viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM SYSTEM ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM EIS 2009 EIS 2009 Prinsipper, bruk og framover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM SYSTEM ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM EIS 2009 EIS 2009 Prinsipper, bruk og framover"

Transkript

1 ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM 1. Hvorfor? Viktigste målm 2. Prinsipper 3. Bruksområder 4. Hvordan bygge en innsatsorganisasjon 5. Relasjon til redningstjenestens organisering 6. Ønsket opplæring Brannsjef Guttorm Liebe, Skien 1

2 MÅL for BRANNVESENET Feie for egen dør: d VI MÅM BLI GODE TIL Å ORGANISERE OSS SELV først og fremst DER VI SELV BESTEMMER Felles organisasjonsmodell, - som gjør r at organiseringen blir et positivt verktøy y ved aksjoner der vi bistår r hverandre (og ikke et hinder) ved at vi selv utvikler samme modell, nivåer, rolleforståelse, else, språk k etc. Modellen - må være slik vi rent faktisk organiserer i dag og alltid har gjort!! MÅL for BRANNVESENET Modellen - må være slik vi rent faktisk organiserer i dag og alltid har gjort!! 2

3 MÅL for BRANNVESENET OPTIMAL SIKKERHET for INNSATSMANNSKAP, - én n og bare én n kommandolinje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ved ensartet, gjenkjennbar organisering, og - ingen enkeltmanns- show ( free( lancing ) EIS - grunnprinsipper EIS er et organisatorisk system, som bygger på, forenkler og forutsetter at alle i innsatsen har ROLLEFORSTÅELSE, det vil si vet sin plass i organisasjonen, hvilke holdninger det fordrer og hvilke oppgaver som forventes håndtert. EIS er at man ikke slipper unna ROLLEFORSTÅELSE. ES skal brukes på enhver innsats, uansett størrelse, uansett varighet, uavhengig av type hendelse og uavhengig av hvem som er involvert. 3

4 EIS - grunnprinsipper A. Ensartet/ felles terminologi B. Funksjonelle nivå / roller er: 1. oppgave 2. taktisk 3. fagstrategisk (4. politisk/ normativt) C. Innsatsledelsen befinner seg ved innsatsstedet (derfor intet operativt nivå) D. Ren linjeorganisasjon evt. med ledelsesstøtte E. Sektorisering geografiske og funksjonelle F. Grenser for kontrollspenn: 3-8 => ca. 5 G. Selvlikhet ved opptrapping (fraktal), både i linja og i støtteteamene EIS - grunnprinsipper H. Formell overdragelse av myndighet/ kommando ved enhver endring i ledelsen, - automatisk stedfortreder I. Prosjekt -organisering når ledelsesstøtte J. Samme basiskompetanse på samme nivå K. Krav til innsatsplaner på alle nivå: SOR, - før hendelse taktiske innsatsplaner, - hver teig, hver sektor innsatsplaner - hele innsatsen, + worst case L. Avtalebasert: 1. på tvers av faggrenser 2. på tvers av geografiske grenser 4

5 Kollegiet for brannfaglig terminologi Representanter fra: DSB, BE, NTNU/ NBL, HSH, NBSK, Standard Norge, NBVF, NBLF, RIF, NSO (obs.) 1. FEUs vocabulary. 2. Norsk, 5te språket ENS TERMINOLOGI Forstå hverandre, - språket et verktøy y ikke en bremsekloss Mange ulike etater, brannvesen,.. i samme innsats Blir del av en større organisasjon uten voksenopplæring Sikkerhetsmessig, - språket skal bygge oppunder sikkerhet, ikke kunne redusere sikkerheten 5

6 LEDELSESNIVÅER ER Lovgivning/ regelverk (politisk) Normativt Nivå EIS - den aktuell situasjon Strategisk Operativt (brukes ikke i EIS) (men av politiet) Taktisk Innsatsstedet Avsnitt Sektorer Teiger Oppgave (mannskapsnivå/ faglig/ teknisk) Nivå og geografisk ansvarsområde Normativ ledelse Hele samfunnet EIS - innsatsstedet Kriseledelse, Strategisk ledelse Fagstrategisk ledelse, Taktisk overordnet ledelse Taktisk ledelse Taktisk ledelse Lagleder Lokalsamfunnet Innsatsstedet Avsnitt Sektor Teig Oppgave (mannskapsnivå) Arbeidsstedet 6

7 TAKTISK Rolle STRATEGISK Overordnet taktisk BRANNVESEN Nivå,, roller og ansvar BRANNSJEF overordnet vakt innsatsleder UTRYKNINGSLEDER avsnittsleder sektorleder lagleder Ansvarsområde Hele distriktet DEN ENKELTE HENDELSE OPPGAVE BRANNKONSTABEL mannskap SIN EGEN INNSATS BRANNVESENETS ORGANISATORISKE STYRKE er at alle 3 organisatoriske nivå rykker ut umiddelbart og at operativt nivå mangler Innsatstyper og nivåinndeling inndeling LEDELSESOPPGAVENE Ved ALLE innsatser MÅ ledelsen ta seg av: Innhenting av informasjon (etterretning) Vurderingene Målformuleringene og beslutningene Ressursene Kostnadsoversikt/ -kontroll (økonomi) Planleggingen Kommandoen Koordineringen Kommunikasjonen Sikkerheten Løpende sitasjonsvurdering Informasjon til andre Innsatsnivået LEDELSESNIVÅET Hvor stor og på hvilket nivå ledelsen må være for å kunne håndtere disse oppgavene, avhenger av hendelsen og innsatsens: Omfang geografisk Omfang personell Kompleksitet Varighet Samfunnsinteressen 7

8 Beslutningsmodell Ledere på alle nivå må: KJENNE sine ressurser OBSERVERE situasjonen VURDERE situasjonen, trusler/ fare - utvikling - spredning/ hindring, m. m. Beslutte MÅLET for innsatsen Velge TAKTIKK eller STRATEGI dvs. lage en INNSATSPLAN Gi INNSATSORDRE, formulert som mål eller oppgave Kilde: Norges brannskole Ledelsesfunksjonene Uansett hendelsens type, størrelse, varighet, kompleksitet og innsatsorganisasjonens størrelse, må ledelsen ivareta følgende funksjoner: Innsatsleder I Planlegging (inkl. etterretning) Operasjon (inkl. kommando/ koordinering) Logistikk ( inkl. ressurser / kostnadskontroll).. og ivareta/ sørge for: Løpende situasjonsvurdering, målformulering,beslutning og kommunikasjon. Økonomi (løpende kostnadskontroll) Sikkerhet (HMS) Informasjon (utad) 8

9 Ledelse alene Ved små, ukompliserte, hverdagslige hendelser ivaretas ledelsesfunksjonene av én person: Innsatsleder IL Plan Operasjon Logistikk Økonomi Sikkerhet Informasjon Innsatsorganisasjonen Ledelsestøtte = Ledelse med ledelsesstøtte tte En eller flere av funksjonene ivaretas av andre andre enn aksjonslederen, og minst én av dem innehar flere funksjoner. Innsatsleder IL Plan Operasjon Sikkerhet (HMS) Logistikk Økonomi Informasjon Innsatsorganisasjonen 9

10 Ledelse med støtteteam tteteam (komplett stab) Støtteteam = Komplett stab hvor en eller flere personer innehar hver enkelt funksjon. Innsatsleder IL Total sikkerhet Informasjon Plan Operasjon Logistikk Sikkerhet - innsats Økonomi Innsatsorganisasjonen GEOGRAFISKE OMRÅDER INNSATSTEDET INNSATSSTEDET, som kan bestå av: flere avsnitt sektorer innenfor avsnitt teiger innenfor sektorer arbeidssteder for innsatsmannskap 10

11 Sektorisering teiger/ taktisk nivå Innsats ved uhell med farlig gods: 4 teiger/ arbeidssteder: A: ekstern vannforsyning B: vannlevering C: kjemikalieinnsats m/ 1 lag D: saneringsplass C D Innsatsleder IL Plan Operasjon HMS Logistikk Økonomi Informasjon A B Sektorleder (Utrykningsleder) Taktiske valg gir Sektorisering Innsatsleder IL Plan Operasjon Sikkerhet Logistikk Økonomi Større innsats ved brann i bygning: 6 teiger: A: vannlevering vest B: vannlevering øst C: utvendig slokking D: røykdykkerbefal m/ 2 basepunkter og 3lag E: stige/høyde-lag F: røykdykkerdepot (forsyning) A Sektorleder (utrykningsleder) E Informasjon C B (Må vurdere å trappe opp ett ledelsesnivå) D Sikkerhet F 11

12 Sektorisering Overordnet taktisk nivå Stor brann i bygning. 4 sektorer: syd - innvendig slokking, innvendig søk nord - utvendig og innvendig skjerming taket - hulltakning, ventilering vannforsyning Logistikk Økonomi Plan Innsatsleder IL Operasjon Sikkerhet TAKET Sektorleder Informasjon NORD sekorleder 4 stabsfunksjoner: plan logistikk informasjon sikkerhet SYD Sektorleder VANNFORSYNING Sektorleder Grenser for kontrollspenn Størrelsen på et fornuftig kontrollspenn varierer med hvor fort beslutninger må tas: dess raskere beslutninger, desto mindre kontrollspenn er mulig mindre enn 3 er alltid for lite større enn 8 krever lang beslutningstid ved akutt innsats bør kontrollspennet være ca. 5 Taktisk nivå SEKTORLEDER Oppgave nivå TEIG 1 Lagleder 1 Oppgave nivå TEIG 3 Lagleder 3 Oppgave nivå TEIG 5 Lagleder 5 Oppgave nivå TEIG 2 Lagleder 2 Oppgave nivå TEIG 4 Lagleder 4 12

13 Grenser for kontrollspenn Ved opptrapping (trinnvis tilførsel av styrker), vil kontrollspennet øke. Når kontrollspennet overstiger 5, bør det forberedes økning av ledelsen. Fagstrategisk nivå INNSATSLEDER (IL) (Brannsjef / overordnet vakt) Taktisk nivå Taktisk nivå SEKTORLEDER SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 2 Lag 4 Ren linjeorganisasjon (evt. med støttestaber) ttestaber) Stor brann uten Fagstrategisk taktisk nivå stabsfunksjoner INNSATSLEDER (IL) INNSATSSTEDET (Brannsjef / overordnet vakt) Plan Operasjon Logistikk Sikkerhet Informasjon Taktisk nivå SEKTORLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 2 Lag 4 LINJELEDELSE 13

14 Selvlikhet ved opptrapping (fraktal) Større brann uten stabsfunksjoner Fagstrategisk nivå INNSATSLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER (Brannsjef / overordnet vakt) Taktisk nivå SEKTORLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 2 Lag 4 Lag 2 Lag 4 Lag 2 Lag 4 Taktisk nivå Taktisk nivå SEKTORLEDER SEKTORLEDER Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Σ = 100 PLANTYPER i relasjon til INNSATS Før r innsats Nivå Under innsats Kriseplan (med hovedvekt på samfunnet) Fagområdeplan (for hele ansvarsområde med alle risikoer ( brannordning,...)) Beredskapsplan (for type risikoer/ hendelse (tog, skip,..)) Objektplan (for enkeltobjekter og -områder) Strategisk plan (med hovedvekt på samfunnet) Aksjonsplan (for hele aksjonen i relasjon til samfunnet) Innsatsplan (taktiske plan for hele innsatsstedet) Taktiske planer (taktiske lederes planer for sine avsnitt, sektorer og teiger) Melding mottatt SOR = standard operasjonelle rutiner Innsatstid Ankomst innsatsstedet Første innsats Videre innsats Tid 14

15 Melding inn SOR slangeutlegg xx Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... SOR N-Brann 1.6 Vannforsyning 2 biler RDL LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm = Slange ved behov 50 m, 65 mm 50 m, 65 mm 65 mm eller: Grunnleggende prinsipp: INNSATSPLAN En innsatsplan er for den pågående hendelsen, og skal lages uansett innsatsen størrelse, varighet eller kompleksitet Forhåndsplanlegging av en hendelse består av disse elementene: Standard operasjonelle rutiner (SOR) Standard organisering, ansvar og myndighet (Org-plan) Avtaler mellom samarbeidende organisasjoner Informasjon om objektet (Objektplan) Nødvendig grunnlag er: KOMPETANSE (kvalifikasjoner + erfaring + holdning) Planlegging av en pågående hendelse består av disse elementene (innsatsplanen): Løpende vurdering av situasjonen Informasjon om objektet og tilgjengelige ressurser Valg av mål og taktikk for å nå målet 15

16 I have a dream: TOLKING TAKTISK VURDERING Det viktigste valget/ beslutningen er metodevalget:!! Offensiv metode eller Defensiv metode!! som skal bekjentgjøres av den lederen som fatter beslutningen, over radiosambandet! Mannskap på brannstedet Naturlige tidspunkt å etablere Røykdykkerbefal Opptrapping tid Statlig forsterkningsressurs (4. støttestyrke) Frivillig org. (3. støttestyrke) Innkallingsmannskap (2. støttestyrke) Nabobrannvesen ( 1. støttestyrke) Førsteutrykning i h.t.sor (utrykningsrutine) Innsats tiden 1ste innsats Videre innsats, som kan deles inn i taktiske faser, ved: tilførsel/ reduksjon av styrker Tid Melding inn endring av situasjonen 16

17 Opptrapping av innsatsorganisasjonen Før STØTTETEAM etableres og er i drift, har følgende alltid skjedd: Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Ledelsesstøtte 4de innsats 3dje innsats 2dre innsats Erkjennelse av at hendelsen vil bli langvarig 110-SENTRALEN bes om å rekvirere det på forhånd avtalte STØTTETEAM EIS som verktøy 17

18 EIS IL Innsatsplan - syklus Iverksettelse og løpende situasjonsvurdering OPERASJON PLAN Scenarie OPERASJON Tilbud LOGISTIKK Bestilling 18

19 Skriftlig innsatsplan Åpne Luksefjell 19. april 2009 Framover EIS blir realitet: Årets ledelsesstøtte tte ved helikopterrekvirering er bare en overgang => St. meld nr. 35 ( ) særskilt om skogbrann Nasjonale støtteteam tteteam opprettes som fast lederstøtteordning tteordning og som et tilbud til brannledelsen NBLF foreslår r 3 stk. for hele landet NBSK EIS-kurs kurs.. Pilotkurs gjennomført mai Redningstjenesten - Ny håndbokh 19

20 Framover Håp p angående opplæring: Intet EIS-kurs kurs, - det måm implementeres i NBSKs kursportefølje EIS inngår r i alle beredskapskurs påp NBSK, - Med innhold FORSKJELLIG fra nivå til nivå,, slik at elevene lærer l å forstå sin rolle, får f r riktig holdning til sin rolle og kunnskap om hvordan den skal utøves i praksis. Framover Eks. Grunnkurs lære SOR, lære l å tolke hendelsesbildet påp sitt arbeidssted, lære l relasjoner til kolleger og nærmeste n leder, Befalskurs I lære å bli teigleder, - lavt taktisk nivå Befalskurs II lære å bli sektorleder avansert taktisk nivå Befalskurs III lære å bli Innsatsleder, fagstrategisk nivå,, + lære hver av funksjonene i støtteteam tteteam Som betinger lærekrefter l som selv forstår r disse forskjellene. 20

21 SAMBAND EIS må følges opp ved at det utvikles modeller for organisering av radiosamband. Fungerer systemet? Tilsvarende system er testet og utprøvd av andre; i kriger og andre ødeleggelser gjennom 1000-vis av år. forsvaret bruker dette sivilforsvaret har en del S er m.v. USA, UK, New Zealand, Australia, Åstadulykka, Ålesund, Froland, 21

22 SLUTT HER, ikke tid til resten IDEALISERT EKSEMPEL KVARTALSBRANN 1 - Dette er et tenkt og idealisert eksempel beregnet som en mal for opptrapping av organisasjonen, slik som det kan undervises. Situasjon mål taktikk oppgaver ORGANISERING - innsats 22

23 KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart førsteinnsats f INNSATSSTEDET Mannskap: 8 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon LINJELEDELSE KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart planleggingstidspunkt T = t t + 0 INNSATSSTEDET Mannskap: 18 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Sektor 2 SYD INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 6 Røykd. depot (1 person) Logistikk LINJELEDELSE Sikkerhet Trapp syd 23

24 Innsatsstedet Brannstedet KVARTALSBRANN 1 - oversikt sektorer - Forpleining Venteplass, styrker Torvet Innsatssektorer, o Oppmøteplass, ressurser Rådhusplassen KVARTALSBRANN 1 - organisatorisk strategi - Organisatorisk strategi: Innsatsen ledes av vakthavende brannsjef som deler totalinnsatsen i 7 sektorer med opptil 5 lag i hver sektor: 5 innsatssektorer 2 servicesektorer INNSATSLEDER Vakthavende brannsjef 6. KO, forpleining, venteplass 1. Nordøst Innsatsstedet 4. Øst 3. Vest 2. Syd 7. Oppmøteplass 5. Vannforsyning 24

25 KVARTALSBRANN 1 - geografiske og funksjonelle sektorer oversikt - INNSATSLEDER Sektor 6: Service/ Torvet Sektor 3: Vest Sektor 1: Nordøst Sektor 4: Øst Sektor 2: Syd Sektor 7: Oppmøteplass/ Rådhusplassen Sektor 5 Vannforsyning INNSATSSTEDET Mannskap: 31 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Trapp syd KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart T = t t + 5 Sektor 2 SYD Sikkerhet INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 3 VEST Sikkerhet Stige vest Brannvegg nord Sektor 6 Røykd. depot (1 person) Logistikk Sektor 5 VANNFORSYNING (planlegging 1) Sikkerhet Sektor 7 OPPMØTEPLASS Logistikk LINJELEDELSE 25

26 INNSATSSTEDET Sum mannskap: 104 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Bakgård nordøst KVARTALSBRANN 1 - komplett organisasjonskart - Sektor 2 SYD Sikkerhet Bakgård syd INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 3 VEST Sikkerhet Stige vest Brannvegg nord Bakke vest Lift øst Sektor 4 ØST Sikkerhet Bakke øst Sektor 6 Røykd. - forsyningstj. Logistikk Sektor 5 VANNFORSYNING Sikkerhet Sektor 7 OPPMØTEPLASS Logistikk LINJELEDELSE Trapp syd Brannvegg syd Vestre løp Østre løp GEOGRAFISKE OMRÅDER SKADESTEDET SAMFUNNET INNSATSSTEDET 26

27 INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Disse tanker er ikke nye. Disse tanker er ikke ferdig tenkt. Erfaringer som DU måtte m ha, ønsker vi. Brannsjef Guttorm Liebe REDNINGSTJENESTEN ORGANISASJONSPLAN PÅ SKADESTEDET Endring Intet forslag til hvordan generelt å organisere ULYKKESSTEDET, - Ø der det er flest innsatspersonell Ø der innsatspersonell kommer fra flere organisasjoner Ø der det er farligst Ø der det haster mest Forslag til ny funksjon: - Operativ leder brann Kilde: Forslag til revidert Håndbok for redningstjenesten, - utkast oktober ULYKKESSTEDET 27

28 TAKTISK NIVÅ - eks. Fredensborgveien 41b, Oslo Organisatorisk strategi: 1. Fagleder brann forholdt seg til politiets skadestedsleder (SKL) 2. Fagleder brann hadde direkte linje til innsatsstedet ved operativ leder brann, brigadesjef Jan Erik Andersen (kalt IL) Innsatsstedet Sektorisering Sektorisering- Fredensborgveien 41b, Oslo Innsatsstedet, - etter at redningsaksjonen var avsluttet: 1. Mål: Hindre brannspredning til omkringliggende bygninger (Unngå full kvartalsbrann og bybrann) 2. Taktiske beslutning: (Fase 1: Redde personer i akutt fare) Fase 2: Innvendig slokking via oppgang 2 og 3. Utvendig kjøling/ slokking av tak/ loft, motstående bygning og hjørnebygning. Ingen ressurser direkte mot midtre del av bygget (hjørnet) (anses som tapt). 3. Oppgave til sektorene 1 Briskeby, Idunsgt.: - hindre spredning over Idunsgt. (utvendig) 2 RD-lag A og B, oppgang 2: - innvendig slokking 3 RD-lag C, oppgang 3: - innvendig slokking 4 Lift hovedstasjon, front: - utvendig kjøling tak/ loft 5 Bryn, Fredensborgvn: - vannforsyning til lift (sektor 4) 6 Sagene+A&B, Indunsgt.: - hindre spredning til Idunsgt. 3 og 5 (utvendig) 7 Kastellet/ Høydeservice, nabogård: - hindre brannspredning til nabogård (utvendig) Servicefunksjon Røykdykkerdepot og forpleining (RD) 28

29 Innsatsledelse (IL) - Fredensborgveien Innsatsleder (IL) og sektorene: Fredensborgveien 41b Innsatsstedet RD IL Organisasjonskart påp innsatsstedet, - Fredensborgveien 41b, Oslo Fagleder brann Informasjon INNSATSSTEDET Sektor 1 Brinskeby, Idunsgt. Sektor 2 (RD-lag?, Oppgang 2) Sektor 3 (RD-lag, Oppgang 3) INNSATSLEDER (IL) Operasjon Sikkerhet Logistikk Plan Sektor 4 (Lift Hst, Front) Sektor 5 (Bryn, Idungst. vann) Sikkerhet / logistikk (Røykdykkerdepot/ forpleining) Sektor 7 (Kast./ HS, nabogård Sektor 6 (Sagene A&B, Idunsgt. 3-5) LINJELEDELSE Sum mannskap: 49 mann 29

30 TAKTISK NIVÅ - eks. Åstaulykken Organisatorisk strategi: Organisasjonen ble delt i 2 hoveddeler, ( på slik måte som normalt i Danmark): 1. Innsatsstedet ledet av brannsjef Nils Erik Haagenrud ( operativ leder brann, kalt IL) 2. Samfunnet utenfor: Politiavd.sjef som skadestedsleder (SKL) Innsatsstedet Funksjoner påp skadestedet - Åstaulykken Skadestedsleder Utpekt av PM Ressursleder Sambandsleder Ressursleder brann (RB) Loggfører Etterretningsleder Operativ ledelse, Fagleder brann ( kalt innsatsleder - IL) Utrykningsledere (sektorer) Fagleder sanitet Fagleder orden Opprinnelig skisse 30

31 Sektorisering- Åstaulykken Innsatsstedet - fram til siste var frigjort: 1. Mål: Flest mulig fastklemte personer skal frigjøres og overleve 2. Taktisk beslutning: Ø Direkte innsats mot U-vogn, og ingen innsats i toget for øvrig. Ø Slokking/ frigjøring. 3. Oppgave til sektorene 1 Overbefal Åmot, - Ressursleder, først brann vogn 2 og 3 (bakerst i sørgående tog): - sjekk/ kontroll 2 Lag 1, Elverum, BV-1: - vannforsyning til basepunkt 3 Utr.l. Åmot, U-vogn: - frigjøring og slokking - 2 lag 4 Lag 2 Elverum/Åmot, mellom Uvogn og nr. 2: - slokking/ kjøling 5 Utr,l. Elverum, U-vogn : - frigjøring og slokking - 2 lag 6 Hamar/ Gjøvik brannv.: - stand by slokking/ kjøling, senere slokking vogn Overbefal Hamar brannv.: - intern trafikkavvikling (ressursplassering) Innsatsledelse (IL) - Åstaulykken Innsatsleder (IL), ledelsesstøtte og sektorene: 1 (RB) SKL IL Innsatsstedet FL sanitet (RB)

32 INNSATSSTEDET Organisasjonskart påp innsatsstedet, - Sum mannskap: 60 mann FL sanitet Sektor 2 (Lag 1 Elv. vannforsyning) Sektor 4 (Åmot/Elv. -Uvogn) Sektor 3 (Åmot slokk/ U-vogn) Åstaulykken Skadestedsleder Informasjon INNSATSLEDER (IL) Operasjon Sikkerhet Plan Sektor 6 (Hamar / Gjøvik, Stand by + vogn 2 og 3) Skadestedsleder KO Sektor 1 + Stabsfunksjon (Logistikk brann) Sektor 5 (Elverum U-vogn) Sektor 7 (O.bef. Hamar, trafikk) LINJELEDELSE Slokke Frigjøre Slokke Frigjøre TAKTISK NIVÅ - eks. LANDFALLØYA i Drammen - INNSATSORGANISERING 32

33 TAKTISK NIVÅ - eks. LANDFALLØYA i Drammen - Sektorisering- Landfalløya Beredskap RVR Lier Byttet med 1. laget Eiker Venteplass Ambulanser Sande Drammen SKL - KO Depot/hvileplass 33

34 Organisatorisk strategi: Organisasjonskart, - Landfalløya Skadestedsleder Sanitet Skadestedsleder KO Beredskap (Lier inntil satt i innsats) Venteplass FAGLEDER BRANN Informasjon Plan Operasjon Sikkerhet Logistikk brann (Depot/ hvileplass) INNSATSSTEDET Lagleder 1 (Nestleder utr. Drammen) Slokke Slokke Lagleder (Utrykningsleder Sande) Skjerme Sektorleder (1ste utrykn.leder) Lagleder 3 (Utrykninsgleder Eiker) Lagleder 4 (Utrykninsgleder Lier) Lagleder 5 (RVR-tjenesten) LINJELEDELSE 34

35 STRATEGISK (TAKTISK) NIVÅ - eks. øvelse skogbrann med stabsfunksjoner- 1. Mål: Stoppe brannspredningen og forberede worst case 2. Taktisk beslutning: avgrense på bakkenivå med 2 sektorer og støtte fra helikopter 3. Oppgave til sektorene sektor 1 : Damtjern, - forberede innsats ved å etablere branngate, vannforsyning og vått belte, - jfr. kart sektor 2: Kroken /Listul direkte innsats ved å etablere branngate og slokke med vann, - jfr. kart sektor 3: Støttefunksjoner ( camp, transport, orden) Sektorisering- Strategisk nivå - Redningstjeneste Eksempel: Redningsaksjonen etter Rocknes forlis 19. januar

36 Redningsaksjonen etter Rocknes forlis 19. januar Kongshavn Alvøen Vatlestraumen Sektorisering Redningsaksjonen etter Rocknes - havariet Hovedredningssentralen på Sola Lokal redningssentral (LRS) Ø Politimester Ø Brannsjef Ø Havnedirektør Ø Haukeland sykehus Ø Forsvaret Ø Rederiet Pårørendesenter i Bergen Rådhus / BK-beredskapsgruppe On Sea Coordinator: KV Titran Skadestedsleder: POLITI Samleplass på Hilleren kai / Alvøen kai Redningsaksjonen på MS Rocknes Leder: BRANN Søk på sjøen med fartøyer Søk på sjøen med helikopter Søk langs strandsonen Oljevernaksjonen 36

37 Opptrapping tid Standard Operasjonelle Rutiner (SOR) i forhold til tidsrom: Rutine ved inngående melding S T A N D A R D O P E R A S J O N E L L E R U T I N E R Alarmeringsrutine Utrykningsrutine SOR - M - SOR - A - SOR- U SOR- OF Normalrutiner 1ste fase SOR- N Standard oppgavefordeling Normalrutiner for øvrig SOR- R Andre oppgaver Egne instrukser Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats H A N D L I N G E R Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Standard operasjonelle rutiner - SOR Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Rutine ved inngående melding Alarmeringsrutine Utrykningsrutine Normalrutiner 1ste fase Standard oppgavefordeling Normalrutiner for øvrig Standard operasjonelle rutiner baserer seg på det enkelte brannvesens mannskapsmengde, ressurser og kompetanse Valg av taktikk baserer seg på situasjonen og på de standard operasjonelle rutinene Andre oppgaver Den valgte taktikk er grunnlaget for organisering av innsatsen ( Den valgte strategi er grunnlaget for den overordnede organisering ) 37

38 Oppgave-/ / mannskapsnivå Melding inn SOR: OF - BRANN 2.1 Full utrykning - bygningsbrann Utrykningsrutine BIL 13: ØUtrykningsleder ØSjåfør ØRød 1 ØRød 2 ØRød 3 Alarmering styrker Valg av kjøretøy Standard oppgave-fordeling Beslutningstaker taktisk nivå Vanntilførsel til innsatsmannskap Radio Radio 4 Røykdykker 1, spiss lag 1 Radio 4 Røykdykker 2, nr. 2 lag 1 Fordeling oppgaver Sikringsmann røykdykkere 1ste innsats Radio 4 Radio 4 Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Førsteinnsats BIL 15: ØSjåfør Bil 16: ØSjåfør 91 vakthavende sjef Vannforsyning til bil 13 + Hjelpemann høydeinnsats el. Røykdykker 3, spiss lag 2 Høydeinnsats el. Røykdykker 4, nr. 2 lag 2 Bedslutningstaker strategisk nivå Radio 4 Radio 4 Radio Oppgave-/ / mannskaps nivå Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Normalutlegg SOR Slangeutlegg N-BRANN: 1.1 (RDL) Sikring (R-)LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm m, 65 mm 38

39 Oppgave-/ / mannskaps nivå Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... SOR Slangeutlegg. N-Brann 1.6 Vannforsyning 2 biler RDL LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm = Slange ved behov 50 m, 65 mm 50 m, 65 mm 65 mm eller: ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte 0. Forord, bakgrunn og målm 1. Ledelsesoppgaver, -funksjoner og -nivåer 2. Terminologi og forklaringer 3. Andre tilgrensende prosjekter 4. Slik gjør r vi det i dag, - 9 praktiske eksempler 5. Prinsipper ved opptrapping av en innsatsorganisasjon 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, 7. Avslutning 8. Definisjoner 9. Etterord kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) 39

40 ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte Kap. 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) Beskrivelse, mål m l og taktisk beslutning Organisatorisk strategi Sektorisering Organisasjonsbygging ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte 0. Forord, bakgrunn og målm 1. Ledelsesoppgaver, -funksjoner og -nivåer 2. Terminologi og forklaringer 3. Andre tilgrensende prosjekter 4. Slik gjør r vi det i dag, - 9 praktiske eksempler 5. Prinsipper ved opptrapping av en innsatsorganisasjon 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) 7. Avslutning 8. Definisjoner 9. Etterord 40

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK - Kl. 10:45 12.00 INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -, Skien, - PLAN s betydning og noen viktige elementer Brannsjef Nils Erik Haagenrud, Midt-Hedmark Planlegging og taktikk ELS Innsatsleder ILS Liason Informasjon

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\operasjonell_beredskap_propblemnotat_01 PROBLEMNOTAT

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redningsspråk i felt. Guttorm Liebe og Marianne Aasgaard Redningskonferansen 2015

Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redningsspråk i felt. Guttorm Liebe og Marianne Aasgaard Redningskonferansen 2015 Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redningsspråk i felt Guttorm Liebe og Marianne Aasgaard FELLES REDNINGSSPRÅK I FELT : SAMVIRKE I PAKSIS Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redingsspråk

Detaljer

NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING BEHOVET

NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING BEHOVET NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING Presentasjon for Forebyggende forum Gjøvik 13. september 1. Behovet 2. Presentasjon av KBT og møtedeltagerne 3. Formelle forhold 4. Kort tilbakeblikk og dagens

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

ICS veien videre. ICS Øvelse Oslo: Under Øvelse Oslo 06 blir ressurser fra hele regionen benyttet.

ICS veien videre. ICS Øvelse Oslo: Under Øvelse Oslo 06 blir ressurser fra hele regionen benyttet. ICS veien videre Jeg har fått som utfordring fra Brannmannen å avslutte (foreløpig) artikkelserien om ICS. Det meste er sagt om bygging av innsatsorganisasjonen, om selve innsatsledelsessystemet ICS og

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

KOLLEGIET FOR BRANNFAGLIG TERMINOLOGI - KBT. Språkdagen 2010

KOLLEGIET FOR BRANNFAGLIG TERMINOLOGI - KBT. Språkdagen 2010 KOLLEGIET FOR BRANNFAGLIG TERMINOLOGI - KBT Fra Statsspråk nr. 4/2009 KOLLEGIET FOR BRANNFAGLIG TERMINOLOGI www.kbt.no Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert fordi det ikke fantes annen

Detaljer

Hva er ICS? Presisering

Hva er ICS? Presisering Hva er ICS? Incident command system På norsk oversatt til Enhetlig Innsatsleder System EIS Dette er et system og ikke en stab! Men en stab kan bruke systemet!!! Dette er et verktøy som brannvesenet (og

Detaljer

Innsatsplanlegging. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Innsatsplanlegging. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Innsatsplanlegging 1 Har DSB hjemmel for å kreve innsatsplanlegging? Betyr det noe om det foreligger en hjemmel? Murphys lov If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result

Detaljer

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan - Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse Det har oppstått brann i skogen ved Bestul gård

Detaljer

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Hva slags utdanning finnes Større hendelser Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Historie i operativ/taktisk ledelse Redningsdirektivet gitt ved kgl. res. 4. juli 1980 er den overordnede

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Versjon 1 utgitt oktober 2010 Telemark 5.10.2010 Ove Stokkeland Varabrannsjef Prosjektleder Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Skogen som brannobjekt... 3 1.3 Strategi...

Detaljer

AMBISIØS 2 18 OG 25 APRIL 2 DELT FULLSKALAØVELSE LINDÅS OG MELAND BRANNVESEN

AMBISIØS 2 18 OG 25 APRIL 2 DELT FULLSKALAØVELSE LINDÅS OG MELAND BRANNVESEN AMBISIØS 2 18 OG 25 APRIL 2 DELT FULLSKALAØVELSE LINDÅS OG MELAND BRANNVESEN MÅL Trene på og beherske hele kjeden ved en livreddende innsats i et stort objekt med flere personer savnet. Organisere ledere

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Lederstøtte og strategisk tilnærming.

Lederstøtte og strategisk tilnærming. Lederstøtte og strategisk tilnærming. CTIF seminar 2016 www.mhbr.no Fakta MHBR 10 eierkommuner 17.700 km2 10.500 km2 produktiv skog 210 Ansatte 300 i skogbrannreserven 11 Stasjoner Skogbranndepot Nytt

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Samarbeid med lokalt brannvesen

Samarbeid med lokalt brannvesen Samarbeid med lokalt brannvesen Bergen lufthavn Flesland Einar Hermansen Fagkoordinator brann og redningstjenesten CTIF konferanse Gardermoen 27.01.2011 Innledning Bergen brannvesen en naturlig samarbeidspartner

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Nordisk skogbrannseminar 13. september 2011 Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Jon Inge Aasen Brannsjef Brannvesenets organisering i Norge: Kommunalt - avdeling under teknisk drift Interkommunalt selskap

Detaljer

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken NK/Planlegger Felles Operativ Enhet Hedmark politidistrikt Politidistriktet Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Opprettet 1.1.2002

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Kollegiet for brannfaglig terminologi. www.kbt.no REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET. RUU - representanter og bidragsytere:

Kollegiet for brannfaglig terminologi. www.kbt.no REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET. RUU - representanter og bidragsytere: Kollegiet for brannfaglig terminologi Representanter fra: DSB, BE, NTNU/ NBL, HSH, NBSK, Standard Norge, NBVF, NBLF, RIF, NSO (obs.) www.kbt.no 1. FEUs vocabulary. www.f-eu.com 2. Norsk, 5te språket REISESTIPEND

Detaljer

TEMA. Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning.

TEMA. Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. TEMA 11 Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2011 ISBN: 978-82-7768-254-9

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Jan Tore Karlsen Brannsjef

Jan Tore Karlsen Brannsjef Brannetterforskning Jan Tore Karlsen Brannsjef 1 Gjøvik - brannstatistikk Bygningsbranner Gjøvik 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Årsaksfordeling:2002-2006

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT Turøyulykken -politiets håndtering -oppfølging Stabssjef Gustav Landro Lokal redningssentral: "Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon" Kilde: Organisasjonsplan

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

Overordnet plan for varsling og krisehåndtering ved ulykker på industriområdene Herøya og Rafnes/Rønningen

Overordnet plan for varsling og krisehåndtering ved ulykker på industriområdene Herøya og Rafnes/Rønningen KATASTROFEBEREDSKAPSRÅDET I GRENLAND Overordnet plan for varsling og krisehåndtering ved ulykker på industriområdene Herøya og Rafnes/Rønningen (HØRINGSUTKAST PR FEBRUAR 2013) Katastrofeberedskapsrådet

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\operasjonell_beredskap_høring_01a NBLFs kommentarer

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Politiets beredskapssystem

Politiets beredskapssystem Politiets beredskapssystem Finnøya, 12.6.14 Ingmar Farstad ENHET/AVDELING Hjemmelsgrunnlag Politilovens 2: Politiet skal beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde

Detaljer

Brann i cruiseskip! Varabrannsjef Karl Otto Nesdal, Bergen brannvesen

Brann i cruiseskip! Varabrannsjef Karl Otto Nesdal, Bergen brannvesen Brann i cruiseskip! Den 23.mai i år fikk Hovedredningssentralen i Sør-Norge melding om mulig brann om bord i cruiseskipet MS Deutschland. Skipet med 607 personer om bord var i ferd med å legge til kai

Detaljer

Redningskonferansen 2014

Redningskonferansen 2014 Samvirke og ledelse ved store hendelser hva har vi lært av drapene på Valdresekspressen, brannen i Gudvangatunnelen, brannen i Lærdal, på Flatanger og Frøya? Redningskonferansen 2014 Anne R. Pedersen 29.september

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Til Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement Postboks

Detaljer

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon HVA ER DET DU SER? GODAFOS ISLAND GODAFOSS ISLAND Praktisk økonomioppfølging under en En gjennomgang av økonomioppfølgingen Under Og etter Aksjon GODAFOSS aksjon ERFARINGER HVORFOR? Hvorfor tapte IUA Østfold

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Lokal redningssentral

Lokal redningssentral Lokal redningssentral -ansvar og oppgaver ved storulykker Stabssjef Gustav Landro Lokal redningssentral: "Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon"

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Aftenposten 11.6.2008 Foto: Anders Martinsen Skoglyng brann- og redningsteneste iks 01.06.2011 Brant Skogen brannsjef Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Skogen som brannobjekt

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3 HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. Innledning. DEL 2. Generelt. DEL 3. Bestemmelser om første innsats. DEL 4. Havarikart. DEL 5. Innsatsskjema - Redningsstyrken. DEL 6. Varslingsplan.

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Oslo brann- og redningsetat har 8 brannstasjoner, av disse har 3 stasjoner Operatunnelen i sitt distrikt med et særskilt ansvar. St.1 Briskeby (vest), 1 slokkeenhet,

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

STUDIEREISE TIL USA HØSTEN 2012

STUDIEREISE TIL USA HØSTEN 2012 STUDIEREISE TIL USA HØSTEN 2012 Boise San Diego Tucson søndag 26. august til fredag 14. september IDAHO - CALIFORNIA ARIZONA Ole Kristian Aagaard Torbjørn Mæhlumsveen 2 Innledning Reisen ble gjennomført

Detaljer

Følgemaske ansiktsmaske som via trykkslange påkoples dykkernes pressluftapparat under redning av personer i røykfylte og/eller giftige omgivelser.

Følgemaske ansiktsmaske som via trykkslange påkoples dykkernes pressluftapparat under redning av personer i røykfylte og/eller giftige omgivelser. Definisjoner Angrepsslange slange ø38 (ø42) mm påmontert vannforstøvende strålerør, påsatt vann, tilkoblet høyre løp på grenrør. Betjenes av dykker 1. Basepunkt sted nær opptil skadestedet der innsatsen

Detaljer

Ledelse under aksjoner

Ledelse under aksjoner Ledelse under aksjoner Kriseledelse i brannvesenet Prosedyrer og styrende dokumentasjon NOFO - spesialstyrken, samling Bergen 270813 Eivind L. Rake, RAKOS, Stavanger Universitetssykehus, tlf. 91336270,

Detaljer

Kompetanseplan. IUA Region 4

Kompetanseplan. IUA Region 4 Kompetanseplan 2013 IUA Region 4 pr. 1.4.2013 1.0 Mål Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Beredskapsplan for innsats, kvartalsbrann ved Skagenkaien. Stavanger sentrum Rev. 0 Mai 03

Beredskapsplan for innsats, kvartalsbrann ved Skagenkaien. Stavanger sentrum Rev. 0 Mai 03 Beredskapsplan for innsats, kvartalsbrann ved Skagenkaien Stavanger sentrum Rev. 0 Mai 03 Innholdsfortegnelse 1 Situasjonen og oppdraget... 2 2 Kjørevei og ankomsttid... 3 3 Oppmøteplass innsatsmannskaper...

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999 Granskningsrapport, brann i Hotelpark 10. november 1999 DBEs granskningsrapport av 23. desember 1999. 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Samhandling i kriser Kjennskap til politiet som organisasjon Veien videre Erfaringer 22.10.2013 Side 2 Politiets beredskapssystem

Detaljer

Beredskapsplan skogbrann

Beredskapsplan skogbrann Beredskapsplan skogbrann Sel Brann- og redningsvesen 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Skogen som brannobjekt... 4 1.3 Strategi... 4 1.4 Definisjoner... 5 2 ORGANISERING... 6 3 INNSATSLEDER...

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

Sivilforsvaret status og utfordringer

Sivilforsvaret status og utfordringer Sivilforsvaret status og utfordringer Innlegg på Fylkesberedskapsrådet 17. januar Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden Konstituert distriktssjef Hordaland sivilforsvarsdistrikt Grunnlag Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER?

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? FAGARTIKKEL STABSLEDELSE OG KRISEHÅNDTERING. Brannsjef Torgeir E. Andersen, Drammensregionens brannvesen IKS. 1 Innledning.

Detaljer

Nordland fylkesting 8. April 2013

Nordland fylkesting 8. April 2013 Nordland fylkesting 8. April 2013 Politiets ansvar i kriser og styrking av lokal beredskap Salten politidistrikt Beredskapsplanlegger Rune Danielsen Politiets beredskapsansvar St meld nr 42 (2004-2005)

Detaljer