Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud høsten 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmelding og kontaktpersoner Spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding Aud Jansson e-post: tlf.: /75 Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Karianne Sangro Basteson tlf.: Styret i spesialiseringsutdanningen Johannes Drabløs (leder) PPT Ålesund Eivind Herlofsen PPT Kristiansand Kontaktperson fra sentralstyret: Gro Hartveit Brita Nesheim Beyer Haug skole og ressurssenter, Bærum Terese Øvrevik PPT Kristiansand

3 Utdanningsforbundets spesialistutdanning Videreutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videreutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak. Videreutdanning utover master kan tas etter opptak, parallelt med spesialistutdanningen slik at man har mist 330 studiepoeng ved søknad om godkjenning som spesialist. Før søknad om opptak forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søker har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning. Dette gjelder også relevant forpraksis før, under og etter oppnådd grad. Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid: Det kreves kurs av minimum 200 timers varighet. Minimum 120 timer må være spesialistkurs som inngår i spesialistutdanningens kursprogram i regi av Utdanningsforbundet: fire obligatoriske basiskurs à 16 timer, og fire obligatoriske spesialistkurs à 16 timer. I tillegg gjennomføres fritt valgte spesialistkurs i et omfang som er tilstrekkelig til at samlet timetall blir minst 200 timer. Veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer (akademiske timer; dvs.1 time er 45 minutter), jf. tariffavtalen for kommunal sektor. Minst 20 timer av veiledningen skal knyttes til det skriftlige arbeidet. Et obligatorisk skrivekurs i regi av Utdanningsforbundet inngår som en del av veiledningen. Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving etter opptak i spesialistutdanningen. Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogiskpsykologisk rådgiving. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle praksisrelaterte problemstillinger deltakeren i utdanningen står overfor i sitt daglige arbeid. ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Godkjenningen gjelder for fem år. For å opprettholde spesialiteten videre kreves minimum 100 timer godkjente dokumenterte vedlikeholdsaktiviteter i løpet av femårsperioden. Eksempel på vedlikeholdsaktiviteter er større skriftlige arbeider relatert til fagfeltet, veiledning innenfor tematiske områder som er relevante for profesjonen, deltakelse i spesialistutdanningens/psykologforeningens kursrekke og etterutdanning innenfor fagfeltet. Kravet til omfang av vedlikeholdsaktiviteter halveres fra fylte 60 år. Les mer på

4 Konferanse: TVIL 2015 Endring Tid: september Sted: Voksenåsen kultursentet, Oslo Pris: Påmelding før 25. juni: kr 2950 og kr 2450 (student/pensjonist) Påmelding etter 25. juni: kr 3450 Meritterende: TVIL2015 inngår også i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Konferanseavgiften inkluderer: samlet program på Voksenåsen lunsjbuffet og kaffepauser begge dager felles middag onsdag kveld konferansemappe MER INFO? GÅ INN PÅ De tverrfaglige tvilsdagene går av stabelen for fjortende år på rad. I år er konferansen lagt til Voksenåsen kultursenter i Oslo. Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Gjennom innlegg, debatt og kunstopplevelser er målet å bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2015 utfordrer enkeltpersoner, kollegagrupper, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet i møte med ukjente stemmer og nye nettverk. Kanskje vi etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag? Tema på årets konferanse er endring. Møt bl.a. Edvard Hoem, Rasmus Willig, Oddleiv Apneseth, Paul Otto Brunstad, Marta Breen, Steen Nepper Larsen, Oddgeir Synnes, Tom Remlov, John Y. Jones, Cathrine Sandnes, Per Bjørn Foros, Arne Ruth og en av lærerne fra Sandefjordsaken. TVILforfatter Ingvild Hedemann Rishøi og TVILmusiker Tord Gustavsen blir med begge dager med lesninger og kommentarer - både verbalt og via tangentene. Arrangør Det er Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen som er koordinator og arrangør, i samarbeid med Utdanningsforbundet, Dag Hammarskjøldprogrammet - Voksenåsen, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, KoRus-Oslo, KoRus Øst, Norsk Sykepleierforbund, BUPL Storkøbenhavn og Danmarks Lærerforening.

5 Smakebiter fra programmet: Tvilsforedraget 2015 Forfatter og samfunnsdebattant Edvard Hoem Varsel i endring - om kritikkens plass i det offentlige rom Om selvrealisering, kritikk, endring og medbestemmelse: Rasmus Willig, dansk sosiolog Varslere som frontet saken og vant frem: En av lærerne i Sandefjordsaken Tillitsvalgt som prøvde å si fra: En sykepleierberetning fra norsk helsevesen Organisasjon med embedsmenn utsatt for munnkurv og advarsler: Om Eritreasagen, Danmark Ordstyrer: Arne Ruth, pressemann og debattant, som også vil bidra med eksempler fra svensk arbeidsliv. Kvinners endring de siste 60 år Marta Breen, saksprosaforfatter, journalist, blogger. Var 70-årenes idealer bare et blaff? Eller er en ny feministisk bølge på gang? Samfunn i endring - unge i skvis. Illustrert drama i tre akter Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag, fagbokforfatter. Foto: Linda Engelberth Møt bl.a.: EDVARD HOEM MARTA BREEN RASMUS WILLIG TOM REMLOV ODDGEIR SYNNES CATHRINE SANDNES Norges låver landskap og livsform i forandring Utstilling, billedvisning og refleksjoner begge dager. Med fotograf Oddleiv Apneseth Livsfortellinger for gamle: Hvordan forebygge stagnasjon og inspirere til stadig utvikling i alderdommen? Førsteamanuensis Oddgeir Synnes, som i mange år har arbeidet med narrativ metode innen eldreomsorg og blant alvorlig syke og døende. Egon Olsen-syndromet: Vi har en plan! Men hva, når det som skjer ikke dekker «vårt» område? Paul Otto Brunstad, teolog, professor ved pedagogikkseksjonen, NLS Høgskolen, Bergen. Hvilket samfunn er under utvikling i vårt velferds-norden? Steen Nepper Larsen, lektor Aarhus Universitet: Tanker om velferdsstatens transformasjon i et språk- og samfunnskritisk perspektiv Samtale mellom John Y. Jones fra Dag Hammarskjøldprogrammet, Cathrine Sandnes m.fl. Foto: Morten Brun ENDRING Tvil 2015 OSl O S ept ember Torvet Debatten fortsetter i en mer uformell ramme. Innledere og konferansedeltakere møtes. Med forbehold om, ja - nettopp: Endring...

6 Intensiv leseopplæring på mellomtrinnet- og ungdomstrinnet Tid: september, kl Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 24. august Møt: JØRGEN FROST VIGDIS REFSAHL BENTE HAGTVET Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent for andre som er opptatt av temaet Dette kurset handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner ved hjelp av lesekurs rettet inn mot elever som strever med lesing på mellom- og ungdomstrinnet. Som del av et forskningsprosjekt som fulgte utviklingen til småbarn fra familier der mor og/eller far hadde dysleksi, ble et utvalg elever fra 6. trinn med vedvarende lese- og skrivevansker tilbudt intensiv leseundervisning i en avtalt periode på 10 uker. Vi erfarte at elevene ofte trengte opplæring på grunnleggende avkodingsnivå. I tillegg var det behov for allsidige tilnærminger på individ- og systemnivå, blant annet endring av lesestrategier, språklig bevisstgjøring og bearbeiding av sosial-emosjonelle forhold. Vi gjennomførte dynamisk kartlegging og veiledet lærere i gjennomføring av intensive lesekurs. På kurset vil vi gjennomgå det teoretiske grunnlaget for relevante tiltak og dessuten drøfte tiltakenes innhold og gjennomføring i forhold til den praktiske virkeligheten. Om foredragsholderne: Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker r studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker. Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og en viktig stemme i nordisk leseforskning. Han har publisert flere forskningsartikler i internasjonale fora samt en rekke lærebøker i Norge, Sverige og Danmark Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. ved Universitet i Oslo, med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun har arbeidet i skole, PPT, i dysleksiteamet ved Statped sørøst og som universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har dessuten skrevet lærebøker om læringsstrategier og om arbeidet med unge og voksne med dysleksi.

7 OBLIGATORISK BASISKURS Innovasjon - pedagogisk-psykologisk rådgivning Tid: oktober, kl Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 10. september Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Utgangspunktet for kurset er en økt forventning til PPT om å hjelpe skolene og barnehagene med kvalitetsutvikling. Intensjonen er at spesialister/ PP-rådgivere over tid kan oppleve større grad av mestring i forebyggende arbeid. Gjennom analyse og deltaking i prosesser kan tjenesten være en viktig bidragsyter til skole- og barnehageutvikling og kompetansebygging for å fremme ønsket praksis. Identifisering av endringsbehov, forankring, utviklingsledelse, delt fremtidsbilde, kompetansebygging og praksislæring er viktige elementer for helhetlig forbedringsarbeid. PPT med sitt «utenfra blikk» kan mellom annet hjelpe skoler og barnehager med kontekstanalyse, målformulering og vurdering. OBLIGATORISK BASISKURS Kurset sikter mot å styrke deltakernes handlingskompetanse i samhandlingen med barnehager og skoler. Det veksles mellom forelesinger, gruppearbeider og erfaringsutveksling og refleksjon i plenum. Det legges opp til at kursdeltakere raust deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Det avsluttes med vurdering av kursets kvalitet i forhold til struktur, prosesser og resultat. Om foredragsholderne: Ullebø og Drabløs har samarbeidet i flere utviklingsarbeider sammen med barnehage, skole og PP-tjeneste i en årrekke. Ullebø i Statped vest med omfattende samarbeid med mange skoler og Drabløs i regional og kommunal PPtjeneste, både i skoleutvikling og utvikling av PP-tjenesten. Forelesning Refleksjon Gruppearbeid Erfaringsutveksling Dele

8 Krisepedagogikk II fra teori til praksis: Pedagogiske tiltak for elever utsatt for kriser og traumatisk stress Tid: 21. oktober, kl. Kl. 09: Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo Pris: 800 Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse helseregion øst og sør (RBUP øst og sør, i samarbeid med Utdanningsforbundet PÅMELDING: Kun for dette kurset - påmelding til: Kursansvarlig: Psykolog Anne-Lise Knatten, e-post: Kurskoordinator: Reidunn Hallan, til: / Målgruppe: Kurset inngår i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er relevant for lærere i grunnskole, videregående skole, barneverntjenesten,skolehelse-tjenesten, PPT, BUP, og andre som som jobber med barn, unge og familier i kommunene. Om kurset Krisepedagogikk II er en videreføring av det tidligere arrangerte kurset Krisepedagogikk og presenterer praktiske pedagogiske tiltak for å styrke trivsel og læring for elever utsatt for kriser og traumatisk stress. Det gis en oppsummering av forskning innen kriser, traumer og læring: forståelse av traumer, forekomst, henvisning, behandling og tilpasset opplæring. Det fokuseres på hvordan ulike instanser og fagpersoner kan samarbeide og hvem som bør gjøre hva. Kurset er også egnet for de som ikke har deltatt på Krisepedagogikk. Fra programmet Kriser og traumer påvirker hjernen, historisk tilbakeblikk, sårbarhet og motstandsdyktighet, nye perspektiver på helsehjelp etter kriser, hva som skjer i hjernen, regulering og toleransevinduet Prinsipper for forebygging og ivaretakelse, indirekte og direkte berørt, forebygging og ivaretakelse, krisepedagogisk modell Pedagogiske tiltak for å fremme læring, oppmerksomhetssvikt, pedagogiske prinsipper, læringssamtalen, praktiske eksempler Etablering og drift av grupper, voldsgrupper, overgrepsgrupper, krig og fluktgrupper, oppfølging av deltakerne, kulturell forståelse av traumer Spørsmål og problemstillinger fra deltakerne, oppsummering og anbefalinger Om foreleserene: Magne Raundalen er barnepsykolog ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Jon-Håkon Schultz er Dr.polit. og arbeider veed Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

9 Utviklende opplæring i matematikk - bakgrunn og implementering Tid: oktober Sted: Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 1. oktober Målgruppe: Kurset inngår i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for andre interesserte Et av de mest spennende prosjektene knyttet til matematikkundervisning i grunnskolen de siste årene, er prosjektet som startet opp på Smeaheia skole i Sandnes høsten Lærerne på første trinn begynte da å undervise etter en modell som har sine røtter i Vygotskys teorier om læring, utvikling og undervisning. Modellen som er utviklet av Vygotskys student og senere kollega Leonid Zankov, inkluderer både læreverk og en struktur for lærerens forberedelse. Kort fortalt dreier det seg om undervisning i sonen for den nærmeste utvikling. Undervisningen ligger med andre ord litt foran elevenes faktiske utviklingsnivå. Dialog og samarbeid er viktige stikkord, og oppgavene elevene jobber med er langt mer varierte og utfordrende enn de vi finner i tradisjonelle læreverk. Elevene utvikler selvstendighet og tro på egne evner. Som et resultat av de gode erfaringene fra Smeaheia, opplever vi en stadig økende interesse for få vite mer. Dette kurset er et resultat av denne interessen. I kurset vil deltakerne få innblikk både i teorien og prinsippene som ligger bak Zankovs modell og få høre om praktiske erfaringer og utfordringer knyttet til implementering av modellen. Kurset vil være spesielt rettet mot matematikkundervisning på småskoletrinnet, men kan også være interessant for andre. Undervisning i sonen for den nærmeste utvikling. Om foredragsholderne: Kjersti Melhus er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun har undervist i matematikk ved lærerutdanningene gjennom en årrekke og har de siste årene i tillegg drevet omfattende kursvirksomhet og veiledning av lærere. Hun er medforfatter på læreverket Matematikk. Gerd Inger Moe er pensjonert allmennlærer/adjunkt. Hun har undervist på barnetrinnet og har vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger. De 4-5 siste årene har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS.

10 OBLIGATORISK BASISKURS Etikk og rådgivning - utfordringer for rådgivere i PPT og spesialpedagoger Tid: november Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmanns gate 7 Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 26. oktober Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Utdanningsforbundet har vedtatt profesjonsetisk plattform for lærere. Dette er ikke en medlemsetikk, men en profesjonsetikk rettet inn mot lærere, barnehagelærere, skoleledere og styrere. OBLIGATORISK BASISKURS Det betyr imidlertid ikke at plattformen og Utdanningsforbundet arbeid med profesjonsetikk ikke er relevant for oss som er medlemmer i spesialistutdanningen. Verdigrunnlaget er det samme for oss som for lærere. Utfordringen blir hvordan vi arbeider videre med profesjonsetikken i vår sammenheng og hva er spesifikke utfordringer for oss i vårt arbeid? Det kurset vi her inviterer til, vil nettopp ta opp disse problemstillingene og er obligatorisk et kurs i profesjonsetikk i spesialistutdanningen. Deltakerne oppfordres til i forkant av kurset å nedtegne eksempler fra egen praksis på etiske utfordringer og dilemmaer. Målet med kurset: Bli kjent med etiske begreper og tenkemåter Gjenkjenne og gjennomtenke etiske utfordringer i rådgivningsarbeidet med vekt på menneskesyn Utfordres på etiske sider ved rådgivningsarbeidets grunnforståelse Se de etiske utfordringene når en samarbeider med andre En innføring i Lærerprofesjonens etiske plattform og dens relevans for rådgivere Introduseres for bruk av etisk refleksjonsmodell Innhold Introduksjon til noen moralfilosofiske emner Profesjonsetikkens rolle og betydning Grunnlagsforståelse, menneskesyn og etikk Fag og etikk på tvers Etisk refleksjon Om kursholder Lars Gunnar Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han var konsulent for Utdanningsforbundet i arbeidet med å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform. Han er utgitt boka Etikk for pedagoger (2014) og er medredaktør av boka Pedagogisk veiledning (2013).

11 SPØRSMÅL? Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Aud Jansson, tlf.: Har du spørsmål om kursinnhold? Ta kontakt med Per Arneberg, tlf.: Har du spørsmål om spesialiseringsordningen? Einar Standal, tlf.: Karianne Sangro Basteson, tlf.: Har du spørsmål til styret i spesialiseringsutdanningen? Johannes Drabløs, tlf.:

12 Andre relevante kurs vi også vil gjøre oppmerksom på: 16. september 2015, kl Sårbare barn i barnehagen Sted: Victoria Hotel, Stavanger Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda verre - dette fordi det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Utdanningsforbundet inviterer til et profesjonelt, etisk og personlig møte med førskolelærer Lene Chatrin Hansen. Kursholder vil ta opp temaer som tilknytning og samspill, omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere. 1. oktober 2015, kl Mobbing i barnehagen fleip eller fakta? Sted:Grand Terminus Hotel, Bergen Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i hver enkelt barnehage. Det handler om hvordan den enkelte voksne tolker, forstår og handler i forhold til barns atferd. Tenker vi at barna i barnehagen er for små til å mobbe andre? Hva er det vi ser hvis vi ser etter, hva er det vi hører når vi hører etter? Hva er mobbing og hva er ikke? Kurset vil gi økt kunnskap om mobbing i barnehagen basert på ny nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kurset fokusere på forebyggende tiltak i barnehagen med vekt på hvordan barnehagens ansatte kan gjennom konkrete tiltak legge til rette for mobbeforebyggende arbeid i barnehagen. Om foredragsholderne: Marianne Godtfredsen er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Godtfredsen er ansatt som fagleder i Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kr.sand kommune.hun er medforfatter av boka «Egenledelse i lek og læring». Ingrid Lund er 1. amanuensis ved UiA, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene;«hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer.

13 12. november 2015, kl PÅ SPOR ETTER LEK nye perspektiver på lek i det moderne samfunn Sted:Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Pris: 750 (medlem), 1800 (ikke-medlem), 500 (student/pensjonist) I det siste tiår har det i Norden vært mindre fokus på barns lek. Andre temaer har fått mer oppmerksomhet. Temaer som hvordan mestre framtida, nasjonale læreplaner, tester, språkvurdering, konkurranseevne og lederskap har blant annet vært på dagsorden. I den senere tid har det imidlertid skjedd et skifte, der vekten på lekens betydning stadig oftere løftes fram i de nordiske landene. Dette seminaret presenterer aktuelle bidrag, der lekens verdi blir ytterlig løftet fram. Program Åpning: Lek i nordisk sammenheng Torben Hangaard Rasmussen, pedagog og forfatter Små barns spontane forestillinger og lek i barnehagen Kristin Danielsen Wolf, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus Leken setter framtiden fri Einar Sundsdal, førsteamanuensis, Pedagogisk institutt, NTNU Barns kroppslighet i lek utendørs Merete Lund Fasting, førsteamanuensis, Universitetet i Agder Lek, risiko og skader: balanse mellom sikkerhet og utfordringer i dagens barnehage Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis, seksjon for fysisk fostring, DMMH Leketøy for barn utfordringer og muligheter? Maria Øksnes, førsteamanuensis, NTNU Eva Stai Brønstad, høgskolelektor ved DMMH Lek et av barns mange undringsspråk Hilde Merete Amundsen, høgskolelektor, seksjon for pedagogikk, DMMH november, kl Tilpasset opplæring i grunnskolen hvordan gjør vi det? Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskolen Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen (Se mer utfyllende omtale på neste side.)

14 1. desember, kl Tilpasset opplæring i videregående skole hvordan gjør vi det? Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø Pris: 750 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 500 (student/pensjonist) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i videregående skole Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? I en skole som skal inkludere alle elever, er tilpasning av opplæringen av stor betydning både for elevenes læringsutbytte og for deres opplevelse av mening og mestring i skolehverdagen. Samtidig opplever lærere ofte at det kan være vanskelig å få til å tilpasse opplæringen slik de ønsker. I dette kurset er vi opptatt av å diskutere utfordringene knyttet til å realisere tilpasset opplæring, men samtidig beskrive noen av de mulighetene som finnes til tross for begrensede rammer. Mulighetene presenteres gjennom praktiske eksempler og ulike metodiske tilnærminger. Kurset har følgende innhold: Hva er tilpasset opplæring? Hvilke utfordringer er knyttet til tilpasset opplæring i praksis og hvordan kan disse utfordringene forstås? Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i skolehverdagen? Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring Metodiske tilnærminger Tilpasset opplæring og vurdering Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Om kursholderne Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole. Påmelding og mer informasjon på

15

16 Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Foto: ImageState Kurstilbud våren 2017 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for

Detaljer

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Foto: Ingram Kurstilbud våren 2016 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 12.10.2016 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving. Utdanningsforbundet Akershus Einar Ove Standal

Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving. Utdanningsforbundet Akershus Einar Ove Standal Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving Utdanningsforbundet Akershus 09.02.2017 Einar Ove Standal Spesialistutdanninga Etablert i 1977 som eit vidareutdanningstilbod

Detaljer

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2013 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 23.04.2015 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Foto: ImageState Kurstilbud høsten 2017 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng

Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Emnebestrivelse Navn på emnet: PSYKISK HELSEPEDAGOGIKK Modul 3 Kriser, traumer og overgrep Undervisningsstart/undervisningssemestre

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Karlsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Karlsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Karlsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen Last ned Forfatter: Sven Nilsen ISBN: 9788215027760 Format: PDF Filstørrelse:36.22 Mb Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Ny rammeplan små barn - store oppgaver september 2017

Ny rammeplan små barn - store oppgaver september 2017 Ny rammeplan små barn - store oppgaver Fylkesmannens møte med barnehagemyndigheten 5.- 6. september 2017 Boen gård Sted: Scandic Hotel,Sørlandsparken, Kristiansand Ny rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

19.11.2015 15/00820-17. fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning

19.11.2015 15/00820-17. fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning Vår dato: Referanse: 19.11.2015 15/00820-17 Årsmelding 2014 fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning I Styret Styret for spesialistutdanningen ble oppnevnt i AU i Utdanningsforbundet

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2012 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Last ned Utdanningsvalg som skoleutvikling. Last ned

Last ned Utdanningsvalg som skoleutvikling. Last ned Last ned Utdanningsvalg som skoleutvikling Last ned ISBN: 9788245010695 Antall sider: 172 Format: PDF Filstørrelse:28.02 Mb Denne boken handler om ulike aspekter ved faget utdanningsvalg. Den har to dimensjoner:

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 28. september og 4. oktober 2017 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Innledning Elementer fra skolens historie

Innledning Elementer fra skolens historie Innhold Innledning... 13 Lærernes handlingsrom Peder Haug Eksempler på sammenhenger... 14 Utøya 22. juli 2011... 14 Kristendomsfaget blir til religion, livssyn og etikk... 15 Svekket lærerautoritet...

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Lærerutdanninger ved HIB - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 - Praktisk, pedagogisk utdanning, yrkesfag - Barnehagelærerutdanning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Presentasjonar så langt:

Presentasjonar så langt: Presentasjonar så langt: Barbro Thorvaldsen er utdannet lærer, i tillegg til å ha treårig bibliotekarutdannelse. Hun har jobbet med norskundervisning i voksenopplæring i cirka 20 år, og har drevet med

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster mars

Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster mars Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster 4. 6. mars Dette dokumentet er et utkast til rammer og program for gjennomføringen av arbeidsseminaret på Vitskøl. Innledning Det er et uttalt mål

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer