Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud høsten 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmelding og kontaktpersoner Spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding Aud Jansson e-post: tlf.: /75 Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Karianne Sangro Basteson tlf.: Styret i spesialiseringsutdanningen Johannes Drabløs (leder) PPT Ålesund Eivind Herlofsen PPT Kristiansand Kontaktperson fra sentralstyret: Gro Hartveit Brita Nesheim Beyer Haug skole og ressurssenter, Bærum Terese Øvrevik PPT Kristiansand

3 Utdanningsforbundets spesialistutdanning Videreutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videreutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak. Videreutdanning utover master kan tas etter opptak, parallelt med spesialistutdanningen slik at man har mist 330 studiepoeng ved søknad om godkjenning som spesialist. Før søknad om opptak forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søker har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning. Dette gjelder også relevant forpraksis før, under og etter oppnådd grad. Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid: Det kreves kurs av minimum 200 timers varighet. Minimum 120 timer må være spesialistkurs som inngår i spesialistutdanningens kursprogram i regi av Utdanningsforbundet: fire obligatoriske basiskurs à 16 timer, og fire obligatoriske spesialistkurs à 16 timer. I tillegg gjennomføres fritt valgte spesialistkurs i et omfang som er tilstrekkelig til at samlet timetall blir minst 200 timer. Veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer (akademiske timer; dvs.1 time er 45 minutter), jf. tariffavtalen for kommunal sektor. Minst 20 timer av veiledningen skal knyttes til det skriftlige arbeidet. Et obligatorisk skrivekurs i regi av Utdanningsforbundet inngår som en del av veiledningen. Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving etter opptak i spesialistutdanningen. Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogiskpsykologisk rådgiving. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle praksisrelaterte problemstillinger deltakeren i utdanningen står overfor i sitt daglige arbeid. ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Godkjenningen gjelder for fem år. For å opprettholde spesialiteten videre kreves minimum 100 timer godkjente dokumenterte vedlikeholdsaktiviteter i løpet av femårsperioden. Eksempel på vedlikeholdsaktiviteter er større skriftlige arbeider relatert til fagfeltet, veiledning innenfor tematiske områder som er relevante for profesjonen, deltakelse i spesialistutdanningens/psykologforeningens kursrekke og etterutdanning innenfor fagfeltet. Kravet til omfang av vedlikeholdsaktiviteter halveres fra fylte 60 år. Les mer på

4 Konferanse: TVIL 2015 Endring Tid: september Sted: Voksenåsen kultursentet, Oslo Pris: Påmelding før 25. juni: kr 2950 og kr 2450 (student/pensjonist) Påmelding etter 25. juni: kr 3450 Meritterende: TVIL2015 inngår også i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Konferanseavgiften inkluderer: samlet program på Voksenåsen lunsjbuffet og kaffepauser begge dager felles middag onsdag kveld konferansemappe MER INFO? GÅ INN PÅ De tverrfaglige tvilsdagene går av stabelen for fjortende år på rad. I år er konferansen lagt til Voksenåsen kultursenter i Oslo. Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Gjennom innlegg, debatt og kunstopplevelser er målet å bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2015 utfordrer enkeltpersoner, kollegagrupper, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet i møte med ukjente stemmer og nye nettverk. Kanskje vi etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag? Tema på årets konferanse er endring. Møt bl.a. Edvard Hoem, Rasmus Willig, Oddleiv Apneseth, Paul Otto Brunstad, Marta Breen, Steen Nepper Larsen, Oddgeir Synnes, Tom Remlov, John Y. Jones, Cathrine Sandnes, Per Bjørn Foros, Arne Ruth og en av lærerne fra Sandefjordsaken. TVILforfatter Ingvild Hedemann Rishøi og TVILmusiker Tord Gustavsen blir med begge dager med lesninger og kommentarer - både verbalt og via tangentene. Arrangør Det er Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen som er koordinator og arrangør, i samarbeid med Utdanningsforbundet, Dag Hammarskjøldprogrammet - Voksenåsen, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, KoRus-Oslo, KoRus Øst, Norsk Sykepleierforbund, BUPL Storkøbenhavn og Danmarks Lærerforening.

5 Smakebiter fra programmet: Tvilsforedraget 2015 Forfatter og samfunnsdebattant Edvard Hoem Varsel i endring - om kritikkens plass i det offentlige rom Om selvrealisering, kritikk, endring og medbestemmelse: Rasmus Willig, dansk sosiolog Varslere som frontet saken og vant frem: En av lærerne i Sandefjordsaken Tillitsvalgt som prøvde å si fra: En sykepleierberetning fra norsk helsevesen Organisasjon med embedsmenn utsatt for munnkurv og advarsler: Om Eritreasagen, Danmark Ordstyrer: Arne Ruth, pressemann og debattant, som også vil bidra med eksempler fra svensk arbeidsliv. Kvinners endring de siste 60 år Marta Breen, saksprosaforfatter, journalist, blogger. Var 70-årenes idealer bare et blaff? Eller er en ny feministisk bølge på gang? Samfunn i endring - unge i skvis. Illustrert drama i tre akter Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag, fagbokforfatter. Foto: Linda Engelberth Møt bl.a.: EDVARD HOEM MARTA BREEN RASMUS WILLIG TOM REMLOV ODDGEIR SYNNES CATHRINE SANDNES Norges låver landskap og livsform i forandring Utstilling, billedvisning og refleksjoner begge dager. Med fotograf Oddleiv Apneseth Livsfortellinger for gamle: Hvordan forebygge stagnasjon og inspirere til stadig utvikling i alderdommen? Førsteamanuensis Oddgeir Synnes, som i mange år har arbeidet med narrativ metode innen eldreomsorg og blant alvorlig syke og døende. Egon Olsen-syndromet: Vi har en plan! Men hva, når det som skjer ikke dekker «vårt» område? Paul Otto Brunstad, teolog, professor ved pedagogikkseksjonen, NLS Høgskolen, Bergen. Hvilket samfunn er under utvikling i vårt velferds-norden? Steen Nepper Larsen, lektor Aarhus Universitet: Tanker om velferdsstatens transformasjon i et språk- og samfunnskritisk perspektiv Samtale mellom John Y. Jones fra Dag Hammarskjøldprogrammet, Cathrine Sandnes m.fl. Foto: Morten Brun ENDRING Tvil 2015 OSl O S ept ember Torvet Debatten fortsetter i en mer uformell ramme. Innledere og konferansedeltakere møtes. Med forbehold om, ja - nettopp: Endring...

6 Intensiv leseopplæring på mellomtrinnet- og ungdomstrinnet Tid: september, kl Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 24. august Møt: JØRGEN FROST VIGDIS REFSAHL BENTE HAGTVET Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent for andre som er opptatt av temaet Dette kurset handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner ved hjelp av lesekurs rettet inn mot elever som strever med lesing på mellom- og ungdomstrinnet. Som del av et forskningsprosjekt som fulgte utviklingen til småbarn fra familier der mor og/eller far hadde dysleksi, ble et utvalg elever fra 6. trinn med vedvarende lese- og skrivevansker tilbudt intensiv leseundervisning i en avtalt periode på 10 uker. Vi erfarte at elevene ofte trengte opplæring på grunnleggende avkodingsnivå. I tillegg var det behov for allsidige tilnærminger på individ- og systemnivå, blant annet endring av lesestrategier, språklig bevisstgjøring og bearbeiding av sosial-emosjonelle forhold. Vi gjennomførte dynamisk kartlegging og veiledet lærere i gjennomføring av intensive lesekurs. På kurset vil vi gjennomgå det teoretiske grunnlaget for relevante tiltak og dessuten drøfte tiltakenes innhold og gjennomføring i forhold til den praktiske virkeligheten. Om foredragsholderne: Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker r studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker. Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og en viktig stemme i nordisk leseforskning. Han har publisert flere forskningsartikler i internasjonale fora samt en rekke lærebøker i Norge, Sverige og Danmark Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. ved Universitet i Oslo, med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun har arbeidet i skole, PPT, i dysleksiteamet ved Statped sørøst og som universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har dessuten skrevet lærebøker om læringsstrategier og om arbeidet med unge og voksne med dysleksi.

7 OBLIGATORISK BASISKURS Innovasjon - pedagogisk-psykologisk rådgivning Tid: oktober, kl Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 10. september Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Utgangspunktet for kurset er en økt forventning til PPT om å hjelpe skolene og barnehagene med kvalitetsutvikling. Intensjonen er at spesialister/ PP-rådgivere over tid kan oppleve større grad av mestring i forebyggende arbeid. Gjennom analyse og deltaking i prosesser kan tjenesten være en viktig bidragsyter til skole- og barnehageutvikling og kompetansebygging for å fremme ønsket praksis. Identifisering av endringsbehov, forankring, utviklingsledelse, delt fremtidsbilde, kompetansebygging og praksislæring er viktige elementer for helhetlig forbedringsarbeid. PPT med sitt «utenfra blikk» kan mellom annet hjelpe skoler og barnehager med kontekstanalyse, målformulering og vurdering. OBLIGATORISK BASISKURS Kurset sikter mot å styrke deltakernes handlingskompetanse i samhandlingen med barnehager og skoler. Det veksles mellom forelesinger, gruppearbeider og erfaringsutveksling og refleksjon i plenum. Det legges opp til at kursdeltakere raust deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Det avsluttes med vurdering av kursets kvalitet i forhold til struktur, prosesser og resultat. Om foredragsholderne: Ullebø og Drabløs har samarbeidet i flere utviklingsarbeider sammen med barnehage, skole og PP-tjeneste i en årrekke. Ullebø i Statped vest med omfattende samarbeid med mange skoler og Drabløs i regional og kommunal PPtjeneste, både i skoleutvikling og utvikling av PP-tjenesten. Forelesning Refleksjon Gruppearbeid Erfaringsutveksling Dele

8 Krisepedagogikk II fra teori til praksis: Pedagogiske tiltak for elever utsatt for kriser og traumatisk stress Tid: 21. oktober, kl. Kl. 09: Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo Pris: 800 Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse helseregion øst og sør (RBUP øst og sør, i samarbeid med Utdanningsforbundet PÅMELDING: Kun for dette kurset - påmelding til: Kursansvarlig: Psykolog Anne-Lise Knatten, e-post: Kurskoordinator: Reidunn Hallan, til: / Målgruppe: Kurset inngår i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er relevant for lærere i grunnskole, videregående skole, barneverntjenesten,skolehelse-tjenesten, PPT, BUP, og andre som som jobber med barn, unge og familier i kommunene. Om kurset Krisepedagogikk II er en videreføring av det tidligere arrangerte kurset Krisepedagogikk og presenterer praktiske pedagogiske tiltak for å styrke trivsel og læring for elever utsatt for kriser og traumatisk stress. Det gis en oppsummering av forskning innen kriser, traumer og læring: forståelse av traumer, forekomst, henvisning, behandling og tilpasset opplæring. Det fokuseres på hvordan ulike instanser og fagpersoner kan samarbeide og hvem som bør gjøre hva. Kurset er også egnet for de som ikke har deltatt på Krisepedagogikk. Fra programmet Kriser og traumer påvirker hjernen, historisk tilbakeblikk, sårbarhet og motstandsdyktighet, nye perspektiver på helsehjelp etter kriser, hva som skjer i hjernen, regulering og toleransevinduet Prinsipper for forebygging og ivaretakelse, indirekte og direkte berørt, forebygging og ivaretakelse, krisepedagogisk modell Pedagogiske tiltak for å fremme læring, oppmerksomhetssvikt, pedagogiske prinsipper, læringssamtalen, praktiske eksempler Etablering og drift av grupper, voldsgrupper, overgrepsgrupper, krig og fluktgrupper, oppfølging av deltakerne, kulturell forståelse av traumer Spørsmål og problemstillinger fra deltakerne, oppsummering og anbefalinger Om foreleserene: Magne Raundalen er barnepsykolog ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Jon-Håkon Schultz er Dr.polit. og arbeider veed Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

9 Utviklende opplæring i matematikk - bakgrunn og implementering Tid: oktober Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 1. oktober Målgruppe: Kurset inngår i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for andre interesserte Et av de mest spennende prosjektene knyttet til matematikkundervisning i grunnskolen de siste årene, er prosjektet som startet opp på Smeaheia skole i Sandnes høsten Lærerne på første trinn begynte da å undervise etter en modell som har sine røtter i Vygotskys teorier om læring, utvikling og undervisning. Modellen som er utviklet av Vygotskys student og senere kollega Leonid Zankov, inkluderer både læreverk og en struktur for lærerens forberedelse. Kort fortalt dreier det seg om undervisning i sonen for den nærmeste utvikling. Undervisningen ligger med andre ord litt foran elevenes faktiske utviklingsnivå. Dialog og samarbeid er viktige stikkord, og oppgavene elevene jobber med er langt mer varierte og utfordrende enn de vi finner i tradisjonelle læreverk. Elevene utvikler selvstendighet og tro på egne evner. Som et resultat av de gode erfaringene fra Smeaheia, opplever vi en stadig økende interesse for få vite mer. Dette kurset er et resultat av denne interessen. I kurset vil deltakerne få innblikk både i teorien og prinsippene som ligger bak Zankovs modell og få høre om praktiske erfaringer og utfordringer knyttet til implementering av modellen. Kurset vil være spesielt rettet mot matematikkundervisning på småskoletrinnet, men kan også være interessant for andre. Undervisning i sonen for den nærmeste utvikling. Om foredragsholderne: Kjersti Melhus er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun har undervist i matematikk ved lærerutdanningene gjennom en årrekke og har de siste årene i tillegg drevet omfattende kursvirksomhet og veiledning av lærere. Hun er medforfatter på læreverket Matematikk. Gerd Inger Moe er pensjonert allmennlærer/adjunkt. Hun har undervist på barnetrinnet og har vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger. De 4-5 siste årene har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS.

10 OBLIGATORISK BASISKURS Etikk og rådgivning - utfordringer for rådgivere i PPT og spesialpedagoger Tid: november Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmanns gate 7 Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 26. oktober Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Utdanningsforbundet har vedtatt profesjonsetisk plattform for lærere. Dette er ikke en medlemsetikk, men en profesjonsetikk rettet inn mot lærere, barnehagelærere, skoleledere og styrere. OBLIGATORISK BASISKURS Det betyr imidlertid ikke at plattformen og Utdanningsforbundet arbeid med profesjonsetikk ikke er relevant for oss som er medlemmer i spesialistutdanningen. Verdigrunnlaget er det samme for oss som for lærere. Utfordringen blir hvordan vi arbeider videre med profesjonsetikken i vår sammenheng og hva er spesifikke utfordringer for oss i vårt arbeid? Det kurset vi her inviterer til, vil nettopp ta opp disse problemstillingene og er obligatorisk et kurs i profesjonsetikk i spesialistutdanningen. Deltakerne oppfordres til i forkant av kurset å nedtegne eksempler fra egen praksis på etiske utfordringer og dilemmaer. Målet med kurset: Bli kjent med etiske begreper og tenkemåter Gjenkjenne og gjennomtenke etiske utfordringer i rådgivningsarbeidet med vekt på menneskesyn Utfordres på etiske sider ved rådgivningsarbeidets grunnforståelse Se de etiske utfordringene når en samarbeider med andre En innføring i Lærerprofesjonens etiske plattform og dens relevans for rådgivere Introduseres for bruk av etisk refleksjonsmodell Innhold Introduksjon til noen moralfilosofiske emner Profesjonsetikkens rolle og betydning Grunnlagsforståelse, menneskesyn og etikk Fag og etikk på tvers Etisk refleksjon Om kursholder Lars Gunnar Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han var konsulent for Utdanningsforbundet i arbeidet med å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform. Han er utgitt boka Etikk for pedagoger (2014) og er medredaktør av boka Pedagogisk veiledning (2013).

11 SPØRSMÅL? Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Aud Jansson, tlf.: Har du spørsmål om kursinnhold? Ta kontakt med Per Arneberg, tlf.: Har du spørsmål om spesialiseringsordningen? Einar Standal, tlf.: Karianne Sangro Basteson, tlf.: Har du spørsmål til styret i spesialiseringsutdanningen? Johannes Drabløs, tlf.:

12 Andre relevante kurs vi også vil gjøre oppmerksom på: 16. september 2015, kl Sårbare barn i barnehagen Sted: Victoria Hotel, Stavanger Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda verre - dette fordi det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Utdanningsforbundet inviterer til et profesjonelt, etisk og personlig møte med førskolelærer Lene Chatrin Hansen. Kursholder vil ta opp temaer som tilknytning og samspill, omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere. 1. oktober 2015, kl Mobbing i barnehagen fleip eller fakta? Sted:Grand Terminus Hotel, Bergen Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i hver enkelt barnehage. Det handler om hvordan den enkelte voksne tolker, forstår og handler i forhold til barns atferd. Tenker vi at barna i barnehagen er for små til å mobbe andre? Hva er det vi ser hvis vi ser etter, hva er det vi hører når vi hører etter? Hva er mobbing og hva er ikke? Kurset vil gi økt kunnskap om mobbing i barnehagen basert på ny nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kurset fokusere på forebyggende tiltak i barnehagen med vekt på hvordan barnehagens ansatte kan gjennom konkrete tiltak legge til rette for mobbeforebyggende arbeid i barnehagen. Om foredragsholderne: Marianne Godtfredsen er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Godtfredsen er ansatt som fagleder i Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kr.sand kommune.hun er medforfatter av boka «Egenledelse i lek og læring». Ingrid Lund er 1. amanuensis ved UiA, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene;«hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer.

13 12. november 2015, kl PÅ SPOR ETTER LEK nye perspektiver på lek i det moderne samfunn Sted:Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Pris: 750 (medlem), 1800 (ikke-medlem), 500 (student/pensjonist) I det siste tiår har det i Norden vært mindre fokus på barns lek. Andre temaer har fått mer oppmerksomhet. Temaer som hvordan mestre framtida, nasjonale læreplaner, tester, språkvurdering, konkurranseevne og lederskap har blant annet vært på dagsorden. I den senere tid har det imidlertid skjedd et skifte, der vekten på lekens betydning stadig oftere løftes fram i de nordiske landene. Dette seminaret presenterer aktuelle bidrag, der lekens verdi blir ytterlig løftet fram. Program Åpning: Lek i nordisk sammenheng Torben Hangaard Rasmussen, pedagog og forfatter Små barns spontane forestillinger og lek i barnehagen Kristin Danielsen Wolf, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus Leken setter framtiden fri Einar Sundsdal, førsteamanuensis, Pedagogisk institutt, NTNU Barns kroppslighet i lek utendørs Merete Lund Fasting, førsteamanuensis, Universitetet i Agder Lek, risiko og skader: balanse mellom sikkerhet og utfordringer i dagens barnehage Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis, seksjon for fysisk fostring, DMMH Leketøy for barn utfordringer og muligheter? Maria Øksnes, førsteamanuensis, NTNU Eva Stai Brønstad, høgskolelektor ved DMMH Lek et av barns mange undringsspråk Hilde Merete Amundsen, høgskolelektor, seksjon for pedagogikk, DMMH november, kl Tilpasset opplæring i grunnskolen hvordan gjør vi det? Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskolen Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen (Se mer utfyllende omtale på neste side.)

14 1. desember, kl Tilpasset opplæring i videregående skole hvordan gjør vi det? Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i videregående skole Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? I en skole som skal inkludere alle elever, er tilpasning av opplæringen av stor betydning både for elevenes læringsutbytte og for deres opplevelse av mening og mestring i skolehverdagen. Samtidig opplever lærere ofte at det kan være vanskelig å få til å tilpasse opplæringen slik de ønsker. I dette kurset er vi opptatt av å diskutere utfordringene knyttet til å realisere tilpasset opplæring, men samtidig beskrive noen av de mulighetene som finnes til tross for begrensede rammer. Mulighetene presenteres gjennom praktiske eksempler og ulike metodiske tilnærminger. Kurset har følgende innhold: Hva er tilpasset opplæring? Hvilke utfordringer er knyttet til tilpasset opplæring i praksis og hvordan kan disse utfordringene forstås? Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i skolehverdagen? Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring Metodiske tilnærminger Tilpasset opplæring og vurdering Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Om kursholderne Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole. Påmelding og mer informasjon på

15

16 Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon