Årsberetning for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2014"

Transkript

1 Årsberetning for Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer i Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Bjørn Enger Kåre Nilsen Agnes Serine Antonsen Bossum Wenche Lundberg Bossum Arne Haraldsen Marit Gjølstad Ola Larsen Kari Langgård Jensen Jan Olav Slensvik Reidun Guldhaug Nils Bossum Det er avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte. Revisorer Leif Kolberg Kristian Nordli Valgkomiteen Jorunn Kristiansen - leder Gunnar Kristiansen Per Dahle Kjøkkenkomiteen Anne-Grethe Franck Hansen leder Torild Gabrielsen Jorunn Kristiansen Vardenkomiteen Wenche Lundberg Bossum leder Bjørn Enger Pål Olsen Møklegaard Aud Grini Slektsforskningsgruppen Solveig Braaten Wenche Lundberg Bossum Hans Pettersen

2 Arkivgruppen Turi Forsberg leder Torild Gabrielsen Sverre Langgård Ragnar Aasheim Gravstedskomiteen Leif Kolberg leder Marit Ek Lasse Rosseland Kolerakirkegården Solveig Braaten leder Lasse Rosseland Onsøy-samlingen Solveig Braaten leder Sverre Langgård Ole M. Ek Bygdebokkomiteen Historielagets representanter i den kommunale bygdebokkomiteen: Turi Forsberg Sigvald Oppebøen Vedlikehold av natur- og kulturstien på Elingaard Hans Gerhard Tvete leder Olav Borgaas Kulturlandskapsgruppa Elingaard Historielagets representant i den kommunale gruppen er Wenche Bossum. Det er årlige møter hvor det planlegges behov restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver. 2. Arrangementer. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Røde Kors Huset søndag 26.januar Svein Skahjem viste en lysbildeserie fra Fredrikstad sentrum med Kråkerøy-kunstneren Erling Andreassens bilder. Svein er godt kjent i sentrum og gjorde det interessant og spennende. Mange av miljøene i byens sentrum er borte nå. Vårmøtet Vi hadde ikke eget vårmøte i år. Medlemmene var invitert til Råde Historielags møte på Bøndenes Hus i Karlshus. De hadde hyret inn 2 kapasiteter fra Universitetet i Oslo, professor Arild Storsveen og forsker Morten Nordhagen. De snakket om tiden rundt Vår grunnlov ble sett i sammenheng med strømninger i Europa på den tiden. Møtet var utrolig godt besøkt, minst 150 personer møtte opp, selv om det var få fra Onsøy. 2

3 Vårvandring Årets vårvandring søndag 11.mai, gikk til Vikerkilen og Faratangen. Thormod Stuerød og Bjørn Enger var omvisere. Det møtte 15 medlemmer. Bygdedagen Bygdedagen i år ble arrangert søndag 1.juni på Elingaard. Vi lot foreningene i bygda få overta arrangementet. Det ble dannet en komite allerede i 2013, med Egil Paulsen som leder og med representanter fra en del lag og foreninger i Onsøy. Det var tydelig at komiteen hadde vært svært aktive på forhånd og det ble en meget bra bygdedag, men et stort oppmøte av folk. Nils E. Øy holdt foredrag om Onsøy og Det var helt supert vær denne søndagen. 14.august 2014 Denne datoen har skrevet seg inn i Onsøys historie, i og med at det absolutt siste slaget mellom svensker og nordmenn ble utkjempet ved Kjølberg bro denne dagen i Dette markerte historielaget på en utmerket måte. Her deltok soldater i 1814 uniformer, samlet og ledet av Kjetil Rønning Johansen. Onsøymusikken spilte, det var prolog ved Lars Tore Bøe og historietime ved Nils E. Øy. Turi Forsberg fortalte om tidligere begivenheter på stedet blant annet om 175 års markeringen i Hun la ned blomster. Det var omkring 150 personer tilstede på det svært vellykkede arrangementet. På forhånd hadde vi funnet en bautasten hos Oddvar Torp på Høyum. Bautastenen ble støpt fast i grunnen ved Kjølberg bru og det er blitt dekket rundt fundamentet med rundsten. Arne Haraldsen fra historielaget og Lars Amund Strand sto for det praktiske arbeidet. Info-skilt kommer opp på stedet våren Vi har inngått skriftig avtale med grunneieren på østsiden av Kjølberg bro, Øyvind Osen, om plassering av bautastenen. Høstmøte 8.oktober hadde vi høstmøte på Røde Kors Huset på Gressvik. Tema var også denne gang fra Kjetil Rønning Johansen møtte opp i soldatuniform fra den tiden og fortalte om soldatlivet på 17 og 1800 tallet. De 50 frammøtte moret seg stort over ulike innslag. Kjetil truet jo med å kle av seg, da han fra innerst til ytterst hadde på seg alt en soldat hadde med seg i felt på 1800 tallet. Han hadde videre med en kanon, som det ble avfyrt skudd med, ute på parkeringsplassen. Noen fikk også prøve å skyte med munnladningsgeværet hans. Dette ble et svært artig møte. Julemøte Det tradisjonelle julemøtet var på Elingard 30.november. Det møtte nesten 70 personer. Asbjørn Arvesen holdt et interessant kåseri med bilder om Hvalfangsten i Sørishavet. Det var musikk ved Paul Bjerke og sang ved Alice Eriksen Holmen. Det ble servert rømmegrøt og spekemat, før avslutning med kaffe. 3

4 3. Andre aktiviteter. Varden og Onsøy-kalenderen Varden kom som vanlig ut før jul og er sendt alle medlemmer og lagt ut for salg i mange forretninger. Årets utgave er på 74 sider. I Varden 2014 kan man lese mye om 1814, en artikkel om 100 års jubileet i 1914, prologen til arrangementet på Kjølberg bro, om husmennene under Elingaard, Om Liholt Landhandel, hytta på Missingen og et forlis på Strømtangen i Historielaget har sammen med Musikkforeningen Viken gitt ut Onsøy-kalenderen for Pål O. Møklegaard har stått for innsamling av bildene til kalenderen. Slektsforskningsgruppen Kontoret i høvelbygningen har vært åpent første torsdagen i hver måned fra kl og fortsetter som tidligere med de trofaste medarbeiderne. Arkivgruppen Arkivgruppen arbeider hver mandag fra kl til kl , med de faste medarbeiderne gjennom flere år. Gruppen gjennomgår, registrerer og arkiverer mye gammelt stoff som ligger i kjellerarkivet. Videre systematiserer de tilgjengelig materiale på kontoret i Høvelbygningen. Det er et tidkrevende arbeid. Det samme gjelder for bildematerialet, som legges inn på data. Gruppen har hatt en fin blanding av hygge og nytte i arbeidet, men ønsker seg flere medhjelpere på dagtid som har interesse for gamle dokumenter og sans for å holde orden og system i papirene. Gruppen ønsker seg en eller to personer som kan overta lederansvar for arkiveringen. I høst ble en del dokumenter hentet av byarkivet i rådhuset i byen. Vi har fortsatt noe materiale i kjelleren som skal overleveres Statsarkivet. Onsøy-samlingen Historielagt har vært vakter/verter når samlingen har vært åpen for publikum hver søndag fra tidlig i juni til midt i august. Besøket har vært godt i Det har vært stor interesse og engasjement fra de besøkende. Kolerakirkegården Her blir gresset klippet rundt bautaen og på stiene. Deltakelse Østfold Historielags årsmøte Årsmøtet til Østfold Historielag ble avholdt i Moss, med påfølgende omvisning i Konvensjonsgården. Onsøy Historielag var representert med Marit Gjølstad, Kari Langgård Jensen, Ola Larsen, Kåre Nilsen og Agnes S. A. Bossum. Marit Gjølstad sitter i styret i fylkeslaget. Veinavn Historielaget har gitt innspill til kommunen på navn i flere områder i Onsøy. 4

5 4. Andre saker Hjemmesiden Historielaget har opprettet en hjemmeside og Facebook-side. Hjemmesiden er fortsatt under utvikling og vil komme med oppdatert informasjon om historielagets aktiviteter. Facebooksiden har vært svært godt besøkt. Kontoret på Elingaard Leiekontrakten med museet for kontorlokalene i høvelbygningen og arkivrommene i kjelleren under østfløya i hovedbygningen, ble fornyet sist høst. Medlemmer, rekruttering og medlemskap i andre foreninger Medlemstallet pr er 297 medlemmer. Vi har fått 5 nye medlemmer i 2014, men også mistet noen. Historielaget er medlem av Fortidsminneforeningen, Landslaget For Lokalhistorie og Østfold Historielag. 5. Økonomi. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på ca kr ,- Det er ikke brukt noe av Elingårds Venners fond i Godkjent i styremøte 15. januar Styret 5