Årsmelding for Futurum AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Futurum AS"

Transkript

1 2014 Årsmelding for Futurum AS

2 Innhold Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter! 1.0 Virksomheten 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 1.2 Eiere 1.3 Styret 1.4 Administrasjon 1.5 Arbeidsmiljø og personale 1.6 Likestilling 1.7 Revisjon 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter 1.9 Samarbeidspartnere 1.10 Historikk 2.0 Aktiviteten i Futurum AS gjennom året Logistikk, transport og infrastruktur 2.2 Teknologi og kompetanse 2.3 Reiseliv, kultur og handel 2.4 Regionale vekstnæringer 2.5 Utviklingsprogram Narvik 2.6 Etablererveiledning 2.7 Nettverksarbeid og profilering 3.0 Økonomi 3.1 Årsresultat og disposisjoner 4.0 Miljø 5.0 Framtidig utvikling 6.0 Fortsatt drift 2

3 Futurum utfordringer gir nye muligheter Året 2014 har vært et år med fokus på mulighetene, både gjennom Utviklingsprogram Narvik og ved målrettet invitasjon av bedrifter til Narvik. Det langsiktige arbeidet med bedre rammebetingelser for næringsutvikling inklusiv vei, jernbane, næringsarealer og havnekapasitet har også hatt høy prioritet. Flere ser på Narvik som et interessant sted for etablering. Futurum strekker seg langt for at aktørene skal føle seg velkommen i Narvik. Dette blir satt stor pris på og er i noen tilfeller avgjørende for resultatet. I 2014 har det vært fokus på bedrifter innenfor leverandørindustrien til olje/gass, transport- og logistikkselskaper og høyteknologiselskaper. Vi har fremdeles utfordringer når det gjelder klargjorte næringsarealer og kapasitet/regularitet på Ofotbanen, men vi ser en positiv utvikling som vi kan videreformidle til aktørene. Futurum arbeider sammen med Narvikgården AS og Narvik Havn KF for en best mulig tilrettelegging for ny virksomhet. I 2014 har Futurum bidratt til nyetableringer, vekst i eksisterende bedrifter og etableringer av eksterne aktører. I en tid med lave malm- og oljepriser er dette særdeles viktig. Utviklingsprogram Narvik er av stor betydning for næringsarbeidet og utløser mange prosjekter. Tilgangen på nye prosjekter i 2014 var god og spennende. Vi ser at det leveres flere søknader til Skattefunn og Innovasjon Norge, men tilgang på kapital er fremdeles en utfordring for noen av prosjektene. Likevel ser vi nå muligheten for flere nye produksjonsbedrifter i Narvik. Deltakere og aktører i Utviklingsprogram Narvik, det viktigste verktøyet for å snu utfordringene til realisering av nye arbeidsplasser. Det er inspirerende og motiverende for oss i Futurum å følge byggingen av Hålogalandsbrua, Nye Narvik Torv og LKABs nye utlastingsanlegg. Vi har også store forventninger til reiselivsutviklingen. Vi gleder oss over utviklingen i Eye-Life AS et ektefødt barn av utviklingsprogrammet og flere andre prosjekter med god framdrift. Men ingenting skjer av seg selv. Langsiktighet, stayerevne, påtrykk over tid og kontinuitet i viktige prosesser er vesentlig. Her har Futurum en nøkkelrolle. Vi ser at Futurums rolle er avgjørende for næringsutviklingen i Narvik det inspirerer oss. Narvik, juni 2015 Edel Storelvmo Direktør 3

4 Styrets beretning 2014 for Futurum AS 1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig. 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Futurums strategiske plan ble vedtatt desember 2010 og revidert oktober Visjon: EN STERK REGION - ET ATTRAKTIVT NARVIK Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at i planperioden : Antall arbeidsplasser øker* Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser* Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendige næringsarealer gjøres tilgjengelig. *Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk Målene skal nås gjennom Futurums mange roller: Pådriver Tilrettelegger Nettverksbygger Strategisk eier Daglig ledelse Prosjektleder Sekretariat Bistand etter nærmere avtale 4

5 Strategiske satsingsområder: Logistikk, transport og infrastruktur: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for Å øke antall arbeidsplasser Etablering av senter for logistikk og transport innen 2014 Etablering av et innkrevingsselskap av bompenger lokalisert i Narvikregionen innen 2016 Etablering av nye logistikkaktører innen 2015 Å bistå til en etablering av et masterstudium innen logistikk og transport innen Godstransport øst-vest Bedre tilbud med effektiv tilslutning over Harstad/Narvik lufthavn Evenes Å styrke Narvik som transportknutepunkt Kapasiteten på Ofotbanen økes ved at alle krysningsspor gjøres lange innen 2015 og partielle dobbeltspor innen 2020 Vedtak om finansiering av E6 gjennom Narvik i tunnel i planperioden En bedre infrastruktur i regionen med fokus på E6, E10 og flytting av E6 til indre trase i Tysfjord (dagens riksvei 827) med tilhørende bedre fergeløsning Teknologi og kompetanse: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for Etablering av Senter for fornybar energi i planperioden Realisering av et Teknorama i forbindelse med Nye Narvik Torv Vekst av kompetansearbeidsplasser innenfor offentlig og privat sektor innen 2017 Etablering av LNG-terminal i Narvik i planperioden At flyplassområdet på Framnesodden reguleres for næringsformål At teknologimiljøet i Narvik vokser Utvikling og vekst ved HiN Vekst i tjenesteytende sektor Relasjonsbygging med aktører innen olje og gass i Hålogalandsregionen Å posisjonere kompetansemiljøet i Narvik mot petroleumsindustrien God tilgang på kompetent arbeidskraft innen teknologi og kompetanse Reiseliv, kultur og handel: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for At Narvik Reiselivsutvikling får tilstrekkelig offentlige investeringsmidler til å løfte Narvik og regionen som reisemål Chartertog på Ofotbanen i planperioden Å øke cruisetrafikken til Narvik med minimum 15 anløp pr år innen 2017 Narviksenteret i nytt bygg innen 2015 Å integrere «Reiseliv i industriens vugge» i reiselivssatsinga Ny gondol i Narvikfjellet Flere kulturarbeidsplasser Bedre persontilbud med effektiv tilslutning på Ofotbanen Profesjonelt og solid Visit Narvik Å løfte Norges nasjonalfjell Stetind til et nasjonalt reiselivsprodukt Å styrke det eksisterende næringsliv/tilbydere innenfor reiseliv 5

6 Regionale vekstnæringer: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for Å følge opp etableringen av jagerflybasen på Evenes, kartlegge synergier. Å gjøre regionen interessant for forsvarsrelaterte oppgaver Nye arbeidsplasser i Bjerkvik i planperioden Å rekruttere unge-voksne (20-39 år) til regionen Kompetanseheving for kvinner Å bistå kommuner i regionen med å utvikle sine fortrinn på forespørsel Flere offentlige arbeidsplasser til regionen Arbeide for videre utvikling av havbruk i Ofoten Futurum har rollen som Narvik kommunes førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og har ansvaret for etablererbistand i kommunen. Futurum holder seg orientert om næringsmulighetene i hele regionen og påtar seg oppdrag for alle kommunene i Ofoten når dette er ønsket. Futurum bistår også på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting og påvirkningsarbeid. 1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK ,-. Eierforhold pr er som følger: Aksjer Eierandel Narvik kommune ,25 % Narvikregionen Næringsforening ,80 % Nordkraft AS ,35 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Ballangen Næringsforum 50 1,69 % Høgskolen i Narvik (HIN) 50 1,69 % LO i Ofoten 50 1,69 % Totalt ,00 % Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %. 1.3 Styret Styret gjennomførte 7 ordinære styremøter samt 1 møte avviklet per e-post. Styret behandlet 40 saker i I tillegg har det vært gjennomført 1 ordinær generalforsamling. Styret i Futurum AS skal i følge vedtektene bestå av 5 eller 7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Styret i 2014 har bestått av 6 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. 6

7 Etter generalforsamling i 2014, har styret hatt følgende sammensetning: Svein Ivar Sivertsen Styreleder Næringsdrivende Kjetil Moe Nestleder Daglig leder, Narvikregionen Næringsforening Anett Kristensen Styremedlem Økonomidirektør, Nordkraft AS Heidi Sommerseth Styremedlem Administrasjonsleder, Sommerseth Auto AS Sissel Nilssen Styremedlem Økonomileder, Evenes Kraftforsyning AS Tor Asgeir Johansen Styremedlem Ordfører, Tysfjord kommune Bengt-Ole Berntsen 1. varamedlem LO Ofoten Aud Ljunggren 2. varamedlem Administrativ koordinator, LKAB Norge AS Karin Rognmo Mellem 3. varamedlem Observatør: Ordfører Tore Nysæter, Narvik kommune Rådmann Wenche Folberg, Narvik kommune Styret i Futurum juni 2014 (fra venstre): Heidi Sommerseth, Stian Varnes Nordstrand, Anett Kristensen, Kjetil Moe, Sissel Nilssen, Tor Asgeir Johansen og Svein Ivar Sivertsen. (Ikke til stede: Karin Rognmo Mellem) 1.4 Ansatte Ved årsskiftet 2014/15 hadde Futurum 4 ansatte. Edel Storelvmo er selskapets direktør. Oss i Futurum ved årsskiftet 2014/2015 7

8 1.5 Arbeidsmiljø og personale Futurum har følgende interne mål i sin strategiske plan: Godt humør og arbeidsglede mens vi utvikler Et team med god og dekkende kompetanse, stor tillit, profesjonalitet og høy etisk standard Effektive daglige/ukentlige rutiner Dynamisk hjemmeside Tydelig og oppdatert intern og ekstern kommunikasjon Tydelig mediestrategi Felles brukervennlig, nettbasert arkivløsning God økonomistyring Profesjonell prosjektledelse og organisering Kunnskapsheving og faglig oppdatering Gode HMS-rutiner 1.6 Likestilling Futurums styre består av 3 kvinner og 3 menn, samt 1 mannlig og 2 kvinnelig vara. Futurums fast ansatte bestod per av 3 kvinner og 1 mann. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral. 1.7 Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad. 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter Futurum har i 2014 deltatt i EU-prosjektet Bothnian Green Logistic Corridor. Futurum ledet aktiviteten i WP 4.4. og har partnere fra Sverige og Finland. Prosjektet ble avsluttet i 2014 og resultatene danner grunnlag for videreføring av arbeidet med annen finansiering. Det er innledet samarbeid med VASEK, vårt søsterselskap i Vasa, om å levere en interreg-søknad. Futurum har i 2014 støttet Høgskolen i Narvik i arbeidet med å søke finansiering av utviklingen av et senter for logistikk og teknologi for gruvenæringen, og vært partner i EU-søknad. I 2014 leverte HiN en SFI-søknad relatert til satsingen på mineralnæringen. Denne søknaden førte i første omgang ikke fram, men i responsen lå det en del føringer for hvordan søknaden burde dreies. Arbeidet med tilpasningen av dette, fra HiN s side, er i gang og vil bli videreført i Futurum deltar i arbeidsgruppen. 1.9 Samarbeidspartnere Tabellen nedenfor viser Futurum AS og de fire nærmeste samarbeidspartnerne. I forbindelse med arbeidet med strategisk plan ble det arbeidet med bevisstgjøring av rollene selskapene i mellom. Dette er viktig både for selskapene og omverdenen. 8

9 NARVIK HAVN KF HAVNEUTVIKLING EIENDOMSUTVIKLING NARVIKGÅRDEN AS EIENDOMSUTVIKLING BYUTVIKLING FUTURUM AS NÆRINGSUTVIKLER REGIONAL UTVIKLING FORSKNINGSPARKEN NARVIK AS KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGISK FORSKNINGSBASERTE FORRETNINGSIDÈER NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING MEDLEMSORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I NARVIKREGIONEN FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK OG ARENA BYGGING ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: Narvik kommune Regionens kommuner/andre kommuner i nærheten Høgskolen i Narvik Andre universiteter/høgskoler Norut Narvik ForteNarvik Statens vegvesen Departementer Ofoten Regionråd Nordland fylkeskommune Norges Brannskole i Tjeldsund Narvik Kapital Bedrifter i regionen Troms fylkeskommune Aktuelle bedrifter utenfor regionen Innovasjon Norge Kystverket Jernbaneverket LO Media Andre utviklingsselskap (Progressum, Expandum) NHO SIVA Narvik Reiselivsutvikling/Visit Narvik Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også en viktig arenabygger. 9

10 1.10 Historikk Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at Futurum var bidragsyter til nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut. Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik kommune sitt næringsselskap, og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning, se avsnitt 1.2. I årene som har gått etter dette, har Futurum vist sin berettigelse. Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden. Narvik kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling. Det er positivt og riktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted, og Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommuner for denne løsningen. Det er imidlertid viktige at selskapet får forutsigbare rammebetingelser slik at Futurums team kan fokusere på å løse oppgavene og fange mulighetene på best mulig måte. Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen, noe som gjenspeiler seg i visjonen «En sterk region et attraktivt Narvik». Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten, og ved revisjonen i 2012 ble planen oppdatert og tilpasset dagens situasjon i Narvik/Ofoten og Futurums kapasitetsøkning i

11 2. Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2014 Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeid med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Partnerskap Ofoten. 2.1 Logistikk, Transport og Infrastruktur Futurum har gjennom året arbeidet for bedre infrastruktur med spesielt fokus på Hålogalandsbrua og flere møtespor/dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er vesentlig for næringsutviklingen i regionen. Det er gitt innspill til Nasjonal Transportplan, fylkeskommunale planer og NHO, enten direkte eller gjennom Ofoten Regionråd. Hålogalandsbrua AS Seniorrådgiver i Futurum, Kirstin Lillevåg Mobakken har rollen som daglig leder i Hålogalandsbrua AS. Denne tjenesten kjøper selskapet av Futurum AS. Det er inngått en formell oppdragsavtale mellom selskapene om kjøp av daglig ledelse til bompengeselskapet. Selskapet har 16 aksjonærer. Disse er henholdsvis fire kommuner i Nordland fylke og fire kommuner i Troms fylke, Nordland fylkeskommune, bank og private selskap. Narvik kommune er største eier. Styret gjennomførte 7 ordinære styremøter i Til behandling forelå 72 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 10. april Selskapets formål er å arbeide for realisering av riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik. Dette formålet er nå i ferd med å realiseres. Sommeren 2015 vil rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik være klar til bruk og innkreving av bompenger starter. Statens vegvesen er godt i gang med Hålogalandsbrua, og anslår at denne vil stå ferdig høsten Med bakgrunn i stortingsvedtaket og bompengeavtalen mellom Hålogalandsbrua AS og Statens vegvesen, har selskapet inngått låneavtaler og tatt opp lån for å finansiere bompengeandelen i prosjektet. Selskapet skal videre innenfor avtalen med Statens vegvesen administrere bompengeinnkrevingen. Også Hålogalandsbrua AS har i 2014, som øvrige bompengeselskap i landet, vært preget av en del usikkerhet hva angår omorganisering i bompengebransjen og de føringer som skal legges av Samferdselsdepartementet. Dette er en usikkerhet som vedvarer ei stund ut i 2015, og i påvente av en stortingsproposisjon. Daglig leder Kirstin L. Mobakken under Norvegkonferansen 28.oktober Her sammen med konferansier Geir Helljesen. Hålogalandsbrua tar form, februar Foto: Jarle Jakobsen. 11

12 Hålogalandsbrua AS er medlem i Norvegfinans som er interesseorganisasjonen til bompengeselskapene i landet. I den anledning deltok Mobakken på Norvegfinans sin årlige konferanse. I 2014 fant denne sted på Ullevaal Arena og Mobakken var en av foredragsholderne. Møtespor og dobbeltspor på Ofotbanen Arbeidet med Ofotbanealliansen ble igangsatt i I samarbeid med Narvik Havn KF og Narvikregionen Næringsforening, har Futurum arbeidet i 2014 for å synliggjøre det behovet som er til stede, slik at kapasiteten på Ofotbanen kan økes. Det har vært arbeidet aktivt for «å legge trykk på» de politiske beslutningstakere hva angår Nasjonal Transportplan. Foredrag, innlegg og møter med politikere på nasjonalt og regionalt nivå har hatt innslag av kapasitetsbehovet på Ofotbanen. Nytt for dette arbeidet er at Narvik Havn KF har ansatt Åsunn Lyngedal som arbeider ca. 50 % som prosjektleder for Ofotbanealliansen. Dette er en ansettelse som har ført til mer strukturert og målrettet framdrift i arbeidet. Det har vist seg nødvendig å ha ressurser til dette arbeidet. Styringsgruppen og arbeidsgruppen er slått sammen til ei styringsgruppe. Styringsgruppen ledes av lederen i Ofoten Regionråd Tore Nysæter. Styringsgruppen består ellers av Kirstin L. Mobakken (Edel Storelvmo som vara) fra Futurum, Ragnar Krogstad (Rune Arnøy som vara) fra Narvik Havn, Bo Krogvig og Heidi Rondestvedt fra LKAB, Kjetil Moe fra Narvikregionen Næringsforening og Geir Harald Brembo fra Schenker. Botnian Green Logistic Corridor, BGLC Futurum har vært aktivitetsleder for WP 4.4 i dette EU-prosjektet. Sammen med oss i arbeidsgruppen, har vært Pori Havn, Kokkola Havn og Länsstyrelsen i Norrbotten. Målet med prosjektet var godstransport på jernbane mellom Narvik og Russland. Futurums arbeid omfattet å kartlegge flaskehalser og mulige løsninger, identifisere gods som gir retningsbalanse og utvikle en forretningsplan. Prosjektet startet høsten 2010 og ble avsluttet i mars Arbeidet er i 2014 fulgt opp. Rapporten fra dette arbeide fører til Interreg-søknad sammen med aktører i Vasa og Umeå i Edel Storelvmo og deltaker fra Kokkola Havn Dick Faser. Nye Narvik Havn Havna med tilhørende infrastruktur har vært grunnlaget for Narviks utvikling i over 100 år. For at havna skal kunne være en nøkkel til vekst og utvikling de neste 100 år, har Narvik Havn KF foreslått at det gjennomføres en bred prosess som kartlegger og tar hensyn til mange behov og utviklingstrekk, i samarbeid med Futurum og Narvikgården. Å kunne tilby arealer for næringer med areal-/sjørettede behov, vil være viktig for utviklingen av regionen i et fremtidsbilde. Man ønsker å gå bredt ut for å fange opp alle behov fra ulike interessenter når de går i gang med planlegging av ny havn. På denne måten vil vi kunne sikre løsninger som både er konkurransedyktige, fremtidsrettede og robuste. 12

13 Futurum ved direktør deltar i styringsgruppen for prosjektet, og vil være tett på denne prosessen sammen med Narvik Havn og Narvikgården. Futurum har deltatt på fire styringsgruppemøter og ett orienteringsmøte i Som bildene viser, foreligger det allerede noen illustrasjoner på hvordan en fremtidig ny havn kan se ut. Eksempler på framtidig industrihavn i Narvik. Illustrasjoner: Narvik Havn KF. Grønt Transportknutepunkt Tekst under utvikling. EDEL Narvik er Nord-Norges viktigste og største transportknutepunkt. Da Futurum søkte etter deltagere til Utviklingsprogram Narvik, kom det flere innspill som omhandlet service og tjenester for transportbransjen. Futurum valgte å samordne aktivitetene under paraplyen Grønt transportknutepunkt. Edel Storelvmo er prosjektleder, med innleid bistand fra Transportutvikling AS. I 2014 har aktivitetene vært fokusert på etablering av døgnhvileplass på Narvikhalvøya. Det har også vært aktiviteter vedrørende utvikling av automatiserte tjenester for sjåfører og biler. Arbeidet fortsetter i 2015 og målet er en topp moderne døgnhvileplass med gode og miljøvennlige tjenester. Dette vil skape arbeidsplasser direkte i forbindelse med tjenestene samt i utvikling og produksjon av utstyr til slike formål. Innleid prosjektkonsulent Stig Nerdal presenterer planene for døgnåpen truckstop i Narvik for aktører og politikere 27.mars Foto: Fritz Hansen, Fremover Befaring på Fagernes 27.mars. På bilde (f.v): Tore Nysæter, ordfører i Narvik, Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Torgeir Trældal, gruppeleder i Narvik FrP. Foto: Fritz Hansen, Fremover 2.2 Teknologi og Kompetanse Narvik har interessante arbeidsplasser innenfor teknologi og kompetanse, og utviklingsmulighetene er mange. Forprosjekt venture kapital, Eye-Life Eye-Life er et utviklingsprosjekt som ble igangsatt en tid tilbake og var aktiv i perioden Målet med prosjektet er å utvikle ny teknologi innen ultralyd-skanning. Prosjektet sto stille en periode pga. 13

14 manglende ressurser og ekstern kapital. Futurum besluttet å avvente med bistand til industristillingen ble besatt. Futurum v/industristillingen har bistått prosjektet frem til ekstern venture kapital ble sikret i Et overordnet mål med dette var å skape arbeidsplasser i Narvik. Futurum har bistått med følgende aktiviteter: Utarbeidelse av business plan Teknologi-evaluering Etablert samarbeid med mulige kunder, patentinnehaver og utdanningsinstitusjoner Konseptutredning Dialogmøter og søknader til Innovasjon Norge Utarbeidelse av venture-dokumentasjon Gjennomføring av venture-presentasjoner med Narvik Kapital og ForteNarvik Engasjement av teknolog Skaffe prosjektmidler Illustrasjon av håndholdt ultralyd-skanner fra EyeLife. Foto: eyelife.no Senter for logistikk og teknologi for gruvenæringen Narvik er et resultat av gruvenæringen i Sverige. Kompetansemiljøet med Høgskolen i Narvik i spissen, har sin opprinnelse i de behov som oppstår i forbindelse med transport av jernmalm. I dag er gruvenæringen en moderne industri som er underlagt strenge krav om sikkerhet, miljø og bærekraft. I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) ble det sendt en søknad om et senter ved Høgskolen i Narvik i januar. Søknaden kom ikke med i betrakning i I mai deltok industristillingen på «Bergforskdagarna» i Luleå og fikk et viktig innblikk i forskning og utvikling innenfor den svenske bergverksindustrien. Med bakgrunn i dette så man at HiN med fordel kan spisse sin kompetanse innenfor automasjon og logistikk overfor gruvenæringen. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av Per-Åge Nygård, professor Wei Deng Solvang og Ingrid Howes ved HiN. Gruppen definerte hovedaktivitetene og satte i gang prosessen med å etablere et senter. Det ble startet et profilprosjekt for senteret, og senteret fikk navnet «CALM», Center for Automation and Logistics for the Mining industry». Videre framdrift, der industristillingen bidrar aktivt, kommer til å ha fokus på finansiering og å knytte seg opp mot kommersielle partnere. Dette gjøres primært av HiN, men med støtte fra Futurum. Futurum deltar videre i arbeidsgruppa. 14

15 Scania, LKAB, LNS og representanter fra forskningsmiljøene ved Høgskolen i Narvik og Norut Narvik samlet til arbeidsmøte hos Futurum. Eierskap og styrerepresentasjon i Forskningsparken i Narvik AS Forskningsparken i Narvik AS er en sentral samarbeidspartner. Nærheten til dette selskapet er strategisk viktig for Futurum, gjennom Forskningsparkens rolle som kommersialiseringsenhet for ideer fra teknologimiljøer, og som forvaltningsenhet for Narvik Kapital. Selskapene utfyller hverandre og har mange felles problemstillinger. Selskapene samarbeider tett i mange saker. I 2014 brukte Futurum Forskningsparken i gjennomføringen av olje/gass prosjektet, samarbeidet er godt og konstruktivt. Direktør Edel Storelvmo er styremedlem i Forskningsparken. TINN Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Futurum er en av eierne i Teknologifestivalen Nord-Norge AS (TINN). Forskningsparken i Narvik AS er største eier. Seniorrådgiver Kirstin L. Mobakken er styremedlem i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS. Selskapet har som formål å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer. Selskapets aktivitet skal være med på å styrke Nord-Norge innenfor teknologi og Narviks rolle som teknologihovedstad i landsdelen. Selskapets aktiviteter skal bidra til å styrke rekrutteringen til teknologiske studier, samt øke interessen for teknologi. I 2014 besluttet styret at hovedkonferansen skulle legges til Vinterfestuka. Dette for blant annet å få festivalpreget på konferansen. Det ble da for knapp tid for gjennomføring i 2014, og planleggingen med TINN 2015 startet. Høsten 2014 ble det opprettet en programkomite med Kirstin L. Mobakken som leder, og arbeidet med tema for konferansen i mars 2015 ble valgt. Når denne beretningen skrives, er konferansen 2015 gjennomført og blir sett på som vellykket. Det er besluttet at TINN 2016 skal gjennomføres 9. og 10. mars 2016, og forberedelsene er begynt. Fibertilgang og datalagring Kontaktene som ble opprettet i forbindelse med tilbudet som ble sendt til CERN i 2012, har nå fått ny aktualitet. Futurum har bidratt til at Narvik er lansert som en attraktiv lokasjon for et stort globalt foretak som skal etablere datasenter i Europa. Den investeringen som er gjort for å profilere Narvik i denne sammenheng, kan også komme til nytte når andre aktører skal vurdere etablering. LNG terminal Gjennom deltagelsen i interregprosjektet «Utvikling av Nordkalottens Logistikk», fikk Futurum utarbeidet en rapport som viste en stor og økende interesse for LNG i de store industribedriftene i Nord-Sverige. På bakgrunn av dette satte Futurum i gang arbeidet med å revitalisere selskapet Naturgass Nord. Selskapet var i 2014 blitt en aktiv aktør. Futurum støtter opp dette arbeidet på flere måter. Futurum følger opp saken gjennom kontakt med eierne og administrasjonen i selskapet og gjennom avtalen med LKAB. Det er både strategiske og forretningsmessige grunner til at Narvik bør være på LNG-kartet. Det er viktig at Narvik så fort som mulig kommer i posisjon til å levere LNG til interesserte kunder på begge sider av grensen. 15

16 Illustrasjon som viser hvordan et LNG-anlegg kan lokaliseres i Narvik. Logistikkjeden for naturgass til kunder på Nordkalotten vil gå via småskala LNG-skip inn til Narvik havn og videre transport med tog til Sverige. Illustrasjon: Narvik Havn KF. Romrelatert virksomhet Futurum holder kontakten med Norsk Romsenter, Høgskolen i Narvik og mulige industriaktører i forbindelse med muligheter knyttet til romrelatert virksomhet i Norge. Det finnes virkemidler for de bedrifter som vil utvikle sine produkter for dette markedet, og aktuelle aktører holdes orientert. Satsing på industriutvikling Nedleggelsen av REC ScanCell og prosessene som fulgte, viste behovet for å styrke industrimiljøet i Narvik. I den forbindelse ble en industristilling opprettet med 50 % finansiering fra Nordland fylkeskommune og 50 % fra Narvik kommune. Stillingen er rettet inn mot prosjekter og aktivitet av industriell karakter. Rune Nystad jobbet i industristillingen ut mars og Per-Åge Nygård startet i april. Utførte aktiviteter: 1. Bedrift- og prosjektbistand. Stillingen har fulgt opp 9 bedrifter/prosjekter, som både er nyetableringer og mer etablerte bedrifter. 2. Stillingen har fulgt opp Utviklingsprogram Narvik og 4 andre større prosjekter. 3. Messer, konferanser og representasjon. 4. Olje- og gassaktivitet, planleggings- og sekretærfunksjon for petroleumsprosjektet i Narvik kommune. Futurum har fått en stabil motor i sitt industriarbeid via industristillingen. Stillingen har bidratt målrettet og grundig i planprosessene til de ulike prosjektene/bedriftene, og har rettet fokuset spesifikt på å gi bedriftene drahjelp via effektiv planlegging. Industristillingen har representert Futurum utad i ulike industri-fora, og jobbet aktivt for å koble eksisterende næringsliv i Narvik opp mot øvrig næringsliv i regionen. Det betyr at i alle prosjekter som er av en industriell karakter, enten i offentlig eller privat sammenheng, kan Futurum være til stede for å bidra på de nødvendige arenaer og rette fokuset mot industrien. 16

17 Studiesenter På vegne av Futurum har Kirstin L Mobakken vært en av deltakerne i arbeidet med å få etablert et Studiesenter for Ofoten. Prosjektgruppen som er bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, ble etablert i I 2012 ble det blant gitt en uttalelse til Nordland fylkeskommune. I 2013 søkte man Nordland fylkeskommune om midler til «prosjektet Studiesenter Ofoten». Det har tatt ei tid å få midler og arbeidet på «fast grunn». I 2014 tok arbeidet ei mer konkret retning. Studiesenteret skal ha sine lokaler ved Oscarsborg videregående skole og være en kompetanseleverandør, kartlegge kompetansebehov i regionen. Målet er livslang læring der folk bor. FoU-samarbeid HiN-Norut-Åkers Krutbruk Høsten 2012 søkte Futurum om midler fra Nordland Fylkeskommune til utviklingstiltak og nettverksbygging mellom Fou-miljø og bedrifter knyttet til leveranser til forsvaret. Det ble bevilget NOK. Arbeidet ble gjort i 2013 og rapporteringen fullført i Resultatet er videreføring av samarbeid mellom HiN/Norut og Åkers Krutbruk, samt en oversikt over bedrifter som kan involveres i samarbeidet og/eller i leveranser til forsvaret. Etableringsprosjekter som skaper ringvirkninger for Høgskolen i Narvik og Norut Futurum arbeider hele tiden med etableringer der kompetansemiljøet i Narvik har eller kan få stor betydning. På flere steder i årsmeldingen vil dette framgå. Når bedrifter eller andre typer næringsaktører besøker Narvik, er HiN og Norut på invitasjonslisten hver gang det er relevant. Kompetansemiljøene er en viktig faktor når Futurum arbeider med å få eksterne aktører til å etablere virksomhet i Narvik, og det bidrar i tillegg til å styrke nettverket og åpne for nye samarbeidsrelasjoner for FoU-institusjonene. 2.3 Reiseliv, Kultur og Handel Narviksenteret med Nordland Røde Kors Krigsmuseum Futurums direktør har i 2014 vært styreleder i Narviksenteret. En hovedsak i denne perioden har vært å følge opp arbeidet med Nye Narvik Torv, utviklingen av Narviksenterets innhold, ressursutvikling og ringvirkninger. Illustrasjon av Nye Narvik Torv med Narviksenteret og Krigsmuseet. Illustrasjon: Madsø Sveen Arkitekter AS. 17

18 Nøkkelen ligger i bevilgninger og økning av driftsmidlene fra Kunnskapsdepartementet. Se ytterligere beskrivelse under Offentlige arbeidsplasser. IKEA Futurum arbeidet ved inngangen av 2014 med IKEA og et siste forsøk på etablering i kommunen. Arbeidet er gjort i samarbeid med Narvikgården AS. Da det ble helt klart at IKEA hadde funnet sin plass i Tromsø, ble arbeidet avsluttet. Vi ønsker Tromsø til lykke med IKEA etableringen, og arbeider for andre større etableringer. 2.4 Regionale Vekstnæringer Vekstkraft i Ofoten Futurum har i 2014 vært aktiv i prosjektet «Vekstkraft i Ofoten» sammen Narvik kommune og Ofoten Regionråd. Det er Futurum som har gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Narvik kommune og med Kirstin L. Mobakken som prosjektleder. Prosjektet er basert på et program i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementets mål for utviklingsprogrammet er at det skal bidra til økt kunnskap om byenes funksjon for omlandet. Kunnskapen skal videre danne grunnlag for regionalt forankrete prioriteringer. KMD sitt program består av to faser. Narvik kommune fikk i tilsagn av 2. april 2014 tildelt prosjektmidler til deltakelse i fase 1 av «Utviklingsprogram for små og mellomstore byer/utviklingsprogram for byregioner» i regi av KMD. Det ble også gitt tilsagn fra Partnerskap Ofoten til arbeidet. I fase 1 skulle det gjøres en helhetlig samfunnsanalyse. Prosjektet er organisert med Narvik kommune som prosjekteier (PE) og Ofoten Regionråd ved Tore Nysæter som prosjektansvarlig (PA). Kirstin L. Mobakken i Futurum er prosjektleder (PL) og har den utførende rollen. Styringsgruppen (SG) består av: Elisabeth Storjord, daglig leder Ofoten Regionråd. Paul Rosenmeyer og Lars Normann Andersen, Narvik kommune. Bjørnar Pettersen, representant for Tjeldsund og Evenes kommune, Svein Erik Kristensen som vara. Tor Asgeir Johansen, representant for Tysfjord og Ballangen, Anne Rita Nicklasson som vara. Referansegruppen består av ordførerne i Ofoten Regionråd. På landsbasis er det til sammen 33 byregioner som deltar i fase 1, og prosjektleder og styringsgruppen har i dette arbeidet fått god kontakt med andre regioner, da mest med Sør-Troms. 18

19 Styringsgruppen i Vekstkraft i Ofoten på prosessmøte i Hell 19.mai Prosjektleder Kirstin L. Mobakken Hovedaktiviteter utført av Futurum: forbereder fremlegging av gruppearbeidet. Søknad til KMD Søknad til Partnerskap Ofoten Møter med KMD og Distriktssenteret Deltatt på prosesslederkurs Deltatt på prosessamling, hele styringsgruppen deltok Skrevet anbudsutkast for anbud på Doffin (finpussen og utlysningen er gjort av innkjøpsavdelingen i Narvik kommune) Møter i styringsgruppen Møter med Narvik kommune og Ofoten regionråd Nært samarbeid med Analyse & Strategi, som sammen med Kunnskapsparken Bodø fikk oppdraget med å lage samfunnsanalysen. Samfunnsanalysen skal danne grunnlag for det videre arbeidet og for utarbeidelse av en handlingsplan, som da eventuelt gjennomføres i fase 2. Uansett er samfunnsanalysen til nytte og gir svar på mange spørsmål som kan brukes av ulike aktører. Jfr. bestillingen og føringene fra KMD. Samfunnsanalysen er ferdigstilt. Denne er blitt presentert for blant annet Ofoten Regionråd og er nå offentlig. Futurum kjenner til at Ofoten Regionråd vil søke om midler til fase to. Styringsgruppen i Vekstkraft i Ofoten på prosessmøte i Hell 19.mai Prosjektleder Kirstin L. Mobakken forbereder fremlegging av gruppearbeidet. 19

20 Olje og gass Futurum AS har i 2014 videreført olje- og gass-prosjektet fra Prosjektets hovedmål var å gjøre Narvikregionen mer kjent og attraktiv for petroleumsindustrien, for dermed å få etableringer som skaper arbeidsplasser i regionen. Arbeidsgruppen besto av flere aktører i Narvik og ble ledet av Futurum. Futurum har markedsført og bistått lokale petroleumsaktører i å knytte kontakter opp mot industrien eksternt for å skape økt aktivitet i de eksisterende bedriftene lokalt. Hovedfokus har vært deltakelser på messer, der følgende er utført: Direkte kontakt er etablert med flere selskaper. Artikkelinnrykk og annonsering i Scandinavian Oil & Gas Magazine er utført av Futurum. Messedeltakelse: o Deltakelse av Futurum, Narvik Havn og Forskningsparken i Narvik på OTC-messen i Houston mai, stand og deltakelse. o Deltakelse av Futurum, Forskningsparken i Narvik og Narvik Havn på ONS august, stand og deltakelse. Veggplakat, profilering (2m x 2m) er utarbeidet til bruk på messer Narvik og Harstads felles stand under ONS i Stavanger august Messedeltakelse har vist seg å være meget nyttig med tanke på å bygge nettverk, treffe aktører i markedet samt holde seg oppdatert på politiske føringer som igjen setter føringer for aktivitet. Olje/gass-arbeidet har ført til en positiv relasjon til Harstad-miljøet, med felles Narvik/Harstad-stand ved ONS i Stavanger. Det ble etablert kontakt med Norges største interesseforrening for petroleumsbedrifter, Petro Arctic med formål om å bli medlem. HiN har blitt promotert med sin kompetanse innenfor arktiske forhold, hvor mye av kompetansen som er opparbeidet igjennom årtier er blitt veldig relevant for fremtidig petroleumsaktivitet i nord. Futurum har koblet flere aktører fra næringen med høgskolen og organisert/deltatt på flere møter. 20

21 Faksimiler fra avisa Fremover 22.august og 27.oktober Responsen tyder på at vi har lyktes relativt godt ut fra prosjektets forutsetninger. Verktøyleverandøren TESS besluttet i 2014 å etablere seg i Narvik, og Futurum følger opp to andre selskaper som vurderer etablering. Begge ser Narvik som attraktiv og potensielt viktig for deres virksomhet. Med utgangspunkt i erfaringen fra 2014, er intensjonen til Futurum å fortsette dette arbeidet. Planleggingen av 2015 aktivitet kom i gang mot slutten av året. East-West Arena, EWA Futurum arrangerte konferansen East-West Arena oktober i samarbeid med søsterselskapene Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivare. East-West Arena er en møteplass for næringslivet langs og i nærheten av Ofotbanen/Malmbanan, og ble første gang arrangert i Narvik i 2012 med stor suksess. Dette var andre gang Futurum arrangerte EWA i Narvik med Transportutvikling som innleid arrangør. Konferansen ble nok en gang vellykket og nådde målsettingen om deltakerantall. 171 deltakere var påmeldt, hvorav 51 % av de påmeldte kom fra Norge, 38 % kom fra Sverige og 11 % kom fra Finland. Det ble holdt 20 foredrag. 42 utstillere deltok på messedelen. Prisen East West Arena Award ble delt ut for andre gang. Det ble gjort redaksjonelle oppslag i norske og svenske medier: o Eget 16-siders bilag om EWA i Fremover 28.oktober o 1 oppslag i nettutgaven av Kuriren Spesielt gledelig er det at 63 % av deltakerne kommer fra foretak med bedriftsøkonomiske målsettinger, det viser god oppslutning fra næringslivet. En evaluering ble gjort i etterkant, og viste at deltakerne generelt var godt fornøyd med EWA

22 Hva er din helhetlige inntrykk av East-West Arena 2014? Også kommentarer fra svenske deltakere viser gode tilbakemeldinger. Enkelte har fått i gang konkret samarbeid over grensen. Finske aktører viser større interesse for øst-vest samarbeid, og ønsker å delta i I planleggingsfasen før konferansen i 2014 har det vært avholdt to møter og flere telefonmøter i styringsgruppa. Futurums arbeidsoppgaver har bestått i rekruttering og oppfølging av forelesere, markedsføring og rekruttering av deltakere, koordinering av reisen, forelesninger under konferansen og oppfølging av deltakerne i etterkant. Samarbeidet fortsetter i 2015, der Expandum i Gällivare står som hovedarrangør, med hjelp fra Futurum og Progressum. Tony Järlström i Progressum, Edel Storelvmo i Futurum og Kjell-Åke Johansson i Expandum er arrangørene av East West Arena. I 2014 ble konferansen åpnet med fullsatt sal og en tettpakket messe-stand. Offentlige arbeidsplasser Det har vært stort fokus på HiN, Narvikseneteret, Posten, kartlegging av skatt- og tolltjenester samt tiltak som støtter opp om sykehuset. HiN utvikler nye studier og kompetansesenter. Posten etablerer ny terminal i Bjerkvik. Forarbeidet for en klynge innenfor helseteknologi ble gjort på slutten av året og blir fulgt opp i Unge voksne Arbeidet i prosjektet integreres i vår kontakt med Ungt Entreprenørskap/HiN, videregående skoler og bedriftene. Eye-Life har allerede bidratt med spennende arbeidsplasser for unge mennesker. Enhver etablering vil også bidra til positiv utvikling i befolkningen. Havbruk Havbruk er i følge Strategisk Næringsplan for Ofoten, en av satsingsområdene i regionen. Det har tidligere år vært arbeidet aktivt med å bistå med videreutvikling og nyetablering innen denne næringen. Narvik har transport av fisk over Ofotbanen og deltar dermed i ringvirkningene fra næringen. Futurums direktør har vært deltaker i ressursgruppa for Narvik kommunes kystsoneplan, og har etablert kontakt med aktører. 22

23 Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune Futurum sin visjon er «En sterk region et attraktivt Narvik». Dette preger arbeidet vårt i mange sammenhenger. Eksempler er reiselivssatsingen og arbeidet med leveranser til Forsvaret. Det er viktig for Futurum å ha god kunnskap om ressurser og muligheter i hele regionen og vi har det med oss videre i flere sammenhenger. Sammen med Narvikregionen Næringsforening, Narvikgården og ForteNarvik bidro Futurum til finansiering av utarbeidelse av tallmateriale som viser fakta om regionen. Dette er et viktig verktøy. Futurum kom med innspill til Avinor angående viktigheten av hotell ved Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, samt fasiliteter i sonen utenfor sikkerhetskontrollen. Dette er viktig i vår rekruttering av bedrifter til regionen. 2.5 Utviklingsprogram Narvik Futurum forvalter Utviklingsprogram Narvik på vegne av Narvik kommune. Programmet er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Aktører i Narvik skal gjennom å legge ideer og planer inn i programmet, bidra til vekst og nye arbeidsplasser. Aktørenes innsats i programmet utgjør egenandelen som utløser eksterne offentlige midler fra Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Det er en intensjon at samhandlingen i programmet skal gi merverdi gjennom at aktørene får en felles arena og ved kobling av delprosjekter. I april kom bevilgningen fra Nordland fylkeskommune. Umiddelbart ble tilsagnene gitt til de 25 delprosjektene som var godkjent av styringsgruppen. Futurum arrangerte oppstartsseminar 24.april med 21 representanter fra de ulike prosjektdeltakerne, styringsgruppa, Narvik kommune og Futurum. På seminaret ble det gitt informasjon om virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge og SkatteFunn, rapporteringsrutiner for deltakerne og prosjektlederprosessen. Ikke minst viktig var det å samle aktørene for å bli bedre kjent med hverandre og de enkelte prosjektene, for å oppfordre til samarbeid på tvers. Samtidig med oppstarten av de nye prosjektene i 2014, startet innrapporteringen av mange av prosjektene fra Mye arbeid gikk til saksbehandling av utbetalingsanmodninger og møter med nye prosjektdeltakere denne våren. I juni kom nyheten om at Narvik kommune og Futurum ble nr.2 i konkurransen med over 40 andre kommuner om Innovasjonsprisen Narvik ble berømmet for sitt arbeid med Utviklingsprogram Narvik. For å øke innovasjonen i norske kommuner, har regjerningen i år delt ut kommunesektorens innovasjonspris. Prisen på kroner er en honnør til en kommune som har tenkt nytt og satt innovative ideer ut i livet. Arendal kommune ble tildelt prisen, mens Narvik var med i finaleheatet og mottok diplom og gode ord fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for sitt innovasjonsarbeid: «Det var gledelig å se så mange sterke søknader, og jeg vil gratulere Narvik som skilte seg positivt ut. Det er særlig spennende hvordan Narvik har tatt utgangspunkt i en krevende økonomisk situasjon, og klart å skape noe positivt i samarbeid med flere aktører» sa ministeren i sin hilsen til Narvik kommune. Futurum er svært fornøyd med 2.plassen og tar den som en anerkjennelse av arbeidet med utviklingsprogrammet. 23

24 3.september arrangerte Futurum høstsamling for deltakerne etter at flere ønsket nærmere informasjon om de ulike prosjektene. 19 personer deltok på et hyggelig kveldsarrangement på båhuset i småbåthavna i Narvik. Samtlige fikk presentert fremdriften i sine prosjekt, og kvelden ble avsluttet med hyggelig middag og sosialt samvær. Deltakere og aktører i Utviklingsprogram Narvik 2014 på oppstartsseminar i Narvik 24.april. Utviklingsprogrammet har følgende felles hovedmål: Hyggelig samvær på høstsamlingen 3.september på båthuset i småbåthavna i Narvik. 1. Unngå negativ befolkningsutvikling 2. Etablere nye arbeidsplasser 3. Bidra til utnyttelse av ledige lokaler og arealer. 4. Bidra til videreutvikling i det eksisterende næringsliv. Futurum har fått i oppdrag å stå ansvarlig for gjennomføringen av programmet der Narvik kommune er eier. Det innebærer at Futurum er sekretær for styringsgruppen, samt at Futurum skal stå for den daglig drift av utviklingsarbeidet. I den forbindelse blir en god del administrativt arbeid tillagt Futurum. Utviklingsprogram Narvik bruker forvaltningsportalen regionalforvaltning.no og godkjent arkivløsning hos Narvik kommune. Dette gjør at administrasjon av programmet er ryddig. De løpende aktiviteter og administrative oppgaver i 2014 har primært bestått av oppfølging av programmet med en årlig handlingsplan/søknad, oppfølging av delprosjektene, rapportering til styringsgruppen, Nordland fylkeskommune og Kommunal og moderniseringsdepartementet, kontakt og informasjon mellom delprosjektene for å oppnå synergier og bistand til etablere. Futurum har i tillegg sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. 24

25 Styringsgruppen for utviklingsprogrammet består av følgende: Tore Nysæter, ordfører i Narvik kommune (leder) Svein Ivar Sivertsen, styreleder Futurum Heidi Sommerseth, styremedlem Futurum Anett Kristensen, styremedlem Futurum Observatører: Trond Eirik Andersen, Innovasjon Norge Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune Wenche Folberg, rådmann i Narvik kommune Styringsgruppen er programmets øverste organ. Futurum rapporterer til styringsgruppen. Styringsgruppen avviklet 2 møter i Utviklingsprogram Narvik fortsetter i Etablererveiledning Også i 2014 har Futurum vært tilrettelegger for bedrifter/gründere eller vært involvert i tilretteleggerrollen sammen med andre. Arbeidet har vært basert på henvendelser fra gründere, samarbeidspartnere eller i form av oppsøkende aktivitet fra Futurums side. Gründere har tatt kontakt med Futurum i løpet av De fleste har enten fått bistand til utarbeidelse av forretningsplan, råd og veiledning samt informasjon om mulige tilskuddsordninger og øvrige hjelpeapparat. Tilrettelegging for bedrifter utenfra: Futurum har i 2014 invitert mange bedrifter til Narvik, som følge av olje- og gassprosjektet. Det har vært arbeidskrevende men spennende å lage program og sørge for at bedriftene får en god og interessant opplevelse. De lokale bedriftene stiller velvillig opp når de blir forespurt om bedriftsbesøk og møtedeltakelse. Næringsfaglig vurdering I 2014 har Futurum foretatt en næringsfaglig vurdering. NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. 2.7 Nettverksarbeid og profilering Futurum deltok i en rekke møter, seminarer og konferanser i 2014 og bidro med faglige innlegg på flere av dem. Futurum var på studietur i Vasa, Finland juni i regi av næringsutviklingsselskapet VASEK. Turen besto av bedriftsbesøk hos selskap i Vasas energiklynge, teknologiselskap og mekaniske bedrifter. Futurum deltok også på deler av et seminar i regi av FinMet, en klynge av finske bedrifter som søker grenseoverskridende samarbeid. Futurum har vært synlig i lokalavisen jevnlig og vært profilert i næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt. Futurum hadde også i 2014 besøk av politikere, ambassadører, bedrifter, konsern, virkemiddelapparat og andre som ønsket en presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner. Dette er viktig for næringsarbeidet i regionen. Futurum har utført verdifull profilering og nettverksbygging, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 25

26 Futurum på bedriftsbesøk hos energiselskapet VEO under studieturen til Vasa juni Grenseseminar i Tromsø i mai, der Futurum var til stede. 3. Økonomi Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter ett rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per Det er ikke inntruffet forhold etter som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter. Futurum har muligheter til å finansiere enkelte prosjekter med eksterne midler. I 2014 har de eksterne bevilgninger kommet gjennom Utviklingsprogram Narvik, industristillingen, Vekstkraft i Ofoten, Hålogalandsbrua AS, East West Arena og olje- og gass-satsing i Ofoten. I tillegg til prosjektinntekter, har Futurum gjort faste avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik om kjøp av tjenester. Nivået på kravet om inntekter fra eksterne prosjekter bør ikke være slik at fokuset på avtaler og strategiske satsinger pulveriseres. Prosjektfinansiering krever at egenkapitalen er stor nok til forskuttering av arbeidet fordi midlene kommer til utbetaling basert på rapportering etter at prosjektet er avsluttet. Det bør være et mål at egenkapitalen til selskapet på sikt styrkes. 3.1 Årsresultat og disponeringer Som det fremgår av resultatregnskapet, har selskapet et årsresultat på NOK Før finansinntekter og kostnader på NOK , er driftsresultatet på NOK Miljø Styret anser bedriftsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 26

27 5. Fremtidig utvikling Selskapets strategiske plan er et godt grunnlag for videre utvikling. Ambisjonen om en sterkere rolle i hele regionen er levende og aktuell. Utviklingsprosjekt Narvik vil i 2015 bety mange krevende oppgaver der finansiering følger med. Det vil bety mye for rammebetingelsene og forutsigbarheten. Selskapets hovedinntekter kommer fra kjøp av tjenester fra Narvik kommune. Midlene kommer fra næringsfondet og gjelder for 1 år av gangen. Dagens avtale har 4 måneders oppsigelse. 6. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2015 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn, men krevende økonomisk situasjon og den finansielle stillingen burde styrkes. Narvik 2. juni 2015 Svein Ivar Sivertsen Styreleder Kjetil Moe Nestleder Sissel Nilssen Styremedlem Anett Kristensen Styremedlem Tor Asgeir Johansen Styremedlem Heidi Sommerseth Styremedlem Edel Storelvmo Direktør 27

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3

Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3 ÅRSMELDING 2013 Innhold Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3 1.0 Virksomheten 5 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder 5 1.2 Eiere 7 1.3 Styret 8 1.4 Ansatte 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Evaluering til Narvik kommune Side 1 Oppdraget fra Narvik bystyre 1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Nær Offensiv Humørfylt Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Hva skaper attraktive lokalsamfunn? Arbeidsplasser Attraktivt lokalsamfunn Sentrums- og bomiljø/ Kultur og fritidstilbud Nær

Detaljer

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016 Protokoll styremøte 06/2016 6. oktober 2016 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 6/16 Side 1 Tid: Torsdag 6. oktober 2016 Sted: Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Kirstin

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Møte med Narvik Havns næringsseminar Narvik, 18. november 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Møte med Narvik Havns næringsseminar Narvik, 18. november 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Møte med Narvik Havns næringsseminar Narvik, 18. november 2016 Tusen takk for invitasjonen til dette næringsseminaret. Viktig tema for seminaret. Spennende ideer

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Jubileumsseminar Forskningsparken i Narvik Narvik 12. april 2010 NARVIK SOM TEKNOLOGIMOTOR I NORDLAND

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Jubileumsseminar Forskningsparken i Narvik Narvik 12. april 2010 NARVIK SOM TEKNOLOGIMOTOR I NORDLAND Fylkesråd for næring Arve Knutsen Jubileumsseminar Forskningsparken i Narvik Narvik 12. april 2010 NARVIK SOM TEKNOLOGIMOTOR I NORDLAND Startbilde/Bilde 1: Først vil jeg takke for invitasjonen til holde

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS Å R S R A P P O R T 2014 Sunndal Næringsselskap AS Sunndalsøra juni 2015 Sunndal Næringsselskap AS, Aura Næringshage, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra www.suns.no Innhold 1. Viktige milepæler for SUNS 2014

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer