Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202"

Transkript

1 Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap ERC37202

2 We were thinking of you when we made this product

3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! 3

4 Följande symboler finns i din bruksanvisning. Viktigt information rörande din personliga säkerhet och information hur man undviker att skada produkten. Allmän information och tips Miljö information Skrotning av gamla skåp Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 SÄKERHETSINFORMATION Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person. Användning Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning. Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom. Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror. Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder. Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar. Barn Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage. Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet. Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmetsåvidadeinteärav en typ som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet. 5

6 Innehåll Skrotning av gamla skåp... 4 SÄKERHETSINFORMATION... 5 ANVÄNDNING... 7 Innan skåpet startas för första gången... 7 Knappar och vred... 7 Användning av kylskåpet... 7 Starta kylen och ställ in rätt temperatur... 7 Avstängning... 7 Temperaturen i kylskåpet... 7 Att mäta temperaturen... 8 Inredning... 8 RÅD och TIPS... 8 Såkandusparaenergi... 8 Skåpet och miljön... 9 Miljövänlig användning... 9 SKÖTSEL... 9 Tag bort ventilationsgallret... 9 Rengöring... 9 Avfrosta kylskåpet Byte av lampa Om skåpet inte ska användas Vid längre semester eller bortavaro 10 OM NÅGOT INTE FUNGERAR TEKNISK INFORMATION INSTALLATION Anslutningssladd Packa upp Tag bort transportstöd Rengör Ställ skåpet på plats Omhängning av dörr Elanslutning

7 ANVÄNDNING Innan skåpet startas för första gången Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Användning av kylskåpet Knappar och vred Termostatvred Används för att starta och ställa in temperaturen. Starta kylen och ställ in rätt temperatur Vrid termostatvredet till önskat läge. Min : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur. Max : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur. H : Avstängt. Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig. Avstängning Vrid vredet moturs förbi snäppläget till "H". Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Temperaturen i kylskåpet Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca +5 C. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Bilden visar var det är varmast respektive kallast Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-) 7

8 Att mäta temperaturen Om temperaturen mäts med en lös termometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan. Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet. Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut. Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan. Tips: Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem. Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa. Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något. Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna. Inredning Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om. RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliten på maten blir bättre. Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året. Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet. Se till att tätningslisten är hel och ren. 8

9 Skåpet och miljön Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret. Alla delar i emballaget kan återvinnas. Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning. Miljövänlig användning Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information. Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt. Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring. Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi". SKÖTSEL Tag bort ventilationsgallret Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring. Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rakt ut. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas. Tag bort ventilationsgallret och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn. Rengöring Rengör skåpet regelbundet. Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas. 9

10 Avfrosta kylskåpet Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att : inte ställa in heta varor i skåpet inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan Byte av lampa Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten. Fäll gallret bakåt genom att lossa det i framkanten. Använd samma typ av halogenlampa; OM NÅGOT INTE FUNGERAR sockel E14, effekt max 25 W. Om skåpet inte ska användas Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma. Vid längre semester eller bortavaro Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan. Problem Möjlig orsak / Åtgärdsförslag Detärförvarmtikylen. Det är för kallt i kylen. Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylen." 10

11 Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet. Det rinner vatten i kylen. Det rinner vatten på golvet. Kompressorn går kontinuerligt. Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser. Skåpets ljudnivå är störande. Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan. Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången". Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt. I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats". 11

12 TEKNISK INFORMATION Modell ERC37202W8 Nettovolym kyl l 360 Energiförbrukning kwh/år 179 Dimension mm Höjd 1750 Bredd 600 Djup 600 INSTALLATION kommunen eller återförsäljaren för information. Anslutningssladd Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch. skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand. Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara. Packa upp Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. Tag bort transportstöd Tag bort tejpen och transportstöden som sitter på dörrsidorna innanför gångjärnen På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Rengör Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa. 12

13 Ställ skåpet på plats OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet. en skadat sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand. Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden. det kan orsaka kortslutning och risk för brand. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. risk för elektrisk stöt eller brand För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska: skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus. skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin. skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer. luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp skavaraminst4cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras a direkt över skåpet eller b bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt. a) b) 50mm skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för. * se dataskylt inuti skåpet. Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna. Klimatklass SN N ST T för omgivningstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +18 C till +38 C +18 C till +43 C Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 230 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. 13

14 Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats. Omhängning av dörr 1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. 2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan. 3. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas På skåpets ovansida. Byt plats på gångled och täckbrickan. På skåpets nedre del. Skruva loss gångleden. Flytta gångledstappen och dess plastbricka. Skruva fast gångleden på andra sidan. Justera nedre gångleden i höjdled med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret. 5. Flytta handtaget. Skruva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en dorn. Skruva fast handtaget i plugghålen. Tryck i de medföljande plastpluggarna i skruvhålen där handtaget tidigare satt. 5 Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats". Elanslutning Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag. Spänning: 230 V. Säkring: 10 A. Se även dataskylten på vänster sida i skåpet. 4 14

15 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til! 15

16 Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning: Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og skapets funksjon. Her finner du opplysninger om skapets betjening og praktiske bruk Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet. Ved skroting av skapet Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 16

17 SIKKERHET Ditt nye kjøleskap kan ha andre funksjoner enn det forrige. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere. Slik brukes skapet Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader. Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades ogmateninnikanbliødelagt. Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke. Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker. Barn Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet. ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for blokkeringer. ADVARSEL! Ikke bruk andre mekaniske redskaper for å få fortgang i tineprosessen enn de som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølekretsen. ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inni rommet der matvarene oppbevares, dersom apparatene ikke er uttrykkelig anbefalt av produsenten 17

18 Innhold Ved skroting av skapet SIKKERHET BRUKE Før skapet brukes for første gang. 19 Bruke kjøleseksjonen Betjeningsorganer Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur Avstengning Temperatur inne i kjøleskapet Måling av temperaturen Innsiden av skapet NYTTIG RÅD Energisparetips Skapet og miljøet For å verne miljøet VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen Rengjøring Avising av kjøleskapet Bytte av lyspære Når skapet ikke skal brukes HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE TEKNISKE DATA INSTALLASJON Tilslutningsledning Oppakking Fjerning av transportstøttene Rengjøring Installasjon av skapet Omhengsling av dør Nettilkobling

19 BRUKE Før skapet brukes for første gang Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon". Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren. Bruke kjøleseksjonen Betjeningsorganer Avstengning Vri bryteren mot klokken forbi klikket til "H". Kople strømstøpslet fra veggkontakten. Termostatkontroll Brukes for å skru på og velge ønsket temperatur. Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur Vri termostatkontrollen til den ønskede posisjonen. Min : Den nederste posisjonen på termostat- kontrollen resulterer i den høyeste temperaturen Max : Den høyeste posisjonen på termostat- kontrollen resulterer i den laveste temperaturen H : Skrudd av. La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet. Temperatur inne i kjøleskapet En passende temperatur inne i kjøleskapet er omtrent +5 C. Dersom termostatkontrollen er satt for kaldt, kan mat med høyt vanninnhold fryse dersom det er plassert i den kaldeste delen av kjøleskapet. Bildet viser de kaldeste og varmeste stedene i kjøleskapet. (- kalde; +varme) Kjøtt, fisk og melk bør settes i den kaldeste delen av skapet. 19

20 Måling av temperaturen Dersom temperaturen måles med et enkelt, vanlig termometer, bør det settes i et vannglass som plasseres sentralt inne i skapet. Dette vil gjenspeile temperaturen inne i matvarene. Ikke plasser termometer hengende eller liggende direkte på en hylle inne i skapet. Råd: Plasser matvarene med luft imellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem Ikke plasser matvarer direkte imot kuldeplaten på bakveggen, da de kan fryse fast. Plasser heller aldri varme produkter i skapet. Vent til de er avkjølte. Dekk til alle matvarer for å unngå at lukt og smak spres mellom dem. Innsiden av skapet Hyllene og dørrommene er avtagbare og kan lett flyttes. Noen hyller må løftes fra baksiden for å tas ut. Det nedre dørrommet og glasshyllen over grønnsaksskuffen må ikke fjernes. De trengs for å få nok luftsirkulasjon i skapet. Hyller med en høy kant bør plasseres medkantenmotdenbakreveggeni skapet for å unngå at matvarer kommer i kontakt med kjøleplaten. NYTTIG RÅD Energisparetips Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm. Unngåååpneskapetofteoglenge om gangen. Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket. Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året. La varme produkter kjøles ned før de legges i kjøleskapet. Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann. 20

21 Skapet og miljøet Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget. Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes. Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes. For å verne miljøet Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon. Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig. Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel. Følg rådene i kapitelet "Energisparetips". VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen Ventilasjonsgrillen kan tas av, for eksempel for å vaskes, eller for å støvsuge under skapet. Pass på at døren er åpen når ventilasjonsgrillen tas av. Klikk av den øvre delen av grillen ved å dra ut og ned. Dra så grillen rett ut for å ta den helt av. Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt. Gjør drypperennen i kjøleskapet ren med bomullspinner eller en piperenser. Dersom avrenningsrøret er tettet, kan en plastkledd gardinspiral brukes. Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren. Rengjøring Rengjør skapet regelmessig. Når skapet flyttes, løft det i frontkanten forikkeåskrapegulvet. 21

22 Avising av kjøleskapet Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stopper. Man kan unngå unødig isdannelse ved: Ikke å putte varme matvarer i skapet. Unngå å åpne døren ofte eller holde den åpen for lenge. Ikke plasser matvarer direkte mot den kalde kjøleplaten. Bytte av lyspære Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten. Bruk samme type halogenlyspære; V, E14 sokkel med maksimum effekt på 25 W. Når skapet ikke skal brukes Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt. Dersom skapet beholdes på, spør noenomåsjekkedetnåogda,forå unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd. HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor. Problem Deterforvarmtinnei kjøleskapet. Det er for kaldt inne i kjøleskapet. Mulig årsak / Løsning Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Still inn en høyere temperatur. Grønnsaker og andre produkter som lett kan fryseerplassertpåenhyllesomer"forkald". Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". 22

23 Vannet renner inne i kjøleskapet. Det er vann på kjøleplaten inne i kjøleskapet. Vannet kommer ut på gulvet. Kompressoren går kontinuerlig. Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser. Skapets lydnivå er for høyt. Rens vanndreneringen og drenshullet inne i kjøleskapet, for eksempel med bomullspinner eller en liten flaskekost. Noen matvarer kan være plassert slik at de hindrer vannet i å renne ut drensløpet. Dette er normalt. Under automatisk avising vil rimet smelte på kjøleplaten. Plasser drensslangen på baksiden av skapet over drensbollen. Se kapitlet "Før skapet brukes for første gang". Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Skapet er ikke slått på. Detkommerikkestrømfremtilskapet.(Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass. Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet". 23

24 TEKNISKE DATA Modell ERC37202W8 Nettovolum Kjøleskap l 360 Energiforbruk kwh/år 179 Dimension mm Høyde 1750 Bredde 600 Dybde 600 INSTALLASJON Tilslutningsledning Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann. Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare. Oppakking Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren. Ikke la barn leke med emballasjen Plastfilmen kan medføre kvelningsfare. Fjerning av transportstøttene Fjern tapen og transportsikringen fra Siden av dørene Innsiden av dørhengslene På visse modeller ligger det et lyddempende underlag under skapet. Ikke fjern dette underlaget. Rengjøring Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut. 24

25 Installasjon av skapet OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov. Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er flatklemt eller skadet. etskadetstøpselog tilslutningsledning kan forårsake overoppheting og branntilløp. Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen. dette kan forørsake kortslutning eller brann. Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn. feil her kan gi elektrisk støt eller brann. For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at: Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys. Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin. Skapetstårrettogpåallefirehjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen. eventuelt overskap må være minst 4 cm. Ventilasjonsrommet kan enten være a) direkte over skapet eller b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp. a) b) 50mm Skapetstårpåetstedmeden omgivelses- temperatur som tilsvarer den klimatklassen* som skapet er konstruert for. * Se dataskiltet i skapet Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de forskjellige klimatklassene Klimaklassen SN N for en omgivelsetemperatur på +10 C til +32 C +16 C til +32 C ST +18 C til +38 C T +18 C til +43 C Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert. Ventilasjonsrommet over skapet og 25

26 Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 230 mm for å kunne åpne døren nok slik at hyllene kan taes ut. Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet. Omhengsling av dør 1. Lukk skapet og trekk ut støpselet fra stikkontakten. 2. Ta av ventilasjonsgrillen. Det er en del på denne grillen som kan tas av. Ta den av og sett den på den andre siden. 3. Legg skapet på en treplanke eller lignende når det legges ned. Senere når det skal settes opp igjen er det lettere å få tak p.g.a. planken Løft skapet og sett på ventilasjonsgrillen. 5. Skru av håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på den andre siden med en dor. Fest håndtaket i hullene på pluggene. Trykk så i plastdekslene i hullene hvor håndtaket var festet før. 5 Sett skapet på plass. Sjekk at det står rett. Se kapittelet "Installasjon" Øverst på skapet: Fjern hengselstappen og plastdekslet. På den nedre delen av skapet. Skru av hengslet. Ta av hengselstappen og plastdekslet. Fest hengslet på den andre siden. Fjern eventuelt slark i døren ved å justerehøydenpådetnedrehengslet med den medfølgende fastnøkkelen. Fest med låsemutteren. Nettilkobling Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt. Spenning: 230 V. Sikring: 10 A. Se dataskiltet på venstre side i skapet. 26

27 27

28 /