NYTENKING på dagsorden EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTENKING på dagsorden EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2014"

Transkript

1 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2014 NYTENKING på dagsorden Samfunn og næringsliv står overfor en rekke nye problemstillinger som gjør det nødvendig å jobbe smartere, for å sikre konkurransekraft og bli foretrukket av brukere og kunder. Side 6 15 NYE MÅTER Å LØSE NØKKELEN TIL SUKSESS MORGENDAGENS Små- og mellomstore bedrifter UTFORDRINGER må i større grad stå sammen Leder ved Norconsult Helgeland, og bygge nettverk når de Morten Rimer, mener innovasjon kontakter de store og kreativitet er veien kundene i markedet. å gå for å oppnå bedre Side løsninger og resultater. Side 11 Et medlemsmagasin fra:

2 MONO et magasin for næringslivet i Ranaregionen Utgiver: Ranaregionen Næringsforening (RNF) Ansvarlig redaktør: Trine Rimer Opplag: 1200 Redaksjon: Mye i media AS; Eldbjørg Fagerjord Geir Vea Anette Fredriksen Grafisk produksjon: Mye i media MYME0395 Foto: Rami Abood Skonseng Geir Vea Neste utgave: Oktober 2014 Distribusjon: Alle medlemsbedrifter i RNF, politikere og Mo i Rana Lufthavn Kontakt Marianne Jensen for annonsepriser. tlf Pris for medlemskap i RNF finner du på RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING Campus Helgeland Torggata 1B 8622 Mo i Rana Telefon: Postadresse: Postboks Mo i Rana e-post: TIPS OSS! Har du en sak du mener vi bør skrive om? TIPS OSS GJERNE! Ta kontakt med: Mye i media på telefon eller på eller kontakt RNF; Hvor viktig er innovasjon i din virksomhet? Politikere og næringslivsledere framhever at ny kunnskap og innovasjon er grunnleggende for å sikre framtidig verdiskaping og vekst. Trolig har Helgeland mye å hente på å skape en bedre innovasjonskultur med bred medvirkning, læring og vekst som mål. Hovedtemaet i denne utgaven av Mono er derfor innovasjon for å sikre konkurranseevne og overlevelse. Historien viser at framtiden aldri blir som forventet og aldri før har vel utviklingen gått så fort. Forbruksmønster endres, ny teknologi utvikles og verdensøkonomien går i bølger. Historien viser også at det er mulig å identifisere noen trender; IKT vil fortsette å gi nye og bedre måter å kommunisere på, eldrebølge og klimakrise påvirker oss allerede. I tillegg har vi en lang rekke med usikkerhetsmomenter, som et finanskrakk i Kina, boikott fra Russland eller et større fall i olje- og gassprisene. Er vi forberedt? Blir medarbeiderne i din virksomhet stimulert til å se nye muligheter og settes det av nok tid og ressurser til å gjennomføre kontinuerlige endringer? Innovasjonsprosesser tar ulike former og skapes i alle yrker og sektorer. Ofte ut i fra kombinasjoner av allerede eksisterende løsninger og kunnskap, men på nye måter. Det bør føles litt som å hoppe utfor fjellkanten og lære seg å fly underveis. Helgeland trenger for eksempel innovasjonsaktivitet både innen handel, reiseliv, industri, landbruk og undervisning. I tillegg kan innovasjon bidra til å løse samfunnsutfordringer innen miljø, helse og samferdsel. Det er krevende å utfordre egne grenser, få på plass risikokapital og ikke minst mobilisere ansatte og opprettholde nødvendig driv for endring. Prosessene er gjerne komplekse og inkluderer mange ulike aktører, rammebetingelser og markeder. Men vi bør ikke være fornøyd med status quo og tidligere suksess. I sommer utlyste Forskningsrådet 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter med frist 15. oktober. Jeg gleder meg til at bedrifter og forskningsmiljø på Helgeland drar i land sin andel av potten. Ranaregionen Næringsforening Daglig leder Trine Rimer Det bør føles litt som å hoppe utfor fjellkanten og lære seg å fly underveis

3 INNHOLD Side 4-5: Litt om mye Side 6-7 : Håper på utvidelse Side 8: Farger verden Side 9 : Seriøs konkurranse Ferievikar Emil Sorsell i Colorana pakker en liten ordre med spesialpigmenter til en kunde. Side 10: Livsviktig nytenking Side 11: Besparende innovasjon Side 12-13: Tilbake til arbeidslivet Side 14-15: Offentlige innkjøp Side 16: LinkedIn Side 17: Allsidig seniorrådgiver Side 18: Nytt om navn Side 19: Ny i foreninga Som medlem i RNF får du: Kontakt med det største forumet for bedrifter i Rana. Bidra sammen med andre til næringsutvikling i Rana og omegn. Delta på de viktigste møteplassene for bedrifter i regionen. Tilgang til viktig og nyttig informasjon om det som skjer i næringslivet. Næringslivets viktigste møteplass Hvis du jobber i næringslivet i Rana og omegn, kan RNF være et viktig nettverk for å treffe de mest toneangivende næringsaktørene i regionen og knytte kontakt med samarbeidspartnere og kunder. Foreningen tilbyr faglig inspirasjon og sosiale møteplasser, og er den nest største næringsforeningen i Nord-Norge med vel 400 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser og konkurransekraft. Vil du bli medlem eller vite mer om oss, kan du klikke deg inn på foreningens hjemmeside

4 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2014 NYE MÅTER Å LØSE NØKKELEN TIL SUKSESS MORGENDAGENS Små- og mellomstore bedrifter UTFORDRINGER må i større grad stå sammen Leder ved Norconsult Helgeland, og bygge nettverk når de Morten Rimer, mener innovasjon kontakter de store og kreativitet er veien kundene i markedet. å gå for å oppnå bedre Side løsninger og resultater. Side 11 NYTENKING på dagsorden Samfunn og næringsliv står overfor en rekke nye problemstillinger som gjør det nødvendig å jobbe smartere, for å sikre konkurransekraft og bli foretrukket av brukere og kunder. Side 6 15 Et medlemsmagasin fra: MONO, det ferske magasinet du holder i hånda, er næringslivets eneste felleskanal i distriktet derav navnet Mono. Her får Ranaregionen Næringsforenings medlemmer komme til ordet og du kan lese om stoffområder som er aktuelle for næringslivet i Rana og omegn. NETTVERKSBYGGING FOR KULTUR- OG OPPLEVELSES- NÆRINGA I RANA-REGIONEN Rana Utviklingsselskap og Ranaregionen Næringsforening har fått støtte fra VRI Nordland for å etablere et bedriftsnettverk som styrker kultur- og opplevelsesnæringens samhandling, synlighet og rammevilkår. VRI Nordland er forskningsrådets satsning på forskning og innovasjon i regionene, og skal bidra til økt konkurranseevne og verdiskapning. I denne forbindelse vil det bli holdt flere dialogmøter med relevante aktører innen kultur- og opplevelsesnæringa i løpet av høsten. I tillegg vil RU og RNF invitere en forsker og en representant fra et vellykket bedriftsnettverk som vil dele sine erfaringer og motivere deltakerne i nettverket. FORSKNINGSRÅDET LYSER UT 850 MILLIONER KRONER Det satses på innovasjonsforskning i næringslivet når Forskningsrådet lyser ut tidenes pott. Hele 850 millioner kroner er øremerket innovasjonsprosjekter i næringslivet. For første gang kan bedrifter og andre søkere levere prosjektideer i forkant av en prosjektsøknad. Innovasjonsprosjekter i næringslivet er forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til innovasjon og verdiskaping i de bedriftene og næringslivsorganisasjonene som deltar i prosjektene. Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet. Vår konkurransekraft vil være helt avhengig av at vi kan utvikle et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv. Dette tilbudet, sammen med vår løpende behandling av skattefunn-søknader, setter oss i stand til å yte bedre service for våre viktige partnere og kunder i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. Midlene kan søkes av bedrifter, grupper av bedrifter og næringslivsorganisasjoner, som regel i samarbeid med forskningsmiljøer. Å styrke virkemiddelet BIA (brukerstyrt innovasjonsarena) har derfor i de siste årene stått øverst på Forskningsrådets prioriteringsliste, sier han. Forskningsrådets innovasjonstilbud til næringslivet er i år samlet og har en felles søknadsfrist 15. oktober FORSKNING SOM BEGEISTRER Forskningsdagene i september er en årlig, nasjonal festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner formidler forskning i praksis, på ulike måter. Årets hovedtema er kommunikasjon. Norges forskningsråd i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Universitetet i Nordland og Høyskolen i Nesna med flere står bak. Blant annet inviteres ungdomsskole- og videregående elever til foredrag med sivilingeniør og programleder Ole Andre Sivertsen om hvorfor vi velger som vi gjør, både med tanke på kjæreste, bil eller jobb. Dette skjer i Kinoteatert, Mo i Rana, 24. september. Dagen etter inntar 150 skoleelever fra 6. skoletrinn Campus Helgeland for å være med på årets nysgjerrigperdag. 25. september kan du få med deg «Norgeshistorien på 120 minutter» med Frank Åarebrot på Campus Helgeland. STARTER NORGESTURNÉ PÅ DEN 10. SMELTEDIGELEN 8. oktober åpner Smeltedigelen dørene for tiende gang. Da er det konsert med Halvdan Sivertsen som for tiden er på Norgesturné med konseptet Hus ved havet og starter turneen på Smeltedigelen. Med seg har han sine faste scenekollegaer Rune Mathisen, Trond-Viggo Solås, Tore Johansen og Håvar Bendiksen. Musikkfestivalen byr også på andre godbiter som Sigrid Brennhaug, Igor Kill og familien Baluber, DIOC og Hildegunn, Skandinavias showdronning Lill Lindfors. Musikkfestivalen satser på internasjonalitet, fest, identitet, dugnad og musikk. Musikkvalget reflekterer festivalens geografiske tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord-Norge og Barentsregionen.

5 NÆRINGSARENA HELGELAND PÅ TURNÉ Næringsforeningene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana ønsker å styrke kunnskaps- og næringsmiljøene på Helgeland i fellesskap. I uke 37 drar de på helgelandsturné for å presentere nye tanker og få tilbakemeldinger og forslag til samarbeidsprosjekter. Bli med på næringslivslunsjen 9. september, da besøker de Mo i Rana. Helgeland er i kontinuerlig forandring og modernisering, men er også mer fragmentert på mange måter. Befolkningsgrunnlaget er i endring og kommunestrukturen er under press. Samtidig er det mange virksomheter som gjør det bra innen sine fagfelt og vi har naturressurser med et betydelig verdiskapingspotensiale. Ja, vi har masse muligheter, om vi skjøtter oss riktig, mener Trine Rimer daglig leder i Ranaregionen Næringsforening. Trenden er stadig mer spesialisert kunnskap, likevel tror Rimer at morgendagen blir mer tverrfaglig og grenseoverskridende. Næringsarena Helgeland er en samarbeidsallianse mellom næringsforeninger på Helgeland. F.v. Sverre Knut Andresen fra Sandnessjøen, John Arne Warholm fra Brønnøysund, Trine Rimer fra Rana og Bjørn Larsen fra Mosjøen. TEKNOLOGIOVERFØRINGER Leverandørindustrien sysselsetter nær mennesker i bedrifter. I disse bedriftene foregår det omfattende innovasjon for å øke utvinning, redusere kostnader eller gjøre det enklere å oppdage nye felt og forekomster. Dette er kunnskap som også kan komme andre næringer til gode. Den kan lastes ned via denne lenken BYGGER FRAMTIDSRETTET SORTERINGSANLEGG Avfallsmottaket HAF skal etablere et framtidsrettet sorteringsanlegg på Søndre felt i Mo i Rana. Vi ønsker å flytte noe av det vi kjører til Røssvoll nærmere sentrum. Dette gjelder spesielt papp, papir, glass- og metallemballasje og EE-avfall. Andre avfallstyper som kan være aktuelle får vi se på etter hvert. Vi prioriterer avfallet som skal sendes med tog. I dag kjøres dette til Røssvoll før det blir lagret, omlastet, og kjørt i retur til jernbanen. Ved å etablere et anlegg nærmere jernbanen vil vi spare både miljøet og kroner, sier daglig leder ved HAF, Geir Nerdal. Avfallet på Røssvoll sorteres under åpen himmel, og er derfor mer utsatt for vær og vind. Anlegget på Søndre felt vil være lukket og all sortering vil derfor foregå under tak. Det skal gjøres praktisk og bra for å sikre gode arbeidsforhold. Byggeteknisk satser vi også på et miljøvennlig og framtidsrettet anlegg, forteller Nerdal og legger til. Vi prøver å få mest mulig over på jernbanetransport. Vi håper og tror at dette kommer til å bli veldig bra. PROFESJONELL FACEBOOK-SIDE Vil du lage og bruke en Facebook-side profesjonelt kan du sette av 15. oktober til kursing i temaet. Da arrangerer Kunnskapsparken Helgeland kurs i samarbeid med design- og kommunikasjonsbyrået Riktig Spor fra Bodø. Riktig spor vil gi praktisk og nyttig informasjon om oppsett og drift av en profesjonell FB-side. Vi har et prosjekt som omhandler kompetanseheving i opplevelsesnæringa. Dette kurset har vært et innmeldt ønske fra næringa som vi nå tar videre og tilbyr kurset for dem i næringslivet som er interessert, sier prosjektleder ved Kunnskapsparken Helgeland, Torbjørn Aag. Kurset passer for alle små- og mellomstore bedrifter som trenger hjelp og veiledning til å lage og bruke en profesjonell FB-side. Mange ønsker å bli bedre på profilering og markedsføring på sosiale medier. Få personer har god kunnskap om hvordan man utvikler og drifter en profesjonell FB-side og kurset vil gi næringslivet kunnskap til å se mulighetene, sier han. Det blir stadig viktigere å være synlig på flere plattformer, og på sosiale medier har bedriftene muligheten til å være i direkte dialog med kundene. Sosiale medier har kommet for å bli. Det er derfor viktig å bli kjent med mulighetene de gir uten at man skal bruke mye tid på det, sier Aag.

6 NYTENKING Det handler om KULTUR Ingeniørselskapet MainTech med hovedkontor i Trondheim har etablert avdeling på Mo med to ingeniører. MainTech jobber med forbedringer av drift og vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi til sjøs, på land og i luften. Selskapet ble startet i 2000, og har 45 ansatte. En av gründerne og eierne er Gunnar Andreas Aarvold fra Rana. Oppstarten av avdelingskontor i Rana for MainTech er kjempeartig for meg. Det var der jeg vokste opp og lærte industrien å kjenne, sier Aarvold. Internasjonal kundebase Jeg jobbet flere år på Quale. Det ga gnisten til videre utdannelse i Trondheim. Etter utdannelsen arbeidet jeg i et offshore teknologiselskap. Lav oljepris og oppsigelser på slutten av 1990-tallet førte til at seks kollegaer startet MainTech. Det har vært et privilegium å få delta på oppbyggingen av ingeniørselskapet. Erfaringene fra tungindustrien i Rana har hele tiden vært god ballast. Ikke minst var kunnskap om tung mekanisk industri nyttig de tre årene jeg og familien bodde på Svalbard, da som vedlikeholdssjef i Sveagruva. Ideen til kontoret på Mo har vært der ei tid og da en dyktig medarbeider ville flytte heim til Mo sammen med samboeren som hadde fått jobb der, så vi muligheten til å få til noe. Foreløpig er det to medarbeidere på Helgeland, men vi håper industrien i Rana ser nytten av våre tjenester slik at vi etter hvert kan utvide. I tillegg til oppgaver lokalt er det i dag fullt mulig å sitte i Rana og jobbe for prosjekter andre steder, sier Aarvold. Han er leder for fagområdet drift og vedlikehold i ingeniørselskapet som har mange store internasjonale selskap i sin kundebase. Tilknytting til Rana MainTech har valgt to medarbeidere med sterk tilknytting til Rana som de første ansatte i avdelingskontoret på Helgeland. Senioringeniør Oddbjørn Fjesme, som leder avdelinga, har familietilknytting i Rana. Det Ingeniør Anders Moen Eide og senioringeniør Oddbjørn Fjesme som leder MainTech i Rana har til tross for relativt ung alder lang erfaring med industri i forskjellige bransjer.

7 7 samme har ingeniør Andre Moen Eide, som er født og oppvokst i Rana. Fjesme har lang erfaring med 11 år innen vedlikeholdsledelse i bergverk og prosessindustri. Jeg jobbet fem år som mekanisk koordinator hos Store Norske på Svalbard. Senere har jeg vært to år som avdelingsleder for valseteknisk og fire år som fagansvarlig for vedlikehold hos Celsa armeringsstål. Jeg er en av landets 147 godkjente europeiske vedlikeholdseksperter i Norge. Så vidt jeg vet er vi bare to i Nord-Norge. Drift og vedlikehold handler ikke bare om teknikk. Det handler også om kultur, dette er MainTechs slogan, sier Fjesme som er utdannet som landbruksmaskinmekaniker og har teknisk fagskole i maskinfag fra Narvik. Plass til flere Andre Moen Eide er ingeniør med bachelor i offshore materialteknikk fra Høgskolen i Trøndelag. Min bakgrunn i industrien har jeg fra kjemi- og prosessfag ved Kongsvegen videregående skole på Mo. Etter skolegangen begynte jeg i lære ved Eka Chemicals Rana som prosessoperatør. Jeg jobbet også noen år som maskinoperatør ved Tag Systems (Evry) før jeg i 2009 startet ingeniørutdannelse ved høgskolen, sier Moen Eide. MAINTECH Selskapet jobber med drift, vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi. Tilbyr spisskompetanse på effektivitetsøkning, forbedring av rutiner og forutsigbarhet i drift og vedlikehold. Finne riktig prosess, styre prosessen og kvalitetsstyre resultatet. MainTech mener at kompetanse hos menneskene er det som gjør at organisasjoner og team fungerer optimalt. Han har i dag mange av de samme oppgaver som han hadde ved hovedkontoret i Trondheim. Jeg jobber fremdeles mye med prosjekter for Norske Shell. Det går blant annet i risikobasert inspeksjonsstyring av Shell sine subseainstallasjoner. Noe av det morsomme med å jobbe i MainTech er kombinasjonen av praktisk feltarbeid, faglige utfordringer og tett kundekontakt, sier Andre Moen Eide. De to MainTech-medarbeiderne sitter i et stort kontorlandskap med plass for mange flere. På sikt tror jeg at det vil bli et større ingeniørmiljø her. Om det viser seg å være behov så har vi plass, sier de to som alt har dagene fylt med oppgaver fra industri hjemme og ute.

8 NYTENKING MALMEN fargelegger verden Da AS Norsk Jernverk skulle avvikles i 1989 søkte man med lys og lykte etter alternative virksomheter. Forsøkene med å lage fargestoff av magnetittmalmen var en av mange ideer som dukket opp. Fargestoffene fra ColoRana har en kornstørelse ned til 1/1000 millimeter og hvert kilo gir utolig mye farge om det er i maling eller betong. Etter ei tids forsøksdrift ble det bygget et anlegg for produksjon av svart pigment og ordinær produksjon startet i Coloranas produksjonsanlegg ble plassert i Rana Grubers oppredningsverk og magnetitten fra Storforshei ble til svarte pigmenter som blant annet brukes til å farge betong, gummi og plast i nyanser fra svart til mørk grå. Verdens første Den tette integreringen vi har i Rana Grubers anlegg er utvilsomt en fordel for Colorana. Vi tar ut vårt råstoff fra den ordinære oppredningslinja og bearbeider det videre til de produkter markedet vil ha, sier driftssjef Liv Petersen- Øverleir, som har vært med fra starten. Anlegget i Gullsmedvika ble verdens første produksjonsanlegg for jernoksidpigmenter fremstilt fra naturlig magnetitt. Senere ble det bygget et nytt anlegg for å kunne lage også røde pigmenter. De første årene hadde vi bare en kunde som kjøpte alt vi klarte å produsere, sier driftssjef Petersen-Øverleir. I dag er situasjonen annerledes, vi har et par-tre store og mange små kunder. Forskning og utvikling har gjort det mulig å levere produkter basert på malmen til flere bruksområder. I 1995 ble anlegget for rødt pigment bygget og produksjonskapasiteten fordoblet. Strenge krav Dagens COLORANA-produkter spenner fra finmalte jernoksidkonsentrater til jernoksidpulver med submikroskopiske partikler, det vil si partikler mindre enn 1/1000 millimeter. Produktene er basert på naturlige jernoksider hentet fra våre egne jernmalmgruver og jernoksidkonsentrater som er tilgjengelige på verdensmarkedet. Alle råvarene er nøye utvalgt, og anrikes og bearbeides for å møte kundenes behov og tilfredsstiller de strenge krav som stilles til avanserte anvendelsesområder. Hovedmengden av Coloranaproduktene selges som fargestoff til bruk i betongindustrien verden over, men også til maling, kosmetikk, innfarging av gummi og plastprodukter, til belegging av bremseklosser og diverse magnetiske anvendelsesområder. Vårt nyeste produkt er et svart pigment som er temperaturstabilt opp til 1000 grader, sier Liv Petersen-Øverleir som sammen med sin stab utvikler jernmalmen fra Storforshei til nye bruksområder. COLORANA er en del av RG Mineral AS som er et heleid datterselskap av Rana Gruber AS og er lokalisert i Mo i Rana. Selskapet produserer og markedsfører spesialprodukter under merkenavnet COLORANA. Hovedproduktene er pigmenter utvunnet av magnetittmalm. Magnetitt gir svarte pigmenter, og gjennom en termisk prosess kan den omvandles til hematitt som gir røde pigmenter. Colorana har i dag 15 ansatte og produksjonen foregår på 3-skift.

9 9 KVIKK Med 100 prosent lokalt eierskap har Kvikk gjennom 60 år stått for verdiskaping på Helgeland. Kvikk Vask & Rens ble etablert 1. desember Da hadde de to vaskemaskiner. I dag har de 13 vaskemaskiner, 13 tørkere og produserer 4,5 tonn tøy i løpet av en arbeidsdag. HEVER KOMPETANSEN I en utfordrende renholdsbransje satser Kvikk Renhold AS på kompetanseheving og servicenivå. Vi må satse på kvalitet foran kvantitet. Vi tenker at vi skal levere det beste produktet og at renholderne skal ha høy kompetanse. Vi kan ikke bare konkurrere på pris, forteller daglig leder, Veronica Kristoffersen Ugedal. I 2013 ble Kvikk Renhold AS en Gaselle-bedrift. Kravene for å bli en Gaselle-bedrift er at det er fire år eller mer siden bedriften ble etablert, at bedriften skal ha hatt omsetningsvekst de siste fire årene, at omsetningen skal være mer enn doblet de siste fire årene og at bedriften har hatt positivt driftsresultat i alle de siste fire årene. Det er ofte industribedriftene som stikker av med tittelen Gasellebedrift. Det er bare så kult at en renholdsbedrift kan bli en Gasellebedrift, sier Ugedal og gir raskt ifra seg æren. Det er de ansatte som skal ha den. Går i motsatt retning Den positive utviklingen i bedriften går ikke av seg selv, men er et resultat av hard jobbing. Konkurranse er sunt, men dette er en bransje hvor man konkurrerer med enkelte useriøse aktører der renholderne arbeider uten kontrakter, med svart betaling og under dårlige arbeidsvilkår. Vi har valgt å gå i motsatt retning, sier Ugedal. Kvikk Renhold AS er et miljøfyrtårn, alle ansatte har arbeidskontrakt og mulighet til å være organisert. Veldig mange av våre ansatte ønsker å ta fagbrev. Vi tilbyr VOXkurs og sponser de ansatte for å få opp kompetansen blant de ansatte. Kursene er fulltegnet noe som viser at det også er interesse blant de ansatte. Det er vi veldig stolte av, forteller Ugedal. Prisutsatt bransje Alle renholderne bærer et id-kort som viser at bedriften er godkjent av Arbeidstilsynet. De store bedriftene er opptatt av gode arbeidsforhold, men vi opplever at bransjen generelt er svært prisutsatt. Vi har to bein å stå på med både vaskeri og renhold. Utfordringen ligger i at begge er veldig prisavhengig, sier Ugedal, og avslører at nytenkningen gjør dem konkurransedyktige. Vi tilstreber og jobber mot et høyt servicenivå. Det skal være god kommunikasjon med kunden. Vi er en totalleverandør som kan tilby alt innen renholdstjenester, vaskeri- og renseritjenester samt at vi er papirgrossist. Vi gir det lille ekstra og har til og med luftet hunden til en kunde. Bedriften har aldri tatt ut profitt, men bruker overskuddet for å investere i bedriften. For de ansatte er det en fin tanke at man ikke går på jobb for å gjøre sjefen fetere, men for å gjøre bedriften bedre.

10 TENKER NYTT for å overleve Reiselivsbransjen har vært avhengig av innovasjon for å overleve. Nettopp derfor setter Berg-Hansen Nord-Norge innovasjon høyt. NYTENKING Bennet Nord-Norge har skiftet navn til Berg-Hansen Nord Norge AS. Trude Borkvik fra Mo i Rana, Eirik Munkvold fra Harstad, Gunnar Vikki Bersvendsen fra Kirkenes som stod bak Bennett Nord- Norge, vokser videre og har skiftet kjede til Berg-Hansen. Det siste oppkjøpet betyr at BHNN har kontorer i Mo i Rana, Bodø, Melbu, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Kirkenes og Vadsø. Avdeling for forretningsreisende Vi etablerte et stort nordnorsk selskap for å stå i mot konkurransen fra internasjonale reiseoperatører. Vi har forent vår erfaring og våre krefter opparbeidet gjennom Bennett Nord Norge AS, sier daglig leder Eirik Munkvold. Selskapet omsatte reiselivstjenester i Nord-Norge for om lag 200 millioner kroner i fjor. Vi vil beholde de kundene vi har, men vil i tillegg i større grad satse på det nordnorske markedet. Vi vil selge reiser ut fra nordnorske destinasjoner, men også satse på å formidle Nord-Norge som reisemål. Vi opplever at flere i større grad ønsker å oppleve eget land, sier Trude Borkvik, leder ved Berg-Hansen Mo i Rana. Kundene har mulighet til å nå reisekonsulentene på flere plattformer, morgen og kveld. De er derfor tilgjengelige til enhver tid i alle kanaler. Dersom man er kunde hos oss vil man alltid få oppdatert informasjon for eksempel ved tog- eller flystreiker. Skal man reise til urolige områder vil man motta informasjon om hvordan man skal forholde seg, sier Borkvik. Næringslivet reiser også mer, til tross for at man i større grad enn før har alle kommunikasjonsmidler tilgjengelige. Dette er et fokusområde hos oss og vi har en egen avdeling for å kunne dekke de forretningsreisendes behov. Da blir de også til enhver tid informert om aktuelle hendelser i verden, sier Borkvik. Innovasjon på dagsorden På lik linje med bransjer som media og finans, ble også reiselivsbransjen tidlig truffet av digitaliseringen. I dag kan man kjøpe en reise hos oss via en mobilapp, på web eller telefonservice. Kundene ønsker at det skal være enkelt og kjapt å bestille til en god pris. Bransjen har vært avhengig av innovasjon for å overleve, og nettopp derfor har Berg-Hansen satt innovasjon høyt på dagsorden. Borkvik forteller at bransjen stadig krever mer spesialkompetanse, og at de ved å slå seg sammen har et bedre grunnlag for å yte kundene god oppfølging og utvikle et faglig sterkere arbeidsmiljø. Vi lever i en verden som gjennomgår konstante forandringer, og etterspørselen etter unike opplevelsesreiser er stigende. Reiseliv er verdens raskest voksende næring og vi må være med på utviklingen, sier Borkvik. Målet er at den samlende kunnskapen og de skreddersydde løsningene vil komme kundene til gode.

11 LØSER morgendagens utfordringer Det er ikke alltid billigere å satse på kjente og rimeligere løsninger. 11 NORCONSULT Norconsults kontor i Mo i Rana ble etablert ved kjøp av Intekno AS (7 ansatte) i Kontorene har i dag 36 medarbeidere hvor 30 jobber på Mo og 6 i Mosjøen. Fagområdene er arkitekt, bygg, elektro, vvs, VA, samferdsel, industri og prosjektadministrasjon. Uten flinke ansatte og et godt arbeidsmiljø ville vi ikke vært her vi er i dag, sier Morten Rimer. Rådgivende ingeniørmiljøer har en tendens til å være konservative, men vi ønsker å bli bedre. Blant annet vil vi jobbe mer med innovasjonsprosesser i tverrfaglige miljø hvor kundene deltar og er likeverdige ressurser i utviklingsarbeidet, uten at det medfører ekstrakostnader eller merarbeid for dem. For eksempel vil vi framover jobbe med livsløpsanalyser og kostander som ikke nødvendigvis gir de laveste investeringene for oppdragsvierne, men lavere kostnad over tid. Det er ikke alltid det er billigst å satse på de kjente og rimelige løsningene, sier Morten Rimer, leder for Norconsult på Helgeland. Styrker kompetansen Norconsult AS har på få år blitt det største rådgiverselskap med over 30 ingeniører rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering lokalisert på Helgeland. Siste tilskudd er tegneverket Arkitekter for å styrke kompetansen og bli mer tverrfaglig. Uten flinke ansatte og et godt arbeidsmiljø ville vi ikke vært her vi er i dag, sier Rimer. Fin balansegang Markedet vil trolig i enda større grad etterspørre komplette planleggingstjenester og mer integrert prosjektering. Det betyr at de må ta noen sideveier og avvike fra sine opprinnelige planer, uten å slippe seg helt løs. Det er en fin balansegang å styre kreative prosesser, sier Rimer. Innovasjonstenkningen må gjennomsyre alle ansatte og gjerne også kundene. Jo mer kompetente kunder, jo lettere er det nok å se verdien som innovasjon i rådgivning medfører.

12 SYKEFRAVÆR Sykemeldinger IKKE et helseproblem Tore Bakkejord. NIKS er bedriftshelsetjeneste og rådgivningsfirmaet innenfor HMS og sikkerhetsrådgivning etablert i Firma har i dag tre ansatte og er lokalisert i Mo i Rana. NIKS har kunder over store deler av landet og jobber blant annet med kurs og systemer for oppfølging av sykefravær og årsaker til sykefravær.

13 Sykemeldinger koster norske bedrifter milliarder hvert år. De fleste utspill fra myndigheter og arbeidsgivere har ikke bidratt i særlig grad til å løse problemet. NIKS erfaring er at det er lite sammenheng mellom generell folkehelse og sykefravær. Dersom folkehelse er en viktig faktor, vil sykefraværet i bedrifter være noenlunde det samme under ellers like forhold, og gradvis bli redusert etter hvert som folkehelsen blir bedre. Dette er ikke tilfelle. Sammenlignbare bedrifter kan ha himmelvid forskjell i prosent sykefravær, sier daglig leder Tore Bakkejord i NIKS. Han har jobbet med sykefravær og rehabilitering siden Mangel på dialog Belastningsskader var mitt domene. Folk kom til meg, eller jeg var ute på arbeidsplassene og så på mulighetene for å tilrettelegge arbeidsplassene for å unngå slitasjeskader. Selv om vi lyktes til en hvis grad å tilpasse arbeidsplasser og unngikk unødvendige sykemeldinger, virket det som om samhandling mellom arbeidstaker og ledelse var det avgjørende, og vi lykkes først og fremst der vi fikk i stand slikt samarbeid. I stedet for at arbeidstakere ble sykemeldt, klarte vi å styre dem inn mot beslutningstakerne for å unngå unødvendige sykemeldinger, sier Bakkejord. Han ble mer og mer oppmerksom på at mangelen på dialog bidro til langvarig sykefravær. En feilaktig forståelse av hva ei sykemelding fra lege egentlig er, skaper stans i dialogen. I stedet for at leder og ansatt forsøker å løse de praktiske problemene, avventer partene legens innspill. Legen kan normalt dempe smerter og gi råd, men det behøver ikke påvirke fraværet nevneverdig. Av og til er det slik at den ansatte heller ikke tar opp egen situasjon med ledelsen, samtidig som leder vegrer seg for i å gå inn i dialog av frykt for å krenke legens autoritet. Overtar styringen Fraværet er et annet problemområde som angår ansatte og leder. Det gjelder tilrettelegging av arbeid, opplæring, transport, og så videre. Dette kan forhindre at sykdommen gjenoppstår, eller gjøre det mulig å jobbe selv om sykdommen ikke er kurert. Noen ganger må de to problemområdene løses sammen, og da er det naturlig at både behandler, ansatt og leder samarbeider. For å få dette til på en forsvarlig måte, er det avgjørende å innarbeide rutiner som må respekteres av alle parter. Dette er enkelt å få til dersom partene ønsker det. Min påstand er at sykefravær alltid er begrunnet i mangel på sikre rutiner for denne samhandlingen. Ikke at ansatte i en bedrift er spesielt sykere enn andre. Det er svært viktig at dialogen mellom ansatt og leder er i gang før legens sykemelding ligger på bordet. Dersom arbeidsgiver har satt i gang med å lete etter løsninger, og arbeidstaker medvirker, kommer legen naturlig inn som rådgiver for partene. Da blir rollemønstret og ansvarsforholdene i løsningsprosessen riktige. Dersom legen kommer inn først, og ubevisst overtar styringen, vil en leder lett kunne bli passivisert og sykefraværet tiltar. Det er viktig å innse at legen hverken har fullmakter i bedriften til å løse sykefraværsproblemene, eller tilstrekkelig kunnskap til å kunne ta beslutninger i den interne arbeidsorganiseringen. 13 Store besparelser Når sykefraværet til en ansatt ikke adresseres av leder, blir saken stadig vanskeligere å løse, uavhengig av sykdommen. Statistikken viser at 50 prosent av de som er sykemeldt ut over åtte uker uten at arbeidsgiver, NAV og legene har vært involvert i problemløsning ikke kommer tilbake til arbeidsplassen, sier Bakkejord. Et viktig forskningsprosjekt som jeg deltok i «bedriftsintern attføring i gruppe», gjennomført i Rana, viste at årsakene til langtidsfravær var bagatellmessige helseproblemer som ikke var forsøkt løst. Når leder og ansatt forsøkte å løse dem, kom nesten alle tilbake til arbeid. Å få ned sykefraværet er god måte å spare penger for en virksomhet. Dersom en virksomhet på størrelse med Rana kommune, med omlag 2000 ansatte har et sykefravær på ti prosent, vil hver prosent man minsker sykefraværet med utgjøre omlag 15 millioner per år i redusert tap. Det er neppe mulig å komme til null prosent sykefravær, men ei halvering vil gi ei besparing på 75 millioner per år. Stiller krav Alle ansatte har rett til å melde seg syk. Dette er en viktig rettighet i Norge. Retten er imidlertid koblet med en plikt til å medvirke med leder. Leder har ansvaret i loven for å avklare om sykdommen er «sykdom» definert i trygdeloven. Når den ansatte har vært syk i 16 dager, kan leder få refundert sykelønn fra NAV. Forutsetningen er at leder kan gå god for at den ansatte har vært syk, og at den ansatte har levert sykmelding fra lege til leder, som legger denne ved kravet om refusjon til NAV. NAV stiller krav til leder, for eksempel at det skal være utarbeidet oppfølgingsplan, føres statistikk osv. På den måten har NAV et økonomisk virkemiddel overfor virksomheten, og kan holde tilbake refusjon av sykelønn dersom leder ikke har ivaretatt den ansattes rett til oppfølging. Plikten til å sette i verkt disse tiltakene er et ensidig lederansvar. Det er rett og slett en form for trygdemisbruk fra arbeidsgivers side å la en sykemeldingssak skure og gå uten at den blir tatt tak i, sier Bakkejord.

14 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SAMARBEID er NØKKELEN til SUKSESS Nettverk er mantraet til bedriftsledere, næringslivspolitikere og forskere for tiden. Små- og mellomstore bedrifter har stadig større behov for å stå sammen for å kunne tale med en stemme til de store kundene i markedet. Tidligere stortingsmann Ivar Kristiansen har siden 2013 vært regiondirektør i NHO Nordland. Under næringstreffet om offentlig anskaffelse på Mo oppfordret han små og mellomstore bedrifter til å bygge nettverk og samarbeide for å få flere ordrer. Forsker Erling Bullvåg støttet Kristiansen og viste til at det vil bli økning i etterspørselen etter varer og tjenester fram mot Økonomien i samfunnet vårt er knallbra. Kronekursen er i favør av Norge i år. Vi forventer vekst i eksporten på flere områder. Bygg og anlegg står foran store oppgaver og hele hjemmemarkedet går opp som følge av dette, sier Bullvåg. Vi ser at varehandelen vil få vekst på tross av at nordlendingene er en gjeng av sparere. Det blir økt privat etterspørsel ikke minst i forhold til tjenestegjøring. Tre av ti bedrifter har i dag problemer med å møte økt etterspørsel. Skynd dere å øke prisene, sa Bullvåg med klar adresse til næringslivsfolket som var møtt opp på konferansen. Han kom inn på den store kraftproduksjonen i Nordland og aktiviteten den står for. Kraftproduksjonen er stort sett eid av oss alle. Dermed kjøper selskapene lokalt når de kan. Her er det viktig med en samlet strategi for å lykkes som leverandører. Dessverre er det mangel på kapital og når nordlendingen leverer så overkompenserer han. Det vil si han leverer for mye og får ikke nok betalt, sier Bullvåg. Fylke og stat Staten kjøper varer og tjenester for 400 milliarder. Kommuner og fylkeskommuner er og store kunder. Deres innkjøp er strengt regulert og de 1600 offentlige oppdragsgiverne må følge lover og regler om offentlige anskaffelser. Alle anskaffelser skal så langt som mulig basere seg på konkurranse. De fleste av de mindre anskaffelsene som fylkeskommunen gjør, gjennomføres lokalt på det enkelte virksomhetssted, eksempelvis den enkelte skole, tannklinikk eller avdeling. Innkjøpstjenesten bistår imidlertid disse med rådgivning og gjennomføring av anskaffelsesprosesser på MYE I MEDIA LEVERER ide/strategi tekst foto film illustrasjon grafisk design programmering lansering

15 15 Arve Ulriksen, direktør ved Mo Industripark forespørsel. Videre har Innkjøpstjenesten ansvaret for noen større rammeavtaler som gjelder for alle fylkeskommunale virksomheter. Eksempler på dette er rammeavtaler om bygningsglass og trematerial, arbeidstøy, renholdsartikler, kontorrekvisita og datarekvisita. Innkjøpssjef Hans Jørgen Kibsgaard i Nordland fylkeskommune oppfordret næringslivsaktører til å sette seg inn i regelverket. Jeg må innrømme at vi i fylkeskommunen har vært for lite flinke til å skolere tilbydere. Vi må ut og kurse de som vil selge til det offentlige, sier Kibsgaard. Tror alt er spiker Mo Industriparks nye direktør Arve Ulriksen advarte lokale næringsaktører mot den store konkurransen som nå flommer inn over Norge fra utlandet. Kinesere skal bygge bro i Ofoten. Leveranser vil komme i stadig økende omfang fra andre verdensdeler og vi må skjerpe oss. I denne nye hverdagen kan det være tungt å dra lasset alene. Nettverksbygging er viktigere nå enn noen gang. Det er mye vanetenking i norsk næringsliv. Går du lenge nok med en hammer i handa så tror du at alt er spiker. Mange bedrifter ser bare konkurrenter og ikke samarbeidspartnere. Nordlendingene har opp gjennom historien vært nødt til å samarbeide for å overleve. Dette bør vi være gode på. Men, samarbeid krever en bunnsolid samarbeidsavtale for å lykkes. Små bedrifter i Norge og ikke minst i Nord- Norge mangler bredde, kompetanse og ikke minst finansiell styrke. Noe av dette kan kompenseres gjennom deltagelse i nettverk, men det må offentlig drahjelp for å utvikle leverandørnettverk. Offentlige midler må stilles til rådighet, skolesystemene må bidra og ledere må kurses i nettverkskompetanse, sier Ulriksen Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana

16 SOSIALE MEDIER LINKEDIN er et sosialt nettverk basert på profesjonell nettverksbygging. Nettverket har 300 millioner brukere i over 200 land. Det er anslått at rundt 600 nord-menn daglig registrerer sin CV via LinkedIn. 87 prosent av norske bedrifter bruker nettverket i forbindelse med rekruttering av nye ansatte. Hva er greia med LinkedIn, egentlig? VERKTØY for rekruttering og nettverksbygging LinkedIn er et sosialt nettverk etablert i Santa Monica, California i I motsetning til andre nettverk med oppstart i samme periode (MySpace 2003 og Facebook 2004) har LinkedIn lagt vekt på profesjonell nettverksbygging. Det fokuseres mer på kontakter og nettverk enn å dele statusoppdateringer og bilder til slekt og venner. I dag har nettverket 300 millioner brukere i over 200 land, med 100 millioner i USA. I Norge er det registrert rundt brukere av disse er ledere og beslutningstakere. LinkedIn har mange likheter med Facebook, man oppretter en profilside, knytter kontakter og man kan melde seg inn i ulike grupper. På profilsiden er det heller lagt vekt på arbeidserfaring, utdannelse og kompetanse enn interesser og private opplysninger. Profilen har generelt mer til felles med en tradisjonell CV. Desto flere opplysninger man deler gjennom profilen, jo større sannsynlighet har man for at profilen fanges opp i søk på nettverket. Det er anslått at rundt 600 nordmenn daglig registrerer sin CV via LinkedIn, noe som tyder på en voldsom økning. Bedrifter kan bruke LinkedIn som et verktøy for promotering av tjenester og produkter i tillegg til utlysning av stillinger. Nettverket har også et eget rekrutteringsverktøy som hjelper arbeidsgivere å finne potensielle kandidater. Flere norske rekrutteringsbyråer og HR-avdelinger kurser i dag sine ansatte i bruk av LinkedIn til nyrekruttering. Undersøkelser viser at hele 87 prosent av norske bedrifter bruker nettverket i forbindelse med rekruttering av nye ansatte. Aktører innenfor privat næringsliv, som IT, media og oljebransjen, utgjør i dag hovedvekten av selskaper representert på det sosiale nettverket. Utbredt bruk av smarttelefoner er en av faktorene til at den norske brukergruppen vokser med over 30 prosent i året. Den raskest voksende gruppen av brukere er studenter og profesjonelle. Der ansatte over 40 år og offentlige virksomheter helst benytter seg av tradisjonelle stillingsannonser, er privat næringsliv og yngre arbeidstakere mer åpne for bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Det er ingen tvil om at de trykte stillingsannonsene er i ferd med å gå inn i historien. En undersøkelse utført av Infact i 2012 viste at en tredjedel av jobbsøkerne aktivt brukte sosiale medier i jobbjakten. LinkedIn er fremdeles å regne for å være i startfasen her til lands, kun en prosent av brukerne får seg jobb gjennom nettverket. Etter hvert som flere bedrifter og arbeidstakere registrerer seg, vil flere stillinger bli besatt gjennom LinkedIn. I tillegg til å være en rekrutteringskanal gir det også aktørene mulighet til merkevarebygging og samarbeid på tvers av bedriftene. Kilder: Aftenposten og Dagens Næringsliv

17 Seniorrådgivere i næringslivet kan være så mangt. Og mangt er rette betegnelsen når vi snakker om Maiken Bjørkan( 41). 17 ENDELIG HJEMME Aromaterapeuten fra Clinique 82 med danseutdannelse fra England, praksis som lærer i Korgen, guideerfaring fra Tyrkia og Spania og praksis som stuepike på Meyergården, har både sitt hovedfag i sosialantropologi og sin doktorgrad i internasjonal fiskeriforvaltning med i bagasjen når hun nå har etablert seg i heimbygda. Viktig erfaring Erfaring fra bygdeliv i Kvernkroken, meksikansk jungel og fiskeriforsking i Barcelona og universitetsliv i Tromsø kan komme godt med når hun nå går i gang med å jobbe med næringsutvikling, regionale og internasjonale prosjekter i Rana Utviklingsselskap. Kjeft må hun regne med å få. Der det er utvikling er det også motsetninger, sier Bjørkan som er vant til å jobbe i slike spenningsfelt. Jeg lærte å ta imot kjeft da jeg var reiseleder i Startour i Tyrkia og på Tenerife. Ingenting kan bli verre enn det en opplever når en oppstemt sydenturist som skulle bo på stranda blir sendt opp på vulkanen Teide for å bo i ferien, smiler Bjørkan. Etter mange års studier blant fiskere i Mexico, Spania og oppe i Barentshavet på autolinebåt har hun lært å omgås alle slags folk. Sosialantropologien lærte meg å kommunisere med intervjuobjekt uansett kultur og bakgrunn. For å få de riktige svarene må man delta i deres miljø. Dette ser jeg som viktig også i den nye jobben jeg har i RU. Det er de som har skoen på som vet hvor den trykker, sier Bjørkan. Med ingeniører, båtbyggere og konstruktører i familien er det mye å lære og en får gratis innsikt i mange typer virksomhet rundt kjøkkenbordet i hjemmet. Bjørkan er storfornøyd med den nye arbeidsplassen som lokket henne hjem til Rana. Postdoktorstillingen hun hadde i Tromsø hadde tre års varighet. Slike stillinger kan i Norge føre fram til et professorat, men Bjørkan sa opp etter et år for å gå ut i virkeligheten. Hun ville hjem. Jeg har i grunnen alltid vist at jeg kom til å dra hjem en gang, men mulighetene var ikke mange på Mo før. Nå synes jeg det skjer spennende ting som jeg vil være en del av. Men, dette betyr ikke et farvel til vitenskapen, jeg vil fortsette å publisere artikler og holde døra til akademia på gløtt. Samboeren min, Bjørn, er og fra Rana. Vi fikk ei jente, Alma, i fjor og da ble det enda viktigere å komme nærmere familien, sier Bjørkan som er blant de mange med høy kompetanse som trekker hjem til Rana. Ville hjem Hun er datter av den iderike problemløser og verkstedeier Morten Bjørkan i Hemnes mek. verksted.

18 NYTT OM NAVN NY JOBB? Den populære spalten Nytt om Navn er et perfekt sted å informere om forandringer i bedriften. Skriv noen ord om den nyansattes utdanning, erfaringer og tidligere jobber. Legg gjerne ved et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Helst over 1 mb. Send dette på mail til ROGER MARTHINSEN begynner i ny jobb hos Mye i Media i høst. Marthinsen kommer fra jobben som nyhetsredaktør i Rana Blad. Han har tidligere også jobbet for Helgeland Arbeiderblad og Nordlands Framtid, og har blant annet utdanning i undersøkende journalistikk ved Høgskolen i Bodø og apressens topplederprogram. TORE BRATT overtar som sjefsredaktør/ administrerende direktør i Rana Blad AS. Han har tidligere jobbet fire år som webredaktør ved Statens innkrevingssentral og syv år som informasjonssjef. Før dette jobbet han i 19 år som journalist og vaktsjef i Rana Blad. Han er utdannet lærer ved Høgskolen i Nesna, har studert markedsøkonomi ved BI og informasjonsledelse 1 og 2 ved Universitetet i Nordland. ROGER FINNEIDE er ansatt som prosjektleder i Helgeland Betong AS. Finneide kommer fra stillingen som daglig leder i Byggservice Rana AS, der han har jobbet siden Med sin brede erfaring fra byggebransjen ser han fram til å lede prosjekter for Helgeland Betong AS, lokalt og regionalt. ANITA SOLLIE begynte i Rana Utviklingsselskap 1. august som prosjektleder/seniorrådgiver. Hun har vært leder i Rana Næringsforening i syv år og kommer nå fra Frikult. Hun skal blant annet jobbe med tema knyttet til strategisk næringsplan for Rana kommune og samarbeidsprosjekter mellom Helgeland og svensk side. KENNETH JOHANSEN er ansatt som økonomisjef ved Kvikk Administrasjon AS. Han er utdannet siviløkonom, registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Johansen har jobbet syv år innen revisjon og resten av tida med diverse regnskapstjenester. På fritiden kobler han av med sine tre barn og friluftsaktiviteter i verdens vakreste helgelandsnatur. RAGNI TROLIE STORVOLLENG er ansatt som siv.ingeniør, i seksjon tekniske systemer hos Norconsult, fra 1 august. Hun har tatt masterstudiet sitt ved NTNU i Trondheim og var ferdig sommeren Ung og nyutdannet ønsket hun å flytte tilbake til Mo. LISA STIEN er ansatt hos Kvikk Vask & Rens AS som kontormedarbeider. Hun har de siste årene jobbet som kontormedarbeider hos NRK Lisensavdelingen og studerer i tillegg på deltid Økonomi, markedsføring og ledelse ved Campus Helgeland. REIDAR RYSSDAL er ansatt fra 1. september som prosjektleder/seniorrådgiver i Rana Utviklingsselskap. Han kommer fra HR Prosjekt (samferdsel og bygg) og har tidligere arbeidet i ni år som politisk rådgiver på Stortinget og før det igjen i en årrekke ved Mo Industripark AS. Reidar skal også jobbe med oppgaver knyttet til strategisk næringsplan, og vil ha spesiell fokus på rammevilkår for næringsutvikling i regionen.

19 19 En lys framtid Vil bygge i Rana nettverk Trond Richard Andersen og Kristjan Jonsson ved Husfred AS. NY I RNF Husfred AS har etablert seg i Rana. Nå har de meldt seg inn i Ranaregionen Næringsforening for å dra nytte av nettverket. Husfred AS tilbyr blant annet maling, tapetsering, helsparkling, gulvbelegg og sliping av parkett, sier styreleder Hilde Rønningsen. I firmaet jobber håndverkerne Trond Richard Andersen og Kristjan Jonsson. Jonsson har 16 års erfaring og har blant annet jobbet med restaurering av gamle bygg som kirker og banker på Island, og er opplært av sin far som er malermester, sier Rønningsen. Andersen har fagbrev i malefaget og 12 års erfaring. Vi utfyller hverandre og kan dermed tilby flere tjenester, sier Andersen. Moderne teknikker Rønningsen er styreleder i bedriften, men også sekretær og markedsansvarlig. Vår strategi er å levere male- og gulvarbeid av høy kvalitet. Vi vil satse i Rana kommune, men kan også ta oppdrag i nabokommunene. Og så skal vi levere tjenestene med godt humør, sier hun og legger til. Vi skal være oppdaterte på trender og da er det viktig at håndverkerne forstår de moderne teknikkene som brukes. Fullbooket til januar Ved å være medlem i Ranaregionen Næringsforening håper vi å kunne bygge nettverk og være en del av et større nettverk. Ved å møte andre bedrifter i samme bransje kan man knytte kontakter og kanskje kan man ha gjensidig glede av hverandre ved å kunne tilby et større spekter av tjenester. Husfred AS er fullbooket frem til januar, noe som tyder på at det er behov for tjenestene. I dag opplever mange at de er i tidsklemma og da er det godt å kunne overlate oppussingsarbeid til håndverkere med kompetanse på feltet. Vi skal være ryddige, ha godt humør og levere et godt utført arbeid. Hvorfor meldte dere dere inn i RNF? Næringsforeninga har ulike bransjegrupper hvor de informerer litt om markedet, om behovet for tjenestene og om nye prosjekter som er på gang. Hva ønsker dere at RNF skal arbeide med? Vi ønsker at Ranaregionen Næringsforening kartlegger hva som skal bygges, gjør undersøkelser på oppussing av hjem, både på privat og offentlig side, og at de arrangerer bransjetreff. GLENCORE MANGANESE NORWAY AS er et heleid datterselskap av det multinasjonale selskapet Glencore og er en del av Alloys-divisjonen. Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på tonn i året. Glencore er et av verdens største konserner med hovedkontor i Sveits. De har virksomheter i 33 ulike land og har til sammen ansatte. I Rana har Glencore Manganese Norway 83 faste ansatte samt 25 faste innleide. Administrerende direktør Bjørn Ugedal er glad for å være medlem i Ranaregionen Næringsforening. Vi ønsket å være medlem for at bedriften kan være med på å representerer industrien i Rana, sier Ugedal og legger til. Vi ønsker å være med på å fronte industrien som en viktig aktør i Rana. Skal det skje noe med ranasamfunnet og satses på befolkningsvekst, så er jeg overbevist om at det må skje gjennom industrisatsing. RNF er Nord-Norges nest største næringsforening med rundt 400 medlemmer.

20 Tekstannonse Vinnerbedrifter investerer i sine ansatte Et godt arbeidsmiljø med fornøyde ansatte gir bedriftene økonomisk gevinst. Trine A. Dahlmo og Lena Kralicek ved NLP Coach Team AS har oppskriften på hvordan det skal gjøres. De tilbyr veiledning, kurs og trening spesielt tilrettelagt for næringslivet. Trine og Lena har stor bredde i sin kunnskap med en omfattende kompetanse og erfaring innen helse, livsstil, ledelse og samspill. Det gjør at de kan tilby helhetlige løsninger til enkeltansatte eller grupper i bedriften. Vi spiller alltid på de ressursene som finnes i enkeltpersoner og bedrifter. Å bevisst kunne bruke sine evner og ressurser vil være en viktig nøkkel til videre framgang, sier Lena. NLP er den røde tråden i alt de gjør, om det er coaching, utdanning, treningsveiledning eller kostholdsopplæring. NLP er en anerkjent metode for fremgang, brukt av gründere, bedrifter og toppidrettsutøvere. Metoden brukes også for personlig utvikling. eller kosthold. I forhold til trivsel kan coaching gi fremgang. Lena kan hjelpe den ansatte med rehabiliterende opptrening når de akutte symptomene er ferdigbehandlet i det offentlige helsevesen. For bedriften kan Trine bidra med kurs, opplæring, teamutvikling eller konflikthåndteringsprosesser. Ved kurs vil mange bedrifter øke sin kompetanse i forhold til salg, service og samspill. Kunnskapen legger de igjen i bedriften. Bedriften skal eie de kunnskapene de har investert i og vi tilrettelegger derfor for at bedriften kan videreføre det vi har vært inne og startet, sier Trine. De tilbyr kurs for nøkkelpersoner, gruppekurs og individuelle kurs. Stadig flere bedrifter ser gevinsten ved å investere i sine ansatte. Det er en god investering, sier Lena. I høst har de oppstart av 3-dagers lederkurs, halvårig NLP-utdanning, og 4 måneders PT-Bedriftsgruppe. De har også en meny med større og mindre kurs som kan bestilles. For den ansatte kan det gjelde helse og trivsel. Trine har spisskompetanse innen kommunikasjon og samspill og kan bidra i personalsaker, for eksempel ved å lede dialogmøter og kartlegge behov og tiltak for den ansatte. Det kan innbefatte å ta tak i helseplager ved hjelp av trening, biopati Coaching Trening Utdanning Bedrift Biopati Den ansatte er et 24-timers menneske. Den ansattes helse og trivsel, både på og utenfor arbeidsplassen, påvirker bedriften. Ernæring Vi holder til i hyggelige lokaler i Sørlandsveien 50. Trine A. Dalmo, tlf og Lena Kralicek, tlf Send gjerne e-post til

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland NORDLAND HELGELAND Mo i Rana 26 078 Mosjøen 13 399 Sandnessjøen 7 446 Brønnøysund 7 930 Helgeland 78 935 OM KANDIDAT HELGELAND 1 ÅR I SAMME BEDRIFT STORT TVERRFAGLIG NETTVERK EGEN FADDER KOMPETANSE- PROGRAM

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i bransjegruppe markedsføring/kommunikasjon...

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud Sluttrapport Forstudie - Etablering av et lokalt etter- og videreutdanningstilbud på høgskolenivå i Hamarregionen innen økonomi- og forvaltningsfag, + eventuelt andre fagområder. Forstudie gjennomført

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer