v LADE, LADEMOEN OG BAKKLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v LADE, LADEMOEN OG BAKKLANDET"

Transkript

1 LADE, LADEMOEN OG BAKKLANDET MENIGHETSBLAD NR 2_2014 SKAPELSEN ANNA SPRÅKET ER 3 4 DOROTHEA 7 NØKKELEN! 9 PÅ BAKKE PORTRETTET: IRKO BUNGULA YADDESA

2 TJENERSNORA Snora er et symbol. Den peker tilbake på ha tjenere på Jesu tid gjorde når de skulle utføre sine oppgaer: De samlet de ide klærne de hadde på seg og bandt dem opp med en snor, så de ikke skulle ære til hinder for arbeidet. Snora er altså et tjenertegn. Her søndag minner snora meg om at jeg er menighetens tjener. Å ære prest innebærer både frihet, rettigheter og myndighet. Men er altså først og fremst en tjeneste. Vi prester trenger å minnes om dette, men det gjør også menigheten. Det heter ikke prestetjeneste for ingen ting. Men er jeg tjener, da er det ganske tydelig at kirken ikke er min. Det er menigheten som er kirken, alle de som kommer, de som ber om å få utført prestens tjenester, de som lengter etter fellesskap og søker etter håp i herdagen. Kirken er altså deres, alle dere som leser dette, og som er glad for at kirken finnes. Og til dere gir kirken noen tjenere, noen som er der for deres skyld. For prestene er dette iktig. Det minner oss om at i kirken er det ikke oss det dreier seg om. LADE SOKN: LADE MENIGHETSKONTOR: Besøksadr: Kirkelig aktiitetsenter, Harald Hårfagres gate 2, PB 1865,7440 Trondheim Postadresse: Lade menighet, Kirkelig Fellesråd i Trondheim, PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Kontortid: Tirs.-fred Tlf.: E-post: ANSATTE: Sokneprest Jan Asbjørn Sagen Lade allé 78 B, 7041 Trondheim Tlf /ktr Organist Anne Cathrine Due Aagaard Tlf / NÅR JEG TAR PÅ MEG PRESTEKLÆRNE FØR EN GUDSTJENESTE ELLER EN KIRKELIG HANDLING, ER DET SISTE JEG GJØR Å KNYTTE EN SNOR OMKRING LIVET. Menighetsforalter Jørn Lænn Tlf trondheim.no Vi trenger å minnes om det. Kirken år har en historisk bakgrunn der mye autoritet og myndighet lå hos presten. Gjennom flere hundre år ar det den eneeldige kongen som organiserte kirken, og presten ar kongens embetsmann, hans representant, med all den makt og myndighet det førte med seg. Ganske sikkert har prestene gjennom historien utrettet mye godt til tross for denne farlige maktposisjonen, men de har også fortløpende ært fristet til å tillegge seg en betydning de ikke hadde. Det førte til maktmisbruk og tangssituasjoner for mange mennesker når prestene ille bestemme ha folk skulle tro, kree lydighet mot det og tukte og straffe dem som ikke fulgte påbudene. Embetskirken har led idere til helt opp mot år tid, og først i de siste sytti årene har dette begynt å endret seg. Omleggingene pågår ennå. Nå leter i etter en måte å organisere kirken på som er frikoblet fra både konge og stat, og der prestene får framstå som det de er: menighetenes tjenere. Disse tankene er også iktige for alle dere som utgjør kirken. Det er dere som bestemmer hordan kirken skal ære. Kirketjener/Menighetsforalter Øyind Arnesen Tlf Klokker Oda S. Ness og Ingrid Pedersen. Menighetsrådsleder Asbjørg Larsen Tlf LADEMOEN SOKN: www. lademoen.. LADEMOEN MENIGHETSKONTOR: Besøksadr: Lademoen kirke i Innherredseien 78 Postadresse: Lademoen menighet, - Kirkelig Fellesråd i Trondheim, PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Kontortid: Mand., onsd. og fred Tlf.: FORSIDE: FRA SPRÅKKAFE I LADEMOEN KIRKE FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN ANSATTE: Sokneprest Stein Ellinggard Tlf Sokneprest Hilde Rosenkrantz Tlf Diakon Sissel Håe Smørik. Tlf Kantor Øyind Kåre Pettersen. Tlf Kirketjener Ragnar Timmo Aune. Tlf Menighetsrådsleder Marie Hauge Gonzalez Tlf / BAKKLANDET SOKN no. Ikke la prester og biskoper bestemme oer dere! Skap den kirken dere sel ønsker, ta på dere det ansaret som følger med å ære med i kirken! Og de gjelder for alle som lurer på om dere skal forlate kirken. I de siste månedene har i hatt en ny bølge utmeldinger fra kirken. Med utmeldingen blir deres stemme borte, og deres innflytelse i kirken stopper opp. Å melde seg ut, er å oerlate utformingen a kirken til dem som blir. His utmeldingen skjer som en protest mot noe, er det altså mindre sjanse for at kirken endrer seg slik en ønsker om en forlater den, enn om en blir ærende og setter sitt preg på den. Gjennom alle endringer fortsetter i prester å knytte snora foran alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi er tjenere for de menneskene i møter og for kirkens herre. Kirken er ikke årt apparat for å drie fram det i ønsker, men et fellesskap a mennesker som i skal tjene. Snora omkring liet er påminnelsen om dette til oss alle, både den som tjener og de som blir betjent. Knut Kittelsaa sokneprest Menighetskontor: Aasmund Vinjes gt. 4, kontortid tirsd. og onsd. Kl Kontoret flytter i løpet a høsten til Innherredseien 59B på Buran og samlokaliseres med Lademoen. Postadresse: Lademoen menighet, Aasmund Vinjes gt. 4, 7015 Trondheim. e-post: ANSATTE: Sokneprest Knut Kittelsaa, tlf Kantor Li-Benedicte Bjøeneboe. Menighetsforalter Jørn Lænn, tlf trondheim.no Kirketjener Andreas Elenes, tlf Menighetsrådets leder: Hilde Ho Lauritzen. wq JEG TROR I ALLE FALL IKKE PÅ ADAM OG EVA! Femteklassingens hjertesukk er lett å forstå. Her er det noe som ikke går opp. Å bruke fortellingen om Adam og Ea eller de andre a tekstene om skapelsen som om de er historiske dokumenter om a ha som hendte fra time til time da erden ble til, gir naturligis ingen mening. Tekstene inneholder helt andre sannheter enn de naturitenskapelige. Fortellingene har først og fremst et teologisk budskap. De il si noe om Gud, og om årt forhold til ham og om åre lisilkår i erden. Hordan kan i ite at skapelsesfortellingen ikke er ment bokstaelig? Det finner i fort ut dersom i leser disse tekstene litt grundig. Da ser i at i har med to fortellinger å gjøre. Den eldste a dem handler om Adam og Ea og har røtter tilbake til 900-tallet før Kristus. Den har fått oerskriften Mennesket i Guds hage i den nyeste bibeloersettelsen. Den yngste, Gud skaper erden, står først i 1. Mosebok og handler om skapelsen på seks dager. Den er trolig blitt formulert og brukt i gudstjenesten da jødene ar i sitt babylonske fangenskap på 500-tallet før Kristus. De to fortellingene representerer dermed ulike tider og ulike erdensbilder. De er dessuten ulike både i stil og struktur. Den yngste er en systematisk og gjennomreflektert fortelling som fører oss skritt for skritt fra dag til dag inntil erket er fullført og den skapererkets ansarlige foralter, mennesket, er på plass. Fortelleren benytter seg a den jødiske sjudagersuken som ramme for fortellingen. Den eldste fortellingen har en annen rekkefølge på begienhetene. Her skapes ikke mennesket til slutt, men er hoedperson allerede fra starten TEKST: OLA ERIK DOMAAS NEI, FORDI DE FIKK TRE SØNNER... HVORDAN SKULLE DE FORMERE SEG VIDERE DA, LIKSOM? PAPPA OG DE PRØVER Å SI AT DA SKAPTE GUD FLERE JENTER, MEN DET STÅR DET IKKE NOE OM I BIBELEN ELLER NOEN ANNEN PLASS! a. Gud puster lisånde inn i Adam (Adam betyr menneske) og gir ham Ea som en hjelper som er hans like (1 Mos.2,20b). (Ea betyr li/ mor for alt leende). Disse to får så oppdraget med å okte og foralte hagen. At to såpass ulike skapelsesfortellinger er satt ed siden a herandre i Bibelens første kapitler, sier noe iktig om hordan de er tenkt tolket. Den eller de som i sin tid redigerte sammen 1. Mosebok, har tydeligis ikke oppfattet disse fortellingenes ulikheter som noe problem. I motsatt fall kunne man enten ha entet at de hadde harmonisert tekstene med herandre, eller hadde forsøkt å plassere dem slik at de ikke så lett lot seg sammenligne. Slik de nå står gir de oss et klart signal om at ingen a dem er ment som bokstaelige opptegnelser a ha som hendte fra time til time da erden ble til. Det er alltid trist når noen tar astand fra kristen tro. Særlig ille er det dersom grunnen er feiloppfatninger, fordommer eller misforståelser om ha Bibelen sier eller kristne tror. Jeg hører fremdeles noen, også presumptit fornuftige oksne, bruke som argument mot kristendommen at de ikke kan tro at erden ble til på seks dager for el 6000 år siden. Vel, elkommen etter. Det tror ikke kirken heller. Derimot har kirken en frimodig tro på Gud som erdens skaper og ligier. Og på at alle mennesker, troende så el som ikke troende, er skapt i «Guds bilde» - til felleskap med Gud og med herandre. 3

3 HISTORIEGLIMT: ANNA DOROTHEA PÅ BAKKE 1715 I 2015 KAN DEN GAMLE TREKIRKA PÅ BAKKLANDET FEIRE 300 ÅRS JUBILEUM. DEN ER ENESTÅENDE PÅ FLERE MÅTER. DEN ER ENESTE KIRKE I LANDET SOM ER OPPKALT ETTER EN KVINNE SOM LEVDE DA DEN FIKK SITT NAVN. DEN ER VEL LAN- DETS ENESTE KIRKE SOM EKSISTERER TIL TROSS FOR AT BYSTYRET HADDE VEDTATT AT DEN SKULLE RIVES. TEKST: PER ØVERLAND FOTO: KNUT KITTELSAA I dag står Bakke kirke elholdt og i full drift som menighetskirke. Den er en åttekantet, tømret kirke med et høyt klokketårn og med tilføyd kor og åpenhus. Den er byens eldste menighetskirke bygd etter reformasjonen. Gjennom snart ti generasjoner har bakklandsbeboerne gått ut og inn i huset. Omkring barn er døpt her; alle i samme dåpsfat. Da kirka ble bygd, stod den i en særstilling mellom byen og Strinda. Fra reformasjonen ar biskopen i Trondhjem også sogneprest i Strinda. Strinda ar et rikt embete med en stor formue. For å sikre bispens lønn ble han også sogneprest i Strinda. Til en begynnelse hadde bispen en ugift kapellan til å betjene Lade kirke som ar hoedkirke i Strinda. Da arbeidet i Strinda fikk større omfang, ansatte bispen en isepastor i Strinda. Biskopen sel ar jo sogneprest! Både bispen og isepastoren måtte skaffe seg egen bolig. Biskop Peder Krogh kjøpte Bakke gård til bispebolig. Så bygde han kirke på gården og oppkalte den etter sin kone Anna Dorothea. Bakklandet ar en forstad til byen, men Krogh fikk ordnet det slik at Bakklandet fortsatte å ære en del a Strinda, kirkelig sett. Byggherren, biskop Peder Krogh, fortjener en omtale. Han ar biskop i Nidaros, som den gang het Trondhjem stift, i 43 år, fra 1688 til 1731 da han døde 77 år gammel. Det ar ingen aldersgrense den gangen. Bare 16 år gammel ble han student ed Københans uniersitet og i 1675 tok han magistergraden i Wittenberg. Da ar han 21 år gammel og må ha ært en begaet fyr. I 1681 giftet han seg med borgermesterdatteren Anna Dorothea Bremer fra Kiel. Etter å ha ært latinskolerektor, sogneprest og prost i Danmark, ble han bisp i Trondhjem 35 år gammel. Det ar en imponerende karriere! Krogh har ikke fått et godt ettermæle i kirkehistorien fordi han ar stridbar og hadde mange rettssaker gående. Han ar barn a sin tid. Under de rådende forholdene ar det ikke lett for ham å få inn den rettmessige lønnen slik den ar ordnet. Bakklandet ble bebygd på 1600-tallet. Særlig etter bybrannen i 1681 flyttet brannfarlig industri oer ela. Kjølhaling a skip med tjærebreing ar særlig brannfarlig. Bakklandet ble en driftig bydel med arbeidere, hånderkere og sjøfolk. Snart ble det boliger, forretninger og skjenkesteder ed siden a industriirksomheten. All trafikk østfra gikk gjennom Bakklandet for å komme til den eneste broforbindelsen til byen østfra, Gamle bybro. Folket på Bakklandet hørte inn under den nye kirka, men mange fortsatte å søke til Lade eller Vår Frue kirke slik de tidligere hadde gjort. Kirka lå opprinnelig ed den smale, gamle landeeien som senere ble kalt Innherredseien. Da trafikken økte ble kirka liggende i eien for den. I 1930-årene ar situasjonen blitt uholdbar og man edtok å rie bygget. Det ble beilget penger til å bygge et kirkelignende menighetshus, senere Bakke bydelshus. Likeel kom det opp forslag om å flytte kirkebygget. Det ble bygget et glidesystem. I ble det trukket opp dit den nå står. Interiøret i kirka på Bakke er enkelt og i hoedsak slik det ble utformet i Prekestolen og døpefonten a tre med dåpsfat i messing er opprinnelige. I 1717 kom de to store lysestakene i messing. Dåpsfat og staker er gaer. Det er også de store lysekronene fra 1725 og Fra 1753 er den eldste delen a altersølet, oblatesken. Det store krusifikset i koret er fra før 1770 og har nok ært det opprinnelige altermotiet. Alterbildet med moti fra Getsemane er fra Det er malt a kunstmaleren og presten Gusta Adolf Lammers. Skipet som henger oer midtgangen er en kopi a skipsmodellen «Immanuel», som befinner seg i Videnskabsselskapets samlinger. Det nyeste a utsmykning er et ikon a Hellig Ola som kom i Det er laget i bysantinsk stil i Iasi i Romania og ar en gae til Berit Lånke, prest på Bakke. Gjennom tre hundre år har gudstjenester og kirkelige handling fylt kirkerommet. Martin Luther ga ut to små bøker med forslag til gangen i gudstjenesten, Formula Missae og Deutsche Messe. Begge følger gangen i den gamle messen. Deutsche Messe, som er kalt en salmemesse, ar mønsteret for Kirkeritualet fra Fra 1715 til 1920 ble dette mønsteret for gudstjenestene i Bakke kirke. Da kom en reisjon ed Gusta Jensen. Den hadde to alternatier en for her a de to Luthermessene. Alternatiet fra Formula Missae kom til å slå gjennom i Den norske kirke og ble den dominerende frem til de siste reisjonene a gudstjenesteprogrammene. I dag er de stor åpenhet for den enkelte menighet å forme de gudstjenestelige samlingene etter eget ønske. Det il nok prege gudstjenesteliet i denne kirken i tiden fremoer. 4 5

4 LADESLETTA HELSE OG VELFERDSSENTER ET MANGFOLDIG OMSORGS- OG AKTIVITETSHUS. TEKST: JAN ASBJØRN SAGEN FOTO: ØYVIND ARNESEN FRA BYGNINGSMASSEN TIL DET GAMLE ATTFØRINGSINSTITUTTET I LADE ALLÉ 80, HAR LADESLETTA HELSE OG VELFERDSSENTER VOKST FREM. HER HAR DET VÆRT EN MASSIV OMBYGGING OG PÅBYGGING. SENTERET ROMMER MANGE FORSKJELLIGE AKTØRER OG FUNKSJONER. MÅLET ER Å VIRKELIGGJØRE MÅLENE OM MANGFOLD, SAMHANDLING, SAMARBEID OG RESSURSUTNYTTELSE. SPRÅKET ER NØKKELEN! UTBRØT EN AV DELTAGERNE PÅ SPRÅKKAFEEN I LADEMOEN KIRKE. DET ER ALLTID LITT SPENT STEMNING NÅR KLOKKA NÆRMER SEG 18:00 PÅ MANDAGER. DET ER UMULIG Å GJETTE HVOR MANGE SOM KOMMER DENNE KVELDEN. MEN NOEN ER DET ALLTID SOM FINNER VEIEN TIL SPRÅKKAFEEN I LADEMOEN KIRKE. ENTEN DET ER EN VARM OG SOLFYLT SOMMERKVELD ELLER EN KALD OG REGNFULL KVELD I NOVEMBERMØRKET. TEKST: SISSEL SMØRVIK FOTO:KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN BARNEHAGE Først tok Ladesletta barnehage i bruk den nye flotte lekeplassen og nye barnehagelokaler. Seleste ordføreren foretok åpningen. Undertegnede kan med selsyn se at barna tries og at både ansatte og foreldre er glade for de nye lokalene. Jeg er nemlig så heldig å ære nabo! Det er en god start på dagen å få et friskt «hei» fra et barn som gleder seg til en ny dag i barnehagen. SYKEHJEM Senteret inneholder mye mer. Her er et stort sykehjem. I sommer flyttet beboerne inn til de fleste a de 76 nye sykehjemsplassene. Inntaket ble foretatt oer flere uker. De eldre ser ut til å ha funnet seg el til rette og tries i de lyse og nye lokalene, sel om det har ært ganske armt der i det flotte sommeræret i har hatt. Personalet irker både motiert og hyggelige. De setter beboerne og deres beho og fungeringsgrad i sentrum. Det er fint at i har fått et sykehjem i bydelen Lade, slik at åre eldre slipper å flytte til andre enden a byen når de får beho for slik omsorg. De pårørende får det også lettint med å komme på besøk til sine nære som bor der. Både ledelse og ansatte il sammen med beboere og pårørende utikle aktiiteter og tilbud som reflekterer tilærelsen i samfunnet utenfor senteret. Tilbudene om aktiiteter spenner idt: Fra snekring til trim og keramikkarbeid. Et eget bibliotek er under opprettelse. Sansehagene på taket er tilrettelagt for gode oppleelser for barn og eldre brukere. Det skal komme en hønsegård her og grønnsaker kan man dyrke. Her kan barnehagebarn og beboere på sykehjemmet omgås og ha glede a herandre på mange måter. GUDSTJENESTER OG ANDAKTER Kontakten og samarbeidet med Lade menighet er allerede etablert. Som aktør i lokalsamfunnet på Lade er i blitt møtt med stor elilje som samarbeidspartner. 2. pinsedag, 8. juni, kunne i initere til den første gudstjenesten på senteret. Det ar oer 30 fremmøtte, mange fra «huset», men også noen ladeboere som gjerne ille se senteret fra innsida. Kafeen i 1. etasje iste seg å ære en flott ramme for gudstjenester og. Vi il etablere fast gudstjenestetilbud på senteret, i første omgang lagt til 2. dagene i høytidene. Bildene er fra denne gudstjenesten. Det er lagt en plan for tilbud om sangandakter på sykehjemmet og i arbeider med flere muligheter for besøk og samær.. KONTORER OG LOKALER TIL AKTIVITETSTILBUD På senteret il det også ære forskjellige aktiitetstilbud på dagtid for eldre som bor hjemme. Senteret rommer også kontorer til Lade Hjemmesykepleie og tilbud som fotpleie og fysioterapi. Den kombinerte festsalen/gymsalen blir sikkert flittig brukt. Kafeen åpner i september for kaffe og middagsserering. OMSORGSLEILIGHETER Ut mot Lade Allé er det bygd en blokk som rommer 30 omsorgsleiligheter. 10 a disse er reserert yngre funksjonshemmede. 20 pluss 8 leiligheter til i senteret, er satt a til eldre som trenger litt oppfølging og hjelp i herdagen. Ladesletta helse og Velferdssenter blir et flott møtested med mange muligheter. Vi ønsker alt godt for driften og planlegging til beste for beboere og brukere. Lykke til i det iktige arbeidet alle ansatte står i. Den 23. oktober skjer den offisielle åpningen a Ladesletta Helse og Velferdssenter. Utenfor døra lyser det armt fra ei lykt ed siden a skiltet som ønsker elkommen til språkkafé. Ansikter lyser opp a gjensynsglede, eller møter herandre med et mer forsiktig «hei» og «elkommen» idet dørstokken passeres. Uansett er det helt oppriktig og helt sant at her enkelt er elkommen til språkkafé på mandagskeldene. Noen ansatte, mange friillige og flest innandrere deltar på språkkafeen. Dette er et diakonalt tiltak i regi a Lademoen menighet i samarbeid med Oromo Eangelical Church. Både opplegget og målet er enkelt; her handler det om fremmedspråkliges beho for å snakke norsk! Og det er helt anlig, dagligdags norsk det er snakk om og noen ganger litt trøndersk. Dialekter kan nemlig ære en utfordring sel om norskkurs er gjennomført. Friillige og ansatte som deltar, har til oppgae å ønske elkommen, legge til rette for samtalen og passe på at alle får komme til orde. Også er det noen friillige som sørger for kaffe og te. Noen ganger sererer i kjeks, andre ganger har noen bakt boller eller en kake. Alt er gratis for deltakerne, for dette skal ære, og er, et laterskeltilbud der i ønsker at flest mulig deltar. Spesielt er i opptatt a å nå innandrere som bor i nærområdet rundt Lademoen kirke. Vi et at det er mange innandrere i nærheten, og ønsker å komme dem i møte. Språkkafeen har blitt til en eldig hyggelig og til tider morsom arena for både norske og fremmedspråklige. Mange morsomme situasjoner kan oppstå når man skal forsøke å forklare ha for eksempel en «klesklype» er, eller ha uttrykket «god dag mann økseskaft» betyr. Det er lærerikt å ære med, for her møter ulike kulturer herandre. Man kan uteksle kunnskap om for eksempel mat, dyreli, natur, geografi, kulturelle regler, kroppsspråk os. Og når noen kommer tilbake flere ganger, begynner i å huske herandre og spørre herandre om hordan det går. Det er en god blanding a innandrere som oppsøker språkkafeen. Noen har nettopp kommet til landet, og bor fortsatt på asylmottak. Noen kan mye engelsk, og dermed har i et hjelpespråk, mens andre bare kan sitt eget språk. Noen er kommet til Norge for å studere noen år. Studiene foregår på engelsk, så behoet for å lære norsk er mer eller mindre et ønske om å kunne ære mer på bølgelengde sosialt. Andre er kommet hit fordi de måtte rømme fra krig og elendighet. Mange innandrerne er asylsøkere og planlegger å bosette seg her i alle fall inntil det roer seg i hjemlandet. Noen lærer norsk ed uniersitetet, mens andre er med på et introduksjonsprogram der norskunderisning er en del a pakken. Ved EVO (Enhet for oksenopplæring) dries norskunderisning på flere niåer i de gamle bygningene til Nidar Sjokoladefabrikk på Lademoen, men som mange på språkkafeen sier: «Vi trenger å prøe det ut i praksis». Eller som en sa: «Språket er nøkkelen!» Og med det mente han nøkkelen til å få seg jobb og enner og alt som hører med til et li her i Norge. Noen ganger kommer det også barn i følge med foreldre eller andre, og det er alltid hyggelig. Tegnesaker ligger klar i slike tilfeller. Blyant og papir er forresten aldri langt unna, her er det ofte beho for både tegning og skriing for å skape forståelse. Ellers bruker i ofte bilder som utgangspunkt for samtalen, eller i spiller brettspill. Noen ganger har i lest små fortellinger, andre ganger har i med litt nyhetsstoff. Ha som helst kan ære tema i samtalen, det iktigste er at i faktisk snakker sammen på norsk! Og det gjør i! HVER MANDAG KL 18:00! 6 7

5 LADEMOEN ER KIRKA MI DET VI ER LITT TIDLIG UTE DENNE GANGEN, MEN BLIR TATT IMOT OG ØNSKET VELKOMMEN MED ET STORT SMIL. ALT ER IKKE HELT KLART SÅ VI BLIR VENNLIG HENVIST TIL SOFAEN. DET RØRES I PANNER OG KOKKELERES PÅ KJØKKENET SAMTIDIG SOM DET BRER SEG EN DEILIG DUFT AV UKJENTE KRYDDER. AV BOKHYLLA PÅ STUA SKJØNNER VI FORT AT VI ER PÅ BESØK HOS EN HERRE SOM SETTER GUDS ORD HØYT. HYLLENE ER FYLT MED BIBLER, SALMEBØKER OG RELIGIØSE SKRIFTER. SÅ ER DET KLART, OG BUNGULA ØNSKER OSS VELKOMMEN TIL BORDS. TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN Irko Bungula Yaddesa (39) kom til Norge for fire år siden. Han okste opp i Muklemi i Boji i Oromoregionen i Etiopia sammen med mor og far på et lite småbruk, og ar nummer tre i en søskenflokk på åtte. Som i mange andre land er det iktig å ha mange barn i Etiopia. Det er de som skal hjelpe til hjemme, og ta seg a foreldrene når de blir gamle. Det er en god inestering med mange barn. På småbruket hadde de et lite jorde, kyr, høner, lam, esel og en hund til å beskytte eiendommen. På gården måtte barna hjelpe til. Etter at den eldste broren utdannet seg til lærer bestemte foreldrene seg for at alle barna skulle få skolegang, så Bungula fikk bli med storebror til skolen, og hadde han som lærer. Etter 12 år med grunnskole gikk han idere på lærerskolen i et år. Men Bungula følte seg ikke ferdig med dette. Han hadde et kall fra Gud, som ønsket mer a han, og han gikk idere med fire år på teologistudiet, og asluttet med et underisningsseminar for Mekane Yesus Kirken. Nå ar han klar for å underise. Først i Sinad, deretter i Mekane Yesus-skolen i tre år. Men på grunn a politisk ustabilitet ar han i 2003 nødt til å flytte til hoedstaden Addis Ababa. Der fikk han jobb på den priate skolen Super Holy Saiour, en ortodoks skole, og jobbet der i tre år. Så jobbet han et år på Kabana Adentist skole, før han måtte reise og kom til Norge. Oromoregionen er en region som brer seg oer deler a Etiopia, nordlige Kenya og delis i Somalia. Med rundt 30 millioner mennesker utgjør de den største etniske gruppen i Etiopia med ca 35% a befolkningen. Oromoerne har egen kultur, egen historie og eget språk; Afaan oromo. Rundt bordet går praten lett mens i koser oss med grønnsaker og kjøtt tilberedt med deilig hjemmelaget kryddersmør. Bungula har ikke alltid ært like glad i å lage mat som det han er nå. «Men nå når jeg bor her alene, så må jeg, og jeg liker det» sier han med et smil. Oromomenigheten har nettopp arrangert en stor Europeisk konferanse og i skjønner a reisesengen som står oppredd midt i stua at Bungula har åpnet hjemmet sitt for noen a de som kom på besøk. Bungula ser fremoer. Sel om all hans kompetanse ikke er godkjent hos Nokut il han ikke gi opp. Da han kom til Norge ar hans første stopp på asylmottak i Vestnes mellom Molde og Ålesund. Allerede her ar han akti på norskkurs, og ar akti for å komme i kontakt med norske mennesker for å praktisere språket. Etter to år i Vestnes flyttet han etter eget ønske til Trondheim. Hoedgrunnen til at han algte det, ar at han hadde hørt om Oromomenigheten som holder til i Lademoen kirke, og den andre iktige årsaken ar at her kan han skaffe seg utdannelse. Nå er han ferdig med to års norskkurs og har i år planer om å skaffe seg generell studiekompetanse ed oksenopplæringen. Etter det il han studere på lærerskolen eller teologi. Lademoen kirke betyr mye for Bungula. «Lademoen, det er kirka mi det» sier han og smiler. Han er akti i Oromomenigheten sammen med andre medspråklige og deres barn. De holder gudstjenestene sine i kirken her søndag i etterkant a den norske gudstjenesten. Han er eldig glad for at de får ære i kirken og for det gode samarbeidet mellom menighetene. Kirken blir også så mye mer enn bare en kirke, for oss er det også et treffsted der i møter andre som snakker samme språk, og det er eldig hyggelig. Han føler seg hjemme her.han deltar også aktit på språkkafeen på mandager, og gleder seg til de skal starte opp igjen etter sommeren. Tiden år sammen går mot slutten, men til slutt må jeg spørre Bungula om ha drømmen hans er? «Alt jeg ønsker er å tjene kirken og ha en utdannelse, og ikke minst å mestre det norske språket. Språket er irkelig nøkkelen for å komme inn i samfunnet». 9

6 VERN OM SKAPERVERKET SOMMERFERIEN ER OVER, OG VI SITTER IGJEN MED MINNENE. OG MINNER KAN JO VÆRE PREGET AV SÅ MANGT MITT STERKESTE MINNE ETTER DENNE SOMMEREN, ER PREGET AV ET STERKT MØTE MED GUDS SKAPERVERK! TEKST: DIAKON SISSEL HÅVE SMØRVIK Jeg ar ganske skeptisk til å ta gondolbane bratt og høyt opp i lufta! Jeg klamret meg til ei stang og ille ikke se ut. Denne gondolturen tok litt tid, for i skulle langt, og etter hert kunne jeg ikke la ære å løfte blikket og se utoer landskapet. Det ar flott: små hus, enger, blomster, trær, dyr (til og med et par rådyr), ann og mennesker. Etter hert fjernet i oss fra den lille alpelandsbyen der i bodde, og nærmet oss ei fjellside. Det så nesten ut som i skulle kollidere med bergeggen, men så begynte gondolen å skli oppoer og oppoer parallelt med fjellsiden. Og plutselig åpenbarte Guds mektige skapererk seg: Høye, spisse fjell i kontrast til en blå, akker himmel og en grønn, frisk gresslette med akre gule og blå blomster i klynger. Det ar så akkert! Da i steg ut a gondolen kunne i kjenne at lufta ar frisk og god, det ar sol men ikke for armt og heller ikke for kaldt. Litt uant å puste inn den tynne lufta, men i frydet oss oer dette akre og uante landskapet. Guds fantastiske skapererk er en helhet, som kan skape fryd og glede. Alt henger sammen og er ahengig a herandre: som blomsten og bien, fisken og annet, trærne og luften, luften og menneskene. Dette gjør naturen sårbar, og Guds skapererk kan ødelegges a mennesker. Å erne om skapererket, er et iktig område innen diakonien. FOLKEMØTE OM UTBYGGINGSPLANER PÅ LADE «LADE- En bydel full a mangfold og muligheter» RINGVE MUSEUM 20/10 KL Kontaktutalget for Lade (KUL) har gleden a å initere alle Ladeboere til åpent folkemøte om Lade bydel. Vi il fokusere på utbygging og aktiiteter i år bydel, og initere både politikere, planleggere og utbyggere. Lokale aktører informerer om aktiitetstilbud og miljøtiltak i år bydel. Bomiljøet angår oss alle! Møt opp, bli informert, kom med innspill og meninger. Vennlig hilsen Kontaktutalget for Lade. His i tenker etter, tror jeg i alle sammen er flinke til å ta are på det i er aller mest glad i, enten det er snakk om mennesker, dyr eller materielle ting. Så første skritt på «erne om skapererket»-eien er kanskje å hjelpe herandre til å bli glad i den akre og iktige naturen i er en del a? Når i feirer skapererkets dag i menighetene, gjør i nettopp det! Når i støtter opp om skoggruppa ed Lilleby skole eller speidernes arbeid på Lade, hjelper i barna til det samme. Det å bruke naturen og lære å bli glad i den, er en god og diakonal ei å gå. Det er lett å ære glad i naturen når en står på en fjelltopp og skuer utoer, men det er i herdagen i leer! Da jeg skulle hente posten på ei hjem fra jobb i går, ar det dekket med deilige, røde, friske bringebær i krattet ed postkassestatiet! Jeg forsynte meg grådig, og gledet meg oer den friske smaken. I dag da jeg gikk gjennom Lamoparken, lekte en deilig, søt blomsterduft i mine nesebor, og på ny kjente jeg denne boblende gleden oer skapererket. Når jeg senere i dag skal rusle opp mot Bakklandet, il jeg lytte til lyden a bladene som rasler i inden. Også skal jeg tenke på at det er disse akre trærne som lager frisk luft som jeg kan puste inn. Neste skritt på eien blir å finne gode ernetiltak Noen ganger koster det kanskje litt ekstra å ta are på det i er glad i, men det er erdt det! STOR JULEMESSE I KA-SENTERET, LADE t HARALD HÅRFAGRESGT. 2 V/LADEPARKEN. Lade menighet arrangerer Julemesse: Fredag 21. no. kl Lørdag 22. no. kl Salg a håndarbeid, julebakst, julegaer og julepyntkafè med salg a kaker, smørbrød, afler og arm matutlodning med flotte geinster, åresalg og tombola. Følg med på plakater og hjemmeside. ALLE ER VELKOMMEN DØPTE Ada Undheim Hoff Joel Iersen Alexandra Dahl Imre Landmark Brandt Mathilde Bergundhaugen Eidem Aurora Bergundhaugen Eidem Amalie Sæther Simon Skogseth Tueng Anniken Dragset Emma Louise Kuether Ludik Flølo Matilda Sofie Walla Theo Andreas Kirkbakk Håkon Løli Nora Hansen Gaasik Eiril Nordtømme Gulbrandsen Julie Mentzoni Bachke Nora Merete Buarø DØPTE Jennifer Hannah Warren GRAVLAGTE Gunor Irene Ulesten Hilda Johanne Guldberg Rindulf Henrik Horseng Arid Jan Larsen Inger Johanne Johannessen DØPTE Sebastian Johnsen Quintanilla Markus Angel Bergqist-Skjerold Iben Holm Filip ErtsåsJohansen Amelia Talullah Juliane Aune Liets gang LADE SOKN Sofie Oestreich Grunnho Runa Tangen-Hermann Johan Elias Solfjeld Rye GRAVLAGTE Siri Hunstad Arna Lill Bolkan Ragnar Haaar Jenssen Ea Elisabeth Huitfeldt Åse Lisbet Lund Reidar Werness Claus Eggen Inga Eline Rosshaug Birgit Kristine Thoresen Elin Alice Husby Thor Arne Rønning Ellinor Nordgård Marta Kirsten Loe Gunor Karen Sandik LADEMOEN SOKN Elin Flaathe Konrad Moe Gösta Hagard Rimmer Li Reimers Leif Sigfred Hanssen VIGDE Hege Blom og BjørnSørgjerd Caroline Kingswick og Gabriel Husby BAKKE SOKN GRAVLAGTE Arne Hatling Toe Trældal Gunor Johanne Vårly Per Andal Reidun Signe Skrøset Sofie Gunor Aukan Geir Haugteig Ingrid Katrine Johnsen Sigrid Olise Gran Vera Romberg Ingebjørg Elisabeth Kjølaas Johanna Olsen VIGDE Jenny Hilmo Teig og Frank Audun Kamtrø Lisa Bremseth og Martin Sellgren Stephanie Marie Jöhl og Jon Ragnar Viggen Benedicte Rist og Sein-Kristian Strøm Carina Tønder og Viktor Tøften Rigmor Holden og Kjell Iar Rundgreen Runa Hodneland og Torbjørn Alestrand Guro Vasseljen og Idar Jakob Klein Flora Joelle Mbuebue og Filip Larsent Julie Jenssen og Alexander Sagmyr Reidun Andersen og Kai Frøseth VIGDE Tiffany Perez Naarro og Hans Martin Langø Chanett Jacobsen og Joakim Rolf Olaf Pettersson Merethe Hanssen og Jan Olsen 10 11

7 Nytt fra LADE ÅPEN KIRKE her siste torsdag i måneden fra kl BABYSANG i KA-Senteret 27/8 kl Forsetter annenher uke. kontakt: LADE BARNEKOR. Onsdager i kantina på Lade skole etter skoletid. Dirigent: FORMIDDAGSTREFF, tirsdager KA-Senterets Lille sal kl Høstens datoer: 9/9, 14/10, 11/11 og 9/12. SØNDAG KL. 11 I KIRKA: Familiemesse. Lade Barnekor SØNDAG KL. 11: Presentasjonsgudstjeneste. Årets konfirmanter FREDAG OG LØRDAG : Julemesse i KA-Senteret kl. 11. Se annonse. SØNDAG 7.12 KL. 11: Familiegudstjeneeste. Utdeling a bok til 6-åringer. Lade Barnekor SØNDAG KL. 11: Lysmesse. Ladespeiderne ONSDAGER KL 13-15: Åpen kirke! BABYSANGKURS TIRSDAG KL 11 OG 12 I KIRKA: Kl 11 for babyer opp til 6 mnd. Kl 12 for babyer 6-12 mnd. Varighet: 8 uker. Påmelding/info: / diakon Sissel Håe Smørik SPRÅKKAFÉ MANDAG KL I KIRKA. Alle mandager frem til HURRICANE TEN SING. Tirsdager kl. 18:30-20:30 i kirka. Oppstart 19. august. For ALLE mellom 13 og 19 år! GUDSTJENESTER I ROSENBORG KAPELL 2.9, 30.9, 28.10, og kl Disse besøkes særlig a beboerne ed BMO og dagsenterets brukere, men de er åpne for alle. SANGSTUND PÅ BMO annenher tirsdag ( første gang 9.9.) i Haestuen kl Besøkende er også elkommen! Vi synger kjente salmer og sanger. BABYSANG starter i Bakklandet menighetssenter 3.09 og fortsetter TORSDAG KL. 19 i KA- SENTERET: Medarbeiderfest for Lade, Bakklandet og Lademoen TÅRNAGENTENE. Aktiitetshelg for 8-åringer 27. og i Lademoen LADEMOEN HYGGESTUND , 8.10., og kl. 12:00 i kirka TORSDAG KL. 18:30 I KIRKA: «Gi meg en fristende kirke»- forum for kirke og by. Innl. /biskop Tor. Foredrag /Ragnhild Steinholt. PRESENTASJON AV ÅRETS KON- FIRMANTER søndag kl.11. Foreldre og foresatte initert. TÅRNAGENTHELG I KIRKA lørdag Alle 8-åringer fra domprostiet initeres. MINNEGUDSTJENESTE søndag kl. 17. Vi tenner lys og minnes åre døde. BAKKLANDET annenher uke, i eksling med Lade. Kontakt: eller år Facebookside. SENIORTREFF en gang i måneden i Bakklandet menighetssenter onsdager kl. 12, 24.09, og Enkelt program, formiddagsmat, utlodning, dagens ord og litt sang og musikk. MIN KIRKEBOK deles ut til 4 åringer (28,9)-og 6-åringer (9.11). Innbydelse kommer i posten. FELLES kirke for hele domprostiet. Kirka som bygning utforskes. Søndag lager ungene gudstjeneste. SØNDAG KL. 11 I LADE KIRKE: Diakoniens dag. Pårørende fra det siste året får initasjon i posten. Felles for Lade og Lademoen. UNG MESSE onsdag kl. 19:00 i kirka. Konfirmanter fra domprostiet deltar. TV-AKSJONEN KL. 18:00 Kulturarrangement i forbindelse med TVak-sjonen. Matserering. Kulturelle innslag. Inntekten går til TV-aksjonen/Kirkens Nødhjelp. STIFTELSE AV LADEMOEN VEL kl. 18 i kirka. Orientering om Lillebyutbyggingen /Hege Annie Tryggestad, prosjektleder i Veidekke Eiendom AS MINNEGUDSTJENESTE Allehelgensdag Høymesse der i minnes og nener siste års døde. Pårørende fra det siste året får innbydelse i posten. STRIKKEKAFÈ på menighetshuset tirsdag 2. september kl og annenher tirsdag framoer. Ta med strikketøy eller annet håndarbeid for en hyggelig håndarbeidsprat med tips og triks! Det il bli serert kaffe og affel. Hjertelig elkommen! FREDAG 7. SØNDAG 9. NOVEMBER: Leir for årets konfirmanter i Domprostiet. Velkommen i kirke: GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE S. I TREENIGHETSTIDEN SØNDAG 7. SEPTEMBER 13. S. I TREENIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKE kl. 11:00 Økumenisk. Ellinggard og Birru Natterd og dåp LADE KIRKE kl. 11:00: Høymesse. Rosenkrantz SØNDAG 14. SEPTEMBER VINGÅRDSSØNDAG LADEMOEN KIRKe kl. 11:00: Høymesse. Kittelsaa LADE KIRKE kl. 11:00: Familiemesse. Sagen. Lade Barnekor Gudstjeneste. Rosenkrantz Presentasjon a årets konfirmanter. Foreldre og foresatte særlig initert. SØNDAG 21. SEPTEMBER 15. S. I TREENIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKE kl. 11:00: Gudstjeneste. Ellinggard, Presentasjon a årets konfirmanter. Foreldre og foresatte. LADE KIRKE kl. 11:00: Gudstjeneste med presentasjon a årets konfirkamanter. Sagen. Foreldre og faddere særskilt initert. SØNDAG 28. SEPTEMBER 16. S. I TREENIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKE kl. 11:00: «Tårnagentgudstjeneste». Ellinggard m.fl LADE KIRKE kl.11:00: Høymesse. Rosenkrantz Familiemesse. Kittelsaa. Utdeling 4-årsbok. Landsbyutikling Bara SØNDAG 5. OKTOBER 17. S. I TREE- NIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKE kl. 11:00 Høymesse. Rosenkrantz LADE KIRKE kl. 11:00: Høymesse. Sagen Høymesse. Thor Aas SØNDAG 12. OKTOBER 18. S. I TREENIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKE kl. 17:00 Keldsgudstjeneste. Ellinggard Kirkekaffe kl. 16:00 Høymesse. Sagen SØNDAG 19. OKTOBER 19. S. I TREE- NIGHETSTIDEN: DIAKONIENS DAG LADE KIRKE kl. 11:00: Felles gudstjeneste for Bakklandet, Lademoen og Lade sokn. Sagen, Kittelsaa, Rosenkrantz og Smørik. Kirkekaffe. SØNDAG 26. OKTOBER BOTS OG BEDEDAG LADEMOEN KIRKE kl. 11:00: Høymesse. Rosenkrantz Høymesse. Ellinggard SØNDAG 2. NOVEMBER ALLE HELGENSSØNDAG LADEMOEN KIRKE kl. 17:00: Minnegudstjeneste. Elllinggard og Kittelsaa LADE KIRKE kl. 11:00: Høymesse. Ellinggard Høymesse. Kittelsaa. Minnes siste års døde SØNDAG 9. NOVEMBER 22. S. I TREENIGHETSTIDEN LADE KIRKE kl. 11:00: Gudstjeneste. Rosenkrantz Familiemesse. Kittelsaa. Utdeling 6-årsbok. Landsbyutikling Bara. SØNDAG 16.NOVEMBER 23. S. I TREENIGHETSTIDEN LADEMOEN KIRKe kl. 11:00: Økumenisk gudstjeneste. Rosenkrantz og Birru LADE KIRKE kl. 11:00 Høymesse. Ellinggard ONSDAG 19. NOVEMBER LADEMOEN KIRKE kl. 19:00: UNG MESSE Konfirmantene i domprostiet deltar. SØNDAG 23. NOVEMBER KRISTI KONGEDAG/DOMSSØNDAG LADE KIRKE kl. 11:00: Høymesse. Sagen Høymesse. Kittelsaa 30.NOVEMBER 1. SØNDAG I ADVENT LADEMOEN KIRKE kl. 11:00: Lysmesse. Ellinggard, årets konfirmanter deltar. LADE KIRKE kl 11:00: Høymesse. Rosenkrantz Høymesse. Kittelsaa 12 13

8 LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører: KIRKEHAGEN ÅPENT 7 DAGER I UKEN!!! - ET STED FOR TRIVSEL OG HYGGE UNDER OLAVSFESTDAGENE FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER! Tlf.: Innherredseien 1, 7014 Trondheim Nonnegt. 28, tlf / Bymøbler, klokker, parafinlamper m.m. Åpent: onsdag 17-19, torsdag Annenher lørdag Friillige fra menighetene Ilen, Bakklandet, Domkirken/Vår Frue og Lade har solgt afler og kaffe fra kirkeboden under Olasfestdagene siden 1997, fra 1998 i egen bod i borggården. Salget har gitt gode inntekter til menighetene. I tillegg har de friillige fra flere menigheter blitt bedre kjent og samarbeidet om akter og ansar til beste for herandre. En fin oppleelse forteller de friillige. De siste to åra har salget foregått i hagen til Waisenhuset. Her kan kundene sitte og kose seg med kaffe og afler i ro og mak. I år har også brus- og issalget ært godt.takk til alle friillige som har bidratt på forskjellige is i Kirkehagen! OROMOFEST I LADEMOEN KIRKE I fem år har den etiopiske oromomenigheten holdt sine gudstjenester i Lademoen kirke. I august i år ar de ertskap for en samling der representanter for tilsarende menigheter oer hele Europa deltok. Fra torsdag 7. til søndag 10 pågikk denne konferansen i kirken, og omkring 150 representanter deltok. Søndag 10. august hadde oromomenigheten ansar for år felles gudstjeneste i Lademoen kirke. Det ble en lifull og engasjerende gudstjeneste med mye sang, musikk og rytmer, med skriftlesning og preken på oromo, og med en fin natterdfeiring. For de norske deltakerne ble dette som om en i noen timer ar på besøk i Afrika. Stemningen fortsatte helt inn i lunsjen etter gudstjenesten, der det ble serert elsmakende etiopisk mat. Oromo er et a hoedspråkene i Etiopia. Postludiet etter gudstjenesten ble både sunget, spilt og danset. Disse prestene deltok i gudstjenesten: Temesgen Birru, som er prest i Trondheim, Fikadu Gurmessa og Desalegn Mengesha fra Oslo og Knut Kittelsaa. BAKKE KIRKE GAMLE FOTOS? Bakke kirke er 300 år neste år. Jubileet feires april og forberedelsene er i gang. Vi søker bl.a. etter gamle bilder a kirken. Særlig ønsker i bilder fra flyttingen i Vi har sjekket en rekke fotoarkier i Trondheim, men ikke funnet noe bilde med moti fra sele flyttingen. Nå søker hos alle: Har du et gammelt bilde a dette? Kan du tenke deg å låne det ut til jubileet? Det kan bli brukt i jubileumsskrift og i fotoutstilling. Vi kunngjør selsagt i tilfelle fotograf/oppha. Også andre fotos er a intyeresse fra familiebegienheter eller andre hendelser. Kirken må på en eller annen måte inngå i motiet. LADE, LADEMOEN OG BAKKLANDET menigheter markerer diakoniens dag på TV-aksjonsdagen den 19.oktober med gudstjeneste i Lade kirke kl. 11:00. Tema: «Kamp for rettferdighet». ALLE VELKOMMEN! 14 BUNNPRIS ROSENBORG AS Weidemannseien 4, 7014 Trondheim Tlf.:

9 BAKLANDET - MADAGASKAR Bakklandet menighet har siden 2001 hatt et offisielt forhold til Madagaskar, i form a en atale om å delta i Landsbyutikling blant Barafolket, og en ennskapsatale med en a den gassisk-lutherske kirkens eldste menigheter. Men forbindelsene til landet utenfor Afrika er mye eldre. Sokneprest Senn Sund, som tjeneste-gjorde i Bakklandet fra 1082 til 1990 ar i mange år misjonær på øya. Det finns andre tegn også i gamle dokumenter på kontakt, støtte og besøk. Og så bor det noen rotekte entusiaster for Madagaskar i menigheten, Inger Johanne Christoffersen og Eli Rønningen. TEKST: KNUT KITTELSAA Menighetsråd og prester hadde i lengre tid ønsket seg en synlig utidelse a perspektiet for menighetens irksomhet, i form a kontakt utenlands. Så da forslaget om å støtte NMS-prosjektet Landsbyutikling på Madagaskar ble fremmet, tok det ikke lang tid å arbeide fram en atale. Bara-folket teller omkring mennesker som bor spredt i små landsbyer i det sørlige Madagaskar, et kegfolk der bare 5 % kunne lese og skrie da prosjektet startet. Det ar kristen irksomhet i noen byer og landsbyer, og biskopen i området ar Bara, men til tross for oer 100 års misjonsirksomhet sto mange ennå utenfor det kristne fellesskapet. Prosjektet er «heldekkende» og forutsetter stor innsats i de landsbyene som blir med. Alt etter lokale beho handler det om utikling a landbruk både husdyr og dyrking a mat, det handler om skolegang og tiltak for å lære oksne å lese og skrie, det handler om helsestell, aksinasjon og ernæringskunnskap, og det handler om å bygge menighet og lokalsamfunn. Mange landsbyer har oppled en stor omorganisering og fornyelse a lisform og fellesskap. Antallet lesekyndige okser jent, ernæring og helse er tydelig bedret, landsbyene settes i stand til å ta på seg større felles prosjekter. En landsby grade to kilometer anningskanal og bygde en demning i ela. Dermed doblet de sitt jordbruksareal, og fordi det kunne annes jent kunne de dyrke ris og andre produkter flere ganger i året. Det ar bare et problem: De manglet penger til sement til demningen. Disse pengene skaffet Bakklandet menighet, og ed landsbyen Tsingilofilobe ligger nå «Bakklandet Dam» og forsyner åkrene med ann. Fra starten a og til nå i 2014 har Bakklandet menighet oerført omkring ,- til dette prosjektet. Nesten samtidig kom også spørsmålet om å få en ennskapsmenighet opp. Flere menigheter i den gassisk-lutherske kirken, som er et resultat a norsk misjon, ønsker seg slik kontakt med Norge. Menighetsrådet sa ja til en slik atale, og dokumentene ble undertegnet høsten Vår ennskapsmenighet ligger like utenfor Antsirabe midt på Madagaskar, i landsbyen Antanamanjaka. Det ar i dette området norsk misjon startet sin irksomhet i 1867, og «år» menighet ble grunnlagt i Den omfatter nå majoriteten a lokalbefolkningen, har en stor kirke, har dreet egen skole siden 1936, og har et omfattende menighetsarbeid med Blå Kors, speidere, ungdomskoret «Herrens røst», «de eldres kor» og en stor søndagsskole. Atalen om ennskap oss imellom handler om bønn, informasjon og besøk. Det skal ikke ære bistand i denne atalen, men i har en årlig solidaritetsofring til ennskapsmenigheten år. Det har ært flere besøk i Antanamanjaka etter at atalen ar gjort, og to ganger har i hatt bssøk derfra hos oss. Til sammen åtte bakklendinger har ært i ennskapsmenigheten, og flere har også besøkt irksomheten blant Barafolket. Det er ca 1000 km mellom ennskapsmenigheten og utiklingsprosjektet. For Bakklandet menighet betyr denne kontakten mye. Den minner oss om det erdenside fellesskapet i er en del a, og om utfordringer både knyttet til forbønn, informasjon og bistand. Og den gir oss faste forbedere et helt annet sted på kloden. Fra tid til annen arrangeres det turer til Madagaskar. Interesserte kan altså få direkte del i dette ennskapet. Vi tenker å initere representanter fra ennskspamenigheten til feiringen a Bakke kirkes 300 års jubileum neste år. «GI MEG EN FRISTENDE KIRKE» Velkommen til åpent møte og forum for samtale og inspirasjon kl i Lademoen kirke. Innledning /biskop Tor Singsaas. Foredrag /Ragnhild Steinholt med tema: «Det lekende menneske i Guds hus»- om drama og teater i kirkerommet. Kulturinnslag. NESTE NR. KOMMER UT UTBÆRING CA UKE 50 STOFF LEVERES INNEN UKE 45 Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden. Bidrag til bladet kan betales på prestekontorene Henting på andre tidspunkt atales ed henendelse til kontoret. Bladets gironummer er: Menighetsbladet gis ut a Lademoen og Lade menighetsråd. Redaksjonen: Magne Bø, Utforming: daffydesign.no

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Jongskollen barnehage Direkte telefon nr. fløy 3: 67 50 74 39

Jongskollen barnehage Direkte telefon nr. fløy 3: 67 50 74 39 Tilbakeblikk på mars 2016 Med påsken kom også våren, sakte men sikkert. Vi har sett snøen smelte og funnet de første vårtegnene. Vi gleder oss til april, og alt som skjer i naturen! Våren er en spesielt

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 Oktober måned startet med høstferie for mange av Askeladdene. Det var mye fin lek og en noe roligere uke som var godt for både små og store. Barna var med og laget deilig

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA SOLBÆR MARS 2016

TILBAKEBLIKK FRA SOLBÆR MARS 2016 TILBAKEBLIKK FRA MARS 2016 Liakroken barnehage Vi viser bilder og forteller fra påskebudskapet i en samling. Den voksne lurer på om barna vet hvem Jesus var. «Han ble født i en stall», svarer et barn.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I oktober hadde vi ekstra fokus på lek og vennskap. Vi hadde fine turer i nærmiljøet i både oppholdsvær og regn. Vi hadde også besøk av «trommemannen» Bacaré

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer