Hjelpekorps. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 11 Nummer 2 August 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorps. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 11 Nummer 2 August 2007"

Transkript

1 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 11 Nummer 2 August 2007

2 Innhold Hilsen fra justisminister Knut Storberget 4 Hilsen fra Hovedredningssentralene 5 Hilsen fra Thorvald Stoltenberg og Trygve G. Nordby 6 Det første hjelpekorpset 7 Hjelpekorpsene i aksjon under 2. verdenskrig 8 Fjellsikring 10 Trygg sommer på sjøen 12 Hjelpekorpset 10 år frem i tid 14 Nye ID-kort 14 Røde Korps Hjelpekorps nye uniform 15 Nytt uniformsprogram 19 Korpsstafetten 23 Ressursgruppe skred 24 Ressursgruppe førstehjelp 24 Ressursgruppe opplæring 25 Hvem svarer på hva? 26 Jubileumsboka «Ute en vinternatt» 28 I 75 år har vi vært i beredskap for å rykke ut for å bistå de som trenger vår hjelp, fra fjord til fjell. I dette nummeret av Hjelpekorps, vil du finne en kort oppsummering av noen hendelser og aktiviteter fra denne perioden. Dette er hentet fra vår jubileumsbok «Ute en vinternatt» som nå er til salgs gjennom ditt hjelpekorps eller via vår nettbutikk. En bok jeg anbefaler alle hjelpekorpsere til å kjøpe og lese. Se annonse på baksiden av bladet. I dette nummeret vil du også finne en presentasjon av våre nye uniformer. Landsrådet ved regionleder Vest, Jahn Petter Berentsen, har forhandlet fram meget gunstige priser og gode kvalitetsprodukter fra hhv Norrøna og Wenaas112. hjelpekorpsprøven og anskaffe seg dette og nytt ID kort. Den andre leverandøren vi har inngått avtale med er Wenaas112. De leverer de andre uniformseffektene. Du vil om ikke mange ukene motta en katalog med alle uniformseffektene vi har i Hjelpekorpset og hva som kan brukes sammen på vakter og tjenester. Når du mottar dette bladet, står NM i førstehjelp for døren i Fredrikstad. 20 lag fra hele landet og et utenlandsk lag skal kjempe om pokalen og tur til EM i Liverpool i juni neste år. Vi ønsker lykke til og måtte det beste laget vinne! Gratulerer med 75 års jubileet og god lesing! Skallbekledningen Falketind fra Norrøna er et antrekk som passer inn i tjenesten i de fleste situasjoner. Dette antrekket er også Landsstyrets gave til deg som hjelpekorpsmedlem. De sponser hvert enkelt, godkjent medlem, med kr i Du får derfor bukse og jakke for kr kr 100 for armlets som følger med, til sammen kr Prisen i butikken for dette antrekket er kr Armletsen kan tas av og du kan da bruke Falketind til privat bruk. Du må altså ha godkjent hjelpekorpsprøve for å kunne kjøpe dette antrekket, men tilbudet gjelder til 31. desember 2007, kl Så det er fortsatt mulig å ta Lars-Otto Laukvik Redaktør 2

3 Leder Foto: Lars-Otto Laukvik Røde Kors Hjelpekorps 75 år! I år markerer vi at det er 75 år siden det første Hjelpekorpset ble opprettet i Norge i Fredrikstad. Dette nummer av Hjelpekorpsbladet er viet historien og denne markeringen, derfor skal ikke jeg her opptre som historieforteller. Men jeg kan ikke la være å kommentere berømme alle de ildsjelene som har stått på fra starten av, både som tillitsvalgte/ ledere og ikke minst de hardt arbeidende medlemmene som har utgjort og utgjør ryggraden i vår operative organisasjon. Det er disse (dere!) mannskapers innsats som har gitt Røde Kors Hjelpekorps den posisjon vi har innen redningstjenesten i dag. Denne posisjonen er opparbeidet gjennom en lang periode, hvor rammefaktorene var på vår side. I dag står vi spesielt overfor to hovedutfordringer. Den ene er rekruttering og å beholde kompetente medlemmer. Dette henger nøye samen med den andre utfordringen å fortsatt levere en tjeneste slik at vi blir den foretrukne frivillige redningsorganisasjon. Dette siste sett opp i mot at flere og flere aktører, offentlige så vel som private og kommersielle tilbyr tilsvarende typer tjenester som de vi nå i 75 år har vært store på. Også i forrige nummer av Hjelpekorps i lederen kommenterte jeg det strategiarbeidet som nå gjennomføres for å møte de utfordringene som er nevnt over. I veien frem mot det endelige dokumentet gjennomføres i høst lokale arbeidssamlinger for å sikre god forankring lokalt. Jeg minner også om konkurransen om formulering av Hjelpekorpsets visjon (se Korsveien). At arbeidet med et strategidokument i tid faller sammen med Hjelpekorpsets markering av 75 år er tilfeldig, men kan samtidig være et poeng i fht at vi akkurat i år ikke bare ser bakover men også er opptatt av fremtiden. Som kjent har Landsstyret i fbm denne 75-årsmarkeringen bevilget et ikke ubetydelig beløp for å sikre at den enkelte medlems utgifter ved anskaffelse av uniform skal begrenses. Dette jubileumstilbudet (i 2007) er for de som er godkjent/regodkjent i hht vårt regelverk. Mitt håp er at dere som ennå ikke har gjennomført regodkjenning benytter denne muligheten, både til å oppdatere seg kvalitetsmessig og dermed få anledning til å bestille en uniform/en skallbekledning av beste kvalitet til en rimelig pris. Nye leverandører og nye uniformskonsept omtales i en egen artikkel i dette bladet. Vi gratulerer hverandre med de 75 år, med et fremtidsrettet blikk! HJELPEKORPS

4 HILSEN FRA JUSTISMINISTER K N U T S TO R B E R G E T Som justisminister er jeg ansvarlig statsråd for overordnet koordinering av den norske redningstjenesten. Dette er en krevende, men meningsfylt oppgave. Det er bred politisk enighet om at opprettholdelsen av en effektiv redningstjeneste må prioriteres høyt. Vi har som kjent mange værharde og utsatte områder samt aktiviteter i vårt land som kan utløse behov for raske livbergende aksjoner. Vi må derfor ha en redningstjeneste som kan settes inn selv under vanskelige forhold til hjelp for nødstedte. Vår redningstjeneste er unik sett i internasjonalt perspektiv. Den er på en meget fornuftig måte basert på norske tradisjoner, infrastruktur og bosettingsmønster. Opplegget med en fullstendig integrert tjeneste og den sterke understrekning av samvirke, med omfattende frivillig innsats, er et enestående system. Dette har sine røtter i våre mange småsamfunn, en stedvis ugjestmild og krevende natur og i norsk kultur. Et meget viktig element i norsk redningstjeneste er de frivillige redningsorganisasjonene som hele året kan stille lokalkjente og trenede mannskaper til rådighet ved redningsoppdrag og leteaksjoner etter savnede. I den frivillige innsatsen er Røde Kors Hjelpekorps en stor aktør og en viktig ressurs som både Hovedredningssentralene og de lokale redningssentralene evner å utnytte. Norges Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren i redningstjenesten og utfører en kjempeinnsats både når det gjelder trening og aksjoner som jeg er meget imponert over. Innenfor redningstjenesten skjer det nå flere krevende etableringer, som vil bidra til en ytterligere styrking av tjenesten. Jeg vil blant annet nevne at det er under etablering en ny redningshelikopterbase med tilstedevakt i Florø og at det nå etableres tilstedevakt både på Banak og i Bodø. Dette vil bidra til en betydelig raskere utrykning og større dekningsgrad av redningshelikopter. Det er også igangsatt arbeid med å anskaffe nye redningshelikoptre for å erstatte Sea King, som for øvrig har gjort en utmerket jobb i over 30 år. Utbyggingen av nytt digitalt nødnett er påbegynt med fase 1 sentralt på Østlandet. Når nødnett er etablert, har jeg store forhåpninger til at dette vil bidra til å forenkle hverdagen for blant annet redningstjenesten. Med nødnett vil aktørene som deltar i redningstjenesten blant annet kunne kommunisere på en enklere og tryggere måte enn i dag. Avslutningvis vil jeg gjerne si til alle som er engasjert i Røde Kors Hjelpekorps: DERE GJØR EN INNSATS DET STÅR STOR RESPEKT AV. Med hilsen Knut Storberget 4

5 HILSEN TIL NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS FRA HOVEDREDNINGSSENTRALENE I FORBINDELSE MED 75 ÅRS JUBILEET. Det er med respekt vi ønsker Norges Røde Kors Hjelpekorps tillykke med 75 års jubileet. Den offentlige redningstjenesten i Norge er i utgangspunktet en videreføring av en gammel, veletablert, norske tradisjon, dugnaden. Frivillige, offentlige og kommersielle aktører står sammen om å gjøre en innsats for å hjelpe andre når det er behov for det. Dugnaden har i Norge historisk sett vært et viktig element i oppbyggingen av samfunnet. Det er derfor tilfredsstillende å se at den fortsatt er i full vigør i et moderne samfunn, og enda danner basis for det som er den norske redningstjenesten. Dette er en «Norsk merkevare», som vi bør markedsføre og videreutvikle. De frivillige, med Røde Kors som «den store» aktøren er den klareste synliggjøringen av dette. Den innsats som utføres av de frivillige i redningstjenesten er formidabel og bidrar til at vi har en meget kost effektiv tjeneste som er foranket på lokalt nivå over hele landet. Samvirket mellom de frivillige og dedikerte ressurser i redningstjenesten fungerer upåklagelig og medfører at de utfyller hverandre slik at det blir en komplett tjeneste. Samfunnet er under stadig utvikling, og vi som nasjon og aktører i redningstjenesten må være oppmerksomme på de utfordringer frivillighetskulturen står overfor. Vi må alle bidra og sørge for at nødvendige tiltak blir igangsatt for å opprettholde den gode dugnadsånd. Det er nå tatt initiativ til at de frivillige og det offentlige gjennom hovedredningssentralene skal se nærmere på de frivilliges rolle i redningstjenesten. Dette er et viktig arbeid og vil forhåpentlig resultere i tiltak som gjør at denne viktige innsats og kultur kan bestå og vokse for fremtidige generasjoner. De frivilliges innsats er mye mer enn innsatsen i redningstjenesten. Summen av alt er med på å forme det samfunnet vil lever i, et samfunn der respekten for menneskelivet og solidariteten oss imellom når noen trenger hjelp står i fokus. Til lykke med dagen, og vi ser fram til mange år med positivt samarbeid. Hovedredningssentralene HJELPEKORPS

6 Kjære Hjelpekorps GRATULERER MED 75-ÅRSJUBILEET! Røde Kors Hjelpekorps har vært et fyrtårn i organisasjonen vår siden oppstarten i Den gangen var hjelpekorpset en pioner i den frivillige delen av redningstjenesten. I dag er hjelpekorpset med sine om lag 8000 aktive medlemmer ikke bare den største frivillige aktøren i den norske redningstjenesten. Historien til den norske redningstjenesten er en historie om frivillighet. Det er en historie om mennesker som uten å få betalt for det rykker ut hele døgnet, hele året, over så å si hele landet. Det ville vært nærmest umulig i vårt langstrakte og grisgrendte land å ha en stående betalt redningstjeneste. Derfor er de frivillige organisasjonene selve ryggraden i redningstjenesten. Lokale hjelpekorps har kort utrykningstid til skadestedet, og god kjennskap til terrenget og til nærmiljøet. Vi vet vi har både politiet og hovedredningssentralen med oss når vi hevder at de frivillige redningsmannskapene er en viktig del av den norske ulykkesberedskapen. Røde Kors Hjelpekorps er ikke bare viktig for dem som blir reddet. Det betyr også mye for de som bruker fritiden sin på det. Det gir verdi for det enkelte menneske å få være en ressurs for andre, og det gir trygghet å få muligheten til å delta i noe som er større enn en selv. Det ligger en egenverdi i en organisasjon der mennesker gjennom initiativ og egen entusiasme får muligheten til å bli ildsjeler og bidra til fellesskapets beste. Selv om Hjelpekorpset har god grunn til å feire og bli feiret, står utfordringene i kø også for en 75-års jubilant. For det første gjør samfunnsutviklingen at vi stadig må utvikle og forbedre oss. Ett eksempel er klimaendringene som gjør at vi kan forvente flere, nye og større oppdrag for hjelpekorpset. I vinter var hjelpekorpset uunnværlige for de som satt innesperret på E18 og i hjemmene sine under det voldsomme snøværet på Sørlandet. I sommer har flere korps vært i beredskap, klare til å evakuere mennesker under flommen på Østlandet. For det andre må vi jobbe for å stadig bli flere og stadig bli bedre. Hjelpekorpset har vært viktig både for Norge og for Røde Kors i 75 år, og det skal det fortsette å være. For å greie det, må vi utvikle oss i takt med endringene i samfunnet. Det er derfor gledelig at arbeidet med en ny landsomfattende strategi for Hjelpekorpset er i gang. Vår utfordring er videre å rekruttere flere dyktige hjelpekorpsere samtidig som vi skal stille krav til våre frivillige. I dette jubileumsåret skal vi feire alt vi har utrettet i 75 lange år. Men vi skal også benytte anledningen til å reflektere over hvilken retning Hjelpekorpset ønsker å ta i årene som kommer. Målet må være at vi også 75 år fram i tid kan føle oss minst like stolte over hjelpekorpset vårt som vi er i dag. Takk til hver enkelt av dere og hjertelig til lykke med jubileet! Thorvald Stoltenberg President Trygve G. Nordby Generalsekretær 6

7 Det første hjelpekorpset Fredrikstad Oslo RKH Tønsberg RKH Kongsberg RKH Horten RKH Stavanger RKH Narvik RKH Haugesund RKH Harstad RKH Kristiansund RKH Flekkefjord RKH Larvik RKH Sarpsborg RKH Gressvik RKH Skedsmo RKH Sør-Varanger RKH Bergen RKH Trondheim RKH Bodø RKH Hamar RKH Sauda RKH Ålesund RKH Bærum RKH Odda RKH Fredrikstad Sanitetskolonne. Det første Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i Fredrikstad 13. august Den gang het det ikke hjelpekorps, men Røde Kors Sanitetskolonne. En stor del av æren for hjelpekorpsenes tilblivelse tillegges kaptein (senere generalmajor) August Tobiesen. Han var ansatt i Røde Kors for å arbeide med beredskap i forhold til gassangrep ved en eventuelt ny storkrig i Europa. I forbindelse med arbeidet erfarte Tobiesen at den norske beredskapen var svært mangelfull, både i forhold til sykehussenger, syketransport og folk som kunne gi førstehjelp. Han satte seg som mål å organisere og opprette førsteinnsatsgrupper over hele landet. De skulle trenes opp i førstehjelp og til effektivt å kunne trå til når det var behov for det. Tobiesen tenkte seg at slike grupper kunne være nyttige også i fredstid. At det første hjelpekorpset oppsto i Fredrikstad, er ikke tilfeldig. Daværende president for Røde Kors, oberst Jens Meinich, var stasjonert som sjef for Østfold Infanteriregiment i Fredrikstad. Han var en viktig støttespiller i Tobiesens arbeid. På Meinichs oppfordring hadde Fredrikstad og Omegns Røde Kors arrangert kurs i gassvern i februar 1932, der Tobiesen var instruktør. Et halvt år senere fikk oberst Meinich de militære myndighetene til å holde en stor luftvernøvelse for å teste ut det sivile gassvernet i Fredrikstad i august Øvelsen strakte seg over to dager, med artilleri, infanteri, fly- og luftforsvar, og var laget så virkelighetstro som mulig. De som hadde deltatt på Tobiesens kurs var nå for første gang i aksjon, og opererte som sanitetskolonne som transporterte og tok seg av «sårete». Etter denne første øvelsen var Fredrikstad Sanitetskolonne et faktum, og Tobiesens arbeid for å opprette slike beredskapsgrupper i Norge hadde båret frukter. Året etter ble det holdt August Tobiesen en navnekonkurranse, med 25 kroner i premie til den som fant det beste navnet for å erstatte sanitetskolonne. Formannen i arbeidskomiteen, den da 70 år gamle frøken Marie Ottesen, gikk av med seieren: Fra da av het sanitetskolonnene Røde Kors Hjelpekorps. Gassvernøvelse, Oslo Sandefjord RKH Halden RKH Høyanger RKH Tyssedal RKH Mysen og Omegn RKH Gjøvik RKH Vadheim RKH Rjukan RKH Ørsta RKH Egersund RKH Skudeneshavn RKH Drammen RKH Svelvik RKH Kristiansand RKH Namsos RKH Fana RKH Gloppen RKH Tokke RKH Molde RKH Førde RKH Ulefoss RKH Søgne RKH Steinkjer RKH HJELPEKORPS

8 Lillehammer RKH Norheimsund RKH Voss RKH Kragerø RKH Skien RKH Hjelpekorpsene i aksjon under 2. verdenskrig Hurum RKH Orkdal RKH Stryn RKH Porsgrunn RKH Moss RKH Arendal RKH Volda RKH Vanylven RKH Geilo RKH Notodden RKH Tretten RKH Ringerike RKH Jevnaker RKH Brøttum RKH Oppegård RKH Brumunddal RKH Øvre Eiker RKH Skjåk RKH Otta RKH Nord-Fron RKH Sør-Fron RKH Dombås RKH Mandal RKH Fåvang RKH Seljord RKH Svolvær RKH Tolga RKH Grimstad RKH Nedre Eiker RKH Songdalen RKh Rauma RKH Tingvoll RKH Asker RKH Victoria Terrasse, Oslo. Året etter at det første hjelpekorpset var stiftet i Fredrikstad, ble det opprettet et hjelpekorps i Oslo Røde Kors. Men så stoppet det opp. I 1936 vedtok Stortinget en lov, etter påtrykk fra blant annet Røde Kors, som forpliktet myndighetene til å sørge for et sivilt luftvern. Røde Kors fikk i oppdrag sammen med Arbeidersaniteten (fra 1939 Norsk Folkehjelp) å utdanne sanitetspersonell til det Civile Luftvern. Det ble holdt en rekke gassvern- og førstehjelpskurs rundt om i landet, og i etterkant av kursene ble flere hjelpekorps stiftet. Da krigen brøt ut i Europa ble det alvor i arbeidet, og 9.april 1945 var 25 hjelpekorps klare til innsats. Etter et par år var antallet økt til 100. Det var nok av oppgaver for de nyutdannete frivillige førstehjelperne fra Røde Kors, som nå utgjorde en vesentlig de av det Civile Luftverns sanitet. Hjelp til flyktninger fra Finland, utrykninger ved bombeangrep, transport og behandling av skadete og ikke minst bistand til de evakuerte fra Nord-Norge under krigens siste fase. En av de største tragediene under krigen på norsk jord var de alliertes bombing av Laksevåg. Dette er en av mange historier som blir fortalt fra krigen i jubileumsboka «Ute en vinternatt». Her er et lite utdrag fra det som skjedde: Verdal RKH Bardu RKH Lyngdal RKH Sunndal RKH Nordre Land RKH VISSTE DU AT... Røde Kors Hjelpekorps er Norges største frivillige redningsorganisasjon? Ca medlemmer VISSTE DU AT... Det finnes i dag 322 hjelpekorps. Disse er igjen delt inn i 19 distrikter. Hvert distrikt ledes av et distriktsråd. Kolvereid RKH Malm RKH Grong RKH Venneslag RKH Risør RKH i 24/7 beredskap Hjelpekorpsene deltar hvert år i ca redningsaksjoner, dvs. ca 90 % av alle aksjoner der frivillige er involvert Distriktene er delt inn i 6 regioner. Regionleder er medlem av landsrådet, som ledes av en Landsrådsleder med en nestleder. Landsrådet utgjør hjelpekorpsenes øverste ledelse og leder er medlem av Landsstyret i Norges Røde Kors. Kommuner med eget hjelpekorps Kommuner uten hjelpekorps 8

9 Bryne RKH Levanger RKH Vågå RKH Sandnes RKH Bagn RKH Etnedal RKH Vestre Slidre RKH Laksevåg RKH Dale RKH Eidsvoll og Hurdal RKH Nord-Aurdal RKH Ålen RKH Rennebu RKH Røros RKH Nes RKH Oppdal RKH Gol RKH Elverum RKH Hemsedal RKH Lærdal RKH Eksplosjonsulykken i Bergen «Ut over høsten 1944 hadde de alliertes flyrekognoseringer over Bergen og omegn blitt stadig hyppigere. Tidlig om morgenen 4.oktober hadde 152 fly gått på vingene fra England. Litt over klokka 0900 gikk flyalarmen. Angrepet på tyskernes ubåtbunkers i Laksevåg var i gang. Noen få bomber traff målet. De fleste traff tettbebyggelsen rundt. Den største tragedien inntraff på Holen skole, bare et par hundre meter unna bunkersen. Elever og lærere hadde gått ned i tilfluktsrommet i kjelleren, da tre bomber traff skolen og raserte halvparten av bygningen. Her omkom 61 barn, to lærere, en vaktmester og 16 fra det sivile luftverns førstehjelpstjeneste. Til sammen ble 193 mennesker drept, og over 200 skadet. Vi visste ikke hva som var skjedd, men rykket ut til Laksevåg mens angrepet pågikk og var klare til innsats med det samme det var over, forteller Wasserfall. Iver Wasserfall var ikke engang fylt 20, men som hjelpekorpser følte han seg profesjonell. Han var fast ansatt på sykehuset og hadde vært ambulansesjåfør, og hadde erfaring med mange slags ulykker.» (Fra «Ute en vinternatt») Bomber over Holen skole. Nore og Uvdal RKH Vik RKH Høre RKH Grindaheim RKH Stranda RKH Holmestrand RKH Øystre Slidre RKH Brandbu RKH Øystese RKH Redalen RKH Krødherad RKH Stord og Fitjar RKH Os RKH Vossestrand RKH Sollia RKH Tromsø RKH Langevåg RKH Sigdal RKH VISSTE DU AT... Dette er noen av de fagområdene hjelpekorpsene deltar med i redningstjenesten? Ettersøkning Skred Alpin redning Vannredning Elveredning Kriseomsorg Førstehjelp Samleplassbistand Ambulansetjeneste Transporttjeneste Evakuering Skogbrannslukning Redningsmateriell Nødsamband Oppgavene vektlegges etter lokale behov. VISSTE DU AT... Røde Kors Ambulansetjeneste en gang var Norges største private aktør? To av ti norske ambulanser tilhører Røde Kors Ca 45 profesjonelle ambulanser med ca 250 hel- og deltidsansatte. Kjører ca oppdrag pr år Ca 70 hjelpekorps-ambulanser med ca 600 frivillige, ulønnede. Kjører ca oppdrag pr år Et Røde Kors-oppdrag hvert 20. minutt, hele døgnet, hele året Spjelkavik RKH Saltdal RKH Budal RKH Rana RKH Sogndal RKH Aurland RKH Samnanger RKH Finse RKH Hove og Hol RKH HJELPEKORPS

10 Ullensaker RKH Suldal RKH Eidsdal og Norddal RKH Tysvær RKH Vats RKH Sortland RKH Nordli RKH Fjaler RKH Longyearbuem RKH Kinsarvik RKh Os RKH Vaksdal RKH Drangedal RKH Brønnøysund RKH Finnsnes RKH Nesodden RKH Kverneland RKH Lom og Bøverdalen RKH Ål RKH Mehamn RKH Svelgen RKH Tresfjord RKH Leikanger RKH Nærbø RKH Flora RKH Venabygd RKH Alta RKH Gausdal RKH Ålvik RKH Eid RKH Lakselv RKH Hornindal RKH Arna og Åsane RKH Agdenes RKH Stjørdal RKH Birtavarre RKH Ski RKH Røldal RKH Fauske RKH Meldal RKH Jølster RKH Lavik RKH Vefsn RKH Kvinnheerad RKH Grue RKH Hjelmeland RKH Nesbyen RKH Fjellsikring Krigen var over. Hjelpekorpsere over hele landet hadde gjort en innsats det sto respekt av. Det Civile Luftvern ble avviklet, og i stedet ble Sivilforsvaret opprettet, med August Tobiesen som sjef. Selv om hjelpekorpsene var opprettet først og fremst med tanke på et behov i krigstid, var det liten tvil om at det også kunne være bruk for dem i fredstid, slik Tobiesen hadde forutsett. Både før og under krigen hadde hjelpekorps vært i virksomhet ved ulykker, ved leteaksjoner, med førstehjelpstjeneste ved badestrendene om sommeren og i aksjoner i forbindelse med skred eller andre ulykker i fjellet om vinteren. Hvert år omkom flere mennesker i vinterfjellet. Snart skulle vintertjeneste i fjellet bli hjelpekorpsenes spesialitet. I 1949 arrangerte Røde Kors det første vinterkurset på Geilo. Vinterkursene skulle gjøre hjelpekorpsmedlemmene rustet til redningsoppdrag i fjellet. De ble utdannet i samband, hundekjøring, båretransport, overlevelsesteknikker og alt som ellers kunne bidra til å gjøre korpsene til profesjonelle fjellreddere. Foruten hjelpekorpsets egne ledere og beste instruktører ble ekspertise fra blant annet Forsvaret og politiet invitert. Så ble fjellredningstjenesten sakte men sikkert utviklet. I 1953 ble Røde Kors redningssentral etablert på Golsfjellet i påsken, etter å ha prøvd ut en slik sentral noen år på Nordseter ved Lillehammer. Opplegget var et samarbeid med Turistforeningen, Radio Relæ Liga og en rekke andre instanser. I forkant av påsken ble det kjørt informasjonskampanjer om fjellets farer og om de ni fjellvettreglene, som var blitt utviklet av Turistforeningen og Røde Kors Hjelpekorps i ble en korsvei i Røde Kors sitt fjellsikringsarbeid. Dette året fikk vi den verste ulykkespåske noensinne. I alt mistet 18 mennesker livet. Mange leteaksjoner ble gjennomført, mange av de som var savnet ble funnet i live, men mange steder hindret uværet redningsmannskapene å komme fram i tide. På Smørstabbreen omkom fire av et følge på åtte personer. I boka «Ute en vinternatt» får vi lese om ulykkespåsken. Reaksjoner i etterkant av denne påsken viser at hjelpekorpsene hos en del mennesker ble tatt for å være en garanti for folks sikkerhet i fjellet. Folk glemte, eller visste ikke, at hjelpekorpsere var frivillige som ikke kunne påta seg noe ansvar for verken været eller sikkerheten til fjellturistene: «Kritikken i Oslo-pressen var hard. Hjelpekorpset hadde reagert alt for sent! Hva slags hjelpekorps var dette? Udugelige pappagutter som ikke klarte å rykke ut i tide! Åpningen av påsken 2007 utenfor informasjonssentralen. Gol RKH klar til påsketjenesten Foto: Lars-Otto Laukvik Infosentralen på Golsfjellet i dag. Syv skiturister var blitt meldt savnet tirsdag kveld i påskeuken De hadde lagt ut på tur fra Krossbu over Smørstabbreen til Leirvassbu. Riktignok blåste det kuling, det var varslet sterk vind utover ettermiddagen, og vertskapet på Krossbu hadde advart på det sterkeste mot å dra ut. Men de var mange som skulle gå sammen, og turen var forholdsvis kort. Da de så vidt hadde passert breen, hadde vinden økt til sterk storm med orkan i kastene. Å grave seg ned var umulig, snøen var hardpakket. De måtte søke ly for vinden i snøgroper og bak fonner. Den åttende i følget, en erfaren skiløper, klarte å ta seg fram til Leirvassbu og fikk varslet om dem som var igjen i fjellet. Da redningsmannskapene fant de savnete dagen etter, var fire av dem døde og tre svært forkomne. Hadde de ikke beredskap, disse hjelpekorpsene? Hvorfor klarte de ikke å komme fram i tide? Tenke seg til, bruke syv timer på å gå den ruten som egentlig bare tar to timer! Lom og Bøverdalen Hjelpekorps følte seg så tråkket på at de la ned arbeidet i ett år. De opplevde det som ren hets. Folk måtte jo tro at hjelpekorpset hadde skylden for ulykken». (Fra «Ute en vinternatt») Røde Kors og Turistforeningen satte umiddelbart i gang en kampanje lansert som «Aksjon Fjellvett» med mottoet «Velkommen til fjells men ta ansvaret selv». Kampanjen startet allerede høsten Hjelpekorpserne reiste rundt på skoler i hele landet, viste en nyinnspilt film om redningsarbeid og holdt foredrag om fjellvett. Før påsken 1968 ble kampanjen intensivert, og fikk så mye oppmerksomhet at Røde Kors ble beskyldt for å forsøke å skremme folk vekk fra fjellet. Heidi, Norges første lavinehund i Voss RKH. 10

11 Vatrne og Tennfjord RKH Rindal RKH Lier RKH Båtsfjord RKh Luster RKH Nedre Setesdal RKH Gamvik RKH Vadsø RKH Vadsø RKH Selbu RKH Modum RKH Løddingen RKH Gulen RKH Vinje RKH Skånland RKH Ankenes RKH Melhus RKH Oppstilling Storefjell, Ulykkespåsken 1967 var en medvirkende årsak til at myndighetene gjenomgikk organiseringen av den nasjonale redningstjeneste på nytt. I 1970 ble en ny redningsplan vedtatt av Stortinget, og vi fikk nå to hovedredningssentraler, en i Bodø og en på Sola. Redningshelikoptre ble plassert langs hele kysten. De to offentlige redningssentralene tok nå over mye av det ansvaret som hadde ligget på Røde Kors redningssentral på Gol i påsken. Sakte men sikkert ble det klart at det ikke var bruk for sentralen på Gol på samme måte som før. Medienes interesse for det som skjedde på Gol i påsken gjorde at landsrådet i 1979 vedtok å omforme redningssentralen til en landsdekkende informasjonssentral. Da som nå var medienes interesse for påskeutfarten kolossal: «Informasjonssentralen på Gol opplevde en rivende utvikling utover på 1980-tallet. Den manuelle telefonsentralen ble byttet ut med flere linjer, teleks, og etter hvert med faks. Etter at NRK-monopolet ble oppløst i 1981, eksploderte antall kanaler og lokalradioer, og de som arbeidet på informasjonssentralen fikk stadig mer å gjøre. I påskeuken kunne det være opp til ti journalister som oppholdt seg på Gol og ventet på de store nyhetene. Allerede før palmesøndag ville journalistene vite hva landsrådsformannen mente om været og om hvordan påsken ville bli!» (Fra «Ute en vinternatt») VISSTE DU AT... Hjelpekorpsene har 405 snøskutere De fleste henteoppdrag av pasienter utenfor vei skjer om vinteren med snøskuter Ulykkespåsken Fra Sentralt kurs i Operativ ledelse Vinter på Finse Foto: Lars-Otto Laukvik VISSTE DU AT... 9 hjelpekorps har egne bregrupper 26 hjelpekorps har alpin fjellredningsgruppe 13 hjelpekorps har egne skredgrupper Kjøllefjord RKH Sykkylven RKH Hammerfest RKH Lista RKH Vardø RKH Glomfjord RKH Hedalen RKH Hadsel RKH Ulstein RKH Singsås RKH Overhalla RKH Søndre Land RKH Vestvågøy RKH Tjøme og Hvasser RKH Sotra RKH Sandnessjøen RKH Balestrand RKH Tvedestrand RKH Sulitjelma RKH Tana RKH Soknedal RKH Tynset RKH Karasjok RKH Kongsvinger RKH Nittedal RKH Trysil RKH Nordkapp RKH Ulvik RKH Lardal RKH Etne RKH HJELPEKORPS

12 Lillesand RKH Åkra RKH Kautokeino RKH Meland RKH Gvarv RKH Haukelid RKH Flå RKH Namsskogan RKH Lunner RKH Åfjord RKH Tysnes RKH Tufsingdalen RKH Vestby og Ås RKH Fjærland RKH Trygg sommer på sjøen Beredskap ved sjø og vann er ikke noe nytt i hjelpekorpsenes historie. Her er et lite glimt fra historien: «Allerede i 1938 stilte hjelpekorps med badevakter på Ingierstrand og i Paradisbukta ved Oslo, en tjeneste som ble opprettholdt under hele krigen. Etter hvert ble det badevakttjeneste på de fleste badestrender rundt indre Oslofjord. På Frognerbadet, som åpnet i 1956, var det nok å gjøre: «Det hendte det sto tre køer utenfor døren til min vaktstue en kø for de som blødde meget, en for de som blødde middels og en for de som det ikke feilte noe særlig i et hele tatt», forteller Ragnhild Münther Rolfsen i Oslo Røde Kors Hjelpekorps 50 års-jubileumsbok.» (Fra «Ute en vinternatt») «Stavangeren» Nordreisa Brennhaug RKH Hyen RKH Moi RKH Beiarn RKH Bømlo RKH Folldal RKH Lyngen RKH Kopervik RKH Hasvik RKH Askvoll og Holmedal RKH Lindås RKH Olden RKH Flesberg RKH Stor-Elvdal RKH Ørland RKH Snåsa RKH Løten RKH Lesja RKH Namdalseid RKH Hyllestad RKH Naustdal RKH Leksvik RKH Havøysund RKH Badevakt på Huk i Oslo Dette var et av de siste årene Oslo RKH hadde badevakt der. I 1972 besluttet landsrådet for hjelpekorps at sjø- og vannredning skulle være et nytt satsingsområde for hjelpekorpsene. Antall fritidsbåter i den norske skjærgården hadde økt betraktelig de siste årene, og det var blitt et større behov for beredskap ved sjøen. Mange korps langs kysten fikk også økt sjøberedskap utover på Ingierstrand og 1980 tallet, men Røde Kors Hjelpekorps manglet foreløpig både nok ressurser og interesse fra sentralt hold til å gjennomføre en landsdekkende storsatsing på dette feltet. Først fra begynnelsen av 1990-tallet fikk hjelpekorpsene utviklet kurs på distriktsnivå, ofte med lokale tilpasninger. Kvinesdal RKH Mosvik RKH Røyrvik RKH Vågsøy RKH Inderøy RKH Nannestad og Gjerdrum RKH Østre Toten RKH VISSTE DU AT... Hjelpekorpset har 135 båter 73 hjelpekorps har vannredningsgrupper (Sjø og innlandsvann) 31 hjelpekorps har elveredningsgrupper VISSTE DU AT... Røde Kors Hjelpekorps har ca 400 mannskapsbiler 50 beltevogner 25 ATV (All Terrain Vehicles) Rendalen RKH

13 Kvæfjord RKH Selje RKH Sørli RKH Osterøy RKH Hafslo RKH Ørskog RKH Folgefonn RKH Ballangen RKH Vestre Toten RKH Rissa RKH Nissedal RKH Vindafjord RKH Austevoll RKH Hemne RKH Vikane RKH Bamgle RKH Sokndal Høylandet RKH Andøy RKH nedlagt Fyresdal RKH Brattvåg RKH Skien RKH dykkergruppe. Enkelte informasjonskampanjer for en trygg sommer ble det også holdt både på og 1980-tallet, i samarbeid med Livredningsselskapet. Fart i sakene ble det først i I samarbeid med Livredningsselskapet og med forsikringsselskapet Storebrand, leide Røde Kors Hjelpekorps seilskuta «Pauline» og dro på tokt seks somre på rad: «Båten la til i hver havn langs kysten, de første årene langs Sørlandskysten, og dro deretter vestover langs kysten til Bergen. Kampanjen var et samarbeid mellom Røde Kors Hjelpekorps, som sto for førstehjelpsinstruksjonen, Redningsselskapet, som underviste i sjøvett, og Storebrand, som støttet kampanjen økonomisk. Lokale frivillige skapte liv og røre i havnene med show og demonstrasjoner. Tusenvis av mennesker var innom, og over tusen redningsvester ble delt ut gratis til alle barn som deltok på et lite kurs i livreddende førstehjelp». (Fra «Ute en vinternatt»). I 2006 innledet Norges Røde Kors Hjelpekorps en ny storsatsing for beredskap ved sjø og vann som har fått navnet «Vannrespons». Et viktig mål er å standardisere utdanningen på alle nivåer og å etablere vannredningsgrupper i hjelpekorps der det er behov for det. Det skal bygges opp lokale ressurssentre og fagmiljøer. Forebyggende arbeid i form av kampanjer og opplæring i trygg ferdsel ved sjø og vann er en viktig del av satsingen. Når kompetansen er kommet på plass i Norge, er det meningen at hjelpekorpsene skal kunne tilby sjøredningstjenester også andre steder i verden, for eksempel ved flomkatastrofer. «Pauline». Eidfjord RKH Gildeskål RKH Steigen RKH Stølsheimen RKH Hjartdal RKH Solund RKH Bremanger RKH Sola RKH Øksnes RKH Øygarden RKH Tveit og Hånes RKH Fusa RKH Bokn RKH Malvik RKH Froland RKH Jondal RKH Eidskog RKH VISSTE DU AT... Røde Kors Hjelpekorps har 205 telt 796 lyskastere 179 strømaggregater 217 soknedregger 314 pulker bårer ulltepper VISSTE DU AT... Røde Kors Hjelpekorps har radioterminaler? 843 kjøretøymonterte/basestasjoner håndapparater 33 personsøkere Eidskog Nesseby RKH Sveio RKH Åmot RKH Bjugn RKH Osen RKH Berg RKH Skorovas RKH HJELPEKORPS

14 Hjelpekorpset 10 år frem i tid VISJON og HOVEDMÅL Av Camilla Haugsten KONKURRANSE! Landsrådet er, som tidligere informert, i gang med å utarbeide en strategi for hjelpekorpsene i Norge. Hjelpekorpset har, både internt og eksternt, behov for en strategi som synliggjør hva vi vil og hvordan vi skal nå dit. Strategien skal være et hjelpemiddel for utarbeidelse av handlingsplaner og dermed være et styringsverktøy for alle nivå. Og, den skal synliggjøre prioriteringer og dermed utløse ressurser. For at strategien skal bli nettopp dette er deltakelse og forankring på alle nivå svært viktig. Arbeidet har så langt vært gjennomført av Landsrådet sammen med representanter fra D-råd og korpsledere. Vi har jobbet hardt sammen og kommet fram til et utkast til visjon og hovedmål. Men vi ønsker innspill fra flere! Dette brevet er en invitasjon om tilbakemeldinger både på innhold og formuleringer. Vi lanserer også en konkurranse så les videre! Svarfrist er 15. september 2007 til HJELPEKORPSETS VISJON HVA SKAL DEN VÆRE? En visjon skal gi svaret på hvorfor vi finnes og hvor vi skal «reise» sammen. Den bør innholdsmessig gi et tydelig valg av retning for aktiviteter slik at den er styrende i den forstand at det som faller utenfor må prioriteres bort. Den trenger ikke være oppnåelig og skal ikke være direkte målbar. Det viktigste er at den har et driv som gjør oss motivert til videre innsats og at den sier noe om hva vi leverer, eksempelvis: «Vi er til stede 24 timer i døgnet over hele landet vi er godt forberedt, kjenner terrenget og vi finner deg alltid!» Å formulere en visjon som innehar alt dette er vanskelig arbeid. Arbeidsgruppens forslag er: «Røde Kors Hjelpekorps driver med søk og redning. Best fra fjord til fjell.» Vi ønsker imidlertid å lansere en konkurranse. Ditt forslag vil hjelpe oss til å komme fram til den endelige visjonen og kanskje ender vi også opp med å bruke akkurat din formulering. De 3 beste forslagene vil premieres! Delta i konkurransen og send oss ditt forslag til visjon! HOVEDMÅL Hovedmålene forteller oss de overordnete retningene for aktivitetene vi bedriver. De sier noe om de rasjonelle løftene vi gir utad. Forslag til hovedmål: RKH er en viktig del av Røde Kors beredskapsorganisasjon, som utøver sin virksomhet basert på lokale definerte behov. RKH er en foretrukket samarbeidspartner på søk og redning fordi vi er pålitelige og vi leverer riktige, tilstrekkelige ressurser til riktig tid. Vi er problemløser og premissleverandør. RKH er sterke på og legger vekt på operativ ledelse, gode rutiner og lederutvikling. RKH er best på søk og redning fordi vi har aktive medlemmer med rett kompetanse, og vi rekrutterer og beholder motiverte medlemmer gjennom å utvikle deres kompetanse og gi dem meningsfulle oppgaver. RKH bidrar til å synliggjøre Røde Kors RKHs kunnskap, kompetanse og organisering er ønsket internasjonalt, vi styrkes gjennom internasjonalt samarbeid og vi bidrar aktivt til utvikling i den internasjonale Røde Kors bevegelsen. RKH ledes av frivillige medlemmer Er disse tydelig nok i forhold til de tjenester vi leverer hva mener du? Inneholder disse verdier som du mener kjennetegner Hjelpekorpset i dag og i framtiden? Nye ID-kort Landsrådet har vedtatt innføring av nye id kort. Kortet er et bevis på at innehaveren er godkjent iht minstekrav for medlemmer av Røde Kors Hjelpekorps. Kortet har en gyldighetstid på 3 år, og fornyes ved bestått Hjelpekorpsprøve. Kortet bestilles via en webside av korpsets ledelse. D-rådet attester på at opplysningen for medlemmet er riktige før det automatisk videresendes til leverandør for produksjon. Kortene vil bli utsendt en gang pr måned. Kostnadene dekkes av Norges Røde Kors. Medlem nr Lars-Otto Laukvik, født Nestleder Landsråd Norges Røde Kors Hjelpekorps Innehaveren av dette kort er medlem av Røde Kors Hjelpekorps Vedkommende er under utøvelse av Røde Korstjeneste beskyttet som midlertidig Sanitetspersonell i samsvar med Genevekonvensjonene av 12. august 1949 og Tilleggsprotokollene av 1977 i egenskap av KVALIFISERT FØRSTEHJELPER Korpsene og D-rådene vil få tilsendt bruksanvisning for hvordan bestille og kontrollere i september. Det vil i framtiden bli krav om å framvise gyldig ID-kort ved deltagelse på alle kurs i regi av distrikt, region og sentralt. 14

15 Røde Kors Hjelpekorps nye uniform I forbindelse med Norges Røde Kors 75-årsjubileum har organisasjonen inngått en femårskontrakt med en annen tradisjonsrik norsk aktør; Norrøna. Bakgrunnen for samarbeidet er behovet for oppgradering av uniformene til hjelpekorpsmedlemene som årlig er involvert i ca redningsaksjoner og henteoppdrag, ofte under ekstreme værforhold. Krevende redningsaksjoner krever godt utstyr. Som en hjelp til våre medlemmer, som bruker mye av sin privatøkonomi på bekledning, vil Norges Røde Kors landsstyre være med på å delfinansiere en Gore-Tex skallbekledning utviklet for røffe norske værforhold. Ut 2007 tilbyr vi hjelpekorpsmedlemmene våre ny uniform til sterkt redusert pris, forteller leder av Norges Røde Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. Det lukter tradisjon og erfaring når to ærverdige aktører som Norrøna og Røde Kors samarbeider om å ruste opp organisasjonens frivillige hjelpekorpsmedlemmer. Allerede i 1929 startet Jørgen Jørgensen Norrøna Sportsartikler, og siden har Norrøna jobbet hardt for alltid å utnytte det siste av tekniske fremskritt i arbeidet med å utvikle topp brukervennlige produkter. HJELPEKORPS

16 falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorps uniformsjakke Lett i vekt, men med fantastisk ytelse dette er Norrønas mest anvendelige fjelljakke.dette er en fleksibel, holdbar, lett jakke, designet for optimal beskyttelse under krevende forhold. Sterkere og mer holdbar enn en Paclite skalljakke, uten å miste pusteevne og vanntetthet. Et av markedets mest anvendelige produkter. Jakken leveres i Hjelpekorpsets egen rødfarge med feste for armlets (følger med) på begge armer. Stoff: Vekt: Str: Gore-Tex Performance Shell 3-lags 480g (Medium dame) XS-XL (Dame) S-XXL (Herre) Tekniske løsninger: Vannavisende YKK glidelåser Lange ventilasjonsglidelåser under armene 2 høyt plasserte utvendige frontlommer med stormklaffer 1 utvendig brystlomme 1 laminert innerlomme Myk hakebeskytter Reflekslogo på bryst og venstre overarm En hånds regulering av hette og i livet Justerbar håndleddsregulering Regulering i midjen Stormhette tilpasset bruk av hjelm Feste for medfølgende hjelpekorps armlets skuldrer/armer falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorps uniformsbukse Sterk, superlett bukse for blandede aktiviteter i fjellet. Dette er en ekstremt lett og anvendelig bukse i enkel, tettsittende design som kombinerer beskyttelse og god ventilasjon. Vanntett, med to-veis ¾ lange glidelåser og forsterkede ankel- og knepartier, gjør disse fleksible buksene passende for de aller fleste aktiviteter i fjellet. Buksen leveres i Hjelpekorpsets egen rødfarge. Stoff: Vekt: Str: Gore-Tex Performance Shell 3-lags 460g (Medium dame) XS-XL (Dame) S-XXL (Herre) Tekniske løsninger: Vannavisende YKK glidelåser Lange ¾ ventilasjonsglidelåser 2 frontlommer med vannavisende glidelåser 1 belglomme på høyre lår Festeløkker for Norrøna bukseseler Forsterkninger på knær og på innsiden av anklene En håndsregulering ved ankler Custom-fit reguleringssystem i livet Festekrok til skolisser nede på buksen (gamasje løsning) 16

17 Stoffinformasjon Gore-Tex Performance Shell 3-lags Uniformen er laget i et slitesterkt og fleksibelt materiale fra Gore-Tex og kan brukes til de fleste aktiviteter. I en 3-lags konstruksjon er membranen laminert til foret på den ene siden, og til ytterstoffet på den andre, noe som sørger for bedre slitestyrke. Denne konstruksjonen er lettere enn et 2-lags Gore-Tex -stoff siden det ikke krever noe ytterligere fritthengende liner. Tekniske spesifikasjoner: Vanntetthet: min mm (ISO 811), les: garantert å holde deg tørr Pusteevne: Utmerket, (ned til 9 RET- ISO11092) Vindtetthet: 100% Vind Vann Ytterstoff Membran Strikket fór Svette Vedlikeholdstips Gore-Tex er ikke bare slitesterke, men også enkle å vedlikeholde. Rutinemessig vedlikehold garanterer at plaggene beholder sine egenskaper og forlenger produktenes levetid. Vask plaggene på 40 grader i et skånsomt vaskeprogram. Ikke bruk tøymykner. Tørk gjerne i tørketrommel. Plaggene kan strykes på lav temperatur. Legg da et håndkle mellom plagget og strykejernet Alle Gore-Tex plagg er behandlet med en vannavstøtende impregnering. Det er derfor vannet omdannes til dråper på materialets overflate og renner av i stedet for at fuktigheten absorberes. Denne behandlingen er imidlertid ikke permanent. Vanlig slitasje og eksponering for smuss, vaskemidler og insektmidler og andre forurensninger kan forkorte materialets holdbarhet. Den gode nyheten er at det er veldig enkelt å vedlikeholde Gore-Tex plaggets vannavstøtende egenskaper. Når du merker at plagget ikke lenger frastøter seg vann, anbefaler vi at du impregnerer det på nytt. Vask først og impregner med en sprayimpregnering mens plagget enda er fuktig. Din nærmeste sportsbutikk vil kunne hjelpe deg med å velge riktig impregnering. Det er også viktig å merke seg at selv om impregneringen begynner å slites ut, vil fortsatt plagget være 100% vanntett. 17

18 Størrelser 1 1 Menn (CM) Størrelse XS S M L XL XXL 1. Høyde* Bryst Liv 73 80, Hofter Nakke 38 39, Innerbens l Rygglengde 43, , Armlengde 60 61, Dame (CM) Størrelse XS S M L XL 1. Høyde* Bryst Liv Hofter , Nakke 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 6. Innerbens l Rygglengde 39,3 39,7 40,1 40,5 40,9 8. Armlengde 57,5 58,5 59,5 60,5 61, Målene refererer til kroppsstørrelse i centimeter. 6 6 *Høyde er omtrentlig, men ikke så nøyaktig som andre mål. Bestillingsskjema Størrelse (antall) Produkt XS S M L XL XXL Uniformspris NOK falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorpsuniform Menn jakke (inkl. 2 stk. armlets) falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorpsuniform Menn bukse falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorpsuniform Dame jakke (inkl. 2 stk. armlets) falketind Gore-Tex Performance Shell hjelpekorpsuniform Dame bukse Navn: Medlemsnummer: Adresse: Leveringsadresse: Fakturaadresse: 2280,- (inkl. mva) 2280,- (inkl. mva) (frakt kommer i tillegg) Bestillingsadresse: eller Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland, Servicetorget 0133 Oslo Telefon:

19 Nytt uniformsprogram Uniformskjorte Selje kort arm, poplin str ,- variant med lang arm Wenaas presenterer i samarbeide med Norges Røde Kors et nytt uniformsprogram for Røde Kors Hjelpekorps Wenaas as er stolt av å være valgt som partner for det nye uniformsprogrammet.vår avdeling Wenaas112 (tidligere Ary Konfeksjon) med mange års erfaring i å utvikle og levere bekledning til krevende yrkesgrupper, sammen med Wenaas-konsernets omfattende produktprogram og ekpertise, står godt rustet til å innfri behovene til Røde Kors-organisasjonen i Norge. Uniformsprogrammet til Røde Kors Hjelpekorps vil være under stadig utvikling. I løpet av høsten kommer vi med en brosjyre med en mer omfattende produktpresentasjon. De nye uniformene vil om kort tid være tilgjengelig for bestilling gjennom Røde Kors-butikken Genser Vinje En praktisk uniformsgenser med høy hals og glidelås. 100 % bomull str XS-XXXL 210,- Uniformskjorte Wenaas kort arm, pol/bom str ,- Uniformskjorte Wenaas, lang arm, pol/bom str ,- Pique-skjorte med brystlomme og skulderklaffer, hvit 100 % bomull str XS-XXXL 140, Natogenser Exclusive tynn, rund hals ull str XS-XXXL 490, Natogenser, Original ull str XS-XXXL 240,- Alle priser er eks. mva. For leveringstider, se 19

20 Helårsjakke, skalljakke med Gore-Tex. Utviklet i samarbeid med Gore-Tex og krevende yrkesgrupper. Beskytter mot regn og vind. Smidig og lett. Høy komfort med mesh-fór og hette i kraven. Praktisk utstyr. dame 34-50, herre , Jakke med avtagbare armer pol/bom dame 34-50, herre ,- Fleecelue 100% pol. str S-M 120, Vinterlue med brem og øreklaffer pol/bom str S-M 95, Bukse med lårlomme Dette er den klassiske Ary-buksen med en passform som er godt likt av krevende yrkesgrupper. pol/bom dame 36-46, herre ,- 20

21 Alle priser er eks. mva. For leveringstider, se Fleece-jakke microfl eece 100% pol. str XS-XXXL 256,- Fleece-jakke microfl eece, vindtett 100% pol. str XS-XXXL 375, Kjeledress NLA pol/bom poplin str ,-

22 Bukse Action Arys nye Action-bukse kombinerer praktisk utstyr med det man forventer av en uniformsbukse. pol/bom dame 36-46, herre ,- Alle priser er eks. mva. For leveringstider, se Slips Enkelt uniformsslips Bukse Action marine, uten refl eks Action-buksen leveres i både rød og marineblå utførelse, med og uten refl eks pol/bom dame 36-46, herre ,- Bukse Action zip-off marine, uten refl eks. Zip-off varianten av Action-buksen. Med avtagbare legger får du to bukser i én. dame 36-46, herre ,- Wenaas ble etablert i Måndalen, på vestkysten av Norge i 1920 årene. I løpet av disse årene har Wenaas utviklet seg til å bli en ledende totalleverandør av arbeids og vernetøy. I dag er vår organisasjon til stede i Norge, Sverige, Finland,Tyskland, Nederland, Polen, Storbritannia og USA. På denne måten kan vi tilby globale løsninger, samtidig som vi legger vekt på lokal service. I 1999 ble produktsortimentet utvidet til også å omfatte bekledning og verneutstyr til utrykningstjenestene som ambulanse og brannvesen, samt yrkesgrupper med særskilte behov. Dette skjedde ved oppkjøpet av Ary Konfeksjon som hadde en solid posisjon i det norske markedet. I 2005 ble dette ytterligere forsterket ved at man kjøpte opp det svenske selskapet Miteko AB. På denne måten fikk man et solid fotfeste i Sverige. Både Ary og Miteko var sterke og innarbeidede merkenavn i sine markeder. Som en konsekvens av dette, samt ønske om å bygge opp ett merkenavn, ble Wenaas112 et felles merkenavn. Wenaas112 har som målsetning å være en trendsetter som utvikler nye produkter og hele tiden være i front når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og leveringsdyktighet. Dette oppnår vi ved å lytte til kundens ønsker og behov.vi utvikler våre produkter med detaljer, kvaliteter og passform, som er med på å bygge opp under de krevende arbeidsoppgavene og hverdagen våre kunder opplever. Wenaas112 er en del av Kwintet, Europas største leverandør av arbeidsklær. For bestilling av Røde Kors Hjelpekorps uniformseffekter, vennligst kontakt: Røde Kors-butikken (09-15) Wenaas112 Box 2340 N-3103 Tønsberg Tel: Fax:

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Aksjonsantrekk. Norsk Folkehjelp Redningstjeneste

Aksjonsantrekk. Norsk Folkehjelp Redningstjeneste Aksjonsantrekk Norsk Folkehjelp Redningstjeneste Om aksjonsantrekk for Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp har allerede en uniform som er godt egnet til bruk på førstehjelpsvakter. Vi har imidlertid fått

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Adm.tilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad Østfold

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Administrasjonstilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM 04.09-2013 JAKKE HELÅRS GORE-TEX 2LAYER + MESHFOR, HELGUL HI-VIS, HERRE 49648-19802 En lett og komfortabel helårs- og allværsjakke (skalljakke) som er vann- og vindtett. Jakken

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Rød bukse med refleks AR-1001 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme.

Detaljer

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme. Etter 25 vask kan refleksen

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Kamp Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK 3 57-50 2-0 11,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK 65-41 2-0 14,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 50-99 0-2 1,91-18,09 4 Mix-klubben Tromsø 2 -

Detaljer