Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF."

Transkript

1

2 Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF. Innhold: side 1. Ledelse, medarbeidere, tilhold Virksomhet og aktiviteter Andre tjenester i Frivilligsentralen Tiltak for frivillige medarbeidere Konferanser, kurs, temadager Investeringer Økonomi Sluttord 15. Vi vil skape trivsel og trygghet. Vi vil omsette nestekjærlighet til praktisk medmenneskelighet, for å bedre alles livskvalitet og livslyst. Vi vil organisere dem som vil gi hjelp, treffe dem som trenger hjelp, på frivillig basis

3

4 Årsrapport for 2012 Sarpsborg Frivilligsentral KF LEDELSE, MEDARBEIDERE, TILHOLD. Styret har hatt følgende sammensetning: Jan Otto Strøm leder Politisk valgt Inger Christin Torp nestleder Politisk valgt Monica Aronsen Olsen styremedlem Politisk valgt Roger Normann Woltersvik styremedlem Kulturhuset Gleng Hege Kristin Tønnesen styremedlem FAU Sannesundsveien skole Arild Karlsen varamedlem Politisk valgt Liv Solveig Utne varamedlem Politisk valgt Julia Brãnnstrøm varamedlem Politisk valgt Arild Småberg varamedlem Politisk valgt Elisabeth Due varamedlem Røde Kors. Styremøter. Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 17 saker. Behovet for flere styremøter har ikke vært tilstede. Styreleder og daglig leder har hatt god og kontinuerlig kontakt underveis gjennom hele året. På styremøte 26.. Mars 2012 vedtok styret det framlagte regnskapet 2011og årsrapporten 2011 for Sarpsborg Frivilligsentral KF. Ansatt. Daglig leder Liv-Gunhild Strømnes i 100% stilling. Frivillige medarbeidere på kontoret m.m. Maren Kure utfører kontorarbeid og telefonvakt fast en dag i uken. Maren er også tilgjengelig andre dager dersom behovet er tilstede.sentralen tilbyr tilrettelagt dataundervisning. Vi opererer med venteliste, så tilbudet er populært. Terje Jansen hovedansvarlig her. Gode medhjelpere er Tore Jørgensen og Bjørn Nysæther. Frivilligsentralen tilbyr sømtjeneste hver tirsdag på sentralen. Etterspørselen her er stor. En populær tjeneste for veldig mange. Elsa Marie Espenes har dekket denne tjenesten dette året Tjenestene søm og dataundervisningen foregår også på det store kontoret, men på forskjellige dager. Lokaler. Frivilligsentralen har lokaler i Roald Amundsensgt.33 i Sarpsborg sentrum. Lokalene blir på kveldstid utlånt til treff, møter og forskjellige små arrangementer. Her nevnes SOS-barnebyer, Sarpsborg Menighet, Munn-og halskreftforeningen, Sorg og omsorg, Hørsel foreningen og Home Start. I tillegg til utlån på kveldstid er det aktivitet på hobbyrommet til faste grupper som snekkergruppen, malegruppen, strikkekafeen, flerkulturell kvinnegruppe, hobby og matglede og Livskafe m.m. Romkapasiteten på sentralen er allerede for små ut fra aktivitetsnivået vi har hos oss nå!!

5

6 5. Frivilligheten er hjerteblodet i kommunen. Den bidrar til gode oppvekstmiljø, sosiale nettverk, aktiviteter, liv og røre, lokal tilhørighet og identitet. Sven Mollekleiv 2. VIRKSOMHET OG AKTIVITETER Frivilligsentralens virksomhet og målsetting. Frivilligsentraleneskal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt mangfold. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige på lokalt plan. Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være en møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. Sentralen skal formidle tjenester/aktiviteter til byens befolkning på et bredt grunnlag, gjennom sosial kontakt, kulturelle, fysiske og sosiale aktiviteter. Frivilligsentralen er et supplement til kommunens tjenester, ikke en må tjeneste. Frivilligsentralens viktigste oppgaver: Formidle kontakt mellom bruker og hjelper samt koordinere innsatsen til frivillige medarbeidere. Organisere sosiale treff, aktive og kreative møteplasser, fysiske tiltak m.m. Skape trivsel og godt miljø på sentralen. Møteplass for deg og meg. Være tilgjengelig. Opprettholde kontakt med kommunenes hjelpeapparat og ansatte. Samarbeid. Veilede, ivareta og holde kontakt med frivillige medarbeidere. Skape aktivitet og kontakt som gir positive ringvirkninger på tvers av generasjoner og kulturer. Tiltak Aktiviteter Samarbeid. Boken kommer hjem og leseombud. Boken kommer hjem, et samarbeid med Tune bibliotek. Oppgavene er å finne bøker på biblioteket og kjøre bøker ut til institusjoner og private brukere rundt om i kommunen en fast dag i mnd. Olaug Austvik har ansvaret for denne tjensten fra sentralen Leseombud har vi på et sykehjem. Gerd Sulusness leser en dag i uken. Strikkekafe Oktober 2006 startet vi opp strikkekafe /treff på sentralen. Strikkegruppen treffes annen hver mandag i ulike uker på aktivitetsrommet vårt. Strikking gir glede og sosialt fellesskap, kaffe og rundstykker serveres. Det klirrer i pinner mens praten går lystig., Ellen Lunde, Haldis Pettersen, Else Jorid Olsen og Kate Westby har ansvaret for denne gruppen strikkeglade damer stiller villig opp. Hvert semester avsluttets med et soialt arrangement eller en fellestur. Aktiviteten her er fulltegnet.!

7 6. Sømtjenesten. Fra sept har vi hatt sømtjeneste en fast dag i uken på sentralen. En populær tjeneste. Vi foretar enkel søm hjelp og reparasjoner av privat tøy. Sydamen på sentralen er blitt et begrep. Mange setter stor pris på sømtjenesten iflg. tilbakemeldingene. Konklusjonen er at sømtjenesten vår dekker et stort behov. Krefttreff Optimisten Frivilligsentralen og Lokal Kreftomsorg har fra jan hatt samarbeid rettet mot brukere og andre som på en eller annen måte har blitt rammet av kreftsykdom. Det arrangeres åpne temamøter/treff en torsdag i mnd. En årlig tur har også blitt gjennomført til Solli Bruk denne våren. Her er det dannet en styringsgruppe hvor Synnøve Arnesen, Liv Braseth Steene og daglig leder fra frivilligsentralen er med og 3 fra LokalKreftomsorg. Fra høsten 2011 har dette tiltaket vært holdt i lokalene til baker Jenseg. Dette fungerer bra. Oppmøte er på rundt 15 deltagere hver gang Hørselhjelpen. Hørselforeningen har siden våren 2006 holdt til hver mandag kl på sentralen. Det ytes veiledning og salg av batterier. Hørselforeningen betjener selv denne tjenesten v/tor Andersen. Det er bra trafikk og de er fornøyde. Gå og stavganggruppe. Ut på tur hver torsdag kl.1100 med rundt 10 deltakere. Oppmøte på sentralen. Kulås området blir benyttet til turene. Solbjørg Mostad og Nils Sønneberg har vært ansvarlig dette året for gruppen. Når turen er tilbakelagt er det mange av deltakerne som samles og spiser middag i Thranes Cafe. Det blir en hyggelig avslutning på turen. Vårsemesteret ble avsluttet med hyttetur til Solbjørg s landsted i Skjeberg. Sarpsborg Frivilligsentrals Seniordans.. Hver onsdag er det seniordans på Lande Bo. Det er ca. 40 dansere, instruktør Elsa Moss. Seniordansen startet opp januar Hver tirsdag er det en uoffisiell turgruppe med damer fra seniordansen som aktiviserer seg ved turgåing eller sykling. Seniordanserne har oppvisning på sykehjem noen ganger i året.. Ellers hadde de oppvisning på torget under Glade Maidager. Treskjæringsgruppen Selvstyrt gruppe med 8 deltakere. Treskjæringsgruppen samles to ganger i uken, tirsdag/torsdag på aktivitetsrommet. Maleklubben Aurora. Selvstyrt gruppe med 8 deltakere fra maleklubben Aurora samles hver onsdag på aktivitetsrommet. Thrane trimmen på frivilligsentralen. Hver fredag er Thranetrimmen i treningsrommet her med rundt deltakere pr. gang. Fra våren 2006 har frivilligsentralen hatt samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen, som stiller med instruktør. Trimmen er tilrettelagt for eldre med musikk og bevegelse.aktiviteten her er fulltegnet.!

8 7. Foto. Asbjørn Valle er vår faste kameramann. Under våre arrangementer og aktiviteter er Asbjørn på plass og fotograferer. En hjelp sentralen har hatt siden jan.2006 Alt blir lagt inn på data her på sentralen, noe som Asbjørn tar ansvar for. Her lagres mange gode minner om våre tiltak i sentralens regi. Thranes Cafe. Vår gode nabo Thranes Cafe, som drives av ASVO, er en god samarbeidspartner. I kafeen arrangerer vi mannequengoppvisning, salg av klær og musikkcafe. Sentralens mannequenger viser klær fra firmaet Madame. Dette er et samarbeid som har vært siden Musikkcafeen i samarbeid med Senior Scena Senior Scena Senior Scena 5-56 ble startet opp januar Sentralen inkluderte revygruppen Fri og Villig til dette prosjektet som i utgangspunktet skulle drives av enhet kultur. Men det varte kun det første året. Fra 2012 ble Senior Scena etablert som egen forening. Frivilligsentralen er med som samarbeidspartner og vil fortsette å være behjelpelig også med å rekruttere interesserte til denne aktiviteten. Vi drar veksler på hverandre her.. Ut på tur med frivilligsentralen. 25.april dro 65 glade sarpinger med buss til Råde etter invitasjon fra firma Madame. Her arrangerte sentralen mannequengoppvisning og hyggestund på Bøndernes Hus i Råde. Vi ble tatt i mot som konger, ønsket velkommen av varaordføreren m.m. Våre damer viste klær denne gang utenfor egne lokaler, bestod oppgaven med glans! En vellykket dag og arrangement. 5.juni hadde kvinnetreffet tur og sommeravslutning på Opsund. Alle var invitert hjem til daglig leder til god mat og hygge og en tur til kolonihagen stod også på programmet. Her ble vi guidet rundt av 2 damer som selv har hytte der. 19.oktober ble frivillige medarbeidere invitert på tur til Det Norske Teater for å se musikalen Evita. Etter forestillingen var det bespisning i Spegelsalen på teateret. Dette var en del av markeringen i forbindelse med 20 års jubileumet for sentralen. En fin opplevelse for 50 deltagere. Musikkbrunch med latter, mat og musikk på menyen fyller 5 år 2012! Musikkbrunch med oppstart 18. sept.2007 har 5 årsjubileum i år. Aktiviteten er et populært samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen og enhet kultur. Tilbudet er rettet mot et voksent publikum på Aktivitetshuset EPA. Med midler fra Den kulturelle spaserstokk er mulighetene tilstede for å engasjere eksterne og lokale underholdningskrefter. Et unikt tiltak hvor musikk og et godt måltid står i høysete! Frammøtet er meget bra, 100 deltagere og fullt hus hver gang. Musikkbrunchen arr. en tirsdag i måneden. 5 frivillige medarbeidere fra oss er alltid til stede for å jobbe med billetter, mat og rydding. De kunstneriske innslagene har vært ekteparet Morten og Renate, Odd Arne Sørensen, Revysprell, Erik Andre Hvidsten, Hot Club De Norvege, Showglimt, Viggo Sandvik, Etter Svinesund. Daglig leder retter en takk til Torill Stokkand på enhet kultur for godt samarbeid gjennom hele året! Jubileumsbrunchen s 5 år ble feiret på årets siste musikkbrunch som var 4.des. Her markerte vi Frivillighetsdagen, Musikkbrunchen 5 år og Sarpsborg Frivilligsentral sitt 20 års jubileum med flagget til topps!

9 8. Dataopplæring. Frivilligentralen startet med dataopplæring 18.jan 2007 for seniorer. Populært tiltak, hvor vi opererer med ventelister. Vi har 3 frivillige som fronter dataopplæringen for seniorer. Hovedsakelig en undervisningsdag i uken, men det har også vært noen uker hvor vi har kunnet tilby 2 undervisningsdager. I løpet av året kjører vi 3-4 nybegynner kurs.en av de frivillige som har påtatt seg hovedansvaret for tilrettelagt dataopplæring er også behjelpelig ellers i uken på sentralen. Henvendelsene er mange. Sentralen har i 5 år hatt dette tilbudet gående til byens seniorer. Flerkulturellt kvinnetreff.. Januar 2008 ble oppstarten til flerkulturellt kvinnetreff på Kruseløkka.Det er et samarbeidsprosjekt mellom 2 repr. fra Sanitetsforeningen, Frivilligsentralen og frivillige medarbeidere fra oss. I styringsgruppen har vi med norske og ikke etnisk norske damer. Våren 2011 var vi på Kruseløkka Skole, men fra høsten samme året flyttet vi over til vår sentral. Dette har fungert meget godt, ligger mer sentralt da flere benytter seg av buss for å komme hit. Vi synes lokalitetene er triveligere enn klasserom. Så langt har dette vært vellykket bytte. Meget godt frammøte til tiltaket som er en kveld pr. mnd. Sentralens lokaler er til sine tider for små. Men der det er hjerterom er det husrom!! Vi har teoretiske tema, hobbykvelder og på besøk i nærmiljøet. Vi har også arr. soppkurs for flerkulturelle kvinner i samarbeid med Fredrikstad Soppforening og Thore Berg. Mange deltagere her. Fin tur ble det i skogen med bra soppfangst i kurvene mottok tiltaket kr fra Østfold Fylkeskommune, IMDI midler til dette tiltaket. NYTT TILTAK!!! Hobby og Matglede!! Hobby og Matglede ble startet på nyåret som et prøveprosjekt på sentralen for å se om det hadde livets rett. Aktiviteten ble fort fulltegnet og vi gikk i gang med 3 frivillige som ble i styringsgruppen for dette tiltaket. 15 deltagere fikk være med. Målsettingen for denne aktiviteten er å dele og lære forskjellige hobbyaktiviteter og matgleder med hverandre. Vi har tatt utgangspunkt i gjenbruksaktiviteter og delt matgleder fra flere land. Hver og en har hatt sin tur på kjøkkenet til stor smaksopplevelse!! Denne aktiviteten har også rekruttert nye deltagere som ikke har deltatt på andre tiltak tidligere. Vi startet opp nytt semester høsten Aktiviteten er fulltegnet! NYTT TILTAK!!! Flere Freske Folk og livskafeen Lyst på Livet der muligheter kan vokse fram. Som en del av prosjektet Flere Freske Folk startet sentralen opp høsten 2012 med livskafeen Lyst på Livet. Et samarbeidsprosjekt med kommunen og Bente Holm Sælid som prosjektansvarlig. Lyst på Livet er en sirkelring, med bestemte temaer på hver månedlig treff, 6 treff totalt i opplegget. Strukturen er flat, med 3 sirkelledere som holder i trådene, Anne-Lise Goodwin, Britt Paulsen og Else Jorid Olsen. Med opplegget følger et arbeidshefte som er utarbeidet til livskafeen. Vi er 15 personer totalt. Flere står på venteliste hos oss her til neste oppstart. Opplegget evalueres våren 2013.

10 9. 3. ANDRE TJENESTER I FRIVILLIGSENTRALEN. Juridisk hjelp. Frivilligsentralen har mulighet til å formidle råd og veiledning i juridiske spørsmål. Lite etterspørsel her. Følge og ledsagertjenesten. Vi får hovedsakelig forespørsel om følge til lege/tannlege fra pårørende, hjemmeboende brukere, institusjonstjenesten og hjemmesykepleien. Til denne tjenesten brukes taxi, ikke privatbil. Flere frivillige medarbeidere deltar i denne tjenesten. Faste oppdrag og praktisk hjelp. Fast oppdrag er handling, besøksvenn, kontorhjelp, dataundervisning, gruppeansvarlig og medansvarlig for faste arrangement i frivilligsentralens regi eller samarbeidsprosjekter med andre frivillige organisasjoner. En del frivillige utfører også praktiske oppdrag direkte for frivilligsentralen. Praktisk hjelp er oppdrag som hjelp i hagen, strøsand, snømåking, enkle monteringsarbeid m.m. Frivilligsentralen påtar seg montering av tekniske hjelpemidler for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, samarbeid er her med ASVO og kommunen. Senioruken 2012 Senioruken ble arrangert uke 39, 24.sept.-30.sept. Daglig leder og frivillig medarbeider Erling Loraas representerer sentralen i seniorukekommiteen. Kulturkonsulent Torill Stokkand er hovedansvarlig for senioruken. Andre representanter i komiteen er Eldrerådet og Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Senioruken arrangeres for åttende gang i Sarpsborg i år. Dette er ment som en uke rettet mot et voksent publikum. Tilbudene er mange, her nevnes markering av Eldredagen som arrangeres på Greåker Folkets Hus og Skjeberg Rådhus. Sopptur, besøk på Hafslund Hovedgård, cabaret på Glenghuset, seniordata, voksendans og moteshow i Storbyen. Alle arrangementene var meget godt besøkt. En innholdsrik og flott uke som vi kan være stolte av her i Sarpsborg. Strøsandprosjekt Frivilligsentralen i samarbeid med kommunen har delt ut sand til hjemmeboende eldre. Det er frivilligsentralen som har administrert denne tjenesten. Litteraturuka i uke 45 i Frivilligsentralen bidrar med frivillige medarbeidere i litteraturuka. Sentralen har i år vært medarrangør på litteraturkveld for flerkulturelle på akt. huset EPA. Frivillige som hjalp til under uken ble invitert til Tune Prestegård som takk for innsatsen. Frivillighet er samfunnsengasjement som høyner livskvalitet for både de som gir og de som får.

11 4. TILTAK FOR FRIVILLIGE MEDARBEIDERE. 10. Sarpsborg Frivilligsentral feirer sitt 20 års jubileum dette året! En meget oppegående og aktiv 20 åring med mange tiltak på sitt årlige program. Som en del av markeringen ble det arrangert jubileumstur for frivillige til musikalen Evita på Det Norske Teater 19.okt. 50 frivillige reiste av sted og vi hadde en fin opplevelse og hyggelig tilstelning med taler og bespisning i Spegelsalen etter forestillingen. En takk spesiellt til Anne Lise Goodwin som fremførte egen skrevet prolog til 20 års jubilanten. Den 4.desember på aktivitetshuset EPA feiret vi sentralens 20 års jubileum med inviterte gjester og fullt hus ellers, dette i samarbeid med musikkbrunchen. Her åpnet Anne Lise Goodwin scenen med prolog til 20 åringen. Videre ble det tale og hyllest til alle frivillige og daglig leder for alt sentralen bidrar med i lokalsamfunnet. Dere blir lagt merke til og satt pris på, og Sarpsborg trenger dere var noe av det vår ordfører Sindre Martinsen-Evje kom inn på i sin tale. Sentralen fikk overrakt en pengegave fra kommunen. Styreleder Jan Otto Strøm roste og takket alle frivillige for deres arbeid og glede som spres gjennom tilknytningen til sentralen. Synnøve Arnesen, frivillig medarbeider gjennom alle 20 årene sentralen har eksistert, ble behørlig hyllet med ord og blomster for utrettelig innsats. Det samme ble Maren Kure for trofast tjeneste på kontoret gjennom mange år. Det vanket også en stor takk til daglig leder. Det hele ble rundet av med flott musikk og sang fra ekteparet Renate og Morten og Borgny s julemat smakte godt som alltid!! Anne-Lise Goodwin fremfører selvskrevet prolog i anledning 20 års jubileum

12 Frivillig-Sentralen Tekst: Anne-Lise Goodwin Frivillig-Sentralen, ja den er god å ha Et sted hvor vi kan møtes, å ha det veldig bra. Vi vil nå gjerne trives, og ha det sosialt, Så hvorfor ikke finne på, noe genialt? 2. Vi tilbyr deg å hjelpe, hvis ønsket ditt er det, Og hvis du trenger følge, til et og annet sted. Vi bygger gjerne nettverk, for det må også til Og kulturelle grupper, om det er det du vil! 3. Men gjett om de er spreke, de senior som er der. De gleder oss med moteshow i mange fine klær. Som mannekeng de tripper, på catwalk en så lett Og drømmer seg tilbake, til ungdomstid med ett. 4. Det sprer jo også glede, å stemme i en sang, ønsker du å være med, så bare sett i gang. Og henger du litt etter, i dataverdnen nå Da trenger du å si ifra, og bare meld deg på. 5. Og har du lyst på livet, så kan du være med, vi har en fin-fin gruppe, som alle liker det. For vi har alle levd no n år, det r mye som vi vet, Så da kan alle få det til, å bli en realitet. 6. Men om du ønsker trening, da kan vi gjøre det. Da trer vi til med stav-gang, så lett vi går avsted. Og hvis du bare ønsker, å gå på dine to Så husk at du må kle deg godt, i dine gode sko. 7. Om du bare ønsker, underholdning med musikk, Musikk-brunchen er tingen, med kanskje litt komikk? Ja deilig mat og drikke, du også tilbys der Så kom deg først i køen, da plass du sikret er! 8. Frivillig-Sentralen har strikkegruppe me. En ferdighet vi frisker opp, for de som husker det. Og er du glad i dans, ja da kan du henge på. Og malergruppa maler, i mer enn bare blå. 9. Ja, hobby og matglede, er også populær, og snekkergruppa tenk, den ble også veldig kjær. Så tilbud ne er mange, og fargerike me Som alle de frivillige, fra hvert sitt hjemmested. 10. Men tenk nå at sentralen, har vart i tyve år, da har vi Jubileum i dette Herrens år! Vi takke vil vår leder, og hever våre glass, Vi smittes av din glede, Liv Gunhild, en skål er her på plass!

13 KONFERANSER, KURS, TEMADAGER, MEDIA, SAMARBEIDSPARTNERE. Konferanser, kurs. 23.mars 12. Åpent informasjonsmøte i Bystyresalen ang. prosjektet Flere Freske Folk og Lyst på Livet. 24.april 12. Workshop angående frivillighetsmeldingen i bystyresalen. 5 fra oss deltok her. Mai mnd.12. Leseglede kurs på Voksenopplæringssentret. 3 dagers kurs i mai måned. 2 frivillige og daglig leder deltok. 10.mai 12. Glade Mai Dager arrangement på Sarpsborg Torg. Vi deltok her med 6 frivillige og daglig leder. 6.sept.12. Åpning av Stien for alle på Kurland. Hele gågruppa vår deltok her. 7.sept.12. Kick- off ang. Litteraturuka påtune Prestegård. Mat og Anne B. Ragde stod på programmet. 15 frivillige deltok her sept. 12. Regionskonferanse for frivilligsentraler i Drammen. Daglig leder og frivillig medarbeider deltok. 26.sept.12. Sopptur i senioruka. Arr. Frivilligsentralen og Fredrikstad Soppforening. 29.sept.12. Moteshow i Storbyen. 15 frivillige var i aksjon her med daglig leder. 8.okt.12. Selvhjelp Norge. Sted Rakkestad. Daglig leder deltok. 30.okt.12 Temakveld om Kvinnehelse i bystyresalen. Stiftelsen Amathea og frivilligsentralen som arrangør. Mange frivillige deltok her. 20.nov.12. Selvhjelpskonferanse for Østfold. Sted Jeløy Radio. 4 frivillige og daglig leder deltok. 23.nov. 12. Begeistringsseminar Mangfold i Filadelfia. 10 fra oss deltok. Temadag om Kvinnehelse. 30.oktober inviterte Frivilligsentralen og Stiftelsen Amathea til temadag i bystyresalen om kvinnehelse. Jordmor Rakel Herlitz redegjorde om kvinnehelse, sykepleier Safia Hase tok for seg kvinner og kjønnslemlestelse. I pausen var det flott fargerikt danseinnslag med 4 jenter fra Øst-Tyrkistan. Det ble t.o.m. felles danseglede i hele bystyresalen den kvelden som skapte smil og samhold blant de 50 fremmøtte deltagerne. En interessant og fin kveld, selv med et alvorlig tema.. Samarbeidspartnere. Frivilligsentralen samarbeider med mange fra nærmiljøet og legger også til rette for felles aktiviteter. Gode samarbeidspartnere nevnes her, Sarpsborg Menighet, Sorg og omsorg, Sanitetskvinner, Hørselforeningen, Seniordanserne, Senior Scena 5-56, Eldrerådet, Biblioteket, forskjellige enheter i Sarpsborg Kommune og enkelt personer, Lokal Kreftomsorg, Storbyen, Sentrums foreningen, lokal avisene og lokal radioene, Stiftelsen Amathea, ASVO, Fredrikstad Soppforening,Østfold Frivilligsentraler m. fl.

14 13. Nettverk for Østfold Frivilligsentraler. Daglig leder deltar i nettverk for Østfold Frivilligsentraler. Her møtes daglige ledere i felles forum for å drøfte og ta opp saker som angår sentralene. Vi lærer av hverandre og får inspirasjon og ideer og har noen problemer så er vi der for hverandre. Vi har rundt 8 møter i året og de holdes på frivilligsentralene på omgang. I 2012 hadde vi studietur for vårt nettverk til Odense for å se hvordan frivilligheten var organisert der. En spennende og fin tur. Turen ble bl.a.. finansiert med midler fra Østfoldhelsa.. Media. Det har vært skrevet flere artikler om Frivilligsentralen i lokalavisen i Bekjentgjøring i Radio Øst, NRK Østfold og radio Prime skjer fortløpende når det er arrangementer, treff m.m. Kuturkalenderen i SA benyttes flittig for å bekjentgjøre våre tiltak Alt dette er med på gjøre sentralen synlig i nærmiljøet. Lokalavisene følger også godt opp. Daglig leder har ved flere anledninger vært intervjuet i lokal radioen. Gaver. I forbindelse med frivilligsentralens sitt 20 års jubileum mottok vi fra Sarpsborg Kommune en pengegave. På slutten av året fikk vi en pengegave fra Borg Havn for innsatsen sentralen gjør i lokalsamfunnet. Dette beløpet kommer på 2013 regnskapet. Frivilligsentralen har også dette året mottatt anonyme gaver. Eksterne midler. Vi har mottatt støtte fra Østfold Fylkes kommune, IMDI midler. Dette for å drifte flerkulturell kvinnegruppe. Det er første gang sentralen har mottatt støtte her. Det er vi avhengig av for å drive enkelte tiltak. Inkluderingsmidler fra KUD ble tildelt kommuner med stor innvandrer tetthet sist på året Disse midler ble overført til De ble benyttet til inkluderingsarbeid og markedsføring av sentralen rettet mot den flerkulturelle gruppen. Resten av summen som gjenstår overføres til INVESTERINGER. Det har ikke vært rom for nye investeringer dette året.

15 7. ØKONOMI Regnskapet for 2012 legges fram separat. Regnskapsmessig resultat viser et merforbruk på Kr ,41. Hovedårsaken til merforbruket skyldes tariffmessige endringer i daglig leders lønn. Det ble søkt Sarpsborg Kommune om økt driftstilskudd for Det ble ikke innvilget. Sentralen finansieres gjennom statstilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) og tilskudd fra Sarpsborg Kommune. Viktige forutsetninger for den statlige støtten er at midlene brukes til drift av sentralen ( i tråd med statlige retningslinjer). Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, og at det lokale tilskuddet er minimum 40 %. Prosjektmidler fra KUD som ble mottatt sent på året 2011 ble i sin helhet overført til Dette er penger som er øremerket tiltak rettet mot inkludering og mangfold. 14. Regnskapets nøkkeltall er flg.: Driftsinntekter Regnskap 2012 % Regnskap 2011 % Salgsinntekter Overføringer ,02 95, ,70 94,47 Sum driftsinntekter ,52 100, ,20 100,00 Driftsutgifter: Regnskap 2012 % Regnskap 2011 % Lønn inkl. sos. utg ,82 84, ,78 80,84 Overføringer ,02 2, ,70 2,38 Kjøp av varer og tjenester i produksjon ,52 12, ,52 17,14 Avskrivinger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter ,36 100, ,00 100,00

16 SLUTTORD OG STATUS FOR Frivilligheten blomster skrev pressen om.. Det inneværende året har nok en gang vært et spennende, utviklende og aktivt år for Sarpsborg Frivilligsentral. Nye tiltak har blitt etablert og startet opp dette året også. Tidligere godt innarbeidede tiltak lever i beste velgående. Med så mange tilbud og aktiviteter som tilbys gjennom sentralen har vi en vid og mangfoldig brukergruppe. Tilbakemeldingene er kun positive og fornøyde brukere og frivillige medarbeidere. Det er mange hos oss som vil mye og er tilgjengelige. Det gjør daglig leders hverdag enklere. Daglig leder bestreber seg til å være tilgjengelig til en hver tid ha tid til frivillige og alle som stikker innom sentralen. Døra hos deg står alltid åpen sier de. Vi må ha tid til hverandre i sentralen - det er viktig for hver enkelt. Alle skal bli sett!! Frivilligsentralen har 85 frivillige medarbeidere. Det må nevnes at daglig leder er stolte av sine frivillige og lar seg begeistre. Nye frivillige kommer til oss på eget initiativ. Flere av våre nye frivillige er yngre enn tidligere. Dette er tydelig bevis på at aktivitet og bekjentgjørelse avler nye frivillige som vil hjelpe til. Vi opplever dette som positivt for vår sentral. Sentralen sine aktiviteter og tiltak i nærmiljøet er populære og godt besøkt. Vi har en god forankring i nærmiljøet. Den frivillige tjenesten våre medarbeidere yter står det stor respekt av. Selv trives de i sine tjenester og arbeidsoppgaver. Frivilligsentralen har blitt og er en viktig møteplass for veldig mange. Her er det et pulserende, aktivt og trivelig miljø, mye besøk og mye gruppearbeid. Sentralen er stedet der mennesker møtes!!! Fra 2010 krever ikke KUD at det regnes arbeidstimer, oppdrag og årsverk som frivillige utfører ved sentralen i løpet av driftsåret. Derfor vil det ikke gå fram av årsberetningen. Ser vi året under ett ligger aktivitetsnivået høyt i Sarpsborg Frivilligsentral. Tiltakene er godt besøkt. Vi er godt synlige og blir benyttet av mange brukere. Daglig leder anslår at sentralen yter rundt 7 årsverk tilbake til samfunnet av frivillig innsats gjennom hele året. Dette har vært stabilt de siste årene. Daglig leder og styret vil rette en stor takk til alle frivillig medarbeidere, brukere av våre tjenester og aktiviteter, våre samarbeidspartnere, bidragsytere og andre som på en eller annen måte er med på å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo.. FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG! Sarpsborg 11. Mars MØTE MELLOM MENNESKER SKAPER GLEDE OG GIR ØKT LIVSKVALITET.

17