Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF."

Transkript

1

2 Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF. Innhold: side 1. Ledelse, medarbeidere, tilhold Virksomhet og aktiviteter Andre tjenester i Frivilligsentralen Tiltak for frivillige medarbeidere Konferanser, kurs, temadager Investeringer Økonomi Sluttord 15. Vi vil skape trivsel og trygghet. Vi vil omsette nestekjærlighet til praktisk medmenneskelighet, for å bedre alles livskvalitet og livslyst. Vi vil organisere dem som vil gi hjelp, treffe dem som trenger hjelp, på frivillig basis

3

4 Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF LEDELSE, MEDARBEIDERE, TILHOLD. Styret har hatt følgende sammensetning: Jan Otto Strøm leder Politisk valgt Inger Christin Torp nestleder Politisk valgt Monica Aronsen Olsen styremedlem Politisk valgt Roger Normann Woltersvik styremedlem Kulturhuset Gleng Hege Kristin Tønnesen styremedlem FAU Sannesundsveien skole Arild Karlsen varamedlem Politisk valgt Liv Solveig Utne varamedlem Politisk valgt Julia Brãnnstrøm varamedlem Politisk valgt Arild Småberg varamedlem Politisk valgt Elisabeth Due varamedlem Røde Kors. Styremøter. Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 17 saker. Behovet for flere styremøter har ikke vært tilstede. Styreleder og daglig leder har hatt god og kontinuerlig kontakt underveis gjennom hele året. På styremøte 26.. Mars 2012 vedtok styret det framlagte regnskapet 2011og årsrapporten 2011 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Ansatt. Daglig leder Liv-Gunhild Strømnes i 100% stilling. Frivillige medarbeidere på kontoret m.m. Maren Kure utfører kontorarbeid og telefonvakt fast en dag i uken. Maren er også tilgjengelig andre dager dersom behovet er tilstede.sentralen tilbyr tilrettelagt dataundervisning. Vi opererer med venteliste, så tilbudet er populært. Terje Jansen hovedansvarlig her. Gode medhjelpere er Tore Jørgensen og Bjørn Nysæther. Frivilligsentralen tilbyr sømtjeneste hver tirsdag på sentralen. Etterspørselen her er stor. En populær tjeneste for veldig mange. Elsa Marie Espenes har dekket denne tjenesten dette året Tjenestene søm og dataundervisningen foregår også på det store kontoret, men på forskjellige dager. Lokaler. Frivilligsentralen har lokaler i Roald Amundsensgt.33 i Sarpsborg sentrum. Lokalene blir på kveldstid utlånt til treff, møter og forskjellige små arrangementer. Her nevnes SOS-barnebyer, Sarpsborg Menighet, Munn-og halskreftforeningen, Sorg og omsorg, Hørsel foreningen og Home Start. I tillegg til utlån på kveldstid er det aktivitet på hobbyrommet til faste grupper som snekkergruppen, malegruppen, strikkekafeen, flerkulturell kvinnegruppe, hobby og matglede og Livskafe m.m. Romkapasiteten på sentralen er allerede for små ut fra aktivitetsnivået vi har hos oss nå!!

5

6 5. Frivilligheten er hjerteblodet i kommunen. Den bidrar til gode oppvekstmiljø, sosiale nettverk, aktiviteter, liv og røre, lokal tilhørighet og identitet. Sven Mollekleiv 2. VIRKSOMHET OG AKTIVITETER Frivilligsentralens virksomhet og målsetting. Frivilligsentraleneskal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt mangfold. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige på lokalt plan. Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være en møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. Sentralen skal formidle tjenester/aktiviteter til byens befolkning på et bredt grunnlag, gjennom sosial kontakt, kulturelle, fysiske og sosiale aktiviteter. Frivilligsentralen er et supplement til kommunens tjenester, ikke en må tjeneste. Frivilligsentralens viktigste oppgaver: Formidle kontakt mellom bruker og hjelper samt koordinere innsatsen til frivillige medarbeidere. Organisere sosiale treff, aktive og kreative møteplasser, fysiske tiltak m.m. Skape trivsel og godt miljø på sentralen. Møteplass for deg og meg. Være tilgjengelig. Opprettholde kontakt med kommunenes hjelpeapparat og ansatte. Samarbeid. Veilede, ivareta og holde kontakt med frivillige medarbeidere. Skape aktivitet og kontakt som gir positive ringvirkninger på tvers av generasjoner og kulturer. Tiltak Aktiviteter Samarbeid. Boken kommer hjem og leseombud. Boken kommer hjem, et samarbeid med Tune bibliotek. Oppgavene er å finne bøker på biblioteket og kjøre bøker ut til institusjoner og private brukere rundt om i kommunen en fast dag i mnd. Olaug Austvik har ansvaret for denne tjensten fra sentralen Leseombud har vi på et sykehjem. Gerd Sulusness leser en dag i uken. Strikkekafe Oktober 2006 startet vi opp strikkekafe /treff på sentralen. Strikkegruppen treffes annen hver mandag i ulike uker på aktivitetsrommet vårt. Strikking gir glede og sosialt fellesskap, kaffe og rundstykker serveres. Det klirrer i pinner mens praten går lystig., Ellen Lunde, Haldis Pettersen, Else Jorid Olsen og Kate Westby har ansvaret for denne gruppen strikkeglade damer stiller villig opp. Hvert semester avsluttets med et soialt arrangement eller en fellestur. Aktiviteten her er fulltegnet.!

7 6. Sømtjenesten. Fra sept har vi hatt sømtjeneste en fast dag i uken på sentralen. En populær tjeneste. Vi foretar enkel søm hjelp og reparasjoner av privat tøy. Sydamen på sentralen er blitt et begrep. Mange setter stor pris på sømtjenesten iflg. tilbakemeldingene. Konklusjonen er at sømtjenesten vår dekker et stort behov. Krefttreff Optimisten Frivilligsentralen og Lokal Kreftomsorg har fra jan hatt samarbeid rettet mot brukere og andre som på en eller annen måte har blitt rammet av kreftsykdom. Det arrangeres åpne temamøter/treff en torsdag i mnd. En årlig tur har også blitt gjennomført til Solli Bruk denne våren. Her er det dannet en styringsgruppe hvor Synnøve Arnesen, Liv Braseth Steene og daglig leder fra frivilligsentralen er med og 3 fra LokalKreftomsorg. Fra høsten 2011 har dette tiltaket vært holdt i lokalene til baker Jenseg. Dette fungerer bra. Oppmøte er på rundt 15 deltagere hver gang Hørselhjelpen. Hørselforeningen har siden våren 2006 holdt til hver mandag kl på sentralen. Det ytes veiledning og salg av batterier. Hørselforeningen betjener selv denne tjenesten v/tor Andersen. Det er bra trafikk og de er fornøyde. Gå og stavganggruppe. Ut på tur hver torsdag kl.1100 med rundt 10 deltakere. Oppmøte på sentralen. Kulås området blir benyttet til turene. Solbjørg Mostad og Nils Sønneberg har vært ansvarlig dette året for gruppen. Når turen er tilbakelagt er det mange av deltakerne som samles og spiser middag i Thranes Cafe. Det blir en hyggelig avslutning på turen. Vårsemesteret ble avsluttet med hyttetur til Solbjørg s landsted i Skjeberg. Sarpsborg Frivilligsentrals Seniordans.. Hver onsdag er det seniordans på Lande Bo. Det er ca. 40 dansere, instruktør Elsa Moss. Seniordansen startet opp januar Hver tirsdag er det en uoffisiell turgruppe med damer fra seniordansen som aktiviserer seg ved turgåing eller sykling. Seniordanserne har oppvisning på sykehjem noen ganger i året.. Ellers hadde de oppvisning på torget under Glade Maidager. Treskjæringsgruppen Selvstyrt gruppe med 8 deltakere. Treskjæringsgruppen samles to ganger i uken, tirsdag/torsdag på aktivitetsrommet. Maleklubben Aurora. Selvstyrt gruppe med 8 deltakere fra maleklubben Aurora samles hver onsdag på aktivitetsrommet. Thrane trimmen på frivilligsentralen. Hver fredag er Thranetrimmen i treningsrommet her med rundt deltakere pr. gang. Fra våren 2006 har frivilligsentralen hatt samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen, som stiller med instruktør. Trimmen er tilrettelagt for eldre med musikk og bevegelse.aktiviteten her er fulltegnet.!

8 7. Foto. Asbjørn Valle er vår faste kameramann. Under våre arrangementer og aktiviteter er Asbjørn på plass og fotograferer. En hjelp sentralen har hatt siden jan.2006 Alt blir lagt inn på data her på sentralen, noe som Asbjørn tar ansvar for. Her lagres mange gode minner om våre tiltak i sentralens regi. Thranes Cafe. Vår gode nabo Thranes Cafe, som drives av ASVO, er en god samarbeidspartner. I kafeen arrangerer vi mannequengoppvisning, salg av klær og musikkcafe. Sentralens mannequenger viser klær fra firmaet Madame. Dette er et samarbeid som har vært siden Musikkcafeen i samarbeid med Senior Scena Senior Scena Senior Scena 5-56 ble startet opp januar Sentralen inkluderte revygruppen Fri og Villig til dette prosjektet som i utgangspunktet skulle drives av enhet kultur. Men det varte kun det første året. Fra 2012 ble Senior Scena etablert som egen forening. Frivilligsentralen er med som samarbeidspartner og vil fortsette å være behjelpelig også med å rekruttere interesserte til denne aktiviteten. Vi drar veksler på hverandre her.. Ut på tur med frivilligsentralen. 25.april dro 65 glade sarpinger med buss til Råde etter invitasjon fra firma Madame. Her arrangerte sentralen mannequengoppvisning og hyggestund på Bøndernes Hus i Råde. Vi ble tatt i mot som konger, ønsket velkommen av varaordføreren m.m. Våre damer viste klær denne gang utenfor egne lokaler, bestod oppgaven med glans! En vellykket dag og arrangement. 5.juni hadde kvinnetreffet tur og sommeravslutning på Opsund. Alle var invitert hjem til daglig leder til god mat og hygge og en tur til kolonihagen stod også på programmet. Her ble vi guidet rundt av 2 damer som selv har hytte der. 19.oktober ble frivillige medarbeidere invitert på tur til Det Norske Teater for å se musikalen Evita. Etter forestillingen var det bespisning i Spegelsalen på teateret. Dette var en del av markeringen i forbindelse med 20 års jubileumet for sentralen. En fin opplevelse for 50 deltagere. Musikkbrunch med latter, mat og musikk på menyen fyller 5 år 2012! Musikkbrunch med oppstart 18. sept.2007 har 5 årsjubileum i år. Aktiviteten er et populært samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen og enhet kultur. Tilbudet er rettet mot et voksent publikum på Aktivitetshuset EPA. Med midler fra Den kulturelle spaserstokk er mulighetene tilstede for å engasjere eksterne og lokale underholdningskrefter. Et unikt tiltak hvor musikk og et godt måltid står i høysete! Frammøtet er meget bra, 100 deltagere og fullt hus hver gang. Musikkbrunchen arr. en tirsdag i måneden. 5 frivillige medarbeidere fra oss er alltid til stede for å jobbe med billetter, mat og rydding. De kunstneriske innslagene har vært ekteparet Morten og Renate, Odd Arne Sørensen, Revysprell, Erik Andre Hvidsten, Hot Club De Norvege, Showglimt, Viggo Sandvik, Etter Svinesund. Daglig leder retter en takk til Torill Stokkand på enhet kultur for godt samarbeid gjennom hele året! Jubileumsbrunchen s 5 år ble feiret på årets siste musikkbrunch som var 4.des. Her markerte vi Frivillighetsdagen, Musikkbrunchen 5 år og Sarpsborg Frivilligsentral sitt 20 års jubileum med flagget til topps!

9 8. Dataopplæring. Frivilligentralen startet med dataopplæring 18.jan 2007 for seniorer. Populært tiltak, hvor vi opererer med ventelister. Vi har 3 frivillige som fronter dataopplæringen for seniorer. Hovedsakelig en undervisningsdag i uken, men det har også vært noen uker hvor vi har kunnet tilby 2 undervisningsdager. I løpet av året kjører vi 3-4 nybegynner kurs.en av de frivillige som har påtatt seg hovedansvaret for tilrettelagt dataopplæring er også behjelpelig ellers i uken på sentralen. Henvendelsene er mange. Sentralen har i 5 år hatt dette tilbudet gående til byens seniorer. Flerkulturellt kvinnetreff.. Januar 2008 ble oppstarten til flerkulturellt kvinnetreff på Kruseløkka.Det er et samarbeidsprosjekt mellom 2 repr. fra Sanitetsforeningen, Frivilligsentralen og frivillige medarbeidere fra oss. I styringsgruppen har vi med norske og ikke etnisk norske damer. Våren 2011 var vi på Kruseløkka Skole, men fra høsten samme året flyttet vi over til vår sentral. Dette har fungert meget godt, ligger mer sentralt da flere benytter seg av buss for å komme hit. Vi synes lokalitetene er triveligere enn klasserom. Så langt har dette vært vellykket bytte. Meget godt frammøte til tiltaket som er en kveld pr. mnd. Sentralens lokaler er til sine tider for små. Men der det er hjerterom er det husrom!! Vi har teoretiske tema, hobbykvelder og på besøk i nærmiljøet. Vi har også arr. soppkurs for flerkulturelle kvinner i samarbeid med Fredrikstad Soppforening og Thore Berg. Mange deltagere her. Fin tur ble det i skogen med bra soppfangst i kurvene mottok tiltaket kr fra Østfold Fylkeskommune, IMDI midler til dette tiltaket. NYTT TILTAK!!! Hobby og Matglede!! Hobby og Matglede ble startet på nyåret som et prøveprosjekt på sentralen for å se om det hadde livets rett. Aktiviteten ble fort fulltegnet og vi gikk i gang med 3 frivillige som ble i styringsgruppen for dette tiltaket. 15 deltagere fikk være med. Målsettingen for denne aktiviteten er å dele og lære forskjellige hobbyaktiviteter og matgleder med hverandre. Vi har tatt utgangspunkt i gjenbruksaktiviteter og delt matgleder fra flere land. Hver og en har hatt sin tur på kjøkkenet til stor smaksopplevelse!! Denne aktiviteten har også rekruttert nye deltagere som ikke har deltatt på andre tiltak tidligere. Vi startet opp nytt semester høsten Aktiviteten er fulltegnet! NYTT TILTAK!!! Flere Freske Folk og livskafeen Lyst på Livet der muligheter kan vokse fram. Som en del av prosjektet Flere Freske Folk startet sentralen opp høsten 2012 med livskafeen Lyst på Livet. Et samarbeidsprosjekt med kommunen og Bente Holm Sælid som prosjektansvarlig. Lyst på Livet er en sirkelring, med bestemte temaer på hver månedlig treff, 6 treff totalt i opplegget. Strukturen er flat, med 3 sirkelledere som holder i trådene, Anne-Lise Goodwin, Britt Paulsen og Else Jorid Olsen. Med opplegget følger et arbeidshefte som er utarbeidet til livskafeen. Vi er 15 personer totalt. Flere står på venteliste hos oss her til neste oppstart. Opplegget evalueres våren 2013.

10 9. 3. ANDRE TJENESTER I FRIVILLIGSENTRALEN. Juridisk hjelp. Frivilligsentralen har mulighet til å formidle råd og veiledning i juridiske spørsmål. Lite etterspørsel her. Følge og ledsagertjenesten. Vi får hovedsakelig forespørsel om følge til lege/tannlege fra pårørende, hjemmeboende brukere, institusjonstjenesten og hjemmesykepleien. Til denne tjenesten brukes taxi, ikke privatbil. Flere frivillige medarbeidere deltar i denne tjenesten. Faste oppdrag og praktisk hjelp. Fast oppdrag er handling, besøksvenn, kontorhjelp, dataundervisning, gruppeansvarlig og medansvarlig for faste arrangement i frivilligsentralens regi eller samarbeidsprosjekter med andre frivillige organisasjoner. En del frivillige utfører også praktiske oppdrag direkte for frivilligsentralen. Praktisk hjelp er oppdrag som hjelp i hagen, strøsand, snømåking, enkle monteringsarbeid m.m. Frivilligsentralen påtar seg montering av tekniske hjelpemidler for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, samarbeid er her med ASVO og kommunen. Senioruken 2012 Senioruken ble arrangert uke 39, 24.sept.-30.sept. Daglig leder og frivillig medarbeider Erling Loraas representerer sentralen i seniorukekommiteen. Kulturkonsulent Torill Stokkand er hovedansvarlig for senioruken. Andre representanter i komiteen er Eldrerådet og Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Senioruken arrangeres for åttende gang i Sarpsborg i år. Dette er ment som en uke rettet mot et voksent publikum. Tilbudene er mange, her nevnes markering av Eldredagen som arrangeres på Greåker Folkets Hus og Skjeberg Rådhus. Sopptur, besøk på Hafslund Hovedgård, cabaret på Glenghuset, seniordata, voksendans og moteshow i Storbyen. Alle arrangementene var meget godt besøkt. En innholdsrik og flott uke som vi kan være stolte av her i Sarpsborg. Strøsandprosjekt Frivilligsentralen i samarbeid med kommunen har delt ut sand til hjemmeboende eldre. Det er frivilligsentralen som har administrert denne tjenesten. Litteraturuka i uke 45 i Frivilligsentralen bidrar med frivillige medarbeidere i litteraturuka. Sentralen har i år vært medarrangør på litteraturkveld for flerkulturelle på akt. huset EPA. Frivillige som hjalp til under uken ble invitert til Tune Prestegård som takk for innsatsen. Frivillighet er samfunnsengasjement som høyner livskvalitet for både de som gir og de som får.

11 4. TILTAK FOR FRIVILLIGE MEDARBEIDERE. 10. Sarpsborg Frivilligsentral feirer sitt 20 års jubileum dette året! En meget oppegående og aktiv 20 åring med mange tiltak på sitt årlige program. Som en del av markeringen ble det arrangert jubileumstur for frivillige til musikalen Evita på Det Norske Teater 19.okt. 50 frivillige reiste av sted og vi hadde en fin opplevelse og hyggelig tilstelning med taler og bespisning i Spegelsalen etter forestillingen. En takk spesiellt til Anne Lise Goodwin som fremførte egen skrevet prolog til 20 års jubilanten. Den 4.desember på aktivitetshuset EPA feiret vi sentralens 20 års jubileum med inviterte gjester og fullt hus ellers, dette i samarbeid med musikkbrunchen. Her åpnet Anne Lise Goodwin scenen med prolog til 20 åringen. Videre ble det tale og hyllest til alle frivillige og daglig leder for alt sentralen bidrar med i lokalsamfunnet. Dere blir lagt merke til og satt pris på, og Sarpsborg trenger dere var noe av det vår ordfører Sindre Martinsen-Evje kom inn på i sin tale. Sentralen fikk overrakt en pengegave fra kommunen. Styreleder Jan Otto Strøm roste og takket alle frivillige for deres arbeid og glede som spres gjennom tilknytningen til sentralen. Synnøve Arnesen, frivillig medarbeider gjennom alle 20 årene sentralen har eksistert, ble behørlig hyllet med ord og blomster for utrettelig innsats. Det samme ble Maren Kure for trofast tjeneste på kontoret gjennom mange år. Det vanket også en stor takk til daglig leder. Det hele ble rundet av med flott musikk og sang fra ekteparet Renate og Morten og Borgny s julemat smakte godt som alltid!! Anne-Lise Goodwin fremfører selvskrevet prolog i anledning 20 års jubileum

12 Frivillig-Sentralen Tekst: Anne-Lise Goodwin Frivillig-Sentralen, ja den er god å ha Et sted hvor vi kan møtes, å ha det veldig bra. Vi vil nå gjerne trives, og ha det sosialt, Så hvorfor ikke finne på, noe genialt? 2. Vi tilbyr deg å hjelpe, hvis ønsket ditt er det, Og hvis du trenger følge, til et og annet sted. Vi bygger gjerne nettverk, for det må også til Og kulturelle grupper, om det er det du vil! 3. Men gjett om de er spreke, de senior som er der. De gleder oss med moteshow i mange fine klær. Som mannekeng de tripper, på catwalk en så lett Og drømmer seg tilbake, til ungdomstid med ett. 4. Det sprer jo også glede, å stemme i en sang, ønsker du å være med, så bare sett i gang. Og henger du litt etter, i dataverdnen nå Da trenger du å si ifra, og bare meld deg på. 5. Og har du lyst på livet, så kan du være med, vi har en fin-fin gruppe, som alle liker det. For vi har alle levd no n år, det r mye som vi vet, Så da kan alle få det til, å bli en realitet. 6. Men om du ønsker trening, da kan vi gjøre det. Da trer vi til med stav-gang, så lett vi går avsted. Og hvis du bare ønsker, å gå på dine to Så husk at du må kle deg godt, i dine gode sko. 7. Om du bare ønsker, underholdning med musikk, Musikk-brunchen er tingen, med kanskje litt komikk? Ja deilig mat og drikke, du også tilbys der Så kom deg først i køen, da plass du sikret er! 8. Frivillig-Sentralen har strikkegruppe me. En ferdighet vi frisker opp, for de som husker det. Og er du glad i dans, ja da kan du henge på. Og malergruppa maler, i mer enn bare blå. 9. Ja, hobby og matglede, er også populær, og snekkergruppa tenk, den ble også veldig kjær. Så tilbud ne er mange, og fargerike me Som alle de frivillige, fra hvert sitt hjemmested. 10. Men tenk nå at sentralen, har vart i tyve år, da har vi Jubileum i dette Herrens år! Vi takke vil vår leder, og hever våre glass, Vi smittes av din glede, Liv Gunhild, en skål er her på plass!

13 KONFERANSER, KURS, TEMADAGER, MEDIA, SAMARBEIDSPARTNERE. Konferanser, kurs. 23.mars 12. Åpent informasjonsmøte i Bystyresalen ang. prosjektet Flere Freske Folk og Lyst på Livet. 24.april 12. Workshop angående frivillighetsmeldingen i bystyresalen. 5 fra oss deltok her. Mai mnd.12. Leseglede kurs på Voksenopplæringssentret. 3 dagers kurs i mai måned. 2 frivillige og daglig leder deltok. 10.mai 12. Glade Mai Dager arrangement på Sarpsborg Torg. Vi deltok her med 6 frivillige og daglig leder. 6.sept.12. Åpning av Stien for alle på Kurland. Hele gågruppa vår deltok her. 7.sept.12. Kick- off ang. Litteraturuka påtune Prestegård. Mat og Anne B. Ragde stod på programmet. 15 frivillige deltok her sept. 12. Regionskonferanse for frivilligsentraler i Drammen. Daglig leder og frivillig medarbeider deltok. 26.sept.12. Sopptur i senioruka. Arr. Frivilligsentralen og Fredrikstad Soppforening. 29.sept.12. Moteshow i Storbyen. 15 frivillige var i aksjon her med daglig leder. 8.okt.12. Selvhjelp Norge. Sted Rakkestad. Daglig leder deltok. 30.okt.12 Temakveld om Kvinnehelse i bystyresalen. Stiftelsen Amathea og frivilligsentralen som arrangør. Mange frivillige deltok her. 20.nov.12. Selvhjelpskonferanse for Østfold. Sted Jeløy Radio. 4 frivillige og daglig leder deltok. 23.nov. 12. Begeistringsseminar Mangfold i Filadelfia. 10 fra oss deltok. Temadag om Kvinnehelse. 30.oktober inviterte Frivilligsentralen og Stiftelsen Amathea til temadag i bystyresalen om kvinnehelse. Jordmor Rakel Herlitz redegjorde om kvinnehelse, sykepleier Safia Hase tok for seg kvinner og kjønnslemlestelse. I pausen var det flott fargerikt danseinnslag med 4 jenter fra Øst-Tyrkistan. Det ble t.o.m. felles danseglede i hele bystyresalen den kvelden som skapte smil og samhold blant de 50 fremmøtte deltagerne. En interessant og fin kveld, selv med et alvorlig tema.. Samarbeidspartnere. Frivilligsentralen samarbeider med mange fra nærmiljøet og legger også til rette for felles aktiviteter. Gode samarbeidspartnere nevnes her, Sarpsborg Menighet, Sorg og omsorg, Sanitetskvinner, Hørselforeningen, Seniordanserne, Senior Scena 5-56, Eldrerådet, Biblioteket, forskjellige enheter i Sarpsborg Kommune og enkelt personer, Lokal Kreftomsorg, Storbyen, Sentrums foreningen, lokal avisene og lokal radioene, Stiftelsen Amathea, ASVO, Fredrikstad Soppforening,Østfold Frivilligsentraler m. fl.

14 13. Nettverk for Østfold Frivilligsentraler. Daglig leder deltar i nettverk for Østfold Frivilligsentraler. Her møtes daglige ledere i felles forum for å drøfte og ta opp saker som angår sentralene. Vi lærer av hverandre og får inspirasjon og ideer og har noen problemer så er vi der for hverandre. Vi har rundt 8 møter i året og de holdes på frivilligsentralene på omgang. I 2012 hadde vi studietur for vårt nettverk til Odense for å se hvordan frivilligheten var organisert der. En spennende og fin tur. Turen ble bl.a.. finansiert med midler fra Østfoldhelsa.. Media. Det har vært skrevet flere artikler om Frivilligsentralen i lokalavisen i Bekjentgjøring i Radio Øst, NRK Østfold og radio Prime skjer fortløpende når det er arrangementer, treff m.m. Kuturkalenderen i SA benyttes flittig for å bekjentgjøre våre tiltak Alt dette er med på gjøre sentralen synlig i nærmiljøet. Lokalavisene følger også godt opp. Daglig leder har ved flere anledninger vært intervjuet i lokal radioen. Gaver. I forbindelse med frivilligsentralens sitt 20 års jubileum mottok vi fra Sarpsborg Kommune en pengegave. På slutten av året fikk vi en pengegave fra Borg Havn for innsatsen sentralen gjør i lokalsamfunnet. Dette beløpet kommer på 2013 regnskapet. Frivilligsentralen har også dette året mottatt anonyme gaver. Eksterne midler. Vi har mottatt støtte fra Østfold Fylkes kommune, IMDI midler. Dette for å drifte flerkulturell kvinnegruppe. Det er første gang sentralen har mottatt støtte her. Det er vi avhengig av for å drive enkelte tiltak. Inkluderingsmidler fra KUD ble tildelt kommuner med stor innvandrer tetthet sist på året Disse midler ble overført til De ble benyttet til inkluderingsarbeid og markedsføring av sentralen rettet mot den flerkulturelle gruppen. Resten av summen som gjenstår overføres til INVESTERINGER. Det har ikke vært rom for nye investeringer dette året.

15 7. ØKONOMI Regnskapet for 2012 legges fram separat. Regnskapsmessig resultat viser et merforbruk på Kr ,41. Hovedårsaken til merforbruket skyldes tariffmessige endringer i daglig leders lønn. Det ble søkt Sarpsborg Kommune om økt driftstilskudd for Det ble ikke innvilget. Sentralen finansieres gjennom statstilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) og tilskudd fra Sarpsborg Kommune. Viktige forutsetninger for den statlige støtten er at midlene brukes til drift av sentralen ( i tråd med statlige retningslinjer). Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, og at det lokale tilskuddet er minimum 40 %. Prosjektmidler fra KUD som ble mottatt sent på året 2011 ble i sin helhet overført til Dette er penger som er øremerket tiltak rettet mot inkludering og mangfold. 14. Regnskapets nøkkeltall er flg.: Driftsinntekter Regnskap 2012 % Regnskap 2011 % Salgsinntekter Overføringer ,02 95, ,70 94,47 Sum driftsinntekter ,52 100, ,20 100,00 Driftsutgifter: Regnskap 2012 % Regnskap 2011 % Lønn inkl. sos. utg ,82 84, ,78 80,84 Overføringer ,02 2, ,70 2,38 Kjøp av varer og tjenester i produksjon ,52 12, ,52 17,14 Avskrivinger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter ,36 100, ,00 100,00

16 SLUTTORD OG STATUS FOR Frivilligheten blomster skrev pressen om.. Det inneværende året har nok en gang vært et spennende, utviklende og aktivt år for Sarpsborg Frivilligsentral. Nye tiltak har blitt etablert og startet opp dette året også. Tidligere godt innarbeidede tiltak lever i beste velgående. Med så mange tilbud og aktiviteter som tilbys gjennom sentralen har vi en vid og mangfoldig brukergruppe. Tilbakemeldingene er kun positive og fornøyde brukere og frivillige medarbeidere. Det er mange hos oss som vil mye og er tilgjengelige. Det gjør daglig leders hverdag enklere. Daglig leder bestreber seg til å være tilgjengelig til en hver tid ha tid til frivillige og alle som stikker innom sentralen. Døra hos deg står alltid åpen sier de. Vi må ha tid til hverandre i sentralen - det er viktig for hver enkelt. Alle skal bli sett!! Frivilligsentralen har 85 frivillige medarbeidere. Det må nevnes at daglig leder er stolte av sine frivillige og lar seg begeistre. Nye frivillige kommer til oss på eget initiativ. Flere av våre nye frivillige er yngre enn tidligere. Dette er tydelig bevis på at aktivitet og bekjentgjørelse avler nye frivillige som vil hjelpe til. Vi opplever dette som positivt for vår sentral. Sentralen sine aktiviteter og tiltak i nærmiljøet er populære og godt besøkt. Vi har en god forankring i nærmiljøet. Den frivillige tjenesten våre medarbeidere yter står det stor respekt av. Selv trives de i sine tjenester og arbeidsoppgaver. Frivilligsentralen har blitt og er en viktig møteplass for veldig mange. Her er det et pulserende, aktivt og trivelig miljø, mye besøk og mye gruppearbeid. Sentralen er stedet der mennesker møtes!!! Fra 2010 krever ikke KUD at det regnes arbeidstimer, oppdrag og årsverk som frivillige utfører ved sentralen i løpet av driftsåret. Derfor vil det ikke gå fram av årsberetningen. Ser vi året under ett ligger aktivitetsnivået høyt i Sarpsborg Frivilligsentral. Tiltakene er godt besøkt. Vi er godt synlige og blir benyttet av mange brukere. Daglig leder anslår at sentralen yter rundt 7 årsverk tilbake til samfunnet av frivillig innsats gjennom hele året. Dette har vært stabilt de siste årene. Daglig leder og styret vil rette en stor takk til alle frivillig medarbeidere, brukere av våre tjenester og aktiviteter, våre samarbeidspartnere, bidragsytere og andre som på en eller annen måte er med på å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo.. FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG! Sarpsborg 11. Mars MØTE MELLOM MENNESKER SKAPER GLEDE OG GIR ØKT LIVSKVALITET.

17

Årsrapport for 2013 Sarpsborg Frivilligsentral KF.

Årsrapport for 2013 Sarpsborg Frivilligsentral KF. Årsrapport for 2013 Sarpsborg Frivilligsentral KF. 2. Innhold: side 1. Ledelse, medarbeidere, tilhold 4. 2. Virksomhet og aktiviteter 6. 3. Andre tjenester i Frivilligsentralen 10. 4. Tiltak for frivillige

Detaljer

Årsrapport for 2014 Sarpsborg Frivilligsentral KF.

Årsrapport for 2014 Sarpsborg Frivilligsentral KF. Årsrapport for 2014 Sarpsborg Frivilligsentral KF. 2. Innhold: side 1. Ledelse, medarbeidere, tilhold 4. 2. Virksomhet og aktiviteter 7. 3. Andre tjenester i Frivilligsentralen 11. 4. Tiltak for frivillige

Detaljer

Sarpsborg Frivilligsentral KF Årsrapport 2011

Sarpsborg Frivilligsentral KF Årsrapport 2011 Sarpsborg Frivilligsentral KF Årsrapport 2011 Fra Frivilligsentralens Aktiviteter i Sarpsborg Årsrapport for 2011 Sarpsborg Frivilligsentral KF. Innhold: side 1. Ledelse, medarbeidere, tilhold 1 2. Virksomhet

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Stien for alle Rapport og regnskap

Stien for alle Rapport og regnskap Stien for alle Rapport og regnskap Et tiltak i prosjekt Flere Freske Folk i Østfold Finansiert av Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune til glede for alle i Sarpsborg 31.10.2012 Planleggingen av Stien

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste:

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2015 4. Regnskap 5. Valg 6. Saker Årsmelding Iveland Frivilligsentral

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN. Arne Silset Styreleder

VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN. Arne Silset Styreleder VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN Arne Silset Styreleder HORNEMANSGÅRDEN Driftsavtale med Trondheim kommune Trondheim eiendom Vaktmestertjeneste FORMÅL Sikre et åpent tilbud til alle pensjonister, ut fra ønsker

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

FRIVILLIGHETSKONFERANSE. Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg,

FRIVILLIGHETSKONFERANSE. Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg, FRIVILLIGHETSKONFERANSE Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg, 15.12.16 Konferansens innhold 3 Formålet med konferanserekken er tredelt: På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015:

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER OG AKTIVITETER: MANDAGER: AVSPENNINGSØVELSER

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2016 Livsglede for Eldre Grimstad.

Årsrapport 2016 Livsglede for Eldre Grimstad. Årsrapport 2016 Livsglede for Eldre Grimstad. Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon:

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Arrangører: Livslaget, Inderøy Pensjonistlag, Røra Pensjonistlag, Utøy Pensjonistlag, Mosvik Pensjonistlag, Sandvollan Pensjonistlag (alle

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK KOMMUNE

RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK KOMMUNE Søkte midler for 2012: 458.000 kroner. Tildelte midler for 2012: 180.000 kroner. Antall brukere/besøkende: 2124 Målgruppe: Seniorer i Larvik kommune RAPPORT FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2012 LARVIK

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer