Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal"

Transkript

1

2

3

4 Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal 6 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal behandle: 1. KONSTITUERING 1.1 Navneopprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av dagsorden 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigent ( - er ) 1.6 Valg av sekretær 1.7 Valg av protokollunderskrivere på 2 to medlemmer som ikke er medlemmer av styret. 1.8 Valg av tellekorps 2. ÅRSBERETNING 3. REVIDERT REGNSKAP PR. 31. DESEMBER 4. INNKOMNE FORSLAG 5. ÅRS- OG LANGTIDSPLANER 6. BUDSJETT Til etterretning 7. KONTINGENT 8. VALG Leder 2 år 8.2. Nestleder 2 år styremedlemmer 2 år varamedlemmer 1 år 8.5 Statsautorisert revisor / ( registrert revisor i fylkes -/ regionledd ) 8.6 Leder og 2 medlemmer til valgkomiteen 1 år varamedlem til valgkomiteen 1 år 8.8. Andre valg Vedtatt, Ålesund 05. mars 2011 FS Møre og Romsdal Annlaug Stavik, leder Organisasjonsnr.: Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven e-post: Bankforbindelse: Nordea E-post: mob.: Kontonummer:

5 Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 FORRETNINGSORDEN For Funksjonshemmedes Studieforbund 1. Den som ønsker ordet, viser nummerskilt eller meddeler seg direkte til møteleder/dirigent. 2. Ordet kan gis til: a. Innlegg på maksimum 5 minutters varighet b. Replikker av maksimum 1 minutt c. Møtets avvikling (dagsorden, forretningsorden) med maksimum 1 minutts varighet (håndsopprekning eller tydelig melding) 3. Innlegg holdes på en måte som er hensiktsmessig for alle parter. 4. Delegater, observatører og gjester har talerett. 5. Forslag leveres skriftlig til møtedirigent med forslagsstillers møtenummer og navn. 6. Avstemninger gjøres skriftlig når det foreligger flere forslag eller en organisasjon ber om det. 7. Vedtak krever absolutt flertall, dvs. minst halvparten av tilstedeværende stemmer. 8. Når en har behov for å forlate møte, skal det gis beskjed til møteleder som gir permisjon. FS Møre og Romsdal Annlaug Stavik, leder Organisasjonsnr.: Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven e-post: Bankforbindelse: Nordea E-post: mob.: Kontonummer:

6 Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 ADHD Møre og Romsdal, Afasiforbundet Møre og Romsdal, Autismeforeningen Møre og Romsdal, CP-foreningen Møre og Romsdal, Diabetesforbundet Møre og Romsdal, Dysleksiforbundet Møre og Romsdal, Foreningen for hjertesyke barn Møre og Romsdal, Foreningen for Muskelsyke Møre og Romsdal, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Møre og Romsdal, Landsforeningen for Huntingtons sykdom Møre og Romsdal, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Møre og Romsdal, Landsforeningen for Trafikkskadde Nordmøre Til brukerorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal og Romsdal og Søre Sunnmøre lokallag, Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Møre og Romsdal, Mental Helse Møre og Romsdal, Multippel Sklerose Forbundet Møre og Romsdal, Norges Astma- og allergiforbund Møre og Romsdal, Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, Norges Fibromyalgi Forbund Møre og Romsdal, Norsk Revmatikerforbund Møre og Romsdal, Norsk Thyreoideaforbund Region Midt-Norge, Ryggforeningen. DELTAKERLISTE ÅRSMØTET FS Møre og Romsdal 2011 Lørdag 5. mars 2011, kl.12:00 Rica Parken Hotell, Ålesund NAVN ORGANISASJON Ankommer: 1 Kjersti Norud Giske Foreningen for muskelsyke Lørdag 2 Evy Svanemsli Ryggforeningen Fredag 3 Anne Grethe Mogstad Norsk Revmatikerforbund Lørdag 4 Rudy Brimstrond Norsk Revmatikerforbund Lørdag 5 Jan Erik Hall Hagen Mental Helse Lørdag 6 Wenche Jensen Norges Blindeforbund Lørdag med ledsager 7 Audgunn Myklebust Norges Blindeforbund Lørdag med ledsager 8 Rolf Paulsen Hørselshemmedes Landsforbund Lørdag 9 Hilde Tønnesen Norges Fibromyalgi Forbund Lørdag 10 Ingunn Olsen Norges Fibromyalgi Forbund Lørdag 11 Reidulf Moe Landsfor. For Hjerte og Lunge Lørdag 12 Ottar Drågen Norges Astma- og Allergiforbund Fredag (leder av valgkomiteen) 13 Hanne Søvik Norges Migreneforbund Lørdag Styret 14 Annlaug Stavik MS forbundet Fredag 15 Astor Sve Norsk Revmatikerforbund Fredag 16 Sølvi Hagen Mental Helse Fredag 17 Gunnar Steen Afasiforbundet Fredag 18 Oddrun Beyer Holm Norsk Revmatikerforbund Fredag 19 Odd Kjetil Talsethagen Foreningen for muskelsyke Fredag HC rom FS Møre og Romsdal Annlaug Stavik, leder Organisasjonsnr.: Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven e-post: Bankforbindelse: Nordea E-post: mob.: Kontonr.:

7 Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 Årsmelding Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal Leder n Atter et år har gått, ett år eg kan sjå tilbake på med glede. Vi fikk ny voksenopplæringslov ved nyttår, og erfaringene så langt er bare positive for oss, det er mye enklere å arrangere kurs med 8 timers regelen. Hvis forholda tilsier det kan vi arrangere kurs med bare to deltagere. Dette gir oss nye muligheter som vi vil dele med organisasjonene. Vi har også i år hatt et godt samarbeid med Vofo, og gjennom dem fått tilretteleggingstilskudd fra Fylkeskommunen. FS har fått nye elektroniske søknads og rapporteringsskjema. Det er en lettelse for oss å slippe alt papirarbeidet. Så ting skjer, og vi er Styrets beretning for perioden til med på det. Vi har også fått egen hjemmeside, noe vi kan takke vår gode sekretær for! Det har vært et år med god samhandling Vi er også endelig ferdig med H&R prosjektet, "En døråpner for våre nye landsmenn", som var et samarbeidsprosjekt med FFO. Det har gitt oss nye erfaringer og nye bekjentskaper som vi vil dra med oss videre. Regionsamarbeidet har vært litt på vent dette året av ulike grun- ner, men eg håper det vil bli bedre etter hvert. Eg ser fram til at Nord Trøndelag får sitt lag på beina igjen etter flere år uten drift. Eg er takknemlig for at eg har et godt, engasjert styre. Vi drar lasset sammen, alle har sin kompetanse, og eg føler at vi har god samhandling. Utfordringa framover vil være å gjøre FS mer synlig overfor organisasjonene og ellers i mediebildet. Vi skal fortsette å samarbeide med våre interessepartnere, FFO på brukermedvirkningskurs og Vofo på voksenopplæring. Hilsen Annlaug Årsmøte Medlemmene FS Møre og Romsdal har pr dato følgende medlemsorganisasjoner: ADHD, Afasiforbundet, Autismeforeningen, CPforeningen, Diabetesforbundet, Dysleksiforbundet, Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Muskelsyke, Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke, Landsforeningen for Huntingtons sykdom, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Landsforeningen for Trafikkskadde, Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, Mental Helse, Multippel Sklerose Forbundet, Norges Astma- og allergiforbund, Norges Blindeforbund, Norges Fibromyalgi Forbund, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Thyreoideaforbund og Ryggforeningen. 2. Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden bestått av: Leder: Annlaug Stavik Nestleder: Astor Sve Styremedlemmer: Gunnar Steen Sølvi Hagen Oddrun Beyer Holm Varamedlemmer: Steinar Waksvik Odd Kjetil Talsethagen Torunn Toven 3. Aktiviteten Det har vært avholdt 6 styremøter, og 45 saker har vært behandlet i perioden. Styremøtene avholdes på fylkeskontoret til sekretæren eller på de aktuelle hotell styret møtes. Styret har hatt spesielt fokus på skolering, Flerkulturelt arbeid, regionalt samarbeid og å gjøre fylkeslaget mer synlig. Det er derfor i perioden oppdatert nettside for fylkeslaget på og FS Møre og Romsdal har fått egen e-postadresse: Rica Parken Hotel Ålesund

8 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal v/ Annlaug Stavik Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven E-post: mob.: Side 2 FS har som formål å: arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd arbeide for at voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende arbeide for at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og arbeidsliv Kurs og konferanser... Regionsamarbeid... Det har vært gjennomført kurs i den nye Lov om Voksenopplæring og studielederkurs. Det var planlagt et kursverksted med fokus på ny Lov om Voksenopplæring, studieledere og nettkurs. Dette ble avlyst grunet forfall fra kurslederne. Det har også blitt jobbet med å få til et regionalt kursverksted i Kristiansund som FS Sør- Trøndelag flyttet til Brekstad i Sør-Trøndelag. Det ble for lang reiseveg, og styret valgte å trekke oss. Regionsamarbeidet har vært litt på vent dette året av ulike grunner, men vi håper det vil bli bedre etter hvert. FS Nord Trøndelag har ikke hatt noe fylkeslag i drift de senere år, Representasjon... Styret har i perioden vært representert på ledersamling og årsmøte i Funksjonshemmedes Studieforbund sentralt, regionssamling Midt- og Nord-Norge, studietur til Prosjekter... Prosjektet En døråpner for våre nye landsmenn, et samarbeidsprosjekt mellom FS og FFO Møre og Romsdal, er nå avsluttet. Verdien i prosjektet har vært at både prosjektledelse og organisasjonen har fått kunnskap om hvordan vi men vi håper dette kommer opp å stå i nær framtid da dette er viktig for samhandlingen i regionen. Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal har deltatt på 2 møter, i Berlin, regionssamlinger Midt-Norge, Årsmøte i FFO og årsmøte i Vofo. Annlaug Stavik er valgt nestleder i styret i Vofo og Læringsdagene arrangeres av Vofo. på best mulig måte kan inkludere våre nye landsmenn inn i det eksisterende fellesskapet. Og det flerkulturelle miljøet har fått økt kunnskap om organisasjoner i Norge, og at de ved å engasjere seg i frivillige organisasjoner, vil kunne Kristiansund og Trondheim. Styret har fokus på å få til en god samhandling regionalt til beste for våre medlemsorganisasjoner. FS Møre og Romsdal har også deltatt på Frivillighetsforum i regi av Fylkeskommunen. få kunnskap om egen sykdom, rettigheter og plikter. Samtidig vil de også få styrket muligheten for medinflytelse gjennom brukermedvirkning. Dette bidrar også til økt livskvalitet for den enkelte. Utfordringer framover... Vi er på internett : Styret ønsker å invitere til en dugnad for økt studievirksomheten i fylket vårt. Det er også en utfordring å bli mer synlige, først og fremst for organisasjonene, men også eksternt. Videre er det en viktig utfordring for alle organisasjoner å satse på inkludering. Sammen er vi sterke. Hilsen styret.

9

10

11

12

13

14

15

16 Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 Års- og langtidsplan 2011 Kurs/Prosjekt: o Kunnskap og inkludering i Funksjonshemmedes Studieforbund. o Organisasjonskunnskap o Opplæring av brukerrepresentanter i samarbeid med FFO og SAFO; Modul A,B og C. o Studielederkurs o Erfaringer fra den nye Voksenopplæringsloven o Mestringskurs Regionsamarbeid: Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal vil arbeide for å opprettholde og styrke samarbeidet i region Midt-Norge. Forslag til Langtidsplan o Voksenopplæring o Skolering av brukerrepresentanter o Studielederkurs o Inkludering av flerkulturelle i etablerte frivillige organisasjoner FS Møre og Romsdal Annlaug Stavik, leder Organisasjonsnr.: Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven e-post: Bankforbindelse: Nordea E-post: mob.: Kontonummer:

17 Møre og Romsdal - St iftet 03. mars 1995 BUDSJETTFORSLAG 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter Tilskudd studiearbeid Vofo Egenandel kurs Tilretteleggingstilskudd FS Tilskudd Helse Midt-Norge RHF Fylke Tilskudd Helse Midt-Norge RHF Region Sum driftsinntekter Driftskostnader Honorar Styrehonorar Revisjonshonorar Kontorrekvisita Tildeling av Vofo midler Egenandel kurs Bilgodtgjørelse Passasjergodtgjørelse Reiseutgifter Reise/møte styret Diett Utgifter årsmøtet Kontingenter Studietur Gaver Gebyr bank Sum driftskostnader Finansinntekter Renteinntekter Sum finansinntekter RESULTAT FS Møre og Romsdal Annlaug Stavik, leder Organisasjonsnr.: Øvstetegane 3, 6230 Sykkylven e-post: Bankforbindelse: Nordea E-post: mob.: Kontonr.: