file:///z:/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///z:/postliste/2015.02.23%20-%202015.03.01.xml"

Transkript

1 Page 1 of 35 Offentlig journal / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Eventuell flytting - Avskjermet Dok: Eventuell flytting - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U U Til: Norut Tromsø Sak: Konsekvensvurderinger for reindrifta NORUT Dok: Bekreftelsesbrev fra NMBU Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Prosjektplan og finansieringsplan Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: nven2 AS Sak: Samarbeidsprosjekt - Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture - Matnf - Ansvarlig forsker: Henning Sørum Dok: Signert samarbeidsavtale - Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture - Avtale mellom Universitetet i Oslo, Veterinærinstituttet, NMBU v/ Matnf og nven2 As Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring Eksamen Stat/Epi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad tilrettelagt eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Legeerklæring Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: Vedrørende opptakssøknad Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK

2 Page 2 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - Fravær ved eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Sykmelding Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U N Til: Sak: Kvoteordningen 2014 Dok: Kvotestipend - PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Klage på vedtak 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring for fravær i hesteklinikken 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U N Til: Sak: Kvoteordningen 2014 Dok: Prioritering av kvotestipender ved NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 045 Grad: U U Til: Advokat Alf Marcus Wiegaard Sak: Fjernvarmeleveranse fra Pemco - Ephortesak 03/520 Dok: Svarbrev fra NMBU - Tvist mellom NMBU og Pemco Trepellets AS vedrørende avtale om varmelevering Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Sunnaas sykehus Sak: M Rehabilitering og terapeutisk hagebruk Dok: Kontrakt NMBU-Sunnaas sykehus HF Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring - fravær eksamen

3 Page 3 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Woods Hole Research Center WHRC Sak: NFR /E50 - Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation Dok: Noragric - WHRC signed simple collaboration agreement Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - fravær klinikk hest / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Gradsoppgave ved UMB - søknad om utsatt innlevering Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppnevning av bedømmelseskomite Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U Til: Jon Lauvstad Sættem Omar Skandsen Karoline Næs Sutha Ratnavel Kjetil Jørgen Alne Sak: Undervisningsutvalget - MT Dok: nnkalling 3/2014 Saksbeh: MT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 430 Grad: U Fra: Domstoladministrasjonen Sak: Bokprosjekt - kommentarutgave til ny jordskiftelov Dok: Tildeling fra Domstoladministrasjonen Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Fra: Bioforsk Plantehelse Sak: Samarbeid med Bioforsk om Mattilsynets OK-program Plantevernrester i mat av animalsk opprinnelse. Dok: Standard OK-kontrakt for 2014 Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF

4 Page 4 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fra: Bioforsk Plantehelse Sak: Samarbeid med Bioforsk om Mattilsynets OK-program Plantevernrester i mat av animalsk opprinnelse. Dok: Bilag 1 avtale med NVH Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Endring i avtaleperiode Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Ann Kristin Øye Sak: Personalmappe offentlig - Øye, Ann Kristin - Matnf Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 562 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Eurasia stipendprogram Dok: CPEASTP-H Eurasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om studiepermisjon Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Ofelia M Velasquez Toro Sak: Utleie av Høgskoleveien 3A Dok: Søknad om forlengelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - fravær / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: Helsedirektoratet Sak: GMO forsøk - CERAD - Norderås Dok: Endring i ansvarshavende for GMO forsøk på Norderås NMBU Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Ulf Thorvaldsen - TA Dok: Stansing av lønn - arbeidstaker slutter - siste dag med lønn

5 Page 5 of 35 Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om endring av utdanningsplan + søknad om godkjenning av opplæringsdelen i PhD studiet Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kurssertifikat - NOVA Saksansv: MV Saksbeh: MV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Hildegunn versen Sak: Personalmappe offentlig - versen, Hildegunn - Matnf Dok: Søknad om forlengelse av stipendiatperiode Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Dok: Komiteens vurdering av avhandlingen Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - søknad om tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Fra: Stefano Puliti Sak: Reisestipend / reisestøtte NA 2014, 2015 Dok: Søknad om reisestøtte våren 2014 Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Fra: Gaia Tjøme Sak: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, Dok: Signert avtale mellom SEVU og Gaia Tjøme - Økologiske skolehager og bærekraftig læring Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

6 Page 6 of 35 Dok: Oppsigelse av studieplass 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Bekreftelse fra Rehabil 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Maren Kolltveit Bakkebø Sak: Personalmappe offentlig - Bakkebø, Maren Koltveit - BasAM Dok: Arbeidsavtale % - BASAM Saksansv: BASAMBF Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Utlendingsdirektoratet Sak: Personalmappe offentlig - Anderson, Alexander - NA Dok: nnvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: U Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Forskerlinje - Prosjekter 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Sunniva Brynjulvsrud Fremgården Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Fremgården, Sunniva Brynjulvsrud 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Tuva Onarheim Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Onarheim, Tuva 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Randi Sofie Solbakken Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Solbakken, Randi Sofie 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Linn Emilie Knutsen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinje - Knutsen, Linn Emilie 14/

7 Page 7 of 35 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Frida Aae Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Søknad Forskerlinjen - Aae, Frida 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sunniva Brynjulvsrud Fremgården Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Fiskevirologi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Tuva Onarheim Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Laying hen welfare 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Randi Sofie Solbakken Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Mamma tumor 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Liv Heidi Nekså Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt PAN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Linn Emilie Knutsen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Villmus 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Frida Aae Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling plass på Forskerlinjen - Prosjekt Pig Welfare 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Forskningsrådet Sak: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate Konferanse Dok: Svar på søknad arrangementsstøtte fra BONÆR Saksansv: PV Saksbeh: PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 053 Grad: U Fra: Novartis Animal Health nc. Sak: Matnf Kontrakter og avtaler Dok: Avtale om konsulenttjenester mellom Novartis og NMBU v/ Matnf - Ansvarlig ved Matnf: Tor Einar Horsberg Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF

8 Page 8 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Veterinærinstituttet Sak: NFR prosjektsøknad Fish Virus Vaccines (ViVaFish) Dok: Signert konsortieavtale mellom NMBU, Veterinærinstituttet, Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet og Nofima AS for FoUprosjektet "Fish Virus Vaccines (ViVaFish)" Saksansv: MATNF Saksbeh: MATNF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U Fra: Norsk institutt for naturforskning Sak: Prosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning - NNA Prosjektleder Agnar Kvellestad, BasAm Anatomi, "Partikkelutslipp til Drivavassdraget" Dok: Kontrakt Prosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning - NNA Prosjektleder Agnar Kvellestad, BasAm Anatomi, "Partikkelutslipp til Drivavassdraget" Saksansv: BASAM Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 331 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Håvard Bjørgen Sak: Forskerlinjen Veterinærmedisin Dok: Tildeling av plass på Forskerlinjen - Prosjekt Tarmkreft 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Leif Thomas Sak: Personalmappe offentlig - Thomas, Leif Gunnar - TA Dok: Leiekontrakt for statens utleieboliger Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Postdoctoral fellow within Dairy microbiology - Midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Forslag til utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Stipendiat innen organisk kjemi-bioraffiering - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Research scientist - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

9 Page 9 of 35 Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad Kristin Herstad Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad Martine Ziener Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: Svar på søknad om opptak til doktogradsstudiet ved NMBU Saksansv: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - Tilsetting - Postdoktor Nutrition, Gut and Microbiota - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD position protein chemistry and enzymology - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD scholarship Environmetal Microbioloy - midlertidig- KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - PhD position in microbial ecology and metagenomics - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Avdelingsingeniør/Overingeniør næringsmiddelteknologi - fast - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Sharma, Sandeep - KBM Dok: Melding om prøvetidsreglene

10 Page 10 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: nnstilling 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Offentlig søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Utvidet søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Doktorstipendiat innen enzymteknologi og enzym engineering - midlertidig - KBM Dok: Saksbehandlerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Offentlig søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Utlysningstekst 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Utvidet søkerliste 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - KBM Dok: Saksbehandlerliste

11 Page 11 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: HA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Notat vedørende utlysning Saksansv: HA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Leders bekreftelse på regnskapet per institutt/enheter ved UMB i 2013 Dok: Leders bekreftelse på regnskap 2013 Ragnhild Solheim Saksansv: ØKO Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: U N Til: Sak: Søknad om posdtdoktorstilling Dok: Søknad om postdoktorstilling fra Rektors pott i tilknytning til EU-prosjektet MPRESS Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Noragric Accounting Sak: Personalmappe offentlig - Sundnes, Frode - NOR Dok: Bevilgning av midler til sikkerhetskurs - nvitation to NRC HEAT-South Africa Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 031 Grad: U Sak: Petter Guthe på Gullberg Dok: Angående nabovarsel - Geitebeitet på Gullberg Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Markina, Daria - PV Dok: Bekreftelse - lønnskostnader Saksansv: PV Saksbeh: PV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Software nnovation Sak: Avlevering Ephorte arkiv uttrekk Dok: Utgående svar - Estimat - Historiske instanser - NMBU Saksansv: FR Saksbeh: DOK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Oslo Voksenopplæring

12 Page 12 of 35 Sak: Personalmappe offentlig - Murphy, Melissa - LP Dok: Attest - norskkunnskap Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 2014 Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Utvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Søknad klinisk anestesiforsøk Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Tove Merete Husby Sak: Personalmappe offentlig - Husby, Tove Merete - Ledelsesstab Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - Ledelsesstab Saksansv: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Christoph Keuschnig Dok: Avtale KBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 090 Grad: U Sak: Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA Dok: Lozano et al - Heritability estimates for male proportion in hybrids between... - Art. 3 - PhD-avhandling 2011:63 - Carlos Lozano Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Daniel Straume Sak: Personalmappe offentlig - Straume, Daniel - KBM Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - KBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Arne Magnus Rørvik Sak: Personalmappe offentlig - Rørvik, Arne Magnus - SportFaMed Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: SPFAMED Saksbeh: SPFAMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Karakterutskrift UiO 14/

13 Page 13 of 35 X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Dok: Fritt emne vår / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Offentlig søkerliste Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Saksbehandlerliste Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: nnstillingsprotokoll Saksansv: HA Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avdelingsingeniør/overingeniør - fast - HA Dok: Utlysningstekst Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kursbevis DTU V13 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Course DTU August / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Certificate BioStruct May / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Karakterutskrift UiO

14 Page 14 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Husbanken Sak: Avtale mellom NMBU - LP og Husbanken - PhD-stipend - Boligforskning Dok: Signert avtale mellom NMBU og Husbanken Saksansv: LP Saksbeh: LP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Norges forskningsråd Sak: NFR ntegrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon Dok: NFR-kontrakt /E40 - ntegrating genomics and system biology... Saksansv: HA Saksbeh: HA 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: Rattan Lal David Kraybill David O. Hansen Theodosy Mosogoya Sak: Prosjekt: Enhancing Pro-poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-Chains, EPNAV Dok: EPNAV - Signert kontrakt / Contract Springer - Publishing agreement Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeerklæring - tilrettelegging ved eksamen 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om tilrettelegging ved eksamen 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Avskjermet Dok: nnvilgelse av søknad om tilrettelegging ved eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Course Certificate KU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Progress Report / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

15 Page 15 of 35 Fra: Avskjermet Dok: Progress Report / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Marin, Andrei - NOR Dok: Stillingsbeskrivelse - Job description and work plan 20 February 2015 Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 274 Grad: U Fra: Congress-Conference Sak: 2016 WA Conference of the Specialist Group on Particle Separation Dok: Tilbud til NMBU for gjennomføringen av 2016 WA Conference of the Specialist Group on Particle Separation Saksbeh: MT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: nger Johanne Pettersen Sak: Personalmappe offentlig - Pettersen, nger Johanne - HH Dok: Arbeidsavtale % - HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Kristine Grimsrud Sak: Personalmappe offentlig - Grimsrud, Kristine - HH Dok: Arbeidsavtale Timelærer - HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Postmottak KD Postmottak NFD!Postmottak OED Utenriksdepartementet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Telemark Postmottak Diakonhjemmet sykehus Finnmarkssykehuset HF Postmottak BLD Postmottak Justisdepartementet Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Fylkesmannen i Finnmark Postmottak Fylkesmannen i Hedmark Postmottak Oslo universitetssykehus Psykiatrien i Vestfold HF Regional sikkerhetsavdeling Brøset Rusforetak Midt-Norge HF Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF

16 Page 16 of 35 Sykehuset nnlandet HF Sykehuset Telemark HF Helse Stavanger HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestre Viken HF Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole Røros sykehus HF St. Olav Hospital HF Høgskolen i Harstad Høgskolen i Molde Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Telemark Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Norges Helsehøyskole Universitetet i Nordland Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Buskerud og Vestfold Pasientombudet i Akershus Pasientombudet i Aust-Agder Pasientombudet i Buskerud Pasientombudet i Finnmark Høgskolen i Ålesund Høyskolen Campus Kristiania Pasientombudet i Møre og Romsdal Pasientombudet i Nordland Pasientombudet i Nord-Trøndelag Pasientombudet i Rogaland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Helse- og sosialombudet i Oslo Pasientombudet i Telemark Pasientombudet i Troms Pasientombudet i Vest-Agder Pasientombudet i Vestfold Pasientombudet i Hedmark/Oppland Pasientombudet i Hordaland Universitetet i Oslo Universitetssenteret på Kjeller Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet Pasientombudet i Sogn- og Fjordane Pasientombudet i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forsvarsdepartementet Klima- og miljødepartementet Pasientombudet i Østfold Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Statsministerens kontor Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kulturdepartementet Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Bergen Høgskolen i Gjøvik Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Aust-Agder Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Universitetssenteret på Svalbard Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms SVALBARDS MLJØVERNFOND Akershus universitetssykehus HF Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Rogaland Sak: Høring - endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn Dok: Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn Saksansv: STAB Saksbeh: STAB

17 Page 17 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: Protokoll - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Mohamed Rashid Dok: Avtale NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: nnkalling - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen Dok: Protokoll - Møtet i ansettelsesutvalget - HH E-post 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 2013 Saksansv: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - STAT Dok: Klage på karakter - STAT200

18 Page 18 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Leif Christopher Lindeman Sak: Personalmappe offentlig - Lindeman, Leif Christopher - BasAm Dok: Arbeidsavtale % - BasAm Saksansv: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U Fra: Direktoratet for arbeidstilsynet Sak: Arbeidsulykke ved SKP Dok: Vedtak om pålegg Saksansv: SKP Saksbeh: SKP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: NAV Stovner Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: nnkalling til dialogmøte Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Progress report 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Nav Bærum Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: nnkalling til dialogmøte Saksansv: SPFAMED Saksbeh: SPFAMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Øyvind Froknestad

19 Page 19 of 35 Sak: Personalmappe - Froknestad, Øyvind - SHF Dok: Arbeidsavtale SHF Saksansv: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Fra: Nils Arnegard Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salgskontrakt - SHF - Avlesservogn Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Fra: Svein Olav Stenersen Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salgskontrakt - SHF - Traktor Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - JUS Dok: Klage på karakter - JUS201 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Follo politidistrikt Sak: Melding om brann - ukjent årsak - Kongeveien 36 - NMBU Dok: Underretning til klager om at forholdet er henlagt Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - TBA Dok: Klage på karakter - TBA210 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Fra: Northwest A&F university China Bioforsk Sak: Memorandum of understanding between Northwest A&F University China, Bioforsk and NMBU Dok: Memorandum of understanding between Northwest A&F University China, Bioforsk and NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Årsplan enhetene for 2015 Dok: Årsplan 2015 HA Saksansv: ØKO Saksbeh: HA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 131 Grad: U Sak: Årsplan enhetene for 2015 Dok: Årsplan HH Saksansv: ØKO 15/

20 Page 20 of 35 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Chalumba Kachusi Simukoko Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Eliezer Brown Mwakalapa Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Patricia Bwalya Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Elisa Daniel Mwega Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Augustino Chengula Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Kizito Mugimba Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Samuel Posian Wamala Dok: Avtale Basam 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Aziza Hassan Said Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Kursbevis - Policy nstrument Design

21 Page 21 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: saac Rumpel Mulei Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Erasmus + Program Dok: Sluttoppgjør - Erasmus mobilitet NO1-ERA / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Evalyn Wanjiru Mwihia Dok: Avtale Basam 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U Fra: SU Norwegian Centre for nternational Cooperation in Education Sak: Erasmus + Program Dok: Sluttoppgjør Erasmus mobilitet NO1-ERA / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Mattilsynet Sak: Høring - Melding om tidlighøring - Utkast til oppdatering av listen over land med fristatus for Aujeszky's sykdom hos svin - Mattilsynet Dok: Høring - Melding om tidlighøring - Utkast til oppdatering av listen over land med fristatus for Aujeszky's sykdom hos svin - Mattilsynet Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Høring - Fri stasjon - rammer og oppfølging Dok: Høring - Fri stasjon - rammer og oppfølging Saksansv: ØKE Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U Sak: Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Dok: Salg av New Holland traktor Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Dok: Åpen søknad - NMBU Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

22 Page 22 of 35 Dok: Søknad om opptak til doktorgradsutdanning 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Avtale om gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Utdanningsplan 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Avtale om gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Sokoine University of Agriculture US Forest Services Sak: Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine University of Agriculture (SUA), Tanzania) Dok: Agreement between SUA, NMBU and USFS -Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Statens innkrevingssentral Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Pålegg om utleggstrekk i lønn 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Statens innkrevingssentral Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Pålegg om utleggstrekk i lønn 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 239 Grad: U Fra: Statens pensjonskasse Sak: Premiesats for pensjonsordningen 2015 Dok: Beregnet årspremie for / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - NN Dok: Klage på karakter - NN310

23 Page 23 of 35 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Bioforsk Sak: NFR - Quantifying Soil Structure to Augment the Relevance of Laboratory-Based Soil Hydraulic Properties for Environmental Modeling Dok: NFR - Quantifying Soil Structure to Augment the Relevance of Laboratory-Based Soil Hydraulic Properties for Environmental Modeling Saksansv: MV Saksbeh: MV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Leif Lundgren Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Ole Semb Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Lars Rustad Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Linda Fjeld Dok: Avtale TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Lars Jørgen Rostad Sak: Personalmappe offentlig - Rostad, Lars Jørgen - NA Dok: Arbeidsavtale timer - NA Saksansv: NA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Bente Sandbæk Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Vegard Solberg Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Nina Wasenius

24 Page 24 of 35 Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Britt Tove Mørk Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Line Olsen Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Bjørnar Bøhlerengen Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Frode Haukås Dok: Avtale TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Camilla Sæbjørnsen Dok: Avtale TA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: Sokoine University of Agriculture US Forest Services Sak: Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine University of Agriculture (SUA), Tanzania) Dok: Undertegnet Agreement between SUA, NMBU and USFS -Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques Saksansv: NA Saksbeh: NA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: DigPilot AS Sak: NFR-prosjekt /E40 - Sustainable utilization of forest resources in Norway (Delprosjekt - Posisjoneringsløsning for skogsmaskiner) Dok: Bekreftelse på kjennskap til samarbeidsavtalen mellom NA og DigPilot Saksansv: NA Saksbeh: NA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U N Til: Sak: NFR Exome sequencing in Atlantic salmon Dok: E-postkorrespondanse - NFR Exome sequencing in Atlantic salmon - bekreftelse på ny sluttdato Saksansv: HA Saksbeh: HA

25 Page 25 of 35 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Lelum Manamperuma Dok: Avtale MT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 016 Grad: U Fra: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i bergen Sak: Nasjonalt fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag Dok: Høringsuttalelse fra det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Saksansv: SAMVT Saksbeh: SAMVT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Framdriftsrapport / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - ND Dok: Klage på karakter - ND230 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: NCC Roads AS Sak: Lekkasjetester for hyperitt lysimeter Dok: Kontrakt FoU - Lekkasjetester for hyperitt i lysimeter Saksansv: MV Saksbeh: MV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - TBA

26 Page 26 of 35 Dok: Klage på karakter - TBA320 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Farstad, Wenche Kristin - ProdMed Dok: Godtgjøring til representanter i styrer, råd/utvalg, nemnder og for utbetaling av stipend Saksansv: PROMEDST Saksbeh: NMBU 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U Til: Thor Larsen Anne Kathrine Fossum Bo Ohlmer 'Branko Djuric' 'Savo Vuckovic' 'Mila savic' Danijela Petrovic Lars Henrik Knutrud Ola Rygh Sissel Rogne Anne Kiøsterud 'slavenp' Sak: Western Balkans - HERD Programme - Project "Research, eduction and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pasturland/grazing" Dok: HERD/Agriculture - Status & progress report for 2014 Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Silje Enge Lildholdt Sak: Personalmappe offentlig - Lildholdt, Silje Enge - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Silje Camilla Furre Hansen Sak: Personalmappe offentlig - Hansen, Silje Camilla Furre - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Amalie Moen Juul Sak: Personalmappe offentlig - Juul, Amalie Moen - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U Fra: Norsk nstitutt for Kulturminneforskning Andrei Marin Sak: NFR - HUMANOR - Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia Dok: NFR - Humanor - Signert avtale mellom NKU og NMBU Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

27 Page 27 of 35 Fra: Direktoratet for forvaltning og KT Sak: Kartlegging av ny KT Dok: Kartlegging av ny KT Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: nvitasjon til regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Dok: nvitasjon til regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Saksbeh: MT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: da Hansen Kleiven Sak: Personalmappe offentlig - Kleiven, da Hansen - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: Catharina Valderhaug Berntsen Sak: Personalmappe offentlig - Berntsen, Catharina Valderhaug - KA Dok: Arbeidsavtale KA Saksansv: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - NN Dok: Klage på karakter - NN310 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Om mulig endret arbeidssted for ansatt Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Fra: ngrid Aksnes Hjetland Sak: Personalmappe offentlig - Hjetland, ngrid Aksnes - STUD Dok: Arbeidsavtale STUD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Åkebakke Barnehage Vera Buer Sak: Stiftelsen Åkebakke barnehage Dok: Kontaktperson for tekniske anlegg Åkebakke Barnehage Saksansv: ØKE Saksbeh: ØKE 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Fra: Utdanningsdirektoratet Sak: Ungdomstrinn i utvikling Dok: Ungdomstrinn i utvikling - 1 fellessamling i pulje 3 - Forespørsel Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml Page 1 of 9 Offentlig journal 30.03.2015-05.04.2015 14/02123-2 Dok.dato: 07.11.2014 Jour.dato: 30.03.2015 Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Fraser, Thomas - ProdMed Opprykksbrev Saksansv:

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Offentlig journal Journaldato: 29.10.2012-4.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Olav Reksen Sak: Studieutvalg studieplanarbeid

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00012-030 U Datert: 10.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/RONNYR Irene Gaarud Sak: Klager smådyrsklinikken

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A 2013/00258-001 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/JULIEJ Nofima AS Sak: Prosjekt... - NOFIMA - "Mørke

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.04.2014 Fylkesmannen - klage - Fylkesmannen - klage - 2014/1687-3 8700/2014 Fylkesmannen i Møre og Romsdal NAV -

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.22%20-%202014.12.31.xml

file:///z:/postliste/2014.12.22%20-%202014.12.31.xml Page 1 of 14 Offentlig journal 22.12.2014-31.12.2014 14/03822-1 Dok.dato: 14.07.2014 Jour.dato: 29.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: U U Til: Østfold Fylkeskommune Sak: REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion-

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: Offentlig journal Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting 2012

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Instituttledere Sak: Utlysninger ledige høgskolestipendiatstillinger

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Valgresultat skoledelegater og fylkesrepresentanter til NSF Students årsmøte 2015 Navn Fylke Studiested Tittel Wibecke Aasli Hast (1761213) Oppland

Valgresultat skoledelegater og fylkesrepresentanter til NSF Students årsmøte 2015 Navn Fylke Studiested Tittel Wibecke Aasli Hast (1761213) Oppland Valgresultat skoledelegater og fylkesrepresentanter til NSF Students årsmøte 2015 Navn Fylke Studiested Tittel Wibecke Aasli Hast (1761213) Oppland Høgskolen I Gjøvik Fylkesrepresentant Therese Bratberg

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

file:///z:/postjournal%20-%20offentlig%20journal/2015.03.23%20-%202015.03.29.xml

file:///z:/postjournal%20-%20offentlig%20journal/2015.03.23%20-%202015.03.29.xml Page 1 of 51 Offentlig journal 23.03.2015-29.03.2015 14/00595-15 I Dok.dato: 05.06.2014 Jour.dato: 23.03.2015 Arkivkode: 053 Grad: U Fra: PatoGen Analyse AS Sak: MatInf 2014 - Kontrakter og avtaler Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015

Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015 Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015 14/01869-1 Dok.dato: 17.03.2014 Jour.dato: 22.05.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Veterinærinstituttet Sandnes Personalmappe offentlig - Nessa, Jon Ludvig - ProdMed

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.06.01%20-%202015.06.07.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.06.01%20-%202015.06.07.xml Page 1 of 28 Offentlig journal 01.06.2015-07.06.2015 14/01449-5 Dok.dato: 05.05.2014 Jour.dato: 03.06.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Hege Lund Sak: Personalmappe offentlig - Lund, Hege - Matnf Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 13.5.2013-19.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Opprykk til professor etter kompetanse

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590 Offentlig journal Journaldato: 12.11.2012-18.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00117-015 X Datert: 04.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse

Detaljer

Navn Fylke Studiested Verv *

Navn Fylke Studiested Verv * Navn Fylke Studiested Verv * * S=Skoledelegat, F=Fylkesrepresentant, VF=Varafylkesrepresentant Daniel Østrem Bartz Hordaland Betanien Diakonale Høgskole S/VF Eivind Berglien Werring Oslo Diakonhjemmet

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml Page 1 of 57 Offentlig journal 20.10.2014-26.10.2014 14/01477-1 Dok.dato: 28.01.2014 Jour.dato: 22.10.2014 Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Lokale forhandlinger 2011 Dok: Protokoll

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013 Helse Sor-Øst RHF 02102013 Offentlig journal Periode: 30092013-30092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00111-70 Dok.dato: 24092013 Jour.dato:

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer