Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!"

Transkript

1 SE akershus en enklere hverdag for folk flest Bærum ordførerkandidat torbjørn espelien: Nei til blokker JA til småhus! IdA Ohme Pedersen: Fikk vedtatt demenslandsby i bærum Fylkesordførerkandidat Vibeke Limi: Fremskrittspartiet vil jobbe for gratis kollektivkort til ungdom Folk Flest engasjerer meg! hans andreas limi: Siste nytt fra løvebakken Endelig har vi fått DYREPOLITI!

2 Kjære leser og velger i Akershus! På vegne av Akershus Fremskrittsparti håper jeg at du tar deg tid til å lese vårt valgmagasin som du har fått i posten! Høsten 2013 ble det regjeringsskifte i Norge, og Frp er for første gang i regjering med ansvaret for å styre landet og gjennomføre en bedre politikk for folk flest. Regjeringen er i mindretall i Stortinget, og derfor må alle saker forankres hos V og Krf. Noen synes kanskje det gir en utydelig primærpolitikk og begrenser regjeringens handlerom. Det er i så fall helt riktig oppfattet, men samtidig en realitet og en situasjon som stiller store krav til godt politisk håndverk og samarbeid på borgerlig side. Regjeringsdeltakelse er krevende og gir fort en slitasjeeffekt på meningsmålingene fordi forventningene til den nye regjeringen er store. I regjeringsplattformen har Fremskrittspartiet akseptert noen kompromisser for å få til en helhetlig avtale. Samtidig har vi fått stort gjennomslag og mange seire på områder som er viktige for våre velgere. I dette valgmagasinet går vi igjennom status, presenterer resultatene av regjeringssamarbeidet og angir retningen videre for fylket og kommunene i Akershus. I september skal du bestemme hvilket flertall som skal styre fylkeskommunen og din kommune i de neste fire år, og lokalvalg er viktig. Mange rammer fastsettes av storting og regjering, men lokale beslutninger påvirkes av lokalt engasjement og lokalpolitikere som gjør prioriteringer i din kommune. Fremskrittspartiet har vært i posisjon i flere kommuner, i flere perioder, og vi gjenvelges. Ullensaker har blitt et utstillingsvindu for god Frp-politikk og godt samarbeid på borgerlig side. I en krevende periode med enorm vekst i kommunen har FrP sørget for at alle som trenger sykehjemsplass får det og på enerom, det er rullerende opptak i barnehagene, barna får plass på dagen. Vi har bygget flere nye skoler og idrettsanlegg, og tilrettelagt for god infrastruktur samtidig som de økonomiske resultatene er tilfredsstillende. Fremskrittspartiet har en god politikk og dyktige politikere i alle kommuner, og DU kan bidra til at vi får flere utstillingsvinduer som Ullensaker! Bruk stemmeretten 14. september og stem Fremskrittspartiet! Hans Andreas Limi Fylkesleder og stortingsrepresentant Akershus FrP Foto: Tonje Hurum Innhold 3 Gratis ungdomskort til Akershus-elevene 4 Vibeke Limi: Velger meg blå-grønt 6 Norges beste videregående skole 8 Bedre fremkommelighet på veiene 10 Endelig får vi dyrepoliti! 11 Kampsport - en sosial arena 12 Siv Jensen: Folk flest engasjerer meg 14 Siste nytt fra Stortinget 15 Hva skjer i DIN kommune? 23 Ib Thomsen: Opposisjonsmann i posisjon 24 Kari Kjos: Ikke lenger på helsa løs 26 Lenge leve idretten, kulturen og frivilligheten 28 Helse i hvert åndedrag 29 Arne Rune Gjelsvik: En enkel gutt fra landet? 30 «My Home is My Castle» 32 Fylkestingsprogrammet 35 Det dreier seg om arbeidsplasser 36 Våre kandidater til fylkestinget 2 VALGMAGASINET

3 GRATIS reisekort for ungdom hele døgnet Foto: Ruter.no Fremskrittspartiet vil gi alle som går på videregående skole et gratis kollektivkort. av vibeke limi, ordførerkandidat Akershus FrP Dette er viktig for FrP, fordi dagens ordning oppleves som urettferdig av mange elever. Svært mange ved de videregående skolene kvalifiserer for gratis reisekort fordi de bor mer enn 6 km unna skolen. mens de som bor 5,9 km unna, må kjøpe ungdomskortet selv. Mange elever sitter med lekser og gruppearbeid på skolen utover reisekortets tidsfrist, hvilket medfører at de må betale hjemreisen selv. En sammenslåing av dagens fylkeskommunale reisekortordning og ungdomskortet, gjør at kortet blir åpent 24-7, og begrenses derfor ikke lengre av skoletiden. Elevene våre får langt større fleksibilitet, det blir enklere for dem å komme seg til og fra skolen, men også til trening og ev. jobb. Dette gjør elevene mer miljøbevisste, og mange vil derfor la bilen stå, fordi kollektivreisen blir gratis. Vi unngår også sniking. Det kan virke urettferdig at mange får det gratis fordi de velger skoler som utløser reisekort, mens andre bor noen meter for nærme og må betale selv. Fylkeskommunen betaler allerede for ca 60 prosent av elevene i Akershus og vi subsidierer allerede ungdomskortet med ca 70 prosent. Derfor er det mulig å likestille alle elever og gi dem dette kortet som kan brukes hele døgnet. «Jeg vil ha gratis kollektivtransport for Akershus-elever. Vibeke Limi vibeke limi 55 år fra bærum politisk aktiv siden 1975 leder av kultur, folkehelse og frivillighet Jeg vil bli din fylkesordfører fordi jeg er: Lydhør Oppriktig Interessert Engasjert Reflektert... og tør å være annerledes - Jeg later ikke som Jeg sier det som det er Litt politisk ukorrekt helt greit Det er resultatene som teller Demokratiske prosesser er overordnet Foto: Tonje Hurum VALGMAGASINET 3

4 Det er lov å ta et oppgjør med det bestående, det er lov å forandre, tenke nytt, se muligheter og ikke alle begrensningene! Det er fylkesordførerkandidat i Akershus, Vibeke Limi som med sterk overbevisning gir uttrykk for dette i møte med Valgmagasinet. av Bjørn H. Bruun Jeg velger meg blågrønt om jeg er Blått fordi hun er en ekte FrP er og det er partiets farge, grønt fordi natur og friluftsliv er overordnet i hennes liv, og selvsagt rødt fordi FrP har en sterk sosial profil som bygger opp under det varme og inkluderende. At hun er en rødtopp, vitner vel kanskje om hennes uopphørlige sterke politiske engasjement og til tider temperament. Jeg forstår at du er engasjert, Vibeke Limi. Du er fylkesordførerkandidat i Akershus, men denne gangen har Fremskrittspartiet også et ansvar i regjering. Hvordan mener du at regjeringens arbeid gir gode bidrag til deg og dine medlemmer på fylkes- og kommunenivå i valgkampen? Regjeringssamarbeidet går utrolig godt, selv om pressen gir inntrykk av noe annet. Vi jobber med store nødvendige, strukturelle endringer og fornuftige opprydninger i lover og forskrifter. Vi fjerner tullete forbud, vi sørger for synlig politi der du bor, vi har redusert skatter og avgifter og mer kommer. Vi kan ikke ha hver fjerde innbygger på trygd! Ikke har vi råd til det, og de fleste vil jo ikke være trygdet. Trygdede vil imidlertid bli sett, få nødvendig oppfølging og alternativ jobbtilpasning. Først da får de et mer verdig liv. De som ikke har arbeidsevne, skal få oppleve stabil trygghet som uføretrygdet, uten å få NAV-brev som er skrevet på en uforståelig og lite menneskelig måte. Skjønn et ukjent begrep Det er vel gjerne slik at enkelte offentlige virksomheter og etater er noen «Vi kan ikke ha hver fjerde innbygger på trygd. byråkratiske mastodonter det er tungt å endre? Byråkratene forholder seg til lover og regler, der skjønn er et ukjent begrep. Jeg mener at det burde være lov å bli hørt og forstått, når det du er opptatt av ikke er helt i tråd med de overordnede føringene i din kommune! Hvorfor kan ikke det offentlige Norge se at det må kunne gjøres unntak fra rigide regler når man faller mellom to stoler? Det som er opplagt hos naboen kan være direkte feil eller umulig hos deg! Fylket behandler flere hundre innsigelser årlig der byråkratene sørger for at alle behandles etter regelverket, dvs. får avslag på søknad, eller mindre endringer fordi det er i konflikt med eller utenfor planverket. Andre ganger er det for nær et kulturminne, marka, naboen eller et jorde. Vi i Fremskrittspartiet tror jo at kommunen og du vet best. Samtidig er det selvfølgelig viktig å styre etter regler, det er alle tjent med, men ikke ureflektert. Det vi må, er å utvise mere skjønn, sier en opprørt Vibeke. Gi meg noen eksempler da? - La meg umiddelbart si at vi ikke skal bygge ned landbruksarealene våre. Enkelte steder må vi likevel kunne tilpasse, og andre steder er det rett og slett «hull i hodet» å ha et lite jorde helt oppi tog- eller T-banestasjoner i ellers tettbygde områder. Vi må kunne ta noen meter av et jorde for å anlegge en trygg gang- og sykkelvei frem til skolen, og vi må kunne bygge en barnehage nærmest marka eller litt innenfor, dersom det er naturlig og riktig. Heller det enn å tvinge den inn i et næringsområde, fordi det er regulert til barnehage. Ja, sånne avveiinger har vi årlig!! Du ønsker å være en politiker med klare meninger og bidra til en trygg og enklere hverdag for «folk flest». Jeg vil være og er en annerledes politiker ja, og jeg har lang erfaring. Jeg vet hva politikk er, politikkens vesen og det usynlige spillet som styrer. Men jeg lar meg ikke styre, jeg spiller ikke, jeg sier ting som de er, koste hva det koste vil. Jeg kritiserer når det er nødvendig og tåler selv kritikk. Samtidig er jeg flink til å rose og berømme, enten det er opposisjon eller posisjon. Jeg er som alle andre opptatt av rettferdighet, men definerer nok den litt annerledes enn mange andre. Likhetsprinsippet betyr nemlig ikke at vi er like eller skal behandles helt likt. For å oppnå likhet må vi behandles ulikt fordi vi og stedet der vi bor, møter forutsetninger som ganske enkelt er ulike! Men jeg er jo også litt av en pragmatiker, ler Vibeke. Må holde dem i øra - Jeg og Fremskrittspartiet skal ikke forvente å vinne alle slag, men kjempe, diskutere og overbevise, for så å erkjenne at nei, denne gangen vant vi ikke frem. Der det er naturlig stemmer vi like godt med AP, men kun i de sakene der vedtaket er nærmest FrPs politikk, ideologisk eller definert i programmet. Høyre og FrP kan i noen saker stå langt fra hverandre, men i de fleste er vi enige og jobber godt sammen. Noen må jo «holde dem i øra»- som Olav Thon sa. Pragmatisk eller ikke, kan man finne løsninger med SV? Det beste med politikken er jo at vi er så enige, vi ønsker alle det beste for våre innbyggere. Vi har forskjellige løsninger, men oftest den samme målsettingen. Den største forskjellen er nok at de andre partiene vil bestem- 4 VALGMAGASINET

5 aldri så rødtopp! me, planlegge, regulere og vedta mest mulig. Som hva - hvem og hvordan, mens FrP mener at det individuelle skjønnet til tider er vel så viktig. Jeg påstår at Fremskrittspartiet er mer realitetsorientert enn de andre og ja, FrP har stemt sammen med SV i noen saker, i et par tilfeller - bare vi to sammen. Hvorfor sier opposisjonen at du er en god politiker? Jeg liker virkelig mennesker, jeg evner som oftest å se det positive i dem. Min tøffe oppvekst som mobbeoffer, der jeg også slet på skolen, ga meg følgende erkjennelse: mennesker liker å bli sett, de er oftest lette å lese, energien deres taler, avslører og eksponerer. De vanskeligste å forstå er faktisk dem med liten energi, de kan være introverte, sjenerte eller veldig forsiktige. Kunsten er å vite hvordan du får en aldri så liten gløtt på døren! har jeg møtt mange fantastiske mennesker med ulike lidenskaper og interesser. Tror faktisk ingen av dem rister på hodet og sukker over en håpløs FrP er, - snarere det motsatte. Jeg ville selvsagt aldri sagt dette hvis det ikke var basert på tilbakemeldinger jeg får der ute, blant kunstnere og folk flest. Blågrønt, hva er det? Jeg er jo grønn i sjelen, - se, jeg har grønne øyne -og så har jeg valgt leilighet og friluftsliv fremfor hage. Jeg elsker det tilfeldige, nemlig naturens egne underverk, ukonstruert bare rett og slett vakkert! Men jeg har jo en velfrisert verandakasse da! Lidenskap gir energi Jeg starter med å fortelle om min egen lidenskap og da kan du få en flik av noe tilbake. Klarer du det, begynner de å åpne seg. Lidenskaper, uansett hva de er, gir energi. Da ser jeg dem. Dette tror jeg er en av grunnene til at jeg blir likt, får respekt og blir hørt. Etter åtte år som leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, VALGMAGASINET 5

6 Satser på yrkesfag en enklere hverdag for folk flest Økt status og bedre rekruttering er to viktige virkemidler Fremskrittspartiet mener vil bedre gjennomføringen i yrkesfagene. - I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det fortsatt elever som velger påbygging framfor lærlingplass i sitt tredje år, men mange av disse fullfører ikke opplæringen. For å motvirke denne trenden Norges beste videregående opplæring Med Fremskrittspartiet ved roret i Akershus fylkeskommune har utviklingen bare gått en vei - oppover. åtte år har Fremskrittspartiets Arne- I Rune Gjelsvik ledet hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune. I hele denne perioden har andelen ungdommer som gjennomfører og består økt. Andelen elever som har fullført og bestått har økt til 83,5 prosent i Så stor andel har vi ikke hatt siden innføringen av Reform 94, og det er innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene økningen har vært størst. Det er viktig. Ikke fordi man ikke kan få et godt liv uten videregående utdanning, men fordi all statistikk viser at sjansen for å lykkes senere i livet er større med videregående i ryggsekken, forklarer Arne-Rune Gjelsvik. - Uavhengig om man tar fagbrev eller studiekompetanse. Med fagbrev ligger veien åpen til trygge yrker og gode arbeidsplasser. Med studiekompetanse er høyskoler og universiteter neste skritt på veien. Best i Norge Sterk vekst FrP tar ansvar -Akershus er i dag fremst i landet når det gjelder gjennomført og bestått videregående opplæring. Med denne planen vil vi også i framtiden være ledende og utvikle de beste videregående skolene i landet, sier Arne-Rune Gjelsvik (FrP), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse. har det blitt satt inn en rekke tiltak, noe som har bidratt til at andelen fullført og bestått har økt fra 57 prosent i 2012 til 65 prosent i Denne satsingen fortsetter i 2015 samtidig som vi forsterker innsatsen på Yrkesfagløftet, forklarer Arne Rune- Gjelsvik, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus. - Innenfor yrkesfagløftet er det spesielt tre områder vi fokuserer på. Vi skal øke status I tillegg til at andelen som gjennomfører øker, stiger også avgangskarakterene. - Vi lykkes altså i begge ender for å si det slik. Vi får flere unge mennesker gjennom løpet til fagbrev eller studiekompetanse, og flere går ut med bedre karakterer, påpeker Gjelsvik. Med dette gjør FrP til skamme påstander om partiet ikke er styringsdyktig, og viser at FrP-politikk er til beste for folk flest i Akershus. - Helsesøstre og miljøarbeidere på alle skoler er bare ett av flere virkemiddel dagens borgerlige flertall i Akershus har innført for å hjelpe elevene i skolehverdagen. Selv om skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar, har fylkeskommunen bidratt med penger slik at helsepersonellet er mye mer tilstede på våre videregående skoler enn de var tidligere. Et nytt grep er at alle skoler nå skal ha en miljøarbeider i full stilling. Begge disse personene er viktige for hjelpe ungdom med små og store problemer i hverdagen, slik at flere kan lykkes, sier Arne Rune Gjelsvik. -Planen «Skolestruktur i et 20-års perspektiv» legger vekt på å bygge videregående skoler nær trafikale knutepunkt i områder med sterk vekst. Utbyggingen vil slik bidra til by- og tettstedsutvikling i Akershus og en helhetlig samfunnsutvikling. Det er også et ønske om et sterkere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunene og kompetanse- og næringsmiljøer i delregionene, sier Arne- Rune Gjelsvik. og omdømme til yrkesfagene, vi skal øke rekrutteringen til yrkesfaglig opplæring og vi skal øke andelen yrkesfaglige elever som fullfører og består sitt opplæringsløp. Byggfag I 2015 satser Akershus fylkeskommune blant annet på byggfagene og rekruttering til byggfag VG1. Tre videregående skoler og fire opplæringskontorer har inngått et nytt Frp vil: Legge til rette for: 900 nye elevplasser i Follo 1700 nye plasser på Romerike 1400 nye plasser i Asker og Bærum FrP ser svært positivt på private plasser som et alternativ til den offentlige skolen. 6 VALGMAGASINET

7 samarbeidsprosjekt hvor skolene skal ta større ansvar for å følge opp lærlinger, og opplæringskontorene gir garanti om læreplass for alle kvalifiserte elever fra VG2. Moderne utstyr - Det er viktig at skolene får ressurser til anskaffelse av tidsmessig/relevant utstyr for yrkesfagelevene. Tilbakemelding fra bedriftene er at mange som er godkjente lærlingebedrifter oppgir at de bruker mye tid og ressurser på teoretisk opplæringen og riktig bruk av utstyr. For at flere små- og mellomstore bedrifter skal ta inn lærlinger må arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes, eller reduseres tilstrekkelig. Samtidig ønsker vi at lærlingtilskuddet fortsetter å øke, slik FrP/H-regjeringen har begynt med, avslutter Gjelsvik. Foto: Arvid Hauge Spissing for økt kvalitet Spissing dreier seg om at videregående skoler skal få sitt opplæringstilbud konsentrert om færre utdanningsprogrammer, men med mulighet for større grad av fordypning/bredde i form av flere programfag/programområder (Vg2, Vg3). Mindre spredning av de ulike fagmiljøene skal bidra til å styrke opplæringstilbudene. En god tilbudsstruktur må være fremtidsrettet. Det innebærer både at den må være tilstrekkelig robust, både mht. fleksibilitet (endringer i) elevenes utdanningsvalg og samfunnets behov for kompetanse/arbeidskraft og muligheter for finansiering innen forsvarlige økonomiske rammer. Ønsket om å spisse tilbudsstrukturen har bakgrunn i et politisk ønske fra flertallspartiene FrP, H, KrF og V om å styrke fagmiljøene og derigjennom skape bedre opplæringstilbud for elevene. Mindre spredning av utdanningsprogrammer/programområder bidrar til at de ulike opplæringstilbudene blir mindre sårbare i forhold til endringer i antall søkere og søkemønstre. Det vil igjen muliggjøre og sikre større bredde i det fylkeskommunale tilbudet, også i et litt lengre perspektiv. Det åpnes for at skoler som er mindre sentralt plassert, skal kunne ha/beholde en bredere tilbudsstruktur hvor dette er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. Godt samarbeid med private skoler Mange Akershus-elever velger private videregående skoler, oftest i Oslo. Også disse skolene får støtte fra Akershus fylkeskommune, takket være FrP. - Det er ikke mer enn rett og rimelig at private skoler med elever fra Akershus, også skal få noe økonomisk støtte fra elevenes hjemfylke. Over 2000 ungdommer fra Akershus velger private skoler, og fylkeskommunen måtte bygget minst to store videregående skoler for selv å ha skoleplass til alle sammen, sier Arne-Rune Gjelsvik. Inviterer til Akershus I dag er private videregående skoler stort sett lokalisert i Oslo, med noen få unntak. - Frem til 2030 skal Akershus vokse med 5000 nye elever i videregående opplæring. FrP har sørget for å invitere de private videregående skolene til å ta steget over til Akershus, og se på mulighetene også her. Den offentlige skolen vil også i fremtiden være den dominerende aktøren, og Akershus fylkeskommune har allerede startet arbeidet med å planlegge for hvordan vi skal ta imot veksten. De private vil være et supplement og et alternativ, og jeg håper vi får se mer til dem, og at de også kan være med på å ta litt av den elevveksten vi ser komme, sier Gjelsvik. VALGMAGASINET 7

8 bedre Fremkommelighet på veier og i kollektivtrafikken Akershus skal være et foregangsfylke, men det er bare å konstatere at gode samferdselsløsninger tar tid og at alle andre partier enn FrP løser dette med bompenger. av Finn Terje Tønnessen Samferdel i Akershus 500 km fylkesvei er reasfaltert de siste 3 år, av i alt 1816 km. Vedlikeholdsetterslepet er betraktelig redusert. FrP har sørget for flere hundre millioner ekstra kroner til dette arbeidet. Sikkerhet er nøkkelordet. Kolsåsbanen er ferdigstilt. Kollektivveksten stiger årlig, 48 mill reiser med regionbuss. Det stilles miljøkrav til anbudskonkurransene for busser og båter. Alle nye t-banestasjoner er universelt utformet. Flere tverrgående bussforbindelser til og fra regionale knutepunkter. Fremskynding av planer og igangsetting for gang og sykkelveier 2000 nye innfartsparkeringsplasser, men vi trenger ytterligere Av 2,7 mrd årlig i bompengeinntekter går 675 mill til drift av kollektivtrafikk og 210 mill til fylkesveier. FrP jobber for full finansiering, reguleringsplanen for Fornebubanen er vedtatt. Oppstart som planlagt, men Fornebubanen er ikke fullfinansier. utover perioden Allikevel har vi sørget for tidenes største samferdselsløft på trafikksikkerhet gjennom reasfaltering og utbedring av fylkesveier med egne midler. Kollektivtrafikken øker årlig og vi skal gjøre den enda bedre. Akershus Fremskritts partis 3. kandidat til fylkestinget; det er meg Finn Terje Tønnessen. Jeg er en pensjonert offiser fra Forsvaret. Etter et langt yrkesaktivt liv, stasjonert flere steder i landet, har jeg bosatt meg i Eidsvoll med kone, barn og barnebarn. Jeg har siden 1991 vært aktiv kommunepolitiker i Eidsvoll og fra 2003 aktiv fylkespolitiker i Akershus. Jeg har også en periode som vararepresentant til Stortinget, Etter å ha tjenestegjort fra Setesdalen i sør til Varanger i nord og øst har jeg opplevd og sett mange av Norges bygder på godt og vondt. Det vonde har vært en total mangel på god infrastruktur som kan binde Norge sammen til ett land. Da tenker jeg spesielt på veier og offentlig kommunikasjon. Etter min inntreden i Akershuspolitikken for Fremskrittspartiet har jeg vært genuint opptatt av samferdselspolitikken i Akershus. Jeg oppdaget fort at det ikke var nødvendig å reise ut av Akershus for å finne dårlige veier og manglende kommunikasjonsmuligheter. Utfordringene står i kø i Akershus, et Akershus som sammen med Oslo er og bør være navet i hele landets kommunikasjonsnett. Min interesse for samferdsel gjorde at jeg fra 2003 i hovedsak har hatt ansvaret for samferdselspolitikken til Akershus Fremskrittsparti. Det har vært en oppgave med store utfordringer og vanskelige valg. Vanskelige valg fordi behovene er så mange, store og ikke minst kostbare. Løfter innfridd Har det gjort noen forskjell at FrP har vært i posisjon siden 2007 i fylket vårt? Til det vil jeg svare et ubetinget ja, et ja som begrunnes med at vi faktisk har fått til mye. Våre lovnader til velgerne som vi har gitt gjennom valgkamper og programmer har vi levert på. Se bare her: Kollektivandelen har økt med opp mot 30 prosent flere brukere. -Kolsåsbanen er gjenåpnet og har nesten tredoblet antall reisende. Vi er det første og eneste fylket i landet som har begynt å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene. Det har de siste årene «luktet» asfalt over hele fylket. FrP har vært den store pådriveren for å holde båttrafikken i gang som en del av kollektivtilbudet. Båt til og fra Fornebu er etablert, samtidig som FrP er garantisten for at Vollen-båten skal opprettholde sitt gode tilbud for pendlerne. FrP er også opptatt av at bussene skal få enda bedre fremkommelighet for å øke presisjonen. FrP vil derfor prioritere flere kollektivfelt slik at fremkommeligheten øker. Gang- og sykkelveier er en absolutt nødvendighet for at våre barn skal kunne komme trygt og sikkert til og fra skole. Derfor vil FrP fortsett utbyggingen av gang- og sykkelveier i et nært samarbeid med kommunene. Det er for FrP viktig å ikke bare ha fokus på kollektivtrafikk i de tettest befolkede områdene av fylket vårt. Det er viktig å huske på at det bor folk i hele Akershus og alle har rett til å få en del av kollektivtilbudet. FrP glemmer ikke de som bor litt «utenfor», selv om de største utfordringene blir mer synlige dess nærmere vi kommer Oslo. Ikke alle prosjekter er nevnt, men ingen er glemt i vårt arbeide for en helhetlig samferdselspolitikk i Akershus. Derfor er jeg sikker på at om du gir FrP din stemme vil du få oppleve en aktiv samferdselspolitikk av en aktiv FrP-gruppe i fylkestinget, også i de neste 4 år. Finn Terje Tønnessen 3. kandidat ved fylkestingsvalget 2015 Akershus FrP. 8 VALGMAGASINET

9 Foto: Alexander Helberg Kjemper for de med nedsatt funksjonsevne Funksjonsfriske får årlig ca ,- i offentlig kollektivstøtte, mens funksjonshemmede får kr 2200,-. Er det rettferdig? Det er skammelig at funksjonshemmede ikke får mer i snitt enn én tur i måneden, sier en opprørt Katrine Behsert. Funksjonsfriske subsidieres med ca. 50 prosent når de kjøper månedskort. Det beløper seg fort til kr ,- i året. Dette er dypt urettferdig, påpeker Katrine, som er leder av Rådet. Alle reisende bør likestilles! Første halvår 2015 fordelte beløpene seg slik: Den ordinære brukergruppen fikk bare: kr 2200,. Prioritert brukergruppe: kr 4700,. Brukere med redusert reiserett: kr 1600,, og rullestolbil: kr 6800, Dette vil FrP endre, og det har vi foreslått i hvert eneste budsjett, men vi har blitt nedstemt hver gang. Samtidig skal vi glede oss over hva vi har fått til i denne 4-års perioden: Informasjonsnettside fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus; akershus for alle.no Rådet behandler endelig alle saker i byggeprosesser i fylkeskommunene. Brukere får komme med innspill i arbeidsgrupper der modernisering eller nybygg igangsettes. Eksempler er kantiner, resepsjoner og endelig terminalen til Nesoddbåten Vi har innført dagskonferanse hvor alle de kommunale rådene er med, samtidig som de blir skolert. Med andre ord; nærmere kontakt med de kommunale rådene som gir oss i fylket et godt innblikk i utfordringer i kommunene. Akershus har nå en langt mer aktiv rolle for mennesker med nedsatt funksjonsevne. fremkommelighet for alle: FrP har sørget for tidenes samferdselsløft, men videre satsing på kollektivfelt, t-banen og gang- og sykkelveier blir viktig fremover. Foto: Torbjørn Espelien Skammelig: Katrine Behsert er opprørt over at funksjonsfriske får mer i kollektivstøtte enn funksjonshemmede. Foto: Jan Lillehamre VALGMAGASINET 9

10 Fremskrittspartiet har i mange år vært opptatt av dyrenes velferd og at vi må ta kriminalitet mot dyr på alvor. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får til et prøveprosjekt med dyrepoliti, vi har jo programfestet at vi ønsker et dyrepoliti, uttaler Vibeke Limi. Dyrene er det kjæreste vi har og endelig får også Norge et dyrepoliti dag fungerer ikke samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet. Når dyr I mishandles, eller ikke følges opp, involveres en rekke forskjellige personer som ikke har god nok kunnskap om dyrekriminalitet. For få saker blir anmeldt og for få blir dømt for kriminalitet mot dyr, noe som skyldes mangelfullt samarbeid. Det blir først satt i gang et pilotprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag, forteller Vibeke. Politidistriktet oppretter en egen dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjelder kriminalitet mot dyr. Tre personer skal arbeide i denne enheten, blant annet en dedikert etterforsker og en påtalejurist. Dette vil bidra til at kunnskapen i politiet styrkes, og at flere saker som omfatter vold og annen kriminalitet mot dyr blir etterforsket og ført i domstolene. Mattilsynet skal opprette et krimteam som har ansvar for samarbeid med politiet, og som består av to personer med spesielt god kompetanse på dyrekriminalitet. Dyrekrimgruppa i politiet og krimteamet i Mattilsynet vil arbeide tett sammen for å sikre at flere saker blir fulgt opp og anmeldt, og flere blir dømt for å utføre kriminalitet mot dyr. Mattilsynet fører tilsyn med dyrevelferd, men har ikke mulighet til å dømme folk slik det fungerer i dag, påpeker Limi. Alvorlige brudd på dyrevelferd må derfor bli anmeldt til politiet, og i slike alvorlige saker er det da viktig å få til et bedre samarbeid med Mattilsynet og bedre etterforskingskapasiteten og kunnskapen om dyrekriminalitet hos politiet. Dyrepoliti: Det er viktig at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor Politiet blir bedre rustet til å håndtere slike saker, og det betyr at flere kan bli straffet for kriminalitet mot dyr I mange tilfeller ser en at personer som utfører vold mot dyr også utfører vold mot andre mennesker, potensielt både barn og partner. Økt oppmerksomhet om dyrekriminalitet, kan føre til at vi oppdager vold mot partner eller mot barn, og vi kan dermed styrke arbeidet med å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Regjeringen sender nå ut et tydelig signal om at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor. Denne satsingen bør gi en allmennpreventiv og forebyggende effekt. Vi er sikre på at denne satsingen vil føre til at flere blir dømt og straffet for kriminalitet mot dyr. Satsingen skal ikke gå utover annet politiarbeid. Det blir en egen dyrekrimgruppe i politiet som skal jobbe med disse sakene Vi tror vi nå vil se at flere brudd på dyrevelferdsloven blir avdekket og anmeldt. Målet er i tillegg grundigere etterforskning, kortere saksbehandlingstid og færre henleggelser. Alt dette er viktig for å bedre dyrevelferden. FrP halverer støtten til pelsdyrnæringen! PELSDYR: I den nye avtalen mellom Staten og Norges Bondelag kutter Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug omtrent halvparten av tilskuddene til pelsdyrnæringen; 17,8 millioner kroner. Kutt i pelsdyrnæringen har vært en viktig sak for FrP i mange år, og vi er glade for at vi nå har muligheten til å gradvis reduserer denne støtten. 10 VALGMAGASINET

11 ! En formell samarbeidsavtale vil sikre at arbeidet blir prioritert og at Mattilsynet og Politiet møtes jevnlig. Dyrepolitiprosjektet er et prøveprosjekt som vil vare i tre år og vil bli evaluert underveis. dyrenes venn: Fremskrittspartiet har i mange år kjempet for et dyrepoliti. Nå er prøveprosjektet igang. Foto: Helene Abusdal Kampsport: Fremskrittspartiet ønsker å tilrettelegge for treningsarealer for kampsport. F foto: Guo Lei Kampsport -en sosial arena Fremskrittspartiet har programfestet at vi ønsker å satse på kampsport. Myten om at kampsport er en primitiv form for idrettsutøvelse der målsetningen er å slå hverandre fordervet, er fullstendig misforstått! Innen betegnelsen kampsport møter vi en rekke forskjellige stilarter. Det betyr igjen at tilbudet er stort og mangfoldig, og åpner for at alle kan finne sin arena. Når vi sier «alle», så vet vi at kampsport er i kraftig vekst og i de enkelte kamsportgrener møter vi aktive i alle aldre. Noen ønsker å satse på konkurransenivå, mens andre deltar fordi både den mentale helsen- og fysiske formen blir stimulert. Det legges stor vekt på fellesskap, respekt og likeverd, og alle enkeltgrener har en overordnet pasus om oppførsel, disiplin og fokus på de indre verdier. Vi vet at de aktive møter omgivelser som stimulerer både mestring og idrettsglede, og i vår tid er det jo gode arenaer for å bygge selvtillit, kunnskap om selvforsvar og styrking av den personlige trygghet. Vi i Fremskrittspartiet ønsker disse tilbudene velkommen, fordi de åpner porten for en positiv fritid for mange. Det ser vi jo som kjent på den store søkningen til de enkelte klubbene over hele landet. Med bakgrunn i kampsportenes historiske opphav, så får våre ungdommer også med seg kunnskap om fjerne tradisjoner og kultur. Fremskrittspartiet ønsker å støtte alle de grunnleggende verdiene kampsport representerer, samtidig som vi vil tilrettelegge for treningsarenaer når vi bygger nye flerbrukshaller i fylket. Kampsport Kampsport er den største idretten sett i et verdensomspennende perspektiv. Kampsportforbundene er blant de 10 forbund med flest aktive under 20 år, og kampidrettene er blant de største når det gjelder organisert idrett for barn mellom 6-12 år. Tilsammen organiserer de over utøvere på landsplan fordelt på 650 medlemsklubber og 26 idrettsgrener. VALGMAGASINET 11

12 «Det er uverdig at eldre ikke får sykehjemsplass fordi kommunen ikke har råd. en enklere hverdag for folk flest - Folk flest engasjerer meg Det er ett budskap som er viktigere enn noe annet for Siv Jensen. Hun vil at folk flest skal få en enklere hverdag, enten de er i jobb, på sykehjem eller bygger bolig. or meg symboliserer dette noe av det viktigste i poli- nemlig at politikerne skal gjøre det de kan Ftikken, for å hjelpe innbyggerne. Det er like viktig om det er kommunevalg eller stortingsvalg. Å være politiker handler om det samme: Å være i folkets tjeneste, sier Siv Jensen. Hun skal ut i sin femte valgkamp som partileder for FrP. Hvor mange hun har vært med på som aktiv FrP-er har hun ikke telling på lenger. Jensen ble medlem av Oslo bystyre allerede i I 1997 kom hun inn på Stortinget, og ble medlem av den mektige Finanskomiteen. Finansminister ble hun etter valget i Jeg engasjerte meg i politikk fordi jeg ville påvirke politikken som ble ført. Selv om FrPs politiske motstandere i lang tid har ment at partiets løsninger ikke har vært gjennomførbare, har våre snart to år i regjering vist at det mulig. - Vi må stole på folk - Se bare på boligsektoren, som nå endres til fordel for folk flest. Før har boligeiere måttet stå med lua i hånden hos kommunen for å få lov til å bygge et nytt inngangsparti. Nå fjernes disse kravene. Regjeringen vil at det skal være lov å bygge balkong, veranda eller åpent overbygget inngangsparti på inntil 15 kvadratmeter, uten søknad til kommunen. - For meg er det en grunnleggende verdi som politiker å vise at vi stoler på innbyggerne. Ingen er bedre egnet til å vurdere om du kan og bør bygge nytt inngangsparti enn den som eier huset selv. Dessuten slipper kommunen å få rollen som propp i systemet. Kommunene bør heller få konsentrere seg om de viktige velferdstjenestene til innbyggerne. - Kommunepolitikere bør i alle tilfeller lete etter grunner til å si ja, når innbyggerne søker om noe. Det er FrPs kjernebudskap i kommunepolitikken, sier Jensen. Eldre viktigst Siv ser frem til nok en valgkamp, men sier hun er lei for at eldreomsorgen nok en gang vil bli et politisk tema. - En bedre eldreomsorg er kanskje FrPs fremste enkeltsak. Jeg vet at FrPs kandidater til kommunevalget er enige med meg. Er det noen som fortjener politikernes fulle oppmerksomhet og omtanke, så er det de eldre. FrP mener staten bør overta finanseringen av eldreomsorgen, slik at velferdstilbudet til de eldre ikke er avhengig av kommuneøkonomien, slik det er i dag. - Det er uverdig at eldre ikke får sykehjemsplass fordi kommunen ikke har råd. Vi ville aldri akseptert at arbeidsledige ikke fikk arbeidsledighetstrygd fordi kommunen var tom for penger. Derfor har også staten ansvar for disse utbetalingene. Slik vil FrP at staten også skal ta regningen for eldreomsorgen. Derfor er Jensen stolt av at FrP i regjering har fått gjennomslag for å igangsette et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen. - FrP er det eneste partiet som mener dette. Derfor er det en tung kamp å kjempe, men dette prøveprosjektet er første steg på veien for en varm og verdig eldreomsorg, mener Jensen. - Tenkt hvor fint det hadde vært om alle politiske partier en gang i fremtiden kunne si at eldreomsorgen var så god 12 VALGMAGASINET

13 at det ikke behøvde å debatteres i valgkampen. Det er min ambisjon. Brenner for kjernesakene Siv Jensen forteller at FrPs kjernesaker ligger henne nærmest i politikken. Det er helsepolitikk, samferdsel, justis og skattepolitikk. Det er også disse hun bruker mest tid på som partileder. - Samferdselspolitikken berører veldig mange av oss, uansett om vi kjører bil eller ikke. Godt utbygd veinett og effektiv kollektivtransport er avgjørende for hverdagen for oss alle enten du skal levere i barnehagen, kjøre til fotballtrening eller transportere fisk i vogntog fra Møre til Gardermoen. - Dette handler ikke bare om de store motorveiene, men også om lokal infrastruktur. Folk er gjerne like opptatt av farlige veikryss i nabolaget som å få tofelts motorvei ut av byen. FrPs budskap opplever jeg at treffer mange. Det handler om å prioritere samferdsel og bygge mer effektivt. Mindre byråkrati brenner for kjernesakene: Finansminister Siv Jensen ønsker at folk flest skal få en enklere hverdag. (Foto: Rune Kongsro) Jensen forteller at enten det er kommunepolitikk eller rikspolitikk, så mener hun det er politikernes oppgave å passe på at skattepengene brukes rett og effektivt. - FrP har et mål om at folk skal få beholde mest mulig av pengene de tjener. Derfor må skattene kuttes. For å sikre lavere skatter, enten det handler om statlig inntektsskatt eller kommunal eiendomsskatt, så må politikerne prioritere. - FrP er motstander av eiendomsskatt, derfor er det viktig for oss å slanke byråkratiet i kommunene og bruke pengene på velferd fremfor administrasjon. Stolt av ordførerne Siv Jensen sier det er noe helt annet å gå til valg i 2015 med gode eksempler å vise til i FrP-kommuner som Os i Hordaland og Ullensaker i Akershus. - Dette er to kommuner FrP styrer. Resultatene er gode og jeg er stolt over det Terje Søviknes og Harald Espelund har fått til som ordførere. De har vist at FrPs politikk og løsninger er gode og lar seg gjennomføre, avslutter partilederen. VALGMAGASINET 13

14 «Til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» Slik lyder Fremskrittspartiets formålsparagraf, og etter mer enn 40 år har vi endelig fått muligheten til å innfri ved å være i posisjon og delta i regjering. av hans andreas limi, Stortingsrepresentant Skatte- og avgiftsnivået i Norge er høyt, og Fremskrittspartiet vil fremme økonomisk vekst og økt aktivitet gjennom lavere skatter for bedriftene og folk flest. I tillegg til høye skatter har Norge også et høyt avgiftsnivå, og derfor er det summen av skatter og avgifter som må reduseres betydelig og Fremskrittspartiet er allerede godt i gang. I løpet av to statsbudsjett har vi redusert skatter og avgifter med over 13 milliarder, samtidig som vi har økt ressursene til satsing på vei, kollektiv transport, helse, utdanning og justis. Allerede i 2014 ble arveavgiften fjernet i sin helhet, bedriftsbeskatningen og inntektsskatten ble redusert til 27 prosent, og satsen for formuesskatt redusert til 1 prosent, samtidig som bunnfradraget ble økt til 1 million kroner. I tillegg har vi fjernet båtmotoravgiften, som ble innført av finansminister Per Kleppe som en midlertidig avgift i I statsbudsjettet for 2015 ble bilrelaterte avgifter senket med ca 2 milliarder. Formuesskatten ble redusert til 0,85 prosent og bunnfradraget økt til 1,2 millioner. Frikortgrensen, som bla. er viktig for studentene, ble økt til kroner, og minstefradraget for lønnsmottakere ble økt med ca 5000 kroner. Lavere bilavgifter Lavere bilavgifter er en viktig sak for Fremskrittspartiet. Avgiftssystemet må være teknologinøytralt og premiere biler med moderne teknologi og lave utslipp. El-biler bidrar til bedre luftkvalitet i tettsteder og byer, men foreløpig gir ren batteridrift begrenset rekkevidde på bilene. Derfor vil Fremskrittspartiet legge om avgiftssystemet slik at det blir enklere og billigere for folk flest å kjøpe nye, trygge og miljøvennlige biler med utgangspunkt i den enkeltes behov. Nå har vi forhandlet frem en avtale med V og KrF som sikrer nettopp dette og vil gi deg flere valgmuligheter. I fremtiden blir det hovedsakelig CO 2 -utslipp og ikke antall hestekrefter eller vekten på bilen som bestemmer avgiftsnivået. Ny motorteknologi bidrar til lavere utslipp og derved lavere avgifter for deg! Fremskrittspartiets gikk til valg i 2013 på FRIHET, TRYGGHET OG HANDLEKRAFT, og vi er i full gang med å levere på løftene. Økonomi og samferdsel Vi vil ha en offensiv økonomisk politikk som satser på trygge veier og jernbane over hele landet, og sikrer norske arbeidsplasser gjennom lavere skatter og avgifter. Brede skattelettelser til folk flest på over 13 milliarder, herunder lettelser i bilavgiftene. Historisk satsning på samferdsel med hele 55 milliarder, en økning på 7 milliarder kroner. Samtidig reduseres bompengeandelen i nye prosjekt. For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. Nytt veiselskap er etablert for å få mer effektiv bygging av vei. Opprettet et infrastrukturfond med hele 70 milliarder i kapital. Senket bilrelaterte avgifter med over 2 milliarder. Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene. Økt satsningen på fylkesveier med over 840 millioner. Betydelig satsing på jernbane og intercity. Ketil Solvik Olsen og FrP garanterer 50 prosent statlig bidrag til kollektivutbygging i Akershus og Oslo. handlekraft: FrP har fått gjennomslag for historiske kutt i avgiftene og økt satsing på blant annet veier og jernbane, sier Hans Andreas Limi, medlem av finanskomiteen på Stortinget. foto: Helene Abusdal 14 VALGMAGASINET

15 bærum FrP Bomiljø: Fremskrittspartiet ønsker at Bærum skal bevare sine grønne lunger, og vil ikke ha høyblokker. Foto: Sven-Kåre Evenseth Vi vil ha et fantastisk bomiljø med småhuspreg i Bærum Bærum står overfor flere viktige valg, særlig om fremtidig bomiljø, de kommende årene. Det er kommunestyret som vil foreta valgene på vegne av deg som velger. Det er valgresultatet som avgjør utviklingen for Bærum, og det påvirker du ved å bruke stemmeretten din 14. september På de neste sidene vil vi presentere Bærum Fremskrittspartis visjoner for ditt Bærum. Vi mener at utviklingen i Bærum skal være balansert, og vi skal beholde særpreget som gjør Bærum til Norges beste kommune å bo i. Vi er en forstadskommune til Oslo og vi skal ikke bli en bydel i Oslo, som de fleste andre partiene forsøker å transformere Bærum til. Det er viktig for oss at vi skal være forutsigbare og alltid tenke på hva som er best for Bærums innbyggere. Vi har vist gjennom vår politikk at vi er et Ja-parti, er forutsigbare, og setter våre innbyggere først. Med Fremskrittspartiets politikk risikerer du ikke at ditt boområde blir endret i strid med strøkets karakter. Vi har dessverre sett hvor lite troverdig valgkampløftene for flere av de andre partiene er verdt. På Gjønnes ble området omregulert fra småhusbebyggelse til blokker, til sjenanse for nabolaget. I områder som er regulert til småhusbebyggelse vil vi fortsatt jobbe for å beholde føringen som er i gjeldende reguleringsplaner. Der vi skal fortette vil vi ikke bygge høyblokker, for vi mener at høyblokker ikke passer i Bærum og de forringer vårt bomiljø. Ved å bygge konsentrert småhusbebyggelse vil vi kunne skape fantastiske bomiljøer, uten å gå i høyden. Vi mener at i områder som skal fortettes, er det bedre å bygge «townhouses» og dermed utnytte arealene godt, fremfor å strekke oss mot himmelen. Intime boområder kan vi fortsatt skape i Bærum, med mindre, men mer attraktive utomhus arealer. Bærum står overfor store investeringer i blant annet skoler, barnehager, omsorgsboliger og idrettsanlegg, og vi søker alltid etter de mest optimale løsningene når det gjelder sambruk, pris og kvalitet. Vi tenker alltid på at det er dine penger og din tillit som vår velger og innbygger i Bærum vi forvalter. Det ansvaret forplikter, men hvis vi skal få gjennomslag for vår politikk, må du stemme på oss. Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet at man får Fremskrittspartiets politikk. Vi er alltid åpne for dialog og innspill med deg som innbygger i Bærum. Vår rolle som ombudsmann for enkeltmennesket er drivkraften for vårt engasjement og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å forbedre Bærum som landets beste kommune å bo i. Torbjørn Espelien Alder: 40 år Bosted: Haslum Sivilstand: Gift med Anne og har to jenter på 7 og 10 år Yrke: Daglig leder og gruppeleder for Bærum Fremskrittsparti Torbjørn er født og oppvokst i Bærum. Har vært engasjert i Bærumspolitikken siden 1995 og vært gruppeleder for Fremskrittspartiet de fire siste årene. Han engasjerer seg alltid for Bærum og deg som innbygger og brenner for enkeltmennesket. Foto: Arvid Hauge VALGMAGASINET 15

16 Punkter fra kommunevalgprogrammet til Bærum FrP Fremskrittspartiets utfordring er at mange velgere stemmer et annet parti enn Fremskrittspartiet, i den tro at de da får Fremskrittspartiets politikk, og det er feil. Hvis du vil ha Fremskrittspartiets politikk, er det kun en stemme ved valget som gir deg det. Jo større Fremskrittspartiet blir etter valget, jo mer politikk får vi gjennomført. Derfor er det viktig å huske at hver enkelt stemme teller, og hver enkelt velger har en mulighet for å påvirke gjennom sin valgseddel, enten på valgdagen eller ved å forhåndsstemme. «Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet at man får Fremskrittspartiets politikk.» Et lite sammendrag av vårt partiprogram: BOLIG- OG AREALPOLITIKK: Vi vil bygge betydelig flere småhus, rekkehus og tomannsboliger enn i dag, og færre dyre leilighetskomplekser. Tomtestørrelsen skal være 600 kvm for enebolig, og 1000 kvm for tomannsbolig. Omvendt seniorboligpolitikk, hvor kjøper må være under fylte 35 år, og selge igjen til noen under 35 år. Man kan selvfølgelig bo i leiligheten så lenge man vil uten alderskrav, men leiligheten kan ikke leies ut. Vi vet at bilen er et viktig fremkomstmiddel for mange for å få hverdagen til å gå rundt. Vi mener det er viktig med tilstrekkelig parkeringsplasser per boenhet også gjesteparkeringsplasser. Fremskrittspartiet tror ikke at alle benytter kollektivtrafikk. Vi vil bygge småhus på Fossum og Vøyenenga, og ikke drastisk øke antall boliger på Fornebu. Vi vil bygge på Avtjerna og Hamang. SAMFERDSEL Fornebubanen og Ringeriksbanen skal realiseres. Kolsåsbanen skal ha 7-minutters avganger, som på Østeråsbanen Vi vil arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk. Øke andelen gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt og andre holdeplasser. Bærum Frp vil arbeide for snarlig utbygging av E18 uten bompengefinansiering. Bærum Frp vil ikke ha bomringer flere steder på E18, heller ikke antennepunkter (bommer) på lokale- og fylkesveier i kommunen, eller rushtidsavgift. Trygge skoleveier for myke trafikanter, og sikre trygge ferdselsårer for syklister og bilister. barn og unge Barne-og ungdomskolene skal fortsatt være blant de beste i landet. Alle elevene er unike. Det skal være lov å være god på skolen, og de som sliter skal få tilpasset opplæring slik at alle elvene har lik mulighet til å oppleve mestring på skolen. Vi vil fortsette med ambulerende lærerteam som reiser rundt på skolene for å bistå der det trengs. Vi vil satse på helsesøstre, miljøarbeidere og skolebibliotekarer. All form for mobbing er totalt uakseptabelt. Hjem, skole og barn må umiddelbart stilles til ansvar slik at mobbingen kan opphøre. Vi vil innføre valgfri sidemålsundervisning i ungdomsskolen. Anonym retting av prøver på ungdomsskolen. Spesialskolene Skarva, Glassverket, Sandviksbukta og Haug skal bestå og videreutvikles. Sjøholmen med svømmeopplæring og sitt unike friluftslivtilbud til Bærumselevene støttes. Vi vil øke kapasiteten i antall barnehageplasser. Bærums barnehager skal fortsatt være en trygg arena hvor barna opplever mestring, trygghet, utvikler vennskap og læring. Språkopplæring står også i fokus i Bærums barnehager. Utvide kapasiteten på idrettsanlegg ved sambruk av skoler og andre bygninger. bistand og omsorg Bærum FrP vil arbeide for å beholde og videreutvikle Bærum sykehus. Vi skal fortsatt ha en robust akuttberedskap, 16 VALGMAGASINET

17 Idrett & kultur i Bærum Bærum har et rikt idretts- og kulturliv, som Fremskrittspartiet fortsatt vil støtte oppunder. Vi har mange aktive barn og unge i ulike idrettslag og foreninger. Det er viktig å inkludere alle, uavhengig av ferdighetsnivå, etnisitet og bakgrunn. Idrett og kulturtilbud er en egen arena hvor vennskap bygges på tvers av bosted og sosialtilhørighet. Barna blir sosialt aktive, og mens mange gir seg mens det fremdeles er lek og moro har Bærum også mange forbilder innen elite- og landslagsidrett i mange ulike idretter. samt beholde flere områdefunksjoner som føde- og barselavdelingen. Legevakttilbudet skal være et godt tilbud til innbyggerne og vi vil arbeide for et døgnåpent apotek på Bærum sykehus. Legevakt- og røntgenbilen er et viktig tilbud, og vi vil fortsatt arbeide for et prøveprosjekt med psykiatriambulansen i samarbeid med spesialhelsetjenesten. Bærum FrP vil fortsette å jobbe for innføring av alternative turnusordninger, hvor de ansatte roterer hensiktsmessig i forhold til tjenestestedets karakter og beboernes rutiner. Frislipp av fastlegehjemlene, slik at det er en reell konkurranse om pasientene og dermed det beste tilbudet for alle innbyggere. Bærum FrP erkjenner at det ikke bare er enkelt å være nabo til en med rus- eller psykiatri-problematikk. Alle innbyggerne har krav på beskyttelse; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Dette er et ansvar Bærum FrP vil ta. Vi vil sette i system en toveis kommunikasjon mellom sameier/ borettslag som har kommunale leiligheter og kommuneadministrasjonen, til det beste for Foto: Arvid Hauge den kommunale leietager, og naboene rundt. Vi vil fortsatt støtte aktivitetstilbud og lavterskel tilbud for personer med psykisk lidelse og rusproblemer. frivillighet, idrett og kultur Flere lett tilgjengelige returpunkter for glass, metall, klær osv. Legge til rette for at næringslivet kan fortsette å levere tjenester som etterspørres lokalt, og levere konkurransedyktige varer og tjenester i takt med en voksende befolkning. Loppemarked og alt av frivillig arbeid støttes. Vi vil finne en løsning for avhending og gjenvinning av lopper som ikke er solgt. Justis- og flyktningpolitikk Vi vil beholde nærpolitiet, og skape trygghet i hverdagen gjennom samarbeid med synlig politi. Fremskrittspartiet vil ta imot 35 flyktninger årlig, inkludert familiegjenforening, og integrere dem bedre i nærmiljøet. Fremskrittspartiet vil fortsatt legge til rette for at alle idretter, små og store, skal få de trenings- og konkurranselokalene man trenger. Alle har ulike behov, det være seg standard eller miljø, ute eller inne. Bærum kommune har bygget landets kanskje flotteste flerbruksarena, og det er vi veldig stolte av. Bærum idrettspark er blitt en fantastisk flott arena, som er mye brukt av barn, unge og eldre. Det er mulig å bygge svømmehallen som ble fjernet i første utbyggingsrunde, og den vil Bærum Fremskrittsparti forsøke å realisere i kommende kommunestyreperiode. Flerbruksarenaer er løsningen, og Bærum Fremskrittsparti har hele tiden fokus på å tenke nytt i de ulike utbyggingsprosjektene. Idrett og kulturtilbud kan også sees i et forebyggende perspektiv. Gjennom trening i ung alder vil man ha grunnmuskulaturen senere i livet, og treningsgleden er opparbeidet og opplevd sammen med venner og familie. Sosial tilhørighet og følelsen av mestring innenfor idrett eller ulike kultursjangre skaper en trygghet hos barna som de tar med seg inn i voksenlivet. VALGMAGASINET 17