SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no."

Transkript

1 KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: 11:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Hansen, Cecilie ordfører

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 028/15 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 14/ STEMMESTYRENE - SUPPLERING Saksordfører: Stian Celius, tlf /15 LÅNEOPPTAK STARTLÅN - ØKT RAMME I HUSBANKEN 14/2932 Saksordfører: Egil Kalliainen, tlf /15 KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG SUPPLERING AV VALGMEDARBEIDERE 14/968 Saksordfører: Stian Celius, tlf /15 VALG BEGJÆRING OM INNFØRING I MANNTALLET 15/ /fvl 13.1 Saksordfører: Cecilie Hansen, tlf

3 KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Dato: Utvalg Saksnummer Dato Formannskapet 028/ KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG STEMMESTYRENE - SUPPLERING Dokumenter i saken: KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR SENTERPARTIET KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR FREMSKRITTSPARTIET FORESPØRSEL OM EKSTRA STEMMESEDLER TIL KOMMUNEVALGET KOMMUNESTYREVALGET NYTT NAVN TIL FREMSKRITTSPARTIETS LISTE REKRUTTERING AV VALGMEDARBEIDERE TIL VALGET I KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE AV TILLEGGSLISTE FRA KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR KRISTELIG FOLKEPARTI BEKREFTELSE OM FLYTTING TIL KOMMUNE SØKNAD OM FRITAK FRA LISTE TIL KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALG SØKNAD OM FRITAK FRA FYLKESTINGSVALG OG KOMMUNESTYRE SØKNAD OM FRITAK FRA FYLKESTINGSVALG OG KOMMUNESTYREVALG KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET INFORMASJON OM UTBETALING AV PARTISTØTTE KOMMUNESTYREVALG FORESPØRSEL OM OPPTRYKK AV

4 EKSTRA STEMMESEDLER KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA FREMSKRITTSPARTIETS LISTE KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA SENTERPARTIETS LISTE KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA KRFS LISTE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SENTERPARTIET: VEDR. KANDIDATER IKKE I MANNTALL KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE: VEDR. KANDIDATER IKKE I MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET VENSTRE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET MILJØPARTIET DE GRØNNE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA VENSTRE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET SOSIALISTISK VENSTREPARTI BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET HØYRE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET ARBEIDERPARTI BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET SENTERPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SOSIALISTISK VENSTREPARTI

5 KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA HØYRE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA ARBEIDERPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SENTERPARTI KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG FORESPØRSEL OM LÅN AV LOKALE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG INFORMASJON OM UNIVERSELL UTFORMING BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG INFORMASJON OM KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VALGKRETSER - LINK TIL SOSIFILER FOR VALGKRETSER MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET : KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG OPPNEVNING AV VALGMEDARBEIDERE KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET OVERSIKT OVER REGISTRERTE POLITISKE PARTIER SOM KAN STILLE LISTE ETTER FORENKLET REGELVERK MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN : KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015: ANTALL REPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET VENNLIG PÅMINNELSE OM REGISTERING AV TO VALGANSVARLIGE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 UTSATT FRIST TIL 5. DESEMBER FOR REGISTRERING AV TO VALGANSVARLIGE VIA ALTINN NOMINASJONSLISTE TIL KOMMUNESTYREVALGET REFERAT FRA NOMINASJONSMØTE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN INFORMASJON OM VALGUTSTYR PÅMELDING TIL OPPLÆRINGSKONFERANSER I FORBINDELSE MED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET FORSØK MED NEDSATT STEMMERETTSALDER TIL 16 ÅR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET UTTALELSE - STEMMERETT FOR ÅRINGER I - FRA UNGDOMSRÅDET INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015 Kort sammendrag: Stemmestyrene er tidligere sammensatt med 3 medlemmer på hver. Disse skal nå suppleres med det nødvendige antall medhjelpere, ut fra forslag fra stemmestyrenes ledere. Flere av kretsene har ikke meldt inn medhjelpere, og rådmannen ber derfor av praktiske

6 grunner om at myndighet til å utpeke disse i forbindelse med valgavviklingen i år delegeres til rådmannen. Faktiske opplysninger: Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 suppleres med medhjelpere, slik:

7 Kirkenes krets: Hanne Greiner Thor-Egil Paulsen Trond Hansen Monika Vonka Johansen Jonny Andersen Unni Sildnes Nina G Nilsen Inger Johanne Amundsen Hilde Michelsen Vegar Olsen Harald Sørensen Knut Helge Hegrenes Kristian Kristiansen Hans Hatle Bård Johansen Solveig Langeland Jorid Kristensen Hesseng krets: Ann Britt Sjåstad Merete Hansen Kari E. Martila Aronsen Anita Vonka Danielsen Liv E. Stabell Bodil Olsen Bjørn Nilsen Børge S. Johansen Kari Hoseth Paul Y. Hansen Kirkenes og Hesseng kretser er beredskapstellekorps dersom manuell telling må finne sted ved valget Bjørnevatn krets: Karine Pedersen Einar Berg Elsa Kristiansen Anita Kurthi Even Pettersen Jakobsnes krets: Inger Ingebrigtsen Eve Buvarp Geir Løvberg

8 Nina Johnsen (vara) Neiden krets: Siri S. Sivertsen Marita H. Sundfær Bugøynes krets: Hanne Ingilæ Jim Yngvar Øverlia Øvrig supplering av medhjelpere til stemmestyrene delegeres ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 til rådmannen. Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

9 KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Lande, Svanhild Apeland Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Dato: Utvalg Saksnummer Dato Formannskapet 029/ Kommunestyret LÅNEOPPTAK STARTLÅN - ØKT RAMME I HUSBANKEN Vedlagte dokumenter: VURDERING AV STARTLÅNBEHOVET Dokumenter i saken: UTBETALINGSANMODNING - RESTBELØP STARTLÅN VURDERING AV STARTLÅNBEHOVET BEVILGNING AV TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING BEVILGNING AV TILSKUDD TIL ETABLERING STARTLÅN STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDEREFORDELING Kort sammendrag: Sør-Varanger kommune har i budsjettbehandlingen for 2015 søkt om 10 mill.kroner fra Husbanken til startlån. Alle kommuner fikk innvilget 14 % mindre enn omsøkt beløp fordi samlet lånebehov i kommunene er vesentlig høyere enn Husbankens ramme. Utbetalt beløp til Sør-Varanger kommune ble 8,6 mill.kroner. Husbanken har besluttet å øke rammen for startlån, og kommunene er anmodet om å be om å få restbeløpet utbetalt. Det er også åpnet for at kommunene kan søke om mer midler til videre utlån. Sør-Varanger kommune har stor pågang av startlånssøkere, og vil derfor søke

10 ny tildeling i Faktiske opplysninger: Sør-Varanger kommune tilbyr startlån til sine innbyggere. Startlån er en behovsprøvd låneordning for personer som av ulike årsaker har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Unge i etableringsfase, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte er eksempler på grupper som kan søke startlån. Ordningen innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken som videreformidles til kommunens innbyggere. Rentekostnader og avdrag bæres av låntaker. Kommunen har anledning til å legge inn et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader. Kommunens adgang til å ta opp lån for videre utlån reguleres av Kommuneloven 50. Sør-Varanger kommune er via brev av 2. juli 2015 fra Husbanken anmodet om å vurdere startlånsbehovet i kommunen. Husbanken har besluttet å øke sine rammer, noe som både medfører at kommunen kan får utbetalt hele sitt omsøkte beløp for 2015, men også kan søke om ytterligere lån til videre utlån. Fristen for å søke nytt lån har Husbanken satt til 21. august. Rådmannen vil sende lånesøknad innen fristen til Husbanken med forbehold om kommunestyrets vedtak. Sør-Varanger kommune har pr i dag lånt ut eller gitt forhåndstilsagn for hele årets tilgjengelige startlånspot på 8,6 mill.kroner og restmidler fra 2014 på 11,4 mill.kroner, totalt 20 mill.kroner. På grunn av stor pågang av startlånssøkere har rådmann allerede søkt husbanken om å få øke lånebeløpet på resterende beløp, 1,4 mill.kroner, av opprinnelig vedtak på 10 mill.kroner. Rådmann ser at det er behov for å øke lånerammen for 2015 med 10 mill.kroner med hensyn på lånebehov og søknader om startlån. Søknad om ny tildeling vil bli innsendt med forbehold om kommunestyrets vedtak. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging:

11 Økonomi: Låneopptak i Husbanken i form av startlån til videre utlån på 10 mill.kroner. Renter og avdrag dekkes av låntakerne ved videre utlån. Renter og avdrag føres i regnskapet i henhold til Kommuneloven og God kommunal regnskapsskikk. Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger: Kommunestyret vedtar å ikke øke lånerammen for startlån for 2015 utover de 10 mill.kr som allerede er bevilget til formålet. Forslag til innstilling: Kommunestyret vedtar å øke lånerammen for startlån med 10 mill.kr ekstra for 2015, slik at total låneramme for startlån for 2015 blir 20 mill.kr. Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

12 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse / / Side 1 av 2 Sør-Varanger kommune Postboks Kirkenes Vurdr startlånbehovet i din kommune Husbanken har besluttet å øke rammen for startlån. Tidligere i år fikk alle kommuner innvilget 14% mindre startlån enn det de søkte om. Økningen av rammen innebærer at dere kan få utbetalt hele beløpet dere har søkt om i Husbanken gir også kommunene mulighet til å søke om ytterligere startlånmidler. Hvor mye som gjenstår på rammen vurdert mot kommunenes totale behov, vil avgjøre om en eventuell søknad om tilleggsbevilgning kan innvilges helt eller delvis. Kommuner som ikke tidligere i år har søkt om startlånmidler kan også søke nå. Bevilget startlånramme overføres kommunene i to tildelinger. Andre tildeling vil finne sted ca 20. september Nå trenger vi tilbakemelding på hvilket lånebehov kommunen har. Hva må dere gjøre? Kommuner som har fått innvilget deler av søknadsbeløpet i første tildeling: Dere må gi oss beskjed om dere har behov for resterende beløp. Kontakt oss pr. brev eller på epost Dere kan også søke om mer midler ved behov. Benytt søknadsskjema for videretildeling (HB 7.S.04). Kommuner som har fått innvilget hele søknadsbeløpet i første tildeling: Dere kan be om mer midler hvis dere trenger det. Benytt søknadsskjema for videretildeling (HB 7.S.04). Kommuner som ikke har søkt om midler tidligere i år: Hvis dere har fått behov for startlånmidler, kan dere også søke nå. Benytt søknadsskjema for videretildeling (HB 7.S.04). Det er viktig at dere fortløpende rapporterer bruken av startlån i StartSak eller StartRap. Disse opplysningene gir oss informasjon om bruk av ordningen og danner grunnlaget for Husbankens prioriteringer. Frist for tilbakemelding og søknader er 21.august Søknad sendes til: Husbanken Postboks Bodø. Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata 6, Hammerfest Tlf. Org.nr

13 h% Husbanken Vår dato Vår referanse Side 2 av / / Mer informasjon om startlån finner dere på Husbanken.no/startlaan/kommune/. Her ligger også søknadsskjema for videretildeling. Med hilsen HUSBANKEN / Bente Bergh9im L. Alejandro Vargas Moleres Avdelingsditlektør Rådgiver

14 KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Dato: Utvalg Saksnummer Dato Formannskapet 030/ KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG SUPPLERING AV VALGMEDARBEIDERE Dokumenter i saken: SKJEMA - REGISTERING AV MEDARBEIDERE I STEMMESTYRET NEIDEN INFORMASJON OM INNSENDING AV FORHÅNDSSTEMMER VALGANNONSE PÅ TRYKK - FORHÅNDSTEMMEGIVNINGEN FOLKEAVSTEMNING I RE KOMMUNE SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRET SKJEMA- REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRET FOLKEAVSTEMNING I STOKKE KOMMUNE SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRET SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRET OVERSIKT BJØRNEVATN VALGKRETS - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET OVERSIKT HESSENG VALGKRETS - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET FOLKEAVSTEMNING I HJELMELAND KOMMUNE SKJEMA - REGISTERING AV MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE SKJEMA - REGISTERING AV MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRET FORSLAG TIL REPRESENTANTER TIL STEMMESTYRET PÅ JAKOBSNES SKJEMA-REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDAREBIDER I STEMMESTYRENE I

15 SKJEMA- REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I REGISTERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE MEDARBEIDER I STEMMESTYRET I,HESSENG SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG ORIENTERING OM STATUS PR. JUNI FOLKEAVSTEMMING I BØ I NORDLAND FOLKEAVSTEMNING LUNNER KOMMUNE UTBETALING AV PARTI- OG REPRESENTANTSTØTTE MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG STEDER OG TIDSPUNKT FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I UTTAK AV OPSJON OPPLÆRING I SKANNERLØSNINGEN VALG STYREMEDLEM, STEMMESTYRE HESSENG SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I SKJEMA - REGISTRERING SOM MEDARBEIDER I STEMMESTYRENE I MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET : KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG OPPNEVNING AV STEMMESTYRER VEDRØRENDE LÅN AV LOKALE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA PARTIET DE KRISTNE I FINNMARK ERKLÆRING OM Å VÆRE VALGBAR PÅ VALGDAGEN OPPTRYKK AV EKSTRA STEMMESEDLER REGISTRERING I MANNTALL - KOMMUNEVALG EKSTRA STEMMESEDLER - PARTISTØTTE BESTILLING AV INFORMASJONSBROSJYRE PÅ FLERE SPRÅK FORSLAG TIL MEDLEMMER I STEMMESTYRE OG MEDHJELPERE - KOMMUNEVALGET INFORMASJON TIL UTBETALING AV PARTISTØTTE FORESPØRSEL OM OPPTRYKK AV EKSTRA STEMMESEDLER OPPTRYKK AV EKSTRA STEMMESEDLER KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR SENTERPARTIET KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR FREMSKRITTSPARTIET FORESPØRSEL OM EKSTRA STEMMESEDLER TIL KOMMUNEVALGET KOMMUNESTYREVALGET NYTT NAVN TIL FREMSKRITTSPARTIETS LISTE

16 REKRUTTERING AV VALGMEDARBEIDERE TIL VALGET I KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE AV TILLEGGSLISTE FRA KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYREVALGET BEKREFTELSE OM Å STÅ PÅ LISTE FOR KRISTELIG FOLKEPARTI BEKREFTELSE OM FLYTTING TIL KOMMUNE SØKNAD OM FRITAK FRA LISTE TIL KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALG SØKNAD OM FRITAK FRA FYLKESTINGSVALG OG KOMMUNESTYRE SØKNAD OM FRITAK FRA FYLKESTINGSVALG OG KOMMUNESTYREVALG KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET INFORMASJON OM UTBETALING AV PARTISTØTTE KOMMUNESTYREVALG FORESPØRSEL OM OPPTRYKK AV EKSTRA STEMMESEDLER KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA FREMSKRITTSPARTIETS LISTE KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA SENTERPARTIETS LISTE KOMMUNESTYREVALGET MELDING OM KANDIDAT SOM HAR TRUKKET SEG FRA KRFS LISTE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SENTERPARTIET: VEDR. KANDIDATER IKKE I MANNTALL KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE: VEDR. KANDIDATER IKKE I MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET VENSTRE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET MILJØPARTIET DE GRØNNE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA PARTIET DE KRISTNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA VENSTRE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA KRISTELIG FOLKEPARTI KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM

17 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET INFORMASJON OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET SOSIALISTISK VENSTREPARTI BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET HØYRE BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET ARBEIDERPARTI BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET SENTERPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SOSIALISTISK VENSTREPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA HØYRE KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA ARBEIDERPARTI KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA SENTERPARTI KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG FORESPØRSEL OM LÅN AV LOKALE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG INFORMASJON OM UNIVERSELL UTFORMING BEKREFTELSE PÅ MOTTATT LISTEFORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG INFORMASJON OM KOMMUNESTYREVALGET LISTEFORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VALGKRETSER - LINK TIL SOSIFILER FOR VALGKRETSER MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET : KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG OPPNEVNING AV VALGMEDARBEIDERE KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET OVERSIKT OVER REGISTRERTE POLITISKE PARTIER SOM KAN STILLE LISTE ETTER FORENKLET REGELVERK MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN : KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015: ANTALL REPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET VENNLIG PÅMINNELSE OM REGISTERING AV TO VALGANSVARLIGE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 UTSATT FRIST TIL 5. DESEMBER FOR REGISTRERING AV TO VALGANSVARLIGE VIA ALTINN NOMINASJONSLISTE TIL KOMMUNESTYREVALGET REFERAT FRA NOMINASJONSMØTE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN INFORMASJON OM VALGUTSTYR PÅMELDING TIL OPPLÆRINGSKONFERANSER I FORBINDELSE MED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

18 FORSØK MED NEDSATT STEMMERETTSALDER TIL 16 ÅR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET UTTALELSE - STEMMERETT FOR ÅRINGER I - FRA UNGDOMSRÅDET INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015 Kort sammendrag: Formannskapet/valgstyret har utpekt valgmedarbeidere til å delta ved kommunestyre- og fylkestingsvalget Det er nå behov for supplering. Rådmannen foreslår av praktiske årsaker at evt. supplering utover dette, delegeres til rådmannen. Faktiske opplysninger: Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

19 Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Som valgmedarbeidere ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 utpekes i tillegg Vilde Risan Veronica Heitmann Kurthi Gry Must Formannskapet/valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å supplere valgmedarbeidere ved kommunestyre- og fylkestingsvalget Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer