file:///z:/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///z:/postliste/2015.02.23%20-%202015.03.01.xml"

Transkript

1 Page 1 of 35 Offentlig journal / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Eventuell flytting - Avskjermet Dok: Eventuell flytting - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U U Til: Norut Tromsø Sak: Konsekvensvurderinger for reindrifta NORUT Dok: Bekreftelsesbrev fra NMBU Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Prosjektplan og finansieringsplan Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: nven2 AS Sak: Samarbeidsprosjekt - Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture - Matnf - Ansvarlig forsker: Henning Sørum Dok: Signert samarbeidsavtale - Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture - Avtale mellom Universitetet i Oslo, Veterinærinstituttet, NMBU v/ Matnf og nven2 As Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring Eksamen Stat/Epi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad tilrettelagt eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Legeerklæring Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: Vedrørende opptakssøknad Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK

2 Page 2 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - Fravær ved eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Sykmelding Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U N Til: Sak: Kvoteordningen 2014 Dok: Kvotestipend - PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Klage på vedtak 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring for fravær i hesteklinikken 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U N Til: Sak: Kvoteordningen 2014 Dok: Prioritering av kvotestipender ved NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 045 Grad: U U Til: Advokat Alf Marcus Wiegaard Sak: Fjernvarmeleveranse fra Pemco - Ephortesak 03/520 Dok: Svarbrev fra NMBU - Tvist mellom NMBU og Pemco Trepellets AS vedrørende avtale om varmelevering Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Sunnaas sykehus Sak: M Rehabilitering og terapeutisk hagebruk Dok: Kontrakt NMBU-Sunnaas sykehus HF Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring - fravær eksamen

3 Page 3 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Woods Hole Research Center WHRC Sak: NFR /E50 - Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation Dok: Noragric - WHRC signed simple collaboration agreement Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - fravær klinikk hest / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Gradsoppgave ved UMB - søknad om utsatt innlevering Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppnevning av bedømmelseskomite Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U Til: Jon Lauvstad Sættem Omar Skandsen Karoline Næs Sutha Ratnavel Kjetil Jørgen Alne Sak: Undervisningsutvalget - MT Dok: nnkalling 3/2014 Saksbeh: MT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 430 Grad: U Fra: Domstoladministrasjonen Sak: Bokprosjekt - kommentarutgave til ny jordskiftelov Dok: Tildeling fra Domstoladministrasjonen Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Fra: Bioforsk Plantehelse Sak: Samarbeid med Bioforsk om Mattilsynets OK-program Plantevernrester i mat av animalsk opprinnelse. Dok: Standard OK-kontrakt for 2014 Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF

4 Page 4 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fra: Bioforsk Plantehelse Sak: Samarbeid med Bioforsk om Mattilsynets OK-program Plantevernrester i mat av animalsk opprinnelse. Dok: Bilag 1 avtale med NVH Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Endring i avtaleperiode Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Ann Kristin Øye Sak: Personalmappe offentlig - Øye, Ann Kristin - Matnf Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 562 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Eurasia stipendprogram Dok: CPEASTP-H Eurasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om studiepermisjon Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Ofelia M Velasquez Toro Sak: Utleie av Høgskoleveien 3A Dok: Søknad om forlengelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - fravær / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: Helsedirektoratet Sak: GMO forsøk - CERAD - Norderås Dok: Endring i ansvarshavende for GMO forsøk på Norderås NMBU Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Ulf Thorvaldsen - TA Dok: Stansing av lønn - arbeidstaker slutter - siste dag med lønn

5 Page 5 of 35 Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om endring av utdanningsplan + søknad om godkjenning av opplæringsdelen i PhD studiet Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kurssertifikat - NOVA Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Hildegunn versen Sak: Personalmappe offentlig - versen, Hildegunn - Matnf Dok: Søknad om forlengelse av stipendiatperiode Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Dok: Komiteens vurdering av avhandlingen Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - søknad om tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Fra: Stefano Puliti Sak: Reisestipend / reisestøtte NA 2014, 2015 Dok: Søknad om reisestøtte våren 2014 Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Fra: Gaia Tjøme Sak: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, Dok: Signert avtale mellom SEVU og Gaia Tjøme - Økologiske skolehager og bærekraftig læring Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

6 Page 6 of 35 Dok: Oppsigelse av studieplass 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Bekreftelse fra Rehabil 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Maren Kolltveit Bakkebø Sak: Personalmappe offentlig - Bakkebø, Maren Koltveit - BasAM Dok: Arbeidsavtale % - BASAM Saksansv: BASAMBF Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Utlendingsdirektoratet Sak: Personalmappe offentlig - Anderson, Alexander - NA Dok: nnvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: U Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Forskerlinje - Prosjekter 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Sunniva Brynjulvsrud Fremgården Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Fremgården, Sunniva Brynjulvsrud 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Tuva Onarheim Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Onarheim, Tuva 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Randi Sofie Solbakken Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Solbakken, Randi Sofie 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Linn Emilie Knutsen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinje - Knutsen, Linn Emilie 14/

7 Page 7 of 35 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Frida Aae Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Aae, Frida 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sunniva Brynjulvsrud Fremgården Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Fiskevirologi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Tuva Onarheim Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Laying hen welfare 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Randi Sofie Solbakken Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Mamma tumor 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Liv Heidi Nekså Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt PAN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Linn Emilie Knutsen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Villmus 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Frida Aae Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling plass på Forskerlinjen - Prosjekt Pig Welfare 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Forskningsrådet Sak: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate Konferanse Dok: Svar på søknad arrangementsstøtte fra BONÆR Saksansv: PV Saksbeh: PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 053 Grad: U Fra: Novartis Animal Health nc. Sak: Matnf Kontrakter og avtaler Dok: Avtale om konsulenttjenester mellom Novartis og NMBU v/ Matnf - Ansvarlig ved Matnf: Tor Einar Horsberg Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF

8 Page 8 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Veterinærinstituttet Sak: NFR prosjektsøknad Fish Virus Vaccines (ViVaFish) Dok: Signert konsortieavtale mellom NMBU, Veterinærinstituttet, Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet og Nofima AS for FoUprosjektet "Fish Virus Vaccines (ViVaFish)" Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U Fra: Norsk institutt for naturforskning Sak: Prosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning - NNA Prosjektleder Agnar Kvellestad, BasAm Anatomi, "Partikkelutslipp til Drivavassdraget" Dok: Kontrakt Prosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning - NNA Prosjektleder Agnar Kvellestad, BasAm Anatomi, "Partikkelutslipp til Drivavassdraget" Saksansv: BASAM Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Håvard Bjørgen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Tarmkreft 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Leif Thomas Sak: Personalmappe offentlig - Thomas, Leif Gunnar - TA Dok: Leiekontrakt for statens utleieboliger Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Postdoctoral fellow within Dairy microbiology - Midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Forslag til utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Stipendiat innen organisk kjemi-bioraffiering - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Research scientist - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

9 Page 9 of 35 Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad Kristin Herstad Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad Martine Ziener Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: Svar på søknad om opptak til doktogradsstudiet ved NMBU Saksansv: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - Tilsetting - Postdoktor Nutrition, Gut and Microbiota - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD position protein chemistry and enzymology - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD scholarship Environmetal Microbioloy - midlertidig- KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD position in microbial ecology and metagenomics - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Avdelingsingeniør/Overingeniør næringsmiddelteknologi - fast - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Sharma, Sandeep - KBM Dok: Melding om prøvetidsreglene

10 Page 10 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Offentlig søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Utvidet søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Offentlig søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Utvidet søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Saksbehandlerliste

11 Page 11 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: HA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Notat vedørende utlysning Saksansv: HA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Leders bekreftelse på regnskapet per institutt/enheter ved UMB i 2013 Dok: Leders bekreftelse på regnskap 2013 Ragnhild Solheim Saksansv: ØKO Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: U N Til: Sak: Søknad om posdtdoktorstilling Dok: Søknad om postdoktorstilling fra Rektors pott i tilknytning til EU-prosjektet MPRESS Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Noragric Accounting Sak: Personalmappe offentlig - Sundnes, Frode - NOR Dok: Bevilgning av midler til sikkerhetskurs - nvitation to NRC HEAT-South Africa Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 031 Grad: U Sak: Petter Guthe på Gullberg Dok: Angående nabovarsel - Geitebeitet på Gullberg Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Markina, Daria - PV Dok: Bekreftelse - lønnskostnader Saksansv: PV Saksbeh: PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Software nnovation Sak: Avlevering Ephorte arkiv uttrekk Dok: Utgående svar - Estimat - Historiske instanser - NMBU Saksansv: FR Saksbeh: DOK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Oslo Voksenopplæring

12 Page 12 of 35 Sak: Personalmappe offentlig - Murphy, Melissa - LP Dok: Attest - norskkunnskap Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 2014 Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad klinisk anestesiforsøk Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Tove Merete Husby Sak: Personalmappe offentlig - Husby, Tove Merete - Ledelsesstab Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - Ledelsesstab Saksansv: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Christoph Keuschnig Dok: Avtale KBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 090 Grad: U Sak: Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA Dok: Lozano et al - Heritability estimates for male proportion in hybrids between... - Art. 3 - PhD-avhandling 2011:63 - Carlos Lozano Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Daniel Straume Sak: Personalmappe offentlig - Straume, Daniel - KBM Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - KBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Arne Magnus Rørvik Sak: Personalmappe offentlig - Rørvik, Arne Magnus - SportFaMed Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: SPFAMED Saksbeh: SPFAMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Karakterutskrift UiO 14/

13 Page 13 of 35 X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Dok: Fritt emne vår / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Offentlig søkerliste Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Saksbehandlerliste Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: nnstillingsprotokoll Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Utlysningstekst Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kursbevis DTU V13 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Course DTU August / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Certificate BioStruct May / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Karakterutskrift UiO

14 Page 14 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Husbanken Sak: Avtale mellom NMBU - LP og Husbanken - PhD-stipend - Boligforskning Dok: Signert avtale mellom NMBU og Husbanken Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Norges forskningsråd Sak: NFR ntegrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon Dok: NFR-kontrakt /E40 - ntegrating genomics and system biology... Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: Rattan Lal David Kraybill David O. Hansen Theodosy Mosogoya Sak: Prosjekt: Enhancing Pro-poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-Chains, EPNAV Dok: EPNAV - Signert kontrakt / Contract Springer - Publishing agreement Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring - tilrettelegging ved eksamen 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om tilrettelegging ved eksamen 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Avskjermet Dok: nnvilgelse av søknad om tilrettelegging ved eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Course Certificate KU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Progress Report / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

15 Page 15 of 35 Fra: Avskjermet Dok: Progress Report / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Marin, Andrei - NOR Dok: Stillingsbeskrivelse - Job description and work plan 20 February 2015 Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 274 Grad: U Fra: Congress-Conference Sak: 2016 WA Conference of the Specialist Group on Particle Separation Dok: Tilbud til NMBU for gjennomføringen av 2016 WA Conference of the Specialist Group on Particle Separation Saksbeh: MT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: nger Johanne Pettersen Sak: Personalmappe offentlig - Pettersen, nger Johanne - HH Dok: Arbeidsavtale % - HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Kristine Grimsrud Sak: Personalmappe offentlig - Grimsrud, Kristine - HH Dok: Arbeidsavtale Timelærer - HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Postmottak KD Postmottak NFD!Postmottak OED Utenriksdepartementet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Telemark Postmottak Diakonhjemmet sykehus Finnmarkssykehuset HF Postmottak BLD Postmottak Justisdepartementet Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Fylkesmannen i Finnmark Postmottak Fylkesmannen i Hedmark Postmottak Oslo universitetssykehus Psykiatrien i Vestfold HF Regional sikkerhetsavdeling Brøset Rusforetak Midt-Norge HF Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF

16 Page 16 of 35 Sykehuset nnlandet HF Sykehuset Telemark HF Helse Stavanger HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestre Viken HF Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole Røros sykehus HF St. Olav Hospital HF Høgskolen i Harstad Høgskolen i Molde Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Telemark Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Norges Helsehøyskole Universitetet i Nordland Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Buskerud og Vestfold Pasientombudet i Akershus Pasientombudet i Aust-Agder Pasientombudet i Buskerud Pasientombudet i Finnmark Høgskolen i Ålesund Høyskolen Campus Kristiania Pasientombudet i Møre og Romsdal Pasientombudet i Nordland Pasientombudet i Nord-Trøndelag Pasientombudet i Rogaland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Helse- og sosialombudet i Oslo Pasientombudet i Telemark Pasientombudet i Troms Pasientombudet i Vest-Agder Pasientombudet i Vestfold Pasientombudet i Hedmark/Oppland Pasientombudet i Hordaland Universitetet i Oslo Universitetssenteret på Kjeller Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet Pasientombudet i Sogn- og Fjordane Pasientombudet i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forsvarsdepartementet Klima- og miljødepartementet Pasientombudet i Østfold Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Statsministerens kontor Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kulturdepartementet Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Bergen Høgskolen i Gjøvik Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Aust-Agder Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Universitetssenteret på Svalbard Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms SVALBARDS MLJØVERNFOND Akershus universitetssykehus HF Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Rogaland Sak: Høring - endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn Dok: Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn Saksansv: STAB Saksbeh: STAB

17 Page 17 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: Protokoll - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Mohamed Rashid Dok: Avtale NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: nnkalling - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: Protokoll - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 2013 Saksansv: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - STAT Dok: Klage på karakter - STAT200

18 Page 18 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Leif Christopher Lindeman Sak: Personalmappe offentlig - Lindeman, Leif Christopher - BasAm Dok: Arbeidsavtale % - BasAm Saksansv: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U Fra: Direktoratet for arbeidstilsynet Sak: Arbeidsulykke ved SKP Dok: Vedtak om pålegg Saksansv: SKP Saksbeh: SKP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: NAV Stovner Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: nnkalling til dialogmøte Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Progress report 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Nav Bærum Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: nnkalling til dialogmøte Saksansv: SPFAMED Saksbeh: SPFAMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Øyvind Froknestad

19 Page 19 of 35 Sak: Personalmappe - Froknestad, Øyvind - SHF Dok: Arbeidsavtale SHF Saksansv: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Fra: Nils Arnegard Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salgskontrakt - SHF - Avlesservogn Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Fra: Svein Olav Stenersen Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salgskontrakt - SHF - Traktor Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - JUS Dok: Klage på karakter - JUS201 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Follo politidistrikt Sak: Melding om brann - ukjent årsak - Kongeveien 36 - NMBU Dok: Underretning til klager om at forholdet er henlagt Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - TBA Dok: Klage på karakter - TBA210 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Fra: Northwest A&F university China Bioforsk Sak: Memorandum of understanding between Northwest A&F University China, Bioforsk and NMBU Dok: Memorandum of understanding between Northwest A&F University China, Bioforsk and NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Årsplan enhetene for 2015 Dok: Årsplan 2015 HA Saksansv: ØKO Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Årsplan enhetene for 2015 Dok: Årsplan HH Saksansv: ØKO 15/

20 Page 20 of 35 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Chalumba Kachusi Simukoko Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Eliezer Brown Mwakalapa Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Patricia Bwalya Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Elisa Daniel Mwega Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Augustino Chengula Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Kizito Mugimba Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Samuel Posian Wamala Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Aziza Hassan Said Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kursbevis - Policy nstrument Design

21 Page 21 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: saac Rumpel Mulei Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Erasmus + Program Dok: Sluttoppgjør - Erasmus mobilitet NO1-ERA / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Evalyn Wanjiru Mwihia Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Erasmus + Program Dok: Sluttoppgjør Erasmus mobilitet NO1-ERA / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Mattilsynet Sak: Høring - Melding om tidlighøring - Utkast til oppdatering av listen over land med fristatus for Aujeszky's sykdom hos svin - Mattilsynet Dok: Høring - Melding om tidlighøring - Utkast til oppdatering av listen over land med fristatus for Aujeszky's sykdom hos svin - Mattilsynet Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Høring - Fri stasjon - rammer og oppfølging Dok: Høring - Fri stasjon - rammer og oppfølging Saksansv: ØKE Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salg av New Holland traktor Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Dok: Åpen søknad - NMBU Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

22 Page 22 of 35 Dok: Søknad om opptak til doktorgradsutdanning 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Avtale om gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Utdanningsplan 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Avtale om gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Sokoine University of Agriculture US Forest Services Sak: Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine University of Agriculture (SUA), Tanzania) Dok: Agreement between SUA, NMBU and USFS -Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Statens innkrevingssentral Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Pålegg om utleggstrekk i lønn 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Statens innkrevingssentral Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Pålegg om utleggstrekk i lønn 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 239 Grad: U Fra: Statens pensjonskasse Sak: Premiesats for pensjonsordningen 2015 Dok: Beregnet årspremie for / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - NN Dok: Klage på karakter - NN310

23 Page 23 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Bioforsk Sak: NFR - Quantifying Soil Structure to Augment the Relevance of Laboratory-Based Soil Hydraulic Properties for Environmental Modeling Dok: NFR - Quantifying Soil Structure to Augment the Relevance of Laboratory-Based Soil Hydraulic Properties for Environmental Modeling Saksansv: MV Saksbeh: MV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Leif Lundgren Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Ole Semb Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Lars Rustad Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Linda Fjeld Dok: Avtale TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Lars Jørgen Rostad Sak: Personalmappe offentlig - Rostad, Lars Jørgen - NA Dok: Arbeidsavtale timer - NA Saksansv: NA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Bente Sandbæk Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Vegard Solberg Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Nina Wasenius

24 Page 24 of 35 Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Britt Tove Mørk Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Line Olsen Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Bjørnar Bøhlerengen Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Frode Haukås Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Camilla Sæbjørnsen Dok: Avtale TA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: Sokoine University of Agriculture US Forest Services Sak: Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine University of Agriculture (SUA), Tanzania) Dok: Undertegnet Agreement between SUA, NMBU and USFS -Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: DigPilot AS Sak: NFR-prosjekt /E40 - Sustainable utilization of forest resources in Norway (Delprosjekt - Posisjoneringsløsning for skogsmaskiner) Dok: Bekreftelse på kjennskap til samarbeidsavtalen mellom NA og DigPilot Saksansv: NA Saksbeh: NA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U N Til: Sak: NFR Exome sequencing in Atlantic salmon Dok: E-postkorrespondanse - NFR Exome sequencing in Atlantic salmon - bekreftelse på ny sluttdato Saksansv: HA Saksbeh: HA

25 Page 25 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Lelum Manamperuma Dok: Avtale MT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 016 Grad: U Fra: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i bergen Sak: Nasjonalt fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag Dok: Høringsuttalelse fra det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Saksansv: SAMVT Saksbeh: SAMVT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - ND Dok: Klage på karakter - ND230 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: NCC Roads AS Sak: Lekkasjetester for hyperitt lysimeter Dok: Kontrakt FoU - Lekkasjetester for hyperitt i lysimeter Saksansv: MV Saksbeh: MV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - TBA

26 Page 26 of 35 Dok: Klage på karakter - TBA320 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Farstad, Wenche Kristin - ProdMed Dok: Godtgjøring til representanter i styrer, råd/utvalg, nemnder og for utbetaling av stipend Saksansv: PROMEDST Saksbeh: NMBU 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U Til: Thor Larsen Anne Kathrine Fossum Bo Ohlmer 'Branko Djuric' 'Savo Vuckovic' 'Mila savic' Danijela Petrovic Lars Henrik Knutrud Ola Rygh Sissel Rogne Anne Kiøsterud 'slavenp' Sak: Western Balkans - HERD Programme - Project "Research, eduction and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pasturland/grazing" Dok: HERD/Agriculture - Status & progress report for 2014 Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Silje Enge Lildholdt Sak: Personalmappe offentlig - Lildholdt, Silje Enge - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Silje Camilla Furre Hansen Sak: Personalmappe offentlig - Hansen, Silje Camilla Furre - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Amalie Moen Juul Sak: Personalmappe offentlig - Juul, Amalie Moen - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: Norsk nstitutt for Kulturminneforskning Andrei Marin Sak: NFR - HUMANOR - Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia Dok: NFR - Humanor - Signert avtale mellom NKU og NMBU Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

27 Page 27 of 35 Fra: Direktoratet for forvaltning og KT Sak: Kartlegging av ny KT Dok: Kartlegging av ny KT Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: nvitasjon til regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Dok: nvitasjon til regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Saksbeh: MT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: da Hansen Kleiven Sak: Personalmappe offentlig - Kleiven, da Hansen - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Catharina Valderhaug Berntsen Sak: Personalmappe offentlig - Berntsen, Catharina Valderhaug - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - NN Dok: Klage på karakter - NN310 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Om mulig endret arbeidssted for ansatt Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: ngrid Aksnes Hjetland Sak: Personalmappe offentlig - Hjetland, ngrid Aksnes - STUD Dok: Arbeidsavtale STUD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Åkebakke Barnehage Vera Buer Sak: Stiftelsen Åkebakke barnehage Dok: Kontaktperson for tekniske anlegg Åkebakke Barnehage Saksansv: ØKE Saksbeh: ØKE 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Fra: Utdanningsdirektoratet Sak: Ungdomstrinn i utvikling Dok: Ungdomstrinn i utvikling - 1 fellessamling i pulje 3 - Forespørsel Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU