F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger"

Transkript

1 F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger

2 Kort om Aqua Gen Forvalter verdens første familiebaserte avlsprogram for atlantisk laks, etablert Etablert på materiale samlet fra 40 ulike norske lakseelver Videreforedlet gjennom 10 laksegenerasjoner, med mer enn 35 års F&U arbeid 3 avlsstasjoner og 8 rognprodusenter i Norge og Chile Årlig salg av millioner laks/ørretrogn til 14 ulike land 170 ansatte Omsetning 340 mnok (2011)

3 FoU avdelingen Har kompetanse innen våre fire hovedaktivitetsområder Reproduksjon og embryologi Produksjonsteknologi Fiskehelse og biosikkerhet Avl og genetikk Nina Santi, Research and Development Director. Veterinarian, Ph.D. in molecular virology, employee since Thomas Moen, Senior Scientist. Cand. Scient, Ph.D. in molecular genetics, employee since Arne Storset, Senior Scientist. Veterinarian, specializing in fish health, employee since Maren Mommens, Scientist. Cand. Scient in marine biology, Ph.D in gamete quality and molecular embryology of fish, employee since Jan Erik Daaland, Project leader. Master of food technology, employee since 2001

4 Hovedresultater F&U Cryopreservering av melke (Geno) Rognsortering, maskinsyn (Sintef, Maskon) IPN QTL (Nofima og CIGENE)

5 Gullestad utvalget Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen En bærekraftig utvikling i havbruksnæringen er helt avhengig av at følgende utfordringer løses: Tap i produksjon Lakselus Rømming Ingen nye konsesjoner tildeles før utfordringene er under kontroll. Hva er Aqua Gens rolle?

6 Verdikjede laks Genetisk forbedring Rognproduksjon Smoltproduksjon Matfiskproduksjon Videreforedling Vår målsetning for F&U arbeidet: Innovative løsninger for en lønnsom og ansvarlig havbruksnæring Hovedsatsninger: Bruk av geninformasjon i avlen for å forbedre lønnsomhet for kunde Satse på produksjon av steril fisk for å hindre genetisk interaksjon med villfisk

7 Bruk av det offentlige virkemiddelapparatet for leverandørindustrien EU- prosjekter Norges Forskningsråd: Havbruk FUGE/Biotek2021 Bionær Skattefunn Regionale forskningsfond Innovasjon Norge Mabit Fiskeridirektoratet forsøks- og forskningstillatelser FHF

8 Eksempel satsningsområde steril fisk Hvorfor steril fisk? Rømming Steril laks kan ikke påvirke genetikken til villaksen Tidlig kjønnsmodning Vs. redusert generasjonsintervall Viktig ved evt landbasert produksjon av laks Beskyttelse av genetikken til avlsselskapene Særlig viktig ved eksport til nye markeder

9 Steril Laks Aqua Gen strategi Aqua Gen Produktportefølge STERIL LAKSEROGN KOMMERS- IALISERING PRODUKT UTVIKLING ANVENDT FORSKNING BASAL FORSKNING REPRODUKSJONSBIOLOGI FUNKSJONELL GENOMIKK???? YEAR

10 Triploid laks - utviklingsløp SalmoTrip EU prosjekt Benchmark AG/Skattefunn Solving bottlenecks HI NFR Havbruk /FHF, Utvikling av ny teknologi for triploidisering AG /Skattefunn Storskala uttesting av triploid laks søknad om Forsøkskonsesjoner

11 Nye metoder for produksjon av steril fisk Zebrafisk: kan hindre utvikling av kjønnstamceller ved å hemme noen få faktorer som er tilstede like etter befruktning av rogna steril fisk. Nofima/Aqua Gen/Vaxxinova: prosjektsamarbeid fra 2011 Mål: utvikle en vaksine som brukes på stamfisk for å produsere steril laks Raz 2003

12 Vaksinering mot kjønnsmodning?

13 Veien mot et prosjekt Nytteverdi for hele oppdrettsnæringen Aktuelt med finansiering fra FHF? FHF skal sikre åpenhet og tilgang på prosjektresultatene til gode for hele oppdrettsnæringen Prosjektet har betydelig IP-potensiale hele den globale akvakulturnæringen som marked Hvordan sikre IPR i forhold til FHF s standardvilkår?

14

15 Veien mot et prosjekt Forprosjekt fra juni/juli 2011 AG finansiert Brukerstyrt søknad til NFR Havbruk, oktober 2011 Avslag men svært god vurdering av søknaden Nye runder med FHF som er innstilt på å finansiere prosjektet Konflikten mellom MSD og Pharmaq omkring PD vaksine er bakteppet Hvilken rolle kan leverandørindustrien spille i FHF prosjekter? Det tar tid å komme frem til en løsning. I mellomtiden kommer en ny utlysning fra NFR Biotek2021 Ny søknad med flere partnere (bla HI) stort program Innvilget! Nasjonal satsning på utvikling av vaksiner for å produsere steril laks

16 FHF og leverandørene Skal sikre tilgang til prosjektresultater for norske oppdrettere Leverandørindustrien er global! For å virke på det globale markedet må en sikre IPR! Fremdeles dialog med FHF Bør finne modeller som gjør det mulig for leverandørindustrien å bidra til å utvikle oppdrettsnæringen også innenfor FHF systemet

17 Ca 5 uker etter befruktning Foto: Helge Tveiten, Nofima