press på fylkeskommunen og regjeringen slik at Grinis historie blir tatt vare på. Det var Fremskrittspartiet som i vinter satte Grini-museet og dets situasjon på dagsorden, og noen av de andre partiene kastet seg på og konkurrerte om å komme Grini-museet i møte. Fremskrittspartiet vil fortsette å arbeide for Grini-museet, selv etter at nyhetsverdien har lagt seg, og de andre partiene har trukket seg unna. Vi vil også ha fokus på en betydelig opprustning av forsvaret nasjonalt, slik at vi i fredstid ikke bygger ned forsvaret slik det har vært gjort i altfor mange år nå. Vi må ha mulighet for å forsvare landet hvis det blir nødvendig. Freden og friheten er høyt verdsatt, men også skjør i en ellers urolig verden. En stemme til Fremskrittspartiet ved kommunevalget er en stemme til Grini-museet og et funksjonsdyktig forsvar, det er kun ved å stemme Fremskrittspartiet at du får Fremskrittspartiets politikk. Husk det når du stemmer. Foto: Arvid Hauge Hva har FrP gjort Bidratt til at museets gjeld til Bærum kommune ble slettet. Bidratt til at kulturdepartementet har besøkt museet og vurderer muligheter. Tatt kontakt med kulturfraksjonen på Stortinget. Tatt kontakt med fylket og leder av hovedutvalg for kultur; Vibeke Limi. Hun har foreslått Grini-museet konsolidert inn i Akershus-museet gjennom signaler til Økonomiplanen for Akershus-museet har vært der to ganger og diskuterer konsolidering Stortingsrepresentant IB Thomsen foreslår direkte støtte til Grinimuseet gjennom rev. statsbudsjett Wenche Berg-Olsen Alder: 64 Sivilstand: Gift, to barn, barnebarn. Bosted: Stabekk Yrke: Eiendomsforvalter /utleiemegler med utleie av bolig for unge, vanskeligstilte og innvandrere. Vil jobbe for at tilbudene til pensjonister blir ytterligere forbedret. Videre er vår kulturarv viktig å ta vare på. Grini-museet er et av eksemplene. Er også opptatt av at vi skal satse på god integrering av våre nye landsmenn. Foto: Wikipedia VALGMAGASINET 19

20 Bærum FrP går til valg på at barn og unge i Bærum skal ha landets beste oppvekstvilkår. En stemme til oss er en stemme til kvalitet i barnehagen og en skole tilpasset den enkelte. av petter kaland melsom Trygghet for barn & unge Barndommen er for de fleste den beste tiden i livet. For Bærum Fremskrittsparti betyr gode oppvekstvilkår at alle barn og unge i Bærum skal ha alle muligheter til å lykkes i livet. Det viktigste grunnlaget legges hjemme, men barnehage og skole bidrar. Vi anerkjenner at alle mennesker er unike. Alle familier er unike. Den enkelte skal selv kunne bestemme mest mulig over eget liv. De som ønsker at barna skal gå i barnehage, skal få et godt tilbud i nærheten av hjemmet. Samtidig er det ikke slik at alle barn må gå i barnehage. Bærum er en vekstkommune. I perioden økte befolkningen i Bærum fra til Vi er opptatt av at tilbudet til befolkningen skal være like godt selv om befolkningen vokser. Barnehager og skoler må derfor utbygges i takt med at befolkningen vokser. Dette gjelder særlig forbindelse med større utbyggingsprosjekter. Bærum FrP vil: At alle barn og unge i Bærum skal ha muligheten til å lykkes i livet. At den enkelte skal kunne bestemme mest mulig over eget liv. At det skal legges vekt på bygging av nye skoler og barnehager, særlig i forbindelse med større utbyggingsprosjekter. Kvalitet i barnehagen Alle som har krav på barnehageplass i Bærum får det. Det er bra. Samtidig er ikke den barnehageplassen man får nødvendigvis i Foto: Bjørg Kaland Melsom den barnehagen som ligger nærmest hjemmet, og det er bare hovedopptak én gang i året (august). Vi mener det er feil at foreldre som har barn født på «feil» tidspunkt skal straffes, og vi vil derfor ha to barnehageopptak per år, i tillegg til det eksisterende rullerende opptaket. Kvalitet i barnehagen er viktig. Ditt barn skal få mulighet til utvikling i barnehagen. I Bærum er det mangel på barnehagelærere (personer med utdanning som førskolelærer). Vi mener derfor det er viktig at de ufaglærte som jobber i barnehagen får mulighet til å ta utdanning som førskolelærer. Videre vil vi legge til rette for sterke fagmiljøer slik at flere førskolelærere vil jobbe i Bærum Bærum FrP vil: Styrke det rullerende barnehageopptaket gjennom bygging av flere barnehager. Legge til rette for at flere ufaglærte kan ta barnehagelærerutdanningen. Bygge sterke fagmiljøer som tiltrekker førskolelærere. Skole tilpasset den enkelte Elevene i Bærum har landets beste resultater på nasjonale prøver. Det viser at vi har skoler som i stor grad bidrar til god utvikling for den enkelte. Bærum FrP er opptatt av at dette ikke må bli en hvilepute. Bak gode resultater skjuler det seg også utfordringer. Til dels er det store forskjeller på resultatene mellom skolene. Noen skoler gjør det svært bra, andre ikke fullt så bra. Dessverre er det tendenser til at skolene i Østre-Bærum gjør det bedre enn skolene i Vestre Bærum. FrP er opptatt av at alle elever skal få den samme muligheten til å lykkes i Bærum, uavhengig av skole. Bærum Fremskrittsparti mener det er viktig at skolen ser den enkelte elev. Alle elever er forskjellige. Elever må derfor få tilpasset undervisning, slik at de får utfordringer på sitt nivå. Dette gjelder både de svakeste elevene, de i midten og de aller beste elevene. Skolen skal prioritere undervisning i basisfagene norsk, matte, engelsk og naturfag. Vi mener Bærum kommune skal ha et prøveprosjekt med sidemål (nynorsk) som valgfag. Bærum FrP vil: Jobbe for lik kvalitet på alle skoler i Bærum. At alle elever skal få tilpasset undervisning. Prioritere basisfagene. Ha et prøveprosjekt med sidemål (nynorsk) som valgfag. Petter Kaland Melsom Navn: Petter Kaland Melsom Alder: 23 år Bosted: Bekkestua Sivilstand: Kjæreste med Kamilla Yrke: 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom og jusstudent ved Universitetet i Oslo. Petter har bodd hele livet i Bærum. Siden 2011 har han vært vara til kommunestyret og medlem i utvalg for barn og unge. Han brenner for en skole tilpasset elevers individuelle behov. 20 VALGMAGASINET

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG s. 01/05 01 GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG Vi heier på politikere som vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

IPD idrettspolitiske utfordringer

IPD idrettspolitiske utfordringer IPD idrettspolitiske utfordringer 7. november 2016 Tom Tvedt Idrettspresident Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Norges største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer