MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top"

Transkript

1 INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER VEDKOMFYR MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top Vedkomfyr i henhold til EN 12815! NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU KUN BRUKE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE FOR FØRSTE ANTENNING I HENHOLD TIL BRUKSANVISNINGEN. LA OVNEN KJØLES NED OG GJENTA PROSEDYREN FOR Å UNNGÅ SKADER SIKKERHETSNORMER PÅ APPARATENE I henhold til sikkerhetsnormene på apparatet er kjøper og bruker forpliktet til å sette seg inn i korrekt funksjon av apparatet i overensstemmelse med bruksanvisningen.

2

3 PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING Emne: Fravær av asbest og kadmium Vi erklærer med dette at våre apparater lages med materialer som ikke inneholder asbest eller derivater av asbest og at det ikke finnes noen form for kadmium i sveisematerialene, i overensstemmelse med gjeldende relevante normer. Emne: EU-regulering nr. 1935/2004 Vi erklærer at i alle apparatene vi produserer, er de materialene som kommer i kontakt med matvarer egnet til bruk med matvarer, i overensstemmelse med ovennevnte EU-regulering Rev.09 NO

4 INNHOLD NO 1. TEKNISKE DATA TEKNISK BESKRIVELSE INSTALLASJONSNORMER BRANNSIKKERHET I. TILTAK VED BRANN RØYKRØR ELLER SKORSTEIN I. PLASSERING AV PIPEHATT KOBLING TIL SKORSTEINEN LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF ANTENNING NORMAL FUNKSJON BRUK AV STEKEOVNEN FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING I. RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN II. RENGJØRING AV GLASSET III. RENGJØRING AV ASKESKUFFEN IV. MAJOLIKAFLISER SOMMERSTANS KOBLING AV RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS MONTAGGIO TEKNISK BESKRIVELSE Rev.09 NO 3

5 1. TEKNISKE DATA Definisjon: Vedkomfyr i henhold til EN MAMY SUPREMA ITALY Hard Top Konstruksjonssystem Nominell kraft i kw Virkningsgrad i % 77,5 77,8 74,8 Rørdiameter i mm Maks. brennstoffmengde - tre i kg 2,4 2,4 2,5 Maksimalt CO-nivå som 13 % O 2 i % - tre i kg 0,10 0,11 0,09 Utløpsgass i g/s- tre 8,7 10,6 11,8 Gasstemperatur ved utløp i C - tre Trekk ved nominell brennverdi i mmh 2 O tre 1,2 1,2 Dimensjoner arnestedsåpning i mm (B x D 235 x x 231 Dimensjoner arnested / bunn arnested i mm (B x H x D 277 x 304 x 460 Stekeovnsstørrelse i mm (B x H x D 307x418x x418x x400x430 Type rist Flat rist Komfyrhøyde i mm Komfyrbredde i mm Komfyrdybde (uten håndtak i mm Vekt i kg Brannsikkerhetsavstand Kapittel 4 Oppvarmingsvolumet for komfyrene i henhold til EN 12815, for bygninger hvis varmeisolasjon ikke er i overensstemmelse ikke med instruksjoner for varmebeskyttelse er: (30 Kcal/h x m 3 type fordelaktig konstruksjon: 230 m³ (40 Kcal/h x m 3 type mindre fordelaktig konstruksjon: 170 m³ (50 Kcal/h x m 3 type lite fordelaktig konstruksjon: 138 m³ Med egnet varmeisolasjon som er i overensstemmelse med instruksjoner for varmebeskyttelse blir oppvarmingsvolumet større. Ved kortvarig oppvarming minsker oppvarmingsvolumet med cirka 25 %. 2. TEKNISK BESKRIVELSE Vedkomfyrene med kontinuerlig ild fra La Nordica er egnet for å tilberede mat både på kokeplatene og i stekeovnen, og til å varme opp boarealer i enkelte perioder, eller som supplement til et utilstrekkelig sentralvarmesystem. De er ideelle for ferieleiligheter eller hytter eller som ekstra oppvarmingskilde gjennom hele året. Som brennstoff brukes vedkubber. Vedkomfyren består av galvaniserte og emaljerte stålplater og emaljert støpejern (dører, front og plate Rev.09 NO

6 Selve arnestedet er kledt innvendig med enkeltstående støpejernsplater og er utstyrt med tertiærluft for bedre forbrenning. Inne i arnestedet er det en tykk, flat rist. Arnestedet er utstyrt med en panoramadør med keramisk glass på innsiden (resistent opptil 700 C og temperert glass på utsiden. Takket være glasset har du fascinerende utsikt til de brennende flammene. Samtidig hindrer glasset at det kommer ut gnister og røyk. Under selve komfyrdøren er det en uttrekkbar skuff for oppbevaring av ved, med tilhørende dør. Oppvarming av boarealet skjer: Ved utstråling: Gjennom panoramaglasset og komfyrens varme overflater spres varmen ut til rommet. Komfyren er utstyrt med luftreguleringsåpninger for primær- og sekundærluft, som regulerer forbrenningsluften. B C. B 2A 1A 2A 1A C. Figur 1 1A - Figur 1 KONTROLL AV PRIMÆRLUFT Med den nederste luftkontrollen, som er plassert på døren til arnestedet, justeres passasjen for primærluften inn til den nederste delen av komfyren, via askeskuffen og risten, i retning brennstoffet. Primærluften er nødvendig for forbrenningsprosessen. Askeskuffen må tømmes regelmessig slik at asken ikke hindrer for inngangen av denne primærluften, som er nødvendig for forbrenningen. Ilden holdes levende ved hjelp av primærluften. Når knotten er helt til venstre er luftåpningen stengt, mens den er helt åpen når knotten er plassert helt til høyre. Primærluftåpningen skal bare være litt åpen under brenning av ved, for ellers brenner treet for raskt og komfyren kan bli for varm. 2A - Figur 1 KONTROLL AV SEKUNDÆRLUFT Kontrollen for sekundærluft er plassert på døren til arnestedet. Denne knotten skal være åpen (altså plassert helt til høyre, særlig ved brenning av tre (se avsnitt 10. Sekundærluften, som passerer mellom det dobbelte glasset i døren til arnestedet, varmes opp, igangsetter forbrenningen og holder samtidig glasset rent (åpen luftåpning. B - Figur 1 RØYKKONTROLL / MAMY SUPREMA (Endring fra komfyrfunksjon til funksjon som komfyr, stekeovn og oppvarming. På høyre side av komfyrens framside, mellom beskyttelsesstangen og døren til stekeovnen, finner du den kromerte kontrollspaken for røykkontrollen. Når du dytter spaken mot baksiden av komfyren strømmer forbrenningsgassene over komfyren og rett til røykkanalen (komfyrfunksjon BRUK AV PLATE; mens når du drar spaken mot deg strømmer gassene rundt ovnen og øker temperaturen inne i den på en jevn måte, (funksjonen komfyr, stekeovn og oppvarming BRUK AV STEKEOVN. C - Figur 1 RØYKKONTROLL / ITALY Hard Top (Endring fra komfyrfunksjon til funksjon som komfyr, stekeovn og oppvarming. Kontrollspaken for forbrenningsgassene er plassert i den sentrale delen på forsiden av komfyren, med tydelig emaljert knott. Når denne kontrollen plasseres helt til venstre strømmer forbrenningsgassene over komfyren og rett til røykkanalen (komfyrfunksjon BRUK AV PLATE; mens når den plasseres til høyre strømmer gassene Rev.09 NO 5

7 rundt ovnen og øker temperaturen inne i den på en jevn måte, (funksjonen komfyr, stekeovn og oppvarming BRUK AV STEKEOVN. 3. INSTALLASJONSNORMER Komfyren er montert og klar for tilkobling og må kobles til husets skorstein eller røykrør ved hjelp av et koblingsstykke. Denne koblingen skal være så kort som mulig, rett, horisontal og svakt stigende. Koblingene må være vanntette. DET ER OBLIGATORISK å respektere alle nasjonale og europeiske normer og lokale påbud hva angår bygningsreguleringer og brannforskrifter. Vi anbefaler derfor at du på forhånd setter deg inn i disse reglene ved å kontakte det lokale feiervesenet. Du må dessuten kontrollere at det er tilstrekkelig luftstrømming til forbrenningen på installasjonsstedet, vær særlig oppmerksom på tette dører og vinduer. Det er ikke lov å koble flere apparater til den samme skorsteinen. Diameteren på røykrørskoblingen må tilsvare åpningen på røykrøret. Åpningen må være utstyrt med en veggkobling for mottak av røykrøret og en spjeldventil. En røykutgangsåpning som ikke er i bruk må stenges med det tilhørende lokket. Før installasjonen må du kontrollere at gulvet tåler vekten av komfyren. Hvis gulvet ikke er sterkt nok må du løse dette, f.eks. ved å bruke en plate for å fordele vekten. La Nordica S.p.a. kan ikke holdes ansvarlig for endret produkt uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. ARNESTEDENE MÅ IKKE ENDRES! 4. BRANNSIKKERHET Ved installasjon av komfyren må følgende sikkerhetsreglene følges: a For å kunne garantere en tilstrekkelig varmeisolasjon må du respektere den minste sikkerhetsavstanden mellom komfyren og veggene og andre brennbare materialer (møbler, kledninger i tre, stoffer, etc. bak og på begge sider av komfyren (se Figur 2 - A. Alle minimumssikkerhetsavstandene er oppgitt på produktets tekniske merkeplate og du må IKKE redusere disse avstandene. b Foran døren til arnestedet og i strålingsområdet må det ikke finnes noen brennbar gjenstand eller materiale, eller gjenstander og materialer som er følsomme for varme, i en avstand på minst 100 cm. Denne avstanden kan reduseres til 40 cm hvis det installeres en ventilert beskyttelsesplate mellom arnestedet og konstruksjonselementene på begge sider. c Hvis produktet installeres på et gulv som er laget i et brennbart materiale må det installeres et brannsikkert lag mellom gulvet og komfyren. Gulv i brennbare materialer, slik som gulvteppe, parkett, kork etc., må byttes ut med et lag materiale som ikke er brennbart, slik som keramikk, stein, glass, stål eller lignende. (dimensjoner i henhold til regionale regler. Plattformen skal stikke ut minst 50 cm på forsiden og 30 cm på sidene, utover åpningen av matedøren (Figur 2 pos. B. d Det må ikke finnes noen brennbare gjenstander over komfyren (for eksempel hyller og lignende. Komfyren må kun brukes med askeskuffen i. Fast avfall fra forbrenningen (aske må samles opp i en hermetisk og brannsikker beholder. Komfyren må aldri antennes ved forekomst av gass- eller damputslipp (for eksempel lim for linoleum, bensin, etc.. Plasser aldri brennbare materialer i nærheten av komfyren. Under forbrenningen frigjøres termisk energi som medfører en betydelig oppvarming av overflater, dører, håndtak, reguleringer, glass, røykrør og eventuelt framsiden av apparatet. Unngå kontakt med disse elementene uten å bruke egnet beskyttelsesutstyr eller uten beskyttende hjelpemidler (hansker som tåler som varme, reguleringsinnretninger. Sørg for at barna vet om disse farene og hold dem langt borte fra komfyren når den er i bruk. Hvis det brukes feil brennstoff eller brennstoffet er for fuktig, vil det kunne føre til brann i røykrøket grunnet avleiringer i dette Rev.09 NO

8 A B Figur TILTAK VED BRANN Hvis det skulle oppstå en brann i koblingen eller i røykrøret: a Steng matedøra og askeskuffen. b Steng luftåpningene c Slukk brannen ved hjelp av brannslokkingsapparater med karbondioksid (CO2-pulver d Kontakt brannvesenet for umiddelbar hjelp IKKE SLUKK BRANNEN MED VANN Når røykrøret eller skorsteinen slutter å brenne må denne kontrolleres av en spesialist for å avdekke eventuelle sprekker eller utette deler. 5. RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Viktige krav for at apparatet skal fungere korrekt: Det interne snittet må helst være sirkelformet, Være varmeisolert og vanntett, og bygget med materialer som er egnet for å tåle varme, forbrenningsproduktene og eventuell kondens, Være fri for svinger og løpe vertikalt med deviasjoner som ikke overstiger 45, Være ren, hvis den allerede er brukt, Respektere de tekniske dataene i bruksanvisningen. Hvis skorsteinen skulle være kvadratisk eller rektangulært må de innvendige hjørnene være avrundet med en radius som er minst 20 mm. For rektangulært snitt må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5. For lite snitt fører til dårligere trekk. Vi anbefaler en høyde på minst 4 m. Følgende materialer er FORBUDTE fordi de hemmer god funksjon av apparatet: Asbestsement, galvanisert stål, ujevne og porøse innvendige overflater. I Figur 3 finner du noen løsningseksempler. Minimumsseksjonen må være 4 dm 2 (for eksempel 20x20 cm for apparater med rørdiameter under 200 mm, eller 6,25 dm 2 (for eksempel 25x25 cm for apparater med diameter over 200 mm Rev.09 NO 7

9 Trekken som skapes i skorsteinen må være tilstrekkelig, men ikke for sterk. For stort snitt i skorsteinen kan gi et for stort oppvarmingsvolum og dermed gi apparatets funksjonsproblemer. For å unngå dette må den legges i rør i hele høyden. For lite snitt fører til dårligere trekk. Røykrøret eller pipen må være i plassert i tilstrekkelig avstand fra alle brennbare materialer eller brennstoff gjennom skikkelig isolasjon og luftrom. MAMY SUPREMA ITALY Hard Top (1 (2 Det er forbudt å la luftkanaler passerer gjennom den samme skorsteinen eller røykrøret. Det er forbudt å lage permanente eller midlertidige åpninger for å koble til andre apparater på røykrøret eller pipa. (3 (4 Max. A+1/2A A+1/2A A 5.1. PLASSERING AV PIPEHATT Pipens eller skorsteinens trekk avhenger også av om den har en egnet pipehatt. Det er det derfor viktig at pipens utgang, hvis den er håndverksmessig utført, er mer enn to ganger større enn pipens utvendige snitt. Siden pipen alltid må rage over toppen av taket, må pipehatten garantere at gassene forsvinner ut, også når det er vind (Figur 4. Pipehatten må ha følgende egenskaper: Ha et innvendig snitt som tilsvarer selve pipens snitt. Ha et utgangssnitt som er dobbelt så stort som pipens innvendige snitt. Den må være laget på en måte slik at det ikke kommer regn, snø eller alle andre slags fremmedlegemer ned i pipa. Være lett å inspisere for eventuelle rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner. (1 Røyrør eller pipe i AISI 316 stål med dobbelt vegg, isolert med materiale som tåler 400 C. Effektivitet 100 % ypperlig. (2 Røykrør eller skorstein i ildfast materialemed dobbel isolert vegg, og utvendig kledt i lett betong. Effektivitet 100 % ypperlig. (3 Tradisjonell skorstein i leire med kvadratisk snitt med isolasjonskammer. Effektivitet 80 % ypperlig. (4 Unngå piper med rektangulær innvendig seksjon hvis forhold mellom sidene er forskjellig fra det Figur 3 (1 Industriell pipehatt med prefabrikkerte elementer, muliggjør ypperlig utstrømming av røyken. (2 Håndverskmessig utført pipehatt. Korrekt utgangssnitt må være minst 2 ganger så stort som pipens innvendige snitt, det ideelle er 2,5 ganger. (3 Pipehatt for røykrør i stål med innvendig kjegle og røykdeflektor. Figur 4 50 cm (1 I tilfeller med piper som står ved siden av hverandre må en pipehatt rage minst 50 cm opp over den andre, for å forhindre trykkoverføringer mellom pipene. Figur Rev.09 NO

10 2 m 10 m 1 m (1 Pipehatten må ikke ha hindringer innenfor 10 m fra vegger, høyder eller trær. I motsatt fall må pipehatten heves minst en meter over hindringen. Pipehatten må rage over toppen av taket med minst 1 m. Figur 6 >A > _ A 0,5 m H min. (1Mønetopp α (2Tak Figur 7 AVSTANDER OG PLASSERINGER AV PIPEHATTENE UNI 10683/98 Takets inklinasjon Avstand mellom toppen av taket og pipen Minimumshøyde på pipen (målt fra utgangen α A (m H (m < 1,85 m 0,50 m over toppen av taket > 1,85 m 1,00 m fra taket < 1,50 m 0,50 m over toppen av taket > 1,50 m 1,30 m fra taket < 1,30 m 0,50 m over toppen av taket > 1,30 m 2,00 m fra taket < 1,20 m 0,50 m over toppen av taket > 1,20 m 2,60 m fra taket 6. KOBLING TIL SKORSTEINEN Komfyrene med automatisk lukning (type 1 på døren må av sikkerhetsgrunner alltid fungere med døren til arnestedet igjen, (unntatt når man legger i ved eller eventuelt fjerner aske. Komfyrer som ikke har dører med automatisk lukking (type 2 må være tilkoblet en egen pipe eller skorsteinen. Funksjon med åpen dør er kun tillatt under overvåking. Koblingsrøret til pipen må være så kort som mulig, rettlinjet og vanntett. Koblingen må gjøres med stabile og robuste rør (vi anbefaler en tykkelse på 2 mm og være hermetisk festet til skorsteinen. Den innvendige diameteren til koblingsrøret må svare til den utvendige diameteren til røykrørsutgangen fra komfyren (DIN Rev.09 NO 9

11 ADVARSEL: Hvis koblingen går gjennom deler som består av brennbare materialer må alle brennbare materialer i en radius på 20cm rundt røykrøret skiftes ut med ikke brennbare materialer som tåler varme. For at apparatet skal fungere godt er det nødvendig at det er tilstrekkelig luft for forbrenningen på installasjonsstedet (se avsnitt 7. Trekket i skorsteinen skal være 12 Pa (=1,2 mm vannsøyle. Målingen må alltid utføres med varmt apparat (anslått brennverdi. Når trekket overstiger 17 PA (1,7 mm vannsøyle må det reduseres ved hjelp av installasjon av en ekstra regulator for ekstra trekk (spjeldventil på røyrøret eller skorsteinen. 7. LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN For at komfyrene skal kunne hente forbrenningsluften fra installasjonsstedet er det viktig at det føres inn nok luft til installasjonsstedet. I tilfeller med helt tette dører og vinduer (f.eks. hus som er bygget i henhold til energisparingskriterier, passivhus, kan det skje at inntaket av frisk luft ikke lenger kan garanteres og dette forringer både apparatets trekk og din velvære og sikkerhet. Derfor må man garantere en ekstra tilførsel av frisk luft ved hjelp av et eksternt luftinntak plassert i nærheten av apparatet, eller ved plassering av et luftinntaksrør som går mot utsiden eller til et ventilert tilstøtende lokale, med unntak av fyrrom eller garasje (FORBUDT. Koblingsrøret må være glatt, med en diameter på minst 120 mm, ha en maksimal lengde på 4 m og ikke ha mer enn maks. tre bøyninger. Hvis det er koblet direkte til utsiden, må det være utstyrt med en egen vindskjerm. Inntaket for forbrenningsluften på installasjonsstedet må ikke på noen måte hindres mens komfyren er i funksjon. Det er helt nødvendig at rommene der komfyrene fungerer med et naturlig trekk i skorsteinen tilføres nok luft til forbrenningen, det vil si opptil 20 m³/time. Den naturlige luftsirkulasjonen må garanteres av enkelte faste åpninger mot utsiden. Størrelsen på disse bestemmes av gjeldende normer på området. Spør feieren din om råd. Åpningene skal beskyttes av rister og må aldri blokkeres. En uttrekkskappe (innsugende installert i rommet eller i et tilstøtende rom fører til depresjon i rommet. Dette fører til utstrømming av forbrenningsgasser (tett røy, lukt, og det er derfor nødvendig å sørge for større tilgang på frisk luft. Trekken fra en innsugingskappe kan, i verste tilfelle, gjøre komfyrens røykrør om til et eksternt luftinntak, og suge inn luften i rommet med alvorlige konsekvenser for personene i rommet. 8. TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF Tillatt brennstoff er vedkubber. Du må kun bruke tørre vedkubber (vanninnhold maks. 20 %. Du kan legge i maksimalt 2 eller 3 vedkubber om gangen. Vedkubbene må ha en lengde på omtrent 30 cm. og en omkrets på maks cm. Treet som brukes som brennstoff må ha et fuktighetsinnhold på under 20 %. Dette oppnås med en tørketid på minst ett år (mykt tre eller to år (hardt tre på et tørt og ventilert sted (for eksempel under et tak. Fuktig tre gjør antenningen vanskeligere, siden det behøves mer energi til å fordampe vannet som finnes i treet. Fuktig brennstoff har også den ulempen at det fuktige innholdet kondenseres tidligere i arnestedet og dermed i pipen, når temperaturen synker. Ferskt tre inneholder omtrent 60 % H2O, og bør dermed ikke brennes. Blant andre kan følgende materialer ikke brennes: Rester av kull, deler av bark og paneler, fuktig tre eller tre som er behandlet med maling, plastmaterialer. Hvis slike materialer brennes i ovnen bortfaller garantien. Papir og papp må kun brukes til opptenning. Det er FORBUDT å brenne søppel i ovnen, da det vil kunne skade ovnen og skorsteinen, og dessuten forårsake helseskader og problemer med lukt og klager fra nabolaget. Tre er ikke et langvarig brennstoff, og det er derfor ikke mulig å oppnå en kontinuerlig oppvarming med komfyren over natten Rev.09 NO

12 Treslag Kg/mc KWh/Kg 20 % fuktighet Bøk 750 4,0 Eik 900 4,2 Alm 640 4,1 Poppel 470 4,1 Lerk* 660 4,4 Gran * 450 4,5 Furu * 550 4,4 * KVAERIKT TRE SOM ER LITE EGNET FOR BRENNING I OVN ADVARSEL: Kontinuerlig og langvarig bruk av tre som er særlig rikt på aromatiske oljer (for eksempel eukalyptus, myrt, etc. fører til rask forringelse (splitting av produktets støpejernsdeler. 9. ANTENNING VIKTIG: Det er uunngåelig at det dannes en ubehagelig lukt ved første gangs opptenning (grunnet at limet i pakningssnoren eller den beskyttende malingen tørker, denne lukten forsvinner etter kort tids bruk. Du må likevel uansett sørge for god ventilasjon i rommet. Ved første gangs opptenning anbefaler vi at du legger i en redusert mengde brennstoff, og at du deretter langsomt øker apparatets brennverdi. For å foreta en korrekt første antenning av apparater som er behandlet med maling for høye temperaturer, bør du ha kjennskap til følgende: Konstruksjonsmaterialene som dette produktet består av er ikke homogene. Produktet består av deler i støpejern, stål, ildfaste materialer og majolika. Temperaturen som produktet utsettes for er ikke homogen. I de forskjellige områdene registreres det temperaturer som varierer fra 300 C til 500 C I løpet av produktets levetid utsettes det for en rekke opptenninger og slukkinger i løpet av samme dag, og for intense bruksperioder eller ingen bruk i det hele tatt, avhengig av sesongen. Før den kan anses som tørket og innarbeidet må den nye komfyren ha vært utsatt for flere opptenningssykluser slik at alle materialene og malingen har fullført de elastiske variasjonene. Særlig i begynnelsen vil man kunne merke at ovnen gir fra seg den typiske lukten av metaller som utsettes for store varmepåkjenninger, og fremdeles fersk maling. Selv om den i konstruksjonsfasen herdes ved 250 C i et par timer, vil malingen mått e tåle en temperatur på 350 C over et visst tidsrom, og gjentatte ganger, før den inkorporeres perfekt med metalloverflatene. Det er derfor viktig å ta hensyn til følgende små regler under opptenningsfasen: 1. Forsikre deg om at det er god ventilasjon i rommet der apparatet er installert. 2. Ikke fyll opp brennkammeret for mye de første gangene du tenner opp i ovnen (bruk omtrent halvparten av mengden som er angitt i bruksanvisningen og la produktet være tent i minst 6-10 timer sammenhengende, med mindre åpning på luftåpningene enn det som er angitt i bruksanvisningen. 3. Gjenta denne operasjonen minst 4-5 ganger, eller flere, om du har anledning. 4. Deretter kan du legge inn stadig mer ved, (men hele tiden i overensstemmelse med bruksanvisningen hva angår maksimal mengde brennstoff og la ovnen om mulig fremdeles være tent over lengre perioder. Forsøk i det minste i denne startfasen å unngå sykluser med kortvarige antenninger og slukkinger. 5. Ingen gjenstander må lenes opp mot komfyren under de første antenningene, og særlig ikke mot de lakkerte overflatene. De lakkerte overflatene må ikke berøres under oppvarmingen. 6. Når denne innarbeidingsfasen er over kan du bruke komfyren din som om den var en bil, og unngå brå oppvarminger med overdrevne mengder brennstoff. For å tenne ilden anbefaler vi at du bruker trefliser sammen med avispapir eller andre antenningsprodukter som finnes i handelen, UNNTATT alle flytende produkter, som f.eks. alkohol, bensin, olje og lignende Rev.09 NO 11

13 Luftåpningene (primær- og sekundærluft må åpnes samtidig, og luftreguleringen skal være innstilt for komfyrfunksjonen, dvs. at kommandospaken må være dyttet mot baksiden (du må eventuelt også åpne spjeldventilen som eventuelt er plassert på røykrøret. Når treet begynner å brenne kan du legge i mer brennstoff og regulere forbrenningsluften i henhold til indikasjonen i avsnitt 10. Under denne fasen må du aldri la komfyren være uten tilsyn. Du må aldri legge for mye brennstoff inn i komfyren (se tabellen over tekniske data - maksimal mengde brennstoff. For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade komfyren. Garantien dekker ikke skader som skyldes overoppheting av apparatet. 10. NORMAL FUNKSJON Apparatene med automatisk lukning (type 1 på døren må av sikkerhetsgrunner alltid fungere med døren til arnestedet igjen. (Unntatt når man legger i ved eller eventuelt fjerner aske. Apparater som ikke har dører med automatisk lukking (type 2 må være tilkoblet et eget røykrør eller skorstein. Funksjon med åpen dør er kun tillatt under overvåking. VIKTIG: Av sikkerhetshensyn må døren til arnestedet kun åpnes kun for ilegging av brennstoff. Døren til arnestedet må være stengt både når det er i bruk og når det ikke er i bruk. Komfyrens nominelle brennverdi oppnås med en trekk (depresjon på minst 12 Pa (=1,2 mm vannsøyle. Med luftåpningene som er plassert på framsiden av komfyren (Figur 1 reguleres uttaket av varme fra arnestedet. Luftåpningene må åpnes i forhold til varmebehovet. Best forbrenning (minimumsutslipp oppnås når det meste av forbrenningsluften passerer gjennom den sekundære luftåpningen ved ilegging av tre. Derfor må komfyren alltid brukes med døren lukkes for å unngå skader som følge av overoppheting (hamrede rester. Komfyren må aldri lastes for mye. For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade komfyren. Skader som følge av overoppheting dekkes ikke av garantien. PRIMÆRLUFT (nederste knott SEKUNDÆRLUFT (øverste knott MAMY STENGT ÅPEN SUPREMA STENGT ÅPEN ITALY Hard Top 1/3 STENGT ÅPEN Forbrenningsintensiteten, og dermed komfyrens brennverdi, avhenger av skorsteinen. Et godt trekk i skorsteinen krever en regulering med mindre forbrenningsluft, mens et dårlig trekk krever større mengde forbrenningsluft. VIKTIG: For å kontrollere at komfyren fungerer godt, kontroller at luften som kommer ut fra skorsteinen er gjennomsiktig. Hvis røyken er hvit betyr det at komfyren ikke er riktig regulert eller at veden er for våt. Hvis røyken er grå eller svart betyr det at forbrenningen ikke er komplett (det behøves mer sekundærluft. 11. BRUK AV STEKEOVNEN Legg i brennstoff etter å ha rengjort risten i arnestedet. Takket være luftinntaket for forbrenningen kan temperaturen ovnen påvirkes betydelig. Tilstrekkelig trekk i skorsteinen og godt rengjorte kanaler for luftstrømninger rundt ovnen er viktig for et godt stekeresultat. Luftreguleringskontrollen må trekkes fullstendig utover. Stekeplaten kan plasseres på forskjellige nivåer. Høye kaker og store steker skal settes inn på det laveste nivået. Lave kaker og kjeks plasseres på det midterste nivået. Det øverste nivået kan brukes til oppvarming eller bruning Rev.09 NO

14 12. FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER I overgangsperiodene, når utendørstemperaturen er høyere, vil det kunne forekomme forstyrrelser i skorsteinen som gjør at forbrenningsgassene ikke suges helt ut. Utløpsgassene føres ikke fullstendig ut (intens gasslukt. I slike tilfeller må du bevege risten oftere og øke forbrenningsluften. Legg deretter i en redusert mengde brennstoff, slik at denne brenner raskere (med utvikling av flamme, og på den måten stabiliseres trekket i skorsteinen. Kontroller deretter at alle rengjøringsåpninger og koblinger til skorsteiner er hermetiske. 13. VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING La feieren som er ansvarlig i området regulere installasjonen av komfyren, kobling til skorsteinen og ventilasjonen. For rengjøring av de emaljerte delene bruker du såpevann eller vaskemidler som ikke er slipende eller kjemisk aggressive. Hvis de kromkledte delene blir blåfargede grunnet overoppvarming kan du bøte på dette ved bruk av et egnet rengjøringsprodukt. VIKTIG: Du må kun bruke reservedeler som er uttrykkelig autorisert og levert av La Nordica. Ved behov ber vi deg ta kontakt med din spesialiserte forhandler. APPARATET MÅ IKKE ENDRES! RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Korrekt antenningsprosedyre, bruken av passende type og mengder brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i skorsteinen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt. Vi anbefaler at du foretar en komplett rengjøring minst en gang i året, eller når det skulle være nødvendig (problemer med dårlig funksjon og dårlig effektivitet. Denne operasjonen, som kun må utføres når komfyren er kald, må foretas av en godkjent feier som samtidig kan gjennomføre en inspeksjon. Rommet der røyken samles må rengjøres via en luke som er plassert under ovnen (etter å ha fjernet de to skruene som fester denne til fronten på selve komfyren Figur 8, eller fra oversiden. For dette formålet fjerner du sirklene på kokeplatene og demonterer røykrøret fra utløpsrøret. Rengjøringen må foretas med en børste og en støvsuger. Figur 8 Pass på at alle delene monteres og installeres på riktig måte igjen etter rengjøringen RENGJØRING AV GLASSET Dannelsen av smuss på glasset i døren forsinkes effektivt ved hjelp av en egen inngang for sekundærluft. Det er likevel ikke til å unngå at bruken av solid brennstoff (f.eks. fuktig tre, at glasset blir skittent, og dette må ikke anses som en defekt ved produktet. VIKTIG: Rengjøring av panoramaglasset må kun foretas når komfyren er avkjølt, dette for å unngå eksplosjon. Bruk uansett aldri slipende eller kjemisk aggressive kluter eller produkter. Korrekt antenningsprosedyre, bruk av passende type og mengder brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i pipen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt, og for at glasset skal holdes rent. HVIS GLASSET ØDELEGGES: Glassene er laget i resistent keramisk glass som tåler termiske svingninger på 750 C, og utsettes dermed ikke for termiske sjokk. At glasset ødelegges kan kun forårsakes av mekanisk sjokk (støt eller voldsom stengning av døren, etc.. Utskifting av dørglasset omfattes dermed ikke av garantien Rev.09 NO 13

15 13.3. RENGJØRING AV ASKESKUFFEN MAMY SUPREMA ITALY Hard Top Alle komfyrer/stekeovner og komfyrer fra LA NORDICA har en rist i arnestedet med tilhørende bevegelsesinnretning og en askeskuff for oppsamling av aske. Vi anbefaler at du tømmer askeskuffen jevnlig og sørger for at den aldri fylles helt opp, for at risten ikke varmes opp for mye. Vi anbefaler at du alltid lar det være omtrent 3-4 cm aske i arnestedet. ADVARSEL: Asken som er fjernet fra arnestedet må plasseres i en beholder laget i et ikke brennbart materiale, utstyrt med et vanntett lokk. Beholderen må plasseres på et gulv i ikke brennbart materiale, langt fra alle brennbare materialer, til all ilden er slukket og asken er fullstendig avkjølt. VIKTIG: Hvis risten av en eller annen grunn fjernes fra arnestedet er det VIKTIG at den flate delen med de trangeste askeåpningene plasseres oppover når risten settes på plass igjen, ellers vil det bli Figur 9 vanskelig å fjerne asken fra risten, se Figur MAJOLIKAFLISER Majolikaflisene til La NORDICA er håndverksmessig produsert, og kan dermed presentere mikroflekker striper og kromatiske uperfeksjoner. Disse egenskapene varsler om flisenes dyrebare natur. Emalje og majolika, på grunn av sine forskjellige dilatasjonskoeffisent, danner små sprekker (hårnett som vitner om produktenes ekthet. For rengjøring av majolikaen anbefaler vi at du bruker en myk og tørr klut, alle slags væsker vil kunne trenge inn i sprekkene og gjøre disse tydeligere. 14. SOMMERSTANS Rengjør arnestedet, ovnen og røykrøret: Fjern all aske og eventuelle alle rester av forbrenningen, steng alle dørene og tilhørende lufteåpninger og koble apparatet fra kaminen. Vi anbefaler at du rengjør røykrøret minst en gang året. Kontroller samtidig tilstanden til alle pakningene. Hvis pakningene ikke er perfekte og hele garanterer de ikke lenger at apparatet fungerer korrekt! I så tilfelle må pakningene skiftes ut. Hvis lokalet der apparatet er plassert er fuktig, må du plassere absorberende salter inne i arnestedet. Hvis du ønsker å beholde ovnens estetikk, må du beskytte støpejernsdelene med nøytral vaselin. 15. KOBLING AV RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS. Røykkanalen er den delen av røret som kobler produktet til røykrøret eller pipen, og i denne koblingen må disse enkle, men svært viktige prinsipper følges: Ikke under noen omstedigheter må du bruke en røykkanal som har mindre diameter enn diameteren til utgangskragen som produktet er ustyrt med: Hver horisontale meter av røykkanalen fører til et betydelig tap av trekk som eventuelt må kompenseres ved heving av røykrøret. Den horisontale delen må uansett aldri overstige 2m (UNI ; Alle eventuelle bøyer på røykkanalen reduserer trekket i pipen betydelig, og må eventuelt kompenseres ved ytterligere forlengelse av pipen. Normen UNI ITALIA forutsetter at bøyninger eller retningsvariasjoner ikke under noen omstendigheter må være flere enn 2, inkludert inngangen til røykrøret. Hvis du vil bruke skorsteinen til en kamin eller peis må du stenge kappen under punktet for der røykkanalen innføres pos. A Figur 10. Hvis skorsteinen er for stor (f.eks. cm 30x40 eller 40x50 må den kanaliseres med et stålrør på minst 200 mm i diameter, pos. B, i det du passer på å stenge plassen mellom selve røret og skorsteinen rett under kappen skikkelig, pos. C Rev.09 NO

16 C - Blokkering B A - Hermetisk lukning Inspeksjonsluke Figur 10 Kontakt forhandleren din for eventuell ytterligere informasjon Rev.09 NO 15

