Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: FMV/SBA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A R. ola k. Joa gnr 34 bnr 3. Regplan Kristenbergtoppen. Am: ingen merknader. ola k. Joa gnr 34 bnr 3. Regplan Kristenbergtoppen. 1999/ / FMV/BA 733 Mottaker ola kommune FMV/BA Lønnskrav L-sak 22 ***** ***** Lønnsforhandlinger etter / / TAB-HR/GBA TAB-HR/GBA DHM 26/14 Godkjenning av innkalling og saksliste DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 1 av 42

2 nformasjon om benyttelse av dispensasjonsadgang for ansatte som har oppgaver som er nødvendige for å forberede, gjennomføre og effektuere lønns- og feriepengeutbetaling for Juni måned Hovedtariffoppgjøret / / TAB-HR/GBA Offl. 23 (1) TAB-HR/GBA A 31/14 Klage på vedtak om avskjed tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/GBA Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess økonomikonsulent fakultetsadministrasjonen, st.id / / HF-ADM/JAHA Mottaker Til søker HF-ADM/CHW økerliste Ansettelsesprosess stipendiat ØR st.id / / TN-ADM/HKH Offl. 5a, Fvl TN-ADM/HKH ide: 2 av 42

3 Oversendelse av klagesak ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker Kunnskapsdepartementet TAB-HR/GBA Lønnsopprykk ved forhandlinger den 19. juni 2014 ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/GBA Lønnsopprykk ved forhandlinger den 19. juni 2014 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/GBA nnvilgelse av permisjon, ansettelse som forsker og forlengelse av ansettelsesforhold som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AKRA Offl TN-ADM/HKH ide: 3 av 42

4 Tilbud om overflytting til i høsten 2014 Overflytting ***** ***** ***** 2014/ / HF-G/GNJ HF-G/GNJ tvidet søkerskjema Ansettelsesprosess stipendiat ØR st.id / / TN-ADM/HKH Offl TN-ADM/HKH Tildelingsbrev - midler til institusjonelle utviklingsprosjekter i tverrgående handlingsplan tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/EHN 116 Mottaker TAB-A/KRH TAB-ØVA/KMÆ Vedrørende ledig stilling som økonomikonsulent, st.id Ansettelsesprosess økonomikonsulent fakultetsadministrasjonen, st.id / / HF-ADM/JAHA Mottaker Til søker HF-ADM/CHW ide: 4 av 42

5 Dialogmøte med niversitetsmuseenes T-rganisasjon (MT) niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT 2009/ / AM-AMLNG/MHØ 324 Mottaker niversitetet i Oslo - T AM/OLM Melsvik oppdragsrapport botanikk med korrigert forside Finnmark f. Alta k. matr. tatsgrunn gnr 13 bnr 1 Melsvik. ollenanalyse 2013/ / AM-FORN/HAA 773 AM-FORN/CHJ Tilbud om midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap (MN), st.id Ansettelsesprosess vitenskapelig assistent ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap st.id / /2014 TN/GO TN/GO ide: 5 av 42

6 var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Harstad til andre studieår bachelor i barnevern, ved niversitetet i tavanger Overflytting ***** ***** ***** 2014/ / V-H/MHA V-/MHA Melding om endret utdanningsløp grunnet ikke bestått praksis våren 2014, Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2/ /2014 V-ADM/MHA V-/MHA NRØAs karakterundersøkelse nnhenting av masteroppgaver i økonomi og administrasjon (med sidetittel siviløkonom) Karakterundersøkelsen / /2014 TAB-A/MCF 453 Mottaker niversitets- og høgskolerådet V-HH-/ALB Melding om endret utdanningsløp grunnet ikke bestått praksis, Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2014 V-ADM/MHA V-/MHA ide: 6 av 42

7 Tilbakemelding på utkast til rapport relatert til Riksrevisjonens kontroll av styringen av selskaper hvor universiteter og høyskoler forvalter eierinteressene Riksrevisjonens selskapskontroll 2/ /2014 TAB-ØVA/ELK Ø Offl Mottaker Kunnskapsdepartementet TAB-ØVA/ELK Avslutning av ansettelsesprosess for rådgiver - kvalitetsutvikling, st.id Ansettelsesprosess rådgiver - kvalitetsutvikling, st.id / /2014 V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB tlysningstekst Ansettelsesprosess - tudie- og praksiskoordinator for lektorutdanningen, st.id K 2014/ /2014 HF-ADM/KNO HF-ADM/KNO nnvilgelse av mobilitetsmidler 2014 Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2014 TN-ADM/EF Offl. 25 TN-ADM/HKH ide: 7 av 42

8 Retur av skjema «Krav om begrunnelse for karakterfastsetting» for eksamen i emne: MHV141 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/K V-H/K Annonse og stillingsbeskrivelse Ansettelsesprosess rådgiver Adm st.id / /2014 V-ADM/KB V-ADM/KB tvidet søkerliste Ansettelsesprosess rådgiver Adm st.id / /2014 V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Avslutning av ansettelsesprosess for rådgiver ved Adm Ansettelsesprosess rådgiver Adm st.id / /2014 V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB ide: 8 av 42

9 Resultat av klage på karaktersetting MHV142 - Vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/ALR V-H/ALR Resultat av klage på karaktersetting MHV142 - Vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/ALR V-H/ALR Vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i matematikk, st.id Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i matematikk B, st.id / /2014 HF-ADM/GMA Mottaker Til søker HF-ADM/CHW Klage på karaktersetting B270 - vår 2014 ord tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR ide: 9 av 42

10 Vedrørende dialogmøte, avbestilling grunnet ferieavvikling - nnkalling til dialogmøte ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2014 HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/JAHA Avslutning av ansettelsesprosess for økonomikonsulent, st.id Ansettelsesprosess - økonomikonsulent, st.id / /2014 V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB Bekreftelse på godkjent opplæringsdel Kandidatmappe ***** ***** 2010/ /2014 Godkjent revidert prosjektplan og oppnevning av medveileder Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / ide: 10 av 42

11 Nytt opptak til h.d.-program i tdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet - revidert søknad Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / Opptak til h.d.-program i tdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2014/ / Opptak til h.d.-program i tdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2014/ / Godkjenning av ph.d.-kurs og brekreftelse på fullført opplæringsdel Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / ide: 11 av 42

12 Godkjenning av ph.d.-kurs og bekreftelse på fullført opplæringsdel Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / Godkjenning av revidert prosjekt- og utdanningsplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / Godkjenning av revidert prosjekt- og utdanningsplan Kandidatmappe ***** ***** 2013/ / Klage på avslag på studieplass, Kompetanse for kvalitet - ***** ***** Klage på opptak - ***** ***** 2014/ / HF-ADM/AL HF-ADM/AL ide: 12 av 42

13 Vurdering av innkommen søknad til ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i regnskap og revisjon, st.id Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i regnskap og revisjon, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Bekreftelse på mottatt søknad til ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i regnskap og revisjon, st.id Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i regnskap og revisjon, st.id / / V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB var på klage på vedtak om direkte opptak Direkte opptak ***** ***** 2014/ / V-HH-/ALB V-HH-/ALB Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i vikariat som avdelingsingeniør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/GO ide: 13 av 42

14 Revidert ph.d.-emne i vitenskapsteori og etikk - vår 2014 Revisjon av ph.d.-emnet hilosophy of cience and Ethics - vår / / DHM 40/14 Oppfølging av vedtak om framdriftsrapportering for 2013 DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 41/14 Revisjon av D100 - høringssvar og endelig revidert emnebeskrivelse for D100 DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 42/14 Revisjon av ph.d.-programmene ved Det humanistiske fakultet - struktur, profil og rekruttering DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 14 av 42

15 DHM 43/14 Godkjenning av revidert plan for ph.d.-utdanningen - ***** ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 44/14 øknad om å få avhandlingen bedømt for graden ph.d. og oppnevning av bedømmelseskomité - ***** ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / nformasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven Endringene i universitets- og høyskoleloven 2014/ / TAB-A/HFM 003 Mottaker HF/[fordelt] Mottaker V/[fordelt] Mottaker TN/GO Mottaker TAB-A-E/[fordelt] Mottaker TAB-HR/[fordelt] TAB-A/HFM DHM 45/14 Oppfølging av sak 35/14 - h.d.-kandidat uten progresjon DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 15 av 42

16 akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis /universitetslektor, st.id / Ansettelsesprosess førsteamanuensis /universitetslektor urban design st.id / / / TN-ADM/HKH Offl Mottaker Mottaker ***** ***** TN-ADM/HKH DHM 46/14 Møteplan for høsten 2014 DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 47/14 Orienteringssaker - vedlegg DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Klage på karaktersetting DR119 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GNJ HF-ADM/AL ide: 16 av 42

17 ignert referat fra møtet DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Klage på formelle feil ved gjennomføring av praktisk metodisk eksamen i håndball tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/GNJ Mottaker TAB-A/HFM HF-ADM/AL nnvilget søknad om overflytting fra niversitetet i Agder til nivesitetet i tavanger, Bachelor i ykepleie Overflytting ***** ***** ***** 2014/ / V-H/TB V-H/TB DHM 27/14 Godkjenning av møtereferat fra DHM DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 17 av 42

18 DHM 28/14 Godkjenning av framdriftsrapporter for 2013 DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Rettigheter og plikter ved publisering av vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/GAK 221 V-ADM/GAK DHM 29/14 ntern høring - Revisjon av emnebeskrivelsen for doktorgradskurset hilosophy of cience and Ethics DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / nnvilget søknad om overflytting fra Høgskolen i Bergen til niversitetet i tavanger, Bachelor i ykepleie Overflytting ***** ***** 2014/ / V-H/TB V-H/TB ide: 18 av 42

19 Tilbud om ansettelse i 60 % midlertidig stilling som adminsitrasjonsmedarbeider ved nstitutt for materialteknologi og maskinteknikk (KM) og Center for ndustrial Asset Management (CAM), st.id Ansettelsesprosess prosjektkoordinator CAM st.id / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/GO Vedrørende søknad om fjerde forsøk, institutt for helsefag tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR V-H/CAJ Klage på karaktersetting B270 - vår 2014 ord tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/KR V-MK/KR trategiplan NLA NLA - rapporter, planer, budsjett og regnskap 2014/ / Mottaker tdanningsdirektoratet ide: 19 av 42

20 ignert kontrakt med VAFA tavanger Valve & Fitting A/ vein tørksen /2015 ammarbeidsavtale mellom VAFA og NLA 2013/ / HF-NLA/EG 321 Mottaker VAFA tavanger Valve & Fitting A/ Masteroppgave høsten 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/A TN-ØR/A Nasjonalt - i - Forespørsel om gjesteforelesning helsesøsterutdanning Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker i - helsesøsterutdanningen ør-trøndelag - Forespørsel om kursholder på samling om Bedre læringsmiljø Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Fylkesmannen i ør-trøndelag ide: 20 av 42

21 Nasjonalt - Høgskulen i ogn og Fjordane - var nr 2 på henvendelse om bidrag på samarbeidsdager Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Høgskulen i ogn og Fjordane Fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/A TN-ØR/A Dialogmøter mellom Forskningsrådet og universitetenes rektorater Dialogmøter mellom universitetssektoren og Forskningsrådet / / DR-/EKL Mottaker Norges forskningsråd DR-/EKL Telemark - Forespørsel om foredragsholder Telemark fylkeskommune Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Telemark fylkeskommune ide: 21 av 42

22 Telemark - pørsmål om veiledning Brevik oppvekstsenter barnehage Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Brevik oppvekstsenter barnehage Nasjonalt - HB - Forespørsel om Gjesteforelesning Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Høgskolen i Bergen Akershus - Forespørsel om kursdag for assistenter i Frogn kommune Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Frogn kommune Akershus - Forespørsel om kursdag for assistenter i Frogn kommune Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Frogn kommune ide: 22 av 42

23 Avslag på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB Møre og Romsdal - Forespørsel om foredragsholder på nettverksamling for voksenopplæring Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Ålesund voksenopplæring Hedmark - Kurs om mobbing i Nord-Østerdalen henvendelse nr. 2 Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Holtålen og Røros ppt Hordaland - Forespørsel om foredrag på foreldremøte Våge skule Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Våge skule, Bømlo ide: 23 av 42

24 Møre og Romsdal - Veiledning knyttet til klassemiljø - kodje barneskule Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker kodje barneskule Midtveisoppfølging av kjemievalueringen - i Evaluering av forskningen innen kjemifagene 2007/ / DR-F/KM 604 Mottaker Norges forskningsråd TN-ADM/EF Eksamen BFØ359 amfunnsfag - 10 stp HF-B Eksamensoppgaver høst 2011 ordinær eksamen - Det humanistiske fakultet - nstitutt for barnehagelærerutdanning 2014/ / HF-ADM/AL 4 HF-ADM/AL Oslo - Forespørsel om foredrag på studietur på Høybråten skole Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Høybråten skole ide: 24 av 42

25 Eksamen BFØ180 edagogikk 2. studieår Del A - 5 stp HF-B Eksamensoppgaver høst 2011 ordinær eksamen - Det humanistiske fakultet - nstitutt for barnehagelærerutdanning 2014/ / HF-ADM/AL 4 HF-ADM/AL Eksamen BFØ102 Feltarbeidsoppgave, edagogikk 3. trinn førskolelærerutdanningen HF-B Eksamensoppgaver høst 2011 ordinær eksamen - Det humanistiske fakultet - nstitutt for barnehagelærerutdanning 2014/ / HF-ADM/AL 4 HF-ADM/AL Budsjett for undersøkelse ved blokkstein ved Mostvatnet i forbindelse med Ryfast forbindelsen. Gjelder Våland gnr 56, tavanger. tavanger k. Gnr. 5. lan Regplan for tunnelinnslag Ryfast og del av Husabøveien - Angår Lunde gnr 4, keie gnr 5, Husabø gnr / / AM-FORN/OLH 733 Mottaker tatens Vegvesen Ryfast AM-FORN/OLH Rogaland - Forespørsel om kurs i læringsmiljø ved Bryne videregående skole Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / Mottaker Bryne videregående skole ide: 25 av 42

26 nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO Tildeling Holbergprisforelesningene Habermas Holberg nternational Memorial rize ( Holbergprisen ) og ***** ***** ***** 2011/ / DR-F/JHB 162 Mottaker Holbergprisen, niversitetet i Bergen DR-/EKL nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO Oppsigelse Kunde Mdhuset A NLA-post - generell korrespondanse 2014/ / Mottaker Telefonkatalogen.biz / Mdhuset A ide: 26 av 42

27 Kontaktperson og tidspunkt for Holbergprisforelesningen Holberg nternational Memorial rize ( Holbergprisen ) og ***** ***** ***** 2011/ / DR-F/JHB 162 Mottaker DR-/EKL B 11 ***** nnvilget søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/A TN-ØR/A Vedr. din henvendelse om overflytting til 2.år ved Bachelorstudium i sosialt arbeid Overflytting ***** ***** 2014/ / V-/MHA V-/MHA nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO ide: 27 av 42

28 DHM 30/14 Godkjenning av revidert utdanningsplan - ***** ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Vedr. kansellering av utvekslingopphold/urrey høsten 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/MHA Mottaker V-/MHA ***** DHM 31/14 Godkjenning av revidert utdanningsplan og oppnevning av medveileder - ***** ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 32/14 øknad om oppnevning av medveileder - ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 28 av 42

29 DHM 33/14 Oppnevning av andre medveileder for ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 34/14 øknad om oppnevning av nye veiledere - ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 35/14 h.d.-kandidat uten progresjon - ***** ***** ***** ***** DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / DHM 36/14 Orienteringssaker DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / ide: 29 av 42

30 DHM 37/14 Revisjon av ph.d.-emnet Læringskulturer i barnehagekontekst - faglige og metodiske perspektiver DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Referat fra DHM DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ / Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen. nderskrevet kontrakt Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen 2009/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/OLH pannatoppen tviklingsselskap A Jæren felles. Regionalplan for massehåndtering på Jæren. Melding om vedtak Jæren felles. Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2014/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 30 av 42

31 Forespørsel om besøk til senteret fra ør-korea NLA-post - generell korrespondanse 2014/ / Mottaker Korean Educational Development nstitute v/***** ***** h.d.-kurs i opplæringsdelen Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker B ***** Vedr. veilederrolle Kandidatmappe ***** ***** 2010/ / Mottaker ***** Medveileder nummer to Kandidatmappe ***** ***** 2010/ / ide: 31 av 42

32 øknad om støtte til å invitere professor ***** ***** Konsortieavtale - The National Graduate chool in Educational Research / /2014 HF-ADM/MTR 321 HF-ADM/MTR Referat fra styremøte i MT niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT 2009/ / AM-AMLNG/MHØ Mottaker AM-AMLNG/MHØ TE niversitetet i Oslo - T Kontaktperson og tidspunkt for Holbergprisforelesningen Holberg nternational Memorial rize ( Holbergprisen ) og ***** ***** ***** 2011/ / DR-F/JHB 162 DR-/EKL nnkalling til styremøte i MT niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT 2009/ / AM-AMLNG/MHØ Mottaker AM-AMLNG/MHØ TE niversitetet i Oslo - T ide: 32 av 42

33 Ny sensurering av sensurvedtak B270 - vår 2014 ord tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak B270 - vår 2014 ord tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Forskningsprosjekt øknad Forskningsprosjekt 1106 ***** ***** ***** 2014/ / AM/OLM Ø Forsk. offl. 1 d) 666 Mottaker AM/OLM AM-AMLNG/LD ide: 33 av 42

34 Ny sensurering av sensurvedtak B270 - vår 2014 ord tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/BMH V-MK/KR Vedr. biveileder Kandidatmappe ***** ***** 2013/ / Oppnevning som medveileder Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker ***** Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen. Bestilling og firmaattest Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen 2009/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/OLH pannatoppen tviklingsselskap A ide: 34 av 42

35 nnstilling som biveileder Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen. Bankgaranti Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen 2009/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/OLH Haugesund parebank øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THAR Mottaker V-H/GTA B 0 ***** Bekreftelse på mottak av "internt regelverk for sikkerhet ved feltarbeid" ersonalmappe ***** ***** 2014/ / AM-FORN/HAA 221 Mottaker AM-FORN/HAA ***** ide: 35 av 42

36 Bekreftelse av mottak av "internt regelverk for sikkerhet ved feltarbeid" ersonalmappe ***** ***** 2014/ / AM-FORN/HAA 221 Mottaker AM-FORN/HAA ***** Bekreftelse av mottak av "internt regelverk for sikkerhet ved feltarbeid" ersonalmappe ***** ***** 2014/ / AM-FORN/HAA 221 Mottaker AM-FORN/HAA ***** tlysning av midler til rusforskning tlysning av Helse Vests strategiske satsing på rusforskning 2014/ / LEDELE/[fordelt] 613 Mottaker -LEDELE/[fordelt] Helse Vest Høring - evaluering av kvoteordningen Høring - evaluering av kvoteordningen 2014/ / LEDELE/[fordelt] 008 Mottaker -LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ide: 36 av 42

37 V: ndersøkelse flyttblokk ved Mosvatnet tavanger k. Gnr. 5. lan Regplan for tunnelinnslag Ryfast og del av Husabøveien - Angår Lunde gnr 4, keie gnr 5, Husabø gnr / / AM-FORN/OLH 733 Mottaker AM-FORN/OLH tatens Vegvesen Ryfast D-kort for bygge- og anleggsnæringen i Norge ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / AM-FORMDL/KAOM Mottaker AM-KONERV/ME ***** Oppnevning av bedømmelseskomité til å vurdere avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.) Vurdering for Dr. philos ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** ide: 37 av 42

38 Hå k. Håland gnr 64, bnr 15. Funn av menneskebein i myr. ikker jobb-analyse Hå k. Håland gnr 64, bnr 15. Funn av menneskebein i myr. - Finner: ***** ***** 2005/ / DO/MHØ 773 Mottaker AM-FORN/ AM-FORN/OLH Melding om navneskifte Anno Museum 2014/ / AM/OLM 071 Mottaker AM/OLM Anno Museum A Bedømmelseskomiteens endelige rapport - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / Mottaker B 21 ***** ***** ***** Leiekontrakt AM - eder Klows gate 36. tleie 2014/ / AM/TMV Mottaker AM/TMV ***** ide: 38 av 42

39 Frist for å levere omarbeidet avhandling Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / Oversending av revidert avhandling til komité Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / Mottaker Mottaker ***** ***** Tidspunkt for J. Habermas' forelesning Holberg nternational Memorial rize ( Holbergprisen ) og ***** ***** ***** 2011/ / DR-F/JHB 162 Mottaker DR-/EKL B 13 ***** øknad på stilling som stipendiat ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MOL Offl Mottaker TN-ADM/MOL ***** ide: 39 av 42

40 Bedømmelseskomiteens endelige rapport Vurdering for Dr. philos ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker ***** ***** ***** ***** Bekreftelse på gjennomført disputas og kreering Vurdering for Dr. philos ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker Til den det måtte angå øknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/TOL Mottaker V-NH/JGO ***** ide: 40 av 42

41 Bekreftelse på bestått emne fra niversitetet i Nordland tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2014 V-ADM/JGO Mottaker V-NH/TOL B niversitetet i Nordland ignert samarbeidsavtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved i raksisbarnehage 2013/ / / HF-B/VVE 426 Mottaker HF-B/VVE atelitten barnehage rosjektbeskrivelse ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2014/ / TN-ADM/EF Mottaker TN-ADM/EF ***** i, Arkeologisk museum, nytt formidlingsbygg forprosjekt - forslag til kostnads- og styringsramme Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum / / FRE/RLR 031 Mottaker FRE/RLR tatsbygg ide: 41 av 42

42 Fp. Jæren. Hå, Randaberg, Klepp, ola. Grunneieravtaler. Notat v/ne: Kopi av Jordebok for Am (00/114, dok 38/43) med påskrift om flere grunneieravtaler enn de som står i Jordeboka. Jæren. Hå, Randaberg, Klepp, ola. Grunneieravtaler. (Arkivert under eiendomspapirer foran i Top. ark.) 1999/ / FMV/NNN 773 AM-AMLNG/NE Forespørsel på toaletthus jernaldergarden Jernaldergarden - Brakker og toalettcontainer 2014/ /2014 AM/TMV 071 Mottaker AM/TMV TE Ramirent A Avtale om oversettelsesarbeid - T.T. NLA- Georgiaprosjektet / /2014 HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC TE ***** ide: 42 av 42