Valgkomiteens innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling"

Transkript

1 Valgkomiteens innstilling I følge vedtektene er valgkomiteens mandat å innstille kandidater til alle sentrale verv i partiet; Sentralstyre, Kontrollkomité og Grønt Kvinnnenettverk. I år skal det også velges programkomité som skal jobbe frem arbeidsprogrammet for Valgkomiteen bestod i utgangspunktet av Maiken McCormick (leder), Brynmor Evans, Svein Skotheim, Ida Karina Kann og Trine Harbak med Dag Tore Seierstad, Kristin Eriksen og Øyvind Strømmen som vara. Harbak trakk seg ved oppstart av personlige grunner, Seierstad trakk seg litt lenger ut i prosessen på grunn av arbeidssituasjon, Øyvind Strømmen trakk seg da han selv ble aktuell som kandidat til sentrale verv. Komiteen har dermed bestått av McCormick, Evans, Kann, Skotheim og Eriksen. Valgkomiteen har tatt seg god tid til å vurdere sammensetningen av kompetanse, erfaring, geografi og politikkområder når vi har jobbet med innstillingene til de ulike organene. Valgkomiteen har i årets arbeid hatt et luksusproblem. Det er stor rift om vervene. Vi har måttet velge blant en lang liste av meget kompetente kandidater. I arbeidet med innstillingen har vi gjennomført over 100 kartlegginger og intervjuer. Arbeidet startet med kartlegging blant eksisterende medlemmer av organene og fortsatte i dialog med tilltsvalgte og medlemmer i hele organisasjonen. Vi deltok på landsstyremøte i MDG i mars, der vi ba landsstyredelegatene om innspill til valgkomiteen. Vi har også innhentet CVer og kandidatinformasjon fra alle aktuelle kandidater for å få en helhetlig oversikt før endelige innstillinger ble landet. Nå er det opp til Landsmøtet å bestemme den endelige sammensetningen. Vi ønsker alle landsmøtedelegater et godt møte og ser frem til å legge frem innstillingen. Maiken McCormick leder for valgkomiteen Ida Karina Kann Svein Skotheim Brynmor Evans Kristin Eriksen medlemmer av valgkomiteen

2 Sentralstyret (SSt) Sentralstyret leder det politiske, organisatoriske og økonomiske arbeidet mellom landsstyremøtene, og består av: Arbeidsutvalget på tre personer - to talspersoner og en partisekretær, internasjonal kontakt med personlig vara, sju ordinære medlemmer - hvorav en utpekes av Grønn Ungdom, og til slutt er det fem nummererte varaer. Begrunnelse I arbeidet med innstillingen til nytt Sentralstyre har valgkomiteen vektlagt kontinuitet høyt siden det krever tid og erfaring å sette seg inn i styrets arbeidsform og oppgaver. Fjorårets valgkomité økte den geografiske spredningen. Også i årets innstilling er spredningen stor blant de faste medlemmene, mens den er mindre på varalisten, hvor unge politiske talenter er prioritert høyt. Andre viktige kriterier vi har jobbet etter er politisk bredde og evne til å utvikle politikk. Organisasjonserfaring og utviklingsarbeid er også vektet høyt siden partiet står overfor en stor vekst som må håndteres både politisk og organisatorisk. I år er vervet som partisekretær på valg. Valgkomiteen opplever at Gaupset har full tillit i organisasjonen. I tillegg er partisekretær et verv der kontinuitet er svært viktig. Derfor har vi innstilt på Gaupset som partisekretær. Innstillingen Arbeidsutvalget Talsperson - Hilde Opoku (valgt for to år, ikke på valg i 2015). Talsperson - Rasmus Hansson (valgt for to år, ikke på valg i 2015). Partisekretær - Lars Gaupset (velges for to år av gangen. På valg i år). Internasjonal kontakt (IK) (velges for ett år av gangen). Internasjonal Kontakt - Andrew Kroglund Vara Internasjonal Kontakt - Hanna Marcussen (Ny) (Gjenvalg, nytt verv) Faste medlemmer (velges for ett år av gangen). Hilde Lengali (Gjenvalg) Marie Loe Halvorsen (Gjenvalg) Gerrit Mosebach (Ny) Birte Simonsen (Gjenvalg, nytt verv) Per Svae (Ny) Barbara Vögele (Gjenvalg) Medlem fra Grønn Ungdom - velges av GU

3 Nummererte varaer - velges for ett år av gangen 1. Sara Marie Blichner (Ny) 2. Torfinn Ingeborgrud (Gjenvalg) 3. Marion Godager Tveter (Ny) 4. Eivind Trædal (Ny) 5. Anders Skyrud Danielsen (Ny) Kandidatene Talspersoner Hilde Opoku, Sør-Trøndelag Ikke på valg. Rasmus Hanson, Oslo (bor i Akershus) Ikke på valg. Partisekretær Lars Gaupset 30 år, oppvokst i Trondheim, bor i Oslo. Gaupset ble valgt som partisekretær i Gaupset har jobbet som daglig leder i Nei til Atomvåpen, og har en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra bl.a Utviklingsfondet, Landinfo (UDIs enhet for landinformasjon), Norsk Organisasjon for Asylsøkere og FNs Høykommissær for flyktninger. Gaupset har hatt en rekke tillitsverv i Miljøpartiet De Grønne. Han var talsperson for Grønn Ungdom ( ), styremedlem i Trondheim MDG ( ), og satt i perioden som fast medlem av partiets sentralstyre. I tillegg til tillitsverv i De Grønne har Gaupset styreerfaring fra Nei til Atomvåpen (både lokalt og sentralt) og fra Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse. Gaupset er spesielt opptatt av å senke terskelen for det enkelte medlem til å påvirke beslutningsprosesser i partiet, blant annet ved å skape flere arenaer for politikkutvikling og diskusjon mellom landsmøtene. Politisk er Gaupset mest engasjert i flyktning- og asylpolitikk, utvikling-, freds- og sikkerhetspolitikk. Internasjonal kontakt Andrew Kroglund 56 år, født i Trondheim, bosatt i Oslo de siste 25 årene. Kroglund har vært aktivt medlem siden 2012, sittet i styret i Oslo MDG, vært vara for Sst siden 2013 og ledet Utenriksgruppa. Han har engelsk, tysk og statsvitenskap fra Universitet i Trondheim og Oslo. Er i dag freelance forfatter, møteleder, konsulent og foredragsholder. Kroglund er kjent som en god formidler, samt en dyktig skribent. Kroglund blir omtalt som en meget behagelig og åpen person som lett bygger nettverk. Denne egenskapen er viktig i arbeidet som internasjonal kontakt og er løftet opp som et viktig argument blant de som har fremmet hans kandidatur. Kroglund er språkmektig og har vist stort engasjement for å ta på seg

4 rollen som internasjonal kontakt og ønsker å bidra til økt kontakt og erfaringsoverføring fra de grønne partiene internasjonalt, samt bidra her hjemme til økt forståelse for de grønnes betydning og tankesett. Kroglund har 8 års erfaring som styreleder av Forum for Utvikling og Miljø. Han har vært Daglig leder av Blekkulfs Miljødetektiver/Miljøagentene, daglig leder i Regnskogsfondet, Informasjons og politikksjef i Utviklingsfondet, samt innehaver av flere andre styreverv. Kroglund har lang erfaring fra internasjonalt utviklings- og miljøarbeid, hvor han har bygget opp et relevant nettverk for partiet. Vara til internasjonal kontakt: Hanna Marcussen 38 år, vokst opp på Sandøya utenfor Arendal. Marcussen har siden sin inntreden i partiet 2007 brukt all sin tid og energi på å bygge organisasjonen og utvikle politikken. Etter at hun takket av som talskvinne etter 6 års grensen var nådd har hun tredt inn i stillingen som daglig leder av Bergfald miljøkonsulenter. At Marcussen allerede ønsker å komme tilbake og benytte sin erfaring og kompetanse for partiet i rollen som vara til internasjonal kontakt mener valgkomiteen er et scoop for organisasjonen. Hannas målrettethet, arbeidskapasitet, viljestyrke og utholdenhet er imponerende. Som nasjonal talskvinne i 6 år har hun bygget et enormt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er godt kjent med den grønne bevegelsen og et kjent navn i spesielt det europeiske nettverket. Marcussen har bygget opp en solid politisk erfaring. Hun har kunnskap og erfaring innen partiets kjernesaker og er spesielt dyktig på klima og digitale rettigheter. Marcussen er 9. kandidat på Oslo MDGs bystyreliste. Faste medlemmer Hilde Lengali 46 år. Lengali er en veteran i sentralstyret. Hun har vært vært medlem av ledelsen av MDG siden 2009, i rollen som partisekretær, landsstyremedlem og sentralstyremedlem. Hun er blant annet initiativtaker til Grønt Kvinnenettverk og Buskerud Fylkeslag.Hun ledet arbeidet med å revidere prinsipprogrammet i og jobbet med høringer på arbeidsprogrammet Hun har vært førstekandidat for partiet ved Stortingsvalg og fylkesvalg, og er nå førstekandidat i Hurum. Hun har utviklet og leverer kurs i dialogisk møteledelse og blir av partikolleger omtalt som en viktig miljøskaper som ser og lytter til alle. Hun jobber som daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund (Sff) hvor hun blant annet leverer foreldrekurs og utvikler organisasjonen. Hun har erfaring som kommunestyrepolitiker i Gildeskål og nestleder i Nordland Senterparti. Lengali er opptatt av mennesket og hvordan vi sammen kan få til å utvikle en politikk som baserer seg på empati og økologisk balanse. Marie Loe Halvorsen 28 år. Loe Halvorsen er en gryende politiker og fagperson innen klima og energi. Hun er utdannet sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i for Miljø og Biovitenskap, og har i studietiden jobbet for blant annet GRID-Arendal og Nordisk Energiforskning. Hun jobber som energirådgiver i NSB. Loe Halvorsen har erfaring fra politisk arbeid både på lokalt og nasjonalt nivå. Som andrekandidat for Akershus MDG ved stortingsvalget i 2013 spilte hun en viktig rolle i valgkampen, både som profilert

5 toppkandidat i media og debatter, og som sentral i organiseringen av valgkampen. Hun har også erfaring fra lokalpolitisk arbeid gjennom sitt verv som lokallagsleder i Miljøpartiet De grønne i Ås fra 2010 til Lokallaget fikk én representant i Ås kommunestyre ved lokalvalget i Loe Halvorsen har vært medlem i De Grønne siden 2010 og har sittet i sentralstyret siden Hun har også tidligere vært ansatt i partiets nasjonale sekretariat som organisasjonssekretær, med ansvar for å forbedre rutiner i organisasjonen, herunder den nasjonale evalueringer av valgkampen i Birte Simonsen 67 år. Simonsen har doktorgrad i pedagogikk og er dekan ved avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder. Hun har 23 vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt 5 bøker, på samvittigheten, og er leder for nasjonalt råd for lærerutdanning. Hun har 27 års fartstid i partiet, og var med på å stifte norges beste parti. Simonsen har særdeles god kjennskap til politikken vår etter flere år med tillitsverv og programarbeid, og som folkevalgt i flere perioder i Kristiansand kommunestyre og en periode i fylkestinget. Har meget god kjennskap til MDGs organisasjon og tillitsvalgt og gode strategiske egenskaper. Gode egenskaper innen kommunikasjon, basert på erfaring innad i partiet og som folkevalgt. Har utviklet gode evner til å omsette partiets politikk overfor kommunestyre og fylkesting. Simonsen har utviklet gode evner til å ta vanskelige beslutninger fra arbeid og politikk og innehar kunnskap om organisasjonsutvikling. Hun har meget god politisk innsikt innenfor skole, barnehage, høyere utdanning, bymiljø og spesifikt forvaltning, siden hun har to perioder i kommunens kontrollutvalg. Barbara Vögele 47 år. Vögele er fra Freiburg og har hovedfag i biologi, med fokus på marin økologi. Til daglig jobber hun ved Akvaplanniva, Tromsø, som seniorrådgiver for miljøspørsmål i kystnære områder, men har jobbet som miljørådgiver, forskningsdykker, laboratorieleder, verneombud, kvalitetsleder og HMS-koordinator. Vögele har god erfaring fra lokal- og fylkespolitisk arbeid i partiet. Førstevara i kommunestyret og byutviklingskomité i Tromsø, samt politisk representant i Brukerråd for rus- og psykiatritjenesten. Meddommer i Nord-Troms Tingrett, alminnelig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Hun er også styremedlem i Troms, styremedlem i Tromsø og talsperson siden Med jevne mellomrom delegat til Landsstyret (som vara). Nå medlem i sentralstyret med særrolle i forhold til konflikthåndtering. Vögele har god kompetanse innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse fra arbeid og politikk. Godt nettverk i Nord-Norge innen politikk, forvaltning, akvakultur FOU, landbruk, fiskeri, og fortidsminnevern. Gerrit Mosebach 48 år. Arkitekt, byplanlegger, diplomingeniør. Foreleser, sensor, førsteamanuensis ved ulike institusjoner. Har jobbet selvstendig som arkitekt og byplanleggingskonsulent i flere år. Nå er han sjefsarkitekt og prosjektleder i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. Da Mosebach var leder i Grünerløkka MDG bidro han til at lokallaget har blitt Oslos nest største og ett av de mest aktive. Er nå svært aktiv i Gamle Oslo MDG, hvor han blant annen sammen med lokallagsleder, har tatt initiativ til vellykkede bydelsvandringer. Han er også vara i fylkesstyret. Før han kom tilbake til Norge var han i Tyskland gjennom 80- og 90tallet tett innpå Bündnis 90/Die Grünen, og kjenner den grønne bevegelsen i Europa godt.

6 Han har vist stor evne til å utvikle politikk og å gjennomføre saker og aktiviteter. Han har jobbet tett med bystyregruppa i Oslo. Han er flink med media og en glimrende foredragsholder. Han er sterk på bærekraftig byutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging og energipolitikk. Mosebach har blant annet har jobbet frem den nye T-banenlinjen fra Økern til Furuset. Mosebach blir omtalt som en uredd og kløktig debattant som krever kunnskap hos dem som vil argumenterer mot. Bak kontroversene ligger en søken etter både nyanser og presisjon for å utvikle politikk som virker for dem den gjelder. Mosebach er opptatt av grasrotengasjement og inkludering og er sulten på en rolle i sentralstyret hvor han ønsker å bidra med politikkutforming og dele fra sitt organisatoriske talent og konstruktive væremåte. Per Svae 62 år. Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen. Praktisk-pedagogisk utdannelse. Miljøleiing / master of science ved handelshøgskulen BI. Svae har skrive boka Løsningen er grønn økonomi, politikk og livsstil. Har vore medlem av Miljøpartiet Dei Grøne sidan 2012, og har vore kasserar i fylkesstyret sidan 2013, også medlem av valkampstyret i Hordaland i 2013 og 2015, og medlem av stortingsgruppa si ressursgruppe for økonomi og finans. Svae har sidan 2009 vore prosjektleiar i Hordaland fylkeskommune for gjennomføring av miljøsertifisering av alle einingar. Han har vore sentral i prosessen med å utarbeida og gjennomføra klimaplan for Hordaland fylkeskommune. Svae er sterk på makroøkonomi, det grøne skiftet, næringspolitikk og klimatiltak generelt. Han var initiativtakar til klimavettreglane som Framtiden i våre hender har bearbeidd og publisert for Klimavalalliansen, for å påverka alle partiprogram og valet Han har pensjonert seg 50 % for å frigjera tid til politisk arbeid. Representant fra Grønn Ungdom Grønn Ungdom velger egen kandidat i sentralstyret: en av Grønn Ungdoms talspersoner, med den andre talspersonen og generalsekretær som personlig vara. Varamedlemmer: 1. vara: Sara Marie Blichner 25 år, oppvokst på Ås i Akershus, bor i Oslo. Har bachelorgrad i både filosofi og matematikk, samt mastergrad i matematikk fra London School of Economics. For tiden studerer Blichner meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo. Blichner ble medlem i 2010, og i 2012 ble hun valgt som økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom. Hun har også vært med i strategisk valgkamputvalg i GU 2014/2015. Blichner har erfaring med saksutredning og politikkutforming, i tillegg har hun deltatt i debatter og holdt appeller på vegne av GU. I 2015 var hun leder for valgkomiteen til GU. Blichner er sterk på likestillingspolitikk, og er både faglig og politisk sterk på klima. 2. vara: Torfinn Ingeborgrud 60 år, bor i Stavanger. Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Har stått på i to valgkamper, deltatt på tre landsmøter og er representant i bystyret i Stavanger. Var sentral i utforming av program i Stavanger 2011 og Ingeborgrud har hatt ansvar for å skrive alternative budsjett for Stavanger i årene

7 2014. Er en av de mest aktive i bystyret med henhold til antall innlegg og antall alternative forslag til vedtak. Han er sterk på klima/transport, jordbruk, barnehage/oppvekst. 3. vara: Marion Godager Tveter Godager Tveter er en kunnskapsrik og handlekraftig med bred organisasjonserfaring og politisk teft. Kommer opprinnelig fra Ringsaker i Hedmark. Godager Tveter har vært medlem i De Grønne siden 2013 og ble i løpet av kort tid blitt leder for Østensjø MDG, medlem i programkomiteen i Oslo MDG og medlem av internasjonalt utvalg nasjonalt, i tillegg har hun bidratt som fagperson i utenriks- og forsvarsspørsmål. I tillegg til vervene i De Grønne, sitter hun i kontrollkomiteen i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). For tiden jobber Godager Tveter som prosjektkoordinator i internasjonal seksjon i Politidirektoratet. Godager Tveter har en britisk mastergrad i diplomati og hovedfagsemner i statsvitenskap, og bred bakgrunn fra organisasjonslivet. I tillegg til internasjonale spørsmål, miljø og klima, er hun blant annet opptatt av oppvekstpolitikk. 4. vara: Eivind Trædal 30 år. Oppvokst på Sandøya, bosatt i Oslo. Trædal er en miljøaktivist, organisasjonsmann og omtales som et stort politisk talent. Har markert seg som kunnskapsrik i miljødebatten. Har også vært en synlig figur i en rekke andre spørsmål, blant annet asyl og innvandringspolitikk. Har sittet i programkomiteen til Oslo MDG. Trædal jobber som kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet. Han har studert statsvitenskap og tatt en mastergrad ved Senter for Utvikling og Miljø, med masteroppgave om viktigheten av å gjøre klimaendringer lokale og forståelige for folk. Han har lang fartstid fra organisasjonsarbeid og politisk arbeid i miljøbevegelsen, blant annet fra ti år i Natur og Ungdom. Her var han blant annet lokallagsleder og medlem av landsstyret i NU, samt redaktør for miljømagasinet Putsj, og ga ut «Aktivistens håndbok». Trædal har også jobbet som debattredaktør i Klassekampen, og arbeider som humortekstforfatter og foredragsholder. Han er dessuten nemndsmedlem i Utlendingsnemnda. Trædal er også 10. kandidat på Oslo MDGs bystyreliste. 5. vara: Anders Skyrud Danielsen Fra Nannestad, bor i Oslo. Født Ansatt som kommunikasjonsrådgiver for stortingsgruppa til MDG. Har studert på lektorprogrammet og statsvitenskap på UiO. Skyrud Danielsen har bakgrunn fra Grønn Ungdom hvor han først satt i arbeidsutvalget ett år, og deretter var generalsekretær i 2 år, blant annet under valgkampen i Siden valget i 2011 har han sittet i Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen til Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo for MDG. Skyrud Danielsen har også jobbet som studentrekrutterer og foredragsholder for Universitetet i Oslo og deltar aktivt i samfunnsdebatten. På fritida er Skyrud Danielsen glad i ski og friluftsliv, og bruker naturen aktivt til rekreasjon. NB! På grunn av sitt engasjement for stortingsgruppa vil Skyrud Danielsen søke permisjon fra vervet som vara til sentralstyret fram til engasjementet utløper i oktober.

8 Grønt Kvinnenettverk (GK) Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk, og skal jobbe for å bedre likestillingen i partiet. Styret i Grønt Kvinnenettverk fokuserer på skolering av alle kjønnene, skal utvikle kvinnelige talenter og likestillingspolitikken til partiet. Begrunnelse I innstillingen har vi vektlagt kriterier basert på tilbakemeldinger fra det nåværende styret og vedtektene til GK. Kriterier som er vektlagt er organisasjonserfaring, erfaring med politisk arbeid og arbeidskapasitet, interesse for likestillingspolitiske saker og motivasjon for å løfte frem et mangfold av talenter i partiet. I følge vedtektene skal styremedlemmen i størst mulig grad reflektere bredden av holdninger og livssituasjoner i partiet. I tillegg skal ett av medlemmene i GKs styre sitte i sentralstyret. Vi har derfor innstilt Sara Marie Blichner til både GK og sentralstyret. Innstillingen Leder: Ragnhild Sjyvollen, (Ny) 1. nestleder: Andrea Søgnen Tveit (Gjenvalg, nytt verv) 2. nestleder: Nikki Schei, Akershus (Gjenvalg, nytt verv) Medlem: Sara Marie Blichner (Ny) Medlem: Suhur Lorch-Falch (Ny) Medlem: Ellen Sandvik Mikkelsen (Ny) Medlem: Ingebjørg Nordbø (Ny) Medlem: Aud Hegli Nordbø (Ny) GU-medlem: Grønn Ungdom velger selv. 1. vara: Olaug Julie Aasan (Ny) 2. vara: Anette Nistad (Ny) 3. vara: Hanna Gjermundrød (Ny) Kandidatene Leder: Ragnhild Sjyvollen 29 år fra Nordland, bor i Oslo. Sjyvollen jobber i dag som organisasjonsekretær i partiet frem til , og kjenner organisasjonen godt. Hun har bred organisjonserfaring fra blant annet Elevorganisasjonen, OD og PRESS - Redd Barna Ungdom og har arbeidet politisk med disse på nasjonalt nivå. Hun har i tillegg arbeidet med informasjonskampanjer og kurs rettet mot alle aldersgrupper i de ovennevnte organisasjoner. Sjyvollen vil jobbe for å etablere en god organisasjonskultur som gir rom for mangfold, styrke den likestillingspolitiske kompetansen i partiapparatet og sørge for godt skolerte kvinner blant våre folkevalgte kvinnelige listetopper i 2017.

9 1. nestleder: Andrea Søgnen Tveit 25 år og fra Nesodden i Akershus. Søgnen Tveit har sittet som GU-medlem forhenværende periode og ønsker å fortsette arbeidet i Grønt Kvinnenettverk. Søgnen Tveit har hatt verv i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom siden mars 2013, og har erfaring med gjennomføring av større og mindre politiske arrangementer. Hun har i tillegg hatt ansvar for budsjett og regnskap i GU og er godt kjent med medie- og kampanjearbeid. Søgnen Tveit er interessert i å jobbe med blant annet normkritikk, retusjert reklame i forbindelse med psykisk helse i skolen og lik lønn for likt arbeid. 2. nestleder: Nikki Schei 52 år, fra Bærum. Schei er utdannet som siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen. Har jobbet som coach, trener og lederutvikler. Schei har vært generalsekretær i Grønt Kvinnenettverk i forhenværende periode og har arbeidet med utformingen av politikken til GK. Schei har hatt flere sentrale roller i MDG i tillegg til å ha vært skoleringsansvarlig og kjenner partiet godt. Schei vil jobbe med å utvikle likeverdspolitikken, både internt og eksternt i organisasjonen. Faste medlemmer Sara Marie Blichner 25 år, fra Ås i Akershus, bor i Oslo. Blichner har vært medlem og økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom (GU), og vært med i strategisk valgkamputvalg i GU 2014/2015. Hun har erfaring med saksutredning og politikkutforming, i tillegg har hun deltatt i debatter og holdt appeller på vegne av GU. Blichner vil jobbe med å styrke kvinners tilstedeværelse og rolle i partiet, samt å utvikle likestillingspolitikken og kommunikasjonen av denne utad. Suhur Lorch-Falch 40 år og bor i Eidskog, Hedmark. Lorch-Falch har vært politisk aktiv i Somalia for kvinners rett til å delta i politikken. Hun har organisasjonserfaring fra Norsk Folkehjelp, og er leder lokalt i Eidskog. Hun er også med i Framfylkingen som er LOs barne- og familieorganisasjon, og er også leder for Framfylkingen i Hedmark. Lorch-Falch er brennende engasjert for barn, kvinner og flyktningearbeid og vil jobbe for et samfunn som er bærekraftig og har en rettferdig fordeling. Ellen Sandvik Mikkelsen 35 år og bor i Fredrikstad. Sandvik Mikkelsen er leder i Fredrikstad MDG, og har vært frivillig i UROprosjektet til Røde Kors, samt jobbet lokalt med SOS rasisme. Hun er svært engasjert i å få flere kvinner til å ta på seg verv, og vil jobbe målbevisst for å inspirere og skolere kvinner slik at de tør å ta plass i politikken. Ingebjørg Nordbø 60 år og fra Bø i Telemark. Nordbø var med i oppstarten av MDG (1989) og har etter en periode i Venstre kommet tilbake til MDG. Nordbø har lokalpolitisk erfaring med tre perioder i kommunestyret i Bø, og har i tillegg hatt en rekke tillitsverv i ulike organisasjoner. Ingebjørg vil jobbe med å skape et klima for at kvinner skal tørre å kaste seg litt frempå, og vil bidra til dette med sine mangeårige erfaringer med politisk arbeid.

10 Aud Hegli Nordbø 33 år og kommer fra Trondheim. Nordbø er utdannet journalist, og jobber i stortingsgruppa til MDG som kommunikasjonsrådgiver. Før Nordbø kom til MDG arbeidet hun i Arbeiderpartiets Stortingsgruppe. Der har hun jobbet spesielt med fagfeltene utdanning, forskning, helse og utenriks. Hun er utdannet journalist med spesialisering innen plan og miljø. Hun har tidligere arbeidet som nyhetsreporter i TV2 og som prosjektleder i et tv-produksjonsselskap. Hun vil jobbe med å utvikle utformingen av likestillingspolitikken i MDG og jobbe aktivt med likestillingsproblematikken i partiet. Varamedlemmer 1. vara: Olaug Julie Aasan Olaug Julie Aasan, 34 år bor i Levanger i Nord-Trøndelag. Aasan er psykiatrisk sykepleier og er snart ferdig med min mastergrad i psykisk helsearbeid. Aasan arbeider som lærer ved sykepleieutdanningen på Høgskolen i Nord-Trøndelag i vikariat. Av organisasjonserfaring har Aasan har vært med i styret til Miljøpartiet De Grønne i Levanger siden hun ble medlem i Gjennom Grønt Kvinnenettverk ønsker Aasan å bidra til en god og inkluderende partikultur hvor de som vil, skal kunne glede seg til å bidra ut fra sitt ståsted i arbeidet som gjøres i partiet. Hun er opptatt av å opprettholde gode demokratiske prosesser innad i paritet hvor et kvinneperspektiv er godt representert. 2. vara: Anette Nistad 29 år, opprinnelig fra Førde, bor i Trondheim. Nistad er utdanna med mastergrad i Statsvitenskap og jobbar per dags dato på NTNU Vitenskapsmuseet. Nistad er i dag fylkessekretær for Sør-Trøndelag, har organisasjonserfaring fra OD, gruppeleder for Den Internasjonale Studenfestivalen i Trondheim og pressekontakt for Kosmorama. Hun har også representert de Videregående skole i ungdommens bystyre. Som medlem i distriktskomiteen for OD arrangerte Nistad kursing for skolekomiteer og lærere i tillegg til å holde foredrag. Nistad ønsker å jobbe for at kjønn (i noen retning) ikke skal være til hinder for utfoldelse. 3. vara: Hanna Gjermundrød 31 år og bor i Skarnes, Sør Odal i Hedmark. Gjermundrød er oppvokst og bor i Sør- Odal i Hedmark. Gjermundrød meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne høsten 2012 og har siden dette vært sekretær og aktivt styremedlem i MDG Glåmdalen. Våren 2015 etablerte hun MDGs første valgliste i Sør- Odal kommune der hun stiller som førstekandidat. Hun ble også nylig valgt som én av to talspersoner for MDG Hedmark og stiller som 2. kandidat på Miljøpartiet De Grønnes valgliste i Hedmark fylke. Gjermundrøds hjertesaker er kulturpolitikk, kunstfagets rolle i skolen samt skolepolitikk forøvrig.

11 Kontrollkomiteen (KK) Kontrollkomiteen er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder: Tolkning av vedtekter; Kontroll med at vedtektene blir fulgt; Kontroll med at budsjettet blir fulgt; Revisjon; Kontroll med bruk av partiets midler, både sentralt og lokalt. Begrunnelse I innstilling til kontrollkomité har valgkomiteen vektlagt hensynet til kontinuitet høyt. Tilbakemeldinger vi har mottatt tilsier at dagens komité fungerer godt og har dermed kun hentet inn nye kandidater for å fylle plassene til kandidater som har takket av. I søket etter nye kandidater har vi vektlagt kompetanse innen jus, organisasjon, kjennskap til partiet og involvering av organisatoriske talenter fra Grønn Ungdom. Innstilling Leder: Tore Bergum (Gjenvalg) Medlem: Helena Anderssen (Ny) Medlem: Klaus Stafto (Gjenvalg) Medlem: Adam Tumidajewicz (Gjenvalg) Medlem: Sabina Syed (Ny) 1. vara: Kristin Gjørv (Ny) 2. vara: Pål Thygesen (Ny) 3. vara: Marlene Martin (Gjenvalg) Kandidatene Tore Bergum (leder) Bergum er 42 år, busett med kone og barn i Ullensvang, Hardanger. Han kommer opprinneleg frå Namsos. Utdanna og aktiv som lærar og småbrukar. Medlem av partiet sidan 1993; partisekretær ; landsstyret ; førstevara sentralstyret ; programkomiteen 1997/2009/2013; leiar i kontrollkomiteen frå 2014; diverse verv i fylkeslaget. Diverse verv i Natur og ungdom, idrettslag etc; kasserar og dels leiar i Oikos vest ; utlånt til SV i kommunestyret Har arbeidd mykje med økonomi, administrasjon, vedtekter, program- og mediatekstar for partiet. Faste medlemmer: Helena Anderssen Anderssen er opprinnelig fra Molde og flyttet til Mortensrud (Søndre Nordstrand) med sin familie for et og et halvt år siden. Hun er snart ferdig med tredjeavdeling jus på Universitetet i Oslo. Hun er ganske ny i MDG, og er nettopp innvalgt som styremedlem i Søndre Nordstrand. Anderssen har tidligere vært leder i Norges Handikapforbund i Molde og har hatt verv som vara for Venstre i Molde kommunestyre. Med sin bakgrunn fra juridiske fag har hun god forståelse for regeltolkning, analyse og problemløsning. Klaus Stafto

12 Stafto er 42 år, bosatt i Trondheim, men er oppvokst i Oslo og Namsos. Stafto har vært medlem cirka siden Stafto har hatt verv som lokallagsleder i Gamle Oslo ( ), AU-medlem ( ), sentralstyre-vara ( ), Kontrollkomitémedlem siden Medlem av hovedstyret i Framtiden i våre hender Medlem av studentutvalg og studentalltinget i studietiden i Trondheim. Har hovedfag (tilsvarende mastergrad) i informatikk fra NTNU og lager datasystemer for å redusere varesvinn og energibruk i jobben som IT-arkitekt i Iwmac. Adam Tumidajewicz Tumidajewicz er 29 år og kommer fra Rælingen, bosatt i Oslo. Tumidajewicz har master innen retorikk, Universitetet i København, der han skrev masteroppgave om standup, og jobber som saksbehandler og profesjonell komiker. Tumidajewicz har vært medlem i partiet i 10 år og er for tiden lokallagsleder i Frogner MDG og sittende medlem i Kontrollkomiteen for Tumidajewicz har hatt verv i kontrollkomiteen 2011/2012, og valgkomité nasjonalt i Han er også tidligere valgt i Landsstyret og var med i landstyret i 2007 og ansatt som valgkampkoordinator Sabina Syed Syed er 23 år og kommer fra Gøteborg. Hennes engasjement i den grønne bevegelsen begynte i Sverige i 2009, da hun ble aktiv i Miljöpartiet de gröna. Engasjementet tok hun med seg da hun flyttet til Oslo i (MDG var en bidragende faktor til at hun flyttet til Oslo). I 2013 satt hun i arbeidsutvalget til Grønn Ungdom. Syed har en bachelor i miljøøkonomi fra universitetet i Gøteborg, og jobber nå som miljørådgiver hos Bergfald Miljørådgivere. Hun mener hun vil kunne bidra som medlem i kontrollkomitéen, blant annet ettersom hun har 6 års erfaring med organisasjon fra både Miljöpartiet i Sverige og MDG. Varamedlemmer: 1. vara: Kristin Gjørv 28 år, oppvokst i Bardu i Troms, men har blant annet bodd i Trondheim og Oslo. Studerer master i organisasjon og ledelse i Tromsø og er for tiden valgkampkoordinator i Troms og styremedlem i Grønne Studenter Tromsø. Ble medlem i 2011 og har siden da vært lokallagsleder på Grünerløkka, medlem av valgkomiteen i Oslo og varamedlem i sentralstyret i to år. 2. vara: Pål Thygesen Thygesen (f. 1988) er fra Kristiansand og studerer nå jus ved Universitetet i Oslo. Han ble medlem i MDG i juni 2011 og jobber i dag som politisk rådgiver for bystyregruppen i Oslo ved siden av studiene. Han er tidligere generalsekretær for Grønn Ungdom, og er også bystyrekandidat ved høstens valg. Thygesen er for tiden møtende vararepresentant i styret til LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 3. vara: Marlene Martin Martin (f.1987) fra Sarpsborg har vært engasjert i partiet siden Hun har erfaring som fylkesleder og landsstyrerepresentant, vara i kontrollkomiteen, og fra en rekke verv i lokallag, redaksjons- og forberedende komiteer. Hun har tidligere vært aktiv i Grønn Ungdom, er sekretær i Naturvernforbundet Østfold, gartner og skribent. Programkomiteen (PK) Felles begrunnelse for innstilling til programkomité

13 Miljøpartiet De Grønne skal gå på valg i stortingsvalget 2017 med et revidert program. Denne prosessen skal programkomiteen (PK) gjennomføre. Vi hadde særdeles mange gode kandidater å velge mellom. Dette viser at partiet har fått enda flere medlemmer med høy kompetanse de siste årene. Arbeidet med å sette sammen Programkomité har vært spesielt viktig, spennende og sammensatt. Av mangel på mandat for arbeidsprogramkomiteen har valgkomiteen laget et forslag til kriterier for hvordan vi skal sette sammen en arbeidsprogramkomité. Etter intervjuer med både sentralstyret og noen av de aktuelle kandidatene til programkomiteen har vi kartlagt en rekke perspektiver for hvordan sammensetningen bør være. Kriteriene vi har lagt vekt på i innstillingen er: politisk bredde, kjennskap til partiet, kontinuitet fra forrige programkomité, evne til å formulere politisk tekst, arbeidskapasitet, evne til å samarbeide, kommunikasjonsevner både utadrettet og innadrettet (evne til å engasjere og kommunisere med grasrota i partiet), erfaring med lignende prosessarbeid, erfaring fra stortingsarbeid og lokalpolitisk kunnskap. Når det kommer til antall medlemmer av programkomiteen, må det være en såpass stor gruppe at alle de overnevnte kriteriene/egenskapene er med, og at komiteen har stor politisk bredde. Samtidig har vi fått mange innspill på at gruppa også må begrenses i antall, med hensyn til at medlemmene føler nok ansvar, at det skal bli mulig å gjennomføre møter og at kommunikasjonen ellers ikke blir for vanskelig. Vi har også fått innspill om hvilke fagområder som anses som viktige, da dagens program enten er mangelfullt på disse områdene eller som anses som ekstra viktige for partiets politikk. Disse er klima, miljø, naturvern, energi, økonomi, skole, helse, næringsliv og samferdsel. Med forslaget til innstilling opplever vi at alle disse fagområdene er dekket av de foreslåtte kandidatene. Vi anbefaler at landsstyret etter landsmøtet utformer og vedtar mandat for hvordan programkomiteen skal organisere seg. Valgkomiteen har delt innstilling til Programkomiteen. Flertallet består av McCormick (leder), Evans og Skotheim. Mindretallet består av Kann og Eriksen. Se de ulike begrunnelsene nedenfor. Flertallets begrunnelse (McCormick, Evans, Skotheim) Valgkomiteen jobbet i tidlig fase med å innhente informasjon om kriterier for sammensetningen av PK. Nøkkelordet som kom ut av kartleggingen var en inkluderende, strukturert ledelse som evner å fasilitere en god prosess i komiteen og som engasjerer hele organisasjonen.dette dannet grunnlaget for utformingen av utkast til mandat som ble spilt inn til sentralstyret. Arbeidet i komiteen har fokusert mye på utfyllende teamsammensetning som både gjennom erfaring, politisk bredde og egenskaper. Vi kan samlet sett presentere ett lag som har sterk faglig og politisk bredde, samt profesjonell erfaringer med prosessgjennomføring. Vi foreslår en leder og to nestledere som har det formelle ansvaret for prosessen. Ledertrioen representerer egenskaper og kunnskap som dekker flere av de viktigste oppgavene vi har identifisert. Inkluderende og trygg ledelse, kjennskap til partiet, praktisk erfaring med politikk, prosessforståelse, prosessmetodikk og medvirkning. Leder (Traavik) har tilsammen flere tiårs ledererfaring fra akademia. Særdeles god politisk fagkunnskap innen landbruk, dyrevern og folkehelse. Erfaring med å bygge opp og drive forskningsinstitusjoner, kunnskapsledelse og prosjektstyring på internasjonalt nivå.

14 Nestleder (Ingebrigtsen) har lang erfaring innen partiet. Hun har hatt flere verv på sentralt nivå og har erfaring fra fylke og lokallag i Sør-Trøndelag. Hun har lang leder-, forsknings-, og utredningserfaring. Hun har omfattende fagkunnskap innen organisasjons-, arbeids- og næringsliv samt forskningspolitikk. Nestleder (Evensen) har god politisk kunnskap innen områdene helse, arbeid, velferd og sosial. Lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av prosesser som kan sammenliknes med det komiten skal gjennomføre. Som en erfaren prosessdriver ønsker Evensen støtte med struktur som bidrar til motivasjon gjennom hele prosessen. De resterende medlemmene har høy kunnskap som supplerer leder og nestledere, spesielt på prioriterte felt som økonomi, næring, miljø og klima, og generell kunnskap om politiske nyanser i partiet. Ved å kombinere høyt faglig nivå og bred og dyp kjennskap til partiets forskjellige politiske skillelinjer, har flertallets innstilling den beste kombinasjon i kryssningen mellom kunnskap om partiet, politiske skillelinjer og prosessdriving, med meget lang erfaring innen politisk kunnskapsutvikling. Flertallets innstilling Leder: Terje Traavik Nestleder: Bente Aina Ingebrigtsen Nestleder: Heidimarie Evensen Medlem: John Hille Medlem: Ingrid Liland Medlem: Daniel Rees Medlem: Øyvind Strømmen Medlem: Hilde Opoku Medlem: Karina Reigstad Mindretallets begrunnelse (Eriksen og Kann) Hovedårsaken til at vi kommer med en alternativ innstilling til programkomité er at vi mener at vervet som leder av programkomiteen er et tungt politisk verv - et av de tyngste i organisasjonen, der det er svært viktig med kjennskap til partiet som organisasjon og partiets politikk. Helt fra starten av valgkomiteens arbeid i år har Hallvard Surlien vært en åpenbar kandidat til ledervervet i programkomiteen. Svært mange medlemmer både i ulike fylkeslag og i sentrale organer har anbefalt valgkomiteen å innstille på Hallvard som leder av programkomiteen. Vi anser det som svært viktig at lederen av programkomiteen har politisk erfaring fra MDG og at han kjenner organisasjonen godt. Det er også viktig at han har erfaring med å lede demokratiske prosesser i et politisk parti. Hallvard har erfaring fra flere sentrale organer i partiet (beskrevet under kandidatpresentasjonen av Hallvard). I tillegg har Hallvard praktisk erfaring med politisk arbeid, som f.eks. arbeid med alternativ klimamelding og innspill til dagens program. I fjor høst var Hallvard ansatt i prosjektstilling for å jobbe med alternativt statsbudsjett for 2015, der han hadde ansvar for energi, skole, justis og utenriks. Gjennom alt dette har Hallvard fått et godt grunnlag til å gjøre strategiske politiske vurderinger, forståelse av hvordan programmet bør utformes for å brukes i det daglige politiske arbeidet og erfaring med nasjonale politikkutviklingsprosesser. Sammensetningen av programkomiteen for øvrig mener vi viser en stor bredde - både politisk og faglig. Vi ivaretar også kontinuitet ved å innstille på Hille og Liland, som satt i forrige arbeidsprogramkomité, og

15 Strømmen som satt i forrige prinsipprogramkomité. For begrunnelse for de øvrige kandidatene henviser vi til felles begrunnelse og kandidatbeskrivelsene. Mindretallets innstilling Leder: Hallvard Surlien Medlem: Ingrid Liland Medlem: Terje Traavik Medlem: Heidimarie Evensen Medlem: John Hille Medlem: Bente Aina Ingebritsen Medlem: Daniel Rees Medlem: Øyvind Strømmen Medlem: Karina Reigstad Kandidatene Ingemar Terje Traavik 72 år, Troms. Traavik er utdannet vetrinær og Dr.philos innen virologi (virus). Traavik har jobbet innen akademia på internasjonalt nivå. Han er pensjonist og vil bruke 75% av sin våkne tid på partiet. Han har meget høy arbeidskapasitet. Traavik blir omtalt som en særdeles dyktig og engasjerende leder som evner å løfte folk rundt seg. Alle referansene valgkomiteen har snakket med bekrefter at han evner å se mennesker, forsterke og benytte deres sterke sider i arbeidsprosesser. Han omtales som en kreativ leder som evner å skape begeistring og god teamdynamikk. Han er dyktig på å fomidle kompliserte temaer og problemstillinger på en forståelig måte skriftlig som muntlig. Traavik er for tiden andre kandidat for Miljøpatiet De Grønne i Tromsø. Han har vært formann i Østmarka Sosialistisk Folkeparti (SF) (Oslo) , og formann i SF Øko-politiske sentralkomite Han har også erfaring fra Tromsø kommunestyre i for partiet Venstre. Traavik har bygget opp avdeling for virologi ved Universitetet i Tromsø, og forskningsinstitusjonen GenØk i Tromsø med cirka 40 ansatte. Han har markert seg innenfor genteknologien og har forsvart føre- varprinsippet, hvor mange av Traaviks antagelser har vist seg i ettertid å være riktige. Dette i kontrast til forvaltningens og industriens motstand innen akademia og i media. Traavik har en CV som strekker seg fra praktiserende vetrinær i Vega til seniorforsker innen virologi ved folkehelseinstituttet i Oslo frem til Frem til 2003 har han vært ass.professor, fagkonsulent og avdelingsleder ved Universitetet og Universitetssykehus i Tromsø. Fra 1998 har han bygget opp Norsk institutt for GenØkologi (GenØk) og vært forskningsdirektør for GenØK og ved avdeling for Bio-sikkerhet. Han har fortsatt som Professor 2 fra 2003 ved UIT og senior konsulent hos GenØk fra 2011 til dags dato. Traavik er nominert til forskningspris innen bio-medisin og tildelt pris for fremragende kreftforskning. Han har mottatt 14 stipend og utmerkelser i Norge, Malaysia, U.S.A, Storbritannia og New Zealand. Traavik har innehatt 13 akademiske styreverv i Norge og medlem av Walløe-komiteen (NOU 2000:29) og Bioteknologinemnda fra 2008 til Internasjonale verv, styreverv og rådgiver, blant annet ovenfor United Nations Environment Program og European Medicines Authorit og forskningsrådgiver for Third World Network i Malaysia. Han har vært medlem, grunnlegger og formann for sju konferanser og møter.

16 Traavik har bidratt med 250 intervjuer, som avisartikler, for radio og TV i Norge og internasjonalt siden To DN-rapporter som Traavik står bak har blitt oversatt til flere utenlandske språk. Han har bidratt til to dokumentarfilmer som er vist flere ganger i internasjonale TV-kanaler og vunnet priser. Traavik har opptrått i forskningsmagasinet Schrødingers Katt på NRK og som skuespiller på Hålogaland Teater i en rolle som seg selv. Traavik har assistert og hatt tilsyn ovenfor 100 master-, doktorgrader og professorater. Traavik har fremragende gode faglige egenskaper. Er beviselig særdeles god på skriftlig tilbakemelding og prosessene rundt kreativ skriving og metode. Er svært godt på individ-, gruppedynamikk og ledelse. Har god politisk innsikt og erfaring fra praktisk politisk arbeid lokal og sentralt fra to andre partier. Traaviks politiske kompetanseområer er spesielt knyttet til landbruk - konvensjonell, økologisk og overfor genmodifisering. Ellers meget god forståelse for folkehelse og god kunnskap på vaksiner. Bente Aina Ingebrigtsen 62 år, Trondheim, Sør-Trøndelag.Ingebrigsen er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog med doktorgrad om rettferdig lønn. Hun arbeider som forsker. Hun har jobbet som forsker ved flere forskningsinstitutter i Oslo, Bodø og Trondheim og vært toppleder for to av dem. Hun har også vært med i den administrative toppledelsen for en fylkeskommune med delansvar for alle fylkeskommunale oppgaver og med særlig oppfølging av videregående skoler, tannhelse og personalpolitikken. Ingebrigtsen har opparbeidet seg god kjennskap til organisasjonen siden hun ble medlem i Hun blir ansett som en person med stor integritet og evne til å snakke med alle i organisasjonen. Hun var fylkesleder i Sør-Trøndelag fra , LS-representant fra , Talsperson i Trondheim siden 2014, medlem av kontrollkomitéen siden 2014 og leder for organisasjonsutvalget Ingebrigtsen er først og fremst opptatt av hvordan ting henger sammen i samfunnet, både økonomisk, normativt og praktisk. Har spesiell kompetanse på arbeids- og næringsliv, fagforeninger og organisasjoner generelt, samt forskningspolitikk. Hun vil fokusere på å bidra til utviklingen av et pragmatisk og gjennomførbart program. Ingebrigtsen uttrykker motivasjon for å ta en nestlederrolle og har lyst til å bidra aktivt til at vi får en god prosess i programarbeidet slik at partiet får et program som gjenspeiler vårt grunnsyn og som dekker alle politikkområder. Hennes langvarige samfunnsinteresse og arbeidserfaring har gitt henne et godt innblikk på nå-situasjon, utfordringer og historisk utviklingen innenfor mange politikkområder. Ingebrigtsen innehar en rekke styreverv, blant annet i Nordlandsforskning AS, Etisk komité for forskningsinstitutter og Norsk Arbeidslivsforum, som hun etablerte og var styreleder for i 10 år. Tidligere har hun hatt flere styreverv, blant annet organisasjon for regionale forskningsinstitutter, medlem i regjeringsoppnevnt utvalg om olje-miljø og regionalt utvalg om olje-fisk-miljø. Hun ledet utredning om regionalt utviklingsarbeid og leder for utvalg om innovasjonssenter. Heidimarie Evensen 33 år, Oslo. Har en master i sosiologi og bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. Evensen sine sterkeste politiske områder er helse og sosial, herunder rusomsorg og psykiatri, samt utdanning. Dette ut fra mye jobberfaring, studier, praktisk erfaring fra politisk arbeid og pårørendepraksis. Videre har hun kunnskap angående likestiling og LHBTQ+, samt samferdsel, fra studier og frivilligerfaring.

17 Evensen har bred prosjektledererfaring og flere års profesjonell erfaring fra ledelse av arbeidsgrupper for utviklings- og erfaringsformål,. Hun har spesielt fokus på kunnskapsorganisasjoner i offentlig sektor på feltene helse, arbeid og velferd. Hun er opptatt av metodeutvikling og kunnskapsdeling. Blant metodene hun har kompetanse innenfor inngår blant annet fasilitering av arbeidsgrupper, referansegrupper og workshops gjennom en årrekke i konsulentfirmaet Deloitte. Evensen har høy politisk kunnskap innen områdene helse, arbeid, velferd og sosial, felt andre i komiteen ikke innehar like høy kunnskap om og meget lang erfaring innen planlegging og prosessene som komiten skal igjennom. Evensen har en god faglig spesialisering, men er en særdeles erfaren prosessdriver med fokus på struktur og milepæler. Evensen er derfor tiltenkt rollen som nestleder i programkomiteen som en lederstøtte. John Hille 60 år, Oslo. Hille har vært medlem i partiet siden 2007 og vært fylkesleder, medlem i landsstyre i fem år og to år i sentralstyret. Hille sterkeste faglige sider er økonomi, samferdsel, energi- og ressurspolitikk, men har særdeles god kjennskap til partiets politiske skillelinjer og prosessen som skal gjennomføres i komiteen. Arbeidskapasitetet for komiteen er cirka to hele dager i uka. Hille ledet arbeidsprogramkomiteen , faglig ressursgruppe om økonomisk politikk og bisto stortingsgruppa med å utarbeide alternative statsbudsjett for 2014 og Hille var leder ved forrige programkomite og har derfor beviselig særdeles god forståelse for jobben som skal gjøres fremover. Hille har lang erfaring med å utforme og skrive rapporter, artikler, bokkapittel, og har forståelse for kvalitetssikring av tekst. Hille var med å stifte Stiftelsen Idébanken i 1991 og har ledet stiftelsen, blant annet lengst som fagsjef fra til 2007, hvor han sitter fortsatt i styret. Hille har derfor lang erfaring med å gi prosesshjelp til blant annet kommuner og organisasjoner som ønsker å arbeide for bærekraft. Ingrid Liland 25 år, oppvokst i Vikna, Nord-Trøndelag, bor nå i Oslo. Medlem siden vår Liland var medlem av arbeidsprogramkomiteen 2012/2013. Hun har vært ordstyrer på flere av MDGs landsmøter og årsmøter. Hun var også medlem og senere fungerende leder av kontrollkomiteen til MDG 2013/2014. Liland er i ferd med å fullføre en mastergrad i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har vært både landsstyremedlem og sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, og var leder av samme organisasjon i perioden I 2010 deltok Liland i Kvinnepanelet til Audun Lysbakken, med tilhørende utarbeidelse av panelets rapport. Gjennom sitt engasjement i Elevorganisasjonen har Liland erfaring med politisk saksbehandling, muntlig og skriftlig høringsarbeid og utforming av politikk. Hun er motivert for å arbeide fram et pragmatisk, vitenskapsbasert, helhetlig og ideologisk forankret program. Lilands har sterk fagkompetanse på skole, demokrati og deltakelse samt kultur. Daniel Rees 33 år, Oslo. Rees har en master i statsvitenskap fra NTNU, Trondheim. Masteroppgaven omhandlet økonomiske teorier i forhold til næringer og bedrifter. Også utdanning fra Frankrike, Ghana og Japan.

18 Rees har hatt flere verv innen arbeidslivet, utdanning og NGO, blant annet innen feltet klimaendringer. For tiden arbeider han som økonomisk rådgiver for partigruppa på Stortinget. Rees har vært forsker for BI, Senter for klimastrategi, under professor Jørgen Randers. Senior rådgiver hos TNS Gallup innen temaene klima, energi og selskaper, med blant annet ansvar for flernasjonale undersøkelser. Har jobbet for Statoil med ansvar for intern distribusjon av markedsforskning og innsikt overfor hele organisasjonen, og utviklet et omdømme program for Statoil globalt. Rees har jobbet som freelance energi- og klima-journalist i Norge, Frankrike og Japan. Og som journalist og assistent i NRK for Her og Nå på radio i tre år. Intern hos United Nations Information Centre Norden, med ansvar for re-etablering av nettside og utvikling av dens brukeropplevelsen og tilgang til nyheter og informasjon fra hele FN-organisasjonen. Rees har særdeles god faglig tyngde og erfaring på økonomi, markeder, klima, politikk og media. Han har meget god kjennskap til stortinget, partiet sentralt og nyansene i vår politikk. Øyvind Strømmen 34 år, Hordaland. Utdanna journalist, redaktørerfaring. Avslutter mastergrad i religionsvitskap juni Medlem i partiet sidan Medlem av kommunestyret i Samnanger. Har vore landsstyremedlem, internasjonal kontakt, vara til internasjonal kontakt, medlem av prinsipprogramkomiteen, leiar for valkomiteen, medlem av internasjonalt utval, utsending til European Green Party-møter, fylkesleiar og kandidat ved ulike val. Styreverv i Europabevegelsen. Sterk på utanrikspolitikk, energipolitikk og samferdsel med eit landleg utgangspunkt. Strømmen er med andre ord ein erfaren, allsidig og kompetent ung mann som i tillegg er høgst skrive- og talefør. Nokre kan oppleve han som noko direkte og kan hende utålmodig i debatter, men valkomiteen er ikkje redd for debatter i programkomiteen. Han høyrer til den meir pragmatiske delen av partiet. Hans ønskje er å få eit partiprogram som ikkje er prega av sære småsaker, men av dei store og viktige politiske vala. Alt i alt ein svært sterk kandidat til programkomiteen. Hilde Opoku 46 år, Sør-Trøndelag. Talsperson med lang erfaring som folkevalgt politiker i Trondheim kommunestyre. Opoku er en av partiets desidert mest erfarne politikere. Hun startet aktivt partipolitisk i 2000, har hatt ulike styreverv og var leder for Miljøpolitisk utvalg i Sør Trøndelag SV. Kom inn i Trondheim Bystyre i 2003 og har vært leder for Oppvekstkomiteen i to perioder. Hun meldte overgang til MDG i Hun er nå nasjonal talsperson for partiet og gruppeleder for MDG i Bystyret i Trondheim. Opoku ser arbeidsprogramkomitearbeid som muligheten til å skape landets mest spennende politiske tenke-tank som aktivt involverer partiets lokallag og medlemmer. Hun ønsker å bidra til at arbeidsprogrammet blir et konkret verktøy som viser velgerne veien mot det grønne samfunnet. Hennes fokus er å skape et realistisk, helhetlig og gjennomførbart program som tar oss de neste stegene mot bærekraftsamfunnet. Hun motiveres av denne unike mulighet til partibygging og politikkutvikling. Hun omtales som et klokt politisk hode med vidsyn og som spesielt god på å kvalitetsikre og sluttføre prosesser i tråd med helheten i partiets politikk. Hennes kommunikative egenskaper kan i samarbeid med leder av programkomiteen benyttes for å kommunisere arbeidet ut i media.

19 Opoku er utdannet Statsviter. Hun er i dag Styreledere i Trondheim Kunstmuseum på vegne av partiet. Sitter også i styret for Olavshallen, er nestleder i Kultur, idrett og friluftslivskomiteen i Bystyret og er vara til mangfoldsrådet. Opoku er visjonær og analytisk, med helhetlig politisk blikk og kunnskap, men er spesielt dyktig innen fagområdene klima og miljø, skole, barnehage, barnevern, kultur, fritid, mental helse ungdom og barn i asyl. Hallvard Surlien 25 år gammel, oppvokst på gård i Hvittingfoss i Buskerud, bor nå i Oslo. Surlien ble valgt inn som talsperson for Grønn Ungdom i 2012, og i løpet av sine to perioder som talsperson var han med på å bygge opp ungdomsorganisasjon fra å være svært liten til å bli et profesjonelt og slagkraftig ungdomsparti. Blant annet fikk Grønn Ungdom i denne perioden etablert et landsstyre og gikk fra å ha fire til 17 fylkeslag. I løpet av Surliens periode gikk antallet medlemmer opp fra 400 til 1200 medlemmer. I 2014 gikk han av som talsperson for Grønn Ungdom og ble valgt inn som fast medlem av MDGs sentralstyre. Gjennom oppbyggingen av GU har Hallvard fått god innsikt i arbeidet i partiet nasjonalt og blitt kjent med de ulike fylkeslagene. I GU besøkte han fylkeslag i alle landsdeler. Som sentralstyremedlem og skoleringsansvarlig har Hallvard både besøkt lokallag og arrangert nasjonale skoleringssamlinger. Det har gitt ham kjennskap til hva folk er opptatt av, skillelinjer i partiet, hvilke debatter som er sensitive og kontroversielle og hvor vi har kompetanse. Surlien har god kjennskap til grønn politikk og ideologi. I GU skrev han høringsuttalelse på landbruksmeldinga og var med å lage innspill til dagens program på flere saksområder. Han besøkte Miljöpartiet i Sverige flere ganger, og fikk innblikk i grønn politikk utenfor Norge. Surlien var også med på å skrive MDGs alternative klimamelding i 2012 og jobbet frivillig i stortingsgruppa med kapittelet om internasjonal klimahandling i alternativt statsbudsjett i 2014, alternativt opplegg til jordbruksoppgjøret og representantforslag om Klimaprosent. Utenfor partiet er Surlien leder for miljøgruppa i Kongsberg Jazzfestival, der han blant annet har ansvar for miljøstrategi og Miljøfyrtårn-sertifisering av festivalen. Han har tidligere hatt verv i organisasjoner som 4H, Spire og Natur og Ungdom. Han har et godt kontaktnettverk, særlig innenfor miljøbevegelsen. Surlien har også fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett siden 2009, og deltatt på fem forhandlingsmøter i FN for ulike organisasjoner. Karina Garnes Registad 28 år gammel, fra Meland i Hordaland. Reigstad har en mastergrad i Internasjonale studier og diplomati med fordypning i nordområde-utvinning og global energi- og klimapolitikk fra England. Her har hun praktisert klimaforhandling med det britiske utenriksdepartementet og arbeidet med BBC World Service i medieretorikk. I tillegg har hun en bachelorgrad i internasjonale studier og politikk, samt et årsstudium i kunst. Hun har også bakgrunn i internasjonal klimaforhandling, kommunikasjonsrådgivning, energianalyse, regional politikkutvikling og klimatiltaksanalyse. Hun har publikasjonserfaring og har blant annet publisert et kapittel om nordområde-utvinning i "Green Economics: the Greening of Energy Policies", forfattet i internasjonale vitenskapelige journaler samt arbeidet med en rapport på vegne av

20 WWF, Greenpeace og Framtiden i våre hender til Stortingets ekspertgruppes gjennomgang av for Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i kull. Hun har lang internasjonal erfaring hvor hun i England blant annet har arbeidet som energianalytiker og redaktør. Hun har fra 2013 sittet i utenriksgruppens ekspertutvalg for utenriks- og forsvarsaker og vært sentral i programarbeidet for MDG lokalt. Medlem siden Reigstad er 4. kandidat på fylkeslista til Hordaland, og er også MDGs toppkandidat til kommunevalget i Meland. Reigstad har god fagkompetanse på klima-, energi- og utenrikspolitikk. I tillegg er hun sterk på bærekraftig næringsutvikling, innovasjon, fiskeri og havbruk, samt bærekraftig landbruk. Reigstad har god erfaring med politisk skriving, posisjonsanalyse og taleskriving, både som frilandsskribent og redaktør. Landsmøtested 2016 Det har i år kommet svært få innspill til valgkomiteen om hvor landsmøtet skal avholdes i Komiteen har blitt anbefalt å innstille på Oslo, av økonomiske grunner. I år ble delegatavgiften tre ganger så høy på grunn av reisekostnadene. Ved å avholde landsmøtet i Oslo vil partiet spare mye penger på reisekostnader, noe valgkomiteen anser som fornuftig året før et stortingsvalg. Forslag til vedtak: Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i 2016 avholdes i Oslo den april 2016.

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Prinsipper: åpenhet, taushetsplikt og etteretterlighet

Prinsipper: åpenhet, taushetsplikt og etteretterlighet Valgt av årsmøtet 1. mars 2014 «.. Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister.» Ingen mal for arbeidet

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen, valgt av årsmøte i Oslo MDG 2012, har bestått av Sindre Buchanan (leder), Rune Hauger, Monica Løvdahl og Trygve Mongstad

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo + Hangouts Møtetid: Tirsdag 15.mars kl. 19 21 Tilstede: Andrea Søgnen Tveit, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik Mikkelsen, John Slinning

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet.

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. 13. Valg av styre Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling vil foreligge 13. oktober Valgkomiteens

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 9.februar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge:

Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge: Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge: 1. Lan Marie Nguyen Berg, f 1987, Gamle Oslo (Kværnerbyen) 2. Harald Nissen,

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

INNSTILLING TIL STYRET I GAMLE OSLO MDG

INNSTILLING TIL STYRET I GAMLE OSLO MDG INNSTILLING TIL STYRET I GAMLE OSLO MDG Valgkomiteen i Gamle Oslo MDG sesongen 2014/2015 har bestått av Astrid Midtbø, som har representert Gamle Oslo MDG i Bydelsutvalget og Anders Skyrud Danielsen, som

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Referat fra LS

Referat fra LS Til Kopi til Landsstyret i GU Sentralstyret i MDG Dato 13. oktober 2013 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Referat fra LS-2-1314 Tilstede: Henriette Stoltenberg Tryggestad, Delegat Kim André

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtedato: Torsdag 30. juni Møtetid: kl. 19.00-21.00 Tilstede: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Anette Nistad, Marie Storli, Janne

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO 1 Rasmus Hansson 2 Une Aina Bastholm 3 Lars Gaupset 4 Camilla Williams 5 Hallvard Surlien 6 Helene Gallis 7 Thomas Hylland Eriksen 8 Andrew

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtedato: Onsdag 25. mai Møtetid: kl. 19.00-21.00 Tilstede: Andrea Søgnen Tveit, Aud Hegli Nordø, John Slinning Jannesson, Marie Storli,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 03 2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 15.03.2016 Tid: 19:00 Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv Inger-Lise Skartlien (f.67) Bosted: 1529 Moss Telefon: 911 99 531 E-post: inger.skartlien@rygge.kommune.no

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Erfaring med arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid, skolering, kommunikasjon og mediearbeid bør være ivaretatt av et eller flere styremedlemmer.

Erfaring med arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid, skolering, kommunikasjon og mediearbeid bør være ivaretatt av et eller flere styremedlemmer. Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 2015, har bestått av Kristin Viko rasmussen (leder), Finn Dyrkorn, Marie Storli, Demmelash Mengistu, Rasmus Reinvang, Hanne Gustavsen (vara), Martin Nielsen (vara) og Kristian

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for 2017-2018 Valgkomiteens arbeid: Valgkomitéen for GF17 har bestått av Erlend Førre, Emil Hagen-Kristiansen og Cecilie Lund Vestergaard (leder). Vi vil takke

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1) Navneparagraf F1 Linjenummer s. 1, ny 1, linjenr 45 LM-10 «1. Navn Organisasjonens navn er Norges Unge Venstre. I internasjonale fora er navnet Young

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosessen

Retningslinjer for nominasjonsprosessen Retningslinjer for nominasjonsprosessen Vedtatt av Landsstyret 15. november 2015 Innledning Disse retningslinjene gjelder for fylkeslagene i Miljøpartiet De Grønne og regulerer hvordan nominasjonsprosessen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer