Moss Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Frivilligsentral"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata Moss Tlf Moss Frivilligsentral

2 Årsmelding 2014 Side 2 Innhold Side: Innledning 2 Noen av begivenhetene i Formål 4 Styrets sammensetning 5 Frivillighetsrådet 5 Om aktivitetene 6 Samarbeidspartnere 11 Tall 12 Organisering og finansiering 13 Arbeidsmiljø og sykefravær 14 Vedlegg 15 Handlingsplan Innledning Å, jeg visste ikke at Frivilligsentralen driver med det! Det er så mange ulike aktiviteter ved sentralen, og så mange ulike frivillige. Det kan være vanskelig å forklare hva vi gjør, og ikke gjør. Noen ganger prøver vi noe nytt, og får null respons. Da blir det ikke noe av aktiviteten. Noen ganger har vi «overskudd» av frivillige. Andre ganger igjen er det god balanse mellom antall frivillige og oppdrag. Noen ganger får vi henvendelser som viser at de ikke har forstått hva en frivilligsentral er. En del av jobben er faktisk å avvise henvendelser som ikke er «i frivilligsentralens ånd». Vi får noen veldig rare henvendelser noen ganger, men av og til kan vi faktisk bidra. En viktig rettesnor kan være: Ville jeg selv likt å gjøre dette som frivillig? Et annet kontrollspørsmål er: Ville jeg likt å få hjelp av en frivillig til dette? Et tredje spørsmål: Er dette noen andres jobb? Noen ganger virker det som om det bare er å trykke på en knapp: Kan noen strikke luer til premature barn? Og luene strømmer inn, fra fjern og nær, også fra folk vi ikke visste at kjente til Frivilligsentralen. Det er det som er så bra med frivilligheten: De frivillige gjør det de selv vil, og de har utallige valgmuligheter. Du skal ikke ta et oppdrag av pliktfølelse, men fordi du føler at dette er noe for deg. Og takket være alle de frivillige, i alle aldre, fra alle land, så finner mange oppdrag sin frivillige, og mange møteplasser finner sin deltaker. Takk til dere alle for at dere er med! Sammen skaper vi «møter mellom mennesker»! Torill Sørenssen Daglig leder

3 Side 3 Begivenheter mars-arrangement på Kunstforeningen Kurs om mathygiene den 10. juni Sykkelkurs 19. september Årsmøte 26. mars Tur til Oslo for frivillige18. juni Tur til Ås og Drøbak, for frivillige10. oktober Kurs om frivillighet med Maria Amelie 1. april Konsert, Festivalen Sin på Verket 16. august Familiefest på Biblioteket 25. oktober Frivillighetens dag i gågata den 26. april Spelet 21. august Studietur til vennskapskommunen Karlstad 31. oktober Møte om kvinnehelse 4. september (med «Amathea») Konsert, Sommerfesten Sin på Verket den 7. juni

4 Årsmelding 2014 Side 4 Formål Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss. Det overordnede målet for Frivilligsentralen er å bedre de sosiale nettverkene og bidra til å skape et godt og trygt nærmiljø for den enkelte. Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, ubetalte medarbeidere, med unntak av en daglig leder som er ansatt på heltid. Hjelpen er gratis for brukerne. De viktigste oppgavene for Frivilligsentralen er å: Formidle kontakt mellom frivillige og brukere i alle aldre Være en arena for selvhjelpsgrupper Være en arena for frivillig aktivitet av mange slag Være en åpen og inkluderende sosial møteplass Være en samarbeidspartner for frivillige organisasjoner og sammenslutninger Være en samarbeidspartner for det offentlige Sentralen er rettet mot alle som bor i Moss kommune, uansett alder. Frivilligsentralen ble startet i 1998 av Moss og Omegn Kvinneråd. Kvinnerådet eier og drifter sentralen. Se mer om Kvinnerådet på side 13. Hva gjør frivillige ved Frivilligsentralen? Besøksvenner, besøker folk for å prate Lese høyt Praktisk hjelp (små praktiske oppgaver inne og ute) Følge til legen Passe barn, være støtte for barnefamilier, reservebesteforeldre Følge til aktiviteter Hjelp til handling (handle sammen med, eller handle for) Arrangerer kurs, samlinger, turer osv. Frivillige på sykehjem Leksehjelp Eksempler på oppgaver som frivillige ikke kan påta seg: Oppgaver som utføres av hjemmetjenesten, andre oppgaver som kommunen har ansvar for Oppgaver det normalt betales for Vasking Større male- eller snekkeroppdrag o.l. Oppgaver som krever fagkompetanse (som rørlegger- eller elektrikeroppgaver) Kjøreoppdrag (der man like gjerne kan bruke drosje) Matlaging hjemme hos folk Jevnlig hagearbeid eller snømåking Hente penger, hente medisiner Flytting

5 Side 5 Styrets sammensetning Styremedlemmer: Leder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kjellaug Nakkim Eva Havig (kasserer) Wenche Nergaard Maria Kjølberg Evensen Solveig Bredal-Thorsen Elisabeth Vogt Else Brit Rosli Anne-Lise Gjøstøl Frivilliges representant: Liv Stylegar har vært de frivilliges representant i styret, med Unni Ringdal som vara. Valgkomité: Unni Fylling-Eriksen og Kirsten Wiik. Styremøter i 2014 Det har vært avholdt 5 styremøter våren 2014 og 3 styremøter høsten I tillegg ble det avholdt årsmøte den 26. mars. Frivillighetsrådet sentralens brukerråd Frivillighetsrådet er de frivilliges forum. Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene og daglig leders arbeidsgiver, mens frivillighetsrådet er et rådgivende organ. Rådet drøfter saker som daglig drift, handlingsplan, budsjett, årsrapport, og saker som vedrører frivillighet. Frivilligsentralen har ingen medlemmer, og de frivillige ved sentralen har ingen faste formelle møter. Rådet hjelper på noe av dette, det bidrar til en demokratisering av sentralen, og er en kanal for kontakt mellom daglig leder og de frivillige. De frivillige kan bidra med innspill om ting bare de kan se, de vet hvor skoen trykker. I 2014 hadde frivillighetsrådet 2 møter, et i februar og et i oktober. I tillegg dro frivillighetsrådet med flere på studietur til vennskapskommunen Karlstad i Sverige den 31. oktober. Med i frivillighetsrådet var: Liv Stylegar, Unni Ringdal, Sidsel Semb Lie, Monica Skarsem Fjeld, Lill Austbø og Eva Havig.

6 Om aktivitetene En-til-en-kontakter : Besøksvenner og turvenner (faste oppdrag) Frivilligsentralen rekrutterer frivillige til brukere i alle aldre som ønsker en besøksvenn, turvenn eller matvenn. «Eldreliv» rekrutterer besøksvenner til de eldste, se egen rapport. Følge til legen osv. (ikke faste oppdrag) Frivillige følger brukere til lege, tannlege, spesialist, sykehus, frisør osv. Dette er som regel ikke faste frivillige. Brukerne, de pårørende, eller hjemmetjenesten ringer når de trenger følge. Noe over halvparten av brukerne bor hjemme, noe under halvparten bor på sykehjem og liknende. Denne aktiviteten er stor, også i Praktisk arbeid (ikke faste oppdrag) Frivillige kan hjelpe til med små, praktiske oppgaver som å skifte batteri i røykvarsler, flytte hagemøbler ut om våren og inn om høsten, henge opp bilder osv. De fleste oppdrag tar inntil 2 timer. Denne aktiviteten har ikke vært så stor i Det er få frivillige som klipper gress eller måker snø, og det er en hjelp man må regne med å betale for. Aktiviteter for eldre: Leseombud Moss Bibliotek rekrutterer leseombud, frivillige som leser høyt på sykehjem eller lignende. Frivillige ved sentralen har meldt seg som leseombud, og Frivilligsentralen har også bidratt til å skaffe vikarer for leseombud. Leseombudene får tilbud om samlinger og kurs, samt informasjon om aktuell litteratur. Nytt av året er at frivillige leverer bøker gjennom «Boken kommer», til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Orkerødkoret En gruppe frivillige synger og spiller annenhver mandag sammen med beboere og dagpasienter på Orkerød sykehjem. Allsanggruppa har eksistert siden 24. oktober 2005, og har vokst seg stor. Det er givende for beboere og for de frivillige. Å synge sammen når fram til andre sider av oss. Mange av beboerne husker godt de gamle sangene, andre nynner med. Side 6 Forebygge fallulykker: Strøsand Også i 2014 har Frivilligsentralen delt ut strøsandbokser til eldre som ikke har mulighet til å skaffe seg sand på andre måter. De fleste av de som har fått bokser er rundt år. Lårhalsbrudd koster samfunnet rundt 2 milliarder kroner. De har dessuten store menneskelige omkostninger. Hvis vi kan forebygge bare et lårhalsbrudd, er dette en god investering!

7 Side 7 Møteplasser for alle integrering: «Vaffel og vårrull - mat fra hele verden Vi arrangerer matlagingstreff ca. en gang i måneden. En av deltakerne lærer bort en matrett, og alle deltar i matlagingen. Så spiser vi maten, og skriver ned oppskriftene. Oppskriftene samles i en kokebok. Fra 2013 er Vaffel og vårrull flyttet til Arena. Takk til Arena som vil huse oss! Målet med Vaffel og vårrull er å bli kjent med hverandre, og med mattradisjoner. Deltakerne er i alle aldre og fra mange land. I 2014 fikk vi midler fra «Stiftelsen Et sunnere liv.» Takk! Strikkekafé Sammen med Moss Husflidslag arrangerer Frivilligsentralen strikkekafé en gang pr uke. Her møtes damer i alle aldre og fra mange land for å strikke og prate. Også her er det sosiale viktigst. Om strikketøyet hviler eller om maskeantallet stemmer, spiller ikke så stor rolle. Leksehjelp Frivilligsentralen formidler leksehjelpere til barn, unge voksne og voksne. Leksehjelp er en voksende aktivitet, behovet er enormt! De fleste leksehjelpsoppdrag er en-til-en, men vi har også noen grupper. De fleste får leksehjelp 1-2 timer en gang pr uke. Mange av de som får leksehjelp har innvandrerbakgrunn, også noen av leksehjelperne har innvandrerbakgrunn eller flerkulturell bakgrunn. De mest etterspurte fagene er norsk, engelsk, andre språk, matematikk og samfunnsfag. Sentralen samarbeider med Moss Bibliotek, Moss Voks, Somalisk forening og flere om leksehjelpen. I 2014 var det to lesegrupper på biblioteket som bruker heftet Leseglede av Barbro Thorvaldsen, for innvandrere som vil lære norsk. Internasjonal vennskapsklubb I samarbeid med Moss og Jeløy menigheter har Frivilligsentralen arrangert treff for alle, i alle aldre, fra alle land, med alle livssyn, på Arena en gang i måneden kl Målet med treffene er å bli kjent med hverandre og å snakke om aktuelle tema. Det var 6 treff våren 2014 og 5 treff høsten Fyktningeguide/flyktningevenn Noen frivillige er flyktningevenner (flyktningeguider) - en venn og veiviser i nærmiljøet, og i det norske samfunnet. Språkkafé I november 2013 startet Frivilligsentralen språkkafé sammen med Moss bibliotek. Det er språkkafé på biblioteket hver onsdag kl 13-15, med mange frivillige og mange deltakere. Det tas opp et tema hver gang, og deltakerne får øve seg på å snakke norsk. Det har vært mange på språkkafeen! Totalt, frivillige og deltakere, har det vært ca 30 hver gang.

8 Integrering (fortsettelse): Det internasjonale sangkoret Sang uten grenser ble startet i april 2012 i samarbeid med Østfold musikkråd og Moss og omegn musikkråd. Målet er at deltakerne skal ha det hyggelig sammen. Alle kan delta, fra alle land, også barn. Det er gratis å delta. Koret får økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune. Koret synger på mange språk, og det er et kor med trøkk og rytme. Koret øver hver mandag i Skoggata 24. Koret er svært etterspurt, og har måttet si nei til mange oppdrag. I 2014 hadde koret blant annet konserter på Kasper mottak i Våler, på Sommerfesten Sin, på Festivalen Sin i Moss og på Quality hotell i Sarpsborg. DE FRIVILLIGE Tiltak for de frivillige Den siste fredagen i måneden, på dagtid, har vi hatt lunsj for frivillige. I den forbindelse gir vi ut et nyhetsbrev om aktiviteter ved sentralen, på hjemmeside og på papir. Vi arrangerer kurs for frivillige. I 2014 hadde vi kurs om demens, og om verdier og holdninger. Vi arrangerte tur til Oslo sammen med Rygge og Våler frivilligsentraler, og tur til Ås og Drøbak sammen med Våler frivilligsentral. Sammen med samtaler, veiledning og kontakt er dette blant våre måter å belønne og følge opp de frivillige på. Man kan føle seg litt alene som frivillig, og fellesskapet og erfaringsdeling med andre frivillige er viktig. Kjøregodtgjøring og forsikring De frivillige får dekket utgifter til bensin og bussbilletter for oppdrag som er avtalt på forhånd. Frivillige skal ikke fortrenge ordinært arbeid, og er ikke gratis sjåfører. Ved besøk til lege, tannlege osv. benyttes det som regel drosje, betalt av bruker eller av det offentlige. De frivillige som er under 70 år er forsikret, forsikringen gjelder ulykker som medfører invaliditet eller død. Taushetsplikt De frivillige skriver under taushetserklæring. Det betyr at de har taushetsplikt både mens de er frivillige ved sentralen og etter at de har sluttet som frivillige. Verdier Moss Frivilligsentral legger til grunn at alle skal behandles med respekt uansett etnisitet, livssyn, legning, fysiske, sosiale eller økonomiske forhold, og at det er mest mulig gjensidighet og likeverd mellom bruker og frivillig.

9 Side 9 Selvhjelp og likemannsarbeid Frivilligsentralen samarbeider med selvhjelpsgrupper. Dette er en del av vår satsning og et ønske fra Kulturdepartementet, og er beskrevet i en rekke stortingsmeldinger. Angstring Målet med angstringen er å få i gang endringsprosesser, slik at hver og en kan finne sin vei. En angstring er en selvhjelpsgruppe, og ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, det er et forpliktende arbeidsfellesskap der du henter din kunnskap innenfra. På de første møtene deltar to igangsettere som selv har gått i en angstring. Frivilligsentralen hadde ingen angstring i Moss og omegn Demensforening Frivilligsentralen samarbeider med demensforeningen, som er organisert som en egen organisasjon under Nasjonalforeningen for folkehelse. De arrangerer temamøter, samtalegrupper for pårørende, og samarbeider med Moss og Rygge kommuner om pårørendeskole. I 2014 samarbeidet vi med Demensforeningen om «aktivitetsvenner». Sorg og omsorg Frivilligsentralen er med i Sorg og omsorg for Mosseregionen, som fra 2007 er en egen organisasjon. De arrangerer sorggrupper, samt temamøter om sorg. Målet er å spre kunnskap om sorg og å bistå mennesker i sorg. Daglig leder er med i arbeidsutvalget, sammen med diakonen i Moss menighet. Se egen rapport for Sorg og omsorg. Gruppe for vektopererte En selvhjelpsgruppe for mennesker som har eller skal gjennomgå en vektoperasjon har møtene sine i Skoggata 24. NA (Anonyme Narkomane) Anomyme Narkomane har møtene sine i Skoggata 24. Se Onsdagsturene Sammen med Eldreliv arrangerer sentralen onsdagsturer med minibuss. Disse turene er for eldre som ikke deltar på andre aktiviteter. Det er trivelige turer, både for de frivillige og for de som er med. Det er ikke så mange på hver tur, så det blir god anledning til å prate sammen. Turene blir finansiert ved hjelp av gaver og midler vi har søkt. Vi startet med onsdagsturer i Våren 2013 fikk vi ,- fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus (vi søkte om ),-. I 2014 var det 8 turer til ulike reisemål i Moss, Våler, Son, Fredrikstad, Rygge og Råde. Turene er gratis for deltakerne. Midlene fra Sparebankstiftelsen ble brukt opp i I 2014 samarbeidet vi også med Moss kommune om «Den kulturelle spaserstokken», og arrangerte turer til konserter, Mossespelet, F15 m.m.

10 Side 10 Den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember Frivillige fra sentralen og fra andre organisasjoner, representanter fra Moss kommune m.fl. var invitert til en markering av dagen, med taler, musikk og mat fredag 5. desember. Dette er dagen da vi skal hedre de frivillige, på vegne av alle verdens frivillige, for den jobben de gjør, hver dag, ofte i det stille, til glede for andre og for seg selv. Frivilligsentralen markerer dagen hvert år. Tusen takk til alle frivillige som har bidratt på så mange måter i 2014, takk for innsatsen og engasjementet! Takk for gode møter mellom mennesker! Faglige nettverk, faglig oppdatering m.m. Daglig leder deltar i følgende faglige nettverk: Nettverk for daglig ledere i frivilligsentraler i Østfold ( ytre Østfold ) Nettverk for rus og psykiatri, sammen med Moss Røde Kors, Filadelfia, Varmestua, Frelsesarmeen, Moss og Jeløy menigheter, Varmestua, rus og psykiatritjenesten i Moss kommune og Mental Helse. Sorg og omsorg (organisert som selvstendig forening) Frivillighetsforum og andre nettverk i regi av Moss kommune Samarbeid med Festivalen Sin Daglig leder har deltatt i arbeidet med kommunale planer for frivillighet, for kultur, og for pleie og omsorg. Daglig leder har bl.a. deltatt på følgende seminarer (og møter og kurs) i 2014: Møte i Sarpsborg 29. januar om samarbeid med frivillige Møte med Maria Amelie 1. april (arrangert av Frivilligsentralen) Kurs om mathygiene 10. juni (arrangert av Frivilligsentralen) Møte i regi av Frivillighet Norge 18. august, i Oslo Regionsamling for frivilligsentraler september i Sarpsborg Møte i Moss 16. september om pleie- og omsorgsplan Møte om Angstringer 20. november, i Fredrikstad Møte om frivillighetspolitikk i regi av KS den 9. desember, i Oslo Hjemmeside og facebook Med så mange frivillige og så mange aktiviteter er hjemmeside og facebook blitt en mer og mer viktig måte å kommunisere med frivillige og andre på. Vi har i 2014 aktivt satset på disse mediene for å rekruttere, informere om aktiviteter osv.

11 Side 11 Samarbeidspartnere Frivilligsentralen ønsker, og er avhengig av, å ha mange samarbeidspartnere. Det er bare en fast ansatt, og de fleste av aktivitetene er avhengige av at frivillige eller samarbeidspartnere er med og tar ansvar for aktiviteten. I tildelingskriteriene fra Kulturdepartementet står det blant annet at departementet ønsker å utvikle frivilligsentraler som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner og det offentlige på lokalt plan. Videre står det at Frivilligsentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. I 2014 samarbeidet Frivilligsentralen blant annet med: Adventkirken Amathea Angstringen Norge Anonyme Narkomane (NA) Arena Hverdagsliv for eldre (Nå Eldreliv) Filadelfia menighet Frelsesarméen Frivilligsentraler Gruppe for vektopererte Home-Start Familiekontakten Hoppern skole Kasper mottak i Våler Kiwanis Club Krisesentret Melløsparken sykehjem Moss bibliotek Moss Husflidslag Moss kommune Moss og Jeløy menigheter Moss/Jeløy Innerwheel Moss og Omegn musikkråd Moss Mottak Moss og omegn demensforening Moss Røde Kors Moss Voks Norlandia Care Orkerød sykehjem Selvhjelp Norge Somalisk forening i Moss/Rygge Torderød skole Varmestua Visit Moss Østfoldhelsa Østfold musikkråd Samarbeidsavtaler Kvinnerådet har inngått en samarbeidsavtale med Østfoldhelsa om Frivilligsentralen som parter i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og med Moss kommune om drift av sentralen. Det ble ikke avholdt noen formaliserte samarbeidsmøter med Moss kommune i Samarbeid med Eldreliv og Home-Start Familiekontakten Eldreliv rekrutterer besøksvenner til de eldste, se egen årsmelding. Sentralen og Eldreliv har et tett samarbeid og det er glidende overganger mellom de to. Eldreliv og Home-Start er selvstendige tiltak, men likevel med i Frivilligsentral-familien. De tre har felles styre. Se om organisering side 13.

12 Årsmelding 2014 Side 12 Tall om Frivilligsentralen Kulturdepartementet krever ikke lenger statistikk over antall frivillige og årsverk. Tallene nedenfor er kun et anslag. Noen av resultatene vil uansett ikke kunne fanges opp i tall. Hvordan måle gleden over å bli brukt, fellesskap, takknemlighet, latter og tårer? Mye av det Frivilligsentralen gjør har mange sideeffekter mennesker blir kjent med hverandre, organisasjoner får nye samarbeidspartnere osv. Frivilligsentralen har ikke fokus på å oppfylle behov, men på at folk skal kunne bidra som frivillige. De frivillige bestemmer selv hva de vil gjøre og hvor ofte. Det er ikke noe mål for Frivilligsentralen å få flest mulig deltakere på de ulike aktivitetene, ofte er det tvert imot: Vi legger vekt på at hver enkelt skal bli sett og at folk kan bli kjent med hverandre. I Moss Frivilligsentral bruker vi disse kategoriene: Frivillige er personer som er registrert ved sentralen, og som utfører frivillig, ulønnet innsats som er avtalt på forhånd med sentralen. Brukere er personer, organisasjoner eller institusjoner som mottar frivillige tjenester fra sentralen. Deltakere er personer som deltar i aktiviteter, men som ikke har spesielle oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring eller rapportering. En person kan være frivillig, deltaker og bruker, i ulike sammenhenger. Frivillige organisasjoner kan være samarbeidspartnere uten å være brukere. Frivillige Det var 100 frivillige ved sentralen i 2014 (derav to hunder). En rekke frivillige tar følgeoppdrag og praktiske oppgaver av og til. Det er flere kvinner enn menn som er frivillige, og det er flere under 60 år enn over. De fleste bor i Moss, noen i Rygge, Råde og Våler. Blant leksehjelperne er det relativt mange menn. Det er blitt flere yngre frivillige i 2014, blant annet gjennom skolefaget «Innsats for andre». Det er rundt 15 leksehjelpere og 20 faste besøksvenner. De fleste besøksvenner er nå knyttet til Eldreliv. Til sammen behersker våre frivillige en rekke språk. Brukere I 2014 hadde vi 80 brukere. Det var rundt 60 oppdrag om følge til lege. Noen får hjelp bare en gang, andre får ofte hjelp. De flest eldre som får følge til lege eller besøksvenn, men også noen yngre. De fleste som får leksehjelp er ungdom eller unge voksne. Omtrent halvparten av henvendelsene kommer fra brukeren selv, eller kommer henvendelser fra hjemmetjenesten, pårørende eller sykehjem. Deltakere I 2014 hadde vi til sammen rundt 250 deltakere på våre aktiviteter som strikkekafé, Vaffel og vårrull Internasjonal vennskapsklubb, språkkafé og det internasjonale sangkoret Sang uten grenser, osv. Bak disse tallene ligger det mye omtanke, stor innsats og mange gode historier. Takk til alle frivillige!

13 Side 13 Organisering og finansiering Organisering Frivilligsentralen eies av Moss og Omegn Kvinneråd, en organisasjon som består av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Kvinnerådets satsningsområder er kvinners rettigheter og samarbeid mellom organisasjoner for kvinner. Styret for Frivilligsentralen er valgt av og har sine fullmakter fra årsmøtet, som er sentralens høyeste organ. Til og med 2012 delte Frivilligsentralen lokaler i Sykehusgata 10 med Velferdssentralen. I 2013 flyttet Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start Moss til Skoggata 24. Styremøtene for Frivilligsentralen avholdes samme dag som styremøtene for Velferdssentralen og Kvinnerådet, med noen unntak er det de samme representantene som deltar på de tre møtene. Frivilligsentralens styremøte er også styremøte for Eldreliv og Home-Start. Det føres tre atskilte protokoller for de tre styremøtene. Årsmøtet for Frivilligsentralen, Velferdssentralen og Kvinnerådet foregår på samme dag, og det føres én protokoll for årsmøtet. De 5 enhetene har hver sin årsrapport, og hvert sitt driftsregnskap. Kvinnerådet er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Eierorganisasjoner Følgende organisasjoner var medlemmer av Moss og omegn Kvinneråd i 2014: Moss/Rygge Old Guides, Jeløy Bondekvinnelag, Ladies Circle, Moss/Jeløy Innerwheel, Moss og Jeløy Sanitetsforening, Moss Soroptimistklubb. I tillegg hadde Kvinnerådet rundt 70 enkeltmedlemmer. Finansiering Frivilligsentralen finansieres gjennom statstilskudd fra Kulturdepartementet og tilskudd fra Moss kommune. Viktige forutsetninger for den statlige støtten er at midlene brukes til drift av en frivilligsentral (i tråd med statlige retningslinjer), at daglig leder er ansatt i 100% stilling, og at det lokale tilskuddet er på minimum 40% av totalbudsjettet. I 2014 fikk sentralen ,- fra departementet og ,- fra Moss kommune. I tillegg fikk vi ,- fra IMDi via Østfold fylkeskommune for 3 samarbeidsprosjekter med Moss bibliotek, og midler fra fylkeskommunen til det internasjonale sangkoret Sang uten grenser (via Østfold musikkråd). Vi hadde midler igjen til «onsdagsturer», og fikk også støtte til aktiviteter i regi av «den kulturelle spaserstokken». Det avgitte regnskapet er ført som en avdeling av Kvinnerådets virksomheter. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift av virksomheten. Underskuddet for 2014 er kr ,- Underskuddet dekkes av tidligere års overskudd.

14 Side 14 Arbeidsmiljø og sykefravær Frivilligsentralen hadde en ansatt i 2014, daglig leder i 100 % stilling. Arbeidsmiljøet regnes som tilfredsstillende og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i Ingen skader eller ulykker inntraff i løpet av året. Sykefraværet var 0 dagsverk. Det er ikke utført noen helserelaterte tiltak i Daglig leder er forsikret i forhold til yrkesskade og yrkessykdom, har obligatorisk tjenestepensjon. Frivilligsentralen medfører ingen større miljøbelastning, men etter flyttingen til Skoggata 24 bruker vi mye mer pappkrus, plastbestikk osv. enn tidligere, fordi vi ikke har tilgang til oppvaskmaskin. Det serveres Fair Trade-kaffe på Frivilligsentralen. Frivilligsentralen er et av mange tiltak innen folkehelsearbeidet. Noen av aktivitetene er forebyggende, for eksempel kan strøsandboksene forebygge fallulykker, møteplassene kan forebygge ensomhet og leksehjelp kan forbygge at ungdom dropper ut av skolen. Andre tiltak er helsefremmende. Frivilligsentralen er et helsefremmende tiltak i seg selv: Det er helsefremmende å være frivillig.

15 Side 15 Handlingsplan 2015 Moss Frivilligsentral Handlingsplanen er et arbeidsredskap for å planlegge aktiviteter ved sentralen og for å prioritere hva man skal satse på. Handlingsplanen viser satsningsområdene, og gir en oversikt over viktige datoer. Se også handlingsplan for Eldreliv noe er felles, noe er hver for oss. Frivilligsentralen har mange aktiviteter og oppgaver. I 2015 vil noen aktiviteter legges på is, for å få kapasitet til noen nye aktiviteter. Koble frivillige og brukere Målsetting: Koble frivillige og brukere Vi kobler den riktige frivillige til det riktige oppdraget, kvalitetssikre, følge opp osv. Det sies at frivillighet lever av lyst og dør av tvang, med andre ord: De frivillige skal kun ta oppdrag de ønsker å ta, frivillig innsats skal ikke misbrukes, og det er ikke sentralens oppgave å dekke alle behov eller ønsker som kommer inn. Besøksvenner Følge til lege Turvenner Leksehjelpere (samarbeid med Biblioteket og Moss Voks) Leseombud (samarbeid med Biblioteket) Flyktningeguider/flyktningevenner Frivillige på sykehjem Andre frivillige oppdrag Oppfølging av frivillige, samarbeid med frivillige Målsetting: Følge opp frivillige, gi dem faglig påfyll, sosiale aktiviteter for frivillige De frivillige er Frivilligsentralens gull, uten dem - ingen frivilligsentral. Derfor er det viktig å følge dem opp med faglig påfyll, tilbud om fellesskap osv. Vi vil droppe lunsj for frivillige på fast ukedag, til fordel for kurs, møter og samlinger både på dagtid og kveldstid. På den måten vil vi nå flere frivillige. Turer, møter, kurs og lignende for frivillige Oppfølging, veiledning Frivillighetsrådet Markedsføring av frivilligsentralen Målsetting: Gjøre Frivilligsentralens aktiviteter kjent Vi må fortsette arbeidet med å gjøre sentralen kjent. Det ligger også i sentralens mandat å reklamere for andre frivillige organisasjoner: Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Formidle de nye brosjyrene Oppdatere hjemmeside + facebook Omtale i avisene

16 Prosjekter i samarbeid med andre: Aktivitetsvenn (samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse, demensteamet og Eldreliv) NY! Språkkafé (sammen med Moss bibliotek) Strikkekafé (samarbeid med Husflidslaget og Moss Voks) Det internasjonale koret Sang uten grenser (samarbeid med Moss og omegn musikkråd og Østfold musikkråd) Internasjonal vennskapsklubb (samarbeid med Moss og Jeløy menigheter) Sorg og omsorg sorggrupper og temamøter (Sorg og omsorg er organisert som egen forening) Prosjektet «I tjukkasgjengens fotspor» (samarbeid med demensteamet m.fl.) «Boken kommer (samarbeid med Moss bibliotek) Prosjekter og aktiviteter i sentralens regi: Vaffel og vårrull mat fra hele verden Sang på Orkerød sykehjem (og eventuelt andre sykehjem) «Onsdagsturene» eller andre liknende turer turer for eldre som sjelden er ute (samarbeid med Eldreliv) Strøsandprosjekt håndstrøere til eldre Datakafé NY! - en uformell sammenkomst for dataopplæring Markeringer, viktige datoer i 2015: Årsmøtet 25. mars 24. oktober fyller «Orkerødkoret» 10 år! Frivillighetens dag, 5. desember Faglig oppdatering Målsetting: Styrking av kompetanse Det er viktig med faglig oppdatering og påfyll for daglig leder. Regionseminar september (daglig leder + styreleder) Nettverk for daglige ledere i frivilligsentraler i Østfold Andre seminarer og studieturer Selvhjelpsgrupper og lignende Målsetting: Samarbeid om selvhjelp m.m. Frivilligsentralen samarbeider med selvhjelpsgrupper. Dette er et ønske fra Kulturdepartementet og er beskrevet i flere Stortingsmeldinger. Angstring (prosjekt i sentralens regi) Samarbeid med Demensforeningen Samarbeid med Anonyme Narkomane (NA) Samarbeid med gruppe for vektopererte Andre selvhjelpsgrupper Møter med samarbeidspartnere Målsetting: Gjøre Frivilligsentralen kjent, samarbeide, avklare gråsoner Samarbeid er viktig for sentralen, mange av aktivitetene bygger på samarbeid med andre. Dette er de større samarbeidsarenaene: Samarbeidsforum for frivillige organisasjoner Presentasjoner for organisasjoner m.m. Faste, formaliserte samarbeidsmøter med Moss kommune Faste samarbeidsmøter med Norlandia Samarbeidsmøter rus og psykiatri (Røde Kors, Frelsesarmeen, Varmestua, Psykiatri- og rustjenesten i Moss kommune, Filadelfia, Moss menighet m. fl.) Andre møter med Moss kommune (samarbeid om frivillighetspolitikk m.m.)

17 Siste side... Noen glimt av noen av aktivitetene: Frivilligsentralen låner ut sykler og har et bitte lite bibliotek med gratis bøker. Det er to sangkor ved frivilligsentralen: «Orkerødkoret» og «Sang uten grenser». Orkerødkoret synger annenhver mandag sammen med beboerne på Orkerød sykehjem. Sang uten grenser øver hver mandag. Det er et mål å starte flere kor, ale kommuner burde ha sitt internasjonale kor! I januar og februar hadde vi spanskkurs. Det er et eksempel for aktiviteter vi gjerne starter igjen, hvis vi har nok frivillige og deltakere. Vi hadde salgstralle i Skoggata i begynnelsen av året, men dette ble avsluttet på grunn av synkende respons. «Onsdagsturene» er populære, både blant eldre og frivillige. Turene blir videreført dersom vi får tilskudd. Dette er ingen typisk frivilligsentralaktivitet, den er kostbar, men også veldig vellykket. I 2013 søkte vi om fra Sparebankstiftelsen, og fikk ! Disse pengene rakk til høsten Språkkafeen på biblioteket er meget populær. Flere representanter fra andre kommuner har vært på besøk. En forsker skriver for tiden doktorgrad om hva deltakerne får ut av det, i tillegg til det språklige og hva de frivillige får ut av det. Språkkafeen er en viktig integreringsarena. Mange innvandrere har lite kontakt med nordmenn, og det kan føles ganske ensomt å være innvandrer i dette kalde landet. De frivillige sier også at de blir beriket, fordi de får bli kjent med innvandrere. På språkkafeen knytter folk kontakter, utveksler informasjon, får nye venner og bekjente osv. Frivilligsentralen tar imot sokker (til Frelsesarmeen), små luer (til Leger uten grenser), oransje skjerf (til Kirkens Bymisjon) m.m.

18