17 16. MONTERING MAMY SUPREMA ITALY Hard Top Rev.09 NO

18 ITALY Hard Top 17. TEKNISK BESKRIVELSE MAMY Rev.09 NO 17

19 SUPREMA ITALY Hard Top Rev.09 NO

20

21 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG (Wyroby Budowlane, Rozporządzeniem Komisji WE nr. 1935/2004 (Materiały i Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. N di identificazione Nr. identyfikacyjny - Identifikasjonsnummer - Идентификационный N 035 Emesso da - Wydany przez - Utstedt av - Выпущена SAMSVARSERKLÆRING I overensstemmelse med direktivet 89/106/EØF (konstruksjonsprodukter, EU-regulering nr. 1935/2004 (Materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med matvarer. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ В соответствии с Директивой 89/106/ЕЭС (Строительные Материалы, Директивой 2006/95 CE (Низкое напряжение, Директивой 2004/108 ЕС (ЭMC, Регламентом ЕС. 1935/2004 (Материалы и Предметы, входящие в контакт с пищевыми продуктами. La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Rodzaj urządzenia - Apparattype - Вид прибора Marchio commerciale Znak handlowy - Varemerke - Торговый знак Cucine a combustibile solido Ovner med solid brennstoff Печь на твёрдом топливе La NORDICA Modello o tipo Model lub typ - Modell eller type Модель или тип MAMY Uso - Zastosowanie - Bruk - Применение Costruttore Producent - Produsent - Завод-изготовитель Riscaldamento e cottura uso domestico Oppvarming av boareal Домашнее отопление La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Ente notificato - Jednostka notyfikowana - Teknisk kontrollorgan - Уполномоченный орган RRF 1625 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Zharmonizowane normy lub wyszczególnienia techniczne (ustalenia wdrożone zgodnie z regułami dobrej praktyki w sprawie bezpieczeństwa obowiązującymi w EWG to : Følgende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser som er i overensstemmelse med regler for god konstruksjonspraksis angående sikkerhet som gjelder i EU er benyttet: Согласованными нормами и техническими требованиями (наименования которые были применены по правилам техники по действующим правилам техники безопасности в ЕЭС, являются : Norme o altri riferimenti normative Normy lub inne dokumenty normatywne Standarder eller andre referansenormer Стандарты и другие нормативные требования RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 Rapporto di Prova ITT Raport Testów ITT Testrapport ITT Отчёт об испытаниях ITT RRF EN Informazioni marcatura CE Informacje o oznaczeniu CE Informasjon om CE-merking Информация о маркировке CE Vedi allegato Patrz załącznik Se vedlegg Смотреть приложение Condizioni particolari Warunki szczególne : - Spesielle betingelser : - Особые условия : In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. W charakterze producenta i/lub przedstawiciela upoważnionego przez firmę w granicach EWG, oświadcza się na własną odpowiedzialność, że urządzenia są zgodne z niezbędnymi wymogami przewidzianymi przez Dyrektywy podane powyżej. I egenskap av produsent og/eller autorisert representant for firmaet i EØF erklærer undertegnede på eget ansvar at apparatene er i overensstemmelse med kravene og forutsetningene i de ovennevnte direktivene. B качестве изготовителя и/или уполномоченного представителя компании в рамках ЕЭС, заявляют под собственной ответственностью, что приборы отвечают основным требованиям, предусмотренными перечисленными Директивами. 14/09/2005 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - Data i miejsce wydania - utstedelesdato og -sted - дата и место выпуска GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué ( nome, posizione e firma - nazwisko, stanowisko i podpis - navn, stilling og underskrift - имя, должность и подпись La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

22 INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACJE O OZNACZENIU CE INFORMASJON OM CE-MERKING ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ CE LA NORDICA S.p.A. 05 EN MAMY Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych Minimumsavstand til brennbare materialer Минимальное расстояние от возгораемых материалов Emissione di CO (13 % O 2 Emisja CO (13 % O 2 CO-utslipp (13 % O 2 Выделение CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisja pyłów (13 % O 2 Støvutslipp (13 % O 2 Выделение пыли (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie wodne pracy Maksimalt tillatt driftstrykk Максимально допустимое рабочее давление воды Temperatura gas di scarico Temperatura odprowadzanych gazów Temperatur på utslippsgassene Температура выхлопного газа Potenza termica nominale Znamionowa moc termiczna Nominell termisk ytelse Номинальная тепловая мощность Rendimento Wydajność Virkningsgrad КПД Tipi di combustibile Rodzaje paliwa Brennstoff Вид топлива Laterale / Boczna / Sidene / Боковое 15 cm Posteriore / Tylna / Baksiden / Заднее 15 cm 0,10 % ( < 1500 mg/m3 29 mg/m3 287 C 8 kw 77,5 % LEGNA - DREWNO - TRE - ДРОВА VKF Nr SINTEF Nr a B-VG Nr. RRF La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

23 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG (Wyroby Budowlane, Rozporządzeniem Komisji WE nr. 1935/2004 (Materiały i Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. N di identificazione Nr. identyfikacyjny - Identifikasjonsnummer - Идентификационный N 057 Emesso da - Wydany przez - Utstedt av - Выпущена SAMSVARSERKLÆRING I overensstemmelse med direktivet 89/106/EØF (konstruksjonsprodukter, EU-regulering nr. 1935/2004 (Materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med matvarer. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ В соответствии с Директивой 89/106/ЕЭС (Строительные Материалы, Директивой 2006/95 CE (Низкое напряжение, Директивой 2004/108 ЕС (ЭMC, Регламентом ЕС. 1935/2004 (Материалы и Предметы, входящие в контакт с пищевыми продуктами. La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Rodzaj urządzenia - Apparattype - Вид прибора Marchio commerciale Znak handlowy - Varemerke - Торговый знак Cucine a combustibile solido Ovner med solid brennstoff Печь на твёрдом топливе La NORDICA Modello o tipo Model lub typ - Modell eller type Модель или тип SUPREMA Uso - Zastosowanie - Bruk - Применение Costruttore Producent - Produsent - Завод-изготовитель Riscaldamento e cottura uso domestico Oppvarming av boareal Домашнее отопление La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Ente notificato - Jednostka notyfikowana - Teknisk kontrollorgan - Уполномоченный орган RRF 1625 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Zharmonizowane normy lub wyszczególnienia techniczne (ustalenia wdrożone zgodnie z regułami dobrej praktyki w sprawie bezpieczeństwa obowiązującymi w EWG to : Følgende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser som er i overensstemmelse med regler for god konstruksjonspraksis angående sikkerhet som gjelder i EU er benyttet: Согласованными нормами и техническими требованиями (наименования которые были применены по правилам техники по действующим правилам техники безопасности в ЕЭС, являются : Norme o altri riferimenti normative Normy lub inne dokumenty normatywne Standarder eller andre referansenormer Стандарты и другие нормативные требования RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 Rapporto di Prova ITT Raport Testów ITT Testrapport ITT Отчёт об испытаниях ITT RRF EN Informazioni marcatura CE Informacje o oznaczeniu CE Informasjon om CE-merking Информация о маркировке CE Vedi allegato Patrz załącznik Se vedlegg Смотреть приложение Condizioni particolari Warunki szczególne : - Spesielle betingelser : - Особые условия : In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. W charakterze producenta i/lub przedstawiciela upoważnionego przez firmę w granicach EWG, oświadcza się na własną odpowiedzialność, że urządzenia są zgodne z niezbędnymi wymogami przewidzianymi przez Dyrektywy podane powyżej. I egenskap av produsent og/eller autorisert representant for firmaet i EØF erklærer undertegnede på eget ansvar at apparatene er i overensstemmelse med kravene og forutsetningene i de ovennevnte direktivene. B качестве изготовителя и/или уполномоченного представителя компании в рамках ЕЭС, заявляют под собственной ответственностью, что приборы отвечают основным требованиям, предусмотренными перечисленными Директивами. 15/05/2006 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - Data i miejsce wydania - utstedelesdato og -sted - дата и место выпуска GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué ( nome, posizione e firma - nazwisko, stanowisko i podpis - navn, stilling og underskrift - имя, должность и подпись La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

24 INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACJE O OZNACZENIU CE INFORMASJON OM CE-MERKING ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ CE LA NORDICA S.p.A. 06 Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych Minimumsavstand til brennbare materialer Минимальное расстояние от возгораемых материалов Emissione di CO (13 % O 2 Emisja CO (13 % O 2 CO-utslipp (13 % O 2 Выделение CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisja pyłów (13 % O 2 Støvutslipp (13 % O 2 Выделение пыли (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie wodne pracy Maksimalt tillatt driftstrykk Максимально допустимое рабочее давление воды Temperatura gas di scarico Temperatura odprowadzanych gazów Temperatur på utslippsgassene Температура выхлопного газа Potenza termica nominale Znamionowa moc termiczna Nominell termisk ytelse Номинальная тепловая мощность Rendimento Wydajność Virkningsgrad КПД Tipi di combustibile Rodzaje paliwa Brennstoff Вид топлива EN SUPREMA Laterale / Boczna / Sidene / Боковое 15 cm Posteriore / Tylna / Baksiden / Заднее 15 cm 0,11% ( < 1500 mg/m3 31 mg/m3 246 C 8 kw 77,8 % LEGNA - DREWNO - TRE - ДРОВА VKF Nr SINTEF Nr a B-VG Nr. RO La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

25 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG (Wyroby Budowlane, Rozporządzeniem Komisji WE nr. 1935/2004 (Materiały i Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. N di identificazione Nr. identyfikacyjny - Identifikasjonsnummer - Идентификационный N 110 Emesso da - Wydany przez - Utstedt av - Выпущена SAMSVARSERKLÆRING I overensstemmelse med direktivet 89/106/EØF (konstruksjonsprodukter, EU-regulering nr. 1935/2004 (Materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med matvarer. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ В соответствии с Директивой 89/106/ЕЭС (Строительные Материалы, Директивой 2006/95 CE (Низкое напряжение, Директивой 2004/108 ЕС (ЭMC, Регламентом ЕС. 1935/2004 (Материалы и Предметы, входящие в контакт с пищевыми продуктами. La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Rodzaj urządzenia - Apparattype - Вид прибора Marchio commerciale Znak handlowy - Varemerke - Торговый знак Cucine a combustibile solido Ovner med solid brennstoff Печь на твёрдом топливе La NORDICA Modello o tipo Model lub typ - Modell eller type Модель или тип ITALY HARD TOP Uso - Zastosowanie - Bruk - Применение Costruttore Producent - Produsent - Завод-изготовитель Riscaldamento e cottura uso domestico Oppvarming av boareal Домашнее отопление La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Ente notificato - Jednostka notyfikowana - Teknisk kontrollorgan - Уполномоченный орган RRF 1625 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Zharmonizowane normy lub wyszczególnienia techniczne (ustalenia wdrożone zgodnie z regułami dobrej praktyki w sprawie bezpieczeństwa obowiązującymi w EWG to : Følgende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser som er i overensstemmelse med regler for god konstruksjonspraksis angående sikkerhet som gjelder i EU er benyttet: Согласованными нормами и техническими требованиями (наименования которые были применены по правилам техники по действующим правилам техники безопасности в ЕЭС, являются : Norme o altri riferimenti normative Normy lub inne dokumenty normatywne Standarder eller andre referansenormer Стандарты и другие нормативные требования RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 Rapporto di Prova ITT Raport Testów ITT Testrapport ITT Отчёт об испытаниях ITT RRF EN Informazioni marcatura CE Informacje o oznaczeniu CE Informasjon om CE-merking Информация о маркировке CE Vedi allegato Patrz załącznik Se vedlegg Смотреть приложение Condizioni particolari Warunki szczególne : - Spesielle betingelser : - Особые условия : In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. W charakterze producenta i/lub przedstawiciela upoważnionego przez firmę w granicach EWG, oświadcza się na własną odpowiedzialność, że urządzenia są zgodne z niezbędnymi wymogami przewidzianymi przez Dyrektywy podane powyżej. I egenskap av produsent og/eller autorisert representant for firmaet i EØF erklærer undertegnede på eget ansvar at apparatene er i overensstemmelse med kravene og forutsetningene i de ovennevnte direktivene. B качестве изготовителя и/или уполномоченного представителя компании в рамках ЕЭС, заявляют под собственной ответственностью, что приборы отвечают основным требованиям, предусмотренными перечисленными Директивами. 25/10/2010 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - Data i miejsce wydania - utstedelesdato og -sted - дата и место выпуска GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué ( nome, posizione e firma - nazwisko, stanowisko i podpis - navn, stilling og underskrift - имя, должность и подпись La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

26 INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACJE O OZNACZENIU CE INFORMASJON OM CE-MERKING ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ CE LA NORDICA S.p.A. 10 Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych Minimumsavstand til brennbare materialer Минимальное расстояние от возгораемых материалов Emissione di CO (13 % O 2 Emisja CO (13 % O 2 CO-utslipp (13 % O 2 Выделение CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisja pyłów (13 % O 2 Støvutslipp (13 % O 2 Выделение пыли (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie wodne pracy Maksimalt tillatt driftstrykk Максимально допустимое рабочее давление воды Temperatura gas di scarico Temperatura odprowadzanych gazów Temperatur på utslippsgassene Температура выхлопного газа Potenza termica nominale Znamionowa moc termiczna Nominell termisk ytelse Номинальная тепловая мощность Rendimento Wydajność Virkningsgrad КПД Tipi di combustibile Rodzaje paliwa Brennstoff Вид топлива EN ITALY HARD TOP Laterale / Boczna / Sidene / Боковое 35 cm Posteriore / Tylna / Baksiden / Заднее 40 cm 0,09 % ( < 1500 mg/m3 24 mg/m3 231 C 8 kw 74,8 % LEGNA - DREWNO - TRE - ДРОВА VKF Nr SINTEF Nr. 15a B-VG Nr. RRF AU La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI