Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202"

Transkript

1 Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap ERC37202

2 We were thinking of you when we made this product

3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! 3

4 Följande symboler finns i din bruksanvisning. Viktigt information rörande din personliga säkerhet och information hur man undviker att skada produkten. Allmän information och tips Miljö information Skrotning av gamla skåp Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 SÄKERHETSINFORMATION Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person. Användning Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning. Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom. Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror. Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder. Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar. Barn Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage. Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet. Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmetsåvidadeinteärav en typ som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet. 5

6 Innehåll Skrotning av gamla skåp... 4 SÄKERHETSINFORMATION... 5 ANVÄNDNING... 7 Innan skåpet startas för första gången... 7 Knappar och vred... 7 Användning av kylskåpet... 7 Starta kylen och ställ in rätt temperatur... 7 Avstängning... 7 Temperaturen i kylskåpet... 7 Att mäta temperaturen... 8 Inredning... 8 RÅD och TIPS... 8 Såkandusparaenergi... 8 Skåpet och miljön... 9 Miljövänlig användning... 9 SKÖTSEL... 9 Tag bort ventilationsgallret... 9 Rengöring... 9 Avfrosta kylskåpet Byte av lampa Om skåpet inte ska användas Vid längre semester eller bortavaro 10 OM NÅGOT INTE FUNGERAR TEKNISK INFORMATION INSTALLATION Anslutningssladd Packa upp Tag bort transportstöd Rengör Ställ skåpet på plats Omhängning av dörr Elanslutning

7 ANVÄNDNING Innan skåpet startas för första gången Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Användning av kylskåpet Knappar och vred Termostatvred Används för att starta och ställa in temperaturen. Starta kylen och ställ in rätt temperatur Vrid termostatvredet till önskat läge. Min : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur. Max : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur. H : Avstängt. Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig. Avstängning Vrid vredet moturs förbi snäppläget till "H". Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Temperaturen i kylskåpet Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca +5 C. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Bilden visar var det är varmast respektive kallast Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-) 7

8 Att mäta temperaturen Om temperaturen mäts med en lös termometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan. Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet. Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut. Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan. Tips: Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem. Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa. Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något. Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna. Inredning Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om. RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliten på maten blir bättre. Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året. Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet. Se till att tätningslisten är hel och ren. 8

9 Skåpet och miljön Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret. Alla delar i emballaget kan återvinnas. Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning. Miljövänlig användning Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information. Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt. Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring. Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi". SKÖTSEL Tag bort ventilationsgallret Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring. Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rakt ut. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas. Tag bort ventilationsgallret och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn. Rengöring Rengör skåpet regelbundet. Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas. 9

10 Avfrosta kylskåpet Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att : inte ställa in heta varor i skåpet inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan Byte av lampa Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten. Fäll gallret bakåt genom att lossa det i framkanten. Använd samma typ av halogenlampa; OM NÅGOT INTE FUNGERAR sockel E14, effekt max 25 W. Om skåpet inte ska användas Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma. Vid längre semester eller bortavaro Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan. Problem Möjlig orsak / Åtgärdsförslag Detärförvarmtikylen. Det är för kallt i kylen. Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylen." 10

11 Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet. Det rinner vatten i kylen. Det rinner vatten på golvet. Kompressorn går kontinuerligt. Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser. Skåpets ljudnivå är störande. Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan. Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången". Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt. I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats". 11

12 TEKNISK INFORMATION Modell ERC37202W8 Nettovolym kyl l 360 Energiförbrukning kwh/år 179 Dimension mm Höjd 1750 Bredd 600 Djup 600 INSTALLATION kommunen eller återförsäljaren för information. Anslutningssladd Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch. skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand. Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara. Packa upp Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. Tag bort transportstöd Tag bort tejpen och transportstöden som sitter på dörrsidorna innanför gångjärnen På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Rengör Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa. 12

13 Ställ skåpet på plats OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet. en skadat sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand. Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden. det kan orsaka kortslutning och risk för brand. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. risk för elektrisk stöt eller brand För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska: skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus. skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin. skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer. luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp skavaraminst4cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras a direkt över skåpet eller b bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt. a) b) 50mm skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för. * se dataskylt inuti skåpet. Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna. Klimatklass SN N ST T för omgivningstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +18 C till +38 C +18 C till +43 C Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 230 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. 13

14 Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats. Omhängning av dörr 1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. 2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan. 3. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas På skåpets ovansida. Byt plats på gångled och täckbrickan. På skåpets nedre del. Skruva loss gångleden. Flytta gångledstappen och dess plastbricka. Skruva fast gångleden på andra sidan. Justera nedre gångleden i höjdled med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret. 5. Flytta handtaget. Skruva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en dorn. Skruva fast handtaget i plugghålen. Tryck i de medföljande plastpluggarna i skruvhålen där handtaget tidigare satt. 5 Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats". Elanslutning Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag. Spänning: 230 V. Säkring: 10 A. Se även dataskylten på vänster sida i skåpet. 4 14

15 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til! 15

16 Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning: Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og skapets funksjon. Her finner du opplysninger om skapets betjening og praktiske bruk Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet. Ved skroting av skapet Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 16

17 SIKKERHET Ditt nye kjøleskap kan ha andre funksjoner enn det forrige. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere. Slik brukes skapet Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader. Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades ogmateninnikanbliødelagt. Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke. Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker. Barn Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet. ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for blokkeringer. ADVARSEL! Ikke bruk andre mekaniske redskaper for å få fortgang i tineprosessen enn de som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølekretsen. ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inni rommet der matvarene oppbevares, dersom apparatene ikke er uttrykkelig anbefalt av produsenten 17

18 Innhold Ved skroting av skapet SIKKERHET BRUKE Før skapet brukes for første gang. 19 Bruke kjøleseksjonen Betjeningsorganer Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur Avstengning Temperatur inne i kjøleskapet Måling av temperaturen Innsiden av skapet NYTTIG RÅD Energisparetips Skapet og miljøet For å verne miljøet VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen Rengjøring Avising av kjøleskapet Bytte av lyspære Når skapet ikke skal brukes HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE TEKNISKE DATA INSTALLASJON Tilslutningsledning Oppakking Fjerning av transportstøttene Rengjøring Installasjon av skapet Omhengsling av dør Nettilkobling

19 BRUKE Før skapet brukes for første gang Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon". Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren. Bruke kjøleseksjonen Betjeningsorganer Avstengning Vri bryteren mot klokken forbi klikket til "H". Kople strømstøpslet fra veggkontakten. Termostatkontroll Brukes for å skru på og velge ønsket temperatur. Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur Vri termostatkontrollen til den ønskede posisjonen. Min : Den nederste posisjonen på termostat- kontrollen resulterer i den høyeste temperaturen Max : Den høyeste posisjonen på termostat- kontrollen resulterer i den laveste temperaturen H : Skrudd av. La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet. Temperatur inne i kjøleskapet En passende temperatur inne i kjøleskapet er omtrent +5 C. Dersom termostatkontrollen er satt for kaldt, kan mat med høyt vanninnhold fryse dersom det er plassert i den kaldeste delen av kjøleskapet. Bildet viser de kaldeste og varmeste stedene i kjøleskapet. (- kalde; +varme) Kjøtt, fisk og melk bør settes i den kaldeste delen av skapet. 19

20 Måling av temperaturen Dersom temperaturen måles med et enkelt, vanlig termometer, bør det settes i et vannglass som plasseres sentralt inne i skapet. Dette vil gjenspeile temperaturen inne i matvarene. Ikke plasser termometer hengende eller liggende direkte på en hylle inne i skapet. Råd: Plasser matvarene med luft imellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem Ikke plasser matvarer direkte imot kuldeplaten på bakveggen, da de kan fryse fast. Plasser heller aldri varme produkter i skapet. Vent til de er avkjølte. Dekk til alle matvarer for å unngå at lukt og smak spres mellom dem. Innsiden av skapet Hyllene og dørrommene er avtagbare og kan lett flyttes. Noen hyller må løftes fra baksiden for å tas ut. Det nedre dørrommet og glasshyllen over grønnsaksskuffen må ikke fjernes. De trengs for å få nok luftsirkulasjon i skapet. Hyller med en høy kant bør plasseres medkantenmotdenbakreveggeni skapet for å unngå at matvarer kommer i kontakt med kjøleplaten. NYTTIG RÅD Energisparetips Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm. Unngåååpneskapetofteoglenge om gangen. Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket. Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året. La varme produkter kjøles ned før de legges i kjøleskapet. Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann. 20

21 Skapet og miljøet Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget. Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes. Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes. For å verne miljøet Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon. Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig. Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel. Følg rådene i kapitelet "Energisparetips". VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen Ventilasjonsgrillen kan tas av, for eksempel for å vaskes, eller for å støvsuge under skapet. Pass på at døren er åpen når ventilasjonsgrillen tas av. Klikk av den øvre delen av grillen ved å dra ut og ned. Dra så grillen rett ut for å ta den helt av. Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt. Gjør drypperennen i kjøleskapet ren med bomullspinner eller en piperenser. Dersom avrenningsrøret er tettet, kan en plastkledd gardinspiral brukes. Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren. Rengjøring Rengjør skapet regelmessig. Når skapet flyttes, løft det i frontkanten forikkeåskrapegulvet. 21

22 Avising av kjøleskapet Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stopper. Man kan unngå unødig isdannelse ved: Ikke å putte varme matvarer i skapet. Unngå å åpne døren ofte eller holde den åpen for lenge. Ikke plasser matvarer direkte mot den kalde kjøleplaten. Bytte av lyspære Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten. Bruk samme type halogenlyspære; V, E14 sokkel med maksimum effekt på 25 W. Når skapet ikke skal brukes Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt. Dersom skapet beholdes på, spør noenomåsjekkedetnåogda,forå unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd. HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor. Problem Deterforvarmtinnei kjøleskapet. Det er for kaldt inne i kjøleskapet. Mulig årsak / Løsning Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Still inn en høyere temperatur. Grønnsaker og andre produkter som lett kan fryseerplassertpåenhyllesomer"forkald". Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". 22

23 Vannet renner inne i kjøleskapet. Det er vann på kjøleplaten inne i kjøleskapet. Vannet kommer ut på gulvet. Kompressoren går kontinuerlig. Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser. Skapets lydnivå er for høyt. Rens vanndreneringen og drenshullet inne i kjøleskapet, for eksempel med bomullspinner eller en liten flaskekost. Noen matvarer kan være plassert slik at de hindrer vannet i å renne ut drensløpet. Dette er normalt. Under automatisk avising vil rimet smelte på kjøleplaten. Plasser drensslangen på baksiden av skapet over drensbollen. Se kapitlet "Før skapet brukes for første gang". Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Skapet er ikke slått på. Detkommerikkestrømfremtilskapet.(Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass. Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet". 23

24 TEKNISKE DATA Modell ERC37202W8 Nettovolum Kjøleskap l 360 Energiforbruk kwh/år 179 Dimension mm Høyde 1750 Bredde 600 Dybde 600 INSTALLASJON Tilslutningsledning Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann. Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare. Oppakking Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren. Ikke la barn leke med emballasjen Plastfilmen kan medføre kvelningsfare. Fjerning av transportstøttene Fjern tapen og transportsikringen fra Siden av dørene Innsiden av dørhengslene På visse modeller ligger det et lyddempende underlag under skapet. Ikke fjern dette underlaget. Rengjøring Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut. 24

25 Installasjon av skapet OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov. Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er flatklemt eller skadet. etskadetstøpselog tilslutningsledning kan forårsake overoppheting og branntilløp. Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen. dette kan forørsake kortslutning eller brann. Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn. feil her kan gi elektrisk støt eller brann. For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at: Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys. Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin. Skapetstårrettogpåallefirehjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen. eventuelt overskap må være minst 4 cm. Ventilasjonsrommet kan enten være a) direkte over skapet eller b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp. a) b) 50mm Skapetstårpåetstedmeden omgivelses- temperatur som tilsvarer den klimatklassen* som skapet er konstruert for. * Se dataskiltet i skapet Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de forskjellige klimatklassene Klimaklassen SN N for en omgivelsetemperatur på +10 C til +32 C +16 C til +32 C ST +18 C til +38 C T +18 C til +43 C Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert. Ventilasjonsrommet over skapet og 25

26 Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 230 mm for å kunne åpne døren nok slik at hyllene kan taes ut. Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet. Omhengsling av dør 1. Lukk skapet og trekk ut støpselet fra stikkontakten. 2. Ta av ventilasjonsgrillen. Det er en del på denne grillen som kan tas av. Ta den av og sett den på den andre siden. 3. Legg skapet på en treplanke eller lignende når det legges ned. Senere når det skal settes opp igjen er det lettere å få tak p.g.a. planken Løft skapet og sett på ventilasjonsgrillen. 5. Skru av håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på den andre siden med en dor. Fest håndtaket i hullene på pluggene. Trykk så i plastdekslene i hullene hvor håndtaket var festet før. 5 Sett skapet på plass. Sjekk at det står rett. Se kapittelet "Installasjon" Øverst på skapet: Fjern hengselstappen og plastdekslet. På den nedre delen av skapet. Skru av hengslet. Ta av hengselstappen og plastdekslet. Fest hengslet på den andre siden. Fjern eventuelt slark i døren ved å justerehøydenpådetnedrehengslet med den medfølgende fastnøkkelen. Fest med låsemutteren. Nettilkobling Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt. Spenning: 230 V. Sikring: 10 A. Se dataskiltet på venstre side i skapet. 26

27 27

28 /

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3688KG8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3688KG8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX A70320-GS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX A70320-GS i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QT3020W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QT3020W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kyl-/frysskåp Kjøle-/fryseskap Køle-/fryseskab ERFX36700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Kjøleskap Køleskab EREX35700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Frysskåp Fryseskap Fryseskab EUFX23700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryseskap EUF29200, EUF29201 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERES3500X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900446

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERES3500X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900446 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ERFX36700W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

QT3151 QT3155 QT3159 Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Fryseskap

QT3151 QT3155 QT3159 Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Fryseskap QT35 QT355 QT359 Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryseskap Säkerhetsinformation Ditt nya fryskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE Frysskåp / Fryseskap/ Pakastinkaappi / Fryseskab BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE SE EU7708C FI 818 17 91--03/2 DK Viktig informasjon om sikkerhet Ditt nye fryseskap kan ha andre funksjoner enn

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR2519K

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR2519K Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer