Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda"

Transkript

1 Region Nordvest 10. februar 122. Årgang Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det inn over 25 millioner på Misjonssambandets giverkonto. Foreløpige tall tyder på at budsjettet på 118 millioner blir nådd. SIDE 4 5 Foto: Bård Kristian Bøe Nytt fra Region Nordvest Be derfor Herren... Be om arbeidere til Molde og Kristiansund. RegionSIDE 1 LEVANDE TRU BIBELEN I LIVET Levande tru Bibelundervisning prioritert i Region Nordvest. RegionSIDE 3 Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda Siste side

2 1 Region NordVest Innspel I Fokus «Har Herren sluttet å svare på bønn i 2011?» Godt nytt år. Jeg har vært så lenge i det gamle krinsstyret at jeg har vært med på nedskjæringene, på arbeidet for å få kontroll over utgifter og å holde aktiviteten stram. Så kom 2011 med sammenslåing til region og med et budsjett der vi hadde rom for å lyse ut nye stillinger. Det føltes godt og rett. Vi hadde jo et mål med omstillingene om å øke det forkynnende og utadrettede arbeidet. I 2011 har det vært jobbet systematisk med å få folk til en stilling i Molde og en i Kristiansund, men de står fortsatt tomme. Jeg har grublet en del over det, og det blir litt ekstra plass til slikt i rolige romjulsdager. Nå har jeg anledning til å lukke deg inn i mine grublerier. «Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst». Slik er Mesterens undervisning til disiplene gjengitt i Matteus 9,38. Be derfor høsten Herre drive men hvorfor har han ikke drevet noen ut til våre to stillinger? Har Herren sluttet å svare på bønn i 2011? Vel kan en slik formastelig tanke slå ned i ny og ne, men vi hører om bønnesvar og vi opplever det selv også. At Gud griper inn noen ganger konkret og klart, andre ganger mindre tydelig, men likevel slik at vi skjønner det når vi ser tilbake på vårt liv at det var noen valg som ledet oss dit vi er i dag. Det er nok ingen forklaring at Herren har vendt det døve øret til i Be derfor høstens Herre Be, en annen plass står det «dere har ikke fordi dere ikke ber» Har vi hatt penger på budsjettet, men få eller ingen som ba om at arbeiderne måtte drives ut om at noen måtte føle uroen og kallet? Har vi ikke, fordi vi ikke ber? Eller kanskje ble det slik at jeg ba om at han måtte drive ut arbeidere, og svaret kom et svar som ikke passet meg. Det kom på en annen måte enn det jeg hadde ventet, og jeg fulgte det ikke. David Platt skriver slik i boken Radikal: Hovedbudskapet i bibelsk kristendom er ikke «Gud elsker meg, punktum finale», som om vi var målet for vår egen tro. Budskapet i bibelsk kristendom er «Gud elsker meg slik at VERNER LARsSEN FORMANN I REGIONSTYRET Be høstens Herre jeg kan gjøre han hans veier, hans frelse, hans herlighet og hans storhet kjent i alle verdens land.» Vi kan snakke så mye vi bare vil om regionprosess, om omorganisering, om områdearbeid og nye muligheter, men det er ikke det avgjørende. Det avgjørende er om min ramme for mitt liv er «Gud elsker meg slik at jeg kan» Kanskje kan tjenesten og oppgavene bli et mer konkret samtaletema for deg og meg i 2012? Kanskje kan bønnen om å drive arbeidere ut komme fra flere i 2012, og kanskje er det flere som svarer også? Enten det er kall til Nordmøre eller til Romsdal eller kall til en lokal oppgave? Jeg ønsker deg Guds velsignelse over bønn og arbeid i Region NordVest Besøksadresse: Spjelkavikvn. 132, 6010 Ålesund Postadresse: Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund Telefon: Giverkonto: E-post: Internett: «Gud elsker meg slik at jeg kan...» Opningstid: ma fre Regionleiar og ansvarleg redaktør: Kåre Johan Lid Styreleiar Region Nordvest: Verner Larsen Ung-leiar: Geir Henning Tunheim Administrasjonsleiar: Anne-Marit Engås Område 4: vestnes og rauma kommuner Åndalsnes Bedehus. Fellesskap Mitt område er Rauma kommune i Romsdalen. Her har vi mange bedehus, men ganske få som samles på hvert av dem. Hva kan en gjøre med det? Kan vi besøke hverandre i bygdene? I høst fant vi ut at vi ville prøve å samle oss litt mer i lag, i stedet for å sitte få på hvert sitt bedehus. Kanskje kunne vi ha fellesmøter? Etter samtaler rundt disse tankene, begynte vi med å ha felles søndagssamlinger omtrent en søndag i måneden. Det varierer fra måned til måned hvilket bedehus vi er på. Samlingene starter klokken fem med åpning, sang og forkynnelse. Så er det matpause der vi sitter rundt bord, spiser mat og prater. Etter maten har Vi er så glade for å kunne formidle til dere at det foreløpige resultatet for gaver fra Region Nordvest i 2011 er ca. 10,5 mill. kroner. Dette er foreløpige tall, og det kan komme korrigeringer. Tusen takk for din gave til NLM! Du er med slik at vi kan hjelpe mennesker som trenger det, og slik at vi kan gjøre Jesu navn kjent i Norge og i resten av verden. Det foreløpige resultatet viser ca kroner under gaver for Å sammenligne med tall fra året før er vanskelig å få helt rett på grunn av omstrukturering fra kretser til regioner. Noe av tidligere Nordmøre krets, er lagt inn i Region Midt-Norge, mens resten av Nordmøre krets i tillegg til Ingrid Nedresæter. Begge foto: Kåre Lid vi noen ganger sangstund. Det er fine samlinger der vi samles om Guds ord og synger i lag. Det er kjekt å være flere sammen i stedet for å være få, i hver sine bedehus. Fellesskapet oppleves rikere med flere, og derfor er det så viktig å møtes på tvers av bygdene. Mange ser frem til disse samlingene med glede og forventning. I dagens samfunn med færre kristne møter og færre folk som går på bedehuset, må vi nok tenke litt annerledes. Kanskje må vi fylle bilene og kjøre til nabobygda for å samles til forkynnelse og fellesskap? En må nok også i kristne sammenhenger tenke nytt, og endre litt på møtene etter som utviklingen går. Ingrid Nedresæter Gaver Region Nordvest 2011 Sunnmøre- og Romsdal krets er blitt til Region Nordvest. Vi er veldig godt fornøyde med gaveresultatet, selv om ikke det budsjetterte målet i 2011 helt ble nådd. I året som kommer, håper vi at flere avtaler fast givertjeneste. Dette gir god forutsigbarhet for misjonens arbeid. Og så må vi arbeide for at vi får flere nye givere, og kanskje kan flere øke sitt bidrag også. Vi oppfordrer til å ta kontakt med Regionkontoret for å ordne dette. Tlf eller e- post Tusen hjertelig takk for din gave! Anne-Marit Engås administrasjonsleder

3 2 OPPLÆRING. NLM har drevet med voksenopplæring i noen år i dette området ved Det Indiske hav. PÅ STRANDA. I ettermiddag gikk jeg en tur ned til stranda. En mann kom for å snakke med meg. BEGGE Foto: Britt Jorun Dalseth Om å dele liv og tro Voksenopplæring, relasjonsbygging og formidling av tro er noe av hverdagen i Øst-Afrika. Britt Jorun Dalseth I dag er det fredag og fridag på skolen. Den består av et lite klasserom, i tillegg til at vi har friluftsundervisning, helst under et tre. Sola er sterk, og det er varmt og klamt her ved Det indiske hav. Med varmegrader rundt 35 C og med luftfuktighet som ligger mellom prosent, er det godt å kjenne noen vindpust. I klasserommet siler svetten selv om man sitter helt i ro. Mandag til torsdag underviser vi i swahili, engelsk og matte. Enkelte vil også lære seg litt data, så jeg får prøve meg som datalærer også. Andre må lære seg det helt grunnleggende som å forme bokstaver og tall. Tålmodighet kreves av både lærer og elev! våre UTSENDINGER BRITT JORUNN DALSETH,ØST-AFRIKA Bygge tillit og vennskap Vi er to utsendinger fra NLM, i tillegg til to nasjonale medarbeidere. NLM har drevet med voksenopplæring noen år, og det er en god måte å bli kjent med folket på. Det kommer stadig nye innom. Jeg har kommet i kontakt med et par søstre her. Noen kommer kanskje av nysgjerrighet, mens andre kommer fordi de vil lære mer. Jeg håper jeg kan få skape gode relasjoner, men jeg vet det tar tid og tålmodighet. Nysgjerrig I ettermiddag gikk jeg en liten tur ned til stranda for å ta noen bilder. Etter ei stund kom det en som ville snakke litt bort til meg. Det viste seg at han var imam i en av moskeene. Han var veldig interessert i å prate, og han fortalte at det var første gangen han hadde snakket med en mzungu (hviting). Jeg prøvde så godt jeg kunne på swahili, men måtte bruke noen engelske gloser innimellom. Det var en interessant samtale om både islam og kristendom, og jeg håper at noe av det jeg sa kan få han til å bli enda mer nysgjerrig på hva jeg tror på. Islam er religionen som de fleste bekjenner seg til her, og det sitter dypt hos de fleste. En person som eventuelt konverterer til kristendommen, kan bli utsatt for både trusler, forfølgelse og utestengelse fra familien. Dele min tro Det er en utfordring å ha nok tålmodighet og ikke gi opp. Jeg håper dere kan være med å be om at de jeg kommer i kontakt med her, kan bli mer nysgjerrige. Ikke bare fordi jeg er mzungu, men at de kan bli mer spørrende på hva jeg tror på. Og at jeg kan få vise litt av hva Jesus har gjort for meg og hva han betyr for meg i livet mitt.

4 3 Region nordvest Prioriterer bibelundervisning STYRE. Samtale mellom styremedarbeidarar over kveldsmaten. FOTO: KÅRE J. LID Teneste i styreromet I NLM region nordvest er det ti barnehagar, tre radioar, tre aksjeselskap og fem leirstadar. Vi har også barne- og ungdomsråd og regionstyre. Alt dette vert drive for at fleire menneske skal verte nådd med det beste: Bodskapen om Jesus. Alle einingane vert leia av eit styre valde av frivillige styremedlemer som gjer misjonsarbeid i styreromet. Dei er ein stor, dyrebar og umisseleg ressurs for NLM. Regionen inviterte fredag 13. januar til styreseminar for å utruste og inspirere styremedlemer saman med daglege leiarar til vidare styrearbeid. Regionleiaren ønskte velkomen til samlinga på Vestheim Ungdomssenter, og takka kvar enkelt for tenesta for Jesus i styreromet. Gunnar Uglem (biletet), forretningsmann og misjonsmann frå Rogaland, underviste. Han har lang erfaring frå styrearbeid både i forretningslivet og misjonen, og kjenner NLM godt. Tema som var framme var mellom anna: Styret si rolle, dagleg leiar si rolle, myndigheitene sine krav til styret, styret sine oppgåver, dagleg leiar sine oppgåver, styreleiar sine oppgåver, integritet, planlegging og gjennomføring av styremøte, dokumentasjon og informasjon. Heile femti frammøtte frå heile regionen møtte fram. Dei fekk med seg mykje kunnskap krydra med gode historier og eksempel. Tre effektive timar inneheldt også kveldsmat der praten gjekk livleg. Øystein Engås heldt andakt ved matbordet om å vere i følgje med Jesus. Kvelden var lærerik og målet frå regionen si side er at styreverv i misjonen både er ei viktig og ei lærerik teneste. I løpet av eit år står mange styremedlemer i misjonen på val. Å vere med i eit styre er noko vi håpar mange stiller seg villige til. Kåre J Lid Bibelundervisning vil vere ei prioritert oppgåve i arbeidet i Region nordvest. Allereie i februar vert det første kurset gjennomført. Kursa og samlingane vil ein kjenne igjen under «Levande tru Bibelen i livet» Kåre J Lid Lars Kjetil Emblem har fått ansvaret for å leie denne delen av arbeidet. Kvifor slik vekt på bibelundervisning? For det første er det mindre bibelkunnskap mellom kristne enn før. Mange er spørjande til kva Guds Ord seier. Kunnskap og bevisstheit om den kristne trua sitt innhald er heller ikkje større enn den bør vere. Vi ynskjer gjennom bibelundervisning å gi kristne ein fornya tillit til Guds ord, og hjelpe menneske til ei sunn og trygg tru. For det andre kom det gjennom områdesamlingane i regionen vår ynskje om samanhengande bibelundervisning. Det vart brukt ord som aktuell, skriftnær og poengtert. Guds ord skaper og styrkjer Kvifor har du sagt ja til å ha ansvar for dette? Minkande bibelkunnskap og lite syn for konkret trusinnhald og lære, har lenge vore ei nød for meg. Eg ser stort på bibelundervisning. Det ligg hjartet mitt nær. Kva er målet med «Levande tru» som regionen si bibelundervisning vert kalla? Ein kan tenkje at å studere Guds Ord og høyre undervisning er kjedeleg og tørt. Det er kanskje store ord, men vi har lyst til å vise det motsette. Å vere ein kristen er meir enn å eige kunnskap og å ha rette meiningar. Guds Ord både skaper og styrkjer ei personleg levande tru. Det ønskjer vi at menneske skal oppleve. Og ei tru har konsekvensar for livet vårt i kvardagen. Målet er at Bibelen kan få røre ved hjartet vårt livet vårt kvardagen vår, samtidig som vi LEVANDE TRU BIBELEN I LIVET fokuserer på trusinnhaldet og det læremessige. Vil involvere Korleis vil desse samlingane skilje seg frå eit vanleg møte på bedehuset? Bibelsk forkynning har meir eller mindre bibelundervisning i seg. Men med «Levande tru Bibelen i livet», vil vi prøve å involvere tilhøyrarane meir. Vere konkret, invitere til spørsmål, samtale og respons. Kanskje litt meir som i eit klasserom. Emblem fortel at dei for det meste vil bruke regionen sine eigne forkynnarar til bibelundervisninga, der den enkelte utarbeider eit opplegg på tre til fire timar. Aktuelle tema kan til dømes vere bibelske skrift som Job, Johannesevangeliet, Openberringa, eller tema som «Fader vår», «Nådemidla», «Formaningane i NT.» Dessutan vil dei gi undervisning i aktuelle tema. Første kurset startar i februar i Skodje kommune. Men allereie no har vi tankar om å få til tre, fire stadar hausten 2012, og så gå vidare i Planen er at nokre bygder/plassar kan gå saman om dette, og så blir det tre, fire samlingar etter kvarandre. Vidare tenkjer eg at ny undervisningsserie kan kome igjen på same stad neste semester. Slik kan det bli kontinuitet og ikkje bere ei enkelthending, fortel Emblem. Kva ønskjer du frå vårt lokale arbeid? Eg vil at folk tek kontakt med meg. Sjølv om fleire har etterlyst meir bibelundervisning, må det handling til, og planleggast i god tid. Vidare ynskjer vi, når vi legg så mykje i eit slikt opplegg, at fleire bygder samarbeider. Det trur eg er nødvendig både for å lukkast og med tanke på bruken av ressursar. «Sjå, eg gjer noko nytt!» Første helga ut i det nye året var det inspirasjonshelg på Solhøgda leirstad i Sunndal kommune. Tema var frå Jesaja, kapittel 43. Forkynnar Lars Kjetil Emblem delte Guds Ord på ein måte som nådde inn. Han trakk fram at evangeliet er at Gud kjem inn både i vårt personlege liv og misjonsarbeidet og skaper det vi ikkje kan sjølve. At Gud gjer noko nytt, er inspirerande både for personleg gudsliv og for arbeidet i Guds rike. Regionleiar Kåre Lid tok fram det sterke misjonskallet profeten Jona fekk. På mange måtar i ei tid som har fleire fellestrekk med vår, var ein enkel profet med på å redde mange menneske. Å dra seg unna Guds kall og oppgåve, fører vondt med seg. Vidare fekk frammøtte i lys av Cape Town-konferansen høyre om korleis situasjonen er for verdsmisjonen. Konklusjonen er at Guds rike går fram etter Guds eige Ord. På Guds rike sine vegne er det ingen grunn til mismot! Laurdag var det sangkveld. Sjølv om frammøtet frå ytre del av Nordmøre var lite, opplevde dei som kom eit rikt fellesskap om Guds Ord og om kallet vi har fått frå Gud, han som gjer noko nytt! Det var godt å vere på Solhøgda. Kåre J Lid INSPIRASJONSHELG. Forsamlinga laurdag kveld. Foto: Arne J. Gagnat

5 Region Nordvest 4 stilling ledig Forsamlingsleder Ålesund Misjonsforsamling Forsamlingsleder i Ålesund Misjonsforsamling, Øystein Engås, har svart ja til stillingen som leder for NLM Norge. Det er en god løsning for NLM Norge. Regionstyret og styret i forsamlingen har allerede startet arbeidet med å finne ny forsamlingsleder til forsamlingen. En arbeidsgruppe på tre fra styret i forsamlingen og regionen er i arbeid. Gruppen vil levere sin innstilling til styret i forsamlingen. Det er regionstyret som ansetter forsamlingsleder, etter samråd med styret i forsamlingen. GRAUT. Deilig med nissegraut i barnehagen. BEGGE Foto: Trine M. Hestetun Festdagar og internasjonalt fokus i barnehagen Områdearbeiderstillinger Etter ett år med arbeid fra ledergruppa i regionen, har det ennå ikke lykkes å få ansatt personer i områdearbeiderstillinger på Nordmøre og i Romsdal. Det er et omfattende arbeid som ikke har ført fram. Regionstyret satte i sitt møte i desember i gang ei arbeidsgruppe på fire som skal føre dette arbeidet videre. Vi oppfordrer enkeltpersoner, foreninger og grupper om å be for rekrutteringsarbeidet. At Gud må drive arbeidere ut. Om noen har konkrete innspill, ta kontakt med regionleder Kåre Lid! Kåre J. Lid Tryggheim barnehage i Brattvåg har 47 barn. Ei avdeling er for barn på null til tre år, og ei avdeling for dei på tre til seks år. Dei eldste barna (Friskus ane), er utegruppe og har uteaktivitetar kvar dag (utanom fredagar). Trine M. Hestetun I adventstida skal barna få lære om innhald og tradisjonar rundt julefeiringa. Barna har dagleg adventssamlingar med juleforteljingar, songar, adventskalender og julegåveverkstad med mykje hemmeleg aktivitet. Dei flinke foreldra i barnehagen arrangerte førjulsfest for barn, foreldre og personale på Brattvåg bedehus. Programmet på festen stod barnehagen for, og dei eldste barna framførte eit julespel om Maria, Josef og Jesusbarnet. Etter programmet var det mat, og ein far hadde laga deilig oksegryte med ris og salat til alle saman. Veka før jul hadde vi nissefest i barnehagen med små og store kledde som nissar. Etter ulike aktivitetar, fekk smånissane servert nissegraut, og plutseleg dukka sjølvaste julenissen opp med gåver til alle. Det var stor stas å få kose seg med innhaldet i pakkane etter grautmåltidet. Internasjonale veker I to, tre veker i januar har vi spesielt fokus på at vi har fleire barn i barnehagen som kjem frå ulike land og kulturar. Desse barna har også krav på å få sin identitet og sitt morsmål synleggjort i barnehagen. Barna får høyre om dei ulike landa, sjå flagg, musikk NISSE. Nissen deler ut julegåver til smånissane i Brattvåg. og klesdrakt, og lage matrettar frå andre land. Det heile blir avslutta med at vi arrangerer internasjonal foreldrekaffi med mat frå ulike verdenshjørne. Trine M. Hestetun dagleg leiar Tryggheim barnehage, Brattvåg. Vegen vidare for leirstadar i Region Nordvest NLM Region Nordvest har fem leirstadar. Med bakgrunn i vedtaket på NLM si generalforsamling i Bergen om å omorganisere frå seksten krinsar til sju regionar, låg det i mandatet til interimsstyret for regiondanninga å sette ned ei prosjektgruppe som skulle gå igjennom strategi og struktur i leirstadsdrifta. Interimsstyret fann det verken naturleg eller forsvarleg å gjere dette midt i omorganiseringa, og vidaresende det til det første ordinære regionstyret. Regionstyret har siste halvåret brukt mykje tid på å drøfte bruken av leirstadane og plassen deira i regionen sitt arbeid. Barne- og ungdomsrådet, som har ansvaret for dei fleste arrangementa på leirstadane, har vore involvert i drøftingane. Regionstyret ønskjer no, ved formann og regionleiar, å møte styra for alle fem leirstadane for å høyre synspunkt og få innspel frå styra på regionstyret sitt arbeid så langt. Styra sit med viktig kunnskap og tankar om framtida som regionstyret må få høyre. Regionstyret ønskjer å gjere vedtak om strategi for leirstadane første halvår Kåre J. Lid

6 5 Region nordvest De tre Bjørgene på Sylte Med innsamling til Barnas Misjonsprosjekt: Indonesia Langrennkonkurranse for klasse Arrangert av: og Meld deg på til NLM på: / tlf På bygdahuset i Sylte samles jentelaget Sennepsfrøet annenhver mandag. Bjørg Ekroll Lillebø, Bjørg Målfrid Vidnes og Ingebjørg Vidnes driver laget og har gjort det nå i mange år. Marta Ingolfsdottir Det var ikke disse damene som startet laget, for Sennepsfrøet har vært aktivt nå i minst hundre år. De siste tyve årene har laget vært Misjonssambandet sitt, men før har det tilhørt både Indremisjonen og Misjonssambandet. Det er mange jenter som møter opp både fra Sylte og fra nabobygdene. Noen går i barneskolen og noen er fortsatt i barnehage. Håndarbeid De tre Bjørgene engasjerer jentene med håndarbeid. Hver gang de møtes, begynner de med håndarbeid. De fleste har et bilde de skal brodere. På høsten får alle sin egen oppgave og den jobber de ivrige med å få klar til 1. mai. De gir seg også tid til å legge ifra seg håndarbeidet og høre på en andakt, synge, spise kveldsmat, leke og til slutt ha utlodning. Det er alltid like spennende å se hvem som får premie. Basar 1. mai 1. mai er en stor dato for jentene. Da har de basar på bygdahuset og alle tingene de har laget loddes ut. Blant annet loddes det alltid ut en dokke med klær som de har laget. I alle år har jentelaget laget ting fra høsten av og fram til 1. mai-basaren, som alltid har fått den samme datoen, uansett hvilken ukedag den faller på. Basaren er åpen for alle og pengene som samles inn går til misjonen. Det er ikke rart at det har vært rekordoppmøte på basaren de siste årene, når jentene som lager tingene er så flinke som de er. Norrøna ski kids Vinteren er over oss, og med vinter kommer også skiføre. Vi ønsker denne vinteren å sette sammen langrenn, Jesus og misjon i en fullspekket lørdag på og utenfor Engesetdal Bedehus 3. mars. Geir Henning Tunheim Norrøna ski kids blir på sett og vis en dagsleir på ski. Dagen vil bestå av et medaljeløp der deltakerne går en merket løype for å oppnå medaljen. Videre blir det varm lunsj, misjonsinnslag, andakt og leirinformasjon. Så fortsetter vi med en skikarusell der barna skal gå runder på ski til inntekt for barnas misjonsprosjekt. Pengene som kommer inn går til et barnelagsarbeid i Indonesia. Dagen blir avsluttet med medaljeseremoni og avslutningssamling på bedehuset. Ønsker nye barnelag Initiativtaker Jarle Ekroll har arrangert lignende arrangement for noen av NLM-barnehagene i området før. Han syntes det nå var på tide å ha en slik dag for å skape et engasjement for misjon og lagsarbeid i området rundt Engesetdalen. På sikt håper han at dette kan føre til at det blir startet flere barnelag i området. Påmelding Dette er et tilbud for både barnelagene til NLM og andre som ønsker å delta. Aldersgruppe har vi satt til klasse og prisen er 150,-. Ta en opptelling i ditt lag på hvor mange som vil være med og send påmelding til no eller ring regionkontoret for mer informasjon. LEDERNE. Ivrige lagsledere i flere år. Fra venstre: Ingebjørg Vidnes, Bjørg Vidnes og Bjørg Ekroll Lillebø. Foto: Marta Ingolfsdottir Nye nettsider I høst fikk vi flotte, nyutvikla nettsider. Dette ønsker vi skal være et sted hvor du kan finne praktisk informasjon om arbeidet vårt, og en side som kan være til inspirasjon. På sidene finner du påmeldingsskjema til leirene våre. Her ligger også nyttige dokument som for eksempel årsrapportskjema, frifondsøknad og arrangementsplan for Kom gjerne med saker og stoff som kan legges ut på sidene! Slik får vi innblikk i mangfoldet i misjonsarbeidet. Besøk oss også på våre facebooksider, NLM Region Nordvest!

7 Region Nordvest 6 Oppslagstavle for Region NordVest Velkommen til regionmøte på Skodje Ved hjelp av foreiningar og misjonsvenner i omliggjande bygder, ønskjer NLM på Skodje velkomen til regionmøte i pinsa, mai. Regionmøtet er både stemne og årsmøtet for regionen. Foreininga på Skodje har leigd det flotte Gomarhuset, som er eit glimrande lokale for eit slikt arrangement. 10. januar møttest ei stor gruppe frå foreiningane for å starte arbeidet med den praktiske sida ved arrangementet. Programkomiteen har vore i arbeid ei stund, og vil presentere programmet etter kvart. Regionmøtet er det einaste arrangementet som samlar folk frå heile regionen. Merk pinsa i kalenderen, avtal med fleire og kom! «Sjå liljene på marka» Kvinnedag på Rjånes Ungdomssenter 18. februar. Ingrid Knardal vil halde bibeltime over teksta frå Lukas 12, om Guds omsorg. Bilete frå Israel og høve til å kjøpe Dødehavsprodukt. Pris kr 470. Påmeldingsfrist er sett til 9. februar. Ved påmelding etter fristen kostar dagen 570 og ved avmelding etter 9. februar kostar det 300. Arrangement Vinteren og våren 2012 ARRANGEMENT: STAD: dato: Barnehagedag rjånes Barnehagedag Vestheim Norrøna ski kids engesetdal Konfu Vestborg cup Stranda Høgtun har besøkshelg på Nordmøre Vintermøte surnadal Kvinnedag rjånes Skiweekend, menn Bjorli Bibelhelg solhøgda Konfu Solhøgda Leirsted 50 år LEIR Vinterleir kl. Vestheim Påskeleir kl. Rjånes Påskeverkstad kl. Solhøgda Påskeleir kl. Vestheim Ungdomssamling Solhøgda Familiehelg solhøgda Familieleir Bjorli Åpen påske solhøgda Familieleir Vestborg KOR Krasp rjånes og Vestheim Kairos Vestheim Skiweekend for menn på Bjorli Misjonssenter Erik Kjebekk (cand. theol) er blant talerne som blir med på skiweekend for menn på Bjorli. Vi starter fredag 2. mars klokken med kveldsmat og avslutter søndag 4. mars klokken med middag. Pris 650 (m/oppredd seng 800). Påmelding: eller Vi ber for TAKK for en fantastisk god turné med Vestborgrussen! TAKK for trofaste misjonsvenner og tjenesten vi får ha i Guds rike. Vi ber for rekrutteringen til Vestborg og Høgtun om at det blir fullt med elever til høsten. Vi ber om ny forsamlingsleder i Misjonssalen i Ålesund. Bli med på leir! Påmelding og informasjon om leirer i Region Nordvest, finner du på våre nettsider: www. nlm.no/nordvest. Skal vi lage en god leir, har det mye å si at alle melder seg på i god tid. Ved påmelding etter påmeldingsfristen koster leirene hundre kroner mer. Avmelding etter fristen koster 300 kroner per påmeldte. Foto: Region Nordvest

8 Region Nordvest 23 Foto Yuri Arcurs / Fotolia.com Neste utsyn Utgivelsesdag: 24. februar I dette nummeret blir det blant annet stoff fra Tanzania. Dette er «månedens misjonsland» i NLM i februar. Sve Gravferdsbyrå Per Arne Sve 6200 Stranda Telefon: Norrøna radio i region Nordvest Tre radioar med same mål: Guds ord ut til alle Molde FM 104,2 105,9 107,5 Man-Fre: 10 12, Konto: Ørsta Volda FM 103,7 104,0 105,5 102,0 Man-Fre + Søn: 10 11, (fredag ikkje 22) Konto: Ålesund FM 101,0 103,4 105,0 Man-Fre: 10 11, 16 17, Tor: Fre: Lør: 00 13, Søn: 10 11, Tlf: SMS: Konto: Tlf Selskap? Prøv et av våre leirsteder Vestheim: Rjånes: Bjorli: Solhøgda: Støtt 71 våre Lepsøy annonsører Misjonssenter: de 916 støtter oss! Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på CD. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Ny forsamling med god start Ørsta Volda Misjonsforsamling, som kom i gong på Hovdebygda bedehus etter sommarferien, rakk å ha ni samlingar før jul. No er det spennande å sjå framover, seier Martin Bjarne Belt. Per Ove Aarseth Det hadde vore snakka litt om å starte forsamling i regi av Misjonssambandet i Ørsta/Volda-området, men den avgjerande impulsen til å prøve fekk vi på Regionmøtet på Vestnes i slutten av mai, seier Martin Bjarne Belt. Han er ein av leiarane i Ørsta Volda Misjonsforsamling, som kom i gong på Hovdebygda bedehus hausten Belt fortel at ei styringsgruppe var samla to gongar før sommaren i lag med områdearbeidar Steinar Dimmen. Ein vart samde om å starte litt varsamt med samlingar annankvar sundag etter ferien. Vi ynskte ikkje å bli ein møtearrangør i fyrste rekkje, men ville heller leggje vekt på å bli godt kjende med kvarandre og byggje opp det åndelege fellesskapet, forklarer Belt. Han legg til at styret har teke seg god tid til bøn og samtale. Dei har òg fått verdfulle råd og tips frå Øystein Engås i Misjonssalen i Ålesund. Tenkjer litt annleis Kvifor ei slik ny forsamling når det er aktivitet på mange bedehus i området frå før? Målet vårt er ei forsamling for heile familien, eit tilbod som det også kan vere lett å invitere vener til. Eg trur forsamlingar som har kontinuitet og ein fast plan i arbeidet sitt, har blitt meir og meir viktige både med tanke på kristen opplæring og når det gjeld åndeleg fellesskap for heile familien. Vi har valt å samlast annankvar sundag kl. 11, for vi trur dette klokkeslettet passar barnefamiliar best. Belt forklarer at det vert halde sundagsskule parallelt med møtet, men at både born og vaksne er i lag eit kvarters tid i starten. Det er nok lettare å kome i gong med eit slikt opplegg når ein startar opp på ein ny stad og ikkje kjem i konflikt med alt det andre som skjer på eit bedehus. For ei forsamling må ha eit regelmessig opplegg, og det må også vere råd å utvide. Frå høgre områdearbeidar Steinar Dimmen, Astrid Gunelie Dimmen, Martin Bjarne Belt, Øystein Lid Bjerkvik Aleksander og Ingeborg Berget.Styremedlem Torbjørg Åmås var ikkje til stades då bildet vart teke. Foto: Martin Bjarne Belt Belt understrekar at han tenkjer positivt om det andre bedehusarbeidet i området, men han seier at tenkjemåten er litt annleis i eit forsamlingsopplegg enn i det tradisjonelle arbeidet med møteveker osb. Positivt bedehusstyre Dei som tok initiativet til Ørsta Volda Misjonsforsamling, er takksame for den gode måten styret for Hovdebygda bedehus møtte dei på. For bedehusstyret hadde det lenge vore ei bøn at det måtte bli meir arbeid på huset, og dei var positive frå fyrste dag. Hovdebygda bedehus er veldig bra plassert med tanke på både Ørsta og Volda. Det er Indremisjonen som eig huset, men vi fekk leige det for to år, mot å betale faste utgifter og å sjå til huset. Huset er litt slite, men vi står fritt til å gjere endringar og har teke litt på dugnad. Korleis ser du på situasjonen etter at det fyrste halvåret no ligg bak? Eg opplever at dette er spennande. Vi hadde ni samlingar fram til jul. På det meste var vi 30 personar til stades. På nyåret er det planen å gjere tilbodet vårt meir kjent, m.a. gjennom annonsering og på internett, så vi trur at vi kan bli fleire etter kvart. Hjelp til å vere kvardagskristne Når det gjeld framtida seier Martin Bjarne Belt: Visjonen er å vere eit inkluderande kristent fellesskap som legg vekt på forkynning, trusopplæring og misjon. Vi ynskjer å skape ein åndeleg heim som kan hjelpe både einskildpersonar og familiar til å leve som kristne i kvardagen. Målet er å hjelpe kvarandre til å vere kvardagskristne og til å invitere nye inn i misjonen si teneste for Gud både nasjonalt og internasjonalt. Region Nordvest av Misjonssambandet ordnar med forkynnar til kvart møte, og områdearbeidar Steinar Dimmen har gjeve den nye forsamlinga god starthjelp. Mitt bibelord «Du skal gje han namnet Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene deira.» Matt 1,21 Kva er det med dette namnet Jesus? Namnet Jesus er Frelsarnamnet. Han kom for å berge det som var fortapt, slik vil han vere din og min redningsmann. Det var difor han kom. «For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans.» Frelsesverket er ferdig, det er for deg og meg å ta i mot. «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du veien til himlen for meg.» Kor stort det er å få eiga dette namnet som er over alle namn! «Han er FRELSAR min.» Har du fått del i Frelsarnamnet? Men alle dei som tok i mot han, dei gav han rett til å bli Guds barn, dei som trur på namnet hans (Joh 1,12). Så gjeld det at alle får høyre om namnet Jesus, Frelsaren. Vi skal få vere med å rope det ut til alle, også til dei som ikkje har høyrt evangeliet. Det er vårt kall. Jesunamnet set fangen i fridom, lenkene blir løyste. Og det er ikkje frelse i nokon annan. For det finst ikkje noko anna namn under himmelen, gjeve mellom menneske, som vi kan verta frelste ved. Apg 4,12 «Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord» Kari Solem Gagnat