Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!"

Transkript

1 Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011 til et helt spesielt år. Denne tragedien for hele vår nasjon satte også sitt preg på vår hverdag som kirkesamfunn. Våre tanker har gått til de berørte av tragedien og alle deres pårørende, også i våre sammenhenger og menigheter har mennesker vært berørt av tragedien. Mange av våre menigheter tok initiativ til minnegudstjenester, både lokalt i sine egne menigheter, i samarbeid med andre menigheter og med offentlige etater og representanter. Det var flott å se at våre menigheter på denne måten viste solidaritet med vårt folk og viste Guds nærvær i denne sorgens tid. Utvikling i 2011 Vi har også i 2011 opplevd fremgang, med en økning både i antallet døpte medlemmer og juridiske medlemmer, en økning påcirka fire prosent døpte medlemmer. Det offisielle innrapporterte tallet til fylkesmannen for 2011 var , noe som er en økning fra 2010 på 133 medlemmer. I hver region i landet er det menigheter som melder om god fremgang, og det er mange menigheter med moderat fremgang. Det er samtidig menigheter som opplever at medlemstallet står stille eller har tilbakegang og dette kan til en viss grad tilskrives at noen av våre trofaste medlemmer har blitt kalt hjem til Herren. I 2011 ble det opptatt fem nye menigheter. Der hvor det har blitt nye menigheter har det totale antall baptister i området gått opp, så vi kan si at det er blitt tilført flere medlemmer til DNB totalt ved oppstart av nye menigheter. De nye menighetene som ble tatt opp i 2011 var alle etniske menigheter og vi gleder oss over det mangfold de tilfører vårt kirkesamfunn. Noen av våre etniske menigheter har også hatt betydelig vekst i året som gikk, og vi ser at vårt flerkulturelle arbeid fremdeles bærer frukt. Vi kan glede oss over dåp i mange menigheter og dåpstallet har i år igjen hatt en flott stigning med 133 døpte i alt. Statistikk Ved utgangen av 2011 var 93 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var det 89. I løpet av 2011 ble følgende menigheter ønsket velkommen: Calvary Chin Church, Hamar Norway Chin Baptist Church, Aurskog Bethlehem Chin Church, Moi Ålesund Chin Baptist Church Beersheba Karen Baptist Church, Ålesund En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Tvedestrand Baptistmenighet har etter trofast arbeid i 141 år bestemt seg for å legge ned virksomheten. De gjenværende medlemmene har gått inn i Arendal Baptistmenighet, som også har overtatt menighetslokalet. Vi takker Tvedestrand Baptistmenighet for en betydningsfull innsats både for Baptistsamfunnet og lokalsamfunnet. Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menighet er Døpte Døpte med lemmer Juridiske med lemmer

2 Arbeidsområder og prioriterte målsettinger Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Oversikt og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Hovedstyret og staben har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Prioriterte målsettinger er både en rettesnor og et måleredskap for vår virksomhet og gir oss løpende mulighet til å avstemme resultatene av virksomheten med målene vi har satt oss som kirkesamfunn. Nasjonal misjon Nasjonal misjon er fellesarbeidet for DNB i Norge. Det er summen av det vi gjør sammen som menighetsbevegelse som er vårt nasjonale prosjekt og den lokale menighet vil til en hver tid være bærebjelken. I 2011 ble det på landsmøtet vedtatt å starte en strategiprosess for å tydeliggjøre og binde sammen våre strategiske satsninger. Strategiarbeidet har vært tema på de regionale lederdager i alle regioner og på kontaktutvalgsmøtet med NBUF og kvinneforbundet. Prosessen fortsetter i Menighetsbesøk: DNBs ansatte har gjennomført en rekke menighetsbesøk i løpet av året, og 60 menigheter har fått besøk fra DNB en eller flere ganger. Generalsekretær har i 2011 besøkt 30 menigheter. Veiledning: DNB tilbyr flere former for veiledning og samler disse i et veilederforum, som koordineres av generalsekretær. Det ble i september avholdt møte i veiledningsforumet. DNB sin egen veiledningstjeneste har i 2011 hatt prosesser i fire menigheter og har bestått av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt Lund og Tove Gimre. Tove Gimre avsluttet sin tjeneste medio 2011 og Ingrid Hartveit Svendsen er valgt som nytt medlem av veiledningsteamet. DNB har fremdeles Naturlig menighetsutvikling (NAMU) som et veiledningsverktøy og har i 2011 hatt NAMU-prosesser i fire menigheter. DNB har to aktive NAMU-veiledere, Håkon Sigland og Hermod Bakkevoll. Integrasjonstjenesten har også i 2011 hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært aktivt involvert i fire prosesser. Veiledning i samarbeid med HLT har fortsatt i Ni menigheter har hatt veiledning i løpet av året, to av disse har hatt sin start høsten Sju pastorer er nå med i gruppeveiledning. Veiledningen av menigheter fortsetter i 2012 og tilbakemeldingene er fortsatt positive. Landsmøte og sommerfest: Den idylliske kystkommunen Vikna, helt nord i Trøndelag, var rammet for landsmøtet og sommerfesten juli. Stevnet samlet omkring 700 ulike deltakere i løpet av uka, mens det var rundt 300 påmeldte. Størst oppslutning var det på samlingene der Egil Svartdahl deltok. Særlig gledelig var det at mange av lokalbefolkningen i Vikna kom til disse samlingene. I tillegg til Egil Svartdahl deltok Bente Sandtorp, Teun van der Leer fra Nederland og Per J. Midteide som talere. Vikna Baptistmenighet skal ha stor takk for fine rammer og opplevelse av gjestfrihet rundt landsmøtet og sommerfesten og tilbakemeldingene fra deltakerne på stevnet var gjennomgående positive. At Rørvik er et forholdsvis mindre sted førte til større nærhet og en opplevelse av et kompakt arrangement, var noe som ble fremhevet av flere. Siden det er bestemt at sommerstevnet i årene framover skal være fast på Stavern folkehøgskole Fredtun ble dette det siste stevnet som gikk på omgang i landsdelene, i alle fall i denne omgang. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 146 delegater fra 51 menigheter. Det ble i større grad enn tidligere år fokusert på bønn som en del av landsmøtet ved at det flere ganger ble tatt initiativ til avbrekk i forhandlingene for bønn. Medarbeiderkonferansen: Den ble arrangert på Gavelstad februar. Også denne årskonferanse hadde misjonal menighet som tema og vi fikk besøk fra Ian Bunce, leder for nasjonal misjon i England. Et meget inspirerende besøk som har ledet til at Ian Bunce er gjest på BLINK 2012 i Stavern. Et annet viktig tema på konferansen, som blir et viktig satsningsområde fremover for Baptistsamfunnet er et fokus på samarbeidet mellom hjem og menighet om kristen fostring. Levende tro som konsept og materiale er utarbeidet

3 av Misjonsforbundet og NBUF har kjøpt seg inn i dette med støtte fra DNB for å satse målrettet på arbeidet med barn og unge, hjem og menighet. Inspirerende fellesskap var også denne et viktig element for at medarbeiderkonferansen kan være en møteplass hvor ledere kan bil inspirert, oppleve fellesskapet og få faglig påfyll til videre tjeneste. Det var også i årets konferanse innlagt samarbeidsråd lørdag. Et viktig innslag i konferansen var besøket fra CBCN (Baptistsamfunnet i Nord Kongo) som er vår samarbeidspartner, ved president Kombowo, Madam Belefeza og Bete. Regionale lederdager: Disse samlingene har etter hvert vist seg å være viktige møte - og samtalefora der også NBUF og Kvinneforbundet deltar. Det ble i 2011 gjennomført ni samlinger med til sammen cirka 150 deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre og NBUF. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling særlig rettet mot strategiprosess for nasjonal misjon og informasjon om vårt nye sommerfestkonsept BLINK. Pionerhelg: Det ble også i år fokus på menighetsplanting på pionerhelg i november. Det ble en fin samling på Årstad tun med 20 deltagere både fra Vest-Norge, Nord-Norge og Midt Norge og både norske deltagere og nye landsmenn. Noen er i gang med menighetsplantinger og har nå deltatt på flere pionerhelger og noen av våre nye landsmenn er i startgropen. Det var spennende å se både den geografiske, og den etniske spredningen og den gir håp om nye menigheter både blant våre norske venner og våre nye landsmenn. Vi håper at engasjementet og nettverket fra pionerhelgen vil være med til å skape et enda større driv og miljø for flere menighetsplantere og plantinger i årene som kommer. Framtidig sommerfest BLINK: Arbeidet med å planlegge det nye sommerfestkonseptet pågikk gjennom hele året. Før landsmøtet i fjor kunne en presentere den første presentasjonen med invitasjon til BLINK 2012, og utover høsten falt mange av detaljene i planarbeidet på plass. Planleggingsarbeidet er gjort i samarbeid mellom DNB, NBUF og Kvinnefobundet, som i fellesskap er eiere av stevnet. Det har vært en overordnet målsetting for BLINK å få til et kompakt stevne, der deltakerne kan senke skuldrene, hente inspirasjon og knytte nye vennskapsbånd. Fokus for planleggingen har vært at familiene skal komme og ha gode dager sammen. Administrative tjenester til menighetene: En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP ordning og medarbeideren er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene. Flerkulturelt arbeid Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. DNB har to hele årsverk for å ivareta disse oppgavene og arbeidet koordineres med NBUF s tiltak for barn og ungdom. NBUF finansierte en 50 prosent stilling inntil 1. juli, og har etter dette støttet integrasjonsarbeidet med ti prosent av en stilling. Noen hovedpunkt fra 2011: Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt 22 migrantmenigheter, 15 norske menigheter og 11 migrantfellesskap. DNB ønsker i utgangspunktet å oppmuntre våre nye landsmenn til å slutte seg til eksisterende baptistmenigheter der disse finnes. Vi bidrar til etablering av eget menighetsfellesskap der disse fellesskapene ønsker det. DNB har bidratt i prosesser rundt etablering av fem nye migrantmenigheter i tre regioner (Østlandet, Vestlandet og Midt- Norge) og på to av stedene har det aldri har vært baptistmenigheter før (Aurskog og Moi). Migrantmenighetsundersøkelsen for Stor-Oslo i mars: DNB i samarbeid med DAWN, Flerkulturelt kirkelig nettverk og KIA Øst lanserte en kartlegging av over 90 migrantmenigheter i stor-oslo. Lanseringen fikk stor oppmerksomhet. Lanseringen fant sted i den vietnamesiske baptistmenigheten og hadde bl.a. et bredt panel med migrantpastorer og norske ledere, oppsummering av biskop Kvarme og DNBs integrasjonsleder og middag laget av baptistmenigheten Oslo International Charismatic Church.

4 Diasporakurs: DNB arrangerte et ukes kurs for migrantledere med fokus på bistandsarbeid rettet mot hjemlandene. Det var 30 deltakere fra 17 nasjoner med innledninger fra blant andre underdirektøren i Norad, representanter fra Digni, Kirkens Nødhjelp, PRIO, Bistandstorget, Adra, FKN og KIA. Kurset hadde støtte fra NORAD. Lederseminarer: For karenledere i februar med 16 deltakere og for Chinledere i september med 32 deltakere. Fakkeltog 27. oktober i solidaritet med forfulgte kristne, DNB er medarrangør. Fullsatt møte i Oslo Domkirke, fakkeltog til Stortinget og opprop om trosfrihet med fokus på frihet til å eie og lese Bibelen. Europeisk samarbeid: Integrasjonsavdelingen har bidratt med pastorale tjenester for Karen i Nederland og Chin i Danmark og Tjekkia, etter avtaler med baptistsamfunnene/ebf i de respektive landene. Det har blitt tatt kontakt med Baptistsamfunnet i Russland angående et mulig norsk russisk samarbeid i Kirkenes om en russisktalende menighetsplanting. Fellesarrangement: Rundt 50 innvandrere deltok på landsmøte og sommerfest i Rørvik. DNB arrangerte et eget møte med fokus på Burma som ble godt besøkt. Inviterte gjester fra Burma deltok og hadde bibelsamlinger på karensk og chin. Rundt 30 migrantledere deltok på medarbeiderkonferansen, og på pionerhelgen var rundt halvparten av deltakerne innvandrere. Regionale ledermøter: på vestlandet ble møtet avholdt i Zion Chin Baptistmenighet i Egersund med rundt 20 av 40 deltakere fra migrantmenighetene. Også andre regionale ledersamlinger viste mangfoldet blant baptistene i regionen. Samarbeid med Holtekilen folkehøyskolen: Fire karenske ungdommer begynte på skolen. Samarbeid for å videreutvikle King-dagen og opprette en King-pris (tredje mandag i januar, fokus på menneskerettigheter). Kaw Khu Lynn hadde praksisplass hos oss fram til september Vi takker ham for innsatsen! Internasjonal misjon Kongo Samarbeidet i Kongo har i 2011 vært ivaretatt med to tjenestereiser (vår / høst) ved Gunnar Jan Eines og Gaute Hetland. Arild Harvik besøkte Kongo en gang i løpet av 2011 Det holdes løpende kontakt via e-post og telefon. Under besøket fra Kongo i februar ble det god anledning til å samtale om dagens situasjon og det videre samarbeidet. Bas Uele regionen er ikke hjemsøkt av etniske motsetninger, griske naboer og vedvarende uro. Valget i slutten av 2011 førte ikke til noen uro. Det er håp om av veiforbindelsen Kisangani / Buta blir fullt utbedret, noe som vil være av stor betydning for varebytte og det vil forhåpentligvis kunne bety et lavere prisnivå på en rekke viktige vareslag. Det er tegn på en viss økonomisk framgang, men generell bedring av levestandard har så langt uteblitt. I samtaler med ledelsen i CBCN merkes oppgitthet over politiske løfter som blir gitt, men som aldri blir holdt. Det står stor respekt av det arbeidet CBCN gjør og som de ønsker å utvide, og det fortjener vår oppmerksomhet og vår støtte. Evangelisk arbeid Pastorutdanning: Vår støtte til pastorskolen i Bondo har de siste årene vært kr Dette er cirka 90 prosent av skolens samlede inntekter. Støtten fra Norge ble i 2011 fordelt på disse utgiftspostene: Lønn til lærere 32 prosent, drift bygninger 25 prosent, støtte til studenter og deres familier 22 prosent, samt andre kostnader 21 prosent. Antallet studenter har de siste årene vært forholdsvis lavt. Dette er en bekymringsfull situasjon, som har vært gjenstand for drøftinger med DNB, og et viktig samtaleemne på CBCN konferanser. Situasjonen er sammensatt: det å være pastor gir ikke samme status som tidligere, menighetene kan i liten grad betale lønn og pastorene blir utplassert i menigheter etter CBCN sine egne prioriteringer.

5 Elevene har som oftest familier og under studietiden er den økonomiske situasjonen svært vanskelig. For ytterligere å forbedre tilgangen på pastorer er det startet undervisning også i Buta. På begge steder er det akutt mangel på undervisningsmateriell, teologisk litteratur, kontorutstyr. Elevene har ingen tilgang på bøker som de kan kalle deres egne: faglitteratur / oppbyggelige litteratur. DNB har i løpet av året hatt samtaler med CBCN om denne situasjon, senest i begynnelsen av inneværende år. Vår støtte har vært gitt til generell drift. Spørsmålet som videre må vurderes er omfanget av støtten, hvilken profil vår støtte skal ha for å gjøre studiet attraktivt. Vi vil i 2012 gi tilsvar til CBCN i forhold til de utfordringer passtorutdanningen står overfor Evangelisering: CBCN har laget planer for å intensivere evangelisering og menighetsplanting. Medlemsantallet er stabilt, økningen har opphørt. Det stiller CBCN overfor en rekke utfordringer: evangeliseringskampanjer, undervisningsmateriell, utstyr til å gjennomføre kampanjer: generatorer, høytalere, instrumenter. Det er stor vilje i CBCN til å møte de utfordringene som det lokale menighetslivet står ovenfor. Evangeliseringsarbeidet i CBCN mottar en årlig støtte på kr Støtten dekker i hovedsak lønns og transportkostnader. Vi skal i 2012 gi tilsvar på de utfordringer som disse behovene også gir DNB. Innsamlede midler i 2011 gis som for en Bibelgave, cirka 1200 eksemplarer på fransk og lingala. CBCNs administrasjon: DNB har i 2011 gitt støtte på kr I våre budsjettforutsetninger for 2012 er det ikke forutsatt at noen økning i denne støtten Bistandsarbeid NORADs satsningsområder har de siste årene fortsatt å dreie seg bort fra tunge materielle investeringer (institusjoner viser skolebydninger) over til mer myke verdier: kompetanse, fred og forsoning, kvinners rettigheter, demokrati. Kongo er ikke et av NORADs samarbeidsland. Det gis betydelige midler til prosjekter i den østre delen av landet. Vi har i løpet av 2011 forsøkt å overbevise både NORAD og UD om at BAS- UELE på mange måter er både en glemt og en gjemt provins, så langt til ingen nytte Vi har i 2011 mottatt støtte til disse prosjektene: Helsearbeid: det er siste året vi får støtte til dette arbeidet. Det betyr at alt arbeid, alle tiltak som CBCN driver må finansieres med egne midler støtte fra DNB. Særlig kritisk er det at støtte til medisininnkjøp stopper opp. Denne situasjonen er i løpet av 2011 drøftet med CBCN. Det er fra DNB gitt tilsagn om støtte til innkjøp av medisiner. Støtten vil bli gitt på betingelse av at det lages et system som på en oversiktig måte redegjør for anskaffelse og bruk av disse gavene. Sivile rettigheter / Kvinners rettigheter: I disse to prosjektene drives det undervisning om sivile og demokratiske rettigheter. Det gjøres ved å arrangeres seminarer og kurs. Det gis informasjon via nærradio, og det gis lese- og skriveundervisning til voksne. Sparegrupper for kvinner: I regi av dette prosjektet er det nå cirka 2000 kvinner som er med i dette programmet. Målsettingen er å hjelpe kvinner til å spare egne penger, slik at de opparbeider seg sin egen kapital og kan råde over egne oppsvarte midler. Forprosjekt HIV / AIDS: Vi forbereder et HIV / AIDS forebyggende arbeid. Det er tatt kontakt med Frelsesarmeen i Kongo for å dra nytte av de erfaringene de har gjort i lignende arbeid. Kapasitetsundersøkelse: Støtte fra NORAD stiller stadig strengere krav til rutiner og kompetanse. Det er gjennomrøft en organisasjons og kompetanseevaluering, med ekstra støtte fra NORAD. Thailand I løpet av 2011 har det i fire landsbyer vært fokus på familie-evangelisering ; besøk i hjemmene fremfor kampanjer og større møter. Flere har kommet til tro og blitt døpt. Det har vært gjennomført to 14 dagers treningsopplegg for evangelister. Fokus har vært på formidling av historier fra Bibelen og undervisning i evangeliseringsmetoder. Planene om å utvide arbeidet til Kina har vært fulgt opp. Lahu evangelister har undervist ved en lokal bibelskole og deltatt på en pastorkonferanse. Det er nyttet kontakt med

6 grupper av troende som man tidligere ikke har hatt forbindelse med. ti studenter fra Kina har begynt på bibelskole i Thailand. Dette opplegget har blitt noe dyrere enn forutsatt. Øivind Hadland har reglemessig fulgt opp de lokale menighetsplanterne; mentoring, oppmuntring, planlegging. Antallet troende vokser, selv om antallene fortsatt er små. I løpet av 2011 er 20 nye troende blitt døpt. Planene om å utvide arbeidet til Kina har støtt på vansker. Det har vist seg vanskelig å finne personer som kan påta sag ansvar for økonomien. Familien Hadland kom hjem i desember Familiære hensyn, skolegang for barna gjorde at de fattet denne vanskelige beslutningen. Det har vært godt og sikkert å ha Øyvind og Phethsamai som være medarbeidere i Thailand, og vi er dem stor takk skyldig. Takk for innsiktsfull og hjertevarm innsats! Vår støtte til arbeidet i Thailand forsetter. Øyvind Hadland vil bli ansatt i deltidsstilling for å holde kontakt med arbeidet, være bindledd mellom DNB og Lahu Baptist Convention, ha regelmessig kontakt med menigheter og givere. Dette er vi glade for! Sierra Leone Støtten til menighetsplanting i den Nord- vestlige delen av landet har i løpet av 2011 gitt gode resultater I distriktet Thambakha arbeider pastor Mohammad Dukurray. Detter er et muslimsk dominert område preget av stor fattigdom og analfabetisme. I løpet av året har følgende aktiviteter vært gjennomført: Evangeliseringskampanjer, Jesus filmen og dør til dør evangelisering, 207 personer bekjente troen for første gang. Ledertrening: 25 deltakere. I løpet av ukedagene arrangeres bibelstudier og bønnemøter i forskjellige landsbyer. Utfordringer i arbeidet: mangel på Bibler, evangeliseringsmateriell, fotballer, volleyballer, div undervisningsmateriell. Tongo Limba distriktet er arbeidsfeltet til pastor P. Kamara. Rapporterte aktiviteter og resultater: Barneleir med 68 deltakere, bygging av nye kirker, bibelstudier og bønnemøter i løpet av ukedagene. Oppstart av et mindre risprosjekt, ledertreningssamlinger med 20 deltakere, i februar 15 nyomvendte. Utfordringer: kirker som må repareres, Bibler, undervisningsmateriell. Diaspora arbeid Lydia prosjektet: Bistandsprosjektet ble startet januar 2011, og driver låne- og sparegrupper for kvinner i Mizoram staten i India. Målgruppen er Chinflyktninger fra Burma og samarbeidspartnere er de tre baptistsamfunnene i Mizoram, Baptist Church of Mizoram, Zomi Baptist Church og Lairam Jesus Christ Baptist Church. Arild Harvik og Mette Marie Bommen besøkte prosjektet i forbindelse med oppstarten i januar. Integrasjonsleder har fulgt opp prosjektet per e-post, telefon og skype. Rådgivere for prosjektet fra Asia Pacific Baptist Aid har vært på flere besøk i løpet av året og har blant annet hatt treninger for staben i Aizawl og Colcirkatta. Seks personer er ansatt i prosjektet og et kontor er satt i stand til administrering samt kurssted for kvinnene. En detaljert baseline survey ble gjennomført før oppstart av grupper. Det legges vekt på godt samarbeid med baptistmenighetene i staten. 24 grupper med til saman 406 deltakere ble startet det første året. Gruppene har begynt å spare, og de første mikrokredittlånene ble gitt i desember Prosjektet har arrangert seminarer om kvinners helse, kosthold, HIV/Aids mm samt et barneprogram. Lydia prosjektet har NORAD støtte for med et budsjett på til sammen kroner. Karen prosjekt: DNB har i 2011 fortsatt arbeidet for å få et bistandsprosjekt rettet mot karenere i Burma regionen. I etterkant av diasporakurset i juni opprettet vi en Karen diaspora komite som skulle jobbe videre mot et prosjekt. I løpet av høsten vurderte komiteen ulike muligheter for samarbeid og avklarte prioriteringer i forhold til et nytt prosjekt. Kontakter ble tatt med KN, Digni og Norad, og en søknad om støtte til forprosjekt i grenseområdet Burma/Thailand ble utarbeidet og sendt til Digni. Chin prosjekt i Malaysia for Norske Baptisters Kvinneforbund: Januar 2011 startet et treårig prosjekt i regi av kvinneforbundet rettet mot Chin flyktninger i Malaysia. NBKF gir støtte til lærerlønninger på sju registrerte skoler for chin flyktninger i Malaysia. DNBs integrasjonsavdeling har ansvar for oppfølging av prosjektet. Integrasjonsleder besøkte Malaysia i januar 2011 ved oppstart av prosjektet og har sammen med integrasjonspastor holdt kontakt med partner ute med blant annet rapportoppfølging og overføring av støtte.

7 Fremtid I vårt arbeid i Kongo ser vi i sær to faktorer som viktige premisser for det fremtidige arbeidet. Vi ønsker en sterkere satsning på menighetsarbeid gjennom CBCN. En rekke av våre bistandsprosjekter er i avslutningsfasen og det må vurderes nye prosjekter. Diaspora arbeidet i sær rettet mot Burma kan gå inn i en ny fase grunnet de politiske endringene som nå skjer. Nye føringer fra våre større samarbeidspartnere innen bistand så som Kirkens Nødhjelp og Norad vil kunne gi nye muligheter. DNB sitt internasjonale misjonsarbeid ved et veiskille? I lys av de siste års samtaler om misjon og behovet for å tydeliggjøre hva vi ønsker som felles misjonssatsning i DNB, ønsker vi i 2012/2013 å formulere en strategi for internasjonal misjon som kan styrke vårt felles engasjement for misjon. Samtidig vil det bli arbeidet med en egen strategi for bistandsarbeid i forhold til vår samarbeidspartner Digni. Administrasjon og ledelse Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Frikirkelig Studieforbund (FSF). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. På årsmøtet i 2011 ble det vedtatt fusjon med Norsk Kristelig Studieråd, til Kristelig Studieforbund (K-Stud), som ble operativt fra årsskiftet 2011/12. Vårt medlemskap ble automatisk overført. Det er i 2011 registrert 2485 studietimer. Fordelt på 84 kurs, som har hatt 747 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på kroner til menighetene og DNB har fått drøyt kroner i administrasjonstilskudd. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er konfirmasjonsundervisning, alphakurs, cellegrupper, samtalegrupper, kor, lovsangsgrupper, dansegrupper, dramagrupper, babyog småbarnssang, der de voksne som er med barna utgjør en studiering. Roger Dahl har vært studieinstruktør. I forbindelse med etableringen av K-stud forsvinner ordningen med egen studieinstruktør og administrasjonstilskudd til dekning av utgifter ved det, og all oppfølging blir sentralisert til K-stud. Ekumeniske og internasjonale kontakter DNB er medlem og, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Allicirkance og European Baptist Federation. DNB har i 2011 vært representert i begge. Samarbeidet med European Baptist Mission har også vært omfattende i og med at Arild Harvik har vært styreleder. Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund og Dawn. Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. I 2011 har vi informert gjennom følgende kanaler. Magasinet Baptist.no som distribueres kostnadsfritt til cirka 2800 mottakere og i pakker til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finansieringen av bladet. Utsendingen for 2011 ga en respons på kroner fra 600 givere. Magasinet er en viktig informasjonskanal da det når så mange av landets baptister. Vi forsøker å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I 2011 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det er utviklet et eget intranett med informasjon som er relevant for menighetsledere og pastorer. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2011 ble det lagt ut 141 nyhetssaker. Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut seks ganger med 46 saker. Nyhetsbrevet har snaut 700 mottagere.

8 Det ble sendt ut fem rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er gradvis linket tettere opp mot vårt intranett. Baptistsamfunnets årbok ble også i 2011 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet. Økonomi DNBs regnskap for 2011 viser et driftsmessig overskudd etter finansposter på kr , mens sluttresultatet etter overføringer viser et underskudd på kr Vi mottok i 2011 både en større arv, fordelt på nasjonal og internasjonal misjon og en stor gave til internasjonal misjon. Disse beløpene er i sin helhet overført til fondsmidler, noe som gir et negativt resultat for Gaver til Thailand har sviktet betydelig, mens de øvrige gavene er nært budsjettet. Gavene til Burma er betydelig over budsjettet. Det skyldes dels en ekstraordinær gave som er overført fondsmidlene, og ekstrainnsamlinger som er foretatt utenom budsjetterte formål. Gavene til nasjonal misjon er betydelig under budsjettet når vi ser bort fra de arvede midlende. Regnskapet viser at vår nåværende og framtidige kostnadsstruktur gir oss lite rom for eventuelle nysatsinger eller omprioriteringer. DNB s administrasjon I 2011 har kontoret på Stabekk utført 6,2 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Terje Aadne 100 prosent stilling som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon, samt administrative oppgaver og ledelse i samarbeid med Arild Harvik. Roger Dahl 100 prosent stilling, med hovedansvar for informasjon, samt voksenopplæringsmidler og hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. Håkon Sigland 100 prosent stilling, ansvar for rutiner knyttet til Faste Fonds, delansvar for DNBs hovedregnskap og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. 70 prosent stilling i DNB og resten fordelt på Aksjon Håp, Høgskolen for Ledelse og Teologi og Faste Fonds. Arild Harvik 100 prosent stilling, hovedansvar for internasjonal misjon og DNBs hovedregnskap, samt administrative oppgaver som kontorleder. I desember gikk Arild Harvik over i 80 prosent stilling. Mette M. Bommen 100 prosent stilling, hovedansvar for flerkulturelt arbeid og bistandsprosjekter i India og Malaysia. Peter Ngaidam 100 prosent stilling, flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma. Inger Grethe Wium 20 prosent stilling til 1. juli, utført fakturerings og registreringsrutiner. Kaw Khu Lynn praksisplass, med spesielt fokus på Karen I den utstrekning det har latt seg kombinere med andre oppgaver har menigheter blitt besøkt, og regionale ledermøter vært gjennomført. Administrasjonen har deltatt i hovedstyremøtene som saksframleggere. DNB s ledelse Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2011 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard, (Oslo 1./leder), Gunnar Krunenes (Stavanger/nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5), Dag Frode Vaagsnes (Arendal), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun(Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Hovedstyret (HS) har etter landsmøtet 2011 bestått av følgende: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). HS har hatt fem møter i løpet av 2011 og behandlet 80 saker.

9 Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Hege Norøm og Dag Frode Vaagsnes. Etter landsmøtet har AU bestått av Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Hege Norøm. Arbeidsutvalget har hatt seks møter. Framtidige prioriteringer og utfordringer Våre strategiske satsninger som kirkesamfunn skal reflektere de målsettinger som landsmøtet vedtar og i 2011 vedtok landsmøtet en prosess for å samle strategiene i en overordnet strategie for nasjonal misjon. Dette arbeidet fortsetter i 2012 og vi ønsker et fortsatt fokus på de tre stategiene vi har. Vi ønsker i årene som kommer et målrettet fokus på å finne og utruste nøkkelpersoner til tjeneste både i menighetsplanting og revitalisering av menigheter. Menighetene er bærebjelken i vårt arbeid og menighetsutvikling og veiledning vil derfor fortsatt ha høy prioritet. Integrasjonsarbeidet har vært kliden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på de unge andre generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med NBUF er viktig for å kunne fortsette dete arbeidet og i tillegg styrke arbeidet med å nå barn og unge i et samarbeid mellom hjem og kirke. Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi ønsker i 2012 å oprette et bønnenettverk for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Vi ønsker å synliggjøre og styrke vårt felles misjonsarbeid og gi våre givere god og inspirerende informasjon. Vi ønsker særlig å fokusere på et bredere samarbeid med alle virkegrener om satsning på barn og unges plass i menighetene Menighetsplanting Flerkulturelt arbeid Revitalisering Regionalt arbeid Fornyet fokus på misjon Veiledning Bønn For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard styreleder Anton Sinnathamby Gunnar Krunenes Thang Hlun Harald Hem Svanhild Gaasvær Inga Marie Tolås Hege Norøm Øystein Lode Terje Aadne generalsekretær